Tallinna Kalligraafia Kool

Каlligraafia kool täiskasvanutele ja lastele Школа каллиграфии для взрослых и детей

Kalligraafia kooli asutas 2005 aastal Anatoli Ljutjuk – Tallinna Ukraina Kultuuri Keskuse ja Kloostrikunstide Kooli „Labora“ juhataja. Anatoli sai kooli asutamiseks inspiratsiooni väikeselt tindipotilt – kilpkonnalt, mis oli alati temaga juba lapsepõlvest peale. Praegu asub kilpkonn Tallinna Kalligraafia Kooli tindipottide kollektsioonis aukohal. 1Vanalinna keskaegsesse hoonesse seati sisse unikaalne kalligraafia tööruum – SCRIPTORIUM. Kaheteistkümnel töökohal on spetsiaalsed käsitsi valmistatud töölauad ja lambid. SCRIPTORIUMi juurde kuulub LIBRARIUM so raamatukogu – unikaalne raamatute ja albumite kollektsioon kauni kirja kunstist. Kalligraafiat kutsuti õpetama Euroopas tuntud meister, kes on juba 15 aastat olnud ka Tallinna linnakalligraaf. Selleks on kunagises Villu Tootsi kirjakunsti koolis (1969-1972) alguse teinud tänaseks pika staažiga kirjakunsti pedagoog, Eesti Kujundusgraafikute Liidu liige ja paljudel sellealastel näitustel osalenud Heino Kivihall. Esimene tund toimus 2005 a septembris. Kooli õpilased olid erinevas vanuses, erinevate elukutsete ja rahvuste esindajad. 2013 aastal toimusid koolis mõningad muudatused. Seoses sellega, et aasta aastalt oli kalligraafiakoolis osaleda soovijate arv kasvanud, asus tööle veel üks õpetaja – Tatiana Iakovleva. Tatiana oli enne seda olnud kolm aastat Heino Kivihalli õpilane, teinud Sankt-Peterburgi kalligraafiakoolis «От Аза до Ижицы» läbi erikursused pedagoogidele, mis lisandus tema kunstiõpingutele Sankt-Peterburgi Štiglitsi nim. Riiklikus Tööstuslikus Kunstiakadeemias. Uue õpetaja toel avati veel neli kirjakunsti gruppi, neist üks juba spetsiaalselt lastele. Grupid jagunevad kahe suuna vahel: ladina ehk rooma kalligraafia ja vana-vene (kreeka)kalligraafia. Mõlemal suunal väljatöötatud oma eriprogrammid nii lastele kui täiskasvanutele. 2014 kevadel toimus esimene rahvusvaheline kalligraafia-alane näitus Tallinnas „Kujund ja täht 2014“, millel osalesid nii Tallinna kui Sankt-Peterburgi kalligraafiakooli õpilased ja õpetajad. Näitus toimus üheaegselt mõlemas linnas. Praegu toimuvad tunnid koolis juba iga päev. Lisaks toimuvad pidevalt temaatilised meistriklassid kõigile huvilistele. Sageli külastab meie kooli uute ideede ja teemadega kuulus meister, Venemaa Riikliku Kalligraafide Liidu president ja kalligraafiakooli «От Аза до Ижицы» juhataja Pjotr Tsobitko. Tallinna Kalligraafiakool seab oma ülesandeks: Taastada ja arendada kirjakunst Eestis Olla osaks laste harmoonilises kasvatamises Arendada osalejate kunstilisi võimeid ja oskusi Tekitada läbi kalligraafia õpilastes huvi oma rahva ajaloo ja kunsti vastu Школа Каллиграфии была основанна в 2005 году Анатолием Лютюком –руководителем Центра Украинской Культуры и Школы Монастырских Искусств «Лабора» в Таллине . На создание школы Анатолия вдохновила маленькая чернильница-черепаха, которая была всегда с ним, с самого детства. Сейчас она занимает почетное место в коллекции чернильниц Таллиннской Школы каллиграфии. 1В средневековом здании Старого Города был создан уникальный класс каллиграфии – SCRIPTORIUM. 12 мест оборудованны специальными каллиграфическими столами и лампами, сделанными вручную. SCRIPTORIUM также включает в себя LIBRARIUM - библиотеку, где собрана уникальная коллекция книг и альбомов по искусству красивого письма. Для преподавания в Школу Каллиграфии был приглашен известный в Европе мастер, уже более 15 лет являющийся Таллиннским Городским Каллиграфом, прошедший школу каллиграфии Виллу Тоотса (с 1969 по 1972г.), педагог с многолетним опытом работы в области искусства письма, член союза художников и графиков Эстонии, а также участник многочисленных выставок каллиграфии - Хейно Кивихаль. Первый урок состоялся в сентябре 2005 года. Учениками школы стали люди разных возрастов, профессий и национальностей. В 2013 году в школе произошли некоторые перемены. В связи с тем, что желающих заниматься каллиграфией с каждым годом становилось все больше. С сентября 2013 года, к работе приступил еще один преподаватель - Татьяна Яковлева, прошедшая трехгодовой курс обучения каллиграфии у Хейно Кивихаля, специальную подготовку для педагогов и родителей в Санкт-Петербургской школе каллиграфии «От Аза до Ижицы», также перед этим получившая художественное образование в Санкт-Петербургской Государственной Художественно-Промышленной Академии им.Штиглица. С приходом нового преподавателя открываются еще 4 группы каллиграфии, одна из которых детская. Группы разделяются на два направления, это: « Латанская каллиграфия» и «Старославянская каллиграфия». Постпенно формируется программа обучения отдельно для детей и взрослых по обоим направлениям. В мае 2014 года в Таллине впервые проходит международная выставка каллиграфии «Образ и буква -2014», в которой приняли участие ученики и преподаватели Таллиннской и Санкт-Петербургской школ каллиграфии. Выставка проходила одновременно в Таллинне и в Санкт-Петербурге. С октября 2014 года занятия в школе проходят уже ежедневно. Также проводятся постоянные тематические мастер-классы для всех желающих. Каждый раз с новыми темами мастер-классов приезжает известный мастер, Президент Национального Союза Каллиграфов России и руководитель школы каллиграфии « От Аза до Ижицы» – Петр Петрович Чобитько. Целью Таллиннской Школы Каллиграфии является: Возраждение и развитие искусства каллиграфии в Эстонии; Содействие в гармоничном развитии детей; Развитие творческих способностей учащихся; Пробуждение интереса к истории и культуре своего народа через искусство каллиграфии.

Mission: Taastada ja arendada kirjakunst Eestis Olla osaks laste harmoonilises kasvatamises Arendada osalejate kunstilisi võimeid ja oskusi Tekitada läbi kalligraafia õpilastes huvi oma rahva ajaloo ja kunsti vastu Возраждение и развитие искусства каллиграфии в Эстонии; Содействие в гармоничном развитии детей; Развитие творческих способностей учащихся; Пробуждение интереса к истории и культуре своего народа через искусство каллиграфии.

EST/RUS

Olete oodatud kalligraafia näituse avamisele!

ARS LITTERA - 2019
3. juunil kell 18.00 Grusbeke-taguses tornis (Laboratooriumi 33) toimub kalligraafia näituse pidulik avamine.

Näitusel on esindatud Tallinna kalligraafiakooli, Tallinna Rahvaülikooli ja Peterburi kalligraafiakunsti keskuse „Ot Aza do Ižitsy“, õppejõudude ja õpilaste viimase aasta loomingulised tööd. Väljapanek tutvustab külastajale vanaslaavi ja euroopa traditsioonilisi kirjaviise.
Näituse korraldaja: Tallinna Kalligraafiakool

Näitus avatud 3. juunist - 30.oktoobrini 2019 a.
Laupäevti ja pühapäeviti kell 11.00-12.00 või kokkuleppel.
Info:
Tatiana Iakovleva
+372 58 168 444,
[email protected]

Приглашаем на открытие выставки каллиграфии!

ARS LITTERA - 2019
3 июня в 18.00 в башне Грузбеке на ул.Лаборатоориуми 33, состоится торжественное открытие выставки.

На выставке будут представлены творческие работы педагогов- профессиональных художников-каллиграфов и учеников Таллиннской Школы Каллиграфии, Таллиннского Народного Университета, а также Санкт-Петербургской школы каллиграфии, "От Аза до Ижицы". Они познакомят зрителей с традиционными видами славянского и европейского письма.

Организатор выставки –Таллиннская Школа Каллиграфии.

Выставка пройдет с 3 июня по 30 октября 2019г.
Выставка открыта по субботам и воскресеньям с 11.00 до 12.00 или по предварительной договоренности.

Информация:
Татьяна Яковлева
+372 58 168 444,
[email protected]

Labora

Tule LABORA töökotta tööle.
Kui sulle meeldivad Labora töökoja tegevused, disain ja käsitöö, kui soovid kaasa lüüa firma arengus, siis astu meie kampa!

Otsime inimest kes on:
Initsiatiivne ja hea suhtleja.
Heade organiseerimisvõimetega.
Turunduse ja klienditeeninduse kogemusega.
Hea inglise keele oskusega.

Kasuks tuleb ka Illustratori, Photoshopi, Wordpressi programmide tundmine.

Kirjuta või helista meile, et arutada teemast lähemalt.
[email protected]
56675672
Nestor Ljutjuk

Est/Rus

Meiel kooli külastab Peterburi imeline kalligraaf Olga Varlamova, et jagada oma rikkalikku kogemust ja teadmisi! Liitu nüüd!

http://calligraphy-expo.com/en/participants/Olga_Varlamova?fbclid=IwAR3tzMYjkHJsFZMRu0xHJof-lFtM6aCT0cTE1sOcP5rfIx1kpjr4zoVWSMc

27. aprill 2019 Kell 15.00 -16.30
Meistriklass "Õnnitluskaart"
Kestvus: 1 tund 30 minutit.
Hind: 25.-€

Kutsume kõiki meisterdama õnnitluskaarti kalligraafia meisteri juhendamisel!
Meistriklassi töötoas töötame vene tähtede ja lille ornamentidega.
Ootame lapsi koos vanematega ja täiskasvanuid!

Osalejate arv kuni 12 inimest.
Sobib täiskasvanutele ja lastele alates 10 eluaastast.
Kalligraafia oskus ei ole eelnevalt vajalik.

Registreeru lingil: https://forms.gle/EsSinF5wWVEjo4YW8

28. aprill 2019 Kell 15.00 -18.00
Meistriklass ""Initsiaal surutrükis"
Kestvus 3 tundi.
Hind: 50.-€

Tutvume reljeeftehnikaga, kasutades linoleumi lõikamist.
Meistriklassis lõikame välja algse kirja lillornamentidega ja trükime välja.
Sellist kirja võib täiendada kalligraafilise tekstiga ja saada originaalse postkaardi või kalligraafialehe.

Osalejate arv kuni 12 inimest.
Meistriklass kalligraafilise kogemusega täiskasvanud osalejatele.

Registreeru lingil: https://forms.gle/EsSinF5wWVEjo4YW8

RUS

Ура! Ура! Встречаем из Санкт-Петербурга прекрасного каллиграфа, Ольгу Варламову, которая в течении двух мастер-классов поделится с нами своими ценнейшими знаниями и опытом!
Присоединяйтесь!

http://calligraphy-expo.com/en/participants/Olga_Varlamova?fbclid=IwAR3tzMYjkHJsFZMRu0xHJof-lFtM6aCT0cTE1sOcP5rfIx1kpjr4zoVWSMc

27 апреля 2019г, с 15.00 до 16.30
Мастер-класс "Поздравительная открытка"
Длительность: 1 час 30 мин.
Стоимость: 25 евро

Приглашаем всех желающих создать поздравительную открытку под руководством мастера каллиграфии, Ольги Варламовой!
На мастер-классе мы будем работать с русской вязью и растительным орнаментом.

Мастер-класс подходит для взрослых и детей с 10 лет.
Каллиграфический опыт необязателен.

Регистрация: https://forms.gle/6KCMGJcCE2pw5AxY9

28 апреля 2019г, с 15.00 до 18.00
Мастер-класс "Буквица в тиснении"
Длительность: 3 часа.
Стоимость: 50 евро

Линолеум - это не только линогравюра!
Познакомьтесь с техникой тиснения при помощи вырезанной из линолеума формы.
На мастер-классе мы вырежем буквицу вязи с растительным орнаментом и создадим первые оттиски.
Такую буквицу можно будет дополнить каллиграфическим текстом и получить оригинальную открытку или каллиграфический лист.

Мастер-класс подходит для взрослых участников с каллиграфическим опытом.

Регистрация: https://forms.gle/6KCMGJcCE2pw5AxY9

Ukraina Kultuurikeskus

UKR/EST/RUS

Дорогі друзі!
Цієї весни ми запрошуємо вас провести теплий суботній вечір разом зі своєю сім'єю в нашій затишній майстерні. Ми із задоволенням поділимося з вами секретами писанкарства в українській традиції. Приєднуйтесь!

Для реєстрації заповніть будь ласка цю форму: https://forms.gle/KiEaEwHtWaY8XtXn9,
або зателефонуйте за номером: +372 53738288

Kallid sõbrad!
Tänavu kevadel kutsume teid veetma laupäeva õhtut koos oma perega meie hubases töökojas. Meil on hea meel jagada teiega Ukraina traditsioonilisi lihavõttemunade maalimise saladusi.
Registreeru lingil: https://forms.gle/KiEaEwHtWaY8XtXn9
või helista tel +372 53738288

Дорогие друзья!
Этой весной мы приглашаем вас провести теплый субботний вечер вместе со своей семьей в нашей уютной мастерской. Мы с удовольствием поделимся с вами секретами росписи пасхальных яиц в украинской традиции. Присоединяйтесь!

Для регистрации заполните пожалуйста эту форму:https://forms.gle/KiEaEwHtWaY8XtXn9,
или позвоните по телефону: +372 53738288

Ukraina Kultuurikeskus

ukr/est/rus

Дорогі друзі!

Центр Української Культури запрошує дорослих та дітей взяти участь в серії майстер-класів традиційного розпису великодніх яєць - «писанок».
У затишній майстерні Центру Української Культури професійні художники познайомлять учасників майстер-класу з традицією створення «писанок», а також «крашанок», «дряпанок» і «мальованок».
Учасники зможуть побачити унікальну колекцію великодніх яєць Центру Української Культури, а також після майстер-класу ми пропонуємо всім спробувати картоплю, запечену в печі в українській традиції.

Вартість: 20 євро.
для сімей діє знижка: 17 євро з 1 учасника

Всім бажаючим взяти участь, просимо зареєструватися, заповнюючи цю форму: https://goo.gl/forms/rPoK74N2ARBVN64N2

Додаткова інформація за адресою: [email protected]

Kallid sõbrad!
Ukraina Kultuurikeskus kutsub täiskasvanuid ja lapsi osalema traditsioonilistel lihavõttemunade maalimise töötubades.
Ukraina Kultuurikeskuse hubases töökojas saab tutvuda professionaalsete kunstnike õpetuste järgi traditsioonilise ukraina lihavõtte munade maalimise erinevate tehnikatega, kus kasutatakse spetsiaalseid tööriistu, kuuma vaha ja värve.
Osalejatel võimalus näha unikaalset lihavõttemunade kogu Ukraina Kultuurikeskusest ning peale munade maalimist pakume kõigile ukraina traditsioonide järgi küpsetatud kartuleid.

Hind: 20.-€ osaleja
17.-€ pere (lastega peredele 17.-€ osaleja)

Soovijatel palume registreerida lingil:
Lisateave: [email protected]

Дорогие друзья!

Центр Украинской Культуры приглашает взрослых и детей принять участие в серии мастер-классов по традиционной росписи пасхальных яиц — «писанок».
В уютной мастерской Центра Украинской Культуры профессиональные художники познакомят участников мастер-класса с традицией создания «писанок», а также «крашанок», «дряпанок» и «малеванок».
Участники смогут увидеть уникальную коллекцию пасхальных яиц Центра Украинской Культуры, а также после мастер-класса мы предлагаем всем попробовать картошку, запеченую в печи в украинской традиции.

Стоимость: 20 евро.
для семей действует скидка: 17 евро с 1 участника

Всем желающим принять участие, просим зарегистрироваться, заполнив эту форму: https://goo.gl/forms/rPoK74N2ARBVN64N2

Дополнительная информация по адресу: [email protected]

r4.err.ee

В гостях у Таллиннской школы каллиграфии. | Raadio 4 | ERR

https://r4.err.ee/897886/velikolepnaja-chetvjorka/918775

r4.err.ee Варвара Сергеева отправилась в Таллиннскую школу каллиграфии, чтобы попробовать себя в искусстве каллиграфии. Там её встретила преподаватель, каллиграф Татьяна Я...

ee.sputniknews.ru

В Таллиннской школе каллиграфии учат искусству рукописной гармонии

https://m.ee.sputniknews.ru/video/20190123/14732852/tallinn-shkola-kalligrafii-video.html

ee.sputniknews.ru Sputnik Эстония говорит то, о чем другие молчат

Kui õues on juba külmad sügistuuled, siis skriptooriumis on alati soe ning sulg-tint ja paber ootab kirjutajat.
Liitu, veel on vaba kohti esmaspäeviti, teisipäeviti, neljapäeviti ja laupäeviti.

https://docs.google.com/forms/d/1Y3TDHrG5affTirjFupdvmWpqFfDExWuOUJJJN2tDJRo/prefill

Calligraphy enthusiasts from Romania of all ages, we welcome you to join this contest! This year's theme: Creating a calligraphy design for a book cover!

De ziua Limbii Române, lansăm Concursul Național de Caligrafie, ediția a II-a. Detalii: https://www.educatie.ong/news
Pentru toate categoriile de vârstă! Susțineți scrisul de mână! Un proiect al Asociației LECS impreună cu Ministerul Culturii și Identității Naționale Radio România Biblioteca Naţională a României Radio România Gaudeamus, Labora. Susținători: LAMY International, Faber-Castell

est/rus
KALLIGRAAFIA KURSUS LASTELE 2018-2019
Tallinna Kalligraafia Koolis jätkub vastuvõtt 7-11 aastaste laste kalligraafiagruppi.
Tunnid toimuvad oktoobrist 2019.a maini 2019.a
Kolmapäeviti 16:00-17:00: Ladina kalligraafia lastele, õppejõud Anu Karjatse (eesti)
Laupäeviti 11:00-12:00 Ladina kalligraafia lastele, õppejõud Tatiana Iakovleva (vene)

Registreerimine: https://goo.gl/forms/6KpnmZx9qlFZs2Dj1

Tunnid toimuvad kord nädalas, 1 tund (60 min) korraga.
Hind: 250 €
Kursuse lühikirjeldus:
Õpetaja jutustab kalligraafiast, selle väärtusest, algallikatest ja arengust ning kirjakunstist kaasajal. Tutvustatakse kalligraafiavahendite mitmekesisust. Õpitakse, kuidas valida sobivat vahendit parima tulemuse saavutamiseks. Õpetaja juhendamisel valmistatakse lihtsamaid kirjutusvahendeid ning proovitakse nii tänapäevaseid kui traditsioonilisi tööriistu.
Kursuse põhilised teemad:
kalligraafiline joon looduses
kalligraafiline ornament (rütm ja tasakaal)
kalligraafilised loomad ja taimed
kalligraafilised faktuurid (punkt, joon, suletõmme)
Tähtede mitmekesisusе ja ilu tutvustmine

Aadress: Laboratooriumi 22, Tallinn
Info ja registreerimine: [email protected] või 58 168 444

КУРСЫ КАЛЛИГРАФИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 2018-2019
В Таллиннской Школе Каллиграфии идет набор детей 7 - 11 лет на курс: «Каллиграфия для детей».

Занятия проходят один раз в неделю с октября 2018 по май 2019 г.

По средам с 16.00 до 17.00, с 3 октября по 15 мая .
Преподаватель - Ану Карьятсе (на эстонском языке)

По субботам с 12.00 до 13.00 с 6 октября по 18 мая
Преподаватель- Татьяна Яковлева (на русском языке)

Цена: 250 €

На занятиях преподаватель познакомит детей с удивительным и утонченным миром каллиграфии. Расскажет о его истоках, развитии и ценности в современном мире.
Учащиеся узнают о разнообразии каллиграфичкских инструментов (исторических и современных), научатся пользоваться ими.
Основные темы курса:
Kаллиграфическая линия в природе;
Каллиграфический орнамент (ритм и баланс);
Каллиграфические растения и животные;
Знакомство с разнообразием и красотой букв;
Создание каллиграфических композиций;

Наш адрес: ул. Лаборатоориуми 22
Регистрация: [email protected], 58168444

docs.google.com

Таллиннская Школа Каллиграфии 2018/2019

В ТАЛЛИННСКОЙ ШКОЛЕ КАЛЛИГРАФИИ НАЧАЛСЯ НАБОР В НОВЫЕ ГРУППЫ!

Учащиеся познакомятся с древнейшим искусством каллиграфии.
Узнают о истории развития письма.
Выбрав интересующее направление, научатся воспроизводить основные стили латинских или кириллических рукописных шрифтов, таких как: РИМСКОЕ КАПИТАЛЬНОЕ, УНЦИАЛЬНОЕ, ГОТИЧЕСКОЕ, ИТАЛЬЯНСКИЙ и АНГЛИЙСКИЙ КУРСИВЫ, УСТАВ, ПОЛУУСТАВ, СКОРОПИСЬ или ВЯЗЬ.

Уроки проводятся в средневековом здании старого города, в специально оборудованном для каллиграфии помещении - «Скриптории». Все материалы и инструменты для каллиграфии предоставляются школой каллиграфии.

КУРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Занятия состоятся:

По понедельникам с 18:00 до 19:30, с 1 октября по 17 декабря. Курс старославянской каллиграфии "ВЯЗЬ"
Преподаватель- Татьяна Яковлева
12 занятий (45x2)
Цена: 150.- €

По понедельникам с 18:00 до 19:30, с 7 января по 11 марта. Курс старославянской каллиграфии "УСТАВ"
Преподаватель- Татьяна Яковлева
10 занятий (45x2)
Цена: 125.-€

По понедельникам с 18:00 до 19:30, с 18 марта по 20 мая. Курс старославянской каллиграфии "СКОРОПИСЬ"
Преподаватель- Татьяна Яковлева
10 занятий (45x2)
Цена: 125.-€

Регистрация: https://goo.gl/forms/gsOkCyOqsEbVwUD22Курсы с октября 2018 по май 2019:

По вторникам с 18.00 до 19.30 – БАЗОВЫЙ КУРС ЕВРОПЕЙСКОЙ КАЛЛИГРАФИИ
Преподаватель- Татьяна Яковлева

По средам с 18.00 до 19.30 – БАЗОВЫЙ КУРС ЕВРОПЕЙСКОЙ КАЛЛИГРАФИИ
Преподаватель- Ану Карьятсе

По четвергам с 17.00 до 18.30
Преподаватель- Хейно Кивихаль

По пятницам с 18.00 до 19.30 - ОСНОВНОЙ КУРС КАЛЛИГРАФИИ
Преподаватель- Татьяна Яковлева

По субботам с 13.00 до 14.30 - УГЛУБЛЕННЫЙ КУРС КАЛЛИГРАФИИ

Объем: 60 часов

Цена: 250 €
Все материалы и инструменты для каллиграфии включены в цену.

Регистрация: https://goo.gl/forms/gsOkCyOqsEbVwUD22

docs.google.com

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

“ARS LITTERA 2015” Avamine

Location

Category

Telephone

Address


Laboratooriumi 22
Tallinn
10133
Other Schools in Tallinn (show all)
Uus Vana Teater Uus Vana Teater
Papli 4/1
Tallinn, 12012

teater ja teatrikool ning filmistuudio

Gustav Adolfi Muusikakool Gustav Adolfi Muusikakool
Vana-Kalamaja 9
Tallinn, 10133

Gustav Adolfi Muusikakool – kaasaegse, omanäolise ja innovaatilise lähenemisega muusikakool noortele ning täiskasvanutele.

XTeadus XTeadus
Peterburi Tee 44
Tallinn

Nutikalt tulevikku!

Nutigeen Huvikool Nutigeen Huvikool
Tallinn
Tallinn

Nutigeen Huvikool on STEAM haridust pakkuv huvikool noortele vanuses 7 kuni 14. ROBOOTIKA-, ELEKTROONIKA-, TEADUS- JA ARHITEKTUURIRINGID! Lisaks linnalaagrid koolivaheaegadel. www.nutigeen.ee

REIN SIIMU TAIJI KOOL REIN SIIMU TAIJI KOOL
Sakala 14
Tallinn, 10141

Vana Yang Taiji Tallinnas, Pärnus ja Tartus. Õpime ja harjutame taiji abil sisemist Jõudu. http://taiji.ee/

Tallinna Polütehnikum / Tallinn Polytechnic School Tallinna Polütehnikum / Tallinn Polytechnic School
Pärnu Mnt 57
Tallinn, 10135

Tallinn Polytechnic School is one of the oldest and most prestigious technical schools in Estonia.

Ilma Adamsoni Tantsukool Ilma Adamsoni Tantsukool
Tallinn, 10136

Rahvatantsuõpetaja tantsualaste teadmiste tõstmine

KoduleheKoolitused KoduleheKoolitused
Suur-Sõjamäe 10 A
Tallinn, 11415

Internetiturundus ja kodulehe tegemise koolitused. Ole iseenda peremees või telli teenus.

Tallinnan suomalainen koulu Tallinnan suomalainen koulu
Vase 9a
Tallinn, 10125

Tallinnan suomalainen koulu

Ülikooliaed Ülikooliaed
Tallinna Ülikool, Narva Maantee 29
Tallinn, 10120

Baltic Yachting Club Baltic Yachting Club
Tallinn

Морская школа / Merekool

Kirjatäht Kirjatäht
Narva Mnt 7-540, II Trepikoda
Tallinn, 10117

Eesti, soome, rootsi, inglise, saksa, vene ja prantsuse keele kursused A2-, B1-, B2-, C1- tasemetele, tekstide toimetamine ja tõlkimine.