Tartu Herbert Masingu Kool

Tartu Herbert Masingu Kool on Vanemuise tänaval asuv üldhariduskool, kus antakse hariduslike erivajadustega lastele 1.-12. klassini haridust.

Tartu Herbert Masingu Kool asutati 1992. aastal terviseprobleemidega laste õpetamiseks. Kooli peahoone asus 2005. aasta augustini Kalevi tn 13 villas, mis kuni 1939. aastani kuulus Saksamaale emigreerunud Herbert Masingu perekonnale. Alates 1993. aastast olid koolil Herbert Masinguga tihedad kontaktid. Saksamaal asuva Karl Kübeli Fondi kaudu toetas ta kooli materiaalselt kuni oma surmani 1996. aastal. Lugupidamisest ja soovist säilitada tema mälestust kannab kool alates 1997. aasta kevadest Herbert Masingu nime.

youtube.com

7. Digitaalse heliloomingu konkurss 2020 koolinoortele ja üliõpilastele

Meie kooli õpilane Richard Rasmus Raam saavutas Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi koolinoorte ja noorte heliloojate 7. Digitaalse heliloomingu konkursil elektroonilise tantsumuusika kategoorias (16-23 vanuserühm) äramärkimise teosega "Frame of Mind" ning ambient/helimaastikud või eksperimentaalse muusika kategoorias auhinnalise I koha teosega "Please relax, try to stay calm".

Õnnitleme!

7. Digitaalse heliloomingu konkurss 2020 koolinoortele ja üliõpilastele.

Otsib oma kokkuhoidvasse meeskonda

Lapse eripärasid hindavaid vanematega koostööd arendavaid struktureerimisest vaimustuvaid

õpetajaid:
- eesti keele ja kirjanduse õpetaja (asenduskoht)
- põhikooli loodusainete õpetaja (keemia, füüsika, loodusõpetus, bioloogia, geograafia)
- inglise keele õpetaja (põhikoolis ja gümnaasiumis)
- vene keele õpetaja (osakoormusega)
- saksa keele õpetaja (osakoormusega)
- matemaatikaõpetaja
- klassiõpetaja

Samuti otsime meeskonda
- sotsiaaltöötajat-juhtumikorraldajat.


Toetame uusi õpetajaid Masingu õpetaja kutseaastaga, mille käigus omandad esmased teadmised ja oskused tööks autismispektrihäirega, traumakogemusega ja psüühikahäiretega õpilastega.

Kandideerimiseks saada avaldus, elulookirjeldus ja haridust tõendavate dokumentide koopia hiljemalt 25. maiks [email protected].

Täpsemaid küsimusi töö, kooli eripärade ja muu asjassepuutuva kohta saad küsida õppetegevuse juhilt Kaisa Salmilt ([email protected]). Uuri kooli kohta täpsemalt ka masing.tartu.ee

#tartuherbertmasingukool #töökuulutus #sotsiaaltöötaja #õpetaja #eestikeelejakirjanduseõpetaja #põhikooliloodusaineteõpetaja #inglisekeeleõpetaja #venekeeleõpetaja #saksakeeleõpetaja #matemaatikaõpetaja #klassiõpetaja

tartu.ee

Koolivaheaeg | Tartu linn

Algav nädal toob koolivaheaja. Tartu Linn ja mitmed organisatsioonid on kokku pannud erinevate ajaviite ja tegevuste võimalused.

Hoiame distantsi ja püsime koduse!
Vahvat vaheaega!

Täpsem info www.tartu.ee/koolivaheaeg

tartu.ee Tartu on nooruselinn, kus noortel on igakülgsed võimalused arenguks ja eneseteostuseks. Noorsootöö julgustab noort avastama, hoolima ja tegutsema.

16.-17. aprill rikastab distantsõpet võõrkeelte päevade toredad tegevused.

Regulaarne liikumisharrastus, tervislik toitumine ja piisav uni hoiavad südame tervena.
Hoiame südame tervist!

Kutsume koos oma kooliperega BINGO mängu kaasa tegema ja tooma uued harrastused oma igapäeva ellu.

Iga aasta aprillis on saanud kenaks traditsiooniks mõelda tavapärasest enam oma südame tervisele. See nädal oleme oma koolis tähistamas juba traditsioonilist südamenädalat.

Regulaarne liikumisharrastus, tervislik toitumine ja piisav uni hoiavad südame tervena. Sel nädalal on meie soov, et sa mõtled oma südame tervisel ja sellel, kuidas seda hoida ning parandada. Südame tervisele ja selle hoidmisele pööravad tähelepanu sel nädalal erinevad koolitunnid.

Südame jaoks kasulik liikumine on aeroobne treening, näiteks jalgrattasõit, tantsimine, matkamine, kiire kõnd, rulluisutamine, tõukeratta/rulaga sõitmine, jooksmine jms.

Vabariigi Valitsus kiitis eile heaks toetuse määramise erivajadusega last kasvatavale vanemale. Toetuse eesmärk on võimaldada asendussissetulek vanemale, kes peab tulenevalt eriolukorrast erivajadusega lapse kasvatamise tõttu olema ajutiselt töölt eemal.

Erivajadusega lapse vanema toetusele on õigus inimesel, kes kasvatab immuunpuudulikkusega, raske või sügava puudega või teatud haridusliku erivajadusega last ning kes on töötamise registri andmetel palgata puhkusel või kelle võlaõigusliku lepingu täitmine on peatatud. Toetuse saamiseks tuleb seega vanemal ja tööandjal või tööd võimaldaval isikul puhkusele jäämises või lepingu peatamises kokkuleppele jõuda ning töö- või käsundiandja peab kokkuleppe fikseerima töötamise registris.Toetust makstakse tagasiulatuvalt alates vanema tasustamata puhkuse või võlaõigusliku lepingu täitmise peatamise päevast, kuid mitte varasemast kui 12.03.2020.

Valitsus kuulutas seoses COVID-19 haiguse levikuga 12.03.2020 välja eriolukorra ja otsustas viia haridusasutused distantsõppele.

Sotsiaalkindlustusamet saadab erivajadusega lapse vanematele toetuse saamise võimaluse kohta teavituse ja alates 13. aprillist ka iseteeninduse pakkumuse. Vanem peab toetuse saamise sotsiaalkindlustusameti iseteeninduses kinnitama.

Toetuse saamise täpsemad tingimused on kirjas sotsiaalkindlustusameti kodulehel: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/erivajadusega-lapse-vanema-erakorraline-toetus

ℹ️ Sõbrad‼️ Selle uue erivajadustega lapse vanema erakorralise toetuse kohta saatsime eile vanematele e-kirjad ära. Välja saatsime 12157 kirja aga tagasi tuli sobimatu meiliaadressi pärast 486. Toetuse saajaid on meie andmetel 12366, seega, umbes 700 lapsevanemat on hetkel veel informeerimata.

👉 Kui sa kirja ei saanud aga arvad, et oled õigustatud seda toetust saama, siis oota kuni esmaspäevani. Siis saad meie iseteenindusest järgi vaadata, kas sulle tuli sinna pakkumus. Kui ei, siis anna meile märku. ‼️ Enne esmaspäeva võid aga igaks juhuks meie iseteeninduses oma kontaktid üle vaadata ja kontrollida, kas meil on sinu õige e-posti aadress.

🌐 Meie iseteenindus iseteenindus.sotsiaalkindlustusamet.ee
📞 Meie infotelefon (E-R kella 9-17) 612 1360
📩 E-post [email protected]
☑️ Lisainfot toetuse kohta www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/erivajadusega-lapse-vanema-erakorraline-toetus

#värvilisipühi

opleht.ee

Tartu Herbert Masingu Kooli arendusjuht metoodika alal Merje Kivikas on õpiülesannete kirjeldamisel soovitanud võtta aluseks Colette de Bruini viis küsimust. Stuudiumist peab laps saama vastused viiele küsimusele.

KES? Näib selge, et ülesannet täidab õpilane. Oled sa kindel, et see ka tema jaoks nii selge on? Küsimuse alla kuulub ka info selle kohta, kellelt saab abi küsida.
MIS? Õpitav teema, alateema.
KUIDAS? ja KUS? Mida ja missuguses järjekorras teha ning millises keskkonnas tegevus toimub (kõik kasutatavad keskkonnad peavad olema õpilastele varasemast tuttavad). Millega tegevus lõpeb?
MILLAL? Tähtaeg ja töömaht.

Ilmselt on tegu soovitustega, mis sobivad igale distantsõpetajale ja toetavad iga distantsõppijat.
https://opleht.ee/2020/04/%ef%bb%bfmasingu-kool-oli-eriolukorraks-valmis-juba-mitu-aastat/

opleht.ee

opleht.ee

Äärmuste tundmine aitab hakkama saada kõigi ülejäänutega

"Teacch sobib igasuguse vaimse võimekusega lastele, aga ka paljude teiste häirete, lisaks autismispektri häire puhul. Julgen öelda, et Teacch-i tundmine aitab tõhusalt kaasa tavalaste õpetamisel, aga ka mistahes asutuses kolleegide tõhusale koostööle." - Merje Kivikas, arendusjuht metoodika alal

opleht.ee Äärmuste tundmine aitab hakkama saada kõigi ülejäänutega 3. apr. 2020 Merje Kivikas Tartu Herbert Masingu kooli arendusjuht metoodika alal - Kommenteeri artiklit Piktogrammidel on Masingu kooli soovitused kõigile õpetajaile. Hakates 1996. aastal õpetama tavakoolis, tundsin end erimetoodika ...

Täna tähistatakse rahvusvahelist autismipäeva.
Selle puhul riietusid Masingu kooli õpetajad sinisesse, mida peetakse kogu maailmas autismi värviks.
Ka keerulisel ajal leiame ühise viisi hoida mõtetes oma kalleid õpilasi.
Olge terved, meie ootame taaskohtumist!

hitsa.ee

#HITSA

HITSA soovitused lapsevanematele

hitsa.ee

Palju õnne Toom Õunapuu!

Täna peab sünnipäeva pedagoogikateadlane, eesti keele õpetamise metoodik ja innovaatilise didaktika looja, koolikirjanik Toom Õunapuu. Ta lõpetas Põltsamaa keskkooli kuldmedaliga 1961. aastal ning 1966. aastal Tartu ülikooli ajaloo-keeleteaduskonna. 1971. aastal kaitses kandidaadikraadi kontrolli ja enesekontrolli võimalustest eesti keele grammatika õpetamisel.

Toom Õunapuu on töötanud õpetajana Nõo Keskkoolis ja Tartu Sanatoorses Keskkoolis; õppejõuna Tartu Riiklikus Ülikoolis, Narva Kõrgkoolis, Virumaa Kõrgkoolis ja Tartu Teoloogia Akadeemias ning peatoimetajana ajalehtede "Invateataja" ja Eesti Pimedate Liidu "Valguse Kaja" juures.

Tema põhiline uurimisvaldkond on seotud eesti keele õpetamisega. Erilist tähelepanu on ta pööranud näitlikustamisele, õpilaste aktiviseerimisele ja tagasiside probleemidele keeletundides. Ta on süstemaatilise eesti keele õpetamise metoodika käsiraamatu autor. Üle veerand sajandi on ta tegelenud õppekirjanduse koostamisega. Algusaastatel olid õppevahendid mõeldud eesti keele kui emakeele õppijatele, hiljem lisandusid materjalid riigikeele õppijatele. Toom Õunapuu on palju esinenud lektorina nii emakeele kui riigikeele õpetajatele, kirjutanud eesti keele kaitsele keskendunud artikleid. Ta on üks Eesti Keele Kaitse Ühingu asutajaid. Lisaks metoodilisele kirjandusele on ta kirjutanud laste- ja noorsoojutte; 65. sünnipäevaks ilmus ta sulest 54. raamat. Õunapuu on avaldanud 54 raamatut ja 700 publikatsiooni. Tema suureks hobiks on olnud lauatennis.

Toom Õunapuu on pälvinud Valgetähe V klassi teenetemärgi (2004) ja Vabariigi Presidendi hariduspreemia (2012).

Toom Õunapuu usub, et “õpetaja pisikuga” peab sündima ning nii mõnelgi ei tule õpetamine välja, kuidas ka ei püüaks. Tema sõnul peaks õpetajate peamiseks eesmärgiks olema õpilaste mõtlema õpetamine. “Keel on ju meie mõtlemise tulemus. Kui me mõelda ei oska, siis on ka keel vigane. Mõtlemist peavad arendama absoluutselt kõikide ainete õpetajad, mitte emakeele või matemaatika õpetaja. Mõtlemine on see põhiline, millega koolis tegelema peaks. Kõikides tundides, iga minut!” rõhutab Toom Õunapuu.
Soovime jõudu ja jaksu!

Tartu Herbert Masingu kooli sünnipäevanädal sai alguse uue koolilipu tervitustega kooli aulas.
Koolilipu autor on meie oma kooli 8 klassi õpilane.

masing.tartu.ee

THMK - 2020: Tabamata äng

Masingu sünnipäevakonverentsile on jäänud veel 7 viimast kohta!
Vaata täpsematl ja registreeri siin:

masing.tartu.ee Kutsume teid Tartu Herbert Masingu Kooli 27. sünnipäeva tähistavale konverentsile „Tabamata äng – räägime traumakogemusest“.

tarkvanem.ee

Miks on oma aega vaja? – Tarkvanem ‹ Enda vajadused — Tarkvanem

tarkvanem.ee Kuigi lastega veedetud aeg on parim elus, võtab tark vanem ka enda ja partneri jaoks aega, sest vaid siis on perega koos tõeliselt tore. „On väga oluline, et igaüks saaks end väljendada nii, nagu just tema tahab,“ räägib ajuteadlane Jaan Aru uues lapsevanematele mõeldud taskuhäälingus....

Tartu Herbert Masingu Kool annab alates sellest aastast välja Tiina Kallavuse nimelist Piirinihutaja auhinda.
Auhinna eesmärgiks on tunnustada ja rõõmustada inimesi, kes julgevad ja tahavad muuta maailma erivajadustega laste ja noorte jaoks hoolivamaks kohaks. Ühtlasi soovime tõsta esile olulisi ja uudseid mõttekäike ning lahendusi erivajaduste valdkonnas.
Kandidaadi üles seadmiseks tuleb e-posti aadressile [email protected]
Tähtaeg on 21. veebruar 2020, auhinna üleandmine toimub 13. märtsil.

Tööpakkumine✍️📞🖥️💼

Rehabilitatsioonikeskus otsib oma uutesse ruumidesse
💛assistenti

Palume saata avalduse ja CV hiljemalt 6. jaanuariks. 2020 aadressile [email protected]

#tartuherbertmasingukool #rehabilitatsioon #töökuulutus #assistent #lapsed

menu.err.ee

Miljööteraapilises ravikodus elanud Laura: see on nagu teine kodu

"Eesti on liiga väike, et kaotada veel üks laps, kellel on kadunud elamise mõte ja kustunud lootus!" sõnas Anne Daneil-Karlsen.

Annetustelefonid Peedu ravikodu toetuseks on avatud ning need suletakse 31. detsembri südaööl. Helistades numbrile 900 7701 saab annetada 5 eurot, numbrile 900 7702 helistades 10 eurot ning numbrile 900 7703 helistades on annetussumma 25 eurot. Telia Eesti, Elisa ja Tele2 vahendavad annetusi vahendustasuta.
Kodulehel www.peedukodu.ee saavad pangalinke kasutades oma annetuse teha nii ettevõtted kui eraisikud.

menu.err.ee Silvia Karro kohtus "Jõulutunneli" videoloos Lauraga, kes oli mitu korda haiglas kinnises osakonnas ja on nüüd teist aastat Pepleri ravikodus. 18-aastane tüdruk käib ise Masingu koolis, aga tahab juba sealt ära minna ja iseseisvalt elama asuda.

etv.err.ee

Jõulutunnel. Lootus | ETV | ERR

Lootus...

Annetustelefonid Peedu ravikodu toetuseks on avatud ning need suletakse 31. detsembri südaööl.

Helistades numbrile 900 7701 saab annetada 5 eurot, numbrile 900 7702 helistades 10 eurot ning numbrile 900 7703 helistades on annetussumma 25 eurot.
Telia Eesti, Elisa ja Tele2 vahendavad annetusi vahendustasuta. Kodulehel www.peedukodu.ee saavad pangalinke kasutades oma annetuse teha nii ettevõtted kui eraisikud.

etv.err.ee ERR

Rehabilitatsioonikeskus otsib oma uutesse ruumidesse
💛assistenti

Palume saata avalduse ja CV hiljemalt 6. jaanuariks. 2020 aadressile [email protected]

#tartuherbertmasingukool #rehabilitatsioon #töökuulutus #assistent #lapsed

Tartu Herbert Masingu Kool otsib oma kollektiivi

💛abiõpetajat

Palume saata avalduse ja CV hiljemalt 13. detsembriks aadressile [email protected]

#töökuulutus #tartuherbertmasingukool #abiõpetaja #lapsed #kool 📚😀💼✍️

menu.err.ee

"Jõulutunnel 2019" toetab hingelt katkiste laste ravikodu rajamist

Täna on #annetamistalgud.

Jõulutunnel toetab hingelt katkiste laste ravikodu rajamist

Koos saame sellega hakkama 💛🙏

Annetustelefonid Peedu ravikodu toetuseks on juba avatud ning need suletakse 31. detsembri südaööl.
Helistades numbrile 900 7701 saab annetada 5 eurot, numbrile 900 7702 helistades 10 eurot ning numbrile 900 7703 helistades on annetussumma 25 eurot.
Telia Eesti, Elisa ja Tele2 vahendavad annetusi vahendustasuta.
Kodulehel www.peedukodu.ee saavad pangalinke kasutades oma annetuse teha nii ettevõtted kui eraisikud. Peedu kodu rajamist toetavad Elva vald, muinsuskaitseamet, võrdsete võimaluste voliniku büroo, Telia Eesti, digiagentuur Vurr.

menu.err.ee Advendiaja algusega süttivad taas ka "Jõulutunneli" tuled. ETV heategevussaade toetab tänavu psüühiliselt katkiste laste ja noorte jaoks loodavat ravikodu, mis pakub turvalist keskkonda iseendaga toimetulekuks ning hingehaavade raviks.

youtube.com

Jõulutunnel 2019. Tee heategu juba täna!

Jõulutunnel toetab tänavu psüühikahäiretega noorte ravikodu rajamist!

Helistades "Jõulutunneli" annetusnumbritele toetad psüühikahäiretega noorte ravikodu rajamist:
900 7701 - 5 eurot
900 7702 - 10 eurot
900 7703 - 25 eurot

Kaunist jõuluaega❤️!

https://etv.err.ee/ Helistades "Jõulutunneli" annetusnumbritele toetad psüühikahäiretega noorte ravikodu rajamist: 900 7701 - 5 eurot 900 7702 - 10 eurot 900...

Head Masingu kooli meesõpetajad!

Aitäh, et olete suureks eeskujuks meile!

Vahvat meestepäeva!

Lastefondilt abi saanud lapse ema ulatab taaskord teistele abivajavatele lastele oma abikäe!

Ennike Ennikese heategevusprojektidest õmbleb vahvaid rotte ja on võtnud seekord südameasjaks toetada Herbert Masingu kooli miljööteraapilist Pepleri ravikodu ja seeläbi seal elavaid psüühika- ja käitumishäiretega ning sotsiaal- ja õpiprobleemidega lapsi.

Kuidas Sina saad aidata? Eks ikka neid parajalt pirakaid ja hirmus armsaid rotte ostes! Kui soovid soetada tõeliselt mõnusat kaisukat igale rotisõbrale, siis kirjuta otse Ennikesele Ennikese heategevusprojektid lehe kaudu.

Suur aitäh💛

Lastefondilt abi saanud lapse ema ulatab taaskord teistele abivajavatele lastele oma abikäe! Sisemisest rahutusest ja hingelisest vajadusest, nagu ta ise ütleb.

Ennike Ennikese heategevusprojektidest õmbleb vahvaid rotte ja on võtnud seekord südameasjaks toetada Herbert Masingu kooli miljööteraapilist Pepleri ravikodu ja seeläbi seal elavaid psüühika- ja käitumishäiretega ning sotsiaal- ja õpiprobleemidega lapsi.

Ravikodus tagatakse õppekavaväliselt kuuele koolikohustuslikus eas 10-17aastasele lapsele õppimis-, elamis- ja kasvatustingimused kogu õppeaasta jooksul.

Ravikodus elavatele lastele on loodud miljööteraapia põhimõtetest lähtuvalt teraapiline keskkond, kus lapsed, terapeudid ja pedagoogid on võrdväärselt osalevad partnerid igapäevategevustes, nagu sisseostude tegemine, koristamine, raviplaneerimine jne. Miljööteraapia sihiks on lapse individuaalsete võimete väljatoomine ja õpioskuste toetamine, sotsiaalse toimetuleku ja isikliku vastutusvõime tõstmine.

Kuidas Sina saad aidata? Eks ikka neid parajalt pirakaid ja hirmus armsaid rotte ostes! Kui soovid soetada tõeliselt mõnusat kaisukat igale rotisõbrale, siis kirjuta otse Ennikesele Ennikese heategevusprojektid lehe kaudu.

Suur aitäh, Ennike ja teised rotisõbrad! 🧡

Loe Herber Masingu kooli miljööteraapilise ravikodu kohta rohkem: https://www.lastefond.ee/toetame/herbet-masingu-kooli-miljooteraapilist-ravikodu/

Alustab Masingu Kooli eelkool

Eelkooli on oodatud 2020. aasta sügisel kooliteed alustavad 6-7 aastased eripedagoogilist tuge vajavad lapsed, kes psüühiliste eripärade tõttu vajavad kohandatud õpikeskkonda. Ennekõike on eelkool suunatud autismispektrihäirega ning traumakogemusega lastele.

Eelkool toimub kolmapäeviti kell 16.00-17.30 ajavahemikul 15.01-15.04.2020 Tartu Herbert Masingu Koolis (Vanemuise 33). Täpsem info saadetakse vanematele pärast registreerimist.

Eelkoolis osalemiseks registreeri oma laps, saates hiljemalt 20.12.2019 e-kiri kooli metoodikule Merje Kivikasele [email protected].

Lisainfo: https://masing.tartu.ee/teated/311-eelkool-2020

Want your school to be the top-listed School/college in Tartu?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Category

Telephone

Address


Vanemuise 33
Tartu
51014
Other Schools in Tartu (show all)
Kiivi Autokool Kiivi Autokool
Aleksandri 6
Tartu, 51004

Kiivi Autokool on Tartu vanimaid ja kogenumaid autokoole. Pakume AM, A, B, ja BE kategooria teooria-ja sõiduõpet. www.kiivi.ee

Shaté Tantsukool Shaté Tantsukool
Narva Maantee 2, 51013 Tartu
Tartu, 51009

Tartu Loodusmaja ornitoloogiaring Tartu Loodusmaja ornitoloogiaring
Lille 10
Tartu

Tartu Loodusmaja ornitoloogiaring

Tartu Kutsehariduskeskus Tartu Kutsehariduskeskus
Kopli 1
Tartu, 50115

Tartu Kutsehariduskeskus on Eesti suurim kutse- ja täiendõppekeskus.

Tartu Hansa Kooli Õpilasesindus Tartu Hansa Kooli Õpilasesindus
Anne 63
Tartu

Tere tulemast Hansa kooli Õpilasesinduse lehele, siin saad olla kursis kõikide ürituste ja koolielus toimuvaga. 2016/2017 ÕEsse kuulub 18 liiget.

Tartu Uisukool Tartu Uisukool
Ringtee 75
Tartu, 51014

Griffin School Of Design Griffin School Of Design
Raekoja Plats 9
Tartu, 51004

Griffin provides Different Level of Certificate and Advance Certificate Training courses in Interior, Furniture, Graphic and Management. Campus is Located in Tartu city Centre.

EMÜ avatud ülikool EMÜ avatud ülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56
Tartu

Avatud ülikool korraldab ja koordineerib Eesti Maaülikoolis täiendusõpet. Koostöös instituutidega pakume täiendusõpet kõigis maaülikoolis õpetatavates valdkondades (nt toiduohutus, põllumajandus, metsandus, aiandus, tehnika jne)

Ruutu10 Komöödiaklubi Ruutu10 Komöödiaklubi
Akadeemia 5
Tartu, 51003

Ruutu10 Komöödiaklubis saab näha ja õppida impro-, sketši- ja stand-up komöödiat.

Hea Koer Hea Koer
Ujula 1a
Tartu, 51008

Koera- ja inimsõbralik koolitus, mis paneb aluse usaldusväärsele suhtele ja annab oskused kogu eluks. Ole oma koera parim sõber!

Maaülikooli Pereülikool Maaülikooli Pereülikool
Tartu, 51014

Maaülikool seob põlvkondi! Tule õppima koos lastega! Pereülikooli toetavad Eesti Teadusagentuur ja Haridus- ja Teadusministeerium