Meedium

TLÜ Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi üliõpilasnõukogu Meedium. BFM's student council Meedium Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi üliõpilasnõukogu

Operating as usual

31/07/2021

Student buddy on inimene, kes aitab saabuvatel vahetusõpilastel sisse elada, annab põhiteavet õpingute kohta, juhatab neid läbi nende väiksemate probleemide ning tutvustab neile eesti kultuuri ja ühiskonna põhitõdesid. Või lihtsalt näitab neile parimaid baare😃
Sina oled nende esimene sõber Eestis😄

Registreeri ennast student buddy-iks
👉🏻https://forms.gle/d5X9pZrGGqqQvfPy6

Koolitus, kus käsitletakse sõber olemise põhitõdesid, toimub 9. -11. Augustil. Lisateavet antakse hiljem.

Registreerimise tähtaeg on 6. august📌

🎉 Everyone's been waiting for it 🥳 𝐈𝐭'𝐬 𝐚 𝐜𝐚𝐥𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐛𝐮𝐝𝐝𝐢𝐞𝐬!🤩

A student buddy is a person who helps incoming exchange students with settling in, provides basic info about studies, guides them through their smaller problems and introduces them the basics of Estonian culture and society. Or just shows them the best bars😃 You will be their first friend in Estonia😄

You can be a local, you can be an international who lived in Tallinn for some time already, student or alumni - 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐭𝐨 𝐛𝐞 𝐚 𝐛𝐮𝐝𝐝𝐲 𝐡𝐞𝐫𝐞: https://forms.gle/d5X9pZrGGqqQvfPy6

The training where basics of being a buddy will be covered will happen on August 9th to 11th. More information will be provided later.

Registration deadline is 6th of August!

If you have any questions or doubts, ask away in PM or DM 😁

09/06/2021

Join our Cloud HD Video Meeting

Hey guys, here is the information about our June meeting! English below. 👇🏼

On aeg sel õppeaastal viimast korda kokku saada ning viimaks saame seda ka päriselt teha! 💪🏼
Kellel aga kohale tulla ei õnnestu ning ZOOM on armsaks muutunud, saab osaleda ka veebi kaudu.💻

Koosolek toimub ruumis M-134, 16.06 (kolmapäeval) kell 18:00.
(https://zoom.us/j/94421363796)🔗

Saab kindlasti olema tore jälle üksteist näha!
Päevakord:
1. Kohalolijate kontroll ✅
2. Päevakorra kinnitamine🤝
3. Maikuu koosoleku protokolli kinnitamine
4. Valimiste koosoleku protokolli kinnitamine
5. Õppejõudude tunnustamine🏆
6. Motivatsiooniüritus suvel💃🏼🕺🏼
7. Teised küsimused❓

Näeme koosolekul!
Meedium 🤟🏻

Hey!
It is time for us to meet for the last time this semester and we can finally do it physically! 💪🏼
For those who cannot come, ZOOM will be an option.
Our next meeting will take place on 16.06 (Wednesday) at 18.00 in M-134.
(https://zoom.us/j/94421363796)🔗
It will be nice to see each other again!

Action plan:
1. Attendance check✅
2. Agreeing on an action plan🤝
3. Accepting May meeting protocol
4. Accepting Elections meeting protocol✍🏻
5. Recognition of lectors🏆
6. Motivational event in summer💃🏼🕺🏼
7. Other questions raised❓

See you all at the meeting!
Meedium🤟🏻

Join our Cloud HD Video Meeting Zoom is the leader in modern enterprise video communications, with an easy, reliable cloud platform for video and audio conferencing, chat, and webinars across mobile, desktop, and room systems. Zoom Rooms is the original software-based conference room solution used around the world in board, confer...

30/05/2021

Kutsu sõber Suvemängudele

🤟🏻💪🏼

19/05/2021

Join our Cloud HD Video Meeting

ZOOM link for today's Elections: https://zoom.us/j/99406292090?pwd=NzVCVmdEWHlMN0h4UmpFd0ljMGlIQT09
See you at 19:00! :)

Join our Cloud HD Video Meeting Zoom is the leader in modern enterprise video communications, with an easy, reliable cloud platform for video and audio conferencing, chat, and webinars across mobile, desktop, and room systems. Zoom Rooms is the original software-based conference room solution used around the world in board, confer...

06/05/2021

Homme lõppeb meie konkurss🤸🏼‍♀️
Kõik OSALEMA❗️

Tomorrow ends our competition🤸🏼‍♀️
Come and PARTICIPATE❗️

English below 👇🏼

Meedium otsib uut logo!🎨🖌💻

Mõnikord on nii, et vanast enam ei piisa… Niisiis, kuulutab Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi üliõpilasnõukogu Meedium välja uue logo konkurssi, mis ootab osalejaid! Sul ei pea olema varasemat kogemust, vaid ainult lennukad ideed ja paber ning pliiats, et need visualiseerida.

Kui pakud meile midagi värsket ja ägedat, kuulub meie süda sinule. Lisaks kogu BFMi au, kuulsus ning kõige parem - taskuraha, väärtuses 200 eurot, mille võid kulutada just nii, kuidas ise soovid!

Osalemise kriteeriumid:

❗️Osaleja peab õppima Balti filmi, meedia ja kunstide instituudis;
❗️Logo peab endas ühendama mingil viisil BFMi erialasid;
❗️Logo võib konkursile esitada joonistusena, kuid autoril peab olema valmisolek võidu puhul edastama logo ka vektorformaatides (.ai/.svg/.eps);
❗️Logo peab toimima nii mustvalgelt kui värviliselt (välja arvatud juhul, kui tegu ongi must-valge logoga, sel juhul on tarvis ka negatiivset logo);
❗️Värvilise logo puhul on soovituslik kasutada BFMi värve - punast (cmyk- 0%, 100%, 93%, 18%), rohelist (cmyk-51%, 0%, 78%, 35%) ja sinist (cmyk- 74%, 62%, 0%, 48%).

Saada oma logo kavand, kas paberile joonistatuna või digitaalselt Meediumi meilile [email protected].

Ootame logosid 7. mai.

Võitja selgitatakse välja Meediumi juhatuse ja liikmete poolt ning kuulutatakse välja mai alguses meie Facebooki ja Instagrami lehel ning TLÜ tudengite infokirjas.

Lennukaid ideid

Teie Meedium!❤️

Meedium is in the search for a new logo!
🎨🖌💻

There comes a time when the old is simply not good enough. With that in mind, Baltic Film, Media and Arts School’s student union Meedium are announcing a design contest for a new logo! You don’t need to have tons of experience in illustration or graphic design - if you have bright ideas and can visualize them on pen & paper or in digital form, you’re welcomed to join the contest!

If you’re offering us something fresh and awesome - you may win the prize, which, apart from all the glory of being the logo designer, is a prize money of 200€!

Criteria for contestants:
❗️Participants must study in the Baltic Film, Media and Arts School;
❗️The logo must have unifying elements of the study programmes taught in BFM;
❗️The logo can be submitted as a drawing, but in case of winning, the author must be ready to send the logo in vector formats (.ai/.svg/.eps);
❗️The logo must work in black & white and in colour (unless it’s 100% B&W logo, in this case you need to submit the negative as well);
❗️For the colour logo, it is recommended to use the colours of BFM - red (cmyk - 0%, 100%, 93%, 18%), green (cmyk - 51%, 0%, 78%, 35%) and blue (cmyk - 74%, 62%, 0%, 48%).

Send in your logo ideas, either drawn on paper or crafted digitally, on Meedium’s e-mail: [email protected].

We’re waiting for logo designs until the 7 th of May.

The winner is decided by the board and members of the Meedium; and is announced in the beginning of May via Facebook, Instagram and the TLU students newsletter.

We also added the old logo of Meedium and the BFM logo to the post, which can be used for inspiration!

Good luck and all the best!

Meedium❤️

05/05/2021

Candidacy for the Meedium board has begun! English below 👇🏼

Kandideerimine Meediumi juhatusse on alanud!🤸🏼‍♀️

Suvi on peagi käes ning BFMi üliõpilasnõukogu Meedium vajab uueks õppeaastaks juhtkonda. Kui soovid esindada BFMi õpilaste huve, tunned, et võiksid võtta vastu uue väljakutse ja panustada laheda organisatsiooni juhtimisse, siis kandideeri 2021/2022 õppeaastaks Meediumi juhatusse. Juhatuse liikmete mandaat algab juunis 2021 ja lõppeb mais 2022.

Kandideerimiseks on juhatuses avatud neli positsiooni:
• Juhatuse esimees
• Juhatuse aseesimees
• Juhatuse liige kommunikatsiooni ja kultuuri valdkonnas
• Juhatuse liige haridus ja arendus valdkonnas

Iga ametipositsiooni täpsemate ülesannete kohta loe siit:
https://docs.google.com/document/d/1-zH6frabY9uNMWghFs3yiiy7jT_Ts0Evxu5LyDNby7I/edit?usp=sharing

Mida positsioon Meediumi juhatuses Sulle annab?
• Organisatsiooni juhtimise kogemuse
• Sõbraliku, vahva ja motiveeritud kollektiivi
• Võimaluse korraldada lahedaid tudengiüritusi ja seeläbi õppida ürituste korraldamist ja koostöö tegemist
• Võimaluse luua paremad tingimused BFMis õppimiseks, viia ellu nii enda kui teiste projekte ning kasvatada tudengite heaolu
• Kontaktid ja tutvused üle kogu Tallinna Ülikooli ja veel kaugemal

Kandideerimiseks saada vabas vormis kirjutatud ja digiallkirjastatud avaldus ning motivatsioonikiri Meediumi meilile [email protected] hiljemalt 16. maiks kell 23:59.
Valimised toimuvad 19. mail kell 19:00. Lisaküsimuste korral võta julgelt ühendust Meediumi meili või sotsiaalmeedia kaudu!

The summer is almost here and BFM’s Student Union Meedium needs to elect a board for the new academic year! If You would like to represent the interests of BFM students, You feel that You could accept a new challenge in life and would like to contribute to leading a cool organization, then candidate to the board of Meedium for the 2021/2022 academic year. Board members’ mandate begins in June 2021 and ends in May 2022.

Candidacy is open for four positions in the board:
• Chairman of the Board
• Vice-Chairman of the Board
• Member of the Board in Communication and Culture field
• Member of the Board in Education and Development field

Description of the tasks of each Board Member can be found here:
https://docs.google.com/document/d/1ATFuc5cKRIOE54CNL0VJxn_Nd0aZnxhkiMM7o8EGPp0/edit?usp=sharing

What can you get from a position in the Board of Meedium?
• Experience in leading an organization
• Friendly, cool and motivated team
• A chance to organize cool student events and through that gain experience in organizing events and cooperation
• A chance to create better conditions for students in BFM, successfully start and finish your own and others’ projects, and also raise the general well-being of all students
• Contacts and acquaintances all over Tallin University and beyond it

To candidate, send your informally written and digitally signed application along with a letter of motivation on Meedium’s email [email protected] before 16th May 23:59.
The elections will take place on 19th May at 19:00. If you have any additional questions, feel free to send them to Meedium’s email or on our Social Media channels.

Candidacy for the Meedium board has begun! English below 👇🏼

Kandideerimine Meediumi juhatusse on alanud!🤸🏼‍♀️

Suvi on peagi käes ning BFMi üliõpilasnõukogu Meedium vajab uueks õppeaastaks juhtkonda. Kui soovid esindada BFMi õpilaste huve, tunned, et võiksid võtta vastu uue väljakutse ja panustada laheda organisatsiooni juhtimisse, siis kandideeri 2021/2022 õppeaastaks Meediumi juhatusse. Juhatuse liikmete mandaat algab juunis 2021 ja lõppeb mais 2022.

Kandideerimiseks on juhatuses avatud neli positsiooni:
• Juhatuse esimees
• Juhatuse aseesimees
• Juhatuse liige kommunikatsiooni ja kultuuri valdkonnas
• Juhatuse liige haridus ja arendus valdkonnas

Iga ametipositsiooni täpsemate ülesannete kohta loe siit:
https://docs.google.com/document/d/1-zH6frabY9uNMWghFs3yiiy7jT_Ts0Evxu5LyDNby7I/edit?usp=sharing

Mida positsioon Meediumi juhatuses Sulle annab?
• Organisatsiooni juhtimise kogemuse
• Sõbraliku, vahva ja motiveeritud kollektiivi
• Võimaluse korraldada lahedaid tudengiüritusi ja seeläbi õppida ürituste korraldamist ja koostöö tegemist
• Võimaluse luua paremad tingimused BFMis õppimiseks, viia ellu nii enda kui teiste projekte ning kasvatada tudengite heaolu
• Kontaktid ja tutvused üle kogu Tallinna Ülikooli ja veel kaugemal

Kandideerimiseks saada vabas vormis kirjutatud ja digiallkirjastatud avaldus ning motivatsioonikiri Meediumi meilile [email protected] hiljemalt 16. maiks kell 23:59.
Valimised toimuvad 19. mail kell 19:00. Lisaküsimuste korral võta julgelt ühendust Meediumi meili või sotsiaalmeedia kaudu!

The summer is almost here and BFM’s Student Union Meedium needs to elect a board for the new academic year! If You would like to represent the interests of BFM students, You feel that You could accept a new challenge in life and would like to contribute to leading a cool organization, then candidate to the board of Meedium for the 2021/2022 academic year. Board members’ mandate begins in June 2021 and ends in May 2022.

Candidacy is open for four positions in the board:
• Chairman of the Board
• Vice-Chairman of the Board
• Member of the Board in Communication and Culture field
• Member of the Board in Education and Development field

Description of the tasks of each Board Member can be found here:
https://docs.google.com/document/d/1ATFuc5cKRIOE54CNL0VJxn_Nd0aZnxhkiMM7o8EGPp0/edit?usp=sharing

What can you get from a position in the Board of Meedium?
• Experience in leading an organization
• Friendly, cool and motivated team
• A chance to organize cool student events and through that gain experience in organizing events and cooperation
• A chance to create better conditions for students in BFM, successfully start and finish your own and others’ projects, and also raise the general well-being of all students
• Contacts and acquaintances all over Tallin University and beyond it

To candidate, send your informally written and digitally signed application along with a letter of motivation on Meedium’s email [email protected] before 16th May 23:59.
The elections will take place on 19th May at 19:00. If you have any additional questions, feel free to send them to Meedium’s email or on our Social Media channels.

03/05/2021

Join our Cloud HD Video Meeting

Hey guys👋🏼,
here is the information about our May meeting! English below. 👇🏼

On aeg uuesti kokku saada ja valida Meediumile uus logo!
Koosolek toimub ZOOMi vahendusel, 10.05 (esmaspäeval) kell 20:00.
(https://zoom.us/j/94521283896)
Saab kindlasti olema huvitav koosolek!

Päevakord:
1. Kohalolijate kontroll
2. Päevakorra kinnitamine
3. Aprillikuu koosoleku protokolli kinnitamine
4. Uue logo kinnitamine
5. Õppejõudude tunnustamine
6. Online ürituste korraldamine
7. Motivatsiooniüritus suvel
8. Teised küsimused
Näeme koosolekul

Meedium 🤸🏼‍♀️

Hey! 👋🏼
It is time for us to meet again and choose a new logo for Meedium!
Our next meeting will take place on 10.05 (Monday) at 20.00 and again, it will be held via ZOOM.
(https://zoom.us/j/94521283896)
This will definately be an interesting meeting!

Action plan:
1. Attendance check
2. Agreeing on an action plan
3. Accepting April meeting protocol
4. Accepting new Meedium logo
5. Recognition of lectors
6. Organizing online events
7. Motivational event in summer
8. Other questions raised

See you all at the meeting
Meedium🤸🏼‍♀️

Join our Cloud HD Video Meeting Zoom is the leader in modern enterprise video communications, with an easy, reliable cloud platform for video and audio conferencing, chat, and webinars across mobile, desktop, and room systems. Zoom Rooms is the original software-based conference room solution used around the world in board, confer...

TLÜ TUDENGIVARJU NÄDALA REGISTREERIMINE TUDENGITELE 2021 KEVAD 28/04/2021

TLÜ TUDENGIVARJU NÄDALA REGISTREERIMINE TUDENGITELE 2021 KEVAD

Tudengivarju nädal tuleb taas! / Student Shadow week is coming again! (eng below).

TUDENGIVARJULE:
👨‍🎓Hei, tulevane tudeng!👩‍🎓
Virtuaalne tudengivarju nädal toimub taas 10.-14. mai 2021! ☀️
Vali endale huvipakkuv eriala ning saad endale kaaslaseks toreda ja särava tudengi, kes sind 💻virtuaalselt ülikooliga tutvustab ning vajalikke näpunäiteid jagab: parimad chillimise kohad, põnevamad loengud, maitsvaim toit jpm. 🤝Lepi oma tudengiga kokku, mis sind täpselt huvitaks, valmista ette küsimused ning tutvu erialadega lähemalt siit tlu.ee/erialad.

Osalenute vahel läheb loosi palju head ja paremat. Varjutamiseni! 👋
Link registreerimisele: https://forms.gle/HYTSSLGxnUEoCB386

TUDENGILE:
🎓Hei, vahva tudeng!🎓
Tudengivarju nädal toimub 10.-14. mai 2021 taaskordselt virtuaalselt ning vajame just 👉SINU ABI👈, et tulevased tudengid oleksid kõige paremini eesolevaks kooliteeks ettevalmistunud. Sel korral on sul vaba voli, kuidas varjule õiget tudengielu ja oma eriala kõige paremini tutvustada.
Paljud teist on selleks semestriks loengutega lõpetanud, siis ole loov ja tee varjule hoopis üks põnev esitlus, lühifilm, Kahoot, Kuldvillak või saage hoopis 🌳õues kokku (seda muidugi kõiki eeskirju järgides www.kriis.ee). Valik on sinu!

Osalenute vahel läheb loosi palju head ja paremat. Varjutamiseni! 👋
Link registreerimisele: https://forms.gle/wDunFMttxDimr6DGA

---

SHADOW:
👨‍🎓Hey, dear future student!👩‍🎓
Virtual Student Shadowing week takes place on the 10th-14th May 2021. ☀️Choose a field of your interest and get a nice and bright student who will introduce you 💻virtually to the university inside out and also gives you great tips (the best place to chill, most interesting lectures, the most delicious food etc.). Prepare your questions and check out the study programmes here tlu.ee/en/erialad.

Come and join because the participants are involved in giveaways. Til shadowing!👋
Link to registration: https://forms.gle/HYTSSLGxnUEoCB386

STUDENT:
🎓Hello, dear student!🎓
Student Shadowing Week will take place virtually from 10th May to 14th May and we need 👉YOUR HELP👈 to prepare the new students for upcoming. This time you have the power to arrange activities that will best describe your university life and speciality.
Many of you have already finished the courses so be creative and make a cool presentation, short movie, Kahoot, Jeopardy for your shadow or meet 🌳outside (but following the restrictions www.kriis.ee/en). The choice is yours!

Come and help because the participants are involved in giveaways. Til shadowing!👋
Link to registration: https://forms.gle/wDunFMttxDimr6DGA

TLÜ TUDENGIVARJU NÄDALA REGISTREERIMINE TUDENGITELE 2021 KEVAD ❗️ REGISTREERIMINE KESTAB 26.APRILL-9.MAI ❗️ REGISTRATION LASTS from the 26th of April - the 9th of May ❗️ 👩‍🎓Hei, vahva tudeng!👨‍🎓 Tudengivarju nädal toimub 10.-14. mai 2021 taaskordselt virtuaalselt ning vajame just 👉SINU ABI👈, et tulevased tudengid oleksid kõig...

Our Story

Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi üliõpilasnõukogu.

Baltic Film, Media, Arts and Communication School’s student council.

Videos (show all)

Location

Category

Address


Tallinna Ülikool, Ruum S-207
Tallinn
Other Schools in Tallinn (show all)
Bändikool Heliaed Bändikool Heliaed
Mooni 36
Tallinn, 10619

Bändikool "Heliaed" – see on võimalus omandada algteadmised pillimängus ja muusikateoorias Tarvo Valmi juhendamisel.

Sternum Koolitus Sternum Koolitus
Mustamäe Tee 60, I Korrus
Tallinn

Loengud peredele: sünnituseks ettevalmistus, titetunnid, Emadekool. Homöopaatia, refleksoloogia, aroomteraapia kursused. Terapeutide vastuvõtt - homöopaat, refleksoloog, aroomterapeut.

Tallinna Kristiine Gümnaasiumi Õpilasesindus Tallinna Kristiine Gümnaasiumi Õpilasesindus
Nõmme Tee 32
Tallinn, 13426

Rocca al Mare Kool Rocca al Mare Kool
Vabaõhumuuseumi Tee 8
Tallinn, 13521

Üldhariduskool

Tallinna Muusikakool Tallinna Muusikakool
Endla 22
Tallinn, 10142

Tallinna Muusikakooli (kuni 1991 aastani Tallinna Laste Muusikakool).

Baltic Mermaids - Балтийские Русалки Baltic Mermaids - Балтийские Русалки
Tallinn, 13613

Научитесь плавать как русалка!

WELT WELT
Endla 4
Tallinn, 10142

Художественный учебный центр WELT www.welt.ee Endla 4, Tallinn 10142, Estonia Tel. +(372) 657-27-10

Tallinna Transpordikool Tallinna Transpordikool
Tallinn, 10149

Haabersti Vene Gümnaasium Haabersti Vene Gümnaasium
Õismäe Tee 132
Tallinn, 13511

Haabersti Vene Gümnaasium on üldhariduskool Tallinnas, Haabersti Linnaosas

Kadrioru Saksa Gümnaasium Kadrioru Saksa Gümnaasium
Gonsiori 38
Tallinn, 10128

Kadrioru Saksa Gümnaasium (KSG) on saksa keele süvaõppega kool.

Языковая школа в Таллинне - Inter Language Языковая школа в Таллинне - Inter Language
Kaupmehe 8 / 6
Tallinn, 10114

Keeltekool Tallinnas

Grimmikool Grimmikool
Ahtri 8 III Korrus
Tallinn, 10115

Ainus kool Eestis, kus saab õppida korraga jumestust, grimmi, eriefekte ja soengute, habemete ning parukate tegemist.