Tondi Koolituskeskus

Soome ja teistesse Põhjamaadesse tööle suunduvate isikute koolitamine, sh Ehitaja rinnakaardid. Suomen Tilaajavastuu OY ametlik esindaja Baltimaades

Tondi Koolituskeskus on Baltimaades ainulaadne, pakkudes erinevaid Soomes ja põhjamaades tunnustatud tööohutus- ja tööalaseid koolitusi. Koolitusi viiakse läbi nii Eestis, Lätis kui ka Soomes ning nii eesti-, vene- kui ka soome keeles. Oleme Soome usaldusväärsete ettevõtete inforegistri -Tilaajavastuu.fi ja Soome ehitustööliste andmete haldamise inforegistri -Veronumero.fi ametlik esindaja Baltimaades. Tutvu koolituste valikuga meie kodulehel ja läbi need mugavalt oma emakeeles!

Veel jõuab! Mais toimub koolitusi igale maitsele. :) https://bit.ly/2VL3Xdj

🇫🇮 Koolitus: Soome hüdroisolatsioonipaigaldaja koolitus toimub Helsinkis 28.05.

Koolitus annab teadmisi märgade ruumide (vannituba, saun, SPA, WC jms) ehitus- ja remonditöödeks nagu hüdroisolatsioonipaigaldus, plaatimine ja muu remonditöö. Koolituse, testi ja praktilise näidistöö edukalt sooritanu saab õiguse taotleda endale Eurofins hüdroisolatsioonipaigaldaja pädevustunnistust (henkilösertifikaati).

👉 Registreeri: http://www.koolitamine.ee/?module=events&gid=23

🇫🇮 Koolitus: Soome elektriohutuskaardikoolitus toimub Tallinnas 27.05. ja 17.06.

Soomes elektritööde tegijalt nõutav elektriohutuskaart (sähköturvallisuuskortti SFS6002). Soomes on elektritööde tegemisel nõutav elektriohutuskoolituse ja sellekohaste teadmiste kontrolli läbimine.

👉 Registreeri: http://www.koolitamine.ee/?module=events&gid=8

🇫🇮 Koolitus: Soome teeohutuskaart I toimub Tallinnas 28.05 ja 12.06.

Soome Teedevalitsus (Liikennevirasto) nõuab Tieturva I koolitust:

- kõikidelt teel töötavatelt isikutelt, kes tegelevad tee hooldusega
- teekattematerjale vedavatelt autojuhitidelt;
- teetöös kasutatavate masinate ja seadmete juhitidelt, kes sooritavad pikemaajalisi töid;
- teel muud tööd tegevatelt isikutelt
- isikud, kes soovivad osaleda Teeohutus II (Tieturva II) koolitusel

👉 Registreeri: http://www.koolitamine.ee/?module=events&gid=7

Tondi koolituskeskus - tööohutuskoolitused Soomes tootamiseks nii eesti kui vene keeles. Vali endale sobiv:

🇪🇪 Koolitused eesti keeles: https://bit.ly/2VL3Xdj

🇷🇺 Koolitused vene keeles: https://bit.ly/2ETD29s

Evakuatsiooni plaanide koostamine telli Tondi koolituskeskuselt! :)

Evakuatsiooni planeerimise eesmärk, on tagada personali kiire, ohutu ja tulemuslik tegevus tulekahju või muu ohujuhtumi korral, ohu avastamisel, päästeteenistuse, personali, õpilaste ja teiste hoone valdajate teavitamisel, evakueerumisel ja evakueerimisel, ohu ja kahjustuste leviku piiramisel, esmaste tulekustutusvahendite kasutamisel ning avalikkuse informeerimisel.

Tuleohutuse üldnõuete § 11 punkt 3, sätestab hoone valdajale kohustuse töötada välja evakuatsioonplaan, personali tegutsemiseks tulekahju või muu õnnetuse korral.

Evakuatsiooniplaan peab koosnema kahest põhiosast – tegevusjuhistest ning evakuatsiooni skemaatilisest plaanist. Tegevusjuhistes on vajalik määrata kindlaks kohustatud isikud, nende täpsed ülesanded-tegevused ning kasutatavad paigaldised ja vahendid. Personali tutvustatakse ettevõtte evakuatsiooniplaaniga perioodiliste täiendkoolituste käigus. Kasulik on evakuatsiooniplaani kättsaadavaks tegemine kasutades organisatsiooni intranetti.

Tegevuskavas sätestatakse mõisted, kirjeldatakse objektil ehituslikult tagatud evakuatsioonivõimalusi (evakuatsiooniteed ja pääsud, tuletõkkesektsioonide asukohad jm), määratletakse personaalsed kohustused ning täpsed tegevusjuhised evakuatsioonijuhile, ruumides evakuatsiooni eest vastutavatele töötajatele, turvatöötajatele, esmaabi eest vastutavatele töötajatele, avalike suhete töötajale jt. Tegevuskava määratleb ka evakuatsiooni tagamiseks vajaliku varustuse (isikukaitsevahendid, sidevahendid jm) asukohad ja kasutamise juhised.

Evakuatsiooniskeemid on lihtsustatud korruseplaanid, millel on määratud evakuatsioonitsoonid, -teed ja –pääsud, tuleohutuspaigaldiste, sidevahendite, isikukaitsevahendite, elektrilülitusseadmete asukohad aga ka hädaväljapääsud. Evakuatsiooniskeemid on soovitatav paigalda hoone evakuatsiooniteedele aga ka neil asuvate tuleohutuspaigaldiste lähedusse.

Väljatöötatud evakuatsiooniplaani tutvustatakse asutuse personalile ning viiakse selle alusel läbi iga-aastane evakuatsiooniõppus.

Juhendite tellimiseks võtke ühendust [email protected] või telefonil +372 56 607533. Rohkem infot: http://www.koolitamine.ee/?mid=12

👨‍🏫 22.-28. aprilli Tondi koolituskeskuse koolitused leiad siit: https://bit.ly/2GpCJEh

👉 22.04. Soome teeohutuskaart I, Tallinn

👉 23.04. Eesti tuletöö tegija koolitus, Tallinn

👉 23.04.Курсы по пожарной безопасности (Северные страны), Tallinn

👉 23.04. Põhjamaade tuletöökaardikoolitus, Tallinn

👉 24.04. KУРСЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА (Финляндия), Tallinn

👉 24.04. Põhjamaade tuletöökaardikoolitus, Tartu

👉 25.04. Soome tööohutuskaardikoolitus, Tartu

👉 25.04. KУРСЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА (Финляндия), Narva

👉 26.04. Soome tööohutuskaardikoolitus, Tallinn

👉 26.04. Курсы по пожарной безопасности (Северные страны), Narva

🇷🇺 Vene keelseid koolitusi vaata siit: https://bit.ly/2ETD29s

Kas oled endale sobiva koolituse juba leidnud? ;) https://bit.ly/2VRoJs3

👨‍🏫 16.-21. aprilli Tondi koolituskeskuse koolitused leiad siit: https://bit.ly/2GpCJEh

👉 16.04. - Põhjamaade tuletöökaardikoolitus, Pärnu
👉 16.04. - Курсы по пожарной безопасности (Северные страны), Tallinn
👉 17.04. - Eesti tuletöö tegija koolitus, Tallinn
👉 17.04. - Põhjamaade tuletöökaardikoolitus, Tallinn
👉 18.04. - KУРСЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА (Финляндия), Tallinn
👉 18.04. - Soome tööohutuskaardikoolitus, Tartu
👉 18.04. - Soome tööohutuskaardikoolitus, Tallinn

🇷🇺 Vene keelseid koolitusi vaata siit: https://bit.ly/2ETD29s

🔥 Tuleohutusteenused Tondi koolituskeskusest!

👉 Tuleohutusalane nõustamine: http://www.koolitamine.ee/?mid=4

👉 Tuleohutusalaste juhendite koostamine: http://www.koolitamine.ee/?mid=5

👉 Evakuatsiooniõppus: http://www.koolitamine.ee/?mid=7�

👉 Evakuatsiooniplaanide koostamine: http://www.koolitamine.ee/?mid=12

👉 Tuleohutushaldus: http://www.koolitamine.ee/?mid=13

🇫🇮 Soovid Soome ehitaja fotoga rinnakaarti? Tondi koolituskeskusest saab!

Iga tööandja Soomes on kohustatud hankima oma töötajatele fotoga rinnakaardi (Rakennusalan henkilökortti), millel peavad olema märgitud töötaja nimi, veronumero ehk maksunumber ja tööandja (palgamaksja) nimi ja registreerimistunnus (Y-tunnus). Pildiga isikukaardi olemasolu eest töömaal vastutavad nii tööandja kui peatöövõtja.

👉 http://www.koolitamine.ee/?mid=38

Hind: 8€/tk

🇫🇮 🇪🇪 24.04.2019 Tallinna Tondi Koolituskeskuses Soome elektriohutuskaardikoolitus 👉 http://www.koolitamine.ee/?module=events&eid=5104

Soome elektriohutuskaart SFS6002. SOOMES ELEKTRITÖÖDE TEGIJALT NÕUTAV ELEKTRIOHUTUSKAART (sähköturvallisuuskortti SFS6002). Soomes on elektritööde tegemisel nõutav elektriohutuskoolituse ja sellekohaste teadmiste kontrolli läbimine.

🇫🇮 🇷🇺 28.03. Tallinna Tondi koolituskeskuses: Дорожная безопасность I Soome teetöölise ohutuskaardi koolitus vene keeles - (Tieturva I kortti koulutus). Kasuta võimalust! :)

👉 http://www.koolitamine.ee/?module=events&eid=5107

🇫🇮 🇪🇪 Märgade ruumide hüdroisolatsiooni paigaldaja sertifikaadi koolitus juba homme Helsinkis.

👉 Rohkem infot: http://www.koolitamine.ee/?module=events&eid=5044

Koolitus annab teadmisi märgade ruumide (vannituba, saun, SPA, WC jms) ehitus- ja remonditöödeks nagu hüdroisolatsioonipaigaldus, plaatimine ja muu remonditöö.
Koolituse, testi ja praktilise näidistöö edukalt sooritanu saab õiguse taotleda endale Eurofins hüdroisolatsioonipaigaldaja pädevustunnistust (henkilösertifikaati).

🇫🇮 🇪🇪 Põhjamaade tuletöökaardikoolitus! (Tulityökorttikurssi) 26.03. Tallinn ja 27.03. Tartu.

👉 Registreerida saab: http://www.koolitamine.ee/?module=events&gid=2

Sooduhind: 75€

Koolitusel arendatakse, uuendatakse ja värskendatakse tuletöödega tegelevate töötajate tuletööde alaseid oskusi. Tuletööde ohutuskursuse arvestatult sooritanud töötaja peab tähtsaks tuletööõnnetuste ennetamist, teab vastutust, tunneb tuletöid keskselt reguleerivat seadusandlust, määrusi ja eeskirju. Ta mõistab tuletööde eelneva planeerimise ja tuletööloa tähtsust ning oskab teha tuletöid ohutult.

Tuletöö on töö, mille tegemisel tekib sädemeid või selleks kasutatakse leeki või muud kuumust ning tekib tulekahjuoht. Kursus viiakse läbi eesti keeles.

Igale kursuse edukalt läbinule väljastatakse plastikust tuletöötunnistus (tulityökortti), mis kehtib 5 aastat ja on kehtiv Põhjamaades (Soomes, Rootsis, Norras, Taanis) ja Eestis. Kõik koolituse läbinud isikud registreeritakse Soome Päästeala Keskorganisatsioonis (SPEK-is).
NB! Vastavalt Eesti tuleohutuse seadusele Põhjamaa tuletöökaarti aktsepteeritakse Eestis tuletöötunnistusena.

🇫🇮 🇪🇪 Kolm viimast Soome tööohutuskaardikoolitust märtsis! Veel jõuab registreerida: 25.03 ja 29.03. Tallinnas ning 28.03 Tartus.

👉 http://www.koolitamine.ee/?module=events&gid=1

🇫🇮 🇪🇪 Soome elektriohutuskaardikoolitused Tallinnas ja Vantaas! Registreerida saab siin. 👉 http://www.koolitamine.ee/?module=events&gid=8

Tondi Koolituskeskuse 18.-22. märtsi koolitused:

19.03.2019 Eesti tuletöö tegija koolitus I Tallinn

19.03.2019 Põhjamaade tuletöökaardikoolitus I Tallinn

19.03.2019 Курсы по пожарной безопасности (Северные страны) I Tallinn

20.03.2019 Soome teeohutuskaart I Tallinn

21.03.2019 Soome tööohutuskaardikoolitus I Tartu

21.03.2019 KУРСЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА (Финляндия) I Tallinn

22.03.2019 Soome tööohutuskaardikoolitus I Tallinn

22.03.2019 Soome elektriohutuskaardikoolitus I Tallinn

Registreeri koolitusele 👉 www.koolitamine.ee

💡Tondi Koolituskeskus asub Tallinnas Pärnu mnt. 142 (1. korrus).

🎁 AUHINNALOOS JUBA KOLMAPÄEVAL! Võida 2x50€ Tallinki kinkekaart! Kuidas osaleda:

👉 Like’i Tondi Koolituskeskuse FB fännilehte.

👉 Loosis osalemiseks tägi kommentaaris sõber, kes töötab Soomes või sooviks töötada Soomes ja vajaks tööandjate poolt nõutavat tööohutuskaarti.

🇪🇪🇫🇮 Tallinki kinkekaardi loosime välja 20. märtsil. 50€ Sulle, 50€ sõbrale.

Tondi Koolituskeskus pakub erinevaid Soomes ja Põhjamaades tunnustatud tööhutus- ja tööalaseid koolitusi nii Eestis, Lätis kui ka Soomes. Soome tööohutuskaardi (roheline kaart), Põhjamaade tuletöökaardi (sinine kaart) ja Soome elektriohutuskaardi koolitusi viime läbi nii eesti-, vene- kui ka soome keeles.

👉 http://www.koolitamine.ee

🎁 AUHINNALOOS: Võida 2x50€ Tallinki kinkekaart! Kuidas osaleda:

👉 Like’i Tondi Koolituskeskuse FB fännilehte.

👉 Loosis osalemiseks tägi kommentaaris sõber, kes töötab Soomes või sooviks töötada Soomes ja vajaks tööandjate poolt nõutavat tööohutuskaarti.

🇪🇪🇫🇮 Tallinki kinkekaardi loosime välja 20. märtsil. 50€ Sulle, 50€ sõbrale.

Tondi Koolituskeskus pakub erinevaid Soomes ja Põhjamaades tunnustatud tööhutus- ja tööalaseid koolitusi nii Eestis, Lätis kui ka Soomes. Soome tööohutuskaardi (roheline kaart), Põhjamaade tuletöökaardi (sinine kaart) ja Soome elektriohutuskaardi koolitusi viime läbi nii eesti-, vene- kui ka soome keeles.

👉 http://www.koolitamine.ee

Tondi Koolituskeskuse märtsi koolitused ootavad osalejaid! Kohtade arv on piiratud.

🇪🇪 Registreeri koolitustele eesti keeles: https://bit.ly/2VL3Xdj

🇷🇺 Registreeri koolitustele vene keeles: https://bit.ly/2ETD29s

👉 Vaata kuukirja: https://bit.ly/2Hi7WtP

Soome tööle? Miks mitte! :)

Tondi Koolituskeskus pakub erinevaid Soomes ja Põhjamaades tunnustatud tööhutus- ja tööalaseid koolitusi nii Eestis, Lätis kui ka Soomes. Soome tööohutuskaardi (roheline kaart), Põhjamaade tuletöökaardi (sinine kaart) ja Soome elektriohutuskaardi koolitusi viime läbi nii eesti-, vene- kui ka soome keeles.

👉 http://www.koolitamine.ee

Tondi Koolituskeskus - tööohutuskoolitused Soomes töötamiseks. Koolitused toimuvad Eestis, Lätis ja Soomes. Vaata lähemalt: 👉 www.koolitamine.ee

💪 Töökad mehed tulevad Tondi Koolituskeskusest. Ükskõik, kas plaanid tööle minna Soome või Rootsi, aitame Sind vajalike nn ohutuskaartide koolitustega, mida sealsed tööandjad nõuda võivad. Vaata koolituste valikut siit: http://www.koolitamine.ee/

Venekeelne tööohutuskaardikoolitus Tallinnas 27. veebruaril.
🇷🇺 Обучение по карте безопасности труда b Таллинне, на русском. Каждому прошедшему курс обучения выдается пластиковое удостоверение- Карта безопасности труда (työturvallisuuskortti).
Registreeru siin:
http://www.koolitamine.ee/index.php?module=events&eid=4986

"Ehitusteenuse osutamine Soomes" on koolitus, kus käsitletakse kõiki nüansse, millega teenusepakkujana kokku puutuda võid. Uuri koolituse kohta lähemalt ja pane end kirja siin: http://www.koolitamine.ee/?module=events&eid=4982

koolitamine.ee

Tööohutuskaartide koolitused

Tondi Koolituskeskus on Baltimaades ainulaadne, pakkudes erinevaid Soomes ja põhjamaades tunnustatud tööohutus- ja tööalaseid koolitusi. Koolitusi viiakse läbi nii Eestis, Lätis kui ka Soomes ja nii eesti-, vene- kui ka soome keeles.

koolitamine.ee

Suurenda enda võimalusi Soomes teetöölisena, liikluskorraldajana või kaevetehnika operaatorina tööd leida ja tule tee endale Soome teetöölise ohutuskaart. 🗓Järgmine koolitus toimub 20. veebruaril Tallinnas. Broneeri endale koht aegsasti: http://www.koolitamine.ee/?module=events&eid=4977

Sel korral toimub tööohutuskaardikoolitus Pärnus 18. veebruaril. Tule saa osa, et suurendada oma võimalusi Soomes ehitajana, koristajana, keevitajana või autojuhina tööd leida. Kirja saad end panna siin: http://www.koolitamine.ee/?module=events&eid=4972

Kui tahad Soome elektritöid tegema minna, on Sul selleks vaja elektritööohutuskaarti, sest nii nõuab enamus Soome tööandjaid. Vormistada saad selle mugavalt Tondi Koolituskeskuse kaudu Sulle sobival ajal kas Eestis või Soomes, Sinu emakeeles. Vaata lähemalt: http://bit.ly/elektriohutuskaart

12. veebruaril ootab Tondi Koolituskeskus kõiki tulevasi märgade ruumide ehitajaid, plaatijaid ja hüdroisolatsiooni paigaldajad eestikeelsele koolitusele Helsingisse! Pane end kirja siin: http://www.koolitamine.ee/?module=events&eid=4951

aripaev.ee

Eesti ehitajad vahetavad Soome Rootsi vastu

Äripäev kirjutas mõni aeg tagasi, et Eesti ehitajad on Soomet Rootsi vastu vahetamas. Kas oled oma tutvusringkonnas sama trendi märganud? Kumba riiki eelistad töötamiseks ise?

aripaev.ee Rootsi ehitusturul on Eesti firmade osakaal aastaga kasvanud, Soomes on see pigem langemas. Prisked palgad meelitavad osa ehitajaid ka tagasi koju.

31. jaanuaril ootab Tondi Koolituskeskus Soomes töötamiseks vajalikule elektriohutuskaardikoolitusele Tallinnasse. Pane end kirja, kuni vabu kohti veel jätkub: http://bit.ly/elektriohutuskaart

Tilaajavastuu Eesti aitab Soomes tegutsevaid ettevõtteid muuhulgas:
✔️Valtti-kaartide vormistamisega
✔️Tellija vastutuse seaduse täitmisega
✔️Veronumbriga seotud asjatoimetustega
✔️Tellijavastutust puudutavate andmete jälgimisel
✔️Tehniliste lahendustega
Nii saad Sina keskenduda oma põhitegevusele! Võta ühendust: http://bit.ly/tilaajavastuu-kontakt

soome.ee

Soome.ee- Soome tööturu infoportaal | Kasulikud lingid

Puust ja punaseks! Artiklist leiad 4 olulist tegevust kõikidele, kes plaanivad Soome tööle minna. Pane tähele, et kui soovid töötada nt lumekoristajana, ehitajana või lihtsalt koristajana, siis on tööohutuskaardi ehk rohelise kaardi koolitus peaaegu et nõutud tingimus tööle saamiseks. Koolitusele saad registreeruda siin: http://bit.ly/tööohutuskaart

soome.ee Soome tööturvalisuskoolitus-roheline kaart, Põhjamaa tuletööde koolitus-sinine kaart, Soome elektriohutuskaart, Työturvallisuus, Tulityö Tel +3725644054

18. jaanuaril toimub Põhjamaade tuletöökaardikoolitus Narvas, vene keeles. Koolituse läbimine annab võimaluse teha erinevaid tuletoid Soomes, Rootsis, Norras, Taanis ja Eestis. Loe lähemalt ja registreeru siin: https://bit.ly/2LIEBsD

Soomes ehitus- ja kinnisvarasektoris kehtiv tellija vastutuse seadus paneb töö tellijale kohustuse kontrollida tarnija tausta. Sellega, et vajalikud protseduurid nõuetekohaselt tehtud saaks, aitab ettevõtteid Tilaajavastuu. Nii saad Sina oma ettevõtte põhitegevusele keskenduda. Vaata lähemalt: http://bit.ly/tilaajavastuu-teenused

Jaanuar on ehitusturul tööliste otsimise aeg. Kui oled sobivad leidnud ja soovid nad saata erinevatele tööohutuskoolitustele, võta meiega ühendust või broneeri aeg sobivale koolitusele läbi koolituskalendri: http://bit.ly/kõik-koolitused

Tondi Koolituskeskus kutsub Soome tööohutuskoolitusele ehk rohelise kaardi koolitusele, mis toimub 11. jaanuaril Tallinnas. Ajutise tunnistuse saad päras koolituse edukat läbimist kohe kätte. Pane end kirja siin: http://bit.ly/tööohutuskaart

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Category

Telephone

Address


Pärnu Mnt 142
Tallinn
11317

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 17:00
Other Schools in Tallinn (show all)
Loovuse Koolituskeskus Loovuse Koolituskeskus
Paldiski Mnt 3
Tallinn, 10137

Loovuse Koolituskeskus pakub põnevat õpivõimalust kõigile, kes peavad lugu innovatsioonst, loovusest ja kunstist.

Lasnamäe muusikakool Lasnamäe muusikakool
Punane 69
Tallinn, 13619

Muusikakool Tallinnas Lasnamäel

Hispaania klubi ja keeltekool La Tarara Hispaania klubi ja keeltekool La Tarara
Liivalaia 22
Tallinn, 10118

Hispaania keele kursused kõikidele tasemetele, eratunnid meie koolis või teie kontoris, hispaania keele vestlustunnid, tõlketööd, tekstide toimetamine.

IT Koolitus IT Koolitus
Lõõtsa 8
Tallinn, 11415

IT (infotehnoloogia) koolitusteenused, sertifitseerimine.

Tallinna Kopli Ametikool Tallinna Kopli Ametikool
Kopli 98
Tallinn, 11711

Tallinna Kopli Ametikool Kopli 98, 11711 Tallinn E-post: [email protected] Telefon: +372 66 44 670

Memme Musi lastehoid Memme Musi lastehoid
Kevade 2a
Tallinn, 10137

Memme Musi eralasteaed on kodune väike lasteasutus, kus võimaldatakse lapsel saada alusharidus.

Spordiklubi Meihua - For Kids Spordiklubi Meihua - For Kids
Tondi 8a
Tallinn, 11301

Wing Tchun Kung Fu: koordinatsiooni, painduvuse ja distsipliini arendamine. Вин Чунь Кунг Фу поможет развить вашему ребёнку координацию, дисциплину, ловкость и силу, а так же

TalTech IT-teaduskond TalTech IT-teaduskond
Akadeemia Tee 15a
Tallinn, 12618

TalTech Infotehnoloogiateaduskonna ametlik Facebook

Püha Johannese Kool Püha Johannese Kool
Siili 14
Tallinn, 11619 TALLINN

Püha Johannese Kool on 2013. aastal avatud kristlikel põhimõtetel rajanev üldhariduskool Tallinnas.

Tallinn Bay Boating Tallinn Bay Boating
Regati Pst 1
Tallinn, 11911

Väikelaevajuhi koolituskeskus (www.tbboating.com) Väikelaevajuhi koolitused nii tava- kui ka kiirkursusena. Võta julgelt ühendust!

Lapikud Lapikud
Akadeemia Tee 5
Tallinn

MTÜ Lapikud on TTÜ Tarkvaraarenduse klubi. Meie missiooniks on luua TTÜ tudengitele tarkvaraarenduse alast lisandväärtust. Täpsema info Helpdeskist leiate: https://www.facebook.com/lapikudhelpdesk/?fref=ts