Novapinus OÜ

Novapinus OÜ

Comments

Tere!
Soovin tellida panga ülekandega "Väikese pankuri ABC" ja "Mina räägin"
Tellija: Pärnu Lasteaed Päikesejänku
Vana-Sauga 21, 80031 Pärnu
Arvele palun lisage saatmiskulu. Sobib Omniva Jannseni tn. Arve palun saatke aadressile: [email protected]
Lugupidamisega Maret Põlluste
5537931
Aitäh! 😍

Novapinus OÜ tegeleb õppematerjalide loomisega logopeedidele, õpetajatele, kõneravi vajava inimese lähedastele ja teistele huvilistele.

20/04/2022

Soovitame Eesti keele õpetamise materjale, mis on andnud hea tulemuse nii lasteaedades, koolides kui ka koduõppel.
Meie õppematerjalid on mängulised ja varustatud rohke pildimaterjaliga ning on mõeldud kõigile õpetajatele, logopeedidele, eripedagoogidele ja lapsevanematele, kes tahavad lastele ja täiskasvanutele Eesti keelt õpetada.
Pildivaramu sari: http://novapinus.ee/tooted/pildivaramu/
Pildivaramu koosneb reaalseid objekte kujutavatest temaatilistest fotodest, mis võimaldavad luua vastavast objektist või subjektist võimalikult täpse kujutluse. Õppevahend on mõeldud eelkõige sõnavaratööks.
Oleks minu olemine http://novapinus.ee/tooted/metoodikad/oleks-minu-olemine/
See on tegevusraamat, kuhu oleme koondanud mängud, mis kõnetavad lapsi ja täiskasvanuid Eesti keele kui võõrkeele õppimisel. Mängud on pika aja olnud kasutusel ja populaarsed paljudes lasteaedades ning koolides, näit. Pärnu Liblika Lasteaias nii eesti kui vene õppekeelega laste rühmades.
Mina räägin http://novapinus.ee/tooted/metoodikad/mina-raagin/ ja Mina räägin lisamaterjalid http://novapinus.ee/tooted/metoodikad/mina-raagin-ii/
Mängu eesmärk on laiendada lapse sõnavara (nimisõnad, sh. sünonüümid ja üldmõisted, tegusõnad, omadussõnad, määrsõnad, kaassõnad), arendada käändefunktsioonide mõistmist ja kasutamist, kujundada baaslause ja laiendatud lihtlause.

Tähejütsid kõnelevad http://novapinus.ee/tooted/metoodikad/tahejutsid-konelevad/
Õppevahendiks on pildikaardid, mida õpetaja saab laste kõne arendamisele toetudes paljude tegevusvaldkondade õpetamisel kasutada. Samas võimaldavad kaardid luua seoseid nii otseselt kui ka kaudselt. Pildikaartide abil saab jutustada, loendada, hulki moodustada, võrrelda, memoriini mängida, aastaaegu, värve ja kehaosi õppida, kirjeldada, sarnasusi leida jne.

Lühikirjeldused õppematerjalidest ning mängudest, meie autorid, koostööpartnerid, müügihinnad ja tellimisjuhiseid leiate meie kodulehelt www.novapinus.ee

Tellimine ja lisainfo: [email protected];
+372 534 9 5517

08/02/2022

Käesolev pildimaterjal täiendab kõnearendusmängu Mina räägin http://novapinus.ee/tooted/metoodikad/mina-raagin/ ja sisaldab 16 pöörlevat ketast, 15 määrsõna kaarti ning 9 kaassõna kaarti. Pildimaterjali kombineerides ning kõnearendusmängu Mina räägin kaasates saate luua täiendavaid lausemalle, mis on seeläbi teretulnud lapse väljendusoskuse arendamisel.

Hind 21 €

01/02/2022

Superhinnaga pildivaramu komplekt Puu- ja köögiviljad, marjad, 40 kaarti mõõdus 105x148 mm
On mõeldud eelkõige sõnavaratööks. Üksikasjalikumalt http://novapinus.ee/tooted/pildivaramu/
Müügihind 16€/komplekt , endine hind 26.8€

07/10/2021

UUS ÕPPEMATERJAL EELKOOLIEALISTELE JA LÕK LASTELE!
Tegelusvihik on mõeldud esmajoones koolieelikutele ja LÕK lastele.

Vihikus on erineva valdkonna ja raskusastmega ülesanded. Iga tegelusvihiku kasutaja saab täitmis järjekorra ise koostada, tehes valiku kas raskusastme, temaatika või valdkonna põhiliselt (Vt. TEGELUSVIHIK KOOLIEELIKUTELE TÄITMIS JÄRJEKORD.)

Tegelusvihikus on peidus ülesanded, mis aitavad luua seoseid, tutvustavad erinevaid mõisteid, eelharjutusi arvutamiseks, lugemiseks ja kirjutamiseks ning häälikuanalüüsi. Ja ei puudu ka kirevad värvimisülesanded ning lõbusad nuputamisülesanded.

Ise täitmis järjekorra loomine annab võimaluse alustada lihtsamate ülesannetega ja lõpetades raskematega. Töö ülesandeid võiks lapsele selgitada lapsevanem või lasteaiaõpetaja. Kui aga laps saab lugemisega ise hakkama siis võiks toetada last ülesande mõistmisel.

Hind 9,5 euro

Photos from Novapinus OÜ's post 17/08/2021

EESTI TÄHESTIKU – LÕBUS LUULEAABITS 2
MEIE RAAMAT SISALDAB 23 EESTI TÄHESTIKU TÄHTE JA SINNA JUURDE LOODUD LÕBUSAT LUULETUST.

SEEKORDSE RAAMATU TEEMA ON -LOODUS, MIS OMAKORDA ON JAOTATUD VEEL ALATEEMADEKS: LINNUD, LILLED, PUUD, KALAD, JA LOOMAD. SEEGA ON UUTEKS SÕNADEKS NENDE VALDKONDADE ESINDAJAD JA SINU ÜLESANNE ON UURIDA, KELLEGA TEGU ON?

ÜLLATUSENA ON RAAMATUGA KAASAS PISIKE RISTSÕNA VIHIK, KUS PEIDUS VEEL HULGA NUPUTAMIST JA UUSI TEADMISI.

SIHTGRUPP: EELKOOLIEALISTELE LASTELE, ESIMESELE KOOLIASTMELE JA LÕK LASTELE

Autor: Ly Härm
Hind: 8,8 €

23/02/2021

UUDIS 2021! UUDIS 2021! Pildivaramu LOOMAD, LOOMADE LAPSED ja LINNUD. Pildivaramu on sobivaks õppevahendiks nii laste kommunikatsioonioskuste arendamisel, kõnepuudega täiskasvanute kõne taastamisel kui ka võõrkeele õpetamisel. Komplektis olevaid pilte saavad kasutada oma töös nii logopeedid, (lasteaia) õpetajad kui ka lapsevanemad. Pildid on kahes mõõdus: 105x148 mm 26,8€ ; 210x148 mm 28,6€; Info ja tellimine:
www.novapinus.ee; [email protected]; +372 534 9 5517

22/02/2021

UUDIS 2021! UUDIS 2021! Pildivaramu SPORDIALAD, Pildivaramu on sobivaks õppevahendiks nii laste kommunikatsioonioskuste arendamisel, kõnepuudega täiskasvanute kõne taastamisel kui ka võõrkeele õpetamisel. Komplektis olevaid pilte saavad kasutada oma töös nii logopeedid, (lasteaia) õpetajad kui ka lapsevanemad. Pildid on kahes mõõdus: 105x148 mm 26,8€ ; 210x148 mm 28,6€; Info ja tellimine:
www.novapinus.ee; [email protected]; +372 534 9 5517

19/02/2021

UUDIS 2021! UUDIS 2021! Pildivaramu PUUD, PÕÕSAD, LILLED EESTIS. Pildivaramu on sobivaks õppevahendiks nii laste kommunikatsioonioskuste arendamisel, kõnepuudega täiskasvanute kõne taastamisel kui ka võõrkeele õpetamisel. Komplektis olevaid pilte saavad kasutada oma töös nii logopeedid, (lasteaia) õpetajad kui ka lapsevanemad. Pildid on kahes mõõdus: 105x148 mm 26,8€ ; 210x148 mm 28,6€; Info ja tellimine:
www.novapinus.ee; [email protected]; +372 534 9 5517

05/02/2021

UUDIS 2021!
Õppematerjal Rahvusvähemused Eestis tutvustab Eestis elavaid suuremaid rahvusvähemusi, on toeks tekstist arusaamisel, aidates kujundada erinevaid oskusi: teiste rahvuste ja kultuuride väärtustamine, jutustamine, sündmuste ja tegevuste järjestamine, küsimuste esitamine ja küsimustele vastamine, vaatlemine ja võrdlemine, värvimine, kunstimeele arendamine

Hind: 4,6 €/tk

30/01/2021

UUDIS 2021 !!!
Töövihik on 5–7-aastaste lastele, kes valmistuvad kooliks koolieelikute õpirühmades või lasteaia vanemates rühmades. Samuti lapsevanematele lapsega kodus tegeldes.
Vihikus olevad harjutused sobivad kõnearenduseks ja lugema-kirjutama õppimise eelduste väljakujunemiseks. Lisaks on tähelepanu pööratud käelisele tegevusele joonistamise abil.
Ülesanded toetavad lapse psüühiliste protsesside – taju, mälu, mõtlemise – arendamist ja õppimise alusoskuste, vaatlus- ja võrdlemisoskuse kujundamist.

07/10/2020
07/10/2020
07/10/2020
07/10/2020
03/10/2020
03/10/2020
03/10/2020
03/10/2020
02/10/2020
02/10/2020
02/10/2020
02/10/2020
01/10/2020
01/10/2020
01/10/2020
24/04/2020

UUDIS!!! LÕBUS LUULEAABITS LASTELE. Sihtgrupp: EELKOOLIEALISTELE LASTELE, ESIMESELE KOOLIASTMELE JA LÕK LASTELE. Käesolev raamat sisaldab 23 eesti tähestiku tähte ja sinna juurde loodud luuletust. Luuletuste juures on mõned võibolla sulle veel võõrad sõnad, mida saad uurida koos ema – isa või õpetajaga.
Raamatu tagalehel on aga üks tore lauamäng – Eesti tähestiku ringrada. Hind 5,9 € +saatekulud

05/03/2020

Lapsevanematele, pedagoogidele, logopeedidele, eripedagoogidele ja loomulikult lastele!

21/08/2019

Meil on hea meel tutvustada 2019. aastal ilmunud uusi õppematerjale.
Sihtgrupp - lasteaia viimased rühmad ja algklassid, lihtsustatud õppekavadel õppivad lapsed
Kogu meie õppematerjalide raudvara leiate kirjastuse kodulehelt www.novapinus.ee

21/08/2019
21/08/2019
21/08/2019
21/08/2019
23/12/2018

Rohkem rõõmu ja naeratusi – nii jõuludeks kui ka kogu järgnevaks aastaks!

08/12/2018

UUS RAAMAT!
MAAILMAPÄÄSTMISE MUINASJUTT

See raamat oma mitmekesise sõnadevalikuga aitab arendada sõnavara ja on seepärast mõeldud lugemiseks koos täiskasvanuga, kes seletab ja aitab mõista. Lugu iseloomustavad vahvad võrdlused ja igapäevased tarkuseterad. Muinasjutt annab võimaluse arutleda hirmude, ärevuse, viha ja teiste emotsioonde ning õige-vale käitumise üle, samuti iseenda usaldamise üle. Raamat pakub nii muinasjuttu, kui ka sisemise rännaku võimaluse. Raamatu must-valged pildid annavad lapsele võimaluse ise pilte värvidega kujundada.

80 lk.
Hind: 8,70€

11/11/2018

Eelmine nädal oli meil väga toimekas - osalesime Mitmekeelse õppe konverentsil ning Eesti Logopeedide Ühingu konverentsil. Aitäh kõigile, kes tundsid huvi meie õppematerjalide vastu! Kohtumiseni järgmine nädal Tartus!

Our Story

Kirjastus Novapinus tegeleb õppematerjalide väljatöötamise, koostamise ja realisatsiooniga.

Sihtgrupp:

-lasteaia lapsed alates 3.-st eluaastast, põhikoolide ja gümnaasiumide I ja II kooliaste

-logopeedilist ja autistlikku ravi vajavad lapsed

Videos (show all)

Õppematerjalid

Location

Category

Telephone

Address


Tallinn
10317

Other Education in Tallinn (show all)
Õpilasakadeemia Õpilasakadeemia
Narva Mnt 25
Tallinn, 10120

Õpilasakadeemia pakub gümnasistidele kursusi huvipakkuvates valdkondades, näiteks ristmeedia, psühholoogia, õigus jpm. Õpi ülikoolis juba täna!

Eesti Entsüklopeedia Eesti Entsüklopeedia
Pärnu Mnt 17
Tallinn, 10149

Eesti Entsüklopeedia on pidevalt täienev veebipõhine teabevaramu, mis on mõeldud vabalt kasutamiseks

Florens Beauty Florens Beauty
Katusepapi 4
Tallinn, 11412

Студия маникюра и наращивания ногтей FLORENS BEAUTY. Дизайны ногтей. Обучение мастеров.

Meta-Profit OÜ Meta-Profit OÜ
Madara 29
Tallinn

Organisatsioonide psühholoogilise arendamise ekspert aastast 1996. Lisaks isiksuse arengu ja NLP koolitused eraisikutele. Fännidele alati -10%.

Eesti Üliõpilaskondade Liit Eesti Üliõpilaskondade Liit
Pärnu Mnt 102-21
Tallinn, 11312

Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) on 1991. aastal asutatud üliõpilaste katusorganisatsioon. www.eyl.ee

MTÜ Perede ja Laste Nõuandekeskus MTÜ Perede ja Laste Nõuandekeskus
Majaka 21-6
Tallinn, 11416

Teenused lastega peredele ning teenused-koolitused lastega töötavatele spetsialistidele. Vaata meie kodulehte: http://www.perenou.ee/

Sümpoosion Sümpoosion
Tallinn

TLÜ filosoofia tudengid esitlevad: SÜMPOOSION. Igal korral esineb mõni erialaspetsialist, kes ann

Studio Lingua HR Agency Studio Lingua HR Agency
Tõnismägi 3A
Tallinn, 10119

Co-Active Coach, Executive Coach / HR Professional 🇬🇧ENG 🇩🇪GER 🇪🇪EST

Prodance Dance Center Prodance Dance Center
Kreutzwaldi 24/ Tartu Mnt 39 (sisehoovis)
Tallinn

Prodance Dance Center is home for all who love to express themself throgh movement and dance. Studio is providing wild range of contemporary dance classes, workshops, performances.

Mentornaut Mentornaut
Telliskivi 60a/5
Tallinn, 10412

Mentornaut aitab sul leida endale sobiva eraõpetaja, kelle juhendamisel saad õppida eratunnis sulle sobival ajal ja sobivas kohas, parima hinnaga. Aitame igal õpilasel saavutada oma maksimaalse potentsiaali ja populariseerime õpetajaametit.

Eesti inseneripedagoogika keskus Eesti inseneripedagoogika keskus
Ehitajate Tee 5
Tallinn, 19086

Rahvusvaheliselt akrediteeritud STEM valdkonna kompetentsikeskus tehnikaülikoolis.