EKA kunstihariduse osakond

EKA kunstihariduse osakond

Comments

KROKII --- LIFE DRAWING (Eng below)

Tule ja treeni oma käe ja silma koostööd! Igakuised KROKIITUNNID aitavad Sul arendada oma natuurist joonistamisoskust - kiired visandid aitavad kätt nö lahti saada, suunavad kasutama erinevaid vaatenurki ja tehnikaid ning kujutama liikumist. Iga kord on erinev modell ja loovad lühikesed poosid, mis aitavad Sul teritada silma, edendada meisterlikkust ning harjutada vabajoonistust!

Kolmapäeviti 1 x kord kuus (19.09, 17.10, 14.11, 12.12) kell 18:00 - 19:00
Asume Sally Stuudios Pärnu mnt 154, Tallinn (ARS-i kunstilinnaku hoovimajas)
Küsimuste puhul, pöörduge [email protected]
(Transport: trammid nr 3, 4; bussid nr 5, 18, 20, 20A, 25, 32, 36, 57)

Osalustasu 7 EUR (sisaldab materjale)
Kohapeal visandipaber ja riiulis erinevad joonistusmaterjalid. Aga… võid julgelt ka oma käepärase töövahendi ja visandiraamatu kaasa võtta!

https://www.facebook.com/events/350558569015151/

------
LIFE DRAWING

Come and train your hand-eye coordination! MONTHLY LIFE DRAWING sessions help you develop your drawing skills from real life - quick sketches loosen you up, encourage the use of different angles and techniques, and depict movement. Each session we have a different model; and creative quick poses help enhance your observation, skillfulness and practice figure drawing!

On Wednesdays once a month (Sept 19th, Oct 17th, Nov 14th, Dec 12th) from 6pm to 7pm

Sally Studio Art School is located at Pärnu mnt 154 (ARS Art Factory), Tallinn
If you have any questions email us at [email protected].
(Transport: Trams nr 3, 4; Buses nr 5, 18, 20, 20A, 25, 32, 36, 57)

Cost is 7 EUR (incl materials)
At the studio we have sketching paper and variety of drawing materials. But … you are most welcome to bring your own sketchbook and materials!
Tudengeid oodatakse EKA arengukava seminarile!
Vabandan, et risustan, ent ehk kellelgi on huvi:
MTÜ Vivendi Koolituskeskus Tallinnas otsib oma meeskonda huviringi juhti (koolituskeskuses ning Tallinna lasteaedadesse),samuti kurususte ja töötubade juhendajat (puidutöö, paberikunst). täspem info: [email protected]
Ilusat 1. septembrit. Tarkust ja tarmukust!
Tartu Kunstimuuseumilt tööpakkumine otse meie erialale! Kandideerige!
Täna kell 15 räägib Anu Purre muuseumididaktikast! Tulge kaas amõtlema ja küsimustele vastuseid saama, mida õpetajana, lapsevanemana või näitusekülastajana muuseumilt ja muuseumipedagoogidelt-giididelt võiks oodata. Ikka kunstihariduse osakonnas, Suur-Kloostri 11, ruum 303.
13.-15. mail 2014.a toimub PRIMUS programmi tegevuse raames prof Juha Varto (Aalto University School of Arts, Design and Architecture) poolt läbiviidav andmeanalüüsi ja metodoloogia intensiivseminar "The Practice in the Practice-Based Research in Art". Seminari maht on 4 EAP.

Seminarisari toimub Estonia pst 7 õppehoone ruumis 434 (IV korrusel).
Kõigil päevadel on algusaeg 10.00.

Õppeaine kaart on kättesaadav: http://www.artun.ee/andmeanaluusi-ja-metodoloogia-intensiivseminar-2/

Seminarile on võimalik registreeruda veel vaid 30. aprillini. Oodatud on nii tudengid (MA ja PhD), kui juhendajad ja õppejõud!

Osalemissoovidest palume teada anda meiliaadressil [email protected] või telefonil 53 068 909.
Eesti Kunstiakadeemia Kunstiteaduse Instituudis tuleb 20. mail kaitsmisele Andres Kure doktoritöö „Boundary Disruptions: Late-Soviet Transformations in Art, Space and Subjectivity in Tallinn 1968–1979” („Segilöödud piirid. Hilisnõukogude muutused kunstis, ruumis ja subjektsuses Tallinnas aastatel 1968–1979).

Avalik kaitsmine toimub teisipäeval, 20. mail 2014.a algusega kell 14.00 Kunstiteaduse Instituudis (Suur-Kloostri 11, auditoorium 103).

Doktoritöö juhendaja: prof dr Katrin Kivimaa.

Eelretsensendid: prof Malcolm Miles (Plymouth’i Ülikool) ja dr Eneken Laanes (Yale’i Ülikool).

Oponent: prof Malcolm Miles (Plymouth'i Ülikool).

Doktoritöö võtab vaatluse alla rühma 1960. aastate lõpust Tallinnas tegutsenud kunstnikke, arhitekte ja disainereid, kelle tööd kasvasid välja Hruštšovi sulaaja ja sellele järgnenud perioodi uutest diskursustest ja institutsioonidest – tehnilisest esteetikast, informatsiooniteooriast ja küberneetikast –, asudes samas 1970. aastate teisel poolel nende diskursuste suhtes kriitilisele seisukohale.

Töö keskseks küsimuseks on see, kuidas alternatiivne kunst Nõukogude Liidus seostus muutustega ruumilises keskkonnas ja subjektiloomes ning kas sellest lähtuvalt on adekvaatne selle kunsti nimetamine “mitteametlikuks”. Hilisnõukogude kunsti iseloomustavat vastandust mitteametliku ja ametliku vahel uuritakse antud töös osana laiemast avaliku ja privaatse dihhotoomiast, mis on struktureerinud mitmeid riigisotsialistlike ühiskondade käsitlusi.

Töö näitab, et mitmetel praeguses ajas täisjõu saanud muutustel on oma eellugu 1970. aastatel Tallinnas tegutsenud kunstnike töödes ning neis resoneerunud arutlustes.

Mitteametliku kunsti mõiste problematiseerimine ning kunsti- ja arhitektuuriloomingu käsitlemine seoses ruumilise konteksti ja subjektsuse muutustega koonduvad doktoritööna esitatud artiklites, mis on avaldatud ajavahemikus 2009–2012 ning millest igaüks keskendub ühele kaasusele 1960. aastate lõpust Tallinnas töötanud arhitektide ja kunstnike loomingus.

Kaitsmine toimub inglise keeles.

Doktoritööga on võimalik tutvuda siin:
Veel kasulikku trükisooja materjali: http://www.rahvaraamat.ee/p/haridusleksikon/473153/et?isbn=9789985795583 Ei ole jõudnud sisse vaadata, aga tutvustus tundub tõhus!
Supertöö superinimesele:
Täna õhtul ETVs kell 21.30 esimene uuenenud OP, mis keskendub tervelt 28 minutit ainult kunstile! Tänase saate teema on, kuidas kunst loob teadmisi.

Kunstihariduse osakond Eesti Kunstiakadeemias on mõeldud neile, kes soovivad õppida kunstilisi protsesse mõtestama ja vahendama ning isikliku loomingulise tegevuse kõrval pühenduvad kunsti mõistmise süvendamisele ühiskonnas.

Kunstiõpetaja eriala on mõeldud neile, kes soovivad õppida kunstilisi protsesse mõtestama ja tõlkima eri sihtrühmadele. Samuti neile, kes isikliku loomingulise tegevuse kõrval tahavad pühenduda kunsti mõistmise süvendamisele ja selle mõju suurendamisele ühiskonnas. Meie eesmärk on vähendada lõhet aktuaalsel kunstiväljal toimuva ning üld- ja huvihariduses pakutava vahel. See tähendab, et kunstiõpet

[09/01/21]   Soovime õnne meie vilistlasele, Carol Pahkile. Palju õnne Tallinna Noore õpetaja tunnustuse puhul! Säravat uut õppeaastat kõigile haridustöötajatele! 🌼🌼🌼

26/10/2020

Loominguline projekt IV 2020

Jagame teiega meie Loomingulise projekti ehk Kunstididaktika praktikumi kohtumiste koondvideot. Autoriks tudeng Lora-Liza Parv

cca.ee 12/10/2020

Suur lugu. EKA vabade kunstide dekaan Kirke Kangro: parim kunstiharidus valmistab ette pidevaks tundmatuga tegelemiseks | Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus

cca.ee Diskussioonid kunstihariduse üle on viimasel ajal uuesti päevakorda tekkinud seoses Pärnu linnavolikogus kunstivastase sõnavõtuga esinenud poliitiku tõttu. KKEKi ajakiri võttis...

leht.postimees.ee 26/09/2020

Anneli Porri: «Kunst ongi ebastabiilne, paikapanematu, pidevalt uuenev ja eest ära nihkuv»

Meie lektor Anneli Porri arutleb, mida inimesed kunstiteostest otsivad ning kuidas kunstiteoseid avada.

leht.postimees.ee Nädal tagasi hakkas mu sotsiaalmeedia voogudes kulutulena levima video sellest, kuidas üks Pärnu volikogu liige peab inimestele loengut sellest, kuidas tema kunsti ei mõista. Selline omamoodi stand-up-tragöödia. Ilmselt sarkastilise või iroonilisena mõeldud etteaste mõjus aga erakordse ruma...

06/09/2020

Eesti Televisioon

Soovitame vaadata!

Ka järgmisel teisipäeval, 8. septembril oleme hariduse radadel 📚.
ETV-s alustab uus teaduspõhine haridussaade "Maailma kõige targem rahvas". Neljas koolis üle Eesti tehtud katsetes võetakse pulkadeks lahti õppimis- ja õpetamismeetodid, kuidas paremini ning targemini teadmisi omandada ja kuidas seda ei peaks tegema 🙋🏻‍♀️🤷🏻‍♀️!

01/12/2019

Kunstiõpetajate jõuluaja klassiõhtu

13/11/2019

EKA avatud loeng: Jan Van Boeckel

Jagame teiega Jan van Boeckeli avatud loengu täispikka videot. Oktoobris Eesti Kunstiakadeemias peetud ettekanne keskendub kunstipõhistele avatud lähenemistele hariduses meie tänasel ökokriisi ja radikaalse ebakindluse ajastul.

09.10.2019 Open Lecture by Jan van Boeckel Art and Sustainability Education in an Age of Uncertainty and Climate Fear Jan van Boeckel will give a presentatio...

11/10/2019

'Being present in the present to what presents itself.’ A course on fostering attention through arts-based open-ended approaches in an age of ecological emergency and radical uncertainty facilitated by Jan van Boeckel has began!

artun.ee 20/09/2019

Gümnaasiumi valikkursuste “Arhitektuur ja elukeskkond” ja Disain ja protsess” õpetajate täiendkoolitus — Eesti Kunstiakadeemia

Kutsume registreeruma gümnaasiumi valikkursuste “Arhitektuur ja elukeskkond” ja Disain ja protsess” õpetajate täiendkoolitusele.

Kaks uut gümnaasiumiastme valikainet „Arhitektuur kui elukeskkond“ ja „Disain ja protsess“ on põnevad ja vahetult igapäevase elukeskkonnaga seotud kursused täiendamaks üldhariduskooli programmi. Arhitektuur, disain ja elukeskkond on hübriidsed teemad, mis puudutavad kujutavat ja rakenduskunsti ning kunstiajalugu vaid ositi. Mõlemad valikkursused on väga pädevalt üles ehitatud, huvitavad, mitmekesised, aga ka õpetajalt uusi teadmisi ja meetodeid nõudvad. Arhitektuuri- ja disainiõpe aga toetub 21. sajandi oskustele. Iga päevaga süveneb suundumus kombineerida valdkondi, töötada meeskondades, lähtuda uurimuslikust ja disainerlikust mõtlemisest. Mõlemad valikkursused õpetavad nii õpetajat kui õppijat vaatama distsipliinide ja olemasolevate vormide vahele, otsima tühja kohta, kõnekat puudust, mida mh tulevases elukutsevalikus täita

Ootame registreerujaid kuni 10. oktoobrini.

artun.ee Kaks uut gümnaasiumiastme valikainet „Arhitektuur kui elukeskkond“ ja „Disain ja protsess“ on põnevad ja vahetult igapäevase elukeskkonnaga seotud kursused täiendamaks üldhariduskooli programmi.

02/09/2019

Hea meel on teile tutvustada seekord lausa 18 kunstiõpetaja õpinguid alustavat tudengit. Pilt on tehtud õppeaasta alguse klassiõhtult koos varasemate tudengite ja õppekava õppejõududega.
Head uut õppeaastat kõigile!

[06/06/19]   Hea uudis neile, kes tahaksid siiski sügisel kooli tulla: kohe avneb kunstiõpetaja õppekava täiendav vastuvõtt! 9.-12. august saab SAISis esitada juba dokumente EKA ja TLÜ kunstiõpetaja MA ühisõppekavale õppima kandideerimiseks! Sisseastumisvestlus 14. august. Aga kuidas on siin õppida, räägivad I MA tudengid Mari Saarepera ja Berit-Bärbel Rebane, neid intervjueerib Lora-Liza Parv. Täpsemad sisseastumisandmed siin: https://www.artun.ee/erialad/kunstiharidus/sisseastumine/

22/05/2019

EKA Summer Academy

We are very happy to introduce Maarin Mürk​, the main tutor for our course Contemporary Art Field in Estonia! ✨

Maarin is an art critic and a teaching staff member at the Academy of Arts, who is currently working as Head of the Centre for General Theory Subjects at EKA. She was one of the initiators and leaders of the Artishok (Artichoke) art blog project and headed the MÄRZ project space in Tallinn Old Town. In addition, she has been involved in organising a number of festivals, discussions, conferences and projects focusing on advancing art criticism, art politics, self-initiated practices and experimental education.

Learn more about this course and apply by 26th of May at http://bit.ly/ContemporartArtEKA
📸 Mark Raidpere

21/05/2019

Call for applications: 2019 EKA Summer Academy of Art, Design and Architecture – Possible Futures!

Olete oodatud EKA suveakadeemiasse!
https://www.youtube.com/watch?v=YYzUMl5jylA&fbclid=IwAR2xDkeKWNnVLOzSZ0R_09jolQ2ggQ0U5V3VVZqwbZlP3fiBnli2bP9D_1I

The Estonian Academy of Arts (EKA) is welcoming applications for the international summer school — 2019 EKA Summer Academy of Art, Design and Architecture – ...

21/05/2019

EKA Summer Academy

Are you a curator, critic, artists or someone who is looking to broaden their overview of what is happening in Estonia?

Our course, Contemporary Art Field in Estonia, provides an overview of how the contemporary art scene in Estonia functions – the most important organisations, the movers and shakers, the currently important and active artists from different disciplines, and the types of events being held. The causal factors behind the art scene are also explored, starting from the restoration of independence, Estonian art in the context of the regional and broader international art scene, and much more.
The participants will receive an overview of the art field of Estonia through lectures, discussions, studio/institutional visits and art.

Read more and apply by 26 May at http://bit.ly/ContemporartArtEKA
📸 Frederik Klanberg

21/12/2018

Sally Stuudio

Viimane võimalus osaleda 2019. aastal "Värvusõpetuse didaktika" täienduskoolitusel õpetajatele!

👉 Vaata täpsemalt ja ✍️ registreeri kohe! https://sallystuudio.ee/2018/11/07/varvusopetuse-didaktika/

🤩Häid pühi ja kohtumiseni jaanuaris!

Viimane võimalus osaleda 2019. aastal "Värvusõpetuse didaktika" täienduskoolitusel õpetajatele!

👉 Vaata täpsemalt ja ✍️ registreeri kohe! https://sallystuudio.ee/2018/11/07/varvusopetuse-didaktika/

25/10/2018

“Connecting to Nature through Art” course held by Jan van Boeckel in its steady flow

31/08/2018

Alustame uute vaatenurkadega. Head uut õppeaastat teile, kallid kunstiõpetajad!

28/08/2018
docs.google.com 22/08/2018

EKA MAJA AVAMINE 27.08.2018

Armas kaasteeline!

Oleme kolinud oma kauaunistatud uude majja ja ootame Teid selle pidulikule avamisele ja suurele soolaleivapeole 27. augustil 2018, Põhja pst 7, Tallinnas.

KAVAS

16.00 Ekskursioonid kõigile huvilistele (eelregistreerumisega)

17.00 Avaaktus
Kõnelevad Vabariigi President Kersti Kaljulaid, EKA rektor Mart Kalm, KUU arhitektid Eik Hermann, haridus- ja teadusminister Mailis Reps, kultuuriminister Indrek Saar, Tallinna linnapea ja EKA kuratooriumi esindaja Taavi Aas ning vilistlane ja emeriitprofessor Leonhard Lapin.

19.00 Vastuvõtt

19.15 Vaba mikrofon tervitussõnadele

20.00 Raamatu "Kunstiakadeemia uus maja" esitlus ja maja ajaloo näituse "EKA uus kodu. Sukavabriku pärand" avamine

21.00 Soolaleivapidu. Tuju loovad EKAs võrsunud bändid, DJ-d ja sõbrad Kukerpillidest Zahirini

Palun teatage oma tulekust alljärgneval lingil.

Riietus: Soovitavalt EKA disain

Ootame Teid!

Eesti Kunstiakadeemia

docs.google.com Registreerumisvorm

01/07/2018

Meil on hea meel jagada teiega meie seitsme värske kunstiõpetaja nime. Värvikat tööpõldu teile! Ühtlasi ootame ka uusi kandideerijaid EKA ja TLÜ kunstiõpetaja magistriõppesse kuni 4. juulini keskkonnas SAIS.
Lisainfo: https://www.sais.ee/AdmissionSearch/View/07b38315-7c13-44b0-81ea-9477bdc26ebb

11/06/2018

Vastuvõtt EKAsse on alanud! Ära oota, mine www.sais.ee ja esita avaldus kohe! 👏

Vastuvõtt EKAsse on alanud! Ära oota, mine www.sais.ee ja esita avaldus kohe! 👏

Veel sel nädalal on võimalik osaleda ka infotundides ja proovieksamitel:
13.06. kl 12.30 - tekstiilidisaini infotund ja konsultatsioon
13.06. kl 14.00 - klaasikunsti eriala infotund ja proovieksam
13.06. kl 16.30 - disainiteaduskonna magistriõppe infoõhtu
15.06. kl 11.00 - moedisaini infotund ja proovieksam
15.06 kl 15.00 - nahakunsti, aksessuaari- ja köitedisaini infotund ja konsultatsioonid

Lisainfo ja registreerumine: https://www.artun.ee/sisseastumine/erialade-infotunnid/

26/02/2018

Uut ja huvitavat!

Hurraa! Valminud on kujundava hindamise praktiline käsiraamat. Käsiraamat on toeks nendele koolidele ja õpetajatele, kes alustavad kujundava hindamise rakendamist oma koolis, pakkudes praktilisi näiteid ja mõtteainet tagasisidestamise meetodite edasiarendamiseks omal viisil.

Tutvu käsiraamatuga SIIN: https://e-koolikott.ee/material?id=11556

31/01/2018

EKAt avastama!

Alustas gümnaasiumi- ja kutsekoolinoortele mõeldud programm AVASTA EKA!

Hea võimalus tutvuda EKA erialade ja inimestega lähemalt, osaleda avatud loengutes, töötubades, ekskursioonidel, külastada stuudioid jpm.

Lisainfo ja registreerumine: https://www.artun.ee/avasta

21/12/2017

Head uudised! Meil on põhjust õnnitleda kolme uut kunstiõpetaja eriala magistrit: Keiu, Riin ja Anne-Liis!
Kõik eriilmelised, aga südamega asja juures!

instagram.com 25/11/2017

Instagram post by Estonian Academy of Arts • Nov 25, 2017 at 8:44am UTC

EKA kunstiõpetajate päev on täies hoos!

instagram.com 25 Likes, 1 Comments - Estonian Academy of Arts (@estonian_academy_of_arts) on Instagram: “Kaido Ole pidamas “Kunstniku kõne” EKA Kunstiõpetajate päeval #kaidoole #eestikunstiakadeemia”

kultuur.err.ee 09/11/2017

Annely Köster: kunstihariduse kasu ühiskonnale ilmneb väljaspool kunsti

Annely Köster räägib muutuvast maailmast, loovuse vajalikkusest ning noorte kunstitriennaalist Eksperimenta! Soovitame!

kultuur.err.ee Plekktrummi saatekülaliseks oli kunstipedagoog ja koolinoorte kunsti triennaali Eksperimenta! korraldaja Annely Köster, kellega vesteldi noorte positsioonist kunstis ning kunsti ja majanduse suhetest

[06/30/17]   Veel on viis päeva aega kandideerida EKA ja TLÜ kunstiõpetaja magistriõppe ühisõppekavale!

Infot leiate järgmistelt linkidelt:
http://www.artun.ee/erialad/kunstiharidus/sisseastumine/
ja
http://www.tlu.ee/et/Balti-filmi-meedia-kunstide-ja-kommunikatsiooni-instituut/Kunstiopetaja

28/06/2017

Jagame teiege veel ka pilte aktusepäevast. Anna-Kaisa, Malle ja Maria - soovime teile säravat teed kunstiõpetajana!

Siinkohal on ka hea meelde tuletada, et 4. juulini saab SAIS-is esitada avaldusi EKA ja TLÜ kunstiõpetaja ühisõppekvale kandideerimiseks.
Infot leiate ka nendelt linkidelt:
http://www.artun.ee/erialad/kunstiharidus/sisseastumine/
ja
http://www.tlu.ee/et/Balti-filmi-meedia-kunstide-ja-kommunikatsiooni-instituut/Kunstiopetaja

21/06/2017

Tervitame meie kolme ägedat uut kunstiõpetajat - Anna-Kaisa, Maria ja Malle! Edu teile!

koolitus.hitsa.ee 15/06/2017

Kaasava kunstiõppe täienduskoolitus Eesti Kunstiakadeemias | Täienduskoolitused

Head kunstiõpetajad registreeruge - pakume teile kaasava kunstiõppe alast täienduskoolitust Viljandis Soome hea uurija-praktiku Mari Saloneni juhendamisel. Tõlge on ka!
https://koolitus.hitsa.ee/training/1195

koolitus.hitsa.ee

opleht.ee 09/06/2017

Hea kunstiõpetus on nagu liim

opleht.ee Annely Köster: „Peame väga oluliseks õpilastele mitte ainult loomiskogemuse andmist, vaid ka vaatajakogemuse harjutamist.” Foto: Raivo Juurak

kultuur.err.ee 06/06/2017

Galerii: EKA uuele hoonele asetati nurgakivi

kultuur.err.ee 5. juunil asetas Eesti kunstiakadeemia (EKA) oma uuele hoonele nurgakivi Kotzebue ja Põhja pst tänavate nurgal.

artun.ee 03/06/2017

Eesti Kunstiakadeemia lõpuaktused 2017

21.06 on oodata lillemerd. Kell kolm algab kunstikultuuri teaduskonna aktus, kus tutvustame teile ka kolme uut kunstiõpetajat!

artun.ee Eesti Kunstiakadeemia 2017. aasta lõpuaktused toimuvad kolmapäeval, 21. juunil Eesti Rahvusraamatukogu saalis kahel ajal:kell 12 arhitektuuriteaduskond ja disainiteaduskondkell 15 kunstikultuuri teaduskond ja vabade kunstide teaduskondPalume lõpetajatel olla kohal ca 30 minutit enne aktust, et kõik

30/05/2017

Ootame publikut!

Homme kell 10.00 esitlevad kolm kunstiõpetaja magistranti oma magistritöid.
Ligikaudne ajakava:
10.15 Malle Raet "Kunstiõpetaja identiteedi kujunemine Eesti Kunstiakadeemia kunstiõpetaja lisaeriala täiendkoolituse õppijate kogemuses."
10.55 Maria Lullu "Digiseadmete rakendamine digipädevuse arendamise kontekstis Eesti üldhariduskooli kunstitunnis."
11.35 Anna-Kaisa Vita "Visuaalse mõtlemise arendamise võimalused näituseruumis täiskasvanud publikule suunatud haridusprogrammide näitel."

Kaitsmine toimub Suur-Kloostri 11, ruumis 104.

Videos (show all)

Kunstiõpetajate jõuluaja klassiõhtu

Location

Category

Telephone

Address


Põhja Pst 7
Tallinn
10412
Other Education in Tallinn (show all)
Ajaloo Instituut Ajaloo Instituut
Rüütli 6
Tallinn, 10130

Here be historians. Aastast 1947.

Eliis - Eesti Eliis - Eesti
Siduri 3
Tallinn

ELIIS on internetipõhine infosüsteem, mis on mõeldud kasutamiseks alusharidust pakkuvates asutustes.

Курсы Гидов в Таллинне и Экскурсии Курсы Гидов в Таллинне и Экскурсии
Tallinn

Курсы гидов: основной 5 месяцев и весенний 3. Практика для гидов. Экскурсии с лучшими гидами Таллинна и по Эстонии..

Meistrilt Meistrile Meistrilt Meistrile
Tallinn

Pakume tipptasemel spetsiifilisi tikkimiskoolitusi (kuldtikand, paeltikand, mahuline tikand jne), juhendeid ja materjale. Tikkimine on meie kirg!

Justiitskolledž Justiitskolledž
Kase 61
Tallinn, 12012

Kui tahad ühiskonda turvalisemaks muuta ning anda oma panuse vanglasüsteemi arengusse, siis tule õppima Justiitskolledžisse!

Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor / EUAS Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor / EUAS
Suur-Sõjamäe 10a
Tallinn, 11415

Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, asutatud 1992, on Eesti suurim erakõrgkool, kus õpib kokku üle 1600 üliõpilase. ______ Estonian Entrepreneurship University of Applied Sciences (EUAS), founded in 1992, is the largest private University in Estonia.

Tiit Elenurm Eesti 200 Tiit Elenurm Eesti 200
Nõmme
Tallinn, 12617

Eesti 200 Riigikogu kandidaat 828 Mustamäel ja Nõmmel. Mõttevahetuseks põhimõtetest, mida Eesti 200 Riigikogu kandidaadina esindan ja ootustest mulle

Noorte Heaks Noorte Heaks
Tõnismägi 11
Tallinn

Noorte Heaks on Haridus- ja Noorteameti (Harno) sotsiaalmeedia kanal noorsootöötajatele ning noortega töötavatele spetsialistidele.

EducationUSA Tallinn EducationUSA Tallinn
Raja 15, Room 116
Tallinn, 12618

With hundreds of centers in 170 countries, EducationUSA is committed to promoting accredited U.S. higher education institutions to over 18 million students

TTÜ anorgaanilise keemia õppetool TTÜ anorgaanilise keemia õppetool
Akadeemia Tee 15
Tallinn, 12618

Õppetool

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur - EKKA Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur - EKKA
Tõnismägi 11
Tallinn, 10119

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) tegeleb kvaliteedi hindamisega kõrg- ja kutsekoolides ning täienduskoolitusasutustes.

TalveAkadeemia TalveAkadeemia
Ehitajate Tee 5
Tallinn, 12616

TalveAkadeemia on lühiartiklite konkurss tudengitelt tudengitele, mis kulmineerub iga-aastase konverentsiga, mille 2020 aasta teemaks on taastuvenergia. Iga aasta valitakse konverentsile jätkusuutlikku arengut toetav teema!