EKA sisearhitektuur

EKA sisearhitektuuri osakond / EAA department of interior architecture

Operating as usual

07/06/2021

MA 2021: Juba sel nädalal astuvad teie ette 7 EKA sisearhitektuuri magistranti.

9. juunil kell 14.25-15.10 Kaarin Pender
Parasiitruumidest sümbiootiliste võrgustikeni. Piirialade väärtustamisest sisearhitektuuris // From parasitic spaces to symbiotic grids. Valuing the border areas in interior architecture

Uurimustöö vaatleb piire ja perifeerseid alasid sisearhitektuuris ning üritab mõtestada piirialade olemust läbi juhtumiuuringute. Konkreetsemalt keskendub töö teoreetilises ja praktilises osas Eesti Kunstiakadeemia uuele hoonele ning pakub välja disaini ettepanekud, mis toimivad olemasoleva hoone suhtes ühelt poolt parasiitsetena, teisalt aga uue sümbiootilise võrgustikuna. Läbi selle üritab Kaarin rikastada perifeersete alade ruumiprogramme ning välja tuua kohale omased tugevused ja nõrkused ning ka laiemalt perifeersetele aladele omase potentsiaali.//
This research investigates borders and peripheral areas in interior architecture and tries to give sense and essence to border areas through several case studies with a specific focus on the new building of the Estonian Academy of Arts.
In the design part, Kaarin offers several design solutions that act from one side as parasitic interventions but on the other hand as a new symbiotic grid for the building that help to enrich the condition of these areas and to bring out the considerable potential that the peripheral areas have.

Juhendajad/Supervisors: Jüri Kermik, PhD; Gregor Taul, MA; Andrea Tamm, MA

Kaitsmisi saab reaalajas jälgida EKA TV lingilt: https://tv.artun.ee/eka
Olete teretulnud kaasa elama!

MA 2021: Juba sel nädalal astuvad teie ette 7 EKA sisearhitektuuri magistranti.

9. juunil kell 14.25-15.10 Kaarin Pender
Parasiitruumidest sümbiootiliste võrgustikeni. Piirialade väärtustamisest sisearhitektuuris // From parasitic spaces to symbiotic grids. Valuing the border areas in interior architecture

Uurimustöö vaatleb piire ja perifeerseid alasid sisearhitektuuris ning üritab mõtestada piirialade olemust läbi juhtumiuuringute. Konkreetsemalt keskendub töö teoreetilises ja praktilises osas Eesti Kunstiakadeemia uuele hoonele ning pakub välja disaini ettepanekud, mis toimivad olemasoleva hoone suhtes ühelt poolt parasiitsetena, teisalt aga uue sümbiootilise võrgustikuna. Läbi selle üritab Kaarin rikastada perifeersete alade ruumiprogramme ning välja tuua kohale omased tugevused ja nõrkused ning ka laiemalt perifeersetele aladele omase potentsiaali.//
This research investigates borders and peripheral areas in interior architecture and tries to give sense and essence to border areas through several case studies with a specific focus on the new building of the Estonian Academy of Arts.
In the design part, Kaarin offers several design solutions that act from one side as parasitic interventions but on the other hand as a new symbiotic grid for the building that help to enrich the condition of these areas and to bring out the considerable potential that the peripheral areas have.

Juhendajad/Supervisors: Jüri Kermik, PhD; Gregor Taul, MA; Andrea Tamm, MA

Kaitsmisi saab reaalajas jälgida EKA TV lingilt: https://tv.artun.ee/eka
Olete teretulnud kaasa elama!

06/06/2021

MA 2021: Kolmapäeval astuvad teie ette 7 EKA sisearhitektuuri magistranti.

9. juunil kell 13.40-14.25 Lilian Männikust
Globaalne küla – Kliimakatastroofi teekond // Global village - The path of a climate disaster

Milline on elu aastal 2100? Veel täna on see ennustamatu, kuid iga vale samm muudab kujutust hirmuäratavamaks. Prognooside kohaselt on 2100. aastaks maapinnalähedase kihi keskmine
temperatuur vähemalt 1,5°C soojem kui praegu, mis tähendab, et merevee tase on tõusnud ~2 meetrit, kõrbestumine ulatub Kesk-Euroopani ning kliimast tulenevad inimränded on sagenenud.

Utoopilise hoiatusprojekti võtmes, püüab antud töö pakkuda leevendust korraldamata laagrite kuhjumisele, samaaegselt taaskasutades aeguvaid vorme. Loomaks ülemaailmselt toimivat
põgenikelaagrite süsteemi, on nende kestadeks juba olemasolev laia katvusega naftaplatvormide võrgustik. Ühendades globaalse probleemi allika – naftaplatvormi ning selle all ühe jõuetuima
kannataja – kliimapõgeniku, moodustub kontrast, mis võtab kokku kogu kliimasoojenemise - samaaegne põud ja uputus. //

What will life be like in 2100? Today it is unpredictable, but every wrong step towards it is changing the future vision more appalling. By 2100, the average near-surface temperature is projected to be at least 1.5° C warmer than at the moment. This means that sea levels have risen by ~ 2 meters, desertification is reaching Central Europe and climate-induced human migration has increased.
As a utopian warning project, this work seeks to alleviate the accumulation of unorganized camps, while reusing obsolete forms. In order to create a globally functioning system of refugee camps, the existing network of wide-ranging oil platforms is suitable for their shells. When combining the source of the global issue – oil rig and the one most affected by it – climate refugee, a contrast is formed, that sums up the entire global warming - simultaneous drought and flood.

Juhendajad/Supervisors: Tüüne-Kristin Vaikla, PhD; Kaja Pae, MA; Jaan Tiidemann, MA

Kaitsmisi saab reaalajas jälgida EKA TV lingilt: https://tv.artun.ee/eka
Olete teretulnud kaasa elama!

MA 2021: Kolmapäeval astuvad teie ette 7 EKA sisearhitektuuri magistranti.

9. juunil kell 13.40-14.25 Lilian Männikust
Globaalne küla – Kliimakatastroofi teekond // Global village - The path of a climate disaster

Milline on elu aastal 2100? Veel täna on see ennustamatu, kuid iga vale samm muudab kujutust hirmuäratavamaks. Prognooside kohaselt on 2100. aastaks maapinnalähedase kihi keskmine
temperatuur vähemalt 1,5°C soojem kui praegu, mis tähendab, et merevee tase on tõusnud ~2 meetrit, kõrbestumine ulatub Kesk-Euroopani ning kliimast tulenevad inimränded on sagenenud.

Utoopilise hoiatusprojekti võtmes, püüab antud töö pakkuda leevendust korraldamata laagrite kuhjumisele, samaaegselt taaskasutades aeguvaid vorme. Loomaks ülemaailmselt toimivat
põgenikelaagrite süsteemi, on nende kestadeks juba olemasolev laia katvusega naftaplatvormide võrgustik. Ühendades globaalse probleemi allika – naftaplatvormi ning selle all ühe jõuetuima
kannataja – kliimapõgeniku, moodustub kontrast, mis võtab kokku kogu kliimasoojenemise - samaaegne põud ja uputus. //

What will life be like in 2100? Today it is unpredictable, but every wrong step towards it is changing the future vision more appalling. By 2100, the average near-surface temperature is projected to be at least 1.5° C warmer than at the moment. This means that sea levels have risen by ~ 2 meters, desertification is reaching Central Europe and climate-induced human migration has increased.
As a utopian warning project, this work seeks to alleviate the accumulation of unorganized camps, while reusing obsolete forms. In order to create a globally functioning system of refugee camps, the existing network of wide-ranging oil platforms is suitable for their shells. When combining the source of the global issue – oil rig and the one most affected by it – climate refugee, a contrast is formed, that sums up the entire global warming - simultaneous drought and flood.

Juhendajad/Supervisors: Tüüne-Kristin Vaikla, PhD; Kaja Pae, MA; Jaan Tiidemann, MA

Kaitsmisi saab reaalajas jälgida EKA TV lingilt: https://tv.artun.ee/eka
Olete teretulnud kaasa elama!

05/06/2021

MA 2021: Järgmise nädala kolmapäeval astuvad teie ette 7 EKA sisearhitektuuri magistranti.

9. juunil kell 11.55-12.40 Annika Lindemann
Otsinguline teatriruum kogemisteks ja kohtumisteks Balti jaama endise ootepaviljoni näitel // Exploring theatre space for experiences and encounters at the former waiting pavilion of Tallinn Baltic Station

Annika otsib oma magistritöös süsteemi, mis aitaks avada sündmust juhuslikule vaatajale ja suuremale osale publikust. Eesmärk on luua loominguline keskkond ning laiendada etendus ja prooviprotsess avalikku ruumi. Ta pakub välja avatud etendusruumi Balti jaama ootepaviljoni näol, mille juurde loob hoonet ja väliskeskkonda ühendava elemendina liigendatava tellingute süsteemi, mille elustavad juhuslikud inimesed ja lavastatud sündmused.
Hoone on kest eksperimendile, mida täidaksid kuus erinevat etenduskunsti truppi ühe aasta jooksul ja tooksid välja kuus erinevat lavastust ning kasutaksid hoonet, kätte antud mooduleid ja ümbritsevat keskkonda ka prooviprotsessis. Moodulid moodustavad raamistiku erinevatele materjalidele ja tasapindadele, mis muunduvad vastavalt vajadustele ja on võimelised pakkuma erinevaid ruumikogemusi ning jutustama erinevaid lugusid.//

The subject of Annika's Master's thesis is to look for a functional space system that would help to open up a specific event to a casual viewer and to a wider audience. The aim is to propose a creative environment and to expand theatre and the rehearsal process into public space. Her proposal is an open performance space in the former passenger waiting area of the Tallinn Baltic Station to which she would add a scaffolding system. This system would become the articulated element for connecting the building and the outside environment, enlivened by random passers-by and staged events. The building would become a shell for experiments performed by six different performing art ensembles during a one year period. The building, the modules and the surrounding environment would be used during the rehearsal process. The modules constitute a framework for different materials and levels, which change according to specific needs and which are also able to tell different stories through different spatial experiences.

Juhendajad/Supervisors: Andrea Tamm, MA; Gregor Taul, MA; Jüri Kermik, PhD

Olete teretulnud kaasa elama!
Kaitsmisi saab reaalajas jälgida EKA TV lingilt: https://tv.artun.ee/eka

MA 2021: Järgmise nädala kolmapäeval astuvad teie ette 7 EKA sisearhitektuuri magistranti.

9. juunil kell 11.55-12.40 Annika Lindemann
Otsinguline teatriruum kogemisteks ja kohtumisteks Balti jaama endise ootepaviljoni näitel // Exploring theatre space for experiences and encounters at the former waiting pavilion of Tallinn Baltic Station

Annika otsib oma magistritöös süsteemi, mis aitaks avada sündmust juhuslikule vaatajale ja suuremale osale publikust. Eesmärk on luua loominguline keskkond ning laiendada etendus ja prooviprotsess avalikku ruumi. Ta pakub välja avatud etendusruumi Balti jaama ootepaviljoni näol, mille juurde loob hoonet ja väliskeskkonda ühendava elemendina liigendatava tellingute süsteemi, mille elustavad juhuslikud inimesed ja lavastatud sündmused.
Hoone on kest eksperimendile, mida täidaksid kuus erinevat etenduskunsti truppi ühe aasta jooksul ja tooksid välja kuus erinevat lavastust ning kasutaksid hoonet, kätte antud mooduleid ja ümbritsevat keskkonda ka prooviprotsessis. Moodulid moodustavad raamistiku erinevatele materjalidele ja tasapindadele, mis muunduvad vastavalt vajadustele ja on võimelised pakkuma erinevaid ruumikogemusi ning jutustama erinevaid lugusid.//

The subject of Annika's Master's thesis is to look for a functional space system that would help to open up a specific event to a casual viewer and to a wider audience. The aim is to propose a creative environment and to expand theatre and the rehearsal process into public space. Her proposal is an open performance space in the former passenger waiting area of the Tallinn Baltic Station to which she would add a scaffolding system. This system would become the articulated element for connecting the building and the outside environment, enlivened by random passers-by and staged events. The building would become a shell for experiments performed by six different performing art ensembles during a one year period. The building, the modules and the surrounding environment would be used during the rehearsal process. The modules constitute a framework for different materials and levels, which change according to specific needs and which are also able to tell different stories through different spatial experiences.

Juhendajad/Supervisors: Andrea Tamm, MA; Gregor Taul, MA; Jüri Kermik, PhD

Olete teretulnud kaasa elama!
Kaitsmisi saab reaalajas jälgida EKA TV lingilt: https://tv.artun.ee/eka

04/06/2021

MA 2021: Järgmisel nädalal astuvad teie ette 7 EKA sisearhitektuuri magistranti.

9. juunil kell 11.10-11.55
Kaarel Kuusk:
Parandamine kui ajajälg: Tähendust koguva ruumi otsingul // Repair as a trace of time: In search of a space that cumulates meaning

Kaarel vaatleb, kaardistab ja katsetab aja väljendustega ruumis. Oma magistritöös pöörab ta tähelepanu ruumi omadusele olla pidevas muutumises ning kujunemises. Seda muutumist väljendavad ajajäljed – kulumisjäljed, lagunemine, parandamised, lisandused jne. Otsingute käigus on ajajälgi dokumenteeritud, parandatud mööbliesemeid ning väljendatud ajalist muutust joonises, samuti eksperimenteeritud ajaliste muutuste võimalikkusega virtuaalses ruumis.//

The master's thesis observes, maps and experiments with the expressions of time in space. Attention is paid to the property of space to be in constant change and transformation. Traces of time reflect this change - traces of wear and tear, degradation, repairs, additions, and so on. The thesis among other things, maps time traces, repairs furniture and expresses change in the drawing and experiments with the possibility of change in virtual space.

Juhendajad/ Supervisors: Tüüne-Kristin Vaikla, PhD; Kaja Pae, MA; Jaan Tiidemann, MA

Olete teretulnud kaasa elama!
Kaitsmisi saab reaalajas jälgida EKA TV lingilt: https://tv.artun.ee/eka

03/06/2021

Juba järgmisel nädalal astuvad teie ette 7 EKA sisearhitektuuri magistranti.

9. juunil kell 9.55-10.40
Birgit Õigus:
Maskita teekond maskiruumis. Mööblikollektsioon pandeemiajärgsele Tallinna Lennujaamale // Non-mask journey within a mask-mandatory space. Furniture collection for post-pandemic Tallinn Airport.

Birgit tegeleb tänapäeva terminaliruumi Covid-19-st tingitud muutuste uurimisega, ruumi tarbe muutuste analüüsi ja mõtestamisega. Kuidas on koroonaviiruse levik mõjutanud lennujaamu üle maailma? Ühtlasi analüüsib Birgit magistritöös kuidas on pandeemia mõjutanud seda, kuidas ühiskonnas tajutakse suhet individualismi ja kollektivismi vahel. Oma magistritöös on Birgit uurinud teemasid läbi teekonna metafoori, käsitledes ruumikasutaja teele sisenemist, teelolekut
ning -väljumist. Uuring on läbi viidud pidades silmas kohustuslikku füüsilise distantsi hoidmise nõuet, ent samas võttes arvesse ka inimesele loomuomast soovi – mitte olla täiesti eraldatud.

Töö teoreetiline osa toidab magistriprojekti disainilahendust, milleks on Tallinna lennujaamale mõeldud mööblikollektsioon. Disainilahenduse vorm ja materjalivalik tõukuvad keskkonnateadlikust lähenemisest, vastandudes koroona- pandeemia ajal laialt levinud ühekordsetele lahendustele, kui massiliselt kasutati ja visati ära ühekordseid maske. //

Thesis “Non-mask journey inside a mask-mandatory space. Furniture collection for post-pandemic Tallinn Airport” is dealing with the research and analysis of changes within nowadays terminal space caused by Covid-19 pandemic. How has Covid-19 affected other airports across the world? Also analysing how this pandemic affected the relation between individualism and collectivism within the society.
Topics in the thesis are disserted by the metaphor of journey. Also from the perspective of a person entering the journey, being on a journey and leaving the journey. Study has conducted keeping in mind all the strict rules of physical distance between people. On the other hand – taking into consideration the natural wish of a human being not to be totally isolated from others.
Theoretical part of this thesis is to feed the design solution for the final outcome – furniture collection for Tallinn Airport. Design language and materials are evolved to fight against widely spread mindset for using things only once and dumping them afterwards, especially during Covid19-time.

Juhendajad/Supervisors: Jüri Kermik, PhD; Gregor Taul, MA; Andrea Tamm, MA

Kaitsmisi saab reaalajas jälgida EKA TV lingilt: https://tv.artun.ee/eka
Olete teretulnud kaasa elama!

Juba järgmisel nädalal astuvad teie ette 7 EKA sisearhitektuuri magistranti.

9. juunil kell 9.55-10.40
Birgit Õigus:
Maskita teekond maskiruumis. Mööblikollektsioon pandeemiajärgsele Tallinna Lennujaamale // Non-mask journey within a mask-mandatory space. Furniture collection for post-pandemic Tallinn Airport.

Birgit tegeleb tänapäeva terminaliruumi Covid-19-st tingitud muutuste uurimisega, ruumi tarbe muutuste analüüsi ja mõtestamisega. Kuidas on koroonaviiruse levik mõjutanud lennujaamu üle maailma? Ühtlasi analüüsib Birgit magistritöös kuidas on pandeemia mõjutanud seda, kuidas ühiskonnas tajutakse suhet individualismi ja kollektivismi vahel. Oma magistritöös on Birgit uurinud teemasid läbi teekonna metafoori, käsitledes ruumikasutaja teele sisenemist, teelolekut
ning -väljumist. Uuring on läbi viidud pidades silmas kohustuslikku füüsilise distantsi hoidmise nõuet, ent samas võttes arvesse ka inimesele loomuomast soovi – mitte olla täiesti eraldatud.

Töö teoreetiline osa toidab magistriprojekti disainilahendust, milleks on Tallinna lennujaamale mõeldud mööblikollektsioon. Disainilahenduse vorm ja materjalivalik tõukuvad keskkonnateadlikust lähenemisest, vastandudes koroona- pandeemia ajal laialt levinud ühekordsetele lahendustele, kui massiliselt kasutati ja visati ära ühekordseid maske. //

Thesis “Non-mask journey inside a mask-mandatory space. Furniture collection for post-pandemic Tallinn Airport” is dealing with the research and analysis of changes within nowadays terminal space caused by Covid-19 pandemic. How has Covid-19 affected other airports across the world? Also analysing how this pandemic affected the relation between individualism and collectivism within the society.
Topics in the thesis are disserted by the metaphor of journey. Also from the perspective of a person entering the journey, being on a journey and leaving the journey. Study has conducted keeping in mind all the strict rules of physical distance between people. On the other hand – taking into consideration the natural wish of a human being not to be totally isolated from others.
Theoretical part of this thesis is to feed the design solution for the final outcome – furniture collection for Tallinn Airport. Design language and materials are evolved to fight against widely spread mindset for using things only once and dumping them afterwards, especially during Covid19-time.

Juhendajad/Supervisors: Jüri Kermik, PhD; Gregor Taul, MA; Andrea Tamm, MA

Kaitsmisi saab reaalajas jälgida EKA TV lingilt: https://tv.artun.ee/eka
Olete teretulnud kaasa elama!

Videos (show all)

artun.ee/sisseastumine
SISSEASTUMINE sisearhitektuuri osakonna bakalaureuse ja magistriõppesse 11.-28. juunini!
Nõuandeid sisearhitektuuriosakonna sisseastumisportfoolio koostamiseks.
FLOODED Design and Making Summer School for Floating Architecture 2017
Apply by 3 May
Observation tower TREPP in Tuhu bog, Estonia - EKA sisearhitektuur
Elin-Harriet Helemäe - lõik saatest "Eesti Arhitektuuripreemiad 2017"
FLOODED Summer School 2017: Sauna VALA
FLOODED Design and Making Summer School for Floating Architecture

Location

Category

Telephone

Address


Põhja Pst 7
Tallinn
10412
Other Public Schools in Tallinn (show all)
TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituut TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituut
Narva Mnt 29
Tallinn, 10120

Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituut - PLAAN A, neile kes hoolivad tervest maailmast. Vaata erialasid: www.tlu.ee/lti/sisseastumine

Tallinna 32. Keskkool Tallinna 32. Keskkool
Kiili 10
Tallinn, 12918

Lehekülg on loodud ühendamaks kõiki, kellele Tallinna 32. Keskkool korda läheb: nii meie õpilastele, vilistlastele, töötajatele kui ka teistele sõpradele.

Tallinna Õismäe Vene Lütseum Tallinna Õismäe Vene Lütseum
Õismae Tee 28
Tallinn, 13512

Tallinna Õismäe Vene Lütseum on munitsipaalkool, mis asub Tallinnas, Haabersti linnaosas. Kooli teeninduspiirkonnaks on Tallinn.

Lasnamäe Gümnaasium Lasnamäe Gümnaasium
Pae 59
Tallinn, 13621

School

Tallinna Tondiraba huvikool Tallinna Tondiraba huvikool
Punane 69
Tallinn, 13619

Tallinna Tondiraba huvikooli tegevuse eesmärk on luua eelkõige lastele ja noortele mitmekülgse arengu ning huvihariduse omandamise võimalused.

Tallinna Juudi Kool Tallinna Juudi Kool
Karu, 16
Tallinn, 10120

Tallinna Südalinna Kool Tallinna Südalinna Kool
Liivalaia 23
Tallinn, 10118

Kodune kool kesklinna südames. Kogu südamest! AB IMO PECTORE!

Tallinna Inglise Kolledž Tallinna Inglise Kolledž
Estonia Puiestee 10
Tallinn, 10148

Tallinna Inglise Kolledž on ülelinnalise vastuvõtuga inglise keele süvaõppega kool.

Tallinna Nõmme Gümnaasium Tallinna Nõmme Gümnaasium
Raudtee 73
Tallinn, 11620

Tallinna Nõmme Gümnaasiumi eelkäijaks oli 11. augustil 1929. a. asutatud algkooli lõpetanutele mõeldud ja humanitaargümnaasiumi kava järgi töötanud Nõmme Linna Üldhariduslik Täienduskool .

Tallinna Tehnikagümnaasiumi Õpilasesindus Tallinna Tehnikagümnaasiumi Õpilasesindus
Sõpruse Pst 187
Tallinn, 13422

Tallinna Tehnikagümnaasiumi Õpilasesinduse ametlik kodulehekülg

Tallinna 40 Allika  lasteaed Tallinna 40 Allika lasteaed
Sütiste Tee 7
Tallinn, 13419

Добавьте описание , Фото, INFO

Tallinn English College Tallinn English College
Estonia Puiestee 10
Tallinn, 10148