Ristiku Põhikool

Ristiku Põhikool

Comments

Eesti koolilaste metsapostkaart 2021- tule anna oma hääl!

Taas on aastaring täis saanud ja aeg on rääkida RMK üleskutsest joonistada metsapostkaarte.

Sel aastal oli teemaks "MEIE TULEVIKU METS"

Joonistades said lapsed mõelda...
Millised on metsad Sinu ümber kui oled juba suureks kasvanud, täiskasvanuks saanud?
Milline näeb üks metsaskäik välja 100 aasta pärast?
Kas külastajad lendavad rabametsade kohal „lendavate telkidega“, „õhujalgratastega“ või hoopis millegi muu abil? Või matkavad ikka endiselt mööda maad? Milline vaade võiks sealt ülevalt avaneda?
Kui suureks võivad olla kasvanud need säilikpuud ja elustikupuud, mis metsameeste poolt täna raielankidele kasvama jäetakse?
Kui suureks on kasvanud näiteks need 24 miljonit puud, mis sel aastal metsa uuendamiseks riigimetsa istutati? Kui kliima soojenemist jätkab, siis kas tuleviku metsas kasvab meil rohkem laialehiseid lehtpuid kui praegu?

Sel aastal joonistasid tuleviku metsa teemadel meie koolist 5.c, 8.c, 9.a õpilased.

Täname õpetaja Kristel Kaivi ja Marin Noonit, kes õpilasi juhendasid.

Kõigi konkursile saadetud tööde seast valis žürii välja postkaardid, mis osalevad rahvahääletusel kuni 15. detsembrini 2021.

Meie koolist läks samuti üks töö rahvahääletusele. Tule ja anna oma hääl! 36 enim hääli saanud tööst trükitakse postkaardid. Hääletama pääsed siit: https://loodusegakoos.ee/metsakool/konkursid/eesti-koolilaste-metsapostkaart-2021, vali ülalt äärest Esitatud tööd ja otsi üles Danieli pilt teemal "Meie tuleviku mets" ja anna oma hääl.

Aitäh Danielile pildi joonistamise eest! Hoiame pöialt!
Meie õpetaja oli edukas õpiloo esitaja

Harno (Haridus- ja Noorteameti) koolituskeskus kuulutas 2021. aasta novembris välja õpilugude arendajate konkursi “Minu innovaatiline tund”. Konkursi eesmärk oli leida innovaatiliste õpilugude loomiseks arendajad. Konkursile oodati alus- ja üldhariduse õpetajate ja haridustehnoloogide õpilugude näidistöid. Konkursiga sooviti üles leida õpetajad ja haridustehnoloogid, kes on teistele inspiratsiooniks, et meie lapsed saaksid kõige parema ja tänapäevasema hariduse. Meil on suur rõõm, et meie õpetajal ja haridustehnoloogil Eve Reisalul õnnestus saada kümne parima õpiloo saatja hulka ja olla üks võitjatest. Õpetaja Eve on meie koolis kindlasti üks neist pedagoogidest, kellel meeldib katsetada uusi asju ja rakendada infotehnoloogiat oma töös. Läbi õppetöö ja huviringide juhendamise innustab ta ka lapsi tegutsema ja uusi asju proovima.
Kas soovid, et Põhja-Tallinnas oleks üks madalseiklusrada? Osale kaasava eelarve hääletusel!

Põhja-Tallinnas ei ole ühtegi avalikuks kasutuseks mõeldud seiklusrada. Ristiku Põhikooli juures on olemas õppeaed, jõumasinad ja ronila. Kooli hooviala terviklikuks arendamiseks soovime rajada ka madalseiklusraja, mis rikastab laste ja noorte liikumisaktiivsust ja loovust, mitmekesistab ja kaasajastab õppesisu. Linnaosa saaks juurde aktiivset liikumist soodustava paiga, kus on tagatud puhas ja turvaline keskkond kooliaia näol. Vastavalt kokkulepitud kasutuskorrale ja väljaspool koolipäeva vastutavale isikule/isikutele saavad seiklusrada kasutada nii kooliõpilased kui ka lähiümbruse elanikud.

Ristiku Põhikool on viimaste aastatega astunud pika sammu kogukonnale lähemale. Kooli moto on “Kool kõigile, avatud kogukonnale”. Oleme avanud tavaklassid, teinud kohalike elanikega kooliaias koostööd, olnud kogukonnapäevade toimumispaigaks jne. Soovime lähendada veelgi kooli ja kogukonna koostööd ning rajada kooli hoovi madalseiklusraja, mida saavad vastavalt kasutuskorrale kasutada nii kooliõpilased kui ka lähiümbruse elanikud. Kogukond koolile = kool kogukonnale!

2021 aasta kaasava eelarve hääletusel saab Põhja-Tallinna linnaosas hääletada madalseiklusraja poolt.
Tule aita Ristiku Põhikooli kogukonnahoov atraktiivsemaks muuta!

Tallinna II kaasava eelarve hääletus kestab 12. detsembri keskööni 2021. Hääleta kohe: https://taotlen.tallinn.ee/haaletus/3
Süütasime advendituled

Esimesele advendile järgnenud esmaspäeval kogunes kooli hoovi trobikond punamütse. Kogu koolipere kogunes hoovile, et süüdata advendituled. Paljud kohaletulnud kandsid üleskutsele kohaselt päkapikumütse. Õpetaja Bärbel Luhari-Err rääkis advendiaja tähendusest ja viis mõtted jõuluootusele. Mudilaskooride lauljad esitasid õpetaja Ago Niglase juhendamisel laule ja ühiselt süüdati tuled põõsal, mis küünla asemel tähistavad sel aastal advendituld.

Rahulikku advendiaega kõigile!
Aktiivõppepäevad 25.-26.11.2021

Iga trimestri lõpus toimub projektõpe, mille raames saavad aineõpetajate koostöös teoks aktiivõppepäevad kõikides klassiastmetes. Aktiivõppepäevade raames käiakse huvitavatel õppekäikudel ja viiakse läbi töötubasid, et kinnistada õpitut ja rikastada õppetööd.

Järgnevalt mõned näited viimatisest projektõppest:

9. klasside aktiivõppepäevad möödusid elukutsevaliku tegemise vaimus

25. novembril külastasime kahte kutsekooli – Tallinna Tööstushariduskeskust ja Tallinna Teeninduskooli. Oli palju huvitavat, mida elukutsevalikul tähele panna.

TTHK- s rääkis õpetaja Rein Pikner meile pikalt, kuidas oleks mõistlik oma teed valida ja planeerida. Kõige olulisem on leida asi, mis tõesti meeldib ja mida saaks naudinguga teha. Erialasid on selles mammutkoolis muidugi palju ja meie poistel lõid silmad särama eriti just automaalrite juures.

Teeninduskoolis jälle jahmatas meid kõiki see, et sellest koolist enne välja ei saa, kui kolm võõrkeelt suus. Kes sinna tahab minna, peab olem valmis selleks, et keeleõppel on väga suur roll. Ise saime proovida toredate pagariõpilaste käe all pulgakookide tegemist ja saime teada, et kokaõpilased peavad kooli sisse saades omale kallid noakomplektid ise ostma.

26. novembril ootas meid Töötukassa Karjäärikeskus, kus räägiti väga põhjalikult kogu Eesti haridussüsteemist ja meid ees ootavatest valikutest. Saime ennast erinevatest külgedest testida ja selgus, et meie hulgas on nii mõnigi väga hea ruumitajuga inimene ja mõni ka kirurgikalduvustega.

Suur tänu Birgitile toredate kohtumiste korraldamise eest!

Mari ja 9.A
1. klassi lapsed said kingituseks raamatu

4450 sel sügisel Tallinnas kooliteed alustanud last said Tallinna Keskraamatukogult kingiks raamatu, mis sisaldab kahe tuntud ja armastatud kirjaniku, Olivia Saare ning Aidi Valliku, värskeid luuletusi. Raamat tähistab olulist verstaposti mõlema autori jaoks – 2021. aastal täitus Olivia Saarel 90. ja Aidi Vallikul 50. juubel.
26. novembril käis meie kooli 1. klassidel külas Sõle haruraamatukogu juhataja Anu Sepp, kes tõi endaga kaasa nimetatud raamatud. Lapsed olid väga rõõmsad ja tänulikud raamatute üle ning jäävad õhinaga ootama võimalust külastada ka raamatukogu ennast.
2.a klass käis Teatri- ja muusikamuuseumis

Kadripäeval, 25. novembril, käis 2.a klass Teatri- ja muusikamuuseumis muuseumitunnis „Kadripäeva kõla.“

Tunni käigus said õpilased teada, miks eesti rahvas kadripäeva tähistab. Lapsed õppisid kadrilaulu- ja tantsu, kadrisandiks riietumist ning kadrisanditamist.

Kõik valmistasid endale kadrihelmed. Kadripäev oli huvitav ja lõbus.

Klassijuhataja Kaja Valguta
7. klassid Lennusadamas

7. klassid osalesid 17. novembril Lennusadama muuseumitunnis " Kiirteed ookeanis".

Esmalt tutvusime väliekspositsiooni laevaga Valvas ja edasi liikusime avarasse meremuuseumi angaari. Uurisime erinevaid navigatsioonivahendeid ja katsetasime, kuidas vee erinevad omadused (soolsus, temperatuur jms), mõjutavad püsivaid tuulesuundi ja kliimat. Muuseumitund oli õpetlik ja vahva.

Suur tänu toredatele muuseumiõpetajatele.
Tasakaaluharjutused liinil

Õppeaasta alguses paigaldasid kehalise kasvatuse õpetaja Vahur Kiis ja majandusjuhataja Jürgo Nooni kooli hoovi tasakaaluliini (tuntud kui slackline). Liinid tõmmati puude vahele umbes 1 meetri kõrgusele maast. Kätega haaramise kõrgusel on ka turvaköis, mis aitab tasakaalu hoida. Slackline õpetab keskendust ja tasakaalu hoidmist.

See sai laste hulgas populaarseks esimesest hetkest peale ja hoolimata esimese lume saabumisest on õuevahetundidel seal alati ronijaid.
1.a käis Niguliste muuseumis

Reedel, 19. novembril oli 1.A klassil võimalus projekti "Aitan lapsi kunsti juurde" raames külastada Niguliste muuseumi muuseumitundi "Metsik muuseum: peitusemäng Nigulistes". Muuseumitunnis said lapsed võimaluse uurida Niguliste seintel olevaid kunstiteoseid ning leida nendelt loomi ja linde. Üheskoos uuriti, mis tähendus on loomadel ja lindudel Niguliste muuseumis ning miks neid seal nii rohkelt on.

Lõpetuseks meisterdasid kõik lapsed endale ise binoklid, millega tulevikus loomi ja linde märgata.
Külastasime Rakett 69 teadusstuudiot

18. novembril said 20 meie kooli 7.-9. klassi õpilast võimaluse külastada Rakett 69 teadusstuudiot. Üheskoos murti läbi teemast "jõud". Õpilased jagati 5 gruppi. Kokku lahendati gruppidega 3 ülesannet. Õpilased pidid leidma Mandri-Eesti keskpunkti raskuskese abil, ehitama munale turvalise kaitse, et muna jääks terveks 9,5 meetri kõrguselt kukkudes ning tõukerattaga sõites hoidma kandikut ja täitma veega anumat.

Kõik ülesanded olid mängulised ja huvitavad. Õpilastele meeldisid ülesanded väga ning leiti, et õppekäik oli väga õpetlik ja sinna võiks minna teinekordki.

Külastus toimus Tallinna Haridusameti poolt toetatud muuseumitundide raames.
Helkurikontroll

15. novembril tervitas koolipäeva alguses kooli ukse ees kõiki politsei ja Põhja-Tallinna Valitsuse esindus. Üheskoos vaadati, kas koolipere on pimedas nähtav ja kas kantakse helkureid. Võib öelda, et meie koolipere on päris tubli. Oli küll neid, kellel helkurit ei olnud ja kellele see anti aga palju oli neid, kelle riided ja koolikott oli juba helkuriga varustatud.

Paneme helkurid külge ja liikleme turvaliselt!

Ristiku Põhikool asub Põhja-Tallinna linnaosas ja võtab vastu Tallinna linna õpilasi.

Õppe- ja kasvatustöö lähtub Põhikooli riikliku õppekava nõuetest.

Ristiku Põhikool asub Põhja-Tallinna linnaosas ja võtab vastu Tallinna linna õpilasi.

Õppe- ja kasvatustöö lähtub Põhikooli riikliku õppekava nõuetest.

Õpilased asuvad õppima Ristiku Põhikoolis koolivälise meeskonna soovitusel ja lapsevanema otsuse alusel. Kooli meeskonna ülesandeks on toetada õpilase arengut lõimitud õpitegevuste kaudu ning kujundada väärtushoiakud ja käitumisnormid. Sõb

Operating as usual

02/12/2021

Eesti koolilaste metsapostkaart 2021- tule anna oma hääl!

Taas on aastaring täis saanud ja aeg on rääkida RMK üleskutsest joonistada metsapostkaarte.

Sel aastal oli teemaks "MEIE TULEVIKU METS"

Joonistades said lapsed mõelda...
Millised on metsad Sinu ümber kui oled juba suureks kasvanud, täiskasvanuks saanud?
Milline näeb üks metsaskäik välja 100 aasta pärast?
Kas külastajad lendavad rabametsade kohal „lendavate telkidega“, „õhujalgratastega“ või hoopis millegi muu abil? Või matkavad ikka endiselt mööda maad? Milline vaade võiks sealt ülevalt avaneda?
Kui suureks võivad olla kasvanud need säilikpuud ja elustikupuud, mis metsameeste poolt täna raielankidele kasvama jäetakse?
Kui suureks on kasvanud näiteks need 24 miljonit puud, mis sel aastal metsa uuendamiseks riigimetsa istutati? Kui kliima soojenemist jätkab, siis kas tuleviku metsas kasvab meil rohkem laialehiseid lehtpuid kui praegu?

Sel aastal joonistasid tuleviku metsa teemadel meie koolist 5.c, 8.c, 9.a õpilased.

Täname õpetaja Kristel Kaivi ja Marin Noonit, kes õpilasi juhendasid.

Kõigi konkursile saadetud tööde seast valis žürii välja postkaardid, mis osalevad rahvahääletusel kuni 15. detsembrini 2021.

Meie koolist läks samuti üks töö rahvahääletusele. Tule ja anna oma hääl! 36 enim hääli saanud tööst trükitakse postkaardid. Hääletama pääsed siit: https://loodusegakoos.ee/metsakool/konkursid/eesti-koolilaste-metsapostkaart-2021, vali ülalt äärest Esitatud tööd ja otsi üles Danieli pilt teemal "Meie tuleviku mets" ja anna oma hääl.

Aitäh Danielile pildi joonistamise eest! Hoiame pöialt!

Eesti koolilaste metsapostkaart 2021- tule anna oma hääl!

Taas on aastaring täis saanud ja aeg on rääkida RMK üleskutsest joonistada metsapostkaarte.

Sel aastal oli teemaks "MEIE TULEVIKU METS"

Joonistades said lapsed mõelda...
Millised on metsad Sinu ümber kui oled juba suureks kasvanud, täiskasvanuks saanud?
Milline näeb üks metsaskäik välja 100 aasta pärast?
Kas külastajad lendavad rabametsade kohal „lendavate telkidega“, „õhujalgratastega“ või hoopis millegi muu abil? Või matkavad ikka endiselt mööda maad? Milline vaade võiks sealt ülevalt avaneda?
Kui suureks võivad olla kasvanud need säilikpuud ja elustikupuud, mis metsameeste poolt täna raielankidele kasvama jäetakse?
Kui suureks on kasvanud näiteks need 24 miljonit puud, mis sel aastal metsa uuendamiseks riigimetsa istutati? Kui kliima soojenemist jätkab, siis kas tuleviku metsas kasvab meil rohkem laialehiseid lehtpuid kui praegu?

Sel aastal joonistasid tuleviku metsa teemadel meie koolist 5.c, 8.c, 9.a õpilased.

Täname õpetaja Kristel Kaivi ja Marin Noonit, kes õpilasi juhendasid.

Kõigi konkursile saadetud tööde seast valis žürii välja postkaardid, mis osalevad rahvahääletusel kuni 15. detsembrini 2021.

Meie koolist läks samuti üks töö rahvahääletusele. Tule ja anna oma hääl! 36 enim hääli saanud tööst trükitakse postkaardid. Hääletama pääsed siit: https://loodusegakoos.ee/metsakool/konkursid/eesti-koolilaste-metsapostkaart-2021, vali ülalt äärest Esitatud tööd ja otsi üles Danieli pilt teemal "Meie tuleviku mets" ja anna oma hääl.

Aitäh Danielile pildi joonistamise eest! Hoiame pöialt!

[12/02/21]   Meie õpetaja oli edukas õpiloo esitaja

Harno (Haridus- ja Noorteameti) koolituskeskus kuulutas 2021. aasta novembris välja õpilugude arendajate konkursi “Minu innovaatiline tund”. Konkursi eesmärk oli leida innovaatiliste õpilugude loomiseks arendajad. Konkursile oodati alus- ja üldhariduse õpetajate ja haridustehnoloogide õpilugude näidistöid. Konkursiga sooviti üles leida õpetajad ja haridustehnoloogid, kes on teistele inspiratsiooniks, et meie lapsed saaksid kõige parema ja tänapäevasema hariduse. Meil on suur rõõm, et meie õpetajal ja haridustehnoloogil Eve Reisalul õnnestus saada kümne parima õpiloo saatja hulka ja olla üks võitjatest. Õpetaja Eve on meie koolis kindlasti üks neist pedagoogidest, kellel meeldib katsetada uusi asju ja rakendada infotehnoloogiat oma töös. Läbi õppetöö ja huviringide juhendamise innustab ta ka lapsi tegutsema ja uusi asju proovima.

30/11/2021

Kas soovid, et Põhja-Tallinnas oleks üks madalseiklusrada? Osale kaasava eelarve hääletusel!

Põhja-Tallinnas ei ole ühtegi avalikuks kasutuseks mõeldud seiklusrada. Ristiku Põhikooli juures on olemas õppeaed, jõumasinad ja ronila. Kooli hooviala terviklikuks arendamiseks soovime rajada ka madalseiklusraja, mis rikastab laste ja noorte liikumisaktiivsust ja loovust, mitmekesistab ja kaasajastab õppesisu. Linnaosa saaks juurde aktiivset liikumist soodustava paiga, kus on tagatud puhas ja turvaline keskkond kooliaia näol. Vastavalt kokkulepitud kasutuskorrale ja väljaspool koolipäeva vastutavale isikule/isikutele saavad seiklusrada kasutada nii kooliõpilased kui ka lähiümbruse elanikud.

Ristiku Põhikool on viimaste aastatega astunud pika sammu kogukonnale lähemale. Kooli moto on “Kool kõigile, avatud kogukonnale”. Oleme avanud tavaklassid, teinud kohalike elanikega kooliaias koostööd, olnud kogukonnapäevade toimumispaigaks jne. Soovime lähendada veelgi kooli ja kogukonna koostööd ning rajada kooli hoovi madalseiklusraja, mida saavad vastavalt kasutuskorrale kasutada nii kooliõpilased kui ka lähiümbruse elanikud. Kogukond koolile = kool kogukonnale!

2021 aasta kaasava eelarve hääletusel saab Põhja-Tallinna linnaosas hääletada madalseiklusraja poolt.
Tule aita Ristiku Põhikooli kogukonnahoov atraktiivsemaks muuta!

Tallinna II kaasava eelarve hääletus kestab 12. detsembri keskööni 2021. Hääleta kohe: https://taotlen.tallinn.ee/haaletus/3

Kas soovid, et Põhja-Tallinnas oleks üks madalseiklusrada? Osale kaasava eelarve hääletusel!

Põhja-Tallinnas ei ole ühtegi avalikuks kasutuseks mõeldud seiklusrada. Ristiku Põhikooli juures on olemas õppeaed, jõumasinad ja ronila. Kooli hooviala terviklikuks arendamiseks soovime rajada ka madalseiklusraja, mis rikastab laste ja noorte liikumisaktiivsust ja loovust, mitmekesistab ja kaasajastab õppesisu. Linnaosa saaks juurde aktiivset liikumist soodustava paiga, kus on tagatud puhas ja turvaline keskkond kooliaia näol. Vastavalt kokkulepitud kasutuskorrale ja väljaspool koolipäeva vastutavale isikule/isikutele saavad seiklusrada kasutada nii kooliõpilased kui ka lähiümbruse elanikud.

Ristiku Põhikool on viimaste aastatega astunud pika sammu kogukonnale lähemale. Kooli moto on “Kool kõigile, avatud kogukonnale”. Oleme avanud tavaklassid, teinud kohalike elanikega kooliaias koostööd, olnud kogukonnapäevade toimumispaigaks jne. Soovime lähendada veelgi kooli ja kogukonna koostööd ning rajada kooli hoovi madalseiklusraja, mida saavad vastavalt kasutuskorrale kasutada nii kooliõpilased kui ka lähiümbruse elanikud. Kogukond koolile = kool kogukonnale!

2021 aasta kaasava eelarve hääletusel saab Põhja-Tallinna linnaosas hääletada madalseiklusraja poolt.
Tule aita Ristiku Põhikooli kogukonnahoov atraktiivsemaks muuta!

Tallinna II kaasava eelarve hääletus kestab 12. detsembri keskööni 2021. Hääleta kohe: https://taotlen.tallinn.ee/haaletus/3

30/11/2021

Süütasime advendituled

Esimesele advendile järgnenud esmaspäeval kogunes kooli hoovi trobikond punamütse. Kogu koolipere kogunes hoovile, et süüdata advendituled. Paljud kohaletulnud kandsid üleskutsele kohaselt päkapikumütse. Õpetaja Bärbel Luhari-Err rääkis advendiaja tähendusest ja viis mõtted jõuluootusele. Mudilaskooride lauljad esitasid õpetaja Ago Niglase juhendamisel laule ja ühiselt süüdati tuled põõsal, mis küünla asemel tähistavad sel aastal advendituld.

Rahulikku advendiaega kõigile!

Süütasime advendituled

Esimesele advendile järgnenud esmaspäeval kogunes kooli hoovi trobikond punamütse. Kogu koolipere kogunes hoovile, et süüdata advendituled. Paljud kohaletulnud kandsid üleskutsele kohaselt päkapikumütse. Õpetaja Bärbel Luhari-Err rääkis advendiaja tähendusest ja viis mõtted jõuluootusele. Mudilaskooride lauljad esitasid õpetaja Ago Niglase juhendamisel laule ja ühiselt süüdati tuled põõsal, mis küünla asemel tähistavad sel aastal advendituld.

Rahulikku advendiaega kõigile!

Photos from Ristiku Põhikool's post 30/11/2021

Aktiivõppepäevad 25.-26.11.2021

Iga trimestri lõpus toimub projektõpe, mille raames saavad aineõpetajate koostöös teoks aktiivõppepäevad kõikides klassiastmetes. Aktiivõppepäevade raames käiakse huvitavatel õppekäikudel ja viiakse läbi töötubasid, et kinnistada õpitut ja rikastada õppetööd.

Järgnevalt mõned näited viimatisest projektõppest:

9. klasside aktiivõppepäevad möödusid elukutsevaliku tegemise vaimus

25. novembril külastasime kahte kutsekooli – Tallinna Tööstushariduskeskust ja Tallinna Teeninduskooli. Oli palju huvitavat, mida elukutsevalikul tähele panna.

TTHK- s rääkis õpetaja Rein Pikner meile pikalt, kuidas oleks mõistlik oma teed valida ja planeerida. Kõige olulisem on leida asi, mis tõesti meeldib ja mida saaks naudinguga teha. Erialasid on selles mammutkoolis muidugi palju ja meie poistel lõid silmad särama eriti just automaalrite juures.

Teeninduskoolis jälle jahmatas meid kõiki see, et sellest koolist enne välja ei saa, kui kolm võõrkeelt suus. Kes sinna tahab minna, peab olem valmis selleks, et keeleõppel on väga suur roll. Ise saime proovida toredate pagariõpilaste käe all pulgakookide tegemist ja saime teada, et kokaõpilased peavad kooli sisse saades omale kallid noakomplektid ise ostma.

26. novembril ootas meid Töötukassa Karjäärikeskus, kus räägiti väga põhjalikult kogu Eesti haridussüsteemist ja meid ees ootavatest valikutest. Saime ennast erinevatest külgedest testida ja selgus, et meie hulgas on nii mõnigi väga hea ruumitajuga inimene ja mõni ka kirurgikalduvustega.

Suur tänu Birgitile toredate kohtumiste korraldamise eest!

Mari ja 9.A

30/11/2021

1. klassi lapsed said kingituseks raamatu

4450 sel sügisel Tallinnas kooliteed alustanud last said Tallinna Keskraamatukogult kingiks raamatu, mis sisaldab kahe tuntud ja armastatud kirjaniku, Olivia Saare ning Aidi Valliku, värskeid luuletusi. Raamat tähistab olulist verstaposti mõlema autori jaoks – 2021. aastal täitus Olivia Saarel 90. ja Aidi Vallikul 50. juubel.
26. novembril käis meie kooli 1. klassidel külas Sõle haruraamatukogu juhataja Anu Sepp, kes tõi endaga kaasa nimetatud raamatud. Lapsed olid väga rõõmsad ja tänulikud raamatute üle ning jäävad õhinaga ootama võimalust külastada ka raamatukogu ennast.

1. klassi lapsed said kingituseks raamatu

4450 sel sügisel Tallinnas kooliteed alustanud last said Tallinna Keskraamatukogult kingiks raamatu, mis sisaldab kahe tuntud ja armastatud kirjaniku, Olivia Saare ning Aidi Valliku, värskeid luuletusi. Raamat tähistab olulist verstaposti mõlema autori jaoks – 2021. aastal täitus Olivia Saarel 90. ja Aidi Vallikul 50. juubel.
26. novembril käis meie kooli 1. klassidel külas Sõle haruraamatukogu juhataja Anu Sepp, kes tõi endaga kaasa nimetatud raamatud. Lapsed olid väga rõõmsad ja tänulikud raamatute üle ning jäävad õhinaga ootama võimalust külastada ka raamatukogu ennast.

Photos from Ristiku Põhikool's post 26/11/2021

2.a klass käis Teatri- ja muusikamuuseumis

Kadripäeval, 25. novembril, käis 2.a klass Teatri- ja muusikamuuseumis muuseumitunnis „Kadripäeva kõla.“

Tunni käigus said õpilased teada, miks eesti rahvas kadripäeva tähistab. Lapsed õppisid kadrilaulu- ja tantsu, kadrisandiks riietumist ning kadrisanditamist.

Kõik valmistasid endale kadrihelmed. Kadripäev oli huvitav ja lõbus.

Klassijuhataja Kaja Valguta

Photos from Ristiku Põhikool's post 24/11/2021

7. klassid Lennusadamas

7. klassid osalesid 17. novembril Lennusadama muuseumitunnis " Kiirteed ookeanis".

Esmalt tutvusime väliekspositsiooni laevaga Valvas ja edasi liikusime avarasse meremuuseumi angaari. Uurisime erinevaid navigatsioonivahendeid ja katsetasime, kuidas vee erinevad omadused (soolsus, temperatuur jms), mõjutavad püsivaid tuulesuundi ja kliimat. Muuseumitund oli õpetlik ja vahva.

Suur tänu toredatele muuseumiõpetajatele.

23/11/2021

Tasakaaluharjutused liinil

Õppeaasta alguses paigaldasid kehalise kasvatuse õpetaja Vahur Kiis ja majandusjuhataja Jürgo Nooni kooli hoovi tasakaaluliini (tuntud kui slackline). Liinid tõmmati puude vahele umbes 1 meetri kõrgusele maast. Kätega haaramise kõrgusel on ka turvaköis, mis aitab tasakaalu hoida. Slackline õpetab keskendust ja tasakaalu hoidmist.

See sai laste hulgas populaarseks esimesest hetkest peale ja hoolimata esimese lume saabumisest on õuevahetundidel seal alati ronijaid.

Tasakaaluharjutused liinil

Õppeaasta alguses paigaldasid kehalise kasvatuse õpetaja Vahur Kiis ja majandusjuhataja Jürgo Nooni kooli hoovi tasakaaluliini (tuntud kui slackline). Liinid tõmmati puude vahele umbes 1 meetri kõrgusele maast. Kätega haaramise kõrgusel on ka turvaköis, mis aitab tasakaalu hoida. Slackline õpetab keskendust ja tasakaalu hoidmist.

See sai laste hulgas populaarseks esimesest hetkest peale ja hoolimata esimese lume saabumisest on õuevahetundidel seal alati ronijaid.

Photos from Ristiku Põhikool's post 19/11/2021

1.a käis Niguliste muuseumis

Reedel, 19. novembril oli 1.A klassil võimalus projekti "Aitan lapsi kunsti juurde" raames külastada Niguliste muuseumi muuseumitundi "Metsik muuseum: peitusemäng Nigulistes". Muuseumitunnis said lapsed võimaluse uurida Niguliste seintel olevaid kunstiteoseid ning leida nendelt loomi ja linde. Üheskoos uuriti, mis tähendus on loomadel ja lindudel Niguliste muuseumis ning miks neid seal nii rohkelt on.

Lõpetuseks meisterdasid kõik lapsed endale ise binoklid, millega tulevikus loomi ja linde märgata.

19/11/2021

Külastasime Rakett 69 teadusstuudiot

18. novembril said 20 meie kooli 7.-9. klassi õpilast võimaluse külastada Rakett 69 teadusstuudiot. Üheskoos murti läbi teemast "jõud". Õpilased jagati 5 gruppi. Kokku lahendati gruppidega 3 ülesannet. Õpilased pidid leidma Mandri-Eesti keskpunkti raskuskese abil, ehitama munale turvalise kaitse, et muna jääks terveks 9,5 meetri kõrguselt kukkudes ning tõukerattaga sõites hoidma kandikut ja täitma veega anumat.

Kõik ülesanded olid mängulised ja huvitavad. Õpilastele meeldisid ülesanded väga ning leiti, et õppekäik oli väga õpetlik ja sinna võiks minna teinekordki.

Külastus toimus Tallinna Haridusameti poolt toetatud muuseumitundide raames.

Külastasime Rakett 69 teadusstuudiot

18. novembril said 20 meie kooli 7.-9. klassi õpilast võimaluse külastada Rakett 69 teadusstuudiot. Üheskoos murti läbi teemast "jõud". Õpilased jagati 5 gruppi. Kokku lahendati gruppidega 3 ülesannet. Õpilased pidid leidma Mandri-Eesti keskpunkti raskuskese abil, ehitama munale turvalise kaitse, et muna jääks terveks 9,5 meetri kõrguselt kukkudes ning tõukerattaga sõites hoidma kandikut ja täitma veega anumat.

Kõik ülesanded olid mängulised ja huvitavad. Õpilastele meeldisid ülesanded väga ning leiti, et õppekäik oli väga õpetlik ja sinna võiks minna teinekordki.

Külastus toimus Tallinna Haridusameti poolt toetatud muuseumitundide raames.

16/11/2021

Helkurikontroll

15. novembril tervitas koolipäeva alguses kooli ukse ees kõiki politsei ja Põhja-Tallinna Valitsuse esindus. Üheskoos vaadati, kas koolipere on pimedas nähtav ja kas kantakse helkureid. Võib öelda, et meie koolipere on päris tubli. Oli küll neid, kellel helkurit ei olnud ja kellele see anti aga palju oli neid, kelle riided ja koolikott oli juba helkuriga varustatud.

Paneme helkurid külge ja liikleme turvaliselt!

Helkurikontroll

15. novembril tervitas koolipäeva alguses kooli ukse ees kõiki politsei ja Põhja-Tallinna Valitsuse esindus. Üheskoos vaadati, kas koolipere on pimedas nähtav ja kas kantakse helkureid. Võib öelda, et meie koolipere on päris tubli. Oli küll neid, kellel helkurit ei olnud ja kellele see anti aga palju oli neid, kelle riided ja koolikott oli juba helkuriga varustatud.

Paneme helkurid külge ja liikleme turvaliselt!

Photos from Ristiku Põhikool's post 16/11/2021

2.a ja 2.c klassid külastasid Niguliste muuseumit

2.a ja 2.c klassid käisid programmi "Aitan lapsi kunsti juurde" raames muuseumitunnis "Niguliste avastusretk". Lastele kohandatud tund oli aktiivõppemeetodil üles ehitatud otsimismänguna, mille käigus uuriti Niguliste olulisemaid kunstiteoseid. Tund lõppes loovtööga.

Klassijuhatajad
Kaja Valguta
Katrin Suve

12/11/2021

Lions-liikumine tegi kingitused 1. klassi lastele

Lions-klubid tegid ülemaailmse lahkuse päeva eel kingitused 1. klassi õpilastele. Lastele saadeti suu tervisele pühendatud kinkekotid, et teadvustada tervete hammaste mõju tervisele. 12. novembril said kingitused kätte kõik meie 1. klasside õpilased.

„Lisaks kõlavale häälele kuuluvad terved ja hoolitsetud hambad minu põhiliste töövahendite hulka,“ ütles heategevusaktsiooni „Lahkus loeb“ patroon laulja Elina Nechayeva.

Kõik tänavu esimesse klassi läinud 14 038 last saavad koostöös Suukooliga valminud kingikoti, mis sisaldab hambaharja ja -pastat, Suukooli ja Lions-liikumise teabelehte, Punase Risti plaastrit ja lõvi helkurit. Kingituse eesmärk on teadvustada, et terved hambad tagavad lisaks kaunile naeratusele ka hea tervise. Kingitusega juhitakse nii laste kui ka vanemate tähelepanu, et korrapärane ning õigete võtetega suuhügieen koos hambasõbraliku toitumisega on parim viis oma tervise eest hoolitsemisel.

Eesti Lions Piirkond korraldab 8.-12. novembril lahkuse nädala, et märkida 13. novembril tähistatavat ülemaailmset lahkuse päeva (World Kindness Day), mille Eesti patroon on imeline laulja Elina Nechayeva.

Lionsklubid ühendavad inimesi, kes soovivad panustada ühiskonna heaks. Eesti Lions Piirkonda SD120 kuulub 62 klubi rohkem kui 1200 liikmega. Lions International on maailma suurimatest ja vanematest heategevusorganisatsioonidest, mille moto „Meie aitame“ (We Serve) ühendab rohkem kui 1,4 miljonit liiget.

Lions-liikumine tegi kingitused 1. klassi lastele

Lions-klubid tegid ülemaailmse lahkuse päeva eel kingitused 1. klassi õpilastele. Lastele saadeti suu tervisele pühendatud kinkekotid, et teadvustada tervete hammaste mõju tervisele. 12. novembril said kingitused kätte kõik meie 1. klasside õpilased.

„Lisaks kõlavale häälele kuuluvad terved ja hoolitsetud hambad minu põhiliste töövahendite hulka,“ ütles heategevusaktsiooni „Lahkus loeb“ patroon laulja Elina Nechayeva.

Kõik tänavu esimesse klassi läinud 14 038 last saavad koostöös Suukooliga valminud kingikoti, mis sisaldab hambaharja ja -pastat, Suukooli ja Lions-liikumise teabelehte, Punase Risti plaastrit ja lõvi helkurit. Kingituse eesmärk on teadvustada, et terved hambad tagavad lisaks kaunile naeratusele ka hea tervise. Kingitusega juhitakse nii laste kui ka vanemate tähelepanu, et korrapärane ning õigete võtetega suuhügieen koos hambasõbraliku toitumisega on parim viis oma tervise eest hoolitsemisel.

Eesti Lions Piirkond korraldab 8.-12. novembril lahkuse nädala, et märkida 13. novembril tähistatavat ülemaailmset lahkuse päeva (World Kindness Day), mille Eesti patroon on imeline laulja Elina Nechayeva.

Lionsklubid ühendavad inimesi, kes soovivad panustada ühiskonna heaks. Eesti Lions Piirkonda SD120 kuulub 62 klubi rohkem kui 1200 liikmega. Lions International on maailma suurimatest ja vanematest heategevusorganisatsioonidest, mille moto „Meie aitame“ (We Serve) ühendab rohkem kui 1,4 miljonit liiget.

Videos (show all)

Vaheaeg! = Südamenädal!
Vaheaeg! = Südamenädal!
Vaheaeg! = Südamenädal!
Südamenädal 2020 - reede
Südamenädal 2020 - neljapäev
Südamenädal 2020 - kolmapäevOleme jõudnud juba kolmanda videoni. Täna on silmade säästmise päev.Toredat vaatamist!Head s...
Õpetajad Jürgo, Vahur ja Raul on koostanud viis vahvat videot. Selle nädala jooksul tuleb siia lehele iga päev üks video...
Südamenädal 2020 - esmaspäevÕpetajad Jürgo, Vahur ja Raul on koostanud viis vahvat videot. Selle nädala jooksul tuleb si...
Õppekäik Iru soojuselektrijaama8.klassid käisid 10.juunil uudistamas, kuidas toimub soojuse ja elektri tootmine Irus.Esm...
Ristiku Põhikooli 41. Lend..

Location

Telephone

Address


Ristiku 69
Tallinn
10317

Opening Hours

Monday 08:00 - 18:00
Tuesday 08:00 - 18:00
Wednesday 08:00 - 18:00
Thursday 08:00 - 18:00
Friday 08:00 - 18:00
Other Middle Schools in Tallinn (show all)
Loova tuleviku kool Loova tuleviku kool
Karjamaa 18
Tallinn

Koolirõõmu maaletooja! Erakool keskendub tulevikuoskuste ja õnneliku inimese oskuste arendamisele lisaks põhikooli riiklikule õppekavale. Väiksed klassid ja põnev õppetöö.

Tallinna Kivimäe Põhikool Tallinna Kivimäe Põhikool
Leegi 14
Tallinn, 10914

Kivimäe kool- traditsioonidele tuginev, head põhiharidust pakkuv, sõbraliku keskkonnaga kodulähe

Tallinna Tõnismäe Reaalkool Tallinna Tõnismäe Reaalkool
Pärnu Mnt. 50
Tallinn, 10119

Адрес: Пярну мнт. 50, Таллинн, Эстония

Audentese erakool Audentese erakool
Tondi 84/1
Tallinn, 11316

Audentese erakool on alates 1995. aastast tegutsev haridust andev asutus.

International School of Estonia International School of Estonia
Juhkentali 18
Tallinn, 10132

An IB World School, authorised in PYP, MYP, DP and accredited by NEASC (www.neasc.org) and Council of International Schools (www.cis.org)

Kaarli Kool Kaarli Kool
Toompuiestee 4
Tallinn, 10142

Kaarli Kool ehk Kaarli Koguduse Lasteaed-Põhikool Toompuiestee 4, Tallinn 10142 tel. 5254523

Tallinna Mustamäe Gümnaasium Tallinna Mustamäe Gümnaasium
Keskuse 18
Tallinn, 12911

Samm-sammult täiuslikkuse poole!

Tallinna Kunstigümnaasium Tallinna Kunstigümnaasium
Kopli 102A
Tallinn, 11711

Tallinna Kunstigümnaasium asub Põhja-Tallinna kiiresti arenevas piirkonnas. Kooli põhiväärtused on avatus, koostöö ja loovus. Vaata rohkem infot kodulehelt www.koplikool.ee

Avatud Kool Avatud Kool
Aru 10
Tallinn, 10317

Uuenduslik põhikool Põhja-Tallinnas, kus iga laps saab areneda targaks ja tasakaalus isiksuseks ning meie ühiskond muutuda seeläbi avatumaks ja tugevamaks.

Tallinna Pääsküla Kool Tallinna Pääsküla Kool
Vikerkaare 10/Põllu 109
Tallinn, 10921

Kõigi Pääsküla Gümnaasiumi või omaaegse 61. keskkooli lõpetanute ja praeguste õpilaste kogukond. "On oma kooli tunne see..."