Learn Estonian by captions

Learn Estonian by captions

Comments

Kas sa tahad olla minu tüdruk? Oled väga ilus tüdruk, kuigi sul on karvased käed.
Do you want to be my girlfriend? You are a very pretty girl although your hands are hairy.

#uselessEstonian

Learning Estonian from pictures around. Feel free to propose your photos and translations. You will be mentioned as an author of the post. I am not a native speaker, so feel free to correct if you see mistake;)

Operating as usual

10/03/2022

Kogumispunkt - Collection point 🇺🇦

kogumis- – collection- (kogumine - collection, assembly)
punkt - point, spot 📍

Addresses:
Jaan Tõnnisoni 1, Tartu
Laboratooriumi 22, Tallinn
Kopli 70A, Tallinn
Kadaka tee 54, Tallinn

06/03/2022

Ei sõjale! - No to war! 🇺🇦

ei - no 🚫
sõjale - to war (sõda - war, -le - allative case (to, onto))

05/03/2022

Nüüd sa tead täpselt mida Putinilt oodata! - Now you know exactly what to expect from Putin! 🇺🇦

nüüd - now
sa - you
tead - know 🧠
täpselt - exactly
mida - what
Putinilt - from Putin (-lt - ablative case (from))
oodata - to wait, expect ⏳

21/02/2022

Odav kaup - Cheap goods 🪙

odav - cheap 💲
kaup - good(s), product 📦

18/02/2022

Armastus päästab maailma - Love saves the world ❤️⛑️🌍

armastus - love ♥️
päästab - saves (päästma - to save, rescue) 💾🛟
maailma - world (-a - singular partitive (whom?), maailm - world) 🌏

14/02/2022

Jääle minek on keelatud - Going to the ice is forbidden 🧊🚷

jääle - to the ice (jää - ice, -le - allative case (towards, to))
minek - going (minema - to go)
on - is
keelatud - forbidden (keelata - to forbid, prohibit)

10/02/2022

Kes sööb, see jaksab - Who eats, endures (The one who eats, can handle) 💪

kes - who
sööb - eats (2nd person, sööma - to eat) 🍝
see - is
jaksab - endures (jaksma - to handle, cope, endure) 🏋️

06/02/2022

Kas sa nendest mõtled ka vahel, kes sulle on olnud hääd? - Do you also sometimes think of those who have been good to you?

nendest - of them (of those) (neid - them, -st - elative case (out of))
mõtled - you think (mõtlema - to think)
ka - also, too
vahel - sometimes
kes - who
sulle - to you (sa - you, -le - allative case (towards, onto))
olnud - have been (olla - to be, olnud - (they) have been)
hääd - good (plural, hea - good)

03/02/2022

Elu on parem, kui sa naerad! - Life is better when you laugh! 😀

elu - life
parem - better
kui - if, when
naerad - you laugh (naerma - to laugh, -ad ending - 2nd form) 😸

28/01/2022

Mind kotib loodus - Nature sacks me (Nature puts me in a bag)

mind - me (mina - me, - d — partitive form)
kotib - sacks, puts in bag (kott - to sack (verb) or bag (noun)) 🛍️
loodus - nature 🏞️

Photos from Learn Estonian by captions's post 18/01/2022

Supilinn streets named after something else, part 2

Allika - Spring's (allikas - (water) spring, source) 💦
Kauna - Pod's (kaun - pod, part of plant containing seeds) 🌱
Laulupeo - Song festival's (laul(u) - song('s), pidu (peo) - party, festival('s)) 🎶
Väike-Emajõe - Small-Mother-river's (väike - small, ema - mother, jõgi(jõe) - river('s))🤰🏞️

puiestee (pst) – road with trees (puu - tree, puies- — tree's, tee - road, puiestee - boulevard (or road with trees)) 🌳

Photos from Learn Estonian by captions's post 15/01/2022

Supilinn streets named after something else

Tähtvere - Star blood's (täht - star ⭐, veri - blood (vere - blood's) 🫀)
Kloostri - Monastery's (klooster - monastery ⛪)
Kroonuaia - Crown garden's (kroon - crown 👑, aeg - garden (aia - garden's) 🏡)
Piiri - Border's (piir - border 🗺️)

Photos from Learn Estonian by captions's post 14/01/2022

Supilinn (Soup town) streets named after food, part 2 🍳

Kõrvitsa - Pumpkin's (kõrvits - pumpkin) 🎃
Apelsini - Orange's (apelsin - Orange) 🍊
Kapsa - Cabbage's (kapsas - cabbage) 🥬
Selleri - Celery's (seller - celery) 🥦

-a, -i – endings of singular genitive (possession)

Photos from Learn Estonian by captions's post 13/01/2022

Supilinn (Soup town) streets named after food 🥣

Kartuli - Potato's (kartul - potato) 🥔
Herne - Pea's (hernes - pea) 🥜
Meloni - Watermelon's (melon - watermelon) 🍉
Marja - Berry's (mari - berry) 🍒

-i, -e, -a – endings of singular genitive (possession)

09/01/2022

Tähelepanu, valmis olla, läks - Ready, steady, go 🏃

tähelepanu - attention ⚠️
valmis olla - be ready (olla - to be, valmis - ready)
läks - went (lahkuma, minema - to go) 💨

07/01/2022

Koer õues - dog is in the yard 🐕

koer - dog 🐶
õues - in the yard, outdoors, outside (õu - yard)

06/01/2022

Ole siin - Be here ☀️

ole - be (olla - to be, ole - imperative form)
siin - here

05/01/2022

Mitte sellest maailmast - Not from this world 🌎

talv - winter ❄️
mitte - not 🚫
sellest - from this (see - this, -st - elative case)
maailmast - from world (maailm - world) 🌍

03/01/2022

Sajaga tulevikku - A hundred (years) into the future

sajaga - with hundred (sada - hundred, -ga - with) 💯
tulevikku - into the future (tulevik - future, -u - singular genitive) 🔮

01/01/2022

Juustuabi aitab! - "Cheese Aid" helps!

juustuabi - cheese aid (juust - cheese 🧀, abi - help, aid)
aitab - helps (aitama - to help 🆘)

25/12/2021

Häid pühi! - Happy holidays! 🎄

Another way to wish Merry Christmas and Happy New Year.

häid - good (plural partitive, hea - good)
pühi - holidays (püha - holiday, -i - plural partitive)

source: claviski.ee

15/12/2021

Oma suu on kuningas! - (Your) own mouth is a king!

oma - own, your
suu - mouth 👄
kuningas - king 👑

10/12/2021

"Kõige tähtsam on silmale nähtamatu" - "The most important is invisible to the naked eye"

kõige - most
tähtsam - major, paramount, more important (tähtis - important)
silmale - to the eye (silm - eye 👁️)
nähtamatu - invisible 👻

The quote from "The Little Prince" book 📖

08/12/2021

Rõõmsat elu! - Happy life!

rōõmsat - joyful, happy (rõõm - joy, rõõmus - joyful, -t - partitive case) 🥳
elu - life

05/12/2021

See ei ole minu kohuke! - It's not my curd snack!

see - this, it
ei ole - not
minu - my, mine
kohuke - curd snack (Estonian national food, consisting of curd cheese, covered with chocolate glaze 🍫)

04/12/2021

Mängud ja meelelahutus - games and entertainment 🎲🃏

mängud - games (mäng - game 🎮)
meelelahutus - entertainment (or 'brain divorce', meele- – brain-, meel - brain🧠, lahutus - divorce, division)

17/11/2021

Siin elab unistusi - Dream(s) live here

siin - here
elab - (he/she/it) lives (elama - to live) 🌱
unistusi - dream (unistus - dream, -i - singular partitive) 💤

Caption from Viljandi Culture Academy
Happy International Student Day!

16/11/2021

Kas sa oled õnnelik? - Are you happy?

kas - do, whether, if
õnnelik - happy ☺️ (õnn - happiness)

05/11/2021

Kui rahvast on palju, palun võta ratas käekõrvale! Aitäh! - If there are a lot of people, please take the bicycle in hand! Thanks!

rahvast - people (rahvas - people, -t - partitive case (indefinite amount)) 👥
palju - a lot, many
palun - please
võta - take (võtma - to take)
ratas - bicycle, wheel 🚲⚙️
käekorvale - by (in) hand (käsi - hand, käe- - hand-, kõrvale - by, aside) ✋

27/10/2021

Segaduses - confused 😕 (segama - confuse, stir 🌀)
Tujukas - moody (tuju - mood 🙂)
Metsik - wild 🦁 (mets - forest 🌳)

25/10/2021

Jäta parem rada bussile. Aitäh! - Leave the right track on (for) the bus. Thank you! 🚍

jäta - leave (jätma - to leave, let)
parem - right (both as right/left and right/wrong) ➡️
rada - track 🛣️
bussile - on the bus (buss - bus, -le - allative case, meaning 'towards, onto') 🚌

21/10/2021

Mängime, et sa oled redis - Let's play that you are radish 🍠

mängime - we play (mängima - to play 🎲)
redis - radish

01/10/2021

Always remember that your own decision to be successful is more important than anything else
- Abraham Lincoln

pea meeles - remember (pea - head, meeles - in mind (meel - mind) 🧠
alati - always
enda - own
otsus - decision
edukas - successful (edu - success)
tähtsam - more important (tähtis - important, -m for superlation)
kõik - all, everything
muu - other

17/09/2021

Haned luiged tulge koju - Geese-swans, come home 🦢🦆

haned - geese (hani - goose)
luiged - swans (luik - swan)
tulge - come (tulema - to come) 🚶‍♂️
koju (kodu) - home 🏠

11/09/2021

Mängime, et mina olen sein ja sina oled mina - Let's play that I'm the wall and you're me

mängime - we play (mängima - to play 🎲)
sein - wall 🧱
sina - you
mina - me

Location

Category

Address

Tartu

Other Education in Tartu (show all)
OÜ Tartu Koolitus OÜ Tartu Koolitus
Ülikooli 1
Tartu, 51003

TEAN Koolitus- ja Nõustamiskeskus TEAN Koolitus- ja Nõustamiskeskus
Kaunase Pst 22
Tartu, 50607

Tean Elan Avastan Naudin Asutus tegeleb täiskasvanute ja noorte (alates 16. eluaastast) tööalase- ning vabahariduskoolitusega. Vabahariduslik koolitus võimaldab isiksuse, tema loovuse, annete, initsiatiivi ja sotsiaalse vastutustunde arengut

Academia Artium Liberalium Academia Artium Liberalium
Jakobi 41
Tartu, 51006

Vaba akadeemia on ühendus, mis koondab Eesti õppejõude, teadlasi, mõtlejaid ja õppijaid. Akadeemial on valgustuslik eesmärk toetada renessansitüüpi haritlaste kujunemist kooskõlas vabade kunstide kontseptsiooniga.

EMÜ Maaehitus / Rural Building EMÜ Maaehitus / Rural Building
F. R. Kreutzwaldi 5, 1C21
Tartu, 51006

Eesti Maaülikooli maaehituse eriala

AS Dialoog AS Dialoog
Turu 9
Tartu, 51004

Tartu Keiserlik Salateater Tartu Keiserlik Salateater
Vanemuise 19
Tartu, 51014

KVARK teadusteater KVARK teadusteater
Tartu

Teadusteatri meeskond pakub lõbusaid ja õpetlike etendusi ning töötubasid! Kutsu meid endale külla ning me garanteerime, et igavust te tundma ei saa ning loovat tegutsemist leidub igas vanuses huvilistele.

Hingame Tartus Hingame Tartus
Gildi 12
Tartu

Tartu Hingamistoa info, sündmused, teraapiad.

Aeg-Ruum Aeg-Ruum
Ilmatsalu 5
Tartu, 50408

Aeg-Ruum on lastekeskus, noortekeskus, laste sünnipäevade pidamise koht, peosaal, koosolekuruum. Hubane, soe ja avar koht Veeriku linnaosas.

Teater Vanemuine Kollane Kass Teater Vanemuine Kollane Kass
Vanemuise 6
Tartu, 51003

See on Vanemuise noortetöö maskoti ametlik Facebook'i lehekülg. Kollane kass kirjutab siia oma tegemistest, tulevastest üritustest ja muust põnevast!

Delta Sandbox Delta Sandbox
Narva Mnt 18-3092
Tartu, 51009

Sandbox is a study module, collaboration space and a community for design thinking and digital product management education and co-creation with companies in the Delta Centre of the University of Tartu. Sandbox is part of Design Factory Global Network.

Tartu Katoliku Spordiklubi Tartu Katoliku Spordiklubi
Oru 3
Tartu, 51014

Tartu Katoliku Spordiklubi on keskendunud orienteerumise ja võrkpalli erialadele. Siin leheküljel saate infot spordiklubi tegevuse kohta.