Eesti Hariduse Kvaliteediagentuur - HAKA

Eesti Hariduse Kvaliteediagentuur (HAKA) tegeleb kvaliteedi edendamisega hariduses.

Operating as usual

22/04/2024

🗣Eelmisel nädalal toimus Hannoveris ENQA aastakonverents, kus osalesid HAKA juhataja Heli Mattisen ning kõrghariduse valdkonnajuht Maiki Udam. Heli osales paneelarutelus "Ajalisus, selle määratlus ja mõju kvaliteedihindamises" ning Maiki osales lisaks ka teaduse töörühma arutelus. Oli põnev ja sisutihe kohtumine!

19/04/2024

15.-19. aprillini külastasid Eestit 🇺🇦 Ukraina kõrghariduse esindajad ülikoolidest ja haridusministeeriumist. Kohtuti ka HAKA esindajatega. Seekordse kohtumise teemaks oli e-kursuste kvaliteet. Huvi meie e-kursuse kvaliteedimärgi ja edasise koostöö vastu oli suur. Lisaks anti kohtumise jooksul Ukraina kolleegide digiõppe kursustelele ka tagasisidet e-kursuse kvaliteeditöörühma ekspertide poolt.

* Visiit sai teoks tänu Estonian Ministry of Foreign Affairs / Välisministeeriumi arengukoostöö projektile "Tee tipptasemele: tõhusa ja usaldusväärse kõrgharidussüsteemi edendamine Ukrainas".

19/04/2024

Ilusat reedet!
➡️Koostöös Vestifex Koolitusega korraldame aprillis-mais 2024 taaskord täienduskoolituse õppekavaloome töötoad:
“Kvaliteetne õppekava täienduskoolituses”.
➡️Töötubade eesmärk: töötubades osalejad (täienduskoolitusasutused) on omandanud teadmised ja oskused kvaliteetse õppekava koostamiseks ning saanud asjatundlikku tagasisidet koolituse raames tehtud tööle.
➡️Sihtgrupp: õppekava arendusega tegelevad töötajad täienduskoolitusasutuses.
❕Lisainfo ja registreerumine: https://haka.ee/taienduskoolitusetootuba/

🗣2023. aasta lõpus toimunud täienduskoolituse õppekavaloome töötoad olid osalejate tagasiside põhjal väga kasulikud ja edukad.

➡️Koostöös Vestifex Koolitusega korraldame aprillis-mais 2024 taaskord õppekavaloome töötoad:
“Kvaliteetne õppekava täienduskoolituses”.

➡️Töötubade eesmärk: töötubades osalejad (täienduskoolitusasutused) on omandanud teadmised ja oskused kvaliteetse õppekava koostamiseks ning saanud asjatundlikku tagasisidet koolituse raames tehtud tööle.

➡️Sihtgrupp: õppekava arendusega tegelevad töötajad täienduskoolitusasutuses.

❕Lisainfo ja registreerumine: https://haka.ee/taienduskoolitusetootuba/

15/04/2024

💡Oled oodatud Digiõppe kvaliteedi kevadseminarile: õppejõuks olemise kunst tehisaru ajastul!
Kõrghariduse digitaliseerimist nähakse ka pärast pandeemiat ühe prioriteetse arengusuundumusena. Millised on aga kõrgkoolide peamised arengud ja murekohad kvaliteetse digiõppe pakkumisel ja arendamisel? Seekord on fookuses õppejõudude roll kvaliteetse digiõppe arendamisel.

🟠 Aeg: 17. mai 2024

🟠 Koht: Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn

🟠 Päevakava ja registreerimine (kuni 10.05.2024)👇👇👇
https://haka.ee/uudised/digioppe-kvaliteedi-kevadseminar-2024/

Seminaril vaadatakse digiõppe tulevikku, jagatakse häid praktikaid ja tunnustatakse e-kursuse kvaliteedimärgi pälvinuid ning kuulutatakse välja 2024. aasta digiõppe tipptaseme kursused🏆

* Parimate digiõppe praktikate jagamiseks ja kursuste autorite tunnustamiseks on e-kursuse kvaliteedimärki antud Eestis välja juba 2008 aastast.

Kätlin Vanari: sisulised muutused koolides vajavad aega 10/04/2024

✍️Jagame meie üldhariduse töörühma liikme Kätlin Vanari kirjutatud lugu: sisulised muutused koolides vajavad aega.

Selleks, et kavandada koolides püsivaid uuendusi, tasub neid ellu viia väikeste sammudega, selgub Tallinna Ülikooli uuringust. Koolide arengukavadest näeb aga vastupidist ehk suurt hulka üsna ambitsioonikaid eesmärke. Uuendusmeelsed töötajad aitavad koolidel liituda eri algatuste ja projektidega. Tihtipeale jäävad need algatused aga ühekordseteks ning katkevad eestvedajate lahkumise või entusiasmi vaibumise järel, kirjutab Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi nooremteadur Kätlin Vanari.

Kätlin Vanari: sisulised muutused koolides vajavad aega Ootused koolidele on kõrged nii riigi, omavalitsuste kui ka lapsevanemate ning laiema üldsuse poolt. Ülikoolide ja koolide partnerluse kogemused aga näitavad, et liigne kärsitus väliste sihtrühmade poolt mõjub koolikultuuri muutmisele pigem pärssivalt.

08/04/2024

🗣2023. aasta lõpus toimunud täienduskoolituse õppekavaloome töötoad olid osalejate tagasiside põhjal väga kasulikud ja edukad.

➡️Koostöös Vestifex Koolitusega korraldame aprillis-mais 2024 taaskord õppekavaloome töötoad:
“Kvaliteetne õppekava täienduskoolituses”.

➡️Töötubade eesmärk: töötubades osalejad (täienduskoolitusasutused) on omandanud teadmised ja oskused kvaliteetse õppekava koostamiseks ning saanud asjatundlikku tagasisidet koolituse raames tehtud tööle.

➡️Sihtgrupp: õppekava arendusega tegelevad töötajad täienduskoolitusasutuses.

❕Lisainfo ja registreerumine: https://haka.ee/taienduskoolitusetootuba/

Photos from Eesti Hariduse Kvaliteediagentuur - HAKA's post 03/04/2024

🇪🇪🇫🇮 Eesti Hariduse Kvaliteediagentuur on täna rahvusvahelise koostöö lainel!
Täna on meid külastamas head kolleegid Soome kvaliteediagentuurist.
Ühepäevasesse kohtumisse mahub palju. HAKA tutvustab valdkondade hindamise korraldust ja põhimõtteid ning vahetatakse mõtteid hindamiste strateegiliste arengute ning tulemuste kasutamise osas. Lisaks tutvustatakse Soomes kasutusel olevat kvaliteedihindamise infosüsteemi ning arutletakse edasist koostööd.

Photos from Eesti Hariduse Kvaliteediagentuur - HAKA's post 01/04/2024

Eelmisel nädalal toimus Education Estonia eestvedamisel kaks rahvusvahelist kohtumist- Malta ja Mongoolia delegatsioonidega. Mongoolia delegatsiooni juhtis haridusminister, küsimusi oli palju ja arutelu oli elav. Malta agentuuriga (Futher and Higher Education Authority) allkirjastati koostöömemorandum.

📽Maltaga kohtumisest valmis kohalikus televisioonis tore teleklipp: https://tvmnews.mt/.../malta-u-l-estonja-bi-ftehim-fil.../
📸Lisatud on galerii kohtumisest Mongoolia esindusega.

01/04/2024

📌16.märtsil toimus kutsehariduse hindamisnõukogu selle aasta teine istung. Istungi päevakavas oli kutsehariduse reformi tutvustus ning koolide parendustegevuste ülevaadete tagasisidestamine.

➡️Istungi teises pooles andis hindamisnõukogu tagasisidet koolide poolt esitatud parendustegevuste ülevaadetele, mida oli sellel korral üheksa. Koolide ülevaated olid sisukad ning edasivaatavad. Arutelu tulemusena palus hindamisnõukogu koolidel edaspidi olla oma parendustegevustes praktikakorralduse punktides täpsemad ja konkreetsemad, sh edaspidi tuua välja konkreetsed viited ja näited ettevõtete ja tehtud tegevuste kohta.

Tutvu protokolliga👇

https://haka.ee/uudised/toimus-kutsehariduse-hindamisnoukogu-istung/

12/03/2024

Otsime üldhariduse eksperte!
Ootame kandideerima haridusjuhte, (juht)õpetajaid, õpetajakoolituse valdkonnaga seotud inimesi, tugispetsialiste ja haridusametnikke.
👉Lisainfo ja kandideerimine: https://haka.ee/uudised/hea-uldhariduse-valdkonna-asjatundja/

📌Eesti Hariduse Kvaliteediagentuur otsib oma võrgustikku üldhariduse eksperte, kes on valmis panustama üldhariduskoolide kvaliteedihindamise erinevates töölõikudes. Eksperdi peamiseks rolliks on kvaliteedihindamises osalevate õppeasutuste eneseanalüüsi toetamine ja hindamisprotsessis tagasiside andmine.

➡️Ootame kandideerima haridusjuhte, (juht)õpetajaid, õpetajakoolituse valdkonnaga seotud inimesi, tugispetsialiste ja haridusametnikke.

➡️Ootame teie sooviavaldusi hiljemalt 2️⃣5️⃣. märtsiks. Töö on tasustatud. Hindamised toimuvad kord poolaastas.

Tutvu lisainfoga ning esita sooviavaldus!👇👇👇
https://haka.ee/uudised/hea-uldhariduse-valdkonna-asjatundja/

05/03/2024

📌Eesti Hariduse Kvaliteediagentuur otsib oma võrgustikku üldhariduse eksperte, kes on valmis panustama üldhariduskoolide kvaliteedihindamise erinevates töölõikudes. Eksperdi peamiseks rolliks on kvaliteedihindamises osalevate õppeasutuste eneseanalüüsi toetamine ja hindamisprotsessis tagasiside andmine.

➡️Ootame kandideerima haridusjuhte, (juht)õpetajaid, õpetajakoolituse valdkonnaga seotud inimesi, tugispetsialiste ja haridusametnikke.

➡️Ootame teie sooviavaldusi hiljemalt 2️⃣5️⃣. märtsiks. Töö on tasustatud. Hindamised toimuvad kord poolaastas.

Tutvu lisainfoga ning esita sooviavaldus!👇👇👇
https://haka.ee/uudised/hea-uldhariduse-valdkonna-asjatundja/

Photos from Eesti Hariduse Kvaliteediagentuur - HAKA's post 04/03/2024

Eelmise nädala lõpus toimus eneseanalüüsi koolitus Türi
Ühisgümnaasiumis. Õhkkond oli mõnus ja töine.

Täname õppeasutusi, kes on nõus loodud mudelit ja kriteeriumeid testima ning üldhariduse kvaliteedihindamise arengusse panustama!🙏

ℹ️Lisainfo: https://haka.ee/uldhariduskoolide-kvaliteedi-arendamine/

Üldhariduse valdkonna tegevused toimuvad Euroopa Regionaalarengufondi projektist "Tõenduspõhise ja õppija arengut toetava kvaliteedijuhtimise edendamine üldhariduses". 🇪🇺

Photos from Pärnu Ühisgümnaasium's post 28/02/2024

Üldhariduse kvaliteedihindamise mudeli katsetamine on alguse saanud!
Pärnu Ühisgümnaasiumis kasutatakse vaheaega, et koostöiselt algust teha eneseanalüüsiga ning keskenduda eneseanalüüsi kolmele kriteeriumile ehk kvaliteedikokkuleppele, mis on osa õppimise ja õpetamise kvaliteedi edendamise ning õppija arengu toetamisest.

ℹ️ Lisainfo: https://haka.ee/uldhariduse-kvaliteedi-edendamise-mudel/

26/02/2024

📌HAKA juhataja Heli Mattisen viibis eelmisel nädalal Austrias, et hinnata sealse kvaliteediagentuuri AQ Austria tegevuse vastavust Euroopas sõlmitud kokkulepetele.
▶️Tegemist oli enama kui lihtsalt vastavushindamisega, sest nagu HAKA, on ka Austria agentuur oma vastavust standarditele juba mitmel korral tõestanud.
▶️Sel korral oli võimalik keskenduda teemale, mille agentuur oli ise valinud: kuidas tõhustada agentuuri toimimist, reageerida kiirelt ja paindlikult muutuvale keskkonnale ning kasutada seejuures targalt ära digiajastu eeliseid.
🙃Rõõmsad näod lisatud fotol kinnitavad, et rahvusvaheliste ekspertide – Heli Mattisen (Eesti, komisjoni esimees), Đurđica Dragojević (Horvaatia, komisjoni sekretär), Tim McIntyre-Bhatty (Ühendkuningriigid), Adrian Korzeniowski (Poola, üliõpilane) – ja Austria kolleegide vahelistest aruteludest sündis kasu, millest võidavad nii agentuur kui kõrgkoolid.

Photos from Eesti Hariduse Kvaliteediagentuur - HAKA's post 23/02/2024

🕵️‍♀️E-kursuste hindamine on algamas!
Neljapäeval toimus e-kursuse hindajate praktiline seminar. Eesmärgiks oli koos mentorite ja hindajatega arutada e-kursuse kvaliteedikriteeriumeid ning nende alusel harjutada e-kursuste hindamist.
Osalenute sõnul on hea start e-kursuste hindamiseks antud.
Seminaripäeva viis läbi Marge Kusmin.
👉Lisainfo: https://haka.ee/e-kursuse-kvaliteedimark/

* Tegevust viiakse läbi ESF toetuse andmise tingimused „Kõrghariduse kvaliteet ja rahvusvahelistumine" raames 🇪🇺.

Photos from Eesti Hariduse Kvaliteediagentuur - HAKA's post 19/02/2024

📌Eelmisel nädalal toimus üldhariduse kvaliteedi hindamise esimene eneseanalüüsi koolitus. Alanud on üldhariduse kvaliteedi edendamise mudeli loomine ja katsetamine, kus osaleb kokku 6️⃣ üldhariduskooli, neist 4️⃣ osalejat Pärnust.

Esimesel eneseanalüüsi koolitusel osalesid Pärnu Ühisgümnaasium, Paikuse Kool, Pärnu Raeküla Kool ja Pärnu Kuninga Tänava Põhikool.

Täname õppeasutusi, kes on nõus kvaliteedihindamise mudelit ja kriteeriumeid testima ning kvaliteedihindamise arengusse panustama!🙏

ℹ️Lisainfo: https://haka.ee/uldhariduskoolide-kvaliteedi-arendamine/

Üldhariduse valdkonna tegevused toimuvad Euroopa Regionaalarengufondi projektist "Tõenduspõhise ja õppija arengut toetava kvaliteedijuhtimise edendamine üldhariduses".

15/02/2024

Sel nädalal osaleb Heli Mattisen Budapestis toimuval seminaril "Ukraine - National Peer Counselling Meeting", kus ta räägib HAKA tegemistest ning jagab Eesti kogemust kõrghariduse kvaliteedi hindamisel.

Our director Magalie Soenen is joining a peer counseling meeting in the framework of the SEQA-ESG project to support Ukraine and its QA agency NAQA towards compliance with and EQAR registration. Thanks to ENQA - European Association for Quality Assurance in Higher Education for the organisation and MAB for hosting!

Kasulikud materjalid - HAKA 08/02/2024

ℹ️ Täienduskoolitusasutused leiavad meie kodulehelt kasulike materjalide alamlehe, kuhu on koondatud HAKA poolt loodud erinevad vajalikud materjalid ning teised valdkonna olulised materjalid.

Lehelt leiad:
✔️ juhendvideod õppekavaloome teemadel,
✔️videointervjuud kvaliteedimärgi pälvinud täienduskoolitusasutustega,
✔️konverentside ja töötubade salvestused,
✔️juhendid
✔️analüüsid ja uuringud.

Head tutvumist!

Kasulikud materjalid - HAKA Leheküljelt leiad täienduskoolituse valdkonna kasulikke ja huvitavaid materjale.

05/02/2024

✔️Eelmisel nädalal toimus täienduskoolituse koostöökoja kolmas aruteluseminar.
✔️Tegime kokkuvõtte eelmise aasta hindamistest ning mõtisklesime käesoleva aasta plaanide teemal ning tutvustasime ka koolitusasutustele loodud kasulike materjalide lehte meie veebilehel.
✔️Lisaks jagas Annaliisa Toom (Haridus- ja Teadusministeerium) Täiskasvanute koolituse seaduse uudiseid.
Täname kõiki osalejaid ja ootame juba järgmist kohtumist 🙏

Loe koostöökoja ülesannetest ning tutvu koosseisuga: https://haka.ee/taienduskoolituse-koostookoda/

*📸 oktoobri koostöökoja kohtumisest.

KINDEL KVALITEET: Eesti Lennuakadeemia läbis institutsionaalse akrediteerimise 01/02/2024

Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri (HAKA) hindamisnõukogu otsustas Eesti Lennuakadeemia / Estonian Aviation Academy (ELA) akrediteerida järgmiseks seitsmeks aastaks, ühtlasi omistatakse Eesti Lennuakadeemiale Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri kvaliteedimärk.

HAKA juhataja Heli Mattisen tunnustab, et Eesti Lennuakadeemia on väga hea õppiva organisatsiooni näide. «Eelmisel hindamisel ilmnenud kitsaskohtadega on tõhusalt tegeletud ning ellu viidud muutused on ekspertide poolt tunnustatud,» sõnas Mattisen.

Loe lisa👇👇👇

KINDEL KVALITEET: Eesti Lennuakadeemia läbis institutsionaalse akrediteerimise esti Hariduse Kvaliteediagentuuri (HAKA) hindamisnõukogu otsustas Eesti Lennuakadeemia (ELA) akrediteerida järgmiseks seitsmeks aastaks, ühtlasi omistatakse Eesti Lennuakadeemiale Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri kvaliteedimärk.

Kvaliteedihindamise mudel - HAKA 30/01/2024

🧩Üldhariduse kvaliteedi hindamine on viimane liituja HAKA hindamistesse. Tänaseks oleme jõudnud nii kaugele, et üldhariduse nõukoda on heaks kiitnud kvaliteedihindamise mudeli koos kvaliteedikriteeriumitega.
Algab põnev piloteerimine!

👉Lisainfo kvaliteedi edendamise, peamiste tegevuste, mudeli jms kohta leiad siit:

Kvaliteedihindamise mudel - HAKA 2022. aastal usaldas Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) Hariduse Kvaliteediagentuurile (HAKA) Euroopa tõukefondidest rahastatava tegevuse „Tõenduspõhise ja õppija arengut toetava kvaliteedijuhtimise edendamine üldhariduses“ elluviimise. Selle raames on kavandatud kolm omavahel tihedalt se...

Osale e-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvoorus! - HAKA 29/01/2024

📌Veel viimaseid päevi on e-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvoor avatud!
🟢Ootame taotlema kõrgkoolide õppejõude ja kutseõppeasutuste ning üldhariduskoolide õpetajaid, kes on loonud põim- või veebiõppe kursuse, ja on seda vähemalt korra läbi viinud.

🟢Infoks kõigile huvilistele, taotlusvooru tulemusi tutvustav digiõppe kevadseminar toimub 17.05.2024, broneeri kuupäev aegsasti!

Osale e-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvoorus! - HAKA E-kursuse kvaliteedimärgi taotlemine on avatud! Ootame taotlema kõrgkoolide õppejõude ja kutseõppeasutuste ning üldhariduskoolide õpetajaid, kes on loonud täielikult või osaliselt veebipõhise kursuse, ja on seda vähemalt korra läbi viinud.

25/01/2024

2️⃣4️⃣.0️⃣1️⃣.2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ toimus kõrghariduse hindamisnõukogu selle koosseisu viimane väärikas istung. Hindamisnõukogu liikmed on kõrghariduse ja selle kvaliteedi tagamise eksperdid, kes on oma tegevuses sõltumatud.
Hindamisnõukogu kinnitab kõrghariduse kvaliteedihindamise põhimõtted, hindamiskomisjonide moodustamise põhimõtted ja komisjoniliikmete kvalifitseerumisnõuded, langetab otsused kõrgkoolide institutsionaalse akrediteerimise ja õppekavagruppide kvaliteedi hindamise osas, kooskõlastab temaatilise hindamise aruanded ja annab eksperthinnangu õppe kvaliteedile õppeõiguse taotlemisel uues õppekavagrupis.

Oleme hindamisnõukogule tänulikud sisuka panuse eest🙏

Videointervjuu (OÜ Tark Impuls) täienduskoolituse kvaliteedimärgi teemal 24/01/2024

🎥Aasta lõpus filmisime videointervjuud täienduskoolitusasutustega, kes on pälvinud kvaliteedimärgi. Kuula edulugudest, mis märgi taotlemine ettevõtetele ning õppijatele on andnud ning intervjueeritavate mõtteid kvaliteetsest täienduskoolitusest.

▶️Weldman OÜ https://www.youtube.com/watch?v=-LcdE0d0rDk
▶️Nordic Koolitus OÜ https://www.youtube.com/watch?v=jNrP8DiWhOY
▶️Tartu Rahvaülikool SA https://www.youtube.com/watch?v=oFgopsBIV_E
▶️Keeltekool “Tarkus”(OÜ Tark Impuls) https://www.youtube.com/watch?v=rl8ZNwMBeBU

Kõik intervjuud on mugavalt leitavad ka üheskoos: https://www.youtube.com/playlist?list=PLxp7duvTnmrukeFcOKS8aax9l9J2t98if

Lisainfo kvaliteedihindamise kohta:
https://haka.ee/taienduskoolitus/taienduskoolituse-hindamine/
Täienduskoolituse kasulikud materjalid: https://haka.ee/kasulikud-materjalid-2/

Suur tänu ettevõtetele, kes intervjuudes oma kogemusi jagasid🙏

Videointervjuu (OÜ Tark Impuls) täienduskoolituse kvaliteedimärgi teemal Videointervjuu täienduskoolituse kvaliteedimärgi pälvinud ettevõtte esindajaga kasu organisatsioonile, õppijatele ning intervjueeritava mõtted kvaliteetsest ...

Osale e-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvoorus! - HAKA 22/01/2024

Ilusat nädalat!
Veel on aega esitada oma e-kursus kvaliteedimärgi taotlusvooru!
Taotlusvoorus on avatud 1️⃣. veebruarini 2024.

Osale e-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvoorus! - HAKA E-kursuse kvaliteedimärgi taotlemine on avatud! Ootame taotlema kõrgkoolide õppejõude ja kutseõppeasutuste ning üldhariduskoolide õpetajaid, kes on loonud täielikult või osaliselt veebipõhise kursuse, ja on seda vähemalt korra läbi viinud.

Õppekava ja kutsestandard (5.video) 18/01/2024

💡Eesti Hariduse Kvaliteediagentuur (HAKA) on viimaste aastate hindamistulemuste põhjal loonud täienduskoolituse kvaliteedinopete videosarja õppekavaloome teemadel. Kokku on viis erinevat juhendvideot. Eesmärk on toetada täienduskoolitusasutusi kvaliteetse õppekava loomisel.

🔎Tutvu loodud juhendvideotega:

🟢Sidus õppekava: https://www.youtube.com/watch?v=XXQeCsDLHu4
🟢Õpiväljundid: https://www.youtube.com/watch?v=xOdv7hANujY
🟢Õppemaht õppekavas: https://www.youtube.com/watch?v=I-bwso8HCPo
🟢Tunnistus või tõend: https://www.youtube.com/watch?v=vdjMP-7WlAA
🟢Õppekava ja kutsestandard: https://www.youtube.com/watch?v=Mg-xgDxk3xQ

🔎Videod leiab üheskoos mugavalt siit: https://www.youtube.com/playlist?list=PLxp7duvTnmrsax-T3cF5huMS5g46yOrU3
Head tutvumist!

Õppekava ja kutsestandard (5.video) HAKA kvaliteedinopete videotes anname nõu kvaliteetse õppekava loomiseks.

Täienduskoolituse töötubade kokkuvõte - HAKA 16/01/2024

Eesti Hariduse Kvaliteediagentuur on Eesti Töötukassa partnerina kahel viimasel aastal hinnanud 117 koolitusasutust. Eelmise aasta kahel viimasel kuul toimusid hindamistulemustele toetudes (koostöös Innowise Koolitaja Kompetentsikeskusega) töötoad “Kvaliteetne õppekava täienduskoolituses”.

Võimalus osaleda oli Tartus ja Tallinnas, nii kontaktõppena kui ka veebis, nii eesti- kui ka vene keeles.
Osalejaid oli kokku lausa 1️⃣0️⃣2️⃣. Osalejateks olid täienduskoolitusasutuste koolitajad, koolitusjuhid, õppejuhid ja tegevjuhid ning nende õppekavade loomise kogemus oli väga erinev. Koolitajate hinnangul andis see just palju lisaväärtust ning võimaluse üksteiselt õppida.

❓Millised olid töötubade peamised teemad ja formaat?
❓Millised olid peamised küsimused?

Loe lisa👇

Täienduskoolituse töötubade kokkuvõte - HAKA Õppekava arenduse töötoad toimusid Tartus ja Tallinnas, kokku kuuel korral, nii kontaktõppena kui ka veebis, nii eesti- kui ka vene keeles. Kokku osales töötubades täienduskoolitusasutustest 102 osalejat.

11/01/2024

🎯Oled digiõppe valdkonna ekspert ja entusiast?

Eesti Hariduse Kvaliteediagentuur kuulutab välja konkursi digiõppe kvaliteeditöörühma liikmete leidmiseks. Töörühm juhib e-kursuse kvaliteedimärgi protsessi ja arenguid. Tutvu tingimuste ja ülesannetega ning kandideeri kuni 2️⃣4️⃣.0️⃣1️⃣.2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣

https://haka.ee/uudised/eesti-hariduse-kvaliteediagentuur-kuulutab-valja-konkursi-digioppe-kvaliteeditooruhma-liikmete-leidmiseks/

📸 Digiõppe kvaliteedi kevadkonverents 2023

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Meist

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) on juhtiv kompetentsikeskus Eestis õppeasutuste välishindamise alal. Välishindamine annab tagasisidet kõrgkooli või kutseõppeasutuse juhtimise, toimimise ning arendustegevuste kohta. Alates 2019. aastast hindab EKKA ka täienduskoolitusasutusi. Meie missioon on edendada kvaliteeti hariduse valdkonnas ning suurendada seeläbi Eesti ühiskonna konkurentsivõimet.

Videos (show all)

Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuril oli suur rõõm korraldada veebiseminar professor Kim Schildkampi juhtimisel Twente Ül...
Täienduskoolituse kvaliteedi hindamise infoseminar

Location

Category

Address


Tõnismägi 11
Tallinn
10119
Other Education in Tallinn (show all)
Õpilasakadeemia Õpilasakadeemia
Narva Mnt 25
Tallinn, 10120

Õpilasakadeemia pakub gümnasistidele kursusi huvipakkuvates valdkondades, näiteks ristmeedia, psühholoogia, õigus jpm. Õpi ülikoolis juba täna!

Florens Beauty Florens Beauty
Katusepapi 4
Tallinn, 11412

Студия маникюра и наращивания ногтей FLORENS BEAUTY. Дизайны ногтей. Обучение мастеров.

Meta-Profit OÜ Meta-Profit OÜ
Laki 19
Tallinn

Organisatsioonide psühholoogilise arendamise ekspert aastast 1996. Lisaks isiksuse arengu ja NLP ko

Sümpoosion Sümpoosion
Tallinn

TLÜ filosoofia tudengid esitlevad: SÜMPOOSION. Igal korral esineb mõni erialaspetsialist, kes annab vabas vormis ettekande, millele järgneb avatud arutelu.

Prodance Dance Center Prodance Dance Center
Kreutzwaldi 24/Tartu Mnt 39 (sisehoovis)
Tallinn

Prodance Dance Center is home for all who love to express themself throgh movement and dance. Studi

Логопед-дефектолог. Анастасия Куприян. Логопед-дефектолог. Анастасия Куприян.
Katusepapi/4
Tallinn

Помощь детям с речевыми и интеллектуальными нарушениями. Консультация родителей. Информация о всестороннем и гармоничном развитии.

Enerhack Estonia Enerhack Estonia
Ehitajate Tee 5
Tallinn

💡Teadlikkuse tõstmine ja hariduse pakkumine energeetika valdkonnas noortele ning ka spetsialistidele

Stemy & Mentornaut Stemy & Mentornaut
Tallinn

Stemy ja Mentornaut aitavad sul pakkuda oma lapsele parimat õpituge.

Eesti inseneripedagoogika keskus Eesti inseneripedagoogika keskus
Ehitajate Tee 5
Tallinn, 19086

Rahvusvaheliselt akrediteeritud STEM valdkonna kompetentsikeskus tehnikaülikoolis.

Lastesõim Planeedi Mudila Lastesõim Planeedi Mudila
Planeedi 16
Tallinn

Lastesõim Planeedi Mudila on üks Tallinna ainulaadsest neljast lastesõimest. Asume kesklinnas kenas rohelises piirkonnas, aadressil Planeedi 16. Lastesõimes töötab neli eestikeelse töökeelega rühma: Päikene, Täheke, Pilveke ja Vikerkaar.