Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus

Professionaalne partner koolitus- ja arendustegevustes!

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on paindlik ja usaldusväärne partner organisatsioonidele: • koolitusstrateegia väljatöötamisel • koolitusprotsessi juhtimisel • koolitusprotsessi haldamisel • koolitustegevuse koordineerimisel • koolitus- ja arenguvajaduse väljaselgitamisel • koolitusprogrammide väljatöötamisel ja arendamisel • sisekoolitussüsteemi ülesehitamisel • sisekoolitajate kompetentsuse arendamisel • sisekoolitajate arengu toetamisel • muudatuste kommunikeerimisel

Mission: Meie missiooniks on toetada organisatsioonide ja spetsialistide professionaalset arengut süsteemset enesetäiendamist võimaldavate täienduskoolituste ja arendusvõimaluste abil.

excellence.ee

Praktikult praktikule: Läbirääkimised – kuidas jõuda soovitud kokkuleppeni? | Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus

Läbirääkimised toimuvad tegelikult igal pool nii tööl, kodus, sõpradega kui poes või turul. Läbirääkida kas meeldib või ei meeldi, paljud inimesed lihtsalt pelgavad seda teha. On olemas erinevaid võimalusi, kuidas läbirääkimised muuta enda jaoks meeldivaks ja austada teist poolt nii, et läbirääkimised ei lõpeks katastroofi või vihaga. Läbirääkimised on elu tõsiasi. Läbirääkimised on kahepoolne teabevahetus kokkuleppe saavutamiseks olukorras, kus osa teie ja vastaspoole huvidest langeb kokku, osa aga mitte. Inimesed on erinevad ja oma erinevustega toimetulekuks kasutavad nad läbirääkimisi.

25. septembril toimuva koolituse käigus jagatakse praktilisi nõuandeid, kuidas tulla toime vastaspoolega, kes esindab teistsugust väärtussüsteemi ja omab erinevaid vaateid. Samuti kuidas jõuda siduvate kokkulepeteni ja erinevad jõu osakaalud läbirääkimistel. Koolituse üks osa on ka praktika, kus osalejad saavad reaalselt õpitut kohe kasutada.

excellence.ee Juhtimine ja personalitöö Praktikult praktikule: Läbirääkimised – kuidas jõuda soovitud kokkuleppeni? Läbirääkimised on üks osa meie igapäevategevustest. Läbirääkimised toimuvad tegelikult igal pool nii tööl, kodus, sõpradega kui poes või turul. Läbirääkida kas meeldib või ei...

tooelu.ee

Kaugtöö - Tööelu.ee

Töökeskkond on viimaste aastakümnete jooksul palju muutunud. Muudatusi on kujundanud tehnoloogia kiire areng ning inimeste muutuvad hoiakud. Üha enam ootavad ja eeldavad töötajad paindlikku töökorraldust ning otsivad elukorraldusega kõige paremini sobivaid töötingimusi. Ettevõtja jaoks on vajaliku inimressursi leidmine tööturul üha keerulisem ning nõuab loovaid ja töökeskkonnakorralduslikult paindlikke lahendusi. Seetõttu on ettevõtjate seas kasvavaks trendiks kaugtöö võimaldamine, mis aitab tööandjal leida ja hoida motiveeritud töötajaid.

Sotsiaalministeerium on välja töötanud uue kaugtöö juhise, mis annab soovitusi töötervishoiu ja -ohutuse kohta. Juhisega saab tutvuda lähemalt Tööelu.ee portaalis👇

tooelu.ee Tööelu portaal – kogu tööelu puudutav info ühest kohast!

excellence.ee

Praktikult praktikule: keskastmejuhi arenguprogramm | Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus

Keskastmejuhina tekib igapäevatöös sageli mitmeid situatsioone, mis vajaksid lahendamist, et olla edaspidi oma töös tulemuslikum. Kuna keskastmejuhiks saavad enamasti tublid spetsialistid, siis uus roll ning uued olukorrad võivad osutuda suurteks väljakutseteks. Kuidas keskastmejuhi rollis ja olukorras ootuspäraselt hakkama saada? Kuidas lisaks enda tegemistele meeskonnaga tulemusi saavutada? Kuidas innustada ja motiveerida, et töö saaks tehtud ning meeskonnaliikmete areng toetatud?

Need on peamised teemad, millelekeskastmejuhi arenguprogrammis keskendume. Kogu programm koosneb neljast moodulist – enesejuhtimine, meeskonna juhtimine, protsesside juhtimine ning planeerimine ja otsustamine. Programm on kavandatud nii, et praktilist ning kasulikku infot saab praktikult endalt, kuidas keskastmejuhi rollis edukalt toime tulla. Samuti leiavad kogemused ja lahendustotsivad situatsioonid kohapeal käsitlemist.

excellence.ee Juhtimine ja personalitöö Praktikult praktikule: keskastmejuhi arenguprogramm Keskastmejuhina tekib igapäevatöös sageli mitmeid situatsioone, mis vajaksid lahendamist, et olla edaspidi oma töös tulemuslikum. Kuna keskastmejuhiks saavad enamasti tublid spetsialistid, siis uus roll ning uued ol...

[07/15/19]   "Võimalused on tihti situatsioonid, mille olemasolu sa esimesel korral tähele ei pannud."
-Catherine Deneuve

excellence.ee

Miks ja kuidas ennetada ning maandada vaimse tervise riske töökohal? | Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus

Hea vaimse tervisega töötajad on tulemuslikumad ja õnnelikumad, mistõttu on töötajate vaimne tervis ka organisatsiooni edukuse oluliseks aluseks. Hea vaimse tervise toetamine ja edendamine töökohal aitab hoida ning taastada töövõimet, parandada keskendumist, tõhustada inimeste võimet valida hetkes kõige efektiivsem tegevus ning vähendada tööstressi kestust ja tõsidust.

19. septembril toimuval koolitusel räägime, kuidas tööohutuse seisukohast kaardistada vaimse tervise riske töökohal ning tunda ära peamiseid töötaja kriise, mis puudutavad tööd. Õpime ennetama ja toime tulema levinumate vaimse tervise probleemidega töökohal. Arutleme, millised on juhi võimalused ja vastutus töötajate probleemide korral ning kuidas toetada kolleege kriisidega toimetulekul.

excellence.ee Juhtimine ja personalitöö Miks ja kuidas ennetada ning maandada vaimse tervise riske töökohal? Hea vaimse tervisega töötajad on tulemuslikumad ja õnnelikumad, mistõttu on töötajate vaimne tervis ka organisatsiooni edukuse oluliseks aluseks. Hea vaimse tervise toetamine ja edendamine töök...

excellence.ee

Kuidas võtta vastu otsuseid pingelistes olukordades? | Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus

Kui elu veeretab ette raske valiku, vajame lisaks selgele peale ja väärtustega ühendumisele ka läbimõeldud otsustusprotsessi. Protsess on millegi tegemise tee. Tulemus on tegude tagajärg. Võimatu on tulemust täpselt ette ennustada. Protsessile keskendumine vabastab kasutust lisapingest ja murest tehtud valiku „õigsuse“ kohta, võimaldades täielikult pühenduda parima otsuse sünniks vajalike sammude astumisele.

excellence.ee Eneseareng Kuidas võtta vastu otsuseid pingelistes olukordades? 4. juuli 2019 Kujutle, et sinu organisatsioonis korraldati töötajate küsitlus. Oled selle asutuse üks osakonnajuhatajatest ja juhina on sul veel üsna vähe kogemusi. Hiljuti toimusid sinu allüksuses suured ümberkorraldused, oli ...

excellence.ee

Kõik oluline erisoodustustest sh jõustunud muudatuste praktika | Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus

18. septembril toimuval koolitusel selgitab tunnustatud maksuvaldkonna spetsialist Aule Kindsigo põhjalikult erisoodustuste maksustamise põhimõtteid ning annab ülevaate, millistel juhtudel kehtib erisoodustus ja millal mitte, tuues Teieni viimase aasta muudatuste praktika.

excellence.ee Raamatupidamine Kõik oluline erisoodustustest sh jõustunud muudatuste praktika Tunnustatud maksuvaldkonna spetsialist Aule Kindsigo selgitab põhjalikult erisoodustuste maksustamise põhimõtteid ning annab ülevaate, millistel juhtudel kehtib erisoodustus ja millal mitte. Toob Teieni viimase aast...

[07/08/19]   "Ainus viis avastada võimalikkuse piire on üritada võimatut."
-Arthur C. Clarke

excellence.ee

Uus ärisaladuse kaitse seadus: kuidas kaitsta ettevõtte ärisaladusi? | Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus

Iga ettevõtte tegevuses on oma salajane komponent, mille kaitsmine on turupositsiooni säilitamiseks või isegi ellujäämiseks oluline. Õigus otsustada oma ärisaladuse kasutamise üle ning kaitse ebaausate konkurentsivõtete vastu on tänapäeva maailmas niivõrd olulised, et neid õigusi kaitstakse ka seaduse tasandil.

17. septembril toimuval seminaril tutvustab Advokaadibüroo LEXTAL partner Kristi Sild 2018. aasta detsembris jõustunud ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadust (EKTÄKS), mis kehtestab meetmed ärisaladuse kaitseks ja ebaausa konkurentsi takistamiseks. Vandeadvokaadina tegutsev Kristi Sild on aidanud sõlmida hulgaliselt ärisaladuse kaitse ja konkurentsikeeldude kokkuleppeid, samuti on ta esindanud kliente paljudes vaidlustes, mis puudutavad konkurentsikeelu või ärisaladuse hoidmise kohustuse rikkumist.

Seminar on praktilise suunitlusega ja eesmärk on omandada läbi eluliste näidete teadmisi, kuidas uut seadust rakendada ja äritegevust karmis konkurentsis paremini kaitsta.

excellence.ee Õigus Uus ärisaladuse kaitse seadus: kuidas kaitsta ettevõtte ärisaladusi? Iga ettevõtte tegevuses on oma salajane komponent, mille kaitsmine on turupositsiooni säilitamiseks või isegi ellujäämiseks oluline. Õigus otsustada oma ärisaladuse kasutamise üle ning kaitse ebaausate konkurentsi...

excellence.ee

Väärtustav ja kaasav juhtimine: kuidas avada meeskonna potentsiaal? | Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus

Juhi roll on olla eestvedaja, sest ainult see tagab meeskonna kui terviku edu. Üks viis, kuidas oma meeskonda eduni juhtida, on hoida nad kaasatuna. Töö keerukuse ja muutuste tempo kasvades osutub juhtide poolt vajalikuks avada ja rakendada rohkem inimeste olemasolevat potentsiaali. Ka inimesed ise tahavad järjest rohkem osaleda oma töö parendamisega seotud teemades ja küsimustes.

Töötajate kaasatuna hoidmine on paljude juhtide jaoks üks suuremaid väljakutseid, millega kokku puututakse. Samas on see ka üks parimaid võimalusi, kuidas tagada oma meeskonna pikaajaline pühendumine ja panustamine. Juhtide sõnul on neil selle potentsiaali realiseerimisel kõige enam puudus tööriistadest – lihtsatest ja tulemuslikest meetoditest.

12. septembril ja 3. oktoobril toimuva kaheetapilise koolituse eesmärk ongi õppida kasutama kaasamise tööriistu meeskonnaliikmete pühendumise suurendamiseks. Kuid tööriistadest üksi on vähe, vaja on ka õigeid hoiakuid – väärtustavat lähenemist. Koolitusel leiab käsitlust, mis on väärtustav lähenemine, mida see tähendab ja milles avaldub.

excellence.ee Juhtimine ja personalitöö Väärtustav ja kaasav juhtimine: kuidas avada meeskonna potentsiaal? Juhi roll on olla eestvedaja, sest ainult see tagab meeskonna kui terviku edu. Üks viis, kuidas oma meeskonda eduni juhtida, on hoida nad kaasatuna. Töö keerukuse ja muutuste tempo kasvades osutub ju...

[07/01/19]   "Lift, mis viib eduni, on korrast ära. Pead kasutama treppi - üks aste korraga."
-Joe Girard

excellence.ee

Küberhügieen ja infoturve juhtidele | Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus

Küberriskide realiseerumine toob aastas ettevõtetele reaalset majanduslikku kahju miljardites eurodes. Ohtude ennetamiseks peavad juhid hoolitsema selle eest, et organisatsioonisiseselt oleks paigas turvalise küberkäitumise reeglid ning töötajad oleksid teadlikud küberohtudest ja -hügieenist.

11. septembril toimuval koolitusel antakse ülevaade küberhügieeni ja infoturbe põhimõtetest ning jagatakse praktilisi nõuandeid, kuidas neid oma organisatsioonis rakendada: kuidas jälgida üldist infoturbe taset, ära hoida turvaintsidente, vähendada riske läbi teadlikkuse tõstmise ja sisemise teavituse ning nõustada oma organisatsiooni töötajaid erinevate ohuolukordade vältimisel ja ennetamisel. Samuti tutvustatakse ja analüüsitakse reaalsest elust pärit olukordasid ning juhtumeid, et parandada teadlikkust kübermaailma ohtudest.

excellence.ee Juhtimine ja personalitöö Küberhügieen ja infoturve juhtidele Küberriskide realiseerumine toob aastas ettevõtetele reaalset majanduslikku kahju miljardites eurodes. Ohtude ennetamiseks peavad juhid hoolitsema selle eest, et organisatsioonisiseselt oleks paigas turvalise küberkäitumise reegli...

delfi.ee

Vaimne seljakott, mis ületas ootusi

Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht ja täiskasvanute koolitaja Anneli Habicht räägib, kuidas õppimine muutus tema jaoks enesejuhtimise meistriklassiks:

"Viis aastat hiljem lahkusin Tallinna ülikoolist aga ootusi ületanud vaimse seljakotiga, mis aitab mul praegu edukalt toime tulla mitte ainult täiskasvanute koolitaja, vaid ka juhina. Sisuliselt osutus andragoogika õppimine minu jaoks enesejuhtimise meistriklassiks. Enesejuhtimisoskus on üks kaasaegse juhi alusoskustest, loob eeldused juhi rolli teiste aspektidega toimetulekuks."

delfi.ee Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht ja täiskasvanute koolitaja Anneli Habicht räägib, kuidas õppimine muutus tema jaoks enesejuhtimise meistriklassiks.

excellence.ee

Lihthankemenetluse eelised ja kitsaskohad praktikas | Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus

Arvestades Eesti turu väiksust viiakse märkimisväärne osa riigihangetest läbi lihthankemenetlusele kohalduvate reeglite järgi. Samas on seadus seda menetlusliiki reguleerivate ettekirjutuste osas napisõnaline, mis tekitab hankijates teadmatust ja ebakindlust selle menetluse läbiviimisel järgitavate kohustuste ja võimaluste osas.

4. septembril toimuv koolitus annab ülevaate lihthankemenetluse läbiviimise peamistest reeglitest ning kohalduvatest nõuetest. Samuti käsitleme koolitusel seda, milline on hankija otsustusruum tingimuste kehtestamisel ning milliseid tingimusi oleks hankijal mõistlik ja otstarbekas lihthankemenetluse läbiviimisel kehtestada. Koolitusel puudutatakse ka lihthankemenetluse kitsaskohti, sh vaidlustamisega seotud probleeme.

excellence.ee Õigus Lihthankemenetluse eelised ja kitsaskohad praktikas Arvestades Eesti turu väiksust viiakse märkimisväärne osa riigihangetest läbi lihthankemenetlusele kohalduvate reeglite järgi. Samas on seadus seda menetlusliiki reguleerivate ettekirjutuste osas napisõnaline, mis tekitab hankijates t...

personaliuudised.ee

Muudatuste juhtimine – kust alustada?

Muudatuste juhtimine ettevõttes saab alguse vajaduse tunnetamisest, millele üldjuhul järgneb muudatuste eesmärgi selge sõnastamine ning seeläbi strateegilise tegevuskava koostamine. Kuid mil viisil edasi minna, kui tunnetad selgelt vajadust muudatuste järele, aga ei tea, kust alustada ja milline suund valida?

personaliuudised.ee Muudatuste juhtimine ettevõttes saab alguse vajaduse tunnetamisest, millele üldjuhul järgneb muudatuste eesmärgi selge sõnastamine ning seeläbi strateegilise tegevuskava koostamine. Kuid mil viisil edasi minna, kui tunnetad selgelt vajadust muudatuste järele, aga ei tea, kust alustada ja mill...

excellence.ee

Veebipõhine e-õppe keskkond personali arengu toetajana | Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus

E-õppe keskkondi ja digivahendeid on õppeprotsessi toetamiseks kasutatud juba ligi 20 aastat. Selle ajaga on e-õppe keskkondade valik ja võimalused väga palju muutunud ning mitmekesistunud. Kas ja kuidas võiks neid kasutada tänapäeval organisatsiooni sisekoolitustes või koolitusprotsessis laiemalt? Millist keskkonda valida? Milliseid funktsioone ja vahendeid peaks see sisaldama? Kuidas see aitab koolitusprotsessi tõhustada ja aega säästa?

29. augustil toimuval koolitusel tutvume erinevate e-õppe keskkondadega (eFront, Canvas, Eliademy, Edutizer, Google Classroom jt), arutame nende võimaluste, eeliste ja puuduste üle ning veidi lähemalt uurime Eestis ja maailmas kõige enamlevinud õpihaldussüsteemi Moodle.

excellence.ee Juhtimine ja personalitöö Veebipõhine e-õppe keskkond personali arengu toetajana E-õppe keskkondi ja digivahendeid on õppeprotsessi toetamiseks kasutatud juba ligi 20 aastat. Selle ajaga on e-õppe keskkondade valik ja võimalused väga palju muutunud ning mitmekesistunud. Kas ja kuidas võiks...

[06/17/19]   "Parim viis leida hea idee on omada suurt hulka ideid."
-Linus Pauling

xn--theaolu-90aa.ee

Kuidas ise oma vaimset tervist kaitsta?

Teadus ei ole veel suutnud leida viisi, kuidas inimestel vaimse tervise probleeme üldse ei tekiks, aga me saame teha paljutki nende vähendamiseks. Väljaanne Thrive Global avaldas intervjuu psühholoogiadoktori ja Deloitte tegevjuhi Deborah Miscolliga, milles räägitakse “heast vaimse tervise hügieenist”.

xn--theaolu-90aa.ee Teadus ei ole veel suutnud leida viisi, kuidas inimestel vaimse tervise probleeme üldse ei tekiks, aga me saame teha paljutki nende vähendamiseks. Väljaanne Thrive Global avaldas intervjuu...

excellence.ee

Töötasusüsteemide loomise ja korrigeerimise väljakutsed ning lahendused | Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus

Järjest enam ootavad töötajad personaalsust ja paindlikkust ka töötasusüsteemides. Seega on palgasüsteemi loomine ja korrigeerimine organisatsioonis järjepidev protsess, mis vajab regulaarset hindamist ja kaasajastamist.

28. augustil toimuval koolitusel saab põhjaliku ülevaate, kuidas luua töötasusüsteemi, mis on kasulik nii organisatsioonile kui ka töötajale, arvestades töötasustamise aluste vastavust organisatsiooni vajadustega.

excellence.ee Juhtimine ja personalitöö Töötasusüsteemide loomise ja korrigeerimise väljakutsed ning lahendused Järjest enam ootavad töötajad personaalsust ja paindlikkust ka töötasusüsteemides. Seega on palgasüsteemi loomine ja korrigeerimine organisatsioonis järjepidev protsess, mis vajab regulaar...

personaliuudised.ee

Mida töötajad juhtidelt kõige enam juurde vajaksid?

Lugupidav juht on üks olulisemaid kriteeriume, millest oleneb, kas eestlased, lätlased ja leedulased peavad tööd normaalseks, selgus If Kindlustuse korraldatud uuringust. Küsitlusele vastanud peavad juhte oma praeguse töökoha nõrgimaks lüliks. Eestis soovivad töötajad, et normaalne juht oleks empaatiline ja enesekindel ning annaks korrapäraselt tagasisidet.

personaliuudised.ee Lugupidav juht on üks olulisemaid kriteeriume, millest oleneb, kas eestlased, lätlased ja leedulased peavad tööd normaalseks, selgus If Kindlustuse korraldatud uuringust. Küsitlusele vastanud peavad juhte oma praeguse töökoha nõrgimaks lüliks. Kuid sellest, milline peaks olema normaalne juh...

[06/10/19]   "Ühel inimesel kutsub kuristiku nägemine esile mõtte kuristikust, teisel sillast. Mina kuulun nende teiste hulka."
-Vsevolod Meyerhold

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Address


Herne 2/Veerenni 24
Tallinn
10135
Other Education in Tallinn (show all)
Study in Estonia Study in Estonia
Koidula 13a
Tallinn, 10125

Study in Estonia, one of the fastest developing countries in Europe! More than 150 study programmes taught in English and an innovative e-society!

Somananda Tantra School Somananda Tantra School
Ao 10-5
Tallinn, 10137

Somananda Tantra School brings ancient and authentic Indian and Tibetan teachings out of obscurity to those who seek a genuine spiritual path and evolution. We offer courses and retreats worldwide in an accessible and practical way. http://somananda.org

Meistrilt Meistrile Meistrilt Meistrile
Tallinn

Pakume tipptasemel spetsiifilisi tikkimiskoolitusi (kuldtikand, paeltikand, mahuline tikand jne), juhendeid ja materjale. Tikkimine on meie kirg!

Ettevõtluskeskus Ettevõtluskeskus
Toompuiestee 30
Tallinn, 10149

Toetame ja inspireerime alustavaid ja tegutsevaid ettevõtjaid ettevõtte käivitamisel ja arendamisel läbi koolituste, ettevõtlusteenuste ja võrgustiku.

Tallinna Loomaaed Laste Loomaaed Tallinna Loomaaed Laste Loomaaed
Ehitajate Tee 150
Tallinn, 13522

Laste Loomaaed on koht, mis viib lapsed ja loomad omavahel kokku.

Laste Joogaruum "Hingelind" Laste Joogaruum "Hingelind"
Kesklinn
Tallinn

Laste joogaruum "Hingelind" korraldab lastele ja noortele joogatunde ning loovhariduslikke tegevusi, mis toetavad positiivse minapildi arengut <3

skaala publishing skaala publishing
Maakri 44-20
Tallinn, 10145

skaala publishing sai loodud, et välja anda tekste, mis teeks sinuga asju. klassikat ja tänapäeva, eilset ja homset.

TTÜ anorgaanilise keemia õppetool TTÜ anorgaanilise keemia õppetool
Akadeemia Tee 15
Tallinn, 12618

Õppetool

Kollaaž art school Kollaaž art school
Lasnamäe Linnaosa, Vilisuu 7
Tallinn, 13626

Kollaaž kunsti kool Asutamise aasta 2002,INTEGRATSIOONI LOOMINGUKESKUS ALMARI Aadress Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Vilisuu 7 , isikud Ljudmila Lištšenko

ALR Arengukeskus MTÜ ALR Arengukeskus MTÜ
Väike-Ameerika 8, Kesklinn Tallinn
Tallinn

Качественное и результативное обучение.Профессиональная команда! Делимся дорогим и ценным - знаниями!

Learning Without Borders Estonia Learning Without Borders Estonia
Silikaltsiidi 3
Tallinn, 11216

LearningWithoutBorders on menukas ingliskeelne Euroopa haridusprogramm. Toome Teieni huvitavaid õpitube ja etendusi juhendajatega üle terve maailma.