Tallinna Kalligraafia Kool

Каlligraafia kool täiskasvanutele ja lastele Школа каллиграфии для взрослых и детей

Kalligraafia kooli asutas 2005 aastal Anatoli Ljutjuk – Tallinna Ukraina Kultuuri Keskuse ja Kloostrikunstide Kooli „Labora“ juhataja. Anatoli sai kooli asutamiseks inspiratsiooni väikeselt tindipotilt – kilpkonnalt, mis oli alati temaga juba lapsepõlvest peale. Praegu asub kilpkonn Tallinna Kalligraafia Kooli tindipottide kollektsioonis aukohal. 1Vanalinna keskaegsesse hoonesse seati sisse unikaalne kalligraafia tööruum – SCRIPTORIUM. Kaheteistkümnel töökohal on spetsiaalsed käsitsi valmistatud töölauad ja lambid. SCRIPTORIUMi juurde kuulub LIBRARIUM so raamatukogu – unikaalne raamatute ja albumite kollektsioon kauni kirja kunstist. Kalligraafiat kutsuti õpetama Euroopas tuntud meister, kes on juba 15 aastat olnud ka Tallinna linnakalligraaf. Selleks on kunagises Villu Tootsi kirjakunsti koolis (1969-1972) alguse teinud tänaseks pika staažiga kirjakunsti pedagoog, Eesti Kujundusgraafikute Liidu liige ja paljudel sellealastel näitustel osalenud Heino Kivihall. Esimene tund toimus 2005 a septembris. Kooli õpilased olid erinevas vanuses, erinevate elukutsete ja rahvuste esindajad. 2013 aastal toimusid koolis mõningad muudatused. Seoses sellega, et aasta aastalt oli kalligraafiakoolis osaleda soovijate arv kasvanud, asus tööle veel üks õpetaja – Tatiana Iakovleva. Tatiana oli enne seda olnud kolm aastat Heino Kivihalli õpilane, teinud Sankt-Peterburgi kalligraafiakoolis «От Аза до Ижицы» läbi erikursused pedagoogidele, mis lisandus tema kunstiõpingutele Sankt-Peterburgi Štiglitsi nim. Riiklikus Tööstuslikus Kunstiakadeemias. Uue õpetaja toel avati veel neli kirjakunsti gruppi, neist üks juba spetsiaalselt lastele. Grupid jagunevad kahe suuna vahel: ladina ehk rooma kalligraafia ja vana-vene (kreeka)kalligraafia. Mõlemal suunal väljatöötatud oma eriprogrammid nii lastele kui täiskasvanutele. 2014 kevadel toimus esimene rahvusvaheline kalligraafia-alane näitus Tallinnas „Kujund ja täht 2014“, millel osalesid nii Tallinna kui Sankt-Peterburgi kalligraafiakooli õpilased ja õpetajad. Näitus toimus üheaegselt mõlemas linnas. Praegu toimuvad tunnid koolis juba iga päev. Lisaks toimuvad pidevalt temaatilised meistriklassid kõigile huvilistele. Sageli külastab meie kooli uute ideede ja teemadega kuulus meister, Venemaa Riikliku Kalligraafide Liidu president ja kalligraafiakooli «От Аза до Ижицы» juhataja Pjotr Tsobitko. Tallinna Kalligraafiakool seab oma ülesandeks: Taastada ja arendada kirjakunst Eestis Olla osaks laste harmoonilises kasvatamises Arendada osalejate kunstilisi võimeid ja oskusi Tekitada läbi kalligraafia õpilastes huvi oma rahva ajaloo ja kunsti vastu Школа Каллиграфии была основанна в 2005 году Анатолием Лютюком –руководителем Центра Украинской Культуры и Школы Монастырских Искусств «Лабора» в Таллине . На создание школы Анатолия вдохновила маленькая чернильница-черепаха, которая была всегда с ним, с самого детства. Сейчас она занимает почетное место в коллекции чернильниц Таллиннской Школы каллиграфии. 1В средневековом здании Старого Города был создан уникальный класс каллиграфии – SCRIPTORIUM. 12 мест оборудованны специальными каллиграфическими столами и лампами, сделанными вручную. SCRIPTORIUM также включает в себя LIBRARIUM - библиотеку, где собрана уникальная коллекция книг и альбомов по искусству красивого письма. Для преподавания в Школу Каллиграфии был приглашен известный в Европе мастер, уже более 15 лет являющийся Таллиннским Городским Каллиграфом, прошедший школу каллиграфии Виллу Тоотса (с 1969 по 1972г.), педагог с многолетним опытом работы в области искусства письма, член союза художников и графиков Эстонии, а также участник многочисленных выставок каллиграфии - Хейно Кивихаль. Первый урок состоялся в сентябре 2005 года. Учениками школы стали люди разных возрастов, профессий и национальностей. В 2013 году в школе произошли некоторые перемены. В связи с тем, что желающих заниматься каллиграфией с каждым годом становилось все больше. С сентября 2013 года, к работе приступил еще один преподаватель - Татьяна Яковлева, прошедшая трехгодовой курс обучения каллиграфии у Хейно Кивихаля, специальную подготовку для педагогов и родителей в Санкт-Петербургской школе каллиграфии «От Аза до Ижицы», также перед этим получившая художественное образование в Санкт-Петербургской Государственной Художественно-Промышленной Академии им.Штиглица. С приходом нового преподавателя открываются еще 4 группы каллиграфии, одна из которых детская. Группы разделяются на два направления, это: « Латанская каллиграфия» и «Старославянская каллиграфия». Постпенно формируется программа обучения отдельно для детей и взрослых по обоим направлениям. В мае 2014 года в Таллине впервые проходит международная выставка каллиграфии «Образ и буква -2014», в которой приняли участие ученики и преподаватели Таллиннской и Санкт-Петербургской школ каллиграфии. Выставка проходила одновременно в Таллинне и в Санкт-Петербурге. С октября 2014 года занятия в школе проходят уже ежедневно. Также проводятся постоянные тематические мастер-классы для всех желающих. Каждый раз с новыми темами мастер-классов приезжает известный мастер, Президент Национального Союза Каллиграфов России и руководитель школы каллиграфии « От Аза до Ижицы» – Петр Петрович Чобитько. Целью Таллиннской Школы Каллиграфии является: Возраждение и развитие искусства каллиграфии в Эстонии; Содействие в гармоничном развитии детей; Развитие творческих способностей учащихся; Пробуждение интереса к истории и культуре своего народа через искусство каллиграфии.

Mission: Taastada ja arendada kirjakunst Eestis Olla osaks laste harmoonilises kasvatamises Arendada osalejate kunstilisi võimeid ja oskusi Tekitada läbi kalligraafia õpilastes huvi oma rahva ajaloo ja kunsti vastu Возраждение и развитие искусства каллиграфии в Эстонии; Содействие в гармоничном развитии детей; Развитие творческих способностей учащихся; Пробуждение интереса к истории и культуре своего народа через искусство каллиграфии.

Красивая птица, не правда-ли?

2014 год был бъявлен годом зимородка в Эстонии. Это послужило хорошим поводом для создания нового дизайна для почтовой открытки. С тех пор, уже как 7 лет, этот дизайн является одним из хитов в нашем магазине. Спасибо Нестору за прекрасную работу!✨⠀
На открытке вы видите каллиграфический текст, он взят из нашей "Поэтической красной книги". В этой книге птицы, животные и растения исчезающих видов говорят с людьми.

Поэзия известного эстонского поэта, Тимо Марена.
💎
ЗИМОРРДОК.
"На берегах реки проходит моя жизнь. ⠀
Голубая жемчужина на твоей бесцветный, северной земле.

Тот, кто хоть однажды видел меня, уже никогда не освободится от очарования вод."

Если вам понравилась эта волшебная открытка, можете заказать её в нашем интернет магазине 👉 @labora.ee

Labora

Kas soovid meeles pidada oma lähedast?
Kaugus ei loe - kui Labora on toeks!

Muusika: https://www.bensound.com

Labora

Saada kaart kodust lahkumata ning meie kalligraafid kirjutavad sinu soovi kaardile!✨

Kalligraaf: Tatiana Iakovleva

Labora

🌼Would you like to send greetings to your loved ones without leaving your home?🌼

Our calligrapher will write your personal message inside your chosen handmade card, using traditional ink and dip pen. Labora will then send your personalised card directly to the recipient!📨

Order from our website and your personal message in calligraphy will be added for free!

It’s simple to order!👇
1. Choose from our range of cards here: https://labora.ee/product-category/stay-home/
2. Type your personal message.
3. Proceed to the checkout.

Delivery within Estonia takes 1-3 working days. International delivery normally takes 7-21 working days.

Дорогая Светлана, мы все бесконечно благодарны за Ваше волшебство, которое Вы создавали в течение 4 дней нашего мастер-класса и которому научили нас! Это просто бесценный опыт! 👏👏👏

EST/RUS

REGISTREERUMINE TALLINNA KALLIGRAAFIA KOOLI UUTELE KURSUSTELE ON AVATUD!

Kursused täikasvanutele ja lastele käsitlevad põhilisi ladina ja vanaslaavi kirjastiile.
Tunnid viiakse läbi Tallinna vanalinnas, keskaegsetes ruumides, mis on spetsiaalselt kohandatud kalligraafia õppimiseks.

Täpsem info kursuste kohta ja registreerumine siin:
http://labora.ee/et/kalligraafia-kool/kalligraafia-kursused/

RUS
В ТАЛЛИННСКОЙ ШКОЛЕ КАЛЛИГРАФИИ ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ НА НОВЫЕ КУРСЫ!
Курсы для взрослых и детей охватывают основные направления латинской и старославянской каллиграфии. Уроки проводятся в средневековом здании старого города, в специально оборудованном для каллиграфии помещении - «Скриптории». Основные материалы и инструменты для каллиграфии предоставляются школой.

Более подробная информация и регистрация здесь:
http://labora.ee/et/kalligraafia-kool/kalligraafia-kursused/

docs.google.com

Tallinna Kalligraafia Kooli kursused 2020

EST
✒️Kui Te soovite uuel aastal oma kalligraafia oskusi ja teadmisi täiendada, siis registreerige ennast uutele kursustele, mis alustavad veebruarist 👉https://forms.gle/bqgNGvfKziUhrZ7PA

RUS
✒️ Если в новом году у Вас есть желание совершенствовать свои знания и навыки в каллиграфии, тогда регистрируйтесь здесь на новые курсы, которые начинаются в феврале👉https://forms.gle/bqgNGvfKziUhrZ7PA

docs.google.com

✨Aita meil võita!✨

Tallinna Kesklinna Valitsus on välja kuulutanud kauneima jõuluakna konkursi.

👇Kliki lahti pilt ja anna oma hääl!👍https://www.facebook.com/KesklinnaValitsus/photos/a.2845866575476492/2845867632143053/?type=3&theater

(По-русски внизу)

Kutsume Teid Svetlana Molodšenko meistriklassi!
"Illumineerimise kunst. Algustäht stiilis "Valge viinapuu"

Meistri loominguga võib tutvuda siin: https://www.behance.net/svmol

TOIMUMISE AEG:
16. - 19. jaanuaril 2020 a.
Neljapäeval, reedel:17.00- 20.00
Laupäeval, pühapäeval: 12.00 - 16.00

MAKSMUS: 100€

Registreerimine:
https://forms.gle/8Z3nnxiCsvjoKiq8A
T.+372 58168444

"Valge viinapuu" see on Renessansiaja käsikirjades kasutatud suurtähtede kaunistamise stiil, milles valged väänkasvud moodustavad ümber suurtähtede mustri kirkal punase - sinise -rohelisel taustal, kaunistatud täppidega.

Esimesel tunnil on väike ekskursioon illumineerimise minevikku. Te näete suurepäraseid näiteid - ajaloolisi ja kaasaegseid. Me räägime stiilist, analüüsime selle iseärasusi ja arutame läbi töö etapid. Seejärel asume teostama oma tööd.

RUS
Приглашаем Вас на мастер-класс каллиграфа Светланы Молодченко!
"Искусство иллюминирования. Буквица в стиле "Белая лоза"!

С творчеством мастера можно познакомится здесь: https://www.behance.net/svmol

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:
С 16 по 19 января 2020г.
Чт., Пт. с 17 до 20.00,
Сб., Вс. с 12 до 16.00

СТОИМОСТЬ:
100€

РЕГИСТРАЦИЯ:
https://forms.gle/8Z3nnxiCsvjoKiq8A
T.+372 58168444

"Белая лоза" - это стиль украшения заглавных букв в манускриптах эпохи Ренессанса, в котором белые стебли образуют замысловатый узор, обвиваясь вокруг буквиц на ярком красно-сине-зеленом фоне, усыпанном точками. На первом занятии будет небольшой экскурс в историю иллюминирования. Вы увидите великолепные примеры – исторические и современные. Мы поговорим о стиле, разберём его особенности, обсудим этапы работы. А затем приступим к созданию собственной работы.

Meie skriptooriumis on avatud uus Heino Kivihalli kalligraafia näitus! Tere tulemast kõigile kalligraafiahuvilistele!🌟 Palume oma tulekust teada anda aadressil [email protected] või t.+372 58168444 .

В нашем скриптории открыта новая выставка каллиграфии Хейно Кивихаля! Всем заинтересованным в каллиграфии — добро пожаловать!✨ О своем визите пожалуйста сообщите по адресу [email protected] или по тел. +372 58168444

Kaks päeva, mis oli täidetud kalligrafia avastustega kinkis meile Olga Varlamova. Olga, Sa oled uskumatult VÕIMAS! Baltimaade, Soome ja Ukraina esindajad on nende oskuste ja teadmiste jagamise eest lõputult tänulikud!

Два насыщенных каллиграфическими открытиями дня подарила нам Ольга Варламова! Ольга, Ты - невероятная МОЩЬ! Представители балтийских стран, Финляндии и Украины бесконечно благодарны Тебе за полученные знания!

EST/RUS

REGISTREERUMINE TALLINNA KALLIGRAAFIA KOOLI UUELE ÕPPEAASTALE 2019-2020 ON AVATUD!

Kursused täikasvanutele ja lastele käsitlevad põhilisi ladina ja vanaslaavi kirjastiile.
Tunnid viiakse läbi Tallinna vanalinnas keskaegsetes ruumides, mis on spetsiaalselt kohandatud kalligraafia õppimiseks.

Täpsemalt kursuste kohta saab tutvuda ja registreerida siin:
http://labora.ee/et/kalligraafia-kool/kalligraafia-kursused/

RUS
В ТАЛЛИННСКОЙ ШКОЛЕ КАЛЛИГРАФИИ ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 2019-2020!
Курсы для взрослых и детей охватывают основные направления латинской и старославянской каллиграфии. Уроки проводятся в средневековом здании старого города, в специально оборудованном для каллиграфии помещении - «Скриптории». Все материалы и инструменты для каллиграфии предоставляются школой.

Более подробная информация и регистрация здесь: http://labora.ee/et/kalligraafia-kool/kalligraafia-kursused/

Tallinna Kalligraafia Kool

Tallinna Kalligraafia Kool's cover photo

EST/RUS

Meie kalligraafia koolis alustame oma õppeaastat meistriklassiga vene ligatuuridest!
Kutsume kõiki kalligraafiaga seotud inimesi vene liittähtedega tutvuma!

Olga Varlamova kalligraafia meistriklass
"Vene Vyaz" (ligatuur)

Ligatuur e. liittäht on dekoratiivne täht, mis seob teksti ühtlase ja pideva ornamendiga.
Ligatuur on põnev tähtedega seotud mäng, kus kasutatakse ruumi tähe sees ja vahel.
Ligatuur on suurepärane vahend tähtede rütmi- ja kirjutamismeetodi täpsustamiseks.
Alates 15. sajandist hakati kasutama Venemaal raamatute pealkirjades, ikoonidel, templitel, tikanditel, puidu graveerimisel keerulisi ligatuuri kirjeid. Kaasaegsed kunstnikud kasutavad liittähti kalligraafilistes kompositsioonides ja logodes.

Meistriklassis tutvume XVI sajandi liittähtede ühendite kirjutamise tehnikaga, kasutades linnusulgi ja metallist laisulgi. Alustame lihtsate tähtede ja sõnade harjutustega ning lõpetame väikese rullraamatu valmistamisga. Lisaks traditsioonilisele kirillitsa tähtedele kasutame meistriklassis ka ladina tähestikku.

Saate valmistada oma rullraamatu ka vene, ukraina, vanaslaavi, eesti, inglise või teistes keeltes.

Aeg: 21 ja 22 september, 2019
Kell 11.00-17.00
Kahel päeval 5 tundi koos lõunasöögiga
Hind: 100.-
Registreeru lingil: https://forms.gle/3EuX3jpeFpfeA4i59

RUS

Этот учебный год в нашей школе каллиграфии начинается с мастер-класса Ольги Варламовой!
Приглашаем всех любителей каллиграфии познакомиться с русской вязью!

Вязь – это декоративное письмо, связывающее текст в равномерный и непрерывный орнамент.
Вязь – это увлекательная игра с пространством внутри и между букв. Вязь – это прекрасное пособие для оттачивания чувства ритма и техники письма.

Начиная с XV века на Руси затейливые надписи вязью появляются в заголовках книг, на иконах, храмах, вышивке, резьбе, гравировке. Современные художники так же используют вязь в каллиграфических композициях и логотипах.

На мастер-классе планируется работа с вязью XVI века в технике составного письма, с применением птичьих и металлических плоских перьев.
Мы начнём с простых упражнений из букв и слов, а закончим написанием небольшого свитка. Помимо традиционного кириллического алфавита вязи на мастер-классе будет представлен для освоения и латинский алфавит, что позволит выполнить итоговый свиток на русском, украинском, церковно-славянском, эстонском, английском, и других языках.

21 и 22 сентября 2019г.
С 11.00 до 17. 00
2 дня по 5 часов с перерывом на обед
Цена: 100.-

Регистрация: https://forms.gle/3EuX3jpeFpfeA4i59

EST/RUS

Olete oodatud kalligraafia näituse avamisele!

ARS LITTERA - 2019
3. juunil kell 18.00 Grusbeke-taguses tornis (Laboratooriumi 33) toimub kalligraafia näituse pidulik avamine.

Näitusel on esindatud Tallinna kalligraafiakooli, Tallinna Rahvaülikooli ja Peterburi kalligraafiakunsti keskuse „Ot Aza do Ižitsy“, õppejõudude ja õpilaste viimase aasta loomingulised tööd. Väljapanek tutvustab külastajale vanaslaavi ja euroopa traditsioonilisi kirjaviise.
Näituse korraldaja: Tallinna Kalligraafiakool

Näitus avatud 3. juunist - 30.oktoobrini 2019 a.
Laupäevti ja pühapäeviti kell 11.00-12.00 või kokkuleppel.
Info:
Tatiana Iakovleva
+372 58 168 444,
[email protected]

Приглашаем на открытие выставки каллиграфии!

ARS LITTERA - 2019
3 июня в 18.00 в башне Грузбеке на ул.Лаборатоориуми 33, состоится торжественное открытие выставки.

На выставке будут представлены творческие работы педагогов- профессиональных художников-каллиграфов и учеников Таллиннской Школы Каллиграфии, Таллиннского Народного Университета, а также Санкт-Петербургской школы каллиграфии, "От Аза до Ижицы". Они познакомят зрителей с традиционными видами славянского и европейского письма.

Организатор выставки –Таллиннская Школа Каллиграфии.

Выставка пройдет с 3 июня по 30 октября 2019г.
Выставка открыта по субботам и воскресеньям с 11.00 до 12.00 или по предварительной договоренности.

Информация:
Татьяна Яковлева
+372 58 168 444,
[email protected]

Labora

Tule LABORA töökotta tööle.
Kui sulle meeldivad Labora töökoja tegevused, disain ja käsitöö, kui soovid kaasa lüüa firma arengus, siis astu meie kampa!

Otsime inimest kes on:
Initsiatiivne ja hea suhtleja.
Heade organiseerimisvõimetega.
Turunduse ja klienditeeninduse kogemusega.
Hea inglise keele oskusega.

Kasuks tuleb ka Illustratori, Photoshopi, Wordpressi programmide tundmine.

Kirjuta või helista meile, et arutada teemast lähemalt.
[email protected]
56675672
Nestor Ljutjuk

Est/Rus

Meiel kooli külastab Peterburi imeline kalligraaf Olga Varlamova, et jagada oma rikkalikku kogemust ja teadmisi! Liitu nüüd!

http://calligraphy-expo.com/en/participants/Olga_Varlamova?fbclid=IwAR3tzMYjkHJsFZMRu0xHJof-lFtM6aCT0cTE1sOcP5rfIx1kpjr4zoVWSMc

27. aprill 2019 Kell 15.00 -16.30
Meistriklass "Õnnitluskaart"
Kestvus: 1 tund 30 minutit.
Hind: 25.-€

Kutsume kõiki meisterdama õnnitluskaarti kalligraafia meisteri juhendamisel!
Meistriklassi töötoas töötame vene tähtede ja lille ornamentidega.
Ootame lapsi koos vanematega ja täiskasvanuid!

Osalejate arv kuni 12 inimest.
Sobib täiskasvanutele ja lastele alates 10 eluaastast.
Kalligraafia oskus ei ole eelnevalt vajalik.

Registreeru lingil: https://forms.gle/EsSinF5wWVEjo4YW8

28. aprill 2019 Kell 15.00 -18.00
Meistriklass ""Initsiaal surutrükis"
Kestvus 3 tundi.
Hind: 50.-€

Tutvume reljeeftehnikaga, kasutades linoleumi lõikamist.
Meistriklassis lõikame välja algse kirja lillornamentidega ja trükime välja.
Sellist kirja võib täiendada kalligraafilise tekstiga ja saada originaalse postkaardi või kalligraafialehe.

Osalejate arv kuni 12 inimest.
Meistriklass kalligraafilise kogemusega täiskasvanud osalejatele.

Registreeru lingil: https://forms.gle/EsSinF5wWVEjo4YW8

RUS

Ура! Ура! Встречаем из Санкт-Петербурга прекрасного каллиграфа, Ольгу Варламову, которая в течении двух мастер-классов поделится с нами своими ценнейшими знаниями и опытом!
Присоединяйтесь!

http://calligraphy-expo.com/en/participants/Olga_Varlamova?fbclid=IwAR3tzMYjkHJsFZMRu0xHJof-lFtM6aCT0cTE1sOcP5rfIx1kpjr4zoVWSMc

27 апреля 2019г, с 15.00 до 16.30
Мастер-класс "Поздравительная открытка"
Длительность: 1 час 30 мин.
Стоимость: 25 евро

Приглашаем всех желающих создать поздравительную открытку под руководством мастера каллиграфии, Ольги Варламовой!
На мастер-классе мы будем работать с русской вязью и растительным орнаментом.

Мастер-класс подходит для взрослых и детей с 10 лет.
Каллиграфический опыт необязателен.

Регистрация: https://forms.gle/6KCMGJcCE2pw5AxY9

28 апреля 2019г, с 15.00 до 18.00
Мастер-класс "Буквица в тиснении"
Длительность: 3 часа.
Стоимость: 50 евро

Линолеум - это не только линогравюра!
Познакомьтесь с техникой тиснения при помощи вырезанной из линолеума формы.
На мастер-классе мы вырежем буквицу вязи с растительным орнаментом и создадим первые оттиски.
Такую буквицу можно будет дополнить каллиграфическим текстом и получить оригинальную открытку или каллиграфический лист.

Мастер-класс подходит для взрослых участников с каллиграфическим опытом.

Регистрация: https://forms.gle/6KCMGJcCE2pw5AxY9

Ukraina Kultuurikeskus

UKR/EST/RUS

Дорогі друзі!
Цієї весни ми запрошуємо вас провести теплий суботній вечір разом зі своєю сім'єю в нашій затишній майстерні. Ми із задоволенням поділимося з вами секретами писанкарства в українській традиції. Приєднуйтесь!

Для реєстрації заповніть будь ласка цю форму: https://forms.gle/KiEaEwHtWaY8XtXn9,
або зателефонуйте за номером: +372 53738288

Kallid sõbrad!
Tänavu kevadel kutsume teid veetma laupäeva õhtut koos oma perega meie hubases töökojas. Meil on hea meel jagada teiega Ukraina traditsioonilisi lihavõttemunade maalimise saladusi.
Registreeru lingil: https://forms.gle/KiEaEwHtWaY8XtXn9
või helista tel +372 53738288

Дорогие друзья!
Этой весной мы приглашаем вас провести теплый субботний вечер вместе со своей семьей в нашей уютной мастерской. Мы с удовольствием поделимся с вами секретами росписи пасхальных яиц в украинской традиции. Присоединяйтесь!

Для регистрации заполните пожалуйста эту форму:https://forms.gle/KiEaEwHtWaY8XtXn9,
или позвоните по телефону: +372 53738288

Ukraina Kultuurikeskus

ukr/est/rus

Дорогі друзі!

Центр Української Культури запрошує дорослих та дітей взяти участь в серії майстер-класів традиційного розпису великодніх яєць - «писанок».
У затишній майстерні Центру Української Культури професійні художники познайомлять учасників майстер-класу з традицією створення «писанок», а також «крашанок», «дряпанок» і «мальованок».
Учасники зможуть побачити унікальну колекцію великодніх яєць Центру Української Культури, а також після майстер-класу ми пропонуємо всім спробувати картоплю, запечену в печі в українській традиції.

Вартість: 20 євро.
для сімей діє знижка: 17 євро з 1 учасника

Всім бажаючим взяти участь, просимо зареєструватися, заповнюючи цю форму: https://goo.gl/forms/rPoK74N2ARBVN64N2

Додаткова інформація за адресою: [email protected]

Kallid sõbrad!
Ukraina Kultuurikeskus kutsub täiskasvanuid ja lapsi osalema traditsioonilistel lihavõttemunade maalimise töötubades.
Ukraina Kultuurikeskuse hubases töökojas saab tutvuda professionaalsete kunstnike õpetuste järgi traditsioonilise ukraina lihavõtte munade maalimise erinevate tehnikatega, kus kasutatakse spetsiaalseid tööriistu, kuuma vaha ja värve.
Osalejatel võimalus näha unikaalset lihavõttemunade kogu Ukraina Kultuurikeskusest ning peale munade maalimist pakume kõigile ukraina traditsioonide järgi küpsetatud kartuleid.

Hind: 20.-€ osaleja
17.-€ pere (lastega peredele 17.-€ osaleja)

Soovijatel palume registreerida lingil:
Lisateave: [email protected]

Дорогие друзья!

Центр Украинской Культуры приглашает взрослых и детей принять участие в серии мастер-классов по традиционной росписи пасхальных яиц — «писанок».
В уютной мастерской Центра Украинской Культуры профессиональные художники познакомят участников мастер-класса с традицией создания «писанок», а также «крашанок», «дряпанок» и «малеванок».
Участники смогут увидеть уникальную коллекцию пасхальных яиц Центра Украинской Культуры, а также после мастер-класса мы предлагаем всем попробовать картошку, запеченую в печи в украинской традиции.

Стоимость: 20 евро.
для семей действует скидка: 17 евро с 1 участника

Всем желающим принять участие, просим зарегистрироваться, заполнив эту форму: https://goo.gl/forms/rPoK74N2ARBVN64N2

Дополнительная информация по адресу: [email protected]

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

“ARS LITTERA 2015” Avamine

Location

Telephone

Address


Laboratooriumi 22
Tallinn
10133
Other Tallinn schools & colleges (show all)
Kool Sakkib Kool Sakkib
Vesivarava
Tallinn, 124312

Kas saaks 1000 like >D >D D> :D :D

kutseharidus.ee kutseharidus.ee
Lõõtsa 4
Tallinn, 11415

Kutseharidus.ee fännilehelt leiad põnevat infot kutsehariduse kohta, päevakajalisi uudiseid, üritusi, kutseõppeasutuste uudiseid ja praktilist infot. Avasta oma anne! Leia oma amet! #oskame #kutseharidus

Забота о себе. Личностный рост. Забота о себе. Личностный рост.
Tuulemäe 5
Tallinn

Как обучать взрослых рассказывает наука андрагогика.Качественное обучение далеко от модели " показать и рассказать".

Rocca al Mare Uisukool Rocca al Mare Uisukool
Haabersti 3
Tallinn, 13516

Pika ajalooga uisukool, kust on sirgunud iluuisutajad, kes käinud EM-del, MM-del ja olümpiamängudel.

Kihnu lasteaed Kihnu lasteaed
Kihnu Tn 1
Tallinn, 13913

Oleme teenäitajad lapsele ise mõtlema õppimisel, lapsevanemale lapsega kooskasvamisel, koostööpartneritele parima praktik

Digi'scool Digi'scool
Peterburi Tee 44
Tallinn

Arvutikool lastele - esimesed edukad sammud digimaailmas! Компьютерная школа для детей- первые успешные шаги в мир дигитехнологий!

Somero Autokool Somero Autokool
Endla 4, 4 Korrus
Tallinn

Tule ja saa juhiluba meie autokoolis! Kui Te mõtlete sellest kuhu õppima minna, siis tulge kindlasti Somero autokooli.

Sümpoosion Sümpoosion
Tallinn

TLÜ filosoofia tudengid esitlevad: SÜMPOOSION. Igal korral esineb mõni erialaspetsialist, kes annab vabas vormis ettekande, millele järgneb avatud arutelu.

Tallinna Männiku Lasteaed Tallinna Männiku Lasteaed
Kraavi 4
Tallinn, 11212

Kraavi 4 11212 Tallinn 658 5786

EOKK OÜ EOKK OÜ
Laki 15
Tallinn, 12915

Tuletõkketööd, tuleohutusteenused

Tallinna Arbu Lasteaed Tallinna Arbu Lasteaed
Arbu 15, Lasnamäe Linnaosa
Tallinn, 13617

Tüüpprojekti järgi ehitatud basseiniga lasteaed oli mõeldud 12 rühmale, millest 4 olid sõime- ja 8 aiarühma.

Tallinna Linnamäe Vene Lütseum Tallinna Linnamäe Vene Lütseum
Linnamäe Tee 10
Tallinn, 13911

Официальная страница Таллиннского Линнамяэского Русского Лицея в Facebook