Eesti-uuringute Tippkeskus

Eesti-uuringute Tippkeskus

Comments

Edastan kutse osalemiseks Euroopa kultuuripoliitika uurijate suurkogunemisele, mis toimub 21.-25. augustil Tallinna Ülikoolis. Veel on 10 päeva aega, et saata abstract ja pakkuda oma teema - ettekandeks, paneel- või ümarlaua aruteluks jms. The deadline for proposals for the 10th International Conference on Cultural Policy Research (ICCPR) is soon due. The deadline is January 22, 2018. Submission takes place here: http://iccpr2018.tlu.ee/proposal-submission/ ICCPR 2018 will take place in Tallinn, Estonia August 21-25. The conference will be hosted by Tallinn University. All information about the conference can be found here: http://iccpr2018.tlu.ee/ The theme of ICCPR 2018 is “The Cultural Governance of Global Flows: Past and Future”. The theme refers to the emergence of complex global flows that present contemporary societies with novel challenges and have high relevance for shaping but also understanding cultural policy in the making worldwide. These include forced as well as unforced migrations; new global divisions in cultural labour; cultural tourism; novel forms of content distribution; emergent international networks and platforms enabling cultural exchange; global trade with (big) data on cultural practices; and attempts of reimagining and re-evaluating shared values, to name some. The conference expects to address not only the present situation and future strategies but invites investigations into the archaeologies and histories of contemporary flows and into past ways of addressing related challenges with cultural policies in different regions of the world. It puts a special emphasis on the experiences in Eastern Europe and other transitional societies. Keynotes by: Prof. Jose van Dijck, University of Amsterdam, Netherlands Prof. J.P Singh, University of Edinburgh, UK Prof. Joseph Straubhaar, University of Texas, USA Prof. Madina Tlostanova, Lindköping University, Sweden CALL FOR PROPOSALS ICCPR 2018 invites participants to present papers from across the entire spectrum of cultural policy studies. This includes, but is not limited to the following: • Cultural policy and globalisation • Cultural policies of migration, identities and acculturation • Cultural policy, religion and secularism • Cultural policy and global governance of networks and platforms • Global governance of cultural content, service and labour flows • Management and global governance of cultural data • Politics of culture and cultural policies in multiple modernities • Cultural policies and global inequalities • Governance of cultural diversity • Cultural sustainability policies • Culture in environmental policy • Intellectuals and cultural policy • Cultural policy and values • Historiographies of cultural policy • Implicit cultural policy • Comparative cultural policy • Arts education policy • Cultural policy and cultural industries • Artist policy • Creativity and the city • Cultural policy and development policy • Cultural policy as welfare policy • Culture and economy • Cultural policy and innovation systems • Cultural policy, cultural diplomacy and international relations PROPOSAL FORMATS Three different formats can be proposed: • single papers • panel proposals • roundtables More information about the CFP on conference website: http://iccpr2018.tlu.ee/call-for-abstracts/ All submissions must be in English and will be peer-reviewed. Proposals should be sent no later than January 22, 2018 to [email protected].

Eesti-uuringute Tippkeskus tegeleb Eesti uuringutega kõige laiemas mõttes, transkultuuriliste ja emblemaatiliste nähtuste kompleksse uurimisega.

The Centre of Excellence in Estonian Studies is one out of nine centre of excellences in Estonia in 2016-2023. The centre of excellence operates under the Estonian Literary Museum and is led by Leading Researcher Mare Kõiva. The Centre of Excellence has 15 research groups which incorporate over 60 PhD researchers and over 50 PhD students from the Estonian Literary Museum, University of Tartu, The Institute of the Estonian Language, Tallinn University, The Estonian Academy of Music and Theatre and Tallinn University of Technology. The aim of the Centre is Estonian studies in the broadest sense of the word. It includes complex research of trans-cultural and emblematic phenomena in the Estonian language and cultural space; also the developement of digital humanities and computer analysis. Eesti-uuringute tippkeskus on valitud üheksa Eesti teaduse tippkeskuse hulka aastateks 2016-2023. Keskus tegutseb Eesti Kirjandusmuuseumi juures ja selle juht on juhtivteadur Mare Kõiva. Tippkeskus koondab 15 uurimisgruppi, milles osaleb üle 60 doktorikraadiga teadustöötaja ning üle 50 doktorandi Eesti Kirjandusmuuseumist,Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide ning loodus- ja täppisteaduste valdkonnast, Eesti Keele Instituudist, Tallinna Ülikoolist, Muusikaakadeemiast ja Tallinna Tehnikaülikooli Küberneetika Instituudist. Tippkeskuse eesmärgiks on Eesti uuringud kõige laiemas mõttes, transkultuuriliste ja emblemaatiliste nähtuste kompleksne uurimine Eesti keele- ja kultuuriruumis; digihumanitaaria ja arvutianalüüsi arendamine.

Mission: Eesti-uuringute tippkeskus (Center of Excellence in Estonian Studies, CEES) tegeleb Eesti uuringutega kõige laiemas mõttes, transkultuuriliste ja emblemaatiliste nähtuste kompleksse uurimisega Eesti keele- ja kultuuriruumis; digihumanitaaria ja arvutianalüüsi arendamisega.

www.kirmus.ee

Koroonaviiruse tõkestamisega seotud painav eriolukord on ametlikult läbi saanud. Eesti-uuringute Tippkeskuse juht Mare Kõiva tegi videotervituse, milles võtab vahepealse aja lühidalt kokku ja edastab kõigile optimistliku sõnumi, et uurimistööde ja teadusteemadega edasi minna. Head vaatamist ja püsige terved!

aijasakova.com

Mäletamise poeetika – Aija Sakova

Tartu Ülikooli Kirjastuses ilmus Aija Sakova lähivaade Ene Mihkelsoni (1944–2017) ja Christa Wolfi (1929–2011) romaanidele: „Mäletamise poeetika. Ene Mihkelsoni ja Christa Wolfi romaanid lähivaates”.
Autori sõnul on tegemist kummardusega kahele suurele XX ja XXI sajandi kirjanikule, kellest üht oli tal au isiklikult tunda, teist kohtas ta vaid põgusalt, kuid mõlema kirjaniku loomingu seltsis on ta veetnud vähemalt 15 aastat. Raamatu esimene versioon valmis saksakeelse doktoritööna Tartu Ülikoolis juures 2014. aasta sügistalvel ning ilmus toimetatuna 2016. aastal Saksamaa teaduskirjastuse Vandenhoeck & Ruprecht unipress sarjas „Saksakeelne nüüdiskirjandus ja meedia”.
Sakova eesti ja saksa kirjaniku loomingu võrdlev uurimistöö sai alguse juba Tartu Ülikoolis bakalaureuseõpingute ajal ning jätkus teadusmagistrantuuris ja doktorantuuris nii Tartu, Viini kui ka Berliini Humboldti ülikooli juures. Sakova tunnistab, et peale ambitsiooni analüüsida Mihkelsoni filosoofiliselt ja poeetiliselt rikkaid romaane sobiva meetodiga ja sobivas kontekstis küdes temas ka seletamatu huvi mäletamise ja valuga seotud küsimuste vastu. „Olin lummatud nendest teekondadest, mida nii Christa Wolfi kui ka Ene Mihkelsoni romaanide jutustajad ette võtavad. Ma küll ei mõistnud neid lõpuni – teatud asju saabki mõista alles hiljem, küpsema inimesena –, kuid need äratasid minus aukartust ning soovi neist midagi õppida,“ tunnistab ta raamatu eessõnas.
Raamat koosneb kolmest peatükist. Esimene avab mõlema autori kultuuri- ja loominguloolist konteksti ning kirjeldab võrdlevalt autorite kirjutamisajendeid ja poeetikat. Teine peatükk on pühendatud moraalsele tunnistamisele ja ellujäämisele kui kirjutamise filosoofilisele alustalale ning kolmas mäletamise mõttepiltidele eeskätt dialoogis Walter Benjaminiga.
Raamatu eessõnas on Sakova öelnud, et kirjandusteadlasena, kes on imetlenud Walter Benjamini kriitikutööd, on ta püüelnud selle poole, et kuulata ja näha igat kunstiteost selle ainuomases vormis ning on seetõttu vahel ka tõrkunud teooriate rakendamise vastu. Ta tunnistab, et ehkki talle meeldib teoreetiline mõtlemine ja teda paelub filosoofiline lähenemine kirjandusteostele, suhtub ta suurte reservatsioonidega niisugusesse tekstianalüüsi, kus teosed allutatakse teooriale.
Aija Sakova töötab alates 2017. aastast Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuuriloolises Arhiivis kirjandusuurijana. Ta kirjutab ja avaldab ka kriitikat, luulet ja arvamuslugusid, korraldab näitusi ning kultuurisündmusi ja juhib vestlusi. Alates 2018. aasta kevadest tegutseb ta Ene Mihkelsoni Seltsi esinaisena.
„Mäletamise poeetika“ algversiooni on saksa keelest eesti keelde ümber pannud Anne Arold, Eve Pormeister ja raamatu autor. Siiski ei ole tegemist tõlke, vaid autori ümbertöötatud ja autoriseeritud, eesti keelele ja eestikeelsele lugejale kohandatud käsitlusega. Raamatu toimetas Brita Melts, kaane kujundas Kalle Paalits ning küljendas Tiia Ilus. Raamatu kaanel on autori isa Valeriy Sakovi graafiline leht „Hiiud“.
Eesti keeles on Sakovalt varem ilmunud esseede ja arvustuste kogumik „Valu, mälu, kirjandus. Kirjanduskriitikat ja vestlusi aastatest 2004–2017” (EKSA, 2017) ja ilukirjanduslik raamat „Elamise julgus. Kirjad Käbile” (EKSA, 2019).
Vaata raamatu sisukorda ning loe raamatu eessõna autori kodulehelt: http://www.aijasakova.com/blogi/maletamise-poeetika.
Raamat Tartu Ülikooli Kirjastuse kodulehel: https://www.tyk.ee/filoloogia/00000012932

aijasakova.com UUS RAAMAT: "Mäletamise poeetika. Ene Mihkelsoni ja Christa Wolfi romaanid lähivaates". Tartu Ülikooli Kirjastus, 2020. Algversiooni on saksa keelest tõlkinud Anne Arold, Eve Pormeister ja Aija Sakova.Raamatu toimetas Brita Melts.Kaanekujunduse tegi Kalle Paalits; kaanel Valeriy Sakovi graafilin...

www.kirmus.ee

Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna teadur Nikolai Anisimov käsitleb oma loengus "Пища в современных поминальных практиках удмуртов" udmurdi tänapäeva mälestuspraktika toidukoode. Tuuakse välja olulisemad road ja joogid ning rituaalse toiduga seotud sümboolika ja semantika. Tähelepanu keskmes on ka toidukultuuri muutumine viimaste aastakümnete jooksul.

"Пища в современных поминальных практиках удмуртов"
В данном выступлении рассматривается пищевой код в современной поминальной практике удмуртов, выявляется символика и семантика наиболее значимых блюд, напитков поминальной трапезы и действий, совершаемых с ритуальной едой. Акцентируется внимание на приготовлении национальных блюд, способах ритуального подношения и употребления, на локусах отправления пищевых подношений и на сакральных посредниках. Несмотря на то, что в культуре удмуртов ритуальная пища до настоящего времени остается одной из ключевых составляющих поминальных практик, направленных на общение с умершими, полевые материалы последних десятилетий свидетельствуют о происходящих изменениях, связанных с использованием пищи на поминках. Анализ имеющихся материалов позволяет утверждать, что основные ритуальные действия с пищей в рамках поминальной обрядности активизируют сакральные локусы внутреннего и внешнего пространства. При коммуникации с миром мертвых и транспортировке пищевых даров важную функцию выполняют сакральные посредники. Наряду с традиционными ритуальными блюдами, напитками и способами их приготовления наблюдается включение в поминальную практику современных видов продуктов, зафиксированы отказ от приготовления некоторых видов традиционных блюд и невыполнение привычных для поминок действий. Трансформационные процессы ведут, с одной стороны, к постепенному угасанию традиции, с другой – к внедрению в нее канонов православной и/или светской культуры.

Ilmunud on suurteos „Eesti kõnekäänud II” - Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastuse väljaanneteseeria „Monumenta Estoniae Antiquae” VII alasarja „Phrasia Estonica” teine teos. Sellega on lõpule viidud sellesse sarja kuuluvate folkloori lühivormide - vanasõnad, mõistatused, kõnekäänud – publitseerimine.
XX sajandi alguses sõnastas Jakob Hurda rahvaluule teadusliku väljaande sarja „Monumenta Estoniae Antiquae” idee, mille põhimõtteks oli pika aja vältel kogutud rahvaluuletekstid avaldada ja rahvale kättesaadavaks teha. Sellest on välja kasvanud ka kõnesolev eesti kõnekäändude alasari.
Asta Õimu ja Katre Õimu koostatud "Eesti kõnekäänud" on üles ehitatud nii, et lugeja ei pea igal juhul alustama esimesest köitest, vaid eeskätt teda huvitavast mõistekategooriast, mõistest või tähendusest. Selle juures on abiks põhjalik sisujuht. Nii leiame teisest köitest väljendeid, mis iseloomustavad inimestevahelisi sotsiaalseid ja omandisuhteid või mis kuuluvad sellistesse valdkondadesse nagu AEG, HULK JA MÄÄR, KVALITEET jm.
Väljaande valmimist on toetanud Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi uurimisprojektid IUT 22-5 ja EKKM 14 385, Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital, Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti uuringute Tippkeskus, TK 145).
Raamatut on võimalik tellida posti teel Eesti Kirjandusmuuseumist soodushinnaga 20 eurot, millele lisanduvad saatekulud. Tellimus palun esitada meiliaadressile [email protected].

Ilmunud on suurteos „Eesti kõnekäänud II” - Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastuse väljaanneteseeria „Monumenta Estoniae Antiquae” VII alasarja „Phrasia Estonica” teine teos. Sellega on lõpule viidud sellesse sarja kuuluvate folkloori lühivormide - vanasõnad, mõistatused, kõnekäänud – publitseerimine.
XX sajandi alguses sõnastas Jakob Hurda rahvaluule teadusliku väljaande sarja „Monumenta Estoniae Antiquae” idee, mille põhimõtteks oli pika aja vältel kogutud rahvaluuletekstid avaldada ja rahvale kättesaadavaks teha. Sellest on välja kasvanud ka kõnesolev eesti kõnekäändude alasari.
Asta Õimu ja Katre Õimu koostatud "Eesti kõnekäänud" on üles ehitatud nii, et lugeja ei pea igal juhul alustama esimesest köitest, vaid eeskätt teda huvitavast mõistekategooriast, mõistest või tähendusest. Selle juures on abiks põhjalik sisujuht. Nii leiame teisest köitest väljendeid, mis iseloomustavad inimestevahelisi sotsiaalseid ja omandisuhteid või mis kuuluvad sellistesse valdkondadesse nagu AEG, HULK JA MÄÄR, KVALITEET jm.
Väljaande valmimist on toetanud Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi uurimisprojektid IUT 22-5 ja EKKM 14 385, Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital, Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti uuringute Tippkeskus, TK 145).
Raamatut on võimalik tellida posti teel Eesti Kirjandusmuuseumist soodushinnaga 20 eurot, millele lisanduvad saatekulud. Tellimus palun esitada meiliaadressile [email protected].

www.folklore.ee

Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna ja Eesti-uuringute Tippkeskuse videoloengud jätkuvad.
EKM FO arhivaar-referent Maris Kuperjanov vaatleb lühiloengus „Koroonaviiruse päritolust läbi huumoriprisma“ viimastel kuudel palju kõneainet pakkunud uut koroonaviirust ja selle päritolu selgitusi internetimeemides.
Loengut saab vaadata aadressil:
http://www.folklore.ee/rl/fo/loeng/KoroonaVideo.mp4

Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika oskond :: Loengud

Eriolukord riigis kestab, uus koroonaviirus on toonud uue reaalsuse. Et kaugtöö rõõmsam oleks, alustasid Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond ja Eesti-uuringute Tippkeskus oma uurimistulemuste tutvustamiseks uut videoloengute sarja.
Soovitame kuulata Reet Hiiemäe ettekannet "Üleloomulikud kogemused tänapäeva õpilaspärimuses: meediamõju rollist tõlgenduste kujunemisel", mis keskendub massimeedia rollile õpilaste üleloomulike kogemuste ja nendest jutustamise viiside kujunemisel. Esineja toob näiteid, kuidas vastavad ajastuomased mõjud väljenduvad nii tõlgendustes, sõnavaras, jutu- ja uskumusmotiivides kui tegelaskujudes. Ettekandes osutatakse, et kui vanem pärimus oli täiskasvanute ja laste lõikes homogeensem, siis nüüdismaterjalis leidub palju just lastele ja noortele omaseid kujutelmi ja -kogemusi, mille olemasolust, meedia-allikatest või mõjust täiskasvanud ei tarvitse teadlikudki olla. Seetõttu on õpilaspärimuse suundumuste ja mõjutajate tundmine oluline mitte ainult kultuuriuurijatele, vaid ka paljudele teistele (nt lastekaitse, õpetajad, lapsevanemad). Ettekanne oli Tartu Linnaraamatukogu algupärase lastekirjanduse päeva 2020 programmis.
Kuulake ettekannet: https://www.youtube.com/watch?v=suaV_E78Aq8&list=PL--8YUuABqdsP_nwDhcmROElFhPcNAPOl&index=7

folklore.ee Folkloristika osakonna uurijatelt on võimalik tellida üksikloenguid või terve loengute seeria mingil kindlal teemal. Abistame ka temaatilise päeva (nt emakeelepäeva), (kooli)konverentsi, õppepäeva vmt. sisustamisel. Loengud on mõeldud erineva tasemega õppuritele või täienduskursustele.

Mäetagused ja Folklore

We are pleased to present to you the special edition of Folklore: Electronic Journal of Folklore, titled “On the Move: Migration and Diasporas”, with Leena Kurvet-Käosaar and Triinu Ojamaa as guest editors.
The issue brings together researchers representing a variety of fields of the humanities and social sciences. The contributions of the current volume focus on migration dominantly from the perspective of the individual and highlight, in particular, the crucial importance of the ways in which social engagements and bonds and communication networks are formed and function (or fail to function) on individual and collective levels in the context of forced and voluntary migration.

We are pleased to present to you the special edition of Folklore: Electronic Journal of Folklore, titled “On the Move: Migration and Diasporas”, with Leena Kurvet-Käosaar and Triinu Ojamaa as guest editors.
The issue brings together researchers representing a variety of fields of the humanities and social sciences. The contributions of the current volume focus on migration dominantly from the perspective of the individual and highlight, in particular, the crucial importance of the ways in which social engagements and bonds and communication networks are formed and function (or fail to function) on individual and collective levels in the context of forced and voluntary migration.
In the article “The Kosovo Conflict and the Changing Migration Patterns of the Gorani Community: Continuities and Shifts”, Ivaylo Markov takes under observation the Gorani people, defining them as an “archetypal migrant community”, thus referring to their everlasting “being-on-the-move” that has
been caused by various reasons and realized in different ways.
Desislava Pileva in her article “From Mobility to ‘Exile’. Shifting Co-Presence: Narratives of Bulgarian-Syrian Families in Bulgaria” examines changes in the migration practices of four mixed families, in which one of the spouses is a Syrian, following the outbreak of an armed conflict in Syria in 2011.
In the article “Uncertainties of Transnational Belonging: Homeland Nationalism and Cultural Citizenship of Lithuanian Immigrants in the USA” Vytis Čiubrinskas takes under comparative observation the representatives of two different migration waves, the first of which was triggered by World War II and the second one by the collapse of the Eastern Bloc in the 1980s–1990s. The author aims to demonstrate how the migrants of different waves – forced and voluntary – use their social ties and cultural resources for coping with their transnational belonging.
The article titled “Emotional State and Inequality among Lithuanian Emigrants” by Dainius Genys, Ilona Strumickienė, and Ričardas Krikštolaitis is based on a survey conducted in 2018 among the migrants from Lithuania in Scandinavian countries,Great Britain, and Southern Europe. The research team approaches the issues of unemployment, low wages, and poor living standards from a novel perspective of the emigrants’ emotional state, which often remains in the background or is completely overshadowed by economic problems.
Maija Runcis’ contribution, “Estonian Diaspora in Sweden: An Analysis of the Collection ’Life Destinies’ at the Swedish Nordic Museum“, demonstrates how the archival collection produces a narrative about World War II refugees of Estonian origin in Sweden, which underlines their adaptation to Swedish society at the expense of other elements of identity, most importantly their Estonian identity.
In the article titled “Traces of Trauma in Estonian Women’s Life Narratives of World War II” Maarja Hollo deals with the mediation of the traumatic impact of witnessing warfare and the escape journey to the West. Hollo also distinguishes two temporalities: secure and beautiful childhood before World War II and shook-up life order after the beginning of World War II, the escape to the West and the years spent in displaced persons’ camps. Hollo claims that life narratives rarely contain detailed descriptions of traumatic experiences
and discusses the possible reasons for that.
In the article “The Task of a Cultural Researcher: Telling the Story of Siberian Estonians” Anu Korb interprets the mission of a researcher based on her sixteen academic fieldwork trips to Estonians living in Siberia in 1991–2016.Korb discusses various migration practices in the nineteenth century and in the first decades of the twentieth century: voluntary migration, deportation, and remigration. She also sheds light on the relationship between the researcher and his/her subject, explaining that the researcher as an outsider can shift more and more into the insider’s position and as a result become a spokesperson for the subject in society.
Stephan Steiner in his essay “Deportation and the Crises of [Early Modern] Europe: A Brief Historical Introduction” outlines the prehistory of deportation as an avant-garde demographic policy, the aim of which was, first and foremost, to clean certain territories from “unwanted elements”. He argues that the roots of the crisis we have to face today, and the ways “how we came to where we are” can be traced back to the past practices of forced migration.
The article from the editorial board, „Through the Apulian Streets: The Liminal Space-Time of the Holy Week’s Processions“ by Vito Carrassi, builds on the author’s fieldwork carried out between 2013 and 2015, and focuses on the importance, significance and specificity that the religious and devotional processions have in many Apulian sites.The participants of these processions act as mediators between the common and the uncommon, the secular and the sacred, the worldly and the otherworldly; in these ritual dramas some sacred symbols leave their ordinary, static dimension to acquire an extraordinary, dynamic, and more engaging role.
The articles are followed by an interview with Michael Witzel, an overview of the conference on comparative mythology by Marina Valentsova, and two book reviews.

Our Story

The Centre of Excellence in Estonian Studies is one out of nine centre of excellences in Estonia in 2016-2023. The centre of excellence operates under the Estonian Literary Museum and is led by Leading Researcher Mare Kõiva. The Centre of Excellence has 15 research groups which incorporate over 60 PhD researchers and over 50 PhD students from the Estonian Literary Museum, University of Tartu, The Institute of the Estonian Language, Tallinn University, The Estonian Academy of Music and Theatre and Tallinn University of Technology. The aim of the Centre is Estonian studies in the broadest sense of the word. It includes complex research of trans-cultural and emblematic phenomena in the Estonian language and cultural space; also the developement of digital humanities and computer analysis. Eesti-uuringute tippkeskus on valitud üheksa Eesti teaduse tippkeskuse hulka aastateks 2016-2023. Keskus tegutseb Eesti Kirjandusmuuseumi juures ja selle juht on EKM folkloristika osakonna juhtivteadur Mare Kõiva. Tippkeskus koondab 15 uurimisgruppi, milles osaleb üle 60 doktorikraadiga teadustöötaja ning üle 50 doktorandi Eesti Kirjandusmuuseumist,Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide ning loodus- ja täppisteaduste valdkonnast, Eesti Keele Instituudist, Tallinna Ülikoolist, Muusikaakadeemiast ja Tallinna Tehnikaülikooli Küberneetika Instituudist. Tippkeskuse eesmärgiks on Eesti uuringud kõige laiemas mõttes, transkultuuriliste ja emblemaatiliste nähtuste kompleksne uurimine Eesti keele- ja kultuuriruumis; digihumanitaaria ja arvutianalüüsi arendamine.

Want your school to be the top-listed School/college in Tartu?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Category

Telephone

Address


Vanemuise 42
Tartu
51003
Other Education in Tartu (show all)
Top Drive Autokool Top Drive Autokool
Ülikooli 17-114
Tartu

Top Drive autokool tegeleb B-kategooria mootorsõidukijuhtide ettevalmistusega. Autokooli loomisel lähtusime eelkõige tulevaste juhtide vajadustest ja soovidest.

Eesti lingvistikaolümpiaad Eesti lingvistikaolümpiaad
Tartu

Lingvistikaolümpiaad on 2003. aastast toimuv õpilasvõistlus noortele, kes on huvitatud maailma keelelisest mitmekesisusest. Vt ka https://sisu.ut.ee/lingvistikaolympiaad/

Lille Noortekeskus Lille Noortekeskus
Lille 9
Tartu, 51010

lahtiolekuajad: T-N 13.00-19.00 R 13.00-21.00 L 12.00-16.00 P erisündmused lahtiolekuajad koolivaheagadel: E-R 13:00-19:00 v.a. erisündmused

TAC International Relations TAC International Relations
Tähe 38b
Tartu, 50103

Information and discussion on the international activities of Tartu Art College.

Mäetagused ja Folklore Mäetagused ja Folklore
Vanemuise 42-235
Tartu, 51003

Journals Mäetagused and Folklore publish original academic studies in folklore studies, comparative mythological research and cultural anthropology.

Tartu ringkonna Kodutütred Tartu ringkonna Kodutütred
Lehola 1
Tartu, 51013

Tartu ringkonna Kodutütred on Kaitseliidu struktuuriüksuse Kodutütarde organisatsiooni Tartus tegutsev piirkondlik allüksus.

Folkuniversitetet keelekoolitus Folkuniversitetet keelekoolitus
Lai 30
Tartu

Liivimaa parimad keelekursused www.folkuniversitetet.ee

Eesti Olümpiaakadeemia Eesti Olümpiaakadeemia
Jakobi 5
Tartu, 51014

EOA peab oma missiooniks olümpialiikumise edendamist Eestis, tehes seda peamiselt olümpismi ideede levitamise ja erinevate olümpiaharidusprojektide teostamise kaudu.

UT Startup Lab UT Startup Lab
Narva Mnt 18
Tartu, 50409

UT sTARTUp Lab helps students to find innovative solutions to everyday problems, test viability of their ideas and turn them into reality!

Fredy inglise keel Fredy inglise keel
Tartu

Fredy inglise keele laulu- ja mänguring on mõeldud 4-8-aastastele lastele. Meie tegevuse eesmärk on julgustada võõrkeelte õppimist ning edendada laste eneseväljendusoskust.

Tartu loodusmaja Tartu loodusmaja
Lille 10
Tartu, 51010

Aitame kaasa tarkade, loodust tundvate ning keskkonnaga arvestavate inimeste kujundamisele. Ole meiega!

TKK Mööbliosakond - TAC Furniture department TKK Mööbliosakond - TAC Furniture department
Tartu, 50103

Tartu Kõrgema Kunstikooli mööbliosakond. Furniture department at Tartu Art College.