Eesti Üliõpilaskondade Liit

Eesti Üliõpilaskondade Liit

Comments

Uus diskussioonisaade “Oma tõde” kutsub külalisi ETV+ stuudiosse. Saates jutustatakse probleemidest ja teemadest, mis on väga olulised meie ühiskonna jaoks. Iga lugu on konkreetse inimese probleem, millega ta on kokku puutunud oma igapäevaelus. Järelikult erajuhult üldiseks, avaldatakse meie ühiskonna valupunkte ja vaidlusmomente, mis on kooskõlas arutava probleemiga. Saatekangelased on tavalise, inimesed, kes on valmis jutustada oma lugu stuudios. Leida probleemi lahendustee abistavad eksperdid: ministrid, ametnikud ja oma valdkonna professionaalid. Kui te tahate vaadata, kuidas valmistatakse telesaated, külastada stuudiod, kus toimub otsene eeter, ja kui tahate tutvuda saatejuhtidega ja teehnilise rühmaga, siis me pakuks teile osaleda saate “Oma tõde” salvestamises. Kui tahate saada rohkem infot, täitke ankeeti. Saate “Oma tõde” läheb ETV+ eetrisse alates septembrist. Новая дискуссионная передача “Своя Правда” на ETV+ приглашает в студию зрителей! Передача рассказывает об острых проблемах и спорных вопросах, которые волнуют наше общество. Каждая история - это проблема конкретного человека, с которой он столкнулся в своей повседневной жизни.Таким образом, путем "от частного к общему", становятся видны основные болевые точки и спорные моменты, которые касаются данной проблематики в целом. Герои передач это люди, готовые поделиться своей историей. Помогать разбираться в ситуации и находить решение будут эксперты: министры, чиновники, профессионалы своего дела. Если вы хотите увидеть телевизионную кухню изнутри, посмотреть откуда выходят в эфир передачи ETV+ или познакомиться с ведущими и технической командой - не упустите шанс сделать это. Для того, чтобы получать приглашения на съёмки ток-шоу “Своя правда” и другие программы ETV+, заполните анкету. “Своя правда” выйдет в эфир телеканала ETV+ уже в сентябре 2019 https://forms.gle/QMU3UAa7fsSJVMLE7
Tere, head üliõpilaste katuseorganisatsiooni liikmed. Kuhu on kadunud üliõpilaskultuuri, sotsiaalseid suhteid ja oskuseid, üleülikoolilist läbikäimist ning koostööd soodustavad Tallinna Tudengipäevad, mis veel kümmekond aastat tagasi oli päris heas seisus? Seda eest vedanud ning EÜL alla kuulunud sihtasutus on kustutatud, domeen registreeritud kellelegi eraisikule. Mitmed lennud pealinna tudengeid ei tea olnud toredast traditsioonist midagi ning tundub, et pealinnas käiakse ainult loengus ja tööl? Kas poleks aeg selline traditsioon taas ellu kutsuda või on 2018 tudeng sootuks teine, kui seda 2000 alguspäevil? Tõnu endine pealinna tudeng ning tudengipäevade korraldaja mitmed aastad
Täna kogunes EÜLi volikogu Tartu Kõrgemas Kunstikoolis, et voolida meie haridusmaastikku paremaks ja kaunimaks 😊✨🎨🙃
#OpenCall for students! Join the #ModelASEM8 in #Myanmar this November to experience diplomacy first-hand! Apply here: https://goo.gl/ARS6sR
#OpenCall for students! Join the #ModelASEM8 in #Myanmar this November to experience diplomacy first-hand! Apply here: https://goo.gl/ARS6sR

Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) on 1991. aastal asutatud üliõpilaste katusorganisatsioon. www.eyl.ee

Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) on 1991. aastal asutatud üliõpilaste katusorganisatsioon, mis esindab tudengite hariduslikke, kultuurilisi, majanduslikke ja sotsiaalseid huve ning kaitseb nende õigusi.

Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) on 1991. aastal asutatud üliõpilaste katusorganisatsioon. www.eyl.ee

Täna toimus European Students' Union - ESU esimene virtuaalne üldkoosolek (BM78), mis tavatingimustes oleks sel korral aset leidnud Horvaatias. ESU üldkoosolek toimub kaks korda aastas ning sellel osalevad Euroopa riiklike üliõpilasesinduste katuseorganisatsioonide esindajad.

Eesti Üliõpilaskondade Liidu poolt osales volikogu juhataja Joonatan Nõgisto ja olenemata sellest, et osalejaid oli üle seitsmekümne, läks koosolek igati sujuvalt. Muuhulgas kinnitati ESU eelarve ning tehti otsus pikendada juhatuse mandaati.

Järgmine BM toimub hetkeseisuga sügisel Ungaris ning ülejärgmise toimumiskoha otsustab erandkorras ESU laiendatud juhatus. ESU 80. üldkoosoleku korraldajateks on kandideerimas nii EÜL kui ka FEF - Fédération des Etudiant.e.s Francophones Belgiast. Otsus langetatakse hiljemalt juunikuu lõpuks.

Illustreeriv pilt on pärit eelmiselt BM-ilt, mis toimus 2019. aastal Maltal.

surveymonkey.com

STUDENT LIFE DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Eesti Üliõpilaskondade Liidu Euroopa katusorganisatsioon European Students' Union - ESU viib läbi üleeuroopalist uuringut, et kaardistada üliõpilaste õpikogemusi ja elukorraldust COVID-19 pandeemia ajal.

Kogutud sisendi baasil loob uuringumeeskond juhised, kuidas tudengeid kriisi ajal parimal viisil toetada. Mida rohkem on vastajaid Eestist, seda rohkem teadvustatakse juhendi koostamisel ka meie üliõpilaste hetkeseisu, nii et tasub oma hääl kuuldavaks teha!

Ingliskeelset küsimustikku saab täita alljärgneval lehel: https://www.surveymonkey.com/r/KXDTC7L

Rohkem infot uuringu kohta (samuti inglise keeles):
https://www.esu-online.org/?news=how-is-your-student-life-during-the-covid-19-pandemic-take-this-survey

surveymonkey.com Take this survey powered by surveymonkey.com. Create your own surveys for free.

eyl.ee

EÜL-i pöördumine haridus- ja teadusministrile - Eesti Üliõpilaskondade Liit

Eesti Üliõpilaskondade Liit saatis täna haridus- ja teadusminister Mailis Repsile pöördumise, milles kutsub kõiki osapooli näitama solidaarsust tudengkonnast majanduslikku abi vajava osa suhtes.

Pöördumine on avaldatud täies mahus EÜL-i kodulehel.

eyl.ee Eesti Üliõpilaskondade Liit saatis 23/04/2020 haridus- ja teadusminister Mailis Repsile pöördumise seoses eriolukorraga. Loe lähemalt!

Veel on mõni päev aega, et Eesti Üliõpilaskondade Liidu volikogu või järelevalvekomisjoni liikmeks kandideerida. Tasub kiirustada! ⏳

Loe kandideerimise kohta lisa:
https://eyl.ee/volikogu-2020/
https://eyl.ee/jvk-2020/

Tänasest on avatud kandideerimine Eesti Üliõpilaskondade Liidu volikogu koosseisu ja ka järelevalvekomisjoni liikmeks!

Kandideerida saab kuni 24.04.2020 ning kandideerimisdokumendid tuleb saata EÜLi e-postile [email protected].

Täpsemad juhised kandideerimiseks leiab EÜLi kodulehelt 👇

Järelevalvekomisjoni lisainfo: https://eyl.ee/jvk-2020/
Volikogu lisainfo: https://eyl.ee/volikogu-2020/

hm.ee

Eestimaa õpib ja tänab | Haridus- ja Teadusministeerium

Eesti Üliõpilaskondade Liit kutsub üles tunnustama häid haridustöötajaid!

Kuni 26. aprillini saab esitada Haridus- ja Teadusministeeriumile oma nägemuse sellest, kes väärivad tunnustamist Eesti haridusvaldkonnas. Lisaks aasta õppejõu esitamisele saab tudeng näiteks nimetada aasta õppeasutuse juhi, aasta haridusteo, aasta hariduse sõbra, kuid miks mitte ka aasta tugispetsialisti!

EÜL toetab Haridus- ja Teadusministeeriumi üleskutse põhimõtet kahe käega:
“Tunnustamine ei maksa midagi, aga selle mõju ja tähendus on suur – sellega võib teha tunnustavale palju head ja sellest on palju võita eriti just tänases eriolukorras.”

Loe lisa ja esita oma kandidaadid:
www.hm.ee/gala/

hm.ee Eriolukorras ja distantsõppe tingimustes on eriti oluline tunnustada kõiki Eesti haridustöötajaid, kes on pidanud täielikult muutma oma töökorraldust ja õpetamismeetodeid. Nad on praegu rohkem kui kunagi varem maailmas eeskujuks ja ...

just.ee

Üldkoosolekul saab edaspidi osaleda elektrooniliselt | Justiitsministeerium

Eesti Üliõpilaskondade Liit peaks sel pühapäeval läbi viima asejuhi valimisi. Paraku seoses eriolukorra ning Justiitsministeeriumi menetletava eelnõuga, mis käsitleb elektrooniliste võimaluste kasutamist koosolekute korraldamisel, on oht jääda seadusandluse hammasrataste vahele. Praegu parim viis kindlustada, et uue asejuhi valimine poleks kuidagi õigustühine, on olla ettevaatlik ning mitte kiirustada. Seega oleme otsustanud valimised sobivusel teostada 17. mail koos korralise virtuaalse üldkoosolekuga.

Juba täna kell 17.00 toimub Zoomi vahendusel infokoosolek, kus kõigil esindustel on võimalik täiendavaid küsimusi esitada. Kel on huvi osaleda või soovib kirjalikult lisainfot, palume kirjutada [email protected].

just.ee 16.04.2020.

Hea tudeng, siin on sinu võimalus töömaastikku kujundada!

Instar EBC - Employer Branding Agency viib läbi uuringut, et kaardistada tudengite ootuseid ja seniseid kogemusi seoses karjääri ja tööandjatega. Kõnele kaasa ja tee oma eelistused kuuldavaks!

Instar EBC on ise avanud uuringu tagamaid järgnevalt:
"Tööandjad mõtlevad üha rohkem sellele, kuidas pakkuda noortele paremaid töötamisvõimalusi ja seda isegi kriisi ajal. Selleks, et selgitada välja, mida noored eelistavad töökoha valikul, viib Instar EBC juba 11. aastat Eesti kõrgkoolide tudengite hulgas läbi tööandjate maine uuringu."

Küsitlus asub siin: https://www.surveymonkey.com/r/tudengiuuring

Äsja sai läbi Eesti Üliõpilaskondade Liidu liikmeskohtumine Zoomis, mille fookuses oli eriolukorraga kohanemine kõrgkoolides ja seni esile kerkinud probleemkohtade arutamine.

Üliõpilasesindused said omavahelisi kogemusi ja seniseid praktikaid jagada, EÜLi büroo taas teadlikumaks teemadest, millele edasi minnes jõulisemalt keskenduda. Keerulistel aegadel on hea tunda, et seisame ühiselt sarnaste küsimuste ees ja saame üheskoos ka neile vastuseid leida.

Koosolekute fotojäädvustused peavad paraku jääma käesoleval ajal kuvatõmmiste formaati, aga vajadusel annab seegi meeleolu kenasti edasi! 😊

eyl.ee

Eesti Üliõpilaskondade Liidu asejuhi kandidaadid perioodiks 2020/2021 - Eesti Üliõpilaskondade Liit

Eesti Üliõpilaskondade Liidu asejuhiks kandideerimise tähtaeg oli 31. märtsil. Tähtaegselt laekus üks avaldus: ametikohale esitas enda kandidatuuri Tallinna Ülikooli tudeng ja Eesti Üliõpilaskondade Liidu volikogu juhataja Joonatan Nõgisto!

Asejuhi valimised toimuvad elektroonilisel teel 19. aprillil ning protseduuri kohta saab lähemalt lugeda meie kodulehelt.

Jooksvat infot valimiste kohta jagame kindlasti ka Facebookis, nii et tasub pilku peal hoida!

eyl.ee 19. aprillil 2020 valivad üldkoosoleku liikmed Eesti Üliõpilaskondade Liidule uue asejuhi. Kandideerimise ja kandideerimisdokumentide esitamise tähtaeg oli 31. märts kell 23.59 ning tähtajaks laekus üks avaldus. Eesti Üliõpilaskondade Liidu asejuhi ametikohale esitas enda kandidatuuri Talli...

Aitäh, Eesti Noorteühenduste Liit (ENL), et Eesti Üliõpilaskondade Liidule #toaonniväljakutse esitasid! Ja aitäh vahva algatuse eest, Eesti Skautide Ühing I Estonian Scout Association!

Lasime suure rõõmuga fantaasial lennata, et ehitada endile ja oma lemmikutele mõnus tubane peidukoht. Nüüd on aeg EÜLi liikmesesindustel sama teha! Esitame väljakutse:

TÜ üliõpilasesindus
Tallinna Ülikooli üliõpilaskond / TU Student Union
Juulius Tipikas
EMTA Üliõpilasesindus / Student Council of EAMT
EKA Üliõpilasesindus
EMÜ Üliõpilasesindus/Student Union of Estonian University of Life Sciences
Eesti Lennuakadeemia Üliõpilasesindus
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilas- ja õpilasesindus
EBS Student Council
TTK ÜE
Sisekaitseakadeemia Üliõpilasesindus

Jääme põnevusega teie fototõestuseid ootama! #toaonniväljakutse

eyl.ee

Avaleht - Eesti Üliõpilaskondade Liit

Eesti Üliõpilaskondade Liidu ahjusoojad kvartalikokkuvõtted on saabunud!

Nimelt on meil kena traditsioon võtta iga kolme kuu tagant möödunud periood kokku ning anda ülevaade kõigest, mis toimunud ja EÜLis parasjagu päevakajaline.

Loe Eleri, Kristeli, avaliku poliitika ja ettevõtlusvaldkonna 2020. aasta esimestest tegemistest lähemalt meie kodulehe blogipostitustest!
Kõik neli postitust on leitavad avalehelt https://eyl.ee/

eyl.ee Eesti Üliõpilaskondade Liit otsib oma meeskonda suhtlemist nautivat klienditoe spetsialisti, kelle meelest on klaas alati vähemalt pooleldi täis ja parima võimaliku lahenduse leidmine paneb silma…

peegel.ut.ee

Vaimse tervise probleemid kõrghariduses | Veebiajakiri Peegel

Praegusel muutuseid, teadmatust ja ärevust täis perioodil on eriti oluline hoolitseda lisaks füüsilisele heaolule oma vaimse tervise eest. Ka ERRi tänaõhtune "Suud Puhtaks" saade räägib sellest, kuidas kriisiolukorras enda ja lähedaste vaimset tervist kaitsta.

Seniks aga soovitame lugeda veebiajakirjas Peegel avaldatud intervjuud TÜ üliõpilasesinduse aseesimees Trine Tammega. Trine arutleb just tudengite vaimse tervise teemadel, andes asjalikke nõuandeid, tuues esile isiklikke kokkupuuteid ning ka mitmeid probleemkohti, mis hetkel kõrgkoolides antud teemal esile kerkivad.

PS! Intervjuu viis läbi EÜLi avaliku poliitika nõunik Paul-Henry oma magistriõpingute raames.

peegel.ut.ee Veebiajakiri Peegel (peegel.ut.ee) on Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi ajakirjanduse õppetooli bakalaureuse ja magistritaseme produktsioonikursuste väljund, ega pruugi kajastada Tartu Ülikooli ametlikke seisukohti.

delfi.ee

Noorteühendused mõistavad valitsuse 125-miljonilise rahasüsti Eesti Energia õlitehasesse hukka: peatage see!

Eesti Üliõpilaskondade Liidu detailsed keskkonnaalased seisukohad on alles koostamisel, kuid kahtlemata toetab EÜL teaduspõhist jätkusuutlikkusele ja tulevikuperspektiivile orienteeritud keskkonnapoliitikat.

Sellest lähtuvalt pöördusime koos terve rea õpilas-, noorte- ja tudengiühendustega valitsuse poole, et mitte suruda segasel hetkel läbi kulukat lahendust, mis ei vii Eestit kliimaneutraalsusele kuidagi lähemale. On ju just tänased noored need, kes tulevikus ebaratsionaalsete otsuste tagajärgedega tegelema peavad.

"Noorteorganisatsioonidena on meile oluline, et valitsus võtaks arvesse ka noorte huve ja arvamust, kuna noorte võimalused poliitiliste otsuste tegemisel osalemiseks on jätkuvalt piiratud. Kliimamuutustele kaasaaitamine ning ebamõistlikud majanduslikud otsused ei ole pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus."

delfi.ee Siinsed noorteorganisatsioonid pöörduvad valitsuse poole, et nad ei teeks tänastes tingimustes Eesti Energia õlitehase ehitusse 125-miljonilist rahasüsti.

eyl.ee

Räägi kaasa! - Eesti Üliõpilaskondade Liit

Hea tudeng! Kas sul on keskkonnateemadel kujunenud mõni seisukoht, mis südame kiiremini põksuma paneb? Mida arvad kilekottidest? Tuule- ja päikeseenergiast? Kuidas hindad oma kõrgkooli keskkonnasõbralikkust? Arvad, et ühikad võiksid rohkem prügi sorteerida? Kas üldse pead neid teemasid oluliseks ja arutamisväärseks? Eesti Üliõpilaskondade Liit tahab selle kõige kohta teada!

Nimelt kogume me sisendit, et luua EÜLile ametlikud keskkonnaalased seisukohad, millest edasises töös juhinduda. Palun täida allolev küsimustik just keskkonnateemade vaatepunktist või kirjuta otse ja vabas vormis seisukohtade koostamise eestvedajale Paul-Henryle - [email protected]. Iga eriala õppiva ja igas vanuses üliõpilase arvamus on teretulnud!

eyl.ee EÜLile on oluline, et tudengite hääl meieni jõuaks. Niisiis oleme loonud ankeedi, et anda igaühele tudengkonnast võimalus kaasa rääkida.

Eesti Üliõpilaskondade Liit soovitab soojalt:

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur - EKKA kuulutas välja konkursi kõrghariduse hindamisnõukogus vabanenud üliõpilasliikme kohale.

Kandidaate hindamisnõukogu liikme kohale võivad esitada ülikoolid, rakenduskõrgkoolid, teadus- ja arendusasutused ning registreeritud kutse- ja erialaliidud, tööandjate ühendused ja üliõpilaskondade liidud ning kandidaat ei pea tingimata teda esitanud organisatsiooni kuuluma.

Kuulutame välja konkursi kõrghariduse hindamisnõukogu vabanenud üliõpilasliikme kohale👩‍🎓! Kandidaate võivad esitada kõik ülikoolid, rakenduskõrgkoolid, teadus- ja arendusasutused, registreeritud kutse- ja erialaliidud, tööandjate ühendused ning üliõpilasorganisatsioonid. Loe lähemalt siit: http://bit.ly/hnüliõpilasliige

Eesti Üliõpilaskondade Liit on klienditoe spetsialisti otsinguil! 🕵️‍♂️

Tööintervjuud viime läbi video vahendusel ning eriolukorra kehtimisel on tööülesannete täitmise kohaks ennekõike kodukontor. Tööle asumise kuupäeva osas oleme paindlikud, kuid kandideerida tasub kärmelt!

Lisainformatsiooni ametikoha kohta ning kandideerida saab cv.ee keskkonnas:
http://bit.ly/2vCfpR4

eyl.ee

Liikmed - Eesti Üliõpilaskondade Liit

Eesti Üliõpilaskondade Liit kiidab kõrgharidussüsteemi kiireid ümberkorraldusi olukorras, kus inimkontaktile ja igapäevarütmile on ootamatult piirangud seatud. E-õppele üleminek vajab veel harjumist ja nüansside paikasättimist, kuid näeme, et akadeemilised töötajad teevad pingutusi, tagamaks õppe võimalikult sujuv jätkumine e-keskkonnas.

EÜL usub Eesti kõrgkoolide võimekusse korraldada õppetöö, sh (välis)praktika sooritamine ümber selliselt, et tudeng ei pea valima enda ja teiste turvalisuse ning vajalike ainepunktide vahel.

Ekslikku või puudulikku informatsiooni võib arusaadavalt esineda omajagu nii töötajas- kui tudengkonna seas, kuid kõigi ühiseks eesmärgiks on tagada paindlik ja tõhus õppe jätkumine.

Tuletame tudengitele meelde, et probleemide, küsimuste ja murede korral on õigus võtta ühendust oma õppejõu, instituudi õppekorraldusosakonnaga või oma kõrgkooli üliõpilasesindusega. EÜLi liikmesesinduste kontaktid on kergesti kättesaadavad meie kodulehel: https://eyl.ee/liikmed/

Turvalist õppimist!

eyl.ee

Tänasest on avatud kandideerimine Eesti Üliõpilaskondade Liidu volikogu koosseisu ja ka järelevalvekomisjoni liikmeks!

Kandideerida saab kuni 24.04.2020 ning kandideerimisdokumendid tuleb saata EÜLi e-postile [email protected].

Täpsemad juhised kandideerimiseks leiab EÜLi kodulehelt 👇

Järelevalvekomisjoni lisainfo: https://eyl.ee/jvk-2020/
Volikogu lisainfo: https://eyl.ee/volikogu-2020/

Eelmisel nädalal asus Eesti Üliõpilaskondade Liidus tööpostile Karl-Hendrik Pallo, kes koos Paul-Henry Seredaga moodustavad meie avaliku poliitika nõunike meeskonna.

Karl-Hendrik kirjeldab end järgnevalt:
"Olen lõpetanud riigiteadused Tartu Ülikoolis ning omandanud Aasia uuringute magistri Tallinna Ülikoolis. Lisaks olen õppinud Myanmaris ning reisinud palju ringi mööda Euraasiat. Tööalaselt olen palju kokku puutunud haridusega: alates eelkooliealiste laste sünnipäevadel teadusetenduste tegemisest kuni eakate arvutiõpetuseni välja. Samuti olen aktiivselt vabatahtlikuna abistanud ja organiseerinud erinevaid noorteprojekte ning praktika läbinud analüütikuna.

Lisaks reisimisele meeldivad head filmid (või äärmiselt halvad filmid), hea toit, loodus ning sügavat huvi pakuvad erinevad ühiskondlikud struktuurid, institutsioonid ja rahvusvahelised suhted."

Tere tulemast meeskonda!

novaator.err.ee

Teadlased ja akadeemilised töötajad taotlevad valdkonna rahastuse seaduses fikseerimist

Ärev ja teadmatust tekitav eriolukord toob selgelt esile, kui väga Eesti vajab baasteenuste osutajate kõrvale ka kõrgharitud spetsialiste ning teadlaseid.

Eesti Üliõpilaskondade Liidu, Akadeemiliste Ametiühingute ja Eesti Teaduskoja rahvaalgatus, mis taotleb kõrghariduse ja teaduse riikliku rahastuse tõstmist, on jätkuvalt avatud allkirjastamiseks.
https://rahvaalgatus.ee/initiatives/7ad8d4b9-7566-416d-8dce-1b3a656e1b55#initiative-vote

"Teadmiste vajalikkust märkame kriisides; kuid samamoodi ka rahulikumal perioodil majanduskasvu, hariduse ja sotsiaalse heaolu kasvatamise jaoks. Mitmekesine elujõuline kvaliteetne tippteadus on Eesti arengu peamiseks eelduseks"

novaator.err.ee Akadeemiliste Ametiühingute, Eesti Üliõpilaskondade Liidu ja Eesti Teaduskoja koostatud rahvaalgatuses loodetakse fikseerida seaduses kõrghariduse ja teaduse rahastamine vastavalt 1,5 ja ühe protsendiga SKP-st.

ℹ️ Eesti Üliõpilaskondade Liidu büroo teeb alates järgmisest nädalast ajutiselt kaugtööd, mis toob kaasa muutuseid tavaprotseduurides.
Loe lähemalt: https://eyl.ee/kontor-suletud/

Head kliendid

Seoses COVID-19 viiruse levikuga kehtestatud eriolukorra tõttu oleme ennetusmeetmena otsustanud sulgeda ajutiselt alates 16.03 Pärnu mnt 102-21 kontori.
Uute kaartide tellimisel palume vormistada kohaletoimetamine kodusele aadressile. Juba kontorisse tellitud kaartide puhul palume ühendust võtta klienditoega.

Vabandame võimalike ebameeldivuste eest. Küsimuste korral pöörduge [email protected].
-----
Dear customers

Due to the emergency situation regarding the spread of COVID-19 virus, we have decided to temporarily close the Pärnu mnt. 102-21 office from 16.03 as a preventive measure. When ordering new cards, please choose delivery to your home address. For cards already ordered at the office, please contact customer support.

We apologize for any inconvenience this may cause. If you have any questions, please contact [email protected].

err.ee

Joonatan Nõgisto: vajadus visiooni järele Eesti kõrghariduspoliitikas

🏆 Rahvaalgatus, mille Eesti Üliõpilaskondade Liit, Akadeemilised Ametiühingud ja Eesti Teaduskoda vaid mõni päev tagasi allkirjastamiseks avasid, on juba kogunud 1147 allkirja ning see number kasvab iga hetkega!

Oleme tänulikud ja uhked, et ühise mure lahendamisele nii eraisiku kui eri organisatsioonide tasandil niivõrd aktiivselt reageeritud on. Mida rohkem kogume pöördumisele allkirju, seda kaalukam on meie hääl - seega, kui ei ole veel seda teinud, palun toeta rahvaalgatust ka oma allkirjaga!
https://rahvaalgatus.ee/initiatives/7ad8d4b9-7566-416d-8dce-1b3a656e1b55#initiative-vote

Samuti soovitab EÜL lugeda meie volikogu juhataja Joonatan Nõgisto artiklit, milles ta põhjendab, miks riigieelarvest 1,5% SKT-st kõrgharidusele suunata on möödapääsmatu, kui tahame pühenduda korraga nii kvaliteedile, laialdasele ligipääsetavusele kui ka õiglusele.

err.ee Kevadel möödub aasta sellest, kui valitsus otsustas taganeda 2018. aasta detsembris sõlmitud teadusleppest. Lisaks teadus- ning arendustegevuse jätkuvale alarahastusele on viimasel aastal aina tugevamalt esile kerkinud ka kõrghariduse alarahastatuse probleem, kirjutab Joonatan Nõgisto.

EÜL - üliõpilaste ühine jõud

Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) on 1991. aastal asutatud üliõpilaste katusorganisatsioon, mille eesmärk on esindada Eesti üliõpilaste hariduslikke ja sotsiaalmajanduslikke huve ning kaitsta tudengite õigusi. EÜL osaleb üliõpilasi puudutavate poliitikate väljatöötamises, tehes ettepanekuid ning selgitustööd Riigikogu, Vabariigi Valitsuse, ministeeriumide, kõrgkoolide ja sotsiaalsete partnerite suunal. Eesti Üliõpilaskondade Liit lähtub oma tegevuses demokraatia ja õigusriigi põhimõtetest ning väärtustab nende säilimist ja arendamist. EÜL kinnitab oma usku inimeste väärikusse ja väärtusse ning meeste ja naiste võrdõiguslikkusesse. Kõrgharidus on avalik hüve. See soodustab ühiskonna majanduslikku ja sotsiaalset arengut, kannab endas kultuurilist pärandit ning kaitseb riikluse ja demokraatia väärtusi, mistõttu peab kõigil olema võrdne õigus ja võimalus seda ka omandada. EÜLi kõrgeim otsustuskogu on üldkoosolek, kuhu kuuluvad esindajad kõigist 15-st liikmesüliõpilaskonnast. EÜLi volikogu on 9-liikmeline üldkoosoleku poolt valitud otsustusorgan, mis tegeleb poliitiliste seisukohtade vastuvõtmisega.

Juhatus koos seitsme töötajaga tagab üldkoosoleku ja volikogu otsuste elluviimise. EÜL on Euroopa Üliõpilasliidu, Põhjamaade Üliõpilaskondade Ümarlaua, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu, Eesti Koostöö Kogu ja Sotisaalsete Ettevõtete Võrgustiku liige. Aastast 1993 on EÜL andnud välja rahvusvahelist üliõpilaskaarti ISIC Student. Eesti Üliõpilaskondade Liit on ametlik ISIC brändi esindaja Eestis, väljastades nii ISIC Scholar õpilas-, ISIC Student üliõpilas-, ITIC Teacher õpetaja- ja IYTC Youth noortekaarti.

EÜL tegutseb vastavalt Eesti kodanikuühenduste eetikakoodeksi põhimõtetele. Meie tegevuse kohta saab rohkem infot jälgides Eesti Üliõpilaskondade Liidu facebooki lehte või külastades meie kodulehte www.eyl.ee.

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Noorte Osalusakadeemia
#VoteForEducation
Riigikogu valimised 2019 - rektor Tiit Land
Riigikogu valimised 2019 - Karolin Kriiska
Riigikogu valimised 2019 - Joonatan Nõgisto
Riigikogu valimised 2019 - Joosep Kään
Riigikogu valimised 2019 - Britt Järvet
Riigikogu valimised 2019 - Martin Tikk
Riigikogu valimised 2019 - Mikk Tarros
Riigikogu valimised 2019 - Karl Tipp
Riigikogu valimised 2019 - Allan Aksiim
International Day of Education 2019 / Rahvusvaheline hariduse päev 2019

Location

Category

Telephone

Address


Pärnu Mnt 102-21 (III Korrus)
Tallinn
11312

Opening Hours

Monday 10:00 - 16:30
Tuesday 10:00 - 16:30
Wednesday 10:00 - 16:30
Thursday 10:00 - 16:30
Friday 10:00 - 16:30
Other Education in Tallinn (show all)
EKA Aksessuaari -ja köitedisain EKA Aksessuaari -ja köitedisain
Põhja Puiestee 7
Tallinn

Eesti Kunstiakadeemia Aksessuaari- ja köitedisain https://www.artun.ee/erialad/nahakunst/

Débat d'idées - prantsuse-eesti arutelusari Débat d'idées - prantsuse-eesti arutelusari
Laikmaa 15
Tallinn

Series of debates “Dividing Lines and Perspectives in Europe” addressing the regional, national, political and cultural perceptions that influence Europe.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Vilistlaskogu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Vilistlaskogu
Tatari 13
Tallinn, 10116

Vilistlaskogu koondab EMTA vilistlasi ja räägib kaasa akadeemia arengus.

Kiiks Kiiks
E.Vilde Tee 118
Tallinn

Kiiksu lehel kajastuvad meie poolt pakutavad koolitused ja kursused. Kursustel valminud töödest on albumites palju pildimaterjali.

Eesti Haridustöötajate Liit Eesti Haridustöötajate Liit
Masina 22
Tallinn, 10144

Ühiselt haritud Eesti eest!

Nõmme loodusmaja Nõmme loodusmaja
Õie 14
Tallinn

Nõmme loodusmaja - see on Tallinna Nõmme Huvikooli loodusteemalised ringid, õuesõppe-programmid lasteaedadele ja koolidele ning elavnurk poolesaja loomaga.

Lochen Jangchup Tsemo keskuse Eesti õpperühm Lochen Jangchup Tsemo keskuse Eesti õpperühm
Tallinn

Lochen Jangchup Tsemo Eesti Budistlik õpperühm

Bliss Yoga Bliss Yoga
Niine 11, 4.korrus
Tallinn, 10404

Meie rasedate joogatunnid nüüd kolisid City Yoga stuudiosse Niine tn 11, 4.korrusele!

Minu Raamat Minu Raamat
Tallinn

Minu Raamat | saad kogu teadmise, kuidas iseseisvalt raamat avaldada.

Meeskonnakoolitus ja Arendus Meeskonnakoolitus ja Arendus
Õie 32
Tallinn, 11615

Meie eesmärk on pakkuda organisatsioonidele meeskonna arendamise ning juhtimise alast konsultatsiooni ja koolitust.