Juunika Koolitus

Juunika Koolitusel on üle 20 aasta koolitamiskogemust. Viimase kolme aasta jooksul oleme koolitanud enam kui 20000 inimest. Juunika Koolitus OÜ koolitusasutuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine.

Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Korraldame koolitusi üle Eesti, eesti ja vene keeles.

Operating as usual

E-KOOLITUS 24/7: Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori väljaõpe - Juunika 30/04/2021

E-KOOLITUS 24/7: Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori väljaõpe - Juunika

Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori väljaõppe koolitus on nüüd võimalik läbida e-õppes! 💻

🔵 E-koolitused on mugavaim viis läbida koolitusi mis tahes ajal ja kohas.

🔵 Koolitusel osalenu teab ehitusettevõtja üldkohustusi töötervishoiu ja tööohutuse tagamiseks ning tunneb vastavat seadusandlust. Osaleja teab kuidas tagada ohutus ehitusplatsil, rakendades vajalikke kaitsemeetmeid.
🔵 Koolitus annab 5,7 täienduspunkti (TP).

Pakub huvi? Vaata lähemalt 👇
https://juunika.ee/tookeskkonna-koolitused/ehitusplatsi-koordinaatori-e-koolitus/

E-KOOLITUS 24/7: Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori väljaõpe - Juunika Ehituse (sh teedeehitus) projektijuhid, objektijuhid, tööohutuse eest vastutavad isikud, ehitusjärelvalve spetsialistid.

Sujuv tagasitulek tööellu ja bioloogiliste ohutegurite juhtimine - Juunika 21/04/2021

Sujuv tagasitulek tööellu ja bioloogiliste ohutegurite juhtimine - Juunika

Kuidas naasta tavatööellu, toetada töötajaid pandeemiast tulenenud psühholoogiliste mõjutustega toimetulekul? Kuidas minimeerida viiruse levik töökohal? 🤔

Lühikoolitus “Sujuv tagasitulek tööellu ja bioloogiliste ohutegurite juhtimine“ annab praktilisi soovitusi ja koolitaja vastab küsimustele. Kestus 2 tundi. 🤩

📅13.05.2021 13:00 - 15:00

Soovid osaleda? 👇
https://juunika.ee/enesearengu-koolitused/tagasitulek-tooellu-ja-bioloogiliste-ohutegurite-juhtimine-koolitus/?detail=1038

Sujuv tagasitulek tööellu ja bioloogiliste ohutegurite juhtimine - Juunika Kaire on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli halduskorralduse eriala personalijuhtimise suunal. Töötanud nii avalikus sektoris Riigikantseleis ja kohalik omavalitsuses, kui ka erasektoris mitmetes tootmise ja teenindusettevõtetes personalijuhina. Asutanud oma konsultatsiooniettevõtte Dualteam O...

20/04/2021

Kas soovid digitaliseerida oma ettevõtte teenuseid, disainida uusi tooteid või olla targem tarkvara tellija? 🤔
Või soovid saada kiirelt algteadmisi programmeerimisest? 🤓

Sel juhul võiksid järgmised kaks koolitust Sulle huvi pakkuda!

🟣 Ettevõtte teenuste disain ja digitaliseerimine (50 ak t)
Koolitus õpetab kasutuskogemuse, äri- ja teenusedisaini, prototüüpimist, teenuste digitaliseerimist ja tarkvaraareduse protsesse.

🟣 Programmeerimise kiirkursus algajatele (Java/Python) (82 ak t)
Koolitus õpetab iseseisvalt programmeerimist Java või Pythoni keeles ja loob arusaama tarkvaraarenduse protsessist ning vahenditest.

Nende kahe koolituse puhul võib taodelda koolitustoetust tööandjale. Riik toetab ettevõtteid töötajate teadmiste ja oskuste arendamiseks kuni 2500 euroga iga töötaja kohta! 😊

Vaata lähemalt 👇
ℹ️ https://juunika.ee/it-koolitused/ettevotte-teenuste-disain-ja-digitaliseerimine-koolitusprogramm/

ℹ️ https://juunika.ee/it-koolitused/programmeerimine-algajatele-java-python-koolitus/

Kas soovid digitaliseerida oma ettevõtte teenuseid, disainida uusi tooteid või olla targem tarkvara tellija? 🤔
Või soovid saada kiirelt algteadmisi programmeerimisest? 🤓

Sel juhul võiksid järgmised kaks koolitust Sulle huvi pakkuda!

🟣 Ettevõtte teenuste disain ja digitaliseerimine (50 ak t)
Koolitus õpetab kasutuskogemuse, äri- ja teenusedisaini, prototüüpimist, teenuste digitaliseerimist ja tarkvaraareduse protsesse.

🟣 Programmeerimise kiirkursus algajatele (Java/Python) (82 ak t)
Koolitus õpetab iseseisvalt programmeerimist Java või Pythoni keeles ja loob arusaama tarkvaraarenduse protsessist ning vahenditest.

Nende kahe koolituse puhul võib taodelda koolitustoetust tööandjale. Riik toetab ettevõtteid töötajate teadmiste ja oskuste arendamiseks kuni 2500 euroga iga töötaja kohta! 😊

Vaata lähemalt 👇
ℹ️ https://juunika.ee/it-koolitused/ettevotte-teenuste-disain-ja-digitaliseerimine-koolitusprogramm/

ℹ️ https://juunika.ee/it-koolitused/programmeerimine-algajatele-java-python-koolitus/

12/04/2021

Koolitus tarkvara tootejuhtimise ja agiilse arenduse põhimõtetest on tulemas reaalajas veebikeskkonnas. 💻

Kuidas infosüsteemide ja digitaalsete toodete arendust võimalikult hästi planeerida ja ellu viia?🤔

Koolitusel käsitletavad teemad:
🔹 Projekti või toote ärieesmärkide mõistmine ja defineerimine
🔹 Probleemide juurpõhjuste leidmine
🔹 Kriitiliste vajaduste kaardistamine ja prioritiseerimine
🔹 Lahenduste leidmine ja kooskõlastamine kõigi huvigruppidega
🔹 Projekti või toote edu ja kasumlikkuse tõstmine nõuete juhtimise abil
🔹 Edukriteeriumite defineerimine ja tulemuste mõõtmine

Vaata lähemalt 👇
https://juunika.ee/koolitused/it-koolitused/tarkvara-tootejuhtimine-ja-agiilse-arenduse-pohimotted-koolitus

Koolitus tarkvara tootejuhtimise ja agiilse arenduse põhimõtetest on tulemas reaalajas veebikeskkonnas. 💻

Kuidas infosüsteemide ja digitaalsete toodete arendust võimalikult hästi planeerida ja ellu viia?🤔

Koolitusel käsitletavad teemad:
🔹 Projekti või toote ärieesmärkide mõistmine ja defineerimine
🔹 Probleemide juurpõhjuste leidmine
🔹 Kriitiliste vajaduste kaardistamine ja prioritiseerimine
🔹 Lahenduste leidmine ja kooskõlastamine kõigi huvigruppidega
🔹 Projekti või toote edu ja kasumlikkuse tõstmine nõuete juhtimise abil
🔹 Edukriteeriumite defineerimine ja tulemuste mõõtmine

Vaata lähemalt 👇
https://juunika.ee/koolitused/it-koolitused/tarkvara-tootejuhtimine-ja-agiilse-arenduse-pohimotted-koolitus

08/04/2021

Viimane võimalus osaleda juhtide arenguprogrammis, mis algab maikuus! 🤩

🟣 Juhtide arenguprogramm koosneb seitsmest moodulist. Iga moodulit viivad läbi 2-3 kolm koolitajat. Moodulite ülesehitus on selline, et üle 60% ajast moodustavad praktilised harjutused, juhtumianalüüsid, ühised arutelud ja tagasiside andmine. Koolitajad on kõik oma ala eksperdid ja praktikud.

🟣 Moodulite teemad:
I Tagasiside andmine
II Stressijuhtimine
III Konfliktijuhtimine
IV Coachiv juhtimine
V Kriisijuhtimine
VI Innovatsioonijuhtimine
VII Digitaalne transformatsioon ja tark tellimine

Pakkus huvi? Vaata lähemalt 👇
https://juunika.ee/juhtide-arenguprogramm

Viimane võimalus osaleda juhtide arenguprogrammis, mis algab maikuus! 🤩

🟣 Juhtide arenguprogramm koosneb seitsmest moodulist. Iga moodulit viivad läbi 2-3 kolm koolitajat. Moodulite ülesehitus on selline, et üle 60% ajast moodustavad praktilised harjutused, juhtumianalüüsid, ühised arutelud ja tagasiside andmine. Koolitajad on kõik oma ala eksperdid ja praktikud.

🟣 Moodulite teemad:
I Tagasiside andmine
II Stressijuhtimine
III Konfliktijuhtimine
IV Coachiv juhtimine
V Kriisijuhtimine
VI Innovatsioonijuhtimine
VII Digitaalne transformatsioon ja tark tellimine

Pakkus huvi? Vaata lähemalt 👇
https://juunika.ee/juhtide-arenguprogramm

01/04/2021

Mis on NLP ja kuidas aitab see ise oma elu juhtida? 🤔

Tekitas huvi 🤩? Vaata lähemalt 👇
https://juunika.ee/koolitused/eneseareng-ja-juhtimine/nlp-koolitus-sissejuhatus

NLP ehk neurolingvistiline programmeerimine on suunatud praktiliste käitumismallide muutmisele ja teadvustamisele ning see keskendub paremate tulemuste saavutamisele. NLP praktikaid on võimalik rakendada kõikides eluvaldkondades: äris, õpingutes, loomingus, müügitöös, spordis, isiklikes ja ärilistes suhetes ja muudes valdkondades.

💜 Juunika Koolitusel on tulemas uus NLP lühikoolituste sari e-koolitusena!

Vaata lähemalt 👇
https://juunika.ee/koolitused/eneseareng-ja-juhtimine/nlp-koolitus-sissejuhatus

Mis on NLP ja kuidas aitab see ise oma elu juhtida? 🤔

Tekitas huvi 🤩? Vaata lähemalt 👇
https://juunika.ee/koolitused/eneseareng-ja-juhtimine/nlp-koolitus-sissejuhatus

NLP ehk neurolingvistiline programmeerimine on suunatud praktiliste käitumismallide muutmisele ja teadvustamisele ning see keskendub paremate tulemuste saavutamisele. NLP praktikaid on võimalik rakendada kõikides eluvaldkondades: äris, õpingutes, loomingus, müügitöös, spordis, isiklikes ja ärilistes suhetes ja muudes valdkondades.

💜 Juunika Koolitusel on tulemas uus NLP lühikoolituste sari e-koolitusena!

Vaata lähemalt 👇
https://juunika.ee/koolitused/eneseareng-ja-juhtimine/nlp-koolitus-sissejuhatus

Ettevõtlusega alustamise ja äriplaani koostamise koolitus — Juunika Koolitus 19/03/2021

Ettevõtlusega alustamise ja äriplaani koostamise koolitus — Juunika Koolitus

Kuidas koostada äriplaani ja teostada oma unistusi 🤓?

Ettevõtlusega alustamise ja äriplaani koostamise koolitused 📚📊 on tulemas online veebikoolitusena kui Tallinnas kontaktõppena.

📆 05.04.2021 - 19.04.2021 E-koolitus
📆 03.05.2021 - 17.05.2021 Tallinnas
📆 01.06.2021 - 16.06.2021 E-koolitus

🟪 Tagasiside koolitusele:
"Ootasin formaalset slaididelt maha lugemist, aga minu õnneks oli koolitajal kogemused ettevõtjana olemas ja igav ei hakanud. Elulised näited ja vaba õhkkond panid mind küsima asju ettevõtluse kohta, mida ma poleks varem teadnudki küsida. Ja küsimused said vastuse ka. Kasulik on eelkõige see, et lihtsam on asjad enne kõik läbi mõelda, kui hiljem vigadest õppida. Selle läbi mõtlemisega nüüd siis tegelengi." -Kursusel osaleja jaan-veebr 2019.

Koolitus pakub huvi 😊? Registreeru siin 👇
https://juunika.ee/enesearengu-ja-juhtimiskoolitused/ettevotluskoolitus

Ettevõtlusega alustamise ja äriplaani koostamise koolitus — Juunika Koolitus Ettevõtluskoolitus sobib kõikidele alustavatele ettevõtjatele, kel on huvi alustada ettevõtlusega ning soov õppida koostama äriplaani. Koolituse käigus valmib äriplaan, mis sobib Töötukassa ettevõtluse alustamise toetuse taotlemiseks.

16/03/2021

Filmivõtted kontoris! 🎥
Kas teadsid, mis toimub e-koolituste kaadri taga hilisõhtustel tundidel 🤔?
Kõik selleks, et saaksime pakkuda parima kvaliteediga e-koolitusi. 💜

Tutvu e-koolituste valikuga 👇
https://juunika.ee/e-koolitused

#Onlinekoolitused #Kvaliteet #Kontoriingel

Filmivõtted kontoris! 🎥
Kas teadsid, mis toimub e-koolituste kaadri taga hilisõhtustel tundidel 🤔?
Kõik selleks, et saaksime pakkuda parima kvaliteediga e-koolitusi. 💜

Tutvu e-koolituste valikuga 👇
https://juunika.ee/e-koolitused

#Onlinekoolitused #Kvaliteet #Kontoriingel

15/03/2021

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatuste infotunnid juba homme!

Mis muutub töötervishoiu ja tööohutuse seaduses 2021. aastal? 🤔

✨ Juunika Koolituse infotund toimub zoomi keskkonnas 45 minutit, lisaks vastab koolitaja ka küsimustele 15 minuti jooksul.

📅 16.03.2021, kell 14.00-15.00
Osavõtutasu: 20€+km

Teemad, mida käsitletatakse:
🔸 TTOS muudatused üldiselt
🔸 Töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonnavolinik, töökeskkonnanõukogu: roll, määramine/valimine ja ülesanded
🔸 Töökeskkonna riskianalüüsile kehtestatud nõuded, sh kodukontoris töötamine
🔸 Ohutusjuhendid ja juhendamine
🔸 Bioloogilised ohutegurid, sh COVID-19 käsitlemine töökeskkonnas
🔸 Tööelu uus infosüsteem TeIS
🔸 Küsimustele vastamine

Osalemiseks vajuta siia 👇
https://juunika.ee/koolitused/tootervishoid/tookeskkonna-infotund

04/03/2021

Mis muutub töötervishoiu ja tööohutuse seaduses 2021. aastal? 🤔

✨ Juunika Koolituse infotund toimub zoomi keskkonnas 45 minutit, lisaks vastab koolitaja ka küsimustele 15 minuti jooksul.

📅 16.03.2021, kell 14.00-15.00
Osavõtutasu: 20€+km

Teemad, mida käsitletatakse:
🔸 TTOS muudatused üldiselt
🔸 Töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonnavolinik, töökeskkonnanõukogu: roll, määramine/valimine ja ülesanded
🔸 Töökeskkonna riskianalüüsile kehtestatud nõuded, sh kodukontoris töötamine
🔸 Ohutusjuhendid ja juhendamine
🔸 Bioloogilised ohutegurid, sh COVID-19 käsitlemine töökeskkonnas
🔸 Tööelu uus infosüsteem TeIS
🔸 Küsimustele vastamine

Osalemiseks vajuta siia 👇
https://juunika.ee/koolitused/tootervishoid/tookeskkonna-infotund

Mis muutub töötervishoiu ja tööohutuse seaduses 2021. aastal? 🤔

✨ Juunika Koolituse infotund toimub zoomi keskkonnas 45 minutit, lisaks vastab koolitaja ka küsimustele 15 minuti jooksul.

📅 16.03.2021, kell 14.00-15.00
Osavõtutasu: 20€+km

Teemad, mida käsitletatakse:
🔸 TTOS muudatused üldiselt
🔸 Töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonnavolinik, töökeskkonnanõukogu: roll, määramine/valimine ja ülesanded
🔸 Töökeskkonna riskianalüüsile kehtestatud nõuded, sh kodukontoris töötamine
🔸 Ohutusjuhendid ja juhendamine
🔸 Bioloogilised ohutegurid, sh COVID-19 käsitlemine töökeskkonnas
🔸 Tööelu uus infosüsteem TeIS
🔸 Küsimustele vastamine

Osalemiseks vajuta siia 👇
https://juunika.ee/koolitused/tootervishoid/tookeskkonna-infotund

03/03/2021

📣 Uus koolitus kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemidest, nende sobilikkusest sõltuvalt hoone kasutusotstarbest, mõjust energiatõhususele ja energiakuludele.

📍 Tallinnas ja üle veebi ZOOM-keskkonnas
📆 12.04.2021, 20.04.2021, 29.04.2021

👷👷‍♀️ Koolitusele on oodatud projekteerijad, omanikujärelvalve teostajad, ehitajad, kinnisvara arendajad, energiaaudiitorid ja teised huvilised.
Koolituspäevadel saab osaleda ka ühe päeva kaupa.
Koolitus annab 5 TP (EEL-i poolt) koolituspäeva kohta.

Osale koolitusel 👇
https://juunika.ee/koolitused/ametikoolitused/kuttesusteemid-ventilatsioon-jahutus

📣 Uus koolitus kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemidest, nende sobilikkusest sõltuvalt hoone kasutusotstarbest, mõjust energiatõhususele ja energiakuludele.

📍 Tallinnas ja üle veebi ZOOM-keskkonnas
📆 12.04.2021, 20.04.2021, 29.04.2021

👷👷‍♀️ Koolitusele on oodatud projekteerijad, omanikujärelvalve teostajad, ehitajad, kinnisvara arendajad, energiaaudiitorid ja teised huvilised.
Koolituspäevadel saab osaleda ka ühe päeva kaupa.
Koolitus annab 5 TP (EEL-i poolt) koolituspäeva kohta.

Osale koolitusel 👇
https://juunika.ee/koolitused/ametikoolitused/kuttesusteemid-ventilatsioon-jahutus

Raul Ennus: täiskasvanuharidus on Eestis alaväärtustatud 02/03/2021

Raul Ennus: täiskasvanuharidus on Eestis alaväärtustatud

Kuidas tõsta täiskasvanuõppe kvaliteeti?🤓

Tuleks kasutada lahendusi nagu koolituste targalt tellimine ja ühiste heade tavade loomine, kirjutab Juunika Koolituse juhtivpartner Raul Ennus.

Raul Ennus: täiskasvanuharidus on Eestis alaväärtustatud Täiskasvanuõppe kvaliteedi tõstmine on tähtis, kuid ebatõhusa bürokraatia suurendamise ja ettevõtlusvabaduse piiramise asemel tuleks kasutada lahendusi nagu koolituste targalt tellimine ja ühiste heade tavade loomine, kirjutab Juunika Koolituse juhtivpartner Raul Ennus.

24/02/2021

🇪🇪 Head Eesti Vabariigi aastapäeva! 🇪🇪

🇪🇪 Head Eesti Vabariigi aastapäeva! 🇪🇪

Troppija koolitus - vajalikud teadmised ja oskused troppija tööks — Juunika Koolitus 11/02/2021

Troppija koolitus - vajalikud teadmised ja oskused troppija tööks — Juunika Koolitus

Tulemas koolitused Tartus, Tallinnas ja Narvas töötajatele, kes vajavad tööülesannete sooritamiseks troppija väljaõpet või kraanakäitajad, kes töötavad sildkraanal või kellel on vajadus kasutada kraanat oma põhitöö kõrvalt. 🏗

🔶 Võimalik on osaleda järgmistel koolitustel:
- Troppija koolitus
- Troppija ja maastjuhitava alla ja üle 5-tonnise sild-, pukk-, konsoolkraana juhi koolitus

📆 Koolitusajad:
17.02.2021 Tartus
02.03.2021 Tallinnas vene keeles
27.04.2021 Narvas vene keeles
04.05.2021 Tallinnas

Vaata lähemalt 👇
https://juunika.ee/tookeskkonna-koolitused/troppija-koolitus

Troppija koolitus - vajalikud teadmised ja oskused troppija tööks — Juunika Koolitus Troppija koolitus on vajalik kraanakäitajale, kes töötab sildkraanal või kellel on vajadus kasutada kraanat oma põhitöö kõrvalt. Tutvu meie koolituskalendriga!

10/02/2021

Tulemas on mitmeid koolitusi tootmisettevõtetele!

🔹 Koolitus „Tootmisettevõtte projektipõhise tootmise materjalivajaduse planeerimine ja varude juhtimine“ – Koolituse osaleja saab ülevaate tootmise planeerimise ja tootmistegevuse korraldamise erinevatest mudelitest ja meetoditest.

📆 Toimumisajad: 22.02.2021 Tartus ja 10.03.2021 Tallinnas

🔹 Koolitus „Kuidas suurendada konkurentsivõimet ja vähendada raiskamist oma ettevõttes“ – Koolitus annab teadmised, tööriistad ja metoodika kuidas läbi raiskamiste vähendamise ja protsesside tõhustamise suurendada ettevõtte konkurentsivõimet.

📆 Toimumisajad: 06.04.2021 Tartus ja 21.04.2021 Tallinnas

🔹 E-koolitus reaalajas 💻 „Tarkvara tootejuhtimine ja agiilse arenduse põhimõtted“ – Koolitus annab teadmised kuidas infosüsteemide ja digitaalsete toodete arendust võimalikult hästi planeerida ja ellu viia ning tõsta tarkvara tootejuhtimise oskusi.

📆 Toimumisaeg: 15.04.2021

ℹ️ Täpsem info: https://www.juunika.ee/koolitused

Tulemas on mitmeid koolitusi tootmisettevõtetele!

🔹 Koolitus „Tootmisettevõtte projektipõhise tootmise materjalivajaduse planeerimine ja varude juhtimine“ – Koolituse osaleja saab ülevaate tootmise planeerimise ja tootmistegevuse korraldamise erinevatest mudelitest ja meetoditest.

📆 Toimumisajad: 22.02.2021 Tartus ja 10.03.2021 Tallinnas

🔹 Koolitus „Kuidas suurendada konkurentsivõimet ja vähendada raiskamist oma ettevõttes“ – Koolitus annab teadmised, tööriistad ja metoodika kuidas läbi raiskamiste vähendamise ja protsesside tõhustamise suurendada ettevõtte konkurentsivõimet.

📆 Toimumisajad: 06.04.2021 Tartus ja 21.04.2021 Tallinnas

🔹 E-koolitus reaalajas 💻 „Tarkvara tootejuhtimine ja agiilse arenduse põhimõtted“ – Koolitus annab teadmised kuidas infosüsteemide ja digitaalsete toodete arendust võimalikult hästi planeerida ja ellu viia ning tõsta tarkvara tootejuhtimise oskusi.

📆 Toimumisaeg: 15.04.2021

ℹ️ Täpsem info: https://www.juunika.ee/koolitused

Ekspert esmaabi osutamisest: inimesed võiksid olla julgemad 08/02/2021

Ekspert esmaabi osutamisest: inimesed võiksid olla julgemad

Esmaabi andmine on midagi, mida peaks kõik oskama, sest kunagi ei tea, millal seda võib vaja minna.

Ekspert esmaabi osutamisest: inimesed võiksid olla julgemad Esmaabi andmine on midagi, mida peaks kõik oskama, sest kunagi ei tea, millal midagi võib vaja minna. Punase Risti esmaabiekspert Manfred Dubovi sõnul on esimene samm saada üle esmaabi osutamise hirmust ja hakata tegutsema.

Meist

Pakume üle Eesti erinevaid tööalaseid koolitusi: töökeskkonna-, esmaabi-, ohutus- ja ametikoolitusi, koolitusi haridusasutustele ja raamatupidajatele, arengu- ja juhtimisalaseid koolitusi.

Koolitame täiskasvanuid üle Eesti. Tegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Korraldame koolitusi nii eesti, vene kui ka inglise keeles.

Tutvu meie koolituskalendriga: juunika.ee/koolitused

Videos (show all)

Pühadetervitus 2020. aastal
KÜBERESMASPÄEV! Kõik E-koolitused -20%
Juunika Koolitus Better You koolitusel 05.11.2019
Mindfulnessi ehk teadveloleku ja enesesõbralikkuse kogemuskoolitus
Juunika Koolitus raadios Ring FM

Location

Category

Products

Esmaabi ja tööervishoiu ja -ohutuse koolitused, koolitused teemadel: eneseareng ja juhtimine, klienditeenindus ja müük, juriidika, raamatupidamine, ohutuskoolitused, ametikoolitused, õppe- ja koolitusreisid, ettevõtete sisekoolitused, koolitused firma- ja kliendiüritustele, koolitusruumide rent.

Telephone

Address


Riia 35
Tartu
50410

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 17:00
Other Education in Tartu (show all)
Tantsustuudio Carol Tantsustuudio Carol
Tamme Pst 1
Tartu

Kui sulle meeldib liikuda ja väljendada ennast tantsu kaudu, siis on just see õige koht Sinule! Registreeri ennast liikmeks www.carol.ee

Kütte- ja Ventilatsioonisüsteemide Teabekeskus Kütte- ja Ventilatsioonisüsteemide Teabekeskus
Tähe 127E
Tartu, 50113

Ühingu eesmärgiks on edendada kütte- ja ventilatsioonialast teadlikkust ning toetada taastuvatel

Tähe Foto - ja Filmiring TÄFF Tähe Foto - ja Filmiring TÄFF
Ravila 14c
Tartu

Tähe Foto - ja Filmiring

Mehiläinen/Mediverkko keelekoolitus Mehiläinen/Mediverkko keelekoolitus
Kompanii 4 (II Korrus)
Tartu, 51007

Mehiläinen/Mediverkko keelekoolitus tutvustab ja jagab infot meie keelekursuste kohta

Tartu Toidupank Tartu Toidupank
Peetri 28
Tartu, 50303

Tartu Toidupank on heategevuslik asutus, mis võtab kauplustelt vastu peagi realiseerimistähtaja ületavaid tooteid ja jagab neid abivajajatele.

Hingame Tartus Hingame Tartus
Gildi 12
Tartu

Tartu Hingamistoa info, sündmused, teraapiad.

Eralasteaed Rüblik Eralasteaed Rüblik
Metalli 1
Tartu, 50107

Privaatne Eralasteaed Rüblik Tartus

Huvikool Huvitera Huvikool Huvitera
Tähe 4
Tartu, 51010

Kaaren Kaaren
Tartu

Sul on põnev teema, aga mõtted on ummikus? Ei ole päris kindel, kuidas õiget infot leida? Mõte kaitsmisest tekitab külmavärinaid?

MTÜ Jaan Praggi Koda MTÜ Jaan Praggi Koda
Filosoofi 23 - 4
Tartu, 50108

Teaduslahing Teaduslahing
Kooli
Tartu, 50409

Teadusvõistlusel Teaduslahing võtavad mõõtu 7. – 9. klasside võistkonnad, kes panevad igapäevaelus ette tulevatele küsimustele käed külge.