Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium

Loome tingimused elukestvaks õppeks

Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumis: - õpib 2016.aasta seisuga 751 õpilast - töötab 28 õpetajat

Tule, jätka, lõpeta meiega!

Alustame uute õpilaste vastuvõttu alates 18.maist
Täpsem info on meie kodulehel
https://tvtg.ee/sisseastumine

tvtg.ee

Vastuvõtt gümnaasiumisse | Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium

Alustame uute õppijate vastuvõtuga gümnaasiumisse alates 18. maist igal esmaspäeval, teisipäeval ja kolmapäeval kell 10.00 - 14.00.

Vastuvõtule saab registreerida alates 11. maist meie kodulehe kaudu.

Tule, jätka, lõpeta!

https://tvtg.ee/vastuvott-gumnaasiumisse

tvtg.ee Uute õpilaste vastuvõtt 10.-12. klassidesse algab 18. mail 2020 Vastuvõtule saab registreerida alates 11. maist 2020 Palume tutvuda vastuvõtutingimustega

Haridus- ja Teadusministeerium

Valitsuse tänase otsuse kohaselt võib alates 15. maist taastada osalise kontaktõppe kõigis haridusasutustes: üldhariduskoolides, kutseõppeasutustes, kõrgkoolides, täienduskoolitusasutustes, huvikoolides ning avatud noortekeskustes.

Loe lähemalt meie veebist eesti keeles https://bit.ly/2W4uTHK või vene keeles https://bit.ly/2SGU29z

Haridus- ja Teadusministeerium

Tänavu ei toimu põhikooli lõpueksameid ning gümnaasiumi riigieksamid on vabatahtlikud.

Kuigi tänavu ei ole gümnaasiumi lõpetamiseks kohustuslik sooritada lõpueksameid, siis pakume seda võimalust siiski neile, kes seda soovivad. Kutsume üles kõiki abituriente eksamitel osalema, sest tulevikku silmas pidades võib see olla edasiõppimiseks vajalik.

➡️ Riigieksamite toimumise ajad:
Eesti keel – 29.05
Eesti keel teise keelena – 1.06 (kirjalik) ja 1.-3.06 (suuline)
Matemaatika – 5.06

➡️ Samuti on võimalik sooritada rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeele eksameid:
Saksa keel – Goethe-Zertifikat B-1 ja B2-tase – 8.-11.06
Inglise keel – Cambridge Assessment English C1 Advanced – 12.-22.06

❗️ Prantsuse ja vene keele rahvusvahelisi eksameid juunis ei toimu. Sihtasutus Innove saadab täpsema info kõigile registreerunitele.

❗️Järgmise õppeaasta esimesel poolel toimuvad ka riigieksamite lisaeksamid, mida saavad sooritada need õpilased, kes nüüd riigieksamitel ei osale või soovivad neid parandada.

Täpsemad eksamite korralduslikud juhised ja info edastab koolidele Innove.

Loe lähemalt meie veebist eesti keeles https://bit.ly/2Wpccxv või vene keeles https://bit.ly/2Swxrfx

Infoks!

Otsustasime, kuidas saavad noored tänavu ja järgmisel aastal kooli lõpetada. Nimelt sellel aastal
☑️ üldjuhul põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamisel seniseid kohustuslikke eksameid ei toimu;
☑️ põhikooli õpilased saavad kooli lõpetada aastahinnete alusel;
☑️ gümnaasiumi õpilastel on võimalik
• sooritada riigieksamid eesti keeles või eesti keeles teise keelena, matemaatikas ja ühes rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeeles, et seeläbi jätkata õpinguid kõrgkoolis või
• lõpetada õpingud kooliastmehinnetega, mis on vähemalt „rahuldavad“ või „arvestatud“.

Järgmisel aastal
☑️ üldjuhul põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb sooritada seniseid kohustuslikke eksameid;
☑️ ei pea sooritama põhikoolis loovtööd ja gümnaasiumis õpilasuurimust või praktilist tööd, kui see ei ole kooli õppenõukogu otsusel eriolukorrast tulenevalt võimalik.

ℹ️ Täpsemalt: www.valitsus.ee/et/uudised/valitsus-kiitis-heaks-tanavuse-ja-jargmise-aasta-koolide-lopetamise-korralduse.

📷 Õpetajate Leht.

#haridus #Haridus- ja Teadusministeerium

Infoks!

Valitsus toetab plaani, et juhul, kui COVID-19 viiruse levik taandub, siis pärast 15. maid taastatakse koolides õppeaasta lõpuni vabamas vormis õpe.

Lisaks otsustati tänavu ära jätta põhikooli lõpueksamid ning gümnaasiumi lõpetajad peavad tegema kaks riigieksamit.

Loe lähemalt meie veebist eesti keeles https://bit.ly/2RpIeI3 või vene keeles https://bit.ly/2UTpp27

Eesti Koolijuhtide Ühendus

Eesti Koolijuhtide Ühenduse pöördumine Haridus- ja Teadusministeeriumi poole

Eesti koolijuhid julgustavad Haridus- ja Teadusministeeriumi võtma vastu otsuseid kooliaasta ja kooli lõpetamise kohta.

Tunnustame Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Innove ja HITSA tööd – organisatsioonid on kriisi ajal avatult ja läbipaistvalt suhelnud ning olnud toetavad ja valmis arutlema kriisi olukorras tekkinud probleemide üle, et leida parimaid lahendusi õppijatele ja õpetajatele.

Kooliaasta lõpetamine ning eriti eksamitega seotud küsimused nõuavad aga tavapärasest teistsuguseid ja paindlikumaid lahendusi. Et vähendada õpilaste, eriti üheksandate ja kaheteistkümnendate klasside õpilaste muret ja koormust niigi pingelisel distantsõppe ajal ning võimaldada koolidel planeerida oma tegevust pikemaks ajaks just õppijatest lähtuvalt, on otstarbekas teha otsused kiiresti ning need peaksid olema võimalikult säästvad õpilaste ja koolide jaoks.

Oleme valmis, et distantsõpe kestab tavapärase õppeperioodi lõpuni. Koolide tööd aitavad korraldada järgmised otsused:
· Põhikooli lõpueksamid ja gümnaasiumi riigieksamid seotakse lahti kooli lõpetamisest.
· Põhikooli lõpueksameid ei korraldata.
· Gümnaasiumi riigieksamite vajalikkus ja korraldus räägitakse läbi eelkõige ülikoolidega kui peamiste info tarbijatega.
· Hindamisel võib kasutada hinnete asemel arvestatud/mittearvestatud hindamist.
· Kooliaasta ülesehitus (õppeperioodid ja vaheajad) jääb kehtima ja võimalikud kuupäevalised muutused kinnitada lähima nädala jooksul

Eesti hariduse edulugu, mida on esile tõstnud rahvusvahelised uuringud, põhineb paljus meie õpetajate ja koolijuhtide kompetentsusel ja heal tööl. Meie riigis on koolidel suur autonoomia. Ka praeguses kriisisituatsioonis on autonoomia end ära tasunud – koolid on iseseisvalt kiiresti leidnud võimalused ja tingimused, et kvaliteetset õpetust läbi viia. Me saame iseseisvalt hakkama ka hindamise ja kooli lõpetamise otsuste tegemisega kui selleks piiranguid ei ole.

Eesti Koolijuhtide Ühenduse nimel:

Urmo Uiboleht, Toomas Kruusimägi, Heidi Uustalu, Ain Tõnisson, Tõnu Erin, Kristi Pettai, Annely Ajaots, Peep Eenraid, Virge Ong, Katrin Jõgeva, Päivi Märjamaa, Karmen Paul, Ene Tannberg, Karin Lukk, Mari Roostik, Merike Kaste, Peeter Kikas, Toomas Kink, Hiie Asser, Ott Ojaveer, Anu Köidam, Liina Karolin-Salu, Maarika Kaasik, Jüri Sasi, Enn Ööpik, Kersti Vilson, Ruth Ahven, Heidi Kiuru, Alina Braziuliene, Kristi Mumm, Carmen Luts, Ain Ostrat, Helmer Jõgi, Julia Trubatšova, Jaan Reinson, Liina Tamm, Meelika Maila, Kristel Mets, Kristi Eelmäe, Marjeta Venno, Marika Vares, Reet Jakobson, Jaanus Rooba, Ülle Talts, Rein Uusmaa, Tiia Lepik, Terje Hallik, Tiina Luige, Deniss Presnetsov, Heiki Kiidli, Maie Sepp, Izabella Riitsaar, Ardi Paul, Kaidor Damberg, Õnnela Leedo-Küngas, Andrei Kante, Leena Saag, Luule Kösler, Olga Barabaner, Rando Kuustik, Matti Martinson, Anneli Errit, Tiina Pall, Katrin Luhaäär, Niina Sõtnik, Mehis Pever, Jaana Roht, Anna Krõlova, Tõnu Piibur, Raino Liblik, Urmas Sadam, Rita Juhanson, Imbi Viisma, Kairi Jakobson, Piret Siivelt, Aile Kilgi, Olev Saluveer, Liina Tamm, Svetlana Variku, Ardi Küünal, Nadežda Niklus, Tarmo Post, Hilju Erik, Jaanus Järveoja, Grete-Stina Haaristo, Valdek Rohtma, Toomas liivamägi, Helen Paju, Karin Kütt, Ilona Tars, Pille Tahker, Arno Kaseniit, Anne Endjärv, Sirje Kautsaar, Tatjana Ait, Ülle Matsin, Andrus Murumaa, Priit Põdra

[03/13/20]   Lugupeetud koolipere

Valitsuskabinet otsustas https://www.hm.ee/et/uudised/valitsuskabinet-otsustas-viia-nakkusohu-tottu-haridusasutused-distantsoppele, et seoses COVID-19 haiguse
levikuga sulgevad kõik Eesti haridusasutused, välja arvatud lasteaiad, uksed alates esmaspäevast, 16. märtsist ning lähevad üle distantsõppele.

Õppetöö Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumis jätkub tunniplaani alusel, õppekorraldus on reguleeritud e-kooli kaudu.

14 päeva järel hinnatakse olukorda ja tehakse otsus distantsõppe perioodi pikendamise vajalikkuse kohta.

Esmaspäevast, 16. märtsist tuleb sulgeda kõigi üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste, kõrgkoolide, noortekeskuste ja huvikoolide hooned.

Haridus- ja Teadusministeerium annab regulaarselt täpsustavat infot, sh edasistes õppekorralduslikes küsimustes. Edastame seda regulaarselt kogu kooliperele.

Jõudu soovides ja mõistvale suhtumisele lootes.

Lugupidamisega
Robert Ossipov
Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi direktor
Kooli tn 2, Tallinn 10133
Tel: + 372 627 3780
Mob: +372 53 327 126
Email: [email protected]

Ajalooline päev!

Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi hoonel Kooli tn 2 avati täna kooli 100. aastapäeva puhul tahvel.

Sügisest 1919 hakkas majas tegutsema Tallinna Kolledž. See oli noore vabariigi pealinnas täiesti erilaadne õppeasutus, kus täiskasvanud ja töötavad noored said gümnaasiumiharidust ning gümnaasiumi lõpetanutele anti kõrgemat majandusalast haridust.

Algselt moodustas neljatoaline kiviehitis Püha Miikaeli kloostri põhjatiiva, kus paiknes kloostri majapidamine. Seal asusid refektoorium (söögisaal), köök ja kaks majandusruumi, mida oletatavasti kasutati kauba hoiustamiseks. Raidraamistik läänefassaadi ukse kohal viitab, et samas võis olla kaubaluuk ja valgusava.

Maja ajaloos olulisel perioodil 1633–1828 tegutses seal trükikoda, kust tulid niisugused märgilise tähendusega väljaanded, nagu 1637. aastal ilmunud Heinrich Stahli eesti keele õpik ja 1739. aastal ilmunud esimene eestikeelne täielik piibel.

Hoonet on korduvalt ümber ehitatud: algselt kahekorruseline, ehitati sellele 19. sajandi teisel veerandil peale kolmas ja 1999. aastal ka neljas korrus.

Fotode autor on Ksenija Kurs.

ÕPITUND Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumis

11. oktoobril toimub esimest korda üle-eestiline täiskasvanuhariduse sündmus “Õpitund”. https://andras.ee/opitund-kaart

Meie koolis viis põneva ja kaasahaarava õpitunni läbi füüsika -ja keemiaõpetaja Janno Puks

Tutvusime üheskoos läbi praktiliste tegevuste tahkes olekus süsihappegaasi ehk kuiva jää omadustega.

Meie kool enne ja pärast renoveerimist
Sel aastal möödub 20 aastat Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi renoveerimisest!

Meie õpilased koostasid põneva fotonäituse!

tvtg.ee

Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium 100 | Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium

Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium tähistab 100. juubelit Tallinna Õpetajate Majas 18. oktoobril 2019.

Ootame praeguseid ja endiseid õpetajaid ning koolitöötajaid ja koostööpartnereid konverentsile „100 aastat täiskasvanuõpet Tallinnas”.

Ootame kooli vilistlasi õhtusele vastuvõtule kell 18:00.

Täpsem info päevakava ja registreerimise kohta asub kooli kodulehel.

https://tvtg.ee/tallinna-vanalinna-taiskasvanute-gumnaasium-100

Kohtumiseni
TVTG koolipere

tvtg.ee 16. oktoobril kell 13 avame kooli ees klaastahvli meie koolimaja ajaloost. Järgneb direktori vastuvõtt õpilastele ja õpetajatele

Palju õnne sünnipäevaks, hea Arvo Pärt!

Päikeselist tarkusepäeva ja edukat uut õppeaastat !

Õppeaasta avaaktused toimuvad 2. septembril kooli aulas

10.klassid kell 13
11.klassid kell 14
12.klassid kell 15

Pärast aktust jätkub klassijuhatajatund!

Kohtumiseni koolis!
TVTG koolipere

Uude õppeaastasse värskete muljetega Hollandist

Uus õppeaasta algas Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi õpetajatele välislähetusega Hollandi Kuningriiki.
See toimus Euroopa Sotsiaalfondi toel projekti „TERITA TVTG –s II“ raames tutvumaks Hollandi hariduselu ning täiskasvanuõppega.
Meie õpetajaid võttis vastu sealse täiskasvanuhariduse eestkõneleja Robert Nederkoorn.
Tutvusime Hollandi haridussüsteemi põhimõtete ning täiskasvanuhariduses rakendatavate õppemeetoditega, mis aitavad õpilastel omandada vajalikke teadmisi ja oskusi.
Külastasime ka kohalikku kooli (Joke Smit College).

Hollandi Riigimuuseumi külastusel saime uusi ideid, kuidas lõimida erinevaid õppeaineid (näiteks kunstiõpetus, kirjandus ja ajalugu).

Vabal ajal tutvusime Amsterdami vaatamisväärsustega ning selgus, et meie vastuvõtjal olid suurepärased teadmised oma kodulinna ajaloost.

Külastasime ka Amsterdami raamatukogu, kus meile tutvustati, kuidas uutele täiskasvanud linnaelanikele õpetatakse funktsionaalset lugemisoskust, mis on vajalik ametlike dokumentide täitmisel.

Hollandiga tutvumine oli tore sissejuhatus eelolevasse õppeaastasse ning õpetajad kavandavad nii mõndagi reisil saadud uut teadmist rakendada õppetöös.

Tule, jätka, lõpeta Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumis

Augustis toimub vastuvõtt järgmiselt:

21. – 22. august kell 10.00 – 14.00
26. – 29. august kell 10.00 – 14.00

Tutvu vastuvõtutingimustega meie kodulehelt

https://tvtg.ee/sisseastumine

Kaunist suve!

Tööpäev Narvas!
Täname Narva Täiskasvanute Gümnaasiumi ja Narva Kolledžit sõbraliku vastuvõtu eest !

Uute õpilaste vastuvõtt 10.- 12. klassidesse algab 9. mail 2019.

Vastuvõtt toimub igal teisipäeval kell 12.00 – 14.00 ja neljapäeval kell 12.00 – 13.30 ruumis 41.

Eksternide vastuvõtt: 14. mai, 28. mai, 4. juuni ja 11. juuni kell 10.00 – 12.00 ruumis 39

Tutvu vastuvõtutingimuste ja õppimisvõimaluste kohta meie kodulehelt https://tvtg.ee/

Tule, jätka, lõpeta!

Emakeelepäeval külastasid kooli Helga ja Enn Nõu !

Kena saabuvat emakeelepäeva !
Kooli külastas Doris Kareva

Naistepäeva tervitused!! 💐☀️

Kooli õpilaste laste ja õpilaste jõulupeod on tähistatud ! Suur tänu esinejatele ja korraldajatele!

Rõõmsaid pühi!

https://tvtg.ee/meie-tegemised

Kokkuvõte esimese poolaasta tegemistest koolis.

Suur tänu kõikidele õpetajatele, kes on toetanud muutusi õppetöös!

Talvine vanalinn

Rahulikku ja lumist jõuluaega!

Oleme uueks õppeaastaks valmis!
Õppeaasta avaaktused toimuvad 3. septembril kooli aulas

10.klassid kell 12
11.klassid kell 13
12.klassid kell 14

Pärast aktust jätkub klassijuhatajatund!

Kohtumiseni koolis!

Robert Ossipov

tvtg.ee

Sisseastumine | Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium

Uute õpilaste vastuvõtu info on leitav meie kodulehelt.
Kohtumiseni koolis

tvtg.ee Uute õpilaste vastuvõtt 2018/ 2019. õppeaastaks. 26. juuni – 14. august toimub vastuvõtt järgmiselt: tavaklassi õpilaste vastuvõtt kooli kantseleis; teisipäeviti kell 10.00 - 14.00 Eksternatuuri ja üksikaineõppijate vastuvõtt toimub järgmiselt:

Tark on alati rõõmus !! Värvilist suve ja uute kohtumisteni sügisel !

[06/20/18]   Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi 12. klasside lõpuaktus toimub 21. juunil kell 17 Salme kultuurikeskuses.

Sel õppeaastal lõpetab kooli 258 abiturenti, mis on kõrgeim tulemus läbi aegade! Kolme õpilast tunnustatakse kuldmedaliga ja nelja hõbemedaliga!

Õnnitlused!

Kohtumiseni aktusel!

tvtg.ee

Sisseastumine | Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium

Alustasime uute õpilaste vastuvõttu uueks õppeaastaks.

Täpsem info:

https://tvtg.ee/sisseastumine

tvtg.ee Uute õpilaste vastuvõtt 2018/ 2019. õppeaastaks. Uuel õppeaastal avame 10. - 12. klassid. Uute õppurite vastuvõtuga alustame 3. maist 2018 3. mai – 14. juuni toimub vastuvõtt järgmiselt: tavaklassi õpilaste vastuvõtt ruumis 41; teisipäeviti kell 10.00 - 12.00 neljapäeviti kell 12.00 - ...

Jüri Ratas

Kohtusin täna Stenbocki majas Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilaste ja õpetajatega. Tänan meeldiva kohtumise eest! Soovin teile ilusat kevadet ning edu eksamite sooritamisel!

tallinn.ee

Täiskasvanute gümnaasiumite juhid ja õpetajad käisid õppereisil Taanis > Hariduse koduleht > Tallinn

https://www.tallinn.ee/est/haridus/Uudis-Taiskasvanute-gumnaasiumite-juhid-ja-opetajad-kaisid-oppereisil-Taanis

tallinn.ee 3.- 6.aprillini viibisid Eesti täiskasvanute gümnaasiumite juhid ja õpetajad õppereisil Taani Kuningriigis, seal hulgas ka tallinlased.

tvtg.ee

Kooli tutvustav video | Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium

https://tvtg.ee/kooli-tutvustav-video

tvtg.ee 12. klassi õpilaste poolt valminud video meie koolist. [video:https://youtu.be/eDXZUJLgVW4 autoplay:0]

Kaunist naistepäeva !!

Pidulikku Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamist !
Täna oli kaks imelist kontserti Pille Lille Muusikute Fondi poolt! Täname !
Samuti tunnistasime kõiki meie õpetajaid pikaajalise ja pühendunud töö eest.
Elagu Eesti !
Elagu Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium !

Our Story

Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumis: - õpib 2020. aasta seisuga 725 õpilast - töötab 29 õpetajat

Kooli ajalugu https://tvtg.ee/kooli-ajalugu

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Tule, jätka, lõpeta meiega!
Talvine vanalinn

Location

Category

Telephone

Website

Address


Kooli 2, Vanalinn
Tallinn
10133
Other High Schools in Tallinn (show all)
Tallinna Mustamäe Gümnaasium Tallinna Mustamäe Gümnaasium
Keskuse 18
Tallinn, 12911

Samm-sammult täiuslikkuse poole!

Tallinna 21. Kool Tallinna 21. Kool
Raua 6
Tallinn, 10124

Ehte Humanitaargümnaasium Ehte Humanitaargümnaasium
Ehte 9
Tallinn, 10318

Эхтеская гуманитарная гимназия с русским языком обучения расположена в районе Пыхья-Таллинн.

Tallinna Muusikakeskkool Tallinna Muusikakeskkool
Vabaduse Pst 130
Tallinn, 10920

1961.a. loodud Tallinna Muusikakeskkoolis saavad õpilased gümnaasiumi-hariduse ja professionaalse muusiku ettevalmistuse. Kooli avalikele esinemistele on oodatud nii endised ja praegused õpilased, lapsevanemad kui kõik teised muusikasõbrad!

Tallinna Järveotsa Gümnaasium Tallinna Järveotsa Gümnaasium
Järveotsa Tee 31
Tallinn, 13520

Järveotsa Gümnaasiumi leheküljelt saab jooksvalt infot koolielu eri tahkude ning tublide saavutuste ja tegijate kohta!

Tallinna Pae Gümnaasium Tallinna Pae Gümnaasium
Pae 5
Tallinn, 11414

Tallinna Lilleküla Gümnaasium Tallinna Lilleküla Gümnaasium
Kuldnoka 24
Tallinn, 10619

Teadmiste toel tegusaks!

Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium
Kreutzwaldi 25
Tallinn, 10147

Таллиннская кесклиннаская русская гимназия одна из старейших гимназий Таллина с русским языком обучения

Tallinna Tõnismäe Reaalkool Tallinna Tõnismäe Reaalkool
Pärnu Mnt. 50
Tallinn, 10119

Адрес: Пярну мнт. 50, Таллинн, Эстония

Tallinna 53.Keskkool ja Tõrva Gümnaasium Tallinna 53.Keskkool ja Tõrva Gümnaasium
Sütiste Tee 42
Tallinn, 13420

Tallinna 53.Keskkol ja Tõrva Gümnaasium Noortekohtumine on Eestis elavate erineva kultuuritaustaga noortegruppide koostööprojekt

Gustav Adolfi Gümnaasium Gustav Adolfi Gümnaasium
Suur-Kloostri 16
Tallinn, 10133

Gustav Adolfi Gümnaasium www.gag.ee

Eesti Rahvusvaheline Kool Eesti Rahvusvaheline Kool
Juhkentali 18
Tallinn, 10132

Ingliskeelne IB õpe -- IB DP, MYP, PYP http://www.facebook.com/ISEstonia