EELK Usuteaduse Instituut

Haridus inimeselt inimesele!

Saara Kinnuneni raamatu "Eluga rahul esitlus"

Pildid tegi Kerstin Kask

Pildid tegi Kerstin Kask

Nigulapäeval, 6. detsembril 2019,
korraldab EELK Usuteaduse Instituut konverentsi
“Shalom – rahu, rõõm ja lepitus”.

Konverents toimub instituudi ruumides aadressil Pühavaimu 6.
Osalejatel palutakse registreeruda hiljemalt 2. detsembriks 2019 meie kodulehel ui.eelk.ee.
Konverents on tasuta.

http://ui.eelk.ee/index.php/et/yldinfo/teated/1006-teade134-3

EELK Usuteaduse Instituut

Juba homme kell 16-19 saab kuulata Saara Kinnuneni loengut ja osta tema uut raamatut "Eluga rahul". Kõik on oodatud!

http://ui.eelk.ee/index.php/et/yldinfo/teated/994-teade112-4

ui.eelk.ee

EELK Usuteaduse Instituut - Koolitus ”Lepituseni iseenda eluga”

Ootame koolitusele 28.11!

ui.eelk.ee Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituut

ui.eelk.ee

EELK Usuteaduse Instituut - Täiendusõppe kursus "Vanavanemluse ehituskivid"

27.11.2019 peretööalane täiendusõppe kursus "Vanavanemluse ehituskivid".

ui.eelk.ee Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituut

ui.eelk.ee

EELK Usuteaduse Instituut - Kursus "Kristliku perenõustamise alused"

Ootame koolitusele 15.11!

ui.eelk.ee Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituut

Eesti Kirikute Nõukogu

Kõik huvilised on oodatud!

“KUTSE JA KUTSUMUS”
Tallinn 22.11.2019.

Eesti Kaplanite Kutseühing koostöös Eesti Kirikute Nõukogu ja EELK Usuteaduse Instituudiga korraldab kaplanite ja hingehoidjate teemalist konverentsi „Kutse ja kutsumus“.

Konverents toimub 22.11.19 Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilise Seminari ruumides.

Jumal on kinkinud igale inimesele oma anni ja kutsumuse, mida endas avastada, omaks võtta ja siis ellu viia. Kuidas jõuda oma kutsumusega reaalse kutseni – elukutseni? Kuidas olla kindel, et just see kutse sulle sobib? Kuidas ühiskond saab olla kindel, et just see kutse sulle sobib? Kuidas olla kindel, et meie keskel teenivad inimesed tõepoolset sobivad oma ametis töötama, kes on oma kutse väärilised? Kaplanid ja hingehoidjad püüavad jõuda vastusteni just oma erialast lähtuvalt. Tule ja saa osa üritusest, kus saavad kokku kirikuhoonetest väljaspool teenivad vaimulikud ja hingehoidjad. Keegi neist teenib haiglas, keegi vangimajas, keegi lahinguväljal, keegi koolis, keegi politseis, kuid neid kõiki ühendab miski. Leiame koos selle miski taaskord üles.
Kui oled huvitatud, siis palun registreeri end osalejaks hiljemalt 31.10.2019. täites ankeedi avades alljärgneva lingi:
https://forms.gle/KCNfuDSnJnLjLBPP9

Konverentsist osalemise tasu on 10 eurot.

Konverentsi ajakava
11.00 Kogunemine ja kohv
11.30 Konverentsi algus, tervituskõned
11.50 „Kaplanaadiülene teoloogia ja hingehoid“, Taavi Laanepere ja Naatan Haamer
12.50 “Kaplan ja hingehoid ühiskondlikus kontekstis“, Avo Üprus ja Rein Käsk
13.50 Lõunapaus
14.30 „Kaplani/hingehoidja kutse omistamise vajalikkusest“ Maris Vaht ja Aivar Sarapik
15.30 Paneeldiskussioon (Katri Aaslav-Tepandi, Piia Ruotsala, Ago Lilleorg, Olavi Ilumets, Tuuli Võsa)
Konverentsi moderaatoriks on Jaanus Kangur.

Tere tulemast!

Küsimuste korral palun pöörduda konverentsi kontaktisiku poole:
Igor Miller, email: [email protected], tel. 5245927

ui.eelk.ee

EELK Usuteaduse Instituut - Raamatu „Eluga rahul“ esitlus ja autori loeng

http://ui.eelk.ee/index.php/et/yldinfo/teated/994-teade112-4

ui.eelk.ee Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituut

ui.eelk.ee

EELK Usuteaduse Instituut - Täiendusõppe kursus „Kolmainuõpetus ja trinitaarse teoloogia renessanss“

http://ui.eelk.ee/index.php/et/yldinfo/teated/992-teade133

ui.eelk.ee Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituut

EELK Misjonikeskus

Misjonikeskus kutsub Credo kursusele, mis toimub hotellis L'ermitage 5. oktoobril 2019 eelregistreerimise alusel.

ui.eelk.ee

EELK Usuteaduse Instituut - Täiendusõppe kursus "Rühmaprotsessid ja –juhtimine"

Ootame koolitusele! Väikerühmade juhid, vaimulikud, juhatuste liikmed, kes iganes mõnda grupitööd kusagil juhtima peavad!

ui.eelk.ee Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituut

ui.eelk.ee

EELK Usuteaduse Instituut - Kutse Bultmani esseekogumiku esitlusele

Kõik on oodatud! 11.09 kell 15.00 UI-s

ui.eelk.ee Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituut

[08/07/19]   Rektor Ove Sander räägib meie koolist.

ui.eelk.ee

EELK Usuteaduse Instituut - EELK Usuteaduse Instituut kutsub õppima

Vastuvõtt EELK Usuteaduse Instituuti on alanud! Ootame!

ui.eelk.ee Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituut

ui.eelk.ee

EELK Usuteaduse Instituut - Hingehoidja baaskoolitus

Taas on tulemas hingehoidja baaskoolitus. Uuri lisa!

ui.eelk.ee Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituut

EELK Usuteaduse Instituut's cover photo

Mõttekoda Praxis

Tähelepanu, üliõpilased! Eksamid tehtud ja tahaks nüüd rahulikult võtta ja natuke elada ka? Me tuleme sulle appi.

🎁 Osale EUROSTUDENT uuringus ja võida 50€ Piletilevi kinkekaardiga imeline suvi! Selleks tuleb teha ainult kaks lihtsat sammu:

📧 Ava oma e-postkast, sest me saatsime sulle sinna uuringus osalemise kutse koos küsitluslingiga.
✏️ Täida küsimustik juba täna, sest kõigi lõpuni vastajate vahel loosime välja 6x50€ Piletilevi kinkekaarti! Äkki oled just sina õnnelik võitja?

Oleme kõigile juba küsitlusele vastanutele südamest tänulikud! Teie panus aitab muuta Eesti kõrghariduspoliitikat üliõpilaste vajadusi arvestavaks. Loe uuringu kohta lähemalt siit: https://bit.ly/2MMQr9j

EELK USUTEADUSE INSTITUUT
VASTUVÕTT KIRIKUMUUSIKA ÕPPESSE 2019

D- kursusele (õppeaeg 2 aastat)
C- kursusele (õppeaeg 2 aastat, eeldus D- kursuse läbimine)
eelkursusele (eelõpe D- kursusele, õppeaeg 1 aasta)

Õppeaastas on 11 õppesessiooni, a´ 3 päeva.
2019/2020 õ-a sessioonide ajad: http://ui.eelk.ee/index.php/et/kirikumuusika/kmo-ajakava2
Kursuste ainekavad: http://ui.eelk.ee/index.php/et/kirikumuusika/kursused

Õppetöö kirikumuusika kursustel on tasuline.
D- ja C- kursusel EELK liikmetele 550 eurot õ-a, teistele 1280 eurot õ-a
Eelkursusel EELK liikmetele 320 eurot õ-a, teistele 770 eurot õ-a

Vastava kursuse lõpetanu saab taotleda EELK kirikumuusika kutsekomisjonilt
kirikumuusiku D- või C- kutsekategooriat

Dokumentide vastuvõtt 19.- 27. augustini 2019. a.
aadressil: EELK Usuteaduse Instituut, Pühavaimu 6, Tallinn
• avaldus (vabas vormis)
• keskkooli või teise taseme kutsehariduse lõputunnistus
• muusikalise eelhariduse tunnistus
• 1 foto (3x4)
• elulookirjeldus ning passi või ID- kaardi koopia
• tõend kirikliku kuuluvuse kohta

Sisseastumiseksamid D- ja C- kursusele 28. augustil 2019. a. kell 11.00
• solfedžo/ elementaarteooria
• klaver ja/või orel (kaks erineva karakteriga pala)
• laulda üks vaimulik laul ja esitada üks lühike vaimulik tekst
• vestlus

Individuaaltundidesse saab registreeruda kogu õppeaasta vältel, tundide maht on vastavalt osapoolte kokkuleppele.
Individuaalõpe on tasuline. 2019/2020 õppeaastal on individuaaltunni õppeteenustasu 17 eurot. Täpsem info individuaaltundide kohta kodulehel aadressil:
http://ui.eelk.ee/index.php/et/kirikumuusika/kursused/taiendusope/individuaalope-kmo-2

Lisainfo e-maili aadressil [email protected], tel 6117408¸ kodulehel aadressil: http://ui.eelk.ee/index.php/et/sisseastujale/sisseastujale-kmo-kursused
Kersti Petermann ja Kristel Aer

Mõttekoda Praxis

Tähelepanu, üliõpilane! Järgneb tähtis teade. Kas oled juba EUROSTUDENTi küsitlusele vastanud? Kui ei, siis tee nüüd kaks lihtsat sammu:

📧Ava oma e-postkast, sest me saatsime sulle sinna meeldetuletuse koos uuringus osalemise lingiga.
✏️Asu kohe küsimustikku täitma ja võida veel pool tundi eemal õppimisest ja lõputöö kaitsmise ettevalmistustest!

Oleme kõigile küsimustiku täitjatele väga tänulikud! Teie panus aitab muuta Eesti kõrghariduspoliitikat üliõpilaste vajadusi arvestavaks. Loe uuringu kohta lähemalt siit: http://www.praxis.ee/2019/05/praxis-kutsub-uliopilasi-osalema-eurostudent-uuringus/

Täna lõppes järjekordne hingehoiu baaskoolitus. 22 lõpetajat. Üks etapp on läbi. Uued ootavad.

praxis.ee

Praxis kutsub üliõpilasi osalema EUROSTUDENT uuringus

Hea instituudi üliõpilane! Mõttekoda Praxis pakub Sulle kordumatut võimalust lükata eksamiteks õppimist ja magistritöö viimistlemist veel pool tundi edasi. Kutsume Sind osalema EUROSTUDENT uuringus. Kutse uuringu täitmiseks saadeti sel nädalal kõigi Eesti üliõpilaste e-posti aadressile. Ankeedis küsitakse töötamise, õppimis- ja elamistingimuste, majandusliku toimetuleku ning mobiilsuse kohta. Räägi kaasa kõrghariduspoliitika korralduses, mis arvestaks tudengite elu-oluga. Ava oma e-postkast, leia uuringu link ja vasta juba täna! Loe lähemalt siit: http://www.praxis.ee/2019/05/praxis-kutsub-uliopilasi-osalema-eurostudent-uuringus/

praxis.ee Hea üliõpilane, mõttekoda Praxis kutsub Sind osalema üle-euroopalises üliõpilaste küsitlusuuringus EUROSTUDENT. Tee oma hääl kuuldavaks, pühendades 30 minutit selleks, et aidata kaasa Eesti kõrghariduspoliitika arendamisse, mis arvestaks üliõpilaste tegelikku elu-olu. Ankeedis küsitaks...

Juba ülehomme, ootame!

Oled oodatud avatud uste päevale 10. mail 2019!

http://ui.eelk.ee/index.php/et/yldinfo/teated/929-avatud-uste-paev-2019

delfi.ee

Vaimulik Marko Tiitus: Andrese ja Krõõda ajad suhetes on läbi

Sisukas intervjuu meie õppejõu Marko Tiitusega.

delfi.ee Viljandi praost ja Viljandi Jaani kiriku vaimulik Marko Tiitus ütleb, et inimestes pole kadunud soov ja ootus ajatute ning igavikuliste kogemuste järele, kuid see kõnetus peab olema varasemaga võrreldes palju isiklikum.

EELK Usuteaduse Instituut

Aeg registreeruda!

Ootame 24.04 osalema koolitustel "Usukultuur evangeelses luterlikus vaatevinklis" Läbiviija: õp dr Thomas-Andreas Põder, EELK UI süstemaatilise teoloogia professor ja õppetooli juhataja. Koolituse eesmärk on süvendada arusaamist usukultuurist evangeelses luterlikus vaatevinklis ning oskust arutleda nii selle üle, kuidas usukultuur kujundab isiklikku, kiriklikku ja ühiskondlikku elu, kui selle üle, mida tähendab ja kuidas toimub usukultuuri kujundamine. Koolitusel käsitletavad teemad: usukultuur; jumalateenistus ühiskonnas; luterluse olukord ja tulevik; religioonid ja kristlik teoloogia; kirik ja teoloogia.

Oled oodatud avatud uste päevale 10. mail 2019!

http://ui.eelk.ee/index.php/et/yldinfo/teated/929-avatud-uste-paev-2019

Eesti keeles on ilmunud on Püha Johannes Kuldsuu “Jutlused meeleparandusest”
Oled oodatud raamatu esitlusele EELK Usuteaduse Instituudis (Pühavaimu 6, Tallinn) 12.04 kell 12.30

Püha Johannes Kuldsuu (354–407 pKr) on üks tuntumaid kirikuisasid, kelle rikkaliku loomingu hulka kuulub kõnesid ja kirju, pühakirjaseletusi, palveid ja jutlusi.

Oma jutlustes paneb Johannes Kuldsuu inimesi mõtlema oma elu ja hinges toimuva üle. Ta loob pildi nii saatana tegevusest inimeste hingedes kui ka Jumala armastusest ja ootusest inimese suhtes ning annab nii mõista, et inimesel on vabadus valida, kummaga ta koostööd tahab teha. Ta kutsub natukenegi pingutama, sest suurema osa teeb niikuinii Jumal. Püha Johannes rõhutab, et kirik on haigla, mitte kohtumaja ja et patt on haigus ning meeleparandus on ravim. Ta tunneb hästi inimhinge, tema nõrkusi ja hirme, kuna kõikide oma üleskutsete juures ta rõhutab, et ärge kartke, see ei ole raske. Kuldsuu jutlused on kantud elavast armastusest ja ta seletab sügavaid tõdesid lihtsate sõnadega läbi looduse ja igapäevaelu kirjelduste.

Tõlge ülempreester Mattias / Madis Palli, toimetaja Leena Helena Tölpt, keeletoimetaja Katrin Viires, kujundaja-küljendaja Aili Mittal-Jõgiste

Esitlusel on võimalik raamatut osta hinnaga 10 eurot.

ui.eelk.ee

EELK Usuteaduse Instituut - Koolituspäev EELK Usuteaduse Instituudis 9.04.2019 Tunnipalvused - isiklik ja koguduse palve

Aeg registreeruda! Juba järgmisel nädalal!

ui.eelk.ee Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituut

ui.eelk.ee

EELK Usuteaduse Instituut - Koolitus "Usukultuur evangeelses luterlikus vaatevinklis"

Ootame 24.04 osalema koolitustel "Usukultuur evangeelses luterlikus vaatevinklis" Läbiviija: õp dr Thomas-Andreas Põder, EELK UI süstemaatilise teoloogia professor ja õppetooli juhataja. Koolituse eesmärk on süvendada arusaamist usukultuurist evangeelses luterlikus vaatevinklis ning oskust arutleda nii selle üle, kuidas usukultuur kujundab isiklikku, kiriklikku ja ühiskondlikku elu, kui selle üle, mida tähendab ja kuidas toimub usukultuuri kujundamine. Koolitusel käsitletavad teemad: usukultuur; jumalateenistus ühiskonnas; luterluse olukord ja tulevik; religioonid ja kristlik teoloogia; kirik ja teoloogia.

ui.eelk.ee Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituut

Kõik on teretulnud!

ui.eelk.ee

EELK Usuteaduse Instituut - Peretöö alane koolitus "Paarisuhte ehituskivid" 9.03.2019 Tartus

EELK Usuteaduse Instituut kutsub 09.03.2019 peretööalasele täiendusõppe kursusele "Paarisuhte ehituskivid" Tartus.

http://ui.eelk.ee/index.php/et/yldinfo/teated/923-paarisuhte-ehituskivid-6

ui.eelk.ee Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituut

Kõik huvilised on oodatud konverentsile "Uus Testament: kirik ja misjon" 4. aprillil 2019 EELK Usuteaduse Instituuti.

http://ui.eelk.ee/index.php/et/yldinfo/teated/921-uue-testamendi-konverents-kevad-teade

EELK UI kirikumuusika osakond kutsub:

Kevadine väikekandle kursus algajatele

http://ui.eelk.ee/index.php/et/yldinfo/teated/911-vaikekandle-kursus-algajatele-2

ui.eelk.ee

EELK Usuteaduse Instituut - Täiendusõppe kursus „Eesti muusika 100 aastat“

TÄIENDUSÕPPE KURSUS „EESTI MUUSIKA 100 AASTAT“
23. veebruaril, 30. märtsil ja 27. aprillil 2019 kell 10.15 - 16.00

ui.eelk.ee

ui.eelk.ee

EELK Usuteaduse Instituut - Uue raamatu esitlus: Thomas-Andreas Põderi „Usukultuur evangeelses luterlikus vaatevinklis“

Thomas-Andreas Põderi „Usukultuur evangeelses luterlikus vaatevinklis“ kolmapäeval, 6. veebruaril 2019 kell 12.30 Usuteaduse Instituudis. Kõik on teretulnud!

ui.eelk.ee Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituut

heureka.postimees.ee

Vaata, kes esitati riigi teaduspreemiate kandidaatideks

Teaduspreemiate kandidaatide hulgas on ka meie süstemaatilise teoloogia professor Thomas-Andreas Põder.

heureka.postimees.ee Taas on käes riiklike teaduspreemiate jagamise hooaeg ning kümnele preemiale on kokku esitatud üle 70 teadlase.

hooandja.ee

Aita sisustada kaasaegne puutöötuba!

Tänavu kogusime instituudi jõulujumalateenistuse korjanduse ja jõululoteriiga toetust sellele toredale EELK Rakvere Kolmainu koguduse algatusele. Kes tahab toetada, siis praegu saab seda teha ka hooandja kaudu. Piskust saab palju.

hooandja.ee Tere, hooandja!EELK Rakvere Kolmainu koguduse missiooniks on panustada kogukonna arengusse läbi kultuuriliste ja vaimsete traditsioonide elus hoidmise ja arendamise. Kogukonna eesmärgiks on panustada terviklikuma inimese, kokkuhoidvama kogukonna ja inimväärsema ühiskonna arengusse.

rahvaraamat.ee

E-RAAMAT: INIMESE KÕRVAL. HINGEHOIU ÕPIK: Kirsti Aalto, Raili Gothoni - E-raamat | Rahva Raamat

Rahva Raamatus e-raamat saadaval 15% odavamalt.

rahvaraamat.ee E-RAAMAT: INIMESE KÕRVAL. HINGEHOIU ÕPIK [KIRSTI AALTO, RAILI GOTHONI] Rahva Raamatust. Kohaletoimetamine alates 24h ja tasuta. 2., täiendatud trü...

EELK Usuteaduse Instituut

EELK Usuteaduse Instituudi kirikumuusika osakond kutsub

„TAAS TALV ON TULNUD“
VABA KLAVERISAATE KOOLITUS JÕULULAULUDEGA

20. novembril, 11. detsembril 2018. a. ja 8. jaanuaril 2019. a.

kell 16.30-19.00 EELK Usuteaduse Instituudis (Pühavaimu 6, Tallinn)

http://ui.eelk.ee/index.php/et/yldinfo/teated/889-klaverisaate-koolitus-joululauludega-2018-2

EELK Usuteaduse Instituudi kirikumuusika osakond kutsub

„TAAS TALV ON TULNUD“
VABA KLAVERISAATE KOOLITUS JÕULULAULUDEGA

20. novembril, 11. detsembril 2018. a. ja 8. jaanuaril 2019. a.

kell 16.30-19.00 EELK Usuteaduse Instituudis (Pühavaimu 6, Tallinn)

http://ui.eelk.ee/index.php/et/yldinfo/teated/889-klaverisaate-koolitus-joululauludega-2018-2

ui.eelk.ee

EELK Usuteaduse Instituut - Usuteaduse Instituudi koolisõrmuseid saab taas tellida

http://ui.eelk.ee/index.php/et/yldinfo/uudised/884-ui-koolisormused-2018

ui.eelk.ee Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituut

ui.eelk.ee

EELK Usuteaduse Instituut - Koolituste sari “Aeg elada ja aeg surra”

Veel on võimalik registreeruda koolitussarja II koolituspäevale „Enne kui ma sind emaihus valmistasin…“, mis toimub 14. novembril.

ui.eelk.ee Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituut

heureka.postimees.ee

Vaata, kes on esitatud Eesti Teaduse Akadeemia liikme kandidaatideks

Eesti Teaduse Akadeemia liikmekandidaatide seas on ka EELK Usuteaduse Instituudi õppejõud prof Jaan Lahe. Vaata uudist siin:
https://heureka.postimees.ee/6429397/vaata-kes-on-esitatud-eesti-teaduse-akadeemia-liikme-kandidaatideks?_ga=2.156218936.263254864.1539599390-2049793574.1469543826

heureka.postimees.ee Eesti Teaduste Akadeemia juhatus registreeris saabunud esildiste alusel 20 kandidaati juunikuus väljakuulutatud seitsmele vakantsele akadeemikukohale valimiseks.

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

UI jõulud 2017 ''Aisakell''
UI rebaste õnnistamine

Location

Category

Telephone

Website

ui.eelk.ee

Address


Pühavaimu 6
Tallinn
10123
Other Tallinn schools & colleges (show all)
Lastehoid Naerusuu Lastehoid Naerusuu
Mirta 32
Tallinn, 13516

Oleme lastehoid Tallinnas, Kakumäel ja pakume lastehoidu väikelastele vanuses ca 1,5-3 aastat.

Bliss Yoga Bliss Yoga
Niine 11, 4.korrus
Tallinn, 10404

Meie rasedate joogatunnid nüüd kolisid City Yoga stuudiosse Niine tn 11, 4.korrusele!

PlussMiinus PlussMiinus
Tallinn

PlussMiinus on MTÜ, mille eesmärgiks on arendada hariduslikku keskkonda Eestis, viies läbi kaasaegseid ning uuendusliku lähenemisega ainevõistlusi.

Mäemuuseum Mäemuuseum
Ehitajate Tee 5, VII-215
Tallinn, 19086

Mäemuuseum - maketid, mäemasinad, kivimid ja mineraalid

EKA Aksessuaari -ja köitedisain EKA Aksessuaari -ja köitedisain
Põhja Puiestee 7
Tallinn

Eesti Kunstiakadeemia Aksessuaari- ja köitedisain https://www.artun.ee/erialad/nahakunst/

Tallinna Transpordikool Tallinna Transpordikool
Tehnika 18
Tallinn, 10149

Tallinna Transpordikooli ametlik fännileht facebookis. Tallinna Transpordikool on suurepärane kool kus jätkata õpinguid peale põhi-või keskkooli ja saada kvaliteetne kutseharidus terveks eluks! http://www.ttrk.ee/

Verendum Koolitused Verendum Koolitused
Mustamäe Tee 6B
Tallinn, 10621

Oled oodatud kogema ja iseennast avastama! www.verendum.ee

Kalamaja Kokaklubi Kalamaja Kokaklubi
Niine 11
Tallinn

Stuudio-köök

Nõmme loodusmaja Nõmme loodusmaja
Õie 14
Tallinn

Nõmme loodusmaja - see on Tallinna Nõmme Huvikooli loodusteemalised ringid, õuesõppe-programmid lasteaedadele ja koolidele ning elavnurk poolesaja loomaga.

Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaed Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaed
Suitsu Põik 4
Tallinn, 11313

Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaed on 1-7 aastaste laste hoidu ja eakohast alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus.

Sõrmkübar Sõrmkübar
Kuldnoka 24
Tallinn, 10619

Esimene õmblushuviliste erakool Eestis

ASSE Eesti ASSE Eesti
Raua 23, Tallinn (Kesklinna Noortekeskus)
Tallinn

ASSE (American Scandinavian Student Exchange) on mittetulunduslik õpilasvahetuse organisatsioon, pakkudes välismaal õppimise võimalusi.