Ristiku Põhikool

Ristiku Põhikool asub Põhja-Tallinna linnaosas ja võtab vastu Tallinna linna õpilasi. Õppe- ja kasvatustöö lähtub Põhikooli riikliku õppekava nõuetest.

Ristiku Põhikool asub Põhja-Tallinna linnaosas ja võtab vastu Tallinna linna õpilasi. Õppe- ja kasvatustöö lähtub Põhikooli riikliku õppekava nõuetest. Õpilased asuvad õppima Ristiku Põhikoolis koolivälise meeskonna soovitusel ja lapsevanema otsuse alusel. 2018/2019. õppeaastal on avatud 1.-9. klassini tõhustatud tuge ja erituge vajavatele õpilastele (õpiraskusega õpilaste klassid, väikeklassid). Kooli meeskonna ülesandeks on toetada õpilase arengut lõimitud õpitegevuste kaudu ning kujundada väärtushoiakud ja käitumisnormid. Sõbralik ja turvaline koolikeskkond loob eeldused laste toimetulekuks hariduse omandamisel ning annab võimaluse valida oma huvide ja võimete kohast õpiteed edaspidises elus kutseharidusasutuses, gümnaasiumis või asuda tööle mõnel sobival erialal. Ristiku Põhikooli pedagoogidel on pikaajaline kogemus õpilase individuaalsete õpivajaduste väljaselgitamisel, valides sobivad õppemeetodid iga õppija vajadusi arvestades. Piirkonna elanike arvu kasv on lähiümbruse koolide 1. klassid viinud ülekomplekteerimiseni, seepärast oleme otsustanud avada 2019/2020. õppeaastal esimese tavaklassi Tallinnas elavatele lastele. Avatavas 1. klassis pakume koostööd toetavat kuni 20 õpilasega klassiruumi, elulist projektõpet, programmeerimise õpet, õppijat toetavat hindamist ja kõige tähtsamat koostööd lastevanematega.

Mission: haridus

[06/19/19]   e-õpilaspiletite tellimine suvel

Kuna suveperioodil koolides õppetegevust ei toimu, siis ajavahemikul 05.06.2019-11.08.2019 tellitud õpilaspileteid koolidesse ei saadeta, vaid õpilased/lapsevanemad saavad kaardid kätte AS Valnes kauplusest aadressil Pärnu mnt 139E/4, Tallinn, tööpäeviti kell 09:00-17:00.

Õpilaspileti saab kätte nädal aega peale tellimuse esitamist.

Ilusat suve!

youtube.com

Ristiku Põhikooli matkapäev 2019

Ristiku Põhikooli loodus- ja matkapäev 2019

10. juunil toimus meie kooli 1.-8. klassidel loodus- ja matkapäev, mille eesmärgiks oli osaleda loodusprogrammis või veeta kena päev aktiivselt ja eesmärgipäraselt looduses liikudes. Iga matkaseltskond pildistas oma päeva, millest valmisid fotokollaažid.

https://youtu.be/RkpGdODCbWU

5. klasside aktiivõppepäev

Ristiku Põhikool

Ristiku Põhikoolis jätkub vastuvõtt 1. klassi!

Õppekäik Iru soojuselektrijaama

8.klassid käisid 10.juunil uudistamas, kuidas toimub soojuse ja elektri tootmine Irus.
Esmalt selgitas projektijuht Raimo Oinus üldpõhimõtteid skemaatiliselt. Seejärel läksime oma silmaga üle vaatama, kus ja kuidas toimib. Kokku ronisime mööda jaama erinevaid osakondi 10.korrusel, mis tegi küll vaid veidi üle 3 km tasast maad.
Käisime soojatootmises, vaatasime üle veejahutustorni, päikesepaneelid, tutvusime prügila poolega ja sellega kuidas 1000 kraadised ahjud meile soojust ja elektrit toodvad. Saime pilgu peale heita ka juhtimisstaabile. Ettevõttes tuleb töö korraldamisega toime vaid 40 inimest.
Õpilasi saatsid klassijuhatajad Käddi-Kärt Kuurmann, Tiiu Kõiv, ühiskonnaõpetuse õpetaja Kadri Viires ja geograafiaõpetaja Ave Loigu.

Õppekäik Iru soojuselektrijaama

8.klassid käisid 10.juunil uudistamas, kuidas toimub soojuse ja elektri tootmine Irus.
Esmalt selgitas projektijuht Raimo Oinus üldpõhimõtteid skemaatiliselt. Seejärel läksime oma silmaga üle vaatama, kus ja kuidas toimib. Kokku ronisime mööda jaama erinevaid osakondi 10.korrusel, mis tegi küll vaid veidi üle 3 km tasast maad.
Käisime soojatootmises, vaatasime üle veejahutustorni, päikesepaneelid, tutvusime prügila poolega ja sellega kuidas 1000 kraadised ahjud meile soojust ja elektrit toodvad. Saime pilgu peale heita ka juhtimisstaabile. Ettevõttes tuleb töö korraldamisega toime vaid 40 inimest.
Õpilasi saatsid klassijuhatajad Käddi-Kärt Kuurmann, Tiiu Kõiv, ühiskonnaõpetuse õpetaja Kadri Viires ja geograafiaõpetaja Ave Loigu.

Rahatarkuse viktoriinil III koht

Ristiku Põhikooli 8.c klassi õpilased osalesid Rahatarkuse Päeval SEB panga Innovatsioonikeskuses, kuhu nad olid kutsutud 8. klasside seast III koha saamise eest 28. märtsil toimunud üle-eestilisel Rahatarkuse Viktoriinil. Meie kooli eest võistlesid 28. märtsil Jakob, Uku V. ja Martin Toomas ning tänu neile said 31. mail SEB panga üritusele kaasa tulla ka Madis, Ralf Nicolas ja Ronald. Poisid jäid üritusega väga rahule, sest see oli hästi korraldatud ja põnev!

SEB panga innovatsioonikeskuses toimus 31. mail täiendav Kahoot-viktoriin matemaatika ja rahatarkuse teemal ning sellel viktoriinil said 45 osaleja seast III auhinnalise (suvine rannakott koos erinevate asjakestega) koha meie Jakob ning IV koha Uku V.

SEB panga innovatsioonikeskuses toimunud üritus oli korraldatud Eesti Pangaliidu poolt ning sellest avaldati ka Facebook'i Live ülekanne rahatarkuse tunnina (31. mail ajavahemikus 11.00 – 12.20), mida saab praegugi järelvaadata järgmise lingi kaudu https://www.facebook.com/rahatarkus/

Üritusel esines noortele SEB privaatpanganduse strateeg Peeter Koppel, kes rääkis läbikukkumiste vajadustest. Hõigati välja noore instragrammer’i 3-päevaline challenge, mille 10 parimat said auhindu Pangaliidult ning Jaak Roosaar jagas saladusi, kuidas kasvada rikkaks. Päeva lõpetas noore andeka mustkunstniku show, mis üllatas kõiki õpilasi oma uskumatult põnevate trikkidega!

Õpilasi juhendas õpetaja Kristi Aasma.

Meie kooli 7. klassidele ja 8 a klassile korraldas Tallinna Looduskaitse Selts  30.mail õppepäeva Matsalu Rahvuspargis.  Eesmärgiks oli õppida salumetsas õitsvaid taimi, uurida biohermide kujunemist Salevere Salumäe näitel, tutvuda Penijõe keskuses oleva looduskeskusega ning külastada Matsalu lahe lõunakaldal olevat Keemu linnuvaatlustorni. Sujuva õppesõidu korralduse ja osaliste toitmise olid enda õlule võtnud seltsi juhatuse liikmed Tiiu Paloveer  ja Anu Sillaots.
Õppesõitu juhendas tuntud loodusteadlane Arne Timm. 
Õpilasi saatsid klassijuhatajad Liina Lõoke, Juta Ehasalu, Anu Orastu ja Tiiu Kõiv ning geograafiaõpetaja Ave Loigu.

Meie kooli 7. klassidele ja 8 a klassile korraldas Tallinna Looduskaitse Selts 30.mail õppepäeva Matsalu Rahvuspargis. Eesmärgiks oli õppida salumetsas õitsvaid taimi, uurida biohermide kujunemist Salevere Salumäe näitel, tutvuda Penijõe keskuses oleva looduskeskusega ning külastada Matsalu lahe lõunakaldal olevat Keemu linnuvaatlustorni. Sujuva õppesõidu korralduse ja osaliste toitmise olid enda õlule võtnud seltsi juhatuse liikmed Tiiu Paloveer ja Anu Sillaots.
Õppesõitu juhendas tuntud loodusteadlane Arne Timm.
Õpilasi saatsid klassijuhatajad Liina Lõoke, Juta Ehasalu, Anu Orastu ja Tiiu Kõiv ning geograafiaõpetaja Ave Loigu.

Tunnustamine joonistusvõistlusel „Suu laulab ja loodus kutsub”

Eelmise nädala neljapäevaks olime kutsutud Tallinna Looduskaitse Seltsi ja keskkonnaameti korraldusel toimunud Tallinn 800 ja Eesti laulupeod 150 pühendatud joonistusvõistluse kokkuvõtete tegemisele. Teemadena olid esitatud „Linn, rahvas ja loodus” ja „Suu laulab ja loodus kutsub”.
Pidulik osa toimus uues T1 keskuses, kus asub meid võõrustanud Tallinn Art Space kunstigalerii.
Žürii ettepanekute alusel väljavalitud noored kunstnikud ja nende juhendajad said tänuks loodusfoto aastaraamatu ja tugeva käepigistuse žürii esimehelt Jaak Visnapilt. Ristiku kooli õpilastest väärisid ära märkimist Annaliisa (joonistus „Hirv”), Marii-Heleen ( „Tihane”) ja Merily („Rähn”). Meie õpilaste juhendajaks oli kunstiõpetaja Ingrid Prass.
Kõik osalejad said meeldiva üllatuse- sõidu uue vaaterattaga. Vaated ülalt Tallinnale olid värviküllased ja tulevastele joonistustele inspiratsiooniandvad.
Traditsioonikohaselt tehti kunstigaleriis kõigi osavõtjate ühismaal. Teemakohaselt joonistati meeleolukas laulukaar taevasse pürgivate viisijuppidega ning kaunite laulvate pidulistega.
Ettevõtmist kajastavad fotod pärinevad looduskaitse seltsi juhatuse liikmetelt – Jaak Jaakult ja
Ave Loigult, kes ürituse korraldusele lisaks Tiiu Paloverile ja Anu Sillaotsale kaasa aitasid.
Näitust on võimalik suve jooksul vaadata T1 hoones.
Geograafiaõpetaja Ave Loigu

Ristiku Põhikoolis jätkub vastuvõtt 1. klassi!

Mesimummi lapsed Ristiku Põhikoolis

21. mail külastasid tehnoloogiahuvilised lapsed Mesimummi rühmast Ristiku põhikoolitööõpetuse klassi, kus meisterdati parasjagu tegelustahvleid lasteaedadele. Lastel oli väga põnev.

Lapsed käisid külas ka kooli direktoril ja ajasid juttu kehalise kasvatuse õpetajaga.

Kooli õuealal oli palju turnisimist ja enne lasteaeda tagasi minekut mängisid Mesimummid "Üks-kaks-kolm, tagumine paar välja" mängu.

Eriline tänu Ristiku põhikooli tehnoloogiaõpetaja Jürgo Noonile, kes meid lahkesti vastu võttis ja kooli tegemisi tutvustas.

Mesimummid ja õpetaja Külli

ALGAS REGISTREERIMINE EELKOOLI 2019/2020

Ristiku Põhikool alustab 2020. aastal kooliteed alustavate laste registreerimist EELKOOLI.

Registreerimine ja täpsem info kooli kodulehel: https://www.tallinn.ee/est/ristiku

Preemiasõit Alutaguse Rahvusparki

16. mail toimus preemiasõit Tallinna looduskaitse seltsi korraldusel Alutaguse Rahvusparki. Osalema pääsesid viktoriiniks ettevalmistunud ja joonistusvõistlusel osalenud õpilased: Kairo 7. klass, Robin ja Taavi 8. klass, Ave-Riin, Liset-Aleandra, Sandra, Karmen, Kermo ja Tanel Mathias 9. klassist.

Päev oli pingeline. Tutvusime Iisaku koduloo muuseumi väljapanekuga, mustrite päevale pühendatud Ukraina käsitöödega, käisime Iisaku loodusmajas ja siis otse loodusesse. Alustasime Iisaku vaatetorni külastusest, kust kogu ümbruskond kenasti kätte paistis, seejärel uurisime Peipsi ranniku elustikku, käisime Narva jõe alguses, vaatasime üle Struuga maastikukaitseala, nägime nüüd oma silmaga geograafia tunnis õpitud vanajõgesid ehk soote. Viimaseks retkeks jäi käik Poroni ürgmetsa.

Päeva lõpus aga likvideerisime kellegi hooletu käitumise tõttu tekkinud põlengut kuni
Iisaku päästekomando lõpliku kustutuse tegi. Päev oli pikk aga vahva.

Geograafiaõpetaja Ave Loigu

Osalesime kunstiprojektis "Valgele Valgega ehk värviliselt"

14. mail toimus Eesti Arhitektuurimuuseumis projekti "Valgele Valgega ehk värviliselt" kunstipäev ja ühisnäituse "Tosin korda tosin tonti" avamine. Selle kevade teema oli pühendatud Juhan Jaigi tondijuttudele. Projekt "Valgele Valgega" on kunstiharidusprojekt, mis aitab kaasa erivajadustega õpilaste kunsti ja käelise tegevuse arengule.

Kunstipäeval osalejad kogesid ruumi kõigi oma meeltega, said kätt proovida animatsiooni ja meisterdamise töötubades. Päeva jooksul valisid lisaks žüriile ka osalejad ise välja näituse parimad tööd. Oma lemmiktöö valib välja ka kirjanik Juhan Jaigi tütar Ilo Jaik. Näitus on Eesti Arhitektuurimuuseumis avatud kuni 21. maini.

Meie koolist osalesid projektis nelja õpilase tööd, Andreas Valentin (6.a), Kennert ja Brandon (5.a) ning Theresa Marii (4.a). Andreas Valentini joonistus pälvis ka žürii tunnustuse.

Täpsemat infot projekti kohta näeb siit: https://valgelevalgega.wordpress.com/

AVA, PUNU, KINNITA!

Õpetaja Jürgo Nooni eestvedamisel valmisid TEGELUSTAHVLID Tallinna lasteaedadele.

ara-punu
Mitmendat aastat kestva koostööprojekti „Koolilt - lasteaiale“ raames valmistati Tallinna koolide töö- ja tehnoloogiaõpetuse tundides lastele mitmekülgset arendavat tegevust pakkuvad tegelustahvlid, mille ühele poolele kinnitati riivid, lukud, lülitid, ja teisele poolele käsitöötundides valmistatud vest nööpide, trukkide ja tõmbelukuga. Tegelustahvlil saavad lasteaialapsed harjutada ukse lahti keeramist, punupatsi tegemist, kingapaela sidumist ja palju muid vajalikke oskusi.

Põneva tegelustahvli idee üheks arendajaks ja initsiaatoriks on meie õpetaja Jürgo Nooni, kes terava pilguga kontrollis üle kõik lasteaedadele üle antud tegelustahvlid. Kogenud õpetaja tunnustas hästi juhendatud ja hoolsate õpilaste poolt tehtud töid, kuid märkas ka puudusi:„ No kuidas küll saab nii lohakalt viimistleda ja viltusi kinnitusi teha,“ ohkas Jürgo ja asus mõne ligadi-logadi tahvli kinnitusi üle kruvima.

Loe lähemalt siit: https://www.tallinn.ee/est/haridus/Uudis-Tallinna-lasteaiad-saavad-koolidelt-kingituseks-tegelustahvlid-2?filter_otsing_uudis_rubriik_id=100

Tallinna päeva etteütlus 2019

Tallinna päeva peetakse 15. mail, sest sellel päeval 1248. aastal saadud Lübecki linnaõigus tähendas Tallinna vastuvõtmist Euroopa linnade sekka. Tähtpäeva eesmärk on väärtustada linna ajalugu ja tallinlaseks olemist, tutvustada pealinna tänapäeva ja minevikku nii Eestis kui ka mujal maailmas. Esimest korda peeti Tallinna päeva 2002. aastal.

Seekord käisid Tallinna päeval, mis oli pühendatud eesti keele aastale, etteütlust kirjutamas 8.c klassi 6 poissi ja 9.b klassi 2 tütarlast.

Kirjutajaid kokku oli ca 2000 ning teksti kandsid ette räppar Reket ning vigursuusataja Kelly Sildaru.

docs.google.com

1. klassi vastuvõtt 2019

Vastuvõtt 1. tavaklassi 2019

Kõik 1. oktoobriks 2019. vähemalt seitsmeaastaseks saavad lapsed alustavad järgmisel õppeaastal kooliteed.

Ristiku Põhikoolis alustab 2019/2020. õppeaastal ülelinnalise vastuvõtuga 1. klass kuni 20-le õpilasele.

Ristiku Põhikooli sõbralik ja turvaline keskkond, kogenud pedagoogid, lõimitud õpitegevused ning piiratud õpilaste arvuga klass toetavad kooliteed alustavaid lapsi hariduse omandamisel. Koolis tegutseb rida huviringe ning vajadusel on samas koolis olemas tugev eripedagoogiline tugisüsteem.

Registreerimine 1. tavaklassi: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqC8VCp8nDm3QGs2nZBxjYg926tHSpaDKpsGmjhu5bT4LnxQ/viewform

docs.google.com

fiidikaru.toitumine.ee

Fiidi Karu - Karu, mesilase ja inimkonna toitumise saatus on sinu kätes

Tervise Arengu Instituut (TAI) alustas noortele suunatud tervisliku toitumise kampaaniat „Aitab kah! Sööme tervislikult!“

Täpsem info kampaania kohta: http://fiidikaru.toitumine.ee/

Vaata ka Victoria Villingu ja Martti Hallik kutset kampaaniaga liituma: https://www.youtube.com/watch?v=1DXwMHjFQb8

fiidikaru.toitumine.ee

tallinn.ee

Ristiku Põhikooli 45. sünnipäev > Ristiku Põhikool > Tallinn

Ristiku Põhikooli kodulehel on nüüd võimalik näha juubelipidustuste pilte ja Ristiku ringvaate videoklippe. Vaata pilte ja videoklippe siit: https://tallinn.ee/est/ristiku/Uudis-Ristiku-Pohikool-sai-45-aastaseks

tallinn.ee Enne sügisvaheaja algust tähistas kogu koolipere Ristiku Põhikooli 45. sünnipäeva. Ristiku Põhikool sai alguse 1973. aastal asutatud Tallinna 3. Logopeediakoolist. Kooli juubeli tähistamist alustati 18. oktoobril koos kooli endiste ja praeguste õpetajate ning koostööpartneritega. Pidulik a...

Ristiku Põhikool

[09/07/18]   TERVISEPÄEV „REIPALT KOOLIPINKI“ 14. SEPTEMBRIL

TERVISEPÄEV ON OSA PROJEKTÕPPEST, MILLES OSALEMINE ON KOHUSTUSLIK (ARVESTUSLIK HINNE TULEB TUNNISTUSELE)!

1., 2C., 3. ja 4. KLASS
KELL 8.45 KOGUNEMINE JA TEGEVUSED KOOLI HOOVIS.
KAVAS ÕUEMÄNGUD, MIDA LAPSED SAAVAD EDASPIDI MÄNGIDA
PIKAPÄEVATUNNI AJAL.
TERVISEPÄEV LÕPEB KELL 11:00 LÕUNASÖÖGIGA.

2. KLASS
8:45 KOGUNEMINE.
9:00 - 9:30 I töötuba
9:30 - 10:00 II töötuba
10:00 - 10:30 III töötuba
11:00 SÖÖMINE

5.-9. KLASS
KELL 9.45 KOGUNEMINE STROOMI RANNAHOONE JUURES.
KAVAS KROSSIJOOKS JA SPORTMÄNGUD RANNAALAL.
TERVISEPÄEV LÕPEB LÕUNASÖÖGIGA KOOLIS (KELL 12.30 5.-6. KLASS, KELL 13.00 7.-9. KLASS).
TERVISEPÄEVA LÕPUS KINNITAB IGA OSALEJA OMA OSAVÕTTU ALLKIRJAGA.

TERVISEPÄEV TOIMUB IGA ILMAGA!
PALUME SELGA PANNA SPORTLIKUD JA ILMALE VASTAVAD RIIDED.

tallinn.ee

Õpikute laenutamine 2018/2019. õppeaastaks > Ristiku Põhikool > Tallinn

Õpikute laenutus 2018/19 õppeaastal

3.- 9. klassidele 29.- 31. augustini,
1. ja 2. klassi õpilased saavad õpikud 3. septembril 2018.

Õpikute elektrooniline laenutus toimub klasside nimekirja alusel ja klassijuhataja juuresolekul kooli õpikukogus ruumis 421 (4. korrus).

Täpsemalt loe kooli kodulehelt: https://www.tallinn.ee/est/ristiku/Uudis-Opikute-laenutamine-2018-2019.-oppeaastaks?&filter_otsing_uudis_rubriik_id=358

tallinn.ee 3.- 9. klassidele 29.- 31. augustini, 1. ja 2. klassi õpilased saavad õpikud 3. septembril 2017.

[05/15/18]   Õpikute raamatukogusse tagastamise päevad klassidele on

5. - 6. juuni 1.- 8. klassile

ja

11. juuni 9. klassidele

Laenutatud õppekirjandus tagastatakse raamatukogule
klassijuhataja poolt kokku lepitud ajal.

Tagastamise päevadel on raamatukogu põhiruum suletud,
teavikute vastuvõtt toimub õpikukogus IV korrusel.

Sinu raamatukogu:)

[04/16/18]   TÄHELEPANU!

2. MAIL 2018

LEIAVAD ASET

TÖÖPÜHAAKTUSED,
kus tänatakse õpilasi kes on silmapaistnud
töökuse ja abivalmidtusega ning esindanud oma kooli.

KELL 12.40 1.–5. KLASSI ÕPILASTELE

KELL 13.35 6.–9. KLASSI ÕPILASTELE

Kogunemised lõpetavad koolipäeva!

[04/05/18]   13. mai on emadepäev

Sel aastal kutsume emadepäeva puhul kõiki meie kooli õpilaste emasid, vanaemasid, tädisid või vanemaid õdesid 7.-11. mail rääkima oma tööst või hobist.
Loodame, et igas klassis leidub emasid, kes on nõus oma põnevast tööst või vahvast hobist rääkima, seda lastele tutvustama või koos tegutsema. Kohtumise võib korraldada klassiruumis, koolihoovis, aulas, arvutiklassis, kodunduse- või tööõpetuse klassis või hoopis väljaspool koolimaja.
Palume soovijail juba aegsasti ühendust võtta oma lapse klassijuhatajaga, et kokku leppida aeg, millal külaskäik aset leida võiks.
Sel aastal traditsioonilist emadepäevale pühendatud kontserti ei toimu.
See-eest ootame 7. juunil kõiki vanemaid Ristiku Põhikooli laulupeole, kus õpilaste ja õpetajate etteastete ja ühislaulmisega tähistame Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva ning juhatame sisse meie kooli 45. juubeliaasta tähistamise.

tules2de.typeform.com

Laste ja noorte tehnoloogialabor Telliskivis - noortele

Laste ja noorte tehnoloogialabor Telliskivi Loomelinnakus KOOLIEALINE NOOR, OOTAME SINU SISENDIT!
Avame 2018.a. suvel Telliskivi Loomelinnakus tehnoloogialabori koolilastele. Soov on luua koht nutikaks vaba aja veetmiseks, eksperimenteerimiseks, tulevikuoskuste omandamiseks ning asjade ise loomiseks. Täida palun küsimustik ja aita kaasa parimat tehnoloogialabori loomisel. Aitäh ette! https://tules2de.typeform.com/to/jViMd1

tules2de.typeform.com Turn data collection into an experience with Typeform. Create beautiful online forms, surveys, quizzes, and so much more. Try it for FREE.

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Category

Telephone

Address


Ristiku 69
Tallinn
10317

Opening Hours

Monday 08:00 - 18:00
Tuesday 08:00 - 18:00
Wednesday 08:00 - 18:00
Thursday 08:00 - 18:00
Friday 08:00 - 18:00
Other Middle Schools in Tallinn (show all)
International School of Estonia International School of Estonia
Juhkentali 18
Tallinn, 10132

An IB World School, authorised in PYP, MYP, DP and accredited by NEASC (www.neasc.org) and Council of International Schools (www.cis.org)

Kaarli Kool Kaarli Kool
Toompuiestee 4
Tallinn, 10142

Kaarli Kool ehk Kaarli Koguduse Lasteaed-Põhikool Toompuiestee 4, Tallinn 10142 tel. 5254523; 6199111

Tallinna Rahumäe Põhikool Tallinna Rahumäe Põhikool
Vabaduse Pst 50
Tallinn, 11615

Tallinna Rahumäe Põhikooli ametlik leht, kus saab informatsiooni koolis toimuvatest üritustest. Registreeri end kodulehel kasutajaks - siis näed ka sündmuste pilte!

Loova tuleviku kool Loova tuleviku kool
Karjamaa 18
Tallinn

Koolirõõmu maaletooja! Erakool keskendub tulevikuoskuste ja õnneliku inimese oskuste arendamisele. Väiksed klassid ja põnev õppetöö.

Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukool Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukool
Vabaõhukooli Tee 7
Tallinn, 12014

Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukool asutati riigivanem Konstantin Pätsi initsiatiivil 1938. aastal. Kool asub looduslikult ilusas Pirita-Kose linnaosas.

Hea Laps Hea Laps
Voorimehe 9
Tallinn, 10146

Hea Laps on Eesti kooliealiste laste ajakiri. Ajakirjast leiab mitmekesist teadmisi ja elamusi andvat lugemist. Igas numbris on juttu kirjandusest, kunstist, loodusest, uutest filmidest, ilukirjanduslikke palu nii laste kui juba tuntud kirjanike sulest.

Karjamaa Põhikool Karjamaa Põhikool
Kopli 92
Tallinn, 10416

www.karjamaa.ee

Tallinna Kivimäe Põhikool Tallinna Kivimäe Põhikool
Leegi 14
Tallinn, 10914

Kivimäe kool- traditsioonidele tuginev, head põhiharidust pakkuv, sõbraliku keskkonnaga kodulähedane kool.

Tallinna Kunstigümnaasium Tallinna Kunstigümnaasium
Kopli 102A
Tallinn, 11711

Tallinna Kunstigümnaasium asub Põhja-Tallinna kiiresti arenevas piirkonnas. Kooli põhiväärtused on avatus, koostöö ja loovus. Vaata rohkem infot kodulehelt www.koplikool.ee

Tallinna Mahtra Põhikool Tallinna Mahtra Põhikool
Mahtra 60
Tallinn, 13812

Tallinna Mahtra Põhikool on üldhariduslik munitsipaalkool ning asub aadressil: Mahtra 60, Tallinn 13812, Eesti Vabariik.