Mäetagused ja Folklore

Journals Mäetagused and Folklore publish original academic studies in folklore studies, comparative mythological research and cultural anthropology.

Mäetagused avaldab akadeemilisi originaaluurimusi folkloristikast, võrdlevast usundiuurimisest, kultuuriantropoloogiast ja nendega seotud valdkondadest. Autorkond on rahvusvaheline, lisaks Eesti teadlaste eestikeelsetele kirjutistele avaldatakse ka välismaa teadlaste spetsiaalselt Mäetagustesse tõlkimiseks loovutatud kirjutisi. Valikuliselt avaldatakse ka muukeelsetes teadusajakirjades avaldatud t

14/05/2021

Folklore No 82: Health & Pandemic is published, guest editor is R**t Hiiemäe.
Read the articles: http://www.folklore.ee/folklore/vol82/
Table of contents:
R**t Hiiemäe. Introduction into Health-Related Folklore and Its Research: From First-Hand Experiences to Second-Hand Narrating Models
R**t Hiiemäe, Mare Kalda, Mare Kõiva, Piret Voolaid. Vernacular Reactions to COVID-19 in Estonia: Crisis Folklore and Coping
Angelina Ilieva. The General, His Fandom, and a Participatory Pandemic
Nikolai Anisimov, Galina Glukhova. COVID-19 and the Traditional Culture of the Udmurts
Thomas J. Ndaluka, Magolanga Shagembe, Jonas Kinanda, Vendelin Simon. Faith in the Times of COVID-19: Integrating Religion in the Fight against COVID-19 in Tanzania
Theo Meder. Online Coping with the First Wave: Covid Humor and Rumor on Dutch Social Media (March – July 2020)
Maris Kuperjanov. Early Days of the Novel Coronavirus: Public Response in Social Media during the First Month of the Outbreak
R**t Hiiemäe, Terhi Utriainen. From “Unbelievable Stupidity” to “Secret Clues for Staying Healthy”: CAM Landscape and Boundary-Work in Estonian and Finnish Mainstream Media in April 2020
Marko Uibu. “Doctors Just Don’t Care about People!” How Medical Specialists Are Depicted in a Vaccine-Critical Estonian Facebook Group

Folklore No 82: Health & Pandemic is published, guest editor is R**t Hiiemäe.
Read the articles: http://www.folklore.ee/folklore/vol82/
Table of contents:
R**t Hiiemäe. Introduction into Health-Related Folklore and Its Research: From First-Hand Experiences to Second-Hand Narrating Models
R**t Hiiemäe, Mare Kalda, Mare Kõiva, Piret Voolaid. Vernacular Reactions to COVID-19 in Estonia: Crisis Folklore and Coping
Angelina Ilieva. The General, His Fandom, and a Participatory Pandemic
Nikolai Anisimov, Galina Glukhova. COVID-19 and the Traditional Culture of the Udmurts
Thomas J. Ndaluka, Magolanga Shagembe, Jonas Kinanda, Vendelin Simon. Faith in the Times of COVID-19: Integrating Religion in the Fight against COVID-19 in Tanzania
Theo Meder. Online Coping with the First Wave: Covid Humor and Rumor on Dutch Social Media (March – July 2020)
Maris Kuperjanov. Early Days of the Novel Coronavirus: Public Response in Social Media during the First Month of the Outbreak
R**t Hiiemäe, Terhi Utriainen. From “Unbelievable Stupidity” to “Secret Clues for Staying Healthy”: CAM Landscape and Boundary-Work in Estonian and Finnish Mainstream Media in April 2020
Marko Uibu. “Doctors Just Don’t Care about People!” How Medical Specialists Are Depicted in a Vaccine-Critical Estonian Facebook Group

NR 79. S I S U 06/05/2021

NR 79. S I S U

Lugemiseks on avatud ajakirja Mäetagused 79. number. Piiranguteaja erinumber on pühendatud COVID-19 folkloorile. Autorid jätkavad erinevate Euroopa riikide näitel koroonaaja problemaatika, toimetuleku mehhanismide, kultuurilise ja sotsiaalse suhtlemise mudelite ja folkloori käsitlemist. Vaatluse all on kultuurispetsiifiline huumor ja meemid, suhted looduse ja kliimakriisiga, spordikultuur ja arhailiste kaitseriituste taaselustamine.
Sisukord
Dorota Brzozowska, Władysław Chłopicki: Poola intertekstuaalsed meemid COVID pandeemia kohta
Tatsiana Valodzina, Tatsiana Marmysh: COVID-19 tingitud folkloristlikud reaktsioonid Valgevenes
Anastasiya Fiadotava, Piret Voolaid: Fännikultuuri loomine koroonakriisis Eesti ja Valgevene jalgpallijuhtumite näitel
Anastasiya Fiadotava: Internetifolkloor globaalse pandeemia ajal: COVID-19 Valgevene veebihuumoris
Kadi Lubi, Eliisa Metsoja, Kaie Eha, Silja Mets-Oja, Lilian Ruuben: “Surm on ainus, mis hirmutab”: viirusnakkushaiguste ja nendega seotud vaktsineerimise tähenduse loomine gripi ja koroonaviiruse näitel
Triinu Ojamaa: Koroona-aasta Triinu Merese blogis “Maha äng”
Eda Kalmre: Loodus tuleb tagasi: delfiinid ja saurused. Libauudistest, photoshop-muistenditest ja meemidest koroonakarantiini ajal
Tiiu Jaago, Mare Kõiva: Üks jälg Eesti folkloristikas. Elmar Daniel Päss
Ajakiri on avatud veebiaadressil http://folklore.ee/tagused/nr79/.
Ajakirja ilmumist toetavad Eesti Kultuurkapital, Eesti Kirjandusmuuseumi teadusprojekt EKM 8-2/20/3 ning Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus TK145)

NR 79. S I S U

24/04/2021

We are very glad to present to you the special edition of Folklore: Electronic Journal of Folklore 81 - History Matters!
The core of this issue of Folklore: EJF originates from a session titled “History matters” at an annual conference of the Centre of Excellence in Estonian Studies (TK-145). The session analysed strategies for using history in contemporary religious ideologies and rhetoric. The session brought together fourteen scholars from various countries to discuss the usage of history in religions. This issue includes five articles from the panel and three studies from the close area. All the authors have kept the role of the concept of history in different religious or spiritual contexts under careful observation.
The articles are followed by an overview of an international conference, and an overview of a thesis defence.
The Folklore: EJF is published from 1996, please read online: http://www.folklore.ee/folklore/vol81
Folklore 81
Tõnno Jonuks How Old is Sacredness?
Kurmo Konsa Technology Creating a New Human: The Alchemical Roots of Transhumanist Ideas
Atko Remmel, Tõnno Jonuks From Nature Romanticism to Eco-Nationalism: The development of the Concept of Estonians and Forest Nation
Ceri Houlbrook Sustaining and Substituting the Sacred: Coin Tress in Britain and Ireland
Siarhei A. Anoshka A Joke, Mockery, or Something More? The Church of the Flying Spaghetti Monster – an Invented Religion or a New Movement?
Eda Kalmre Buried Alive: The Phenomenon of Apparent Death in Estonian Tradition
Alīse Eishō Donnere Jizō in Action: The Role of Jizō Statues in Temple Atmosphere, Seen through the Eyes of Sendai Temple Abbots
Barbara Ivančič Kutin, Monika Kropej Telban Legends of Places as Part of the Sustainable Development of Regions

We are very glad to present to you the special edition of Folklore: Electronic Journal of Folklore 81 - History Matters!
The core of this issue of Folklore: EJF originates from a session titled “History matters” at an annual conference of the Centre of Excellence in Estonian Studies (TK-145). The session analysed strategies for using history in contemporary religious ideologies and rhetoric. The session brought together fourteen scholars from various countries to discuss the usage of history in religions. This issue includes five articles from the panel and three studies from the close area. All the authors have kept the role of the concept of history in different religious or spiritual contexts under careful observation.
The articles are followed by an overview of an international conference, and an overview of a thesis defence.
The Folklore: EJF is published from 1996, please read online: http://www.folklore.ee/folklore/vol81
Folklore 81
Tõnno Jonuks How Old is Sacredness?
Kurmo Konsa Technology Creating a New Human: The Alchemical Roots of Transhumanist Ideas
Atko Remmel, Tõnno Jonuks From Nature Romanticism to Eco-Nationalism: The development of the Concept of Estonians and Forest Nation
Ceri Houlbrook Sustaining and Substituting the Sacred: Coin Tress in Britain and Ireland
Siarhei A. Anoshka A Joke, Mockery, or Something More? The Church of the Flying Spaghetti Monster – an Invented Religion or a New Movement?
Eda Kalmre Buried Alive: The Phenomenon of Apparent Death in Estonian Tradition
Alīse Eishō Donnere Jizō in Action: The Role of Jizō Statues in Temple Atmosphere, Seen through the Eyes of Sendai Temple Abbots
Barbara Ivančič Kutin, Monika Kropej Telban Legends of Places as Part of the Sustainable Development of Regions

NR 78. S I S U 21/12/2020

NR 78. S I S U

Rõõmus uudis! Jõulude eel saabus trükikojast ajakirja Mäetagused 78. number, mis jätkab meditsiiniantropoloogia teemadel. Koroonaajale kohaselt esitatakse Nikolai Anisimovi ja Galina Gluhova uurimistulemused teemal „COVID-19 ja udmurdi pärimuskultuur“. Artikkel vaatleb udmurtide kombestiku muutusi karantiini ajal, samuti karantiinist ja eneseisolatsioonist ajendatud folkloori. See on katse kirjeldada ja iseloomustada udmurdi pärimuskultuuri näitel ülemaailmse pandeemia mõjusid.
Mare Kõiva artikkel „Heategevus- ja solidaarsusmeditsiini problemaatikast Eesti näitel“ käsitleb tervist ja nt raske tervisekahjustusega isikute hakkamasaamist toetavaid tegevusi, heategevusmeditsiini osa lahenduste leidmisel ja nt abistatud suitsiidiproblemaatika tõstatamist ühiskonnas.
Andra Reinomägi „Lapse kuvandist täiskasvanute ja laste endi pilgu läbi“ osutab, kuidas erinevad lapse kuvand laste ja täiskasvanute vaates.
Anu Korbi artiklis „Ravitsejad Siberi eesti kogukondades“ analüüsib aasteil 1991–2013 välitööde käigus erinevatest Siberi eesti kogukondadest talletatud rahvameditsiini ainest
Kurmo Konsa keskendub artiklis „Meditsiiniline alkeemia 19. sajandil: elektrohomöopaatia teoreetilised ja praktilised lähtekohad“ 19. sajandi teise poole alkeemiatraditsioonile, kasutades näitena Cesare Mattei loodud elektrohomöopaatiat, mis on iatrokeemia edasiarendus. Elektrohomöopaatia iseloomustab väga hästi tõsiasja, et alkeemia praktikad ja teooriad muutusid aja jooksul ja kohandusid muutunud kontekstidega.
Ave Goršiči artiklis „Mary Kaasiku ja Gustav Kallasto rahvaluulekogu ning kirjavahetus“ vaadeldakse tervisliku seisundi kajastamist kaastööliste kirjades üldiselt ning lähemalt Virumaa kaastööliste andmete kogumisse ja isiklikku tervist puudutava info jagamist nii pärimuspalade kommentaaridena kui ka kirjades rahvaluuleosakonnale.
Kaarina Rein vaatleb artiklis „Loomad Rootsi-aegse Tartu ülikooli meditsiinitöödes“ kolme Academia Gustaviana ning ühte Academia Gustavo-Carolina aegset arstiteaduslikku tööd.
Lisaks meditsiiniga nii või teisiti seonduvatele teemadele on numbrisse mahtunud ka Vladimir Sazonovi artikkel „Mõningad märkused nelja ilmakaare kuninga ja jumal-kuninga kontseptsiooni kohta Sumeris ja Akkadis 3. at eKr“.
Ajakiri annab ülevaate toimunud konverentsidest ja ilmunud erialakirjandusest ja kaitstud väitekirjadest. Artiklitele on lisatud ingliskeelsed kokkuvõtted.
Eelretsenseeritav teadusajakiri Mäetagused ilmub järjepidevalt aastast 1996 ja on veebis loetav aadressil http://www.folklore.ee/tagused/nr78
Head lugemist!

NR 78. S I S U

19/12/2020

FOLKLORE: FEJF 80. Birthlore and Childhood in Archaic and Modern European Cultures
Edited by Irina Sedakova and Nina Vlaskina
FOLKLORE: FEJF 80 is dedicated to a topic which has always been and will be of utmost interest to scholars of many humanitarian and social disciplines as well as of medical science. At the heart of this subject is an event which is both physical (natural, ontological) and symbolical in nature – the miracle of childbirth. It denotes and alludes to the origin and beginning of life, initiation and acquisi-tion of a new status. As such it has been thoroughly studied by ethnographers, ethnologists, cultural and medical anthropologists, historians, sociologists and theologians, linguists and folklorists, psychologists and pedagogues from various countries. In the twenty-first century, with the advent of new technology and research methods, together with huge advances made in medical care for women, academic studies of childbirth and early childhood became multidisciplinary. Archaic views on pregnancy, delivery, and the baby’s initial socialisation, which do not seem at first glance to be applicable in the most modern urban settings equipped with modern medical and scientific facilities, prove to be amazingly stable. Parallel to this continuation of tradition is a new attitude to the personal life and emotions – a “new sincerity”.
The authors of this issue are Rasa Paukštytė-Šaknienė, Tatiana Agapkina and Andrei Toporkov, Irina Sedakova, Oksana Labashchuk, Halyna Derkach, Tetiana Reshetukha, Lena Marander-Eklund, Natalia Gramatchikova, Alexander Novik, Natalia Dushakova, Adina Hulubaş, Anamaria Iuga.
The Folklore: FEJF is founded in 1996 as the academic printed and online journal. Read this issue: http://www.folklore.ee/folklore/vol80/

FOLKLORE: FEJF 80. Birthlore and Childhood in Archaic and Modern European Cultures
Edited by Irina Sedakova and Nina Vlaskina
FOLKLORE: FEJF 80 is dedicated to a topic which has always been and will be of utmost interest to scholars of many humanitarian and social disciplines as well as of medical science. At the heart of this subject is an event which is both physical (natural, ontological) and symbolical in nature – the miracle of childbirth. It denotes and alludes to the origin and beginning of life, initiation and acquisi-tion of a new status. As such it has been thoroughly studied by ethnographers, ethnologists, cultural and medical anthropologists, historians, sociologists and theologians, linguists and folklorists, psychologists and pedagogues from various countries. In the twenty-first century, with the advent of new technology and research methods, together with huge advances made in medical care for women, academic studies of childbirth and early childhood became multidisciplinary. Archaic views on pregnancy, delivery, and the baby’s initial socialisation, which do not seem at first glance to be applicable in the most modern urban settings equipped with modern medical and scientific facilities, prove to be amazingly stable. Parallel to this continuation of tradition is a new attitude to the personal life and emotions – a “new sincerity”.
The authors of this issue are Rasa Paukštytė-Šaknienė, Tatiana Agapkina and Andrei Toporkov, Irina Sedakova, Oksana Labashchuk, Halyna Derkach, Tetiana Reshetukha, Lena Marander-Eklund, Natalia Gramatchikova, Alexander Novik, Natalia Dushakova, Adina Hulubaş, Anamaria Iuga.
The Folklore: FEJF is founded in 1996 as the academic printed and online journal. Read this issue: http://www.folklore.ee/folklore/vol80/

NR 77. S I S U 03/09/2020

NR 77. S I S U

Olete oodatud lugema ajakirja Mäetagused 77. numbrit, mis on keskendunud vaikimisele kui omalaadsele suhtlusvormile. R**t Hiiemäelt kui koostajalt pärineb teoreetiline sissevaade koos nüüdisaegsete vaikimisega seotud, ent ootamatult aktualiseerunud ja tuliseid seisukohavõttusid põhjustavate nähtuste analüüsiga. Vaikus on alati informatiivne, märgivad erinumbri ühe artikli („Vaikimine, rääkimine ja muud traditsioonilised kõneteod vepsa rahvakultuuris kultuuridevahelises võrdluses“) autorid Madis Arukask ja Eva Saar. Artiklist ilmneb, kui suurel määral võivad inimeste vaikimistavad ja nende tõlgendamine sõltuda konkreetsest kultuurist: läänelikus linnakultuuris kaldutakse vaikimist pidama vaenulikkuse märgiks, seevastu vepsa ja mõnes teises soome-ugri kultuuris esineb olukordi, kus vaikimisse suhtutakse hoopis kui lugupidamise akti.
Ajakirja avaartiklis „Konfliktipelglik ja kõneosav vaikimine: kõrts kui kommunikatsiooniruum Saksa keisririigis“ tutvustab Pariisi 3. Ülikooli (Sorbonne Nouvelle) ajalooprofessor Armin Owzar uudse uurimisallikana Saksa salapolitsei valveraportite kogu, kirjeldades kõrtsisuhtlust 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse Hamburgis. Owzar järeldab ligi 20 000 valveraporti analüüsi põhjal, et erinevate ühiskonnasegmentide vahel ei toimunud toona peaaegu mingit kommunikatsiooni. Suhtluses välditi tavaliselt poliitikat, identiteeti või uskumusi puudutavaid teemasid või katkestati nende pinnal tekkinud lahkarvamuste korral vestlus. Artiklis osutatakse sellise käitumise põhjustele (isolatsioonihirm, hirm poliitiliste repressioonide ees, soov vältida pingeid) ning vaikimise rollile ühiskondlike konfliktidega toimetuleku moodusena.
Samalaadsele käitumismudelile viitab ka Pille Kippari ülevaade praeguste pensioniealiste põlvkonna mahavaikitud ja tabuks peetud jututeemadest.
Teabe hääbumisest või fragmenteerumisest mäletajate kadumise, aga ka elatusalade, maastiku või elupaikade muutumise tõttu räägitakse Mari-Ann Remmeli artiklis “Vaiksed kohad“.
Sellest, kuidas erinevate uurimisalade esindajate vaade võib tingida ühes ja samas keskkonnas tehtud välitööde käigus vägagi erineva materjali väljaselekteerimise ja selle presenteerimise omavahel peaaegu võrreldamatute väljundite näol, pakub juhtumianalüüsi Elo-Hanna Seljamaa artikkel „Etnograafilised välitööd kunsti peeglis“.
Piret Voolaiu ja Liisi Laineste artikkel „Tabust saab kommunikatsioon: dopinguteemaline huumor kultuuride dialoogis“ võrdleb reaktsioone kahele rahvusvahelise mõõtmega dopingujuhtumile (Lance Armstrong 2012 ja Eesti suusatajad 2019).
Taavi Koppeli ülevaade kirjeldab Harjumaa Muuseumi 2019. aasta mälestuste kogumise võistlusele laekunud armastuse-teemalisi mälestusi ning analüüsib vastava kogumisvõistluse korraldamist, et näitlikustada, kuidas isegi kogumisüleskutse sõnastusel võib olla oma roll selle juures, milline materjal laekub ja millistest aspektidest vaikitakse.
Ajakiri annab ülevaate toimunud konverentsidest ja ilmunud erialakirjandusest, koroonatraditsiooni kogumisest-uurimisest ja kaitstud väitekirjadest. Artiklitele on lisatud ingliskeelsed kokkuvõtted.
Eelretsenseeritav teadusajakiri Mäetagused ilmub järjepidevalt aastast 1996.

NR 77. S I S U

Location

Category

Telephone

Address


Vanemuise 42-235
Tartu
51003
Other Education in Tartu (show all)
Aeg-Ruum Aeg-Ruum
Ilmatsalu 3b
Tartu, 50412

Aeg-Ruum on lastekeskus, noortekeskus, laste sünnipäevade pidamise koht, peosaal, koosolekuruum. Hubane, soe ja avar koht Veeriku linnaosas.

Tartu Keiserlik Salateater Tartu Keiserlik Salateater
Vanemuise 19
Tartu, 51014

EMÜ Maaehitus / Rural Building EMÜ Maaehitus / Rural Building
F. R. Kreutzwaldi 5, 1C21
Tartu, 51006

Eesti Maaülikooli maaehituse eriala

Tartu Lasteaed Hellik Tartu Lasteaed Hellik
Aardla 138
Tartu

Tartu Lasteaed Helliku FB leht

Eesti füüsikaolümpiaad Eesti füüsikaolümpiaad
Ravila 14c
Tartu, 50411

Eesti füüsikaolümpiaad on pikaajaliste traditsioonidega koolinoorte füüsikavõistlus.

Tartu AiR Tartu AiR
Kastani 38
Tartu, 50410

Tartu Laste Turvakodu Tartu Laste Turvakodu
Tiigi 55
Tartu, 50410

Tartu Laste Turvakodu asutati 1992. aastal ning on Tartu linnavalitsuse asutus. Pakume ajutist varjupaika lastele ja peredele, kellel ei ole erinevatel põhjustel võimalik kodus olla. Lisaks aitame materiaalsete murede korral.

Tartu Ülikooli nõustamiskeskus Tartu Ülikooli nõustamiskeskus
W. Struve 1
Tartu

Tartu ülikooli nõustamiskeskus pakub üliõpilastele karjääri-, õppekorralduse- ja psühholoogilist nõustamist, õppimisega seotud teavet ja koolitusi, mis aitavad toime tulla õpingute ajal tekkivate küsimustega.

Klassikaline filoloogia Klassikaline filoloogia
Tartu Ülikooli Klassikalise Filoloogia Osakond. Lossi 3
Tartu, 51003

Klassikaline filoloogia on eriala, mis sobib kõigile keele-, ajaloo-, kirjanduse- ja kultuurihuvilistele. Õppida saab nii vanakreeka kui ka ladina keelt. Loe huvitavat lisaks blogist "Klassikud maailmas": https://klassikudmaailmas.wordpress.com/

Nahadisaini osakond. Kõrgem Kunstikool Pallas Nahadisaini osakond. Kõrgem Kunstikool Pallas
Tähe 38 B
Tartu

Nahadisaini ja restaureerimise õppekava väärtustab traditsioone, innustades samas otsima uudseid lahendusi nii tehnikas kui ka kujunduses.

Tartu Teaduspark Tartu Teaduspark
Riia 181a
Tartu, 50411

Tartu Teaduspargi tegevuse eesmärgiks on teadus- ja tehnoloogiamahukate ettevõtete tekke ning tegevuse toetamine. Tartu Teaduspark on ettevõtluse kodu!