Ristiku Põhikool

Ristiku Põhikool asub Põhja-Tallinna linnaosas ja võtab vastu Tallinna linna õpilasi. Õppe- ja kasvatustöö lähtub Põhikooli riikliku õppekava nõuetest.

Ristiku Põhikool asub Põhja-Tallinna linnaosas ja võtab vastu Tallinna linna õpilasi. Õppe- ja kasvatustöö lähtub Põhikooli riikliku õppekava nõuetest. Õpilased asuvad õppima Ristiku Põhikoolis koolivälise meeskonna soovitusel ja lapsevanema otsuse alusel. 2018/2019. õppeaastal on avatud 1.-9. klassini tõhustatud tuge ja erituge vajavatele õpilastele (õpiraskusega õpilaste klassid, väikeklassid). Kooli meeskonna ülesandeks on toetada õpilase arengut lõimitud õpitegevuste kaudu ning kujundada väärtushoiakud ja käitumisnormid. Sõbralik ja turvaline koolikeskkond loob eeldused laste toimetulekuks hariduse omandamisel ning annab võimaluse valida oma huvide ja võimete kohast õpiteed edaspidises elus kutseharidusasutuses, gümnaasiumis või asuda tööle mõnel sobival erialal. Ristiku Põhikooli pedagoogidel on pikaajaline kogemus õpilase individuaalsete õpivajaduste väljaselgitamisel, valides sobivad õppemeetodid iga õppija vajadusi arvestades. Piirkonna elanike arvu kasv on lähiümbruse koolide 1. klassid viinud ülekomplekteerimiseni, seepärast oleme otsustanud avada 2019/2020. õppeaastal esimese tavaklassi Tallinnas elavatele lastele. Avatavas 1. klassis pakume koostööd toetavat kuni 20 õpilasega klassiruumi, elulist projektõpet, programmeerimise õpet, õppijat toetavat hindamist ja kõige tähtsamat koostööd lastevanematega.

Mission: haridus

Operating as usual

Liitusime ka 2020/2021. õppeaastal Koolirahu programmiga

Nagu eelmiselgi õppeaastal, liitusime selgi aastal Koolirahu programmiga. Koolipere on kirjutanud alla lepingule, et:
• märkame, kuulame ja tunnustame üksteist;
• oleme sallivad, hoiame kokku ja aitame üksteist;
• teeme koostööd ja osaleme aktiivselt koolielus, armastame õppimist ja õpetamist;
• hoidume vaimsest ja füüsilisest vägivallast ja meelemürkidest.
• meie kool on turvaline ja mõnus paik!

Kooli lepingu allkirjastasid õpilasesinduse liige, õpetajate usaldusisik ning koolijuht. Iga klass allkirjastab samuti oma klassi Koolirahu lepingu.

Kristel Kaiv on Tallinna aasta põhikooli aineõpetaja 2020!

15. septembril kuulutas Tallinn välja aasta silmapaistvamad haridustöötajad ja –teod. Sel aastal jagati tunnustusi kaheteistkümnes kategoorias, sh Tallinna aasta lasteaiaõpetaja, klassiõpetaja, klassijuhataja, põhikooli aineõpetaja, gümnaasiumiõpetaja, kutseõpetaja, tugispetsialist, õppeasutuse juht ja noor õpetaja, tunnustatakse ka hariduse sõpra ja haridustegu.

Tänu ja tunnustused annavad edasi abilinnapea Vadim Belobrovtsev ning haridusameti juhataja Andres Pajula õpetajate päeva eel, 2. oktoobril Tallinna Lauluväljaku klaassaalis.

Meil on suur rõõm, et meie käsitöö- ja kodunduseõpetaja Kristel valiti aasta põhikooli aineõpetajaks.

Kristel on õpetaja ja kolleeg, kellelt leiab alati ärakuulamist, mõistmist ja head nõu.

Ta on enda kohta öelnud nii: „ Minu jaoks on tähtis, et õpilane mõistaks, miks on tunnis tehtav oluline. Hindan pingutust, aga arvestan ka õpilase võimekust. Lõpuks, kui näed õpilase silmis äratundmist ja arusaama – siis see emotsioon on seda väärt. Mõnikord pead tunnis esmalt kuulama, mis on õpilasel südamel, võimalik, et ka lohutama, enne kui saad asuda õpetamise juurde. Lapsed vajavad mõistmist ja seda, et nad saavad õpetaja peale loota ja teda usaldada. Õpetajana pead ka ise saama oma muresid kolleegidele usaldada või siis olla ise see usaldusisik.“

Aitäh Kristel, et oled meiega! Õnnitleme Sind kõik kogu südamest!

„Peatu, vaata, veendu!“

Juba aastaid korraldab Maanteeamet koostöös Politsei-ja Piirivalveametiga 5.–6. klasside õpilastele kampaania PEATU, VAATA JA VEENDU!, mille eesmärk on juhtida õpilaste tähelepanu sõidutee ületamise ohutusele reguleerimata ülekäiguradadel. Sel õppeaastal markeerisid meie kooli ümbruse 6.a klassi õpilased. Kirjutasime kooli ümbruses sõidutee ületuskohtade juurde kõnniteedele sõnumi PEATU, VAATA, VEENDU!

Enne kui läksime markeerima, kohtusid noortega politseinik Marina Aleksejeva ja Maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert Eve-Mai Valdna, et panna proovile laste teadmised liiklusest. Kui viktoriin oli tehtud ja tublimatele auhinnad jagatud siirdusime kõik koos õue.
Ilm soosis markeerimist. Kooli lähiümbrus sai säravaid sõnumeid täis.

Ohutut liiklemist!

Tervisepäev 2020

11. septembril tähistasime traditsioonilist tervispäeva traditsiooniliste tegevustega. 1.-4. klass läbis tegevuspunkte kooli juures. Õpilased said hüpata keksu, mängida trips-traps trulli, visata korvpalli vabaviskeid, mängida petanki ja Jengat, turnida ronilal ning teha mitmeid muid tegevusi. Lisaks käisid kõik klassid läbi kätepesu töötoa. Lapsed vaatasid üheskoos Jänku Jussi multifilmi kätepesust ja seejärel osad rühmad kontrollisid oma kätepesuoskust ultraviolettvalguse käes, teised pesid hoolikalt oma käsi kraani all.
Vanem kooliaste, 5.-9. klass tegutses tervisepäeval Stroomi rannaalal. Päev algas krossijooksuga, seejärel läbiti klassiga tegevuspunkte.
Krossijooksus said soovijad osaleda ajavõtuga jooksus, mille lõpetajad said kõik kuldse medalid kaela. Lisaks auhinnati 5.-7. ja 8.-9. klasside kolme parimat jooksjat auhinnaga. Ajavõtu tulemused olid järgmised:

5.-7. klassi esikolmik:

1. Kaspar 7.a aeg: 3,25
2. Ragnar 7.b aeg: 3,28
3. Kevin 7.a aeg: 3.56

8.-9. klassi esikolmik:

1. Alex 8.b aeg: 3.29
2. Robin 9.c aeg: 3,42
3. Henry 9.a aeg: 3.52

Rajame oma kooli õppeaia – istutasime perepuu

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet toetab Tallinna linna ametiasutusi ja nende hallatavaid asutusi õppeaedade rajamisel ja arendamisel. 2020 aasta alguses taotlesime ka meie toetust, et rajada oma kooli õppeaed. Kevadine distantsõppe periood ei võimaldanud siis aia loomisega algust teha, kuid 9. september saab kirjutatud kooli ajalukku märgilise kuupäevana. 9. septembril 2020 istutasime kooli õuele perepuu. Selle õunapuu iga oksaharu hakkab kandma erinevaid õunasorte – „Martsipan“, „Talvenauding“ ja „Kuldrenett“.

Õunapuu istutamiseks kaevasid augu õppeaia projektijuhi õpetaja Kajalin Lutsu juhendamisel 8.c klassi õpilased. Puu aitasid mulda panna 1. klasside lapsed.

Puu istutamisel andis oma head soovid kaasa ka koolijuht Katrin Luhaäär, kes pani väikestele istutajatele südamele puuga rääkimas käia ja teda hoida.

Septembrikuu jooksul valmivad töö- ja tehnoloogiaõpetuse tundide raames peenrakastid, mis loodusõpetuse tundides taimedega täidetud saavad.

Koolitus „Georgi lugu“ 9. klassidele

7. septembril toimus 9. klasside õpilastele noorte riskikäitumise ennetamise koolitus „Georgi lugu“. Koolituse eesmärk oli aidata kaasa liikluses vigasaanute ja hukkunute arvu vähendamisele põhikooli noorte seas. Koolitaja ja ajakirjanik Märt Treier tõi tõsise ja mõtlemapaneva teema noorteni huvitava koolituse kaudu. Ilmekate näidete varal räägiti tänapäeva noortest, pidutsemisest, alkoholist ja sellest millised on tagajärjed. Loodame, et näitena toodud Georgi lugu paneb noori enda valikute üle tõsisemalt mõtlema.

Virtuaalne lemmikloomanäitus

Maist juunini toimus padlet keskkonnas ülekooliline lemmikloomade näitus. Oma lemmikutest laeti üles üle 40 pildi. Kõige enam osales näitusel kasse, kuid esindatud olid ka koerad, kalad, jänesed, kanad, oravad, vähk ja tigu. Rõõmus oli näha, et üks näitusel osalenud kass sai ka näituse perioodil pojad, kellest pilt samuti näitusele jõudis. :)

Näitus on selleks korraks suletud, kuid pilte on endiselt võimalik vaadata https://padlet.com/huvijuht5/lemmikloomad

Aitäh kõigile õpilastele ja õpetajatele, kes oma lemmiku(te)st pildi üles riputasid.

Kiek in de Kök kutsus üles osalema installatsioonivõistlusele „Minu kodu on mu kindlus“.

Karantiini tingimustes tuli anda loovusele uus mõõde, mis aitaks meil olukorra puudused voorusteks ja päevad põnevaks muuta. 4.c ja 5.a klass tutvus kunstitunni raames ja 7.a kunsti-, tööõpetuse ja ajaloo tundide raames kindluste ja makettidega. Õpilased pidid kodus lahtiste silmadega ringi vaatama ja leidma käepärased vahendid ning nendega ehitama kindluse. Õpilased olid väga loovad ja ehitasid erinevatest materjalidest. Näiteks sai Maria jõulukuusk uue elu kindluse maketina, Tauri taaskasutas nii papptorusid, kui ilmestas oma tööd sibulapurgiga, millest sai Paks Margareeta. Ehitamiseks kasutati ka tühje topse, legoklotse, õpikuid, kahvleid ja palju muud.

Näituse avamine lükkus edasi septembrisse.

Meie koolist saatsime näitusele järgmised tööd:

* 4.c Mirko

* 5.a Maria, Steven, Tauri

* 7.a Remi ja Riko

Õpilasi juhendasid õpetajad Kristel Kaiv ja Andres Hallik.

* 5.c Jesper, Marten, Kaarel ja Arton

Õpilasi juhendas õpetaja Ege Raudsepp

Õpilasesindus pidas videopidu!

Lastekaitsepäeval, 1. juunil tõmbasime õpilasesindusega 2019/2020. õppeaastale joone alla. Igal kevadel oleme üheskoos mindagi huvitavat teinud alates koogi tegemisest ja teatri külastusest kuni paintballi ja bowlingu mängimiseni välja. Käesoleva õppeaasta kevad on pakkunud erilist aega ning seetõttu tuli ka õpilasesinduse lõpuüritus erilisena välja mõelda. Ühiste koosolekute ja arutelude tulemusel jõudsime otsusele teha videopidu, mis lastekaitsepäeval ka aset leidis. Juba mitmed nädalad enne sündmust hakkasid kõik liikmed pakkuma välja lugusid, mida võiks videopeol üheskoos kuulata. Sealt edasi arenes idee neid lugusid ka hinnata ja nii toimuma saigi. Kristen-Jaan võttis väga vahvalt kogu sündmuse juhtimise enda kanda. Otsis välja ettepanekutena tulnud lood, pani nende esitusjärjekorra loosirattasse ning mängis laule. Pärast igat lugu panime ühisesse tabelisse oma punktid kirja. Kõige enam hääli sai 2013 aasta Tujurikkuja saates tuntuks saanud lugu „Kaunis maa 2“.

Hoolimata sellest, et olime igaüks omas kodus ekraani taga ja teineteisest kaugel tundsime me rõõmu heast seltskonnast ja vahvast peost!

Aitäh teile 2019/2020. õppeaasta õpilasesinduse liikmed meeldejääva aasta eest!

Huvijuht Birgit

youtube.com

Projekt „Meie parimad õpetajad”: Andres Hallik

Õpetaja Andres andis intervjuu

Meie kooli õpetaja Andres Hallik andis projekti „Meie parimad õpetajad“ raames intervjuu, milles räägib, kuidas ta jõudis õpetaja ametini, miks ta on valinud enda õpetatavateks aineteks eesti keele, kirjanduse, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse. Samuti räägib ta sellest, mis valmistab talle koolitöös rõõmu ning kuidas on möödunud distantsõppe periood. Projekti viis ellu MTÜ Eesti kodanikumeedia kool Tallinna Linnakantselei toetusel ja Tallinna Kodurahuprogrammi raames.
Intervjuu on vaadatav siin: https://youtu.be/rHy2pzMccC8

Meie kooli õpilane võitis Sten Roosi muinasjutuvõistluse auhinna!

Oktoobrikuus kirjutasime 8.a klassiga muinasjutte. Neli paremat tööd saatsime Sten Roosi nimelisele muinasjutuvõistlusele, mida korraldab Eesti Lastekirjanduse Keskus.

Pika traditsiooniga kirjandusvõistluse eesmärk on äratada lastes huvi omaloomingu vastu, parandada nende emakeelset väljendusoskust ning arendada loovust.

21. mail tuli teade, et 28. muinasjutuvõistluse võitjad on selgunud.

Meie õpilase Matthias Yorke töö pealkirjaga „Moodne muinasjutt. Kaks venda ja Lumehelbeke“ sai Hea Lapse auhinna. https://www.tallinn.ee/est/ristiku/Matthias-Yorke

Matthias Yorke juhendajaks oli õpetaja Malle Mürk.

Palju õnne võitjale!

Kalarände joonistamise tulemused

6.c klass (juhendaja Ege Raudsepp) ja 6.b, 7.b, 7.c (juhendaja Ingrid Soosaar) osalesid kalade rändeteemalisel joonistusvõistlusel „Kuhu siirdud, kala? Las ma enne joonistan sind!“

See oli rahvusvaheline kalade joonistamise võistlus, millega tähistati 16. mail kalade rändepäeva. Joonistusvõistlus aitab tähelepanu juhtida siirdekaladele ja nende elupaikade olukorrale.

Eesti vetes elab ligi 100 erinevat kalaliiki ja nendest 9 on siirdekalad, merest magevette või mageveest merre kudema rändavad kalaliigid. Sinna kuuluvad nii kõige pikemaid rändeid tegev angerjas, üliharuldane atlandi tuur, põnev pisike ogalik kui ka aasta kalaks valitud lõhe. Joonistusvõistlus on hea viis nende liikidega lähemalt tutvust sobitada ning uurida, milliseid tingimusi nad vajavad ja mis väljakutseid elus ületama peavad.

Enne joonistama asumist tutvusid õpilased nende kaladega interneti vahendusel ja siis valis igaüks välja oma lemmiku ning joonistas endale meeldivas tehnikas.

Mai lõpus anti teada, et žüriile on meie koolist kolme poisi tööd silma jäänud. Kõikide poiste tööd konkureerisid 12-18 aastaste vanuserühmas.

6.b klassi poistest märgiti ära Jan Lucase pilt „Angerjas“ ja Georgi joonistus „Meriforell“.
Ühe žüriiliikme arvamus meriforelli pildi kohta: „Tunnustan kunstnikku detailirohkuse eest meriforelli jäädvustamisel kudepesal! Kõik 10 000 marjatera on ka kenasti pildil. Kogu pilt on tasakaalus ja hästi teostatud ning annab lootust meriforelli populatsiooni hea käekäigu osas.!“

Kolmandana märgiti ära 7.c klassi poisi Leks- Andrease pilt „Merisutt“. Źüriiliikmete arvamuse järgi on see väga huvitav merisuti kujutamine; täiuslik, tasakaalus kompositsioon ja nauditav, fantaasiarikas värvilahendus; detailirohke ja meeldejääv pilt.

Võistluse ametlikku kokkuvõtet ja pilte näeb Keskkonnaameti lehel: https://www.keskkonnaamet.ee/et/uudised/kalade-randepaeva-joonistusvoistlusele-laekus-ule-tuhande-too


Palju õnne poistele ning õpetaja Ingridile!

Õpetaja Ege Raudsepp maalib hobi korras pilte

Meie kooli õpetaja Ege Raudsepp käib kolmandat aastat Nõmme Kultuurikeskuse Illu Erma kunstistuudios. Stuudio toimub kaks korda nädalas ja seal maalitakse, joonistatakse, trükitakse, kasutatakse ja katsetatakse erinevaid kunstitehnikaid. Stuudios osalemine ja kunstiga tegelemine on meeldivaks väljakutseks, lõõgastumiseks ja oma oskuste arendamiseks.

Kevadeti korraldatakse traditsiooniliselt näitus, mis võtab kokku aasta jooksul tehtud tööd. Kui tavaliselt toimub näitus Nõmme Kultuurikeskuses, siis sel aastal kohapealset näitust ei korraldatud ning pildid jõudsid virtuaalse väljapanekuna vaatajateni.

Näitusega saab tutvuda (esimese 10 pildi autoriks on õpetaja Ege):

https://www.facebook.com/pg/nommekultuur/photos/?tab=album&album_id=3576886452337770&ref=page_internal%20%20

Head vaatamist!

Ootamatuste kevad on paljusid traditsioone muutmas.
Tavapärasest erinevalt on sel aastal eksponeeritud meiegi kunstistuudios osalejate loominguline koondportree. Uus näituseformaat võimaldab varasematest mahukamat väljapanekut ja paremat ülevaadet iga looja isikupärasest käekirjast. Kursuse tuumaks on ikka olnud osasaamine vaimustavast avastusretkest, mida loominguline tegevus pakub: rõõm iga inimese omailma leidmisest kunstilises väljenduses. Grupi liikmete erinev vanus ja ettevalmistus on viljakas pinnas mõttevahetusteks. Jagatakse teadmisi ja õpitakse üksteiselt. Head on kõik motiivid ja meetodid, mis kingivad tegijaile rõõmu ja lasevad nautida loomingulist eneseteostust, olgu siis kaalutletult või tundehetkest ajendatult. Mõnikord võib üks looduselamus, graatsiline joon või pintslitõmme, huvitav värvilaik, olla terve teekonna alguseks...
Tervitame sõbralikult ka uusi huvilisi, olete oodatud!

Kunstistuudio juhendaja Illu Erma

Joonistused "Metsavaim"

Õpetaja Kadri Viiresel oli 6. klassi ühiskonnaõpetuses teema "Usundid. Usundid Eestis ja maailmas".
Seoses sellega valmisid kunstiõpetusega (õpetaja Ingrid Soosaar) lõimudes 6.a ja 6.b klassi õpilastel joonistused Metsavanast, kes on mütoloogiline tegelane Eesti loodususundis. Igaüks joonistas nagu oskas.
Metsavana ehk metsataat ehk metsaisa on eesti loodususundis vanamehe kujul esinev metshaldjas, metsa peremees.

Metsavana kujutatakse sageli suure kehaehitusega pika vana mehena, kelle silmad on elutarkust täis. Tal on pikk habe ja kasetohust kübar. Ta mõistab nalja ja vahel mängib metsas ekslejatele ka vingerpussi. Metsavana oskab loomade ja lindude keelt. Tal on metsas võim kõige üle. Tema on otsustajaks, kas marjuline leiab metsast palju marju ja seeni ning kas jahimehi ootab hea saak. Metsahaldjas võib halva käitumise korral inimese metsa ära eksitada, või austusega metsa suhtumise puhul eksiteelt päästa. Mees hoiab silma peal sellel, et looduses liikujad metsale liiga ei teeks ning hoiab kõike tasakaalus. Halvad inimesed ei jää karistamata ning head ei jää tänuta.

Osalesime virtuaalnäitusel "Talv"

Sellel õppeaastal toimub Eesti Tööõpetajate Seltsi eestvedamisel juba üheksandat korda virtuaalne käsitöönäitus. Selle aasta teema oli „Talv“. Näituse eesmärgiks on kokku koguda erinevates tehnikates ja materjalidest valmistatud talvega seotud õpilastööd ja need internetikeskkonnas näitusena üles seada.

Näitust saab vaadata sellelt lingilt http://virtuaalnaitus.ee/2020/ui/

Meie koolist osalevad näitusel järgmised tööd:

* 1.a klassi ühistöö „Lumememmed“ ja „Mütsid“

* 2.a klass Kristjan „Linnuke“

* 3.c klass Lucas „Jõuluvana“

* 4.c klass Mirko „Seinapilt“

* 6.c klass Kill ja Artur „Kingikorvid“

* 7.a klass Ranno „Pinal“

Õpilasi juhendas õpetaja Kristel Kaiv.

Täna, 12. mail on rahvusvaheline õdede päev. See on päev, mil pööratakse tähelepanu õdedele, kes teevad suurt tööd Eesti rahva tervise heaks.

Meie koolis töötab juba pikki aastaid väga tore ja armas õde Tatjana Krõssova. Lapsed leiavad sageli tee tema juurde, alati ei ole põhjuseks muhk või kriimustus. Tihti käivad lapsed lihtsalt vestlemas, saamaks lohutust ja tuge. Tatjana on toeks ka õpetajatele, kes saavad temalt nõu ja abi oma tervise eest hoolitsemisel.

Aitäh, et muudad meie koolipere tervemaks, paremaks ja rõõmsamaks!
Meil on hea meel, et 2020 aasta on kuulutatud õdede ja ämmaemandate aastaks!

Suur tänu Sulle kallis Tanja. Head õdede päeva!

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=XMGt_toH-Sg&feature=emb_logo

Ülesanne 8. klassidele: tööstusrevolutsioon vabaturumajandus ja tootmine

Lõimitud on ajalugu, kunst, jätkusuutlik elulaad ja majandusõpe.

Õpilased uurisid oma kodus olevate esemete ja toiduainete etikettidelt, kleebistelt ja siltidelt, mis riigis need kaubad on toodetud.

Seejärel panid kirja iga nelja ülesandes antud kaubagrupi juurde eseme päritolumaa.

Eesmärk oli tutvustada kapitalistlikku globaalset majandusmudelit, kus kaupu toodetakse odava tööjõuga riikides ja siis veetakse lennukite-laevadega üle maailma tagasi rikastesse riikidesse. Koroonakriisi ajal aga tekkisid senises edukas tootmisahelas tõrked. Kaubad, nagu kaitsevahendid muutusid defitsiidiks ja paljud kaubad ei leidnud poodide sulgemise tõttu enam ostjaid.

Tööd olid eriilmelised ja lennukad, autorid:
Artur Erich, Daniel, Erki-Arti, Rasmus, Kenned, Henry, Karl Artur, Susanna, Sven ja Alex

Õpetaja Sigrid Saarep

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Südamenädal 2020 - reede
Südamenädal 2020 - neljapäev

Location

Category

Telephone

Address


Ristiku 69
Tallinn
10317

Opening Hours

Monday 08:00 - 18:00
Tuesday 08:00 - 18:00
Wednesday 08:00 - 18:00
Thursday 08:00 - 18:00
Friday 08:00 - 18:00
Other Schools in Tallinn (show all)
Walthein Kiirkaater Walthein Kiirkaater
Narva Mnt 7d
Tallinn, A KORPUS, IV KORRUS

OÜ Walthein Kiirkaater loodi väikelaevajuhtide ja teiste merendusalaste huvikoolituste läbiviimiseks, et anda oma panus meresõidu ohutumaks muutmiseks.

Droonide Mäng Droonide Mäng
Tallinn
Tallinn, 74012

Droonipilootide koolituskeskus

Студия ШИТЬЯ.Группы,Мастер-классы. Студия ШИТЬЯ.Группы,Мастер-классы.
Endla 4
Tallinn

Если вы мечтаете научиться шить,то эти курсы для вас!Ничто так не подчеркивает нашу индивидуальность, как вещи, созданные своими руками.

Hispaania klubi ja keeltekool La Tarara Hispaania klubi ja keeltekool La Tarara
Liivalaia 22
Tallinn, 10118

La Tarara OÜ on Hispaania klubi ja keeltekool Tallinnas, mille põhitegevuseks on hispaania keele õpetamine. Lisaks saab praktiseerida hispaania keele suulist kõnet vestlustundides ning Hispaania ja Ladina-Ameerika kultuuriga seotud eriüritustel.

Художественная студия Марии Реппо Художественная студия Марии Реппо
Randla 13
Tallinn

Расписание:понедельник(прикладное искусство)-18.00, вторник(скульптура)-18.00, четверг(живопись)-18.00, воскресенье(живопись, рисунок)-11.00,13.00,15.00

Infra Yoga School Infra Yoga School
Hobujaama 12 / Narva Mnt 9E
Tallinn

​Infra Yoga School is the first Yoga Alliance registred yoga schools in Estonia and we offer Vinyasa 200-hour teacher trainings in United States and Estonia. Additionally we have various events, workshops and continuing education trainings for teachers.

Tallinna Läänemere Gümnaasium Tallinna Läänemere Gümnaasium
Vormsi 3
Tallinn, 13913

Kool alustas tegevust 1. septembril 1989 Tallinna 65. Keskkoolina. Aastast 1999 kannab kool nime Tallinna Läänemere Gümnaasium.

Tallinna 1. Kutsekeskkool Tallinna 1. Kutsekeskkool
Karu Tn 16 (oli)
Tallinn

Karukooli laevajuhid

Plump Plump
Tallinn, 10614

PLUMP on Tallinna laste disaini- ja filmi erahuvikool,kuhu ootame õppijaid eelkooliealistest kuni täiskasvanuteni! Kõik on lahkesti oodatud!

Детская Деловая Школа Детская Деловая Школа
Aia 12
Tallinn, 10111

ДДШ – ДАЕТ ДЕТЯМ ШАНС!

Lasnamäe muusikakool Lasnamäe muusikakool
Punane 69
Tallinn, 13619

Muusikakool Tallinnas Lasnamäel

Услуги репетитора Услуги репетитора
Tatari 56
Tallinn, 10116

ettevalmistus kooliks, järeleaitamine algõppes

About   Contact   Privacy   Login C