EKA Aksessuaari -ja köitedisain

Eesti Kunstiakadeemia Aksessuaari- ja köitedisain https://www.artun.ee/erialad/nahakunst/

Eesti Kunstiakadeemia Nahakunst, aksessuaari- ja köitedisain http://ekaleatherdepartment.blogspot.com/

Disainiteaduskonna magistrantide projekt “Aksessuaaride väikeseeria” (juhendajad: Marta Moorats ja Aleksander Jakovlev).

osalevad:
Anni Kivisto, Erle Nemvalts , Johanna Tamm, Kaisa Krusenberg, Oliver Kanniste, Anna-Liisa Hanni, Terje Meisterson, Ketlin Kuusing, Greete Rüütmann, Henri Kaarel Luht, Mart Vaarpuu, Aleksandra Kazanina, Andres Mäekallas, Rünno Kulver, Katrin Aasmaa, Kerttu Rannik, Anna Roomet, Siim Simmermann, Cathy Saarm, Maarika Karm, Kristiina Jeromans, Cärol Ott, Triin Tint, Vitali Valtanen, Anna Viik Archanjo

“”Käesolev kursus on esile kutsutud nihetest meie reaalsusetajus, mis on uuendamas
inimeste suhtumist elukeskkonda ja loodusesse ning on muutmas meie maailmakäsitlusi
tervikuna. Nende muutuste olemus ilmneb eelkõige indiviidi ja teda ümbritseva
maailmareaalsuse üsna ambivalentseks osutunud vahekorras. Kujundades kaasaja kultuuri tema sügavaimas olemuses, uuenevad inimese suhted ka tema enese ajalikkusega, selle paratamatu materiaalsusega, mis kannab inimese maailmakogemuse kogu raskust, tema teadmisi ja loomingut ning kõikvõimalikke kunste ühes sellega. Siintoodu osutab ka domineerivate majanduskäsitluste ja nõnda ka rakenduskunstide ühele probleemile, mille olemuseks on inimkeskkonda sisustavate asjade aina süvenev „anonüümsus“. Selle moodsalt süütu termini taga varjab end elukeskkonna depersonalisatsioon mida kannab ka lühikese ja madala elukaarega toodete pealetükkiv mass, mis lisaks ökoloogilisele probleemile taandub koguni kultuuri jätkusuutlikkuse küsimuseks. Nõnda keskendub see kursus indiviidi ja materiaalse maailma vahekordade vaatlusele, olemaks piisavalt kaasaegne, et osutada loova vaimu, autori,
immanentsele kohalolekule kui tingimusele kõikvõimalike rakenduskunstide tarvis, mis
tohivad loota oma tulevikule.
Kogu kultuuri ulatuses on just loova inimese tajutav kohalolek see kese, mille ümber
ehitatakse üles kõikvõimalikud väärtushierarhiad ja millel najal püsivad meie kujutelmad elu inimlikust unikaalsusest. Kultuuri kogu mitmetahulisest keerukusest ilmub nüüd disain kui inimese ja maailma valusõrna kokkupuutepunkti aina uuendav kunst, tuues nähtavale aksessuaarid, millede vahendusel omandab oma kuju see igivana inimliku lõplikkuse vastu suunatud protest , mis sisustab tahtmatult ka meie ajaliku unikaalsuse.
Aksessuaarina saab toimida mistahes asi või nähtus, millel puuduvad ajalikkuse
tunnused ja mis on võimeline kandma inimlikku identsust. Taoline aksessuaaride roll, vaatamata nende näilisele marginaalsusele keset „tähtsamaid asju“, paljastab tootedisaini võib-olla, et kõige tõsisema probleemi. Nimelt, selleks, et asjad üldse omandaksid mingisuguse eksistentsiaalse stabiilsuse, tuleks nende loomise algusest peale lähtuda kultuuri kujundavatest momentidest, struktuuridest, millede vahendusel saavad asjad oma praktilised funktsioonid ja ainuomase tähenduse ning millede ulatuvus saab olla mõõdetud üksnes objekti enda vaimse väärtusega. Taoline suhe disainiprotsessidesse ja toote elutsüklisse annab meile võimaluse ümber mõtestada produktiivsusideede ja domineerivate majandusmudelite jätkusuutlikkuse, ja mis vahest tähtsamgi, annab võimaluse reaalselt individualiseerida inimese kõikvõimalikud kontaktid reaalsusega. Siin esitatud tööd koosnevad kolmest etapist, millest esimene on keskendunud loodava
objekti kultuuriruumi tundmaõppimisele ja suunatud individualiseeritud esteetiliste süsteemide kujundamisele, mis oleksid võimelised kandma tootearenduse arhitektoonilist protsessi. Teise etapi moodustavad objekti arhitektoonilise mudeli, kavandite ja sketšide ning eelmakettide loomine ning kujundatakse funktsioonide, tehnoloogia, objektide seriaalsuse ja toimekeskkonna parameetrid. Kolmandas etapis valmistatakse lõplik objekt, selle viimistletud makett või prototüüp, sõltuvalt konkreetse objekti tehnilisest keerukusest või tehnoloogilisest struktuurist.” – A. Jakovlev

Fotod: Ketlin Kuusing

Disainiteaduskonna magistrantide projekt “Aksessuaaride väikeseeria” (juhendajad: Marta Moorats ja Aleksander Jakovlev).

osalevad:
Anni Kivisto, Erle Nemvalts , Johanna Tamm, Kaisa Krusenberg, Oliver Kanniste, Anna-Liisa Hanni, Terje Meisterson, Ketlin Kuusing, Greete Rüütmann, Henri Kaarel Luht, Mart Vaarpuu, Aleksandra Kazanina, Andres Mäekallas, Rünno Kulver, Katrin Aasmaa, Kerttu Rannik, Anna Roomet, Siim Simmermann, Cathy Saarm, Maarika Karm, Kristiina Jeromans, Cärol Ott, Triin Tint, Vitali Valtanen, Anna Viik Archanjo

“”Käesolev kursus on esile kutsutud nihetest meie reaalsusetajus, mis on uuendamas
inimeste suhtumist elukeskkonda ja loodusesse ning on muutmas meie maailmakäsitlusi
tervikuna. Nende muutuste olemus ilmneb eelkõige indiviidi ja teda ümbritseva
maailmareaalsuse üsna ambivalentseks osutunud vahekorras. Kujundades kaasaja kultuuri tema sügavaimas olemuses, uuenevad inimese suhted ka tema enese ajalikkusega, selle paratamatu materiaalsusega, mis kannab inimese maailmakogemuse kogu raskust, tema teadmisi ja loomingut ning kõikvõimalikke kunste ühes sellega. Siintoodu osutab ka domineerivate majanduskäsitluste ja nõnda ka rakenduskunstide ühele probleemile, mille olemuseks on inimkeskkonda sisustavate asjade aina süvenev „anonüümsus“. Selle moodsalt süütu termini taga varjab end elukeskkonna depersonalisatsioon mida kannab ka lühikese ja madala elukaarega toodete pealetükkiv mass, mis lisaks ökoloogilisele probleemile taandub koguni kultuuri jätkusuutlikkuse küsimuseks. Nõnda keskendub see kursus indiviidi ja materiaalse maailma vahekordade vaatlusele, olemaks piisavalt kaasaegne, et osutada loova vaimu, autori,
immanentsele kohalolekule kui tingimusele kõikvõimalike rakenduskunstide tarvis, mis
tohivad loota oma tulevikule.
Kogu kultuuri ulatuses on just loova inimese tajutav kohalolek see kese, mille ümber
ehitatakse üles kõikvõimalikud väärtushierarhiad ja millel najal püsivad meie kujutelmad elu inimlikust unikaalsusest. Kultuuri kogu mitmetahulisest keerukusest ilmub nüüd disain kui inimese ja maailma valusõrna kokkupuutepunkti aina uuendav kunst, tuues nähtavale aksessuaarid, millede vahendusel omandab oma kuju see igivana inimliku lõplikkuse vastu suunatud protest , mis sisustab tahtmatult ka meie ajaliku unikaalsuse.
Aksessuaarina saab toimida mistahes asi või nähtus, millel puuduvad ajalikkuse
tunnused ja mis on võimeline kandma inimlikku identsust. Taoline aksessuaaride roll, vaatamata nende näilisele marginaalsusele keset „tähtsamaid asju“, paljastab tootedisaini võib-olla, et kõige tõsisema probleemi. Nimelt, selleks, et asjad üldse omandaksid mingisuguse eksistentsiaalse stabiilsuse, tuleks nende loomise algusest peale lähtuda kultuuri kujundavatest momentidest, struktuuridest, millede vahendusel saavad asjad oma praktilised funktsioonid ja ainuomase tähenduse ning millede ulatuvus saab olla mõõdetud üksnes objekti enda vaimse väärtusega. Taoline suhe disainiprotsessidesse ja toote elutsüklisse annab meile võimaluse ümber mõtestada produktiivsusideede ja domineerivate majandusmudelite jätkusuutlikkuse, ja mis vahest tähtsamgi, annab võimaluse reaalselt individualiseerida inimese kõikvõimalikud kontaktid reaalsusega. Siin esitatud tööd koosnevad kolmest etapist, millest esimene on keskendunud loodava
objekti kultuuriruumi tundmaõppimisele ja suunatud individualiseeritud esteetiliste süsteemide kujundamisele, mis oleksid võimelised kandma tootearenduse arhitektoonilist protsessi. Teise etapi moodustavad objekti arhitektoonilise mudeli, kavandite ja sketšide ning eelmakettide loomine ning kujundatakse funktsioonide, tehnoloogia, objektide seriaalsuse ja toimekeskkonna parameetrid. Kolmandas etapis valmistatakse lõplik objekt, selle viimistletud makett või prototüüp, sõltuvalt konkreetse objekti tehnilisest keerukusest või tehnoloogilisest struktuurist.” – A. Jakovlev

Fotod: Ketlin Kuusing

Juuni alguses kaitsesid edukalt oma bakalaureusekraadi neli Nahakunsti, aksessuaari- ja köitedisaini tudengit:
Adeliina Saar
Marlen Peets
Iirys Kalde
Greta Haak

. Palju õnne!

autor Adeliina Saar

Juhendaja Juta Mölder

Juhendaja Juta Mölder

Juuni alguses kaitsesid edukalt oma bakalaureusekraadi neli Nahakunsti, aksessuaari- ja köitedisaini tudengit:
Adeliina Saar
Marlen Peets
Iirys Kalde
Greta Haak

. Palju õnne!

Juuni alguses kaitsesid edukalt oma bakalaureusekraadi neli Nahakunsti, aksessuaari- ja köitedisaini tudengit:
Adeliina Saar
Marlen Peets
Iirys Kalde
Greta Haak

. Palju õnne!

Juuni alguses kaitsesid edukalt oma bakalaureusekraadi neli Nahakunsti, aksessuaari- ja köitedisaini tudengit:
Adeliina Saar
Marlen Peets
Iirys Kalde
Greta Haak

. Palju õnne!

Juuni alguses kaitsesid edukalt oma bakalaureusekraadi neli Nahakunsti, aksessuaari- ja köitedisaini tudengit:
Adeliina Saar
Marlen Peets
Iirys Kalde
Greta Haak

. Palju õnne!

Fooliumtrüki workshop Overprint
Juhendaja Lennart Mänd:
Osalesid:
Dina Aller
Ryan James Galer
Mark Kristian Hiir
Rünno Kulver
Greth-Ann Loog
Kadi Reintamm
Liis-Marleen Verilaskja
Meeli Vreimann

artun.ee

Aksessuaari- ja köitedisaini töötuba — Eesti Kunstiakadeemia

AKSESSUAARI- JA KÖITEDISAINI TÖÖTUBA 27. aprill
Päev algab eriala ja sisseastumiseksami tutvustusega. Seejärel tehakse väikeaksessuaarist, pabermärkmikust ja visiitkaardihoidjast koosnev nahkesemete kollektsioon, mille käigus tutvustakse erialaste töövõtetega.

Kava
10.00–13.00 Esimene osa
13.00–14.00 Lõuna omal kulul
14.00–17.00 Teine osa

Koolituse läbinu

on kursis Eesti Kunstiakadeemia nahakunsti eriala võimaluste ja sisseastumiseksami tingimustega
on tutvunud aksessuaaridisainis kasutatavate materjalidega
on tutvunud naha ja paberiga töötamiseks vajalike tööriistadega
oskab määrata paberi suunda
on teinud pabermärkmiku, lõiganud nahka, voltinud ja paigaldanud nahale furnituuri
Sihtrühm: bakalaureuse- või magistritasemel aksessuaari- ja köitedisaini õppimise huvilised
Vajalikud materjalid: harilik pliiats
Aeg: 27. aprill 2019 kl 10–17
Koht: Tallinn, Põhja pst 7, ruum B511
Koolituse maht: 8 akadeemilist tundi kontaktõpet
Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain

Juhendajad: Eesti Kunstiakadeemia nahakunsti osakonna õppejõud Marta Moorats (Eesti Kunstiakadeemia disaini ja rakenduskunsti magistrikraad)

Hindamismeetod: töötuba lõpeb arvestusega, mille sisuks on tehtud tööde esitlus.
Suurim osalejate arv: 10
Hind: 40 eurot, kuni 21-aastastele 25 eurot

https://www.artun.ee/avatud-akadeemia/aksessuaari-ja-koitedisaini-tootuba/

artun.ee

instagram.com

EKA NAHK (@eka_nahk) • Instagram photos and videos

Kas teadsid, et Aksessuaari- ja Köitedisiani osakonnal on oma äge Instagram ka?

Jälgi meie tegemisi siin: https://www.instagram.com/eka_nahk/

🤩🤩🤩

instagram.com 622 Followers, 208 Following, 240 Posts - See Instagram photos and videos from EKA NAHK (@eka_nahk)

Töötoa "Liistuga jalats" raames valminud jalatsipaarid.

Autorid: Ameneh Salemi, Greta Haak, Adeliina Saar, Monika Jonauskaite, Iirys Kalde, Marlen Peets
Juhendaja: Kärt Põldmann

Kalingurraamat

Autor: Merili Põllu
Juhendaja: Eve Kaaret

Aksessuaariprojekt "Novelty kott"

Autorid: Meeli Treimann, Rebecca Künnis, Dina Aller, Maarja Linsi
Juhendajad: Karin Kallas, Sirle Rohusaar

Tehnoloogianäidiste raamat

Autor: Lea Heinoja
Juhendajad: Ivi Laas, Eve Kaaret, Lennart Mänd

Liistuga jalatsi töötoa telgitagused
Juhandaja Kärt Põldmann

EKA Aksessuaari -ja köitedisain's cover photo

Aksessuaari- ja köitekunsti osakonna maagia ✨

Foto: Jaan Heinmaa

Meie osakond sai täna 102 - palju õnne kõigile! 🎉

https://www.instagram.com/__domicile__/

Kotikollektsioon Domicile on suunatud uudishimulikule ja vabadust ihkavale inimesele, kellele meeldib avastada nii linnadžunglit kui ka ehtsat loodust. Kollektsiooni nimi tähendab tõlkes kohta, mida inimene peab mingisugustel emotsionaalsetel või muudel põhjustel oma koduks. Iga koti nimetus tuleneb postiindeksist ning sümboliseerib kollektsiooni loojate meelispaika.

Kollektsioonis on ühendatud van liferite elustiil ja kosmose temaatika, mille ühisteks märksõnadeks on mugavus, kompaktsus, hands free kasutatavus ja kombineeritavus. Iga koti valmistamisel on kasutatud mahakantud päästevestide detaile. Kollektsiooni läbiv element on keharakmed. Kõik kotid on disainitud nii, et detaile oleks võimalik eemaldada ja juurde lisada, mis muudab kandjal liikumise mugavamaks ja koti kandmise mitmekülgseks.

Eesti Köitekunstnike Ühendus

Rahvusvaheline köitekunstinäitus "Väike prints" on avatud Viljandi Linnaraamatukogus kuni 27.04.19, teretulemast! / International Exhibition of Artistic Bookbinding "Little prince" is open in the Viljandi City Library until 27.04.19, welcome!

artun.ee

Open Lecture by Dr. Malcolm Barnard: “Fashion, Messages and Communication” – Estonian Academy of Arts

Avatud loeng:

artun.ee Thursday 20th September 2018 at 17:30, room A501 In his lecture Dr. Barnard will be outlining the main features of the sender/receiver model of communication as it applies to fashion, explaining what is wrong with it and arguing that messages are not sent or received but rather that meanings are con...

Korüfeed külas 💙 #köitedisain #bookbinding

Uus õppeaasta - uus maja - uus nimi ✨

Uue maja tuur #köitedisain

Täna on EKA pop-up poest võimalik soetada nostalgiahõngulisi meeneid ✨✨✨ #ekauusmaja #accessorydesign

Kui suur on A4? #köitedisain #accessorydesign #bookbinding #ekakolib #uuelaastaluuehooga

Nahakunsti osakond kolib. Selleks, et sügisel koos meiega uues majas alustada, on veel viimaseid päevi võimalik sisseastumise avaldus esitada: https://www.artun.ee/erialad/nahakunst/sisseastumine/

EKA Aksessuaari -ja köitedisain's cover photo

Dokumentide vastuvõtt on alanud

Esimene samm BA või MA kraadi omandamiseks on aga sissseastumine. Dokumentide esitamine SAIS-is on alanud. Lisainfo: https://www.artun.ee/erialad/nahakunst/sisseastumine/

EKA Nahakunst Sel aastal kaitses EKA nahakunsti osakonnas magistrikraadi neli tudengit põnevate ja eriilmeliste töödega. Esimene samm BA või MA kraadi omandamiseks on aga sissseastumine. Dokumentide esitamine SAIS-is on alanud. Lisainfo: https://www.artun.ee/erialad/nahakunst/sisseastumine/

EKA Nahakunst Sel aastal kaitses EKA nahakunsti osakonnas magistrikraadi neli tudengit põnevate ja eriilmeliste töödega. Esimene samm BA või MA kraadi omandamiseks on aga sissseastumine. Dokumentide esitamine SAIS-is on alanud. Lisainfo: https://www.artun.ee/erialad/nahakunst/sisseastumine/

Palju õnne värsketele nahakunsti ja aksessuaari -ja köitedsaini BA kraadi kaitsjatele

Tudengid, kutsume teid üles EKA uut totebag'i kujundama!
⬇️
3-2-1
⬇️
TULD!

On aeg iga-aastaseks rebasekoti disainivõistluseks!
Ootame kõikidelt disaine sügisel värsketele tudengitele väljaantavate „abipakkide” jaoks.
Väljavalitud disain prinditakse 250 riidest koti peale.

Mõõdud – 20cm (laius) x 28cm (kõrgus)
Tähtaeg – 7. juuni
Värvitoon – tume või hele, võimalusel peab saama värvi muuta (vastavalt kottide tellimusele)

Saada oma graafiline disain ja enda kontaktandmed meilile [email protected], pealkirjaks/subjectiks “Rebasekoti disain 2018”.

Ootame sinu disaini!

youtube.com

Design & Crafts at the Estonian Academy of Arts

Become a student. Apply here!

https://bit.ly/2KekOjR

Application deadline
May 3, 2018 23:59

The two-year Design & Crafts MA programme at the Estonian Academy of Arts prepares students for professional practice and helps them identify their own posit...

Eelakadeemia koolitus, mille käigus tulevased tudengid valmistasid nahast münditasku, voltisid visiitkaardihoidja ja tegid pikapistelises köites märkmiku #leatherworkshop #binding #folding #eelakadeemia #tulevasedtudengid

Üheks meie prioriteediks on välisekspertide toomine Eestisse, et kohalikule töötavatele professionaalile ja vilistlasele tuua rahvusvaheline kogemus koju kätte. Maikuus on võimalik tulla osalema Miguel Martinsi (University for Creative Arts, UK) Luxury Brand Management ja Luxury Fashion Study Trip To London kursustele. Osaledes mõlemal kursusel, on hinnasoodustus 25%. Loe lähemalt https://www.artun.ee/seminar-luksusbrandide-juhtimine-seminar-luxury-brand-management-14-18-may-2018/

Küsisime Migueli kursusel eelmisel aastal osalenudnordic-bebee.com e-poe ühe looja Vivian Lepa käest, mis talle eelmise aasta kursusel kõige kasulikum oli.

"Miguel Martinsi kursus on kindlasti väga vajalik ja kasulik kõikidele moetudengitele, moekaubanduses töötavatele inimestele ja kõigile moehuvilistele.
Minu lemmikosa oli kursuse lõputöö kirjutamine. Igaüks sai valida endale teema, mis teda huvitas ja Miguel kinnitas selle. Valisin enda essee teema vastavalt oma tööle ja võin öelda, et õppisin sellest väga palju."

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Dokumentide vastuvõtt on alanud

Location

Address


Põhja Puiestee 7
Tallinn
Other Tallinn schools & colleges (show all)
MTÜ Õigus MTÜ Õigus
Akadeemia Tee 3
Tallinn, 12618

MTÜ Õigus Juuratudengid is Tallinn Law School's student association.

Kaari Sillamaa Kaunite Kunstide Kool Kaari Sillamaa Kaunite Kunstide Kool
Salme 12
Tallinn

Koolis tegutsevad mudilasteater, lasteteater, noorteteater ning mudilaste laulu-ja näitering. Samuti ka pilliõpe.

Tallinna Kunstikool Tallinna Kunstikool
Kevade 4
Tallinn, 10137

Tallinna Kunstikool pakub kunsti süvaõpet Tallinnas. Tallinna Kunstikool asutati 1975. aastal.

Fitness-Taoism Fitness-Taoism
Pärnu Mnt 158/1
Tallinn, 11317

Trenniblogi ehk teekond, millel seigeldes on ainsaks eesmärgiks jõuda tasakaaluni iseendas, mõistmaks oma füüsilisi eripärasid, võimeid ja ihasid, et neid siis vaimu ja tahtmistega tasapikku taas sobitada. Ja hulgem tervisetoidu-retsepte.

Lasnamäe Gümnaasium Lasnamäe Gümnaasium
Pae 59
Tallinn, 13621

School

Miki Minni Lastehoid Kadriorus Miki Minni Lastehoid Kadriorus
Liivaoja 1C, Kadriorg
Tallinn

Hubane lastehoid Kadriorus.

Tallinna Läänemere Gümnaasium Tallinna Läänemere Gümnaasium
Vormsi 3
Tallinn, 13913

Tallinna Läänemere Gümnaasium (65.Keskkool) avati 1. septembril 1989. aastal. Esimesel õppeaastal oli koolis 34 klassikomplekti 1113 õpilasega.

Energia avastuskeskus Energia avastuskeskus
Põhja Pst 29
Tallinn, 10415

100-aastase elektrijaama 130 interaktiivset eksponaati tutvustavad, kui põnev võib olla teadus. Avasta, mängi, õpi.

Vanalinna Hariduskolleegium Vanalinna Hariduskolleegium
Vene 22
Tallinn, 10123

Vanalinna Hariduskolleegium (VHK) on munitsipaalne haridus- ja kultuuriasutus.

Annatädi Keelekool Annatädi Keelekool
Tallinn

http://web.zone.ee/anna/

Tiit Elenurm Eesti 200 Tiit Elenurm Eesti 200
Nõmme
Tallinn, 12617

Eesti 200 Riigikogu kandidaat 828 Mustamäel ja Nõmmel. Mõttevahetuseks põhimõtetest, mida Eesti 200 Riigikogu kandidaadina esindan ja ootustest mulle

Tallinna Kunstigümnaasium Tallinna Kunstigümnaasium
Kopli 102A
Tallinn, 11711

Tallinna Kunstigümnaasium asub Põhja-Tallinna kiiresti arenevas piirkonnas. Kooli põhiväärtused on avatus, koostöö ja loovus. Vaata rohkem infot kodulehelt www.koplikool.ee