EMÜ avatud ülikool

Avatud ülikool korraldab ja koordineerib Eesti Maaülikoolis täiendusõpet. Koostöös instituutidega pakume täiendusõpet kõigis maaülikoolis õpetatavates valdkondades (nt toiduohutus, põllumajandus, metsandus, aiandus, tehnika jne)

Koostöös instituutidega pakume täiendusõpet kõigis maaülikoolis õpetatavates valdkondades: põllumajandus, sotsiaal- ja käitumisteadused, loodus- ja täppisteadused, tehnika, tootmine ja ehitus, isikuteenindus, humanitaarteadused ja kunst.

28/04/2021

Eesti Maaülikooli avatud ülikool annab märku, et 24. maist 2021 on võimalik alustada õppimist TASUTA tootmistehnika valdkonna täienduskoolitusel: TÖÖSTUSROBOOTIKA RAKENDAMISVÕIMALUSED ETTEVÕTTES.

Koolitus aitab osalejatel leida sobivaima lahenduse, kuidas ja millest alustada tööstusrobootika juurutamisel enda ettevõttes.

Koolituse käigus otsitakse vastuseid küsimustele:
- Mis on tööstusrobot ning kuidas leida enda ettevõttes robotiseerimise võimalusi?
- Kuidas toimub tööstusroboti programmeerimine ja simuleerimine?
- Kuidas toimub tööstusroboti käsitlemine päriselus?
- Kuidas arvutada enda ettevõttes kasutatava tööstusroboti tasuvust?

Koolituse toimumise kuupäevad: 24. mai, 31. mai, 7. juuni, 14. juuni, 21. juuni ja 28. juuni 2021.

Koolitus alustab maaülikooli videosilla vahendusel BigBlueButton keskkonnas. Kui piirangud auditoorsele õppetööle leevenevad, jätkame koolitusega arvutiklassis ja auditooriumis.

Koolituste sihtrühmaks on eelkõige tootmisettevõtete töötajad (eelistatult väikese ja keskmise suurusega ettevõtetest) ja FIE-d ning ka töötud, kes tunnevad tootmistehnika valdkonna vastu huvi. (Riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnike (sh õpetajate) osalemine nendel täienduskoolitusel ei ole toetatav!)

Koolitus toimub ülikoolides ja rakenduskõrgkoolides toimuvate täiskasvanute täienduskoolituse kursuste riikliku koolitustellimuse 2020. aastaks raames ning koolitustegevust rahastatakse ESF programmist "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". Koolitus on sihtrühma kuulujatele TASUTA.

Rohkem infot ja koolitusele registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=11222&id_ay_toimumine=16407&systeemi_seaded=3,1,12,1,

Eesti Maaülikooli avatud ülikool annab märku, et 24. maist 2021 on võimalik alustada õppimist TASUTA tootmistehnika valdkonna täienduskoolitusel: TÖÖSTUSROBOOTIKA RAKENDAMISVÕIMALUSED ETTEVÕTTES.

Koolitus aitab osalejatel leida sobivaima lahenduse, kuidas ja millest alustada tööstusrobootika juurutamisel enda ettevõttes.

Koolituse käigus otsitakse vastuseid küsimustele:
- Mis on tööstusrobot ning kuidas leida enda ettevõttes robotiseerimise võimalusi?
- Kuidas toimub tööstusroboti programmeerimine ja simuleerimine?
- Kuidas toimub tööstusroboti käsitlemine päriselus?
- Kuidas arvutada enda ettevõttes kasutatava tööstusroboti tasuvust?

Koolituse toimumise kuupäevad: 24. mai, 31. mai, 7. juuni, 14. juuni, 21. juuni ja 28. juuni 2021.

Koolitus alustab maaülikooli videosilla vahendusel BigBlueButton keskkonnas. Kui piirangud auditoorsele õppetööle leevenevad, jätkame koolitusega arvutiklassis ja auditooriumis.

Koolituste sihtrühmaks on eelkõige tootmisettevõtete töötajad (eelistatult väikese ja keskmise suurusega ettevõtetest) ja FIE-d ning ka töötud, kes tunnevad tootmistehnika valdkonna vastu huvi. (Riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnike (sh õpetajate) osalemine nendel täienduskoolitusel ei ole toetatav!)

Koolitus toimub ülikoolides ja rakenduskõrgkoolides toimuvate täiskasvanute täienduskoolituse kursuste riikliku koolitustellimuse 2020. aastaks raames ning koolitustegevust rahastatakse ESF programmist "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". Koolitus on sihtrühma kuulujatele TASUTA.

Rohkem infot ja koolitusele registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=11222&id_ay_toimumine=16407&systeemi_seaded=3,1,12,1,

26/04/2021

Eesti Maaülikooli avatud ülikool annab märku, et juba homme so 27. aprillil 2021 on toimumas koolitus "RÄÄTSATURISMI HEA TAVA KOOLITUS".

Seoses aina suureneva turistide arvuga ja väheneva ning õrnas olukorras oleva looduskeskkonnaga, on oluline, et matkad, sealhulgas räätsamatkad ja liikumine sookooslustes oleks läbi mõeldud ja kindlustaks loodusturismi ettevõtjatele teenuse jätkusuutlikkuse.

Räätsaturismi Hea Tava koolitus aitab kujundada loodust hoidvaid hoiakuid loodusturismi korraldajatel ning õpetab kuidas korraldada vastutustundlikku turismi rabades ja soodes.

Koolitus toimub kahes osas:
27.04.2021 kl 15-19 on ZOOM keskkonnas loengud, kus tutvustatakse kaitsealade kaitsekorralduse põhimõtteid, soos liikumise soovitusi ja piiranguid. Antakse ülevaade ka, kuidas ja millal tuleb tegevus kooskõlastada ja millele tähelepanu pöörata.
Koolituspäeva II pooles tutvustavad Maaülikooli töötajad 2020. aastal kokku lepitud Räätsaturismi head tava ning Kullisoos läbi viidud tallamiskatse tulemusi.

Teine koolituspäev toimub väiksmates rühmades EMÜ Kullisoo katsealal ja Kõnnu suursoos, kus tutvustatakse jalgsi ja räätsaga tallamise mõjude uurimise katseala ning vaadeldakse reaalseid räätsaturismi mõjusid looduses. Need päevad lepitakse kokku esimese loengupäeva jooksul.

Rohkem infot ja koolitusele registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=12202&id_ay_toimumine=16924&systeemi_seaded=3,1,12,1,

Eesti Maaülikooli avatud ülikool annab märku, et juba homme so 27. aprillil 2021 on toimumas koolitus "RÄÄTSATURISMI HEA TAVA KOOLITUS".

Seoses aina suureneva turistide arvuga ja väheneva ning õrnas olukorras oleva looduskeskkonnaga, on oluline, et matkad, sealhulgas räätsamatkad ja liikumine sookooslustes oleks läbi mõeldud ja kindlustaks loodusturismi ettevõtjatele teenuse jätkusuutlikkuse.

Räätsaturismi Hea Tava koolitus aitab kujundada loodust hoidvaid hoiakuid loodusturismi korraldajatel ning õpetab kuidas korraldada vastutustundlikku turismi rabades ja soodes.

Koolitus toimub kahes osas:
27.04.2021 kl 15-19 on ZOOM keskkonnas loengud, kus tutvustatakse kaitsealade kaitsekorralduse põhimõtteid, soos liikumise soovitusi ja piiranguid. Antakse ülevaade ka, kuidas ja millal tuleb tegevus kooskõlastada ja millele tähelepanu pöörata.
Koolituspäeva II pooles tutvustavad Maaülikooli töötajad 2020. aastal kokku lepitud Räätsaturismi head tava ning Kullisoos läbi viidud tallamiskatse tulemusi.

Teine koolituspäev toimub väiksmates rühmades EMÜ Kullisoo katsealal ja Kõnnu suursoos, kus tutvustatakse jalgsi ja räätsaga tallamise mõjude uurimise katseala ning vaadeldakse reaalseid räätsaturismi mõjusid looduses. Need päevad lepitakse kokku esimese loengupäeva jooksul.

Rohkem infot ja koolitusele registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=12202&id_ay_toimumine=16924&systeemi_seaded=3,1,12,1,

26/04/2021

Eesti Maaülikooli avatud ülikool annab märku, et oleme 7. mail 2021 rühma täitumisel veebipõhiselt alustamas TASUTA tootmistehnika valdkonna täienduskoolitusega: RAALPROJEKTEERIMINE JA –TOOTMINE.

Koolitus õpetab kasutama raalprojekteerimise tarkvara, et anda tootmises ja tööstuses töötavale inimesele baasteadmised, mille abil arendada või kasutusele võtta uusi tehnoloogiaid.

Koolituse käigus otsime koos Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi õppejõud Tõnu Leemetiga vastuseid küsimustele:
- Mis on 3D modelleerimine ja kuidas see suhestub teiste linkidega toote/detaili elütsüklis?
- Millised on olulised etapid modelleerimisel ja millised on erinevad lähenemised sellele?
- Kuidas navigeerida ja käsitleda Fusion 360 töökeskkonda?
- Kuidas kasutada erinevad modelleerimise tööriistu?
- Kuidas koostada modelleeritud detaili tehnilist joonist?
- Kuidas töötada koostudega ning projekteerida lehtmetalli?

Koolituse toimumise kuupäevad: 7. mai, 14. mai, 28. mai, 4. juuni ja 11. juuni 2021.

Koolitus alustab maaülikooli videosilla vahendusel BigBlueButton keskkonnas. Kui piirangud auditoorsele õppetööle leevenevad, jätkame koolitusega arvutiklassis.

Koolituste sihtrühmaks on eelkõige tootmisettevõtete töötajad (eelistatult väikese ja keskmise suurusega ettevõtetest) ja FIE-d ning ka töötud, kes tunnevad tootmistehnika valdkonna vastu huvi.
(Riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnike (sh õpetajate) osalemine nendel täienduskoolitusel ei ole toetatav!)

Koolitus toimub ülikoolides ja rakenduskõrgkoolides toimuvate täiskasvanute täienduskoolituse kursuste riikliku koolitustellimuse 2020. aastaks raames ning koolitustegevust rahastatakse ESF programmist "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine".
Koolitus on sihtrühma kuulujatele TASUTA.

Rohkem infot ja koolitusele registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=11242&id_ay_toimumine=16466&systeemi_seaded=3,1,12,1,

Eesti Maaülikooli avatud ülikool annab märku, et oleme 7. mail 2021 rühma täitumisel veebipõhiselt alustamas TASUTA tootmistehnika valdkonna täienduskoolitusega: RAALPROJEKTEERIMINE JA –TOOTMINE.

Koolitus õpetab kasutama raalprojekteerimise tarkvara, et anda tootmises ja tööstuses töötavale inimesele baasteadmised, mille abil arendada või kasutusele võtta uusi tehnoloogiaid.

Koolituse käigus otsime koos Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi õppejõud Tõnu Leemetiga vastuseid küsimustele:
- Mis on 3D modelleerimine ja kuidas see suhestub teiste linkidega toote/detaili elütsüklis?
- Millised on olulised etapid modelleerimisel ja millised on erinevad lähenemised sellele?
- Kuidas navigeerida ja käsitleda Fusion 360 töökeskkonda?
- Kuidas kasutada erinevad modelleerimise tööriistu?
- Kuidas koostada modelleeritud detaili tehnilist joonist?
- Kuidas töötada koostudega ning projekteerida lehtmetalli?

Koolituse toimumise kuupäevad: 7. mai, 14. mai, 28. mai, 4. juuni ja 11. juuni 2021.

Koolitus alustab maaülikooli videosilla vahendusel BigBlueButton keskkonnas. Kui piirangud auditoorsele õppetööle leevenevad, jätkame koolitusega arvutiklassis.

Koolituste sihtrühmaks on eelkõige tootmisettevõtete töötajad (eelistatult väikese ja keskmise suurusega ettevõtetest) ja FIE-d ning ka töötud, kes tunnevad tootmistehnika valdkonna vastu huvi.
(Riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnike (sh õpetajate) osalemine nendel täienduskoolitusel ei ole toetatav!)

Koolitus toimub ülikoolides ja rakenduskõrgkoolides toimuvate täiskasvanute täienduskoolituse kursuste riikliku koolitustellimuse 2020. aastaks raames ning koolitustegevust rahastatakse ESF programmist "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine".
Koolitus on sihtrühma kuulujatele TASUTA.

Rohkem infot ja koolitusele registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=11242&id_ay_toimumine=16466&systeemi_seaded=3,1,12,1,

21/04/2021

Eesti Maaülikooli avatud ülikool annab märku, et 27. aprillil 2021 on alustamas koolitus "RÄÄTSATURISMI HEA TAVA KOOLITUS".

Seoses aina suureneva turistide arvuga ja väheneva ning õrnas olukorras oleva looduskeskkonnaga, on oluline, et matkad, sealhulgas räätsamatkad ja liikumine sookooslustes oleks läbi mõeldud ja kindlustaks loodusturismi ettevõtjatele teenuse jätkusuutlikkuse.

Räätsaturismi Hea Tava koolitus aitab kujundada loodust hoidvaid hoiakuid loodusturismi korraldajatel ning õpetab kuidas korraldada vastutustundlikku turismi rabades ja soodes.

Koolitus toimub kahes osas:
27.04.2021 kl 15-19 on ZOOM keskkonnas loengud, kus tutvustatakse kaitsealade kaitsekorralduse põhimõtteid, soos liikumise soovitusi ja piiranguid. Antakse ülevaade ka, kuidas ja millal tuleb tegevus kooskõlastada ja millele tähelepanu pöörata.
Koolituspäeva II pooles tutvustavad Maaülikooli töötajad 2020. aastal kokku lepitud Räätsaturismi head tava ning Kullisoos läbi viidud tallamiskatse tulemusi.

Teine koolituspäev toimub väiksmates rühmades EMÜ Kullisoo katsealal ja Kõnnu suursoos, kus tutvustatakse jalgsi ja räätsaga tallamise mõjude uurimise katseala ning vaadeldakse reaalseid räätsaturismi mõjusid looduses. Need päevad lepitakse kokku esimese loengupäeva jooksul.

Rohkem infot ja koolitusele registreerumine: https://avatudylikool.emu.ee/koolitused/koolitused/kalender/2021-04-27/raatsaturismi-hea-tava-koolitus/

Eesti Maaülikooli avatud ülikool annab märku, et 27. aprillil 2021 on alustamas koolitus "RÄÄTSATURISMI HEA TAVA KOOLITUS".

Seoses aina suureneva turistide arvuga ja väheneva ning õrnas olukorras oleva looduskeskkonnaga, on oluline, et matkad, sealhulgas räätsamatkad ja liikumine sookooslustes oleks läbi mõeldud ja kindlustaks loodusturismi ettevõtjatele teenuse jätkusuutlikkuse.

Räätsaturismi Hea Tava koolitus aitab kujundada loodust hoidvaid hoiakuid loodusturismi korraldajatel ning õpetab kuidas korraldada vastutustundlikku turismi rabades ja soodes.

Koolitus toimub kahes osas:
27.04.2021 kl 15-19 on ZOOM keskkonnas loengud, kus tutvustatakse kaitsealade kaitsekorralduse põhimõtteid, soos liikumise soovitusi ja piiranguid. Antakse ülevaade ka, kuidas ja millal tuleb tegevus kooskõlastada ja millele tähelepanu pöörata.
Koolituspäeva II pooles tutvustavad Maaülikooli töötajad 2020. aastal kokku lepitud Räätsaturismi head tava ning Kullisoos läbi viidud tallamiskatse tulemusi.

Teine koolituspäev toimub väiksmates rühmades EMÜ Kullisoo katsealal ja Kõnnu suursoos, kus tutvustatakse jalgsi ja räätsaga tallamise mõjude uurimise katseala ning vaadeldakse reaalseid räätsaturismi mõjusid looduses. Need päevad lepitakse kokku esimese loengupäeva jooksul.

Rohkem infot ja koolitusele registreerumine: https://avatudylikool.emu.ee/koolitused/koolitused/kalender/2021-04-27/raatsaturismi-hea-tava-koolitus/

21/04/2021

Eesti Maaülikooli avatud ülikool annab märku, et oleme 4. maiks 2021 kavandanud Katrin Laikoja koolituse "TOIDUHÜGIEEN"

Koolitus annab esmased teadmised toiduhügieeni põhimõtetest ja toidu käitlemisega seotud kohustustest ja vastutusest.

Koolituse põhiteemad:
- Toiduhügieeni põhimõtted
- Toitu käsitlevad õigusaktid
- Enesekontrolli põhimõtted
- Mikroorganismid ja nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid
- Toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgistused ja -infektsioonid, ennetamine
- Toidu füüsikaline ja keemiline (sh allergeenidega) saastumine ja selle vältimine
- Puhastamine, desinfitseerimine, kahjuritõrje
- Isiklik hügieen

Koolitus toimub rühma täitumisel maaülikooli videosilla vahendusel BigBlueButton keskkonnas.

Rohkem infot ja koolitusele registreerumine: https://avatudylikool.emu.ee/koolitused/koolitused/kalender/2021-05-04/veebikoolitus-toiduhugieen/

Eesti Maaülikooli avatud ülikool annab märku, et oleme 4. maiks 2021 kavandanud Katrin Laikoja koolituse "TOIDUHÜGIEEN"

Koolitus annab esmased teadmised toiduhügieeni põhimõtetest ja toidu käitlemisega seotud kohustustest ja vastutusest.

Koolituse põhiteemad:
- Toiduhügieeni põhimõtted
- Toitu käsitlevad õigusaktid
- Enesekontrolli põhimõtted
- Mikroorganismid ja nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid
- Toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgistused ja -infektsioonid, ennetamine
- Toidu füüsikaline ja keemiline (sh allergeenidega) saastumine ja selle vältimine
- Puhastamine, desinfitseerimine, kahjuritõrje
- Isiklik hügieen

Koolitus toimub rühma täitumisel maaülikooli videosilla vahendusel BigBlueButton keskkonnas.

Rohkem infot ja koolitusele registreerumine: https://avatudylikool.emu.ee/koolitused/koolitused/kalender/2021-05-04/veebikoolitus-toiduhugieen/

20/04/2021

Eesti Maaülikooli avatud ülikool annab märku, et oleme 3. juuniks 2021 kavandanud ehitusinseneridele suunatud koolituse "TEEDE PROJEKTEERIMINE JA EHITUS" ( 8 täiendõppe (TP) punkti).

Koolitus annab ülevaate teede ja platside ehitusega seonduvast seadusandlusest, normidest, kavandamisele esitavatest nõuetest ning tehniliste lahendust koostamisest ja projekteerimisest.

Koolituse põhiteemad:
• Kutsed ja kompetentsid teedeinseneri vaatevinklist;
• Teede projekteerimine;
• Liiklusuuring;
• Katendiarvutus. Arvutustulemused ja nende mõõdetavus;
• Katendikonstruktsiooni materjalide valikud ja nõuded;
• Vibratsioon;
• Müra levik;
• Truubid ja pinnased;
• Teede ja platside ehitamine;
• Kandevõime mõõtmine erinevate seadmetega;
• Geosünteedid mõõteseadme mõjualas ja tulemused;
• Kaevikute taastäitmine.

Koolitus toimub maaülikooli videosilla vahendusel BigBlueButton keskkonnas.

Rohkem infot ja koolitusele registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=12062&id_ay_toimumine=16664&systeemi_seaded=3,1,12,1,•

Eesti Maaülikooli avatud ülikool annab märku, et oleme 3. juuniks 2021 kavandanud ehitusinseneridele suunatud koolituse "TEEDE PROJEKTEERIMINE JA EHITUS" ( 8 täiendõppe (TP) punkti).

Koolitus annab ülevaate teede ja platside ehitusega seonduvast seadusandlusest, normidest, kavandamisele esitavatest nõuetest ning tehniliste lahendust koostamisest ja projekteerimisest.

Koolituse põhiteemad:
• Kutsed ja kompetentsid teedeinseneri vaatevinklist;
• Teede projekteerimine;
• Liiklusuuring;
• Katendiarvutus. Arvutustulemused ja nende mõõdetavus;
• Katendikonstruktsiooni materjalide valikud ja nõuded;
• Vibratsioon;
• Müra levik;
• Truubid ja pinnased;
• Teede ja platside ehitamine;
• Kandevõime mõõtmine erinevate seadmetega;
• Geosünteedid mõõteseadme mõjualas ja tulemused;
• Kaevikute taastäitmine.

Koolitus toimub maaülikooli videosilla vahendusel BigBlueButton keskkonnas.

Rohkem infot ja koolitusele registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=12062&id_ay_toimumine=16664&systeemi_seaded=3,1,12,1,•

19/04/2021

Eesti Maaülikooli avatud ülikool annab märku, et oleme 26. aprilliks 2021 kavandanud Katrin Laikoja koolituse "ENESEKONTROLLISÜSTEEMI LOOMINE JA AUDITEERIMINE TOIDUKÄITLEMISETTEVÕTTES"

Koolitus annab toiduvaldkonna spetsialistidele, kes soovivad asuda oma ettevõttes välja töötama enesekontrollisüsteemi juhiseid, millest enesekontrollisüsteemi väljatöötamisel alustada, kuidas seda juurutada, auditeerida ning vajadusel ajakohastada.

Koolituse põhiteemad:
• Enesekontrollisüsteem kui toidukäitleja kohustus;
• Eeltingimusprogrammid enesekontrollisüsteemi osana;
• HACCP 7 põhimõtet ja 12 etappi;
• Töörühma loomine, tootekirjelduste ja toorainelehtede koostamine;
• Riskihindamise põhimõtted;
• Enesekontrolliplaani ja HACCP süsteemi dokumenteerimine;
• Auditi põhimõtted, ettevalmistumine siseauditiks;
• Eeltingimusprogrammide/heade hügieenitavade auditeerimine;
• HACCP põhimõtete auditeerimine ja auditi tulemuste dokumenteerimine.

Koolitus toimub maaülikooli videosilla vahendusel BigBlueButton keskkonnas.

Rohkem infot ja koolitusele registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=9962&id_ay_toimumine=16704&systeemi_seaded=3,1,12,1,

Eesti Maaülikooli avatud ülikool annab märku, et oleme 26. aprilliks 2021 kavandanud Katrin Laikoja koolituse "ENESEKONTROLLISÜSTEEMI LOOMINE JA AUDITEERIMINE TOIDUKÄITLEMISETTEVÕTTES"

Koolitus annab toiduvaldkonna spetsialistidele, kes soovivad asuda oma ettevõttes välja töötama enesekontrollisüsteemi juhiseid, millest enesekontrollisüsteemi väljatöötamisel alustada, kuidas seda juurutada, auditeerida ning vajadusel ajakohastada.

Koolituse põhiteemad:
• Enesekontrollisüsteem kui toidukäitleja kohustus;
• Eeltingimusprogrammid enesekontrollisüsteemi osana;
• HACCP 7 põhimõtet ja 12 etappi;
• Töörühma loomine, tootekirjelduste ja toorainelehtede koostamine;
• Riskihindamise põhimõtted;
• Enesekontrolliplaani ja HACCP süsteemi dokumenteerimine;
• Auditi põhimõtted, ettevalmistumine siseauditiks;
• Eeltingimusprogrammide/heade hügieenitavade auditeerimine;
• HACCP põhimõtete auditeerimine ja auditi tulemuste dokumenteerimine.

Koolitus toimub maaülikooli videosilla vahendusel BigBlueButton keskkonnas.

Rohkem infot ja koolitusele registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=9962&id_ay_toimumine=16704&systeemi_seaded=3,1,12,1,

EMÜ avatud ülikool

Avatud ülikool korraldab ja koordineerib Eesti Maaülikoolis täiendusõpet.
Koostöös instituutidega pakume võimalusi elukestvaks õppeks ning teadmiste täiendamiseks kõigis maaelu ja maamajanduse ning inimese eluks vajalike ressursside kasutamise ja elukeskkonna säilitamisega seotud valdkondades nagu põllumajandus, loomakasvatus, toiduohutus ja toiduainete tehnoloogia, metsandus, maaehitus, majandus, tehnika, tootmine, jne.

Location

Category

Products

Täienduskoolitused