Meedium

TLÜ Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi üliõpilasnõukogu Meedium. (BFM's student council Meedium)

Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi üliõpilasnõukogu

Mission: Tahame luua lisavõimalusi ja -väärtusi instituudi üliõpilastele.

docs.google.com

Tallinna Ülikooli üliõpilaste rahuloluküsitlus 2019

Hea tudeng!
Õppeaasta hakkab läbi saama ja seetõttu palume anda üliõpilaskonna tehtud tööle tagasisidet!
Palun võta see aeg, et vastata küsimustikule. See aitab meid väga palju!
Küsimustik on leitav siin. Aitäh!

https://forms.gle/wM97fPsYbknu9q2F6

docs.google.com Käesoleva uuringu eesmärk on teada saada, kui hea on tudengite info kättesaadavus ja nende rahulolu üliõpilasesindajate tööga. Tudengite tagasiside võimaldab üliõpilaskonnal viia sisse vajalikud muudatused, et parandada üliõpilaskonna brändi mainet ja efektiivsust tudengite seas. Küsim...

Möödunud nädalal tähistas Meedium oma 3. sünnipäeva pannkoogihommiku, lauamänguõhtu ja sünnipäevapeoga! Täname kõiki asjaosalisi - abilisi ja häid sõpru, kes meiega koos uue eluaasta vastu võtsid! Pikka iga Meediumile! 

Last week we celebrated Meedium's 3rd birthday with a pancake morning, board games night and a birthday party!
We would like to thank all the participants and great friends, who welcomed this new year in our life! Long live Meedium!

Möödunud nädalal tähistas Meedium oma 3. sünnipäeva pannkoogihommiku, lauamänguõhtu ja sünnipäevapeoga! Täname kõiki asjaosalisi - abilisi ja häid sõpru, kes meiega koos uue eluaasta vastu võtsid! Pikka iga Meediumile!

Last week we celebrated Meedium's 3rd birthday with a pancake morning, board games night and a birthday party!
We would like to thank all the participants and great friends, who welcomed this new year in our life! Long live Meedium!

[05/13/19]   Hei kõik BFMikad!

21. mail kell 16:00 toimub Meediumi korraline juhatuse valimine, ruumis N-307!
Oma kandideerimissoovist anna meile teada enne 18. maid meiliaadressile [email protected] või muul moel meiega ühendust võttes. Seejärel aitamine Sul kaks lihtsat dokumenti ära täita ning oledki üks kandidaatidest.

Kohad kuhu saab kandideerida:

1. Juhatuse liige organisatoorses üldjuhtimises ehk esimees:

• Üliõpilasnõukogu tegevuse kooskõlastamine ja juhtimine s.h tegevus- ja arengukava koostamine;
• Finantsalased tegevused s.h eelarve koostamine ning eelarve täitlus;
• Dokumentatsioonisüsteemi haldamise ja säilitamise eest vastutamine;
• Suhtlemine ja koostöö Üliõpilaskonna ja akadeemilise üksusega;

2. Juhatuse liige, aseesimees, vastutusala – arendus ja kommunikatsioon:

• Traditsioonide ja sümboolika loomine, hoidmine ning arendamine;
• Ühtekuuluvustunde tekitamine akadeemilise üksuse siseselt;
• Liikmete motivatsioonisüsteemi loomine ja arendamine;
• Dokumentide arhiveerimine ja koosolekute protokollimine;
• Välissuhete koordineerimine (teised üliõpilaskonnad Eesti siseselt ja väljaspool Eestit);

3. Juhatuse liige, aseesimees, vastutusala - haridus:

• Teeb koostööd instituudi õppejuhiga soes haridusalaste probleemidega; ;
• Osalemine õppekolleegiumi töös
• Tagasisideküsitluse läbiviimine üliõpilasnõukogu, instituudi personali ja kursusevanemate kohta, koostöös juhatuse liikmega, kelle vastutusala on arendus ja kommunikatsioon;

4. Juhatuse liige, aseesimees, vastutusala – kultuur:

• Instituudisiseste kultuurisündmuste korraldamine;
• Erialaste hariduslike sündmuste korraldamine;
• Info edastamine akadeemilise üksuse tudengitele toimuvate spordisündmuste kohta;
• Instituuti esindatavate meeskondade loomine ja nende tegevuse koordineerimine;
• Infokanalite haldamine (sotsiaalmeedia, kodulehekülg);

Jääme Sind ootama!

youtube.com

Vivian Films: An Introduction to Vivian

TLÜ on leidnud endale päris oma YouTuberi! 😎
Kellega on tegu - vaata videost! Vihjena võime öelda, et neiu õpib Balti Filmi, Meedia, Kunstide ja Kommunikatsiooni instituudis.
Soovime alustavale YouTuberile edu! 🎥
-
TLU has found itself a YouTuber! 😎
Who, you might ask - check out the video!
As a hint, we can say that she is studying in Baltic Film, Media, Arts and Communications Institute!
We wish good luck to up and coming YouTuber! 🎥

https://youtu.be/L4I7Jtysygk

Tallinna Ülikooli youtuber on BFMi audiovisuaalse meedia tudeng Vivian Melder. Saa temaga tuttavaks! -- Tallinn University's YouTuber is BFM's student Vivian...

docs.google.com

Puhkealad Tallinna ülikoolis

Mida arvad Sina rekreatsioonialadest Tallinna Ülikoolis? 🤔

ELU projekti "ELUruum 3" tudengid uurivad BFMis õppivate tudengite arvamust just sel teemal, niiet ole hea ja aita teha koolielu paremaks vastates sellele küsimustikule 👉 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmkVoKXkuu5sPJYsGJgM1AOSBb7Ur0QS-u_usznlL5dUWyw/viewform

docs.google.com Oleme ELU õppe tudengid ning meie projekti "ELUruum 3" eesmärgiks on pakkuda lahendusi ning ettepanekuid, milline võiks olla õppimist toetav ja soodustav rekreatsiooniala (puhke- ehk lõõgastusala) Tallinna Ülikoolis. Enne, kui pakume konkreetseid lahendusi, soovime välja selgitada, kas ja mi...

Meediumi koosseis 2018

Täpselt nädal aega peale esimest BFM STAGE on lõpuks võimalik seda piltide kujul järelvaadata! 🎙

Suur tänu kõigile, kes tulla, esineda, toetada ja abistada said - olite imelised!
Erilised tänud lähevad meie helimees Taavi Luigele ning kogu korraldusmeeskonnale!  Näeme juba kindlasti järgmisel korral! ❤️ 🙏
Rohkem pilte lingil: https://drive.google.com/drive/folders/1MQm4oDv9_1xx7b_8xScpHHefbWnkkQOi?usp=sharing

*

Yes, exactly a week after the first BFM STAGE You can finally catch up on the event through photos! 🎙

Thank You so very much everyone who came, performed, supported and helped! Special thanks to our live sound engineer Taavi Luik and organization team! You were all wonderful and we'll see you again next time! ❤️ 🙏
More pictures: https://drive.google.com/drive/folders/1MQm4oDv9_1xx7b_8xScpHHefbWnkkQOi?usp=sharing 

Fotod: Anna Leena Tae

Täpselt nädal aega peale esimest BFM STAGE on lõpuks võimalik seda piltide kujul järelvaadata! 🎙

Suur tänu kõigile, kes tulla, esineda, toetada ja abistada said - olite imelised!
Erilised tänud lähevad meie helimees Taavi Luigele ning kogu korraldusmeeskonnale! Näeme juba kindlasti järgmisel korral! ❤️ 🙏
Rohkem pilte lingil: https://drive.google.com/drive/folders/1MQm4oDv9_1xx7b_8xScpHHefbWnkkQOi?usp=sharing

*

Yes, exactly a week after the first BFM STAGE You can finally catch up on the event through photos! 🎙

Thank You so very much everyone who came, performed, supported and helped! Special thanks to our live sound engineer Taavi Luik and organization team! You were all wonderful and we'll see you again next time! ❤️ 🙏
More pictures: https://drive.google.com/drive/folders/1MQm4oDv9_1xx7b_8xScpHHefbWnkkQOi?usp=sharing

Fotod: Anna Leena Tae

Tallinna Ülikooli üliõpilaskond / TU Student Union

Meie instituudist pole küll ühtegi volikogu kandidaati, kuid see ei tähenda, et meie ei saaks oma panust hääletamisel anda!

Vaata, 👇 miks on oluline hääletada ning tule sedelhääletama 8.04-10.04 loengute vahel kell 10:45 - 15:00.

❗️Sedelhääletus toimub Tallinna Ülikooli Astra foorumi liftide taga, pinksilaua juures. Sedelhääletusele võta kaasa isikut tõendav dokument.

❗️Kohapeal saad tutvuda kõigi kandidaatide motivatsioonikirjadega.

Miks on oluline minna hääletama?🤷‍♂️

Elizaveta Cheremisina, üliõpilaskonna juhatuse liige organitoorses üldjuhtimises räägib sellest lähemalt allolevas videos.

Hääleta siin: https://www.esindus.ee/valimised/

Vaata lähemalt 👇
------
Why is voting important? 🤷‍♀️

Student Union's Executive Board Chairperson will talk about that in this video.

Vote here: https://www.esindus.ee/valimised/

Check it out 👇

ENG BELOW

‼️Volikogu valimised on alanud‼️

📍 Hääletamine kestab kuni 12.04. Kandidaatidega saad tutvuda ja oma hääle anda kui logid sisse valimiskeskkonda oma ÕIS kasutajaga siin: https://www.esindus.ee/valimised/

📍 Kõik tudengid saavad volikogu kandidaatide poolt hääletada. Kui sinu instituudist pole aga keegi kandideerinud, saad 8.04-10.04 anda oma hääle mõne teise instituudi kandidaadi poolt, kui tuled kohale sedelhääletusele, mis on avatud loengute vahel alates 10:45 - 15:00.

📍 Sedelhääletus toimub Tallinna Ülikooli Astra foorumi liftide taga, pinksilaua juures. Sedelhääletusele tuua kaasa isikut tõendav dokument. Kohapeal saad tutvuda kõigi kandidaatide motivatsioonikirjadega.

SINU HÄÄL LOEB❗️
------
‼️Representative Council voting has begun‼️

📍 You can now acquaint yourself with the candidates and vote if you log in with your ÕIS user at this address: https://www.esindus.ee/valimised/

📍 The voting will be open until 12.04.

📍 In regards to the Representative Council election. All students can vote for a candidate, if no one applied to the position from your institute, you can still vote for another insitiutes candidate by ballot.

📍 Ballot voting takes place in Tallinn University Astra forum, next to elevators and the ping-pong table. Please bring with you an identification card. Ballot voting booth is open in between lessons from 10:45 - 15:00. Candidates motivation letters will be on display for you to familiarize with.

GO VOTE❗️

4TH OF APRIL!!! Check out 👉👉
https://www.facebook.com/events/781191812268007/

Täname kõiki osalejaid ja esinejaid mõnusa BFM talks õhtu eest! Erilised tänud lähevad veel õhtu toetajatele Vit-Hit mahlad ning kirjastus SEIK. Järgmise korra ja veelgi suurema osavõtuni! 🎤😍

Täname kõiki osalejaid ja esinejaid mõnusa BFM talks õhtu eest! Erilised tänud lähevad veel õhtu toetajatele Vit-Hit mahlad ning kirjastus SEIK. Järgmise korra ja veelgi suurema osavõtuni! 🎤😍

📣Te juba teate, et see on tulemas, nüüd on aga ka kõik info kenasti ühel postril olemas! 📣

Ärge siis unustage sõpru esinema utsitamast, et oleks ikka kellele kõige rohkem kaasa elada 👏🙌

Osalejaks registreerumine käib meiliaadressile [email protected] ning lõpeb 28.03 ehk juba järgmisel nädalal! ⌛

***

📣You already know, it's coming, but now all information is nicely on one poster! 📣

Don't forget to inspire Your friends to perform to have someone to cheer 👏🙌

Registering to perform is by e-mailing us at [email protected] and it will end on 28.03, which is next week already! ⌛

https://www.facebook.com/events/781191812268007/

Meedium's cover photo

Tallinna Ülikooli üliõpilaskond ja Meedium teatavad kurvastusega, et meie seast on lahkunud pikaajaline Meediumi juht ning tudengiaktivist Aivo Jääger. 🥀

Meediumi endised kolleegid ja head sõbrad meenutavad Aivot järgmiselt:
“Aivo oli inimene, kes hiilgas alati oma lõpmatute teadmistega ning meeskondlikkusega. Ta õhkas soojusest ning sõbralikkusest. Ta ei jätnud kunagi inimesi hätta ning oli suurepärane Meediumi juht. Raske on sõnadesse panna, mida kõike head ta oli!”

Aivo juhtis Meediumit 2015. aastast sügisest kuni 2017. aasta kevadeni. Oleme talle tänulikud!

Avaldame kaastunnet Aivo perele ja lähedastele.

Toimuvad korralised valimised TLÜ üliõpilaskonna volikokku!

Millal? Kandideerimine: 1.veebruar– 8.märts 2019
Hääletusperiood: 18. – 29. märts 2019

Kes? Kandideerida ja hääletada saavad kõik Tallinna Ülikooli üliõpilased!

Kuidas? Esita allkirjastatud kandideerimtaotlus ja motivatsioonikiri üliõpilaskonna kantseleisse (S-139) või digiallkirjastatult [email protected].

Valimistulemused avalikustatakse peale protokolli kinnitamist märtsi lõpus.

Loe lähemalt miks kandideerida siin https://www.esindus.ee/valimised

----------------

Hello dear students,

Tallinn University Student Representative Council is looking for new members and every student can apply for the position! Applying for the position is easy: just fill out the form attached to the letter and write a motivation letter (in english and in estonian).

You can apply until 8th March and the voting takes place from 18 - 29 of March.

For more information please contact:
Representative Council Speaker
Jan-Ross Liiver
[email protected]

https://www.facebook.com/meediumUN/photos/p.2379734895399682/2379734895399682/?type=1&theater

Meedium's cover photo

piletilevi.ee

TUJA 2019 eri: workshopide päev - 09.02.2019 - Erinevate Tubade Klubi, Tallinn

Tudengijazz 2019 kutsub workshopide päevale!
9. veebruaril 15.00-19.30 toimub Tallinna Erinevate Tubade Klubis Tudengijazzi eri: Workshopide päev.
See on päev kõigile entusiastlikele, kel mõte muusikast ja muusikamaastikul toimetamisest paneb südame kiiremini põksuma ja põsed õhetama.
Ühe intensiivse päeva jooksul annavad 4 oma ala spetsialisti erinevaid koolitusi olulistel teemadel muusikavaldkonnas.
Juko-Mart Kõlar
“Lihtsalt ja praktiliselt: kuidas alustada (muusika)ettevõtlusega?”
Sa oled hea muusik ja mõtled oma ettevõtte loomisele. Aga kust alustada ja kuidas? See töötuba on just sinule! Käime läbi ettevõtlusega alustamise põhitõed, muusikaga tulu teenimise võimalused ja vaatame praktiliste näidete varal, kas ja kuidas sinu idee võiks toimida. Töötuba sobib ka neile, kel juba on oma ettevõte ja soovivad seda edasi arendada, või siis edukalt mittetulundussektoris tegutseda.
Reelika Lelle
"Artisti brändingu ja sotsiaalmeedia alused"
Workshopi kirjeldavateks sõnadeks on bränding, sotsiaalmeedia ja digitaalturundus.
Taavi Paomets
"Helisüntees"
Oktavis on 12 pooltooni. Nende pooltoonide kombinatsioonid on tänapäevaks läbi proovitud. Seepärast on muusika erilisuse juures muutunud oluliseks mitte teoreetiline pool, vaid järjest rohkem kõlapilt e. sound. Helisünteesi workshopis arutame kuidas erinevaid helisid ja toone kokku sobitada ja kuidas neid moonutada vastavalt oma äranägemisele ja visioonile. Seda kõike digitaalsete süntesaatorite ja mõne praktilise näite abil.
Eva Saar
"Mida ootavad festivalid muusikutelt?"
Workshopil tutvustab Eva olulisemaid välismaiseid showcase-festivale ning selgitab, milline on erinevate festivalide toimimise loogika ja milliseid turundus- ja kommunikatsioonimaterjale ootavad artistidelt festivalide korraldajad.
Kell 21.00 lõpetab Tudengijazzi workshopide päeva kontserdiga festivali “vilistlane” PEEDU KASS.
Üritus on tasuline, sissepääs:
Ainult seminarile 15.-/20.-
Ainult kontsert 7.-/10.-
Seminar koos kontserdiga 20.-/25.- (Ostes Piletilevist eelmüügist seminaripäeva pileti, saad koha peal osta kontserdile sooduspileti 5 euroga. Koha peal on võimalik osta kohe ka ürituse täispakett.)
Sooduspiletid kehtivad (üli)õpilastele, õpetajatele, pensionäridele, Jazz Pesulad kliendikaardi omanikele, Eesti Jazzliidu liikmetele.

https://www.piletilevi.ee/est/piletid/muusika/loeng/tuja-2019-eri-workshopide-paev-277404/?fbclid=IwAR3JmMeZVskmnZkv95DZVrkt15RxedikYu-7b8uNzZ3pgYRApR7yCsd1z3U

piletilevi.ee TUJA 2019 eri: workshopide päev (09.02.2019 15:00): Erinevate Tubade Klubi, Tallinn - 15.00 - 20.00 €. Tudengijazz 2019 esitleb: workshopide päev See on päev kõigile entusiastlikele, kellel mõte muusikast ja muusikamaastikul toimetamisest paneb süd

Best of BFM

BOB 2019 läheneb! BOB 2019 is coming! 🎬😎

https://www.facebook.com/BFMsBest/videos/733327497113694/

Preparations for BOB 2019 are underway. Just a reminder, to have your films nominated for a coveted BOB you need to have archived your films. Instructions on how to archive- https://www.tlu.ee/bfm/meediaarhiiv

Meedium soovib kõigile head uut aastat! 🙌
Vahetult enne vaheaega oli meil au saada osa üliõpilaskonna 28. sünnipäevapeost. Viska pilk peale!

-------

Meedium wishes everyone a happy new year! 🙌
Here are some pictures from Student Union's 28th birthday party, which we were honoured to be a part of. Check them out!

Meedium suundub ka väikesele puhkusele, et uuel aastal teie ees puhanu ja veelgi tegusamana tagasi olla!
Kauneid pühi ja head aastavahetust!🎆❤️

Meedium is going on a little vacation so when we're back, we're well rested and even more active!
Merry Christmas and a Happy New Year!🎆❤️

Jõulupeo pildid on teie ees!
Aitäh, kes te tulite ja olite! 🎊😍🤟

Fotograaf: Fotograaf Martin Kraus (https://www.facebook.com/FotograafMartinKraus/)

‼️GO VOTE NOW‼️
Candidates to Meedium:
Nr. 603 - Kaisa Potisepp
Nr. 602 - Carol Alice Tõniste
Nr. 601 - Merilin Lutsar
Nr. 605 - Hanna-Mirtel Paas
Nr. 606 - Anselm Püvi
Nr. 604 - Antero Noor

Üliõpilaskonna üliõpilasnõukogude valimised toimuvad 10.12.2018 kuni 14.12.2018.

Üliõpilasnõukogude kandidaatide poolt saad hääletada paberkandjal iga päev kell 8:45-14:15 Silva maja I korrusel.

E-hääletada saad www.valimised.esindus.ee!

------------
Elections for the Student Unions Student Council’s will take place on 10.12.2018-14.12.2018‼️

Cast your vote electronically (www.valimised.esindus.ee) or fill out a ballot paper on the 1st floor of building Silva. It is open every day 8:45- 14.15.

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Address


Tallinna Ülikool, Narva Maantee 29, Ruum A235
Tallinn
10120
Other Schools in Tallinn (show all)
Mereneid Koolituskeskus / Учебный центр Меренеид Mereneid Koolituskeskus / Учебный центр Меренеид
Karjavälja 16
Tallinn, 10126

Kunstküünte baas- ja täinedkoolitused kutsestandardi põhiselt. OÜ Salong Mereneid on Eesti Töötukassa koolituskaardi Koostööpartner.

OMIS õppekeskus OMIS õppekeskus
Aedvilja 1
Tallinn

Учебный центр в сотрудничестве с кассой по безработице проводит различные курсы переподготовки для тех, кто ищет новую работу.

Naučite programski jezik Kotlin i programiranje Android aplikacija Naučite programski jezik Kotlin i programiranje Android aplikacija
Tallinn

Prvi u nizu programa digitalne škole EduLibris. Naučiće vas da koristite programski jezik Kotlin i programirate aplikacije za Android uređaje.

Pirita Kitarristuudio Pirita Kitarristuudio
Jahimehe Tee 18
Tallinn, 11911

Kitarritunnid, kitarriorkester, kitarristuudio

Tallinna 39. Keskkool - Pihlaka tänava kool Tallinna 39. Keskkool - Pihlaka tänava kool
Pihlaka 12
Tallinn, 11211

Pihlaka tänava kool Männikul, Tallinn, Estonia. Loodud kui kiiresti laieneva elamupiirkonna kool, alguses pigem põliselanike lapsed, hiljem valdavalt sissetoodud nõukogude inimeste kasvatusasutus

Uisukool Reval Uisukool Reval
Haabersti 3
Tallinn

Figure skating is not only what we do, but it is who we are!

Rahvatervise Akadeemia Rahvatervise Akadeemia
Väike-Paala 1
Tallinn, 11415

Praktilised töötoad, lühikursused ja täiendkoolitused rahvatervise valdkonnas.

Vokaali- ja Tantsukeskus «DiapasooN» MTÜ Vokaali- ja Tantsukeskus «DiapasooN» MTÜ
Vilisuu 7
Tallinn, 13626

Творческий Центр Натальи Зенченко "Диапазон"

Association of Professional Coaches Association of Professional Coaches
Madara 29
Tallinn, 10612

Association of Professional Coaches - Ассоциация Профессиональных Коучей. Цели - продвижение Коучинга для создания комфортной среды обитания.

Tallinna Kalligraafia Kool Tallinna Kalligraafia Kool
Laboratooriumi 22
Tallinn, 10133

Каlligraafia kool täiskasvanutele ja lastele Школа каллиграфии для взрослых и детей

Reval Marine & Offshore Training Reval Marine & Offshore Training
Paljassaare Tee 36
Tallinn, 10313

Reval Safety Training is a leading marine, offshore and wind power industry safety training provider in the Baltic region.