Tallinna Ülikooli üliõpilaskond / TLU Student Union

19/06/2023

[eng below]

Juba see kolmapäev on toimumas tudengitele mõeldud pidu 🤩
Selleks, et semestri lõppu tähistada on toimumas ka hea loosimäng, kus võidab nii mõndagi huvitavat 😉

Loosi võitjad kuulutatakse välja 21.06 kell 21:00, nii et minge kiiresti osalema! 🏃‍♀️
-------------------------
A party for students is already taking place this Wednesday 🤩
In order to celebrate the end of the semester, there is also a good raffle game, where you can win many interesting things 😉

The winners of the raffle will be announced on 21.06 at 21:00, so hurry up and enter! 🏃‍♀️

Tähelepanu, tudengid ja lõpetajad - sel kolmapäeval ekstra teile Peace Out at Studio 21.06 (kolmapäev).

Kooliaasta saab lõpu, aga kulub suveks ära!

Kolmapäevasele peole läheb loosi:
- Tudengielu starterpack: kast kiirnuudleid koos energilise pealejoogiga + viis piletit + 50€ krediiti kolmapäevasele peole
- Kahele õnnelikule lisaks viis piletit

Loosis osalemiseks:
- Tagi sõbrad, kellele tudengielu starterpack ära kuluks
- Pane “Going” Peace Out at Studio 21.06 (kolmapäev)

Kolmapäeva õhtul kell 21 teeme kommentaarides võitjad teatavaks.

01/06/2023

Seoses Tallinna Ülikooli rahvatantsuansambel Soveldaja kevadkontserdiga “Üks keerd suveni” on 01.06 kell 10:00 - 03.06 kell 18:00 TLÜ sisehoovis autoga liikumine piiratud. Ligipääsu ei ole sõiduvahendiga sisehoovist Vita maja taha ja Vita maja valgustehnika lao ette. Vajaliku tehnika laadimine toimub sel ajavahemikul läbi Vita ja Nova maja ning on võimalik laadida auto peale Nova maja taga estakaadilt.

Ligipääs Astra maja parklasse säilib, kuid palume 02.06, reedel alates kell 18:00 Astra maja parkla kasutamist vältida, et mitte segada kevadkontserti toimumist.

Kutsume kõiki Tallinna Ülikooli rahvatantsuansambel Soveldaja kevadkontserdile “Üks keerd suveni” Tallinna Ülikooli sisehoovis. Sündmus on kõigile tasuta!
-------
In connection with Tallinn University's folk dance ensemble Soveldaja's spring concert "One twist to the summer", 01.06 at 10:00 - 03.06 at 18:00, movement of cars in the courtyard of TLÜ is restricted. There is no access by vehicle from the courtyard behind the Vita house and in front of the lighting equipment warehouse of the Vita house. The necessary equipment is loaded during this period through the Vita and Nova houses, and it is possible to load the car from the overpass behind the Nova house.

Access to the parking lot of the Astra House will be maintained, but please avoid using the parking lot of the Astra House from 6:00 p.m. on 02.06, Friday, so as not to interfere with the spring concert.

We invite everyone to the Tallinn University folk dance ensemble Soveldaja's spring concert "One twist to the summer" in the courtyard of Tallinn University. The event is free for everyone!

19/05/2023

Üliõpilaskonna juhatusse kandideerimisperiood on pikendatud!
Saada vajalikud dokumendid 31.05ks ning sinust võib saada järgmine juhatuse liige!
Kandideerimisnõudeid saad näha täpsemalt siit: https://www.esindus.ee/kandideerimised/

Fienta | Lihtsaim viis osta ja müüa ürituste pileteid 17/05/2023

[eng below]
Hei, tudeng! 👋
18. mai on Ülemaailmne Ligipääsetavuse Teadlikkuse Päev (Global Accessibility Awareness Day)
Tule kuula arutelu digitaalsest ligipääsetavusest ning ligipääsetavast disainist ja arengust! ☘️

Arutelu juhid Berivan ja Mustafa jagavad enda kogemusi, väärtuslikke nõuandeid ja praktilisi nippe seoses ligipääsetavusega digitaalses disainis.
Ürituse eesmärk on inspireerida osalejaid kriitiliselt uurima ligipääsetavuse rolli digitaalses disainis.

Registreeri end siin :point_right: https://fienta.com/et/excurios-talks-a11y-hidden-and-unseen
--------------------------
Hey, student!👋

Looking for more information on digital design? Look no further!
May 18th is the Global Accessbility Awareness Day so we invite you to join Berivan and Mustafa in a conversation about digital accessibility practices in design & development ☘️

The event leaders Berivan and Mustafa will provide participants with valuable insights, best practices, and practical tips concerning accessibility in digital design. The goal of the event is to inspire all of you to critically examine the role of accessibility in design & development processes. You will also get a chance to network with other people who care about accessibility.
PS! Make sure you register here :point_right: https://fienta.com/et/excurios-talks-a11y-hidden-and-unseen

Fienta | Lihtsaim viis osta ja müüa ürituste pileteid Lihtsaim viis luua oma üritusele veebileht piletimüügi, osalejate registreerimise ja makselahendusega.

15/05/2023

ELU projekt “Kella viiest üheksani: tähendusrikka ELU võimalikkus koos tööandjaga”

ELU projektis “Kella viiest üheksani: tähendusrikka ELU võimalikkus koos tööandjaga” keskendusime üheskoos koos ÜTI sotsioloogia nooremteaduri Erle Neeme ja BFM-i tantsuteooria lektori Heili Einastoga sellele, et välja selgitada tööandjate hoiak ja praktika töötajate huvihariduse, harrastuste ja muude tõsiste vabaajategevuste toetamisel.

Tõsine vabaajategevus erineb tavalisest hobist eelkõige selle tegevuse korrapärase harrastamise ja eesmärkide seadmise poolest. Tõsise vabaajategevuse puhul analüüsib inimene oma tegevust ning seab eesmärgiks enda arengu. Sellisteks tegevusteks loetakse näiteks fotograafiat, tantsimist, harrastussporti ja muusikalise instrumendi õppimist.

Uuringusse oli kaasatud nii era- kui avaliku sektori tööandjad ning uurimistöö raames analüüsisime, kuidas erinevad tööandjad suhtuvad oma töötajate tõsiste vabaajategevuste toetamisse.

Eneselegi üllatuseks leidsime, et mõningad tööandjad on oma lähenemisviisides märkimisväärselt vastutulelikumad kui teised. Erasektorisse kuuluvad tööandjad paistsid silma oma paremate võimaluste ja paindlikkusega töötajate vabaajategevuste toetamisel, samas kui avaliku sektori tööandjad toetasid töötajaid eelkõige sportimisel ja meeskonnaürituste korraldamisega.

Tööandjad, kes soodustavad töötajate osalemist vabaajategevustes, usuvad, et see aitab kaasa töö ja eraelu tasakaalu saavutamisele ning seega ka töö tulemuslikkusele. Siiski märkisid mõned tööandjad, et võib esineda takistusi, mis ei võimalda neil kõigi töötajate vabaajategevuste ideede ja toetamisega kaasa minna.

Enamasti olid need takistused seotud piiratud finantsiliste võimalustega või sellega, et tööandja ei näe nende tegevuste kasulikkust töökeskkonna vaatenurgast. Kehv finantsvõimekus oli levinuimaks probleemiks just avaliku sektori tööandjate seas.

Positiivne oli tõdeda, et hoolimata kohati madalast võimekusest töötajate vabaajategevusi toetada, pidasid enamus tööandjaid töötajate toetamist oluliseks või lausa väga oluliseks ning otsisid selleks täiendavaid võimalusi.

Meie uurimistöö tulemused näitavad selgelt, et töötaja huviharidusel, harrastustel ja muudes tõsistes vabaajategevustes osalemine on oluline nii töötaja kui ka tööandja jaoks. Seetõttu on tähtis, et tööandjad oleksid oma töötajate vabaajategevuste toetamisel vastutulelikumad ning toetaksid neid, et tagada tasakaalustatud ja tulemuslik töökeskkond.

Kokkuvõttes peaksid tööandjad pakkuma oma töötajatele võimalusi eesmärgistatud tegevusteks väljaspool tööaega, sest see toetab töötaja motivatsiooni ja töö- ning eraelu tasakaalu.

Kuna uuringu viisime läbi iseenda tööandjatega, siis oli sellel ka otsene mõju meile endile. Saime oma tööandjaga avada diskussiooni meie, kui töötajate, vaba aja veetmisviiside toetamise üle, mis kindlasti pani tööandjaid sellele rohkem mõtlema ja mõnel juhul päädis arutelu lausa töötajate täiendavate vabaajategevuste toetamisega. Arutelu, ja võimalus enda tööandjaid paremate tingimuste loomiseks mõjutada, aitas kindlasti projekti läbiviimisel motivatsiooni üleval hoida ning muutis projekti meie enda jaoks väga tähendusrikkaks.

Seetõttu soovitame kõigil, kes end ELU ainesse registreerivad, valida kindlasti projekt, mis neid päriselt kõnetab ja mille püüeldav tulem neid motiveerib. Nii on võimalik ELU aine tõsiselt nauditavaks ning võibolla isegi tõsiseks vabaajategevuseks muuta!

ELU kursuse juhendajad: Erle Neeme, Heili Einasto
ELU kursusel osalejad: Liis Lipp, Karin Kitt, Lisete Tagen, Berta Kaleva, Jekaterina Fedotova, Bert Kallas, Agne Aruväli, Hele-Riin Vackermann, Gendra Kotsar, Armin Heinsaar, Martin Lein, Birgit klopp, Kalli Jaago, Doris Saalits, Heily Voodla, Anastassia Šipilova, Angelina Dolgopolaja, Aleksandra Muravjova, Jekaterina Zaprudskaja, Kristin Annsoo, Tanel Laanmäe.

TUDENGITE TÖÖOOTUSTE JA EESTI TÖÖANDJATE ATRAKTIIVSUSE UURING 2023 14/05/2023

[ENG BELOW]
Kes on atraktiivsed tööandjad aastal 2023? Sina otsustad!
Ettevõtted mõtlevad üha rohkem sellele, kuidas pakkuda noortele paremaid töötamisvõimalusi. Selleks
viib Instar juba 14 aastat Eesti kõrgkoolide tudengite hulgas läbi tööandjate atraktiivsuse uuringut.
Palume Sul vastata uuringule - vastamine võtab aega umbes 20 minutit.

Kas juba mainisime, et loosime ka auhindu! Loosi läheb:
* SPA-majutus kahele suvises Pärnus
* 5 Instar poolt läbi viidud mentorluspaketti, mis puudutavad olulisi teemasid, leidmaks endale hea
töökoht

Loosimises osalemiseks jäta kindlasti küsitluse lõppu oma e-posti aadress.
Vasta uuringule siin: https://www.surveymonkey.com/r/tudengidAT2023

Kui Sul tekib meile küsimusi ja ettepanekuid, ole hea ja kirjuta meile [email protected]

Ette tänades,
Instar
Tööandja brändingu agentuur
.......................................
Are you curious about the most attractive employers of 2023?
Well, now you have the opportunity to decide it yourself!

For over 14 years, Instar has been conducting a survey to determine the attractiveness of employers
among students in Estonian higher education institutions. We invite you to participate in this survey,
which should take approximately 20 minutes to complete.

Also did we mention? YOU have the opportunity to win the following prizes!
* 1 Spa package for two in Estonia’s summer capital – Pärnu!
* 5 personal brand and career sessions by Instar experts.
To enter the draw please leave you e-mail after finishing the survey.

Answer the survey here https://www.surveymonkey.com/r/TUDENGIDAT2023?lang=en

If you have questions or comments regarding the survey please let us know via e-mail [email protected]

Best Regards,
Instar
Employer Branding Agency

TUDENGITE TÖÖOOTUSTE JA EESTI TÖÖANDJATE ATRAKTIIVSUSE UURING 2023 Take this survey powered by surveymonkey.com. Create your own surveys for free.

Konverents “Turundus + inseneeria = ?” 10/05/2023

TTK Turundusklubi kutsub Tallinna Ülikooli tudengeid konverentsile “Turundus + inseneeria = ?”, mis on suunatud kõigile turundus- ja inseneeriahuvilistele tudengitele ning teistele huvilistele!

🗓️ MILLAL? 12. mail 2023
🕒 MIS KELL? algusega kell 15.00
📍 KUS? Tallinna Tehnikakõrgkoolis (ruumis B311)
🎟️ REGISTREERIMINE: fienta.com/et/konverents-turundus-inseneeria

Näeme 12. mail Tallinna Tehnikakõrgkoolis!"
https://fb.me/e/2Q0oemN91

Konverents “Turundus + inseneeria = ?” R 12. mai kell 15:00 - 18:00

09/05/2023

See nädal oleme avatud ainult kahel päeval:
Teisipäeval: 10:00-15:00
Reedel: 10:00-15:00
----------------------------------------------------
This week we are open on two days:
Tuesday: 10:00-15:00
Friday: 10:00-15:00

03/05/2023

Võida kaks piletit sel reedel toimuvale Tallinna Ülikooli Maskiballile! 🤩
Tahaksid veeta ühe mõnusa õhtu nautides head sööki, jooki ja meelelahutust? Me leidsime sulle lahenduse!
Loosime välja kokku 6 piletit, mille saavad endale 3 õnelikku võitjat🤗
Loosis osalemiseks:
1) Panna Facebookis Maskiballi evendile "going"👌
2) Tägida sõber, kelle võtaksid sellele lõbusale õhtule kaasa!💁‍♀️
Võitja kuulutame välja juba homme
Näeme seal!💃
-------------------------------------------
Win two tickets to the Tallinn University Masquerade Ball taking place this Friday!🕺
Do you want to spend a pleasant evening enjoying good food, drinks, and entertainment? We have a solution for you!😳
We are giving away a total of 6 tickets, which will be won by 3 lucky winners🤩
1) To participate in the draw put "going" to the Masquerade Ball event on Facebook🤙
2) Tag a friend whom you would like to take along to this fun evening!🙋‍♀️
We will announce the winner tomorrow
See you there!🫶

-

Tallinna Ülikooli liikumiskuu 2023 30/04/2023

[ENG below]
Käes on aeg, millal stardib Tallinna Ülikooli Liikumiskuu!😊

Liikumiskuu eesmärgiks on toetada Tallinna Ülikooli liikmeskonnas ja nende lähedastes liikuva eluviisi kujunemist. 👍

Kui teha maikuus vähemalt seitsmel päeval 8000 sammu osaled peaauhindade loosimises! Loe rohkem https://www.tlu.ee/liikumiskuu. 🤓
-------------
It's time for Tallinn University's Health Orientation Month to start!😊

The goal of The Health Orientation Month is to support the development of an active lifestyle in the members of Tallinn University and their loved ones.👍

If you take 8,000 steps in at least seven days in May, you will be entered into the grand prize draw! Read more at https://www.tlu.ee/en/OrientationMonth 🤓

Tallinna Ülikooli liikumiskuu 2023 Kutsume kõiki Tallinna Ülikooli tudengeid, õppejõude, töötajaid ja nende lähedasi osalema liikumiskuul. Liikumiskuu toimub ka sel aastal terve maikuu jooksul ajavahemikus 1.–31. mai 2023. Ürituse eesmärk on Tallinna Ülikooli liikmeskonnas liikuva eluviisi kujunemise toetamine kuu aega ke...

26/04/2023

[eng below]

Järgmine nädal võimalik ka tantsukursustel osaleda, et saada jalg käima maskiballi jaoks!🥰
Üritus: https://fb.me/e/EbBUK7H1
-----------
Next week it is also possible to participate in dance classes to get ready for the TLU masquerade ball!
Event: https://fb.me/e/EbBUK7H1

[ENG below]

Kui mõtled, et tahaksid väga tulla ballile, aga tantsuoskused on roostes, siis ära muretse - me leidsime ka Sulle lahenduse!

2. ja 4. mail toimuvad Tallinna Ülikoolis tantsutunnid, kus saab enda kõverad liigutused sirgeks lihvida! 🕺💃

Kursustele peab eelnevalt registreerima kuid hea uudis on see, et need on TASUTA!🤩
Mis muud kui otsi tantsukingad üles ja registreeri end alloleval lingil❗️

https://forms.gle/7gFJAsvEPBQgzvyC9
------------
Are you eager to attend the ball, but feeling a bit self-conscious about your rusty dance skills? Fear not, as we have the perfect solution for you!😎

We are offering dance classes on May 2nd and 4th to help you improve your moves and become the belle or beau of the ball! 💃🕺

The best part? These classes are completely FREE! However, you do need to register in advance, so don't delay and sign up now using the link below🔗

https://forms.gle/7gFJAsvEPBQgzvyC9

Dust off your dancing shoes and get ready to show off your new moves on the dance floor!

Tallinna Ülikooli Maskiball – BaBash GateMe 24/04/2023

[eng below]

TLÜ maskiballi piletid on nüüd müügil vaid 5€ (PIIRATUD KOGUSES) ! 💕

Kes soovib osaleda heategevuslikus loosis, siis maksab vaid 3€ juurde tavapiletile ja saab lisaks südamerahule ka mõnusaid auhindu sponsoritelt! 😳🤗

Piletid saadaval siit 👉 https://gateme.com/event/98273/?fbclid=IwAR3VbWUFn1e7ECRkJDko-XFCfgQg1jS8M-bKrOKP_O7qyBw4g6QMtKxSmIo
------------------------------------------------------------------------------
Tickets for the TLU mask ball are now on sale for only €5 (LIMITED OFFER! 💕

If you want to participate in the charity raffle, you pay only €3 more than the regular ticket and you will get nice prizes from the sponsors in addition to a peace of mind! 😳🤗
Tickets available here 👉 https://gateme.com/event/98273/?fbclid=IwAR3VbWUFn1e7ECRkJDko-XFCfgQg1jS8M-bKrOKP_O7qyBw4g6QMtKxSmIo

Tallinna Ülikooli Maskiball – BaBash GateMe Friday, 5 May 19:00 @ Tallinna Õpetajate Maja - buy tickets, see who's going!

Photos from Tallinna Ülikooli üliõpilaskond / TLU Student Union's post 23/04/2023

TLÜ ÜK esindus osales Eesti Üliõpilaskondade Liidu XXVII üldkoosolekul, mis toimub 22.-23. aprillil Tallinna Tehnikaülikoolis. Kevadine üldkoosolek oli üks aasta olulisemaid, kuna lisaks 2022. aasta tegevus- ja majandusaasta aruande teatavaks võtmisele, oli päevakorras EÜL volikogu, järelevalve komisjoni ja juhatuse liikmete valimised.

Lisaks arutati võimalusi huvikaitse esindamise aktiivsuse võimestamist ja EÜL struktuuri võimalikku muudatust tulevikus.

EÜL uueks juhiks valiti EÜL kommunikatsioonijuht Katariina Järve ja juhatuse liikmeks Lennart Mathias Männik, TLÜ ÜK juhatuse liige sotsiaalpoliitika valdkonnas!

Palju õnne ja õnnestumisi selles ametis, Lennart!

19/04/2023

[eng below]

Veel on täpselt jäänudki nädal aega, et tellida endale TLÜ sõrmus. 🤯🤩😁

Sõrmuse suuruse proovimiseks on sul võimalik seda minna proovima veel järgnevatel kuupäevadel: 21.04, 24.04-27.04.

Sõrmuse proovimiseks palun leppida aega kokku eelnevalt [email protected] 👍

Sõrmuse tellimuse saad vormistada siin: https://forms.gle/ZVDanuhP4ncb3Xru6
----------------------------------
There is exactly one week left to order a TLU ring. 🤯🤩😁

To try the size of the ring, you can try it on on the following dates: 21.04, 24.04-27.04.

To try on the ring, please make an appointment in advance [email protected] 👍

You can order the ring here: https://forms.gle/ZVDanuhP4ncb3Xru6

Photos from Tallinna Ülikooli üliõpilaskond / TLU Student Union's post 14/04/2023

[eng below]
Reede õhtu, klubis pole õhku 🎶
Väsitav nädal on selja taga ja nüüd on just hea aeg tähistada!😁

Pakume teile võimaluse ennast kirja panna tudengilisti, mille kaudu saate klubi Studio sellel nädalavahetusel olevatele pidudele väga mõnusalt tudengisõbralikel tingimustel! 😇

1) OI-EI at Studio 14.04 👉 https://forms.gle/hdZLxvrxNHUJmHNK6
2) Queens at Studio 15.04 👉 https://forms.gle/VzAqnWJ9sARgam6J7

Listid avatud mõlemal päeval kella 22:00ni.
Võtke sõbrad kaasa ja nautige nädalavahetust!😊
--------------------------------------------------------------------------
Friday night, there is no air in the club 🎶
The tiring week is behind us and now is a good time to celebrate!😁

We offer you the opportunity to register yourself on the student list, through which you can enjoy club Studio's parties for this weekend under student-friendly conditions! 😇

1) OI-EI at Studio 14.04 👉 https://forms.gle/hdZLxvrxNHUJmHNK6
2) Queens at Studio 15.04 👉 https://forms.gle/VzAqnWJ9sARgam6J7
Lists open both days until 22:00.
Bring your friends and enjoy the weekend!😊

Photos from Tallinna Ülikooli üliõpilaskond / TLU Student Union's post 12/04/2023

[eng below]

Veel homseni on sul võimalik hääletada volikogu valimistes!🤩🤩
Iga hääl loeb ning kui sa tahad, et just sinu instituudi esindaja pääseks volikokku, siis kindlasti anna oma hääl! 💪

Osalejate tutvustused on mõlemakeelselt olemas antud postitusel.

Hääletada saab siit: https://www.esindus.ee/volikogu-valimised/
--------------------------------------------------------------------------
Until tomorrow you can still vote for the representative council elections. 🤩🤩

Every vote counts, and if you want your institute's representative to get into the council, be sure to cast your vote! 💪

The introductions of the participants are available in both languages ​​on this post.
You can vote here: https://www.esindus.ee/en/student-representative-council-elections/

Photos from Tallinna Ülikooli üliõpilaskond / TLU Student Union's post 08/04/2023

[eng below]

On alanud volikogu valimiste hääletusperiood!🤩🤩
Hääletada saab 03.04-14.04.
Iga hääl loeb ning kui sa tahad, et just sinu instituudi esindaja pääseks volikokku, siis kindlasti anna oma hääl! 💪

Osalejate tutvustused on mõlemakeelselt olemas antud postitusel.

Hääletada saab siit: https://www.esindus.ee/volikogu-valimised/
--------------------------------------------------------------------------
The voting period for council elections has started!🤩🤩
You can vote from 03.04 to 14.04.
Every vote counts, and if you want your institute's representative to get into the council, be sure to cast your vote! 💪

The introductions of the participants are available in both languages ​​on this post.
You can vote here: https://www.esindus.ee/en/student-representative-council-elections/

Photos from Tallinna Ülikooli üliõpilaskond / TLU Student Union's post 05/04/2023

Tudengite toimetuleku lubadused ⁉️ loe👇vaata👉

Koalitsiooniläbirääkimiste viimased päevad on käes! Enne kokkulepete lukkupanemist helistas TÜÜE .ut Tallinnasse ja kutsus pardale hüppama veel viimaseid jõupingutusi kaasa tegema, et koalitsioonileppesse siiski tudengitoetuste tõus sisse kirjutataks! ✍️

Käisime kiirelt koalitsiooniläbirääkijatele meelde tuletamas, millised olid nende konkreetsed lubadused ja kuidas me, kõikide tudengite nimel, nende täitmist ootame! 📌

Alustasime taas Stenbocki eest, suundudes edasi peakontorisse, edasi ja kontoritesse, kus kõikjal riputasime üles plakatid nende lubadustega ja meie sõnumiga
Tartu kolleegid alustasid eest ja käisid erakondade Tartu kontoritest läbi!🏃‍♀️
Seisame tudengiesindajatega ühtselt õlg õla kõrval ja sirge seljaga ja 200km meie vahel pole miskit!🫡

Täname ka kõiki erinevaid meediaväljaandeid, kes olid kohal ja aitasid võimestada tudengite sõnumit! .ee ning teised, kes kaugelt meid märkasid ja teisiti sõnumid edastasid 🥹🌐

I ja II foto 📸

Now we wait 😰👀

05/04/2023

Üliõpilased ei jäta jonni: tudengitoetuste tõstmist minnakse nõudma valitsushoonesse ja erakondade kontoritesse

Täna, 5. aprilli hommikul lähevad üliõpilasesindajad Stenbocki majja ning koalitsioonikõnelusi pidavate erakondade kontoritesse, et riputada üles plakatid, millega nõutakse tudengitoetuste tõstmist. Aktsiooni peasõnumiks on „Aitäh, et lubasite“, millega üliõpilasaktivistid viitavad kuuldustele, et vaatamata erakondade valimiseelsetele lubadustele ei tõsteta uue koalitsioonilepingu kohaselt üliõpilastele mõeldud toetusi.

Algatuse aluseks on mõned nädalad tagasi koalitsioonikõnelusi pidavatele erakondadele saadetud mitmete üliõpilasesinduste ühine avalik pöördumine, milles osutati vajadusele tõsta vajaduspõhist õppetoetust ning suurendada kõrgkoolidele mõeldud tulemusstipendiumi fondi kogusummat. Kuna neid soove vihjete kohaselt uues koalitsioonilepingus ei täideta, tegid tudengiesindused valmis plakatid, kus tuuakse välja iga kõnelustel osaleva erakonna valimiseelsed lubadused seoses üliõpilaste ja nendele mõeldud toetuste tõstmisega. Plakatitele on juurde lisatud iroonilisel kujul tänusõnad vähemalt lubamise eest.

Eesti Üliõpilaskondade Liidu asejuht Kristin Pintson sõnab, et algatusega soovitakse tudengite praegusele majanduslikule seisule juhtida täiendavat tähelepanu. „On äärmiselt kahetsusväärne kuulda, et koalitsioonikõnelusi pidavad erakonnad on otsustanud jätkuvalt üliõpilaste kehvast majanduslikult olukorrast mitte välja teha,“ sõnab Pintson. Ta leiab, et praegune algatus võiks panna poliitikuid leidma viisi, kuidas riigieelarvest leida vahendeid ka üliõpilaste toetamiseks. „Loodame, et meie aktsioon leiab valitsuskabinettides enne koalitsioonilepingu sõlmimist kõlapinda ning mõjub poliitikutele viimase äratuskellana, sest üliõpilaste majanduslikud väljavaated on viimaste aastatega kardinaalselt halvenenud,“ viitab Pintson järsule elukalliduse tõusule ning asjaolule, et tudengite riigipoolsed toetused pole tõusnud viimased kümme aastat.

Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse aseesimees Hanna Britt Soots sõnab, et eriti oluline on tõsta just üliõpilastele suunatud vajaduspõhist õppetoetust. „Ettevõtmise eesmärk on näidata, et me ei vaiki enne, kui tudengitele on toimetulekuks riigi poolt loodud inimväärsed tingimused,“ sõnab Soots. Poliitikute ükskõiksus üliõpilaste seisu kohta tekitab Sootsile nördimust ning viitab tema jaoks asjaolule, et riik ei väärtusta tudengeid kõrghariduse toimimisel piisavalt tähtsa osana. „Üks asi on kõrghariduse rahastus üldises plaanis, mille alla kuuluvad õppekavade arendamine, infrastruktuuri täiustamine ning õppejõudude palgad. Täiesti teine asi on aga tudengite kui kõrghariduse alustalaks oleva ühiskonnagrupi toimetulek, mis meie poliitikutele justkui üldse korda ei lähe,“ selgitab Soots plakatite tähendust ning eesmärki.
Plakatid riputatakse üles Tallinnas valitsushoonesse ning Reformierakonna, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna peakontoritesse, Tartus Raekoja hoonesse ning Reformierakonna Tartu kontorisse. Lisaks kuvatakse sõnumit järgmisel kahel päeval ka mitmetel Tallinna linnaekraanidel. Ettevõtmist korraldavad Eesti Üliõpilaskondade Liit ning Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli üliõpilaskonnad.

Tallinnas koordineerivad plakatite kohaletoimetamist EÜL ja Tallinna Ülikooli üliõpilaskond. Kell 10 paigaldatakse plakatid Stenbocki majja, kell 10.30 Reformierakonna peakontorisse (Tõnismägi 9), kell 11.00 Sotsiaaldemokraatide peakontorisse (Toompuiestee 16) ning kell 11.30 Eesti 200 peakontorisse (Kalasadama 4a). Tartus paigaldavad plakateid Tartu Ülikooli üliõpilaskonna liikmed, kell 10 viiakse plakatid Tartu Raekoja majja ning kell 10.30 Tartu Reformierakonna kontorisse (Küütri 14).

Photos from Tallinna Ülikooli üliõpilaskond / TLU Student Union's post 30/03/2023

[eng below]
Veebruarikuu tegu on teie ees - Wellness day 2023!🤩🥰🥳

Meediumi korraldatud Wellness Day tagas tõeliselt nauditava päeva neile, kes osalesid!

Tegemist oli esmakordse üritusega, mis suutis kogu ülikoolipere ühendada🫶

Üritus tuli suur ja vägev - päeva jooksul korraldati ära 8 lahedat tegevust, mida sponsoreeris 13 ettevõtet! 💕

Tervist sai turgutada nii füüsiliselt kui ka vaimselt - näiteks oli päeva jooksul võimalik teha pilaatest, õppida selgeks erinevaid tantse, olla teraapiakoera seltsis kui ka saada ekspertide käest teada, kuidas peaks toituma ning mis tagab ühe mõnusalt kosutava une õhtul. Võimalusi enda kosutamiseks oli nii mitmeid, et ei jaksa ära nimetatagi 🤯

Õhtu lõppes meeleolukalt Hiiu P***s, kus toimus toimus tudengi Stand-Up - nagu öeldakse, siis naer on terviseks. Esines tudengibänd GENIALISTID, tehti bingot ning tänati kõik, kes aitasid selle toreda päeva korda saata 🥁🎹🎤

Meie kõik oleme igastahes väga tänulikud Meediumile ja nende meeskonnale, et suutsid nii vapustava ürituse korda saata ning loodame, et traditsioon jätkub ka edaspidi😊👍
---------------------------------------------------------------------------------------------
The act of February is in front of you - Wellness day 2023!🤩

The Wellness Day organized by Meedium ensured a truly enjoyable day for those who attended!

It was a first-time event that was able to unite the entire university family 🫶

The event was big and powerful - 8 cool activities sponsored by 13 companies were organized during the day! 💕

Health could be boosted both physically and mentally - for example, during the day it was possible to do a pilates, learn different dances, be in the company of a therapy dog, as well as learn from experts how to eat and what ensures a pleasantly restful sleep in the evening. There were so many ways to refresh yourself that we can't even name them 🤯

In any case, we are all very grateful to Medium and their team for being able to organize such a fabulous event, and we hope that the tradition will continue in the future😊👍

Photos from Tallinna Ülikooli üliõpilaskond / TLU Student Union's post 28/03/2023

Soovid arendada juhtimisoskust, panna proovile oma loomingulisust ning osta endale kuu lõpuks ka midagi paremat kui kiirnuudlid? 🍜🤔

Või tead hoopis sõpra, kes otsib uut väljakutset? 😎

Ära maga maha lahedat võimalust osaleda kahes projektis, mille eesmärk on teha meie tudengite elu toredamaks 💕

Küsimuste korral kirjutage julgelt!

Photos from Tallinna Ülikooli üliõpilaskond / TLU Student Union's post 27/03/2023

[eng below]

Ilusat vahenädala algust kõigile!🤩

Vahenädalast tulenevalt on üliõpilaskonna kontor avatud see nädal erinevatel aegadel:
esmaspäeval 10:00-13:00 ja 10:00-13:00

Ülejäänud aja oleme kinni!
----------------------------------------------------------------------------------------------
Have a nice start to the intermediate week everyone!🤩

Due to the intermediate week, the Student Union office is open at different times this week: Monday 10:00-13:00 and Friday 10:00-13:00.

The rest of the time we are closed!

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Meie lugu / Our Story

Ole toimuvaga kursis! / To know what's happening, keep your eye on our page : www.esindus.ee

Jälgi meid ka Instagramis/ Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/tluesindus.ee/

Videos (show all)

Mine valima! / Go vote!
Viimane päev kandideerimiseks!
Kandideeri volikokku!
TLÜ üliõpilaskonna üliõpilasnõukogude valimised/ Elections of ...

Location

Telephone

Website

Address


Narva Mnt 29
Tallinn
10120

Opening Hours

Monday 10:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Tuesday 10:00 - 12:00
13:00 - 14:00
Wednesday 10:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Friday 11:00 - 14:00
Other Community Colleges in Tallinn (show all)
Tallinna Majanduskool Tallinna Majanduskool
Tammsaare Tee 147
Tallinn, 12915

Tallinna Majanduskoolis on võimalik alustada õpinguid 15 erineval kutseõppe õppekaval!

Tallinna Ülikooli kommunikatsiooni ja ajakirjanduse õpe Tallinna Ülikooli kommunikatsiooni ja ajakirjanduse õpe
Narva Mnt 29
Tallinn, 10120

Tallinna Ülikooli noorim instituut: rahvusvaheline, innovatiivne, värske!

Moreno Keskus MTÜ Moreno Keskus MTÜ
P. Süda 1
Tallinn, 10118

Tallinna Psühhodraama Kool koolitab psühhodraama rakendajaid, lavastajaid (CP) ja koolitajaid (TEP

KÜN - TLÜ Haridusteaduste Instituudi Üliõpilasnõukogu KÜN - TLÜ Haridusteaduste Instituudi Üliõpilasnõukogu
Narva Maantee 25, Terra Maja, Ruum T-404
Tallinn, 10120

Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi üliõpilasnõukogu KÜN lehekülg- ole meiega!

TLÜ Aasia uuringud TLÜ Aasia uuringud
Uus-Sadama 5
Tallinn, 10120

Kogunemiskoht Aasia uuringute osakonna töötajatele, üliõpilastele ja teistele Aasia-huvilistele

TLÜ LTI Ökoloogia keskus TLÜ LTI Ökoloogia keskus
Uus-Sadama 5
Tallinn, 10120

Ökoloogia keskus on teadus- ja arenduskeskus, kus teadlased tegelevad veega seotud ökosüsteemidega

EKA Fotograafia EKA Fotograafia
Põhja Pst 7
Tallinn, 10412

Sellel lehel tutvustatakse Eesti Kunstiakadeemia fotograafia osakonna töid ja tegemisi. In this pag

TalTech mehaanika ja tööstustehnika instituut TalTech mehaanika ja tööstustehnika instituut
Ehitajate Tee 5
Tallinn, 19086

Ruum U05-234; Tallinna Tehnikaülikool; Ehitajate tee 5; 19086 TALLINN; e-mail: ruth.kulbas@taltech.

TalTech Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut TalTech Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut
Ehitajate Tee 5, NRG õppehoone
Tallinn, 19086

Tahaksid luua uut tüüpi roboteid ja droone, mis hakkaksid tulevikus tähtsaid ülesandeid täitma?

Alushariduse õpe - Tallinna Ülikool Alushariduse õpe - Tallinna Ülikool
Narva Mnt. 25
Tallinn, 10120

Tallinna Erateeninduskool Tallinna Erateeninduskool
Sõle 3
Tallinn, 10614

Tallinna Erateeninduskool - 23 года мастерства. Обучаем и содействуем в трудоустройстве.

REIN SIIMU TAIJI KOOL REIN SIIMU TAIJI KOOL
Sakala 14
Tallinn, 10141

Vana Yang Taiji Tallinnas, Pärnus, Tartus ja Virtsus. Õpime ja harjutame taiji abil sisemist Jõudu.