EXITraining

EXITraining korraldab täiendkoolitusi maal ja merel.

Meie lipp on kõrgel.
Tule Ahvenamaale 21-23.08.2020🇦🇽

seeniorid.ee

Seeniorid » “Kirvetüü” SUVELAVASTUS! 12. juuli 2020 Tartus Estiko Teguri tänava laohoones

Ütlemata äge etendus! Soovitan kogu südamest!

seeniorid.ee Mis saab siis, kui miski, mis juhtus lapsepõlves, mõjutab sind kogu ülejäänud elu? Kui riigikorra muutumine keerab kogu senise elukorralduse pea peale? Kui kaamoslik sügis laotub üle majade ja põldude? Kui surnud hakkavad kõndima elavate seas ja esemed vahetavad omatahtsi asukohta?

Reisimine on taas avatud. Ahvenamaa ja Turu reisid väljuvad just nüüd. Tere tulemast Ahvenamaale 17-19.07 ja Turu linna kruiisile 22-24.07 ja 3-5.08.

floristikakool.ee

AIAKUJUNDUSE SUVEKURSUS - veebis

floristikakool.ee http://www.floristikakool.ee/

Eesti Seeniorid

Muinasjutuline Leedumaa 27.-29. juuli 2020
Tallinn-Riia-Jelgava-Joniškis-Šiauliai-Palanga-Nida-Juodkrante-Palanga-Riia-Tallinn
Giidiks võrratu Ele Pedassaar!
Ootme Teid nautima !
www.seeniorid.ee

Eesti Seeniorid

MUINASJUTULINE LEEDUMAA 27.-29. JUULI 2020
http://www.seeniorid.ee/tours_post/muinasjutuline-leedumaa-27-29-juuli-2020/#ad-image-0

seeniorid.ee

Seeniorid » Sõidame Peipsiveerele! 8.08.2020

seeniorid.ee Peipsiveerel asuvad juba vanast ajast vene vanausuliste külad, kus elu oli küll kehvem, kuid ausam. Järgiti vanu traditsioone ja elati lihtsat elu, austades jumalat ja püüdes kala. Ükski suurem muutus pole nende inimeste elu vääranud.

Eesti Floristikakool Estonian Florist School

Eesti Floristikakool Estonian Florist School

etreening.ee

Interaktiivsed koolitused ja professionaalsed lektorid

Digitaalne arhiveerimine - olulist ja uut
05.05.2020
Koolituse eesmärk
Digitaalne arhiveerimine ja säilitamine on uus viis tagada oma informatsiooni turvaline säilivus ning taaskasutatavus kogu säilitusperioodi jooksul, sõltumata muudatustest ühiskonnas või tehnoloogias.
Anname praktilisi teadmisi, kuidas arhiveerida digitaal- ja paberdokumente ning mida peab tegema nende säilitamiseks. UUS! Räägime ka Arhiivieeskirja lisa 1 tulevastest muudatustest arhiivivormingute osas (Rahvusarhiivi koostatud arhiivisobilike failivormingute nimekirja projekti, failivormingute juhise põhjal).
Koolituse sihtrühm
Dokumendihaldurid ja arhivaarid.

Teemad

- Digitaaldokumentide arhiveerimist ja säilitamist reguleeriv õiguskeskkond.
- Pikaajalise säilitustähtajaga digitaaldokumentide arhiveerimise ja säilitamise probleemid ning lahendused.
- Kuidas toimida oluliste e-kirjadega?
- Pilvepõhistest dokumendihaldussüsteemidest ja digitaalarhiivi keskkondadest.
- Arhiivipüsivad vormingud. Arhiivieeskirja lisa 1 lähiajal jõustuvatest muudatustest arhiivivormingute osas.
- Digitaalse fotopärandi arhiveerimine ja säilitamine.
- Arhiveerimine ja hävitamine dokumendihaldussüsteemis.
- Mida pidada silmas andmete migreerimisel dokumendihaldussüsteemist?
-- Digiteerimise korraldus, riskid ja kulude analüüs.
UUS! Plaanitavad muudatused määruses „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused“ (eelnõu põhjal):

- teenuste osutamise kanalid

- andmehalduse nõuded ja tingimused

- andmekirjelduse koostamine

- andmete elukäiguhaldus

Kursuse tulemusel osaleja:
· tunneb arhiveerimisega seonduvaid õigusakte ja põhimõtteid
· teab digitaalsete dokumentide arhiveerimise ja haldamise põhimõtteid
· korraldab ettevõtte dokumentide arhiveerimist, sh dokumendihaldussüsteemis
Hindamiskriteeriumid ja -meetodid:
Õpiväljundite saavutamist ei hinnata.
Lektor
Maila Kukk lektor, Politsei- ja Piirivalveameti juhtivarhivaar, Arhiivikonsultatsioonid OÜ juhatuse liige, Eesti Arhivaaride Ühingu juhatuse liige. Omab arhivaari tase 7 kutsetunnistust ja on olnud üle 20 aasta tegev dokumendi- ja arhiivihalduse valdkonnas.
Toimumise aeg
Kell 9.30-13.15.

Seoses koroonaviirusest tingitud terviseriskidega ning riigis välja kuulutatud eriolukorraga toimub seminar meie veebiseminaride keskkonnas.
Veebikeskkonnas on võimalus esitada ka küsimusi esinejatele.
Peale registreerimist ja arve tasumist saadame Teile materjalid ja personaalse lingi, mille kaudu pääsete 20 minutit enne seminari algust veebiseminari keskkonda. Võite osaleda nii tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas.

Hind
189.- / Soodushind 99.- (kuni 3.05.2020)
Hinnale lisandub EV käibemaks!

REGISTREERIMINE

Lisainformatsioon
Rävala 8, Tallinn
tel 620 7676
[email protected]
www.etreening.ee

etreening.ee EXITraining pakub koolitusi ja enesetäiendamisvõimalust väga erinevatele inimestele, alates juhtidest ja lõpetades reatöötajatega.

etreening.ee

Interaktiivsed koolitused ja professionaalsed lektorid

HEAD DOKUMENDIKEEL. EESTI ÕIGEKEEL JA HEA STIIL.
veebiseminar
21.04.2020
Koolituse eesmärk
Kuna meie suhtlus seoses eriolukorraga on kandunud enamasti e-keskkonda, siis on sobiv aeg üle vaadata oma oskused koostada kenad ning keeleliselt korrektsed kirjad.
Seminar annab praktilise ülevaate kaasaegsest dokumentide säilitamise tavadest ja nõuetest, tutvustab keele uusi suundumusi, juhib kriitiliselt suhtuma nii oma kui ka teiste keelekasutusse ning ennetama eksimusi dokumendikeeles. Tutvustatakse teatmeteoseid ja veebilehti, kust ise keeleabi leida, ning õpetatakse ravima tüüpvigu.

Sihtrühm
Seminar sobib kõigile, kes puutuvad kokku ametikirjade koostamise ja vormistamisega ning soovivad rääkida ning kirjutada korrektselt.

Koolituse sisu
- Muutuv keel – kirjakeele normi muudatused ja täpsustused.
- Võõrkeelemõjud, oma- ja võõrtüved, omakeelne lauseehitus.
- Nimede ja nimetuste õigekirjutus ning käänamine.
- Suure ja väikese algustähe kasutus.
- Numbrite ja arvude, lühendite ja sümbolite õigekirjutus.
- Kirjavahemärgistus.
- Sõnumi esitamine lugejale.
- Bürokraatiakeele tüüpvead, nominaalstiil ja selle vältimine.
- Kust saab keelenõu ja -abi?
- Praktilised harjutused

Lektor

Loone Ots PhD (Ed.) filosoofiadoktor pedagoogika erialal, Tallinna Ülikooli vanemteadur, Tartu Ülikooli Balti Õpingute lektor

Toimumise koht
Veebikeskkonnas kell 10.00-14.30.
Ajakava:
10-11.15 koolituse I osa
11.15-11.30 paus
11.30-12.45 koolituse II osa
12.45-13.30 paus
13.30-14.30 koolituse III osa

Hind
189.- / Soodushind 99.-
Hinnale lisandub käibemaks!

Hinnas sisaldub
- koolitus
- õppematerjalid
- tunnistus

Seoses koroonaviirusest tingitud terviseriskidega ning riigis välja kuulutatud eriolukorraga toimub seminar meie veebiseminaride keskkonnas.

Veebikeskkonnas on võimalus esitada ka küsimusi esinejale nii kirjalikut kui ka otse suheldes.
Peale registreerimist ja arve tasumist saadame Teile materjalid ja personaalse lingi, mille kaudu pääsete 20 minutit enne seminari algust veebiseminari keskkonda. Võite osaleda nii tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas.

REGISTREERIMINE

Lisainformatsioon
Rävala 8, Tallinn
tel 620 7676
[email protected]
www.etreening.ee

etreening.ee

Eesti Floristikakool Estonian Florist School

KODUAIA TAIMEDE JA AIA HOOLDAMISE ABC- veebiseminar!

Kursusel keskendutakse koduaia taimede ning puude ja põõsaste hooldamisele.Räägitakse põhjalikumalt roosidest ning püsililledest. Peatutakse viljapuude ja põõsaste lõikamisel ja hooldamisel. Eraldi teema on väetamine ja taimekaitse. Saame teada kuidas ja millega tõrjuda haigusi ning kahjureid oma koduaias.

Kursusega kaasnevad mahukad õppematerjalid.

Kursus koosneb viiest loengust, mis toimuvad veebikeskkonnas.

TOIMUMISE AEG
Kursus toimub 27.04-6.05.2020. Kell 17.00-19.00.
Kursuse teemad:

27.04.2020
ISTUTAMINE JA LÕIKAMINE
Põhitõed, mille vastu ei tohiks eksida. Kes ja kui sügavale istutada? Keda ja millal ja miks lõigatakse?
Viljapuud, marjapõõsad, dekoratiivsed taimed. Kindasti ei unusta me muru ja hekke. Noorendamine, kärpimine jne – lõikamis epõhitõed.

29.04.2020
ROOSID JA PÜSILILLED
Roos kui aia kuninganna oma kapriisIdega.
Istutamine, katmine, väetamine, matmine. Kui Teie aias on roos, siis on aias olemas ka kõik kahjurid ja haigused.
Võtame vaatluse alla vähemalt 10populaarsemat püsilille (pojeng, aedleekklill, hostad, päevaliilia, tulbid jne) ja uurime, mida nad tegelikult tahavad, et nad end hästi tunneksid ja meile silmailu pakuksid.

30.04.2020
VILJAPUUD JA MARJAPÕÕSAD
Koduaia viljapuud ja marjapõõsad-pisut sortidest ja liikidest. Kuida slõigata, väetada ja hoida?
Kas õunapuu on kõrghaljastus või mahla/moosi sundus?

4.05.2020
VÄETAMINE: LOODUSLIK JA MINERAALNE
Hea väetamise tava ütleb, et mulda tuleks viia tagasi taimekasvatusega välja viidud toitained. Uurime erinevaid väetamise viise ja aegu. Missugused on väetamise puuduse ja liigväetamise tunnused? Jure ja lehe kaudu väetamisest. Põhjalikumalt kompostimisest. Jutuks tuleb ka väetamise, kastmise ja taimekaitse omavahelised seosed.

6.05.2020
TAIMEHAIGUSED
Taimekahjustajad on nii haigused kui kahjurid. Kes kahjustab, milline on kahjustuse pilt? Mida saab teha ennetavalt ja kuidas toimida, kui kuri on karjas? Looduslikud ja keemiliselt sünteesitud vahendid.

Lektor
Eneli Käger agronoom-maastikukujundaja ja aianduskonsultant
Lisainformatsioon
tel: 620 7676
e-mail: [email protected]

On aeg planeerida meeskonna motivatsioonireis!
Suvel Gotland hind al 159.-
Suvel Ahvenamaa hind al 159.-
Küsi programmi! Hinnas söögid ja reis!
Küsi infot tel 6207676 või epost: [email protected]

Dermosil Eesti

Jaanuaris teeme laod tühjaks! Talve outlet on avatud ja toodetest pungil – siit leiad tooteid kuni 57% allahindlusega: suurepäraseid nahahooldustooteid, aga ka palju muud toredat.
https://www.dermosil.ee/outlet
Tere tulemast tegema häid leide!

Tai Kuningriik täis imelisi võimalusi!

Meil on rõõm, kõiki oma reisijaid, tervitada uues Tallinna reisisadama D terminalis!

EXITraining

TAI KUNINGRIIK JA KAMBODŽA Ajalooliste Khmeeri kuningriigi hõimude alad Kambodžas Puhkus paradiisisaarel Koh Koodil 19.11.-03. 12 2019. a

1.päev – 19.11.2019 12:55 Väljub lend Tallinn-Istanbul. Lendame ühe parima teenindusega lennukompaniiga Turkish Airlines. Pärast väikest jalasirutust kell 20.55 Väljub lend Istanbul Bangkok 2. päev – 20.11.2019 10:05 Jõuab lennuk Bangkokki. Transfeer ja majutus hotelli Õhtul teeme jalutuskäigu Bangkoki kesklinnas. Tutvume põneva turukaubandusega, õpime kauplema ning naudime kohalikku toitu. Vaatame ringi ka kirevas Bangkoki ööelus.
3. päev- 21.11.2019 Hommikusöök /Bangkoki linnaekskursioon / (Lisatasu eest 39.-) Külastame Suurt Paleed, Siiami kuningate ametlikku residentsi, kroonimis- ja matmispaika. Palee kompleksi kuulub tuntud Smaragdbuddha Tempel. Külastame Bangkoki vanimat ja suurimat Wat Po templit, mida kaunistab lamava Buddha hiigelkuju. /Kanaliekskursioon/ (Lisatasu eest Tallinnast 39.-) Eksootiline sõit mootorpaadiga mööda Chao Phraya jõge ja kanaleid Thonburi linnaosas. Värviderohke vaatepilt Tai kaldaäärsest elust, kus on võimalik näha, kuidas Bangkoki elanikud sõltuvad endiselt veeteedest. Peatume suursuguse Wat Aruni templi ehk Koidu Templi juures, mis kõrgub 86 meetrit üle jõepinna.

4. päev – 22.11.2019 /2-päevane ekskursioon Kwai jõe dzunglisse/ (ekskursiooni lisatasu 120.-) Hommikusöök. Hommikul väljasõit Kanchanaburi. Algab sõit Kwai jõel. Külastame kuulsat Bangkoki ujuvturgu Damnoen Saduakki, sõidame ajaloolisel raudteel läbi lopsaka looduse. Lõunatame Kanchanaburi jõerestoranis.(Hinnas) Sõidame jõel ehtsa Tai pikasaba-paadiga ning käime lähedal asuvas Mon’i külas, kus võib osta kohalikku käsitööd. Ööbime ujuvmajakestes Kwai jõel. Õhtusöök (hinas) 5. päev – 23.11.2019 Hommikusöök (hinnas) /Päev Kwai jõel/ Jätkmame tutvumist Sajoki rahvuspargiga. Sõidmae Kwai jõel ja saame osaks imelistele loodusvaadetele, bambus- ning tiikpuumetsadele. Lõunasöök (hinnas) Õhtul majutus Bangkoki hotellis. 6. päev - 24.11.2019 Hommikusöök. Hommikul lendame Bangkokist Kambodza pealinna Phon Phen . Saabudes vaatame ringi pealinnas, külastame kuningalossi. Õhtupoolikul majutume hotellis. Jalutsukäik linnas. 7. päev - 25.11.2019 Hommikusöök. Alustame bussireisi Phon Phennist Siem Reap’I teekond on huvitav meeleolukas ja annab idüllilise ülevaate Kambodza rahva elust ja loodusest. Õhtuks saabume Siem Reapi , kus majutume hotellis. 8. päev - 26.11.2019 Hommikusöök hotellis Siem Reapis asuv muistne Angkori linn on Kagu-Aasia üks olulisemaid arheoloogilisi paiku, kus 400 km2 suurusel alal asuvad kümned hinduistlikud ja budistlikud templid. Muistne Angkori linn on rajatud 9.-15. sajandil khmeeride dünastia valitsemisaja perioodil. Angkor oli rikka ja arenenud kultuuri keskuseks 9.-13. sajandil. Sajandite jooksul unustuste hõlma vajunud muistne linn avastati taas džungli sügavustest alles 19. sajandil. Näeme lopsakast džungliloodusest ümbritsetud tohutuid kivimonumente, majesteetlikke
sammaskäike ja väravaid. Alustame tutvumist selle maailmakuulsa khmeeri kuningate pealinnaga. Vaatame Angkor Thomi lõunaväravat, Bayon Baphouni, Elevantide terrassi ja pidalitõbise kuninga väravat. See muistne linn on ühtlasi maailma suurimaid pühamuid, mille tohutud mõõtmed ja ideaalsed proportsioonid on hämmastavad. Angkoris valitsesid khmeeri kuningad tohutut territooriumi Vietnamist Bengali laheni. Varemetelinnas on säilinud rohkem kui 100 templit, mis annavad tunnistust kunagise linna hiilgusest. Siin kogeme hinduismi-ja budismimaailma harmooniat ja täiuslikkust. Takeo, Thommanon ja Chau Say Tevoda Prasat Kravan, Ida Mebon, Pre Rup ja Angkori suur ring. Jalutame Siem Reapi linnas. 9. päev - 27.11.2019 Hommikusöök hotellis Hommikul sõidame Kambodza Tai piirile. Pärast meeleolukat piiriületust, mis toimub jalgsi ja on eksootiliselt meeleolukas. Söidame Koh Koodi Saarele. Majutumine hotelli.

10.-13. päev – 28.11.- 01.12.2018 Hommikusöök Vaatame ringi imekaunil paradiisisaarel. Vabad päevad Koh Kood´i rahvuspargis. Päevad puhkamiseks ja lõõgastumiseks. Soovi korral sõidame rühmajuhi juhendamisel saart avastama.

14. päev – 02.12.2019 Hommikusöök Transfeer Bangkokki. 23.50 lend Bangkok Istanbul

15. päev-03.12.2019 9:40 Väljub lend Istanbul - Tallinn 12:00 Jõuab lennuk Tallinna

Hind: 2390.- Soodushind: 1990.-

Hinnas • lend Tallinn-Istanbul-Bangkok-Istanbul-Tallinn • lend Bangkok – Siem Reap • ööbimine hotellides, 2 inimese tubades. • eestikeelse rühmajuhi-giidi teenused • transfeerid lennujaama ja hotellide ning sihtkohtade vahel.

Eesti Seeniorid

Jõuluaeg Porvoos 14.12.2019
Porvoo on oma nime saanud Porvoo jõe ääres asunud linnuse rootsikeelse nime järgi (Borg-å tähendab ‘Kindlusejõgi’). Linnaõigused sai Porvoo umbes 1380. aastal ja on seega vanuselt teine linn Soomes. 1809. aastal kogunes Porvoos Maapäev, kus osales ka Vene tsaar Aleksander I. Porvoo on üks vähestest säilinud 18. sajandi vanalinnadest Soomes. Linna elanikest kõneleb 64% emakeelena soome keelt ja 33% rootsi keelt.
Porvoo asub kuulsal Kuningateel, mida mööda kunagi liikusid kuningad, tsaarid ja teised tähtsad isikud. Külastame väga kuulsat jõululaata, kus saame osa tõeliselt vanaaegsest jõulumelust.
küsi infot www.seeniorid.ee vöi email: [email protected] või tel 6207676

Positiivne klienditeenindus. Kuidas saavutada igapäevatöös?
Kas see on unistus?
Koolituse eesmärk
Praegusel ajal jooksevad halva teenindusega ettevõttest, müügikohast või kauplusest kliendid kindlasti minema. On oluline osata leida kliendiga kontakt esimesest pilgust ja hoida kliendi head meeleolu ning enesetunnet pikka aega.

Seminari eesmärgiks on professionaalse ja meeldiva teeninduse põhimõtete läbitöötamine ning praktiline järeleproovimine. Püüame koos arutledes, ülesandeid lahendades ning harjutusi tehes leida üles need nipid ja käitumismustrid, mis tagaksid meeldiva klienditeeninduse. Õpime tundma erinevaid kliente ja hindama neid juba esmapilgust.

Sihtrühm
Programm on mõeldud klienditeeninduses töötavatele inimestele: teenindusjuhtidele, müügijuhtidele, müügiagentidele, klienditeenindajatele teeninduse erinevates valdkondades ning müüjatele, kes soovivad oma professionaalsust tõsta.

Teie kogemus koolituselt
-Hea klienditeeninduse põhitõed
-Esmamulje. Esmamulje kujundamise oskused.
-Positiivse kontakti loomine teenindaja ja teenindatava vahel
-Klientide ootused, nende väljaselgitamine, lahendused
-Aktiivne kuulamine.
-Kliendi taju ja märkamine.
-Kliendikaebuse käsitlemine.
-Vastuväidetega toimetuleku repertuaar.
-Tüüpilised klienditeenindaja väljendusvead.
Regsitreerimine [email protected] vöi tel 6207676

Tänud kõigile! Ekskursioon olevat maailma parim, ütlesid osalejad!

Eesti Floristikakool Estonian Florist School

reedel, laupäeval ja pühapäeval 19-21.04.2019 Eesti Näituste messikeskuses PALJU LILLI, RAHVUSVAHELISED VÕISTLUSED LILLESEADES, PARIMAD LILLESIBULAD HOLLANDIST!
Ole kohal!
Ootame kõiki floriste ja lillehuvilisi!

Eesti Floristikakool Estonian Florist School

FLORISTID JA LILLEKAUPLUSED!
SUUREPÄRANE VÕIMALUS
LEIDA
UUSI KLIENTE!
19.-21.aprill 2019
Messil Aiandus 2019 Eesti Näituste messikeskuses
• Näitusel on võimalik tutvustada ennast kui floristi või lilleäri
• Enda tutvustamiseks võib välja panna: pruudikimpe, kinkekimpe, lilleseadeid, lõikelilli või potililli
• Kimpude eksponeerimiseks pakume aluseid mõõtudega 30x30cm; 40x40 cm ja 50x50 cm
• Kõik vajaliku tööde eksponeerimiseks toob esitleja
• Kõiki esitlusi kajastatakse FB lehekülgedel
• Töö juurde võib lisada visiitkaarte ja teisi reklaammaterjale
Osavõtutasu 39.-
Registreerimine näitusele kuni 14.04.2018
E-posti teel: [email protected]
Lisainfo tel 6207676 ja 55567904

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Lipp

Location

Category

Telephone

Address


Rävala 8
Tallinn
10143
Other Education in Tallinn (show all)
Massaazikool "Avicenna" Massaazikool "Avicenna"
Kotka, 12, C
Tallinn, 11315

Meie koolil 20- aastane töökogemus ja Eesti Vabarigi Haridusministeeriumi litsents. www.avicenna.ee

StudyITin.ee StudyITin.ee
Akadeemia Tee 21/1
Tallinn, 12618

IT Academy is not a “local shop for local people”. It’s a call to action for anyone who has the mojo, the ambition, and the geek in them. From anywhere.

Europass Eesti Europass Eesti
Mustamäe Tee 16
Tallinn, 10617

Europassi dokumendid pakuvad võimalusi oskuste, teadmiste ja kvalifikatsioonide kirjeldamiseks ning esitamiseks Eestis ja üle Euroopa. www.europass.ee

Sümpoosion Sümpoosion
Tallinn

TLÜ filosoofia tudengid esitlevad: SÜMPOOSION. Igal korral esineb mõni erialaspetsialist, kes annab vabas vormis ettekande, millele järgneb avatud arutelu.

Studio Viridis Studio Viridis
Liivalao 1
Tallinn

Wildlife Arts and Nature Education

KAMA - Kursus Arenevatele Marketingi Agentidele KAMA - Kursus Arenevatele Marketingi Agentidele
Maakri 28a
Tallinn, 10145

KAMA ehk Koolitus Arenevale Marketing Agendile on koolitusprogramm gümnaasiumi ja ülikooli õpilastele.

Tiit Elenurm Eesti 200 Tiit Elenurm Eesti 200
Nõmme
Tallinn, 12617

Eesti 200 Riigikogu kandidaat 828 Mustamäel ja Nõmmel. Mõttevahetuseks põhimõtetest, mida Eesti 200 Riigikogu kandidaadina esindan ja ootustest mulle

Õpiränne Euroopasse ja tagasi Õpiränne Euroopasse ja tagasi
Tõnismägi 11
Tallinn

Sihtasutus Innove Sihtasutus Innove
Lõõtsa 4
Tallinn, 11415

Innove on üld- ja kutsehariduse valdkonna ja hariduse tugiteenuste kompetentsikeskus.

WALDORF HARIDUS WALDORF HARIDUS
Tuulemaa 12
Tallinn, 10312

Tallinna Vaba Waldorfkool. MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Tuulemaa. http://tallinn.waldorf.ee/

Manta Maja huvi- ja koolitustegevus Manta Maja huvi- ja koolitustegevus
Vabaduse Pst 174b
Tallinn, 10917

Manta Maja inspireeriv keskkond pakub põnevaid ja harivaid huvialaringe ning koolitusi, mida juhendavad oma valdkonna spetsialistid.