Tallinna Südalinna Kool

Kodune kool kesklinna südames. Kogu südamest! AB IMO PECTORE!

Südalinna Kooli põhiväärtused: 1. Oma kooli tunne - meile on oluline hea ja turvaline mikrokliima, mille aluseks on soojad ja inimlikud suhted. Seame ühiseid sihte ja tegutseme üheskoos nende nimel. 2. Kodu ja kooli koostöö - õpetajate ja lapsevanemate koostöös loome lapsele parima arengukeskkonna. Oleme avatud ja toetavad tervele kogukonnale. 3. Aktiivne ja terve eluhoiak - terves kehas on terve vaim, mis on eelduseks elus toimetulekule. Võtame vastutust ja oleme kohusetundlikud. Jääme igas olukorras viisakaks ja väärikaks. 4. Õpihuvi, vaimsus ja loovus - toetame iga õpilase ja õpetaja õpihuvi ning vaimsust. Seame kõrgeid sihte ja väärtustame loomevabadust ning oleme avatud uutele ideedele.

Mission: Visioon: Hea õpikeskkonnaga kool, mis toetab iga lapse arengut. Missioon: Igale õpilasele tagada parim võimetekohane haridus.

Häid jõule!

Südalinna Kool soovib kogu kooliperele, lapsevanematele, vilistlastele ja headele koostööpartneritele häid jõule!

Tervitame kõiki teid õpetajate ansambli esitusega. (Juhendaja õpetaja Angelika Kadarik.)

Ülemaailmsel peastarvutamise võistlusel Math99 saavutas Südalinna Kooli 5A klassi võistkond 3. koha 233 võistkonna seas. Kusjuures 1. kohast jäi puudu kõigest mõnikümmend punkti ja võistluse I voor koguni võideti. (5A klassi juhendajaks on õpetaja Riina Abner.)
Võistkonda kuulusid Kris Kaur, Eliise Tiik, Kevin ### (kes kogusid meeskonnast ja ka kõigist võistlusel osanutest kolmekesi enim punkte), Kristlyn Kont, Andreas Tetsmann, Andree Link, Kardo Annus, Joonas Sau, Oliver Binder.

Nädal enne toimus Math99 keskkonnas samuti võistluspäev, kus osalesid koolid üle kogu Euroopa. Südalinna Kooli 5A klassi esimene võistkond võitis I koha enda vanuserühmas (osales 383 võistkonda). 5A klassi teine võistkond saavutas 8. koha ja 5B klassi teine võistkond saavutas 19. koha ja 5B teine võistkond 43. koha.

Südalinna Kooli 4C klassi võistkond saavutas Euroopa koolide võistlusel oma vanuserühmas 28. koha ja 4A klassi võistkond 38. koha, kuid punktide vahed olid meeskondadel väikesed. Kokku osales selles vanuserühmas 319 võistkonda. (4C juhendajaks on õpetaja Kati Rand. 4A juhendajaks on õpetaja Heli Hirs.)

Palju õnne kõigile tublidele arvutajatele ja nende juhendajatele! On uhke tunne, et Südalinna Kooli õpilased on edukad ja õpetajad motiveeritud õpilasi enne võistlusi juhendama.

Rohkem infot: https://games.99math.com/#/5dec2019/leaderboards

[12/22/19]   Südalinna Kooli üheks traditsiooniks on, et vahetult enne koolivaheaega toimub jõulutrall. Etteasteid oli nii palju, et sellel aastal korraldasime 2 jõulutralli. Teie ees on jõulutralli 7.-9. klasside etteasted.

Täname ürituse korraldamise ja õpilaste juhendamise eest kehalise kasvatuse õpetajaid (Kristi Laidvee, Janne Schasmin, Mihkel Kurg).

Tallinna Südalinna Kool's cover photo

[12/21/19]   Südalinna Kooli üheks traditsiooniks on, et vahetult enne koolivaheaega toimub jõulutrall. Etteasteid oli nii palju, et sellel aastal korraldasime 2 jõulutralli. Teie ees on esmalt 1.-4. klasside jõulutrall.

Täname kehalise kasvatuse õpetajaid (Kristi Laidvee, Janne Schasmin, Mihkel Kurg) ja III kooliastme õpilasi, kes õpilasi mitmete nädalate jooksul abistasid.

Jõulukontsert 2019

Eile toimus Südalinna Kooli jõulukontsert Jaani kirikus.
Siin on lühikene ülevaade üritusest. Pikem video ja fotod saavad teiega jagatud mõne aja pärast. Varuge veidi kannatust.
(Videost on puudu õpetajate ansambli esitused ja kooride ühislugu.)

[12/19/19]   Kolmapäeval toimus 1.-4. klassi õpilastele jõulupidu. Toimusid vahvad esinemised jõuluvanale.
Kõik Südalinna Kooli õpilased saavad sellel aastal kooli poolt kingituseks kommipaki. Lisaks tõi jõuluvana 1.-4. klassi õpilastele kingituseks teatripileti.
Täname kõiki õpetajaid laste juhendamise eest!

Kutsume kõiki õlimaaliringi õpilastööde näitusele koolimaja II korrusele raamatukogu kõrvale.

Maastikumaalijad on Südalinna Kooli 1.-5. klassi õpilased, kes on maalinud antud teoseid mitme kuu jooksul. Mõned tööd on näitusele lähinädalatel veel lisandumas, sest noored kunstnikud soovivad neid veel täiendada. Seega tasub näitust uuesti külastada ka veel jaanuaris.

Õpilaste juhendaja on huvijuht Malle Koppel.

Meil on rõõm teatada, et Tallinna Haridusamet tunnustas Tallinna Südalinna Kooli konkursil "Parim personaliprojekt haridusasutuses 2019". Südalinna Kooli personaliprojektiks on sellel korral "Coachiva õpikogukonna loomine Südalinna Koolis".

Projektiga alustasime 2017. aasta sügisel ja projekt pole veel lõppenud. Projektis osalevad kõik klassijuhatajad ja juhtkonnaliikmed ning lisaks 16 aineõpetajat.

Projekti eesmärgid:
1) Luua ühtne õpikogukond õpetajatest (klassijuhatajatest), kes kasutavad igapäevaselt coachingu tehnikaid enda ja oma õpilaste hüvanguks ning koostöö efektiivsemaks muutmiseks vanematega.
2) Õpetajate suurem kaasatus (nii, et nad seda ise ka tunnetavad) kooli juhtimisse ja kooli arengusse panustamisel ning oma rolli ja vastutuse tajumine organisatsiooni arengu juhtimisel.

Projekti olulisus:
Kõige olulisem on olnud see, et coaching annab võimaluse märgata iga meeskonnaliikme ressursse ja pakub võimaluse kõiki päriselt kuulata ning toetada. Coachingus kasutatavad võtted aitavad leida (varjatud) ressursse tööga seotud küsimustele lahenduste leidmiseks ning iseenda arengu ja edu teadlikuks juhiks saamiseks. Coachi roll on toetada eneseanalüüsi ja refleksiooni avatud küsimustega - see on ka klassijuhataja ülesandeks suhtluses õpilaste, lapsevanemate, kuid ka oma kolleegidega. Coachingu ühistel kohtumistel on tihti fookuses kooli põhiväärtused ja nendest ühine tajumine.

Meie koolis on iga trimestri viimasel päeval projektipäev. Seekord korraldasid seda võõrkeelte aineühendusse kuuluvad õpetajad ja tegevusi olid juhendamas mõned 9. klasside õpilased.
Selle õppeaasta esimese projektipäeva teemaks oli "Kelleks saada?". Päev algas sellega, et direktor teavitas kõiki õpilasi, et kooli maskott Juku on kaotanud oma koolimütsi ja õpilaste ülesandeks on see päeva jooksul üles leida ning neil tuleb selleks lahendada rühmatööna erinevaid ülesandeid.
Lisaks otsimismängule said õpilased kuulata külalisloenguid rahatarkusest ja hobidest ning koostada plakateid.
8.-9. klasside õpilased viibisid töövarjupäeval.

Eelmisel nädalal korraldas õpilasesindus koolis stiilinädalat. Jagame teiega mõningaid näiteid vahvatest kostüümidest.

Koolimaja III korrusel on avatud õpilastööde näitus. Seekord saab uudistada Gzheli stiilis keraamilisi esemeid. Näitus valmis lõiminguprojekti "Vene rahvakunst Gzhel" raames, millest võtsid osa 9.b klassi õpilased.

Õpilased tutvusid vene keele tunnis Gzhel rahvakunstiga.
Seejärel järgnes keraamiliste nõude valmistamine
kunstiõpetuse tunnis. Õpilased voolisid taldrikuid ja ussimeetodil tasse ning kausse. Tutvuti Gzhel mustritega ja seejärel glasuuriti esemed.

Alati on huvitav õppida midagi uut ja panna ennast proovile erinevates
valdkondades! Projekti jooksul juhendasid õpilasi vene keele õpetaja Jelena Kozubnja ja kunstiõpetaja Pille-Riin Talts.

Venemaal Gzheli rajoonis kaevandati alates 17. sajandist
laialdaselt savi, mis oli kõrgelt hinnatud oma hea kvaliteedi
poolest. 1663. aastal andis tsaar Aleksei Mihailovitsh välja
käsu Gzheli savist nõude valmistamiseks. Nõude maalingud tehakse koobaltvärviga glasuurialuses tehnikas st. maalitakse veel glasuurimata nõudele, peale mida juba kaunistatud nõud põletatakse kõrgel temperatuuril spetsiaalsetes ahjudes, mille tulemusena tume koobaltvärv muutub sügavsiniseks. Nõud kaetakse glasuuriga ja põletatakse uuesti ahjus. Gzheli stiilis kasutatakse kolme värvitooni: valge, sinine ja helesinine. Tulemuseks on erksad mustrid, mis on kaitstud väliste tegurite eest. Gzheli portselanist esemed on väga hinnatud üle kogu maailma.

Teisipäeval, 3. detsembril käis 4.a klass õppekäigul "Kus trammid magavad?" Vana-Lõuna trammidepoos.
Nüüd ollakse laste sõnul targad ja teatakse trammide "hingeelust" kõike.

1.B ja 1.C klassi õpilased käisid sellel nädalal Keskraamatukogu võõrkeelse kirjanduse osakonnas, kus neile toimus liiklustund. Õpilased õppisid mänguliselt koos leopard Lauriga. Lapsed said teada, kuidas on õige üle tee minna ja mida tohib üldse liikluses teha. Üheskoos vaadati ka multifilme, mis tutvustasid lastele erinevaid olukordi, kuhu nad võivad liikluses sattuda. Iga laps sai kingituseks helkuri.

Kogupäevakooli projekti raames tegutseb kultuuriklubi ka välispäritolu õpilastele, kes käisid 3. detsembril õppekäigul suurtükitornis Kiek in de Kök, kus neile räägiti elust keskaegses Tallinnas.
Palju elevust põhjustas juba teekond koolimajast muuseumini, sest soojadest maadest pärit õpilased pole harjunud lume ja libedate tänavatega.
Ehkki kõik lapsed ei saanud aru kõigest, mis giid rääkis, meeldis tutvumine Eesti ajalooga ja põnevad eksponaadid kõigile.

Kogupäevakooli projekti tegevused on õpilastele tasuta. Projekti toetab Tallinna Haridusamet.

Kutsume kõiki lapsevanemaid ja vanavanemaid Südalinna Kooli jõulukontserdile ja -laadale.

🕙Jõulukontsert toimub neljapäeval, 19. detsembril kell 10.00 Jaani kirikus.

Kontserdil esinevad 1. klasside koor, mudilaskoor, poistekoor, lastekoor, tütarlastekoor, 1.-4. klasside ansambel, 6. klasside ansambel, instrumentalistid (viiul, plokkflööt, kannel) ja õpetajate ansambel.

🕛Kell 12.00-14.00 kutsume kõiki lapsevanemaid ja koolipere liikmeid koolimajja, kus toimub heategevuslik jõululaat. (Laadale saab müüjaks registreerida kooli kodulehel kuni 13. detsembrini.)

❗️Kirikus jõulukontserdil käitumise hea tavaga saab tutvuda kooli kodulehel ja e-koolis.

❗️NB! Jõulukontsert ja -laat on avalikud üritused, kus filmitakse ja pildistatakse. Fotosid ja
videoid kasutatakse kooli tegemisi tutvustavates erinevates materjalides, veebilehtedel, konverentsidel jms.

Inimõiguste Instituudi rändnäituste projekti abil oli meie koolis mõned nädalad II korrusel avatud näitus "Anne Frank", mida külastasid erinevate ainetundide raames I-III kooliastme õpilased.. Näitus aitas õpilastele tutvustada inimõiguste ja demokraatia olulisust.

Näituse organiseeris Südalinna Kooli õpetaja Heli Hirs, kes koostas ka ainetundidesse õppematerjalid näituse tarbeks.

Novembris toimus VIII Saue Gümnaasiumi filmifestival SNOFF (Saue Noortefilmi Festival).
Meil on suur rõõm teatada, et Südalinna Kooli 4A klassi õpilane Kasper Kovanen sai festivalilt tunnustused "Parim filmi idee" ja "Parimad eriefektid".
Kasperi poolt loodud sama lühifilm võitis eelmisel kevadel ka Südalinna Kooli filmifestivali.

Kaspari tublideks abilisteks filmi loomisel on olnud tema ema ja isa. Kiitused ka vanematele!

Filmi saab vaadata:
https://www.youtube.com/watch?v=szQzIEOc_Dc&feature=youtu.be

Rõõm teatada, et meie kooli 5.B klassi õpilane Katarina Kalme saavutas Tallinna lahtistel meistrivõistlustel iluuisutamises basic novice järgus esikoha!
Lisaks sellele tuli esikohale ka 2.B klassi õpilane Yasmine Afrodite Grace Varjund, seda iluvõimlemise rühmkavade võistlusel Merepiiga.
Palju õnne!

Järgmisel nädalal korraldab õpilasesindus koolis stiilinädala.
Osaleda võivad soovi korral kõik Südalinna Kooli õpilased ja õpetajad. Osaleda võib ka ainult üksikutel päevadel. Silmapaistvatele kostüümidele on ka auhinnad.

Esmaspäev, 2. detsembril riietu nagu lemmikfilmi tegelane.
Teisipäeval, 3. detsembril riietu lemmikloomaks (lemmikuks loomaks).
Kolmapäeval, 4.detsembril on retro stiilis päev.
Neljapäeval, 5. detsembril saab riietuda nagu vastassugu.
Reedel, 6. detsembril kanna koolis uneriideid.

Üritust korraldab õpilasesindus.

NB! Tegemist on avaliku üritusega, kus filmitakse ja pildistatakse. Fotosid ja
videoid kasutatakse kooli tegemisi tutvustavates materjalides, veebilehtedel jms.

Eesti koolilaste metsapostkaardi konkurss teemal „Metsas on aardeid“ on lõppenud. Võistlusele saadeti 2862 metsapostkaarti 142 erinevast haridusasutusest üle Eesti. Rahvahääletuse tulemusel enim hääli kogunud ja žürii esile tõstetud töödest trükitakse 36 postkaardist koosnev komplekt.
Meil on rõõm teatada, et Südalinna Kooli 4. klassi õpilase Rosmariin Riigovi joonistus on samuti 36 parima töö hulgas. Õpilase juhendajaks on õpetaja Kati Rand. Palju õnne!

4.-9. klasside loodusring käis koos õpetaja Veronika ja õpetaja Marega õppekäigul loomaaias. Nende eriliseks sooviks oli uurida sellel korral troopikaloomi. Muidugi ei saanud mööda minna ka jääkarudest ja hüljestest, kes elavad poolustel hoopis teistsugustest tingimustes. Tore ja jutukas giid viis meid läbi erinevate troopikaloomade elulugude. Õpilased said näiteks teada, kust on erinevad loomad Tallinna loomaaeda tulnud ja millised on maailma mürgisemad konnad. Uudistamist ja pildistamist oli laste jaoks palju.

Loodusring (sh kõik õppekäigud) on õpilastele tasuta ja seda toetab projekti raames Tallinna Haridusamet.

robotex.international

Planeedi suurim robootikafestival • Robotex International

Südalinna Koolis on juba 5 aastat olnud õppekava osaks robootikaõpe.

Soovitame kõigil õpilastel koos peredega nädalavahetusel külastada Robotexi, et lapsed näeksid, mida kõike saab robotitega teha ja milline on võistluste tase Eestis.

Reedel on Robotexil võistlemas ka Südalinna Kooli võistkond.

Robotexile maksab sissepääs lapsele kõigest 2 eurot ja pileteid saab osta Piletilevist. Üritus toimub 29. novembrist kuni 1. detsembrini Saku Suurhallis.

Rohkem infot https://robotex.international/et/

robotex.international Robotex International on iga-aastane sündmus ja planeedi suurim robootikafestival. Tuhanded võistlejad, õpilased, üliõpilased kuulavad robootika ettekandeid ja ehitavad roboteid.

11.-14. novembri olid Südalinna Koolis töövarjudeks 2 õpetajat Hispaania Escola Els Pins algkoolist. Tutvustasime neile Eesti haridussüsteemi ja meie kooli tegevusi. Külalised vaatlesid 2 pikka päeva õppetunde erinevates kooliastmetes, huviringide tegevusi ja kogupäevakooli õhtuseid üritusi.

Hispaania algkooli õpetajad viisid läbi külalistunni, kus tutvustasid Kataloonia ja enda kooli traditsioone 8.-9. klassi õpilastele.

Lisaks külastasime üheskoos Tallinna Ühisgümnaasiumi ja Tallinna Kullatera lasteaeda, kus tutvustati meile peamiselt digivahendite kasutamist õppetöös.

Külalised olid väga rõõmsad, et Südalinna Koolis õpib päris mitmeid õpilasi, kes on hispaanlased ja nii said nad võimaluse saada teada ka õpilaste arvamusi koolielust.

Loodame, et tulevikus saame võimaluse üheskoos alustada projektiga, kus arendame virtuaalreaalsuse kasutamist õppetöös.

1C klass külastas mõni nädal tagasi Tallinna Keskraamatukogu. Õpilastele räägiti ja näidati, mis koht see raamatukogu üldse on ja mille kõigega seal lisaks raamatute laenutamisele tänapäeval tegeletakse.
Õpilastele väga meeldis külastuse osa, kus sai lasteosakonnas tutvuda raamatutega ja mängida lauamänge.

Eelmisel nädalal oli 1A ja 1B klassi õpilastel võimalus tutvuda tuntud lasteraamatuga. Nimelt külastati Estonia teatri etendust "Sipsik" ja tegeleti teose tundma õppimisega ka õppetundides.

7. novembril külastasid Südalinna Kooli 50 Leedu koolide õpetajat, kes on seotud sealse programmiga "Noored Kooli".

8. novembril külastasid Südalinna Kooli 15 Hollandi koolide direktorit, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juhti ning erinevate ettevõtete juhti.

Tutvustasime külalistele Südalinna Kooli häid praktikaid, mille eest on kooli viimastel aastatel tunnustatud erinevate organisatsioonide poolt.

Külalised kiitsid, et meie õpilastel on mitmekesised võimalused formaalses ja mitteformaalses õppetöös osalemiseks. Külalistele jäi silma, et riik ja kohalik omavalitsus toetavad koolides laste heaolu erinevate meetmete ning projektide abil. Külalisi üllatas, et meie õpilased räägivad head inglise keelt juba I kooliastmes ja koolimaja pidi olema väga puhas ning hubane.

Viktoriini küsimus: Millisel fotol on leedukad Südalinna Koolis?

22. novembril külastasid Südalinna Kooli Rakvere Reaalgümnaasiumi klassiõpetajad. Tutvustasime neile meie kooli päevakava, kogupäevakooli, digivahendite kasutamist õppetöös ja õpilaste toetamise võimalusi. Külalised vaatlesid erinevaid ainetunde ja seetõttu täname kõiki 1.-4. klasside (aine)õpetajaid, kes avasid oma klassiruumide uksed ja näitasid, kuidas meie koolis õpilased huvitavalt õpivad.
Külalised sõid ka meie koolilõunat ja kiitsid, et oli väga maitsev ja lastel on igapäevaselt mitmeid valikuid.

Kolmapäeval, 20. novembril külastasid Südalinna Kooli tervisenõukogu Pirita Majandusgümnaasiumi tervisenõukogu liikmed. Jagasime omavahel kogemusi ja tõdesime, et koolidel on sarnaseid väljakutseid, aga erinevad lahendused ja korraldatakse mitmeid põnevaid traditsioonilisi üritusi. Oli huvitav kohtumine.

Meil on ääretult hea meel, et Südalinna Kooli sotsiaalpedagoog Kirsti Mägi on saanud tunnustuse Eesti Asenduskodu Töötajate Liidult PRIDE koolituste eest, sest ta on inimene, kes teeb oma tööd südamega ja oskab toetada lapsi, kolleege ja lapsevanemaid. Palju õnne!
(Kirsti on fotol paremalt esimene.)

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Häid jõule!
Jõulukontsert 2019
Kogupäevakooli mardi- ja kadripäeva üritus 2019
Südalinna kooli isadepäeva üritus Spot of Tallinnas 09.11.2019
Lapse ja vanema töötuba 29. oktoober 2019
Linnalaager oktoobris 2019
Kontsert õpetajatele 4. oktoobril 2019 (Tähistasime õpetajate päeva.)
Perespordipäev septembris 2019

Location

Telephone

Address


Liivalaia 23
Tallinn
10118
Other High Schools in Tallinn (show all)
EBS Gümnaasium EBS Gümnaasium
Lauteri 3
Tallinn, 10114

EBS Gümnaasiumi missioon on pakkuda ettevõtlikule noorele ajakohast üld- ja majandusharidust rahvusvahelises keskkonnas.

Tallinna 21. Kool Tallinna 21. Kool
Raua 6
Tallinn, 10124

Tallinna 53.Keskkool ja Tõrva Gümnaasium Tallinna 53.Keskkool ja Tõrva Gümnaasium
Sütiste Tee 42
Tallinn, 13420

Tallinna 53.Keskkol ja Tõrva Gümnaasium Noortekohtumine on Eestis elavate erineva kultuuritaustaga noortegruppide koostööprojekt

Vanalinna Hariduskolleegium Vanalinna Hariduskolleegium
Vene 22
Tallinn, 10123

Vanalinna Hariduskolleegium (VHK) on munitsipaalne haridus- ja kultuuriasutus.

Tallinna 53. Keskkool Tallinna 53. Keskkool
J. Sütiste Tee 42
Tallinn, 13420

Tallinna Mustamäe Gümnaasium Tallinna Mustamäe Gümnaasium
Keskuse 18
Tallinn, 12911

Samm-sammult täiuslikkuse poole!

Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium
Kooli 2, Vanalinn
Tallinn, 10133

Tallinna Linnamäe Vene Lütseum Tallinna Linnamäe Vene Lütseum
Linnamäe Tee 10
Tallinn, 13911

Группа для учащихся и выпускников.

Lasnamäe Gümnaasium Lasnamäe Gümnaasium
Pae 59
Tallinn, 13621

School

Tallinna Lilleküla Gümnaasium Tallinna Lilleküla Gümnaasium
Kuldnoka 24
Tallinn, 10619

Teadmiste toel tegusaks!

Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool
Vabaduse Väljak 4
Tallinn, 10146

Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool on riiklik kutseõppeasutus, mis 1975. aastast kannab Georg Otsa nime. Tänane kool on välja kasvanud 1919. aastal asutatud Tallinna Kõrgemast Muusikakoolist (aastast 1923 Tallinna Konservatoorium).

Tallinn English College Tallinn English College
Estonia Puiestee 10
Tallinn, 10148