Companion Äri- ja Õigusekool

Консалтинг, юридические услуги, курсы, семинары

OÜ Companion on asutatud 2004 aastal kodumaisel erakapitalil eesmärgiga pakkuda oma klientidele kvaliteetseid teenuseid õigus-, koolitus- ja nõrkvoolususteemi valdkondades. Firmal on kolm peamist tegevusvaldkonda: Juriidilised teenused: peamised tegevusvaldkonnad on võlaõigus, kriminaalõigus, töö- ja äriõigus ning perekonnaõigus. Koolitus: pakume koolitust firmadele ja eraisikutele erinevatel teemadel, sh esmaabi ja töökeskkonna ohutuse koolitusi, raamatupidajate ja sekretäride alg- ning täiendõpet SAT-TV ja nõrkvoolusüsteemid: pakume oma klientidele praktiliselt kogu teenuste kompleksi, mis on seotud nõrkvoolusüsteemidega, nagu valvesignalisatsiooni, videovalve, satelliittelevisiooniseadmete paigaldus ja monteerimine.

Mission: Meie missiooniks on pakkuda oma klientidele kõige kvaliteetsemaid teenuseid vastastikku kasulikel tingimustel. Нашей целью является предложение своим клиентам наиболее качественных услуг на взаимовыгодных условиях.

onlineexpo.com

Ajutised töökohad

Töötukassa avas ajutiste tööde keskkonna.

Eestis kehtestatud eriolukorra tõttu on paljud inimesed ajutiselt tööta, sest ei saa kaugtööd teha või on nende töökoht sattunud majandusprobleemide tõttu raskustesse ning töötajad on saadetud koju. Samal ajal on hulk tööandjaid, kes ootamatult tekkinud suure nõudluse tõttu kiiresti ajutiselt töötajaid vajavad.

Eesti Töötukassa avas internetikeskkonna, kus tööandjad saavad panna üles oma ajutised tööpakkumised ja tööd vajavad inimesed saavad kiiresti tööandjatega ühendust võtta ning tööd saada.

Tööd saavad pakkuda just need ettevõtted, kes praegust olukorda silmas pidades vajavad ajutiselt lisatööjõud.

Tööotsijatel on võimalik portaalis esitada küsimusi pakutavate töökohtade ja hüvede kohta ning ka soovitud töökohale kandideerida. Keskkonna kasutamine on nii tööandjatele kui tööotsijatele tasuta.
https://www.onlineexpo.com/ee/ajutised-tookohad/

onlineexpo.com Eesti Töötukassa on loonud võimaluse ajutiste töökohtade vahendamiseks, et viia kokku tööandjad, kes hetkel vajavad abikäsi, tööotsijatega, kes momendil ei saa oma põhitöökohal tööd teha või kellel praegusel hetkel töökoht puudub. Tööd pakuvad ettevõtted, kes praegust olukorda s...

Companion Äri- ja Õigusekool's cover photo

Companion Äri- ja Õigusekool's cover photo

Head uue õppeaasta algust!👩‍💻

Täname, et õpite uut koos meiega👍

Tutvuge ka meie uute kursuste ja seminaridega 👉 www.companion.ee

Companion Äri- ja Õigusekool's cover photo

emta.ee

Maksukäitumise hinnangud | Maksu- ja Tolliamet

Maksukäitumise hinnangud on uus e-teenus ettevõttele oma maksukäitumise kohta info ja hinnangute saamiseks Maksu- ja Tolliametilt (MTA).

Teenus annab ettevõtjale kindluse, et tema maksuasjad on korras. Teenus põhineb ettevõtte esitatud andmete MTA analüüsil. Uus teenus on e-maksuametis/e-tollis kättesaadav alates oktoobrist 2019.

Ettevõtted esitavad igakuiselt MTA-le andmeid, kuid ei saa regulaarset tagasisidet esitatud andmete õigsuse kohta.

Peamiseks tagasiside vormiks on olnud läbiviidud maksumenetlused, mis oma olemuselt on koormavad ning sageli heidutavad.

Maksukäitumise hinnangute e-teenus põhineb MTA kontrollitegevuse suuremal avatusel ning usaldusliku koostöö loomisel ettevõtjatega. Maksukäitumise hinnangute kaudu näevad ettevõtjad ennast maksuhalduri vaatest.

Maksuandmetes ja/või -käitumises puuduste esinemisel saab ettevõte asuda neid ise kohe parandama, ennetades sellega maksukontrolli sattumise.

Mis infot leiab ja kes seda näevad?

Maksukäitumise hinnangutes leiab kasutaja andmeid Eestis registreeritud ettevõtjate kohta.

Teenus koondab ühte keskkonda avalikud andmed, mille kogumiseks peab praegu tegema mitu päringut MTA infosüsteemidesse.

Maksukäitumise hinnangutes on kõigile kättesaadavad järgmised avalikud üldandmed iga ettevõtja kohta:

1. käibemaksukohustuslaseks registreerimise info
2. võla olemasolu
3. väljastatud tegevusload
4. väljastatud tolliload
5. viimase nelja kvartali tasutud maksud, töötajate arv ning käive

Lisaks avalikele üldandmetele arvutatakse iga ettevõtja kohta kaks maksukäitumise hinnangut: maksukuulekuse hinnang ja maksuasjade korrasoleku hinnang.

Hinnangud arvutatakse maksusaladusega kaitstud andmete põhjal ning need on nähtavad ainult ettevõtja esindajale, kes saab ise otsustada, kas ja kellega ning millise perioodi jooksul ta oma ettevõtte hinnanguid jagab.

Täielik info uue teenuse kohta on EMTA koduleheküljel
https://www.emta.ee/et/ariklient/maksukorraldus-maksude-tasumine/maksukaitumise-hinnangud

emta.ee

Ööl vastu pühapäeva läheb Eesti üle suveajale!
Kallid sõbrad, ärge unustage kellaosutid nihutada ühe tunni võrra edasi.

Companion Äri- ja Õigusekool's cover photo

Kui olete üle 50-aastane ja teie keskmine sissetulek kuus oli eelmisel aastal vähem kui 1291 eurot, saate osaleda kõikidel arvutialastel koolitustel, mis toetavad teie tööl püsimist.

NÜÜD TULEB VAID TEHA SEE ESIMENE SAMM – MINNA TÖÖTUKASSASSE KARJÄÄRINÕUSTAMISELE, ET LEIDA SOBIV KOOLITUS.

Kallid sõbrad! Meil on suurepärane uudis!
SÕBRAPÄEVA PAKKUMINE!

👉 Registreerimisel kuni 14.02.2019 kõik koolitused -25%.
👉 Kui tuled koos sõbraga mõlemad saate 40% allahindlust!
👉 Registreerimisel kasuta salakoodi SÕBER

http://companion.ee/koolitused/koolituskalender/
Info tel. 6051801, 55673216

Kallid sõbrad! Meil on suurepärane uudis!
SÕBRAPÄEVA PAKKUMINE!

👉 Registreerimisel kuni 14.02.2019 kõik koolitused -25%.
👉 Kui tuled koos sõbraga mõlemad saate 40% allahindlust!
👉 Registreerimisel kasuta salakoodi SÕBER

http://companion.ee/koolitused/koolituskalender/
Info tel. 6051801, 55673216

companion.ee

Tööõiguse praktikum, 24 ak.t.

Praktiline koolitus töösuhte teemadest algajale personalitöötajale ja kõigile neile, kes soovivad terviklikku ülevaadet tööõiguse teemadest.

24 ak.tundi 05.02, 19.02, 21.02.,05.03, 07.03, 12.03 kell 10.00 – 13.15

Koolitusel leiate vastuseid järgmistele küsimustele:

• Milline leping töö tegemiseks sõlmida?
• Mida praktikas töölepingu sõlmimisel silmas pidada?
• Töötajate koolitamine - kuidas vormistada koolitusleping? Mis on oluline õppepuhkuste juures?
• Töötasu - kui töölepingu oluline tingimus. Erijuhud, kui tööandja on kohustatud keskmist töötasu maksma.
• Töö- ja puhkeaeg. Kuidas toimida summeeritud tööaja arvestuse korral?
• Puhkused, puhkuste ajakava.
• Mida silmas pidada töölepingute lõpetamisel?
• Mida peab teadma töövaidlustest?

Kõik teemad on praktilise suunitlusega, tuuakse näited kohtuprkaktikast ja praktikute kogemustest.

Seome kokku loengud ja aktiivõppe ehk kaasuste ja ülesannete lahendamised, ning arutelud, mis põhinevad osalejate juhtumitel ja kogemustel.

Poolepäevane koolitus annab võimaluse samal päeval ka tööandja jaoks olemas olla.

Kõik teemad on praktilise suunitlusega, tuuakse näited kohtuprkaktikast ja praktikute kogemustest.
Seome kokku loengud ja aktiivõppe ehk kaasuste ja ülesannete lahendamised, ning arutelud, mis põhinevad osalejate juhtumitel ja kogemustel.

Koolitaja: Riina Vään – magister õigusteaduskonnas, on töötanud mitmes kõrgkoolis tööõiguse lektorina ning läbi viinud tööõigusalaseid konsultatsioone erinevates Eesti ettevõtetes.

Kuna oleme Töötukassa koolituspartner, siis tasub küsida Töötukassast toetusvõimalusi koolitustel osalemiseks

Koolitus toimub aadressil Ahtri 8 - 88, OÜ Companion
Registreeri kohe!
+ 372 605 1801; 5567 3216; [email protected]

companion.ee Eesmärk: anda teadmisi tööõigusest, töösuhteid reguleerivatest õigusaktidest, töötaja ja tööandja kohustustest ning kehtivast kohtu- ja töövaidluskomisjoni praktikast. Koolituse käigus samuti lahendatakse praktilisi ülesandeid.

Companion Äri- ja Õigusekool's cover photo

1. jaanuarist 2019 alustas Eesti Töötukassa juures tööd Karjäärikeskus, mis pakub karjäärinõustamist ja karjääriinfot kõigile soovijatele, sealhulgas koolinoortele.

Tänavu on oluliselt suurenenud töötavate inimeste hulk, kes on asunud töötukassa toel õppima tasemeõppes või osalevad koolitustel. Töötavate inimeste koolitustel osalemise võimaluse kohta leiab infot http://www.xn--ttajapi-50aea.ee/

Töötavatele inimestele suunatud koolitust alustas kolmandas kvartalis ligi 800 inimest. Vanuseliselt oli koolitust alustanutest enim 25-49 aastaseid (65%), üle 50-aastaseid oli 33%. Kõige enam mindi õppima eesti keelt, populaarsed koolitused olid ka sotsiaaltöö ning metsanduse ja puidutööstuse valdkonnast.

Töötukassa tasemeõppe toetuse saajaid lisandus selle aasta kolmandas kvartalis üle 600, kellest kaks kolmandikku olid töötud ja kolmandik töötavad inimesed.
Populaarsemad on IT-valdkonna, hooldustöötaja, elektriku, koka ning tegevusjuhendaja õppekavad.

Companion Äri- ja Õigusekool's cover photo

Statistikaamet alustab pühapäeval, 9. detsembril uuringut, millega kogutakse leibkondadelt andmeid nende igapäevaste kulutuste ja tarbimise kohta. Uuring hõlmab ligi 9000 leibkonda, keda 2019. aasta jooksul külastavad statistikaameti küsitlejad.

Uuring kogub teave leibkondade kulutuste ja tarbimise, leibkondade koosseisu, leibkonnaliikmete perekonnasuhete, tööhõive ja hariduse kohta, samuti leibkonna elamistingimuste ja püsikaupade olemasolu kohta.

Uuringu andmeid kasutavad lisaks statistikaametile ka ministeeriumid ja teadusasutused, sest tulemuste põhjal saab analüüsida nii seda, millele leibkond kulutab kui ka jälgida kulutuste trendide muutumist ajas.

Kõik uuringusse sattunud leibkonnad saavad statistikaametilt eelnevalt vastava teate. Leibkonda külastaval küsitlejal on fotoga statistikaameti töötõend.
Iga uuringusse sattunud leibkond esindab umbes sadat Eesti leibkonda.

Leibkonna eelarve uuring koosneb statistikaameti küsitleja tehtud intervjuudest leibkonna pea ja kõigi vähemalt 15-aastaste leibkonnaliikmetega ning leibkonna kulutuste päevikust, mida täidetakse leibkonna kahe nädala kulutuste kohta. Päevikut on võimalik täita kas paberpäevikuna või kogudes kokku kõik tšekid. Tšekkidel olevat infot paberpäevikusse ümber kirjutama ei pea.
Intervjuu põhieesmärk on saada infot leibkondade sissetulekute ja suuremate kulutuste ning samuti enda tarbeks toodetud ja tasuta saadud põllumajandussaaduste tarbimise kohta.

Statistikaamet avaldab uuringu tulemused 2020. aastal. Lisateavet uuringu kohta saab statistikaameti veebilehelt. Eelmine uuringulaine toimus aastatel 2015–2016.
err.ee

Companion Äri- ja Õigusekool's cover photo

Meie "Väike spikriraamat algajale raamatupidajale" ootab Sind 15.oktoobril algavale koolitusele kesklinnas Ahtri 8.

Koolitus toimub igal esmaspäeval ja kolmapäeval kell 13-16.Koolituse maht on 60 akadeemilist tundi ning kestab ajavahemikul 15.oktoober kuni 05.detsember.

Igale õppurile kingime üle 200 leheküljelise õpiku.
Kursusel lahendame ülesandeid ja teeme lausa kaks bilanssi.
Eraisiku soodushind on 260 eurot. Tasuda on võimalik osade kaupa.

Küsi infot juba täna: 605 1801; 5567 3216; [email protected]

Tervitame kõiki õpetajaid õpetajate päeva puhul!

„Õppida saab ainult seda, mida armastad, õpetaja pole aga mitte see, kes õpetab, vaid ainult see, kellelt õpitakse."
Johann Wolfgang von Goethe

Companion Äri- ja Õigusekool's cover photo

Companion Äri- ja Õigusekool's cover photo

Kas oskate raha lugeda?
Tule siia ja me õpetame!
Koolitus "Raamatupidamise alused algajatele" juba alates 01.10.2018. Info ja registreerimine http://companion.ee/events/raamatupidamise-koolitus-algajatele-tallinnas-2/

Jaga pilti ning võida 25 eurone osalemissoodustus.

youtube.com

Ilmavalgustaja - tööta ja õpi

Uued oskused aitavad elus edasi

Eesti Töötukassa alustab 24. septembrist teavituskampaaniat töötavatele inimestele, et tutvustada, milliseid koolitusvõimalusi töötukassa neile pakub.

„Tööta ja õpi“ programm võimaldab värskendada oma oskusi ja teadmisi, et muutustega tööelus paremini toime tulla. Pakume kooltusi ka neile töötajatele, kelle haridustee on jäänud poolikuks või kes on sunnitud ametit vahetama tervise tõttu.

Koolitusvõimalused on suunatud neile, kellel on omal käel keeruline õppima minna – töötavad inimesed, kelle keskmine sissetulek kuus on alla 1201 euro ning kes on üldhariduskoolist suundunud otse tööellu või on vanuses 50+. Samuti neid, kes tervisest tulenevalt ei saa oma senist tööd jätkata. Töötukassa andmetel on sellesse sihtrühma kuuluvaid inimesi Eestis üle 120 000.

Las ilmavalgustaja töö teeb ära päike. Sinu andeid vajatakse mujal. Uuri lähemalt: https://tootajaopi.ee/

Alustame juba täna! Veel on võimalus liituda!

Avatud on registreerimine Raamatupidamise koolitustele, hommikune ja õhtune grupp. Igale osalejale kaasa 30-eurone mahukas õpik täiesti tasuta!
Kiirustage! Kohtade arv on piiratud! Alustame juba 17. septembril!

http://companion.ee/events/raamatupidamise-koolitus-algajatele-tallinnas/

companion.ee

Sekretäride koolitus. Asjaajamine. Arhiivindus

Äripaberite korrastamise vajadus viib viivitusteni, klientidele või tellijatele kirja koostamine võtab aga palju aega ja jõudu?

Tõenäoliselt ei oska Te seda lihtsalt teha ja ei tunne asjaajamist.
Kuid asjaajamine tekkis ju peaaegu koos kirjaga ning kindlasti leiutas selle ja võttis esimesena kasutusele mingi laisk ümberkirjutaja, kes oli tüdinenud aja kaotamisest papüüruse rullides sorides.
Asjaajamine määrab kindlaks dokumentidega töötamise korra ning on lahutamatult seotud juhtimisega.

«Meil on väike firma, meil pole asjaajamist vaja». Kuid kui firma on olemas ja funktsioneerib, , siis on kindlasti olemas ka tegevuse dokumentaalsed tõendid – lepingud, arved, kirjad j.n.e. Ning ühel «imeilusal» hetkel (tavaliselt siis, kui tuleb uus töötaja, vana aga kas lahkub või on puhkusel) algab kontoris tohutu segadus vajaliku dokumendi otsingutel.

Kuid palju halvem on see, kui dokumendi valesti vormistamine jätab selle ilma legitiimsusest ja/või juriidilisest jõust.

Iga areneva firma puhul tekib varem või hiljem küsimus: „Kuidas korraldada tööd dokumentidega nii, et need oleks õigesti koostatud, kuidas neid süstematiseerida, kiiresti üles leida ja kui kaua peab neid säilitama?“

Igal aastal korraldame me asjaajamise kursusi, kus puudutatakse kõiki neid küsimusi.
Meil on suurepärane lektor – Margarita Aleksejeva, kes räägib oma ainest väga arusaadavas keeles ning kasutab väga palju praktilisis näiteid- ta on rohkem kui 20 aastat asjaajamise põhimõtteid erinevates asutustes praktikas kasutanud ja selgitab neid oma õpilastele/üliõpilastele.

Pärast kursuse läbimist Te:

✅ saate aru dokumentide loomise, vormistamise ja asutuste vahel liikumise loogikast, pärast seda muutuvad kõik nõuded ja normatiivid loogiliseks ja kergesti seletatavateks.

✅ harjutate selliste tähtsate dokumentide nagu käskkiri ja korraldus (ning valikuliselt teise dokumentide) koostamist

✅ Kirjutate kirja-ettepaneku oma klientidele, teate, kuidas reageerida kaebusele või vastulausele,

✅ saate teada, kuidas määrata kindlaks dokumendi säilitamise tähtaega, kuidas seda säilitamist korraldada ja mida teha dokumentidega, mis väljuvad dokumendikäibest.

Ja kõik see 24 tunni teoreetilise ja praktilise tööga, reedeti,

alates 19. oktoobrist kuni 9. novembrini, 10.00 – 15.00
Kaasaegne asjaajamine ja arhiveerimine. Uued mõisted ja standardid.
19, 26, oktoober ja 2. Ja 09. november 10.00 – 15.00

Ahtri 8, Tallinn.
Info: 605 1801, 5567 3216, [email protected];
Kursuse programm http://companion.ee/events/sekretaride-koolitus-asjaajamine-arhiivindus/

Maksumus: 240 eurot+ KM
Tulge koos kolleegi või sõbraga – saate 10% allahindlust.

companion.ee Valdkond: Sekretäride koolitus, asjaajamine Sihtrühm:   Juhi abid, sekretärid ja kõik, kes teevad asjaajamise alast tööd.   Eesmärk:   Anda teadmisi dokumendihalduse korraldamisest ja teostamisest vastavalt kaasaegsetele nõudmistele ja tõsta töötavate sekretäride kvalifikatsiooni. I o...

Avatud on registreerimine Raamatupidamise koolitustele, hommikune ja õhtune grupp. Igale osalejale kaasa 30-eurone mahukas õpik täiesti tasuta!
Kiirustage! Kohtade arv on piiratud! Alustame juba 17. septembril!

http://companion.ee/events/raamatupidamise-koolitus-algajatele-tallinnas/

Avatud on registreerimine Raamatupidamise koolitustele, hommikune ja õhtune grupp. Igale osalejale kaasa 30-eurone mahukas õpik täiesti tasuta!
Kiirustage! Kohtade arv on piiratud! Alustame juba 17. septembril!

Info ja registreerimine tel. 605 1801; 5567 3216; e-post: [email protected]

Rohkem info: http://companion.ee/events/raamatupidamise-koolitus-algajatele-tallinnas/

hm.ee

Tasuta kursused | Haridus- ja Teadusministeerium

Hea uudis!
Selle aasta sügisel jätkuvad täienduskoolitused täiskasvanutele Euroopa Sotsiaalfondi programmi " Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste arendamine" raames.

Kursused on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium ning need on suunatud inimeste tööalase konkurentsivõime tõstmiseks.

Täienduskoolituse riiklik koolitustellimus on suunatud täiskasvanutele, kes pole saanud erialast ettevalmistust või kelle oskused vajavad kaasajastamist.
Eelkõige on tasuta kursustele oodatud madalama haridustasemega või aegunud kvalifikatsiooniga õppijad.
Tasuta kursused võimaldavad üle 50aastastel uuendada ning täiendada oma teadmisi, oskusi ja hoiakuid.
Õppekohale saamise valikukriteeriumiteks on:
1. sihtgruppi kuulumine (tutvuge õppekavaga!)
2. motivatsioon (põhjendus, miks soovite kursusel osaleda!)
3. õpingute alustamiseks vajalike nõuete täitmine (tutvuge õppekavaga!)

Õppeasutuste ja kursuste nimekirja leiate Haridus- ja Teadusministeeriumi koduleheküljel https://www.hm.ee/et/tegevused/taiskasvanuharidus/tasuta-kursused

hm.ee

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Telephone

Address


Ahtri 8
Tallinn
10151

Opening Hours

Monday 09:00 - 18:00
Tuesday 09:00 - 18:00
Wednesday 09:00 - 18:00
Thursday 09:00 - 18:00
Friday 09:00 - 18:00
Other Tallinn schools & colleges (show all)
Pirita Majandusgümnaasium Pirita Majandusgümnaasium
Metsavahi Tee 19
Tallinn, 11911

Hispaania keele kiirkursused Hispaania keele kiirkursused
Koidula 38
Tallinn

Õpi hispaania keelt kiirkorras - juba 28 tunniga või kiiremini väljendad end hispaania keeles! Vaata lähemalt: http://hispaaniakeel.wix.com/tallinn

Kibuvits Judo Kibuvits Judo
Punane 45
Tallinn

Школа Дзюдо Kibuvits - Judo for life

Детский клуб развития Open Mind Детский клуб развития Open Mind
Lasnamäe 20
Tallinn, 11416

Наш девиз- любовь, забота, бесконечная теплота и внимание к детям!

Täiskasvanute Koolituskeskus Täiskasvanute Koolituskeskus
Gonsiori 7-33
Tallinn, 10117

Жизнь учит тех,кто готов учиться. Жизнь учит тех,кто готов учиться.
Tallinn

Школа" Успех в Internet PRO100." http://uchobaibiznes.blogspot.com/

Loovuse Koolituskeskus Loovuse Koolituskeskus
Paldiski Mnt 3
Tallinn, 10137

Loovuse Koolituskeskus pakub põnevat õpivõimalust kõigile, kes peavad lugu innovatsioonst, loovusest ja kunstist.

Meeskonnakoolitus ja Arendus Meeskonnakoolitus ja Arendus
Õie 32
Tallinn, 11615

Meie eesmärk on pakkuda organisatsioonidele meeskonna arendamise ning juhtimise alast konsultatsiooni ja koolitust.

Addenda koolitused Addenda koolitused
Tammsaare Tee 47 (2. Korrus)
Tallinn, 11316

Külasta meie kodulehte: www.addenda.ee

Eesti Rahvusvaheline Kool Eesti Rahvusvaheline Kool
Juhkentali 18
Tallinn, 10132

Ingliskeelne IB õpe -- IB DP, MYP, PYP http://www.facebook.com/ISEstonia

Koolipäev "Puust ja punaseks" Koolipäev "Puust ja punaseks"
Tallinn

Põnevaid "Puust ja punaseks" koolipäevi 4.–6. klassidele korraldavad üheskoos 8 Tallinna vanalinna muuseumi ja keskust.

Vulpecula Vulpecula
Tallinn

Interesting meetings for interesting people!