EMÜ avatud ülikool

Avatud ülikool korraldab ja koordineerib Eesti Maaülikoolis täiendusõpet. Koostöös instituutidega pakume täiendusõpet kõigis maaülikoolis õpetatavates valdkondades (nt toiduohutus, põllumajandus, metsandus, aiandus, tehnika jne)

Koostöös instituutidega pakume täiendusõpet kõigis maaülikoolis õpetatavates valdkondades: põllumajandus, sotsiaal- ja käitumisteadused, loodus- ja täppisteadused, tehnika, tootmine ja ehitus, isikuteenindus, humanitaarteadused ja kunst.

25. septembril 2020 on Eesti Maaülikoolis toimumas koolitus ENESEKONTROLLISÜSTEEMI LOOMINE JA AUDITEERIMINE TOIDUKÄTLEMISETTEVÕTTES.

6- tunnisel koolitusel annab meie lektor Katrin Laikoja kõigile alustavatele toiduvaldkonna spetsialistidele juhiseid, millest enesekontrollisüsteemi väljatöötamisel alustada, kuidas enesekontrollisüsteemi juurutada ja auditeerida ning vajadusel ajakohastada.

Lisainfo ja registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=9962&id_ay_toimumine=14368&systeemi_seaded=3,1,12,1

Eesti Maaülikooli avatud ülikool annab märku, et oleme oktoobrikuus alustamas kahe täiesti uue praktilise tootmistehnika valdkonda kuuluva täienduskoolitusega:
- RAALPROJEKTEERIMINE JA -TOOTMINE (koolituse algus 2. oktoober 2020)
- TÖÖSTUSROBOOTIKA RAKENDAMISVÕIAMLUSED ETTEVÕTTES (koolituse algus 19. oktoober 2020)
Koolitused on sihtrühma kuulujatele TASUTA ning mõlema koolituse sihtrühmaks on väikeettevõtete töötajaid ja FIE-d.
(Riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnike (sh õpetajate) osalemine nendel täienduskoolitusel ei ole toetatav!)
Täpsemat infot mõlema koolituse kohta leiab aadressilt: http://avatudylikool.emu.ee/et/avatud-ulikool/sihtruhmale/rtkt/
NB! Enne koolitusele registreerumist mõelge palun läbi, kas Teil on aega ja valmisolekut osaleda kõigil ettenähtud koolituspäevadel ning sooritada iseseisvaid koduseid ülesandeid.
Koolitused toimuvad ülikoolides ja rakenduskõrgkoolides toimuvate täiskasvanute täienduskoolituse kursuste riikliku koolitustellimuse 2020. aastaks raames ning koolitustegevust rahastatakse ESF programmist "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine".

Maaülikooli ja Dimediumi SUVEKOOL 2020 | Dimedium

dimedium.ee 28. ja 29. augustil toimus Eesti Maaülikooli väikeloomakliinikus Maaülikooli ja Dimediumi SUVEKOOL. Eesti väikeloomaarstidele suunatud praktiline õpe koosnes neljast töötoast – neuroloogia & ortopeedia, anestesioloogia, erakorraline meditsiin ja stomatoloogia. Koolituspäevadele lisas erili...

Eesti Maaülikooli avatud ülikool ootab alates 19. oktoobrist 2020 õppima praktilisele täiendõppekursusele "CNC TREIMINE: SEADISTAMINE, PROGRAMMEERIMINE JA OPEREERIMINE".
Koolitusel õpime tundma ja rakendama peamisi tehnikaid detailide valmistamiseks CNC treipingis. Tutvume tööpingi seadistamise, programmeerimise ja opereerimisega. Praktiliste projektülesannete käigus koostame juhtprogramme, seadistame tööpinki ja valmistame detaile. Selline projektipõhine lähenemine annab kõigile osalejatele võimalusele läbi proovida ja korduvalt kinnistada vajalikke tehnilisi oskuseid.
Koolitusele võtame õppima kuni 10 osalejat.
Täpsem info ja registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=10442&id_ay_toimumine=15625&systeemi_seaded=3,1,12,1

maaelu.postimees.ee

Pereülikool viib teadust avastama nii metsa kui farmi

maaelu.postimees.ee Koos uue õppeaastaga alustab tööd ka Eesti Maaülikooli pereülikool, kuhu nagu nimigi ütleb, on oodatud perekonnad koos lastega. Programm pakub põnevaid väljasõite ja avastamisrõõmu nii lastele kui vanematele ning õppevorm pole nii ametlik kui ülikoolis tavaliselt.

Eesti Maaülikooli avatud ülikool annab märku, et „Teadmussiirde pikaajalise programmi, toiduohutuse tegevusvaldkonnas“ raames 4. septembril 2020 toimuval (tasuta) veebipõhisel koolitusel "TOIDU SÄILITAMISNÕUETE MÄÄRAMINE" on veel mõned vabad kohad.
Koolitus annab ülevaate sellest, kuidas teostada toidu kestvuskatseid ning õpetab tundma toidu säilimisaegade määramise aluseid.
Koolitus toimub Eesti Maaülikooli videosilla vahendusel BigBlueButton keskkonnas.
Koolitustegevust finantseeritakse Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetme 1 "Teadmussiire ja teavitus" tegevuse "Pikaajalised programmid" raames ja see on sihtrühma kuulujatele (toidukäitlejatele) TASUTA.
Koolitusel osalemiseks on vajalik eelregistreerumine ja kindlasti kuulumine sihtrühma.
Rohkem infot ja registreerumine aadressil: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=7903&id_ay_toimumine=14266&systeemi_seaded=3,1,12,1,

Eesti Maaülikooli avatud ülikool annab märku, et oleme oktoobrikuus alustamas kahe täiesti uue praktilise tootmistehnika valdkonda kuuluva täienduskoolitusega:

- RAALPROJEKTEERIMINE JA -TOOTMINE (koolituse algus 2. oktoober 2020)
- TÖÖSTUSROBOOTIKA RAKENDAMISVÕIAMLUSED ETTEVÕTTES (koolituse algus 19. oktoober 2020)

Koolitused on sihtrühma kuulujatele TASUTA ning mõlema koolituse sihtrühmaks on väikeettevõtete töötajaid ja FIE-d.
(Riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnike (sh õpetajate) osalemine nendel täienduskoolitusel ei ole toetatav!)

Täpsemat infot mõlema koolituse kohta leiab aadressilt: http://avatudylikool.emu.ee/et/avatud-ulikool/sihtruhmale/rtkt/

NB! Enne koolitusele registreerumist mõelge palun läbi, kas Teil on aega ja valmisolekut osaleda kõigil ettenähtud koolituspäevadel ning sooritada iseseisvaid koduseid ülesandeid.

Koolitused toimuvad ülikoolides ja rakenduskõrgkoolides toimuvate täiskasvanute täienduskoolituse kursuste riikliku koolitustellimuse 2020. aastaks raames ning koolitustegevust rahastatakse ESF programmist "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine".

Maaülikooli Pereülikool

Septembrikuus koos päris kooliga on algamas õppetöö ka Maaülikooli Pereülikoolis.
Meie esimene kohtumine on juba 19. septembril 2020. Mis me täpselt teeme ja kuhu läheme, seda vaadata meie koduleheküljelt aadressil: http://avatudylikool.emu.ee/et/pereulikoolist/
Pereülikooli õppepäevadel osalemiseks on vajalik eelregistreerumine.

pealinn.ee

Tulevikuerialad: noortel tasub õppida inseneriks ja õpetajaks

pealinn.ee "Meil ei õpita piisavalt õpetajaks, hooldustöötajaks, meditsiiniõeks, logopeediks, koolipsühholoogiks ja eripedagoogiks.

maablogi.wordpress.com

Enam kui pooled Eesti tarbijad tunnevad end toiduohutuse suhtes kindlalt

maablogi.wordpress.com Ühiskonna arengu ja üleilmastumisega on kaasnenud ettevõtete spetsialiseerumine, toidutootjate kontsentreerumine ning tarneahelate muutumine piiriülesteks. Kuna tarbija kokkupuude toidu tootmise ja…

Eesti Maaülikooli avatud ülikool ootab alates 22. maist 2020 õppima praktilisele täiendõppekursusele "CNC TREIMINE: SEADISTAMINE, PROGRAMMEERIMINE JA OPEREERIMINE".

Koolitusel õpime tundma ja rakendama peamisi tehnikaid detailide valmistamiseks CNC treipingis. Tutvume tööpingi seadistamise, programmeerimise ja opereerimisega. Praktiliste projektülesannete käigus koostame juhtprogramme, seadistame tööpinki ja valmistame detaile. Selline projektipõhine lähenemine annab kõigile osalejatele võimalusele läbi proovida ja korduvalt kinnistada vajalikke tehnilisi oskuseid.

Koolitusele võtame õppima kuni 9 osalejat.

Täpsem info ja registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=10442&id_ay_toimumine=14365&systeemi_seaded=3,1,12,1,

14. mail 2020 on Eesti Maaülikoolis alustamas e-täiendusõppekursus TOIDUHÜGIEENI BAASKOOLITUS

8- tunnises mahus koolitus tutvustab toiduhügieeni üldpõhimõtteid, mida tuleb toidu käitlemisel silmas pidada, et toiduohutus oleks tagatud.

Käsitlemisele tulevad teemad:
- Toiduhügieeni üldpõhimõtted
- Toidu saastumine (sh ristsaastumine) ja selle vältimine
- Mikroorganismide roll toidus
- Toidu ohutu valmistamise, käitlemise, säilitamise üldpõhimõtted
- Isiklik hügieen (sh kätehügieen)
- Puhastamise, desinfitseerimise, kahjuritõrje, jäätmekäitluse üldpõhimõtted

Koolitust viib läbi maaülikooli õppejõud Kadrin Meremäe.

Lisainfo ja registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=11302&id_ay_toimumine=15224&systeemi_seaded=3,1,12,1,

11. mail 2020 on Eesti Maaülikoolis alustamas „Aasta e-kursus 2020“ nominendiks nimetatud veebipõhine täiendõppekursus HÜGIEENINÕUDED JA PERSONALI HÜGIEEN ILU- JA ISIKUTEENINDUSES.

Täiendõppekursus annab kõigile iluvaldkonna hügieeniteemadest huvitatutele sh juuksuritele, kosmeetikutele, jumestajatele, küünetehnikutele, tätoveerijatele, kehaaugustajatele, SPA-de ja hotellide töötajatele .... ülevaate hügieeninõuetest ilu- ja isikuteeninduses, tutvustab klienditeenindaja halbadest hügieeniharjumustest ja ettevõtte puudulikust hügieenist tulenevaid ohtusid inimese tervisele ning selgitab enamlevinud nakkushaiguste leviku viise ja haigustekitajate tõrje meetodeid töökeskkonnas.

Lisainfo ja registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8842&id_ay_toimumine=14285&systeemi_seaded=3,1,12,1,

12. mail 2020 on Eesti Maaülikoolis toimumas kauaoodatud (tasuta) veebipõhine 3D modelleerimise kursus: KAITSEVISIIRI MODELLEERIMINE JA VALMISTAMINE

Praktilise õppepäeva käigus tehakse sissejuhatus 3D modelleerimisse ja raalvalmistus tehnoloogiatesse.
Modelleerimist tutvustatakse konkreetse projekti baasil, milleks on kaitsevisiir.

Käsitlemisele tulevad teemad:
- Ülevaade erinevatest modelleerimise meetodidest: kasutamine, puudused ja tugevused;
- Fusion 360 tarkvara kasutajaliidese, töökeskkonna ülevaade, tutvustus
- Enamlevinud modelleerimise tööriistad. Nendega töötamine
- Mudeli redigeerimine
- Töö salvestamine, tulemuse edastamise erinevad võimalused
- CNC ruuteri ja laselõikepingiga töötamise algteadmised

Koolitust viib läbi Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi õppejõud Tõnu Leemet, PhD.

Lisainfo ja registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=11323&id_ay_toimumine=15245&systeemi_seaded=3,1,12,1,

Foto: Kristjan Teedema / Tartu Postimees

Vt ka Tartu Postimehe kajastust: https://tartu.postimees.ee/6942184/maaulikooli-tehnikainstituudis-valmis-kaitsemaski-prototuup?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=share-buttons&utm_content=6942184&fbclid=IwAR2ybcxlNqwE5qi9GTJomnxCwZmZIxluXYtv2KPLS7Vd9YGTf_rz6jVxSGo

hitsa.ee

#HITSA | E-kursuse kvaliteedimärgi saajad on selgunud

EMÜ Avatud Ülikooli kõige esimene e-täiendusõppekursus „Hügieeninõuded ja personali hügieen ilu- ja isikuteeninduses“ kannab nüüdsest e-kursuse kvaliteedimärki ning on nimetatud ka „Aasta e-kursus 2020“ nominendiks.
Palju, palju õnne Kadrin!!!!

hitsa.ee E-õpe, e-koduõpe, distantsõpe, kaugõpe - hariduselu uudised ja korduma kippuvad küsimused

12. mail 2020 on Eesti Maaülikoolis toimumas kauaoodatud veebipõhine 3D modelleerimise kursus: KAITSEVISIIRI MODELLEERIMINE JA VALMISTAMINE

Praktilise õppepäeva käigus tehakse sissejuhatus 3D modelleerimisse ja raalvalmistus tehnoloogiatesse.
Modelleerimist tutvustatakse konkreetse projekti baasil, milleks on kaitsevisiir.

Käsitlemisele tulevad teemad:
- Ülevaade erinevatest modelleerimise meetodidest: kasutamine, puudused ja tugevused;
- Fusion 360 tarkvara kasutajaliidese, töökeskkonna ülevaade, tutvustus
- Enamlevinud modelleerimise tööriistad. Nendega töötamine
- Mudeli redigeerimine
- Töö salvestamine, tulemuse edastamise erinevad võimalused
- CNC ruuteri ja laselõikepingiga töötamise algteadmised

Koolitust viib läbi Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi õppejõud Tõnu Leemet, PhD.

Lisainfo ja registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=11323&id_ay_toimumine=15245&systeemi_seaded=3,1,12,1,

Foto: Kristjan Teedema / Tartu Postimees

Vt ka Tartu Postimehe kajastust: https://tartu.postimees.ee/6942184/maaulikooli-tehnikainstituudis-valmis-kaitsemaski-prototuup?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=share-buttons&utm_content=6942184&fbclid=IwAR2ybcxlNqwE5qi9GTJomnxCwZmZIxluXYtv2KPLS7Vd9YGTf_rz6jVxSGo

13. mail 2020 on Eesti Maaülikoolis toimumas veebikoolitus MÜÜGIMETOODIKA KÕIGILE, KES HOOLIVAD OMA KLIENTIDEST

4- tunnises mahus koolitus tutvustab metoodikat ja tehnikaid, et aidata müüjatel omandada müügivestluste kunsti, st kuidas tekitada oma klientides osta tahtmise tunnet.

Käsitlemisele tulevad teemad kliendi vajadustele keskendumisest ja müümise erinevatest võimalustest.

Seminari viib läbi Eesti Maaülikooli avatud ülikooli koostööpartner, juhtimiskonsultant Arved Liivrand.

Lisainfo ja registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=11262&id_ay_toimumine=15184&systeemi_seaded=3,1,12,1,

14. mail 2020 on Eesti Maaülikoolis alustamas e-täiendusõppekursus TOIDUHÜGIEENI BAASKOOLITUS

8- tunnises mahus koolitus tutvustab toiduhügieeni üldpõhimõtteid, mida tuleb toidu käitlemisel silmas pidada, et toiduohutus oleks tagatud.

Käsitlemisele tulevad teemad:
- Toiduhügieeni üldpõhimõtted
- Toidu saastumine (sh ristsaastumine) ja selle vältimine
- Mikroorganismide roll toidus
- Toidu ohutu valmistamise, käitlemise, säilitamise üldpõhimõtted
- Isiklik hügieen (sh kätehügieen)
- Puhastamise, desinfitseerimise, kahjuritõrje, jäätmekäitluse üldpõhimõtted

Koolitust viib läbi maaülikooli õppejõud Kadrin Meremäe.

Lisainfo ja registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=11302&id_ay_toimumine=15224&systeemi_seaded=3,1,12,1,

Veterinaar- ja Toiduamet

🥗🍛 Eraelamus ehk koduköögis toidu valmistamisel müügi eesmärgil tuleb oma tegevusest teavitada ⚠️

Eriolukorra tõttu on paljud inimesed asunud oma koduköökides valmistama toitu 🥣🥪 müügi eesmärgil. Tegemist on lubatud tegevusega, kuid eelnevalt tuleb oma tegevus läbi mõelda 💡

Eraelamus toidu valmistamisel müügiks:
🥨 Teavita oma tegevusest VTAd
🥨 Koosta enesekontrolliplaan
🥨 Määra toidule säilivusaeg
🥨 Toidule tuleb koostada nõuetekohane teave
💡 Oluline on ka omada teadmisi toidu ohutusest ja käitlemisest.

Loe lisaks 👉
https://vet.agri.ee/et/uudised/oma-kodukoogis-toidu-valmistajad-ja-muujad-peavad-end-registreerima

E-kursus "Toiduohutuse tagamine koduköögis": http://avatudylikool.emu.ee/et/avatud-ulikool/koolitused/kalender/2020-04-20/e-kursus-toiduohutuse-tagamine-kodukoogis/

⚠️ Toiduohutus tuleb tagada ka oma koduköögis ⚠️

Eriolukorra tõttu on paljud inimesed hakatanud tavapärasest rohkem kasutama oma kodukööke 🍽🥣

VTA juhtivspetsialist Ebe Meitern 💡 rõhutab, et ei tasuks unustada, et ka oma koduköögis tuleb toidu ohutusele tähelepanu pöörata 🥗🥘🍛

🍏 Pese käsi vee ja seebiga enne toidu valmistamist ja sööma hakkamist
🍏 Säilita toitu ohutul temperatuuril
🍏 Kasuta toidu valmistamiseks puhast vett ja värskeid toiduaineid
🍏 Kuumuta ja küpseta toit põhjalikult
🍏Hoia valmis toit toorest eraldi

Loe lisaks 👉

https://vet.agri.ee/et/uudised/valmista-toitu-ohutult

7. mail algab Eesti Maaülikoolis e-täienduskoolitus KODUKOMPOSTI ABC

Koolitusele on oodatud osalema kõik huvilised, kes soovivad teada kodukompostimise olemusest ja viisidest ning komposti kvaliteedi hindamise kodustest võimalustest.

Koolitusel käsitletavad teemad:
- Millised biojäätmed sobivad ja mis tingimused tuleks tagada edukaks kompostimiseks?
- Millised on kodused võimalused komposti kvaliteedi hindamiseks?
- Mida arvestada komposti kasutamisel?

Täpsem info ja registreerumine https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=11202&id_ay_toimumine=15124&systeemi_seaded=3,1,12,1,

28. aprillil algab Eesti Maaülikoolis e-täienduskoolitus PUUTUHK KUI VÄÄRTUSLIK VÄETIS AEDA JA METSA
Täienduskoolitus on suunatud inimestele, kes soovivad rohkem teada puutuha kasutamise võimalustest.

Koolituse põhiteemad:
- mida endast kujutab puutuhk;
- milline on puutuha keemiline koostis, seda mõjutavad tegurid ja puutuha peamised tekkekohad Eestis;
- puutuha mõju mulla keemilistele omadustele;
- kuidas, millal ja milliste liikide puhul kasutada puutuhka koduaias;
- puutuha mõju metsa bioloogilisele mitmekesisusele - Eesti ja Skandinaavia kogemus;
- puutuha kasutamise ohutud võtted.

Täpsem info ja registeerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=11182&id_ay_toimumine=15104&systeemi_seaded=3,1,12,1,

emu.ee

Täienduskoolitused toimuvad lähikuudel veebipõhiselt - Eesti Maaülikool

emu.ee Aprillis ja mais toimub Eesti Maaülikooli avatud ülikoolis mitmeid veebipõhiseid täienduskoolitusi, millest on võimalik osa saada

tartu.postimees.ee

Video ⟩ Maaülikooli tehnikainstituudis valmis kaitsemaski prototüüp

tartu.postimees.ee Aina levinum teema kogu maailma tabanud tõsise viiruse tõttu on isikukaitsevahendite kättesaadavus, mille parandamiseks on ohjad enda kätte haaranud nii Eesti ettevõtted kui ka meie ühendusepidajad Hiinas. Nii kaua, kuni kirurgilist maski pole saada, leidub veel teisi enesekaitse võimalusi. E...

13. aprillil algab Eesti Maaülikoolis e-täienduskoolitus MAASIKAKASVATUS KODUAIAS
Täienduskoolitus on suunatud maasikakasvatusele koduaias ning annab ülevaate erinevate maasikasortide eelistest ja puudustest ning maasikapeenra rajamise ja hooldamise praktilistest aspektidest.

Koolituse põhiteemad:
- erinevad koduaeda sobivad maasikasordid valmimisaja ja otstarbe alusel (värskelt tarbimiseks ja moosiks sobivate viljadega sordid).
- maasikakahjurid ja nende leidmine ning määramine;
- maasikahaigused ja maasikapeenra rajamisel ja hooldamisel kasutatavad haiguseid ennetavad võtted;
- maasikataimede erinevad arenguetapid ja hooldusvajadus arengust lähtuvalt.

Täpsem info ja registeerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=11162&id_ay_toimumine=15065&systeemi_seaded=3,1,12,1,

11. mail 2020 on Eesti Maaülikoolis taas alustamas e-täiendõppekursus HÜGIEENINÕUDED JA PERSONALI HÜGIEEN ILU- JA ISIKUTEENINDUSES.

Täiendõppekursus annab kõigile iluvaldkonna hügieeniteemadest huvitatutele sh juuksuritele, kosmeetikutele, jumestajatele, küünetehnikutele, tätoveerijatele, kehaaugustajatele, SPA-de ja hotellide töötajatele .... ülevaate hügieeninõuetest ilu- ja isikuteeninduses, tutvustab klienditeenindaja halbadest hügieeniharjumustest ja ettevõtte puudulikust hügieenist tulenevaid ohtusid inimese tervisele ning selgitab enamlevinud nakkushaiguste leviku viise ja haigustekitajate tõrje meetodeid töökeskkonnas.

Koolituse põhiteemad:
• Seadusandlus: hügieeninõuded ettevõttele ja selle personalile
• Tööpindade ja töövahendite hügieen (pesemine, desinfitseerimine, steriliseerimine). Hügieeniplaan
• Klienditeenindaja head ja halvad hügieeniharjumused
• Ebapiisavast hügieenist tulenevad ohud inimese tervisele
• Isiklik hügieen (sh kätehügieen). Hügieeniline käte antiseptika
• Üldteadmised nakkushaigustest, nende leviku viisidest ja ennetamise võimalustest
• Terviseameti soovitused ilu- ja isikuteeninduse valdkonna ettevõtetele

Lisainfo ja registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8842&id_ay_toimumine=14285&systeemi_seaded=3,1,12,1,

EMÜ avatud ülikool

Avatud ülikool korraldab ja koordineerib Eesti Maaülikoolis täiendusõpet. Koostöös instituutidega pakume võimalusi elukestvaks õppeks ning teadmiste täiendamiseks kõigis maaelu ja maamajanduse ning inimese eluks vajalike ressursside kasutamise ja elukeskkonna säilitamisega seotud valdkondades nagu põllumajandus, loomakasvatus, toiduohutus ja toiduainete tehnoloogia, metsandus, maaehitus, majandus, tehnika, tootmine, jne.

Want your school to be the top-listed School/college in Tartu?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Address


Fr. R. Kreutzwaldi 56
Tartu
Other Schools in Tartu (show all)
Tartu Descartes'i Kooli raamatukogu Tartu Descartes'i Kooli raamatukogu
Anne 65
Tartu, 50703

raamatukogu on avatud: E-R 8-15

E STuudio koori- ja tantsukool E STuudio koori- ja tantsukool
Kastani 42
Tartu, 50410

Laulda saab neljas erinevas koorimuusika valdkonnas, kus kolmes esimeses lisandub laulule ka liikumine ja tants. • Teater, film ja muusikal • Popmuusika • Folk– ja pärimusmuusika • Klassikaline koorimuusika Vanus: 7–20-aastased lapsed ja no

Ruutu10 Komöödiaklubi Ruutu10 Komöödiaklubi
Akadeemia 5
Tartu, 51003

Ruutu10 Komöödiaklubis saab näha ja õppida impro-, sketši- ja stand-up komöödiat.

Annely Sootsi Koolituse Tervisekool Annely Sootsi Koolituse Tervisekool
Kalevi 108
Tartu, 50104

Korraldame laias valikus koolitusi vaimse ja füüsilise tervise, psühholoogia ning toitumisega seonduvatel teemadel.

Tartu KHK turismiosakond Tartu KHK turismiosakond
Kopli 1
Tartu, 50115

Tartu Kutsehariduskeskuse turismi suuna ametlik leht.

Kotka Autokool Kotka Autokool
Kaunase Puiestee 9a
Tartu

B-kategooria koolitused Tartus

Tartu 3. Keskkool Tartu 3. Keskkool
Raatuse 88
Tartu, 51009

Helen Doron Early English Ropka Huvikool Helen Doron Early English Ropka Huvikool
Veski 1
Tartu

Inglise keel lastele alates 3.elukuust kuni 14. eluaastani. Ootame enda juurde õppima kõiki lapsi Tartust.

Tartu Herbert Masingu Kool Tartu Herbert Masingu Kool
Vanemuise 33
Tartu, 51014

Tartu Herbert Masingu Kool on Vanemuise tänaval asuv üldhariduskool, kus antakse hariduslike erivajadustega lastele 1.-12. klassini haridust.

Midrimaa Lasteaed Midrimaa Lasteaed
Vanemuise 28
Tartu, 51003

Tartu Lasteaia Midrimaa (Vanemuise 28) ametlik Facebooki leht.

About   Privacy   Login C