Addenda koolitused

Külasta meie kodulehte:
www.addenda.ee Addenda OÜ peamiseks tegevuseks on:
Täienduskoolituste korraldamine
Konverentside korraldamine
Õppe-ja konverentsreiside korraldamine
Info- ja konsultatsiooniteenused
Juriidiline nõustamine
Psühholoogiline nõustamine
Ärinõustamine
Projektide kirjutamine ja läbiviimine

24/08/2021

31. augustil kell 10.00 ootame Teid osalema veebiseminaril, kus anname juhiseid riskianalüüsi koostamiseks ja uuendamiseks. Jagame praktilisi näpunäiteid, kuidas tuvastada ja hinnata ohutegureid ning määrata riskitaset ja võimalikke ennetustegevusi. Loomulikult räägime vaktsineerimisest, räägime kaugtöö riskide hindamisest kodukontoris ja käsitleme ka riskianalüüsi lisamist TEISi ehk Tööelu Infosüsteemi. Tööandjad peavad 1. septembriks 2021 esitama Tööinspektsioonile digitaalselt oma töökeskkonna riskianalüüsi.

Vastame enamlevinud küsimustele:
• Millised on tööandja kohustused bioloogilise ohuteguri osas koroonaviiruse kontekstis ja milliseid võimalusi töötajate kaitseks annab riskianalüüsi koostamine?
• Millistel juhtudel võib riskianalüüs anda aluse töötajate vaktsineerimisele?
• Millised on tegevuskava soovituslikud elemendid?

Lisainfo ja registreerimine meie kodulehelt https://addenda.ee/koroonaviirus-riskianalyys

31. augustil kell 10.00 ootame Teid osalema veebiseminaril, kus anname juhiseid riskianalüüsi koostamiseks ja uuendamiseks. Jagame praktilisi näpunäiteid, kuidas tuvastada ja hinnata ohutegureid ning määrata riskitaset ja võimalikke ennetustegevusi. Loomulikult räägime vaktsineerimisest, räägime kaugtöö riskide hindamisest kodukontoris ja käsitleme ka riskianalüüsi lisamist TEISi ehk Tööelu Infosüsteemi. Tööandjad peavad 1. septembriks 2021 esitama Tööinspektsioonile digitaalselt oma töökeskkonna riskianalüüsi.

Vastame enamlevinud küsimustele:
• Millised on tööandja kohustused bioloogilise ohuteguri osas koroonaviiruse kontekstis ja milliseid võimalusi töötajate kaitseks annab riskianalüüsi koostamine?
• Millistel juhtudel võib riskianalüüs anda aluse töötajate vaktsineerimisele?
• Millised on tegevuskava soovituslikud elemendid?

Lisainfo ja registreerimine meie kodulehelt https://addenda.ee/koroonaviirus-riskianalyys

13/04/2021

Ehituse praktikas on küllaltki sügavalt juurdunud põhilise ja lõpliku kasutusvalmiduse mõisted. Samas ei tulene neid termineid ühestki seadusest. Ehituse töövõtulepingute üldtingimustes (ETÜ 2013) siiski mõlemaid termineid käsitletakse ning nendega on seotud ka mõningad kohustused.
Siret Siilbeki uues blogipostituses vaatleme täpsemalt, mis on põhiline ja lõplik kasutusvalmidus ja mille poolest on need tähtsad: https://www.addenda.ee/siret-siilbek-etu-2013-kasutusvalmidused

Ehituse praktikas on küllaltki sügavalt juurdunud põhilise ja lõpliku kasutusvalmiduse mõisted. Samas ei tulene neid termineid ühestki seadusest. Ehituse töövõtulepingute üldtingimustes (ETÜ 2013) siiski mõlemaid termineid käsitletakse ning nendega on seotud ka mõningad kohustused.
Siret Siilbeki uues blogipostituses vaatleme täpsemalt, mis on põhiline ja lõplik kasutusvalmidus ja mille poolest on need tähtsad: https://www.addenda.ee/siret-siilbek-etu-2013-kasutusvalmidused

20/01/2021

Jätkame hoogsalt võlgade sissenõudmise koolitustega – juba sel neljapäeval, 21.jaanuaril, on tulemas veebiseminar viiviste ja leppetrahvi nõudmisest.

COVID-19 viiruse levik on lisaks kõigele muule paratamatult avaldanud mõju ka üldisele ettevõtete maksedistsipliinile. Arve tasumise tähtajad on pikenenud ning võlgnevuste sissenõudmine on muutunud paljudele ettevõtetele võrreldes varasemaga oluliselt keerulisemaks.

Juba sel neljapäeval toimub viiviseid ja leppetrahve käsitlev veebiseminar, lektoriks advokaadibüroo ALTERNA partner ja vandeadvokaat Annika Vait.

Koolituse sihtrühmaks on kõik ettevõtete töötajad ja esindajad, kes tegelevad arvete esitamise, võlgade haldamise või võlgade sissenõudmisega. Samuti, kes tegelevad nende protsesside juhtimisega või on vastutavad klientide maksedistsipliini või võlgade sissenõudmise tulemuslikkuse eest. Sealhulgas ettevõtete omanikud ja juhid, projektijuhid, juristid, raamatupidajad, kliendihaldurid, kontrollerid jt.

Veebiseminar toimub 21. jaanuaril 2021 kell 09.00.–10.30. koolitusettevõtte Addenda veebikeskkonnas. Osaleda saab mugavalt interneti vahendusel oma arvutis töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas.

Registreerimine veebiseminarile ja lisainfo on leitav meie hea koostööpartneri Addenda koduleheküljelt: https://www.addenda.ee/koige-olulisem-viiviste-ja-leppetrahvide-noudmisest-21-01-2021

Küsimuste korral saab ühendust võtta Annikaga e-posti teel [email protected] või telefonil +372 51 00 726.

Advokaadibüroo ALTERNA

www.alternalaw.ee

16/11/2020

Valitsus kehtestas koroonaviiruse leviku tõkestamiseks uued piirangud, mis hakkasid kehtima tänasest. Lugege rohkem uutest piirangutest Annika Vaiti uudisnupust: https://addenda.ee/valitsus-kehtestas-koroonaviiruse-leviku-tokestamiseks-uued-piirangud

10/11/2020

Koroonajuhtum töökohal – milliseid meetmeid ja tegevuskava kasutada? Kuidas viia läbi töökeskkonna riskianalüüs? Kuidas hinnata riske?
Sellest kõigest kuulete täpsemalt kui osalete 17. novembril 2020 kell 14.00–15.00 tööohutuse- ja töötervishoiu spetsialisti Jaanika Jelistratovi veebiseminaril!
Lisainfo ja registreerimine meie kodulehel: https://www.addenda.ee/koroonajuhtum-tookohal-millised-on-tooandja-kohustused-viiruse-leviku-tingimustes-17-11-2020

03/11/2020

Nakkushaigused töökohal: kes vastutab? Kes kannab kulud?

Neljapäeval, 12. novembril kell 14.00 ootame Teid osalema veebiseminaril, kus räägime tööandja ja töötaja õigustest ja kohustustest viirushaiguste leviku tingimustes:
• Kes vastutab haige töötaja eest?
• Millised on tööandja õigused ja kohustused viirushaiguste leviku peatamiseks?
• Millised on töötaja õigused ja kohustused viirushaiguste leviku peatamiseks?
• Mida teha, kui sinu ettevõttes/ asutuses on nakatunud töötaja?
• Kuidas teostada töö ümberkorraldusi juriidiliselt korrektselt kui töötajal tuvastatakse nakkushaigus?
• Kes kannab eneseisolatsiooni ja karantiini kulud?
• Kas kaugtöö korraldus on lihtsalt töötaja töötamine kodus või eeldab iseseisvaid kokkuleppeid?

Lisainfo ja registreerimine meie kodulehel https://addenda.ee/veebiseminar-tooleping-viirushaigused-ja-tooandja-kohustused-vastutus

29/09/2020

Juba järgmisel esmaspäeval, 5. oktoobril kell 10.00 – 11.00, toimub veebiseminar, kus töötervishoiu ja tööohutuse spetsialist Jaanika Jelistratov räägib täpsemalt, millised on töökeskkonna nõuetest tulenevad tööandja kohustused ja vastutus kodukontoris.
Registreerige veebiseminarile meie kodulehel: https://addenda.ee/tookeskkonna-nouetest-tulenevad-tooandja-kohustused-ja-vastutus-kodukontoris-05-10-2020

17/09/2020

Kuna pärast ehitusseadustiku jõustumist seadusest enam ehitisele garantiid ei tulene (jättes kõrvale tarbijale ehitatava eramuga seonduva nõuete esitamise lihtsustatud korra), siis on viimastel aastatel järjest aktuaalsemaks muutunud garantii küsimused. Ka garantiid käsitlevaid vaidlusi on praktikas märkimisväärselt rohkem.
ETÜ 2013 garantii regulatsioon kehtib siis, kui lepingus on kokku lepitud, et seda kohaldatakse. Kuna aga ETÜ 2013 sisaldab mitmeid garantiialaseid eriregulatsioone, siis tutvustab neid lähemalt Siret Siilbek värskes postituses https://addenda.ee/etu-2013-garantii

17/09/2020

Addenda koolitused's cover photo

16/09/2020

23. septembril kell 09.00 - 10.30 toimub veebiseminar, kus advokaadibüroo Kaarma & Kaldvee jurist Elena Lass selgitab, millised on tööandja kohustused ja riskid ning töötaja õigused seoses töölepingu lõppemisega koondamise alusel. Anname ülevaate ka muudest töölepingu lõppemise alustest ja nendega seotud põhiprobleemidest. Rohkem infot ja registreerimine veebiseminarile: https://addenda.ee/koondamised-ja-muud-toolepingu-loppemise-alused-23-09-2020

16/09/2020

Riigikohus selgitas 15.06.2020. a kohtuotsuses (tsiviilasi nr 2-18-7821) kollektiivlepingu kohaldumist.
Selgitustest täpsemalt saate lugeda Annika Vaiti värskest blogipostitusest: https://www.addenda.ee/riigikohtu-selgitused-kollektiivlepingu-kohaldumise-kohta

20/05/2020

Projekteerimisleping on oma olemuselt töövõtuleping, mille tulemiks on valmiv ehitusprojekt. Praktikas on aeg-ajalt probleeme tekitanud projekteerijate vastu esitatavate nõuete aegumine.
Juhul, kui ehitusprojekti mittevastavus põhjustab ehitise puuduse, siis tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 146 lg 2 kohaselt on lepingust tuleneva nõude aegumistähtaeg on viis aastat. Millisest tähtajast aga seda viieaastast tähtaega arvestada?
Lugege rohkem Siret Siilbeki uuest postitusest siit: https://addenda.ee/vandeadvokaat-siret-siilbek-projekteerija-vastu-esitatavate-nouete-aegumine

13/05/2020

Alates 11.05.2020. a saavad COVID-19 puhangust negatiivselt mõjutatud ettevõtjad taotleda EAS-st nn kriisitoetuseid.
Kellele on toetused mõeldud ning millised tingimused peavad olema täidetud toetuse taotlemiseks?
Lugege rohkem Annika Vaiti ja Kristena Paalmäe värskest blogi postitusest: https://addenda.ee/easilt-saab-taotleda-kriisikahjude-osalist-huvitamist

addenda.ee 28/04/2020

EMTA ja Töötukassa kriisiabi meetmed

Ootame Teid, 6. mail 2020 kell 9.00–11.30, osalema veebikonverentsil - EMTA ja Töötukassa kriisiabi meetmed!
Evelyn Liivamägi (EMTA, maksude osakonna juhataja) ja Jaanika Reilik-Bakhoff (Advokaadibüroo LMP advokaat) annavad ülevaate, milliseid maksusoodustusi pakub Eesti riik ettevõtjale eriolukorrast tingitud kahjude minimeerimiseks. Samuti anname ülevaate töösuhete õiguslikust regulatsioonist, kusjuures seekord vaatame ka tulevikku ning analüüsime, mis saab siis, kui Töötukassa töötasu hüvitist enam ei saa ning TLS § 37 enam ei kohaldu.
Rohkem infot ja registreerimine veebikonverentsile: https://www.addenda.ee/emta-ja-tootukassa-kriisiabi-meetmed

addenda.ee Veebikonverentsil anname ülevaate, milliseid maksusoodustusi pakub Eesti riik ettevõtjale eriolukorrast tingitud kahjude minimeerimiseks. Samuti räägime töösuhete õiguslikust regulatsioonist, kusjuures seekord vaatame ka tulevikku ning analüüsime, mis saab siis, kui Töötukassa töötasu h...

23/04/2020

Ootame Teid homme, 24. aprillil 2020 kell 10.00–11.30, osalema veebiseminaril, mille eesmärk anda ülevaade rendi- ja üürilepingute aktuaalprobleemidest, sealhulgas lepingu muutmisest, lepinguliste kohustuste rikkumise tagajärgedest ning lepingupoolte õiguskaitsevahenditest. Teid koolitab ja nõustab Advokaadibüroo LMP advokaat Kristina Viznovitš. Rohkem infot ja registreerimine veebiseminarile: https://addenda.ee/rendi-ja-yyrilepingute-muutmine-eriolukorras

23/04/2020

Addenda koolitused's cover photo

20/04/2020

Aprillis avanes võimalus Töötukassalt töötasu hüvitise taotlemiseks. Tegemist on Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud ühe meetmega ületamaks eriolukorrast tingitud majanduslikke raskusi. Kellele makstakse hüvitist ning millised tingimused peavad olema täidetud hüvitise taotlemiseks?
Lugege rohkem vandeadvokaat Annika Vaiti värskest blogi postitusest: https://addenda.ee/vandeadvokaat-annika-vait-tootukassalt-tootasu-huvitise-taotlemine

07/04/2020

Kuna majandus- ja kutsetegevuses sõlmitud lepingute puhul ei tulene enam seadusest garantii andmise kohustust, on vaidlused garantii üle võrreldes varasemaga märkimisväärselt kasvanud. Palju eriarvamusi tekitab ka küsimus, kuidas edukalt garantii realiseerimist takistada.
Lugege rohkem vandeadvokaat Siret Siilbeki värskest blogi postitusest: https://addenda.ee/vandeadvokaat-siret-siilbek-garantii-vastuvaited

27/03/2020

Ootame Teid esmaspäeval, 30. märtsil 2020 kell 10.00 - 11.00, osalema veebiseminaril, mille eesmärk on juhtida tähelepanu tööandja ja töötajate kohustustele ning õigustele seoses töötervishoiu ja tööohutuse korraldusega eriolukorras. Teid koolitab ja nõustab tööohutuse- ja töötervishoiu spetsialist ning koolitaja Jaanika Jelistratov. Rohkem infot ja registreerimine: https://addenda.ee/tootervishoiu-ja-tooohutuse-korraldus-eriolukorras-30-03-2020

23/03/2020

Praegune olukord on raske paljudele ettevõtjatele. Eriti hädas tundutakse olevat olukorras, kus ettevõtete sulgemise vajaduse ja tellimuste olulise vähenemise tõttu ei ole töötajatele enam võimalik kokkulepitud ulatuses tööd anda. Mida saab tööandja sellises olukorras teha, vältimaks töötajate koondamise vajadust?
Lugege rohkem Annika Vaiti uuest postitusest: https://addenda.ee/vandeadvokaat-annika-vait-tooandja-oigus-tootasu-ajutiseks-vahendamiseks

19/03/2020

Tulenevalt valitsuse poolt kehtestatud eriolukorrast toimuvad kõik Addenda koolitused kuni 4. maini otseülekandena veebis (https://addenda.ee/kuni-4-maini-k6ik-koolitused-veebis)! See tähendab, et koolitused toimuvad Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas. Koolitusi saate jälgida tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas. Kanname üle koolitaja video- ja slaidipilti ning sarnaselt tavapärasele klassikoolitusele saate koolitajale esitada reaalajas küsimusi. Samuti on koolituse salvestis järelkuulatav 30 päeva jooksul alates koolituse toimumisest. Tutvu meie koolitustega aadressil: https://addenda.ee/koolitused

18/03/2020

Seoses Eesti Vabariigis kehtestatud erakorralise olukorraga on tekkinud küsimus ka vääramatu jõu kohaldamisest ehituslepingute korral.
Vääramatu jõud on asjaolu, mida võlgnik ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.
Lugege rohkem Siret Siilbeki uuest postitusest siit: https://addenda.ee/vandeadvokaat-siret-siilbek-vaaramatu-joud-ehituslepingutes

addenda.ee 05/02/2020

TASUTA Veebiseminar - Virtuaalne töökeskkonnaspetsialist VITS

addenda.ee Ootame kõiki huvilisi osalema 14. veebruaril TASUTA veebiseminaril, kus Jaanika Jelistratov tutvustab virtuaalset töökeskkonnaspetsialisti VITS! 

addenda.ee 27/01/2020

Kuidas LinkedIn enda jaoks tööle panna? Praktiline juhend.

Soovitame! Tasuta veebiseminar!!!

addenda.ee Koostöös B2B Growth ning LinkedIn parimate strateegidega Eestist viime läbi koostööseminari veebis, kus anname ülevaate LinkedIn-i kasutajakeskkonnast!

14/01/2020

Ootame kõiki huvilisi osalema 14. veebruaril TASUTA veebiseminaril, kus Jaanika Jelistratov tutvustab virtuaalset töökeskkonnaspetsialisti VITS! Rohkem infot ja registreerimine veebiseminarile: https://addenda.ee/virtuaalne-tookeskkonnaspetsialist-vits

18/12/2019
17/10/2019

Advokaadibüroo ALTERNA vandeadvokaat Annika Vait ning jurist Kristena Paalmäe kirjutavad viimases õigusblogi postituses kaugtöötaja töötervishoiu ja –ohutuse juhisest.
Tänapäevases muutuvas töömaailmas kasutatakse üha enam võimalust kokku leppida töö tegemises kaugtööna. Selliseid kokkulepped saab sõlmida tulenevalt töölepingu seaduse § 6 lõikest 4.
Tutvu blogipostitusega lähemalt meie kodulehel: https://addenda.ee/kaugtootaja-tootervishoiu-ja-ohutuse-juhend

24/09/2019

Praktikas üheks enim vaidlusi tekitavaks küsimuseks on ehitaja ja tellija vaheline koostöö – tihti ehitaja soovib tellijalt rohkem tagasisidet ja otsustusi, tellija jälle ei julge neid teha, sest on otsuste tegemisel ebakindel.
Lugege rohkem Siret Siilbeki uuest postitusest siit: https://www.addenda.ee/vandeadvokaat-siret-siilbek-ehitajapoolne-tellija-informeerimiskohustus

06/09/2019

www.addenda.ee

VENEKEELSED VEEBISEMINARID KARJÄÄRI PLANEERIMISEST JA ETTEVÕTLUSEST

7. septembril käivitub Välisministeeriumi poolt rahastatud arengukoostöö projekti "Inseneriharidusega noorte konkurentsivõime tugevdamine Valgevene tööturul“ raames veebiseminari sari, mis koosneb 15 venekeelsest veebiseminarist. Läbiviidavad seminarid jagunevad kolme eraldiseisvasse seminari tsüklisse: "Leia oma tee", "Edukaks esimesel katsel" ning "Isikliku etetvõtte loomine". Seminaride käigus anname noortele nõu nende karjäärivalikul, jagame soovitusi, kuidas koostada CV-d, motivatsioonikirja ning valmistuda tööintervjuuks ja läbirääkimisteks töö- ja palgatingimuste osas. Samuti jagame õpetussõnu ja head nõu neile, kes soovivad algust teha ettevõtlusega. Veebiseminare viivad läbi psühholoog ja Rajaleidja karjäärinõustaja Natalja Zorina, EPALE Eesti esinduse juht Georgi Skorobogatov ning ettevõtluse spetsialist Olga Shumailova.

Veebiseminaridest on oodatud osa saama ka kõik Eesti noored ja teised huvilised!

Seminaride ajakava ja registreerumiseks vajaliku leiate siit: https://www.addenda.ee/mod_blog_37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c20…

Veebiseminaride läbiviimist toetab Välisministeerium Arengukoostöö projekti raames.

addenda.ee

11/04/2019

Tõenäoliselt ei ole Euroopa Liidu ja Eesti andmekaitseõiguse uuenemine kellelegi enam uudiseks. Eelkõige selles osas, et alates 25. maist 2018 rakendatakse isikuandmete kaitse üldmäärust 2016/679. Küll aga ei pruugita olla veel teadlikud kõigist nimetatud määrusega seotud kohustustest ja nõuetest.

Lugege rohkem Annika Vaiti uuest postitusest siit: https://www.addenda.ee/vandeadvokaat-annika-vait-uuendatud-isikuandmete-tootleja-uldjuhend

10/04/2019

Otsime oma meeskonda osalise tööajaga töökeskkonna spetsialisti, kes pakub teenust meie klientidele!

22/03/2019

Advokaadibüroo Alterna

Advokaadibüroo ALTERNA vandeadvokaat ja partner Siret Siilbek räägib 26. märtsil 2019. a toimuval ehitusvaldkonna koolitusel vastutusest ehitusobjektil.
Koolituse eesmärk on anda ülevaade sellest, millise kahju eest ehitamises osalejatest keegi vastutab ning kuidas vastutus jaguneb. Siret selgitab nii tellijate kui ka ehitajate-projekteerijate ja omanikujärelevalve teostajate vastutust.

Vaata täpsemalt meie kodulehelt http://alternalaw.ee/est/firmast#uudised

Advokaadibüroo ALTERNA
www.alternalaw.ee

28/01/2019

Vandeadvokaat Annika Vait - Kellel on koondamise korral tööle jäämise eelisõigus?
Töölepingu seaduse (TLS) § 89 esimese lõike kohaselt võib tööandja töölepingu erakorraliselt üles öelda, kui töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu või muul töö lõppemise juhul. Sellist olukorda nimetatakse seaduse kohaselt koondamiseks. Koondamiseks loetakse ka töölepingu erakorralist ülesütlemist tööandja tegevuse lõppemisel, tööandja pankroti väljakuulutamisel või tööandja pankrotimenetluse lõpetamisel raugemise tõttu (TLS § 89 lõige 2).
Loe rohkem Addenda uuest blogipostitusest siit: https://addenda.ee/vandeadvokaat-annika-vait-kellel-on-koondamise-korral-toole-jaamise-eelisoigus

Videos (show all)

Avaliku sektori raamatupidajate päev 2017
Õiget Bondi teemalist ehituse treffi tuleb alustada vot nii
Riigihangete Konverents 2015
Veebiseminari tutvustus

Location

Category

Telephone

Website

Address


A.H. Tammsaare Tee 47 (2. Korrus)
Tallinn
11316
Other Education in Tallinn (show all)
EETEL-Ekspert EETEL-Ekspert
Laki 13
Tallinn, 12915

Kirjastus- ja koolitusfirma

Kirjastus Koolibri Kirjastus Koolibri
Hiiu 38
Tallinn, 11620

Raamatud, mis harivad

Edtech Estonia Edtech Estonia
Tallinn

Edtech Estonia is an Estonian non-profit that advances quality of education, supports early stage education technology startups, expands export opportunities for Edtech companies, supports education experts and is partner for government organizations.

Бизнес Молодость регион Прибалтика Äri-Noorus Tallinn Eesti Бизнес Молодость регион Прибалтика Äri-Noorus Tallinn Eesti
Kaarli Pst 10, V Korrus
Tallinn

Организация и проведение онлайн-вещания семинаров, интенсива, коучинга, мастер-классов Бизнес-Молодость Москва в г. Таллинне

Tallinna Spordikool Tallinna Spordikool
Pärnu Mnt 6
Tallinn, 10148

Siit lehelt leiad infot meie tegemiste ja tulemuste kohta.

MSH CREW MSH CREW
Pärnu Mnt 141
Tallinn, 11314

Safety Security Consulting

Tallinna Reaalkooli 119. lend Tallinna Reaalkooli 119. lend
Estonia Pst. 6
Tallinn, 10148

Kogunemiskoht kõigile neile, keda ühendab Talinna Reaalkooli 119. lend, mis käis koos aastatel 1992-2004.

EKA moedisain/ EAA fashion design EKA moedisain/ EAA fashion design
Estonia Pst 7/ Ruum 335
Tallinn, 10143

EKA moedisaini osakonna tudengite tegemistest, moega seotud üritustest ning muust põnevast.

ESU Estonia ESU Estonia
Pärnu Mnt 28, Tallinn, 10141
Tallinn

The ESU brings together and empowers people of different languages and cultures.

Kesklinna Keeltekool Kesklinna Keeltekool
Tartu Mnt 63
Tallinn

Kvaliteetne keeleõpe minigruppides ja individuaalõppe õppevormides. Asume Tallinna kesklinnas.

Laevamudelism Laevamudelism
Tallinn

EESTI LAEVAMODELLISTIDE LIIT Союз Судомоделистов Эстонии

Perfect hair for wedding Perfect hair for wedding
Uus Tatari 23
Tallinn, 10134

Are you hairdresser, make up artist or passionate? http://perfecthairforwedding.com the first video academy for becoming bridal hairstylist!