EKA sisearhitektuur

EKA sisearhitektuuri osakond / EAA department of interior architecture

Operating as usual

Photos from EKA sisearhitektuur's post 06/06/2024

SISU 2024 AJAKAPSEL / TIME CAPSULE 13-20 JUNE

EKA Sisearhitektuur ja kuraatorid .tougu koos suure hulga ruumiloojatega kutsuvad teid sisearhitektuuri ja ruumiloome valdkonna suursündmusele SISU, mis toimub 13.-20. juuni ruumides Pelgulinnas. SISU näitus avaneb 13. juunil kell 15.00, kell 16.00 toimub majatuur arhiivi juhataja Eva Näripea käe all. Sümpoosion toimub kell 17.00-19.00. Näitus on avatud 14.-20. juunini, E-N 9.00-17.00, R 9.00-16.00.

*

EKA Interior Architecture together with curators Aet Ader, Karin Tõugu, Gregor Taul and Pavle Stamenovic are thrilled to invite you to SISU – a major event in the field of Estonian interior architecture and spatial design, which deals with topics related to interior architecture. SISU will take place from the 13th until the 20th of June in the premises of the National Archives film archive. The SISU exhibition opens at 3 p.m on the 13th of June. At 4 p.m there will be a guided tour in the Film Archives building. The symposion will take place from 5 p.m to 7 p.m. The exhibition will remain open from the 14th to 20th of June, Mon-Thu 9 a.m to 5 p.m, Fri 9 a.m to 4 p.m.

Participants:

Hanna Loora Arro
arsic
Janka Csernak

Davor Eres

together with .landolt

Daniel Fuchs
atelierKairi Karp-Konceviča
Jüri Kermik

works

Milica Lopičićand
Anna Aurelia Minev
Jelena Mitrovic

muuk , and


Miro Roman

cc

Dubravka Sekulić

Linda Marie Zimmer

space

Kristi Tšernilovski

u

Photos from EKA sisearhitektuur's post 29/05/2024

Täna kell 16.00 avaneb EKAs arhitektuuriteaduskonna lõputööde näitus ArhitektuuriTASE. Teisel korrusel on eksponeeritud sisearhitektuuri magistritööd ning neljandal korrusel bakalaureusetööd. Viienda korruse terrassilt leiate magistrantide kohaspetsiifilise ehituse. Olete oodatud!

///

EKA final degrees show opens today at 4 p.m! Everyone is welcome to see our BA and MA show until mid-June!

Photos from EKA sisearhitektuur's post 27/05/2024

Sisearhitektuuri magistritöö 2024

Viktoria Ugur "Kaevumise manifest. Uurides maa-aluseid ruume"

Maa aluseid ruumid pole Eestis eriti arenenud, peamiselt kerkivad esile parklad, keldrid ja soklikorruse korterid. Peamiselt on maa aluste ruumidega ehituslikult toimitud samuti nagu maapealsetega. Eesti pinnas ei ole pealtnäha maa aluseid rajatisi soosiv, võrreldes näiteks Soome või Rootsiga. Suure tõenäosusega on esimene mõte teha see betoonist, mille valamine on kallis ning süsiniku jalajälg on suur. Kuid sellele probleemile tuleks läheneda kestlikumalt.

Juhendajad Mariann Drell, Pavle Stamenovic ja Gregor Taul.

///

Viktoria Ugur "The Manifesto of Digging. Exploring Subterranean Spaces"

Underground spaces are not particularly developed in Estonia; mainly, parking lots, cellars, and basement apartments come to mind. Typically, the construction of underground spaces has been approached similarly to that of above-ground structures. The Estonian soil does not appear to favor underground structures compared to, for instance, Finland or Sweden. The first thought is likely to make it out of concrete, which is expensive to pour and has a large carbon footprint. However, this problem should be approached more sustainably.

Supervisors: Mariann Drell, Pavle Stamenovic and Gregor Taul.

Photos from EKA sisearhitektuur's post 27/05/2024

Sisearhitektuuri magistritöö 2024

Karen Isabel Talitee "Hävinud (sise)arhitektuuri taastamine. Koopiast uuenduseni"

Magistritöö vaatleb ühe mahalammutatud hoone lugu, mida ootab uuesti koopiana üles ehitamine. Selleks keskendun Maakri 28 hoone väärtustele ja mõtestan nõuet koopia ehitada ning küsin: kuidas taasluua hoone nii, et see kannaks endas kaasas minevikus loodud sisulisi ja vormilisi väärtuseid mõnel muul viisil kui selle koopia loomine?

Juhendajad Mariann Drell, Pavle Stamenovic ja Gregor Taul.

///

Karen Isabel Talitee "Restoration of destroyed (interior) architecture. From copy to update"

The master's thesis examines the story of a demolished building that is waiting to be rebuilt as a replica. To do this, I focus on the values of the Maakri 28 building and consider the requirement to build a copy and ask: how to recreate the building so that it carries with it the substantive and formal values created in the past in some other way than creating a copy of it?

Supervisors: Mariann Drell, Pavle Stamenovic and Gregor Taul.

Photos from EKA sisearhitektuur's post 27/05/2024

EKA 2024. aasta sisearhitektuuri magistritöö.

Päär-Joonap Keedus “Isearhitektuur. Meistripäevik”.

Magistritöö otsib vanadest tegemise viisidest jätkusuutlikke tulevikustsenaariumeid‭. ‬Töö seab küsimärgi alla konventsionaalsed meetodid‭, ‬kuidas me ehitame ja disainime‭, ‬kuidas me suhtume materjalidesse ja nende väärtustamisesse‭. ‬Töö eesmärgiks on‭ ‬läbi kuue otsingu ja ühe suvilaprojekti propageerida uusi võimalikke töömeetodeid ja jätkusuutlikku mõtteviisi‭.‬ Töö tulemiks on tulevikku vaatav isearhitektuuri manifest‭.‬

Juhendajad Mariann Drell, Pavle Stamenovic ja Gregor Taul.

///

The thesis looks at old ways of creating to find sustainable future scenarios‭. ‬It questions conventional methods of building and‭ ‬designing‭, ‬how we relate to materials and how we value them‭. ‬The aim of the thesis is to promote new possible ways of working and sustainable thinking through six explorations and one summer cottage project‭.‬ The result is a manifesto of self-architecture looking in the future‭.‬

Supervisors: Mariann Drell, Pavle Stamenovic and Gregor Taul.

Photos from EKA sisearhitektuur's post 26/05/2024

Anni Truu magistritöö "Linnainterjööri poole: sisearhitektuuri potentsiaal linnaruumi aktiviseerimisel Kitseküla asumi näitel"

Tallinna elanike arvu suurenemine ja elamiskulude kasv surub inimesi aina väiksematesse kodudesse ning raskem on leida tasakaalu privaatse ja sotsiaalse vahel. Seega aina olulisemaks muutub tiheda elukeskkonna kvaliteet ning viis kuidas me linnaruumi kujundame. Linnaplaneerimise makrotasandi kõrval on sisearhitektuuri inimskaalal potentsiaal pakkuda suhteliselt kiireloomulisi lahendusi linnaruumi vajakajäämistele. Oma töös nimetan sellist lähenemist linnaleevenduseks.

Eesti suurimat, Lilleküla jalgpallikompleksi, ning esindusstaadionit A. Le Coq Arenat ümbritseb aga endiselt autokeskne linnaruum. Avalikule ruumile, jalakäijale ning linnaruumile kui linnaelanike kohtumispaigale on minimaalset tähelepanu pööratud. Siin on potentsiaal valitsev autokeskne linnaruum ümber mõtestada inimkeskseks linnainterjööriks. Teen seda läbi erinevas skaalas linnaleevenduste – liikudes linnainterjööri poole.

Juhendajad Mariann Drell, Pavle Stamenovic ja Gregor Taul.

///

Anni Truu's MA thesis "Towards the urban interior: the potential of interior architecture in the activation of urban space following the example of Kitseküla"

Tallinn’s population growth and rising living costs are pushing people into ever smaller homes, and it is harder to find a balance between private and social. Therefore, the quality of a dense living environment and the method of designing urban space becomes increasingly important. Alongside the urban planning macro level, interior architecture micro level has the potential to offer relatively urgent solutions for the lack of urban space. In my work, I call this approach Urban Relief.

Estonia’s largest football complex Lilleküla, and representative stadium A. Le Coq Arena, is still surrounded by car-centric urban space. Minimal attention has been paid to public space, pedestrians, and urban space as a meeting place for city dwellers. At this point, there is a potential to rethink the current car-centric urban space into a human-centric urban interior. I do this through human-scale and site-specific spatial interventions, moving towards Urban Interior.

Supervisors: Mariann Drell, Pavle Stamenovic and Gregor Taul.

Photos from EKA sisearhitektuur's post 26/05/2024

Jätkame magistritööde tutvustamisega.

Piret Carson "Vahetunniruumid, mis toetavad õpilaste vaimset ja füüsilist tervist"

Magistritöö vaatleb vahetunniruume muutunud õpikäsitluse kontekstis ning uurib, milliseid vahetunniruume on vaja, et suurendada õpilaste subjektiivset heaolu. Lähtudes II ja III kooliastme õpilaste ealistest vajadustest, keskendub magistritöö juhtumianalüüs ühe koridori-põhise koolimaja ruumiplaneeringule. Mööblisari VARU: pakub õpilastele vahetundides võimalust puhkamiseks mõeldud keskkonda enda käe ja soovide järgi igapäevaselt ümber kujundada - suurendades nii õpilaste subjektiivset heaolu ja toetades nende vaimset ja füüsilist tervist.

Juhendajad Mariann Drell, Pavle Stamenovic ja Gregor Taul.

///

///

Piret Carson "Recess spaces that support students' mental and physical health"

The master's thesis looks at recess rooms in the context of a changed learning approach and investigates which recess rooms are needed to increase the subjective well-being of students. Based on the age needs of students in the II and III school levels, the case study of the master's thesis focuses on the spatial planning of a corridor-based school building. The VARU: furniture series offers students the opportunity to reshape the environment intended for rest on a daily basis according to their own hand and wishes during breaks - thus increasing the subjective well-being of students and supporting their mental and physical health.

Supervisors: Mariann Drell, Pavle Stamenovic and Gregor Taul.

Photos from EKA sisearhitektuur's post 26/05/2024

Kolmapäeval avaneb TASE lõputööde näitus ning juba teisipäeval, 28.mail kaitsevad meie kuus lõpetajat oma magistritöid. Järgnevate päevade jooksul tutvustame siin nii meie magistri- kui bakalaureuseõppe lõpetajaid. (In English below)

Ann-Katriin Kelder “Üüriga tuli kaasa kolm valvekoera ehk alternatiivklubid Tallinna näitel”

Magistritöö uurib Tallinna alternatiivseid klubiruume läbi sisearhitektuurse vaatevinkli ning selgitab välja, kuivõrd on võimalik arhitektil nendesse loomeprotsessidesse sekkuda, mis on klubi (sise)arhitektuursed väärtused ning kuidas selles osalevate subkultuuride ideoloogiad ruumiliselt väljenduvad. Kuna skene sisemaailma ja korraldamist tunnevad kõige paremini ainult selles osalejad ise, toetub töö nii teoreetiline kui ka praktiline osa intervjuudele kaheksa Tallinna alternatiivklubi omanikuga.

Juhendajad Mariann Drell, Pavle Stamenovic ja Gregor Taul.

///

Time to introduce our MA students who are going to defend their theses on the 28th of May. All works will be exhibited at TASE exhibition at EKA 29 May - 16 June.

Ann-Katriin Kelder “The Rent Included Three Hounds, or The Alternative Clubs of Tallinn”

The thesis investigates Tallinn’s alternative club spaces thorugh the point of view of the interior architecture and attempts to find out how much architects can intrude in these creative processes, what are its (interior) architectural assets and how subcultural ideologies in these spaces are represented. Since only the participants know best how these spaces are arranged and managed, both theoretical and practical parts of the thesis are based on interviews with eight club owners.

Supervisors: Mariann Drell, Pavle Stamenovic and Gregor Taul.

Photos from EKA sisearhitektuur's post 02/05/2024
22/04/2024

Kolmapäeval, 24. aprillil kell 17.30-19.00 toimub sisearhitektuuri magistriõppekava infotund. Kohtumine toimub EKA õppehoone arhitektuuriteaduskonna tudengite ühisalal neljandal korrusel (C-400). Teeme kohtumisest ka ülekande Zoomis, mis läheb ühtlasi salvestamisele.
https://www.artun.ee/en/calendar/interior-architecture-masters-programme-information-session/

Pildil väljavõte osakonna vastvalminud ajalehest.

***

On Wednesday, April 24, from 17:30 to 19:00, there will be an information session on the master’s degree program in interior architecture. The meeting will take place in the common area of the Faculty of Architecture (C-400). We will also broadcast the meeting on Zoom. The event will be held in Estonian.

Snapshot from our latest newspaper.

Photos from EKA sisearhitektuur's post 26/02/2024

Esimese kursuse bakalaureuse õpilased käisid väikeehitise projekti raames Kihnus.
2 päeva jooksul tutvuti saarega, sealse kultuuri, ajaloo ja kohalike igapäevaeluga. Räägiti põliselanikega nende unistustest ja kuulati nende ootusi seoses meie tudengitele usaldatud projektiga.

Juhendajad: Ardo Hiiuväin, Eeros Lees, Karolin Kaup.

//

First-year BA students are working on their Specialty Project: Small Architecture in Kihnu. The students visited Kihnu Island, conducted research on its history and culture, and interviewed local people.

Photos:

Photos from EKA sisearhitektuur's post 21/02/2024

EKA raamatukogu akendel avatud näitus “EKA avatud aknad”

EKA akende näitus juhatab sisse 2. märtsil toimuva EKA avatud uste päeva. Sisearhitektuuri BA 2. kursuse poolt on näitusele tutvumiseks toodud Kohtla-Järve Linnavalitsusega koostööprojekt “Eluruum”.

Näitusega saate tutvuda EKA raamatukogu akendel Põhja pst ja Kotzebue tänavatel kuni 19. märtsini.

//

The “Open windows of EKA” in EKA’s library windows at Põhja pst and Kotzebue streets is open until 19th of March.

Interior Architecture is exhibiting 2nd year BA students’ “Living Space” project.

Photos from EKA sisearhitektuur's post 19/02/2024

Esimese kursuse magistrandid külastasid Rakvere Supelhoonet (praegune Rakvere Pansionaat). Arhitekt Tõnis Mihkelsoni poolt projekteeritud Supelhoone valmis 1938. aastal ning tegemist on ainukese puitfunktsionalisiku hoonega, mis veel säilinud. Magistrantide ülesandeks on muuta antud hoone kortermajaks, mille käigus õpitakse põhiprojekti koostamist.

Juhendaja: sisearhitekt Liina Langemets

//

First year MA students are visiting Rakvere beach pavilion (now working as Retirement Home). It is the only surviving wooden functionalist building in Estonia. Since the retirement home is relocating, the students will now begin planning how to convert it into an apartment building.

Photos from EKA sisearhitektuur's post 06/02/2024

Esimese kursuse bakalaureuse õpilased käisid koolitusel Eestimaaehituse keskuses Moostes, kus tutvuti looduslike ehitusmaterjalidega ning õpiti erinevaid tehnikaid. Koolituse käigus valmisid savi, liva, looduslike kiudude jms segust maketid, saviseinad, dorodangod ja lillepostamendid.

Juhendajad: Mikk Luht, Sven Aluste, Malvo Tominga

//

First-year BA students attended a training session at the Center for Estonian Construction in Mooste, where they were introduced to natural building materials and learned various techniques. During the training, models, clay walls, dorodangos and flower pedestals were made from a mixture of clay, sand, natural fibers, etc.

Photos:

Photos from EKA sisearhitektuur's post 23/01/2024

Esimese aasta magistrandid said gruppides valmis oma täpsemad Japanese Happiness näituse ideed ja visandid.
19. jaanuaril toimus Saksamaal ja Eestis (Zoomi vahendusel) ideede tagasisidestamine, millest alates hakatakse kõikide ideid koondama, et luua ühine näitus.
Rändnäitus avatakse mai lõpus Kölnis, peale mida rändab näitus edasi Berliini.

//

First-year MA students have completed the first part of their Japanese Happiness project. On January 19th, students from Germany and Estonia convened for a meeting, where feedback on each group’s work was exchanged. Now, the groups can unite into one large team to create a joint exhibition. The grand opening is set for the end of May in Cologne, followed by its journey to Berlin.

Photos: MA23
Professors: Masayo Ave, Philipp Teufel

Photos from EKA sisearhitektuur's post 19/01/2024

Esimese kursuse sisearhitektuuri- ja arhitektuuritudengite Istemööbli workshop koos soome õppejõudude Yrjö Wiherheimo ja Ilkka Suppaneniga. Nädala jooksul tehti väikese 1:5 maketi, 1:1 joonise ja 1:1 maketi. Reedel toimus ülevaatus millel osalesid Yrjö Wiherheimo, Ilkka Suppanen, Martin Relander, Jüri Kermik, Andres Ojari, Avo Tragel ja Oliver Kanniste. Toolid valmivad kevadeks.

//

Sitting furniture course with first-year BA students. The course began with small mockups and sketches. Now, the students will commence working on their 1:1 chairs, which will be completed by Spring. The Sitting Furniture course is led by Finnish designers and supervisors Yrjö Wiherheimo and Ilkka Suppanen.

Photos:

Photos from EKA sisearhitektuur's post 16/01/2024

Sellest nädalast algas hüljatud maastike workshop. Workshopis osalevad erinevatest kursustest õpilased, sealhulgas teise ja kolmanda kursuse sisearhitektid. Esimesel päeval räägiti veidi Kreenholmi ajaloost ning käidi Kreenholmi manufaktuuris tuuril, mille viis läbi Narva Gate OÜ esindaja Jaanus Mikk.

Pärastlõunal koguneti NART-is ning saadi tulevaks nädalaks juhendajatelt ülesanded ning jaguneti gruppidesse. Edasi presenteeriti tööstushoonete ümbertegemise näiteid - sisearhitektid rääkisid näiteks Zollverein Kohlenwäsche-st.

Õhtul toimus veel grupitöö, kus põrgatati omavahel ideid, mida Kreenholmi manufaktuuriga edasi teha.

//

The workshop on abandoned landscapes at Kreenholm Manufactory has started. Take a look at what our students are up to!

On the first day of the workshop Narva Gate representative Jaanus Mikk gave a tour around the area and then the students grouped up to discuss about the Industrial landscapes/ landscapes in industry.

Photos: Lotta Meet

Photos from EKA sisearhitektuur's post 07/01/2024

Detsembris valmis esimese aasta magistrantide Linnamaardla magistristuudio raames loodud ajutine näitus Kopli Rahvamajas. Tudengid tõid näitusega välja Kopli Rahvamaja kitsaskohad, kasutades taaskasutatud materjale.

Juhendajad: Mariann Drell, Juss Heinsalu, Ruuben-Jaan Rekkor, Johan Kirsimäe

Külaliskriitikuteks:
arhitektuuriajaloolanekunstnik ja režissöör Marta Vaarik; ja EKA Arhitektuuriteaduskonna doktorant Carl-Dag Lige; Tallinna Strateegiakeskuse ruumiloome osakonna arhitekt-linnaplaneerija Ann Kristiin Entson ning Edinburghi ülikooli lõpetanud linnaplaneerimise strateeg Silvia Toomet.

//

The First-year MA students’ Urban Mining project, exhibited at Kopli Rahvamaja, highlighted the building’s bottlenecks while incorporating reused materials in their exhibition.

Photos: Hanna Loora Arro, Linda-Maria Urke

Photos from EKA sisearhitektuur's post 04/01/2024

BA 3. kursuse tudengite hindamised detsembris. Erialaprojektid Avalik ruum (juhendaja Ville Lausmäe) ja Ese (juhendajad Veiko Liis, Marko Uibo). Ville Lausmäe kursusel küsiti, kas ja kus asub Eestis avalik siseruum ning millised võiksid olla selle demokraatliku ning kõigile avatud ruumi põhilised tunnused? Asukohana mängiti Skoone bastioniga, kuhu tudengid paigutasid oma visioonides nii noorte- ja kunstikeskuseid kui eksperimentaalseid sisedžungleid.

Veiko Liisi ja Marko Uibo kursusel töötasid tudengid pigem tootedisaini vahenditega ning tegid läbi protsessi ühe argiobjekti loomisel ideest prototüübini – ning paljude puhul ka lõpptulemuseni, olgu selleks siis häll, valgusti või istemööbel. Juhendajate vaatepunktist ei olnud valmistooteni jõudmine siiski eesmärk omaette, vaid tähtis oli õppida tundma enda valitud materjali ning tunnetada, kuidas erinevad materjalid suunavad disainiprotsessi.

//

Evaluations of 3rd year BA students which took place in December.
Speciality Project: Public Space (task: working with public indoor space)
Speciality Project: Object (task: studying the process of creating a mundane object).

Photos: Päär-Joonap Keedus

Photos from EKA sisearhitektuur's post 28/12/2023

Bakalaureuseõppe teise aasta tudengite sügissemestri hindamised, kus vaatluse all olid maalitunnid (juhendaja Flo Kasearu), erialaprojekt Eluruum (juhendad Malle Jürgenson, Liina-Liis Pihu ja Eve Komp) ning erialaprojekt Trepp (juhendaja Siiri Vallner). Kui eluruumide mõtestamisel kaevuti Ida-Virumaa sotsiaalkorterite temaatikasse ja trepivalemit arvutati uue silla tarbeks Veneetsias, siis maalides püüti neid samu küsimusi abstraktsema külje pealt vaadata.

//

Evaluation of second-year undergraduate students’ performance during the autumn semester. Two speciality projects: Stairs and Living Space and abstract Painting Course based on these projects.

Photos: Päär-Joonap Keedus

Photos from EKA sisearhitektuur's post 22/12/2023

Täname pikalauapeo korraldajaid! 🥂

Imelist pühadeaega kõigile!
Happy Holidays!

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

EKA sisearhitektuur
EKA sisearhitektuuriõpe läbi 3 tudengi silmade
Püsib? Püsib! #paviljonKOOS #valga #EASAEstonia
SISSEASTUMINE sisearhitektuuri osakonna bakalaureuse ja magistriõppesse 11.-28. juunini!
Nõuandeid sisearhitektuuriosakonna sisseastumisportfoolio koostamiseks.
FLOODED Design and Making Summer School for Floating Architecture 2017
Apply by 3 May
Observation tower TREPP in Tuhu bog, Estonia - EKA sisearhitektuur
Elin-Harriet Helemäe - lõik saatest "Eesti Arhitektuuripreemiad 2017"
FLOODED Summer School 2017: Sauna VALA

Location

Category

Telephone

Address


Põhja Pst 7
Tallinn
10412
Other Public Schools in Tallinn (show all)
Vabaduse Kool / Школа Свободи Vabaduse Kool / Школа Свободи
Endla 13
Tallinn, 10122

Vabaduse Kool on Tallinna kesklinnas asuv üldhariduskool 7.-12. klassi noortele Ukrainast.

Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasium Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasium
Tõnismägi 14
Tallinn, 10119

Riigigümnaasium Tõnismäel, mis alustas õppetööd 2023. aasta septembris.

Tallinna Õismäe Vene Lütseum Tallinna Õismäe Vene Lütseum
Õismae Tee 28
Tallinn, 13512

Tallinna Õismäe Vene Lütseum on munitsipaalkool, mis asub Tallinnas, Haabersti linnaosas. Kooli t

Tallinna Tondiraba huvikool Tallinna Tondiraba huvikool
Punane 69
Tallinn, 13619

Tallinna Tondiraba huvikooli tegevuse eesmärk on luua eelkõige lastele ja noortele mitmekülgse arengu

Tallinna Inglise Kolledž Tallinna Inglise Kolledž
Estonia Puiestee 10
Tallinn, 10148

Tallinna Inglise Kolledž on ülelinnalise vastuvõtuga inglise keele süvaõppega kool.

Tallinna 32. Keskkool Tallinna 32. Keskkool
Kiili 10
Tallinn, 12918

Lehekülg on loodud ühendamaks kõiki, kellele Tallinna 32. Keskkool korda läheb: nii meie õpilasi, vilistlasi, õpetajaid, lapsevanemaid kui ka sõpru!

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium
A. H. Tammsaare Tee 145
Tallinn, 12915

https://www.tallinn.ee/mhum/

Tallinna Nõmme Gümnaasium Tallinna Nõmme Gümnaasium
Raudtee 73
Tallinn, 11620

Tallinna Nõmme Gümnaasiumi eelkäijaks oli 11. augustil 1929. a. asutatud algkooli lõpetanutele mõeldud ja humanitaargümnaasiumi kava järgi töötanud Nõmme Linna Üldhariduslik Täienduskool .

Tallinna Südalinna Kool Tallinna Südalinna Kool
Liivalaia 23
Tallinn, 10118

Kodune kool kesklinna südames. Kogu südamest! AB IMO PECTORE!

Tallinna Tehnikagümnaasium Tallinna Tehnikagümnaasium
Sõpruse 187
Tallinn, 13415

TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituut TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituut
Narva Mnt 29
Tallinn, 10120

Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituut - PLAAN A, neile kes hoolivad tervest maailmas

Karjamaa Põhikool Karjamaa Põhikool
Karjamaa 1
Tallinn, 10416

https://www.tallinn.ee/et/karjamaapk