Tallinna Lasteaed Pallipõnn

Meie lasteaed HOOLIB, me oleme sõbralikud ja SALLIVAD ja meiega on TURVALINE :) Need on Pallipõnni lasteaia põhiväärtused! Pallipõnnid on: KARLSSONID/ KRÕLLID/ NAKSITRALLID/ PILLERKAARE PIILUD/ POKUD/ PÄTUD/ PÖIAL-LIISID/ SIPSIKUD/ TUULESELLID/ TÖNTSA-TÄNTSAD/ VIKERKAARE LAPSED/ VIKERKAARE TIBUD/ VIPLALAD * Töötame HEA ALGUSE (Step by Step) metoodika järgi. * Meil on kasutusel "Kiusamisest vabaks!" metoodika. * Kuulume Tervist edendavate lasteaedade võrgustikku (TEL).

Mission: Tallinna Lasteaed Pallipõnn on hea mainega lasteaed, kus töötavad professionaalsed ja loovad õpetajad. Lasteaias on loodud turvaline õppimist soodustav keskkond. Pallipõnni lasteaiast lähevad kooli koostöö - ja vastutusvõimelised, üksteisest hoolivad õpihimulised lapsed, kellel on kujunenud säästva tarbimise ja tervisliku käitumise hoiakud.

Operating as usual

Soovime kõikide soovide täitumist uuel aastal! Pildi joonistas 5 aastane Eva.

Täname lahket ja heldet Jõuluvana ning soovime kõigile kaunist ja rahulikku jõuluaega.

2020 aastal osalesid meie lasteaia erirühmade lapsed Väikesportlaste programmis, jätkates 2016-2018 Erasmus+ rahvusvahelise projekti YAP programmi laste üldmotoorikat arendavate tegevuste ja mängudega. Täname Eriolümpia Eesti Ühendust toreda jõulukingituse eest programmis osalenud lastele ja liikumisõpetajatele.

Pokude, Karlssonite ja Töntsa-Täntsade rühmad osalesid heategevusprojektis "Jõulukaardid hooldekodudele". Laste meisterdatud jôulukaardid pandi postiga teele, et rõõmustada Lihula Südamekodu, Tapa hooldekodu ja Vastseliina hooldekodu elanikke ja töötajaid.
Soovime kõigile rahulikke jõule, rõõmsat meelt ja ikka tervist!

Pätude rühm lõpetas oma Sügisprojekti. Lapsed on projekti käigus kogunud palju uusi teadmisi, jälginud ümbrust suure huvi ja mängulisusega, valmistanud sügisemõõdikut ja teraviljataskuid ning õppinud palju õues. Üheskoos uuriti mis kell läheb õues valgeks ja mis kell pimeneb, mis värvi on loodus ning millised on sügise märgid. Põnevust tekitas omakorda lastele Päästeameti õppepäev ja matk loodusesse. Igaühel oli midagi rõõmsat lisada ka mööduvast sügisest, et helde sügis annab meile juur – ja puuvilju, aiasaadusi, metsaande, värvib looduse kirjuks ja puistab lehti ning vihmasagaraid. #MÕK

Kaunist ja ilusat jõuluootust!

[11/25/20]   Osalesime 25. novembril noorsootöö nädala raames üle-eestilisel tantsuaktsioonil, mille lööklause sel aastal on "Loon ise oma elu" 1-minutilise tantsukava on kokku seadnud tantsuhiid Märt Agu Liis Lemsalu loo "Halb ja hea" taustal, mis sümboliseerib loomingulisust, julgust ja ettevõtlikkust proovida midagi uut, et luua seeläbi ise oma elukogemust.
#looniseomaelu #noorsootöönädal2020

Koostööprojekti "Koolilt lasteaiale" raames saime sellel aastal lasteaiale arendava "Tunnetuskasti". Täname Tallinna Nõmme Põhikooli tublisid õpilasi, kes meisterdasid ja õmblesid ning Tallinna Haridusametit toreda eestvedamise eest.

Töntsa-Täntsad õppisid sellel nädalal tundma eelajaloolisi loomi. Lapsed joonistasid dinosauruseid ja valmistasid ise lauamänge, Dash ja Ozobot haridusrobotitega otsiti ja külastati mängus erinevaid dinosauruseid ning õues toimus aaretejaht, kus lastel tuli kaardi järgi lasteaia hoovist üles leida 5 dinosaurust. #MÕK

Pillerkaare Piilude lapsed külvasid kevadel oma aianduskasti lehtpeedi ja punapeedi seemned. Lapsed rõõmustasid, kui esimesed peeditaimed mullast pead välja pistsid. Hoolega kasteti ja rohiti taimi ning nüüd oli lõpuks aeg saagikoristuseks. #MÕK

Meie lasteaed osales 2018 aastal Rahvusvahelises alushariduse ja laste heaolu uuringus. Eestist osales rohkem kui 2100 last 200st lasteaiast ning ligikaudu 1800 lapsevanemat ja 700 õpetajat.

Aga meil käisid täna mardisandid. Pokude rühma väikesed mardisandid ja õpetajate mardipere koos mardiisa, mardiema, mardihane ja ennustajaga laulsid mardilaule, kontrollisid laste ja täiskasvanute tagurpidi lugemisoskust, esitati mõistatusi ning ennustati mis pererahvast ees ootab. Sooviti kogu Pallipõnni perele õnne ning mardiisa oma vitsaga soovis veel kõigile tugevat tervist ka.

Isa tõstab õhku mind, olen tema naerulind. Naeran salud kajama, metsa valud ajan ma. Naeran tuppa päikese, unest venna väikese. (Erika Esop)
Ilusat isadepäeva!😊

Mustamäe liiklusmängukeskus koostöös Tallinna Haridusametiga andis meie lasteaia Töntsa-Täntsade koolieelikute rühmale võimaluse osaleda tasuta liiklustunnis. Esialgu toimus mänguline teooriaõpe, kus räägiti, kes on liiklejad, kuidas liigelda, millised ohud on liikluses, korrati liiklusmärke ning vaadati erinevaid liikluspilte. Seejärel said lapsed liikluslinnakus hakata liiklemist harjutama erinevate elektriautodega. Liikluslinnak sarnanes päris liiklusele, seal olid liiklusmärgid, toimivad valgusfoorid, erinevad ristmikud, ringliiklus, ühe- ja kahesuunalised teed, reguleeritud ja reguleerimata ülekäigurajad, jupike pimedat maanteed, tunnel jalakäijatele, autopesula ning bensiinijaam. Haljasaladel sai erinevatel mängualadel mängida, pargis istuda, kiikuda, joonistada või niisama jalakäijana ringi jalutada. Lastel oli võimalus mängida politseinikke, selleks said nad helkurvestid, mütsid jm vajaliku. Lastele meeldis liiklusmängukeskuses väga ning saime kiita, kui targad ja eeskujulikud liiklejad on Töntsa-Täntsade rühma lapsed. Täname Tallinna Haridusametit ja Mustamäe liiklusmängukeskuse toredaid programmijuhte. #MÕK

Pallipõnni 6-7 aastased lapsed osalesid teisipäeval, 27.oktoobril vahval väljasõidul Tallinna Haridusameti ja Keskonnainvesteeringute Keskuse ühise projektiga Sagadi mõisaparki ja Altjale. Suur tänu RMK Sagadi Looduskooli õpetajatele, kes korraldasid mitmekülgse ja toreda õppeprogrammi "Kes elab metsa sees".🙂

Tuulesellide rühma lapsed naudivad väga karude koosoleku massaažiringe. Pärast massaažiringi jäid lapsed veel iseseisvalt luuletust lugema ja proovisid üksteise seljale juhise järgi massaaži teha. Väikestes gruppides ühised arutelud karude koosolekul on julgustanud lapsi kaasa rääkima ja omi mõtteid avaldama. #kiusamisestvabaks

Tuulesellid, Krõllid, Naksitrallid, Karlssonid ja Viplalad mängisid täna õues koos muusikaõpetaja Kaiega orkestripille ja laulsid toredaid laule sügisest.

Pallipõnn õppis täna õues, õpetajad suunasid lapsi tegema meeskonnatööd ja kasutama õppimisel oma 5- meelt. Väga populaarne oli seekord "Hoovibingo", aga lastele pakkus palju põnevust ja rõõmu ka hommikuring õues, tegutsemine looduslike vahenditega, erinevad tähelepanu - ja osavust nõudvad mängud, õuekunst, "indiaanlaste" looduseuurimine, liikumisrajad ning lugemis - ja nuputamisülesannetega orienteerumismäng. Laste arvates oli täna üks väga lahe lasteaiapäev. #MÕK

Töntsa -Täntsad ja Pokud käisid täna Tädu loodusõpperajal. Üheks huvitavamaks vaatamisväärsuseks olid seal rändrahnudel kasvavad kuused. Oma teekonnal saime informatsiooni sealsete metsaelanike kui ka loodusnähtuste kohta. Lapsed said teada, mis on tuulemurd, et metsasipelgate ehk kuklaste pesa võib olla isegi 2 meetri kõrgune ning nad talvituvad pesa maa-alustes käikudes. Pidasime piknikut ja mängisime „Aaretejahti“, kus lastel tuli teha meeskonnatööd ning leida loodusest materjali ette antud omadussõna või nimetuse järgi. Tagasiteel otsustasime proovida, mis tunne on liikuda metsas, kus ei ole tähistatud õpperada ees. See pakkus lastele palju avastamisrõõmu ning hiljem öeldi, et see oli kohe eriti põnev teekond. #MÕK

Pöial-Liisid, Pätud, Pillerkaare Piilud, Sipsikud, Pokud ja Töntsa-Täntsad pidasid täna õues koos muusikõpetaja Inessaga vahvat "Aaretejahti". Lauldi sügisest, mängiti pilli ning kõige rohkem põnevust pakkus lastele loomulikult "aarde" otsimine kaardi järgi. #MÕK

Pallipõnni koolieelikud osalesid täna Põhja Päästeameti projektis "Tulest targem". Koos päästjatega korrati üle, kuidas hoida ära tuleõnnetust ning kuidas käituda õnnetuse korral. Lapsed avaldasid muljet oma heade teadmistega. Kõige rohkem pakkus lastele põnevust päästjate varustus ja päästeauto oma vägeva tehnikaga. Täname Tallinna Lilleküla komondo päästjaid väga hariva koolituse eest. #MÕK

Head õpetajate päeva! Täname Reval kondiitreid ja Mustamäe Linnaosa Valitsust.

[10/02/20]   Hea Tallinna haridushuviline!

Seoses viiruse levikuga ei toimu tänavu aasta õpetaja galat Tallinna Lauluväljakul. Tunnustamine toimub digiajastul virtuaalselt.
Tunnustatakse meie Pillerkaare piilude õpetajat Marge Simmermanni ja tuttava nime leiab ka kooliõpetajate seast - Heddi Reinsalu ning kunagise Pallipõnni õppealajuhataja Erika Simmulsoni.
Ootame kõiki huvilisi juba täna, 02.10.2020 kell 18.00, osa saama pidulikust virtuaalgalast.
Tõnis Niinemets juhib õhtut, kus musitseerib Rita Ray koos oma õpetaja Kadri Voorandiga. Programmis on vaatajatele põnev üllatus.

Sündmuse link on leitav: https://www.tallinn.ee/est/haridusasutused/Tallinna-opetajate-paeva-gala.

Lehele ilmub ülekanne reedel 02.10 kell 17.30. Ülekannet on võimalik vaadata ka Tallinna Haridusameti Facebookist.
Toredat õpetajate päeva!🙂❤️

Meie osaleme Euroopa Spordinädalal. Pallipõnni lasteaia töötajad pidasid täna lõuna ajal Euroopa Spordinädala raames maha ägeda rahvastepalli turniiri. Eesti Olümpiakomitee ja Ühendus Sport Kõigile tänavad Pallipõnni lasteaeda osalemise eest Spordinädal 2020. Liikudes võidad alati!

Sipsikud käisid õuesõppe jaoks otsimas puid, kus kasvaksid kastanimunad, tammetõrud, käbid. Lapsed said erinevate meelte abil avastada sügisest loodust. Leitud loodusliku materjaliga mängides matkiti sügisesi põllutöid ning sai selgeks, milliseid töid sügisel üldse teha tuleb. Pärast sai "kartulite" abil loendamist ja hulkade võrdlemist harjutada. #MÕK

Palju õnne Pillerkaare piilude armas õpetaja Marge Simmermann ja palju õnne kõigile!🙂❤️

Selgunud on Tallinna aasta silmapaistvamad haridustöötajad ja -teod 💥
https://www.tallinn.ee/est/haridus/Uudis-Selgunud-on-Tallinna-aasta-silmapaistvamad-haridustootajad-ja-teod?filter_otsing_uudis_rubriik_id=100

Väikesed Viplalad käisid esimest korda õppekäigul. Jalutati lasteaia ümbruses, uuriti erinevaid liiklusvahendeid (autod, trollid, bussid) ning samuti tuletati meelde, kuidas peab jalakäia liikluses käituma. Lastele tekitas õppekäik häid emotsioone ning kaks nädalat rivis kõndimise harjutamine andis hea tulemuse. #MÕK

[09/13/20]   Toredat vanavanemate päeva!❤️

Sellel õppeaastal on meie tervisemeeskonnal plaanis tutvustada lastele erinevaid suve ja talve spordialasid. Juba sellel nädalal said lapsed spordihommikutel hüpata kaugust, mõõta kiirust teatejooksus ja harjutada palliviskeid.

Eelmisel nädalal alustasime uut õppeaastat Kernu mõisas meeskonnatöö koolitusega "Muutunud õpikäsitus ning muutunud õpetaja". Täna aga tutvustasid meie oma õpetajad Laura Õigus ja Jana Naudi õpetajate ühises õpitoas Eliisi keskkonna erinevaid võimalusi ning kuidas viia läbi lastevanemate koosolekut Zoomis. Ühtlasi täname Mustamäe Linnaosa Valitsust maitsva ja tervisliku puuvilja vaagna eest.

Pokude rühma lapsed leidsid õuest vahva rohelise rööviku. Üheskoos vaadeldi ja uuriti röövikut ning lõpuks küsiti loomaaiast järele, kellega tegemist. Selgus, et see põnev leid on sirelisuru röövik. Suru ise on ööliblikas, muideks üks suuremaid meie liblikaid üldse. #MÕK

Täname Pallipõnni tublit rahvastepalli naiskonda eduka osalemise eest Mustamäe lasteaednike rahvastepalli võistlusel. Naiskonda kuulusid õpetajad Raili Mitt ( kapten), Aire Gruzdev, Katrin Viinapuu, Anne-Ly Savason, Laura Õigus ja Helgi Palm.

[08/31/20]   1.september on teadmiste päev. Rõõmsalt ja õhinaga õppimist uuel õppeaastal!🍀

Armsad Pillerkaare Piilude ja Vikerkaare Tibude lõpetajad, soovime teile ilusat, peagi algavat kooliteed!

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Head rahvusvahelist tantsupäeva!
Käes on advendiaeg
Mis sulle lasteaias meeldib ja ei meeldi
Tegvuse osa Bee-Botiga

Location

Telephone

Address


Akadeemia Tee 50
Tallinn
12613

Opening Hours

Monday 07:00 - 19:00
Tuesday 07:00 - 19:00
Wednesday 07:00 - 19:00
Thursday 07:00 - 19:00
Friday 07:00 - 19:00
Other Elementary Schools in Tallinn (show all)
Vokaali- ja Tantsukeskus «DiapasooN» MTÜ Vokaali- ja Tantsukeskus «DiapasooN» MTÜ
Vilisuu 7
Tallinn, 13626

Творческий Центр Натальи Зенченко "Диапазон"

International School of Estonia International School of Estonia
Juhkentali 18
Tallinn, 10132

An IB World School, authorised in PYP, MYP, DP and accredited by NEASC (www.neasc.org) and Council of International Schools (www.cis.org)

Orhan Huvikool Orhan Huvikool
Narva Mnt 25
Tallinn, 10120

Eralasteaed Naba Eralasteaed Naba
KLOOSTRIMETSA TEE 29 / METSAVAHI TEE 24A
Tallinn, 11911

Mis on Naba? Naba on terve pere maailm - maailmanabade lasteaed, huvialakool ja beebiklubi. Naba on maja, mis on tehtud laste jaoks ja lastele mõeldes!

Tallinna Kivimäe Põhikool Tallinna Kivimäe Põhikool
Leegi 14
Tallinn, 10914

Kivimäe kool- traditsioonidele tuginev, head põhiharidust pakkuv, sõbraliku keskkonnaga kodulähedane kool.

Gustav Adolfi Gümnaasium Gustav Adolfi Gümnaasium
Suur-Kloostri 16
Tallinn, 10133

Gustav Adolfi Gümnaasium www.gag.ee

Tallinna Lasteaed Sinilind Tallinna Lasteaed Sinilind
A. H. Tammsaare Tee 115
Tallinn, 12917

See siin on Tallinna Lasteaed Sinilinnu lehekülg, kus kirjutame kõigest toredast, millega tegeleme.

Ristiku Põhikool Ristiku Põhikool
Ristiku 69
Tallinn, 10317

Ristiku Põhikool asub Põhja-Tallinna linnaosas ja võtab vastu Tallinna linna õpilasi. Õppe- ja kasvatustöö lähtub Põhikooli riikliku õppekava nõuetest.

JWG 2010 C JWG 2010 C
Luise 38
Tallinn, 10142

Emili Kool Emili Kool
Keevise 2
Tallinn, 11415

Emili kool on pidevalt arenev kogukonnakool, kus on olulised head suhted ning tasakaal innovatsiooni ja traditsiooni ning akadeemiliste ja sotsiaalsete oskuste vahel. Liigume ja loeme iga päev palju!

FRESHMAN FRESHMAN
Kristiina 15, II Korrus
Tallinn, 10131

Oleme kogenud ja laia teadmistepagasiga IT – ettevõte. Meie töö tulemuseks on hästitoimivad kodulehed, e-poed ja internetiturunduse strateegiad.

Hilariuse kool Hilariuse kool
Sõle 40
Tallinn, 10317

Hilariuse kool on mõeldud erivajaduslikku õpet vajavatele lastele. Enda juurde ootame õpilasi, kes on määratud toimetuleku õppekavale.

About   Contact   Privacy   FAQ   Login C