TÜ J. Skytte poliitikauuringute instituut

Tegeleme Tartu ülikoolis erinevate riigi- ja ühiskondlike teemadega ning keskendume ühele maailma kõige väärtuslikumale loodusvarale - inimesele.

Operating as usual

Üliõpilased said kaugõppel märkimisväärselt hästi hakkama | ajakiri.ut.ee 16/02/2022

Üliõpilased said kaugõppel märkimisväärselt hästi hakkama | ajakiri.ut.ee

UT Ajakirja veebruarikuu numbrist saab lugeda kokkuvõtvat artiklit tudengite ja õppejõudude toimetulekust koroonapandeemia ajal.

Rakendusuuringute keskuse enda kommentaar uuringu kohta:
"RAKE uuris kahe eri uuringuga, kuidas on tudengid ja õppejõud distantsõppega kohanenud ning millele tuleks tulevikus veel enam tähelepanu pöörata. Kokkuvõttes on üliõpilased koroona-aastaga hästi toime tulnud – õppetöös edasijõudmine pole tervikuna kannatada saanud. Ka enamik õppejõude ja õppeainete läbiviijaid hindas ülikooli toimetulekut koroona-aastal kas heaks või väga heaks. Kuigi vähene kontakt üliõpilaste ja kolleegidega on olnud kohati rusuv, on näiteks digioskuste areng positiivne asi, mida ka edaspidi oma töös rakendada."

https://www.ajakiri.ut.ee/artikkel/4173

Üliõpilased said kaugõppel märkimisväärselt hästi hakkama | ajakiri.ut.ee Keeruline on leida lähiajaloost teist sündmust, mis oleks mõjutanud maailma nii kõikehõlmavalt nagu ikka veel kestev koroonapandeemia. Ka Tartu Ülikool on pidanud oma tegevust ja õppetööd ümber korraldama. Kuidas meil läinud on ja mida tulevikuks kõrva taha panna?

Photos from TÜ J. Skytte poliitikauuringute instituut's post 11/02/2022

Täna tähistame Eestis teist korda "Naised teaduses" päeva!
Skytte instituut tänab kõiki, kes võrdsust ja õiglust oluliseks peavad. Selle päeva puhul tasuks heita pilk RAKE poolt pea aasta tagasi valminud uuringu "Soolise võrdõiguslikkuse hetkeolukord ja parandamise viisid Eesti teaduses" tulemustele:
https://skytte.ut.ee/sites/default/files/skytte/sooloime_lopparuanne_22.03.2021.pdf

Vaadates tagasi ajale, mil olin Pagulasabi praktikant - Patrik Rootsist 09/02/2022

Vaadates tagasi ajale, mil olin Pagulasabi praktikant - Patrik Rootsist

Rõõm näha, kuidas meie tudeng Patrik sidus omavahel praktika ja lõputöö teema. ☺️
Patrik Persson kaitses jaanuaris magistritöö rahvusvaheliste suhete alal. Töö oli teemal: Managing the (b)order: Frontex’s role in the sustained securitisation of migration in the European Union 2005-2021. 🎓

Vaadates tagasi ajale, mil olin Pagulasabi praktikant - Patrik Rootsist Patrik Persson “Kirg, positiivsed muutused, inimeste fookusesse seadmine” – kõik need sõnad jooksid läbi mu pea, kui olin maha istunud ja mõelnud, et “mis edasi?”. Olin parasjagu lõpetamas oma õpinguid Tartu ülikoolis. Oli kevad, 2021. Juhindudes neist märksõnadest, otsisin kohta,...

07/02/2022

De Facto States Research Unit veebilehelt võite lugeda blogipostitust olukorrast ja külmutatud konfliktist Küprosel, kus prof Eiki Berg 3 kuud ise koha peal viibis. Vahetud muljed ja fotod tülitsoonist:
https://sisu.ut.ee/defactostates/blog/notes-cyprus-observing-known-learning-unknown

Photos from TÜ J. Skytte poliitikauuringute instituut's post 06/02/2022

Reedene Skytte oli kui teos „Madalmaade maalikunsti“ raamatust. Ent juba homme jätame lumehelveste ❄ imetlemise, alustame uue semestriga ja sukeldume taas riikide ja valitsuste maailma. Loodame, et kõigil tudengitel on kevadsemestri ainetele ennast juba kenasti kirja pandud 😉

04/02/2022

Meie vilistlastega käis kohtumas Vincent Homburg, digiajastu valitsemise külalisprofessor Erasmuse Ülikoolist. Peamine arutelu kujunes sotsiaalmeedia rollist kodaniku-valitsuse suhtluses ja nendevahelisest usaldusest või usaldamatusest tingitud tagajärgedest. Lisaks põnevale arutelule said Skytte vilistlased omavahel tutvuda ja erinevatel teemadel mõtteid põrgatada.

Järgmine vilistlaskogu koosviibimine leiab aset juba õige pea. Seniks aga jälgi meie Facebooki ja hoia silm peal e-postkastil. Vilistlaskogu üritust tasub pingsalt oodata, sest seal viibivast seltskonnast võib alguse saada järgmine maailmamuutev mõte või tutvus! :)

Vasakult, alustades esimesest: Paul-Henry Sereda , Vincent Homburg, Martin Hayford, Maiko Mathiesen, Andrii Nekoliak, Uta Kührt, Vahur Kurvits

Politoloog: Putin on sõnapidaja mees, kes ei jäta enne, kui lääs lepib Ukraina neutraliteediga 03/02/2022

Politoloog: Putin on sõnapidaja mees, kes ei jäta enne, kui lääs lepib Ukraina neutraliteediga

Professor Eiki Berg olukorrast Venemaal, Ukrainas ja maailmas.
https://www.delfi.ee/artikkel/95801127/politoloog-putin-on-sonapidaja-mees-kes-ei-jata-enne-kui-laas-lepib-ukraina-neutraliteediga

Politoloog: Putin on sõnapidaja mees, kes ei jäta enne, kui lääs lepib Ukraina neutraliteediga Pinged Ukraina -Vene piiril ei näi lahtuvat. Sel nädalal on aset leidnud kohtumisi, mis võiks pingelõdvendust pakkuda. Kas kõik sammud teenivad seda eesmärki, kommenteeris Tartu ülikooli rahvusvaheliste suhete teooria professor Eiki Berg.

21/01/2022

Tänasel talvisel päeval kaitsesid oma lõputööd 🎓 Leif Sven Patrik Persson (cum laude), Andra Laugmaa, Iiris Niitsoo, Levko Orshynskyy, Marko Orshynskyy, Kateryna Vaisero, Denis Lukianenko, Muraz Safoev, Aljaž Roškar, Boris Varga, Dalisa Elory Cisneros Campos ja Siim Kangur. Tuult tiibadesse!!! Oleme teie üle väga uhked! 💐

17/01/2022

Riigikogu väliskomisjonis arutati teadustegevuse arendamist ja korraldamist Aasia, Arktika ja Venemaa suunal ning leiti, et nende suundade tegevuse riigipoolne toetus on oluline ja vajalik. Seda nii diplomaatias, poliitikas kui ettevõtluses!

Meie poliitikauuringute instituuti esindasid arutelul Kristiina Tõnnisson ja Olga Bogdanova.

Väliskomisjoni sai tänasel istungil ülevaate teadustegevuse arendamisest ja korraldamisest Aasia, Arktika ja Venemaa suunal ning leidis, et nende suundade tegevuse riigipoolne toetus on oluline ja vajalik.
Komisjoni esimehe Marko Mihkelsoni sõnul on valdkondlik õppe- ja teadustegevus olnud komisjoni tähelepanu all juba pikka aega. „Tänasel istungil kuulsime, et algus on tehtud ja esimesed rahaeraldused on olemas ning esimesed projektid saab käivitada, kuid tegelikult on vaja pikaajalist ja jätkusuutlikku rahastamist,“ tõdes Mihkelson.
„Riik peab läbi vastava koolitustellimuse finantseerima ülikoolide teadus- ja õppetegevust selleks, et tuleks juurde eksperte nende valdkondade erinevatel tasanditel nii diplomaatias, poliitikas kui ka ettevõtluses,“ lisas Mihkelson.
Mihkelsoni sõnul sai komisjon ülevaate, milline on hetkel kasvulava, mis peaks Eesti diplomaatlist tegevust ajas tugevdama, aga ka lisama üldist teadmist meie jaoks olulistel välispoliitilistel teemadel.
Välisministeeriumi ning Haridus-ja Teadusministeeriumi koostöös on arenemas suund, mis peaks tugevdama seda teadmist, mida soovitase näha Aasia, Arktika ja Venemaa suunalise välispoliitika elluviimise toetamiseks. Selleks on tänavu eraldatud ka raha üle 900 000 euro.
Ülevaate hetkeseisust andsid komisjonile Välisministeeriumi poliitika planeerimise osakonna peadirektor Eerik Marmei ja teadusnõunik Erle Rikmann, Haridus- ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse ning kõrg- ja kutsehariduse poliitika asekantsler Renno Veinthal, Tartu Ülikooli Aasia keskuse juhataja Elo Süld, Johan Skytte poliitikauuringute instituudi juhataja Kristiina Tõnnisson ja asejuhataja õppetöö alal Olga Bogdanova ning Tallinna Ülikooli teadusosakonna juhataja Madis Saluveer. Tartu Ülikooli majandusteaduskonna rahvusvahelise ettevõtluse professor ja Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik Urmas Varblane. Kõne all oli veel nii majandusalane teadustööd, kui ka Aasia keskuse nõukogu esimehe roll.

14/01/2022

Meie vilistlaste seas on palju edukaid ja huvitavaid eriilmeliste elualade esindajaid. 🎓Elutee valik küll eristab, ent seesmine kirg maailma parandada ühendab endiselt. Tahame üheskoos olla arvestatav jõud, mis positiivsete muutusteni viib ja avaldab kauakestvat mõju nii tänastele kui tulevastele põlvedele.

Kutsume julgeid vilistlasi huvitavatest mõtetest ja kogemustest märku andma. Tundes, et mõni huvitav mõte või omapärane kogemus meie sotsiaalmeedias kajastamist vajaks, anna sellest vilistlaskogu esimehele Paul-Henry Seredale märku. Räägi meile, kuidas Sa oma raja leidsid ja millised on olnud takistused… 😉

Politoloog: Kasahstani õõnestamises on mugav süüdistada venelasi, läänt või lausa islamiste, aga ükski neist variantidest ei päde 12/01/2022

Politoloog: Kasahstani õõnestamises on mugav süüdistada venelasi, läänt või lausa islamiste, aga ükski neist variantidest ei päde

Alati aktuaalne küsimus - kes on süüdi?
Kasahstani kuumal teemal räägib Postimehes professor Viacheslav Morozov.
https://www.delfi.ee/artikkel/95603199/politoloog-kasahstani-oonestamises-on-mugav-suudistada-venelasi-laant-voi-lausa-islamiste-aga-ukski-neist-variantidest-ei-pade

Politoloog: Kasahstani õõnestamises on mugav süüdistada venelasi, läänt või lausa islamiste, aga ükski neist variantidest ei päde Venemaa uuringute teadusdoktor Vjatšeslav Morozov astub oma arvamusega kahe valitseva ja vastandliku leeri suhtes vastuoksa: ta ei arva, et Kasahstani protestide kiire levik läänest lõunasse osutaks ettevalmistatud „erioperatsioonile“.

Uuring: õpilaste koolivahetusi tuleb süsteemselt toetada 07/01/2022

Uuring: õpilaste koolivahetusi tuleb süsteemselt toetada

Kuidas aidata õpilastel vajaduse korral kooli vahetada?
Just seda teemat käsitleb RAKE oma vastselt valminud uurimuses, mille tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium. Uuringu autoriteks on Helen Urmann, Marvi Remmik, Liana Roos ja Siim Espenberg.

Täpsem info ja uurimuse tulemused:
https://www.hm.ee/et/uudised/uuring-opilaste-koolivahetusi-tuleb-susteemselt-toetada

Uuring: õpilaste koolivahetusi tuleb süsteemselt toetada Koolivahetus nõuab lastelt ja noortelt kohanemist uue kooli keskkonna, kaasõpilaste ja teistsuguste akadeemiliste ootustega. Samas ei valmistata enamikes koolides õpilasi teadlikult üleminekuks ette ega toetata alati süsteemselt nende vastuvõtmist, selgub värskest Tartu Ülikooli teadlaste uu...

05/01/2022

Õpi Tartus riigiteaduseid!

Poliitikahuvilised juba teavad, et RIIGITEADUSI! Aga kirja pane ennast sellegipoolest, sest 20. jaanuari programm on tõesti tore 👉 https://opitartus.ee/

Ilves: presidendina hammustad pliiatseid läbi, et vait olla 04/01/2022

Ilves: presidendina hammustad pliiatseid läbi, et vait olla

Meie õppejõud Toomas Hendrik Ilves räägib Margus Saarega Eestist, küberturvalisusest, idast, läänest, minevikust, tulevikust ja presidendi ametist.
Head vaatamist!

https://www.err.ee/1608454085/ilves-presidendina-hammustad-pliiatseid-labi-et-vait-olla

Ilves: presidendina hammustad pliiatseid läbi, et vait olla Ei saa olla kogu rahva president. See lihtsalt pole tehtav, välja arvatud, kui oled lihtsalt käilakuju, kes käib ja silitab laste, lamba- ja viljapäid, ütles Toomas Hendrik Ilves ETV pikemas intervjuus Margus Saarele oma presidentuuri meenutades.

22/12/2021

📖 Hea võimalus alustada tänast päeva suurepärase uudisega!!! :D

Routledge kirjastuselt on ilmunud prof Eiki Bergi ja Sphend Kursani uus raamat "De Facto States and Land-for-Peace Agreements" has been published today by Routledge.

"This is an extraordinarily timely book about secessionist conflicts, and the creation and persistence of quasi-independent states within the territories of recognised nation-states. Territorial revanchism, irredentism, and secessionism illuminate their well-chosen case studies. The territorial rules of the game are changing and they explain how, where and why."
Klaus Dodds, Royal Holloway University of London, UK

Palju õnne, Eiki Berg!
Rohkem infot ja raamatu tellimine:
https://www.routledge.com/De-Facto-States-and-Land-for-Peace-Agreements-Territory-and-Recognition/Berg-Kursani/p/book/9780367485139#

21/12/2021

Ilusaid jõule ja kena uut aastat kõigile! ❄️

Aktiivse kodaniku ABC | Teaduskooli e-õppekeskus 20/12/2021

Aktiivse kodaniku ABC | Teaduskooli e-õppekeskus

Alar Kilbi ülipopulaarne e-kursus poliitika toimimisest algab kohe peale koolivaheaja lõppu!
👉 https://e-oppekeskus.ee/kursused/aktiivse-kodaniku-abc/

Aktiivse kodaniku ABC | Teaduskooli e-õppekeskus Kursuse eesmärgiks on arendada aktiivse, teadliku, demokraatliku ja vastutustundliku kodaniku pädevusi.

17/12/2021

Selle aasta jõulud on Skytte instituudis tõeline heade sõnumite aeg!
Meil on au teatada, et vastavalt tänasele Tartu Ülikooli senati otsusele on meie kolleeg Piret Ehin professor.

Piret on alates Skytte instituudi loomisest kandund väga olulist rolli kogu instituudi teadustegevuse edendamisel ja arendamisel. Ta on uue tiitli oma teadustöö tulemuste ja õppetööle pühendumusega 100% ära teeninud. Suur rõõm ja au on jätkata koostööd tema kui võrdleva poliitika professoriga.

16/12/2021

Hea meel on teada anda, et Juhan Saharovi doktoritöö „Majandusiseseisvusest poliitilise suveräänsuseni: leiutades „isemajandamist“ Eesti NSV-s“ pälvis üliõpilaste teadustööde konkursil peapreemia!!
Palju õnne Juhanile ja tema juhendajale Eva Piirimäele!! :)

ESSEE | Toomas Hendrik Ilves: Liberaalne demokraatia on meile asendamatu 15/12/2021

ESSEE | Toomas Hendrik Ilves: Liberaalne demokraatia on meile asendamatu

Skytte instituudi külalisprofessor Toomas Hendrik Ilves on esimene eestlane, kellelt The Economist oma 178-aastase ajaloo jooksul essee tellis!

"Autoritaarsed valitsejad võivad luua mulje otsustavast tegevusest, kuid piiravad üksikisiku vabadusi ja õigusriigile hädavajalikku seaduste ülimuslikkust. Nendeta pole õiglast ühiskonda"

Head lugemist!
https://ekspress.delfi.ee/artikkel/95389771/essee-toomas-hendrik-ilves-liberaalne-demokraatia-on-meile-asendamatu

ESSEE | Toomas Hendrik Ilves: Liberaalne demokraatia on meile asendamatu Autoritaarsed valitsejad võivad luua mulje otsustavast tegevusest, kuid piiravad üksikisiku vabadusi ja õigusriigile hädavajalikku seaduste ülimuslikkust. Nendeta pole õiglast ühiskonda, kirjutab president Toomas Hendrik Ilves The Economistis avaldatud essees.

Helen Kaljuläte: inimõiguste haprus ja tugevus - TÜ vilistlaste ajaveeb 14/12/2021

Helen Kaljuläte: inimõiguste haprus ja tugevus - TÜ vilistlaste ajaveeb

Reedel oli rahvusvaheline inimõiguste päev! Sel puhul kirjutas meie vilistlane Helen Kaljuläte inimõiguste haprusest ja tugevusest. Helen töötab nõunikuna Eesti alalises esinduses ÜRO juures New Yorgis.
👉 https://vilistlaselu.ut.ee/helen-kaljulate-inimoiguste-haprus-ja-tugevus/

Helen Kaljuläte: inimõiguste haprus ja tugevus - TÜ vilistlaste ajaveeb Avaliku halduse eriala vilistlane Helen Kaljuläte kirjutab, kuidas tekkisid inimõigused ja miks on neid oluline hoida.

Milline on riigi roll minu igapäevases elus?

Õpingud neile, kes on huvitatud riigi rollist ja toimimisest nii inimese igapäevaelus kui ka riikidevahelistes suhetes.

Üliõpilasena tegeled sa sellega, et mõista, mõtestada ja pakkuda praktilisi lahendusi elulistele küsimustele. Lisaks hindamatule võrgustikule, saad meilt:


 • teadmised riigivalitsemise, poliitika ja rahvusvaheliste suhete mõistmiseks;

 • oskused poliitiliste probleemide, võimu ja riikide toimimise analüüsimiseks;
 • Videos (show all)

  Õpi Tartus riigiteaduseid!
  Rektor Toomas Asser räägib koroonaviirusega seotud täpsustatud käitumisjuhistest
  Kestlik areng ja muutused
  Väliseesti külalisprofessor David Ilmar Lepasaar Beecher
  Riigid, regioonid, rahvusvahelised suhted ja poliitikad
  Lõpuaktus
  Aasta õppejõu kandidaatide esitamine!
  Riigiteaduste huviline!
  Eiki Berg ettekanne Tartu rahu 100 konverentsil.
  Õpi Tartus!

  Location

  Category

  Telephone

  Address


  Lossi 36
  Tartu
  51003

  Opening Hours

  Monday 08:00 - 18:00
  Tuesday 08:00 - 18:00
  Wednesday 08:00 - 18:00
  Thursday 08:00 - 18:00
  Friday 08:00 - 18:00

  Other Schools in Tartu (show all)
  Stuudio Duende Stuudio Duende
  Uus 56
  Tartu

  Flamenco, bellydance and indian classical dance school in Tartu, Estonia Performances for private and company events. Flamenkotatnsu, kõhutantsu ja india tantsu stuudio Tartus. Esinejad üritustele.

  Tartu Erakool Tartu Erakool
  Tähe 4
  Tartu, 51010

  Helen Doron English Tartu Huvikool Helen Doron English Tartu Huvikool
  Jakobi 23
  Tartu

  Inglise keel lastele ja noortele unikaalse HELEN DORON ENGLISH õppemetoodika alusel. http://www.helendoron.ee

  Tartu Psühhodraama Instituut Tartu Psühhodraama Instituut
  Kastani 42
  Tartu, 50410

  Psühhodraama Instituut on enesearengu- ja kompetentsikeskus, mis viib igapäevaselt läbi psühhodraama ning tegevuslike arendusmeetodite koolitusi.

  Huvikool Keeltekoda Cambridge'i ettevalmistuskeskus Huvikool Keeltekoda Cambridge'i ettevalmistuskeskus
  Veski 1
  Tartu, 51005

  Keelekümblusmeetodil inglise keele õpe ning rahvusvahelisteks tasemeeksamiteks ettevalmistus lastele ja noortele vanuses 2-21 eluaastat.

  EMÜ avatud ülikool EMÜ avatud ülikool
  Fr. R. Kreutzwaldi 56/1
  Tartu, 51006

  Avatud ülikool korraldab ja koordineerib Eesti Maaülikoolis täiendusõpet. Koostöös instituutidega pakume täiendusõpet kõigis maaülikoolis õpetatavates valdkondades (nt toiduohutus, põllumajandus, metsandus, aiandus, tehnika jne)

  Alfawing autokool Alfawing autokool
  Aardla 23
  Tartu

  Tartu autokool Alfawing koolitab A-kategooria ja B-kategooria mootorsõidukijuhte. Mugav liiklusteooria õppimine. Konstruktiivne ja kaasaegne õpe.

  BDCOL BDCOL
  Riia 12
  Tartu, 51013

  Tartu Lastekunstikool Tartu Lastekunstikool
  Tiigi 61
  Tartu, 50410

  Tartu Lastekunstikool on vanim kunsti-huvihariduskool Eestis.

  Baltic Defence College Baltic Defence College
  Riia 12
  Tartu, 51013

  Koolituskeskus Kastaalia OÜ Koolituskeskus Kastaalia OÜ
  Raekoja Plats 20
  Tartu, 51004

  Kastaalia: võõrkeele suhtluskursused 0-tasemest edasijõudnuteni, riigi- ja rahvusvahelisteks eksamiteks valmistumine. Kursused lastele alates 4 a.

  Tantsukool Tango Tantsukool Tango
  Ilmatsalu Tänav 5
  Tartu, 50409

  Tantsutreeningud Tartus