Eesti Üliõpilaskondade Liit

Eesti Üliõpilaskondade Liit

Comments

Uus diskussioonisaade “Oma tõde” kutsub külalisi ETV+ stuudiosse. Saates jutustatakse probleemidest ja teemadest, mis on väga olulised meie ühiskonna jaoks. Iga lugu on konkreetse inimese probleem, millega ta on kokku puutunud oma igapäevaelus. Järelikult erajuhult üldiseks, avaldatakse meie ühiskonna valupunkte ja vaidlusmomente, mis on kooskõlas arutava probleemiga. Saatekangelased on tavalise, inimesed, kes on valmis jutustada oma lugu stuudios. Leida probleemi lahendustee abistavad eksperdid: ministrid, ametnikud ja oma valdkonna professionaalid. Kui te tahate vaadata, kuidas valmistatakse telesaated, külastada stuudiod, kus toimub otsene eeter, ja kui tahate tutvuda saatejuhtidega ja teehnilise rühmaga, siis me pakuks teile osaleda saate “Oma tõde” salvestamises. Kui tahate saada rohkem infot, täitke ankeeti. Saate “Oma tõde” läheb ETV+ eetrisse alates septembrist. Новая дискуссионная передача “Своя Правда” на ETV+ приглашает в студию зрителей! Передача рассказывает об острых проблемах и спорных вопросах, которые волнуют наше общество. Каждая история - это проблема конкретного человека, с которой он столкнулся в своей повседневной жизни.Таким образом, путем "от частного к общему", становятся видны основные болевые точки и спорные моменты, которые касаются данной проблематики в целом. Герои передач это люди, готовые поделиться своей историей. Помогать разбираться в ситуации и находить решение будут эксперты: министры, чиновники, профессионалы своего дела. Если вы хотите увидеть телевизионную кухню изнутри, посмотреть откуда выходят в эфир передачи ETV+ или познакомиться с ведущими и технической командой - не упустите шанс сделать это. Для того, чтобы получать приглашения на съёмки ток-шоу “Своя правда” и другие программы ETV+, заполните анкету. “Своя правда” выйдет в эфир телеканала ETV+ уже в сентябре 2019 https://forms.gle/QMU3UAa7fsSJVMLE7
Tere, head üliõpilaste katuseorganisatsiooni liikmed. Kuhu on kadunud üliõpilaskultuuri, sotsiaalseid suhteid ja oskuseid, üleülikoolilist läbikäimist ning koostööd soodustavad Tallinna Tudengipäevad, mis veel kümmekond aastat tagasi oli päris heas seisus? Seda eest vedanud ning EÜL alla kuulunud sihtasutus on kustutatud, domeen registreeritud kellelegi eraisikule. Mitmed lennud pealinna tudengeid ei tea olnud toredast traditsioonist midagi ning tundub, et pealinnas käiakse ainult loengus ja tööl? Kas poleks aeg selline traditsioon taas ellu kutsuda või on 2018 tudeng sootuks teine, kui seda 2000 alguspäevil? Tõnu endine pealinna tudeng ning tudengipäevade korraldaja mitmed aastad
Täna kogunes EÜLi volikogu Tartu Kõrgemas Kunstikoolis, et voolida meie haridusmaastikku paremaks ja kaunimaks 😊✨🎨🙃
#OpenCall for students! Join the #ModelASEM8 in #Myanmar this November to experience diplomacy first-hand! Apply here: https://goo.gl/ARS6sR
#OpenCall for students! Join the #ModelASEM8 in #Myanmar this November to experience diplomacy first-hand! Apply here: https://goo.gl/ARS6sR

Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) on 1991. aastal asutatud üliõpilaste katusorganisatsioon. www.eyl.ee

Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) on 1991. aastal asutatud üliõpilaste katusorganisatsioon, mis esindab tudengite hariduslikke, kultuurilisi, majanduslikke ja sotsiaalseid huve ning kaitseb nende õigusi.

Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) on 1991. aastal asutatud üliõpilaste katusorganisatsioon. www.eyl.ee

rahvaalgatus.ee

Välistudengite ja -töötajate võimalus Eestis õppida ja töötada

❗️ Siin on sinu võimalus toetada välistudengite ja -töötajate õiguseid!

Avatud on rahvaalgatus, mille eesmärgiks on säilitada välistudengite ja -töötajate võimalusi Eestis õppida ning töötada. Hetkel ohustab neid võimalusi nii Siseministeeriumi kavandatav eelnõu kui ka varjatud poliitilistest eesmärkidest lähtuvad koroonaviiruse leviku takistamise meetmed, mida Siseministeerium plaanib rakendada.

Välistudengid on Eesti jaoks vaieldamatult väärtus. Eesti peab jääma riigiks, kus hinnatakse inimesi vastavalt nende oskustele ja potentsiaalile, mitte nende päritolule, eriti seaduslikul tasandil.

Loe rahvaalgatuse kohta ja anna oma allkiri juba täna!
https://rahvaalgatus.ee/initiatives/6f423f98-7c97-4fd6-a0dc-4264a564b808

Loe ka Eesti Üliõpilaskondade Liidu juhi artiklit välistudengite õiguste piiramise teemal:
https://www.err.ee/1094428/eleri-pilliroog-valistudengite-vordne-kohtlemine-siseministeeriumi-moodi

rahvaalgatus.ee Soovime säilitada välistudengite ja -töötajate võimalust Eestis õppida ja töötada nende päritolust olenemata praegu olemasoleval tasandil ning tagada nende laste ja abikaasade elamisloa saamist. Ettepanek puudutab nii praegust koroonaviiruse tõttu tekkinud olukorda kui ka tulevat 'normaals...

docs.google.com

Noorte Keskkonnanõukogu küsitlus

Keskkonnaministeeriumis noorte seisukohti esindav Noorte Keskkonnanõukogu kutsub kõiki kuni 26-aastaseid arvamust avaldama!

Nimelt viib Noorte Keskkonnanõukogu läbi küsitlust, mille tulemused aitavad olulistele teemadele rohkem tähelepanu juhtida. Küsimustiku täitmine võtab aega vaid viis minutit.

Küsimustik asub siin: https://forms.gle/cnA8KKVPHYUti2AJ9

Kõigi enne 23. juunit vastanute vahel loositakse välja ka auhind! 🎁

docs.google.com Noorte Keskkonnanõukogu on noorte hääl Keskkonnaministeeriumis. Meie eesmärk on tõsta keskkonnateadlikkust, kaasata noori keskkonnaaruteludesse, populariseerida keskkonnahoidu ning esindada noorte huvisid Keskkonnaministeeriumis. Selleks, et saaksime kõneleda noorte eest ja kõnetada rohkemaid...

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL)

✍️ Eesti Üliõpilaskondade Liit kirjutas koos 35 noorteorganisatsiooniga alla pöördumisele, et toetada seadusemuudatust, mis võimaldaks alaealisel noorel vanema nõusolekuta psühhiaatrilt abi saada.

“Vaimse tervisega seotud probleemide tarbeks abi saamisel on Eestis väga palju takistusi - sh ühiskondlik stigma, abistavate teenuste olemasolu, teadmatus abivõimalustest, piirkondliku kättesaadavuse puudulikkus ja juriidilised kitsaskohad. Põhjusel, et pöördumine abini on keerukas ja aeganõudev, on oluline kõrvaldada sellelt teelt võimalikult palju mainitud barjääridest. Seadusemuudatus kõrvaldaks neist ühe ja olulise.”

Koos kümnete tuhandete noortega seisame võrgustikuna ühiselt selle eest, et psühhiaatriline abi oleks võrdselt kättesaadav kõigile, ka alaealistele!

Vedasime eest pöördumist Riigikogu sotsiaalkomisjonile, kus koostöö liikmesorganisatsioonide ja partneritega tõime välja põhjused, miks seadusmuudatus, millega Riigikogu praegu silmitsi seisab, on väga oluline ja vajalik.

"Aprilli lõpu seisuga on 2020. aastal Eestis enesetapu teinud juba seitse alaealist. Lisaks sellele numbrile on hinnanguliselt veel palju noori, kes on sooritanud enesetapukatse või sellele mõelnud. Juba üksainus endalt elu võtnud alaealine peaks olema piisav põhjus, et vähendada barjääre abini pääsemiseks."

Loe noorte ja vaimse tervisega tegelevate organisatsioonide seisukohti: https://enl.ee/2020/06/15/noortega-tegelevad-organisatsioonid-juba-uksainus-endalt-elu-votnud-alaealine-peaks-olema-piisav-pohjus-et-vahendada-barjaare/

Loe Delfis avaldatud artiklit: https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/noorteorganisatsioonid-psuhhiaatriline-abi-peab-olema-vordselt-kattesaadav-koigile-ka-alaealistele?id=90172107

praxis.ee

EUROSTUDENT Eesti uuring VII

Vast avalikustatud üle-euroopaline tudengite uuring Eurostudent VII võttis lähema vaatluse alla võrdsed võimalused kõrghariduses, õpi- ja töömustrid ning esmakordselt ka vaimse tervise. Kokku osales küsitluses 2760 üliõpilast. Olulisemad tähelepanekud:

📌Põhihariduse eesti keeles omandanud tudengeid, kelle vanematel ei ole kõrgharidust, on 43% ning venekeelsete seas on vastav näitaja 47%. Arvestades, et Eurostudent VI kohaselt olid vastavad näitajad 38% ja 50% võib nende andmete põhjal eeldada, et ligipääs kõrgharidusele on eesti emakeelega noorte seas natukene paranenud, kuid vene emakeelega noorte hulgas pisut halvenenud.

📌Eesti üliõpilased töötavad nädalas keskmiselt 28 tundi (eelnevatel aastatel 31 tundi).

📌Õppetööle pühendatakse nädalas keskmiselt 34 tundi (2010- 30 tundi, 2013- 31 tundi, 2017- 33 tundi).

📌9% tudengitest hindab endal olevat vaimse tervise probleeme (stress, depressioon, ärevushäired ja meeleolulangus).

📌Lisaks sellele märkisid üliõpilased liigset muretsemist paljude asjade pärast – sageli või pidevalt tajub seda pea pool ehk 47% tudengkonnast. Peaaegu sama levinud on loidus või väsimustunne (45%). Järgnevad pingetunne või võimetus lõdvestuda (37%), vähenenud tähelepanu ja keskendumisvõime (34%), kurvameelsus (30%) ning üle veerandil üliõpilastest esinevad ka uneprobleemid.

📌5% tudengitest on kogenud kiusamist.

📌5% tudengitest esineb korduvaid surma või enesetapumõtteid.

Uuringutulemustega saab põhjalikumalt tutvuda Praxise kodulehel.

praxis.ee Esimest korda Eesti EUROSTUDENT uuringute käigus oli tegemist kõikse uuringuga ehk küsitlus saadeti kõikide valimisse kuuluvatele üliõpilastele. Kokku osales küsitluses 2760 üliõpilast. EUROSTUDENT VII Eesti andmete põhjal koostatud indikaatorite ülevaade keskendub kolmele põhiteemale. E...

📌Täna külastasid Eesti Üliõpilaskondade Liidu esindajad Eleri Pilliroog, Joonatan Nõgisto ja Karl-Hendrik Pallo Riigikogu Isamaa fraktsiooni, et arutada rahvusvaheliste üliõpilaste teemal. 👇(in english below)

Isamaa fraktsiooni liikmetele esitleti EÜL-i kriitikat Siseministeeriumi kavandatud seaduseelnõu osas, mis kitsendaks oluliselt Eestis õppivate kolmandatest riikidest pärit rahvusvaheliste üliõpilaste õigusi ning käiks vastu veel kehtivatele riiklikele arengukavadele.

EÜL seisab häälekalt ka rahvusvaheliste üliõpilaste eest, kelle hääl võib tihti poliitikakujundamises jääda kuulmata. Esitlusele järgnes produktiivne arutelu Eesti õpirändepoliitika eesmärkide ja võimalike meetmete osas.

--
The Federation of Estonian Student Unions (EÜL) visited the Isamaa parliamentary faction to discuss issues related to international students in Estonia.

Members of parliament were introduced to EÜL’s criticism towards a bill proposed by the Interior Ministry which would severely curtail the rights of international students in Estonia and contradict current national strategy documents.

EÜL continues to stand for the rights of international students, whose voice is often overlooked in the national policy-making process. After a short presentation, a productive discussion was had on the possible goals and means of effective and fair student mobility policy.

Isamaa fraktsioonis käisid külas Eesti Üliõpilaskondade Liidu esindajad. Jututeemadeks välismaalaste seadus ja kõrghariduse rahastamine.

Eesti Üliõpilaskondade Liit

Eesti Üliõpilaskondade Liidu Euroopa katusorganisatsioon European Students' Union - ESU mõistab hukka George Floydi tapmist USA-s ning ka kõiki teisi juhtumeid, mille keskmes on süstemaatiline politseivägivald ja rassism.

EÜL näitab üles solidaarsust koos ESU-ga: toetame sõnavabadust ja õigust vägivallata meelt avaldada ühiskondliku ebavõrdsuse vastu. Toetame seda, et väärtused nagu (rassiline) võrdsus ja võrdõiguslikkus, väärikus ja vastastikune austus oleksid igapäevaelus suunisteks. Nõustume, et kõrgharidussüsteem on nende väärtuste juurutamisel olulises rollis.

Loe ESU pöördumist (inglise keeles): https://www.esu-online.org/?policy=esu-reacts-to-the-acts-of-brutality-and-racism-that-led-to-the-death-of-george-floyd

We need to be conscious of the racism in our societies and stand in solidarity with those who want to make their voices heard and bring an end to the epidemic of police abuse of power and racist violence.

We stand firmly for the freedom of speech and expression of everyone and the right to protest non-violently against injustice everywhere.

🔗Read our new statement on https://www.esu-online.org/?policy=esu-reacts-to-the-acts-of-brutality-and-racism-that-led-to-the-death-of-george-floyd

#BlackLivesMatter #BLM

err.ee

Üliõpilased: ülikoolide roll kliimakriisi keskmes

Täna ilmus EÜLikate sulest arvamusartikkel, kus arutleti noorte, ülikoolide ja teaduse positsiooni üle kliimateemade keskmes.

“Täna poliitilisel tasandil tehtud otsused või otsuste tegemata jätmised määravad nii praeguste kui ka tulevaste põlvkondade elujärje – noortel on tuleviku kujundamisel suur roll ning nad mõistavad seda hästi.“

Loe artiklit ERR-ist!
https://www.err.ee/1098881/uliopilased-ulikoolide-roll-kliimakriisi-keskmes

err.ee Kliimamuutuse poliitilisest iseloomust tingituna on noorte seas esile kerkinud kriitiline perspektiiv nende institutsioonide suunas, kus noored ise igapäevaselt viibivad. Üheks peamiseks noorte kliimaaktivismi areeniks on seetõttu kujunenud ülikool, kirjutavad Joonatan Nõgisto, Paul-Henry Sered...

❗️ Homme sulgeme Eesti Üliõpilaskondade Liidu kontori erandkorras kell 14.00.

Head kliendid

05.06. sulgeme erandkorras Pärnu mnt 102-21 kontori tavapärasest varem, kell 14:00.

Vabandame võimalike ebameeldivuste eest. Küsimuste korral pöörduge [email protected] või 640 0423

---

Dear customers

On the 5th of June, our Pärnu mnt 102-21 office will be closed earlier than usual, at 14:00.

We apologize for any inconvenience. If you have any questions, please contact [email protected] or 640 0423

Eesti Üliõpilaskondade Liit saatis 23. aprillil haridus- ja teadusminister Mailis Repsile pöördumise, milles kutsus kõiki osapooli näitama solidaarsust tudengkonnast majanduslikku abi vajava osa suhtes. Lisaks sellele tegime ka mitu konkreetset ettepanekut ja tõime välja tekkinud probleeme.

HTM-i vastusest võib positiivse noodina esile tuua kinnituse, et nad töötavad koos ülikoolidega, et kaardistada õppekavad, kus eriolukorra tõttu peavad tudengid osalema õppetöös suvekuudel. Selliste juhtumite korral otsivad HTM ja ülikoolid väidetavalt ka lahendusi, et toetada kevadsemestril vajaduspõhist õppetoetust saanuid ka täiendavatel õppekuudel.

Kahjuks jäi HTM-i vastuses silma mitu negatiivset aspekti. Ministeerium on kohustatud vastama hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates kirja registreerimisest, ent kuna seda ei tehtud, olime sunnitud HTM-iga uuesti kontakteeruma 25. mail. Lõpuks saime 26. mail rutakalt, kirjavigadega ja suures osas väga üldsõnaliselt koostatud vastuse. Mitmele küsimusele ja ettepanekule me sisulist vastust ei saanud, seda näiteks õppelaenu intressi ning õppekvaliteedi tagamise osas.

Loe EÜL-i pöördumist uuesti meie kodulehelt:
https://eyl.ee/eul-poordumine-htm/

Loe Haridus- ja Teadusministeeriumi vastust alljärgnevalt kuvatõmmiselt.

Eesti Üliõpilaskondade Liidu hea koostööpartner Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) korraldab ühes Arvamusfestivali meeskonnaga Noorte [eel]arvamusfestivali, mis toimub juba 4. juulil Põlvas! Hetkel kogub Noorte [eel]arvamusfestival 2020 kõigi noorte ja noortemeelsete ideid, mida üheskoos käsitleda saaks. 💡

Ühiskondlikult olulised teemad on olulised ka noortele, seega oodatakse sisendit kõigilt: milliseid murekohti enda ümber näed ja millised teemad kõnetavad sind?

✍️ Esita oma mõtted ideekorjele enne 8. juunit siin: https://forms.gle/WVJP4fmXJJN9Mx6U9

Loe ürituse kohta lähemalt: https://www.facebook.com/events/2962280300546795/

Noorte Keskkonnanõukogu

Järgmisel nädalal täitub aasta sellest, mil Eesti Üliõpilaskondade Liidu ja teiste noorteorganisatsioonide esindajad kogunesid esmakordselt Keskkonnaministeeriumis, et moodustada ministeeriumit nõustav Noorte Keskkonnanõukogu. Nõukogu eesmärgiks on kaasata noori seadusloomesse ning teha noorte keskkonnateemalised seisukohad kuuldavaks riiklikul tasandil.

EÜL soovitab jälgida Noorte Keskkonnanõukogu Facebooki lehte, et saada huvitavaid teadmisi ja uudiseid keskkonnakaitse teemadel, olla kursis nõukogu tegemistega ning tõstatada ka ise teemasid, mida Keskkonnaministeeriumiga arutada võiks. 🌳🐝🌍

Noorte Keskkonnanõukogu on noorte hääl Keskkonnaministeeriumis. Meie eesmärk on kaasata noori keskkonnaaruteludesse, esindada noorte huvisid Keskkonnaministeeriumis ning tõsta keskkonnateadlikkust.

err.ee

Eleri Pilliroog: välistudengite võrdne kohtlemine siseministeeriumi moodi

Siseministeerium kavatseb tähtajatult jätkata kolmandate riikide tudengite Eestisse õppima tuleku piiramist, tuginedes seejuures suuresti oletustele ja eelarvamustele. Niisiis jätkab ka Eesti Üliõpilaskondade Liit Siseministeeriumi pakutud lahenduste kritiseerimist, kuniks need ei ole faktipõhised ega arvesta välistudengite erinevustega nii kultuuritausta kui õpimotivatsiooni osas.

EÜL-i juht Eleri arutles ERR uudised portaalis pikemalt Siseministeeriumi probleemsete ettepanekute üle.

Loe artiklit: https://www.err.ee/1094428/eleri-pilliroog-valistudengite-vordne-kohtlemine-siseministeeriumi-moodi

Loe ka Siseministeeriumi pöördumist Haridus- ja Teadusministeeriumile: https://eyl.ee/valistudengite-vordne-kohtlemine-siseministeeriumi-moodi/

err.ee Kavatsus välistudengite Eestis õppimist raskendada on siseministeeriumil olnud juba mitmeid kuid ning COVID-19 tõkestamise varjus tahetakse läbi suruda eelnõu, mille vastu on pea kõik olulised sidusrühmad, kirjutab Eleri Pilliroog.

eyl.ee

Räägi kaasa! - Eesti Üliõpilaskondade Liit

Eesti Üliõpilaskondade Liit kutsub tudengeid esile tooma häid digiõppe näiteid!

Distantsõppe maht saab tõenäoliselt ka järgnevatel õppeaastatel varasemast suurem olema, nii et teadlikkus ja positiivsete kogemuste kaardistamine lubab digivõimalusi maksimaalselt kvaliteetse õppe heaks toimima panna.

Oleme loonud EÜL-i kodulehele lühikese vormi, mille kaudu saab headest praktikatest mugavalt teada anda. Vorm on anonüümne ning vastamisega aitad kaasa kõrghariduse kujundamisele.
https://eyl.ee/raagi-kaasa/#1589889369-1-29

eyl.ee EÜLile on oluline, et tudengite hääl meieni jõuaks. Niisiis oleme loonud ankeedi, et anda igaühele tudengkonnast võimalus kaasa rääkida.

17. mail toimunud Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldkoosolekul võeti lisaks asejuhi valimisele mitmeid teisigi olulisi otsuseid vastu. Näiteks on uuenenud EÜL-i volikogu ja järelevalvekomisjoni koosseis ning EÜL-i töökord ja põhikiri.

EÜL-i volikogu uuenenud koosseisu kuuluvad: Allan Aksiim, Laura Danilas, Kristel Jakobson, Iris Ojavee, Signe Parts, Martin Tikk, Mart Vestli, Johanna Viik ja Sten Ärm.

EÜL-i järelevalvekomisjoni uuenenud koosseisu kuuluvad: Marcus Ehasoo, Sirelin Sillamaa ja Hannes Hugo Urbla.

Muudetud töökorraga saab juba praegu tutvuda EÜL-i kodulehel ning muudetud põhikirja avalikustame samuti kodulehel kohe, kui see on äriregistris kinnitatud: https://eyl.ee/ulddokumendid-2/

Täname veel kord kõiki, kes üldkoosolekul osalesid ja oma panuse andsid!

Eesti Üliõpilaskondade Liidul on võrratult hea meel teada anda, et alates eilsest on EÜL-i asejuhi ametis Joonatan Nõgisto!

Joonatan osutus valituks 17. mail toimunud EÜL-i üldkoosolekul. Paljudele EÜLikatele on Joonatan ja tema pühendumus tudengite eestkostele juba ammu teada, seda näiteks EÜL-i volikogu juhataja ja 2019. aastal ka EÜL-i asejuhi rollis. Kes aga Joonatani veel ei tunne, saab tutvuda tema alljärgneva enesekirjeldusega:


“Olen särasilmne politoloogia magistrant Tallinna Ülikoolis, kus omandatud teadmisi üritan agaralt tõlgendada Eesti üliõpilaskonna huvides ka kodanikuaktivismi. Ametlikele õpingutele lisaks on minu suureks kireks filosoofia – arutlen hea meelega hiliste õhtutundideni 19. - 20. sajandi prantsuse ja saksa filosoofia suurkujude saavutuste üle.

Tööülesannete kõrvalt üritan leida aega ka muusikaga tegelemiseks. Olen lõpetanud Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli rütmimuusika basskitarri erialal ning kaasa teinud mitmetes ansamblites. Kõige südamelähedasem on mulle 60nendate Motowni muusika, mida üritan „The Motown Sound“ tribüüdiprojekti eesotsas ka Eestis au sees hoida.”

Fotol on EÜL-i juht Eleri Pilliroog ja asejuht Joonatan Nõgisto ehk EÜL-i juhatus täies koosseisus.

Juba täna kell 14.00 algab Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) vestlussaade "Noored otsustajad", mille seekordseteks külalisteks on Eesti Üliõpilaskondade Liidu juht Eleri Pilliroog ja volikogu juhataja Joonatan Nõgisto!

Üheskoos arutatakse kõrghariduse seisu praegu ja kriisijärgselt ning kõigil vaatajatel on võimalus Facebookis toimuva otseülekande ajal ka oma küsimustele vastuseid saada.

Lisaks tuletame meelde, et täna alates kella 16.00-st toimub ka EÜLi üldkoosoleku eelseminar Zoomis, kus saab EÜLi tegemistest veelgi täpsemalt teada!

❗️"Noored otsustajad" vestlussaate II osa on teie ees juba sel neljapäeval kell 14.00❗️

Seekordsed saatekülalised esindavad Eesti Üliõpilaskondade Liitu - juht Eleri Pilliroog ja volikogu juhataja Joonatan Nõgisto 👏

Vestluse teemad on olukord kõrghariduses ning kõrgharidus peale kriisi. Millised on olnud eriolukorra mõjud üliõpilastele ning mis saab peale kriisi 🤔

Neljapäevasel Facebooki otseülekandel saame just nendele küsimustele vastuseid ning igaüks, kel on ka endal üliõpilaste ja kõrgharidusega seotud küsimusi, saab neid ülekande ajal küsida 🗣

PS! Eelmine "Noored otsustajad" saade on nüüd vaadatav ka meie Youtube'is 👉 https://youtu.be/82t9-9DTWf8

EÜL - üliõpilaste ühine jõud

Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) on 1991. aastal asutatud üliõpilaste katusorganisatsioon, mille eesmärk on esindada Eesti üliõpilaste hariduslikke ja sotsiaalmajanduslikke huve ning kaitsta tudengite õigusi. EÜL osaleb üliõpilasi puudutavate poliitikate väljatöötamises, tehes ettepanekuid ning selgitustööd Riigikogu, Vabariigi Valitsuse, ministeeriumide, kõrgkoolide ja sotsiaalsete partnerite suunal. Eesti Üliõpilaskondade Liit lähtub oma tegevuses demokraatia ja õigusriigi põhimõtetest ning väärtustab nende säilimist ja arendamist. EÜL kinnitab oma usku inimeste väärikusse ja väärtusse ning meeste ja naiste võrdõiguslikkusesse. Kõrgharidus on avalik hüve. See soodustab ühiskonna majanduslikku ja sotsiaalset arengut, kannab endas kultuurilist pärandit ning kaitseb riikluse ja demokraatia väärtusi, mistõttu peab kõigil olema võrdne õigus ja võimalus seda ka omandada. EÜLi kõrgeim otsustuskogu on üldkoosolek, kuhu kuuluvad esindajad kõigist 15-st liikmesüliõpilaskonnast. EÜLi volikogu on 9-liikmeline üldkoosoleku poolt valitud otsustusorgan, mis tegeleb poliitiliste seisukohtade vastuvõtmisega.

Juhatus koos seitsme töötajaga tagab üldkoosoleku ja volikogu otsuste elluviimise. EÜL on Euroopa Üliõpilasliidu, Põhjamaade Üliõpilaskondade Ümarlaua, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu, Eesti Koostöö Kogu ja Sotisaalsete Ettevõtete Võrgustiku liige. Aastast 1993 on EÜL andnud välja rahvusvahelist üliõpilaskaarti ISIC Student. Eesti Üliõpilaskondade Liit on ametlik ISIC brändi esindaja Eestis, väljastades nii ISIC Scholar õpilas-, ISIC Student üliõpilas-, ITIC Teacher õpetaja- ja IYTC Youth noortekaarti.

EÜL tegutseb vastavalt Eesti kodanikuühenduste eetikakoodeksi põhimõtetele. Meie tegevuse kohta saab rohkem infot jälgides Eesti Üliõpilaskondade Liidu facebooki lehte või külastades meie kodulehte www.eyl.ee.

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Noorte Osalusakadeemia
#VoteForEducation
Riigikogu valimised 2019 - rektor Tiit Land
Riigikogu valimised 2019 - Karolin Kriiska
Riigikogu valimised 2019 - Joonatan Nõgisto
Riigikogu valimised 2019 - Joosep Kään
Riigikogu valimised 2019 - Britt Järvet
Riigikogu valimised 2019 - Martin Tikk
Riigikogu valimised 2019 - Mikk Tarros
Riigikogu valimised 2019 - Karl Tipp
Riigikogu valimised 2019 - Allan Aksiim
International Day of Education 2019 / Rahvusvaheline hariduse päev 2019

Location

Category

Telephone

Address


Pärnu Mnt 102-21 (III Korrus)
Tallinn
11312

Opening Hours

Monday 10:00 - 16:30
Tuesday 10:00 - 16:30
Wednesday 10:00 - 16:30
Thursday 10:00 - 16:30
Friday 10:00 - 16:30
Other Education in Tallinn (show all)
Eesti Geograafia Selts (EGS) Eesti Geograafia Selts (EGS)
Kohtu 6
Tallinn, 10130

EGS on geograafe ja geograafiahuvilisi ühendav ning Eesti Teaduste Akadeemiaga assotsieerunud organisatsioon. Seltsi tegevuse põhisuunad on erialaste trükiste avaldamine, teadustöö, teadusürituste korraldamine ja geograafiateadmiste levitamine.

Laste päevahoid Jumbu Laste päevahoid Jumbu
Paldiski Mnt. 199
Tallinn, 13517

Meie väike armas päevahoid asub Õismäel Harku järve vahetus läheduses, 100 aasta vanuses hubases puumajas. Jumbus käib 12 last vanuses 2-3 aastat.

Edu Steps of Tallinn Edu Steps of Tallinn
Telliskivi 60A
Tallinn

Edu Steps is a Lego Education and 6Bricks concept that combines play and language immersion with education. We focus on LegMath, LegoLogic and school preparation.

Helen Doron English Kristiine Huvikool Helen Doron English Kristiine Huvikool
Kännu Tn. 35
Tallinn, 13418

Inglise keel lastele vanuses 3. elukuust kuni 19. eluaastani. http://www.helendoron.ee

Continuous Action Continuous Action
Uus 32/34 (sissepääs Hoovist)
Tallinn, 10111

Maailm on täis võimalusi! / World is full of opportunities!

Tradehouse Koolituskeskus Tradehouse Koolituskeskus
Peterburi Tee 47/1
Tallinn, 11415

Tradehouse Koolituskeskus - ilukoolituste kodu.

Clanbeat Clanbeat
Telliskivi 57
Tallinn

Clanbeat is a virtual space bringing together teachers and school leaders. And very soon — students, too.

elasteaed.ee - Eliis Eesti elasteaed.ee - Eliis Eesti
Tallinn

ELIIS on internetipõhine infosüsteem, mis on mõeldud kasutamiseks alusharidust pakkuvates asutustes.

Sushimon Sushimon
Tartu Maantee 47
Tallinn, 10128

Suši ja jaapani köögi koolitused Jaapani kogemusega kokkadelt

Eesti Entsüklopeedia Eesti Entsüklopeedia
Pärnu Mnt 17
Tallinn, 10149

Eesti Entsüklopeedia on pidevalt täienev veebipõhine teabevaramu, mis on mõeldud vabalt kasutamiseks

Pärnu Konverentsid Pärnu Konverentsid
Vana-Lõuna 39/1
Tallinn, 19094

www.konverentsid.ee