Ristiku Põhikool

Ristiku Põhikool asub Põhja-Tallinna linnaosas ja võtab vastu Tallinna linna õpilasi. Õppe- ja kasvatustöö lähtub Põhikooli riikliku õppekava nõuetest.

Ristiku Põhikool asub Põhja-Tallinna linnaosas ja võtab vastu Tallinna linna õpilasi. Õppe- ja kasvatustöö lähtub Põhikooli riikliku õppekava nõuetest. Õpilased asuvad õppima Ristiku Põhikoolis koolivälise meeskonna soovitusel ja lapsevanema otsuse alusel. 2018/2019. õppeaastal on avatud 1.-9. klassini tõhustatud tuge ja erituge vajavatele õpilastele (õpiraskusega õpilaste klassid, väikeklassid). Kooli meeskonna ülesandeks on toetada õpilase arengut lõimitud õpitegevuste kaudu ning kujundada väärtushoiakud ja käitumisnormid. Sõbralik ja turvaline koolikeskkond loob eeldused laste toimetulekuks hariduse omandamisel ning annab võimaluse valida oma huvide ja võimete kohast õpiteed edaspidises elus kutseharidusasutuses, gümnaasiumis või asuda tööle mõnel sobival erialal. Ristiku Põhikooli pedagoogidel on pikaajaline kogemus õpilase individuaalsete õpivajaduste väljaselgitamisel, valides sobivad õppemeetodid iga õppija vajadusi arvestades. Piirkonna elanike arvu kasv on lähiümbruse koolide 1. klassid viinud ülekomplekteerimiseni, seepärast oleme otsustanud avada 2019/2020. õppeaastal esimese tavaklassi Tallinnas elavatele lastele. Avatavas 1. klassis pakume koostööd toetavat kuni 20 õpilasega klassiruumi, elulist projektõpet, programmeerimise õpet, õppijat toetavat hindamist ja kõige tähtsamat koostööd lastevanematega.

Mission: haridus

Operating as usual

tallinn.ee

Kokkuvõte õiglase kaubanduse kuust koos uuringu vastuste analüüsiga > Ristiku Põhikool > Tallinn

tallinn.ee 27. oktoobril toimus Ristiku koolis õiglase kaubanduse kuu kokkuvõttev päev. Eelnevalt võtsime kokku õiglase kaubanduse põhimõtteid, kuulati aktiivselt Power Point esitlust.

tallinn.ee

Jõulusoovid > Ristiku Põhikool > Tallinn

Häid jõule soovivad 1.a, 2.a, 4.a ja 4.c klassi õpilased koos õpetaja Eve Reisaluga.

tallinn.ee

tallinn.ee

Jõulud jõudvad, jõulud jõudvad…. > Ristiku Põhikool > Tallinn

Häid saabuvaid pühi!

tallinn.ee Vaid loetud päevad ja pühad on käes. Soovime kõigile rahulikke pühi! 3. ja 4.c klassi õpilased tegid kunstitunnis koos õpetaja Marin Nooniga jõuluteemalisi lühifilme.

Ristiku Põhikool osales koostööprojektis „Koolilt lasteaiale“

Tallinnas viiakse igal aastal läbi koostööprojekt „Koolilt lasteaiale“, mille käigus valmistavad õpilased lasteaedadele arendavaid mänguasju või muid esemeid. Tänavune kingitus oli – AVASTUSÕPPE TUNNETUSKAST.

Ristiku Põhikoolist osalesid projektis 7.-9. klassi õpilased. Detsembri alguses andsid meie kooli õpilased Kolde Lasteaiale üle tööõpetuse tundides valmistatud avastusõppe tunnetuskasti. Õpilasi juhendasid Jürgo Nooni, Kristel Kaiv, Tanel Erik Tikk ja Gerli Hollas.

Aasta linnu tuttpüti digijoonistusvõistlus

Eesti Ornitoloogiaühingu ning Haridus- ja Noorteameti korraldatud aasta linnu joonistusvõistlusele olid digikultuuriaasta puhul oodatud digijoonistused. Hindamisele pääses kokku 958 tööd erinevatest paikadest üle Eesti.
Iga osaleja sai võistlusele esitada kuni kaks arvuti või teise digiseadme abil joonistatud pilti. Meie koolist osalesid võistlusel Remi (8.a), Markuse (8.a) ja Laura (8.b) tööd. Õpilasi juhendas õpetaja Kristel Kaiv. Kahjuks meie õpilaste tööd sellel korral väljavalituks ei osutunud.
Võitjate nimed ja parimad tööd on üleval aasta linnu lehel: https://eoy.ee/tuttpytt/uudised/selgusid-aasta-linnu-tuttpueti-parimad-digijoonistajad.

Meie laste tööd ehivad jõulukaarte

Novembris joonistasid meie lapsed talve- ja jõulupilte Põhja-Tallinna Valitsuse palvel. Nimelt soovis Põhja-Tallinna Valitsus laste joonistuste hulgast valida välja oma selleaastase jõulukaardi, millega koostööpartnereid rõõmustada.

Kui hulk kauneid pilte valmis sai, tegime oma majas väikese näitus-konkursi ja selgitasime välja kaks kõige meeldivamat pilti, millest valmisid meie kooli selleaastased jõulukaardid. Soovime õnne Ralf Sörenile (2.b) ja Meriliisile (5.a), kelle joonistustest valmisid sel aastal meie kooli jõulukaardid. Ülejäänud kaunid tööd saatsime Põhja-Tallinna Valitsusele.

Põhja-Tallinna Valitsuses toimus omakorda näitus-konkurss, kus lisaks meie laste joonistustele oli ka Heleni Kooli laste tööd. Sealne žürii valis välja 1.a klassi tüdruku Cassandra töö, millest valmivad linnaosas 2020. aasta jõulukaardid.

Põhja-Tallinna Valitsuses käisid joonistusi vaatamas ka Kalamaja muuseumi töötajad, kellel tekkis soov kaunistada valminud töödest ajutine ehitusaed, mis ümbritseb hetkel muuseumit. Lisaks jäi neile silma 1.a klassi tüdruku Maria Johanna töö, millest nad valmistavad postkaardid, mis lähevad Kalamaja muuseumi Kotzebue 16 asuvale jõulukalendrile ühe luugi taha kasti sisse inimestele kaasavõtmiseks, et nad saaksid oma lähedastele kaarti saata.

Oleme rõõmsad, et nii mitmed meie laste joonistused jõuavad sel talvel jõulukaartide peale.

Täname kunstiõpetajaid Sirli Pillenbergi, Ingrid Soosaart, Ege Raudseppa, Marin Noonit, Gerli Hollast ja Kristel Kaivi õpilaste eduka juhendamise eest!

1.c klass Vabaõhumuuseumis

1.c klass koos vanematega oli Vabaõhumuuseumis. Saanisõit viis lapsed Pulga tallu. Pulga talu rehetoas mängiti vanu jõulumänge. Kuie külakooli koolipreili luges lastele jõuluevangeeliumi. Päkapikk tõi lastele jõulupakid.

Õppetöö korraldus alates 14. detsembrist

Vabariigi Valitsuse korraldusega suletakse koolid alates

14. detsembrist 2020 kuni 31. detsembrini 2020.

Ristiku Põhikooli kõik õpilased lähevad üle distantsõppele 14.-18. detsember. Jõuluvaheaeg kestab 21.12.2020-10.01.2021.

Õppekorraldus 14. detsember - 18. detsember 2020

Igal koolipäeval toimuvad tavalise tunniplaani järgi 2., 3. ja 4. tund videotundidena.

Koolipäev algab 9.40 ja lõpeb hiljemalt 12.25.

Kogu õppetööd puudutav info edastatakse eKooli koduste tööde kaudu.

Soovi korral saavad õpilased koolist toidupaki, mis väljastatakse kindlal kuupäeval (kuupäeva edastab klassijuhataja järgmisel nädalal). Toidupaki soovist anda teada klassijuhatajale hiljemalt reedeks, 11.12 kell 13.00!

Õpilastele ja lapsevanematele on kättesaadavad koolipsühholoog, sotsiaalpedagoogid ja kunstiterapeut. Kohtumise lepib õpilane/lapsevanem kokku telefoni või e-kirja teel.

Neljal õpetajal täitus 100 päeva klassijuhatajana!

9. detsembril jõudsid meie kooli neli õpetajat- Annely Raudsepp, Eve Palo, Sirli Pillenberg ja Heli Helenurm märgilise verstapostini. Neil täitus 100 päeva käesolevast kooliaastast klassijuhataja ametis. Klassijuhataja teema-aasta raames tunnustas Tallinna Haridusamet neid kõiki uhiuue klassijuhataja käsiraamatuga, mille eesmärk on kutsuda lugejat mõtlema väärtusdilemmade ja -valikute üle, millega iga klassijuhataja, aineõpetaja või koolijuht oma töös kokku puutub.
Kogu koolipere õnnitleb Annelyt, Eve, Sirlit ja Heli ning soovib neile palju jaksu ja kordaminekuid klassijuhataja töös!

Ootame jõule – virtuaalne pildisein

Hea õpilane ja õpetaja! Pühademeeleolu tuleb iga päevaga lähemale ja jõuludeks ettevalmistamine hakkab hoogu võtma.

Kindlasti teevad paljud teist kodus piparkooke, ehivad kodu, valmistavad jõulukaunistusi või jõulukaarte. Palun jaga oma tegemisi ka teistega. Pildista ja lae teistele vaatamiseks üles oma pere toimetamised jõulude eel. Kui soovid võid juurde kirjutada oma nime ja väikese kirjelduse pildi kohta.

Virtuaalne pildisein on üleval: https://padlet.com/huvijuht5/jouleoodates

Rahulikku jõuluootust!

Meie õpilane aitas Mähe Vaba Aja Keskusesse rajada virtuaalreaalsus tuba

Novembris tutvustasid 9. klassi õpilased oma loovtöid, mis valmisid juba 2019/2020 õppeaastal. Üheks loovtöö teemaks oli „Virtuaalreaalsus toa projekt ja teostus Mähe Vaba Aja Keskuse näitel“, mille autoriks oli Angeelika.

Loovtöö tutvustuse käigus saime teada, et Angeelika oli meeskonnaliige grupis, kes taotles noorte omaalgatuslike ideede projektifondist “Nopi Üles” toetust, et rajada Mähe Vaba Aja Keskusesse virtuaalreaalsus tuba.

Suvel 2019 osales neiu Mähe Vaba Aja Keskuse (VAK) poolt korraldatud projektilaagris “Elu Labor”, mille eesmärk oli pakkuda erinevate taustadega noortele eneseteostust, sotsialiseerumist ja julgust ise tegutseda. Laagri üks ülesannetest oli välja mõelda idee, mis kogukonna noortele Mähe Vaba Aja Keskuses rõõmu, eneseteostust ja põnevust pakuks. Nad külastasid virtuaalreaalsus tuba Pirital, kuid kuna see on tasuline, siis tekkis idee luua Mähe VAK virtuaalreaalsus tuba, mida noored saaksid tasuta avatud noorsootöö põhimõttel kasutada.

Mõtte elluviimiseks küsiti raha noorte omaalgatuslike ideede projektifondist „Nopi Üles“. “Nopi Üles” on mõeldud 7-26 aastastele noortele kogukondlike ideede elluviimise teostamiseks. Toetuse saamiseks tuleb täita tingimused ja nende olemasolul on idee rahastamiseks fondil välja anda maksimaalselt 1800.- eurot. Tingimusteks olid: idee ja teostusplaani kirjeldus, skype vestlused rahastajatega, ideest tuli luua foto või video ja see pidi rahastaja Facebooki lehel koguma minimaalselt 200 meeldimist, kui vahendid olid ostetud ja idee teostatud, tuli luua 3 üritust.

Virtuaalreaalsus toa loomise meeskonnas oli koos Angeelikaga kolm liiget, kes rääkisid läbi rahastajatega, tegid video, kogusid kokku üle 200 meeldimise, tegid nimekirja vajaminevatest asjadest, allkirjastasid lepingu, said toetuse, lõid virtuaalreaalsus toa ja korraldasid kolm üritust.

Mähe Vaba Aja Keskuse noorsootöötaja esitas Angeelika ja tema meeskonna idee nominentideks noorsootöö tunnustuskonkursile “Suured teod 2019” kategoorias “Tallinna noorte suured teod 2019”, millega kaasnes pidulik üritus.

Meil on väga hea meel, et meie koolis õpib ettevõtlik noor neiu, kes on andnud oma panuse kogukonna noorte elu huvitavamaks muutmisel.

Aitäh Sulle Angeelika!

5.a klassile toimus joogatund

30. novembri toimus 5.a klassis külalistund läbi projekti "Tagasi kooli". Tundi tuli andma joogaõpetaja Reet Remmel. Joogaõpetaja õpetas meile, miks mõnda harjutust ehk assanat kutsutakse looma nime järgi. Me proovisime mäe, kobra, allavaatava koera asendit ja lõpuks lõdvestasime oma keha pikali matil. Mõni laps jäi siis peaaegu magama ja leidis, et see oli nii hea rahulik tund. Mõnele lapsele aga see pikutamine ei meeldinud. Eks jooga tahab harjutamist! Aga rõõmsad olid uue kogemuse üle kõik.

Autodesse uppuv maailm

Osalesime Mini Negavatt konkursil

3.a klass osales konkursil Mini Negavatt 2020. Mini Negavatt on I-VI klassi koolinoortele mõeldud keskkonnateemaline videokonkurss, kuhu oodatakse kuni 2-minutilisi klippe, mis pakuvad lahendusi erinevatele keskkonnaalastele probleemidele. Mini Negavatt 2020 peateemaks oli "Autodesse uppuv maakera". 3.a klassil valmis konkursile õpetaja Eve Reisalu juhendamisel 2 animatsiooni. Konkursile saabus tänavu kokku 73 videot!
3.a klassi animatsioonid
https://www.youtube.com/watch?v=lQkd0bW7WUU
https://www.youtube.com/watch?v=pz-CHLd8Ya4

Video valmis Mini Negavati konkursi jaoks

tallinn.ee

Selgusid kooli sünnipäevaviktoriini võitjad! Vaata ka viktoriini õigeid vastused. > Ristiku Põhikool > Tallinn

Selgusid kooli sünnipäevaviktoriini võitjad!

Novembri viimasel nädalal said kõik 4.-9. klassi õpilased osaleda kooli sünnipäevale pühendatud veebiviktoriinil.

Õigeid vastuseid ja loosiauhindade võitjaid vaata kooli kodulehelt: https://www.tallinn.ee/est/ristiku/Uudis-Selgusid-kooli-sunnipaevaviktoriini-voitjad-Vaata-ka-viktoriini-oigeid-vastused.?filter_otsing_uudis_rubriik_id=358

tallinn.ee

NB! NÄITUSE AEG PIKENES KUNI 14. JAANUARINI.

Olete oodatud külastama Ristiku Põhikooli
ÕPILASTÖÖDE NÄITUST!
Näitus on avatud 14. jaanuarini Kullo Lastegaleriis, Kuninga tn 6, E-R 10:00 – 18:00

Näitusel eksponeeritud tööd on valminud 2019/2020. õppeaastal õpetajate Ege Raudsepa, Ingrid Soosaare ja Sirli Pillenbergi juhendmisel

7. klassid osalesid Loodusmuuseumi tunnis "Sood"

7.c klass külastas Loodusmuuseumi 12. novembril ja 7.a klass 24. novembril

Tunnis tutvuti Eesti soode iseloomulike tunnustega ja saadi ülevaade loomastikust ja taimestikust ning nende omavahelistest seostest.

Vaatasime ka hetkel avatud näitust " Hirmus armas nahkhiir" ja saime osa nahkhiirte salapärasest elust.

Suur tänu lahkele Loodusmuuseumi perele ja KIKi programmile, mille toel saime tundides osaleda.

Kaheksandad klassid Lennusadamas

25. novembril matkasime kooli juurest Lennusadamasse, et tutvuda näitusega „Tundmatu ookean“ ja „Läänemeri maailmameres“.

Saime teada, et ookeanide põhjast on läbi uuritud ainult umbes 15% ja kuigi tänapäeval kasutatakse sonareid ja droone (jah, ka droonidega saab määrata mere sügavust), siis on täieliku merepõhja kaardistamiseni veel väga pikk tee minna. Giid ütles, et Marsi ja Kuu pinnad on paremini uuritud kui ookeani põhi.

Saime ise läbida ookeani erinevad sügavusastmed ja tutvuda nii planktoni kui ka süvavee elukatega.

Läänemere kohta saime teada, et miljoneid aastaid tagasi kukkus Paldiski lähedal merre hiiglaslik asteroid. Tema jälgi pidi veel merepõhjas näha olema ja sealt pärit sulakivimeid leitakse veel praegugi. Sel ajal asus Eesti ise hoopis lõunapoolkeral.

Saime teada ja katsetasime ise läbi, kuidas olla merebioloog, merefüüsik, merearheoloog.

Väga huvitav näitus. Soovitame kõigile.

Kaheksandikud

Tähistasime kodanikupäeva!

26. novembril kogunesid 7.-9. klassi õpilased aulasse, et tähistada kodanikupäeva. Võttes arvesse kehtivaid piiranguid, olid kõik pealvaatajad maskidega ning istuti klasside kaupa.
Kodanikupäeva puhul on meil sageli käinud külalised, kes on avaliku elu tegelased ja tuntud kodanikud. Sel aastal oli meil hea meel võõrustada bändi Svjata Vatra eestvedajat Ruslan Trochynskyi´t. Ruslan on Ukraina juurtega eestlane. Ta jutustas õpilastele loo, kuidas sai temast eestlane ja kuidas ta tundis, et siin on tema kodu. Ta rääkis sellest, kuidas ta õppis ära Eesti keele, võttis omaks siinse elukorralduse ja sellest, et tänaseks päevaks on temast saanud Eesti kodanik. Oma südames kannab ta alati Ukrainat ja peab oluliseks rääkida sealsest elust ja kultuurist. Vestluse vahele mängis ta lugusid tromboonil ning laulis ukraina keeles.
Oli väga südamlik ja meeldiv kohtumine!

Hea Ristiku koolimaja vilistlane!

Tänaseks oleme jõudnud 47. sünnipäevani ja pole kaugel aeg, mil Ristiku tänava koolil täitub poolsada tegutsemisaastat. Selle aja jooksul on koolihoones tegutsenud erinevate nimedega koole ja siit on teele läinud palju vilistlasi.

Otsime Ristiku koolimajas õppinuid, kes on nõus avaldama oma meenutusi õpingute ajast alates 1973. aastast. Soovime meenutused koguda kokku 50. sünnipäeva kogumikku.

Kui Sul meenub mõni tore seik kooliajast, hetk õpingute päevilt, naljas juhtum tunnis või südamlik lugu õpetajaga, siis kirjuta palun see aadressile [email protected]. Kui Sul on lisada ka mõni pilt kooliajast, siis palun saada see samale aadressile.

Täname meenutuste eest!

8a ja VILISTLASTE SÜNNIPÄEVATERVITUS KOOLILE

Meie kool saab sel aastal 47 aastaseks. Kahjuks ei saa sel aastal korraldada ei suurt pidu ega vilistlaste kokkutulekut.

8a klassi kirjanduse tunnis tekkis sünnipäevast ja kooli ajaloost kõneldes küsimusi, et kuidas meie koolis õpiti 10 aastat tagasi, kes olid lemmikõpetajad ja mida sööklas süüa anti. Praeguste õpilaste jaoks on 10 aastat tagasi väga kauge minevik, aga on ju neid, kes seda aega väga hästi mäletavad.

Koostasimegi tunnis rühmatööna neli küsimustikku ja saatsime need oma kooli vilistlastele. Saime teada palju põnevat, mille üle saame tundides arutleda ja võib-olla peame mõne vilistlase kooligi kutsuma oma põnevast koolielust ja kooliaegsete unistuste täitumisest rääkima.

Uurisime mida nad soovitaksid praegustele õppuritele.

Siim: “Kindlasti õppige keeli, nautige seda aega, mis teil praegu on. See kool on väga kõrgel tasemel. Praegu ei pruugi te seda mõista, kuid küll see aeg tuleb.”

Reelika: “Omast kogemusest ütlen, et kindlasti tuleb kasuks tublilt õppida. Head hinded tulevad vaid kasuks ning endal ka ju parem tunne.”

Egert: “Ärge tehke selliseid lollusi nagu meie tegime, unistage suurelt ning ärge laske pead norgu, kui keegi üritab teie unistustele vett peale tõmmata.”

Ilona: “Rohkem kannatust, austust õpetajate vastu. Ja naudi seda kooli aega!”

Küsisime oma eelkäijatelt ka mida nad soovivad oma koolile sünnipäevaks.

Siim: “Palju õnne koolile ning jaksu lapsi edasi koolitada. Mina võtsin koolist kaasa vaid head emotsioonid ja tugeva aluspinna hariduse edasiseks omandamiseks. Ma ei ole seda kooli unustanud, ega unusta ka. See kool teie õpetajatega teeb tänuväärset tööd, et just teie kui õpilased saaksite peale põhihariduse omandamist edasi minna järgmistesse koolidesse.”

Reelika: “Jõudu, jaksu ja kannatust ka edaspidisteks aastateks.

Jään mäletama alati heade sõnadega. Tervitan kõiki õpetajaid, eriti klassijuhataja Mari Tammurit, Ave Loigut ja Ülle Välit.”

Egert: “Pikka iga!”

Ilona: “Ristiku põhikooli ajad olid mu koolielu parimad. Sellest on parimad mälestused. Aitäh kõikidele õpetajatele, kes panustasid minu tarkusesse! Aitäh, Ristiku Põhikool, et muutsid mind halvast tüdrukust targaks tüdrukuks.”

Loodame oma eelkäijatega kunagi ka päriselus kohtuda!

Palju õnne, Ristiku Põhikool, nii praeguste kui ka tulevaste vilistlaste poolt!

Sinu 8a ja õpetaja Mari Tammur

Meie koolis töötab üks Tallinna parimaid klassijuhatajaid!

2020/2021. õppeaasta on Tallinnas kuulutatud klassijuhataja teema-aastaks, et tõsta senisest rohkem esile klassijuhataja ametit ning väärtustada tema rolli iga õppija arengu toetajana.
Tallinna Haridusamet on kutsunud ellu tunnustuskonkursi, mille raames oodatakse kõiki koole valima endi hulgast iga kuu silmapaistvaim klassijuhataja ning koolide parimate hulgast valib omakorda parima välja komisjon, kuhu kuuluvad Tallinna Haridusameti, Tallinna Koolijuhtide Ühenduse, õppealajuhatajate, Tallinna aasta klassijuhataja 2020 laureaatide ja koostööpartnerite esindajad.
Kuna kandidaate esitati palju ja kuu klassijuhataja valimise komisjoni liikmete häälteenamusega tõusid esile võrdsed kandidaadid, siis otsustas komisjon kuulutada oktoobrikuus välja kaks laureaati. Üheks neist oli meie kooli 9.c klassi klassijuhataja Anu Orastu.
Õpetaja Anu Orastu on professionaal, kes oma tõekspidamiste, eeskuju ja tegevusega suunab kogu klassikollektiivi käekäiku. Ta on sulandanud klassi ühtseks kollektiiviks, arvestades kõigi oma õpilaste erisusi. Põhikooli lõpuks on tema õpilased kasvanud isiksusteks, kellel on oma arvamis, millel on kaalu. Anu Orastu olulisim põhimõte on naeratada ning hoida positiivset meeleolu. Ta peab oluliseks inimlikku kontakti – kuulata, püüda mõista ja huvi tunda ning öelda midagi ilusat.
Anu on öelnud: „Kui alustan uue klassiga, siis varun teadlikult lisaaega, et luua kontakt nii õpilaste kui vanematega. Lastevanemate kaasamine HEV õpilaste puhul on hädavajalik, et tekiks ühine arusaam, mida saab teha kool ja mida kodu, et õppetöö laabuks parimal võimalikul viisil. Õpetan õpilastele konfliktide lahendamise oskusi, et kõik osapooled tunneksid, et neid on ära kuulatud ja õpilased pakuksid ise välja lahenduse, kuidas saaks teha teisiti. Minu mobiili number on nii õpilastel kui vanematel, sest olen veendunud, et parem on probleem lahendada kasvõi õhtul kell 22:00, kui lasta lapsel ärevuses või halvas enesetundes olla. HEV lapsed vajavad personaalset lähenemist.” Samas on Anu Orastu suurepäraselt kursis nii digiõppe võimaluste ja vahenditega kui ka põnevate robootikavidinatega. Tema avatus ja avar maailmahuvi nakatab ka õpilasi. Ülimalt pühendunud ning nõudlik iseenda vastu, ootab ta ka kolleegidelt maksimaalset. Öeldakse, et „tema kõrval ei saa olla pealiskaudne või laisk“.
Tunnustusettepaneku tegijateks oli koolikollektiiv koos lapsevanematega.

Õnnitleme Anu väärika tiitli üle ja oleme tema üle uhked!

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Südamenädal 2020 - reede
Südamenädal 2020 - neljapäev

Location

Telephone

Address


Ristiku 69
Tallinn
10317

Opening Hours

Monday 08:00 - 18:00
Tuesday 08:00 - 18:00
Wednesday 08:00 - 18:00
Thursday 08:00 - 18:00
Friday 08:00 - 18:00
Other Middle Schools in Tallinn (show all)
Tallinna Mahtra Põhikool Tallinna Mahtra Põhikool
Mahtra 60
Tallinn, 13812

Tallinna Mahtra Põhikool on üldhariduslik munitsipaalkool ning asub aadressil: Mahtra 60, Tallinn 13812, Eesti Vabariik.

Karjamaa Põhikool Karjamaa Põhikool
Karjamaa 1
Tallinn, 10416

www.karjamaa.ee

Tallinna Rahumäe Põhikool Tallinna Rahumäe Põhikool
Vabaduse Pst 50
Tallinn, 11615

Tallinna Rahumäe Põhikooli ametlik leht, kus saab informatsiooni koolis toimuvatest üritustest. Registreeri end kodulehel kasutajaks - siis näed ka sündmuste pilte!

Tallinna Tõnismäe Reaalkool Tallinna Tõnismäe Reaalkool
Pärnu Mnt. 50
Tallinn, 10119

Адрес: Пярну мнт. 50, Таллинн, Эстония

Loova tuleviku kool Loova tuleviku kool
Karjamaa 18
Tallinn

Koolirõõmu maaletooja! Erakool keskendub tulevikuoskuste ja õnneliku inimese oskuste arendamisele lisaks põhikooli riiklikule õppekavale. Väiksed klassid ja põnev õppetöö.

Avatud Kool Avatud Kool
Aru 10
Tallinn, 10317

Uuenduslik põhikool Põhja-Tallinnas, kus iga laps saab areneda targaks ja tasakaalus isiksuseks ning meie ühiskond muutuda seeläbi avatumaks ja tugevamaks.

Tallinna Kunstigümnaasium Tallinna Kunstigümnaasium
Kopli 102A
Tallinn, 11711

Tallinna Kunstigümnaasium asub Põhja-Tallinna kiiresti arenevas piirkonnas. Kooli põhiväärtused on avatus, koostöö ja loovus. Vaata rohkem infot kodulehelt www.koplikool.ee

International School of Estonia International School of Estonia
Juhkentali 18
Tallinn, 10132

An IB World School, authorised in PYP, MYP, DP and accredited by NEASC (www.neasc.org) and Council of International Schools (www.cis.org)

Tallinna Pääsküla Kool Tallinna Pääsküla Kool
Vikerkaare 10/Põllu 109
Tallinn, 10921

Kõigi Pääsküla Gümnaasiumi või omaaegse 61. keskkooli lõpetanute ja praeguste õpilaste kogukond. "On oma kooli tunne see..."

Tallinna Mustamäe Gümnaasium Tallinna Mustamäe Gümnaasium
Keskuse 18
Tallinn, 12911

Samm-sammult täiuslikkuse poole!

Tallinna 53. Keskkool Tallinna 53. Keskkool
J. Sütiste Tee 42
Tallinn, 13420

Tallinna Kivimäe Põhikool Tallinna Kivimäe Põhikool
Leegi 14
Tallinn, 10914

Kivimäe kool- traditsioonidele tuginev, head põhiharidust pakkuv, sõbraliku keskkonnaga kodulähedane kool.

About   Contact   Privacy   FAQ   Login C