Eesti Üliõpilaskondade Liit

Eesti Üliõpilaskondade Liit

Comments

🤔Haridus kannatab tühja kõhu pärast ja ahju saab tudeng endale lubada kütta heal juhul leigeks, nentisid Eesti üliõpilased praegu toimuval kohtumisel Riigikogu kõrghariduse toetusrühmaga.

🤔Eesti tudeng õpib ja töötab rohkem kui enamikus teistes riikides: keskmiselt 54 tundi nädalas. Kõrghariduse toetusrühm otsib koos tudengite, kõrgkoolide esindajate ja vaimse tervise asjatundjatega lahendusi, kuidas võiks saada välja nõiaringist, kus tudengid ei jõua pühenduda koolile, sest endale elukoha ja täis kõhu tagamiseks on nad sunnitud töötama - vähese palga pärast täiskohaga - ning liigse koormuse pärast kannatab mitte ainult õppetöö, vaid ka vaimne tervis.

🤔Riigikogu kõrghariduse toetusrühm ja selle esimees Margit Sutrop said Eesti Üliõpilaskondade Liit liidult ka autasu tudengite huvide eest seismise eest.

🤔Kohtumine kestab kella 19ni ja seda saab otseülekandes jälgida siin: https://www.riigikogu.ee/live/2/et/
📣The European Students' Union - ESU, together with the Ukrainian Association of Students Українська асоціація студентів - UAS (UAS), expresses concerns regarding the situation Ukrainian 🇺🇦 male students have faced at the Ukrainian borders in the last few weeks.

📄Check out our joint statement, co-signed by many of our members in solidarity with all students experiencing this issue!

🔗 https://esu-online.org/?policy=statement-of-ukrainians-studying-abroad-blocked-at-the-borders-2

ÖH - Österreichische Hochschüler_innenschaft
Национално представителство на студентските съвети
VVS - Vlaamse Vereniging van Studenten
Hrvatski studentski zbor
Παγκύπρια Ομοσπονδία Φοιτητικών Ενώσεων
Studentská komora Rady vysokých škol
Danske Studerendes Fællesråd
Eesti Üliõpilaskondade Liit
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry
Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL)
freier zusammenschluss von studentInnenschaften (fzs)
UDU - Unione degli Universitari
Latvijas Studentu apvienība
Lietuvos studentų sąjunga - LSS
KSU - Kunsill Studenti Universitarji
Interstedelijk Studenten Overleg - ISO
Norsk studentorganisasjon
ANOSR
CREUP
SFS - Sveriges förenade studentkårer
VSS UNES USU
Tere head üliõpilased! Kui see postitus siia ei sobi, saate eemaldada. Kutsun Teid kõiki isamaalisele laulupeole XIII Vaba Rahva Laul, millega tähistame Eesti 31. taasiseseisvumispäeva! Eestile tegime ringi peale, ainult Tallinna ja veel mõned kohad on jäänud. Teen seda igal aastal suurest entusiasmist ja piletid on alati pidupäevaselt soodsad, kordades odavamad kui tavakontsertitel!
Kolm erakonda on kokku leppinud haridusvaldkonda puudutavates küsimustes.
🇪🇪 Eestikeelne haridus:
✅ 2024. algab üleminek eestikeelsele haridusele lasteaedades ja koolides.
🇪🇪 Eestikeelne kõrgharidus:
✅ Tänavu eraldatakse kõrgharidusele täiendavad 10 miljonit eurot, et valdkonna hädavajadused saaksid kaetud.
✅ Edaspidi suureneb kõrgharidusse minev riiklik rahastus 15% aastas.
Eesti Üliõpilaskondade Liit, Eesti Haridustöötajate Liit
PUHKUST JA SAIA ehk meeleolukat volbriööd - ja pange allkiri ka: https://sign.eci-ubi.eu või https://algatus.kodanikupalk.ee (suunavad õigele lehele). Tingimusteta põhisissetuleku EU kodanikualgatus kogub allkirju jaanideni.

Eesti Üliõpilaskondade Liit
Eesti Üliõpilaste Selts Korp! Sakala Korporatsioon Vironia Korp! Fraternitas Tartuensis korp! Fraternitas Estica Korp! Ugala Korp! Rotalia Korp! Fraternitas Liviensis korp! Tehnola Korp! Arminia Dorpatensis Korporatsioon Filiae Patriae Korporatsioon Indla Korp! Lembela konvent
Eestlased Facebookis
Ootame üliõpilasi osalema iseseisvalt läbitaval inglisekeelsel MOOCil „Students as Digital Civic Engargers“, mis toimub
3. - 31. maini 2022. Kursuse läbimise nõuded täitnud ja kursusele tagasisidet andnud osalejad saavad digitaalse Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistuse 1 EAP mahus.
👉https://ut.ee/et/moocs
Täna kohtus meie Tallinna esinduses minister Liina Kersna Noorte Nõukogu nõuandva koguga, et rääkida noorteorganisatsioonide esindajatega kõrghariduse teemal.

Kohtumiselt võtsime kaasa mitmeid olulisi ettepanekuid ja arutasime ühist koostööd. 👇

Täpsemalt:
🔹 Noored jagasid seisukohti tasuta vs tasulise kõrghariduse teemal;
🔹 Arutati noorteorganisatsioonide võimalust toetada Ukraina noorte jõudmist ja kaasamist noorsootöösse, huviharidusse ja huvitegevusse;
🔹 Samuti andsid noorteühendused kohtumisel ülevaate osaluskohvikute kaudu kogutud ettepanekutest.

Noorte hinnangul tuleks:
🔸 Tagada igas koolis kodanikuhariduse tunnid alates 7. klassist;
🔸 Kaasata noored õppekavade koostamisse;
🔸 Põimida õppekavadesse keskkonnaprobleemid ja nende vältimise või lahendamisega seotud küsimused;
🔸 Arendada olemasolevale lisaks välja majanduse, eetika- ja finantskirjaoskuse õppekavad;
🔸 Muuta kehalise kasvatuse, kunstiõpetuse, tööõpetuse ning muusika hindamine mitteeristuvaks (arvestatud/mittearvestatud põhimõttel).

Noorte Nõukogu liikmed on Eesti Noorteühenduste Liit (ENL), Eesti Õpilasesinduste Liit, Eesti Üliõpilaskondade Liit, Eesti Puuetega Inimeste Koda, Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine, VeniVidiVici Õpilasvahetus, Noorteühing Eesti 4H ning Kaitseliidu noorteorganisatsioonid.

Noorte Nõukogu nõuandva kogu ülesanne on kaasa rääkida ja anda nõu noorte elu puudutavates küsimustes, teha ettepanekuid noortele suunatud tegevuste kavandamises ja vahendada nõukogus esindatud organisatsioonide seisukohti.
Üliõpilased, kes astuvad alternatiivseid sisenemisteid kasutades kõrgkooli 🏛 hiljem, on sageli keskmisest tudengist vanemad, pärit madalama haridustasemega peredest ning neil on lapsed. Kui enamikus EHEA riikidest moodustavad alternatiivset sisenemisteed kasutanud üliõpilased tudengkonnast alla 10%, siis nii mõneski riigis on see osakaal tunduvalt suurem. Järgmisel Eurostudent Talks veebiseminaril 🖥 uurime kõrgkoolide rolli mittetraditsiooniliste üliõpilaste vastuvõtu ja õpingute toetamises.

🔹Liitu meiega, et õppida Malta ja Eesti kõrgkoolide headest praktikatest!
🔹Palun registreeri ennast siin: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEpde-gqTopGNS4nbpTdKZUc1pbN6AlRsaK

Kohtumiseni 26. aprillil toimuval veebiseminaril!
Eesti Üliõpilaskondade Liit TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia Üliõpilasesindus Sisekaitseakadeemia Üliõpilasesindus EMÜ Üliõpilasesindus/Student Union of Estonian University of Life Sciences ITÜK - IT-teaduskonna üliõpilaskogu Tartu Ülikooli üliõpilasesindus EKA Üliõpilasesindus Eesti Lennuakadeemia Üliõpilasesindus Tallinna Ülikooli üliõpilaskond / TLU Student Union Eesti Infotehnoloogia Kolledži Üliõpilasesindus EMTA Üliõpilasesindus / Student Council of EAMT Tartu Tervishoiu Kõrgkooli segarühm Pistandi TalTech Majandusteaduskonna Üliõpilaskogu Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilas- ja õpilasesindus TÜ Pärnu kolledži Üliõpilasesindus
Eesti Ametiühingute Keskliit (EAKL) (Ametiühingud) otsib kommunikatsioonijuhti! EAKLil on suured teened akadeemilise maastiku ametiühingute (Akadeemilised Ametiühingud) kompetentsi ehitamisel kaasa rääkimaks kõrgharidussektori küsimustes ja kes aitas nõu ja jõuga oluliselt kaasa sellele, et ametiühingute, Eesti Teaduskoja, Eesti Noorte Teaduste Akadeemia / Estonian Young Academy of Sciences ja Eesti Üliõpilaskondade Liit koostegutsemise tulemusel lõpuks teadusele ikkagi leiti 1% SKP-st.

Aita palun kaasa, et kuulutus jõuaks õige inimeseni. Kuna funktsionaalse kolmepoolse dialoogita (töötajate ja tööandjate esindus ning riik), mis eeldab arvuliselt suurt ja kvaliteetset ametiühinguliikumist, ei saa Eestist kunagi saada Skandinaavialik heaoluriik, siis on tegemist Eesti tuleviku mõttes olulise ametiga.
https://union.ee/eesti-ametiuhingute-keskliit-otsib-oma-tiimi-kommunikatsioonijuhti/
Ootame üliõpilasi testima iseseisvalt läbitavat inglisekeelset MOOCi „Students as Digital Civic Engargers“, mis toimub 25. märtsist kuni 26. aprillini 2022. Kursuse läbimise nõuded täitnud ja kursusele tagasisidet andnud osalejad saavad digitaalse Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistuse 1 EAP mahus.
👉https://ut.ee/et/moocs
University of Tartu waiting students to test the independently conducted English-language MOOC
"Students as Digital Civic Engargers", which will take place from April 5 to May 5, 2022.
Participants who have met the requirements for passing the course and provided feedback on the course will receive a digital in-service training certificate from the University of Tartu in the amount of 1 ECTS.
Course information can be viewed and registered for the course:
moocs.ut.ee
Hei, tudeng! 🤓 Kui sa veel päris täpselt ei teadnud, mida Erasmuse programm üliõpilastele pakub, siis vaata siia! 📌

Eesti Üliõpilaskondade Liit kutsus oma taskuhäälingusse külla meie kõrgharidusvaldkonna vanemspetsialisti Kaja Kruusamägi, et kõige olulisematele küsimustele selged ja konkreetsed vastused saada.

Kuula siit! 👇
Tere sõbrad!
Vaadake kindlasti see üritus üle! 🙂

https://facebook.com/events/s/heategevuslik-oksjon-ukraina-t/273736101431159/
letter to representatives of the European Higher Education Area

https://drive.google.com/file/d/1ZEozvyQ4MM62sQxFZBkjCyFvZVxvBSz8

European Students' Union - ESU ÖH - Österreichische Hochschüler_innenschaft Задзіночанне Беларускіх Студэнтаў / Belarusian Students' Association Studentská komora Rady vysokých škol Danske Studerendes Fællesråd Eesti Üliõpilaskondade Liit Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL)
National Students' Union of India (नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया) National Union of Students Lietuvos studentų sąjunga - LSS freier zusammenschluss von studentInnenschaften (fzs)
❄️ Jaanuaris avaldati uus Euroopa strateegia ülikoolidele, mistõttu keskendume järgmisel Eurostudent Talks veebinaril sellele värskelt avalikustatud materjalile ja arutleme, kuidas saaks andmeid nutikalt kasutades liikuda kõrgharidussüsteemides mitmekesisuse, kaasamise ja võrdsuse poole.

🔹Meil on hea meel veebinaril tervitada Lucie Trojanovát Euroopa Komisjonist, kes tutvustab selle strateegia ideid EL-i 🇪🇺vaatenurgast.
🔹Diskussiooniga liituvad ka Kaisu Piiroinen ja Berto Bosscha kahest EUROSTUDENTi riigist, Soomest 🇫🇮 ja Hollandist 🇳🇱, et arutada strateegia ning selle üle, kuidas EUROSTUDENTi andmed aitavad riikidel kaasava kõrghariduse eesmärki saavutada.

🔹Palun registreeri ennast siin: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMucuiqrjgqHtKnOLrsp3cl0q_44DamSoct.

👋 Kohtumiseni 22. veebruaril toimuval veebiseminaril!

Eesti Üliõpilaskondade Liit TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia Üliõpilasesindus Sisekaitseakadeemia Üliõpilasesindus EMÜ Üliõpilasesindus/Student Union of Estonian University of Life Sciences ITÜK - IT-teaduskonna üliõpilaskogu Tartu Ülikooli üliõpilasesindus EKA Üliõpilasesindus Eesti Lennuakadeemia Üliõpilasesindus Tallinna Ülikooli üliõpilaskond / TLU Student Union Eesti Infotehnoloogia Kolledži Üliõpilasesindus EMTA Üliõpilasesindus / Student Council of EAMT Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Üliõpilasesindus MVÜK - Meditsiiniteaduste Valdkonna Üliõpilaskogu TalTech Majandusteaduskonna Üliõpilaskogu Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilas- ja õpilasesindus TÜ Pärnu kolledži Üliõpilasesindus

Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) on 1991. aastal asutatud üliõpilaste katusorganisatsioon. www.eyl.ee aastal asutatud üliõpilaste katusorganisatsioon, mis esindab tudengite hariduslikke, kultuurilisi, majanduslikke ja sotsiaalseid huve ning kaitseb nende õigusi.

Operating as usual

23/09/2022

Tark Üliõpilane räägib üüriturust!💰💰

👉🏼 Nimelt saate sel korral kuulata meie asejuhi Kristini ja kinnisvaramaakleri Maarja Anni vestlust üüriturust.

👂Kuula värsket osa Spotifys👉🏼 https://open.spotify.com/episode/5II2NtQLTBL6cLEHW6TFfN?si=hLOUL1zcSS-ova9hQjeezg

📍Kindlasti asu Spotifys taskuhäälingut jälgima ning lülita sisse ka teavitused, et oleksid uute osadega esimesena kursis!

Kui oled taskuhäälingut kuulanud, siis jäta keskkonda ka oma hinnang!⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Kuulmiseni!💚💜

----------

New episode of our podcast is out and this time we are talking about the private housing for students!💰💰

Our podcast is in Estonian and you can find us on Spotify!💚💜

21/09/2022

TUTVU MEIE VOLIKOGUGA!👋🏼

Teisena saame lähemalt tuttavaks volikogu liikme Lennartiga!

👉🏼 Lennart õpib Tallinna Ülikoolis filmikunsti ja filmiproduktsiooni.
👉🏼 Tema lemmik teema kõrghariduses on võrdne ligipääs kõrgharidusele ja tudengite toetused.
👉🏼 Vabal ajal meeldib Lennartile sportida, reisida ja lugeda.

💭Uuel aastal loodab ta, et algav õppeaasta toob lisaks 10 miljonile taskurahale midagi enamat Eesti kõrgharidusse. Lennart peab oluliseks, et me ei unustaks suurte kriiside kõrval haridust ja haritlust.

-------
MEET OUR COUNCIL!👋🏼

Today we introduce Lennart!

👉🏼 Lennart is studying cinematography and film production at Tallinn University.
👉🏼 His favourite topic in higher education is equal opportunities and study allowances for students.
👉🏼 During his free time he likes to do sports, travel and read.

💭 He hopes that this year brings something more than just 10 millions into the Estonian higher education. He also thinks that we must remember education and intelligence even during the crises.

Photos from Eesti Üliõpilaskondade Liit's post 14/09/2022

Eile kohtusime Riigikogu kõrghariduse toetusrühmaga!

📣 Rääkisime:
👉🏼 õppelaenust, mille osas kerkis esile palju erinevaid arvamusi;
👉🏼 tudengite vaimsest tervisest;
👉🏼 iganenud õppetoetustest.

💭 Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse esimees Katariina Päts tõi näiteks välja, et perekonnaseasuse järgi peavad vanemad last ülal pidama 21. eluaastani, kuid õppetoetuste osas peetakse tudengit kuni 24. eluaastani vanemate leibkonna liikmeks.

Päeva lõpus toimus poliitikute diskussioon, kus haridus- ja teadusminister muuhulgas lubas, et kõrghariduse rahastamine on tema prioriteet.

Aitäh Tartu Ülikooli üliõpilasesindus, Tallinna Ülikooli üliõpilaskond / TLU Student Union, Juulius Tipikas ning TTK ÜE, et kohal olite!💚💜

05/09/2022

TUTVU MEIE VOLIKOGUGA!👋🏼

Esimesena saame lähemalt tuttavaks volikogu liikme Miaga!

👉🏼 Mia õpib TalTechis rakenduskeemiat ja biotehnoloogiat.
👉🏼 Tema lemmik teema kõrghariduses on tudengite vaimne tervis.
👉🏼 Vabal ajal meeldib Miale jalutada, perega aega veeta ja Netflixi vaadata.

💭Uuelt aastalt volikogus ootab ta enim aktiivset osavõttu ja head sisekliimat!

-------
MEET OUR COUNCIL!👋🏼

Our first council member is Mia.

👉🏼 She is studying Applied Chemistry and Biotechnology at TalTech.
👉🏼 Her favourite topic in higher education is students' mental health.
👉🏼 During her free time she likes to go on walks, spend time with her family and watch Netflix.

💭 From the starting year in council she hopes that every member participates actively and all the members get along.

01/09/2022

Head uue kooliaasta algust!

👉🏻 Sel aastal on meie eesmärk pisut teistsugune. Nimelt soovime sel õppeaastal tagada selle, et tudengid ei peaks hakkama sööma oksi.

Tugevat vaimu ja täis kõhtu kõigile tudengitele!💚

31/08/2022

Üliõpilaskonna esimees: alma mater ei kasva ega õitse, vaid on sunnitud olema ellujäämisrežiimil

Esmaspäeval korraldas Tartu Ülikooli üliõpilasesindus sentide kõlistamise, et suunata tähelepanu kõrghariduse alarahastusele!💰

Kuula kõnet👇🏼

29/08/2022

Suveülikool 2022 ⭐️

Nädalavahetusel toimus meie selleaastane suveülikool!

👉🏼 Üheskoos nautisime suve lõppu!
👉🏼 Samuti arutlesime erinevatel EÜL-i struktuuri teemadel!

Vaata galeriid 👉🏻 https://photos.app.goo.gl/roihh3W58RZ9aPSV8
-------
Summer university 2022

This year's summer university took place this weekend!

👉🏼 We enjoyed the last days of summer together!
👉🏼 We also discussed the structure of EÜL!

Look at the photos 👉🏻 https://photos.app.goo.gl/roihh3W58RZ9aPSV8

24/08/2022

Pühapäeval kohtus Tallinnas meie volikogu!🙌🏻

Volikogu koosolekul:
👉🏼 tutvuti EÜL-i ja volikogu tööga;
👉🏼 arutleti praegu kõrghariduses oluliste teemade üle;
👉🏼 planeeriti vaimse tervise kuud oktoobris;
👉🏼 alustati tööd EÜL-i tunnustamise statuudi kallal;
👉🏼 planeeriti väljasõitu põhjanaabrite juurde!

Meie volikogu on valmis tegutsema ning üsna pea tutvustame kõiki volikogu liikmeid eraldi ka!😉

Vajuta ❤️, et soovida volikogule uueks õppeaastaks edu!

--------

Our council gathered for a meeting on Sunday!🙌🏻

In the meeting the council:
👉🏼 took a look at EÜL and the responsibilities of the council;
👉🏼 discussed on the most important topics in higher education right now;
👉🏼 started planning the mental health month which takes place in October;
👉🏼 started working on the statute of honours;
👉🏼 started planning a visit to our nothern neighbours Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) and Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry !

Our council more than ready to start working and soon enough we will introduce them more closely in our Instagram!😉

Press ❤️ to wish the council good luck in the upcoming schoolyear!

22/08/2022

Tark Üliõpilane alustab TEIST hooaega!🙌🏻

Eesti Üliõpilaskondade Liidu taskuhääling Tark Üliõpilane on puhkuselt tagasi ning uue hooaja esimene osa keskendub kõrghariduse rahastamisele!💰💰

👉🏼 Nimelt saate sel korral kuulata meie vestlusringi arvamusfestivalil, kus osalesid Marcus Ehasoo, Marju Lauristin, Margit Sutrop, Ivari Ilja ning arutelu moderaator Katrina Koppel.

👂Kuula värsket osa Spotifys👉🏼 https://open.spotify.com/episode/6TAjbhJT0NFd4Une3yDkrM?si=aWq5os2GSYK71WmJOMcHyg

📍Kindlasti asu Spotifys taskuhäälingut jälgima ning lülita sisse ka teavitused, et oleksid uute osadega esimesena kursis!

Kui oled taskuhäälingut kuulanud, siis jäta keskkonda ka oma hinnang!⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Kuulmiseni!💚💜

----------

New episode of our podcast is out and this time we are talking about the funding of higher education!💰

Our podcast is in Estonian and you can find us on Spotify!💚💜

17/08/2022

Esmaspäeval käis meil külas Rootsi Üliõpilasliidu (SFS) juhatus ning rahvusvaheliste suhete töögrupp!📣

Vahva oli üheskoos erinevaid kõrgharidussüsteeme võtrelda ning arutleda, kuidas veel edukamalt saaks tudengite eest seista.

Üks on kindel 👉🏼 üheskoos on meie hääl valjem ning seepärast on rahvusvaheliste sõprussuhete hoidmine ja loomine väga oluline!🇸🇪🤝🇪🇪

-----
On Monday we had visitors from the Swedish student union (SFS)!📣

We talked about the differences between the higher education in two countries and also how to make the students' voices lauder!

Our voice is for sure lauder together and that is why maintaining and creating international friendships is really important! 🇸🇪🤝🇪🇪

15/08/2022

Möödunud nädalavahetusel olime ka meie Paides Arvamusfestivalil kohal!📣

👉🏼 Tuletasime poliitikutele kõrgharidust meelde.
👉🏼 Korraldasime arutelu "Kas kõrgharidus on vaid kulurida?"
👉🏼 Suhtlesime ja avaldasime arvamust!

Aitäh Paide!🫶

------
This weekend was our team in Paide to participate in the Opinion Festival. Its mission is to improve debate culture and civic education.📣

👉🏼We reminded our politicians the importance of the higher education and it's funding.
👉🏼 We organised a discussion about the funding and importance of the higher education.
👉🏼 We also had interesting discussions with different people.

Thank you Paide!🫶

12/08/2022

Möödunud nädal on olnud tormiline ning EÜL on meedias valju häält teinud!🌪

Kõige rohkem oli teemaks Venemaa ja Valgevene tudengite olukord seoses Vabariigi Valitsuse määrusega. Sel teemal võtsime sõna nii Aktuaalses Kaameras, venekeelses Aktuaalses Kaameras, Eesti Päevalehes, Kuku Raadios ja Times Higher Educationis.

VENEMAA JA VALGEVENE TUDENGID
👉🏼 https://epl.delfi.ee/artikkel/120049150/eesti-keele-suhu-saanud-vene-tudengid-on-kimbatuses-kas-toesti-tuleb-tulevik-eestis-jatta
👉🏼 https://news.err.ee/1608681124/students-union-appeals-for-russian-students-to-be-able-to-complete-studies
👉🏼 https://www.err.ee/1608680896/liit-palub-vene-tudengitele-voimalust-alustatud-opingud-eestis-lopule-viia
👉🏼 https://news.err.ee/1608679804/students-union-wants-visa-exception-for-russian-belarusian-students
👉🏼 https://www.err.ee/1608679288/liit-tahab-juba-eestis-oppivate-vene-tudengite-viisadele-erandit
👉🏼 https://www.err.ee/1608681979/valitsus-teeb-eestis-oppevatele-vene-tudengitele-erandi
👉🏼 https://www.timeshighereducation.com/news/dissident-student-estonias-russian-visa-ban-death-sentence
👉🏼 https://www.err.ee/1608681979/valitsus-teeb-eestis-oppivatele-vene-tudengitele-erandi
👉🏼https://kuku.pleier.ee/podcast/kuku-parastlouna/134375

Teine teema, millel sõna võtsime, oli õppelaen. Sellest rääkisime Tallinna Televisioonis ja TV3 uudistes.

💰 ÕPPELAEN
👉🏼 https://youtu.be/wk19gy_nTYE
👉🏼 https://play.tv3.ee/Uudised/oppelaen-ei-kata-tudengite-tegelikke-vajadusi,clip-4531392
👉🏼 https://www.err.ee/1608683434/huvigrupid-riigi-tagatud-oppelaen-peaks-olema-suurem

10/08/2022

Laupäeval viivad igatahes kõik teed mitte Rooma, vaid Paidesse!🚧

Nimelt korraldame meie juba sel laupäeval kell 18.00 Paides toimuval Arvamusfestivalil arutelu "Kas kõrgharidus on vaid kulurida?".

👉🏻 Arutelu modereerib meie vilistlane Katrina Koppel.
👉🏻 Arutelus osalevad meie juht Marcus Ehasoo, arvamusliider Marju Lauristin, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektor Ivari Ilja ning Riigikogu kõrghariduse toetusrühma esimees Margit Sutrop.

🚌 PS! Reedel ja laupäeval saad Tallinnast ja Tartust Paidesse ja tagasi noorte bussiga! Lisainfo ja registreerimine siin👉🏻 https://docs.google.com/forms/d/1bKVvPSMmCV9SEpUIR-Hd_OhW5XUAEQIoimuNyX4NSAY/edit

Tule kohale ja arutleme koos!🤝

📍Lisainfot leiad: https://fb.me/e/2Cby3qfqW

08/08/2022

💭 "Eesti Üliõpilaskondade Liit on tutvunud Vabariigi Valitsuse 30. juuli määruse muudatusega, mille tagajärjel piiratakse täiendavalt Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene Vabariigi tudengkonna võimalusi Eesti Vabariigis kõrgharidust omandada. Sellest johtuvalt edastame oma reaktsiooni ja arvamuse ning kutsume üles muudetud määrust korrigeerima selliselt, et juba Eestis viibivad ja õppivad tudengid saaksid võimaluse oma õpingud Eesti Vabariigis lõpetada."

📩 Täna saatis Eesti Üliõpilaskondade Liidu juht Marcus Ehasoo pöördumise Vabariigi Valitsusele, et avaldada arvamust 30. juuli määruse muudatuse osas, mis puudutab Venemaa ja Valgevene tudengeid Eestis.

👉🏻 Loe täispikka pöördumist meie kodulehelt: https://eyl.ee/eesti-uliopilaskondade-liidu-poordumine-vabariigi-valitsusele-8-augustil/

EÜL - üliõpilaste ühine jõud

Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) on 1991. aastal asutatud üliõpilaste katusorganisatsioon, mille eesmärk on esindada Eesti üliõpilaste hariduslikke ja sotsiaalmajanduslikke huve ning kaitsta tudengite õigusi. EÜL osaleb üliõpilasi puudutavate poliitikate väljatöötamises, tehes ettepanekuid ning selgitustööd Riigikogu, Vabariigi Valitsuse, ministeeriumide, kõrgkoolide ja sotsiaalsete partnerite suunal.

Eesti Üliõpilaskondade Liit lähtub oma tegevuses demokraatia ja õigusriigi põhimõtetest ning väärtustab nende säilimist ja arendamist. EÜL kinnitab oma usku inimeste väärikusse ja väärtusse ning meeste ja naiste võrdõiguslikkusesse. Kõrgharidus on avalik hüve. See soodustab ühiskonna majanduslikku ja sotsiaalset arengut, kannab endas kultuurilist pärandit ning kaitseb riikluse ja demokraatia väärtusi, mistõttu peab kõigil olema võrdne õigus ja võimalus seda ka omandada.

EÜLi kõrgeim otsustuskogu on üldkoosolek, kuhu kuuluvad esindajad kõigist 15-st liikmesüliõpilaskonnast. EÜLi volikogu on 9-liikmeline üldkoosoleku poolt valitud otsustusorgan, mis tegeleb poliitiliste seisukohtade vastuvõtmisega.

Juhatus koos seitsme töötajaga tagab üldkoosoleku ja volikogu otsuste elluviimise. EÜL on Euroopa Üliõpilasliidu, Põhjamaade Üliõpilaskondade Ümarlaua, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu, Eesti Koostöö Kogu ja Sotisaalsete Ettevõtete Võrgustiku liige.

Aastast 1993 on EÜL andnud välja rahvusvahelist üliõpilaskaarti ISIC Student. Eesti Üliõpilaskondade Liit on ametlik ISIC brändi esindaja Eestis, väljastades nii ISIC Scholar õpilas-, ISIC Student üliõpilas-, ITIC Teacher õpetaja- ja IYTC Youth noortekaarti.

EÜL tegutseb vastavalt Eesti kodanikuühenduste eetikakoodeksi põhimõtetele. Meie tegevuse kohta saab rohkem infot jälgides Eesti Üliõpilaskondade Liidu facebooki lehte või külastades meie kodulehte www.eyl.ee.

Videos (show all)

Eesti Üliõpilaskondade Liidu XXV üldkoosolek
EÜL-i jõulutervitus 2021
Intervjuu EÜL-i asejuhi kandidaat Kristin Pintsoniga
Internship and Work Fair: Opportunities in Estonia
EÜL Live: Haridusinnovatsiooni tulevikust Eesti kõrgharidusmaastikul Märt Aroga
EÜL-i juhatuse kandidaatide paneel
EÜL Live: Transnationalism during the Covid pandemic, perspective of the international students
EÜL Live: erialavalikust ja akadeemilisest karjäärist Andi Hektoriga
Eesti üliõpilased avaldavad toetust Valgevene tudengitele ja akadeemilistele töötajatele
Säilitage tasuta kõrgharidus! - Soome Üliõpilaskondade Liit (SYL)
Noored vastavad II: Miks on vaja seista tasuta ja hästirahastatud kõrghariduse eest?
Noored vastavad I: Mis kasu on kõrgharidusest ning kuidas selle omandamine panustab Eesti ühiskonda?

Location

Category

Products

ISIC, ISIC Scholar, ITIC, IYTC, MinuKool

Address


Pärnu Mnt 102-21
Tallinn
11312

Opening Hours

Monday 10:00 - 16:30
Tuesday 10:00 - 16:30
Wednesday 10:00 - 16:30
Thursday 10:00 - 16:30

Other Education in Tallinn (show all)
Õpilasakadeemia Õpilasakadeemia
Narva Mnt 25
Tallinn, 10120

Õpilasakadeemia pakub gümnasistidele kursusi huvipakkuvates valdkondades, näiteks ristmeedia, psühholoogia, õigus jpm. Õpi ülikoolis juba täna!

Eesti Entsüklopeedia Eesti Entsüklopeedia
Pärnu Mnt 17
Tallinn, 10149

Eesti Entsüklopeedia on pidevalt täienev veebipõhine teabevaramu, mis on mõeldud vabalt kasutami

Florens Beauty Florens Beauty
Katusepapi 4
Tallinn, 11412

Студия маникюра и наращивания ногтей FLORENS BEAUTY. Дизайны ногтей. Обучение мастеров.

Meta-Profit OÜ Meta-Profit OÜ
Laki 19
Tallinn

Organisatsioonide psühholoogilise arendamise ekspert aastast 1996. Lisaks isiksuse arengu ja NLP ko

MTÜ Perede ja Laste Nõuandekeskus MTÜ Perede ja Laste Nõuandekeskus
Majaka 21-6
Tallinn, 11416

Teenused lastega peredele ning teenused-koolitused lastega töötavatele spetsialistidele. Vaata meie kodulehte: http://www.perenou.ee/

Sümpoosion Sümpoosion
Tallinn

TLÜ filosoofia tudengid esitlevad: SÜMPOOSION. Igal korral esineb mõni erialaspetsialist, kes ann

Studio Lingua HR Agency Studio Lingua HR Agency
Tõnismägi 3A
Tallinn, 10119

Co-Active Coach, Executive Coach / HR Professional 🇬🇧ENG 🇩🇪GER 🇪🇪EST

Prodance Dance Center Prodance Dance Center
Kreutzwaldi 24/ Tartu Mnt 39 (sisehoovis)
Tallinn

Prodance Dance Center is home for all who love to express themself throgh movement and dance. Studi

Mentornaut Mentornaut
Telliskivi 60a/5
Tallinn, 10412

Mentornaut aitab sul leida endale sobiva eraõpetaja, kelle juhendamisel saad õppida eratunnis sulle sobival ajal ja sobivas kohas, parima hinnaga. Aitame igal õpilasel saavutada oma maksimaalse potentsiaali ja populariseerime õpetajaametit.

Eesti inseneripedagoogika keskus Eesti inseneripedagoogika keskus
Ehitajate Tee 5
Tallinn, 19086

Rahvusvaheliselt akrediteeritud STEM valdkonna kompetentsikeskus tehnikaülikoolis.

Molly Studio Molly Studio
Vabaduse Pst 160b-4
Tallinn, 10917

Школа анимации и кино. Обучаем искусству анимации и кино шаг за шагом. Присоединяйся к нам и стань создателем своих мультфильмов!

x

Other Education in Tallinn (show all)

ViaFreedom Montessori center Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus Театральная студия Art-Cherdak Keeltekool Teel Tippu Smartful Growth Teen Leaders English Club Tallinn English Music Kids Club Tallinn Sisemine Areng OÜ Eesti Hariduse Kvaliteediagentuur - HAKA Holistika Instituut Институт Холистики Futuclass Somero Autokool TBEsales Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Vilistlaskogu