Meedium

TLÜ Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi üliõpilasnõukogu Meedium. BFM's student council Meedium Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi üliõpilasnõukogu

Operating as usual

06/05/2021

Homme lõppeb meie konkurss🤸🏼‍♀️
Kõik OSALEMA❗️

Tomorrow ends our competition🤸🏼‍♀️
Come and PARTICIPATE❗️

English below 👇🏼

Meedium otsib uut logo!🎨🖌💻

Mõnikord on nii, et vanast enam ei piisa… Niisiis, kuulutab Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi üliõpilasnõukogu Meedium välja uue logo konkurssi, mis ootab osalejaid! Sul ei pea olema varasemat kogemust, vaid ainult lennukad ideed ja paber ning pliiats, et need visualiseerida.

Kui pakud meile midagi värsket ja ägedat, kuulub meie süda sinule. Lisaks kogu BFMi au, kuulsus ning kõige parem - taskuraha, väärtuses 200 eurot, mille võid kulutada just nii, kuidas ise soovid!

Osalemise kriteeriumid:

❗️Osaleja peab õppima Balti filmi, meedia ja kunstide instituudis;
❗️Logo peab endas ühendama mingil viisil BFMi erialasid;
❗️Logo võib konkursile esitada joonistusena, kuid autoril peab olema valmisolek võidu puhul edastama logo ka vektorformaatides (.ai/.svg/.eps);
❗️Logo peab toimima nii mustvalgelt kui värviliselt (välja arvatud juhul, kui tegu ongi must-valge logoga, sel juhul on tarvis ka negatiivset logo);
❗️Värvilise logo puhul on soovituslik kasutada BFMi värve - punast (cmyk- 0%, 100%, 93%, 18%), rohelist (cmyk-51%, 0%, 78%, 35%) ja sinist (cmyk- 74%, 62%, 0%, 48%).

Saada oma logo kavand, kas paberile joonistatuna või digitaalselt Meediumi meilile [email protected].

Ootame logosid 7. mai.

Võitja selgitatakse välja Meediumi juhatuse ja liikmete poolt ning kuulutatakse välja mai alguses meie Facebooki ja Instagrami lehel ning TLÜ tudengite infokirjas.

Lennukaid ideid

Teie Meedium!❤️

Meedium is in the search for a new logo!
🎨🖌💻

There comes a time when the old is simply not good enough. With that in mind, Baltic Film, Media and Arts School’s student union Meedium are announcing a design contest for a new logo! You don’t need to have tons of experience in illustration or graphic design - if you have bright ideas and can visualize them on pen & paper or in digital form, you’re welcomed to join the contest!

If you’re offering us something fresh and awesome - you may win the prize, which, apart from all the glory of being the logo designer, is a prize money of 200€!

Criteria for contestants:
❗️Participants must study in the Baltic Film, Media and Arts School;
❗️The logo must have unifying elements of the study programmes taught in BFM;
❗️The logo can be submitted as a drawing, but in case of winning, the author must be ready to send the logo in vector formats (.ai/.svg/.eps);
❗️The logo must work in black & white and in colour (unless it’s 100% B&W logo, in this case you need to submit the negative as well);
❗️For the colour logo, it is recommended to use the colours of BFM - red (cmyk - 0%, 100%, 93%, 18%), green (cmyk - 51%, 0%, 78%, 35%) and blue (cmyk - 74%, 62%, 0%, 48%).

Send in your logo ideas, either drawn on paper or crafted digitally, on Meedium’s e-mail: [email protected].

We’re waiting for logo designs until the 7 th of May.

The winner is decided by the board and members of the Meedium; and is announced in the beginning of May via Facebook, Instagram and the TLU students newsletter.

We also added the old logo of Meedium and the BFM logo to the post, which can be used for inspiration!

Good luck and all the best!

Meedium❤️

05/05/2021

Candidacy for the Meedium board has begun! English below 👇🏼

Kandideerimine Meediumi juhatusse on alanud!🤸🏼‍♀️

Suvi on peagi käes ning BFMi üliõpilasnõukogu Meedium vajab uueks õppeaastaks juhtkonda. Kui soovid esindada BFMi õpilaste huve, tunned, et võiksid võtta vastu uue väljakutse ja panustada laheda organisatsiooni juhtimisse, siis kandideeri 2021/2022 õppeaastaks Meediumi juhatusse. Juhatuse liikmete mandaat algab juunis 2021 ja lõppeb mais 2022.

Kandideerimiseks on juhatuses avatud neli positsiooni:
• Juhatuse esimees
• Juhatuse aseesimees
• Juhatuse liige kommunikatsiooni ja kultuuri valdkonnas
• Juhatuse liige haridus ja arendus valdkonnas

Iga ametipositsiooni täpsemate ülesannete kohta loe siit:
https://docs.google.com/document/d/1-zH6frabY9uNMWghFs3yiiy7jT_Ts0Evxu5LyDNby7I/edit?usp=sharing

Mida positsioon Meediumi juhatuses Sulle annab?
• Organisatsiooni juhtimise kogemuse
• Sõbraliku, vahva ja motiveeritud kollektiivi
• Võimaluse korraldada lahedaid tudengiüritusi ja seeläbi õppida ürituste korraldamist ja koostöö tegemist
• Võimaluse luua paremad tingimused BFMis õppimiseks, viia ellu nii enda kui teiste projekte ning kasvatada tudengite heaolu
• Kontaktid ja tutvused üle kogu Tallinna Ülikooli ja veel kaugemal

Kandideerimiseks saada vabas vormis kirjutatud ja digiallkirjastatud avaldus ning motivatsioonikiri Meediumi meilile [email protected] hiljemalt 16. maiks kell 23:59.
Valimised toimuvad 19. mail kell 19:00. Lisaküsimuste korral võta julgelt ühendust Meediumi meili või sotsiaalmeedia kaudu!

The summer is almost here and BFM’s Student Union Meedium needs to elect a board for the new academic year! If You would like to represent the interests of BFM students, You feel that You could accept a new challenge in life and would like to contribute to leading a cool organization, then candidate to the board of Meedium for the 2021/2022 academic year. Board members’ mandate begins in June 2021 and ends in May 2022.

Candidacy is open for four positions in the board:
• Chairman of the Board
• Vice-Chairman of the Board
• Member of the Board in Communication and Culture field
• Member of the Board in Education and Development field

Description of the tasks of each Board Member can be found here:
https://docs.google.com/document/d/1ATFuc5cKRIOE54CNL0VJxn_Nd0aZnxhkiMM7o8EGPp0/edit?usp=sharing

What can you get from a position in the Board of Meedium?
• Experience in leading an organization
• Friendly, cool and motivated team
• A chance to organize cool student events and through that gain experience in organizing events and cooperation
• A chance to create better conditions for students in BFM, successfully start and finish your own and others’ projects, and also raise the general well-being of all students
• Contacts and acquaintances all over Tallin University and beyond it

To candidate, send your informally written and digitally signed application along with a letter of motivation on Meedium’s email [email protected] before 16th May 23:59.
The elections will take place on 19th May at 19:00. If you have any additional questions, feel free to send them to Meedium’s email or on our Social Media channels.

Candidacy for the Meedium board has begun! English below 👇🏼

Kandideerimine Meediumi juhatusse on alanud!🤸🏼‍♀️

Suvi on peagi käes ning BFMi üliõpilasnõukogu Meedium vajab uueks õppeaastaks juhtkonda. Kui soovid esindada BFMi õpilaste huve, tunned, et võiksid võtta vastu uue väljakutse ja panustada laheda organisatsiooni juhtimisse, siis kandideeri 2021/2022 õppeaastaks Meediumi juhatusse. Juhatuse liikmete mandaat algab juunis 2021 ja lõppeb mais 2022.

Kandideerimiseks on juhatuses avatud neli positsiooni:
• Juhatuse esimees
• Juhatuse aseesimees
• Juhatuse liige kommunikatsiooni ja kultuuri valdkonnas
• Juhatuse liige haridus ja arendus valdkonnas

Iga ametipositsiooni täpsemate ülesannete kohta loe siit:
https://docs.google.com/document/d/1-zH6frabY9uNMWghFs3yiiy7jT_Ts0Evxu5LyDNby7I/edit?usp=sharing

Mida positsioon Meediumi juhatuses Sulle annab?
• Organisatsiooni juhtimise kogemuse
• Sõbraliku, vahva ja motiveeritud kollektiivi
• Võimaluse korraldada lahedaid tudengiüritusi ja seeläbi õppida ürituste korraldamist ja koostöö tegemist
• Võimaluse luua paremad tingimused BFMis õppimiseks, viia ellu nii enda kui teiste projekte ning kasvatada tudengite heaolu
• Kontaktid ja tutvused üle kogu Tallinna Ülikooli ja veel kaugemal

Kandideerimiseks saada vabas vormis kirjutatud ja digiallkirjastatud avaldus ning motivatsioonikiri Meediumi meilile [email protected] hiljemalt 16. maiks kell 23:59.
Valimised toimuvad 19. mail kell 19:00. Lisaküsimuste korral võta julgelt ühendust Meediumi meili või sotsiaalmeedia kaudu!

The summer is almost here and BFM’s Student Union Meedium needs to elect a board for the new academic year! If You would like to represent the interests of BFM students, You feel that You could accept a new challenge in life and would like to contribute to leading a cool organization, then candidate to the board of Meedium for the 2021/2022 academic year. Board members’ mandate begins in June 2021 and ends in May 2022.

Candidacy is open for four positions in the board:
• Chairman of the Board
• Vice-Chairman of the Board
• Member of the Board in Communication and Culture field
• Member of the Board in Education and Development field

Description of the tasks of each Board Member can be found here:
https://docs.google.com/document/d/1ATFuc5cKRIOE54CNL0VJxn_Nd0aZnxhkiMM7o8EGPp0/edit?usp=sharing

What can you get from a position in the Board of Meedium?
• Experience in leading an organization
• Friendly, cool and motivated team
• A chance to organize cool student events and through that gain experience in organizing events and cooperation
• A chance to create better conditions for students in BFM, successfully start and finish your own and others’ projects, and also raise the general well-being of all students
• Contacts and acquaintances all over Tallin University and beyond it

To candidate, send your informally written and digitally signed application along with a letter of motivation on Meedium’s email [email protected] before 16th May 23:59.
The elections will take place on 19th May at 19:00. If you have any additional questions, feel free to send them to Meedium’s email or on our Social Media channels.

03/05/2021

Join our Cloud HD Video Meeting

Hey guys👋🏼,
here is the information about our May meeting! English below. 👇🏼

On aeg uuesti kokku saada ja valida Meediumile uus logo!
Koosolek toimub ZOOMi vahendusel, 10.05 (esmaspäeval) kell 20:00.
(https://zoom.us/j/94521283896)
Saab kindlasti olema huvitav koosolek!

Päevakord:
1. Kohalolijate kontroll
2. Päevakorra kinnitamine
3. Aprillikuu koosoleku protokolli kinnitamine
4. Uue logo kinnitamine
5. Õppejõudude tunnustamine
6. Online ürituste korraldamine
7. Motivatsiooniüritus suvel
8. Teised küsimused
Näeme koosolekul

Meedium 🤸🏼‍♀️

Hey! 👋🏼
It is time for us to meet again and choose a new logo for Meedium!
Our next meeting will take place on 10.05 (Monday) at 20.00 and again, it will be held via ZOOM.
(https://zoom.us/j/94521283896)
This will definately be an interesting meeting!

Action plan:
1. Attendance check
2. Agreeing on an action plan
3. Accepting April meeting protocol
4. Accepting new Meedium logo
5. Recognition of lectors
6. Organizing online events
7. Motivational event in summer
8. Other questions raised

See you all at the meeting
Meedium🤸🏼‍♀️

Join our Cloud HD Video Meeting Zoom is the leader in modern enterprise video communications, with an easy, reliable cloud platform for video and audio conferencing, chat, and webinars across mobile, desktop, and room systems. Zoom Rooms is the original software-based conference room solution used around the world in board, confer...

TLÜ TUDENGIVARJU NÄDALA REGISTREERIMINE TUDENGITELE 2021 KEVAD 28/04/2021

TLÜ TUDENGIVARJU NÄDALA REGISTREERIMINE TUDENGITELE 2021 KEVAD

Tudengivarju nädal tuleb taas! / Student Shadow week is coming again! (eng below).

TUDENGIVARJULE:
👨‍🎓Hei, tulevane tudeng!👩‍🎓
Virtuaalne tudengivarju nädal toimub taas 10.-14. mai 2021! ☀️
Vali endale huvipakkuv eriala ning saad endale kaaslaseks toreda ja särava tudengi, kes sind 💻virtuaalselt ülikooliga tutvustab ning vajalikke näpunäiteid jagab: parimad chillimise kohad, põnevamad loengud, maitsvaim toit jpm. 🤝Lepi oma tudengiga kokku, mis sind täpselt huvitaks, valmista ette küsimused ning tutvu erialadega lähemalt siit tlu.ee/erialad.

Osalenute vahel läheb loosi palju head ja paremat. Varjutamiseni! 👋
Link registreerimisele: https://forms.gle/HYTSSLGxnUEoCB386

TUDENGILE:
🎓Hei, vahva tudeng!🎓
Tudengivarju nädal toimub 10.-14. mai 2021 taaskordselt virtuaalselt ning vajame just 👉SINU ABI👈, et tulevased tudengid oleksid kõige paremini eesolevaks kooliteeks ettevalmistunud. Sel korral on sul vaba voli, kuidas varjule õiget tudengielu ja oma eriala kõige paremini tutvustada.
Paljud teist on selleks semestriks loengutega lõpetanud, siis ole loov ja tee varjule hoopis üks põnev esitlus, lühifilm, Kahoot, Kuldvillak või saage hoopis 🌳õues kokku (seda muidugi kõiki eeskirju järgides www.kriis.ee). Valik on sinu!

Osalenute vahel läheb loosi palju head ja paremat. Varjutamiseni! 👋
Link registreerimisele: https://forms.gle/wDunFMttxDimr6DGA

---

SHADOW:
👨‍🎓Hey, dear future student!👩‍🎓
Virtual Student Shadowing week takes place on the 10th-14th May 2021. ☀️Choose a field of your interest and get a nice and bright student who will introduce you 💻virtually to the university inside out and also gives you great tips (the best place to chill, most interesting lectures, the most delicious food etc.). Prepare your questions and check out the study programmes here tlu.ee/en/erialad.

Come and join because the participants are involved in giveaways. Til shadowing!👋
Link to registration: https://forms.gle/HYTSSLGxnUEoCB386

STUDENT:
🎓Hello, dear student!🎓
Student Shadowing Week will take place virtually from 10th May to 14th May and we need 👉YOUR HELP👈 to prepare the new students for upcoming. This time you have the power to arrange activities that will best describe your university life and speciality.
Many of you have already finished the courses so be creative and make a cool presentation, short movie, Kahoot, Jeopardy for your shadow or meet 🌳outside (but following the restrictions www.kriis.ee/en). The choice is yours!

Come and help because the participants are involved in giveaways. Til shadowing!👋
Link to registration: https://forms.gle/wDunFMttxDimr6DGA

TLÜ TUDENGIVARJU NÄDALA REGISTREERIMINE TUDENGITELE 2021 KEVAD ❗️ REGISTREERIMINE KESTAB 26.APRILL-9.MAI ❗️ REGISTRATION LASTS from the 26th of April - the 9th of May ❗️ 👩‍🎓Hei, vahva tudeng!👨‍🎓 Tudengivarju nädal toimub 10.-14. mai 2021 taaskordselt virtuaalselt ning vajame just 👉SINU ABI👈, et tulevased tudengid oleksid kõig...

TUDENGITE TÖÖ-OOTUSTE JA EESTI TÖÖANDJATE MAINE UURING 2021 28/04/2021

TUDENGITE TÖÖ-OOTUSTE JA EESTI TÖÖANDJATE MAINE UURING 2021

Hea üliõpilane!

Ettevõtted mõtlevad üha rohkem sellele, kuidas pakkuda noortele paremaid töötamisvõimalusi.

Selleks, et selgitada välja, mida noored eelistavad töökoha valikul, viib Instar EBC juba 12 aastat Eesti kõrgkoolide tudengite hulgas läbi tööandjate maine uuringut.

Küsitlusele vastamine võtab aega umbes 20 minutit.

Kõikide vastanute vahel loosime välja

*SPA-majutuse kahele suvises Pärnus ja

*viis Instar EBC poolt läbi viidud mentorluspaketti, mis puudutavad olulisi teemasid, leidmaks endale hea töökoht. Loosimises osalemiseks jäta küsitluse lõppu oma e-posti aadress.Vasta küsitlusele siin: https://www.surveymonkey.com/r/tudeng2021

Küsitlusele on võimalik vastada ka inglise keeles siin: https://www.surveymonkey.com/r/tudeng2021?lang=en

Küsimuste ja ettepanekute korral palun anna sellest teada aadressil [email protected]

TUDENGITE TÖÖ-OOTUSTE JA EESTI TÖÖANDJATE MAINE UURING 2021 Take this survey powered by surveymonkey.com. Create your own surveys for free.

23/04/2021

1 nädal jäänud❗️❗️❗️

Tule osale üksi või sõbraga!🤸🏼‍♀️

Meedium ootab huvitavaid ideid oma meilboxi📬☺️

1 week left❗️❗️❗️

Participate alone or with a friend!🤸🏼‍♀️

Meedium is waiting for interesting ideas📬☺️

1 nädal jäänud❗️❗️❗️

Tule osale üksi või sõbraga!🤸🏼‍♀️

Meedium ootab huvitavaid ideid oma meilboxi📬☺️

1 week left❗️❗️❗️

Participate alone or with a friend!🤸🏼‍♀️

Meedium is waiting for interesting ideas📬☺️

20/04/2021

10 more days!!!

English below 👇🏼

Meedium otsib uut logo!🎨🖌💻

Mõnikord on nii, et vanast enam ei piisa… Niisiis, kuulutab Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi üliõpilasnõukogu Meedium välja uue logo konkurssi, mis ootab osalejaid! Sul ei pea olema varasemat kogemust, vaid ainult lennukad ideed ja paber ning pliiats, et need visualiseerida.

Kui pakud meile midagi värsket ja ägedat, kuulub meie süda sinule. Lisaks kogu BFMi au, kuulsus ning kõige parem - taskuraha, väärtuses 200 eurot, mille võid kulutada just nii, kuidas ise soovid!

Osalemise kriteeriumid:

❗️Osaleja peab õppima Balti filmi, meedia ja kunstide instituudis;
❗️Logo peab endas ühendama mingil viisil BFMi erialasid;
❗️Logo võib konkursile esitada joonistusena, kuid autoril peab olema valmisolek võidu puhul edastama logo ka vektorformaatides (.ai/.svg/.eps);
❗️Logo peab toimima nii mustvalgelt kui värviliselt (välja arvatud juhul, kui tegu ongi must-valge logoga, sel juhul on tarvis ka negatiivset logo);
❗️Värvilise logo puhul on soovituslik kasutada BFMi värve - punast (cmyk- 0%, 100%, 93%, 18%), rohelist (cmyk-51%, 0%, 78%, 35%) ja sinist (cmyk- 74%, 62%, 0%, 48%).

Saada oma logo kavand, kas paberile joonistatuna või digitaalselt Meediumi meilile [email protected].

Ootame logosid 7. mai.

Võitja selgitatakse välja Meediumi juhatuse ja liikmete poolt ning kuulutatakse välja mai alguses meie Facebooki ja Instagrami lehel ning TLÜ tudengite infokirjas.

Lennukaid ideid

Teie Meedium!❤️

Meedium is in the search for a new logo!
🎨🖌💻

There comes a time when the old is simply not good enough. With that in mind, Baltic Film, Media and Arts School’s student union Meedium are announcing a design contest for a new logo! You don’t need to have tons of experience in illustration or graphic design - if you have bright ideas and can visualize them on pen & paper or in digital form, you’re welcomed to join the contest!

If you’re offering us something fresh and awesome - you may win the prize, which, apart from all the glory of being the logo designer, is a prize money of 200€!

Criteria for contestants:
❗️Participants must study in the Baltic Film, Media and Arts School;
❗️The logo must have unifying elements of the study programmes taught in BFM;
❗️The logo can be submitted as a drawing, but in case of winning, the author must be ready to send the logo in vector formats (.ai/.svg/.eps);
❗️The logo must work in black & white and in colour (unless it’s 100% B&W logo, in this case you need to submit the negative as well);
❗️For the colour logo, it is recommended to use the colours of BFM - red (cmyk - 0%, 100%, 93%, 18%), green (cmyk - 51%, 0%, 78%, 35%) and blue (cmyk - 74%, 62%, 0%, 48%).

Send in your logo ideas, either drawn on paper or crafted digitally, on Meedium’s e-mail: [email protected].

We’re waiting for logo designs until the 7 th of May.

The winner is decided by the board and members of the Meedium; and is announced in the beginning of May via Facebook, Instagram and the TLU students newsletter.

We also added the old logo of Meedium and the BFM logo to the post, which can be used for inspiration!

Good luck and all the best!

Meedium❤️

Our Story

Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi üliõpilasnõukogu.

Baltic Film, Media, Arts and Communication School’s student council.

Videos (show all)

Location

Category

Address


Tallinna Ülikool, Ruum S-207
Tallinn
Other Schools in Tallinn (show all)
Transpersonaalse Psühholoogia ja Hüpnoteraapia Erakool Teadlik Mina Transpersonaalse Psühholoogia ja Hüpnoteraapia Erakool Teadlik Mina
Ahtri 8
Tallinn

Kas sa tead, kes sa oled ja millist elu sa elada tahad? * rõõm olla mina ise *

RP Music Lessons RP Music Lessons
Liivaoja 12-33
Tallinn, 10155

I am willing to help and share my knowledge of music with everyone interested in drums, guitar playing, composition, music theory and production.

EV Arengu EV Arengu
Kivimurru 7
Tallinn, 11411

EV Arengu MTÜ является образовательным учреждением. www.evarengu.ee

Tallinna 21. Kooli kunstinädal Tallinna 21. Kooli kunstinädal
Raua 6
Tallinn, 10124

Kunstinädal Tallinna 21. Koolis Vietnam. Aprill 2021. Coming soon!

Digi'scool Digi'scool
Peterburi Tee 44
Tallinn

Arvutikool lastele - esimesed edukad sammud digimaailmas! Компьютерная школа для детей- первые успешные шаги в мир дигитехнологий!

MS155 MS155
Tammsaare Tee 48
Tallinn

Marketingi Instituut Marketingi Instituut
Peterburi Tee 2
Tallinn, 11415

Koolitused juhtidele, turundajatele, disaineritele, logistikutele, eksportijatele. www.mi.ee Asume Peterburi tee 2 (T1 Mall of Tallinn Kaubanduskeskus), 11415 Tallinn

Autokool Atlanta Autokool Atlanta
Mere Pst. 4
Tallinn, 10111

Linedis Autokool Linedis Autokool
A.weizenbergi 14
Tallinn, 10150

Автошкола «Linedis» была основана в 2006-м году.

Tallinna Ülikooli Karjääri- ja nõustamiskeskus Tallinna Ülikooli Karjääri- ja nõustamiskeskus
Narva Mnt 29, S-142
Tallinn, 10120

www.tlu.ee/career

Tallinn Summer School Tallinn Summer School
Narva Mnt 25
Tallinn, 10120

Tallinn Summer School is a part of Tallinn University and offers a 3- week summer programme for international students. Tallinn Winter School offers a similar programme in every January.

Tip-Top Klubi Tip-Top Klubi
Kärberi 9, Kalevipoja 10, Noorte 5 (Maardu)
Tallinn

Erahuvikool, Tip-Top Klubi