Ristiku Põhikool

Ristiku Põhikool asub Põhja-Tallinna linnaosas ja võtab vastu Tallinna linna õpilasi.

Õppe- ja kasvatustöö lähtub Põhikooli riikliku õppekava nõuetest.

Ristiku Põhikool asub Põhja-Tallinna linnaosas ja võtab vastu Tallinna linna õpilasi.

Õppe- ja kasvatustöö lähtub Põhikooli riikliku õppekava nõuetest.

Õpilased asuvad õppima Ristiku Põhikoolis koolivälise meeskonna soovitusel ja lapsevanema otsuse alusel. Kooli meeskonna ülesandeks on toetada õpilase arengut lõimitud õpitegevuste kaudu ning kujundada väärtushoiakud ja käitumisnormid. Sõb

Operating as usual

Photos from Ristiku Põhikool's post 17/06/2021

3.a osales programmis “Mere sõbrad”

Enne õppeaasta lõppu, 9. juunil jõudis 3.a klass koos õpetaja Eve Reisaluga osaleda Lehola Keskkonnahariduse programmis “Mere sõbrad”, mis toimus Pirital. Liikumine programmi käigus oli üles ehitud fotojahina – otsiti pildil näidatud kohta ning liiguti selle juurde. Igas punktis käsitleti erinevaid teemasid. Õpiti tundma kajakaid, Läänemere asendit ja selle äärseid riike, räägiti merevee soolsusest ja oli võimalus ise proovida, kui soolane on meri ookeanis ja meres. Tutvuti taimedega, keda võib rannas kohata. Rannajoonel otsiti “aardeid”, mida ühiselt pärast koos sorteeriti. Päris suur tuli kahjuks prügihunnik. Mängiti kalapüüdmise mängu ja tutvuti erinevate kaladega.

Suur tänu Lehola Keskkonnahariduskeskusele toreda õueprogrammi eest!

3A klassi seiklused 17/06/2021

3A klassi seiklused

3.a Nukufilmi Lastestuudios

3. juunil käis 3.a klass koos õp. Eve Reisaluga Nukufilmi Lastestuudios. Osaleti töötaos, kus sai kätt proovida animeerimisel ja Green Screen efektide tegemisel. Tegevuse lõpuks valmis vahva animatsioon, kus tegelasteks olid ka õpilased.

Aitäh Nukufilmi Lastestuudiole toreda tegevuse eest!

Vaata valminud filmi siit: https://youtu.be/Fd4VLiTRJKI

3A klassi seiklused

15/06/2021

Osalesime virtuaalsel käsitöönäitusel

2020/2021. õppeaastal toimus Eesti Tööõpetajate Seltsi eestvedamisel juba kümnendat korda virtuaalne käsitöönäitus. Selle aasta teema oli „Kaugelt tehtud“. Näituse eesmärgiks on kokku koguda sellel õppeaastal valmistatud õpilastööd ja need internetikeskkonnas näitusena üles seada.

Näitust saab vaadata sellelt lingilt www.virtuaalnaitus.ee

Meie koolist on näitusel 2.-8. klasside õpilaste 12 tööd.

Õpilasi juhendasid õpetajad Kristel Kaiv, Marin Nooni ja Jürgo Nooni.

Osalesime virtuaalsel käsitöönäitusel

2020/2021. õppeaastal toimus Eesti Tööõpetajate Seltsi eestvedamisel juba kümnendat korda virtuaalne käsitöönäitus. Selle aasta teema oli „Kaugelt tehtud“. Näituse eesmärgiks on kokku koguda sellel õppeaastal valmistatud õpilastööd ja need internetikeskkonnas näitusena üles seada.

Näitust saab vaadata sellelt lingilt www.virtuaalnaitus.ee

Meie koolist on näitusel 2.-8. klasside õpilaste 12 tööd.

Õpilasi juhendasid õpetajad Kristel Kaiv, Marin Nooni ja Jürgo Nooni.

Head suvevaheaega! 13/06/2021

Head suvevaheaega!

Head suvevaheaega!

https://www.youtube.com/watch?v=6mslqci58JY

Head suvevaheaega!

Teeme kaasava hariduse rakendamisele restardi 11/06/2021

Teeme kaasava hariduse rakendamisele restardi

https://opleht.ee/2021/06/teeme-kaasava-hariduse-rakendamisele-restardi/?fbclid=IwAR1zybyoKDm2Rm70gkl8YkvHQleYJqjEnmPd1ONQMXfb9W60kxwpy7pkB7E

Maarja Keskpaik

Teeme kaasava hariduse rakendamisele restardi Teeme kaasava hariduse rakendamisele restardi 11. juuni 2021 Kairit Seenmaa, Ristiku põhikooli õppejuht; Maarja Keskpaik, Ristiku põhikooli arendusjuht - Kommenteeri artiklit Mitmekesine õpilaskond soodustab sotsiaalsete oskuste ja loovuse arengut. Fotod: Ristiku põhikool Kairit Seenmaa ja Maar...

11/06/2021

Tallinn tunnustas klassijuhatajaid

2021/22. õppeaasta on Tallinnas klassijuhataja teema-aasta, mille eesmärgiks on tõsta senisest rohkem esile klassijuhataja ametit ning väärtustada tema rolli iga õppija arengu toetajana. Klassijuhataja on üks võtmeisik õppija tugevuste, soovide ja arenguvajaduste märkamisel ning individuaalse õpitee kujundamisel koos lapsevanemate, õpetajate, klassikaaslaste, huvitegevuse läbiviijate ja teiste osapooltega. Klassijuhataja on õpilase üldpädevuste, õppija omaalgatuse ja vastutustunde toetaja.
Tallinn tunnustas 2020/2021. õppeaastal Ristiku Põhikoolis klassijuhataja karjääri alustanud õpetajaid: Annely Raudsepp, Eve Palo, Heli Helenurm, Sirli Pillenberg.

Samuti tunnustas Tallinna Haridusamet meie kooli klassijuhataja teema-aasta heatahtelepingu sõlmimise eest.


Palju õnne!

Tallinn tunnustas klassijuhatajaid

2021/22. õppeaasta on Tallinnas klassijuhataja teema-aasta, mille eesmärgiks on tõsta senisest rohkem esile klassijuhataja ametit ning väärtustada tema rolli iga õppija arengu toetajana. Klassijuhataja on üks võtmeisik õppija tugevuste, soovide ja arenguvajaduste märkamisel ning individuaalse õpitee kujundamisel koos lapsevanemate, õpetajate, klassikaaslaste, huvitegevuse läbiviijate ja teiste osapooltega. Klassijuhataja on õpilase üldpädevuste, õppija omaalgatuse ja vastutustunde toetaja.
Tallinn tunnustas 2020/2021. õppeaastal Ristiku Põhikoolis klassijuhataja karjääri alustanud õpetajaid: Annely Raudsepp, Eve Palo, Heli Helenurm, Sirli Pillenberg.

Samuti tunnustas Tallinna Haridusamet meie kooli klassijuhataja teema-aasta heatahtelepingu sõlmimise eest.


Palju õnne!

07/06/2021

Osalesime Keskraamatukogu lugemisprogrammis

3.a klass õpetaja Eve Reisalu eestvedamisel võttis osa Keskraamatukogu lugemisprogrammist „Loeme ennast botaanikaaeda“, mis oli mõeldud Tallinna koolide 1.-9. klassidele. Lugemisprogrammis astus võistlustulle terve klass ja edukus sõltus iga õpilase panusest. Eesmärgiks oli lugeda ajavahemikul 1. november 2020.a - 30. aprill 2021.a klassi peale kokku 8500 lehekülge. See on Tallinna Botaanikaaia iga taimeliigi kohta üks lehekülg. 3.a klassi tublimad lugejad olid Norman ja Kristjan, kuid kõik õpilased andsid võimetekohaselt oma panuse. Meie kooli 3.a klassi õpilased lugesid kokku 11 241 lehekülge, mis ületas püstitatud eesmärgi kuhjaga. Arvestades seda, et meie klassi õpilaste arv on võrreldes enamus teiste koolide õppurite arvuga palju väiksem, siis tegime väga tubli tulemuse. Kõikide koolide tulemustega saab tutvuda keskraamatukogu lehel https://infogram.com/loeme-ennast-botaanikaaeda-1hnq410kkq15k23?live

Suur tänu kõigile osalejatele!

Osalesime Keskraamatukogu lugemisprogrammis

3.a klass õpetaja Eve Reisalu eestvedamisel võttis osa Keskraamatukogu lugemisprogrammist „Loeme ennast botaanikaaeda“, mis oli mõeldud Tallinna koolide 1.-9. klassidele. Lugemisprogrammis astus võistlustulle terve klass ja edukus sõltus iga õpilase panusest. Eesmärgiks oli lugeda ajavahemikul 1. november 2020.a - 30. aprill 2021.a klassi peale kokku 8500 lehekülge. See on Tallinna Botaanikaaia iga taimeliigi kohta üks lehekülg. 3.a klassi tublimad lugejad olid Norman ja Kristjan, kuid kõik õpilased andsid võimetekohaselt oma panuse. Meie kooli 3.a klassi õpilased lugesid kokku 11 241 lehekülge, mis ületas püstitatud eesmärgi kuhjaga. Arvestades seda, et meie klassi õpilaste arv on võrreldes enamus teiste koolide õppurite arvuga palju väiksem, siis tegime väga tubli tulemuse. Kõikide koolide tulemustega saab tutvuda keskraamatukogu lehel https://infogram.com/loeme-ennast-botaanikaaeda-1hnq410kkq15k23?live

Suur tänu kõigile osalejatele!

Photos from Ristiku Põhikool's post 04/06/2021

3.a õppekäigul Kaljusalu talus

1. juunil toimus 3.a klassil koos õpetaja Eve Reisaluga õppeaastalõpu väljasõit Kaljusalu tallu Järvamaal. Kaljusalu talu on koduks ühele perele, kes peavad hobitalu. Selles talus elavad jänesed, ponid, eesel, pesukarud, boad, mara, mägiveised, hobused, faasanid, kuked, kanad, kalkunid, haned, pardid ja veel väga palju teisi toredaid loomi. Mitmetel loomadel olid ka väikesed pojad, kes olid väga armsad. Soovijatel oli võimalus hobusega ratsutamist proovida. Lastekaitsepäeva puhul oli üleval batuut, kus lustisime ning soovijad said osta õnneloosi. Meil oli väga-väga tore päev! Suur tänu pererahvale, kes oma talu väravad meile avasid!

Photos from Ristiku Põhikool's post 29/05/2021

3.a päästjatel külas

28. mail käis 3. a klass Kopli päästekomandos, kus toimus programm “Päästjatel külas”. Õppisime ennetama ja ära tundma ohtlikke olukordi, millest võib tekkida tulekahju ja kuidas käituda tuleõnnetuste korral. Tutvusime päästeauto ja selle varustusega. Päästjad olid väga lahked ja toredad ning rääkisid ja näitasid meile põhjalikult oma päästevarustusest.

Photos from Ristiku Põhikool's post 29/05/2021

1.C klass käis Kadrioru kunstimuuseumis tunnis. "Portreed- valitsejast narrini" Õpilased said teada Madalmaade inimeste eluolust 400-500 aastat tagasi. Tund lõppes loovtööga, iga õpilane meisterdas autoportree.

Klassijuhataja
Katrin Suve

Photos from Ristiku Põhikool's post 25/05/2021

7. klassi õppekäik Matsalus külastuskeskusesse

24. mail käisid 7.A, 7.B ja 7.C klasside õpilased väljasõidul Matsalu külastuskeskuses. Osalesime programmis "Kevadine linnuelu Matsalus". Penijõe mõisas vaatasime filmi, mis kajastas Matsalu linde ning loodust. Saime näha sealset ekspositsiooni. Tegime rühmatöid, mille käigus õppisime tundma levinumaid linnuliike s.h rändlinde, kes tegutsevad ja elavad märgaladel. Tegime Penijõe matkarajal kõndides linnu- ja loomavaatlust. Abivahendina anti meile kõigile kasutada binoklid. Saime ronida linnuvaatlustorni, teha väikese pikniku, mida uudistas punaveise kari. Päev looduses oli mõnusaks vahelduseks igapäevastele koolitundidele.

Suur tänu külastuskeskuse toredatele õpetajatele huvitava programmi eest!

OSALE eeskuju kampaanias #kannankiivrit 25/05/2021

OSALE eeskuju kampaanias #kannankiivrit

OSALE eeskuju kampaanias #kannankiivrit Noorteinfoportaal Teeviit ja William Kass koostöös Transpordiamet ja Hawaii Expressiga kutsub kõiki üles olema eeskujuks teistele ning kandma kiivrit. Transpordiameti poolt 6—14-aastaste laste seas läbiviidud küsitlusuuringust selgub, et vaid veidi üle poolte noortest jalgratturitest kannab...

Photos from Ristiku Põhikool's post 25/05/2021

Vau!Ohhoo! projektitiim Rakveres

21. mail 2021 osalesid 7. klassi õpilased Politseimuuseumi programmis ja 8. klassi õpilased külastasid linnust. Peale programme uudistasime kaunist Rakvere linna ja veetsime koos toredalt aega.

21/05/2021

Matemaatikavõistlus "Känguru"

KÄNGURU on maailma populaarseim matemaatikavõistlus, mille eesmärgiks on mänguliste ülesannete kaudu populariseerida matemaatikat. Võistlusel osalevad õpilased kuues vanuserühmas 1.-12. klassini. Sel aastal toimus võistlus üle interneti 11.-15. mail. Ristiku Põhikoolist osales sel aastal 4 õpilast 7.-8.klassidest.

* Parima tulemuse saavutas Ken Erik 8.kl
* II koha pälvis meie kooli arvestuses Artur Johan 7.kl
* III koha sai Andreas Robert 8.kl
* IV koha Kill 7.kl

Õpilasi valmistasid võistluseks ette õpetaja Kristi Aasma ja Heli Helenurm.

Matemaatikavõistlus "Känguru"

KÄNGURU on maailma populaarseim matemaatikavõistlus, mille eesmärgiks on mänguliste ülesannete kaudu populariseerida matemaatikat. Võistlusel osalevad õpilased kuues vanuserühmas 1.-12. klassini. Sel aastal toimus võistlus üle interneti 11.-15. mail. Ristiku Põhikoolist osales sel aastal 4 õpilast 7.-8.klassidest.

* Parima tulemuse saavutas Ken Erik 8.kl
* II koha pälvis meie kooli arvestuses Artur Johan 7.kl
* III koha sai Andreas Robert 8.kl
* IV koha Kill 7.kl

Õpilasi valmistasid võistluseks ette õpetaja Kristi Aasma ja Heli Helenurm.

Photos from Ristiku Põhikool's post 21/05/2021

20. mail käisid 2. A, 2. B, 2. C, 3. C ja 4. A klasside õpilased ekskursioonil Kostivere karstialal, Jägala joal ning tutvusid Linnamäe Hüdroelektrijaamaga.

Kostivere karstialal matkates nägime erinevaid karstivorme ja fossiile, saime uusi teadmisi veeringe, lubjakivi tekke ja maakera geoloogilise ajaloo kohta.

Edasi läks reis Jägala joale, mis on kõige laiem looduslik juga Eestis. Lapsed olid lummatud võrratust veevaatemängust ja joa kohinast. Jägala joal toimus ka ühine piknik.

2. A ja 2.B klass tutvusid ka Linnamäe Hüdroelektrijaamaga.

Photos from Ristiku Põhikool's post 19/05/2021

6.a klass osales Sagadi looduskooli programmis "Puudest algab mets".

Õppisime tundma kodumaiseid puuliike Sagadi metsamuuseumis, mõisa pargis ja Altja matkarajal. Nautisime ekraanivaba taaskohtumist klassikaaslastega ja päikselist päeva looduses.

Suur tänu Sagadi looduskooli toredale õpetajale huvitava programmi eest!

Photos from Ristiku Põhikool's post 18/05/2021

Loodusõppereisid algasid taas. Viiendad klassid käisid 18. mail 2021 Sagadis ja Oandul.

Maskid ette ning bussireis Sagadisse võis alata! Pidasime reeglitest (kõigil maskid ees, hajutatud istumine, bussis ei söö, kinnitatud turvavöö) kinni kogu sõidu jooksul.

Sagadisse jõudes jagunesime gruppidesse:

I grupp tutvus Sagadi pargis kaardi ja plaaniga ning kasutas neid maastikumängu küsimusi otsides. Küsimused olid meie metsloomade kohta, kelle topiseid õnnestus hiljem Metsamuuseumis näha ning kinnitust leida. Lisaks rääkis giid lühidalt Sagadi mõisa ajaloost.

II grupp alustas Metsamuuseumist. Metsamuuseumi näituse toel õppisime tundma erinevaid puuliike ning hiljem tegime läbi puude bingo. Õppisime eristama ja rühmitama erinevate puude lehti, vilju, käbisid.

Kui Sagadi mõisa kellatornis lõi kell 12 – kogunesime taas bussi ning sõitsime Oandu matkaraja lõkkeplatsile. Kaasavõetud moonakotid said ruttu tühjaks, kuid planeeritud matk jäi tiheda vihma tõttu ära. Jõudsime vaid silmata, et jänesekapsad vohasid, kuuskedel olid värsked võrsed ning toomingad õitsesid.

Sellised õpperetked aitavad paremini mõista ja tunnetada ümbritsevat maailma ning väärtustada keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi.

Õpetajad Sirli ja Heli

18/05/2021

Liikluses pea meeles!

* Rattaga ja tõuksiga sõites kanna kiivrit!
* Alates 10. eluaastast võivad jalgratturid sõita sõiduteel, võimalikult paremal pool teeääre lähedal;
* 10- kuni 15-aastastel ratturitel on sõiduteel sõitmiseks vajalik ka jalgratta juhiluba;
* Nooremad kui 10-aastased jalgratturid võivad sõita ainult kõnniteel, jalgteel, jalgratta- ja jalgteedel ja õuealal;
* Sõidutee ületuskohale lähenedes vähendage kiirust;
* Enne sõidutee ületamist peatu, veendu, et ohtu ei ole, loo autojuhiga silmside ja alles siis ületa teed;
* Kõige ohutum sõidutee ületamise viis on alati ratast kõrval lükates;
* TÕUKERATTAL EI TOHI SÕITA KORRAGA ROHKEM KUI ÜKS INIMENE;
* Ära kanna liikluses kõrvaklappe.

Liikluses pea meeles!

* Rattaga ja tõuksiga sõites kanna kiivrit!
* Alates 10. eluaastast võivad jalgratturid sõita sõiduteel, võimalikult paremal pool teeääre lähedal;
* 10- kuni 15-aastastel ratturitel on sõiduteel sõitmiseks vajalik ka jalgratta juhiluba;
* Nooremad kui 10-aastased jalgratturid võivad sõita ainult kõnniteel, jalgteel, jalgratta- ja jalgteedel ja õuealal;
* Sõidutee ületuskohale lähenedes vähendage kiirust;
* Enne sõidutee ületamist peatu, veendu, et ohtu ei ole, loo autojuhiga silmside ja alles siis ületa teed;
* Kõige ohutum sõidutee ületamise viis on alati ratast kõrval lükates;
* TÕUKERATTAL EI TOHI SÕITA KORRAGA ROHKEM KUI ÜKS INIMENE;
* Ära kanna liikluses kõrvaklappe.

IN MEMORIAM, Ege Raudsepp (29.09.1963-16.05.2021) 17/05/2021

IN MEMORIAM, Ege Raudsepp (29.09.1963-16.05.2021)

IN MEMORIAM, Ege Raudsepp (29.09.1963-16.05.2021) Ootamatult on lahkunud hea kolleeg, õpetaja, lähedane sõber, kursusekaaslane, klassijuhataja, kahe täiskasvanud tütre ema.

14/05/2021

Käisime virtuaalselt Maanteemuuseumis

10.-14. mail kutsus Eesti Maanteemuuseum koolinoori osa võtma liiklusnädalast, kus keskenduti tänapäeval üha enam populaarsust koguvatele kergliikuritele.

10. mail käisid meie kooli 4.a, 5.a ja 5.c klassi õpilased virtuaalselt Maanteemuuseumis ning kuulsid sealse juhendaja Tõnu Kattai käest, millised on kergliikurid, millised nõudmised on kergliikuriga liiklemisel ning millistest reeglitest tuleb kinni pidada. Videode kaudu analüüsiti kergliikuriga toimunud liiklusõnnetusi ning tunni lõpetas teadmiste kontroll Kahoot´s.

Kergliikuri videotunnis osalenud õpilased saavad turvaliselt suvele vastu minna, sest olulised reeglid tõukeratta või rulaga liiklemiseks said meeldetuletatud!

Käisime virtuaalselt Maanteemuuseumis

10.-14. mail kutsus Eesti Maanteemuuseum koolinoori osa võtma liiklusnädalast, kus keskenduti tänapäeval üha enam populaarsust koguvatele kergliikuritele.

10. mail käisid meie kooli 4.a, 5.a ja 5.c klassi õpilased virtuaalselt Maanteemuuseumis ning kuulsid sealse juhendaja Tõnu Kattai käest, millised on kergliikurid, millised nõudmised on kergliikuriga liiklemisel ning millistest reeglitest tuleb kinni pidada. Videode kaudu analüüsiti kergliikuriga toimunud liiklusõnnetusi ning tunni lõpetas teadmiste kontroll Kahoot´s.

Kergliikuri videotunnis osalenud õpilased saavad turvaliselt suvele vastu minna, sest olulised reeglid tõukeratta või rulaga liiklemiseks said meeldetuletatud!

Photos from Ristiku Põhikool's post 14/05/2021

Projekt „Sport Kooli“ Ristiku Põhikoolis

Projekt „Sport Kooli“ on suunatud 7-8-aastastele õpilastele, kes osalevad lisaks kooli kehalise kasvatuse tundidele täiendavalt liikumisharrastuse tundides „Sport Kooli“ programmi raames.
Projekti eesmärk on tekitada õpilastes huvi liikumise ja spordi harrastamise vastu ning seeläbi suurendada laste kehalist aktiivsust. Koostöös spordiklubide ja kvalifitseeritud treeneritega tutvustatakse õpilastele erinevate spordialade põhitõdesid läbi liikumisalaste tegevuste, mis neid köidavad: erinevate spordialade tutvustused, liikumismängud jne.
2020/2021 õppeaastal osaleb Tallinnast projektis 14 kooli, sealhulgas ka meie kool. 1.klassidel toimus I poolaastal kord nädalas korvapllitreeningud, II poolaastal toimusid tantsutreeningud võistlustantsuklubi Mambo AVS treeneri poolt.

„Projekt sport“ õppeaasta lõppes lõbusa spordipäevaga, mille viis läbi endine korvpallur Howard Frier. Lapsed lustisid ja sportisid suure rõõmuga. Spordipäeva lõpus said kõik osalejad kuldmedalid kaela.

„Sport kooli“ projektist saab täpsemalt lugeda Tallinna kodulehelt: https://www.tallinn.ee/est/sport/Projekt-Sport-Kooli.

Videos (show all)

Vaheaeg! = Südamenädal!
Vaheaeg! = Südamenädal!
Vaheaeg! = Südamenädal!
Südamenädal 2020 - reede
Südamenädal 2020 - neljapäev
Südamenädal 2020 - kolmapäevOleme jõudnud juba kolmanda videoni. Täna on silmade säästmise päev.Toredat vaatamist!Head s...
Õpetajad Jürgo, Vahur ja Raul on koostanud viis vahvat videot. Selle nädala jooksul tuleb siia lehele iga päev üks video...
Südamenädal 2020 - esmaspäevÕpetajad Jürgo, Vahur ja Raul on koostanud viis vahvat videot. Selle nädala jooksul tuleb si...
Õppekäik Iru soojuselektrijaama8.klassid käisid 10.juunil uudistamas, kuidas toimub soojuse ja elektri tootmine Irus.Esm...
Ristiku Põhikooli 41. Lend..

Location

Telephone

Address


Ristiku 69
Tallinn
10317

Opening Hours

Monday 08:00 - 18:00
Tuesday 08:00 - 18:00
Wednesday 08:00 - 18:00
Thursday 08:00 - 18:00
Friday 08:00 - 18:00
Other Middle Schools in Tallinn (show all)
Tallinna Tõnismäe Reaalkool Tallinna Tõnismäe Reaalkool
Pärnu Mnt. 50
Tallinn, 10119

Адрес: Пярну мнт. 50, Таллинн, Эстония

Tallinna Kivimäe Põhikool Tallinna Kivimäe Põhikool
Leegi 14
Tallinn, 10914

Kivimäe kool- traditsioonidele tuginev, head põhiharidust pakkuv, sõbraliku keskkonnaga kodulähe

Tallinna Rahumäe Põhikool Tallinna Rahumäe Põhikool
Vabaduse Pst 50
Tallinn, 11615

Tallinna Rahumäe Põhikooli ametlik leht, kus saab informatsiooni koolis toimuvatest üritustest. Registreeri end kodulehel kasutajaks - siis näed ka sündmuste pilte!

Karjamaa Põhikool Karjamaa Põhikool
Karjamaa 1
Tallinn, 10416

www.karjamaa.ee

Kaarli Kool Kaarli Kool
Toompuiestee 4
Tallinn, 10142

Kaarli Kool ehk Kaarli Koguduse Lasteaed-Põhikool Toompuiestee 4, Tallinn 10142 tel. 5254523; 6199111

Loova tuleviku kool Loova tuleviku kool
Karjamaa 18
Tallinn

Koolirõõmu maaletooja! Erakool keskendub tulevikuoskuste ja õnneliku inimese oskuste arendamisele lisaks põhikooli riiklikule õppekavale. Väiksed klassid ja põnev õppetöö.

Tallinna Pääsküla Kool Tallinna Pääsküla Kool
Vikerkaare 10/Põllu 109
Tallinn, 10921

Kõigi Pääsküla Gümnaasiumi või omaaegse 61. keskkooli lõpetanute ja praeguste õpilaste kogukond. "On oma kooli tunne see..."

Avatud Kool Avatud Kool
Aru 10
Tallinn, 10317

Uuenduslik põhikool Põhja-Tallinnas, kus iga laps saab areneda targaks ja tasakaalus isiksuseks ning meie ühiskond muutuda seeläbi avatumaks ja tugevamaks.

International School of Estonia International School of Estonia
Juhkentali 18
Tallinn, 10132

An IB World School, authorised in PYP, MYP, DP and accredited by NEASC (www.neasc.org) and Council of International Schools (www.cis.org)

Tallinna Mustamäe Gümnaasium Tallinna Mustamäe Gümnaasium
Keskuse 18
Tallinn, 12911

Samm-sammult täiuslikkuse poole!

Tallinna Kunstigümnaasium Tallinna Kunstigümnaasium
Kopli 102A
Tallinn, 11711

Tallinna Kunstigümnaasium asub Põhja-Tallinna kiiresti arenevas piirkonnas. Kooli põhiväärtused on avatus, koostöö ja loovus. Vaata rohkem infot kodulehelt www.koplikool.ee