Eesti Üliõpilaskondade Liit

Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) on 1991. aastal asutatud üliõpilaste katusorganisatsioon. www.eyl.ee

Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) on 1991. aastal asutatud üliõpilaste katusorganisatsioon, mis esindab tudengite hariduslikke, kultuurilisi, majanduslikke ja sotsiaalseid huve ning kaitseb nende õigusi.

Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) on 1991. aastal asutatud üliõpilaste katusorganisatsioon. www.eyl.ee

Täna on meil külas kolleegid Soome Üliõpilasesinduste Liidust Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry.

Kohtumise eesmärgiks on viia end kurssi kahe riigi kõrgharidussüsteemiga, jagada kogemusi ning tutvustada põgusalt Eesti Üliõpilaskondade Liitu kui organisatsiooni. Kindlasti ei jää tähelepanuta ka pingsad ajad Eesti poliitikas.

Eesti Üliõpilaskondade Liit käis täna samuti teadmispõhise Eesti matustel, kuna valitsus otsustas mitte tõsta Eesti teaduse rahastamist 1%ni SKPst. Meie jaoks on teadmispõhine ja haritud ühiskond väärtus, millest ei tohi taganeda. “Teaduse surma” metafoori ei tohiks aga võtta liiga otseselt: teadmistepõhine Eesti sai 27. mail tapetud, kuid võib veel tuhast tõusta.

Eile käis ka EÜL juht Britt Järvet Vikerraadios intervjuud andmas, millist mõju teaduse alarahastus kõrgharidusele avaldab: https://vikerraadio.err.ee/939902/uudis-margitta-otsmaa/953916?fbclid=IwAR0X8mSi_Vf2usjYTZMVi1GFYtvJtbsQPj1_hQ2XF9QVzuIZfSngiVBLuOM
Sama temaatika piires kirjutas ka EÜL asejuht Joonatan Nõgisto artikli "Ärge karistage üliõpilasi valitsuse otsuste eest" - https://www.ohtuleht.ee/964939/joonatan-nogisto-arge-karistage-uliopilasi-valitsuse-otsuste-eest?fbclid=IwAR05BsWPici6IwEZbC5HFnHVRX_i7tr8hlwZeElilnzxXOqvAvwCFHbp4mU

Foto: Tiit Tamme

#teadusematus

Eesti Üliõpilaskondade Liit's cover photo

delfi.ee

Üliõpilased: haridus ei tohi olla jõukate privileeg

“Eesti ülikoolide panus riigi majandusse on 6,4% sisemajanduse koguproduktist ehk iga Eesti ülikoolidesse investeeritud euro annab riigi majandusele 4,6 eurot tagasi. Majandusliku kasumlikkuse kõrval on oluline rääkida ka sellest, et tasuta kõrghariduse kättesaadavus aitab vähendada ka sotsiaalset ebavõrdsust, mis on jätkuvalt riiklik väljakutse,” sõnas Üliõpilaskondade Liidu juht Britt Järvet.

Täispikkuses artiklit saad lugeda avades alloleva lingi.

delfi.ee Eesti üliõpilaskondade liit on seisukohal, et teaduse alarahastamine on ohuks kõrgharidusele tervikuna, sest tasulise kõrghariduse juurde tagasi liikumine on privileeg.

Sellist päeva ei osanud küll oodata. Tänaste sündmuste valguses tundsime, et asi hakkab jaburaks kiskuma. Lähme siis selle #absurdsusega kaasa. Ootame ka kõigilt teilt ka mahlakaid panuseid meemi vormis, et kehvast olukorrast veidigi rõõmu tunda.
"Valitsus ei plaani teaduse rahastamise tõstmist 1 protsendini SKTst" https://heureka.postimees.ee/6692960/valitsus-ei-plaani-teaduse-rahastamise-tostmist-1-protsendini-sktst?_ga=2.46146727.1062349010.1558943081-477425465.1527845893
#tegeltonvägakurb

leht.postimees.ee

Tasulise kõrghariduse ettepanekus on küsitavusi

Viimastel nädalatel on tasuta-tasulise kõrghariduse temaatika taaskord päevakorda tõusnud. Diskussiooni andis omapoolse panuse ka meie asejuht - "Joonatan Nõgisto: kõrghariduse alarahastamine on poliitiliste prioriteetide küsimus": https://bit.ly/2YOaaqf
Eelmisel nädalal vastasime samal teemal ka Postimehe Meie Eesti rubriigi küsimustele - "Tasulise kõrghariduse ettepanekus on küsitavusi"

leht.postimees.ee Eesti Üliõpilaskondade Liit ei toeta tasulise kõrghariduse kehtestamist. Pikas plaanis näeme Eestile eeskujuna Põhjamaade haridussüsteeme, kus kõrgharidust käsitletakse ennekõike kõikidele võimekatele võrdselt kättesaadava ühiskondliku hüvena ning jätkusuutliku teadmistepõhise ühis...

valimised.ee

Valimised Eestis

Täna on Euroopa Parlamendi valimispäev. Juhul kui e-hääletada ei jõudnud, saad kuni kell 20:00 hääletada valimisjaoskonnas.

Euroopa Parlamendi tasandil tehtud otsused mõjutavad oluliselt ka kohalikul tasandil toimuvat. Ära jäta oma häält kasutamata!

Rohkem infot valimiste kohta leiad: www.valimised.ee

#seekordlähenvalima #VoteForEducation

valimised.ee 26.05.2019 on valimispäev. Valimispäeval algab hääletamine kell 9.00 ja lõpeb kell 20.00. Valimispäeval saab hääletada üksnes elukohajärgses valimisjaoskonnas või kodus.

Tallinna Ülikooli üliõpilaskond / TU Student Union

Täna kell 18:00 lõpeb Europpa Parlamendi valimiste E-hääletamine.
Mine kindlasti valima, sest Euroopa tasandil tehtud otsused mõjutavad ka kohalikul tasandil toimuvat.

Kui arvad, et valima minemine pole oluline, võta hetk ja vaata allolevat videot, mille on teostanud seitse Tallinna Ülikooli ELU projektis osalenud noort.

#seekordlähenvalima #VoteForEducation

Täna algas Euroopa Parlamendi valimiste eel- ja e-hääletamine.

Seitse ELU projekti noort tegid selleks puhuks video. Nende eesmärk oli tõsta teadlikkust Euroopa Parlamendi valimistest noorte seas. Vaata videot 👇

🗣 Su häälel on võimalus muuta Euroopa paremaks paigaks, kasuta seda ja mine anna oma hääl juba täna!
----
The 2019 European Parliament elections started today, with advance voting both in person, and electronically.

Seven students from TU teamed up for LIFE project on the European Parliament elections. The goal was to increase awareness on the elections among young people. This video is the final outcome! 👇

Music by Joakim Karud http://youtube.com/joakimkarud

novaator.err.ee

Teadlaste avalik pöördumine vabariigi valitsusele tuletab meelde teaduslepet

Teadlasi, teadustöötajaid, ettevõtjaid ja tudengeid esindavad organisatsioonid tegid ühispöördumise valitsusele, et tuletada riigi eelarvestrateegia koostamisel meelde teaduslepet, mille kohaselt peab teadus saama igal aastal juurde vähemalt 47 miljonit eurot.

Allakirjutanud:
Eesti Üliõpilaskondade Liit
Akadeemilised Ametiühingud Nõukogu
Bioteaduste Üliõpilaste Selts
Eesti Füüsika Selts
Eesti Geograafia Selts (EGS)
Eesti Kõrgkoolide, Teadus- ja Arendusasutuste Ametiliitude Ühendus Universitas
Eesti Noorte Teaduste Akadeemia / Estonian Young Academy of Sciences
Eesti Startupi juhtide Klubi
Eesti Teaduskoda
Eesti Arstide Liit

Avaliku pöördumise täistekstiga saab tutvuda avades alloleva lingi.

novaator.err.ee Teadlasi, teadustöötajaid, ettevõtjaid ja tudengid esindavad organisatsioonid tegid ühispöördumise valitsusele, et tuletada riigi eelarvestrateegia koostamisel meelde teaduslepet, mille kohaselt peab teadus saama igal aastal juurde vähemalt 47 miljonit eurot.

eyl.ee

EÜLi asuvad juhtima Eleri Pilliroog ja Kristel Jakobson - Eesti Üliõpilaskondade Liit

19. mail valis EÜL üldkoosolek uue juhatuse perioodiks 2019/21. Eesti suurimat tudengite liikumist asuvad juhtima juht Eleri Pilliroog (Tartu Ülikool) ja asejuht Kristel Jakobson (Tartu Ülikool). Uus juhatus alustab oma tööd 1.juulil.

Pildil on uus juhatus koos hetkel ametis oleva juhatusega (vasakult): Kristel Jakobson, Joonatan Nõgisto, Britt Järvet ja Eleri Pilliroog.

19. mail kinnitati üldkoosoleku poolt ametisse ka EÜL volikogu uus koosseis. Uue koosseisuga saab tutvuda avades lingi.

eyl.ee 19. mail valis EÜL üldkoosolek uue juhatuse perioodiks 2019/21. Eesti suurimat tudengite liikumist asuvad juhtima juht Eleri Pilliroog (Tartu Ülikool) ja asejuht Kristel Jakobson (Tartu Ülikool). Uus juhatus alustab oma tööd 1.juulil. Pildil on uus juhatus koos hetkel ametis oleva juhatusega (...

arvamus.postimees.ee

Joonatan Nõgisto: kõrghariduse alarahastamine on poliitiliste prioriteetide küsimus

16. mail avaldatud arvamusartiklis väidab Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk, et kõrghariduse süveneva alarahastuse tingimustes on vajalik kehtestada tasuline kõrgharidus, vältimaks Eesti sattumist kõrghariduse «mudaliigasse».

Eesti Üliõpilaskondade Liidu asejuht Joonatan Nõgisto on vastusena kirjutanud arvamusartikli, kus toob välja, et me ei saa langeda passiivsusesse, kus võtame kõrghariduse riigieelarvelist alarahastust lihtsalt iseenesestmõistetava ja loomuliku olukorrana.

Täispikkuses artikliga saad tutvuda avades lingi.

arvamus.postimees.ee Ei saa langeda passiivsusesse, kus võtame kõrghariduse alarahastust lihtsalt iseenesestmõistetava ja loomuliku olukorrana, kirjutab Eesti Üliõpilaskondade Liidu (EÜL) asejuht Joonatan Nõgisto.

Eesti Üliõpilaskondade Liidu XIX üldkoosoleku teine päev Tallinna Ülikoolis on alanud. Täna leiavad aset nii järgmise juhatuse koosseisu kui ka volikogu valimised.

Üldkoosoleku juhatajaks kinnitati üldkoosoleku poolt
Eesti Üliõpilaskondade Liidu vilistlane Liina Hirv.

Eesti Üliõpilaskondade Liidu XIX üldkoosolek on alanud!

Alustame päeva üliõpilasesinduste ettekannetega, et viia liikmed kurssi, millega erinevad esindused parasjagu tegelevad.

Üldkoosolek leiab aset Tallinna Ülikoolis.

eyl.ee

EÜL alustab üliõpilaste seas soolise ja seksuaalse ahistamise uuringut - Eesti Üliõpilaskondade Liit

EÜL alustab veebiküsitlust teemal sooline ja seksuaalne ahistamine kõrghariduses. Küsitlusele on vastama oodatud kõik Eesti avalik-õiguslike ülikoolide üliõpilased.

Küsitlusele on võimalik vastata eesti keeles https://www.surveymonkey.com/r/EYLakEE, vene keeles https://ru.surveymonkey.com/r/EYLakRU ja inglise keeles https://www.surveymonkey.com/r/EYLakEN.

Uuringu läbiviimist toetavad Haridus ja teadusministeerium, Tartu Uus Teater ja Paide Teater.
Projekti lisainformatsioon on saadaval: https://eyl.ee/projektid/

eyl.ee PRESSITEADE 16.05.2019 Eesti Üliõpilaskondade Liit viib aprill 2019 kuni veebruar 2020 läbi uuringut “Sooline ja seksuaalne ahistamine kõrghariduses”. Projekti eesmärk on uurida soolist ja seksuaalset ahistamist kuues Eesti avalik-õiguslikus ülikoolis. Tänasega alustatakse küsitluse lä...

Mõttekoda Praxis kutsub kõiki üliõpilasi osalema EUROSTUDENT uuringus.

Uuringus osaledes avaneb Sul võimalus rääkida kaasa kõrghariduspoliitika korralduses, mis arvestaks tudengite eluoluga.

Loe lähemalt siit: http://www.praxis.ee/2019/05/praxis-kutsub-uliopilasi-osalema-eurostudent-uuringus/

Hea üliõpilane! Pakume Sulle kordumatut võimalust lükata eksamiteks õppimist ja magistritöö viimistlemist veel pool tundi edasi. Kutsume Sind osalema EUROSTUDENT uuringus, mida viime läbi koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Kutse uuringu täitmiseks saadeti sel nädalal kõigi Eesti üliõpilaste e-posti aadressile. Ankeedis küsitakse töötamise, õppimis- ja elamistingimuste, majandusliku toimetuleku ning mobiilsuse kohta. Räägi kaasa kõrghariduspoliitika korralduses, mis arvestaks tudengite elu-oluga. Ava oma e-postkast, leia uuringu link ja vasta juba täna!

Loe lähemalt siit: http://www.praxis.ee/2019/05/praxis-kutsub-uliopilasi-osalema-eurostudent-uuringus/

18-19. mail toimuva Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldkoosoleku raames leiavad aset ka uue juhatuse valimised. Juhi ametikohale kandideerib Eleri Pilliroog ja asejuhi ametikohale Kristel Jakobson.

Selleks, et kandidaatide ja nende eesmärkidega lähemalt tutvuda, palusime neil vastata kuuele organisatsiooni ja kõrgharidusvaldkonda puudutavale küsimusele. Täna räägime EÜL-i rollist esinduste aktiivkonna suurendamisel ning Haridus- ja Teadusstrateegia 2035 teemal.

Juhatuse kandidaatide paneel leiab aset 18. mail kell 18:00 kohvikus Oaas (Tallinna Ülikool). Kõik huvilised on oodatud.

Samuti anname teada, et on selgunud kandidaadid Eesti Üliõpilaskondade Liidu volikogu uude koosseisu. Uude koosseisu kandideerib 11 isikut. Kandidaatide nimekirja ja dokumentidega on võimalik lähemalt tutvuda: https://bit.ly/2LA5Lp8

Eesti Üliõpilaskondade Liidu juht Britt Järvet ja volikogu liige Martin Paluoja viibivad hetkel European Students' Union - ESU üldkoosolekul Bulgaarias, Sofias.

Üldkoosolekul on arutamisel hariduse kaubastumine, digitaliseerumine kõrghariduses, rahvusvahelistumine ja mobiilsus ning ESU tegevuskava.

Eile leidsid üldkoosoleku raames aset ka organisatsiooni presidendi ja asepresidentide valimised. European Students Unioni uueks presidendiks valiti Robert Napier ning asepresidentideks Gohar Hovhannisyan ja Sebastian Berger. Soovime peagi algavaks ametiajaks edu.

Pildil ühiselt baltikumi üliõpilasesindajad.

ceuhungary.eu.qualtrics.com

Survey - Reasons for enrolling in master degree program

Kutse kõikidele magistrantidele: osale teadusuuringus täites lühikese veebiküsitluse ja osale Avantree kokkupandavate Bluetooth kõrvaklappide loosimises!

Uurijad Kesk-Euroopa Ülikoolist viivad kuues Euroopa riigis läbi anonüümset küsitlust, et saada rohkem infot selle kohta, miks üliõpilased otsustavad asuda omandama magistrikraadi.
Teadusprojekti tulemused pakuvad sisendit kõrghariduspoliitika ja ülikoolide praktika kujundamiseks Euroopas. Küsitluses on oodatud osalema kõik üliõpilased, kes on hetkel Eesti ülikoolis õppivad magistrandid, kaasaarvatud rahvusvahelised tudengid ja online magstriprogrammides osalejad.

Küsitlusele saab vastata klikates allolevale lingile. Küsitlusele on võimalik vastata nii eesti, inglise kui ka vene keeles ning lisaks veel kuue teise osalejariigi keeles.
Küsitlust täitma: https://ceuhungary.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_9tqMbIDA4qsmNKd

ceuhungary.eu.qualtrics.com Qualtrics sophisticated online survey software solutions make creating online surveys easy. Learn more about Research Suite and get a free account today.

European Students' Union - ESU on mais toimuvate Euroopa parlamendi valimiste jaoks koostanud avalduse, kus väljendatakse Euroopa tudengite ootusi tulevasele Euroopa Parlamendi koosseisule.

Euroopa Üliõpilasliidu (ESU) eesmärk on esindada ja edendada üliõpilaste haridusalaseid, sotsiaalmajanduslikke ja kultuurilisi huve Euroopa tasandil, kõigis asjaomastes organites, aga eelkõige Euroopa Liidus, Bologna järelkontrolli töörühmas, Euroopa Nõukogus ja UNESCO-s.
Nii nagu on oluline kohalikul tasandil huvigruppide kaasamine otsustusprotsessidesse, peame oluliseks, et üliõpilased oleksid aktiivselt kaasatud otsustusprotsessidesse ka Euroopa Parlamendi tasandil nii ekspertide kui ka otsutajatena.

Euroopa tasandil toimuvad otsused määravad tihti arengusuunad ka kohalikus poliitikas – anna kindlasti ka oma hääl Euroopa Parlamendi valimistel.
#VoteForEducation #seekordlähenvalima

18-19. mail toimuva Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldkoosoleku raames leiavad aset ka uue juhatuse valimised. Juhi ametikohale kandideerib Eleri Pilliroog ja asejuhi ametikohale Kristel Jakobson.

Selleks, et kandidaatide ja nende eesmärkidega lähemalt tutvuda, palusime neil vastata kuuele organisatsiooni ja kõrgharidusvaldkonda puudutavale küsimusele. Täna on aeg rääkida eesti-inglise keele tasakaalust kõrghariduses ning rahvusvahelistest suhetest.

Kel möödunud reedel jäi esimeste küsimustega tutvumata, soovitame kindlasti antud postitus meie Facebooki lehe ajajoonelt ülesse otsida.

Kandidaatide kandideerimisdokumentidega on võimalik tutvuda: https://bit.ly/2VeDF7i
Juhatuse kandidaatide paneel toimub 18. mail kell 18:00 kohvikus Oaas (Tallinna Ülikool). Kõik huvilised on oodatud.

Eesti Üliõpilaskondade Liit ühines täna Teadusmarss 2019 osalejatega, et seista ühiselt teaduse ja kõrghariduse tuleviku nimel.

Kõnekoosolekul võttis üliõpilaste nimel sõna Eesti Üliõpilaskondade Liidu asejuht Joonatan Nõgisto.

Elagu teadus!

18-19. mail toimuva Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldkoosoleku raames leiavad aset ka uue juhatuse valimised. Juhi ametikohale kandideerib Eleri Pilliroog ja asejuhi ametikohale Kristel Jakobson.

Selleks, et kandidaatide ja nende eesmärkidega lähemalt tutvuda, palusime neil vastata kuuele organisatsiooni ja kõrgharidusvaldkonda puudutavale küsimusele.
Täna saate lähemalt lugeda, millistele teemadele sooviksid kandidaadid valituks osutudes oma ametiajal enim pühenduda ning milline on nende hinnang uuele kõrgharidusseadusele.

Kandidaatide kandideerimisdokumentidega on võimalik tutvuda: https://bit.ly/2VeDF7i
Juhatuse kandidaatide paneel toimub 18. mail kell 18:00 kohvikus Oaas (Tallinna Ülikool). Kõik huvilised on oodatud.

eyl.ee

Eesti Üliõpilaskondade Liidu juhatuse kandidaadid perioodiks 2019/2021 - Eesti Üliõpilaskondade Liit

19. mail 2019 valitakse Eesti Üliõpilaskondade Liidule üldkoosolekul uus juhatus. Kandideerimise ja kandideerimisdokumentide esitamise tähtaeg täitus 22.aprillil 23:59 ning tähtajaks laekus kaks avaldust.

Eesti Üliõpilaskondade Liidu juhi ametikohale esitas enda kandidatuuri Tartu Ülikooli tudeng ja Eesti Üliõpilaskondade Liidu volikogu juhataja Eleri Pilliroog.

Eesti Üliõpilaskondade Liidu asejuhi ametikohale esitas enda kandidatuuri Tartu Ülikooli tudeng ja üliõpilaskonna aseesimees Kristel Jakobson.

Kandidaatide kandideerimisdokumentidega on võimalik tutvuda Eesti Üliõpilaskondade Liidu kodulehe vahendusel, avades alloleva lingi.

Juhatuse kandidaatide paneel leiab aset 18. mail kell 18:00 kohvikus Oaas (Tallinna Ülikool).

eyl.ee 19. mail 2019 valitakse Eesti Üliõpilaskondade Liidule üldkoosolekul uus juhatus. Kandideerimise ja kandideerimisdokumentide esitamise tähtaeg täitus 22.aprillil 23:59 ning tähtajaks laekus kaks avaldust. Eesti Üliõpilaskondade Liidu juhi ametikohale esitas enda kandidatuuri Tartu Ülikooli ...

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

#VoteForEducation
Riigikogu valimised 2019 - rektor Tiit Land
Riigikogu valimised 2019 - Karolin Kriiska
Riigikogu valimised 2019 - Joonatan Nõgisto
Riigikogu valimised 2019 - Joosep Kään
Riigikogu valimised 2019 - Britt Järvet
Riigikogu valimised 2019 - Martin Tikk
Riigikogu valimised 2019 - Mikk Tarros
Riigikogu valimised 2019 - Karl Tipp
Riigikogu valimised 2019 - Allan Aksiim
International Day of Education 2019 / Rahvusvaheline hariduse päev 2019
Tudengite kvaliteedivõrgustiku kohtumine 27.10

Location

Category

Telephone

Address


Pärnu Mnt 102-21 (III Korrus)
Tallinn
11312

Opening Hours

Monday 10:00 - 16:30
Tuesday 10:00 - 16:30
Wednesday 10:00 - 16:30
Thursday 10:00 - 16:30
Friday 10:00 - 16:30
Other Education in Tallinn (show all)
Проект для развития детей "Неудобные люди" Проект для развития детей "Неудобные люди"
Таллин
Tallinn

Проект для развития детей "Неудобные люди". Развить у ребёнка открытое, смелое, нешаблонное, креативное мышление.

Atlasnet EST Atlasnet EST
Narva Mnt. 7
Tallinn, 10117

Hei! Oled huvitatud keeleõpest? Tule meie keeltekooli! Asume kesklinnas, aadressil Narva mnt. 7

Võlutõru Võlutõru
Erika Tn 7a
Tallinn, 10416

VÕLUTÕRU LASTEHOID pakub hubast kasvukeskkonda, mis põhineb waldorfpedagoogikal. Hoiame lapsepõlvemaagiat ja toetame võlutõrude kasvamist.

Roolikool Roolikool
Narva Maantee 5
Tallinn, 10117

ADR-koolitused Sääsliku sõidu koolitused Bussijuhtide ameti- ja täiendkoolitused Veoautojuhtide ameti- ja täiendkoolitused

KUS Piiblikool KUS Piiblikool
Koskla 18
Tallinn, 10615

Jumala riik laieneb siis, kui üksi ja üheskoos õpitakse tundma Jumalat ning teenitakse oma andidega kaasinimesi. Kooli eesmärk: Valmistada Jeesuse järgijaid ette andidepõhiseks teenimistööks (Ef 4:12).

ELAI Koolitus MTÜ ELAI Koolitus MTÜ
Tulika 15/17 - 240 (korpus D, 2.korrus)
Tallinn, 10613

ELAI Koolitus MTÜ

WALDORF HARIDUS WALDORF HARIDUS
Tuulemaa 12
Tallinn, 10312

Tallinna Vaba Waldorfkool. MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Tuulemaa. http://tallinn.waldorf.ee/

WDS Aegna Mõtlus- ja Arenduskeskus / Wat Doi Suthep Meditation Centre WDS Aegna Mõtlus- ja Arenduskeskus / Wat Doi Suthep Meditation Centre
Karnapi Tee 10
Tallinn, 74021

WDS Aegna Meditation Center is located in the island of Aegna in Estonia, aimed at developing a calm mind leading to the realization of nibbāna.

Startup Class Startup Class
Rävala Pst 7
Tallinn

The Startup Class is a fun and practical series of start-up events in Tallinn, Estonia that prepares high-school students for the world of start-up.

Tantsuansambel Sõleke Tantsuansambel Sõleke
Mustamäe Tee 59
Tallinn

Tantsuansambel „Sõleke“ – mitmekülgne tants ja liikumine. „Sõlekese” on loonud 1976. aastal Ene Jakobson, kes on tänaseni ansambli peaballettmeister.

Öppna Förskolan Tallinn Öppna Förskolan Tallinn
Rüütli 9
Tallinn, 10130

Det primära med verksamheten är just att ge både barn och vuxna möjlighet att under avslappnade former få träffas och umgås på det svenska språket.

Keeltekool LINK Keeltekool LINK
Väike-Ameerika 8
Tallinn, 10122