Tallinna Muusikakool

Tallinna Muusikakool

Comments

Tallinna Muusikakooli Bigband andis
kolmap, 7.oktoobril 2020
Kalamaja Põhikooli aulas
koolikontserdi 3.-5.klasside õpilastele.
Täname Tallinna Muusikakooli, Kalamaja Kooli, kooli huvijuhti Kristina Ruuset ja projekti manageri Karel Kumarit (bigbandis 3. tromboon, Kalamaja koolis 4. b klass). Ott Kask
Tubli Tallinna Muusikakool...Soovitan kindlasti!
Ned Ferm ja Tallinna Muusikakooli bigband täna tööhoos! Homme reedel 24.jaanuaril kell 16.15 kõik kontserdile Tallinna Metodistikirikusse! Pääse tasuta!
Olen lõpetanud selle kooli rahvamuusika osakonna kandle erialal 1960.aastal. Ainult head mälestused sellest koolist ja õpetajatest. Süda läheb soojaks , kui sellest majast mööda sõidan.
Tänumõtetega Anne - Mai Salumäe (n-na Lillepea).

Tallinna Muusikakooli (kuni 1991 aastani Tallinna Laste Muusikakool). Tallinna Muusikakool on munitsipaalhuvialakool, mis pakub lastele ja noortele võimalusi muusikaalaste teadmiste, oskuste, vilumuste omandamiseks ja isiksuse loometegevuse arendamiseks.

Muusikakool on Tallinna Haridusameti hallatav asutus. Muusikakooli tegevuse eesmärkideks on laste ja noorte muusikavõimete avastamine ja kavakindel arendamine ning kutseõppeks tarviliku ettevalmistuse andmine. Lisaks pillimänguoskuse arendamisele annab kool lapsele esinemiskogemusi ja iseseisva töö oskusi. Muusikakooli ülesandeks on ka muusikat austava kontserdipubliku kasvatamine. Muusikakooli õppekorralduse aluseks on Haridusministeeriumi kinnitatud raamõppekavad.

Õppeaasta algab 1. septembril. Õppetöö toimub tunniplaani alusel 45- minutiliste individuaal- ja rühmatundidena ning sisaldab korrapärase töö kõrval ka arvestusi, eksameid ja loomingulist praktikat.

Õppetöö kestvus muusikakoolis on sõltuvalt erialast ja õpilaste vanusest reeglina 7 aastat, mis soovi korral võimaldab edasi õppida keskastme muusikakoolis. Muusikakooli asjaajamise- ja õppekeel on eesti keel. Kooli õpilaskond moodustatakse sisseastumiskatsete alusel Tallinna piirkonna lastest ja noortest, kes soovivad õppida ning omavad selleks vajalikke eeldusi.

Operating as usual

29/03/2021

Täna on sünnipäev heliloojal, koorijuhil ja muusikapedagoogil Raivo Kõrgemäel.

Kõrgemägi õppis 1962–1963 Tallinna Muusikakoolis koorijuhtimist.

Raivo Kõrgemäe loomingu põhiosa moodustavad lastelaulud - üle 400, sh laulud lastekoorile, lisaks laulutsüklid „Tedretähestik“ ja „Seitse lille“ ning muusikaline näitemäng „Timbu-Limbu õukond ja lumemöldrid“. Ta on loonud laule ka nais-, mees- ja segakoorile ning kirjutanud vaimulikke laule.

Raivo Kõrgemäe looming on saanud väga populaarseks – tema lastelaule esitatakse lauluvõistlustel, need on ilmunud paljudes kogumikes ja koolilaulikutes, mitmed neist on kõlanud laulupidudel.

Tänane sünnipäevalaps on RAIVO KÕRGEMÄGI (sündinud 29.03.1944) – helilooja, koorijuht ja muusikapedagoog.

Raivo Kõrgemägi õppis Tallinna Muusikakoolis koorijuhtimist, aastal 1971 lõpetas Tallinna Pedagoogilise Instituudi muusikapedagoogika erialal ja Eesti Heliloojate Liidu noorte heliloojate seminari. Töötas aastail 1971–1991 Tallinna Muusikakeskkoolis solfedžoõpetaja ja lastekoori dirigendina, 1991–2011 Soomes Pihtipudase rahvaülikoolis muusikaõpetaja ja koorijuhina.

Raivo Kõrgemäe loomingu põhiosa moodustavad lastelaulud – üle 400, sh laulud lastekoorile, lisaks laulutsüklid „Tedretähestik“ ja „Seitse lille“ ning muusikaline näitemäng „Timbu-Limbu õukond ja lumemöldrid“. Ta on loonud laule ka nais-, mees- ja segakoorile ning kirjutanud vaimulikke laule.

Kõrgemäe lauludest on ilmunud arvukalt autorikogusid, nt "Lastelaulud" (1988), "Jõulusoove" (1997), "Vaimulikke laule" (1991), "Päikese lapsed" (1996), "Pilla-palla" (1998), "Oi heldeke!" (1998), "Laululohe" (1998), "Seitse lille" (2001), "Mõtlen kevadest" (2001), "Sügisvärvid" (2001), "Ajast aega" (2002), "Raivo Kõrgemäe laulud" (2002), "Laule emadepäevaks" (2003), "Koolisõbrad" (2014), „Lauludega läbi aasta“ (2019).

Raivo Kõrgemäe looming on saanud väga populaarseks – tema lastelaule esitatakse lauluvõistlustel, need on ilmunud paljudes kogumikes ja koolilaulikutes, mitmed neist on kõlanud laulupidudel ("Mu Eestimaa", "Päevaramm", "Meie laagri poisid", "Laulud saatku meid", "Lõoke", "Lapsed tulid", "Kui tuju on mõnus").

[03/24/21]   Vabariiklikul konkursil "Parim noor instrumentalist 2021" osalesid Tallinna Muusikakooli klarnetiõpilased Bruno Lieste ja Elisabeth Allas ja said seal oma vanuserühmas vastavalt I ja II koha!

Palju õnne õpilastele, õpetaja Ivar Sädele ja konsertmeister Mai Otsale!

[03/22/21]   𝗣𝗮𝗿𝗶𝗺 𝗻𝗼𝗼𝗿 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁 𝟮𝟬𝟮𝟭 𝗧𝗮𝗹𝗹𝗶𝗻𝗻𝗮 𝗿𝗲𝗴𝗶𝗼𝗼𝗻𝗶 𝗸𝗹𝗮𝘃𝗲𝗿𝗶𝗼̃𝗽𝗶𝗹𝗮𝘀𝘁𝗲 𝘁𝘂𝗹𝗲𝗺𝘂𝘀𝗲𝗱:

0 vanuserühm
Nika Burak – diplom, õp Irena Truškina
Erik Hagi – diplom, õp Irena Truškina
Karolina Tint – diplom, õp Vladima Jeremjan

I vanuserühm
Liel Aisenstadt – II koht, õp Irena Truškina
Emilia Karabeškina – III koht, õp Irena Truškina
Lenna Maamägi – III koht, õp Juta Targo
Ulrika Valeikaite – III koht, õp Juta Targo
Elisabet Torop – diplom, õp Maire Roovik

II vanuserühm
Helena Kull – I koht, õp Kaja Frischer
Marianna Praks – kiituskiri tubli esinemise eest, õp Juta Targo

III vanuserühm
Polina Mazurenko – III koht, õp Irena Truškina
Milana Ilchenko – III koht, õp Irena Truškina

IV vanuserühm
Ksenia Gretšiškina – I koht, õp Irena Truškina
Marie Urvik – diplom, õp Vladima Jeremjan

Südamlikud õnnesoovid ja edukat vabariiklikku konkurssi!

[03/22/21]   𝗣𝗮𝗿𝗶𝗺 𝗻𝗼𝗼𝗿 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁 𝟮𝟬𝟮𝟭 𝗧𝗮𝗹𝗹𝗶𝗻𝗻𝗮 𝗿𝗲𝗴𝗶𝗼𝗼𝗻𝗶 𝗳𝗹𝗼̈𝗼̈𝗱𝗶𝗼̃𝗽𝗶𝗹𝗮𝘀𝘁𝗲 𝘁𝘂𝗹𝗲𝗺𝘂𝘀𝗲𝗱:

0-vanuserühm
Kirile Kumari - II koht, õp Eneli Hiiemaa, km Piret Randal
Juuli Mari Ruus – III koht, õp Enelin Väisinen, km Mai Ots

I vanuserühm
Liisa –Marie Arakas – I koht, õp Eneli Hiiemaa, km Piret Randal
Emma Lind – tubli osavõtt, õp Enelin Väisinen, km Mai Ots

II vanuserühm
Pauliina Kütson – II koht, õp Eneli Hiiemaa, km Piret Randal
Alvin Runge – III koht, õp Enelin Väisinen, km Mai Ots
Varvara Šustrova – diplom, õp Enelin Väisinen, km Mai Ots

III vanuserühm
Karoli Maria Krause – III koht, õp Eneli Hiiemaa, km Piret Randal
Anna Prokushenkova – III koht, õp Enelin Väisinen, km Mai Ots

Palju õnne ja edukat osavõttu vabariiklikust konkursist!

[03/22/21]   𝗣𝗮𝗿𝗶𝗺 𝗻𝗼𝗼𝗿 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁 𝟮𝟬𝟮𝟭 𝗧𝗮𝗹𝗹𝗶𝗻𝗻𝗮 𝗿𝗲𝗴𝗶𝗼𝗼𝗻𝗶 𝘀𝗮𝗸𝘀𝗼𝗳𝗼𝗻𝗶𝗼̃𝗽𝗶𝗹𝗮𝘀𝘁𝗲 𝘁𝘂𝗹𝗲𝗺𝘂𝘀𝗲𝗱:
Kalle Raidma - I koht
Evan Krautman - II koht
Juhan Altnurme - II koht
Mariia Burova - III koht
Brait Pärnik - III koht
Viggo Kaljulaid - diplom
Jaagup Nõlvak - diplom

Palju õnne õpilastele, õpetaja Valdur Neumannile ja kontsertmeister Mai Otsale!

[03/22/21]   𝗢𝗺𝗮𝗹𝗼𝗼𝗺𝗶𝗻𝗴𝘂𝗸𝗼𝗻𝗸𝘂𝗿𝘀𝘀 𝟮𝟬𝟮𝟭

Sellel aastal toimus Tallinna Muusikakooli omaloomingukonkurss virtuaalselt. Konkursile laekus 23 teost, millest žürii (koosseisus Kirsti Raidma, Maria Kõrvits, Kristian Plink ja Joosep Teppo) valis välja parimad.

Noorem vanuserühm:

I koht
Agnes Külaots - Klaveritsükkel “Talvemängud”
II koht
Tristan Raidma - Lendav aeg
III koht
Anni Maria Plooman - Kevad käes

Keskmine vanuserühm:

I koht
Tristan Priisalm - Spring Rock
II koht
Kirke Vapper - Tuli
III koht
Iida Maria Burghardt - Talvine pärastlõuna

Vanim vanuserühm:

I koht jagamisel
Oskar Varik Kuldkepp - Ootus
Iris Kristel Juurikas - Unustatud tunne
II koht
Liis Hartšenko - Unistus
III koht
Gerda Tiisel - Twist a bit

Eripreemiad:
Noorim osaleja Nika Burak - Dance in the storm

Meeldejääva hingestatud laulu eest Iris Kristel Juurikas - Unustatud tunne

Diplomid:
Dina Šklovskaja
Anastasja Jiwani
Aleksander Tõnurist
Ellen Ingrid Aadamsoo
Ferdinand Ainsar
Alondra Mia Roht
Gloria Roosna
Isabella Aurelia Kiisel
Aasa Annemarii Aasmaa
Liisa Lember
Gertrud Linask

Palju õnne noortele heliloojatele!

[03/05/21]   Parim noor instrumentalist 2021 Tallinna vooru tulemused:

Trompet

Tõnu Markus Rõõmussaar (lisapill, õppinud pool aastat) – diplom, õpetaja Neeme Ots, kontsertmeister Piret Randal

Kaarel Luikmel – diplom, õpetaja Ivo Jürisson, kontsertmeister Mai Ots

Jakob Altnurme – II koht, õpetaja Ivo Jürisson, kontsertmeister Mai Ots

Mathias Kruusmann – III koht, õpetaja Neeme Ots, kontsertmeister Piret RandalMadalad vaskpillid

Karel Kumari (tromboon) – II koht, õpetaja Ott Kask, km Piret Randal

Joosep Tammik (eufoonium) – II koht, õpetaja Ivo Jürisson, km Mai Ots

Pärtel Eimel Tonka (tuuba) – III koht, õpetaja Ivo Jürisson, km Piret RandalPalju õnne teile ja edu vabariiklikul konkursil!

22/02/2021

24. veebruaril on riigi ja rahva pidupäev.
Eesti Vabariigi väljakuulutamisest möödub 103 aastat.
Meie kooli õpilaste esituses kuulete meeleolukat sünnipäevakontserti.
Suur tänu vahvatele õpilastele, õpetajatele ja kontsertmeistritele!

Head Eesti Vabariigi aastapäeva!
🇪🇪
Head kuulamist ja kontserdi nautimist!

https://www.youtube.com/playlist?list=PLU9bRMcmub8KbVlv7s20OrifYw3X78AJ8

19/02/2021

Arseni Kissin - A. Lemba "Etüüd-scherzo"

Et Tallinna Muusikakooli õpilaste tegemistega paremini kursis olla, on Tallinna Muusikakoolil nüüd päris oma Youtube'i kanal 🎥.

Selle nädala jooksul avaldame iga päev video õpilaste tegemistest.

Arseni Kissin esitab Artur Lemba "Etüüd-scherzo", klaveril Maarja Vaitmaa, õpetaja Maris Vallsalu:
https://youtu.be/tJ6dUe-9S7c

Artur Lemba - Etüüd-scherzoArseni Kissin (tšello)Maarja Vaitmaa (klaver)Õpetaja Maris Vallsalu

youtube.com 19/02/2021

Kasper Joel Nõgene - U. Sisask "Skorpion"/P. Uusberg "Meditatsioon"

Et Tallinna Muusikakooli õpilaste tegemistega paremini kursis olla, on Tallinna Muusikakoolil nüüd päris oma Youtube'i kanal 🎥.

Selle nädala jooksul avaldame iga päev video õpilaste tegemistest.

Kasper Joel Nõgene mängib Urmas Sisaski loo "Skorpion" ja Pärt Uusbergi pala "Meditatsioon", õpetaja Maire Roovik:
https://youtu.be/oSk_uFwLOzY

youtube.com Urmas Sisask - SkorpionPärt Uusberg - MeditatsioonKaspar Joel Nõgene (klaver)Õpetaja Maire Roovik

youtube.com 19/02/2021

Matvei Aaron Obolonin - U. Sisask "Veomehe täht"

Et Tallinna Muusikakooli õpilaste tegemistega paremini kursis olla, on Tallinna Muusikakoolil nüüd päris oma Youtube'i kanal 🎥.

Selle nädala jooksul avaldame iga päev video õpilaste tegemistest.

Matvei Aaron Obolonin estiab Urmas Sisaski teose "Veomehe täht", õpetaja Irene Pirnpuu:
https://youtu.be/GOF9wWBGo4M

youtube.com Urmas Sisask . Veomehe tähtMatvei Aaron Obolonin (klaver)Õpetaja Irene Pirnpuu

18/02/2021

Tõnu Rõõmussaar

Et Tallinna Muusikakooli õpilaste tegemistega paremini kursis olla, on Tallinna Muusikakoolil nüüd päris oma Youtube'i kanal 🎥.

Selle nädala jooksul avaldame iga päev video õpilaste tegemistest.

Tõnu Rõõmussaar esitab Andrea Holzer-Rhombergi teose "Galopp", klaveril Maarja Vaitmaa, õpetaja Maris Vallsalu:
https://youtu.be/A5-molm1kbw

tšello

18/02/2021

Sigrit Meister, õpetaja Sigrid Piho - A. Holzer - Rhomberg "Tormisel merel"

Tallinna Muusikakoolil on nüüd oma Youtube'i kanal, kus saab kuulda ja näha õpilaste tegemisi!

Sel nädalal avaldame iga päev kananlil video õpilaste tegemistest!

Sigrit Meister mängib pala "Tormisel merel", õpetaja Sigrid Piho, kontsertmeister Ülle Ritsbek:
https://youtu.be/_9ta5T_howw

viiul

17/02/2021

Rein Rannap - Viletants

Tallinna Muusikakoolil on nüüd oma Youtube'i kanal, kus saab näha ja kuulda muusikakooli õpilaste tegemisi!

Sel nädalal avaldame iga päev kanalil video õpilaste esinemistest!

Rein Rannapi teost "Viletants" esitab Pauliina Kütson, klaveril Piret Randal. Pauliina õpetaja on Eneli Hiiemaa.
https://youtu.be/_cUnbgdRGIs

flööt

youtube.com 17/02/2021

Oskar Varik Kuldkepp - A. Pärt Ukuaru valss

Tallinna Muusikakoolil on nüüd oma Youtube'i kanal, kus saab näha ja kuulda muusikakooli õpilaste tegemisi!

Sel nädalal avaldame iga päev kanalil video õpilaste esinemistest!

Klaveriõpilane Oskar Varik Kuldkepp mängib Arvo Pärdi "Ukuaru valssi", õpetaja Riina Maandi:
https://youtu.be/IAFc-Q2x7-M

youtube.com klaver

youtube.com 16/02/2021

Jakob Altnurme - Trompet

Et Tallinna Muusikakooli õpilaste tegemistega paremini kursis olla, on Tallinna Muusikakoolil nüüd päris oma Youtube'i kanal 🎥.

Selle nädala jooksul avaldame iga päev video õpilaste tegemistest.

Täna saab kuulda ja näha trompetiõpilase Jakob Altnurme esituses Mozarti ja Weigneini palasid, klaveril Mai Ots.
https://youtu.be/3oamkQvbPoY

Like&subscribe!

youtube.com 1. Kavatiin - Wolfgang Amadeus Mozart2. Väike kontsert l ja ll osa - Andre Waignein.

youtube.com 15/02/2021

Andrius Krisciunas - E. Clapton Layla

Et Tallinna Muusikakooli õpilaste tegemistega paremini kursis olla, on Tallinna Muusikakoolil nüüd päris oma Youtube'i kanal 🎥.

Selle nädala jooksul avaldame iga päev video erinevate õpilaste esitustest.

Siin näed Andrius Krisciunase ja tema õpetaja Aleksandr Statsenko esituses Eric Claptoni lugu "Layla":
https://youtu.be/bUyklxasdiE

Like&subscribe!

youtube.com kitarr

02/02/2021

Tallinna Muusikakool

Omaloomingukonkurss ootab teoseid Tallinna Muusikakooli õpilastelt!
🎼

25/01/2021

Omaloomingukonkurss ootab teoseid Tallinna Muusikakooli õpilastelt!
🎼

[12/07/20]   Vabariiklik noorte pianistide konkurss Eesti Kõla IX

Seekordne noorte pianistide konkurss „Eesti kõla" peeti kontaktivaba virtuaalkonkursina 1.–6. detsembrini. Konkurss toimus kuues vanuserühmas, neljas vanusegrupis peeti arvestust kahes kategoorias. Konkursil osales kokku 80 mängijat.

Tegemist oli teadaolevalt Eestis esimese e-konkursiga, formaadi valik oli põhjustatud Covid-viiruse laialdasest levikust.

Konkurssi hindas rahvusvaheline žürii koosseisus: Toomas Vana (Eesti, Saksamaa), Rudolf Vanks (Läti), Kari Tikkala (Soome).MEIE KOOLI TULEMUSED

II B vanuserühm

ULRIKA VALEIKAITE, õpetaja Juta Targo - I KOHT ja eripreemia Eesti helilooja teose esituse eest

KIRKE VAPPER, õpetaja Elina Seegel – diplom

ANITA UUSSALU, õpetaja Kadri Malm – diplom

ELISABET TOROP, õpetaja Maire Roovik – diplom

III B vanuserühm

ANNA UUSSALU, õpetaja Kadri Malm- diplom

IV B vanuserühm

KASPER JOEL NÕGENE, õpetaja Maire Roovik – I KOHT, eripreemia klassikalise suurvormi eest

MADIS SIKK, õpetaja Riina Maandi – diplom

V B vanuserühm

KSENIA GRETŠIŠKINA, õpetaja Irena Truškina – II KOHT, eripreemia Eesti helilooja teose esituse eestPALJU ÕNNE OSALEJATELE JA ÕPETAJATELE!

17/11/2020

15. novembril toimunud konkursi Trompetitalendid Tallinn 2020 osalejad Mathias Kruusman (II koht, õpetaja Neeme Ots), Jakob Altnurme(II koht) ja Kaarel Luikmel (III koht) oma õpetaja Ivo Jürissoni ja kontsertmeistrite Piret Randali ja Mai Otsaga.

Konkursi tulemused:

Mathias Kruusmann (õp Neeme Ots, kontsertmeister Piret Randal) - II koht 10-11-aastaste vanusegrupis.

Jakob Altnurme (õp Ivo Jürisson, kontsertmeister Mai Ots) - II koht 10-11-aastaste vanusegrupis.

Kaarel Luikmel (õp Ivo Jürisson, kontsertmeister Mai Ots) - III koht 12-13-aastaste vanusegrupis.

17/11/2020

23. oktoobril toimus 38. akordionimuusika konkurss.
Tallinna Muusikakoolist osales Mia Lee Kähri, kes saavutas III koha. Tema õpetaja on Tiina Välja.
Palju õnne!

17/11/2020

On rõõm teatada häid uudiseid!
15. nov. toimus konkurss Trompetitalendid Tallinn 2020, kus osalesid edukalt ka kolm Tallinna Muusikakooli trompetisti:

Mathias Kruusmann (õp Neeme Ots, kontsertmeister Piret Randal) - II koht 10-11-aastaste vanusegrupis.

Jakob Altnurme (õp Ivo Jürisson, kontsertmeister Mai Ots) - II koht 10-11-aastaste vanusegrupis.

Kaarel Luikmel (õp Ivo Jürisson, kontsertmeister Mai Ots) - III koht 12-13-aastaste vanusegrupis.

Palju õnne!

17/11/2020

Koostöös Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia / Estonian Academy of Music and Theatrega andis eesti üks silmapaistvamaid pianiste, Mihkel Poll, meistrikursuse Tallinna Muusikakooli klaveriõpilastele, mis toimus 12.-13.novembril.

Kogemus oli inspireeriv kõigile osapooltele!

30/10/2020

Tallinna Muusikooli kolimine

Sügis on muutuste aeg ja nii ka Tallinna Muusikakoolis.
Seoses Narva mnt 28 hoone renoveerimisega kolib kool mõneks ajaks Endla 22, endisesse Tallinna Keeltekooli majja.
Siin on video kolimise protsessist.

19/10/2020

17. oktoobril toimus Maris Vallsalu tšelloõpilaste kontsert Tallinna Keskraamatukogus.

Kontsertmeister Maarja Vaitmaa.

19/10/2020

Tallinna Muusikakooli klaveriõpetaja Marina Sinkelile omistati Bruno Luki stipendium Eesti Klaveriõpetajate Ühingu poolt tunnustamaks väljapaistavat Eesti klaveriõpetajat.
Preemiaga soovitakse ühtlasi jäädvustada kauaaegse Tallinna Konservatooriumi (pregu Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia) klaveriprofessori ja EKÜ esimese esimehe Bruno Luki mälestust.

Pildil Marina Sinkel õpilastega.

19/10/2020

Bruno Luki stipendiumi pälvis väljapaistev Tallinna Muusikakooli klaveriõpetaja MARINA SINKEL ja noore klaveriõpetaja stipendiumi Nõmme Muusikakooli õpetaja NAILY SARIPOVA. Preemiad anti üle täna festivalil KLAVER Kuna Marina Sinkel ei saanud olla tseremoonial kohal, võtab preemia vastu tema õpilane Olga Kulikova. Palju-palju õnne!!!
FOTO Gunnar Laak / Eesti Kontsert

Bruno Luki stipendiumi pälvis väljapaistev Tallinna Muusikakooli klaveriõpetaja MARINA SINKEL ja noore klaveriõpetaja stipendiumi Nõmme Muusikakooli õpetaja NAILY SARIPOVA. Preemiad anti üle täna festivalil KLAVER Kuna Marina Sinkel ei saanud olla tseremoonial kohal, võtab preemia vastu tema õpilane Olga Kulikova. Palju-palju õnne!!!
FOTO Gunnar Laak / Eesti Kontsert

13/10/2020

Täna toimus Hingemuusika kontsert Rootsi-Mihkli kirikus. Esinesid Tallinna Muusikakooli solistid ja ansamblid.
Südamlik tänu Rootsi-Mihkli kirikule, PLMF Pille Lille Muusikute Fondile, kōigile esinejatele, õpetajatele, lastevanematele ja publikule.

err.ee 09/10/2020

Muusikakooli ootamatu remont tekitab lastevanematele logistikakaose

Tallinna Muusikakooli remont ja kolimine sai kajastust ka Eesti Rahvusringhäälingus:
Indrek Treufeldt käis rääkimas Tallinna Muusikakooli direktori Kadi Katariina Sarapikuga.
https://www.err.ee/1143794/muusikakooli-ootamatu-remont-tekitab-lastevanematele-logistikakaose

err.ee Tallinna Muusikakooli ootamatult algav remont tekitab sadadele lapsevanematele keerukaid logistikaprobleeme. Linn kasutab remonditöödeks valitsuse viiruseaja erimeetmete raha, mille kasutamist tuleb alustada käesoleva aasta jooksul.

05/10/2020

Tallinna Muusikakooli klaveriõpetaja Marina Sinkel on valitud Tallinna aasta huvialaõpetajaks 2020 ja pälvis haridusameti tunnustuse.

Palju õnne ja head õpetajate päeva!

29/09/2020

13. oktoobril kõlab Rootsi–Mihkli Kirikus muusikakooli õpilaste kontsert. Esinevad oreli-, klaveri-, akordioni-, trompeti-, flöödi-, klarnetisolistid. Saab kuulda põnevaid ansambleid: flöötide ja klarnetite ansambel, keelpillitrio ning kandleansambel. Repertuaaris on klassikalised teosed, rahvamuusikat ning kaasaegseid muusikapärle.

27/08/2020

Täna tähistab sünnipäeva muusikateadlane ja pedagoog Leida-Tiia Järg, keda võib tituleerida Eesti erudeeritumaks muusikaajaloolaseks. Aastail 1954-1961 õppis ta Tallinna Laste Muusikakoolis Erika Franzi klaveriklassis.
Õpinguaastate kohta muusikakoolis lisab Leida-Tiia Järg:
"Ta [Erika Franz] andis mulle piisavalt enesekindlust, millest oli hirmsasti puudu, ja pani mind niiviisi mängima, et mu lõpueksam läks vist päris korda. Ja ime küll, lõpuaktusel kontserdisaalis pandi mind mängima Eduard Oja “Eesti tantsu”. Oli kuidagi endastmõistetav, et ma peaksin muusikaasja edasi õppima.”

Palju õnne!

27. augustil tähistab sünnipäeva LEIDA-TIIA JÄRG, muusikateadlane ja pedagoog.

Ta kasvas üles Tallinnas Lillekülas Hipodroomi lähistel. Kooliteed alustas 1950. aastal vastavatud Tallinna 8. Mittetäielikus Keskkoolis. Selle lõpetamise järel (1957) õnnestus tal saada Tallinna 2. Keskkooli (praeguse reaalkooli) 8. klassi õpilaseks. 1961. aastal lõpetas ta nii keskkooli kui ka Tallinna Laste Muusikakooli, mis tegutses toona Tallinna Konservatooriumi juures.

Õpinguaastate kohta laste muusikakoolis lisab Leida-Tiia Järg: “Mul vedas, sattusin seal lõpuks Erika Franzi klaveriklassi. Ta andis mulle piisavalt enesekindlust, millest oli hirmsasti puudu, ja pani mind niiviisi mängima, et mu lõpueksam läks vist päris korda. Ja ime küll, lõpuaktusel kontserdisaalis pandi mind mängima Eduard Oja “Eesti tantsu”. Oli kuidagi endastmõistetav, et ma peaksin muusikaasja edasi õppima.”

Aastail 1961–1965 õppis ta Tallinna Muusikakoolis, 1966–1972 Tallinna Riiklikus Konservatooriumis muusikateaduse alal ja 1973–1976 Moskva konservatooriumi aspirantuuris.

Leida-Tiia Järg on töötanud Kärdla Laste Muusikakooli direktorina (1965–1970), muusikaõpetajana Tallinna 21. Keskkoolis (1970–1973), Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi teadurina (1972–1973) ning muusikaajaloo õppejõuna Tallinna Muusikakeskkoolis (1970–1971, 1976–1997). 1980. aastatel juhtis ta Tallinna Kultuuriülikoolis (praegu Tallinna Rahvaülikool) muusikaosakonda. Alates 1976. aastast on Leida-Tiia Järg Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (varasemalt Tallinna Riiklik Konservatoorium) õppejõud. Tema õpilaste hulka kuuluvad muusikateadlased Kaja Irjas, Evi Arujärv ja Anu Kõlar.

Leida-Tiia Järg on uurinud peamiselt eesti heliloojate (C. Kreek, P. Süda, H. Jürisalu, M. Kuulberg) loomingut, samuti puhkpillikvintetižanri kujunemislugu, helikeele probleeme. Ta on avaldanud rohkelt artikleid perioodikas ja erialaväljaannetes (nt ajakirjas “Teater. Muusika. Kino”) ning teinud juba pea 15 aastat raadiosaateid muusikaajaloo alal Klassikaraadiole (eelkõige saade “Järjehoidja”).

Tegevuse eest eesti klassikalise muusika uurimisel, pedagoogitöös ning muusikaajaloo tutvustamisel laiemale avalikkusele on ta pälvinud Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemia (2008), Heino Elleri nimeline muusikapreemia (2010), Eesti Muusikanõukogu muusikapreemia (2013), Valgetähe V klassi teenetemärgi (2015), Eesti Rahvuskultuuri Fondi eristipendium (2019).

Urve Läänemets, kolleeg Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemiast, nimetab Leida-Tiia Järgi erudeerituimaks muusikaajaloolaseks, eriti mis puudutab eesti muusikat ja 20. sajandi vene muusikat. “Imetlusväärne on tema faktitäpsus ja analüüside sügavus. Ta on sage lektor ka õpetajate täienduskoolitustel. Ja mitte ainult muusikaõpetajaile. Omal ajal 1983–1993 oli ta aktiivselt tegev tollase Vabariikliku Õpetajate Täiendusinstituudi ja Eesti Hariduse Arenduskeskuse juures. Võõrkeeleõpetajad olid talle väga tänulikud just muusikaajaloolise info eest, mis on ju õpetaja kultuuripildi ja maaloolise õppe oluline osa,” lisab Urve Läänemets.

Videos (show all)

Tallinna Muusikooli kolimine
Õpetaja Ene Salumäe muusikapäeval Gustav Adolfi Gümnaasiumis
Muusikapäev Gustav Adolfi Gümnaasiumis
Marta Pärn ja Darja Kisseljova - Valeri Gavrilin "Tarantella"

Location

Category

Address


Endla 22
Tallinn
10142
Other Schools in Tallinn (show all)
Uus Vana Teater Uus Vana Teater
Papli 4/1
Tallinn, 12012

teater ja teatrikool ning filmistuudio

Kaari Sillamaa Kaunite Kunstide Kool Kaari Sillamaa Kaunite Kunstide Kool
Tallinn, 10317

Koolis tegutsevad mudilasteater, lasteteater, noorteteater ning mudilaste laulu-ja näitering. Samuti ka pilliõpe.

Eesti Massaaži- ja Teraapiakool Eesti Massaaži- ja Teraapiakool
Kadaka Tee 4
Tallinn, 10621

Massaažisalong- ja kool asuvad aadressil Kadaka tee 4, Tallinn. Massaažiaegade broneerimine telefonil +372 6646 192 või e-mailil [email protected]

Loomekoda Loomekoda
Tähe 32
Tallinn, 11619

Huvikool Loomekoda pakub käsitöö- ja kunstialast huviharidust.

Nupula Erahuvikool Nupula Erahuvikool
Rannamõisa Tee 3 Arigato Spordiklubi
Tallinn

www.nupula.eu; www.facebook.com/NupulaErahuvikool

Memme Musi lastehoid Memme Musi lastehoid
Kevade 2a
Tallinn, 10137

Memme Musi eralasteaed on kodune väike lasteasutus, kus võimaldatakse lapsel saada alusharidus.

Vaisu Vaisu
Ussimäe Tee 12/2
Tallinn, 13914

Pakub koolitusi keevitamis erialadel, mis on väga nõutavad tööturul ja valmistab ette elukutselisi spetsialiste, keda vajavad tootmisettevõtted.

Tallinna Kopli Ametikool Tallinna Kopli Ametikool
Kopli 98
Tallinn, 11711

Tallinna Kopli Ametikool Kopli 98, 11711 Tallinn E-post: [email protected] Telefon: +372 66 44 670

Öppna Förskolan Tallinn Öppna Förskolan Tallinn
Rüütli 9
Tallinn, 10130

Det primära med verksamheten är just att ge både barn och vuxna möjlighet att under avslappnade former få träffas och umgås på det svenska språket.

Baltijos kino ir medijų mokykla (BFM) Baltijos kino ir medijų mokykla (BFM)
Narva Mnt 27
Tallinn

Tarptautinė kino, televizijos ir audiovizualinių medijų mokykla Šiaurės Europoje www.bfm.ee

Kaia-Liisa Sisemise Tarkuse Kool Kaia-Liisa Sisemise Tarkuse Kool
Niine 9
Tallinn, 10414

Kaia-Liisa Reinut on enesearengu koolitaja ja terapeut, kes aitab Sul mõista, kes Sa tegelikult oled, et Sa terveneks ja saaksid elada õnnelikku, külluslikku ja väekat elu läbi inspireerivate koolituste/loengute, teraapiate ja raamatute.