Novapinus OÜ

Novapinus OÜ tegeleb õppematerjalide loomisega logopeedidele, õpetajatele, kõneravi vajava inimese lähedastele ja teistele huvilistele.

07/10/2021

UUS ÕPPEMATERJAL EELKOOLIEALISTELE JA LÕK LASTELE!
Tegelusvihik on mõeldud esmajoones koolieelikutele ja LÕK lastele.

Vihikus on erineva valdkonna ja raskusastmega ülesanded. Iga tegelusvihiku kasutaja saab täitmis järjekorra ise koostada, tehes valiku kas raskusastme, temaatika või valdkonna põhiliselt (Vt. TEGELUSVIHIK KOOLIEELIKUTELE TÄITMIS JÄRJEKORD.)

Tegelusvihikus on peidus ülesanded, mis aitavad luua seoseid, tutvustavad erinevaid mõisteid, eelharjutusi arvutamiseks, lugemiseks ja kirjutamiseks ning häälikuanalüüsi. Ja ei puudu ka kirevad värvimisülesanded ning lõbusad nuputamisülesanded.

Ise täitmis järjekorra loomine annab võimaluse alustada lihtsamate ülesannetega ja lõpetades raskematega. Töö ülesandeid võiks lapsele selgitada lapsevanem või lasteaiaõpetaja. Kui aga laps saab lugemisega ise hakkama siis võiks toetada last ülesande mõistmisel.

Hind 9,5 euro

UUS ÕPPEMATERJAL EELKOOLIEALISTELE JA LÕK LASTELE!
Tegelusvihik on mõeldud esmajoones koolieelikutele ja LÕK lastele.

Vihikus on erineva valdkonna ja raskusastmega ülesanded. Iga tegelusvihiku kasutaja saab täitmis järjekorra ise koostada, tehes valiku kas raskusastme, temaatika või valdkonna põhiliselt (Vt. TEGELUSVIHIK KOOLIEELIKUTELE TÄITMIS JÄRJEKORD.)

Tegelusvihikus on peidus ülesanded, mis aitavad luua seoseid, tutvustavad erinevaid mõisteid, eelharjutusi arvutamiseks, lugemiseks ja kirjutamiseks ning häälikuanalüüsi. Ja ei puudu ka kirevad värvimisülesanded ning lõbusad nuputamisülesanded.

Ise täitmis järjekorra loomine annab võimaluse alustada lihtsamate ülesannetega ja lõpetades raskematega. Töö ülesandeid võiks lapsele selgitada lapsevanem või lasteaiaõpetaja. Kui aga laps saab lugemisega ise hakkama siis võiks toetada last ülesande mõistmisel.

Hind 9,5 euro

Photos from Novapinus OÜ's post 17/08/2021

EESTI TÄHESTIKU – LÕBUS LUULEAABITS 2
MEIE RAAMAT SISALDAB 23 EESTI TÄHESTIKU TÄHTE JA SINNA JUURDE LOODUD LÕBUSAT LUULETUST.

SEEKORDSE RAAMATU TEEMA ON -LOODUS, MIS OMAKORDA ON JAOTATUD VEEL ALATEEMADEKS: LINNUD, LILLED, PUUD, KALAD, JA LOOMAD. SEEGA ON UUTEKS SÕNADEKS NENDE VALDKONDADE ESINDAJAD JA SINU ÜLESANNE ON UURIDA, KELLEGA TEGU ON?

ÜLLATUSENA ON RAAMATUGA KAASAS PISIKE RISTSÕNA VIHIK, KUS PEIDUS VEEL HULGA NUPUTAMIST JA UUSI TEADMISI.

SIHTGRUPP: EELKOOLIEALISTELE LASTELE, ESIMESELE KOOLIASTMELE JA LÕK LASTELE

Autor: Ly Härm
Hind: 8,8 €

23/02/2021

UUDIS 2021! UUDIS 2021! Pildivaramu LOOMAD, LOOMADE LAPSED ja LINNUD. Pildivaramu on sobivaks õppevahendiks nii laste kommunikatsioonioskuste arendamisel, kõnepuudega täiskasvanute kõne taastamisel kui ka võõrkeele õpetamisel. Komplektis olevaid pilte saavad kasutada oma töös nii logopeedid, (lasteaia) õpetajad kui ka lapsevanemad. Pildid on kahes mõõdus: 105x148 mm 26,8€ ; 210x148 mm 28,6€; Info ja tellimine:
www.novapinus.ee; [email protected]; +372 534 9 5517

UUDIS 2021! UUDIS 2021! Pildivaramu LOOMAD, LOOMADE LAPSED ja LINNUD. Pildivaramu on sobivaks õppevahendiks nii laste kommunikatsioonioskuste arendamisel, kõnepuudega täiskasvanute kõne taastamisel kui ka võõrkeele õpetamisel. Komplektis olevaid pilte saavad kasutada oma töös nii logopeedid, (lasteaia) õpetajad kui ka lapsevanemad. Pildid on kahes mõõdus: 105x148 mm 26,8€ ; 210x148 mm 28,6€; Info ja tellimine:
www.novapinus.ee; [email protected]; +372 534 9 5517

22/02/2021

UUDIS 2021! UUDIS 2021! Pildivaramu SPORDIALAD, Pildivaramu on sobivaks õppevahendiks nii laste kommunikatsioonioskuste arendamisel, kõnepuudega täiskasvanute kõne taastamisel kui ka võõrkeele õpetamisel. Komplektis olevaid pilte saavad kasutada oma töös nii logopeedid, (lasteaia) õpetajad kui ka lapsevanemad. Pildid on kahes mõõdus: 105x148 mm 26,8€ ; 210x148 mm 28,6€; Info ja tellimine:
www.novapinus.ee; [email protected]; +372 534 9 5517

UUDIS 2021! UUDIS 2021! Pildivaramu SPORDIALAD, Pildivaramu on sobivaks õppevahendiks nii laste kommunikatsioonioskuste arendamisel, kõnepuudega täiskasvanute kõne taastamisel kui ka võõrkeele õpetamisel. Komplektis olevaid pilte saavad kasutada oma töös nii logopeedid, (lasteaia) õpetajad kui ka lapsevanemad. Pildid on kahes mõõdus: 105x148 mm 26,8€ ; 210x148 mm 28,6€; Info ja tellimine:
www.novapinus.ee; [email protected]; +372 534 9 5517

19/02/2021

UUDIS 2021! UUDIS 2021! Pildivaramu PUUD, PÕÕSAD, LILLED EESTIS. Pildivaramu on sobivaks õppevahendiks nii laste kommunikatsioonioskuste arendamisel, kõnepuudega täiskasvanute kõne taastamisel kui ka võõrkeele õpetamisel. Komplektis olevaid pilte saavad kasutada oma töös nii logopeedid, (lasteaia) õpetajad kui ka lapsevanemad. Pildid on kahes mõõdus: 105x148 mm 26,8€ ; 210x148 mm 28,6€; Info ja tellimine:
www.novapinus.ee; [email protected]; +372 534 9 5517

UUDIS 2021! UUDIS 2021! Pildivaramu PUUD, PÕÕSAD, LILLED EESTIS. Pildivaramu on sobivaks õppevahendiks nii laste kommunikatsioonioskuste arendamisel, kõnepuudega täiskasvanute kõne taastamisel kui ka võõrkeele õpetamisel. Komplektis olevaid pilte saavad kasutada oma töös nii logopeedid, (lasteaia) õpetajad kui ka lapsevanemad. Pildid on kahes mõõdus: 105x148 mm 26,8€ ; 210x148 mm 28,6€; Info ja tellimine:
www.novapinus.ee; [email protected]; +372 534 9 5517

05/02/2021

UUDIS 2021!
Õppematerjal Rahvusvähemused Eestis tutvustab Eestis elavaid suuremaid rahvusvähemusi, on toeks tekstist arusaamisel, aidates kujundada erinevaid oskusi: teiste rahvuste ja kultuuride väärtustamine, jutustamine, sündmuste ja tegevuste järjestamine, küsimuste esitamine ja küsimustele vastamine, vaatlemine ja võrdlemine, värvimine, kunstimeele arendamine

Hind: 4,6 €/tk

UUDIS 2021!
Õppematerjal Rahvusvähemused Eestis tutvustab Eestis elavaid suuremaid rahvusvähemusi, on toeks tekstist arusaamisel, aidates kujundada erinevaid oskusi: teiste rahvuste ja kultuuride väärtustamine, jutustamine, sündmuste ja tegevuste järjestamine, küsimuste esitamine ja küsimustele vastamine, vaatlemine ja võrdlemine, värvimine, kunstimeele arendamine

Hind: 4,6 €/tk

30/01/2021

UUDIS 2021 !!!
Töövihik on 5–7-aastaste lastele, kes valmistuvad kooliks koolieelikute õpirühmades või lasteaia vanemates rühmades. Samuti lapsevanematele lapsega kodus tegeldes.
Vihikus olevad harjutused sobivad kõnearenduseks ja lugema-kirjutama õppimise eelduste väljakujunemiseks. Lisaks on tähelepanu pööratud käelisele tegevusele joonistamise abil.
Ülesanded toetavad lapse psüühiliste protsesside – taju, mälu, mõtlemise – arendamist ja õppimise alusoskuste, vaatlus- ja võrdlemisoskuse kujundamist.

UUDIS 2021 !!!
Töövihik on 5–7-aastaste lastele, kes valmistuvad kooliks koolieelikute õpirühmades või lasteaia vanemates rühmades. Samuti lapsevanematele lapsega kodus tegeldes.
Vihikus olevad harjutused sobivad kõnearenduseks ja lugema-kirjutama õppimise eelduste väljakujunemiseks. Lisaks on tähelepanu pööratud käelisele tegevusele joonistamise abil.
Ülesanded toetavad lapse psüühiliste protsesside – taju, mälu, mõtlemise – arendamist ja õppimise alusoskuste, vaatlus- ja võrdlemisoskuse kujundamist.

07/10/2020
07/10/2020
07/10/2020
07/10/2020
03/10/2020
03/10/2020
03/10/2020
03/10/2020
02/10/2020
02/10/2020
02/10/2020
02/10/2020
01/10/2020
01/10/2020
01/10/2020
24/04/2020

UUDIS!!! LÕBUS LUULEAABITS LASTELE. Sihtgrupp: EELKOOLIEALISTELE LASTELE, ESIMESELE KOOLIASTMELE JA LÕK LASTELE. Käesolev raamat sisaldab 23 eesti tähestiku tähte ja sinna juurde loodud luuletust. Luuletuste juures on mõned võibolla sulle veel võõrad sõnad, mida saad uurida koos ema – isa või õpetajaga.
Raamatu tagalehel on aga üks tore lauamäng – Eesti tähestiku ringrada. Hind 5,9 € +saatekulud

05/03/2020

Lapsevanematele, pedagoogidele, logopeedidele, eripedagoogidele ja loomulikult lastele!

21/08/2019

Meil on hea meel tutvustada 2019. aastal ilmunud uusi õppematerjale.
Sihtgrupp - lasteaia viimased rühmad ja algklassid, lihtsustatud õppekavadel õppivad lapsed
Kogu meie õppematerjalide raudvara leiate kirjastuse kodulehelt www.novapinus.ee

21/08/2019
21/08/2019
21/08/2019
21/08/2019
23/12/2018

Rohkem rõõmu ja naeratusi – nii jõuludeks kui ka kogu järgnevaks aastaks!

08/12/2018

UUS RAAMAT!
MAAILMAPÄÄSTMISE MUINASJUTT

See raamat oma mitmekesise sõnadevalikuga aitab arendada sõnavara ja on seepärast mõeldud lugemiseks koos täiskasvanuga, kes seletab ja aitab mõista. Lugu iseloomustavad vahvad võrdlused ja igapäevased tarkuseterad. Muinasjutt annab võimaluse arutleda hirmude, ärevuse, viha ja teiste emotsioonde ning õige-vale käitumise üle, samuti iseenda usaldamise üle. Raamat pakub nii muinasjuttu, kui ka sisemise rännaku võimaluse. Raamatu must-valged pildid annavad lapsele võimaluse ise pilte värvidega kujundada.

80 lk.
Hind: 8,70€

11/11/2018

Eelmine nädal oli meil väga toimekas - osalesime Mitmekeelse õppe konverentsil ning Eesti Logopeedide Ühingu konverentsil. Aitäh kõigile, kes tundsid huvi meie õppematerjalide vastu! Kohtumiseni järgmine nädal Tartus!

25/08/2018

Kirjastusel Novapinus on valminud uued õppematerjalid "RÕÕMSALT KOOS MÄNGUHOOS" abiks igale lapsele, lapsevanemale ja õpetajale.

Mängukomplekti põhieesmärk on aidata lapsel erinevate tegevuste kaudu omandada ja kinnistada r‑hääliku hääldust, arendades lisaks samal ajal ka lapse suulist ja kirjalikku kõnet, mälu, mõtlemist ning taju. Seda mängukomplekti saavad lapse arendamiseks kasutada nii lapsevanemad kodus kui ka lapsega tegelevad spetsialistid: logopeedid, eripedagoogid ja õpetajad koolis/lasteaias. Mängukomplekti sihtgrupiks on lapsed alates neljandast eluaastast kuni põhikooli I kooliastmeni (õpiraskustega ja/või kõne erivajadustega laste puhul II kooliaste k.a).
Harjutusvara koosneb 20+ mängust: põhimäng „R-loto” ning lisamängud nii r‑hääliku harjutamiseks kui ka üldistamisoskuse, mälu, taju, mõtlemise ning lugemis- ja kirjutamisoskuse arendamiseks.
Põhimäng on uuendusliku lähenemisega, sest mängus ei kasutata valmistrükitud piltidega ja etteantud sõnavaraga lotoaluseid. Nii saavad lapsevanemad, logopeedid, õpetajad valida harjutusmaterjali just konkreetsest lapsest ja tema arengust lähtuvalt.
Mängukomplektis on:
värvilised pildikaardid (333 tk), samasugused mustvalged pildikaardid sõnaga;
poisi ja tüdruku pildid meelepäraste tegelaste kujutamiseks;
sõnasedelid (nimi-, omadus- ja tegusõnad, võimalikud üldistuskategooriad; tühjad sõnasedelid meelepäraste nimede, tegevuste või üldistuste märkimiseks);
skeemikaardid (r‑hääliku positsiooni märkivad kaardid; tegusõna väljendavad skeemikaardid; häälikanalüüsi toetavad skeemikaardid);
mossis ja naerul näoga sedelid (Mo-Na);
pildikaartide alused ehk nn lotoalused (noorematele lastele ehk 4–5-aastastele lastele 2×3 või 3×3 ruudustik, vanematele lastele ehk 6–7-aastastele ja vanematele 3×4 ruudustik);
erinevate mängude alused („Rätsep Roosi ateljee”; „RRRemont!”; „Printsess Brita peenrad”, „Pagar Ruudi pagariäri”; „Rongiga rattataa mööda ilma rändama!”; „Röövel Levöör”; “Fotograaf Arturi Aafrika-reis”).

Mängude reeglid ei ole jäigad ja pakutud variandid pole lõplikud. Mängijatel on vaba voli lasta oma fantaasial lennata ning nautida mängu!

18/03/2018

Kirjastus Novapinus tutvustas Tartus 09.03.2018 toimuval üritusel Emakeelepäevad 2018 oma õppematerjale välismaal töötavatele emakeele õpetajatele. Oli tore päev!

26/02/2018

Müügihitid

Our Story

Kirjastus Novapinus tegeleb õppematerjalide väljatöötamise, koostamise ja realisatsiooniga.

Sihtgrupp:

-lasteaia lapsed alates 3.-st eluaastast, põhikoolide ja gümnaasiumide I ja II kooliaste

-logopeedilist ja autistlikku ravi vajavad lapsed

Videos (show all)

Õppematerjalid

Location

Category

Telephone

Address


Tallinn
10317
Other Education in Tallinn (show all)
Startup Class Startup Class
Rävala Pst 7
Tallinn

The Startup Class is a fun and practical series of start-up events in Tallinn, Estonia that prepares high-school students for the world of start-up.

MSP Eesti MSP Eesti
Rävala Puiestee 5
Tallinn, 10143

Microsoft Eesti ootab jälle säravamaid tehnoloogiahuvilisi üliõpilasi MSP tiimi. Muuda maailma juba täna ja laadi kandideerimisavaldus www.microsoft.ee/msp. Kandideerimine lõppeb 30. september!

Alban de Vaucouleurs Alban de Vaucouleurs
Supluse Pst 1
Tallinn, 11911

Formateur en motion design 2D qui aide les passionnés du motion design à apprendre le métier pour devenir freelance motion designer et en vivre le plus rapidement possible.

JCI BeWise JCI BeWise
Ahtri 8
Tallinn, 10151

BeWise on koolitusprojekt, mis toob ülikoolidesse praktikutest külalislektoreid. https://youtu.be/oZrY9ZTEr0w ja http://bewise.jcitallinn.ee

Kirjastus Koolibri Kirjastus Koolibri
Hiiu 38
Tallinn, 11620

Raamatud, mis harivad

ArtMaailm Tallinna kunstistuudio ArtMaailm Tallinna kunstistuudio
Gonsiori 44
Tallinn, 10152

Действующая страница школы по адресу https://www.facebook.com/artmaailm.ee

Языковой центр GAME Языковой центр GAME
Tatari 64
Tallinn, 10134

GAME – это языковой центр, работающий по эффективным авторским программам.

Ta**ra Estonia Ta**ra Estonia
Niine 6a
Tallinn, 10414

Ta**ra Teraapia Ta**ra, meditatsiooni ja tantramassaaži õpetamine Ta***ic Healing The teaching of Ta**ra, Meditation & Ta**ra massage

Your Coach Your Coach
Juriidiline Aadress: Karukella 1/6, Kangru
Tallinn, 75403

Your Coach – sinu coach ja koolitaja. Coaching sulle ja su meeskonnale, mentorprogrammid, koolitus ja konsultatsioon sinu organisatsioonile

Rocca al Mare Kooli raamatukogu Rocca al Mare Kooli raamatukogu
Vabaõhumuuseumi Tee 8
Tallinn, 13521

Kolmekordse koolimaja neljandal korrusel asuva imeilusa vaate ja eriti sõbralike töötajatega raamatukogu, kus on mõnus olla.

ELSA Tallinn ELSA Tallinn
Tallinn, 10142

ELSA Tallinn is ELSA Estonia’s division. Board members: President – Maarika Maripuu Secretary General – Liisa Kalve S&C Vice President – Kristi Ojala Marketing Vice President – Alari Soikmets