Tartu Ülikooli Loodusteadusliku Hariduse Keskus

Loodusteadusliku hariduse keskus koondab endas eksperte loodusteadusliku hariduse valdkonnast, eesmärgiga aidata kaasa loodusteaduste õppe arengule Eestis.

Tartu Ülikooli Loodusteadusliku hariduse keskuses töötavad kogemustega loodusteaduste õpetajad ja õppejõud, kelle eesmärgiks on rikastada Eesti loodusteaduslikku haridust üle-maailmsete suundumustega, kaasaegsete õppemetoodikate ja ka uudsete õppematerjalidega, kujundamaks kodanikkonda, kellel on vajaminevad oskused ja teadmised iseseisvaks eluks. Sellel lehel saab silma peal hoida meie keskuse tegemistel Eestis- meie korraldatavad koolitused ja üritused, aga ka meie tegevustel välismaal- loodusteadusliku hariduse konverentsidel osalemised.

Lapsed osalema ja tõukekaid võitma :)

Hea 6.-9.klassi koolinoor ja õpetaja, võta vastu meie energiaväljakutse ja registreeri end meie õpilasvõistlusele!
🔋♻️🌏💡🔌
***
👉 Pane kokku enda koolis 2-3 liikmeline võistkond ning leia endale juhendajaks üks õpetaja
👉Täida ära registreerimisvorm ning osaledki võistlusel.
***
Tegemist on rahvusvahelise võistlusega, kuhu on oodatud osalema 6.-9. klasside koolinoored eelkõige Eesti-Läti koostööprogrammi piirkondadest. Võistlus toimub kahes voorus ja finaal leiab aset AHHAA keskuses. Võistluse peaauhind on tervele tiimile elektritõukerattad!
***
Miks peaks osalema?
Keskkonnateemad on teravama tähelepanu all kui kunagi varem ning jätkusuutlik elu Maal on võimalik ainult siis, kui me oskame meile antud ressurssidega targalt ümber käia. EnergyAdvice projekti kõigi tegevuste, sh ka 2019/2020 toimuva õpilasvõistluse põhieesmärgiks on tõsta koolinoorte (6.-9.klass) keskkonnaalast teadlikkust ja tutvustada neile erinevaid võimalusi, kuidas oma igapäevaelus teha nutikamaid valikuid, mis aitavad energiat säästa.
***
Tutvu täpsemalt võistluse ja selle reeglitega meie kodulehel https://www.tartuloodusmaja.ee/energyadvice-opilasvoistlus/

#energyadvice #estlat #tartuloodusmaja #kurzemesdemocentrs #keskkonnaharidus

Ancistruste söömaaeg.

Palju õnne värskele filosoofiadoktorile Ana Valdmann’ile, kes kaitses kraadi 18.07.

Loodusteadusliku hariduse keskuses on oma ala eksperdid. Täna esinevad Moonika Teppo ja Anne Laius Tartu Tähetornis toimuval kosmoseteemalise huviringi juhendajate koolitusel.

etag.ee

Õpilaste Teadusfestival - Sihtasutus Eesti Teadusagentuur

Õpilaste Teadusfestival. Kaks päeva täis põnevaid (loodus)teadusega seotud tegevusi ja esinejaid. Rohkem infot Eesti Teadusagentuuri lehelt: http://www.etag.ee/tegevused/teadpop/opilaste-teadusfestival/

etag.ee

Loodusteadusliku hariduse keskus koolitab gümnaasiumi loodusteaduste õpetajaid ja meie lõpetajad saavad 7 taseme õpetaja kutse. Tulge õppima!

Kas teadsite, et ´gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja` eriala Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste instituudis läks sel aastal "teise klassi".
2010. aastal kinnitati see õppekava ning gümnaasiumi loodusteaduste õpetajaid on nüüdseks koolitatud juba 8 aastat. Oleme rõõmsad, sest suurem osa meie lõpetanutest panustab noorte arengusse loodusteaduste õpetamise kaudu.
Aitäh senistele pikaaegsetele koostööpartneritele: Ahhaa, Tallinna Ülikool, A le Coq, Tartu Ülikooli Loodusmuuseum, TÜ Haridusteaduste instituut, Eesti Keemiaõpetajate Liit, Eesti Bioloogiaõpetajate Liit, Eesti Geograafiaõpetajate Liit, Tartu Loodusmaja, koostöö koolid ja paljud teised, kellega lühemat või pikemat aega oleme koostööd teinud.

Õpetajad õppima! Olete lahkesti oodatud uutele täiendkoolitustele. Esimene algab juba 23. oktoobril ja käsitleb nii olulisi loodus-ja täppisteadustega seotud elukutseid kui ka 21. sajandil vajaminevaid oskusi. Muidugi rakenduslikus võtmes.

Kahel päeval,19. ja 20. septembril toimus Eesti euroeesistumise hariduskonverents „Õppimise ja õpetamise nüüdisaegsed suunad“. Põnevaid ettekandeid haridusuuenduse kohta oma ala spetsialistidelt erinevatest riikidest on võimalik ka järele vaadata:
https://livestream.com/eu2017ee/events/7727480/videos/163002437
Pilt: Regina Soobard

Alustavad gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja eriala magistrandid. Kõrget lendu, kergeid eksameid, entusiastlikke õpilasi!

ohtuleht.ee

Jüri Käosaar | Mis lörtsib õpetajaameti kuvandit?

Mõtlemisainet nii õpetajatele, koolijuhtidele ja lapsevanematele ;)

ohtuleht.ee Uus kooliaasta on alanud ja traditsiooniliselt on kerkinud küsimus õpetajaskonna tuleviku kohta – pedagoogide keskmine vanus tõuseb aastast aastasse ning sooline tasakaal on pehmelt öeldes paigast ära. Alustasin just kolmandat aastat õpetajana koolis ning jagan lugejaga seni kogetu ja nähtu põhjal m...

Tartu Ülikooli Loodusteadusliku Hariduse Keskus

Kursused õpilastele 2017/2018 õppeaastal

Head õpetajad ja gümnaasiumi õpilased!
Teaduskooli ja TÜ valdkondade kursustele registreerumine on avatud. Taaskord avame põneva "Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond" kursuse, kus aitame näha loodusteaduste rakendust meie igapäevases elus. Kursus algab novembri alguses ja on õpilastele tasuta.
Head õpetajad, palun jagage infot huvilistele gümnaasiumi õpilastele!
Info kursuste kohta: http://www.teaduskool.ut.ee/et/kursused
"Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond" kursus on TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna kursuste all.

teaduskool.ut.ee Teaduskooli ja TÜ valdkondade kursustele registreerumine avatakse peagi. | Matemaatika | Füüsika ja astronoomia | Keemia | Informaatika | Bioloogia ja meditsiin | Loodusteadused

Meie selle aasta viimane magistritöö kaitsmine. Väga põnev teema ja aktuaalne loodusteadusliku hariduse uuringutes. Tubli Ene Laane!

Loodusteadusliku hariduse keskuse delegatsioon ESERA 2017 konverentsil. Palju tarkust omandatud ja teadmisi rahvusvaheliselt vahetatud.

Loodusteaduste bakalaureuse kraadiga võib sinust saada loodusteaduste õpetaja. Tartu Ülikooli ´Gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja` magistri eriala lõpetanud saavad õpetajaks asuda nii põhikoolis kui ka gümnaasiumi astmes.

Oled Eesti Maaülikooli lõpetamas?
Sulle meeldib suvel pikalt puhata ja lühike töönädal (35h)?
Sa tunned soovi jagada omandatud teadmisi ja oskusi koolinoortele?
Sulle meeldivad väljakutsed?
Tule õpi Gümnaasiumi loodusteaduste õpetajaks. Tartu Ülikool ootab sind!

Sul on taskus TÜ loodusteaduste bakalaureuse kraad?
Tahad pikka suvepuhkust ja lühikest töönädalat (35h)?
Sa tunned soovi jagada omandatud teadmisi ja oskusi koolinoortele?
Sulle meeldivad väljakutsed?
Tule õpi õpetajaks!

Viimane kaitsja Malle Lepp sai edukalt oma magistritöö kaitstud. Testis enda loodud õppematerjale taastuvenergia teemal.

Anastassia Makarova magistritöö käsitleb moodulipõhise õppe mõju loodusteadusliku karjääriteadlikkuse kujunemisele.

Erkki Tempel kaitsmas magistritööd füüsikaõpetajate suhtumisest digi- õppevara kohta.

Kristjan Mahla kaitsmas magistritööd 9. ja 11. klassi õpilaste huvidest, motivatsioonist loodus- ja inimgeograafia vastu.

Uko Viisut esimesena oma magistritööd kaitsmas. Teemaks loodusteaduslik kirjaoskus bioloogia-alase sotsiaal-teadusliku probleemi kaudu uurituna.

Täna kaitsevad oma magistritöid Gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja eriala magistrandid. Veel jõuate kuulama. Edu kaitsjatele!

Eesti Haridusteaduste Ajakiri : EHA

Alates 1. maist on kätte saadav Eesti Hariduse Ajakirja erinumber, “Loodusteaduslik haridus ja nutikad tehnoloogiad”, toimetajatega: Miia Rannikmäe, Priit Reiska, Margus Pedaste. Head lugemist ja nautimist kõigile sellest valdkonnast huvituvatele inimestele- eelkõige õpetajatele ja haritlastele. Ajakiri leitav allolevalt lingilt.

eha.ut.ee Erinumber “Loodusteaduslik haridus ja nutikad tehnoloogiad” Nr 5(1), 2017 Toimetajad: Miia Rannikmäe, Priit Reiska, Margus Pedaste Keeletoimetaja: Riina Reinsalu Tartu Ülikooli Kirjastus

Täna algasid keemia õpetajate talvepäevad. Esinemas käinud Hallar Meybaum tutvustas Eesti keemiatööstust, põnevaid elukutseid keemia valdkonnas. Aprillis peaks ilmuma ka raport OSKA, mis kajastab keemiatööstuse tööjõu ja -oskuste tuleviku vajadusi. Väga põnev!!!

Kolmanda koolituse agarad ja "nutikad" õpetajad tegid päikesepaneele ja said väga hästi hakkama! Nagu öeldakse "working together works" ehk koostöö töötab.

Loodusteaduste õpetajate täiendkoolituse 2. rühm tegemas ise nutiseadet laadivat päikesepaneeli. Aitäh osalejatele! Teiega oli väga tore!

Teade! Loodusteaduste õpetajad õppima!

Registreerumine kuni 14.11.2016 lingilt goo.gl/RgWuLT

Õpetajate täiendkoolitus "LTOM.TK.001 Kaasav õpetamine loodusainetes kasutades erinevaid õpikeskkondi" esimene koolitussessioon sai täna läbi. Tulemusena valmis täiesti töötav päikesepaneel. First session of teacher training program finished and here are the results. Totally working DIY solar-panels.

Täna külastas LH-keskust Prof. Joseph Krajcik Michigan State University´st ja tutvustas "Uue põlvkonna standardeid loodusteadustes" (New Generation Science Standards). Teda võiks nimetada USA haridusinnovaatoriks, kuigi ideed, mida ta tutvustas, on üsna ammu loodusteadusliku hariduse valdkonnas kõlanud. Samas nende rakendamine võtab väga palju aega. Selleks, et saada üle lihtsalt loodusteaduslike faktide päheõppimisest ja minna üle teadmiste ja nende rakendamise sümbioosi, tuleb kõigepealt keskenduda väiksema-arvulisele tuumik- ideede kogumile, mida aasta aastalt süvendatult õpitakse. Kolm põhilist alustala: tuumik- ideed kindlas distsipliinis, interdistsiplinaarsed ideed ja nende rakendamine loodusteadlasele/insenerile omaselt. Tulemuseks ei ole mitte teadlaste/inseneride "tootmine", vaid loodusteadusliku kirjaoskusega inimesed, asjalikud kodanikud!

Science Education Center was visited by Prof. Joseph Krajcik from Michigan State University. I´m amazed about the New Generation Science Standards. Probably takes a good amount of effort to implement it at schools by teachers, but it is so necessary to actually do it. Thank you Joseph!

LTOM.TK.001 Kaasav õpetamine loodusainetes kasutades erinevaid õpikeskkondi

Juba septembris saab alguse põnev koolitus "Kaasav õpetamine loodusainetes kasutades erinevaid õpikeskkondi". Esimene koolituse grupp on täis, kuid vabu kohti on teisele koolitusele, mis toimub kahe sessioonina: esimene sessioon 24. -25. oktoober,
teine sessioon 02.-03. detsember 2016.

Täpsem info ja registreerimine allolevalt lingilt.

Ootame teid,
Tartu Ülikooli Loodusteadusliku hariduse keskus

is.ut.ee

Lühikirjeldused meie keskuse töötajatest ja doktorantidest

Lühikirjeldused meie keskuse töötajatest ja doktorantidest

Tartu Ülikooli Loodusteadusliku Hariduse Keskus's cover photo

Tartu Ülikooli Loodusteadusliku Hariduse Keskus

Want your school to be the top-listed School/college in Tartu?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Address


Vanemuise 46-226
Tartu
50041
Other Tartu schools & colleges (show all)
Tartu KHK täiskasvanute koolituse osakond Tartu KHK täiskasvanute koolituse osakond
Kopli 1
Tartu, 50115

Meisterda ise endale amet!

Veinimaailm Veinimaailm
Fortuuna 1
Tartu

Fortuuna 1, Tartus E-L 11-19 Lauatelefon +372 640 6005

Supilinna lastehoid Supilinna lastehoid
Emajõe 1a
Tartu, 51008

SUPILINNA LASTEHOID on kodune ja hubane erahoid 1,5-3aastastele lastele.

Saksa Kultuuri Instituut - Deutsches Kulturinstitut Tartu Saksa Kultuuri Instituut - Deutsches Kulturinstitut Tartu
Kastani 1
Tartu, 50409

Meie eesmärk on saksa kultuuri tutvustamine ja saksa keele õpetamine Eestis ning Eesti ja Saksamaa vahel kultuurisidemete arendamine.

Täiendusõppe kursused. Kõrgem Kunstikool Pallas Täiendusõppe kursused. Kõrgem Kunstikool Pallas
Tähe 38b
Tartu, 50604

Tartu professionaalseim kunstiõpe Sinu jaoks!

Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse vilistlaskogu Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse vilistlaskogu
Ülikooli 18b
Tartu

TÜÜE endiseid liikmeid, toetajaliikmeid ja töötajaid ühendav mittetulundusühing.

Tarton suomalainen peruskoulu Tarton suomalainen peruskoulu
J. Liivi 2D
Tartu, EE-40509

Virallinen suomalainen peruskoulua vastaava ulkomaankoulu Tartossa, Virossa.

Huvikool Huvitera Huvikool Huvitera
Tähe 4
Tartu, 51010

Selge Autokool Selge Autokool
Soola 1A
Tartu, 51014

Meie eesmärk on pakkuda Teile ajakohast A-, B-, BE- ja AM- kategooria juhtide koolitust. Teie soove ja ettepanekuid ootame [email protected]

Trükimuuseum Trükimuuseum
Kastani 48f
Tartu, 50410

Trüki- ja paberikunsti muuseum-stuudio. Printing and paper museum/studio.

Intellektika Intellektika
Fr. R. Kreutzwaldi 60
Tartu, 51014

INTELLEKTIKA toimub 8. veebruaril 2019. aastal Tartu Näituste messikeskuses.

Tartu Ülikooli nõustamiskeskus Tartu Ülikooli nõustamiskeskus
W. Struve 1
Tartu

Tartu ülikooli nõustamiskeskus pakub üliõpilastele karjääri-, õppekorralduse- ja psühholoogilist nõustamist, õppimisega seotud teavet ja koolitusi, mis aitavad toime tulla õpingute ajal tekkivate küsimustega.