Avatud Meele Instituut

Avatud Meele Instituut

Nearby schools & colleges

Eesti Korporatsioonide Liit
Eesti Korporatsioonide Liit

Comments

Edumuse 2. lend läbis 27.-29. augustil alustavate õpetajate eelkoolituse, kus tutvusime nüüdisaegse õpikäsituse ja õppetöö planeerimise meetoditega ning valmistasime värsked õpetajad algavaks kooliaastaks ette.

Koolitajad: Koidu Tani-Jürisoo, Ene Velström, Marje Kuslap (Avatud Meele Instituut)

Fotograaf: Jakob Meier
🌿 Ja nüüd see algaski! Uus suur teekond, millest oleme pikalt unistanud ja põhjalikult valmistanud!

Terve aasta jooksul tegutseme koos imeliste kogenud õpetajatega, kes läbivad alustavate õpetajate juhendajate väljaõpet. 2020/21 õppeaastal juhendab neist igaüks juba ka kaht alustavat õpetajat Tallinna piirkonnas - head koolijuhid, suhtleme teiega sel teemal juba pea taas lähemalt! :)

Tere tulemast programmi, armsad Ann Alice Väljataga, Epp Tähe, Eve Oro, Ilona Säälik, Irja Loorand, Kristel Nuume, Kristiina Vaikmets, Merle Laasma, Riina Muug, Tiina Nurm ja Ülle Koduste!

Meie partner väljaõppeprogrammi elluviimisel on Avatud Meele Instituut, meie põhikoolitajateks on Ene Velström ja Koidu Tani-Jürisoo.

Programm saab teoks tänu SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ja Siseministeeriumi toetusele. AITÄH! Oleme päris kindlad, et siit saab sündima väga palju väärtuslikku!

Tegemist on osaga meie organisatsiooni arenguhüppest. www.kysk.ee/taotlusvoorud/ah19
Alustame töönädalat positiivsete sõnumitega:
Värskendatud koolituskalender ja pai-tegev tagasiside.

Lahked sõnad Koidu Tani-Jürisoolt Avatud Meele Instituutist:
"Soovin veel eraldi tänada eilse (Zoomi kasutamise) koolituse eest, mis andis mulle tänaseks nii vajaliku kindlustunde. Nimelt lõppes mul endal just elu esimene koolitus Zoomi keskkonnas, mis läks väga hästi (kasutasin nii Breakout Roome kui Polli kui erinevaid märguandeid jmt). Sain koolituse tellinud organisatsiooni juhilt, kes algselt oli e-koolituse osas skeptiline, väga positiivse tagasiside nii minu koolitusele kui ka e-keskkonnas koolitumisele. Mina igatahes olen väga tänulik teile! Edu ja jaksu! Koidu Tani-Jürisoo, Avatud Meele Instituut"

👭👫👬🌎Kõiki avalikke e-koolitusi on võimalik tellida tellimuskoolitusena ka oma meeskonnale või organisatsioonile.
https://www.speaksmart.ee/e-teenused/e-koolitused
Meie ümber on palju noori inimesi, kes on kunagi seadusega pahuksis olnud, lähedaste toetuseta, võib-olla võlgades, ei tööta ega õpi. Kui Sa tunned neid noori või nende lähedasi, kes on mures, otsivad, kuid ei leia väljapääsu, siis soovita neil pöörduda STEP-programmi poole. Aitame nõu ja jõuga. Meie konsultantide abiga on palju noori saanud innustust astumaks seda esimest sammu elumuutuse teel. Meil on ka hea võrgustik tööandjate näol, kes noori tööle ootavad. Töö otsib Tegijat!
AMI käis Tartu Haridusfestivalil!
Koostöös Kesklinna Kooliga viidi läbi töötuba MÕTLE, LIIGU, ARUTA: tegevuslikud meetodid ainetunnis. Gruppi juhtisid meie koolitajad Ene Kulasalu ja Koidu Tani-Jürisoo ja need 2 tundi möödusid väga kiiresti, jagades koostöös osalejatega inspiratsiooni, kogemusi ja töövõtteid.

Lastele on loomupärane mõelda ja ennast väljendada liikudes. Kuidas kasutada seda ära ainetundides? Kuidas võimaldada lastel oma arvamust ja väärtusi väljendada ning väidelda liikumise abil? Mis on sotsiomeetrilised harjutused ja rollivahetus, kuidas nende abil grupisuhteid kujundada ja aineteadmisi süvendada? Tegevuslikud meetodid on haaravad nii lastele kui ka täiskasvanutele, aitavad mõtestada oma suhtumisi, arendada empaatiat ja eneseväljendust. Meetodid on rakendatavad alates lasteaiast kuni täiskasvanuõppeni.
2 tundi oli paras aeg, et saada innustust, kuid lühike selleks, et omandada vajalikud oskused. Kui oled teemast lähemalt huvitatud, siis jälgi meie avatud koolitusi www.ami.ee või anna oma huvist teada [email protected]. 2020.aastal avame kindlasti ühe pikema õpigrupi sellel teemal.

Toetame Eesti haridussüsteemi uuenemist. Oleme haridusmuutuste
elluviimisel partneriks koolidele, kõr

Avatud Meele Instituut on arengu- ja koolituskeskus kõigile neile, kes soovivad saada:
- terviklikumaks
- ennastjuhtivamaks
- õnnelikumaks

AMI koolituste aluseks on kaasaegsed õpikäsitlused ja tänapäevased teaduslikud uuringud. Peame oluliseks vahendada neid teadmisi koolide, kõrgkoolide ja teiste haridusasutuste igapäevapraktikasse ning tahame, et uus teadmine saaks meie koolitusel oskuseks. Ol

Operating as usual

Photos from Hooliv Kool's post 26/10/2023

Koidu Tani-Jürisoo tutvustas Hooliva Kooli mudelit Kuressaare ennetuskonverentsil "Riskiredel 2023: Riskiässad muudavad maailma" ning sai väga sooja vastuvõtu osaliseks.

22/10/2023

VAIMSE TERVISE KUU
Kuidas süttida ja süüdata nii, et ise mitte läbi põleda?

Soovime AMIs anda oma panuse, et õpetajad saaksid professionaalset tuge läbipõlemise ennetamiseks.
Selleks on võimalik oma kooli meeskonnale tellida koolitus "Põlemine või läbipõlemine", et nende teemadega mõtestatult ja praktiliselt tegeleda.

Osalejal on võimalus:
- mõtestada pinge ja stressi olemust ja põhjusi oma tööelus
- vähendada igapäevast tööväsimust ja ennetada läbipõlemist
- saavutada suuremat tasakaalu töö- ja isikliku elu rollide vahel
- mõtestada ja täiustada enesejuhtimist
- täiustada stressiga toimetuleku strateegiaid

Põlemine või läbipõlemine.pdf

Photos from Hooliv Kool's post 20/10/2023

Hooliva Kooli väljaõppes on kokku saanud palju õpihimulisi ja inspireerivaid haridusvaldkonna inimesi!

16/10/2023

VAIMSE TERVISE KUU
💊On igati asjakohane võtta aeg ja mõtiskleda oma vitamiinivarude üle.

Jagame siinkohal üht praktilist harjutust, mida läbi teha üksi või koos kolleegidega:
1. Mõtle enda ning iga vaimse tervise vitamiini peale. Milline on hetkel seis selle olulise vitamiiniga?
2. Skaalal 1-10, millise hinnangu annaksid vitamiinivarudele?
3. Mis peaks juhtuma, et see arv tõuseks skaalal ühe palli võrra?

Rohkem infot vaimse tervise vitamiinide kohta leiad:
https://peaasi.ee/vaimse-tervise-vitamiinid/

14/10/2023

Oleme tunnustatud ja märgatud!

🍏Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri tänuüritusel tunnustati meie projekti "Transforming Schools through Restorative Practices" kuldõunaga.

Sellest samast projektist on tänaseks päevaks kasvanud meie Hooliva Kooli programm. On olnud põnev teekond!
Suur aitäh meie projektipartneritele Leedust ja Suurbritanniast!
Oleme uhked, Koidu Tani-Jürisoo, Reili Pae, Ene Kulasalu, Ene Velström!

Rohkem infot projekti kohta:
https://www.ami.ee/transformingschools/

11/10/2023

Tervitame kõiki täiskasvanud õppijaid, sest täna algab täiskasvanud õppija nädal (TÕN)!

Anname AMIs oma panuse, et inimestega töötavad spetsialistid oskaksid luua arengut toetavat keskkonda, oleksid ise õppimise mudeldajad, kogeksid õpirõõmu ning mõtestatud õppimist.

Pilt möödunud reede AMI koolitajate arenduspäevast, kus tegelesime meie praeguste oluliste fookustega (Hooliv Kool, programmidega "Õppides loon ennast", "Minu valik", lõimitud aine- ja keeleõpe, supervisioon, projektid).

05/10/2023
Photos from Avatud Meele Instituut's post 28/09/2023

Eelmisel nädalal toimus noorte sotsiaalsete oskuste ja motivatsiooniprogrammi "Minu valik" juhendajate väljaõppe I moodul.

MILLEKS PROGRAMM "MINU VALIK?"
Eestis on uuritud laste hälbivat käitumist ja toodud välja riski- ja kaitsetegurid. Uuringu autorid olid A. Markina ja B. Zarkovski. Riskiteguriteks, mis soodustavad õpilase ebakohase käitumise väljakujunemist koolis, nimetatakse akadeemilist ebaedu, õpetaja rahulolematust, halba suhet õpetajaga, puudulikke suhtlemisoskusi ja mittekaasavalt loodud klassireegleid, jm. Loomulikult on veel teisigi keskkondi, mis ebaväärikat käitumist soodustavad, kuid õpilast kaitseksid uuringute kohaselt suuresti positiivne side kooliga ja õpetajaga.

Noorte motivatsiooni ja sotsiaalsete oskuste programm „Minu valik“ võimaldab ebakohaselt käituval õpilasel kogeda väga head suhet täiskasvanuga, millest tal võib olla ilmselt puudus. Õpilased, kes õpivad huvikoolides ja kohtuvad õpetajaga individuaalselt, saavad tunda rohkem enda väärtuslikkust ja unikaalsust ning kogeda õpetajaga võrdväärsust ja kollegiaalsust. Sellele printsiibile on üles ehitatud ka programm „Minu valik“, kus õpilane saab õppida suhtlemisoskusi individuaalselt ning samas rakendada neid oskusi erinevates sotsiaalsetes keskkondades (klass, perekond, sõpruskond, kogukond). Programmi juhendajaga kohtumiste ja õpitud suhtlemis- ja enesejuhtimisoskuste toel saab pidurdada ja lõpetada õigusrikkumisele kalduvat suuda noore elus.

Programmi on katsetatud, uuritud ja kohandatud juba 6 aastat ja tulemused kinnitavad eelpool sõnastatut. Kui jõuda koolis aidata noort enne, kui peaksid sekkuma politsei ja teised õiguskaitse institutsioonid, siis jääksid paljude noorte hingelised armid tekkimata ja psüühiline häiritus haiguslikuks kujunemata.

{{sys.campaign.title}} 21/09/2023

Loodame, et õppeaasta alguse sagin on asendumas veidi rahulikemate päevadega.

Kutsume sel sügisel kooli- ja õppejuhte süsteemselt mõtlema oma koolimeeskonna jõustamisele ning läbipõlemise ennetamisele. Avatud Meele Instituut pakub selleks inspiratsiooni ja professionaalset tuge: loome koolimeeskondadele sisukat ja tähenduslikku õpikeskkonda, kus on võimalik saada metoodilist tuge ja tööriistu keeruliste olukordadega toimetulekuks ning oma tööelu mõtestamiseks.

Loe koolitusvõimaluste kohta lähemalt meie uuest infokirjast:

{{sys.campaign.title}} Kutsume sel sügisel süsteemselt mõtlema oma koolimeeskonna jõustamisele ning läbipõlemise ennetamisele. Avatud Meele Instituudist leiad selleks inspiratsiooni ja professionaalset tuge: loome koolimeeskondadele sisukat ja tähenduslikku õpikeskkonda, kus on võimalik saada metoodilist tuge....

Minu Valik 13/09/2023

KOOLITUSGRUPIS ON 1 VABA KOHT!

Kui töötad noortega individuaalselt ja vajad ideid, metoodikat ja loovaid materjale selleks, et tegelda nende sotsiaalsete oskuste ja motivatsiooni arendamisega - siis on see väljaõpe just Sulle!

https://www.ami.ee/minu-valik/
Postitust võib julgelt jagada!

Minu Valik MINU VALIK: Noorte sotsiaalsete oskuste ja motivatsiooniprogrammi juhendajate väljaõpe 2023/2024 19.-20.09 | 7.-8.11 | 5.-6.12.2023 8.-9.01 | 12.-13.02.2024 TALLINNAS MIS ON MINU VALIK? Programm „Minu Valik“ on metoodika, mis on loodud selleks, et noored saaksid arendada sõbralikus ja kaasava...

Photos from Hooliv Kool's post 11/09/2023

GRUPI ARENGUFAASID
Kooliaasta alguses on mõistlik meelde tuletada teadlikud tegevused sõltuvusfaasi läbimiseks ning meenutada, et sellele järgnev konfliktifaas on märk grupi loomulikust arengust.

💡Psühholoogiliste seaduspärasuste tundmine grupi arengus võimaldab grupi juhil hoiduda segamast loomulikke protsesse, varuda kannatust ebaproduktiivsete faaside läbimiseks ja võimaldab kiirendada produktiivsete faaside saabumist.

🔍Eelmise nädala lõpul olid Hooliva Kooli konsultantide väljaõppe keskseteks teemades grupi arengufaasid ning konfliktid.

01/09/2023

Ilusat tarkusepäeva kõigile õppijatele ja õpetajatele! 💐
Soovime teile jätkuvat uudishimu ja mõtestatud õppimist igasse järgnevasse koolipäeva!

Fotol on valikaine "Õppides loon ennast" juhendajate väljaõppes osalenud. Kas ei kõla just selle ainekursuse pealkiri võimsa motona, mida sellesse õppeaastasse kaasa võtta? Kuidas luua ennast õpetajana? Kuidas lasta õppijatel luua iseennast?

Photos from Avatud Meele Instituut's post 29/08/2023

"Ma arvan, et kõige põnevam selle kursuse juures on see, et juhendaja ise õpib seda läbi viies väga palju - õpilaste kohta, tegevuslike meetodite kohta, iseenese kohta. Ja saab sealt koolituselt lisaks õpitule kaasa terve võrgustiku samas suunas mõtlevatest ja tegutsevatest kolleegidest." (Koolitaja Koidu Tani-Jürisoo)

Augustis lõpetas gümnaasiuminoorte õpi- ja toimetulekuoskuste valikkursuse "Õppides loon ennast" juhendajate XV lend oma väljaõppe. Soovime kõigile lõpetajatele põnevat uut algust koos paljude uute õppijatega ning õpilastele sisukaid tunde koos oma loovate juhendajatega!

Täpsem info kursuse kohta: https://www.ami.ee/oppides-loon-ennast/
Kevadel 2024 alustab XVI lend!

24/08/2023

Uus õppeaasta on alanud ka Hoolivas Koolis!

Eile toimus Luhtre turismitalus Pärnu-Jaagupi Põhikooli meeskonna väljaõppe viimane moodul.

Teised I lennu koolid lõpetasid oma koolitustsükli kevadel, kuid Pärnu-Jaagupi viimane moodul toimus kooli meeskonnaga kokkuleppel just nüüd, et minna innuga vastu uuele hoolivale õppeaastale, praktiseerides grupi arengut toetavaid meetodeid.

20/08/2023

Raske on vabadust kanda,
sest vabadus tähendab
maalide mõtlemist,
laulude loomist
ja viiside viimistluspiinu.
Vabadus tähendab võimete sõltumatust,
teadmist oma peaga,
tundmist oma südamega
ja astumist oma jalgadel.
Vabadus tähendab õigust kahelda ja valida veetlevaim veene.
Vabadus on rahutus viljade pärast, mis ei saanud valmida,
ja südamevalu kergema võimaluse pärast, mis ikka jäi peale.
Vabadus on otsimine.
Vabadus on eksimine.
Vabadus on kaotamine,
jälleleidmine ja lakkamatu küllastumatus.
Ühevõrra tuttav on talle maitsmise ja keeldumise keel.
Vabaduse jaoks sündinu ei kadesta vange,
kuigi neil on kergem.
Ka vangina on ta vaba.
Artur Alliksaar

Head iseseisvuse taastamise päeva! Väärtustagem vabadust!

Foto Katrin Priilaht

Photos from Ma armastan aidata's post 03/08/2023

Meie hea koostööpartner Triin Noorkõiv räägib Alustavat õpetajat toetavast koolist!

Photos from Hooliv Kool's post 14/06/2023

Üks põnev õppimise teekond on alanud!

Photos from Avatud Meele Instituut's post 07/06/2023

Sel nädalal toimub valikaine "Õppides loon ennast" juhendajate väljaõppe II moodul.

Päevad on täis sisukaid arutelusid ning väga praktilisi harjutusi, mida hiljem õpilastega kasutada.

Sel aastal osutus väljaõpe väga populaarseks ning kõigile soovijatele meil kohti ei jätkunudki. Kindlasti avame uue koolitusgrupi järgmisel õppeaastal.

04/06/2023

Reedel kogunesid meie LAK-õppe koolitajad, et seada plaane uueks õppeaastaks. Arutasime, millised on haridusasutuste vajadused, et toetada neid üleminekul eestikeelsele õppele ning millised on LAK-õppe metoodika levimist toetavad tegevused ja koolitusformaadid, mida uuel õppeaastal koolidele pakkuda.

Huvi korral võtke meiege julgelt ühendust!
AMI pakub üldhariduskoolidele ja kutseõppeasutustele LAK-õppe koolitusi, nõustamist koolijuhtkondadele ja supervisioone LAK-õppe rakendajatele.

02/06/2023

Palju õnne Metsküla Algkoolile aasta kooli tiitli eest!
Kuni su küla veel elab, elad sina ka...
Et elu külas ja külakoolis jätkuks ja õitseks!!

Photos from Avatud Meele Instituut's post 26/05/2023

📌Noortega töötavad inimesed vajavad süsteemset tööriistakohvrit, et toetada noorte emotsionaalse intelligentsuse oskusi, motivatsiooni, eesmärkide seadmist ja eneseteadlikkust.

💡 Programmis „Minu Valik“ töötatakse individuaalselt või väikeses grupis (maksimaalselt 3-4 osalejat) programmi põhiteemadega, tuuakse esile noorte senised kogemused ja väärtused, õpetatakse uusi oskusi aktiivsete harjutuste, rollimängude jm. meetodite abil, luuakse uusi teadmisi ning tegeldakse hoiakute arendamisega piiravatest kasulike suunas.

Programm sobib läbiviimiseks alates 13-14. eluaastast kuni täiskasvanueani välja ning on kergesti kohandatav ka noorematele.

📢Sügisel alustab programmi "Minu Valik" juhendajate väljaõppegrupp!

Rohkem infot programmi ning väljaõppe kohta leiad: https://www.ami.ee/minu-valik/

{{sys.campaign.title}} 16/05/2023

Viimane võimalus tellida koolitus veel enne suvepuhkust (koolitus "Õppeaasta lõpetamine") või planeerida koolitus uue õppeaasta käivitamiseks (koolitus "Esimesed tunnid uuel õppeperioodil")!

Koolitused annavad õpetajale teadmisi ja tööriistu tähendusliku õppimise lõpufaasi korraldamiseks või õppeprotsessi käivitamiseks.

{{sys.campaign.title}} Kuidas korraldada õpilase jaoks tähenduslik ja terviku taju võimaldav lõpufaas? Milliseid võtteid kasutada omavahelise koostööle lõpetatust luues ja edasist kavandades? Kuidas aidata seostada saavutatut õpetaja ja enda poolt püstitatud eesmärkidega? Kuidas korraldada eneseväärtuslikkust...

Photos from Avatud Meele Instituut's post 27/04/2023

Tere, Vormsi!
Meie koolitaja Koidu Tani-Jürisoo on sel nädalal Vormsil. Milline imearmas koolimaja ja parim paik lastele kasvamiseks!

Võtame saarelt kaasa hulga häid mõtteid.
"Pessimism on nagu siga. Mida rohkem siga sööta, seda suuremaks ta paisub."
V. Mikita

Vormsi Kool

25/04/2023

Kool on sotsiaalne keskkond ning seal, kus on inimesed, tuleb ette suhtesasipuntraid, arusaamatusi ja möödarääkimisi. Seda ka siis, kui suhetesse panustatatakse ning neid teadlikult luuakse. Vahel piisab vaid sellest, kui meie (t)aju toimib kaaslasega võrreldes erinevalt.

Ja vahel läheb olukord kohe väga emotsionaalseks ja keeruliseks. Küsimus on selles, kuidas nende olukordadega toime tulla nii, et lahendustel oleks ka püsiv mõju ning inimesed terveks jääksid?

Suhete taastamine ja heastamine saab toimuda keskkonnas, mis seda päriselt toetab. Taastava õiguse erinevate praktikate aluseks on 5 kindlat põhimõtet:

Photos from Hooliv Kool's post 24/04/2023

On koolivaheag ning Hoolivas (Tartu Hansa) Koolis tähendab see õpetajate ühist õppimise aega.
Kuidas siis ikkagi rakendada taastava õiguse põhimõtteid igapäevases koolielus ning missugused meetodid seda toetavad?

Photos from Avatud Meele Instituut's post 16/04/2023

Alustas uus "Õppides loon ennast" juhendajate väljaõppegrupp!!

Oleme hästi rõõmsad, et jälle kogunes grupp aktiivseid õppimisest, koostööst ja enesejuhtimisest huvitatud õpetajaid ja koolijuhte, kes soovivad sama õpetada ka oma õpilastele. Kursuse teemad ei ole ka täna oma aktuaalsust kaotanud, pigem vastupidi - need on hästi kooskõlas 21. sajandi oskuste ja nüüdisaegse õpikäsituse püüdlustega. Oli kaks päeva täis sisutihedaid arutelusid ja grupitöid ja sai ka palju nalja. Põhitöö on alles ees - veel 5 päeva koolitust ja ühe noorte sessiooni läbitegemine oma õppegrupiga.

Osaleja Liisa võttis esimesed koolituspäevad kokku just nii nagu piltidel näha!

Photos from Avatud Meele Instituut's post 12/04/2023

Meie koolitajad on täna A Le Coq Arenal kauaaegse partneri SPIN-programmi treenerite ja abitreenerite supervisiooni läbi viimas.

Tegeleme kultuurilise kohanemise teemaga ning sellega, kuidas igaüks saaks paremini toetada programmi noori, gruppide arengut ja SPINi süsteemset edenemist.

⚽️SPIN on Eestis ainulaadse mudeliga spordil põhinev ja teaduslikult tõendatult mõjus noorte arenguprogramm, mille eesmärk on arendada ja tugevdada selles osalevate noorte sotsiaalseid ja enesejuhtimise oskusi ning tuua läbi spordi noortele rõõmu.
Programmist lähemalt: https://www.spinprogramm.ee/

11/04/2023

Meie STEP programmil on õige pea sünnipäev! STEP tähistab oma sünnipäeva sisuka seminariga "Meie noorte lood", kus STEP-programm ja teised noortevaldkonna spetsialistid/organisatsioonid jagavad enda kogemusi ja edukaid praktikaid noortevaldkonna koostöövõrgustike loomisel.

Oodatud kõik AMI ja STEPi uued ning vanad sõbrad. Ka Hooliva Kooli tiim on kohal ning tutvustab taastava õiguse rakendamise võimalustest koolis (Hooliva Kooli mudel).
Tekkis rohkem huvi? Registreeru seminarile!

❗️KUTSE STEP-PROGRAMMI SÜNNIPÄEVASEMINARILE❗

STEP-programm saab peagi 7-aastaseks ning sünnipäeva puhul kutsume sind osalema sünnipäevaseminaril „Meie noorte lood“, kus STEP-programm ja teised noortevaldkonna spetsialistid/organisatsioonid jagavad enda kogemusi. Seminari eesmärgiks on jagada teiega uusi teadmisi ja edukaid praktikaid, mis aitavad tugevdada noortevaldkonna koostöövõrgustikku.

Sünnipäevaseminar toimub 21. aprillil kell 11.00-15.30 Erinevate Tubade Klubis (Telliskivi 60-A1-65, Tallinn). Oma osalemissoovist anna palun teada järgneval lingil hiljemalt 17. aprilliks: https://forms.gle/QUwqWgmztRce8fk3A

Sünnipäevaseminaril on külalisena kohal Ole Hessel, kes tutvustab High:five programmi edulugu Taanis õigusrikkumise taustaga noorte tööle aitamisel. Avatud Meele Instituut räägib taastava õiguse rakendamise võimalustest koolis (Hooliva Kooli mudel) ning sünnipäevalaps (STEP-programm) jagab oma kogemusi õigusrikkumise taustaga noorte toetamisest Eestis.

*Ürituse korraldamist toetab Euroopa Solidaarsuskorpus

Photos from Avatud Meele Instituut's post 04/04/2023

"Õiglane karistamine paneb õpilase järele mõtlema ja toob kaasa tema motivatsiooni oma käitumist muuta?" Kas oled selle väitega nõus või mitte?

Täna tutvustasime taastava õiguse põhimõtteid ja Hooliva Kooli mudelit haridusasutustele suunatud infopäeval „Taastava õiguse arendamine Tartu linnas“.

On suur rõõm, et Tartu linnas on juba suur hulk laste ja noortega töötavaid spetsialiste, kes kasutavad oma töös taastaval õigusel põhinevaid meetodeid. Meie suur unistus on, et see praktika jõuaks ka Tartu (ja Eestimaa) koolidesse ning lasteaedadesse!

KOGEMUS. Käitumisoskus on võti soovitud võimaluste juurde 03/04/2023

"Õpetajad, kes on kahel õppeaastal taastava õiguse ja Hooliva Kooli meetoditega põhjalikult tegelnud, ütlevad, et koolitusel osalemise tulemusel oskavad nad lihtsalt kuulamise asemel päriselt kuulata, on vähendanud oma vestlustes suhtlustõkkeid ja teavad, kuidas mõjub hinnangulisus. Õpetajad tunnetavad meetodite mõju ka eraelus, suheldes oma laste ja teiste pereliikmetega." /--/

"Taastav õigus ja „Hooliv kool“ ei ole iseenesest midagi uut, vaid selgelt sõnastatud ja struktureeritud vana: inimlikud väärtused, teineteise kuulamine ja ühiselt lahendustesse panustamine. "

📌Marika Vares ja Triinu Riis jagavad värskes Õpetajate Lehes Tartu Hansa Kooli kogemusi taastava õiguse praktikate ning Hooliva kooli mudeli ellurakendamisel. Väärt lugemine!

KOGEMUS. Käitumisoskus on võti soovitud võimaluste juurde Õpetajate Lehe veebiväljaanne

29/03/2023

Telli meeskonnale koolitus veel enne suvepuhkust või uue õppeaasta käivitamiseks!

Loe lähemalt:
bit.ly/amikevad

16/03/2023

Koolitajad Koidu Tani-Jürisoo, Ene Kulasalu (ja Ene Velström) kavandavad uute konsultant-koolitajate väljaõppe programmi.

Hooliv Kool kasvab ning juba sel kevadel hakkame välja koolitama uusi konsultant-koolitajaid, kes toetaksid edaspidi koole muutuste juhtimisel ja Hooliva Kooli mudeli ellurakendamisel.

02/03/2023

Hooliva Kooli tiim kasvab!
Alustame sel kevadel uute koolitaja-konsultantide väljaõppega. Väljaõppe läbinul on edaspidi võimalus toetada koole muutuste juhtimisel ja Hooliva Kooli mudeli ellurakendamisel ning viia läbi mudelist lähtuvaid metoodikakoolitusi kogu kooliperele.

Keda me otsime?
Eelkõige inimest, kes
💡tunneb haridusvaldkonda ja on töötanud haridusasutuses
💡hoolib humanistlikest väärtustest
💡väärtustab nüüdisaegset õpikäsitust
💡omab või on omandamas magistrikraadi
💡on valmis pühenduma ajaressurssi väljaõppele ja praktikale
🚀on positiivse ellusuhtumise ja kasvumõtteviisiga

Kandideerimiseks saada hiljemalt 20. märtsiks [email protected] oma elulookirjeldus ja video.
Loe lähemalt: bit.ly/3Zg1Saq

Programm "Hooliv Kool": https://www.ami.ee/hooliv-kool/
Hooliva Kooli uudiskiri: bit.ly/40yaMB7

Photos from Avatud Meele Instituut's post 01/03/2023

Hooliv kool on kõigi asi. Mitte ainult sotsiaalpedagoogi või õpetaja, vaid ka koolijuhi, õpilase, lapsevanema, logopeedi, garderoobitädi, õppejuhi, psühholoogi, arendusjuhi jt koolitöötajate asi.

Koolis tuleb luua ja hoida tervislikke suhteid (igal tasandil ja eri osapoolte vahel), mis toetaks kogu koolipere arengut ja sisukamat ning sügavamat õppimist.

Täna käisime Hooliva kooli mudelit tutvustamas hariduslaadal "Õppiv õpetaja jääb ellu."
Triinu Riis ja Marika Vares Tartu Hansa Koolist jagasid oma kogemusi Hooliva Kooli programmi osalejatena. Aitäh nende põnevate lugude eest!

Aitäh võõrustamast, Tartu Variku Kool!

28/02/2023

ÕLE ÕPETAJATE LOOD 2
Kes on meie ÕLE õpetajad ja kuidas neil läheb?

Anni Kingsepp lõpetas augustis ÕLE (Õppides loon ennast) juhendajate väljaõppe ning õpetab valikkursust Hiiumaa Gümnaasiumis.

Miks peaks õpilastele õpioskusi õpetama?

"Peab õpetama kohustuslikus korras ja kohe sügisel, kui on uus/värske 10. klass. Siis nad veel ei tea, kuidas meie koolis asjad on; nad on väga motiveeritud ja koostööaltid kõike proovima. Nad saavad üsna kiiresti aru, et siin koolis ei saa valida, kellega grupis oled ja üsna pea tekib see, et pole isegi vahet enam, kellega koos gruppi satud. Ja edu on saavutatud, klass on tervik, siit edasi saab tulla vaid 3 aastat viisakaid vaidlusi ja ägedaid koostöiseid ettevõtmisi/üritusi. Õpilased väga vajavad kooli sisseelamisel sellist vabamat tundi, kus saab mõtteid vahetada.

Mitmed õpilased on kirjutanud tagasisides: väga vajalik tund; aitab klassikaaslastega luua häid/paremaid suhteid; aitab õpilastel üksteisest ja õpetajatest paremini aru saada; paneb eesmärkidele mõtlema; aitab loovam olla; sain õppimisvõtteid; aitab koostööd paremini teha; sain teada, kui erinevad on inimesed ja nende arvamused.

Mis kasu saab kool sellest kursusest?

Kui koolis on õpilased, kes oskavad koostööd teha, teavad võtteid, mida kasutada, et selekteerida ideid, siis võib arvata, et kooliürituste korraldamine, mis on meie koolis õpilaste (erinevate klasside ja õpilasesinduse) teha, läheb vähemate pisarate ja riidudega.

Märkasin, et ajurünnak võeti üsna kiiresti käiku. 10. klass tegi isegi õpetaja jõulukinki arutades seda. Ka koolisünnipäeva kingiidee genereeriti 10. klassis ajurünnaku meetodil välja. (Meil on traditsioon, et iga klass teeb koolile sünnipäevaks ühiselt kingi klassi poolt: laul, tants, luuletus, ajaleht vms).

Koolis liigub fraas „ei kritiseeri oma rada“ - seda kasutatakse sageli teiste õpilaste korrale kutsumiseks, kes püüavad kaasõpilase ideed ilma lõpuni kuulamata kritiseerima hakata. Seega julgen väita, et kooliõhkkond läheb paremaks.

Õpilased muutuvad tähelepanelikumaks teiste suhtes. Näiteks enne kui see kursus meie kooli tuli, ei küsinud kunagi ükski õpilane minult kui õpetajalt (ma õpetan matemaatikat ka) „Õpetaja kas te söönud olete?“ ja „Kas te magasite hästi? Olete täna kuidagi mitte nii rõõmus.“

Mis juhendajal meele eriti rõõmsaks teeb/on teinud?

Õpilaste tagasiside kindlasti. Nad oskavad ikka nii öelda, et hakka või nutma: „Oled õpetaja, kellega tunneb, et päriselt huvitab, kuidas me end tunneme.“ „Kahju, et rohkem sinuga õppida ei saa. Olete väga tore õpetaja! Aitate, hoolite ja kuulate alati ära…“ „Tulete toime sellega, kui Teie sõna võtavad kogemata üle õpilased või kui klass naerab valjusti. Aitäh, et olete!“ „Õpetaja, te olete ülitore ja armas. Nii tore on näha, kuidas teid päriselt huvitab, kuidas meil läheb ja tunnete muret, kui miski näib valesti olevat.“

Kuigi ma praegu õpetan igapäevaselt vaid väikest osa 10.klassist, neid, kes õpivad kitsast matemaatikat, siis soe tunne, mis õpioskustest jäi, liidab mind jätkuvalt ka teiste kümnendikega koridorides, tänaval, spordikeskuses, poes. "

***

Kursus "Õppides loon ennast" on X klassi õpilastele mõeldud valikkursuse programm, kus fookuses on mitmed tänases maailmas hädavajalikud oskused ja hoiakud - erinevad õppimisstrateegiad, suhtlemis- ja koostööoskused, oma motivatsiooni ja emotsioonide juhtimine ja väga palju muud. Iseseisva õppeainena õpetatava kursuse maht on 35 tundi ja see toimub kogemusliku õppe teel, milleks juhendaja saab väljaõppes vajalikud teadmised, oskused ja õppevara.

PS! 1.03 on viimane päev registreeruda ÕLE juhendajate väljaõppesse.
Rohkem infot: https://www.ami.ee/oppides-loon-ennast/

Want your school to be the top-listed School/college in Tartu?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Telephone

Website

Address


Veski 69
Tartu
51007
Other Tartu schools & colleges (show all)
Applied Measurement Science Applied Measurement Science
Ravila 14a
Tartu, 50411

Bridging the gap between physical and chemical measurements. Including metrology and related econom

TÜ arvutiteaduse instituut TÜ arvutiteaduse instituut
Narva Mnt 18
Tartu, 50409

Kirjutame Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi tegemistest, põnevatest arvutiteaduse valdkonna

Tartu Erakool Tartu Erakool
Tähe 4
Tartu, 51010

Eripedagoogiline nõustamine noortele Eripedagoogiline nõustamine noortele
Võru Tn. 254
Tartu, 50105

Eripedagoogiline nõustamine koolilastele ja noortele. Lastevanemate nõustamine. Eripedagoogilised

Unitartu Chemistry Unitartu Chemistry
Ravila 14a
Tartu, 50411

Information about the activities of the Institute of Chemistry of the University of Tartu.

Eesti keel ei ole raske Eesti keel ei ole raske
@Estonia
Tartu

Kristel Algvere, TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituudi nooremteadur ([email protected])

Exploring Landscape Boundaries - Open Seminars Exploring Landscape Boundaries - Open Seminars
Kreutzwaldi 56/3
Tartu, 50406

Established at EMÜ Chair of Landscape Architecture

Security and Privacy-enhanced Business Process Management - SPBP Security and Privacy-enhanced Business Process Management - SPBP
Tartu, 51009

SPBP'21: The goal is to business process privacy and integrity management using blockchain, smart co

Helen Doron English Tartu Huvikool Helen Doron English Tartu Huvikool
Jakobi 23
Tartu

Inglise keel lastele ja noortele unikaalse HELEN DORON ENGLISH õppemetoodika alusel. helendoron.ee

Tartu Hariduse Hääl Tartu Hariduse Hääl
Tartu

Tartu koolides toimub väga palju põnevaid algatusi, tegevusi ja sündmusi, mis on väärt jagamist

Õpikunst Õpikunst
Vaksali 17a/311
Tartu

Eelkool, eratunnid 4-12.aastastele, inglise keel 5-12.aastastele, koduõpe

Effect Effect
Tartu

The project objective is to encourage teachers in schools to raise the efficiency of learning process