Avatud Meele Instituut

Avatud Meele Instituut

Comments

Meie ümber on palju noori inimesi, kes on kunagi seadusega pahuksis olnud, lähedaste toetuseta, võib-olla võlgades, ei tööta ega õpi. Kui Sa tunned neid noori või nende lähedasi, kes on mures, otsivad, kuid ei leia väljapääsu, siis soovita neil pöörduda STEP-programmi poole. Aitame nõu ja jõuga. Meie konsultantide abiga on palju noori saanud innustust astumaks seda esimest sammu elumuutuse teel. Meil on ka hea võrgustik tööandjate näol, kes noori tööle ootavad. Töö otsib Tegijat!
AMI käis Tartu Haridusfestivalil! Koostöös Kesklinna Kooliga viidi läbi töötuba MÕTLE, LIIGU, ARUTA: tegevuslikud meetodid ainetunnis. Gruppi juhtisid meie koolitajad Ene Kulasalu ja Koidu Tani-Jürisoo ja need 2 tundi möödusid väga kiiresti, jagades koostöös osalejatega inspiratsiooni, kogemusi ja töövõtteid. Lastele on loomupärane mõelda ja ennast väljendada liikudes. Kuidas kasutada seda ära ainetundides? Kuidas võimaldada lastel oma arvamust ja väärtusi väljendada ning väidelda liikumise abil? Mis on sotsiomeetrilised harjutused ja rollivahetus, kuidas nende abil grupisuhteid kujundada ja aineteadmisi süvendada? Tegevuslikud meetodid on haaravad nii lastele kui ka täiskasvanutele, aitavad mõtestada oma suhtumisi, arendada empaatiat ja eneseväljendust. Meetodid on rakendatavad alates lasteaiast kuni täiskasvanuõppeni. 2 tundi oli paras aeg, et saada innustust, kuid lühike selleks, et omandada vajalikud oskused. Kui oled teemast lähemalt huvitatud, siis jälgi meie avatud koolitusi www.ami.ee või anna oma huvist teada [email protected]. 2020.aastal avame kindlasti ühe pikema õpigrupi sellel teemal.
AMI käis Tartu Haridusfestivalil! Koostöös Kesklinna Kooliga viidi läbi töötuba MÕTLE, LIIGU, ARUTA: tegevuslikud meetodid ainetunnis. Gruppi juhtisid meie koolitajad Ene Kulasalu ja Koidu Tani-Jürisoo ja need 2 tundi möödusid väga kiiresti, jagades koostöös osalejatega inspiratsiooni, kogemusi ja töövõtteid. Lastele on loomupärane mõelda ja ennast väljendada liikudes. Kuidas kasutada seda ära ainetundides? Kuidas võimaldada lastel oma arvamust ja väärtusi väljendada ning väidelda liikumise abil? Mis on sotsiomeetrilised harjutused ja rollivahetus, kuidas nende abil grupisuhteid kujundada ja aineteadmisi süvendada? Tegevuslikud meetodid on haaravad nii lastele kui ka täiskasvanutele, aitavad mõtestada oma suhtumisi, arendada empaatiat ja eneseväljendust. Meetodid on rakendatavad alates lasteaiast kuni täiskasvanuõppeni. 2 tundi oli paras aeg, et saada innustust, kuid lühike selleks, et omandada vajalikud oskused. Kui oled teemast lähemalt huvitatud, siis jälgi meie avatud koolitusi www.ami.ee või anna oma huvist teada [email protected]. 2020.aastal avame kindlasti ühe pikema õpigrupi sellel teemal.
Head AMI sõbrad! Täna on AMI nimepäev (ami pr.k. - kaaslane, kompanjon, seltsimees, sõber). Suurim heategu, mida saad sõpradele teha, pole mitte jagada temaga oma rikkust, vaid näidata talle tema enda oma (B.Disraeli) Suur tänu ühise rikastamise eest kõigile kaaslastele ja uute kohtumisteni! Tervitustega AMIlased
Ilusal novembrilaupäeval töötasime koos lasteaed Väike Pauline rahvaga arengukava uuendamise lainel. Oli põnev ja viljakas!

Toetame Eesti haridussüsteemi uuenemist. Oleme haridusmuutuste elluviimisel partneriks koolidele, kõrgkoolidele, lasteaedadele ja paljudele teistele.

Avatud Meele Instituut on arengu- ja koolituskeskus kõigile neile, kes soovivad saada: - terviklikumaks - ennastjuhtivamaks - õnnelikumaks AMI koolituste aluseks on kaasaegsed õpikäsitlused ja tänapäevased teaduslikud uuringud. Peame oluliseks vahendada neid teadmisi koolide, kõrgkoolide ja teiste haridusasutuste igapäevapraktikasse ning tahame, et uus teadmine saaks meie koolitusel oskuseks. Oleme kursis haridusuuendustega nii Eestis kui mujal ning kasutame neid teadmisi oma koolituste ja supervisioonide ülesehitamiseks ning oma organisatsiooni tegevuse juhtimiseks.

Koolituse disain online-keskkonnas: kuidas õppija aktiivsust hoida? (Zoom keskkonna näitel)

Kursus, mis on mõeldud kõikidele täiskasvanukoolitajatele, superviisoritele ja teistele täiskasvanute ja noorukite õpetajatele, kes online-keskkondades toimetades on leidnud ennast küsimas:

* Kuidas käivitada ja hoida õppija aktiivsust online-keskkonnas?
* Milliste meetodite abil häälestada õppijad teemale ja luua kiiresti osalejate vahel õppimiseks vajalikud turvalised suhted?
* Kuidas kaasata koolitusel õppijate ressursssi, tekitada seotus teemaga ning hoida nende erksust, tahet ja energiat?

TEEMAD:
* Kuidas õppimine kävitub ja milliseid faase on eriti oluline arvestada juba kavandamisel
* Kuidas online-keskkonna koolitust disainida
* Meetodid teemale häälestumiseks, kontaktide loomiseks, tutvumiseks
* Meetodid õppija aktiivsuse hoidmiseks materjali esitluseks
* Meetodid õpitu refleksiooniks
* Sisse- ja väljahingamine koolitusel, selle kindlustamine meetodivalikuga
* Ideed ja nipid Zoomi lihtsate võimaluste kasutamiseks kõigi eelnevate meetodite rakendamisel

MAHT: 4 akadeemilist tundi. Õppeprotsess on üles ehitatud õppijakeskselt, mis tähendab, et osalejad on aktiivselt kaasatud terve protsessi jooksul. Grupi suurus kuni 16 inimest.

KOOLITAJA: Koidu Tani-Jürisoo on Avatud Meele Instituudi juhtivkoolitaja ja superviisor. Koidu on tegelnud juhtide, õpetajate, mentorite, nõustajate, koolitajate ja õppejõudude koolitamisega aastast 1996, superviisor alates aastast 2001. Tema koolituste põhivaldkondadeks võib muuhulgas pidada aktiviseeriva ja tervikliku õpikeskkonna loomist; grupidünaamika juhtimist, organisatsooniarendust; muutuste juhtimist; kaasavat juhtimist ja erinevaid koostöömetoodikaid; professionaalset ja isiksuslikku arengut; enesejuhtimist, õpioskusi, terviklikku ajakasutust jpm. Koidu on välja töötanud rohkelt koolitusprogramme ja koolitusmaterjale ning välja õpetanud palju koolitajaid ja nõustajaid.

AEG: 14. mail 2020
kell 10.00 - 13.30 (kohvi- ja sirutuspausiga)
KOHT: ZOOM keskkond
MAKSUMUS: 39 eurot

NB! Koolitusel ei õpetata otseselt Zoomi keskkonda kasutama, vaid näited on selle keskkonna võimaluste kontekstis. Kindlasti on need üle kantavad ka teistesse koolitajatele armsatesse keskkondadesse.

UURI LISA JA REGISTREERI
bit.ly/koolitusedisain2_online

Küsimuste korral võta meiega julgelt ühendust!
[email protected] või telefonil 56500710

err.ee

Kadi Künnapuu ja Irja Toots: lapsevanema roll distantsõppes ja koduõppes

Parafraseerides Mahatma Gandhit: Ole ise see muutus, mida sa hariduses näha tahad... Meil on hea meel jagada AMI heade koostööpartnerite Kadi Künnapuu ja Irja Tootsi arvamuslugu vanemate võimalikust rollist kodu- ja distantsõppes, mis - pange tähele - ON ERINEVAD ASJAD!
https://www.err.ee/1081053/kadi-kunnapuu-ja-irja-toots-lapsevanema-roll-distantsoppes-ja-koduoppes

err.ee Eriolukorrast tingitud distantsõpe on toonud teravalt esile küsimuse vanema rollist laste hariduse osas. Kas vanemale saab loota lapse haridustee kujundamisel ja õpikeskkonna loomisel, sellest kirjutavad Tartu Luterliku Peetri Kooli koduõppe osakonna koordinaatorid Kadi Künnapuu ja Irja Toots.

blog.clanbeat.com

Hea plaan

Kui purjekas ei tea, kuhu on ta teel, pole ükski tuul õige... Hea kavandamine on teekonna õnnestumise aluseks. Ja muidugi ka paindlikkus, et vajadusel tulla toime ka sellega, kui on vaja valida hoopis teine tee!

blog.clanbeat.com Kas, miks ja kuidas planeerimist harjutada

Õige pea täitub kuu aega, kui elame ja töötame kõik hoopis erilistes tingimustes. Kriisiolukorras on piisav tugi õigel ajal väga olulise väärtusega.

Meie koolitajad, superviisorid ja nõustajad annavad parima, et teie jaoks olemas olla. Meie teenuseid on võimalik tellida ka virtuaalsena. Ja rõõmuga saame öelda, et senised kogemused on näidanud, et online lahendused toimivad praeguses olukorras väga efektiivselt.

Peagi on kätte jõudmas ka koolivaheaeg, mis on suurepärane aeg, et võtta fookusesse enda ja oma meeskonna vajadused.

Uuri lähemalt bit.ly/amikevad2020
Ja võta meiega julgelt ühendust!

Kuigi eriolukorrast tingituna on tänaseks kõikide lapsevanemate ellu saabunud kodus õppimine, siis hetkel toimuv distantsõpe on oma olemuselt siiski väga kaugel vanema soovil koduõppe pakutavast vabadusest ja paindlikkusest. Huvi just vanema soovil koduõppe vastu on Eestis viimastel aastatel kasvanud: järjest enamatel peredel on võimalus töötada ja õppida kodus ning lapsevanemate teadlikkus sellest, kuidas nende lapsed õpivad, on oluliselt suurenenud.

Koduõpe vanema soovil - vabadus, vastutus, võimalus saab alguse 2. mail ja toimub naljal laupäeval ONLINE kursusena (Zoom keskkonnas).

Kuidas kujundada kodustes tingimustes individuaalne õpitee ja toetada ennastjuhtiva õppija kujundamist? Kuidas anda toetavat tagasisidet ja õppida koostöiselt? Millest üldse alustada? Ja kuidas kõige selle keskel ka ennast säästa?

Toimumisajad: 2.mai | 9.mail | 23.mai | 6.juuni 2020.
Koolituse viivad läbi Kadi Künnapuu ja Irja Toots.

Uuri lisa ja registreeri
bit.ly/koduõpe_online

Kätte on jõudnud nädalalvahetus. Hea aeg, et puhata, minna õue, hingata karget kevadõhku ja vaadata, kus on pungad puus või linnud parves!

Siin veidi mõnusat lugemist, kuidas ikka tasaalus püsida -
https://www.ami.ee/kuidas-kodus-pusides-taskaal-sailitada/

Kriisiolukorras on juhil väga palju ootamatuid ja olulise tähtsusega ülesandeid lahendada. Oluline on juhina ka praegusel keerulisel ajal enda meeskonna jaoks parimal viisil olemas olla ning säilitada koostöö ja head suhted. On mõned asjad, mis aitavad keerulisel ajal üksteist hoida ja ühiselt edasi liikuda.

https://www.ami.ee/kuidas-juhina-kriisiolukorras-toime-tulla/

Iga ootamatu või pingeline muutus inimese elus on tema jaoks kriis. Tunnistagem, et ühiskonnas valitseb praegu väga suur ebastabiilsus ja teadmatus. Praegu oleme kriisis kõik. Psühholoogiline kriis väljendub inimese elus kindlate etappidena. Meie peamine võimalus on suurendada hoolimist, arusaamist, läheduse väljendamise oskust ja aktsepteerimist. Õppida olema paindlik ja osavõtlik. Ja seda igal alal – kodus, koolis, tööl, naabri-ja ärisuhetes. Mis on psühholoogiline kriis ja kuidas sellest väljuda, kirjutab Koidu Tani-Jürisoo meie värskes blogipostituses.

https://www.ami.ee/mis-on-psuhholoogiline-kriis-ja-kuidas-sellest-valjuda/

[03/23/20]   KUIDAS TULLA TOIME KODUKOOLIS...
Palume mitte unustada, et:
- Me ei ole oma kodusid planeerinud ei kooliks ega töökohtadeks
- Lapsevanemad ei ole õppinud õpetajateks ja enamusel pole selleks ka kutsumust
- Meie tunnetes ja käitumises valitseb kriisiajal suur segadus

Kõige tähtsam on praegu loobuda täiuslikkuse nõudmisest nii endalt kui teistelt. Pakkuge lähedust, olge koos, kuulake teisi ja iseennast, kiirustage aeglaselt!

Meeletervist kõigile!

Meie meeskonnal on hea meel teada anda, et AMI on endiselt heas konditsioonis ning vägagi kaasaegne. Meie koolitaja Kadi Künnapuu regeeris kiiresti pandeemia teatele ja meie koduõppe-alane koolitus, mis pidi saama alguse 14.märtsil meie Tartu ruumides, toimus hoopis Zoom-veebikeskkonnas ja läks suurepäraselt. Koolitus on mõeldud lapsevanematele, kes vabatahtlikult oma lapsi koduõppes õpetavad. Katsetame praegu selle ja teiste keskkondade võimalusi, et toetada koole ja lapsevanemaid ka koroonaviiruse poolt pealesurutud koduõppe korraldamises ja läbiviimises.

Oleme hea meelega teie organisatsioonile abiks ka kriitilisel ajal. Nüüd ka kaugteel. Kui teil on mõte või vajadus, palun võtke kindlasti ühendust [email protected]

youtube.com

«Доброе утро, Таллинн!»: программа социальной помощи STEP расширяется

Kui igaüks räägib STEP-programmist ühele oma tuttavale, siis jõuab info abivajajateni. STEP aitab tööle ja õppima õigusrikkumise taustaga noori vanuses 15-26. Täpsem info www.step.ee.

Столичная программа социальной помощи молодежи STEP расширяется. О возможностях этого проекта в программе «Доброе утро, Таллинн!» рассказала координатор и ко...

STEP-programm

Omanäolise Kooli Arenduskeskus on Avatud Meele Instituudi kõrval ka STEP-programmi eestvedaja. Loe STEPi uudiskirja!

Head sõbrad! Rõõmuga jagame teiega meie värsket uudiskirja - tehtud armastusega just teie jaoks! :) Palume abi levitamisel, sest uudised on liiga head, et endale jätta!

Meil on suur rõõm, et valmis on saanud midagi uut ja põnevat! Huvi koduõppe vastu on Eestis ja Euroopas üldiselt viimastel aastatel kasvanud. Järjest enam on peresid, kes teevad valiku võtta ise vastutus enda lapse haridustee kujundamise eest.

Koduõpe on hea viis, kuidas toetada lapse arengut just enda pere väärtustest lähtuvalt, võimaldades õppimisel piisavalt tuge, iseseisvust ja ruumi individuaalsete eripärade avaldumiseks.

Vanema jaoks on see ka täiesti uue rolliga kohanemine ja paras väljakutse. Millest siis ikkagi alustada? Kuidas kujundada lapse huvidele, võimetele ja vajadustele vastavad õppetegevused? Kuidas analüüsida õppimise protsessi ja jälgida tulemusi?

Märtsis saab Tartus alguse just lapsevanematele suunatud kursus, et nende teemadega tegeleda. KODUÕPPE ALUSED LAPSEVANEMALE – vabadus, vastutus ja võimalus toimub kord kuus laupäeviti: 14.märtsil, 18.aprillil, 16.mail ja 13.juunil 2020.

Küsimuste korral võta meiega julgelt ühendust!

Uuri lisa ja registreeri koolitusele: bit.ly/koduõppealused

BONS AMIS! Head sõbrapäeva kõikidele AMI sõpradele! Kohtume AMIs ja ühistel haridusradadel kõndides :) Vaimustust ja visadust!

Meil on suur rõõm, et valmis on saanud midagi uut ja põnevat! Huvi koduõppe vastu on Eestis ja Euroopas üldiselt viimastel aastatel kasvanud. Järjest enam on peresid, kes teevad valiku võtta ise vastutus enda lapse haridustee kujundamise eest.

Koduõpe on hea viis, kuidas toetada lapse arengut just enda pere väärtustest lähtuvalt, võimaldades õppimisel piisavalt tuge, iseseisvust ja ruumi individuaalsete eripärade avaldumiseks.

Vanema jaoks on see ka täiesti uue rolliga kohanemine ja paras väljakutse. Millest siis ikkagi alustada? Kuidas kujundada lapse huvidele, võimetele ja vajadustele vastavad õppetegevused? Kuidas analüüsida õppimise protsessi ja jälgida tulemusi?

Märtsis saab Tartus alguse just lapsevanematele suunatud kursus, et nende teemadega tegeleda. KODUÕPPE ALUSED LAPSEVANEMALE – vabadus, vastutus ja võimalus toimub kord kuus laupäeviti: 14.märtsil, 18.aprillil, 16.mail ja 13.juunil 2020.

Küsimuste korral võta meiega julgelt ühendust!
Uuri lisa ja registreeri koolitusele: bit.ly/koduõppealused

Õige pea on Avatud Meele Instituudis algamas midagi just huvikoolide ja noortekeskuste juhtidele! Koolitus PÕLEDA VÕI LÄBI PÕLEDA: kuidas saavutada terviklik ajakasutus juhi töös toimub 18. – 19. veebruaril 2020, Tallinnas.

Kui oled tundunud, et Su päevad on killustatud ja Sa ei saa teha seda, mida tegelikult tahad ja oluliseks pead, - sest aega ei ole, siis ootame Sind kursusele, et üheskoos lahendusi otsida ja rollidevahelist taskaalu luua.

Koolituse viib läbi meie juhtivkoolitaja ja superviisor Koidu Tani-Jürisoo.

Uuri lisa ja registreeri koolitusele: bit.ly/põleda2020

Õige pea on Avatud Meele Instituudis algamas midagi just huvikoolide ja noortekeskuste juhtidele! Koolitus PÕLEDA VÕI LÄBI PÕLEDA: kuidas saavutada terviklik ajakasutus juhi töös toimub 18. – 19. veebruaril 2020, Tallinnas.

Kui oled tundunud, et Su päevad on killustatud ja Sa ei saa teha seda, mida tegelikult tahad ja oluliseks pead, - sest aega ei ole, siis ootame Sind kursusele, et üheskoos lahendusi otsida ja rollidevahelist taskaalu luua.

Koolituse viib läbi meie juhtivkoolitaja ja superviisor Koidu Tani-Jürisoo.

Uuri lisa ja registreeri koolitusele: bit.ly/põleda2020

Lastele on loomupärane mõelda ja ennast väljendada liikudes. Seda loomupärast omadust on võimalik suurepäraselt ära kasutada ainetundides - tegevuslike meetodite kaudu saab nii kujundada grupisuhteid kui ka süvendada aineteadmisi.

Koolitus LIIGU, MÕTLE, ARUTLE: tegevuslikud meetodid õppetöös toimub Tartus kolme 1-päevase kohtumisena kuupäevadel 17. märts | 15. aprill | 12. mai 2020.

Teeme läbi näidistunde ja valmistame ette terve hulga häid ideid, mida õpetaja saab kohe kasutada oma igapäevatöös.

Uuri lisa ja registreeri koolitusele - bit.ly/2NSMlKX

Tähelepanu! Vabanes kaks kohta järgmisel nädalal Tartus algavale kursusele ÕPETAJA TERVIS JA TASAKAAL: vaimse tervise väärtustamine ning läbipõlemise ennetamine. Sobib nii üldhariduskooli kui ka lasteaiaõpetajatele.

Koolitus toimub järgmistel kuupäevadel:
30.-31.01 | 5.-6.03 | 7.-8.04

Koolitus on töötavale õpetajale tasuta.
Huvi korral pane ennast kirja esimesel võimalusel - https://koolitus.edu.ee/training/2859

ami.ee

Koostöö lapsevanemaga - võimalik või võimatu?

Koostöö lapsevanemaga – võimalik või võimatu? küsib Avatud Meele Instituudi koolitaja, superviisor ja juht Koidu Tani-Jürisoo hiljutises artiklis.

Vanemad ja õpetajad näevad last erinevast vaatenurgast, täiesti erinevas miljöös ja erinevate tegevuste juures ning seetõttu võib olla ka nende poolt märgatud lapse käitumine täiesti erinev. Vajadused on meil aga nii lapsevanema kui õpetaja rollis tegelikult sarnased – nii õpetaja kui lapsevanemana soovime kogeda austust ja väärtustamist, kuid õpetajana on oluline lisaks meeles pidada, et autoriteeti ei saa võtta, vaid ainult anda.

Loe edasi AMI kodulehel
https://www.ami.ee/koostoo-lapsevanemaga-voimalik-voi-voimatu/

ami.ee Koidu Tani-Jürisoo Avatud Meele Instituudi juht ja koolitaja Oleme Avatud Meele Instituudis aastatepikku õpetajate ja lapsevanemate suhete teemadega tegelnud. Kuna õpetaja on (heal juhul väljaõppe läbinud) professionaal, siis oodatakse temalt muidugi teadmist ja oskust, kuidas keerulises oluko...

Eelmisel aastal väga positiivse tagasiside saanud kursus KOOSKÕLALINE KLASS: vaimselt terve ja hooliva klassi kujundamine tuleb taas!

Kuidas kujundada ühest klassist koostöine grupp ja millised on õpetaja konkreetsed praktilised tegevused selleks? Koolitusel omandad ka efektiivsed strateegiad, kuidas tulla toime vastupanu ja konfliktidega ning saad kaasa harjutused ja meetodid grupiprotsesside eestvedamiseks.

Osalejad 2019 aasta grupist arvavad:
"Ilma koolitusel kogetut teadmata ei kujuta enam ette, et üldse hakkama saaks."
"Teeb õpetajatöö lihtsamaks, saab uusi nippe, õpilastega tehtavaid praktilisi harjutusi."

Uuri lähemalt ja pane ennast juba varakult kirja!

Tallinnas bit.ly/2Fo2L9x
Tartus bit.ly/2SRscbw

Hea koostöö lapsevanemaga on lapse arengu toetamisel oluline ressurss. Samas võib õpetaja jaoks olla see ka paras väljakutse - kuidas siis ikkagi jõuda tõelise dialoogini? Milliseid koostöövorme ellu kutsuda ja kuidas neid praktiliselt läbi viia? Kuidas saavutada hea kontakt ja tulla toime ka keerulisemates olukordades?

Just nende küsimustega tegeleme 4. - 5. veebruaril Tallinnas ja Tartus algaval koolitusel Jagatud rõõm, jagatud mure: lapsevanema kaasamine lasteaia- ja koolitöösse. Vali endale sobiv asukoht ja kohtume koolitusel!

Tartus bit.ly/jagatudrõõmtartu
Tallinnas bit.ly/jagatudrõõmtallinn

Hea koostöö lapsevanemaga on lapse arengu toetamisel oluline ressurss. Samas võib õpetaja jaoks olla see ka paras väljakutse - kuidas siis ikkagi jõuda tõelise dialoogini? Milliseid koostöövorme ellu kutsuda ja kuidas neid praktiliselt läbi viia? Kuidas saavutada hea kontakt ja tulla toime ka keerulisemates olukordades?

Just nende küsimustega tegeleme 4. - 5. veebruaril Tallinnas ja Tartus algaval koolitusel Jagatud rõõm, jagatud mure: lapsevanema kaasamine lasteaia- ja koolitöösse. Vali endale sobiv asukoht ja kohtume koolitusel!

Tartus bit.ly/jagatudrõõmtartu
Tallinnas bit.ly/jagatudrõõmtallinn

step.ee

STEP-programm pakub tööd õigusrikkumise taustaga noortele

Meie ümber on palju noori inimesi, kes on kunagi seadusega pahuksis olnud, lähedaste toetuseta, võib-olla võlgades, ei tööta ega õpi. Kui Sa tunned neid noori või nende lähedasi, kes on mures, otsivad, kuid ei leia väljapääsu, siis soovita neil pöörduda STEP-programmi poole. Aitame nõu ja jõuga. Meie konsultantide abiga on palju noori saanud innustust astumaks seda esimest sammu elumuutuse teel. Meil on ka hea võrgustik tööandjate näol, kes noori tööle ootavad. Töö otsib Tegijat!

step.ee STEP-programm aitab leida õigusrikkumise taustaga noorel tööd enam kui 100s ettevõttes Tallinnas ja Harjumaal. Töövõimalus noortele. Pakume tööd.

pohjarannik.postimees.ee

Õpetaja Tiina Kilumets direktorist, koolist ja haridusest

Kirjutab Avatud Meele Instituudi endine koolitaja Tiina Kilumets.

pohjarannik.postimees.ee Ma töötan Kiviõli 1. keskkoolis alates aastast 1997. 25 aastat on rohkem kui küll, et hinnata kooli arengut. Kui me taasiseseisvaks saime, siis olid ajalugu ja ühiskonnaõpetus midagi sellist, mille väärtuslikkuses keegi ei kahelnud. Vahepealsed haridusreformid on ajaloo kohustuslike tundide ...

postimees.ee

Koolijuhtide ühendus asus vallandatud Kiviõli koolidirektori kaitsele

https://www.postimees.ee/6843603/koolijuhtide-uhendus-asus-vallandatud-kivioli-koolidirektori-kaitsele?fbclid=IwAR2o88AO-gjfTk_pwb77ZyuRJOeBdJWFq_s6QvFkJ32i8Wi4v1yaBAREStw

postimees.ee Eesti Koolijuhtide Ühendus asus avalikus pöördumises vallandatud Kiviõli 1. keskkooli direktori Heidi Uustalu kaitsele, märkides, et omavalitsuste poliitiline kallutatus kahjustab tõsiselt koolide töörahu ja arengut.

Want your school to be the top-listed School/college in Tartu?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Telephone

Website

Address


Veski 69
Tartu
51007
Other Tartu schools & colleges (show all)
Reiting Reiting
Kastani 39
Tartu, 50410

Reiting – tööalased koolitused täiskasvanutele, raamatupidamine ettevõtetele ning asjalik tugi ettevõtlusega alustajale.

Tartu Karlova Kool Tartu Karlova Kool
Lina 2
Tartu, 50103

See on Tartu Karlova Kooli FB leht

Tartu Waldorfgümnaasium Tartu Waldorfgümnaasium
Kreutzwaldi 64
Tartu

Siilikese Lastehoid Siilikese Lastehoid
Kesk 29
Tartu, 50114

Laps on hoitud ema tööl oleku ajal õhtuti, puhkepäevadel!

Kütte- ja Ventilatsioonisüsteemide Teabekeskus Kütte- ja Ventilatsioonisüsteemide Teabekeskus
Tähe 127E
Tartu, 50113

Ühingu eesmärgiks on edendada kütte- ja ventilatsioonialast teadlikkust ning toetada taastuvatel energiaallikatel baseeruvate autonoomsete küttesüsteemide arendamist ja levikut.

MTÜ Muusikakoda MTÜ Muusikakoda
Tähe 101
Tartu, 50112

RÕÕM MUUSIKAST!

Kivilinna Keeltekool Kivilinna Keeltekool
Sõpruse Pst 2, III Korrus
Tartu, 50050

Kivilinna Keeltekoolis on võimalik õppida 8 keelt: inglise, soome, vene, saksa, hispaania, prantsuse, itaalia ja eesti keelt.

CISV Estonia CISV Estonia
Vanemuise 8-12
Tartu, 51003

CISV pakub oma rahvusvaheliste programmide kaudu laia valikut multikultuurseid kogemusi noortele ja ka täiskasvanutele.

Tartu Täiskasvanute Gümnaasium Tartu Täiskasvanute Gümnaasium
Nooruse 9
Tartu, 50411

Meie kool hoiab oma õpilasi. Me aitame sobitada tööelu, isikliku elu ja õpingud. Me anname nõu, kuidas võtta endale jõukohased eesmärgid ja me usume, et SA SAAD HAKKAMA.

EMÜ Tehnikamaja EMÜ Tehnikamaja
Fr. R. Kreutzwaldi 56,Tartu
Tartu, 51014

EMÜ Tehnikainstituudi ja Tartu Tehnikakolledži ühine FB leht

Supilinna lastehoid Supilinna lastehoid
Emajõe 1a
Tartu, 51008

SUPILINNA LASTEHOID on kodune ja hubane erahoid 1,5-3aastastele lastele.

TÜ Turundusklubi TÜ Turundusklubi
Narva Mnt 18
Tartu, 50409

Tartu Ülikooli Tudengite Turundusklubi koondab toredaid ja ettevõtlikke turundushuvilisi tudengeid, kes soovivad kas juba omandatud või omandatavaid turundusteadmisi praktikas rakendada.