Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukool

Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukool asutati riigivanem Konstantin Pätsi initsiatiivil 1938. aastal. Kool asub looduslikult ilusas Pirita-Kose linnaosas.

Vabaõhukooli rajamise idee tekkis Eestis 20 sajandi 30-ndate aastate algul, kui Lääne-Euroopa maades olid vabaõhukasvatuse põhimõtted juba laiemalt levinud. Idee algatajaks oli riigivanem K. Päts. Tema ja Eesti Punase Risti presidendi dr. H. Leesmendi ning direktor l. Nymani initsiatiivil leiti võimalus sanatoorse kooli rajamiseks K. Pätsi talu naabrusse, looduslikult kauni Pirita jõe ürgoru kaldale. Vabaõhukooli rajamise eesmärgiks seati nõrga tervisega, verevaeste, alatoitluse ja halbade korteriolude all kannatavate laste viimine tihedasse seotusse värske kosutava välisõhuga ja loodusega võimalikult kogu päevase töö kestel. Esialgu ei olnud kool mõeldud päris haigetele lastele. Kavas oli ehitada ühiselamu umbes 100 lapse majutamiseks ning koolihooned. Kool pidi andma 6-klassilise algkooli hariduse. Vabaõhukooli personali hulka pidi kuuluma koolijuhataja, 3 õpetajat, halastajaõde, pereema, aednik-instruktor, kojamees-kütja ja 4 teenijat. Hoonekompleksi ehitamiseks kuulutati välja ehitusprojekti ideekavandite võistlus, kus sai esikoha Pariisis elutseva Eesti naisarhitekti pr. Paula Delachier-Ilvese projekt. Selle projekti järgi valmisid ehitusjoonised arhitekt Konstantin Bölault. Ehitustööde juhatajaks määrati insener Voldemar Kask. Ehitustöödega alustati 10. sept. 1935. a. Pidulik nurgakivi panek toimus sama aasta 15. septembril. Üritusest võtsid osa riigivanem K. Päts, Kaitsevägede ülemjuhataja J. Laidoner, kaitseminister kindral P. Lill, Kaitseliidu ülem J. Orasmaa, valitsusasutuste, Eesti Punase Risti Peavalitsuse ja välissaatkondade esindajad. Aktuse avasõnas tegi Eesti Punase Risti president dr. H. Leesment teatavaks otsuse nimetada ehitatav objekt Konstantin Pätsi nimeliseks Eesti Punase Risti Vabaõhukool-Puhkekoduks. Nurgakivi paneku vaimuliku talituse toimetasid õpetaja Fr. Stokholm ja ülempreester N. Pats. Tervituskõne pidas ka Tallinna linnapea kindral J. Soots. Plaani järgi pidi kool valmis saama 1937. a.sügiseks, kuid ehitus lõpetati 1938. a. jaanuaris. Kool alustas tegevust 1. märtsil 1938. aastal 50 arsti soovitusel välja valitud õpilasega. Õppimine koolis oli tasuta, kuid internaadi kuludeks tuli maksta õpilase pealt 35 krooni kuus. Õppetöö toimus samade kavade järgi nagu teistes koolides. Uudseks meetodiks oli teadmiste ja oskuste omandamine mängude ja igapäevase praktilise tegevuse kaudu. Eriti hinnatav oli töötegemine, puhtus, kord ja distsipliin päevarežiimi täitmisel. Õppimise ja töö kõrvalt tegeldi agaralt kehakultuuriga. Esimeseks koolijuhatajaks oli Juhan Kull, kelle suurimaks unistuseks oli rajada kooliaed, kus oleks kiviktaimla, kalatiik, puukool, mesila koos viljapuudega ning saadud köögivilja kasvatada. Kooliaia jaoks kinkis K. Päts oma talu küljest 2,5 hektarit maad. Vabaõhukool-Puhkekodu pidulik avamine toimus 2. juunil 1938. aastal. Avamisel olid ministrid, riigiametnikud, Eesti Punase Risti juhtivad isikud, arstid ja välisriikide esindajad. Kooli ehituskompleks koosnes suurest kahekordsest tiibehitustega peahoonest, kolmest eraldi ehitatud klassihoonest ja majandushoonest. Peahoone kõrvale jäi veel eraldushoone, kus asusid ruumid haigestunud lastele, arstikabinet, korterid õele ja koolijuhatajale. Internaadihoones olid saun, pesuköök, käsitööklass, II korrusel magamistoad lahtiste rõdudega. Klassitubadest avanes lõõtsataoline sein kõrvalasuvale terrassile, kus ilusate ilmade puhul sai õppetööd läbi viia vabas õhus. Kooli ümbrusse oli rajatud park teede, mitmesuguste mängu- ja spordiplatside, kiikede, liumägede ja muude võimlemisvahenditega, et lapsed saaksid vabal ajal ennast füüsiliselt arendada. Suvevaheajal töötas koolis laste suvekodu, kus lapsed said tervist kosutada. Kooli tegevus katkes seoses sõja algusega 1941. aastal, mil hooned kohandati ümber Saksa sõjaväehaiglaks. Hiljem, 1944. aasta lõpul, nõukogude mereväelaste hospidaliks, mis tegutses kuni 1948. aastani. 1. septembril 1948. aastal alustas kool taas tööd, kuid Kose-Lükati Sanatoorse Metsakooli nime all. Metsakool avati esialgu tuberkuloosihaigetele lastele, 1970. aastast alates hakati vastu võtma ka teiste hingamisteede haiguste diagnoosidega lapsi: allergia, astma, kroonilised bronhiidid jt. Lapsi võeti pärast haiglaravi veel 3-kuulisele järelravile sanatoorses koolis. Tuberkuloosi leviku tõkestamiseks oli kool muudetud kinniseks raviasutuseks, vanemad tohtisid lapsi külastada ainult kord kuus. Kaheksakümnendate aastate lõpul kinnine koolirežiim kaotati. Lapsed hakkasid iga nädala lõpul kodus käima. Ka võivad vanemad nüüd lastega kohtuda igal ajal. 1994. aastal, peale Eesti taasiseseisvumist taastati kooli endine nimi. Kool nimetati ümber Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukooliks. Õpilaste päevaplaan on üldjoontes jäänud samaks. Muutused on toimunud kooliastmetes. Kuni 1948. aastani oli kool 6- klassiline, siis 7-klassiline, mis üsna pea muudeti 8-klassiliseks ning 1988. aastast töötab 9-klassilise põhikoolina. Muutuste põhjuseks oli üldriiklik koolisüsteemi muutumine.

Olete oodatud meie kooli jõululaadale, mis toimub kolmapäeval, 12. detsembril kell 13.00-19.00.

opleht.ee

ART õpetab viha ohjamist ja sotsiaalseid oskusi

Selle nädala Õpetajate Lehest saate lugeda ARTist lähemalt.

Oleme valmis tulema erinevatesse haridusasutustesse programmi tutvustama. Võtke aga ühendust!

opleht.ee ART õpetab viha ohjamist ja sotsiaalseid oskusi 30. nov. 2018 Tiina Vapper toimetaja - Kommenteeri artiklit Maris Süld (vasakul) ja Karin Tralla Tallinna Konstantin Pätsi vabaõhukoolist on praegu Eestis ainsad, kellel on õigus ART-metoodika koolitajaid koolitada. Fotod: Tiina Vapper   Tallinna...

Külastage kindlasti, näitusel on rohkelt positiivset emotsiooni. Näitus on avatud kuni 2.novembrini.

“Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukooli
õpilaste ja õpetajate kunstinäitus „
(Valge ja Hall kelder)

Näitus räägib sellest, et kunstitegemine valmistab rõõmu ja aitab avastada iseennast, laseb maailma vaadata teistmoodi ja terasemalt. Nagu koolis oleme õpilased ja õpetajad kõrvuti ning üheskoos, nii on ka näitusel kõrvuti eksponeeritud tööd nii õpilastelt kui koolitöötajatelt. Näha saab joonistusi ja maale, graafikat ja skulptuuri, keraamikat ja tekstiilikunsti. Loomingut leidub päris ehtsatest rahvariietest lennukimudeliteni ning fotost juveelikunstini.
Näitusega tähistame ka meie kooli 80. sünnipäeva.

Hea huviline!

Olete oodatud osalema meie kooli juubelikonverentsil.

Konverentsipäeva täpsema ajakava, esinejate ja töötubade info leiate konverentsi veebilehelt: https://sites.google.com/view/juubelikonverents/avaleht

Registreeruda saab samuti veebilehel ning seda on võimalik teha kuni 25. septembrini.

Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukool

Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukooli kokkutulek

Armsad Tallinna K. Pätsi Vabaõhukooli vilistlased, endised õpilased ja kunagised töötajad!

Saame 15. juunil kell 15.00 kokku aadressil Tallinn, Vabaõhukooli tee 7.
Meenutame õpinguaegu ja tunneme rõõmu jällenägemisest.

Osalemine üritusele toimub registreerimise alusel. Registreerimine on avatud kuni 01. juunini.
Registreeri oma osalus siin: https://goo.gl/forms/aaEqvzmgoFs3zpMS2 või telefoni teel E- R 09.00–16.00 telefoninumbril 600 6463.

Vilistlaste kokkutuleku osavõtumaks on 10 eurot, mille saab tuua koolimaja kantseleisse koolipäeviti kell 09.00-16.00. Osavõtutasu saab tasuda ka ürituse päeval kohapeal.

Lisainfo: http://www.vabakool.edu.ee/

docs.google.com

Registreerimine Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukooli kokkutulekule.

Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukooli kokkutulek

Armsad Tallinna K. Pätsi Vabaõhukooli vilistlased, endised õpilased ja kunagised töötajad!

Saame 15. juunil kell 15.00 kokku aadressil Tallinn, Vabaõhukooli tee 7.
Meenutame õpinguaegu ja tunneme rõõmu jällenägemisest.

Osalemine üritusele toimub registreerimise alusel. Registreerimine on avatud kuni 01. juunini.
Registreeri oma osalus siin: https://goo.gl/forms/aaEqvzmgoFs3zpMS2 või telefoni teel E- R 09.00–16.00 telefoninumbril 600 6463.

Vilistlaste kokkutuleku osavõtumaks on 10 eurot, mille saab tuua koolimaja kantseleisse koolipäeviti kell 09.00-16.00. Osavõtutasu saab tasuda ka ürituse päeval kohapeal.

Lisainfo: http://www.vabakool.edu.ee/

docs.google.com

Playbox 2018

12.03-20.03 said õpilased tutvuda Anne Frank’i rändnäitusega. Anne Frank’i näitus on haridusprojekt, mis on suunatud noortele ja illustreerib Anne Frank’i elu.

Külas käis Improteater IMPEERIUM.

Külas käis Improteater IMPEERIUM.

12. märtsil tähistasime emakeelepäeva, mille raames leidis aset kohtumine lastekirjanik Ilmar Tomuskiga.

3.v klass kasutas täna ilusa ilma puhul ära õuesõppimise võimalusi.

Sünnipäevatraditsioon 9.klassidega

Ka kooli kokandusringis mõtlesime täna Eestile

20. veebruaril külastas meid Tugikeskus JUKS'i näitetrupp, etendusega "Kloun ütleb EI" 🤡

Südamete puud valmivad! 1. klass valmistub sõbrapäevaks.

Õues on vahva!

Haiglaõpetaja vene emakeelega lastele

Pakume tööd haiglaõpetajale!

cvkeskus.ee Asjalik tööpakkumine ettevõttelt: TALLINNA KONSTANTIN PÄTSI VABAÕHUKOOL

Klassiõpetaja

Pakume tööd klassiõpetajale!

cvkeskus.ee Asjalik tööpakkumine ettevõttelt: TALLINNA KONSTANTIN PÄTSI VABAÕHUKOOL

1.klassid külastamas Pirita raamatukogu. Aitäh meeldiva kogemuse eest!

1.-3. klassid külastasid täna Vanamõisa jõulumaad.

Meie tänavune jõulukuusk!
Sel aastal on kuuseehted meisterdatud taaskasutatud materjalidest.

15. detsembril tähistasime Vabaõhukoolis koleda jõulukampsuni päeva.

Olete oodatud meie kooli jõululaadale, mis toimub kolmapäeval, 13. detsembril kell 14.00-18.00.

"Tarbi targalt" nädal

Raamatukokku on üles pandud näitus (05.12-08.12) "Palmi all", mis räägib inimõigustest ja keskkonnaohtudes.

Lisaks on võimalik vaadata dokumentaalfilmi "Jõuluvana töötuba", mis viib vaataja Hiina mänguasja tehaste hirmuäratavasse tõelisusesse. Filmi vaatamiseks tuleb eelnevalt aeg huvijuhiga kokku leppida.

27. novembrist kuni 1. detsembrini toimus koolimajas stiilinädal.

★ STIILNE ESMASPÄEV (70, 80 või 90ndad)
★ SUPERKANGELASTE TEISIPÄEV (multifilmikangelased, filmikangelased, muinasjututegelased, võlurid jms.)
★ ROOSA KOLMAPÄEV
★ AKADEEMILINE NELJAPÄEV (pintsakud, jakid, lipsud, kostüümid, triiksärgid jms)
★ ROKKIV REEDE (punk, rock)

Meie kooli esindus ERMi joonistusvõistlusel.

Aitäh meie imelisele juhendaja ja kunstiõpetaja Jaanale!

Elamusaasta projekti kaudu külastasid meie koolimaja Vello Vaher ning muusik ja näitleja Maili Metssalu. Aitäh toreda kohtumise eest!

Päikeselist päeva, armsad õpetajad!

Tegemist on ka tervisenädalaga, seega tervis ja tarkus käivad käsikäes.

Tegemist on ka tervisenädalaga, seega tervis ja tarkus käivad käsikäes.

Liikluspolitseinikud käisid 1. klassidele tänaval liiklemisest rääkimas.

Kallis koolipere!

Alustame oma kooliaastat 1.septembril.
Klassijuhataja tunnid algavad kell 13.00 ja kell 14.00 algab aktus.

Kohtumiseni tarkusepäeval!

68. lennu lõpuaktus

Perepäev ja lõpuaktus

ART-i suvepäevad Remnikul

Meie esimesed agressiivsuse asendamise treeningu lõpetajad!

Our first ART programme graduates. Thank You Prepsec and Knut Gundersen for teaching us this method!

Meie siseterviseraja punktid!

Tubane liikumine ja rõõm on ka praegu oluline. Teeme juba 41. siseterviserada. #terviserajad #siseterviserajad #rajavallutaja

T U T I P Ä E V

8. klassi loovtöö raames valminud siseterviseraja avamine. 

Aitäh Jaanek ja õp. Kadri!

8. klassi loovtöö raames valminud siseterviseraja avamine.

Aitäh Jaanek ja õp. Kadri!

Rahvusvahelise orienteerumispäeva tähistamine Vabaõhukoolis

Meie kooli 4w. klass käis "Valgele valgega ehk värviliselt" projekti raames tänukirja vastu võtmas.

Heategu tehtud!

Meie kooli edukas meeskond!

Meie võidukas võistkond presidendi teatejooksul!

Võtsime kehalise tunnis ilusa ilma puhul ette pika matka.

Meie suurepärase kunsti-ja käsitööõpetaja Jaana käe all valmib algklassides imeline keraamika!

Aitame 5. klassi ronima!

Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukooli 5. klass

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

2v. klassi playboxi etteaste

Location

Category

Telephone

Address


Vabaõhukooli Tee 7
Tallinn
12014

General information

Kooli jõudmiseks ühistranspordiga, tuleks kasutada linnaliini bussi nr 5, mis sõidab liinil Männiku-Metsakooli. Kooli ees asuvas parklas on võimalik parkida vabade kohtade olemasolul.
Other Schools in Tallinn (show all)
Esperanza Dance School Esperanza Dance School
Mustamäe Tee 24
Tallinn, 10621

Võistlustants algajatele ja edasijõudnutele. Salsa, Zumba, Dance Fit

Autokool Drive Autokool Drive
Estonia Pst. 1/3, 3 Korrus, Kab. 315
Tallinn, 10124

Autokoolid Tallinna Kesklinnas ja Mustamäel. A ja B kategooriad. Kursused eesti, vene ja inglise keeles. Hommiku ja õhtugruppid.

KoduleheKoolitused KoduleheKoolitused
Suur-Sõjamäe 10 A
Tallinn, 11415

Internetiturundus ja kodulehe tegemise koolitused. Ole iseenda peremees või telli teenus.

Tallinna 39. Keskkool - Pihlaka tänava kool Tallinna 39. Keskkool - Pihlaka tänava kool
Pihlaka 12
Tallinn, 11211

Pihlaka tänava kool Männikul, Tallinn, Estonia. Loodud kui kiiresti laieneva elamupiirkonna kool, alguses pigem põliselanike lapsed, hiljem valdavalt sissetoodud nõukogude inimeste kasvatusasutus

Andrus Noorhani fotokool Andrus Noorhani fotokool
Kopli 25a
Tallinn, 10412

fotokool kursused, töötoad ja konsultatsioonid

Sisekaitseakadeemia Sisekaitseakadeemia
Kase 61
Tallinn, 12012

Siinne SKA grupp ühendab endas kõiki endisi, praeguseid ja, miks ka mitte, ka tulevasi Sisekaitseakadeemia fänne, õpilasi ja töötajaid. Ühine meiega!

Arigato Tantsukool Arigato Tantsukool
Rannamõista Tee 3
Tallinn, 13516

Oled alati armastanud tantsu ja tantsimist? Nüüd on tants on jõudnud Haaberstisse! Arigato Tantsukool pakub treeninguid igas vanuses lastele ja noortele

Heaolu ja Taastumise Kool Heaolu ja Taastumise Kool
Tartu Mnt. 7-5
Tallinn, 10145

Recovery college e. suupärasemalt taastumise kool on paik, kuhu ootame õppima ja jagama kogemust vaimse tervise ning eluks vajalike oskuste teemal.

Tondi Koolituskeskus Tondi Koolituskeskus
Pärnu Mnt 142
Tallinn, 11317

Soome ja teistesse Põhjamaadesse tööle suunduvate isikute koolitamine, sh Ehitaja rinnakaardid. Suomen Tilaajavastuu OY ametlik esindaja Baltimaades

Lasnamäe muusikakool Lasnamäe muusikakool
Punane 69
Tallinn, 13619

Muusikakool Tallinnas Lasnamäel

Hea looma käitumise kool Hea looma käitumise kool
Tallinn

Hea looma käitumise kool

International Language Center Neos International Language Center Neos
Punane 16-414
Tallinn, 15029

Russian language courses - good resut for good price