LÕOKE

LÕOKE

LÕOKEse koolitused suunavad kooli meeskonda Lõimima Õppeaineid Oma Klassiruumis Eesmärgistatult Mis iseloomustab LÕOKEse koolitust?

PRAKTILISUS
- LÕOKEse koolitus ei ole loeng, vaid praktilisi ainetunnis rakendatavaid meetodeid kasutav töötuba
- Loome seose õppekava üldosa ja ainesisu vahel
- Praktiline töövihik igale osalejale

KOOSTÖÖ
- LÕOKEse koolitus on meeskonda liitev
- Ainetevaheliste seoste loomine vähendab õpetajate töökoormust
- Anname juhiseid koostöiseks hindamiseks

KAASAEGSUS
- Rahvusvaheline taust
- Lõiming

Operating as usual

Photos from LÕOKE's post 14/05/2024

Head asjad juhtuvad nendega, kes on kannatlikud, aga töökad!
Juhtus sedasi, et hea sõna levis ühelt koolitusel osalenud õpetajalt teisele ja nii me pakkisime oma reisikotid kokku ning asusime Saaremaa poole teele, et teha väikene LÕOKEse moodi töötuba Saare maakonna ettevõtlikele õpetajatele EduVik aastaseminaril. Ikka nii nagu meile meeldib - pigem kohe käed külge ja praktiliste ülesannetega koostööd tegema ja lõimima!
Suur tänu alati sõbralikele ja vahvatele saarlastele!
☀️☀️☀️

Photos from EduVik's post 14/05/2024

Eile oli tõeliselt tore päev. Imeilus Saaremaa ja alati toredad saarlased!
Nii äge on näha, et meiega sarnaselt mõtlevaid inimesi on tervete koolitäite kaupa.
Aitäh, kutsumast EduVik, SA Saare Arenduskeskus ja Triin Arva!

Photos from LÕOKE's post 29/04/2024

LÕOKE on nüüd veidi suurem ja palju kogenum, sest meie tiimiga on liitunud kaks uut ja väga ägedat koolitajat - Maie ja Irja.
Vaata ka meie kodulehele l6oke.ee/koolitused/, et saada teada, milliseid uusi ja põnevaid koolitusi pakume.

Photos from LÕOKE's post 29/04/2024
Photos from LÕOKE's post 18/03/2024

LÕIMINGUKOOL (matemaatika + ajalugu)
Tänane lõimingukool keskendub matemaatika ja ajalooõpetuse lõimingule. Matemaatikas on vaja andmeid, millega põnevaid ülesandeid koostada ja ajaloos on neid andmeid küllaga. Olgu selleks siis rahvastiku kasv ja kahanemine läbi aegade, erinevate sõdadega seotud statistikad vms. Näiteks meie ainetevahelise lõimingu koolitusel koostasid Elva Gümnaasiumi õpetajad vägeva lõiminguülesande kahe tundmatuga tekstülesannete lahendamisest lineaarvõrrandi abil, kasutades selleks Prantsuse revolutsiooni veriseid andmeid. Päris põnev, või mis?
Tänane ülesanne võimaldab õpilastel näha matemaatika praktilist rakendust muistsete tsivilisatsioonide näitel. Ülesanne suunab õpilased uurima erinevaid muistseid tsivilisatsioone ja nende matemaatilisi saavutusi ning seejärel peavad õpilased rühmatööna koostama ja lahendama antud teemast inspireeritud matemaatilisi ülesandeid ja mõistatusi. Ülesandega saame õpilastes arendada ka kõiki olulisi tulevikuoskusi (the 4C’s): suhtlemisoskust, koostööoskust, kriitilist mõtlemist ja loovust. Ülesanded, mis õpilased välja mõtlevad, võivad meid õpetajana heas mõttes üllatada! 😉
Nii et põnevat katsetamist!

14/03/2024

Kui ja 2021. aastal oma ettevõtmise registreerimiseni jõudsid, kerkis nende teele üks suur takistus. Nimelt oli tarvis nime. Loomulikult ei sobinud selleks ükski tavaline nimi. Oli vaja midagi sellist, mis oleks ühtaegu vahva ja samas tähendusega. Jõidki kaks entusiasti tasside viisi kohvi ja mõtisklesid, et kuidas panna nime sisse kõik see, mis haridusmaailmast elu jooksul kogutud. Lõpuks siristas üks inspireeriv lind kõrva sobiva akronüümi
🐣L - lõimime
🐣Õ - õppeaineid
🐣O - oma
🐣K - klassiruumis
🐣E - eesmärgistatult

Nii sündiski Lõokese nimi.

Uhke värk, et ka konkursilt Ehe Eesti tuli selle eest preemia.
Ilusat emakeelepäeva!

Photos from LÕOKE's post 04/03/2024

Just lõppenud koolivaheaeg möödus paljude õpetajate jaoks end täiendades ja õppides. LÕOKEse koolitustest sai vaheaja jooksul osa täpselt 85 õpetajat kolmest erinevast koolist - Vara Põhikool, Vaida Põhikool ja Tabasalu Kool.
Püüdsime koos õpetajatega
🤓mõista, kuidas skeemide abil asju lihtsamini meelde jätta,
🤓debateerisime oskuste hindamise vajalikkuse üle,
🤓tegime selgeks, et röstsaia valmistamise eelduseks on elektri olemasolu,
🤓jagasime rolle eestlaste lemmiktoidu kiluleiva üle mõtisklemiseks....
Kõike seda nelja olulise tulevikuoskuse - koostöö, suhtlemisoskuse, kriitilise mõtlemise ja loovuse arendamise võtmes.

Ootame kutseid ka teistest Eestimaa toredatest koolidest! 🤩

06/02/2024

Ainetevaheline lõiming võib olla palju enamat kui lihtsalt üks järjekordne kohustuslik element õpetaja töökavas.

Jah, selle rakendamine võtab esialgu aega, aga tõenäeoliselt hakkab see ka aega tagasi andma. Lisaks võib iga õpetaja avastada kolleegiga koos töötades eneseski rohkelt uut - julgust katsetada, julgust vähem õpetada ja rohkem suunata, julgust kasutada senisest enam probleemõpet...

👍Uuri lähemalt: l6oke.ee/koolitused/ainetevaheline-l6iming/

Photos from LÕOKE's post 29/01/2024

Tahad näha, kuidas su klassiruumis debateerivad vargamäelased Pearu Murakas ja Andres Paas ning mida arvab nende kraavikaevamise ideest keskkonnainspektor?
👉Kui su vastus on “Jah!”, siis on Eesti kirjanduse päevale pühendatud lõimingukool just sulle.

👉Ülesande koostamisel on lähtutud gümnaasiumi geograafia teemast “Põllumajanduse mõju keskkonnale” ning eesti keele ja kirjanduse kursusest “Kirjanduse põhiliigid ja žanrid”.
👆👆👆👆👆👆👆
Juhised leiad postitusest!

eestikirjandusepäev

Photos from LÕOKE's post 18/01/2024

Kas sina oled juba liitunud LÕOKEse uudiskirja Terakesega?
Kui veel mitte, siis tea, et see ei ole mingi tavaline reklaam, vaid praktiline ja igas õppeaines kasutatavat päris õpetajate poolt läbi katsetatud meetodit tutvustav amps.🍨
🍓Selle aasta esimese Terakese koostas Maarja Puniste ja see tutvustab nelja erinevat mängulist viisi klassiruumis debati pidamiseks.
Nagu ka eelmiste Terakeste puhul on tegemist vahendiga, mis on universaalne ja kõikides ainetes kasutatav. Debati pidamisega saab arendada õpilastest mitmeid eluks vajalikke oskusi, sh nt kriitilist mõtlemist, suhtlemisoskust ja koostööoskust.

👉Terakesega saad liituda siit: https://l6oke.ee/uudiskiri-terake/

Photos from LÕOKE's post 08/01/2024

Eesti siin ja seal otsas - ja tegelikult ka keskel 🙂- õpetajatega erinevaid õppeaineid lõimide oleme juba ammu märganud, et lisaks ühistele teemadele ja probleemidele on veel miski, mis aitab õpilastel paremini teadmiste maailmas seoseid luua ning juba olemasolevaid tugevamaks muuta. Need on OSKUSED. Mitte ainult enesejuhtimisoskused või traditsiooniliselt õpioskustena väga laialdaselt käsitlemist leidvad oskused, vaid just väga praktilised 4 suunda: kriitiline mõtlemine, suhtlemine, koostöö ja loovus.
Neid nelja tulevikuoskust uurisimegi põhjalikult ja sellest sündis LÕOKEse uus koolitus “Õpeta õppima!”
Oleme seda ka juba erinevates koolides päriselt ja praktiliselt koos õpetajatega katsetamas käinud.
-> Näiteks Rapla Vesiroosi Koolis näitasime õpetajatele, kuidas iga röstsaia valmistamise taga on sarnane süsteem nagu misiganes looduses esineva nähtuse puhhul või kirjandi või essee kirjutamisel.
-> Pisikeses Tsirguliina Koolis panime kokku uusi vanasõnu ja koostasime oskuste õpetamiseks sobivaid põnevaid probleemülesandeid.
Ja üsna pea ootavad meid veel mitmed ägedad kohtumised erinevates toredates Eestimaa koolides.
Kuidas näeb välja 4 tulevikuoskuse koolitus “Õpeta õppima”, saad uurida meie kodulehelt!
👉Link on siin: https://l6oke.ee/koolitused/opeta-oppima/

16/10/2023

Natuke ränti, emotsiooni ja olevikuvaadet, sest future is now
ehk 5 x MIKS 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️me ei ole veel tuleviku õpetajad?

Tallinna Ülikooli Haridustetaduste instituut tähistas suurejoonelise konveretsiga “Tuleviku õpetaja” 30. juubelit. Konverentsi järelkajana jäi õhku väga mitu küsimust. Novaatori portaalis ilmus hiljuti märgilise sisuga artikkel “Eesti laste koolirõõmu viivad alla edu ootus ja kehvad suhted” ainult võimendas neid. Mis seal salata - haridusentusiasti, õpetajate koolitaja, õpetaja ja lapsevanemana otsin nendele tegelikult vastuseid ka igapäevaselt.
Kui me teame aju arengu ja õppimise kohta rohkem kui kunagi varem, siis MIKS me seda teadmist nii vähe koolimajadesse ja klassiruumidesse toome? Näiteks, õppijal on vaja aega, et tekiks sügavam ainealane teadmine, aga ometi on koolipäev enamasti üles ehitatud lühikeste kiiresti vahelduvate ainetundidega, nädala jooksul toimub kuni 15 erineva aine vahel virvendamine, gümnasisti kooliaasta koosneb 35-tunnistest kursustest.
Teame, et kõik valdkonnad on omavahel põimunud ja moodustavad süsteemi, kuid eelistame siiski õpetamisel hoida lahus nii humanitaaria ja reaalia ning ammugi mitte trügida teiste ainespetsialistide peenramaale rääkimata koostöisest õpetamisest või ainevaldkondi lõimivast õppest. MIKS me ei taha teadmist maailmast kui orgaanilisest süsteemist juba varem õpilasteni tuua?
Teame, et õpitakse vigadest. Ja ma mõtlen siinkohal vigade läbi analüüsimist, mitte seda, mitu viga üks või teine ülesande lahenduskäik sisaldas. Aga ometi loeme õpetajatena kokku õigete ja valede vastuste arvu, tuletame protsendi ja paneme hinde selle asemel, et luua ülesandeid, mis võimaldaksid õppijal teha vigu ja neid seejärel analüüsida. MIKS?
Kindlasti on iga õpetaja märganud, et maailm tema ümber ja ka õpilased klassiruumis on muutunud. Kui ma mõtlen kas või sellele, kuidas veetsin oma vaba aega mina 90tel ja varastel 2000tel ja kuidas veedavad vaba aega minu lapsed, näen kardinaalset erinevust. Mina pidin ootama uue Beverly Hills 90210 osa nägemist terve nädala, kuid tänane Netflixi põlvkond peab eraldi pingutama, et jõuaks rakendusest kiiremini pausi-nuppu vajutada, et kahe osa vahele kas või vetsupaus teha. Sama kehtib ka koolitööde kohta. Kui minu põlvkonna lapsele jäi ülesandeks koostada loodusõpetuses referaat, siis tähendas see Loomade elu vastava köite leidmist (vahel tuli selleks raamtukokkugi minna) ja sealt käsitsi info ümber kirjutamist. Mõelge, kuidas koostavad referaati tänased õppijad. Muutunud võimalused eeldavad ka muutunud õpiväljundeid. Teame, et õpetaja ei oma enam ammu rohkem faktiteadmisi kui Google. MIKS me siis ikka nende “ära õppimist” kontrollime?
Uuringud näitavad, et muu maailma eakaaslastega võrreldes viivad Eesti laste koolirõõmu alla kehvad suhted ja liigne keskendumine edule, kuid kõiki lapsi kaasavama suhtlemisele, dialoogile, aruteludele, vaidlustele ja mõtete sõnastamisele keskenduva õpetamismetoodika rakendamise asemel otsime õpetajatena endiselt ainekavadest täpsemalt (loe: veel täpsemalt) sõnastatud ainesisusid. MIKS?

Photos from LÕOKE's post 29/09/2023

Lõokese lõimingukool tuleb taas!

Tänase lõimingukooliga pöörame tähelepanu loodusõpetuse ja ajalooõpetuse lõiminguvõimalustele II kooliastmes. Nende kahe aine vahel ei ole kokkupuutepunktide leidmine keeruline. Nii nagu ajalooõpetuses on vajalik käsitleda looduslike ja geograafiliste olude mõju näiteks linnade ja riikide arengule, on loodusõpetuses oluline teada, kuidas inimtegevus läbi ajaloo looduskeskkonda mõjutanud on. Poleks imeks pandav, et paljudes riikides on ajalugu, geograafia, majandus ja ühiskonnaõpetus liidetud üldse üheks aineks (ing.k. social studies), seosed on ju ilmselged!
Tänane lõimingukooli ülesanne on lõbusaks sissejuhatuseks II kooliastme õpilastele asulate ajaloolist arengut õpetama hakates. Seda võib katsetada nii ajaloo- kui ka loodusõpetuse tunnis, aga eriti sobilik oleks teha seda sisukamat ja pikemat ainetevahelist lõimingut alustades! Asulate teema puhul saavad nii loodusõpetuse kui ka ajalooõpetuse õpetajad päris suure osa oma ainesisust ära õpetada ja seejuures koostöiselt õpetades õpilastes sügavamaid teadmisi luua. Pealegi, ühte suuremat teemat oma toreda kolleegiga koos planeerida ja õpetada on nii äge!
Nii et julget pealehakkamist!
😀😃😄😁

Photos from Tallinna Pääsküla Kool's post 30/08/2023

Oli suur rõõm ja au olla tagasi Pääsküla Koolis. Kui eelmisel aastal andsime õpetajatele edasi teadmisi ainetevahelisest lõimingust ja koostööst, siis sellel korral oli teemaks põhikooli loovtöö protsessi toetamine.
Aitäh meid usaldamast!
Kohtume veel😉

Marju Himma: koolis võiks vähem õpetada 29/08/2023

Lihtne, loogiline, loomulikult!
Mõned toredamad nopped:

- Kuna suurem osa Eesti inimestest on mingil ajal koolis käinud, peavad kõik end natuke hariduseksperdiks.

- Koolide õppekavad ja tunniplaanid ei ole lõputu kummist laohoone ning kõiki "olulisi" teemasid sinna sisse toppides saame ühe suure püreesupi, millest noortel inimestel on lõpuks võimatu aru saada, mis on kartul, mis liha.

- Selles ühiskonnas, mida nimetame Eesti Vabariigiks, toimetame ühtse süsteemi ehk riigina ja riik, see ongi rahvas, kogu oma matemaatika, füüsika, muusika ja keelega.

- …tervikuna ei peaks keegi kartma eksida, vaid oskama oma vigadest õppida ja edasi minna.
Kui täiskasvanut ei karistata eksimuse eest, siis miks karistatakse koolilast?

- Kõik ei pea olema õppekavas ja tunniplaanis. Pigem võiksid seal olla teadmised, mille vahele luuakse tugevad seosed.

Marju Himma: koolis võiks vähem õpetada Kõik ei pea olema õppekavas ja tunniplaanis. Pigem võiks seal olla teadmised, mille vahele luuakse tugevad seosed, leiab Marju Himma Vikerraadio päevakommentaaris.

Photos from Tartu Hariduse Hääl's post 06/06/2023

Suvepuhkuse eel saime võimaluse tutvustada Tartu õpetajatele võimalusi, mida pakub ainetevaheline lõiming ning ehk mõnegi südamesse istutada oma terakese ja usu, et koostöös tehtul on laiem mõju kui üksinda pusimisel.

Aitäh, Marge Tänava Tartu linna ning Kairi Vasemägi Tartumaa Omavalitsuste Liidu poolt ainetevahelise lõimingu koolitust korraldamast.

Sügisel kohtume kõigi nende ägedate õpetajatega veel!

Lõimed antud, küll koed leiame 18/05/2023

Suur-suur tänu Kuressaare Nooruse Koolile lõimimast meie koolitust ka teiste koolidega.
Koostöö viib edasi!

Lõimed antud, küll koed leiame Lõimede sättimine kangaspuudele on olnud aastasadu põlvest põlve edasi kantud võtmeoskus, et kangast kududa ja kauneid mustreid luua. Nii ka koolis, lõiming on väärtus, mis luuakse ainete omavahelisel põimimisel, et õpilastel oleks lihtsam õpitut mõista ja ainetevahelisi seoseid märgata...

Photos from LÕOKE's post 17/05/2023

📢 Trummipõrin, palun!!! 📢
Oleme sellel õppeaastal läbinud uskumatu teekonna, viies läbi ainetevahelise lõimingu koolitusi 14 koolis üle Eesti ning sõites selleks koguni 3764 km! 🚀🌍

Meie jaoks on teekond alati sama oluline kui sihtkoht. See rännak on olnud täis põnevust, avastusi ja väärtuslikke kohtumisi. Oleme näinud erinevaid koole ja tunnetanud iga kilomeetriga Eesti mitmekesisust.

On olnud suuremaid ja väiksemaid meeskondi, kuid kõigil on olnud meeletu soov luua terviklikumat õpikogemust oma õpilastele. See teekond on tõestanud, et haridus on ehitatud koostööle ja jagatud kogemustele.

Oleme tänulikud kõigile koolidele, kes on meid vastu võtnud ja usaldanud meid oma õpetajate ja õpilaste toetamisel. Teiega koos oleme suutnud luua õpikeskkonna, mis toetab loovust, ühendab erinevaid ainevaldkondi ning valmistab õpilasi ette mitmekülgseks tulevikuks.

Me ei vaata tagasi ainult läbitud kilomeetritele, vaid ees ootavatele võimalustele.
Täname teid kõiki toetuse ja usalduse eest! Järgmise kohtumiseni uuel põneval teekonnal! 🙌

Photos from LÕOKE's post 16/05/2023

15.-19. maini on õuesõppenädal ja see meeldib meile eriti, sest õues õppides on ainetevaheline lõiming alati garanteeritud.
🌤
Ei saa ju ilusa ilmaga õues olles sama moodi passiivselt istuda nagu klassiruumis vahel juhtub. Värske õhk ja koolihoov annavad vabaduse ja võimaluse olla palju liikuvam.
🏃🏃‍♂️🏃‍♀️
Kuidas õppida õues matemaatikat, füüsikat ja samal ajal ennast liigutada? Muidugi mõõtes teepikkust, aega ja arvutades välja kiiruse.
⚽🏀🎾
Ülesannet saab täendada ja muuta vastavalt võimalustele ja vajadustele. Näiteks kasutades pikemat teepikkust ja erinevaid liikumisviise (jalgratas, rula, tõuks, kõnd või jooksmine), lisades liikumise teekonnale takistusi või muutes liikumise hoopis kukkumiseks ja uurides, milliseid avastusi on kiiruse kohta teinud Gallileo Gallilei ja Leonardo da Vinci.

Mõnusat katsetamist!

Photos from LÕOKE's post 15/05/2023

Kes meist ei oleks vaadanud iduettevõtteid – maagilisi ükssarvikuid – ja mõelnud, millisel viisil on võimalik viia idee nullist miljardeid väärt ettevõtteni.
Ükssarvikute eduloo üks põhjustest peitub soovis lahendada päris probleeme ja teha seda, kaasates loovalt mõtlevaid koostöiseid inimesi. Ka kool peab pakkuma sarnaseid võimalusi.
Loe rohkem: https://opleht.ee/2023/04/neli-tulevikuoskust-vuca-maailmas-toimetulekuks/

01/05/2023

Kas oled ka mõelnud, et huvitav, millised need LÕOKEse koolitused siis ikkagi on?
Jagame sinuga videot ühest meeleolukast päevast, mil saime olla abiks Elva gümnaasiumi õpetajate meeskonnale ainetevahelise lõiminguga tegelemisel. Mõnele oli see uue tutvuse sobitamine, mõnele taaskohtumine vana hea tuttavaga ja mõnele koguni kirgliku armastusloo jätk.

Sigridi ja Maarja meelest oli väga tore ja meeleolukas kohtumine Elva Gümnaasiumi õpetajatega ning eriti tore oli nendega taaskohtuda jätkukoolitusel.

20/04/2023

Lõoke teeb koostööd! Selleks, et ka klassiõpetajad saaksid meie ainetevahelise lõimingu koolitusest maksimaalselt kasu, kaasasime LÕOKEse koolituse materjale välja töötama ühe superägeda klassiõpetaja - Maie Kuuse Sest kõike ei peagi ise oskama ja koos on nii põnev asju teha.

Maie on väga rikkaliku pagasiga ja piiiiikalt-pikalt koolis töötanud. Igapäevaselt veab Maie ettevõtmist nimega Õpikunst. Õpikunst on väike huvitegevusi ja õppimist toetavaid tegevusi pakkuv asutus Tartus. Õpikunsti eelkooliga on oodatud liituma kõik 5-7-aastased lapsed, aga ka need suured ja väiksemad, kes tahavad lihtsalt põnevat tegevust näiteks mõne laagri näol või vajavad individuaalset õpituge mõnes õppeaines või kooliga kohanemisel üldiselt.
Kohvitasime Maiega ja nüüd ongi LÕOKEse ainetevahelise lõimingu koolitusel ka üldõpetusele fokusseeritud osa.

Photos from LÕOKE's post 19/04/2023

🥳 taaskord on LÕOKEse Lõimingukooli kord

Kaasaegne kunst pakub vaatajale palju võimalusi teoste sisu tõlgendamisel. Ei ole õiget ega valet vastust.
Seekordses lõimingukooli postituses pakume välja ühe näite kunsti lõimingust matemaatikaga. Õppetöö käigus valmib efektne kunstiteos ja õpilastel on võimalus matemaatika tunnis õpitut teise aine eesmärkide saavutamiseks rakendada, harjutada nii sirkli, joonlaua kasutamist ja arvutada.
Lisaks annab antud näide võimaluse arutleda ka selle üle, miks kunstiteoseid kopeeritakse, kas see on eetiline.
Briti kunstnik Damien Hirst nimelt ei maaligi kõiki oma maale ise, vaid kasutab palju alltöövõttu.

18/04/2023

Kuidas ChatGPT on sind aidanud? Mida ta sinu eest ära on teinud?
Kuidas tehisaju õpetamist ja õppimist muutma hakkab, seda me veel ei tea. Küll aga teame, et kool on koht, mis tavaliselt just väga kiiresti muutustega kaasa ei lähe. Ikka veel on valdav õpetamisviis ja keskkond samasugune nagu koolide alguspäevadel - klassi ees õpetaja ja rivis pinkides istuvad õpilased. Tunniplaan koosneb 45- või 75-minutilistest lõikudest, millest igaüks keskendub erineva valdkonna teadmistele.

Kirjutame Õpetajate Lehes muutustest, mis kiiresti arenevas maailmas on saamas hädavajalikuks. Järjest enam peaks kool toetama õpilases oskust mõelda kriitiliselt, oskust lahendada päriselulisi probleeme, teha erinevate inimestega koostööd ja olla loov ehk nelja tulevikuoskust.

Täies mahus artikkel on leitav Õpetajate Lehe 14. aprilli numbrist
ja LÕOKEse blogist.
https://opleht.ee/2023/04/neli-tulevikuoskust-vuca-maailmas-toimetulekuks/

16/04/2023

Kui õpilastel oli koduõppe päev, siis õpetajatel oli koolitus. MTÜ LÕOKEse koolitajad Sigrid Butlers ja Maarja Puniste viisid läbi meie koolis loovtöö alase sisekoolituse. Sisekoolitus andis õpetajatele võimaluse uuest vaatenurgast ja kaasaegsema metoodika ning vahendite abil lahti mõtestada loovtöö olemust ja mõista selle struktuuri ning juhendaja rolli. Suured tänud koolitajatele 😍

12/04/2023

Samal ajal kui ERMis Õpilaste Teadusfestivalil esitlevad Eesti parimad loovtöömeistrid eelmisel aastal valminud töid, teevad paljud õpilased viimaseid pingutusi, et loovtööd saaks valmis ja kenasti vormistatud.
Lõokese loovtöö õppevara aitab juhendajal olla õpilasele toeks. Vaata meie õppevideosid Youtubest ja lae kodulehelt või e-koolikotist alla loovtöö protsessi toetav päevik!
Link on siin: https://l6oke.ee/projektid/loovtoo-oppevara/

Photos from LÕOKE's post 10/04/2023

Katsetasime Alatskivi Kooli õpetajatega uut lõiminguterakest.
Kuusnurkne mõtlemine on väga põnev viis rühmaaruteluks, koostööks ja kui soovid siis kas või hindeliseks ülesandeks.
Õigeid vastuseid võib olla nii palju kui rühmas/ klassis inimesi.
Selleks, et saaksid seda meetiodit omal nahal ja õpilastega proovida, liitu meie uudiskirjaga ja lae tööleht koos juhendi ja näidisülesandega kohe alla: https://l6oke.ee/uudiskiri-terake/
Mõnusat lõimimist!

Want your school to be the top-listed School/college in Tartu?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Lõokese ainetevahelise lõimingu koolitus
Selleks, et ehitada meeskond, tuleb ehitada torn. Spagetitorn. 🙂 Vähemasti meie tegime nii. Kogusime Tartu linna ja Tart...
Ainetevahelise lõimingu koolitus Elva Gümnaasiumile
LÕOKE ei säutsu niisama, vaid lööb käed külge seal, kus tunneb, et suudab ja oskab. Just seetõttu oleme otsustanud lähen...
Meil on suur rõõm teatada, et LÕOKEse koduleht on nüüd üleval. 💛💛💛Kutsume kõiki jälgijaid lahkesti uudistama:www.l6oke.e...

Location

Category

Address

Tartu
Other Education in Tartu (show all)
Exploring Landscape Boundaries - Open Seminars Exploring Landscape Boundaries - Open Seminars
Kreutzwaldi 56/3
Tartu, 50406

Established at EMÜ Chair of Landscape Architecture

Security and Privacy-enhanced Business Process Management - SPBP Security and Privacy-enhanced Business Process Management - SPBP
Tartu, 51009

SPBP'21: The goal is to business process privacy and integrity management using blockchain, smart contracts, privacy-aware and privacy-enhancing technologies, distributed process mining, and artificial intelligence.

Tartu Hariduse Hääl Tartu Hariduse Hääl
Tartu

Tartu koolides toimub väga palju põnevaid algatusi, tegevusi ja sündmusi, mis on väärt jagamist. Tartu Koolijuhtide Ühendus ja Tartu LV haridusosakond toovad parimad palad teieni!

Effect Effect
Tartu

The project objective is to encourage teachers in schools to raise the efficiency of learning processes by adapting their teaching approaches to adult learner centered.

Tartu Ülikooli üliõpilasesindus Tartu Ülikooli üliõpilasesindus
Ülikooli 18b
Tartu, 51007

Esindame tudengeid kõigis Tartu Ülikooli otsustuskogudes! Koos muudame ülikooli paremaks.

Tartu Mainor Tartu Mainor
Tartu, 50103

Rakenduskõrghariduse omandamist võimaldav kõrgkool.

Дигитальные языковые курсы от Учебного центра Диалог Дигитальные языковые курсы от Учебного центра Диалог
Turu 9
Tartu, 51004

Знание языков - ключ, открывающий множество дверей. Пол

Learn Estonian by captions Learn Estonian by captions
Tartu

Learning Estonian from pictures around. Propose your photos and translations!

P2P: Politics to People P2P: Politics to People
Tartu, 51008

Our aim is to sustainably impact political education in Estonia - among the natives as well as the international residents. We are planning on having several events on a variety of topics.

Ateena Koolituskeskus Ateena Koolituskeskus
ülikooli 3
Tartu, 51004

Ateena Koolituskeskus asub Emajõe kaldal, Tartu linna südames ja pakub koolitusi just õppijale,

Tuleviku Ruumis Tuleviku Ruumis
Aleksandri 8
Tartu, 51004

Varsti tulekul... PODCAST

KVARK teadusteater KVARK teadusteater
Tartu

Teadusteatri meeskond pakub lõbusaid ja õpetlike etendusi ning töötubasid! Kutsu meid endale kü