Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus

Professionaalne partner koolitus- ja arendustegevustes! Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on paindlik ja usaldusväärne partner organisatsioonidele: • koolitusstrateegia väljatöötamisel • koolitusprotsessi juhtimisel • koolitusprotsessi haldamisel • koolitustegevuse koordineerimisel • koolitus- ja arenguvajaduse väljaselgitamisel • koolitusprogrammide väljatöötamisel ja arendamisel • sisekoolitussüsteemi ülesehitamisel • sisekoolitajate kompetentsuse arendamisel • sisekoolitajate arengu toetamisel • muudatuste kommunikeerimisel

Mission: Meie missiooniks on toetada organisatsioonide ja spetsialistide professionaalset arengut süsteemset enesetäiendamist võimaldavate täienduskoolituste ja arendusvõimaluste abil.

Operating as usual

Veel on võimalus värbamisvaldkonna huvilistel end kirja panna värbamiskonverentsile. Eelregistreerimine on võimalik kuni 10. veebruarini.

Registreeru konverentsile 👇
https://www.excellence.ee/koolitused/varbamiskonverents-2021-1/

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus soovib kõigile rahulikke pühi!
Uute arendavate kohtumisteni uue aasta koolitustel!
2021 koolituskalender: https://www.excellence.ee/kalender/koolituskalender/

Tänavu pälvis Harjumaa Aasta koolitaja 2020 tiitli Excellence Koolitus- ja Arenduskeskuse kaaskoolitaja Priit Kuuskme, kes veel eile toetas keskastmejuhi arenguprogrammis oalejate arengut!

Palju õnne ja arengurõõmu edaspidiseks!🏆

Head tarkusepäeva!

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus alustas arendavate koolitustega augustikuus. Koolitustel jagasid teadmisi ja kogemusi meie hinnatud koolitajad kui ka osalejad.
Pildigalerii toimunud koolitustest:
📒Praktiline juhtimiskoolitus: spetsialistist inimeste juhiks
📒Töötasusüsteemide loomise ja korrigeerimise väljakutsed ning lahendused
📒 Exit intervjuu – tööriist juhile ja personalijuhile

Tulevaste koolitustega saate tutvuda meie kodulehel: https://www.excellence.ee/kalender/koolituskalender/

Haridus- ja Teadusministeerium

Vabariigi Valitsus otsustas kaotada haridusasutustele kehtinud siseruumides kuni 50% täitumuse nõude ja inimeste arvule kehtinud piirangud.

Muudatus puudutab alg-, põhi-, kesk-, kutse- ja kõrgkoole ning täienduskoolitusasutusi, huvikoole, avatud noortekeskusi, noortelaagreid ja õpilasmalevaid. Samuti ka huvitegevuse korraldamisel ja huvihariduse andmisel ning autojuhi koolituste korraldamisel.

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus ootab oma meeskonnaga liituma koolitusassistenti!

SA Kutsekoda

Millised IKT-oskused on täna ja tulevikus hinnas? 💻

#OSKA ülevaatest saad teada, milliste digioskuste järele kriisi tõttu vajadus kasvab ning milliseid IKT-oskusi tasub õppida, et tööturul läbi lüüa.

Loe lähemalt⬇️

excellence.ee

Mida peab teadma renditööjõu kasutamisest? | Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus

Renditööjõu kasutamine võimaldab organisatsioonil hõlbustada tööjõuga tegelemist olukorras, kus kiiresti on vaja lisatööjõudu kas töömahu (ajutise) tõusu või puhkuste- ja haigusteperioodil. Renditööjõu kasutamine vähendab muutlikes oludes värbamis- ja tööjõukulusid ning tööõiguslikke kohustusi, hajutades seega majandusriske.

10. septembril toimuval koolitusel räägime, kuidas edukalt tulla toime kolmepoolse töösuhtega: mida peab teadma renditööjõu kasutamisest, millised on selle õiguslikud alused ja erinevate osapoolte kohustused. Praktilisi näpunäiteid ja soovitusi jagavad nii tööõiguse spetsialist kui ka rendiettevõte.

excellence.ee Renditööjõu kasutamine vähendab muutlikes oludes värbamis- ja tööjõukulusid ning tööõiguslikke kohustusi. Koolitusel omandame teadmisi renditööjõu kasutamise õiguslikest alustest ja eduka rakendamise eeldustest organisatsioonis.

[06/15/20]   "Parim viis tuleviku ennustamiseks on selle loomine."
-Abraham Lincoln

excellence.ee

Riskijuhtimine – riskide hindamine, maandamine ja juhtimine organisatsioonis | Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus

Ajas on riskide mõiste ja tähtsus organisatsiooni kontekstis kõrgendatud tähelepanu alla jõudnud.
Oma organisatsiooni riskidest teadlik olemine, nende ennetamine ja juhtimine nõuab süsteemset riskide hindamise läbiviimist.

3. septembril toimuval koolitusel saab ülevaate riskijuhtimise olemusest, eesmärkidest, protsessist, struktuurist ja põhimõtetest. Koolituse tulemusena teab osaleja erinevaid riskijuhtimise võimalusi ja meetodeid ning oskab neid organisatsiooni eripärast lähtuvalt valida ja rakendada.

excellence.ee Koolitusel saab ülevaate riskijuhtimise olemusest, eesmärkidest, protsessist, struktuurist ja põhimõtetest. Koolituse tulemusena teab osaleja erinevaid riskijuhtimise võimalusi ja meetodeid ning oskab neid organisatsiooni eripärast lähtuvalt valida ja rakendada.

excellence.ee

Exit intervjuu - tööriist juhile ja personalijuhile | Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus

Olukord, kus töötaja lahkub organisatsioonist, on keeruline kõigile osapooltele: nii juhile, lahkuvale töötajale enesele kui ka kolleegidele, kes jäävad. Juht seisab väljakutse ees, kuidas see keeruline olukord kõigi osapoolte jaoks parimal viisil lahendada ning personalijuhi roll on juhti igakülgselt toetada. Exit intervjuu ehk lahkumisvestlus tuleb siinkohal appi.

Exit intervjuu täidab erinevaid eesmärke: ta on töötaja lahkumisel tagasiside saamise ning andmise vahend, kuid samas suuremas vaates organisatsiooni- ning juhtimiskultuuri peegel ning abiks ettevõtte brändingul ning värbamisel.

26. augustil toimuval koolitusel räägime põhjalikult, millised on eduka exit intervjuu kui olulise juhtimistööriista tunnused ja tulemused.

Koolituse eesmärgiks on teadvustada exit intervjuude olulisust organisatsioonikultuuri kujundamisel, olemasoleva personali motiveerimisel ning tööandja maine kujundamisel. Koolitusel osaleja omandab exit intervjuude eduka läbiviimise viisid ning saab nõuandeid exit intervjuude pööramiseks organisatsiooni kasuks.

excellence.ee Koolitusel õpime exit intervjuude olulisust organisatsioonikultuuri kujundamisel, personali motiveerimisel ning tööandja maine kujundamisel.

[06/08/20]   "Ära jää kinni dogma - elada teiste inimeste mõtete tulemusena - võrku. Ära lase teiste arvamuste müral uputada sinu enda sisemist häält. Ja kõige olulisem: ole julge, et oma südant ja intuitsiooni järgida. Need teavad, kelleks sa tõeliselt saada tahad. Kõik muu on teisejärguline."
- Steve Jobs

epale.ec.europa.eu

"Vali koolitus targalt!" Koolituse valiku abimaterjal kõigile õppijatele - EPALE - European Commission

epale.ec.europa.eu "Vali koolitus targalt!" Koolituse valiku abimaterjal kõigile õppijatele

Tartu Ülikooli õigusteaduskond

11. juunil kell 10.00 peab Tartu Ülikooli õigusteaduskonna direktor ja sotsiaalõiguse professor Gaabriel Tavits veebiloengu „Töösuhetest eriolukorrajärgselt – mida peaksime teadma?“. 🤔

Eriolukord on Eestis küll lõppenud, kuid selle mõjud töösuhetele (töötaja ja tööandja õigustele) veel jätkuvad. Loengus analüüsitakse, mis muutusi tõi eriolukord töösuhetesse ning missugused mõjud töösuhetes kestavad ka pärast eriolukorra lõppemist.

Loeng on tasuta ja toimub Microsoft Teams'i keskkonnas. Kõigile registreerunutele saadetakse osalemise link enne loengu toimumist. 😊

👉 Registreeru veebiloengule kuni 10. juunini: https://bit.ly/2My36u1

personaliuudised.ee

Võitjad ja kaotajad: kriis paiskas tööjõuturu segi

Võitjad ja kaotajad: kriis paiskas tööjõuturu segi

personaliuudised.ee Kõige valusamalt on seni kriis löönud noori naisi, kes töötavad teenindussektoris, selgub Eesti Panga tööturu ülevaatest. Eriti suure koorma alla on sattunud üksikvanemad, kellest enamik on naised.

excellence.ee

Tootmise ja müügi koostöö | Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus

Juhtimise ja koostöö seisukohalt on tootmisettevõtetes unikaalsed väljakutsed. Tootmine ja müük on juba oma olemuselt vastuolulised ressursijuhtimise seisukohalt. Eduka müügi tagamiseks tuleb võimalikult kiiresti ja kindlalt tagada tellimuste täitmine. Tootmise vaatenurgast on aga oluline tootmistegevust võimalikult efektiivselt planeerida, seda on aga kergem teha, kui tellimustel on pikad järjekorrad ning nõudlus väga täpselt teada.

26. augustil toimuval koolitusel räägivad kogenud juhtimiskonsultandid ja praktikud, kuidas taolistest vastuoludest üle saada ja saavutada organisatsioonis eesmärgiühtsus ning millised on parimad lahendused tootmisettevõtte efektiivse toimimise saavutamiseks läbi müügi ja tootmise tulemusliku koostöö.

excellence.ee Tootmine ja müük on juba oma olemuselt vastuolulised ressursijuhtimise seisukohalt. Koolitusel räägime, kuidas vastuoludest üle saada ning millised on parimad lahendused tootmisettevõtte efektiivse toimimise saavutamiseks läbi müügi ja tootmise tulemusliku koostöö.

personaliuudised.ee

Personalijuhid vastavad: kuidas personalijuhtimine nüüdsest muutuma hakkab?

❓Kas ja kuidas on personalijuhi töö muutunud pärast eriolukorda? Milliseid tulevikutrende on näha? Tootmis-, kaubandus-, tervishoiu-, transpordi-, ehitus- ja teiste sektori asjatundjad jagasid oma mõtteid, kuidas nemad personalijuhtimise tulevikku näevad.

Anna meile kommentaarides teada, mis Sinu jaoks personalitöös muutunud/muutumas on.👇

personaliuudised.ee Kas ja kuidas on personalijuhi töö muutunud pärast eriolukorda? Milliseid tulevikutrende on näha? Arvamusi on olnud seinast seina ja seepärast küsisime tootmis-, kaubandus-, tervishoiu-, transpordi-, ehitus- ja teiste sektori asjatundjatelt, millisena nad personalijuhtimise tulevikku näevad.

excellence.ee

Töötasusüsteemide loomise ja korrigeerimise väljakutsed ning lahendused | Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus

Järjest enam ootavad töötajad personaalsust ja paindlikkust ka töötasusüsteemides. Seega on palgasüsteemi loomine ja korrigeerimine organisatsioonis järjepidev protsess, mis vajab regulaarset hindamist ja kaasajastamist.

25. augustil toimuval koolitusel saab põhjaliku ülevaate, kuidas luua töötasusüsteemi, mis on kasulik nii organisatsioonile kui ka töötajale, arvestades töötasustamise aluste vastavust organisatsiooni vajadustega.

Koolitajateks on Swedbank Grupi palgaanalüüside ja –protsesside valdkonnajuht Evert Kraav ja üle 25-aastase personalijuhtimise valdkonna kogemusega Irene Metsis.

excellence.ee Koolitusel saab ülevaate, kuidas luua töötasusüsteem, mis on kasulik nii organisatsioonile kui ka töötajale.

[06/01/20]   "Sa võid hobuse küll talutada allika juurde, aga jooma hakkab ta ainult siis, kui tal on janu."
- Ameerika vanasõna

excellence.ee

Kuidas organisatsiooni igapäevast töökorraldust tõhustada? | Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus

Veel kuni 2. juunini on võimalik soodsamatel tingimustel registreeruda 17. juunil toimuvale koolitusele "Kuidas organisatsiooni igapäevast töökorraldust tõhustada?".

Pidevalt muutuvas ja kiiresti arenevas keskkonnas, kus rõhuasetus on kiirel kohanemisel ja kvaliteedil, on oluline oma töökorraldust ja –protsesse järjepidevalt hinnata, analüüsida ja parendada. Läbimõeldud ja kaasaegne töökorraldus aitab optimaalselt kasutada organisatsiooni ressursse.

Koolitusel räägime, kuidas valida organisatsiooni jaoks õiged töökorralduse analüüsi viisid ja neid rakendada. Õpime planeerima tööjõudu ning kasutama töö kujundamist, ümberkujundamist ja kohandamist. Analüüsime, kuidas viia kokku organisatsiooni vajadused ja töötajate soovid paindliku töökorralduse osas.

excellence.ee Organisatsiooni igapäevane töökorraldus on oluline tegur edukaks toimimiseks ning strateegiliste eesmärkide ja tulemuslikkuse saavutamiseks. Koolitusel õpime valima organisatsiooni jaoks sobilikke töökorralduse analüüsimise viise ja neid rakendama.

excellence.ee

Praktiline juhtimiskoolitus: spetsialistist inimeste juhiks | Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus

Paljudes organisatsioonides on üsna tavapärane, et tunnustatud spetsialistist saab ühel päeval meeskonna juht. Uues rollis on vajalikud senisest erinevad teadmised ja oskused.

18.-19. augustil toimuval koolitusel räägime, mis on juhi funktsioonid ja tuumkompetentsid tänapäevases organisatsioonis? Millised on juhile vajalikud hoiakud ja väärtused igapäevaste juhtimissituatsioonide lahendamisel? Kuidas juhtida tulemuslikult meeskonnatööd? Kuidas korrektselt anda ja delegeerida tööülesandeid?

Koolitusel saab teada, kuidas võimalikult valutult spetsialisti roll juhi rolli vastu vahetada ning millised on juhi peamised tegevused ja kompetentsid.

excellence.ee Koolitusel räägime spetsialisti ja inimeste juhi rollide erinevustest ning kuidas saavutada valmisolek saada hakkama nendest tulenevate väljakutsetega. Omandame teadmisi juhile vajalikest baaskompetentsidest ja arendame meeskonna juhtimise oskusi.

Haridus- ja Teadusministeerium

Õpime kodus!

Ellu on kutsutud uus täiskasvanud õppijatele mõeldud veebileht, mis koondab endas distantsilt õppimise võimalusi.

Õppijad leiavad kogu info põnevate ja vajalike koolituste kohta ühest kohast ning koolitajad saavad veebilehel asuva kalendri kaudu anda teada oma e-koolitustest.

Lehelt leiab siis tasuta kui ka tasulisi e-koolitusi, veebiseminare ja viiteid teistele internetipõhistele õppimisvõimalustele.

Hoia silm peal, sest koolitajad täiendavad kalendrit pidevalt ning ära lase õppimistuhinat mööda ➡️ www.opimekodus.ee

[05/25/20]   "Tervik on rohkem, kui tema osade summa."
-Aristoteles

excellence.ee

Riskijuhtimine – riskide hindamine, maandamine ja juhtimine organisatsioonis | Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus

Veel kuni 25. maini on võimalik soodsamatel tingimustel registreeruda 9. juunil toimuvale riskijuhtimise koolitusele.

Ajas on riskide mõiste ja tähtsus organisatsiooni kontekstis kõrgendatud tähelepanu alla jõudnud.
Oma organisatsiooni riskidest teadlik olemine, nende ennetamine ja juhtimine nõuab süsteemset riskide hindamise läbiviimist.

Koolitusel saab ülevaate riskijuhtimise olemusest, eesmärkidest, protsessist, struktuurist ja põhimõtetest. Koolituse tulemusena teab osaleja erinevaid riskijuhtimise võimalusi ja meetodeid ning oskab neid organisatsiooni eripärast lähtuvalt valida ja rakendada.

excellence.ee Koolitusel saab ülevaate riskijuhtimise olemusest, eesmärkidest, protsessist, struktuurist ja põhimõtetest. Koolituse tulemusena teab osaleja erinevaid riskijuhtimise võimalusi ja meetodeid ning oskab neid organisatsiooni eripärast lähtuvalt valida ja rakendada.

Täna toimub üle pika aja meie esimene kontaktõppes koolitus🥳

Selleks et enese arendamine ja uute teadmiste-oskuste omandamine oleks kõigile turvaline, oleme nii meie kui ka meie head koostööpartnerid kasutusele võtnud mitmeid meetmeid:

• Koolitusgrupi suurus on maksimaalselt 10 osalejat + koolitaja. 👥
• Broneerime koolitusruumid, kus oleks tagatud 2m vahe ja külalised tunneksid end mugavamalt. ↔️
• Kätepuhastusvahendid on paigaldatud nii garderoobi kui ka kohvipauside juurde. 🙌
• Kohvipausi toidud pakitakse eraldi pakenditesse, et igal külalisel oleks kogu komplekt omas kinnises pakis. ☕️🍎
• Lõunapausil ulatavad kõik toidud ja söögiriistad hotelli teenindajad. 👩‍🍳
• Restoranis suuri laudkondi ei ole, on lauad, mis tagavad eraldi istumise 1-2 inimest lauas. 🍽

Ootame kõiki uusi teadmisi ja oskusi omandama! 🤓

👉Põnevate koolitustega saab tutvuda: https://www.excellence.ee/kalender/koolituskalender/

Head rahvusvahelist personalijuhtimise päeva!

🎁 Konsultatsioon teenuse outsourcimiseks!
Kui soovite oma organisatsiooni koolitus- ja arendustegevusi planeerida professionaalsel tasemel, siis meie saame aidata - kaardistame vajadused ja pakume lahendusi!

Outsourcing’u eelised: keskendumine organisatsiooni põhilisele tegevusvaldkonnale, juurdepääs kõrgtasemel teadmistele ja kogemustele, konkurentsivõime tõus, kulude parem kontroll ja efektiivsem kasutamine, ettevõtte ressursside vabanemine teiste ülesannete täitmiseks...

excellence.ee

VEEBISEMINAR: Kuidas koostada kriisist väljumise plaani? | Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus

Veel kuni 20. maini on võimalik soodsamatel tingimustel registreeruda 22. mail toimuvale veebiseminarile, kus analüüsime kriisi algusaja õppetunde kohanemise ja kriisist väljumise plaani koostamiseks. Arutleme kõige põletavamate küsimuste üle, mida pidada silmas töökorralduse taastamisel ja hea kliendikogemuse pakkumiseks. Lisaks kuuleme ka näiteid teiste riikide kriisist väljumise plaanide kohta.

excellence.ee Omandame praktilisi teadmisi, kuidas kriisist edukalt väljuda ja kohanemisplaani koostada.

[05/18/20]   "Inimene, kes on teinud vea ega paranda seda, teeb juba teise vea."
-Konfutsius

muurileht.ee

Kaspar Oja: Majandus, vabadus ja tulevik

Ökonomistina teab Kaspar Oja hästi, et keelud ei vähenda pelgalt võimalusi, vaid teevad meist suurema osa ka rahaliselt vaesemaks.

muurileht.ee Majanduskriisist edukalt väljatulemiseks ei peaks keskenduma sellele, mis on kasulik kriisis, vaid sellele, mida teeksime normaalsel ajal. Minevik näitab, et pikaajaliselt on kriisist määravamad tehnoloogia areng ja inimlik lootus, et elu läheb paremaks. Heaolu taastumiseks vähemalt kriisieels...

excellence.ee

VEEBISEMINAR: Töösuhete lõpetamine ja töötaja väärikas väljajuhtimine | Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus

Keerulises olukorras on paljud ettevõtted situatsioonis, kus tuleb teha otsus töötajate ümberpaigutamiseks või väljajuhtimiseks (inglise keeles outplacement). Kuidas kujundada raskete otsuste puhul väljajuhtimise protsess võimalikult valutuks nii lahkujatele kui jääjatele ning tagada tööandja hea maine, kuhu töötajad tahaksid olukorra leevenemisel tagasi pöörduda?

4. juunil toimuval veebiseminaril räägime, mis on väljajuhtimine ja ümberpaigutamine ning millal tekib organisatsioonil selleks vajadus. Kuidas väärikalt läbi viia töötajate väljajuhtimist ja töösuhte lõpetamist? Millised on väljajuhtimise peamised tegevused ja etapid ning kuidas neid oma ressursse kasutades läbi viia? Kuidas korraldada kommunikatsioon keerulistest olukordades? Arutleme hoolivalt läbiviidud väljajuhtimise protsessi väärtusest töötajatele ja organisatsioonile.

Tegemist on reaalajas toimuva veebiseminariga, mis tähendab, et kõik osalejad on koos koolitajaga ühises veebiruumis, toimub interaktiivne arutelu ja küsimuste-vastuste voor.

excellence.ee Omandame teadmisi töösuhte lõpetamisel töötaja väärikaks väljajuhtimiseks, selle planeerimisest, peamistest tegevustest ning tööandja maine säilitamisest.

Our Story

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on loodud eesmärgil olla professionaalne partner organisatsioonidele tulemusliku koolitus- ja arendustegevuse teostamisel vajalikus mahus ja sobivas vormis.

Excellence viitab nõudlikele eetilistele ja kvalitatiivsetele kriteeriumitele ning ambitsioonikatele eesmärkidele Koolitus- ja Arenduskeskuse tegevuses, teeninduses ja teenustes. See on teenus, mis ületab tavapäraseid standardeid pakkudes organisatsioonidele paindlikke personali arengu toetamise võimalusi.

Oleme paindlik ja usaldusväärne partner organisatsioonidele: • koolitusstrateegia väljatöötamisel • koolitusprotsessi juhtimisel • koolitusprotsessi haldamisel • koolitustegevuse koordineerimisel • koolitus- ja arenguvajaduse väljaselgitamisel • koolitusprogrammide väljatöötamisel ja arendamisel • sisekoolitussüsteemi ülesehitamisel • sisekoolitajate kompetentsuse arendamisel • sisekoolitajate arengu toetamisel • muudatuste kommunikeerimisel

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Address


Herne 2/Veerenni 24
Tallinn
10135
Other Education in Tallinn (show all)
Clavis-KI koolitus Clavis-KI koolitus
C.R. Jakobsoni 14
Tallinn, 10128

Keeleoskus avab kõik uksed!

Continuous Action Continuous Action
Uus 32/34 (sissepääs Hoovist)
Tallinn, 10111

Maailm on täis võimalusi! / World is full of opportunities!

Changemakers Changemakers
Telliskivi 60a
Tallinn, 10412

Eesti suurim noorte ettevõtlikkuse programm. Hoia pilk peal maailmamuutjatel! #makeachange

Meistrilt Meistrile Meistrilt Meistrile
Tallinn

Pakume tipptasemel spetsiifilisi tikkimiskoolitusi (kuldtikand, paeltikand, mahuline tikand jne), juhendeid ja materjale. Tikkimine on meie kirg!

Dharamsaal - Kundalini Jooga Koolituskeskus Dharamsaal - Kundalini Jooga Koolituskeskus
Tallinn, 10118

Kundalini Jooga ja Humanoloogia Kool.

Laste päevahoid Jumbu Laste päevahoid Jumbu
Paldiski Mnt. 199
Tallinn, 13517

Meie väike armas päevahoid asub Õismäel Harku järve vahetus läheduses, 100 aasta vanuses hubases puumajas. Jumbus käib 12 last vanuses 2-3 aastat.

RA Koolitused RA Koolitused
Väike-Paala 1, V Korrus, Ruum 515
Tallinn, 11415

Tere tulemast RA Koolituste facebook'i lehele! Meie abil saate vajalikud teadmised ja praktilised oskused töötervishoiu- ja tööohutuse valdkonnas.

Helen Doron English Kristiine Huvikool Helen Doron English Kristiine Huvikool
Kännu Tn. 35
Tallinn, 13418

Inglise keel lastele vanuses 3. elukuust kuni 19. eluaastani. http://www.helendoron.ee

Drakadeemia Drakadeemia
Vene Tn 6
Tallinn, 10123

Drakadeemias toimuvad kursused, kus on võimalik õppida näidendite, stsenaariumite ja proosa kirjutamist.

Iluandjad Iluandjad
Parda 3/5/7
Tallinn, 10151

Lihtne on luua ilu! lluandjad koolitused on ilusalongist välja kasvanud ilu- ja käsitöökoolitusi pakkuv ettevõte.

Mastering Drives Mastering Drives
Ehitajate Tee 5
Tallinn, 19086

AAV0040+AAV0090 Advance Course of Electrical Drives+Project

KSA Life - tervis teadlikust toitumisest KSA Life - tervis teadlikust toitumisest
Masti 17
Tallinn, 11911

KSA Life koolitused aitavad tervisliku taimse toitumise abil oluliselt parandada sinu tervist ja langetada ülekaalu.

About   Contact   Privacy   FAQ   Login C