HVÜK - TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna üliõpilaskogu

Kõigi maade humanitaartudengid, ühinege! Welcome to the Faculty of Arts and Humanities Student Council page. Here we will share information about what's happening in our faculty.

Also it's possible to contact us via this page.

Operating as usual

05/11/2020

Kõikidele tudengitele on tekkinud suurepärane võimalus Liivi 4 õppehoones! Kaege perra ja kasutage võimalust! 🤩

Meie tudengitel on pärast Lossi 3 õppehoone remondiks sulgemist olnud suur puudus tudengite puhkeruumist. Tegeleme koos HVÜK - TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna üliõpilaskoguga selle probleemi lahendamisega aktiivselt, ent seniks pöörame tähelepanu, et Liivi 4 I korrusel (sissepääs fuajeest ja I korruse koridorist) asub tudengitele kahest ruumist koosnev pesa - üks kööginurgaga söögituba ja üks õppimisruum. Neid võivad kasutada kõik tudengid! 🙂
---
Since Lossi 3 was closed for renovation this autumn, our students have been in great need of a place where to eat and make a cup of tea. We are actively working on solving this problem in collaboration with our student representatives, but for now we would like to draw your attention to the fact that all students are welcome to use the student rooms at Liivi 4 building (ground floor, through the lobby).🙂

03/06/2020

TÜ üliõpilaskonna esimehe kandidaatide debatt

Kolm inimest kandideerivad TÜ üliõpilaskonna esimehe ametikohale: Kalle Valge, Karl Lembit Laane, Mona Sõukand. Nende platvormidega on võimalik tutvuda allolevate linkide kaudu:

Kalle Valge: tyye.ut.ee/kalle-valge
Karl Lembit Laane: tyye.ut.ee/karl-lembit-laane
Mona Sõukand: tyye.ut.ee/mona-soukand-2

Juba kolmapäeva õhtul toimub debatt algusega 18:15

[06/02/20]   Kolm inimest kandideerivad TÜ üliõpilaskonna esimehe ametikohale: Kalle Valge, Karl Lembit Laane, Mona Sõukand. Nende platvormidega on võimalik tutvuda allolevate linkide kaudu:

Kalle Valge: tyye.ut.ee/kalle-valge
Karl Lembit Laane: tyye.ut.ee/karl-lembit-laane
Mona Sõukand: tyye.ut.ee/mona-soukand-2

Juba kolmapäeva õhtul toimub debatt algusega 18:15

18/05/2020

Kas Sina oled endale juba üliõpilasesindaja välja valinud?? 🧐

Kui veel mitte, siis on uut nädalat täpselt õige sellega alustada.🤓💪🏻

Näita, et hoolid, kes sinu õiguste ja huvide eest ülikoolis seisab,
mine 👉 https://tyye.ut.ee/valimised/#humanitaarteaduste-ja-kunstide-valdkond ja HÄÄLETA‼️

14/05/2020

Tudengid! Nüüd on teil võimalus oma hääl kuuldavaks teha - valige endale uued üliõpilasesindajad nii instituuti kui ka valdkonda!

Dear students! You have a chance to elect new student representatives to both institutes and faculty!

https://tyye.ut.ee/valimised/

20/04/2020

Kuigi palju on sellel kevadel teisiti kui tavaliselt, siis mõni asi ikka jääb!

Alanud on igakevadine kandideerimine TÜÜEsse ehk üliõpilaesindajaks. 🥳

Kandideerida saad:
👉 oma instituudi üliõpilasesindajaks
👉 oma valdkonna üliõpilasesindajaks

Haara võimalusest - õpi tundma ülikooli igapäevast toimimismehhanismi ning seisa selle eest, et tudengite hääl otsustuskoridorides kõlaks!

Uuri lähemalt ja täida avaldus: https://tyye.ut.ee/liitu/

20/04/2020

HVÜK - TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna üliõpilaskogu's cover photo

docs.google.com 02/04/2020

Humanitaarteaduse ja kunstide valdkonna e-õppe tagasiside // Faculty of Arts and Humanities feedback to e-learning

//Scroll down for English//

Head üliõpilased!

Oleme kogunud mõned nädalad tagasisidet e-õppele (millele muujuures saab jätkuvalt tagasisidet anda siin lingil: https://forms.gle/YFJXPQYL23gFZRU5A). Et praegune isolatsioon ning pidev ekraani taga istumine võivad muutuda väga kurnavaks ja rutiinseks, siis oleme tagasiside käigus kutsunud üles jagama ka häid praktikaid õppimiseks ja enese hoidmiseks. Nüüd soovime mõningaid neist teiega ka jagada:

Nipid õppimiseks:

- Tööta välja päevane rutiin - õpi ainet samal ajal kui loeng toimuma peaks ning planeeri päeva või nädala kaupa tegemised ära.

- Koosta üks masterfail, mis kogub kokku kõik tegemist vajavad ülesanded. Täienda faili kohe, kui lisaülesandeid antakse. Soovitavav on panna juurde ka kuupäevad (kasvavas järjekorras), nii on teada, mis kõike prioriteetsem on!

- Kontrolli rämpsposti! Meiliplatvormide filtrid on salakavad ja kunagi ei tea, millal kõikide nende rämpspostis leiduvate "imeliste" miljoni-dollari-pakkumiste vahele eksib ära mõni tõeliselt oluline õppejõu või programmijuhi kiri. Hoia enne veebiloengu/-seminari algust silma peal ka Moodle sõnumitel (seoses kas tehniliste tõrgete või muu viimasel minutil esineva informatsiooniga), kuna need kipuvad meilile jõudma pooletunnise hilinemisega - sedasi võib lausa loengu alguse maha magada!

Mida enda heaks saaks ära teha:

- Hoia sidet sõprade ning kursakaaslastega - me oleme kõik suhteliselt sarnases olukorras, seda enam võib leida just nüüd toetust kursusekaaslaste seast, kes on silmitsi sama suure töödehulgaga kui sina! Eriti oluline on hoida ühendust lähedaste sõpradega, küsida kuidas neid mõjutab näiteks tagasi koju kolimine.

- Käi päeval jalutamas - värske õhk ning tunnikeseks koolimõtete kõrvale heitmine võib hiljem tuua hoopis täiesti uusi vaimuvälgatusi!

- Leia vähemalt üks tund oma aega - tähendagu oma aeg kudumist, kokkamist, lugemist, arvutimänge või midagi viiendat. Ühes keskkonnas õppides-töötades-puhates ei pruugi tekkida puhkamise tunnet, kuna kõik ümberringi endiselt meenutab mõned hetked tagasi kogetud stressi. Seega leia mõni hobi, mis aitab ärevusmõtted eemal hoida mõneks ajaks.

- Piira uudiste jälgimist - reeglina ei ole ühe päeva jooksul nii drastilisi muutusi, et tuleks kogu aeg olla kursis kõigega, piisab sellest, kui õhtuti 21.00 vaadata Aktuaalselt Kaamerat ning saada päevane uudisvajadus kätte sealt.

Lisaks on alati võimalik pöörduda TÜ Nõustamiskeskusesse nii õppekorralduslike küsimustele vastuseid otsima kui ka psühholoogilist nõustamist saama: https://www.ut.ee/et/noustamiskeskus

Jõudu ja jaksu sel keerulisel ajal ning püsigem kodus!

//English message//

Dear students!

We have been collecting feedback on e-learning for a few weeks already, (which, among other you can still help us by providing your feedback here: https://forms.gle/YFJXPQYL23gFZRU5A).
As the current isolation and constant sitting behind the screen can become a very monotonous and exhausting, we have also invited you to share along with your feedback your advice and experience regarding good learning and self-care practices during the quarantine. Now we want to share some of them with you:

Learning tips:

- Develop a daily routine - study the subject at the same time as the lecture should take place while also planning your daily or weekly activities, just as is done in usual times.

- Create one master file that collects all the tasks you need to do. Update the file with any additional tasks that might come up. It is advisable to add dates (in ascending order) so you know which is the most important!

- Check for Spam! Email platform filters are insidious, and you never know when a really important letter from a teacher or program manager will go wrong between all those "wonderful" million-dollar offers in your spam inbox. With this in mind, it would be useful to remember that before the start of the web lecture / seminar, you should also keep an eye on Moodle messages (to avoid any technical errors or to receive any other last-minute information), as they tend to reach us around half an hour late - this way you can guarantee you will not be still sleeping at the beginning of the lecture!

What you can do in terms of self-care:

- Stay in touch with friends and classmates - we are all in a relatively similar situation, you can always find support among classmates who are facing the same amount of work as you! It is especially important to keep in touch with close friends, ask how they are affected, for example, of going back home, or staying here, how do they feel with this whole situation, etc. Be there for them and reach out to them if you need it: people will be there for you too!

- Take a walk during the day - fresh air and a break from school matters and coronavirus news for an hour can bring a relieve and a sense of restart to your tired mind!

- Find at least one hour of your time to dedicate to yourself: you deserve some Me-Time - whether your Me-Times means knitting, cooking, reading, playing computer games or something else. Studying-working-resting in one environment may not create a feeling of rest, as everything around you still resembles the stress and tiredness just experienced. Move around, stay physically active and find a hobby that could help keep anxious thoughts away for a while.
- Limit news checking - as a rule, there are not many drastic changes during one single day. This means that you don’t need to be aware of everything all the time, it is enough to watch the evening news and get all your daily updates from them.

In addition, it is always possible to contact the UT Counselling Centre to look for answers to study organization questions as well as to look for psychological counselling, you can find more information here: https://www.ut.ee/en/noustamiskeskus

Keep a safe and optimistic attitude in the face of these difficult times and stay home!

docs.google.com Head üliõpilased! Praegune eriolukord on kõigile uus ja alternatiivlahendusena pakutud e-õpe ei pruugi kohe kvaliteetselt toimima hakata. Selleks, et saaksime praeguses olukorras veidi paremini orienteeruda ja tekkinud probleemidele kohe operatiivselt reageerida, oleme koostanud alljärgneva kü...

sisu.ut.ee 17/03/2020

Õppetöö korraldus eriolukorras – info üliõpilastele

Head tudengid - lugege palun seda! Kui teil on küsimusi või muresid, siis palun pöörduge kõigepealt oma aine õppejõu või juhendaja, õppespetsialisti, koordinaatori või programmijuhi poole! Alati võite pöörduda üliõpilasesindajate poole.

Rahvusraamatukogu laenutab raamatuid välja ning seda lubas peagi hakata tegema ka Tartu Ülikooli Raamatukogu, neil on ainult laenutuskappe vaja.

Info eriolukorras, NB! eriti järgnev:
8. Üliõpilase õppeaeg kestab augusti lõpuni, isegi, kui semester lõpeb juunis. Seega õppetööd saab jätkata ka juulis, oluline, et üliõpilastele jääks aega ka puhkuseks. Üksikutel üliõpilastel võib õppeaeg akadeemiliste puhkuste tõttu olla lühem. Kui praktikumide edasilükkamine või muud muudatused tingivad probleeme nende üliõpilaste lõpetamisel, siis teeb programmijuht ettepaneku dekaanile konkreetsete üliõpilaste õppeaja pikendamiseks. Akadeemilise kalendri muudatused otsustatakse vajadusel hiljem.

Rohkem allpool äratoodud lingil.

Dear students - please read this!
You should also be able to use Uni library soon (boxes, not rooms).

https://sisu.ut.ee/eriolukord2/

Jäägem rahulikuks ja koos saame sellest kriisist üle!
Teie esindajad

sisu.ut.ee 1. Tervikuna on ülikooli seisukoht, et püüame jätkata õppetööd nii palju kui võimalik samas tempos ja mahus, kui on planeeritud. Muutuvad vorm ja meetodid, tuleb olla valmis oma senistest headest praktikatest loobumiseks ja uute õppimiseks. Oleme selles üksteisele toeks.

terviseamet.ee 13/03/2020

Information about Coronavirus disease COVID-19 | Government installation profile

Dear international students of the Faculty of Humanities and Arts of the University of Tartu:

In view of the current circumstances regarding the spread of Coronavirus disease COVID-19, we kindly advice you to keep calm and take it easy. Preventive measures have been taken and the situation, though serious, is definitely not as alarming as it is in average and high risk areas. Information and prevention is right now the best way to fight the spread of the virus, so in order to do so, you can find all the important recommendations and updates regarding COVID-19 in Estonia (in English) in the following links:

https://www.terviseamet.ee/en/covid19

Recommendations and instructions for university staff and students:

https://www.ut.ee/en/news/university-tartu-cancels-face-face-classes-due-state-emergency?fbclid=IwAR1KOXiWbp6GFHa5yz58Fp1m5qb4qa0Avf69RQiED0AkH21-usxf2K35vHk

https://www.ut.ee/en/news/how-avoid-coronavirus-instructions-university-staff-and-students-updated-13th-march

https://www.ut.ee/en/how-to-avoid-coronavirus

And about the Estonian Government Emergency Situation:

https://news.err.ee/1063224/estonian-government-declares-emergency-situation-against-coronavirus

If you have any more inquiries, worries or concerns, do not hesitate to contact your closest Student Representative.

So, keep the spirits high, avoid crowded places, don't touch your face and wash your hands constantly (regular soap will do!).

terviseamet.ee The Health Board cooperates with the World Health Organization (WHO) and the European Center for Disease Prevention and Control (ECDC), international partners and governments to monitor the spread of the virus and to ensure Estonia's preparedness to protect human health and prevent the spread of inf...

[03/13/20]   Head tudengid! Palume teil järgida Vabariigi valitsuse, kohaliku omavalitsuse ja Tartu Ülikooli edastatud juhiseid seoses praeguse olukorraga. Mitmele esilekerkinud probleemile otsitakse lisalahendusi. Kui teil on küsimusi ülikoolielu ja õpingutega seonduva kohta, millele te ei ole seni vastust saanud, siis palume teil oma muredest märku anda.

Dear international students! Please read carefuly and follow the instructions given by the government, local authorities and the University of Tartu. Several issues which have appeared are being discussed for further regulations. If you have any questions or concerns regarding the life in university or with your studies for which you have not found answers, please let us know.

18/12/2019

Kas teadsite, et Tartu Ülikooli töötajatel ja üliõpilastel on ligipääs ühte maailma suurimasse rahvusvahelisse teaduse rahastusvõimaluste andmebaasi Research Professional: https://researchprofessional.com/? 🧐

Kas teadsite, et Tartu Ülikooli töötajatel ja üliõpilastel on ligipääs ühte maailma suurimasse rahvusvahelisse teaduse rahastusvõimaluste andmebaasi Research Professional: https://researchprofessional.com?

Sisse logida saab oma TÜ kasutajanime ja parooliga või registreerides end kasutajaks ülikooli e-posti aadressiga. Andmebaasis on üle 7000 erineva rahastusvõimaluse.

26/10/2019

Saagem tuttavaks! 🤩
Henri Karmiste

Henri õpib Viljandi kultuuriakademias kultuurikorraldust ning esindab tudengeid valdkonna nõukogus, kus ta peab TÜÜE vaimu edendaja ametit.

25/10/2019

Saagem tuttavaks! 🤩
Katariina Päts

Katariina õpib bakalaureuseastmes ajalugu ning esindab tudengeid HVÜKis, kus ta peab kommunikatsioonispetsialisti ametit.

24/10/2019

Saagem tuttavaks! 🤩
Eduardo Torres

Eduardo õpib magistriastmes filosoofiat ning esindab tudengeid filosoofia ja semiootika instituudi nõukogus. HVÜKis peab Eduardo IÜKide koordinaatori ametit.

23/10/2019

Saagem tuttavaks! 🤩
Anita Pilviste

Anita õpib bakalaureuses germanistikat ning esindab tudengeid maailma keelte ja kultuuride kolledži nõukogus ning õppekomisjonis. HVÜKis peab Anita õppekvaliteedi spetsialisti ametit.

22/10/2019

Saagem tuttavaks! 🤩
Toivo Kikkas

Toivo õpib magistris ajalugu ning esindab tudengeid senatis, TÜÜE volikogus ja mitmetes komisjonides. HVÜKis peab Toivo esimehe ametit.

21/10/2019

Parem hilja kui mitte kunagi, eks?
Õppeaasta on küll hoo juba sisse saanud ja meiegi üksjagu tööd jõudnud ära teha, aga pole veel mahti saanud ennast tutvustada.

HVÜK 2019/20 moodustavad:
Toivo Kikkas
Anita Pilviste
Eduardo Torres
Katariina Päts
Henri Karmiste

Selle nädala jooksul tutvustame ka kõiki esindajaid pisut põhjalikumalt.

15/10/2019

Võimalus teha koostööd erinevate alade üliõpilastega, saada 6EAPd ja veeta aega kultuuri ja kunsti keskel!
See projekt on täiesti win-win-win ju 🤩

💥Hea tudeng! Kogo galerii ootab Sind projektipraktikale!
Oodatud on üliõpilased erinevatelt õppekavadelt ja –astmetelt. Kogo projektipraktika pakub Sulle võimaluse:

✅saada 6 EAPd,
✅töötada tiimis koos teiste ägedate üliõpilastega,
✅rakendada oma teadmisi ja oskusi,
✅tutvuda kaasaegse kunstiga! :)

Vaata lähemalt 👉 https://bit.ly/33ln7tV

tartu.postimees.ee 03/10/2019

Selgusid Tartu ülikooli dekaanide kandidaadid

Eile avalikustati kandidaadid TÜ dekaanideks.

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaaniks kandideerivad Anti Selart (keskaja professor ning ajaloo ja arheoloogia instituudi juhataja) ja Riho Altnurme (kirikuloo professor, valdkonna teadusprodekaan)

Kandidaatidega on võimalik kohtuda ja oma küsimusi esitada!
17.10 kell 13.00 TÜ aulas avalikul debatil (videosalvestusega)
17.10 kell 16.00 Jakobi 2-224 eraldi kohtumine tudengite ja tudengiesindajatega.

Olete kõik väga oodatud!

https://tartu.postimees.ee/6792070/selgusid-tartu-ulikooli-dekaanide-kandidaadid

tartu.postimees.ee Tartu ülikooli dekaanide valimise komisjon registreeris eile kõigi nelja valdkonna uute dekaanide kandidaadid.

100.ut.ee 18/09/2019

Vabade kunstide professori Kärt Summataveti loeng “„Visuaalne emakeel – nähtavaks kujustatud nähtamatu kogemus“ – Rahvusülikool 100

Täna peab oma avaloengu selle aasta vabade kunstide professor Kärt Summatavet.
Loengu teemaks on „Visuaalne emakeel – nähtavaks kujustatud nähtamatu kogemus“.
Kell 16.15, Ülikooli 16-212 (von Bocki maja)

Ootame!

https://100.ut.ee/ajakava/vabade-kunstide-professori-kart-summataveti-loeng-visuaalne-emakeel-nahtavaks-kujustatud-nahtamatu-kogemus/

100.ut.ee Vabade kunstide professori Kärt Summataveti rahvusülikooli juubelile pühendatud loengusari kutsub kasutama sidusat loomingulist mõtlemist, mis ühendab uuendusliku traditsioonilisega, teaduse pärimusega, loometöö ettevõtlikkusega. Sügissemestril annab professor Summatavet viis loengut ja vi...

Our Story

Tere tulemast Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna Facebooki lehele. Siin jagame infot selle kohta, mis meie valdkonnas toimub. Siit lehelt leiate ka humanitaarvaldkonna üliõpilasesindajate kontaktandmed.

Welcome to the Faculty of Arts and Humanities Student Council page. We share information about what’s happening in our faculty. It is also possible to contact us via this page.

Esindajad/Representatives:

Toivo Kikkas, e-mail: [email protected]

Videos (show all)

TÜ üliõpilaskonna esimehe kandidaatide debatt

Location

Category

Address


Ülikooli 18B
Tartu
51003
Other Education in Tartu (show all)
Intellektika Intellektika
Fr. R. Kreutzwaldi 60
Tartu, 51014

Intellektika - Eesti ühe pikima traditsiooniga haridus- ja karjäärimess, toimub Tartu messikeskuses.

Stuudio MIX Stuudio MIX
Ujula 1A
Tartu

Мастер-классы и занятия для детей и взрослых

Huvikool Huvitera Huvikool Huvitera
Tähe 4
Tartu, 51010

Ettevõtlusküla Ettevõtlusküla
Narva Mnt 3
Tartu

Ettevõtlusküla loob maailma, kus iga noor saab olla suurepärane. Igapäevaselt pakume õppe-rollimänge ja koolitusprogramme. Tulemuseks on ettevõtlikud noored, kes on enesekindlad ja tuttavad nii majanduse kui finantskirjaga.

Tartu MUN Tartu MUN
Lossi 36
Tartu, 51003

Tartu Model United Nations is an international event organized by the Society of International Relations (Rahvusvaheliste Suhete Ring) at the University of Tartu. It was first held in May 2016 at the Johan Skytte Institute of Political Studies.

Tartu AiR Tartu AiR
Kastani 38
Tartu, 50410

Lille Noortekeskus Lille Noortekeskus
Lille 9
Tartu, 51010

lahtiolekuajad: T-N 13.00-19.00 R 13.00-21.00 L 12.00-16.00 P erisündmused lahtiolekuajad koolivaheagadel: E-R 13:00-19:00 v.a. erisündmused

Vihikud Vihikud
Lina 3
Tartu, 50103

Koik, mis teid aitab elus edasi

Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi õpilasesindus Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi õpilasesindus
Vanemuise 35
Tartu, 51003

Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi õpilasesindus on kooli õpilaste esinduskogu. Õpilasesindusse kuulub 2019/2020. õppeaastal 22 liiget.

TerviseRadar / Multifarius OÜ TerviseRadar / Multifarius OÜ
Tartu, 50410

Koolitused ja e-kursused

Tartu Laste Turvakodu Tartu Laste Turvakodu
Tiigi 55
Tartu, 50410

Tartu Laste Turvakodu asutati 1992. aastal ning on Tartu linnavalitsuse asutus. Pakume ajutist varjupaika lastele ja peredele, kellel ei ole erinevatel põhjustel võimalik kodus olla. Lisaks aitame materiaalsete murede korral.