EKA sisearhitektuur

EKA sisearhitektuuri osakond / EAA department of interior architecture

artun.ee

Tähelepanu: sisearhitektuuri magistriprogramm võtab vastu uusi tudengeid! — Eesti Kunstiakadeemia

ALLES ÄSJA kaitses meil magistrikraadi 8 suurepärast, inspireeriva mõttelennuga noort sisearhitekti. Kõigil, kel samuti plaanis teha järgmine samm ruumihariduse vallas, tasub nüüd tähele panna: dokumentide vastuvõtt EKA sisearhitektuuri osakonna magistriõppesse kestab kuni 29. juunini, ehk ESMASPÄEVANI!

artun.ee Tänavu kaitses EKA sisearhitektuuri osakonnas magistrikraadi kaheksa noort sisearhitekti. Kõigil, kel on plaanis teha järgmine samm ruumihariduse vallas, tasub tähele panna:

BA 2020: SISEARHITEKTUURI OSAKONNA LÕPUTÖÖDE KAITSMINE

BA 2020: SISEARHITEKTUURI OSAKONNA LÕPUTÖÖDE KAITSMINE

Sel aastal toimusid EKA sisearhitektuuri osakonna lõputööde kaitsmised teisiti kui tavaliselt. Kuna kõik ei saanud füüsiliselt ühes ruumis viibida, osaleti ka ZOOMi abil ning huvilised said kaitsmisi reaalajas jälgida EKA TV vahendusel.

Palju õnne meie värsketele sisearhitektidele!
Fotode autor: Laura Rohtlaan.

Lõputöödega saab tutvuda TASE veebinäitusel: https://tase.artun.ee/
Külastage kindlasti!

PS! NB! VASTUVÕTT EKA sisearhitektuuri, nii bakalaureuse kui magistri õppekavale on nüüd avatud! Esita avaldus 29. juuniks ja tule, teeme koos ruumi!
Rohkem infot: https://www.artun.ee/erialad/sisearhitektuur/sisseastumine/

8.- 9. juunil toimusid EKA sisearhitektuuri osakonna BA lõputööde kaitsmised.
Bakalaureusekraadi asusid kaitsma tudengid: Aadam Kaarma, Semele Kari, Päär-Joonap Keedus, Marlene Kirt, Heleri Koltšin, Helena Mandala Kopamees, Evelin Kruus, Eeros Lees, Andrea Miku, Kadi Pihlak, Elis Rumma, Sander Joosep Siigur, Linda Zupping, Mirell Ülle.
Palju õnne lõpetajatele!
Fotode autor: Laura Rohtlaan
NB! Hea ülevaate sisearhitektuuri osakonna selle aasta lõputöödest saab külastades EKA TASE 2020 näitust, mis toimub sel korral veebis: https://tase.artun.ee/
NB! NB! Vastuvõtt EKA sisearhitektuuri bakalaureuse- ja magistriõppesse on käimas JUST NÜÜD: SAIS-is saab avaldusi esitada kuni 29. juunini!

MA 2020: SISEARHITEKTUURI OSAKONNA MAGISTRITÖÖDE KAITSMINE

MA 2020: SISEARHITEKTUURI OSAKONNA MAGISTRITÖÖDE KAITSMINE

Sel aastal toimusid EKA sisearhitektuuri osakonna magistritööde kaitsmised teisiti kui tavaliselt. Kuna kõik komisjoni liikmed ei saanud füüsiliselt ühes ruumis viibida, osaleti osaliselt läbi ZOOMi ning kõikidel huvilistel oli võimalik kaitsmisi reaalajas jälgida EKA TV vahendusel.
Üles astusid: Keiu Albi, Mariann Drell, Sandra Goroško, Ahmad Hussein, Tamara Istanbouli, Kadri Kallaste, Maryann Ng’endo Kariuki, Kristiine Špongolts.

Palju õnne meie värsketele magistritele!
Fotode autor: Laura Rohtlaan

Magistritöödega saab tutvuda TASE veebinäitusel: https://tase.artun.ee/
Külastage kindlasti!

PS! NB! VASTUVÕTT EKA sisearhitektuuri, nii bakalaureuse kui magistri õppekavale on nüüd avatud! Esita avaldus 29. juuniks ja tule, teeme koos ruumi!
Rohkem infot: https://www.artun.ee/erialad/sisearhitektuur/sisseastumine/

11. juunil kaitsesid 8 EKA sisearhitektuuri osakonna magistranti oma lõputöid. Siin nad on: Keiu Albi, Mariann Drell, Sandra Goroško, Ahmad Hussein, Tamara Istanbouli, Kadri Kallaste, Maryann Ng’endo Kariuki, Kristiine Špongolts! Palju õnne meie värsketele magistritele, suvetuult tiibadesse! Foto: Laura Rohtlaan

NB! Et näha, milliste ruumiküsimustega ja millise vaatenurga alt noored sisearhitektid oma magistritöödes tegelesid, tuleb suunduda EKA TASE 2020 lõpunäitusele, mis toimub sel korral veebis: https://tase.artun.ee/
NB! NB! Vastuvõtt EKA sisearhitektuuri magistriõppesse on käimas JUST NÜÜD: SAIS-is saab avaldusi esitada kuni 29. juunini!

ERIALAPROJEKT ISTEMÖÖBEL

ERIALAPROJEKT ISTEMÖÖBEL

Meie sisearhitektuuri 1. kursuse tudengid (ja arhitektuuri- ning linnaplaneerimise eriala tudengid) viimistlemas oma tooliprojekte, mida tänavu juhendasid Ilkka Suppanen ja Yrjö Wiherheimo. Töökojas juhendas tudengeid Avo Tragel.
Fotod: Laura Rohtlaan
NB! Vastuvõtt sisearhitektuuri eriala bakalaureuse- ja magistriõppesse on avatud kuni 29. juunini, kiirustage.

Tänavu toimub EKA sisearhitektuuri 1. kursuse mõõtmispraktika Hiiumaal, uuritakse Tahkuna tuletornikompleksi ajaloolisi kihistusi, erinevaid elamisviise ja hoonete ehitust. Kursust juhendab kohapeal arhitekt Jaan Tiidemann. #militaararhitektuur

[06/16/20]   Meie EKA sisearhitektuuri esimene kursus on parasjagu Hiiumaal mõõtmispraktikal. Õppeobjektiks on sel korral Tahkuna tuletorn+abihooned, mis annavad kokku hea ettekujutuse ühe kaldatuletorni elukorraldusest. Abihoonetest on Tahkunas säilinud 19. saj saun, kelder, kivist petrooleumiait ning 20. saj puitelamu ja generaatorihoone - praktika käigus saavad tudengid ettekujutuse pärandarhitektuurist ja -maastikest ning käppa äärmiselt vajalikud hoonete mõõdistamise ja dokumenteerimise oskused.

PS! NB! VASTUVÕTT EKA sisearhitektuuri, nii bakalaureuse kui magistri õppekavale on nüüd avatud! Esita avaldus 29. juuniks ja tule, teeme koos ruumi!

Siit kogu info: https://www.artun.ee/erialad/sisearhitektuur/sisseastumine/

MA 2020: SISEARHITEKTUURI OSAKONNA MAGISTRITÖÖDE KAITSMINE

Täna astuvad teie ette 8 EKA sisearhitektuuri magistranti.

Kaitsmisi saab reaalajas jälgida EKA TV lingilt https://live.artun.ee, kanalilt 'EKA kaitsmised 2020'.

Olete teretulnud kaasa elama!

Täna astuvad teie ette 8 EKA sisearhitektuuri magistranti.

Kaitsmisi saab reaalajas jälgida EKA TV lingilt https://live.artun.ee, kanalilt 'EKA kaitsmised 2020'.

Olete teretulnud kaasa elama!

MA 2020: Juba sel nädalal astuvad teie ette 8 EKA sisearhitektuuri magistranti. Jätkame magistritööde tutvustamisega:

11.06.2019 kell 15:30-16:15

AHMAD HUSSEIN: "PEAK MOMENT IN INTERIOR ARCHITECTURE: INDIVIDUAL PLACE-MAKING FOR LOW PEAK MOMENT"// "HARIPUNKTID SISEARHITEKTUURIS: INDIVIDUAALNE RUUMILOOME RAHULIKUKS HETKEKS"

Ahmadi magistritöö sihiks on muuta argised tegevused hingestatud hetkedeks. Kutsudes taasavastama lapsepõlvele omast uudishimu igapäevastes keskkondades, muudab Ahmad kodused aknalauad rituaalseteks paviljonideks, kus istudes kogeda täiskasvanuna unustatud emotsioone.

Juhendajad: Gregor Taul, Veiko Liis

BA 2020: Täna astuvad teie ette järgmised 7 sisearhitektuuri osakonna tudengit, et esitleda oma bakalaureusetöid.

Alustame kell 10:00!
Kaitsmisi saab reaalajas jälgida EKA TV lingilt https://live.artun.ee, kanalilt 'EKA kaitsmised 2020'.

Olete teretulnud kaasa elama!

AJAKAVA:

10:10-10:40 Andrea Miku
HAAVAD KUI KOKKUPUUTEPUNKTID. LÄHISUHTEVÄGIVALLA OHVRITE TEABEKESKUSTE SISEARHITEKTUURNE LAHENDUS

10:40-11:10 Elis Rumma
UINAKURUUMID EESTI KUNSTIAKADEEMIAS

11:10-11:40 Mirell Ülle
MATERJALIDE MÕJU TERVISELE

11:40-12:10 Evelin Kruus
METSLOOMADE REHABILITATSIOONI MOODULÜKSUS

12:10-13:10 lõuna

13:10-13:40 Helena Mandala Kopamees
KÜLA: SÜNNITUSJÄRGNE KESKUS HÄDAS PEREDELE

13:40-14:10 Heleri Koltšin
PUKI PALMI AED. KULTUURI- JA VABAAJAKESKUS TALLINNA BOTAANIKAAIA PALMIMAJA NÄITEL

14:10-14:40 Semele Kari
TÜHISTATUD OOTUS – TÄHISTATUD AEG. OOTEALA RUUMILINE LAHENDUS RAUDTEEÄÄRSEL MAASTIKUL

9. juunil esitlevad 7 sisearhitektuuri tudengit oma bakalaureusetöid.

MA 2020: Juba sel nädalal astuvad teie ette 8 EKA sisearhitektuuri magistranti. Jätkame magistritööde tutvustamisega:

11.06.2019 kell 16:15-17:00

TAMARA ISTANBOULI: "CREATING A MAP-SPACE FOR PALESTINIAN REFUGEE CAMPS"// "KAARDI-RUUMI LOOMINE PALESTIINA PÕGENIKELAAGRITELE"

Magistritöö uurib Läänekalda Palestiina põgenikelaagrite poliitilisi, majanduslikke ja ruumilisi põhjuseid ning nende sotsiaalset mitmekesisust. Töö pakub välja uusi lähenemisnurke, mille abil olemasolevaid teadmisi hinnata ja taasesitada. Liikudes edasi traditsiooniliste binaarselt representeerivate kaartide (kui poliitiliste artefaktide) ja nn post-representatiivsete kaartide (kui mittepoliitiliste kaardistuste) juurest, pakub töö välja interaktiivse kaardi-ruumi, mis on ühtlasi poliitiline kuid samal ajal ka laiemalt taasesitatav.

Juhendajad: Andrea Tamm, Keiti Kljavin
Konsultant: Prof Jüri Kermik

Sander Joosep Siigur: Marlene Kirti projekte esitlev ruumiline kollaaž. Vaade teostele korrapärases segaduses.

Juhendajad: Mihkel Masso, Sandra Pihlak

BA 2020: LÕPUTÖÖDE KAITSMINE

Juba täna esitlevad 7 sisearhitektuuri tudengit bakalaureusetööks valminud portfoolioid ja spetsiaalselt iga portfoolio esitlemiseks valminud installatsioone või sündmus-teoseid!

Kaitsmisi saab reaalajas jälgida EKA TV lingilt https://live.artun.ee, kanalilt 'EKA kaitsmised 2020'.

Olete teretulnud kaasa elama!

8. juunil esitlevad 7 tudengit bakalaureusetööks valminud portfoolioid ja spetsiaalselt iga portfoolio esitlemiseks valminud installatsioone või sündmus-teoseid, kus installatsiooni/ sündmuse autoriks pole mitte portfoolio autor, vaid kaastudeng, läbi mille on tekitatud kunstnikevaheline dialoog mõlema autori kunstnikupositsioonist sisearhitektina.

MA 2020: Järgmisel nädalal astuvad teie ette 8 EKA sisearhitektuuri magistranti. Jätkame magistritööde tutvustamisega:

11.06.2019 kell 14:45-15:30

KRISTIINE ŠPONGOLTS: "SUSTAINABILITY IN EDUCATION: DESIGNING A COURSE ON FUNCTIONAL MATERIALS FOR UPPER SECONDARY SCHOOL"//
"JÄTKUSUUTLIKKUS HARIDUSES: "MATERJALIDE KAUDU KESKKONNATEADLIKUKS" ÕPPEMOODULI DISAINIMINE GÜMNAASIUMILE"

Magistritöö keskendub valdkondadeüleselt olulistele materjalidele, nende kasutusega tekkivale jäägile ning pakub võimalusi, kuidas ringmajandusel põhinevaid võtteid gümnaasiumiõpilastega harjutada.

Juhendajad: Prof Jüri Kermik, Gregor Taul
Konsultant: Kärt Ojavee

MA 2020: Järgmisel nädalal astuvad teie ette 8 EKA sisearhitektuuri magistranti. Jätkame magistritööde tutvustamisega:

11.06.2019 kell 14:00-14:45

KARIUKI MARYANN NG’ENDO: "RETHINKING THE PRISON CELL: DEVELOPING ASPECTS OF SELF-IDENTITY FOR INCARCERATED WOMEN THROUGH SPATIAL DESIGN" // "VANGLAKAMBRI ÜMBERMÕTESTAMINE: VANGISTATUD NAISTE ENESEIDENTITEEDI ASPEKTIDE KUJUNDAMINE RUUMILOOME KAUDU"

Distsipliini, võimu ja kontrolli teostamiseks kujundatud kriminaalõigussüsteemi on ajalooliselt peetud süsteemiks, mis ei ole oma ülesehituse, protokollide ja rutiini osas sooliselt tundlik. Seetõttu ei arvestata naisvangide vajadusi nii emotsionaalselt kui ka füüsiliselt. Jõuetuse tunne, mis on seotud ka võitluse ja enesemääratlemise vajadusega vanglaasutustes, on tähelepanuta jäetud, kuid oluline aspekt, kuidas kinnipeetavad seostuvad iseenda, oma keskkonna ja ümbritsevate inimestega. Lõputöös käsitletakse lõhet, mis tekib vanglaasutusse vastuvõtmises ja vanglakambri olulisuses toetada naisvangide ümberkujunemisvõimet inimesena kuni nende naasmiseni oma kogukondadesse.

Juhendajad: Edina Dufala Pärn, Keiti Kljavin
Konsultant: Silver Sternfeldt

MA 2020: Juba järgmisel nädalal astuvad teie ette 8 EKA sisearhitektuuri magistranti. Jätkame magistritööde tutvustamisega:

11.06.2019 kell 12:25-13:10
KADRI KALLASTE: "SISEKAEMUSLIK RADA. KOLGA MÕISA VAHEKASUTUS"

Psühholoogilised uuringud näitavad, et ajalooline ehitatud keskkond mõjub inimesele lõõgastavalt. See on heaks alternatiiviks looduses ja muuseumis viibimisele. Samuti omistab see teadmine lisaväärtuse meie ehitatud pärandile. Eestis on palju tühjalt seisvaid ajaloolisi hooneid, mida kasutatakse vaid hooajaliselt, kuid mille eripära võiks nautida ka siis kui kraadid langevad. Kadri uurib Kolga mõisa näitel, kas ja kuidas ajaloolisi interjööre vähese sekkumisega aastaringselt kasutada. Selleks töötas ta välja erinevaid meeli kaasava installatiivse raja, mis rõhutab ajaloolise keskkonna nähtavaid ja nähtamatuid väärtusi.

Juhendajad: Prof Tüüne-Kristin Vaikla, Gregor Taul

MA 2020: Juba järgmisel nädalal astuvad teie ette 8 EKA sisearhitektuuri magistranti. Jätkame magistritööde tutvustamisega:

11.06.2019 kell 11:40-12:25

MARIANN DRELL: "SOOLINE RUUM: NORMATIIVID JA NÄHTUSED LÄBI SISEARHITEKTI PILGU"

Milline keha kuvand esineb ruumis, kuidas suhestub sellega minu enda keha. Mariann lähtub soolistest normatiividest; analüüsib neid; oponeerib neile. Juhul kui ruum on sooline, siis millist sugu see esindab. Magistritöö on jaotatud kolmeks sammuks, mis hõlmavad kolme erinevat paralleeli. Nendest moodustub siirderiitus - vabanemine. Disainitud on neli mängu, mis on ajendatud teooriast; seotud femina, masculina ja androgüünaga ruumis.

Juhendajad: Gregor Taul, prof Jüri Kermik
Konsultant: Andrea Tamm

MA 2020: Juba järgmisel nädalal astuvad teie ette 8 EKA sisearhitektuuri magistranti. Jätkame magistritööde tutvustamisega:

11.06.2019 kell 10:55-11:40

SANDRA GOROŠKO: “KODU JA KARISTUSASUTUSE PIIRIL – REHABILITATSIOONI TOETAV KESKKOND NOORTELE”

Magistritöö keskendub lastele ja noortele, kes on sõltuvusprobleemide tõttu rehabilitatsiooniasutusse sattunud ja veedavad seal keskmiselt ühe õppeaasta. Sandra eesmärk on teha nende kohanemine lihtsamaks ja toetada rehabilitatsiooni tulemusi läbi neid ümbritseva ruumi. Teadusele, psühholoogilistele uuringutele ja vaatlusele tuginedes valmib “tööriistakast”, mille baasilt saab ka tulevikus selliseid asutusi eesmärgipärasemalt disainida. Oma töös peegeldab magistrant ka ise tööriistakastis leiduvaid eskiislahendusi Tallinna Laste Turvakeskuse olemas-olevatesse ruumidesse.

Juhendajad: Edina Dufala-Pärn, Kaja Pae
Konsultant: Silver Sternfeldt

MA 2020: Juba järgmisel nädalal astuvad teie ette 8 EKA sisearhitektuuri magistranti. Alustame magistritööde tutvustamisega:

11.06.2019 kell 10:10-10:55

KEIU ALBI: "SURMAGA SILMITSI: RUUM SURIVOODI ÜMBER
EELK TALLINNA DIAKOONIAHAIGLA HOSPIITSIOSAKONNA NÄITEL"

Magistritöö käsitleb surma suhtumist ja suremise ruumi. Keiu on keskendunud hospiitsile, ruumile kus inimene veedab oma viimased elupäevad. Magistritöös püüab ta vastata küsimusele, milline keskkond võimaldab lahkuval inimesel ja tema lähedastel rahulikult ning leppimises eluga hüvasti jätta. Oma töös tegeleb magistrant EELK Tallinna Diakooniahaigla laieneva hospiitsi osakonnaga.

Juhendajad: Gregor Taul, Malle Jürgenson
Konsultant: Silver Sternfeldt

MA 2020: MAGISTRITÖÖDE KAITSMINE
11. juunil toimuvad EKA sisearhitektuuri osakonna magistritööde kaitsmised! Kaitsmisi saab reaalajas jälgida EKA TV lingilt https://live.artun.ee, kanalilt 'EKA kaitsmised 2020'.

Olete teretulnud kaasa elama!

KAITSMISTE AJAKAVA

11. juuni 2020, kell 10:00

10:10-10:55 Keiu Albi
SURMAGA SILMITSI: RUUM SURIVOODI ÜMBER
EELK TALLINNA DIAKOONIAHAIGLA HOSPIITSIOSAKONNA NÄITEL// FACING DEATH. SPACE AROUND THE DEATHBED ON THE EXAMPLE OF THE ESTONIAN EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH’S TALLINN DEACONESS HOSPITAL’S DEPARTMENT OF HOSPICE CARE
Juhendajad: Gregor Taul, Malle Jürgenson
Konsultant: Silver Sternfeldt

10:55-11:40 Sandra Goroško
KODU JA KARISTUSASUTUSE PIIRIL – REHABILITATSIOONI TOETAV KESKKOND NOORTELE// WALKING THE LINE BETWEEN A HOME AND A PENITENTIARY – ENVIRONMENT TO SUPPORT YOUTH REHABILITATION
Juhendajad: Edina Dufala-Pärn, Kaja Pae
Konsultant: Silver Sternfeldt

11:40-12:25 Mariann Drell
SOOLINE RUUM: NORMATIIVID JA NÄHTUSED LÄBI SISEARHITEKTI PILGU// GENDER IN SPACE - NORMATIVES AND PHENOMENA THROUGH THE GAZE OF AN INTERIOR ARCHITECT
Juhendajad: Gregor Taul, prof Jüri Kermik
Konsultant: Andrea Tamm

12:25-13:10 Kadri Kallaste
SISEKAEMUSLIK RADA. KOLGA MÕISA VAHEKASUTUS// PATH OF INTROSPECTION. INTERMEDIATE USE OF KOLGA MANOR
Juhendajad: Prof Tüüne-Kristin Vaikla, Gregor Taul

13:10-14:00 lõuna

14:00-14:45 Kariuki Maryann Ng’endo
RETHINKING THE PRISON CELL: DEVELOPING ASPECTS OF SELF-IDENTITY FOR INCARCERATED WOMEN THROUGH SPATIAL DESIGN // VANGLAKAMBRI ÜMBERMÕTESTAMINE: VANGISTATUD NAISTE ENESEIDENTITEEDI ASPEKTIDE KUJUNDAMINE RUUMILOOME KAUDU
Juhendajad: Edina Dufala Pärn, Keiti Kljavin
Konsultant: Silver Sternfeldt

14:45-15:30 Kristiine Špongolts
SUSTAINABILITY IN EDUCATION: DESIGNING A COURSE ON FUNCTIONAL MATERIALS FOR UPPER SECONDARY SCHOOL// JÄTKUSUUTLIKKUS HARIDUSES: "MATERJALIDE KAUDU KESKKONNATEADLIKUKS" ÕPPEMOODULI DISAINIMINE GÜMNAASIUMILE
Juhendajad: Prof Jüri Kermik, Gregor Taul
Konsultant: Kärt Ojavee

15:30-16:15 Ahmad Hussein
PEAK MOMENT IN INTERIOR ARCHITECTURE: INDIVIDUAL PLACE-MAKING FOR LOW PEAK MOMENT// HARIPUNKTID SISEARHITEKTUURIS: INDIVIDUAALNE RUUMILOOME RAHULIKUKS HETKEKS
Juhendajad: Gregor Taul, Veiko Liis

16:15-17:00 Tamara Istanbouli
CREATING A MAP-SPACE FOR PALESTINIAN REFUGEE CAMPS// KAARDI-RUUMI LOOMINE PALESTIINA PÕGENIKELAAGRITELE
Juhendajad: Andrea Tamm, Keiti Kljavin
Konsultant: Prof Jüri Kermik

Foto: Tõnu Tunnel

BA 2020: BAKALAUREUSETÖÖD

9. juunil esitlevad 7 sisearhitektuuri tudengit oma bakalaureusetöid.

9. juunil esitlevad 7 sisearhitektuuri tudengit oma bakalaureusetöid.

BA 2020: PORTFOOLIO + STUUDIO

8. juunil esitlevad 7 tudengit bakalaureusetööks valminud portfoolioid ja spetsiaalselt iga portfoolio esitlemiseks valminud installatsioone või sündmus-teoseid, kus installatsiooni/ sündmuse autoriks pole mitte portfoolio autor, vaid kaastudeng, läbi mille on tekitatud kunstnikevaheline dialoog mõlema autori kunstnikupositsioonist sisearhitektina.

8. juunil esitlevad 7 tudengit bakalaureusetööks valminud portfoolioid ja spetsiaalselt iga portfoolio esitlemiseks valminud installatsioone või sündmus-teoseid, kus installatsiooni/ sündmuse autoriks pole mitte portfoolio autor, vaid kaastudeng, läbi mille on tekitatud kunstnikevaheline dialoog mõlema autori kunstnikupositsioonist sisearhitektina.

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

artun.ee/sisseastumine
SISSEASTUMINE sisearhitektuuri osakonna bakalaureuse ja magistriõppesse 11.-28. juunini!
Nõuandeid sisearhitektuuriosakonna sisseastumisportfoolio koostamiseks.
FLOODED Design and Making Summer School for Floating Architecture 2017
Apply by 3 May
Observation tower TREPP in Tuhu bog, Estonia - EKA sisearhitektuur
Elin-Harriet Helemäe - lõik saatest "Eesti Arhitektuuripreemiad 2017"
FLOODED Summer School 2017: Sauna VALA
FLOODED Design and Making Summer School for Floating Architecture
Jõemajakas-vaatetorn VARI / shade-fireplace-watchtower SHADOW

Location

Category

Telephone

Address


Põhja Pst 7
Tallinn
10412
Other Public Schools in Tallinn (show all)
Tallinna Inglise Kolledž Tallinna Inglise Kolledž
Estonia Puiestee 10
Tallinn, 10148

Tallinna Inglise Kolledž on ülelinnalise vastuvõtuga inglise keele süvaõppega kool.

Sisekaitseakadeemia Sisekaitseakadeemia
Kase 61
Tallinn, 12012

Siinne SKA grupp ühendab endas kõiki endisi, praeguseid ja, miks ka mitte, ka tulevasi Sisekaitseakadeemia fänne, õpilasi ja töötajaid. Ühine meiega!

Tallinna Kopli Ametikool Tallinna Kopli Ametikool
Kopli 98
Tallinn, 11711

Tallinna Kopli Ametikool Kopli 98, 11711 Tallinn E-post: [email protected] Telefon: +372 66 44 670

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium
Tammsaare Tee 145, Tallinn
Tallinn, 12915

http://mhum.tln.edu.ee/web/et/

Tallinn English College Tallinn English College
Estonia Puiestee 10
Tallinn, 10148

Tallinna Tondiraba huvikool Tallinna Tondiraba huvikool
Punane 69
Tallinn, 13619

Tallinna Tondiraba huvikooli tegevuse eesmärk on luua eelkõige lastele ja noortele mitmekülgse arengu ning huvihariduse omandamise võimalused.

Tallinna Südalinna Kool Tallinna Südalinna Kool
Liivalaia 23
Tallinn, 10118

Kodune kool kesklinna südames. Kogu südamest! AB IMO PECTORE!

Tallinna Juudi Kool Tallinna Juudi Kool
Karu, 16
Tallinn, 10120

Tallinna Tehnikagümnaasiumi Õpilasesindus Tallinna Tehnikagümnaasiumi Õpilasesindus
Sõpruse Pst 187
Tallinn, 13422

Tallinna Tehnikagümnaasiumi Õpilasesinduse ametlik kodulehekülg

Tallinna Õismäe Vene Lütseum Tallinna Õismäe Vene Lütseum
Õismae Tee 28
Tallinn, 13512

Tallinna Õismäe Vene Lütseum on munitsipaalkool, mis asub Tallinnas, Haabersti linnaosas. Kooli teeninduspiirkonnaks on Tallinn.

Tallinna 40 Allika  lasteaed Tallinna 40 Allika lasteaed
Sütiste Tee 7
Tallinn, 13419

Добавьте описание , Фото, INFO

Lasnamäe Gümnaasium Lasnamäe Gümnaasium
Pae 59
Tallinn, 13621

School