Eesti Koolijuhtide Ühendus

EKJÜ tegevuse eesmärgiks on ühendada Eesti koolijuhte, aidata liikmeid nende professionaalses arengus, oma tööalaste õiguste kaitsmisel ning esindada Eesti koolijuhte rahvusvahelistes organisatsioonides.

[05/30/19]   Homme lõpeb minu aeg Eesti Koolijuhtide Ühenduse juhina. Kaksteist aastat on piisavalt pikk periood Eesti hariduse edendamiseks põhitöö lisana. Need aastad on olnud põnevate väljakutsetega võimas õpitee. Suur tänu kõigile, kellega koos seda teekonda läbisime.

EKJÜ juhtimise võtab üle koolijuht Urmo Uiboleht. Soovin uuele juhile tahet ja kindlameelsust!

Welcome, Cambridge English! Thank You, British Embassy Tallinn

Eesti abituriendid saavad nüüd sooritada inglise keele C1 tasemeksami kooli lõpueksamina, selle eest kannab hoolt Cambridge English. Eesti on esimene riik maailmas, kus inglise keele tasemeõpe on integreeritud koolieksamite süsteemi nii kõrgel tasemel. Saatkonna asesaadik Alison Beckett oli täna kohal vastava lepingu allkirjastamisel Cambridge English ja Eesti Haridusministeeriumi vahel.

Теперь yченики 12 класса могут сдавать экзамен по английскому языку С1 в качестве последнего экзамена, и об этом позаботится Cambridge English. Эстония является первой страной в мире, где изучение английского языка интегрировано в столь высокий уровень школьных экзаменов. Заместитель посольства Элисон Беккет присутствовала на подписании соглашения между Cambridge English и Министерством образования Эстонии.

Grade 12 students in Estonia will now have an option of taking C1 Advanced English proficiency examination as their school-leaving examination. This opportunity will be provided by Cambridge English. Estonia is the first country to integrate such high-level international English qualifications into its exam system. Deputy Ambassador Alison Beckett was present today at the signing of the agreement between Cambridge English and Estonian Ministry of Education.

docs.google.com

Teie lapse kodutee. Küsitlus lapsevanematele

Liikumine on oluline. Koolijuht, vii info vanematele!

docs.google.com Hea lapsevanem! Palun teil osaleda küsitluses, mille abil uurin 7-13-aastaste liikumisharjumusi pärast koolipäeva lõppu. Uuring on väike osa Liikuma Kutsuv Kooli programmi arendustegevusest, mille sihiks on kujundada Eesti lastele liikumissõbralik koolikultuur. Uuring sünnib Tartu Ülikooli l...

[04/04/19]   USA Saatkond koostöös Google’i ja Intel Expert’iga korraldab rahvusvahelise tüdrukute teaduslaagri Tallinnas, 14.-27. juuli 2019. Taotlusvorm tüdrukutele on https://girlup.typeform.com/to/f7j4Ec

Esitamise tähtaeg on juba 14.aprill
========================================
USA saatkonnal Eestis on hea meel teatada, et koostöös ÜRO fondi Girl Up kampaaniaga ja samuti meie saatkondadega Lätis, Poolas ja Gruusias korraldame Tallinnas 14. – 27. juulini 2019 tüdrukutele laagri Women in Science (WiSci) STEAM Camp for Girls.

Programm toimub koostöös avaliku ja erasektoriga ning USA välisministeeriumi, Girl Up fondi, Google'i ja Intel’iga, et anda sajale tüdrukule viiest riigist harukordne võimalus õppida IT ekspertide juhendamisel tehnilisi oskusi ja samal ajal luua sõprussidemeid üle piiride ja ookeanide. Kahenädalane laager (õpe, transport, toitlustus, majutus ja õppekäigud) on kõigile osalejatele tasuta ja annab tüdrukutele tulevikuks oskusi teaduse, tehnoloogia, inseneriteaduse, kunsti ja disaini ning matemaatika vallas (STEAM - Science, Technology, Engineering, Arts & Design, Mathematics).

Akadeemiline õppekava uurib kõiki valdkondi alates robootikast kuni programmeerimiseni, hõlmates samas olulisi teemasid nagu ettevõtlus ja juhtimine. Õppetööle lisaks toimub koos juhendajatega ka individuaalne ja grupiõpe erinevates STEAM-valdkondades, õpitud teadmiste jagamine ja järgmise põlvkonna arengu suunamine parema homse nimel.

WiSci STEAM Camp tehnoloogialaagrid loovad turvalise, toetava ning tüdrukutekeskse keskkonna, mis julgustab osalejaid riske võtma ning end proovile panema, otsusekindlalt tegutsema ning arendama noorte naiste enesekindlus oma karjääri ning hariduse planeerimisel.

Laagri läbijaist saavad nii ulatusliku vilistlasvõrgustikus osalejad kui ka laagri jooksul loodud sõpruskonnad üle maailma. Eelnevaid aastail on laagreid peetud Rwandas, Malawis, Gruusias ning Peruus; Eesti laager on esmakordne Euroopa Liidus. Osalejad on Ameerika Ühendriikidest, Eestist, Lätist, Poolast ja Gruusiast.

Laagris osalejatele esitatavad nõudmised on järgmised:
· Tüdrukud vanuses 15 kuni 18 aastat
· Elavad Eestis
· Vähemalt aasta keskkooli lõpetamiseni
· Huvi STEAMi teemade vastu (teadus, tehnoloogia, inseneriteadus, kunst, disain, matemaatika)
· Väga hea inglise keele oskus

Otsime ka nelja tudengiealist noorte juhendajat Eestist, kes oleksid osalejatele koordinaatoriteks ja eeskujuks kogu programmi vältel. Juhendajatele esitatavad nõudmised on järgmised:
· Naised vanuses 20 kuni 24
· Elavad Eestis
· Õpivad kraadi saamise eesmärgil STEAM erialasid
· Väga hea inglise keele oskus

Tüdrukute taotluste vastuvõtt lõpeb 21. aprillil kell 23.59 ja juhendajate taotluste vastuvõtt suletakse 14. aprillil kell 23.59. Lisateabe saamiseks ja programmil kandideerimiseks külastage WiSCiEstonia veebisaiti.

Kui teil on lisaküsimusi, pöörduge [email protected] poole.

=================================================================
U.S. Embassy Hosting Girls’ STEAM Camp in Tallinn with Google, Intel Experts

The U.S. Embassy in Estonia is partnering with the UN Foundation’s Girl Up campaign and U.S. Embassies in Latvia, Poland, and Georgia to host a Women in Science (WiSci) STEAM Camp for Girls in Tallinn from July 14 to 27, 2019.

This program is a public-private partnership between the U.S. Department of State, Girl Up, Google, and Intel to give one hundred girls from five countries the once-in-a-lifetime opportunity to learn tech skills directly from industry experts while building friendships across borders and oceans.

The two-week whirlwind camp is free for all participants in order to give girls a leg up for a future in Science, Technology, Engineering, Arts & Design, and Mathematics (STEAM) fields.

Applications are open now!

The academic curriculum explores everything from robotics to coding, while also covering important themes like entrepreneurship and leadership. Instruction days are complemented with individual and group mentorship with women from a variety of STEAM paths, sharing their lessons learned and guiding the next generation toward a brighter tomorrow.

WiSci STEAM Camps are a safe, supportive, and girl-centered environment that encourages participants to take risks and build resilience through determination, developing young women’s confidence to take charge in their education and careers. Campers graduate connected with our extensive alumnae network, as well as with a wide array of personal contacts from around the globe. In the past, the camps have been hosted in Rwanda, Namibia, Malawi, Georgia, and Peru, making this its first iteration in the European Union. Participants will be from the United States, Estonia, Latvia, Poland, and Georgia

Requirements for campers:
· Girls ages 15 to 18
· Live in Estonia
· At least one year of secondary school remaining
· An interest in STEAM fields
· Strong English language skills

We are also looking for four university-aged counselors from Estonia to serve as coordinators and role models for participants throughout the program.

Requirements for counselors:
· Women ages 20 to 24
· From Estonia
· Currently enrolled in a STEAM degree-seeking program
· Strong English language skills

Applications for campers close on April 21, 2019 at 11:59PM and for counselors on April 14, 2019 at 11:59PM. To learn more and apply for the program, please visit the website, and feel free to share this information with your network. If you have any questions, reach out to us directly at [email protected].

Palju õnne!
https://www.facebook.com/402057286631316/posts/952110994959273?sfns=xmo

📣 Lubage tutvustada - teie ees on Alustavat õpetajat toetav kool 2019 auhinna laueraadid!

- Alustavat õpetajat toetav kool 2019 peapreemia Haabneeme Kool
- Alustavat õpetajat toetav kool 2019 II preemia Tallinna Pääsküla Kool
- Alustavat õpetajat toetav kool 2019 III preemia Tartu Veeriku Kool

Fotol paremalt vasakule: Sirje Toomla, Haabneeme direktor, Leena Saag, Tallinna Pääsküla Kooli direktor ja Ruth Ahven, Tartu Veeriku Kooli direktor.

Peapreemia saajat õnnitles Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt üldhariduse osakonna juhataja Mihkel Rebane ning koostöös Äripäeva Konverentsidega oli meil suur rõõm anda direktorile üle kutse tänavusele Pärnu Konverentsid juhtimiskonverentsile. II preemia laureaat-kooli direktorit õnnitlesime koos PARE - inimeste juhtimise kvaliteedi arendaja esindajatega ning direktor osaleb PARE aastakonverents "Käigu vahetus"-el. III preemia laureaat-kooli direktorit õnnitlesime koos MELT Innovatsioonifoorumi korraldajatega ning direktor saab osaleda juba 9. aprillil sel põneval sündmusel Kultuurikatlas.

Kõiki kolme auhinna saajat aitas meid tunnustamisel veel Eesti Haridustöötajate Liit, kes tõi eraldi esile heade töötingimuste loomist ja alustavate õpetajate töökoormuse tasakaalus hoidmist. Aitäh teile, Reemo Voltri ja Aleksandr Tiidemann!

Aga see ei ole veel mitte kõik! Lisaks andsime välja eripreemiad:
- Tallinna Ülikooli eripreemia pävisid Imavere Põhikool ja Viimsi Gümnaasium
- Tartu Ülikooli eetikakeskuse (Eetikaveeb) eripreemia pälvisid A. Haava nim Pala Kool ja Neeme Kool

Head koolijuhid, kes te veel reedesel üritusel kohal ei olnud, võtame teiega otse eraldi kontakti! :)

PALJU ÕNNE KÕIGILE ASJAOSALISTELE!

✨Täname südamest kõiki alustavaid õpetajaid, kes oma kooli tunnustamisele esitasite - teid oli lausa üle 50ne! Täname kõiki žüriiliikmeid põnevate arutelude eest: Eesti Haridustöötajate Liidu juhatuse esimees Reemo Voltri, Eesti Õpetajate Liit juhatuse esimees Margit Timakov, Eesti Õpilasesinduste Liit juhatuse esimees Marcus Ehasoo, Haabneeme Kooli, Alustavat õpetajat toetav kool 2017 laueraadi hiljuti alustanud õpetaja Hele Must, PARE tegevjuht Kärt Kinnas, Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni keskuse õpetajate akadeemia kutseaasta projektijuht Sirje Ideon, TÜ haridusteaduste instituut-i õpetajate täienduskoolitus- ja kutseaasta keskuse juhataja Anne Raam, TÜ eetikakeskuse, Hea kooli ja Hea lasteaia tunnustusprogrammi esindaja Mari-Liis Nummert, Õpetajate Ühenduste Koostöökoja esindaja Krista Saadoja.

hm.ee

Visioonikonverents „Tark ja tegus Eesti 2035“ | Haridus- ja Teadusministeerium

Haridus- ja Teadusministeerium on alustanud hariduse, teaduse, keele ja noortevaldkonna pikaajalist planeerimist aastateks 2021 - 2035. Esimese sammuna on selleks erinevate elualade 100 eksperdi toel välja pakutud visioon.

Olete oodatud 15. aprillil osalema visioonikonverentsil „Tark ja tegus Eesti 2035“, kus visiooni tutvustavate ettekannetega astuvad üles ekspertrühmade juhid professorid Margit Sutrop, Marju Lauristin ja Raul Eamets.

Järgnevad visiooni arutelud paneeldiskussioonides valdkondade asjatundjate osalusel.

Haridus- ja Teadusministeerium annab visionääride tööle tagasisidet ning tutvustab strateegilise planeerimise järgmises vaatuses kaasalöömise võimalusi.

Registreerimine on avatud 5. aprillini või kuni kohti jätkub.

Visioonikonverentsi „Tark ja tegus Eesti 2035“ päevakava ja registreerimisvorm: https://www.hm.ee/et/visioonikonverents-tark-ja-tegus-eesti-2035.

Heade koostöösoovidega

Haridus- ja Teadusministeerium

Täiendav info:
[email protected]
tel: 5696 9499 (Ando Kiviberg [email protected])
tel: 5692 0435 (Elo Tuppits [email protected])

hm.ee 15. aprillil 2019. a kl 9.30 – 16.30 Tallinnas, Kultuurikatlas   Registreeruda palume hiljemalt 5. aprilliks, täites alloleva registreerimisvormi.  Haridus- ja Teadusministeerium on alustanud hariduse, teaduse, keele ja noortevaldkonna pikaajalist planeerimist aastateks 2021 - 2035.  Esimese s...

minedu.fi

Ministers of Education and teaching organisation leaders from countries with top education systems attending summit in Finland

Seekord toimub tippkohtumine Soomes. Well done, our Nordic friends!
Suomen Rehtorit ry Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
https://minedu.fi/en/article/-/asset_publisher/koulutuksen-karkimaiden-opetusministerit-ja-opettajajarjestojohtajat-vierailevat-suomessa-huippukokouksessa

minedu.fi As the first ever Nordic country, Finland will host the International Summit on the Teaching Profession (ISTP) on 14 and 15 March 2019. ISTP brings together countries with the best performing or...

[02/14/19]   Koolijuhtide kevadpäev ja EKJÜ üldkogu toimub 28.03.2019 Tallinnas. Pane päev kalendrisse osalemiseks kirja. Päevakava ja muud detailid edastame märstikuus.

dropbox.com

Haridusjuhtide Aastakonverents 2019

Siit leiate sündmuse fotod: https://www.dropbox.com/sh/dsk2h1f3e5l7m82/AAAtKFY964RGREjU4RE0SfaPa?dl=0
Fotograaf oli Joanna Jõhvikas Confent-EXEX

dropbox.com Shared with Dropbox

[02/11/19]   Suur tänu haridusjuhtide mõttemaailma rikastamise eest, Raul Rebane, Robert Kitt, Mari-Liis Laanetu, Märt Aro, Tiina Saar-Veelmaa, Ragnar Sass, Marju Lauristin!
Suur tänu paneeldiskussiooni eest ja edu valmistel, Mailis Reps, Tõnis Lukas, Jevgeni Ossinovski, Kristina Kallas, Robert Kiviselg, Margit Sutrop!
Special thanks to Kirsti Lonka and Jan Fasen @jan_fasen!
Sügav kummardus Urmas Vainole ja Confent-EXEX.

Väide ja vastulause. Paneelis öeldi, et õpetajate esindusorganisatsiooni juht esitas konkreetsed arvutused. Kas teeme faktikontrolli?
Reemo Voltri Eesti Haridustöötajate Liit

[02/08/19]   7. ja 8. veebruar toimub Haridusjuhtide Aastakonverents 2019. Neile, kes kohale tulla ei saanud, pakume otseülekande vaatamise võimalust, et olulistest teemadest siiski osa saada.
Otseülekannet saab jälgida 07.02 kl 12.00-17.15 ja reedel 08.02 kl 10.30-15.00 konverentsi kodulehelt haridus.confent.com at Strand SPA & Conference Hotel. Autor: Margot Adamson Confent-EXEX

haridus.confent.com

Haridusjuhtide Aastakonverents | Koduleht

Kõige olulisemate juhtide aastakonverents algab kell 11 Pärnus. haridus.confent.com
Confent-EXEX

haridus.confent.com Haridusjuhtide aastakonverents 7.-8. veebruaril 2019 Strand Spa & Konverentsihotellis Hea haridusjuht, 12. Haridusjuhtide Aastakonverents toimub 7.-8. veebruaril Strand Spa & Konverentsihotellis ja olete oodatud külaline! Haridusjuhtide Aastakonverents on jõudnud 12. klassi. Noored, kes esimese ko...

weforum.org

These are the world’s most respected professions

Õigustatud küsimus ka Eestis.

https://www.weforum.org/agenda/2019/01/these-are-the-world-s-most-respected-professions

weforum.org Some occupations are held in higher esteem than others. But what if, in the future doctors or lawyers were robots, would people still have as much respect for professions like medicine?

[01/07/19]   Täpselt üks kuu. Kiirustage kooli(haridus)juhid!
Confent-EXEX

delfi.ee

Riik annab õpetajatele küll piima, ent riisub koore pealt

Mis toimub, Mailis Reps, Jüri Ratas?

http://epl.delfi.ee/news/eesti/riik-annab-opetajatele-kull-piima-ent-riisub-koore-pealt?id=84870219

delfi.ee Õpetajate lähtetoetust on makstud kümme aastat, seni pole seaduse mitmetimõistmise küsimust tekkinud.Haridus- ja teadusministeeriumi ning maksuameti erinev tõlgendusviis on pannud noored õpetajad täbarasse olukorda, kus neid võib oodata riigile suurte summade tagasimaksmine.

Eesti Koolijuhtide Ühenduse juhatus soovib teile ... / The Board of Estonian School Heads' Association wishes you ...

European School Heads Association Haridus- ja Teadusministeerium Confent-EXEX SA Kutsekoda Eesti Õpetajate Liit Eesti Haridustöötajate Liit Sihtasutus Innove Eesti Õpilasesinduste Liit Eesti Lastevanemate Liit

12. Haridusjuhtide Aastakonverents toimub 7.- 8. veebruaril Strand Spa & Konverentsihotellis ja olete oodatud külaline!

Haridusjuhtide Aastakonverents on jõudnud 12. klassi. Noored, kes esimese konverentsi ajal olid esimese klassi koolijütsid, hakkavad tänavuse konverentsi ajal valmistuma gümnaasiumi lõpetamiseks. Koos nendega on küpsenud Eesti ühiskond ja majandus, arenenud teadus ja tehnoloogia ning oleme globaliseerunud ja muutunud kultuuriliselt mitmekesisemaks. Aastakonverents toob teieni nende ja teiste oluliste valdkondade arengud ning aitab lahti mõtestada tähenduse haridusvaldkonnale. 12. detsembrini on registreerimine avatud EKJÜ liikmetele ning sealt edasi kõigile huvilistele. Palun registreerige end osalejaks esimesel võimalusel konverentsi kodulehel https://haridus.confent.com/

Haridusinnovatsiooni keskus

Tagasiside, millest on kasu. Aga vaid siis, kui osaled.

Hea koolijuht ja õpetaja! HIK ootab kõiki kutse- ja üldhariduskoole osalema Kooliuuringu 2019. aasta laines, mille fookuses on kooli areng – analüüsime viise ja võtteid, kuidas koolijuht ja õpetajad saavad panustada kooli arengueesmärkide kujundamisse ja nende elluviimisse. Täpsem info uuringu sisu ja osalemise kohta on kirjas meie kodulehel. Ootame rohket osavõttu!

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Welcome to schools in Tartu @ESHA2018
EV100

Location

Category

Telephone

Website

Address


Estonia Puiestee 10
Tallinn
10148
Other Education in Tallinn (show all)
Eesti Golfikool Eesti Golfikool
BMW Sisegolfikeskus, Purje 9
Tallinn, 74217

MTÜ Eesti Golfikool asub välishooajal Jõelähtme golfiväljakul ja sisehooajal BMW Sisegolfikeskuses. Lisaks toimuvad Golfikooli lastetrennid ka Tahkurannas.

Проект для развития детей "Неудобные люди" Проект для развития детей "Неудобные люди"
Ahtri 12
Tallinn, 10151

Проект для развития детей "Неудобные люди". Развить у ребёнка открытое, смелое, нешаблонное, креативное мышление, и др. Возраст 6-19 лет.

FTE koolitused FTE koolitused
Valge 18H-6
Tallinn, 11415

Oleme Sinu kõrval kuni Sinu oravarattast väljasaamiseni ning varustame Sind sellel teel vajaliku keskkonna, informatsiooni ja innustusega.

Royal Ambassador School Royal Ambassador School
Tallinn

ELU on elamist väärt! Aga iga elu pole ELU, mille vääriline ma olen!

Pärnu Konverentsid Pärnu Konverentsid
Vana-Lõuna 39/1
Tallinn, 19094

www.konverentsid.ee

Creative Space Creative Space
Pärnu Mnt 45
Tallinn

Creative Space - это творческое пространство в кинотеатре Kosmos IMAX.

MTÜ Naisinvestorite Klubi MTÜ Naisinvestorite Klubi
Mulla 7
Tallinn, 10616

MTÜ Naisinvestorite Klubi eesmärk on toetada ja koolitada investeerimishuvilisi ja suurendada eesti naisinvestorite hulka.

KAMA - Kursus Arenevatele Marketingi Agentidele KAMA - Kursus Arenevatele Marketingi Agentidele
Maakri 28a
Tallinn, 10145

KAMA ehk Koolitus Arenevale Marketing Agendile on koolitusprogramm gümnaasiumi ja ülikooli õpilastele.

Geotehnoloogia Geotehnoloogia
Ehitajate Tee 5
Tallinn, 19086

Geotehnoloogia on õpetus maapõue kasutamisest. Maapõu on ehitiste alus ja mineraalide varamu. Geotehnoloogia harud on rakendusgeoloogia ja mäendus (mäetehnika). Geotehnoloogia eriala sobib inimesele, kes eelistab vaheldusrikast töökeskkonda.

Nõmme Pärimuskool Nõmme Pärimuskool
Jaama 18
Tallinn, 11615

Pärimuse huvikool

Dora ja Kristjan Jaagu stipendiumid Dora ja Kristjan Jaagu stipendiumid
L. Koidula 13A
Tallinn, 10125

Sellel lehel kajastame üliõpilastele, õppejõududele ja noorteadlastele suunatud Dora Pluss ja Kristjan Jaagu stipendiumitega seotud teemasid. Programme viib ellu Sihtasutus Archimedes koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Bliss Yoga Bliss Yoga
Niine 11, 4.korrus
Tallinn, 10404

Meie rasedate joogatunnid nüüd kolisid City Yoga stuudiosse Niine tn 11, 4.korrusele!