Eesti Üliõpilaskondade Liit

Eesti Üliõpilaskondade Liit

Comments

❗Eesti akadeemilised ametiühingud ja üliõpilaskonnad avaldavad toetust Iraani naistele, üliõpilastele ja akadeemilistele töötajatele, kes vaatamata valitseva režiimi vägivaldsele repressioonile, seisavad julgelt oma õiguste ja vabaduse eest. Me oleme teie kõigiga, kes te vaatamata rõhumisele, vägivallale ja piinamisele julgete ikka veel selgelt nõuda vabadust kõigile iraanlastele!✊🏽

Toetamaks inimõiguste kaitset Iraanis, annetab Tallinna Ülikooli Ametiühing €200 vabaühendusele Center for Human Rights in Iran. Kutsume kõiki tuvuma ametiühingute ja üliõpilaskondade sõnavõtuga ning näitama enda toetust!

❗Estonian academic unions and student unions stand in solidarity with the brave women of Iran in their struggle for freedom and dignity against the oppressive Iranian regime, as well as with the students and academics fighting for justice right beside them. We stand in solidarity with everyone who stands against the violence, abuse, and torture and continues to demand and fight for the freedom of all Iranians!✊🏽

To support the defense human rights in Iran, Tallinn University Trade Union is donating €200 to the Center for Human Rights in Iran. We call on everyone to read the statement by the academic and student unions and to show their support!

Eesti Üliõpilaskondade Liit Tartu Ülikooli Ametiühing Tartu Ülikooli üliõpilasesindus EMÜ Üliõpilasesindus Tallinna Ülikooli üliõpilaskond / TLU Student Union EMTA Üliõpilasesindus / Student Council of EAMT Juulius Tipikas Eesti Lennuakadeemia Üliõpilasesindus
PRESENTING REPORT AT NORDIC CHAIRMAN’S MEETING IN GOTHENBURG

Last Friday, we presented our report 'Towards a sustainable future world of work in the Nordic countries – The gender perspective on the opportunities and challenges' at a conference gathering representatives from Nordic and Baltic student organisations, the Nordic Chairman´s meeting, NOM82.

Labour markets in the Nordic countries are changing rapidly and constantly. The green transition and digital developments are creating new demands. What needs to be done to enable sustainable development based on human rights and gender equality? NIKK's report highlights the opportunities and challenges for a sustainable world of work from a gender perspective.

Read all key messages and the full report: https://nikk.no/en/publications/towards-a-sustainable-future-world-of-work-in-the-nordic-countries-the-gender-perspective-on-the-opportunities-and-challenges/

Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd The Nordic Council of Ministers and The Nordic Council SFS - Sveriges förenade studentkårer
International Students' Union of Norway (ISU-NORWAY)
Danske Studerendes Fællesråd
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry
Eesti Üliõpilaskondade Liit
LÍS - Landssamtök íslenskra stúdenta
Latvijas Studentu apvienība
European Students' Union - ESU
RAPPORT OM HÅLLBART ARBETSLIV PÅ MÖTE FÖR NORDISKA STUDENTORGANISATIONER
I fredags presenterade Angelica Simonsson, forskare och utredare, samt Susanna Young Håkansson, utredare, rapporten "Framtidens hållbara arbetsliv i Norden – Genusperspektiv på möjligheter och utmaningar" på ett möte för representanter från nordiska och baltiska studentorganisationer (Nordiskt ordförandemöte NOM82).

Arbetsmarknaderna i Norden är i snabb och ständig förändring. Den gröna omställningen och den digitala utvecklingen ställer nya krav. Vad behöver göras för att möjliggöra en hållbar utveckling som utgår från mänskliga rättigheter och jämställdhet mellan könen?

NIKK-rapporten belyser möjligheter och utmaningar för ett hållbart arbetsliv ur ett genusperspektiv. Läs nyckelbudskapen och rapporten i sin helhet på nikk.no: https://nikk.no/publications/framtidens-hallbara-arbetsliv-i-norden-genusperspektiv-pa-mojligheter-och-utmaningar/

NIKK, Nordisk information för kunskap om kön, är ett samarbetsorgan placerat vid Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet, på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd SFS - Sveriges förenade studentkårer
International Students' Union of Norway (ISU-NORWAY)
Danske Studerendes Fællesråd
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry
Eesti Üliõpilaskondade Liit
LÍS - Landssamtök íslenskra stúdenta
Latvijas Studentu apvienība
European Students' Union - ESU
🗣 Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas kohtus täna Noorte Nõukoguga. Ministri ja noorte arutelu kaalukamad teemad olid eestikeelsele haridusele üleminek ja õpetajate järelkasv.

🔶Tänasel kohtumisel arutati selle üle, milline saaks olla noorteühenduste roll ja tugi eestikeelsele haridusele üleminekul. Osalejad leidsid üksmeelselt, et ühtne eestikeelne haridusruum annab kõigile noortele paremad võimalused edasi õppimiseks ja meelepärase töö tulevikus. Järjepidevalt tuleb tegeleda muu kodukeelega noorte kaasamisega. Seda näiteks läbi mitteformaalhariduse ja ühistegevuste, et pakkuda noortele vajalikku tuge, anda julgust eesti keelt praktiseerida ja luua selleks soodne keskkond. Meil on hea meel, et noorteühendused on siinkohal motiveeritud ja valmis panustama!

🔸 Nõukokku kuuluvad noored arutasid ministriga ka õpetajate järelkasvu ja õpetajaameti väärtustamist. Minister kinnitas noortele, et jätkame riigi tasandil koos partneritega tööd selle nimel, et lisaks märkimisväärsele palgatõusule ja õpetajakoolituse õppekavade vastuvõtu suurendamisele ülikoolides, arendaksime veelgi edasi tasustamise süsteemi ja karjäärimudelit, et paremini toetada ja väärtustada õpetajate ametialast arengut. Noored tõid esile, kui oluline on alustava õpetaja toetamine läbi toimiva mentorsüsteemi ja praktikate jagamise, et üleminek teoreetilisest keskkonnast pärisellu ehk klassiruumi toimuks sujuvalt. Nõuandvate organisatsioonide esindajad kinnitas, et noorteühendused saavad olla head partnerid õpetajaameti populariseerimisel.

Veel räägiti intellektipuudega noorte võimalustest kutsehariduses. Koos arutati, kuidas saaks riiklikul tasandil paremini teha koostööd haridus-, sotsiaal- ja tööhõivevaldkonnas, et noortele oleksid tagatud paindlikud õppimisvõimalused, toetused ja kasvaks ka teadlikkus nende võimaluste kohta.

Noorte Nõukogusse kuuluvad Eesti Noorteühenduste Liit (ENL), Eesti Õpilasesinduste Liit, Eesti Üliõpilaskondade Liit, Eesti Puuetega Inimeste Koda, MTÜ Venividivici ja Kaitseliidu noorteorganisatsioonide esindajad.

Noorte Nõukogu nõuandva kogu ülesanne on kaasa rääkida ja anda nõu noorte elu puudutavates küsimustes, teha ettepanekuid noortele suunatud tegevuste kavandamises ja vahendada nõukogus esindatud organisatsioonide seisukohti.
🤔Haridus kannatab tühja kõhu pärast ja ahju saab tudeng endale lubada kütta heal juhul leigeks, nentisid Eesti üliõpilased praegu toimuval kohtumisel Riigikogu kõrghariduse toetusrühmaga.

🤔Eesti tudeng õpib ja töötab rohkem kui enamikus teistes riikides: keskmiselt 54 tundi nädalas. Kõrghariduse toetusrühm otsib koos tudengite, kõrgkoolide esindajate ja vaimse tervise asjatundjatega lahendusi, kuidas võiks saada välja nõiaringist, kus tudengid ei jõua pühenduda koolile, sest endale elukoha ja täis kõhu tagamiseks on nad sunnitud töötama - vähese palga pärast täiskohaga - ning liigse koormuse pärast kannatab mitte ainult õppetöö, vaid ka vaimne tervis.

🤔Riigikogu kõrghariduse toetusrühm ja selle esimees Margit Sutrop said Eesti Üliõpilaskondade Liit liidult ka autasu tudengite huvide eest seismise eest.

🤔Kohtumine kestab kella 19ni ja seda saab otseülekandes jälgida siin: https://www.riigikogu.ee/live/2/et/
📣The European Students' Union - ESU, together with the Ukrainian Association of Students Українська асоціація студентів - UAS (UAS), expresses concerns regarding the situation Ukrainian 🇺🇦 male students have faced at the Ukrainian borders in the last few weeks.

📄Check out our joint statement, co-signed by many of our members in solidarity with all students experiencing this issue!

🔗 https://esu-online.org/?policy=statement-of-ukrainians-studying-abroad-blocked-at-the-borders-2

ÖH - Österreichische Hochschüler_innenschaft
Национално представителство на студентските съвети
VVS - Vlaamse Vereniging van Studenten
Hrvatski studentski zbor
Παγκύπρια Ομοσπονδία Φοιτητικών Ενώσεων
Studentská komora Rady vysokých škol
Danske Studerendes Fællesråd
Eesti Üliõpilaskondade Liit
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry
Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL)
freier zusammenschluss von studentInnenschaften (fzs)
UDU - Unione degli Universitari
Latvijas Studentu apvienība
Lietuvos studentų sąjunga - LSS
KSU - Kunsill Studenti Universitarji
Interstedelijk Studenten Overleg - ISO
Norsk studentorganisasjon
ANOSR
CREUP
SFS - Sveriges förenade studentkårer
VSS UNES USU
Tere head üliõpilased! Kui see postitus siia ei sobi, saate eemaldada. Kutsun Teid kõiki isamaalisele laulupeole XIII Vaba Rahva Laul, millega tähistame Eesti 31. taasiseseisvumispäeva! Eestile tegime ringi peale, ainult Tallinna ja veel mõned kohad on jäänud. Teen seda igal aastal suurest entusiasmist ja piletid on alati pidupäevaselt soodsad, kordades odavamad kui tavakontsertitel!
Kolm erakonda on kokku leppinud haridusvaldkonda puudutavates küsimustes.
🇪🇪 Eestikeelne haridus:
✅ 2024. algab üleminek eestikeelsele haridusele lasteaedades ja koolides.
🇪🇪 Eestikeelne kõrgharidus:
✅ Tänavu eraldatakse kõrgharidusele täiendavad 10 miljonit eurot, et valdkonna hädavajadused saaksid kaetud.
✅ Edaspidi suureneb kõrgharidusse minev riiklik rahastus 15% aastas.
Eesti Üliõpilaskondade Liit, Eesti Haridustöötajate Liit
PUHKUST JA SAIA ehk meeleolukat volbriööd - ja pange allkiri ka: https://sign.eci-ubi.eu või https://algatus.kodanikupalk.ee (suunavad õigele lehele). Tingimusteta põhisissetuleku EU kodanikualgatus kogub allkirju jaanideni.

Eesti Üliõpilaskondade Liit
Eesti Üliõpilaste Selts Korp! Sakala Korporatsioon Vironia Korp! Fraternitas Tartuensis korp! Fraternitas Estica Korp! Ugala Korp! Rotalia Korp! Fraternitas Liviensis korp! Tehnola Korp! Arminia Dorpatensis Korporatsioon Filiae Patriae Korporatsioon Indla Korp! Lembela konvent
Eestlased Facebookis

Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) on 1991. aastal asutatud üliõpilaste katusorganisatsioon. www.eyl.e www.eyl.ee

Operating as usual

19/09/2023

MURTUD LUBADUSED?! 👀

Möödunud nädalavahetusel Vihulas toimunud eelarveläbirääkimistel pakkus Reformierakond välja, et vähendada kõrgharidusele lubatud 15 protsenti lisaraha 10 protsendile ning teaduse rahastust 1 protsendilt 0,8 protsendile.

💭 Euroopa Üliõpilasliidu (ESU) tudengiõiguste hartas on kirjas, et igal tudengil on õigus õppida keskkonnas, mis toetab ja julgustab tema arengut. Seda ei saa ülikool aga pakkuda, kui pole piisavalt vahendeid, et ülikooli ülal pidada, rääkimata edasi arendamisest.

👉🏼 Vajaduspõhise toetuse tõstmine on vajalik, kuid tulutu, kui kõrgkoolidel puudub võime pakkuda kvaliteetset õpet;

👉🏼 Kvaliteetse kõrghariduse ja kõrgkoolide missiooni toetamiseks peaks riigieelarveline rahastus moodustama vähemalt 1,5% SKP-st;

👉🏼 Riigieelarvelise rahastuse suurus teadus-, arendus ja loometegevuseks peaks olema vähemalt 1% SKP-st.

🙅‍♀️ Kõrghariduse ja teaduse rahastamise vähendamine ei ole arutelukoht!

Photos from Eesti Üliõpilaskondade Liit's post 15/09/2023

EÜL x II Euroopa Ülikoolide Alliansside foorum🌍

Täna lõppes Barcelonas Euroopa Ülikoolide Alliansside (EUA) II foorum, mis on sel aastal eriti märkimisväärne — esindatud oleme meie ning ka teised tudengid üle Euroopa.
👉 Esimesel foorumil oli tudengeid vaid 2, sel korral rohkem kui 20!

⚡️ Kahel päeval toimusid paneeldiskussioonid ning vestlusringid, kus erinevad osapooled said mõtteid vahetada. Küsimusi oli palju: tudengite toimetulek, ühiskonna sidumine alianssidega ning kvaliteediküsimused.

🔥 Tudengitena rõhutasime nii meie, teised üliõpilaskonnad kui ka Euroopa Üliõpilasliit (ESU) seda, et ilma tudengiteta ei ole kõrgharidust seega neid ei saa otsustusprotsessides kõrvale jätta.

✈️ EÜL-ist lennutasime Hispaaniasse meie juhi Katariina, kes meid ja teisi tudengeid kindla käega esindab.

👀 Õige pea teeme visiidist ka pikema postituse, kuid seniks saad Katariinale kaasa elada meie Instagrami story’de kaudu!

-----
EÜL x II Forum of European Universities Alliances🌍

Today ended the II Forum of European Universities Alliances which was remarkable since students were present and also Estonian students.
👉 At the first forum there were only 2 students but this time there are more than 20!

⚡️ During the two days we had panel discussions to share ideas. There were many questions raised: student wellbeing, connecting societies with alliances and quality assurance.

🔥 We as students pointed out that without students there is no higher education which is why students must be involved in the decision-making processes.

✈️ EÜL was represented by our chairperson Katariina!

👀 Soon enough we will speak more about the visit but so far you can keep an eye on our Instagram stories!

Tudengite kvaliteedivõrgustik - Tarktudeng 14/09/2023

LIITU TUDENGITE KVALITEETVÕRGUSTIKUGA! 📣

👉🏼 Võrgustiku eesmärk on suurendada õpilaste võimekust ja panust kõrgkoolides õppega seonduvate teemades kaasarääkimisel;
👉🏼 Stardiplatvorm — uued algatused üliõpilastele olulistes valdkondades;
👉🏼 Koostööplatvorm — parimate praktikate jagamine ja probleemide lahendamine!

📌 Kandideeri juba täna! https://haka.ee/tudengite-kvaliteedivorgustik/

HAKA

Tudengite kvaliteedivõrgustik - Tarktudeng Tudengite kvaliteedivõrgustik Tudengite kvaliteedivõrgustik Oled sa mõelnud, et praktikast ei ole nii palju kasu, kui võiks, või on just sinu kõrgkoolis häid näiteid koostööst erinevate organisatsioonidega? Milline tagasiside andmise viis koolikorralduse, õppetöö või sinu enda õpingut...

08/09/2023

LIITU TUDENGITE KVALITEETVÕRGUSTIKUGA! ✨

Oleme koostöös Eesti Hariduse Kvaliteediagentuur - HAKAga kutsunud ellu üle-eestilise tudengite kvaliteedivõrgustiku, mille eesmärgiks on suurendada üliõpilaste võimekust ja panust kõrgkoolides õppega seonduvate teemade analüüsimisel ning parimate lahenduste leidmisel.

👉🏼 Nüüd on Sinu võimalus saada osa sellest võrgustikust, sest kandideerimine 2023/2024 õppeaastaks on avatud!

📌 Loe lisa & kandideeri siin: https://haka.ee/tudengite-kvaliteedivorgustik/

05/09/2023

📚VÕTA varem õpitu ja kogetu kaasa!📚

Haridus- ja Teadusministeerium on alustanud VÕTA teavituskampaaniaga, et kutsuda edasiõppijaid hindama oma varem õpitud või töö käigus omandatud teadmisi.

👉🏼 VÕTA ehk varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine on protsess, mille kaudu on võimalik läbi elu erinevatel viisidel õpitut ametlikult tunnustada;

👉🏼 VÕTAt saab kasutada näiteks poolelijäänud õpingute jätkamiseks, õppekava vahetamiseks või selle täitmisel;

👉🏼 Õppija jaoks on oluline tutvuda õppekava sisu ja õpiväljunditega ning kõrvutada neid olemasolevate teadmistega. Juhul kui õpiväljundites kirjeldatu on edasiõppija jaoks juba omandatud, tuleb omandatut tõendada. Nii saad aega säästvalt oma haridusteel edasi liikuda.

📌 Lähemalt saad lugeda siit: https://www.hm.ee/võta või kuula KUKU raadiost: https://kuku.pleier.ee/podcast/sihik/163144

04/09/2023

✨Muuda sügissemester veelgi põnevamaks!✨

👉🏼 Sel aastal korraldab EÜL Euroopa Üliõpilasliidu 85. üldkoosolekut, mis toob Eestisse kokku 120 tudengiesindajat üle kogu Euroopa. Üritus toimub 20. novembrist 26. novembrini peamiselt Tallinki hotellis ja konverentsikeskuses.

👉🏼 Meie projektijuht Anna otsib enda kõrvale usinaid ja säravaid vabatahtlikke, kes aitaksid muuta väliskülaliste visiidi Eestisse meeldejäävaks!

Tundub põnev? Loe lisa ja kandideeri siin 👉🏼 https://forms.gle/dvirzeFSGX9Dpty77

_______________________________

✨Call for volunteers!✨

👉🏼 This November, the Federation of Estonian Student Unions is organizing the 85th Board Meeting of the European Student Union in Tallinn, which will bring together 120 student representatives from all over Europe. The event will take place from November 20 to November 26, mainly at the Tallink Hotel and Conference Center.

👉🏼 Our project manager, Anna, is looking for enthusiastic volunteers to make the Board Meeting successful!

Read more and apply here 👉🏼 https://forms.gle/dvirzeFSGX9Dpty77

01/09/2023

📚Head tudengid!📚

Taaskord on kätte jõudnud teadmistepäev. Uus õppeaasta on alanud ning paljud esmakursuslased astuvad täna esimest korda ülikooli. See aeg on täis uusi võimalusi, avastamisrõõmu ja teadmiste janu. Lisaks saavad värsked vilistlased vaadata heade mõtetega tagasi oma alma materile.

Eelmisel õppeaastal hoolitsesime selle eest, et tudeng ei peaks sööma kuuseoksi. Sel aastal oleme võtnud südameasjaks, et tudeng ei peaks nende alla elama minema. Usume, et iga tudeng peaks saama keskenduda oma õpingutele, muretsemata elamiskoha ja hakkamasaamise pärast.

💭 “Tasuta kõrgharidus on midagi enamat kui see, et õppemaksu ei ole. Tasuta kõrgharidus peab tähendama, et kõik akadeemiliselt piisavalt võimekad inimesed saavad omandada kõrgharidust, olenemata vanemate ja enda rahakoti paksusest. Sel aastal jätkame tööd selle nimel, et tudengid saaksid oma õpingutele keskenduda," lausus EÜL-i juht Katariina.

💭 “Eesti Üliõpilaskondade Liidul on rõõm teatada, et alates tänasest on üliõpilastel võimalus taotleda uue määraga vajaduspõhist õppetoetust. Tegemist märkimisväärse lisandusega, mis aitab tudengite toimetulekut parandada. Selle kõrval tuleb jätkuvalt arendada õppelaenu ja teiste toetuste süsteemi,” sõnas EÜL-i asejuht Lennart.

📌 Eesti Üliõpilaskondade Liidu ühine eesmärk on toetada tudengeid ja üliõpilasesindusi. Ülikool pakub lisaks õppetööle palju erinevad võimalusi tudengiellu panustamiseks.

💚Teadmiste- ja avastamisrohket kooliaasta algust kõigile!💚

30/08/2023

✨Suveülikool 2023!✨

👉🏼 Panime üheskoos suvele mõnusa punkti!
👉🏼 Arutlesime kõrghariduse kvaliteedi ning tudengite omavahelise võrgustumise teemadel!

Ning loomulikult ei saa mainimata jätta Suveülikooli kõigi lemmikut Karl-Hendriku ustavat neljajalgset sõpra, kes lisas ka sel aastal sündmusele omakorda ägedust ja värvi! 🐶💙

📸 Suveülikool 2023 galeriid saad vaadata siit: https://photos.app.goo.gl/t31Tebs2bmRN8c5k9

📌 Pikemalt saad sündmusest lugeda siit: https://eyl.ee/suveulikool2023/

💜 Aitäh kõikidele osalejatele ning Eesti Hariduse Kvaliteediagentuurile, kes korraldas Suveülikoolis kõrgaridusteemalist töötuba!

Photos from Eesti Üliõpilaskondade Liit's post 29/08/2023

Külastasime põhjanaabreid! 🇫🇮

21.-22. augustil külastasid meie juhatus, poliitika nõunik Mikael ja volikogu liige Karl Lembit Soome tudengite esindusorganisatsiooni Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL), et vahetada nendega mõtteid ning kogemusi. Rääkisime kõrgharidusest, poliitikast ja huvikaitsest.

✨ Mis muudab Soome tudengite esindusorganisatsiooni erakordseks? Neil on üle 100-aastane ajalugu ning nad esindavad kõiki sealseid ülikoole, luues tugeva aluse huvikaitsele. Samuti panustavad nad tervishoidu ning võrdõiguslikkusesse.

💭 EÜL-i juht Katariina jäi külastusega rahule, sest võrreldes Taaniga teevad soomlased oma poliitilist tööd täiesti teisiti ning seepärast oli kasulik näha ka teist versiooni. “Samuti oli väga kasulik luua kontakt sealse Students at Risk koordinaatoriga, sest see programm on miski, millest me ka Eestis puudust tunneme,” sõnas ta.

👉 Kui tahad teada, mida kujutab endast projekt Students at Risk ning millest visiidil veel räägiti, siis mine loe lähemalt: https://eyl.ee/oppevisiitsoome/

👉 Projekti toetas Põhjamaade Ministrite Nõukogu 💙

________________________

🇫🇮 Study visit to Finland! 🇫🇮

On August 21-22, our board members, policy advisor Mikael, and council member Karl Lembit visited the Finnish student representation organization Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) to exchange thoughts and experiences with them. We discussed higher education, politics and advocacy.

✨ What makes the Finnish student representation organization exceptional? They have a history of over 100 years and represent all the universities in the region, forming a strong foundation for advocacy. They also contribute to healthcare and gender equality.

💭 EÜL's chairperson Katariina was satisfied with the visit because compared to Denmark, the Finns approach their political work completely differently, making it beneficial to see another version. "It was also very useful to establish contact with the local Students at Risk coordinator, as this program is something we also feel a need for in Estonia," she stated.

👉 If you want to know what the Students at Risk project entails and what else was discussed during the visit, then read more: https://eyl.ee/study-visit-to-finland/

👉 The project was supported by The Nordic Council of Ministers 💙

Photos from Eesti Üliõpilaskondade Liit's post 24/08/2023

⚔️ ME EI UNUSTA! ⚔️

Eile möödus 84 aastat Molotovi-Ribbentropi pakti sõlmimisest. Sellega jagasid kommunistlik Nõukogude Liit ja natsionaalsotsialistlik Saksamaa omavahel Euroopa mõjupiirkondadeks ning neisse piirkondadesse jäänud iseseisvate riikide jaoks algas traagiline sündmuste ahel.

Me ei unusta seda kurjust ja neid inimesi, kes hukkusid ja kannatasid. Eesti kaotas okupatsioonivõimude terrori tagajärjel iga viienda inimese. Ajalugu tuleb teada — mäletada ei saa ainult kauneid hetki, vaid ka keerulisi ja raskeid aegu.

Täna tähistame üheskoos Ukraina iseseisvuspäeva. Hoiame meeles, et ukrainlased võitlevad mitte ainult Ukraina vaid kogu Euroopa vabaduse eest ning oleme mõtetes nendega, kes tänase pidupäeva kodumaad kaitstes veedavad! 🇺🇦🤍

Noorte nimel asetasid Eesti kommunismiohvrite mälestuseks pärja Eesti Üliõpilaskondade Liidu juht Katariina Järve ning Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatuse esimees Ats Mattias Tamm.

💙Elagu Eesti ja Слава Україні!💙
____________

⚔️ WE DON’T FORGET!⚔️

🥀 Yesterday, on August 23rd 84 years ago the Molotov-Ribbentrop pact was signed. With this, the Communist Soviet Union and National Socialist Germany divided Europe into spheres of influence, and a tragic chain of events began for the independent countries that remained in these spheres.

We won’t forget this evil and the people who died and suffered. Estonia lost every fifth person as a result of the occupation authorities' terror. History must be known — not only beautiful moments can be remembered, but also complex and difficult times.

Today we celebrate the Independence Day of Ukraine together. Ukrainians are fighting not just for the freedom of Ukraine, but for the whole of Europe, and we are thinking of those who spend today's holiday defending their homeland!🇺🇦🤍

On behalf of the youth, Katariina Järve, chairperson of the Federation of Estonian Student Unions and Ats Mattias Tamm, chairperson of the Estonian School Student Councils’ Union, laid a wreath in memory of the victims of Estonian communism.

💙 Long live Estonia & Слава Україні! 💙

Photos from Eesti Üliõpilaskondade Liit's post 18/08/2023

✨EÜL X Arvamusfestival 2023✨

Möödunud nädalavahetusel toimus Paides kauaoodatud Arvamusfestival, mis tõi kokku inimesi nii Eestist kui ka kaugematest paikadest. Meie esindajaid, Katariinat ja Lennartit, võis näha lausa kahel arutelul:

👉 Hüperkohalikul arutelul teemal “Why do we need higher education? Being a student in Finland, Estonia and Latvia,” milles oli üks osalistest meie juht Katariina, kes jagas enda mõtteid ja vaatenurki;

👉 Lisaks sellele viidi koostöös Eesti Hariduse Kvaliteediagentuur - HAKA-ga läbi kaasahaarav arutelu teemal “Kuidas saab õppija oma õppimist ja selle kvaliteeti juhtida?”, mida modereeris meie asejuht Lennart, kes tagas arutelu sujuva ja sisuka kulgemise✨


💭 “Selleaastane hüperkohalik arutelu kinnitas seda, et pole vahet, milline on Sinu taust, rass või etniline kuuluvus - me jagame tegelikult ju väga sarnaseid rõõme ja muresid. Seetõttu on rahvusvaheline koostöö oluline võti eesmärkide täitmisel ja edu saavutamisel,” meenutab Katariina.

💭 Lennart ning tema arutelus osalejad võtavad teema kokku nii: “Panelistid toonitasid üksmeelselt õpilase ja õpetaja omavahelise usalduse olulisust ning õpilaste psühholoogiliste baasvajaduste toetamist, näiteks õppeprotsessi kaasamist ja otsustusvõimaluse pakkumist klassiruumis. Koostöiselt õpetajatega on võimalik läbi konkreetsete eesmärkide püstitamise tõsta õpilaste motivatsiooni ja teadliku õppimist. Siinkohal tekib ka õppimist ja õppija arengut toetav keskkond."

Aitäh teile kõikidele!💙

16/08/2023

💥 VIIMANE VÕIMALUS REGISTREERIDA END SUVEÜLIKOOLI💥

💭Järgmisel nädalavahetusel, 26.-27. augustil toimub Reiu puhkekeskuses suveülikool, kuhu on oodatud kõik tudengid üle Eesti!

Sind ootavad veel lisaks:

👉 särav seltskond ja uued sõbrad;
👉 mugav majutus kaunis looduses;
👉 võimalus panustada tudengite heaolusse, sest sel aastal keskendume kõrghariduspoliitikale ning kõrghariduse kvaliteedile!✨

⏰ Kiirusta, sest täna on registreerumiseks viimane päev: https://forms.gle/3JiBXmZKoCgHk92q8

14/08/2023

Õppevisiit viis meid Taani!🇩🇰🧑‍🎓

8.–10. augustil külastasid juhatus ja volikogu liige Karel Taanis sealset tudengite esindusorganisatsiooni Danske Studerendes Fællesråd (DSF). Visiidi eesmärk oli õppida nende kogemusest huvikaitse valdkonnas.

👉 DSF on tegutsenud juba üle 90 aasta;
👉 Ka nende südameasjaks on viimasel ajal olnud tudengitoetused, lisaks magistrikraadi reform;
👉 Projekti toetas Põhjamaade Ministrite Nõukogu ✨

💙 Loe visiidist lähemalt siin: https://eyl.ee/eyltaanis/

09/08/2023

REGISTREERI END SUVEÜLIKOOLI JUBA TÄNA! 🍉⛱️

Augustikuu viimasel nädalavahetusel toimub Eesti Üliõpilaskondade Liidu 2023. aasta suveülikool Reiu Puhkekeskuses, kuhu on oodatud kõik tudengid üle Eesti!

Sind ootavad:
👉 head sõbrad ja vahva programm;
👉 kaunis loodus ja mugav majutus;
👉 võimalus panustada tudengite heaolusse!

PS! Pikendasime registreerumise tähtaega - viimane päev end kirja panna on 16. august!

📌 Lisainfo ja registreerimine: https://fb.me/e/1iLiJo6Tp

Tähistame koos suve lõppu!☀️💜

08/08/2023

EÜLi visiit Taani!✈️

💭 Täna varahommikul lendas meie uus ja värske juhatus õppevisiidile Taani, et tutvuda sealsete sõprusorganisatsioonide ning nende tegemistega. Lisaks sellele on plaanis uuendada meie avaliku poliitika seisukohtasid.

👉 Psst! Katariina ja Lennart jagavad täna-homme enda teekonda ning tegemisi meie Instagrami storys, kus on võimalik neile ka küsimusi esitada 🤩

👉 Leia meid Instagramis: https://www.instagram.com/yliopilaskondadeliit/ 💜

07/08/2023

Oled kunagi mõelnud, miks meil on kõrgharidust vaja? 💭🤔

Õnneks ei pea Sa selle üle enam üksi pikalt mõtisklema, sest sel teemal toimub Arvamusfestivalil hüperlokaalne arutelu!

👉 Arutelu toimub 12. augustil kell 16.00 Arvamusfestival 2023: Demokraatia alal

👉 Meid esindab arutelul EÜLi juht Katariina Järve

👉 Teiste osalistega saad tutvuda siin!👇

Kohtume Paides!💜

12. augustil kl 16 saab Arvamusfestival 2023: Demokraatia alal kogeda uudset hüperlokaalset aruteluformaati teemal✨„Why do we need higher education? Being a student in Estonia, Latvia and Finland“ ✨

Kõrgharidusest õppuri pilgu läbi arutlevad tudengid Paidest, Riiast ja Helsingist:
🔹 Katariina Järve (Tartu Ülikool)
🔹 Trine Tamm (Tallinna Ülikool)
🔹 Adel.Rizvi (Soome Metropolia rakenduskõrgkool)
🔹 Kristaps Opincāns (Läti Ülikooli vilistlane)
🔹 Simona Granta (Riia Tehnikaülikool)

Vestlust suunab Timeout dialoogi meetodi ekspert Laura Arikka ning see toimub inglise keeles.

🤝 Arutelu saab teoks koostöös partneritega Miltton Events, , National Union of Students in Finnish Universities of Applied Sciences, Läti Üliõpilaskondade Liit, Eesti Üliõpilaskondade Liit.

Arutelu on piloodiks üleeuroopalisele arvamusfestivalile Hybrid European Democracy Festival, mis toimub 2024. aasta mais Tartus ja üle Euroopa.

_____

EN

On August 12 at 4 pm we invite you to experience a unique hyperlocal discussion on the topic ✨ "Why do we need higher education? Being a student in Estonia, Latvia and Finland" ✨

Everyday life and challenges of higher education will be discussed by students from Paide, Riga and Helsinki:
🔹 Katariina Järve (University of Tartu, Estonia)
🔹 Trine Tamm (Tallinn University, Estonia)
🔹 Adel Rizvi (Metropolia University of Applied Sciences, Finland)
🔹 Kristaps Opincāns (alumni of University of Latvia, Latvia)
🔹 Simona Granta (Riga Technical University, Latvia)

Discussion is facilitated by Timeout method expert Efe Evwaraye and it will be held in English.

🤝 Partners: Miltton Events, Timeout Foundation, National Union of Students in Finnish Universities of Applied Sciences, Student Union of Latvia, Estonian National Student Federation.

This event is a pre-event to Hybrid European Democracy Festival, a discussion festival taking place in May 2024 from over 20 locations over Europe.

Tartu Ülikooli ühiselamutes sai tänavu koha vaid kolmandik soovijatest 03/08/2023

Heitlus ühiselamukohtade pärast!🏠 ⚔️

Tänavu sai vaid kolmandik soovijatest koha Tartu Ülikooli ühiselamutes, ülejäänud 550 inimest pidi leppima eitava vastusega. Teemat käsitleti eilses “Aktuaalses kaameras”, kus ka meie oma seisukohta jagasime.

Psst! Kes eile televiisorite ette ei jõudnud, ei pea muretsema! Intervjuu ning artikli leiad siit👇

Tartu Ülikooli ühiselamutes sai tänavu koha vaid kolmandik soovijatest Algavaks õppeaastaks soovis Tartu Ülikooli ühiselamutesse kolida 850 uut õppurit, kuid kaks kolmandikku neist elamiskohta ei saanud.

Photos from Eesti Üliõpilaskondade Liit's post 02/08/2023

🌏 Saa osa uuest hüperkohalikust arutelukogemusest! 🌏

👉 Juba järgmisel laupäeval, 12. augustil kell 16.00 arutlevad Arvamusfestivalil Eesti, Soome ning Läti õpilaste esindajad kõrghariduse olulisuse üle;

👉 Selles hüperkohalikus arutelus asuvad osalejad osaliselt Paides ja teised panelistid ning publik Riias ja Helsingis. Arutelus osalemiseks tuleb füüsiliselt viibida ühes toimumispaigas, kuid selles ruumis võimaldatakse virtuaalselt suhelda inimestega teise asupaiga aruteluruumis;

👉 Arutelu on eelürituseks Hybrid European Democracy Festivalile – üleeuroopalisele arutelufestivalile, mis hõlmab 2024.aastal üle 20 linna üle Euroopa 🎫 HEDF on osa Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammist. HEDF-is peetavad arutelud aitavad luua arusaamist kohalike ja rahvusvaheliste väljakutsete vahel.

Sündmuse leiad siit: https://fb.me/e/4vNn98Gwc 💜

28/07/2023

Vähe ühiselamukohti ja kallid üürihinnad!💸

Ajal, mil esmakursuslased endale tikutulega peavarju otsivad, võtsime sõna ühiselamute kohtade nappuse teemal.

👉 Igal tudengil peab olema võimalus elada taskukohases ühiselamus ning üürikorter peaks olema valik.
👉 Ühiselamud peavad olema energiatõhusad ning füüsiliselt ligipääsetavad ka erivajadusega õppuritele.

Loe 👉 https://arvamus.postimees.ee/7823529/uliopilaste-esindaja-tartu-ulikooli-uhikakohad-taitusid-80-sekundiga

24/07/2023

SUVEÜLIKOOL TULEB TAAS!💚

👉 Suve viimane nädalavahetus!
👉 Head sõbrad ja vahva programm!
👉 Võimalus panustada tudengite heaolusse!

Tule EÜL-i suveülikooli 26.-27. augustil Reiu puhkekeskuses!

Lisainfo ja registreerimine👉 https://fb.me/e/1iLiJo6Tp

Näeme seal!💚

19/07/2023

Jah, PÄ-RI-SELT!✅

👉 Sellest õppeaastast on tudengitoetused kahekordistunud!
👉 ISIC oma soodustustega muudab tudengite elu paremaks!

Need on vaid kaks näidet, mis tõestavad, et tööl Eesti Üliõpilaskondade Liidus on päriselt mõju!

Praegu otsime oma nooruslikku tiimi kolme uut EÜLikat:
👉 osakoormusega poliitika nõunikku;
👉 tähtajalist projektijuhti;
👉 ja täiskohaga kommunikatsioonijuhti!

Loe lisa ja tule meile 👉 https://www.cvkeskus.ee/eesti-uliopilaskondade-liit-toopakkumised-401

Kohtume EÜLis!💚

10/07/2023

Jah, PÄ-RI-SELT!✅

👉 Kodukontori võimalus!
👉 Oled suures osas oma tööaja peremees!
👉 Võimalik ühildada ülikooliõpingutega – oleme ikkagi tudengiesindajad!

Täpselt niisugused võimalused Eesti Üliõpilaskondade Liidus töötades ongi! Lisaks hea seltskond, hubane kontor ning võimalus erialaseks kogemuseks!

Praegu otsime oma nooruslikku tiimi kolme uut EÜLikat:
👉 osakoormusega poliitika nõunikku;
👉 tähtajalist projektijuhti;
👉 ja täiskohaga kommunikatsioonijuhti!

Loe lisa ja tule meile👉 https://www.cvkeskus.ee/eesti-uliopilaskondade-liit-toopakkumised-401

Kohtume EÜL-is!💚

07/07/2023

Kus oled, meie poliitika nõunik?👀

EÜL otsib enda nooruslikku tiimi poliitika nõunikku, kelle abil haridusmaastikku muuta Eestis ja Euroopas!

Poliitika nõunikuna:
👉 nõustad juhatust;
👉 valmistad ette tudengite seisukohti;
👉 hoiad kätt pulsil tudengeid puudtutaval;
👉 suhtled partneritega nii Eestist kui ka välismaalt!

Meilt saad:
👉 ägeda ja noorusliku meeskonna;
👉 paindliku tööaja ja kodukontori võimaluse (sobib hästi tudengile!😉);
👉 spordi- ja tervisetoetuse;
👉 parkimisvõimalusega kontori Tallinna kesklinnas;
👉 võimaluse saada väärtuslikku kogemust riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Loe lisa ja anna endast märku👉 https://www.cvkeskus.ee/poliitika-nounik-tallinnas-eesti-uliopilaskondade-liit-863952

Tule ja seisame koos tudengite eest!✊💚

06/07/2023

Kus oled, meie kommunikatsioonijuht?👀

EÜL otsib enda nooruslikku tiimi kommunikatsioonijuhti, kes aitaks seista tudengite eest ning tagaks infoleviku!

Kommunikatsioonijuhina:
👉 haldad EÜL-i sotsiaalmeediakanaleid;
👉 korrastad ja uuendad kodulehte;
👉 koordineerid meie taskuhäälingut;
👉 lood meie brändiraamatule vastavaid visuaale;
👉 ning toimetad ja kirjutad arvamusartikleid!

Meilt saad:
👉 ägeda ja nooruslikku meeskonna;
👉 paindliku tööaja ja kodukontoris töötamise võimaluse (sobib hästi tudengile!);
👉 spordi- ja tervisetoetuse;
👉 parkimisvõimalusega kontori Tallinna keskklinnas;
👉 võimaluse saada kogemuse riiklikul ja ka rahvusvahelisel tasandil.

Loe lisa ja anna meile endast märku👉 https://www.cvkeskus.ee/kommunikatsioonijuht-tallinnas-eesti-uliopilaskondade-liit-863897?w=1

Loodetavasti kohtume varsti!💚

04/07/2023

EÜL x Arvamusfestival 2023💥

Sel aastal korraldab EÜL koostöös Eesti Hariduse Kvaliteediagentuur - HAKAga Arvamusfestival 2023: Hariduse alal arutelu pealkirjaga: "Kuidas õppimist ja selle kvaliteeti juhtida?"

Arutelus osalevad õpilased, õpetajad ja lapsevanemad ning koos püütakse leida vastused järgmistele küsimustele:
👉 Kus ja kuidas saab õppija võtta aktiivse rolli nii koolielu kui ka õppimise kujundamisel?
👉 Kuidas saab kool kujundada õppekeskkonda nii, et õpilasel oleks võimalus aktiivset rolli võtta?
👉 Milline roll on lapsevanematel, et nende lapsest kujuneks ennastjuhtiv õppija?

📅 Arutelu toimub 12. augustil 16:00-17:30!

👀 PS! EÜL teeb kaasa ka teises arutelus! Nimelt osaleb EÜL-i juht Katariina demokraatia alal rahvusvahelises arutelus "Why do we need higher education?"

Näeme Paides!💚

Photos from Eesti Üliõpilaskondade Liit's post 28/06/2023

EÜL-i juhatuste peied ja katsikud 2023!💚

✌️ Juunikuu tähistab juht Marcuse ja asejuht Kristini viimast kuud EÜL-i juhatuses! Juulist võtab ohjad enda kätte juba uus juhatus.

7. juunil toimus meie kontoris lõpetava juhatuse ärasaatmine ning alustava juhatuse tervitamine ühes liikmete, vilistlaste ja partneritega!✨

Rohkem pilte👉🏼 https://photos.app.goo.gl/aXhsyJHhGB17qLsd7
---------
The handover party of EÜL's Board!💚

This June is the last month as Board members for chairperson Marcus and vice-chairperson Kristin! In July it is the start of a new mandate.

On June 7th we held a party to say thanks to the leaving Board and hello to the coming Board. Thanks to all the alumni, partners, members and other EÜL friends who came!✨

Pictures👉🏼 https://photos.app.goo.gl/aXhsyJHhGB17qLsd7

26/06/2023

Mõttekoda Praxise taskuhäälingus arutlesime koalitsioonilepingu üle haridusvaldkonna silme läbi!👀

Meie asejuht Kristin osales möödunud nädalal taskuhäälingus koos Tabasalu Gümnaasiumi koolijuhi Grete-Stina Haaristoga, et vaadata otsa koalitsioonileppes olevatele punktidele, mis haridusvaldkonda puudutavad!

👉 Rääkisime üllatusest doktoriõppes;
👉 keskkonnasõbralikkusest ülikoolides;
👉 stipendiumitest ja õppetoetustest.

📍 Kuula taskuhäälingut siin: https://open.spotify.com/episode/3YLMROJXS8OL76xlVN6hTR?si=jYjUkSwVRVaz69AcZxGgoA

21/06/2023

VAJADUSPÕHINE ÕPPETOETUS SUURENEB KAKS KORDA!🎉🎉

Haridusministeerium teatas täna, et alates 2023/2024. õppeaastast suurenevad üliõpilaste vajaduspõhise õppetoetuse määrad kaks korda.

Uued toetusmäärad on:
👉 150 eurot;
👉 270 eurot;
👉 ja 440 eurot.

💭 EÜL-i juht Marcus Ehasoo on õnnelik, et muutus juba sellest aastast kehtima hakkab: “Tunnustame ministeeriumit, et tudengite toetuste muutmise protsess käis avatult ja tundengeid kaasvalt. Tänu läbirääkimistele ei ole tudengid valjuhäälselt vastu sellele, et stipendiumid lähiajal ei kasva. Tudengid saavad aru, et riigieelarve seis on keeruline, mistõttu tunnustame, et praeguses protsessis on tudengite seisukohti hinnatud ning rõhutame, et järgnevatel aastatel on väga oluline kogu tudengite toetussüsteem üksipulgi lahti võtta.”

📍 2023. aasta kevadsemestril maksti vajaduspõhist õppetoetust 5075 üliõpilasele, st seda sai ligikaudu 13% üliõpilastest.
📍 Vajaduspõhise õppetoetuse saamine ja selle suurus sõltub üliõpilase keskmisest kuusissetulekust pereliikme kohta.

Töövõit!💚

🟢 https://www.delfi.ee/artikkel/120206538/tuleval-sugisel-touseb-tudengite-vajaduspohine-oppetoetus-eesti-uliopilaskondade-liidu-juht-see-oli-kriitiliselt-vajalik
🟣 https://www.err.ee/1609014584/alates-sugisest-kahekordistuvad-vajaduspohised-oppetoetused
—————
NEEDS-BASED STUDY ALLOWANCE INCREASES!🎉🎉

The Ministry of Education and Research announced today that the needs-based study allowance increases starting from the September in 2023.

The new allowances are:
👉 150 euros;
👉 270 euros;
👉 and 440 euros.

💭 The Chairperson of the Board Marcus Ehasoo is happy that the change will start already this year. “We appreciate that the process of changing the allowances involved also talks with the students. Thanks to involving the students, there is no huge opposition to the decision that the student grants will not be increasing in the near future. The students understand that the situation with the state budget is difficult which is why we are glad that the positions of students are appreciated. During the next years it is vital to look at the whole student grant and allowances system.”

📍 In 2023 in the spring semester the needs-based study allowance was given to 5075 students which makes about 13% of the students in Estonia.
📍 The eligibility for the needs-based study allowance is counted by the family’s monthly income per family member.

Small win!💚

19/06/2023

Suvi, suvi, suvi!⛱️

Soojad ilmad toovad väikesed muudatused meie kontori lahtiolekuaegadesse!

❗️22. juunil on kontor avatud 10:00-13:00.❗️

❗️10. juulist kuni 23. juulini oleme kollektiivpuhkusel, mil kontor on suletud. Küll aga vastab klienditugi meilitsi ja telefoni teel. ❗️

Seega, kui soovid kaarti tellida, siis arvesta kontori lahtiolekuaegadega ning selle järgi vali kohaletoimetamisviis!

Mõnusat suve!💚

16/06/2023

Kolmapäeval asetasime pärja kommunismiohvrite memoriaalile🤍

14. juunil 1941 toimus juuniküüditamine, mil ligikaudu 300 kannatanu teekond tundmatusse alguse sai.

E3 noorteorganisatsioonide eest asetasid pärja EÜL-i tulevane asejuht Lennart ning Eesti Õpilasesinduste Liidu esimees Ats.-----
On Wednesday we placed a wreath to the Victims of Communism Memorial🤍

On June 14th 1941 took place the June deportation when 300 victims started their journey into the unknown.

E3 youth organisations placed the wreath. EÜL was represented by the vice-chairman elect Lennart.

14/06/2023

Võrdse kohtlemise võrgustik tähistas eile 10. sünnipäeva!🎈

📍EÜL on osa Inimõiguste Keskuse eestveetavast võrdse kohtlemise võrgustikust. Nagu nimigi ütleb, tegeleb võrgustik sellega, et erinevatele vähemusgruppidele kehtiks võrdne kaitse.

💭 Eilsel kohtumisel toimus arutelu koos endise justiitsministeeriumi ametniku ja õiguse lektori Tanel Kalmetiga.

👉 Rääkisime karidusseadustikust;
👉 Arutasime võrdse kohtlemise seaduse muutmist;
👉 Kuulsime tagasisidet vaenukõne seaduseelnõu kohta.

-------
Yesterday we celebrated the 10th anniversary of the diversity network in Estonia!🎈

📍 EÜL is part of the diversity network which is coordinated by the Estonian Human Rights Center. The network works on ensuring that all the minority groups get the same level of defence.

💭 Yesterday we had a discussion with Tanel Kalmet who worked in the Ministry of Justice for a long time and now is a lecturer on law at Tallinn University.

👉 We talked about the Penal Code;
👉 We discussed changing the Equal Treatment Act;
👉 We heard feedback to the hate speech draft bill.

Photos from Eesti Üliõpilaskondade Liit's post 12/06/2023

Reedel viisime läbi töötuba võrdsest kohtlemisest koolikeskkonnas! 📣

👉 Tutvustasime kõrghariduses toimuva soolise ja seksuaalse ahistamise uuringu tulemusi;
👉 Viisime läbi simulatsioonid päris juhtunud olukordade põhjal;
👉 Otsisime osalejatega koos võimalikke lahendusi!

🤝 Kõige parem lahendus on ikkagi koostöö ja ühised kokkulepped!

-------
On Friday we conducted a workshop about equal treatment in education! 📣

👉 We introduced the findings from the survey on gender-based and sexual harassment in higher education:
👉 We had simulations based on stories from real life;
👉 We discussed possible solutions to the problems with the participants!

🤝 The best solution is still to work together and make agreements to make sure that everyone feels welcome and safe!

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

EÜL - üliõpilaste ühine jõud

Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) on 1991. aastal asutatud üliõpilaste katusorganisatsioon, mille eesmärk on esindada Eesti üliõpilaste hariduslikke ja sotsiaalmajanduslikke huve ning kaitsta tudengite õigusi. EÜL osaleb üliõpilasi puudutavate poliitikate väljatöötamises, tehes ettepanekuid ning selgitustööd Riigikogu, Vabariigi Valitsuse, ministeeriumide, kõrgkoolide ja sotsiaalsete partnerite suunal.

Eesti Üliõpilaskondade Liit lähtub oma tegevuses demokraatia ja õigusriigi põhimõtetest ning väärtustab nende säilimist ja arendamist. EÜL kinnitab oma usku inimeste väärikusse ja väärtusse ning meeste ja naiste võrdõiguslikkusesse. Kõrgharidus on avalik hüve. See soodustab ühiskonna majanduslikku ja sotsiaalset arengut, kannab endas kultuurilist pärandit ning kaitseb riikluse ja demokraatia väärtusi, mistõttu peab kõigil olema võrdne õigus ja võimalus seda ka omandada.

EÜLi kõrgeim otsustuskogu on üldkoosolek, kuhu kuuluvad esindajad kõigist 15-st liikmesüliõpilaskonnast. EÜLi volikogu on 9-liikmeline üldkoosoleku poolt valitud otsustusorgan, mis tegeleb poliitiliste seisukohtade vastuvõtmisega.

Juhatus koos seitsme töötajaga tagab üldkoosoleku ja volikogu otsuste elluviimise. EÜL on Euroopa Üliõpilasliidu, Põhjamaade Üliõpilaskondade Ümarlaua, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu, Eesti Koostöö Kogu ja Sotisaalsete Ettevõtete Võrgustiku liige.

Aastast 1993 on EÜL andnud välja rahvusvahelist üliõpilaskaarti ISIC Student. Eesti Üliõpilaskondade Liit on ametlik ISIC brändi esindaja Eestis, väljastades nii ISIC Scholar õpilas-, ISIC Student üliõpilas-, ITIC Teacher õpetaja- ja IYTC Youth noortekaarti.

EÜL tegutseb vastavalt Eesti kodanikuühenduste eetikakoodeksi põhimõtetele. Meie tegevuse kohta saab rohkem infot jälgides Eesti Üliõpilaskondade Liidu facebooki lehte või külastades meie kodulehte www.eyl.ee.

Videos (show all)

Eesti Üliõpilaskondade Liidu XXV üldkoosolek
EÜL-i jõulutervitus 2021
Intervjuu EÜL-i asejuhi kandidaat Kristin Pintsoniga
Internship and Work Fair: Opportunities in Estonia
EÜL Live: Haridusinnovatsiooni tulevikust Eesti kõrgharidusmaastikul Märt Aroga
EÜL-i juhatuse kandidaatide paneel
EÜL Live: Transnationalism during the Covid pandemic, perspective of the international students
EÜL Live: erialavalikust ja akadeemilisest karjäärist Andi Hektoriga
Eesti üliõpilased avaldavad toetust Valgevene tudengitele ja akadeemilistele töötajatele
Säilitage tasuta kõrgharidus! - Soome Üliõpilaskondade Liit (SYL)
Noored vastavad II: Miks on vaja seista tasuta ja hästirahastatud kõrghariduse eest?
Noored vastavad I: Mis kasu on kõrgharidusest ning kuidas selle omandamine panustab Eesti ühiskonda?

Location

Category

Address


Pärnu Mnt 102/21
Tallinn
11312

Opening Hours

Monday 10:00 - 16:30
Tuesday 10:00 - 16:30
Wednesday 10:00 - 16:30
Thursday 10:00 - 16:30
Other Education in Tallinn (show all)
Õpilasakadeemia Õpilasakadeemia
Narva Mnt 25
Tallinn, 10120

Õpilasakadeemia pakub gümnasistidele kursusi huvipakkuvates valdkondades, näiteks ristmeedia, psühholoogia, õigus jpm. Õpi ülikoolis juba täna!

Meta-Profit OÜ Meta-Profit OÜ
Laki 19
Tallinn

Organisatsioonide psühholoogilise arendamise ekspert aastast 1996. Lisaks isiksuse arengu ja NLP ko

Логопед-дефектолог. Анастасия Куприян. Логопед-дефектолог. Анастасия Куприян.
Katusepapi/4
Tallinn

Помощь детям с речевыми и интеллектуальными нарушения

Mentornaut Mentornaut
Telliskivi 60a/5
Tallinn, 10412

Stemy ja Mentornaut aitavad sul pakkuda oma lapsele parimat õpituge.

Lauder Jewish Education Hub Lauder Jewish Education Hub
Auna 6
Tallinn, 10317

Eesti inseneripedagoogika keskus Eesti inseneripedagoogika keskus
Ehitajate Tee 5
Tallinn, 19086

Rahvusvaheliselt akrediteeritud STEM valdkonna kompetentsikeskus tehnikaülikoolis.

Lastesõim Planeedi Mudila Lastesõim Planeedi Mudila
Planeedi 16
Tallinn

Lastesõim Planeedi Mudila on üks Tallinna ainulaadsest neljast lastesõimest. Asume kesklinnas k

The Holistic Institute The Holistic Institute
Endla 15
Tallinn, 10122

We provide health and welfare training, promote a holistic world view and develop holistic regressio

Koolitaja Koolituskeskus Koolitaja Koolituskeskus
Tallinn

Koolitaja Koolituskeskus MTÜ on täiskasvanute koolitusvaldkonna arendamisele ja koolitamisele püh

HIK - Hariduse innovatsioonide klubi HIK - Hariduse innovatsioonide klubi
Punane 69d
Tallinn

Noorteühendus, mis panustab haridussektori parendamisse läbi uute vahendite ja ideede väljatootmise🎓

Rakett69 Teadusstuudiod Rakett69 Teadusstuudiod
Valukoja 12
Tallinn, 11415

Rakett69 Teadusstuudiotes saad osa suurest teaduselamusest. Avasta, katseta, õpi ja võistle!