Addenda koolitused

Külasta meie kodulehte: www.addenda.ee

Addenda OÜ peamiseks tegevuseks on: Täienduskoolituste korraldamine Konverentside korraldamine Õppe-ja konverentsreiside korraldamine Info- ja konsultatsiooniteenused Juriidiline nõustamine Psühholoogiline nõustamine Ärinõustamine Projektide kirjutamine ja läbiviimine

Tõenäoliselt ei ole Euroopa Liidu ja Eesti andmekaitseõiguse uuenemine kellelegi enam uudiseks. Eelkõige selles osas, et alates 25. maist 2018 rakendatakse isikuandmete kaitse üldmäärust 2016/679. Küll aga ei pruugita olla veel teadlikud kõigist nimetatud määrusega seotud kohustustest ja nõuetest.

Lugege rohkem Annika Vaiti uuest postitusest siit: https://www.addenda.ee/vandeadvokaat-annika-vait-uuendatud-isikuandmete-tootleja-uldjuhend

Otsime oma meeskonda osalise tööajaga töökeskkonna spetsialisti, kes pakub teenust meie klientidele!

Advokaadibüroo Alterna

Advokaadibüroo ALTERNA vandeadvokaat ja partner Siret Siilbek räägib 26. märtsil 2019. a toimuval ehitusvaldkonna koolitusel vastutusest ehitusobjektil.
Koolituse eesmärk on anda ülevaade sellest, millise kahju eest ehitamises osalejatest keegi vastutab ning kuidas vastutus jaguneb. Siret selgitab nii tellijate kui ka ehitajate-projekteerijate ja omanikujärelevalve teostajate vastutust.

Vaata täpsemalt meie kodulehelt http://alternalaw.ee/est/firmast#uudised

Advokaadibüroo ALTERNA
www.alternalaw.ee

Vandeadvokaat Annika Vait - Kellel on koondamise korral tööle jäämise eelisõigus?
Töölepingu seaduse (TLS) § 89 esimese lõike kohaselt võib tööandja töölepingu erakorraliselt üles öelda, kui töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu või muul töö lõppemise juhul. Sellist olukorda nimetatakse seaduse kohaselt koondamiseks. Koondamiseks loetakse ka töölepingu erakorralist ülesütlemist tööandja tegevuse lõppemisel, tööandja pankroti väljakuulutamisel või tööandja pankrotimenetluse lõpetamisel raugemise tõttu (TLS § 89 lõige 2).
Loe rohkem Addenda uuest blogipostitusest siit: https://addenda.ee/vandeadvokaat-annika-vait-kellel-on-koondamise-korral-toole-jaamise-eelisoigus

Milleks töötamise registrit kasutatakse? Keda ja millal registreerida? Milliseid andmeid register sisaldab? Sellest kuulete täpsemalt kui osalete Aule Kindsigo 28. jaanuari veebiseminaril. Rohkem infot ja registreerimine: https://addenda.ee/veebiseminar-tootamise-register-28-01-2019

addenda.ee

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Ehitusjärelevalve pädevus

Ehitusjärelevalve pädevusest saate lugeda Siret Siilbeki postitusest siit: https://www.addenda.ee/vandeadvokaat-siret-siilbek-ehitusjarelevalve-padevus

addenda.ee Riigikohus tegi 13.12.2018. a otsuse, milles täpsustas ja selgitas kohaliku omavalitsuse kohustusi ja õigusi ehitusjärelevalve teostamisel.

Otsime oma meeskonda osalise tööajaga töökeskkonna spetsialisti, kes pakub teenust meie klientidele!

addenda.ee

Kohaliku omavalitsuse töötajate töötasude avalikustamisest ja avaldamisest

Kohaliku omavalitsuse töötajate töötasude avalikustamisest ja avaldamisest saate lugeda Annika Vaiti uuest postitusest siit: https://addenda.ee/vandeadvokaat-annika-vait-kohaliku-omavalitsuse-tootajate-tootasude-avalikustamisest-ja-avaldamisest

addenda.ee Töölepingu seaduse § 28 lõike 2 punktis 13 on sätestatud tööandja kohustus mitte avaldada töötaja nõusolekuta või seadusest tuleneva aluseta andmeid töötajale arvutatud, makstud või maksmisele kuuluva töötasu kohta. Selline töötasu andmete avalikustamise keeld on üldjuhul erasekto...

Suulise töölepingu võlust ja valust saad lugeda siit: https://www.addenda.ee/vandeadvokaat-siret-siilbek-suulise-toolepingu-volu-ja-valu

addenda.ee

Vandeadvokaat Annika Vait - Kuidas koostada avaldust töövaidluskomisjonile?

Kui soovid teada, kuidas koostada avaldus töövaidluskomisjonile, siis klikka Annika Vaiti postitusele: https://addenda.ee/vandeadvokaat-annika-vait-kuidas-koostada-avaldust-toovaidluskomisjonile

addenda.ee Paraku esineb elus situatsioone, kus tööandjal või ka töötajal tuleb oma õiguste kaitsmiseks pöörduda kohtusse või töövaidluskomisjoni. Praktikas eelistatakse tihti neist viimast, eriti just töötajate poolt.

Sul on hea võimalus tutvuda plaanidega, mis muudavad töösuhted paindlikumaks.
Loe Annika Vaiti värsket postitust siit: https://www.addenda.ee/vandeadvokaat-annika-vait-toosuhted-paindlikumaks

addenda.ee

Veebiseminar: Isikuandmete töötlemine töösuhtes ja töötaja privaatsuse tagamine

Head ettevõtjad!
Juba 23.08.18 võtab Urmas Kukk 1,5h aega ning annab teile kõige olulisema info teemal "Isikuandmete töötlemine töösuhtes ja töötaja privaatsuse tagamine":
Uuri lisaks: https://www.addenda.ee/vs-isikuandmete-tootlemine-toosuhtes-ja-tootaja-privaatsuse-tagamine-23-08-18

addenda.ee Addenda

addenda.ee

Veebiseminar - Outlook ja uus andmekaitse määrus (GDPR)

Kas teate, kuidas kiirklahvidega aega säästa ning mis on oluline MS Outlooki ja Exceli kasutamisel GDPR vaates?
Kasutades märksõna GDPR on ühe seminari maksumus 59 € + km
Vaata lisa:
https://www.addenda.ee/outlook-ja-uus-andmekaitse-maarus-gdpr-28-05-2018
ja
https://www.addenda.ee/excel-ja-uus-andmekaitse-maarus-gdpr-29-05-18

addenda.ee

[05/23/18]   Puutud kokku omanikujärelevalvega?
Loe lisaks, omanikujärelevalve tasunõudest ehitustähtaja pikenemise korral:
https://addenda.ee/vandeadvokaat-siret-siilbek-omanikujrelevalve-tasunoue-ehitustahtaja-pikendamise-korral

addenda.ee

Vandeadvokaat Annika Vait - Riigikohtu selgitused töölepingu kirjalikult vormistamise nõude kohta

Kas tead, et töölepingu sõlmimine on võimalik ka muus vormis kui kirjalikult?
Loe lisaks: https://addenda.ee/vandeadvokaat-annika-vait-riigikohtu-selgitused-toolepingu-kirjalikult-vormistamise-noude-kohta

addenda.ee Enamus tööandjaid ja töötajaid on teadlikud töölepingu seadusest tulenevast nõudest, mille kohaselt tuleb tööleping sõlmida kirjalikult. Tihti ei olda aga teadlikud, et nimetatud vorminõude järgimata jätmine ei too kaasa töölepingu tühisust.

Valgevene Riikliku Tehnikaülikooli ja Addenda reoveeteemalise ühisprojekti tulemusena toimus 15 veebiseminari, mis keskendusid Euroopa Liidu veemajandust reguleerivale seadusandlusele ja Eesti praktikale selle ülevõtmisel ja rakendamisel.
Nüüd on Sinulgi võimalus neid seminare kuulata/vaadata:
https://addenda.ee/valgevene-veebiseminarid

addenda.ee

TASUTA veebiseminar - Ettevõtte arengut toetavad finants- ja kindlustuslahendused KredExilt

Tule osale tasuta veebiseminaril! Sihtasutus KredEx ja AS KredEx Krediidikindlustus AS korraldavad teisipäeval, 8. mail kell 10.00–11.15 TASUTA veebiseminari, mille eesmärk on tutvustada ettevõtetele pakutavaid finants- ja kindlustuslahendusi. Juttu tuleb juba olemasolevatest lahendustest, aga ka päris uutest võimalustest. Vajalik on eelregistreerimine, vajuta linki ja uuri lisa: https://addenda.ee/veebiseminar-kredex-08-05-2018

NB! Kõigi veebiseminaril osalenute vahel loosib KredEx Krediidikindlustus välja tasuta viie välisostja taustauuringu Euroopa Liidu riikides (tavahind 200 eurot).

addenda.ee Sihtasutus KredEx ja AS KredEx Krediidikindlustus AS korraldavad teisipäeval, 8. mail kell 10.00–11.15 TASUTA veebiseminari, mille eesmärk on tutvustada ettevõtetele pakutavaid finants- ja kindlustuslahendusi. Juttu tuleb juba olemasolevatest lahendustest, aga ka päris uutest võimalustes...

addenda.ee

Vandeadvokaat Siret Siilberk - Tehnilise kirjelduse järgimine

Kui kooslus tehnilise kirjelduse järgimine ja Riigikohtu hinnang pakub huvi
....siis tule ja tutvu vandeadvokaat Siret Siilbeki uue postitusega Addenda blogis!
https://addenda.ee/vandeadvokaat-siret-siilbek-tehnilise-kirjelduse-jargimine

addenda.ee Tihti kerkib praktikas üles küsimus, kes saab otsustada vaidluse korral teostatavate tööde tehniliste tingimuste üle ning kus jookseb piir tellija visuaalsete maitse-eelistuste ning töövõtja nende järgmise kohustuste vahel. Enamik ehitusettevõtjaid on kokku puutunud tellijatega, kelle nõu...

KredEx

Tule osale tasuta veebiseminaril! 8. mail algusega kell 10 toimub koostöös koolitusfirmaga Addenda koolitused tasuta veebiseminar, kus räägime KredExi ja KredEx Krediidikindlustuse pakutavatest finants- ja kindlustuslahendustest ettevõtjatele. Lisaks meie oma asjatundjatele, jagab kogemusi laenukäenduse ja krediidikindlustuse kasutamisest ka Tahe Outdoorsi tegevjuht Raul Saks. Vajalik on eelregistreerimine, vajuta linki ja uuri lisa!

addenda.ee

TASUTA Veebiseminar - Diskrimineerimise keeld töösuhetes ja ettevõtlusvabadus

Mitmekesisuse päeva puhul korraldavad Addenda ja Advokaadibüroo LINDEBERG 25.04.18 veebiseminari, mis on kõigile osalejatele tasuta!
Tule uuri lisa:
https://www.addenda.ee/tasuta-veebiseminar-diskrimineerimise-keeld-toosuhetes-ja-ettevotlusvabadus

addenda.ee Addenda

addenda.ee

Vandeadvokaat Annika Vait - Kirjaliku menetluse võimalus töövaidluskomisjonis

Loe uuest blogipostitusest töövaidluse kirjalikust menetlusest!
https://addenda.ee/vandeadvokaat-annika-vait-kirjaliku-menetluse-voimalus-toovaidluskomisjonis

addenda.ee Töövaidluste töövaidluskomisjonis lahendamisele kehtib alates 2018. aasta esimesest jaanuarist uus seadus: töövaidluse lahendamise seadus (TVLS). TVLS §-des 39 ja 40 on reguleeritud, millal on töövaidluskomisjonis võimalik menetleda vaidlus kirjalikus menetluses.

addenda.ee

Veebiseminar - Nõuded ja kohustused, mida peab turundaja teadma seoses uue andmekaitseseadusega

Saadad klientidele e-kirju?
Puutud kokku isikuandmete kogumise ja töötlemisega?
Tule uuri 12.04.18 toimuval veebiseminaril, mis muutub 2018. aasta maikuus kehtima hakkava uue isikuandmete kaitse üldmäärusega.
Registreeri siit: https://www.addenda.ee/nouded-ja-kohustused-mida-peab-turundaja-teadma-seoses-uue-andmekaitseseadusega-12-04-2018

addenda.ee 2018. aasta maikuus hakkab kehtima uus isikuandmete kaitse üldmäärus. Seepärast on õige aeg uurida, milliseid muudatusi reform kaasa toob! Ootame Teid osalema veebiseminaril "E-maili turundus ja uus andmekaitsemäärus", kus advokaadibüroo SORAINEN advokaat Tea Kookmaa annab ülevaate isikuand...

addenda.ee

Veebiseminar - Dividendide ja laenude uus maksukäsitlus

Maksu- ja tolliamet andis teada, et võttis sihikule ettevõtted, mis maksavad töötasu asemel dividende.
Milline on dividendide ja laenude uus maksustamise kord?
Saad teada kui osaled 6. aprilli veebiseminaril, kus sellest räägib lähemalt maksuspetsialist Tõnis Jakob.
https://www.addenda.ee/veebiseminar-dividendide-ja-laenude-uus-maksuksitlus-06-04-2018

addenda.ee Ootame Teid osalema veebiseminaril, kus maksuspetsialist Tõnis Jakob käsitleb dividendide ja laenude uusi maksustamise põhimõtteid ja muudatusi! Samuti toome Teieni dividendi maksmisega ja laenude ümberklassifitseerimisega seotud kohtupraktika!

addenda.ee

Veebiseminar - Kodukontori kulud uue maksuseaduse valguses

Olete oodatud 22.03.18 toimuvale veebiseminarile!

addenda.ee

addenda.ee

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Tellija juhiste ja lepingu mahu seosest

Tule uuri, mida kirjutab vandeadvokaat Siret Siilbek tellija juhiste ja lepingu mahu seosest!
https://addenda.ee/vandeadvokaat-siret-siilbek-tellija-juhiste-ja-lepingu-mahu-seosest

addenda.ee Riigikohus andis eelmise aasta lõpus avaldatud lahendis juhiseid sellest, kuidas määratleda, kas konkreetne töö on lepingu mahuga hõlmatud või on tegemist lisatööga, mida tellija tasustab täiendavalt. Konkreetses asjas selgus pärast lepingu sõlmimist, et tulenevalt Muinsuskaitseameti nõ...

Head tootmisettevõtete juhid Harjumaal, olete oodatud osalema arenguprogrammis, mille eesmärk on Harjumaa väikeettevõtete juhtimise ja tootmise efektiivuse suurendamine läbi uute teadmiste ja oskuste saamise. Aasta pärast arenguprogrammi lõppu on osalenud ettevõtte lisandväärtus kasvanud 5%!
Uuri lisa: https://addenda.ee/harjumaa-tootmisettevotete-arenguprogramm

addenda.ee

Töövaidluskomisjoni pöördumisel ei ole enam rahalist ülempiiri

Tule tutvu uue infoga, millega arvestada töövaidluskomisjoni pöördumisel.
Annika Vait tutvustab 2018 jõustunud uut olukorda!
https://addenda.ee/vandeadvokaat-annika-vait-toovaidluskomisjoni-poordumisel-ei-ole-enam-rahalist-ulempiiri

addenda.ee Töövaidluste töövaidluskomisjonis lahendamisele kehtib alates 2018. aasta esimesest jaanuarist uus seadus: töövaidluse lahendamise seadus.

Sõbranädalal oled oodatud sõbraliku hinnaga 15.02.18 toimuvale veebiseminarile.
https://addenda.ee/veebiseminar-tasumata-arvete-ja-ettemaksuarvete-maksuprobleemid-15-02-2018

addenda.ee

Ehitisregistri elektrooniline menetlus. Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendusküsimused

Ehitusregisteriga seonduv kõnetab?
Oled oodatud 14.02.18 toimuvale koolitusele!
Uuri lisa: https://addenda.ee/ehitisregistri-elektrooniline-menetlus-1-1

addenda.ee Addenda

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Ehitajale tasu maksmisest keeldumine - Addenda

Uus blogipostitus! Vandeadvokaat Siret Siilbek (Advokaadibüroo Alterna) - Ehitajale tasu maksmisest keeldumine: http://addenda.ee/vandeadvokaat-siret-siilbek-ehitajale-tasu-maksmisest-keeldumine!

addenda.ee Ehituse töövõtulepingulistes suhtes on üheks enam kasutatavaks õiguskaitsevahendiks tellija poolt tasu maksmisest keeldumine, kui töövõtja on lepingut rikkunud. Millistes olukorras ja kuidas seda õiguspäraselt teha, tuleb juttu järgnevalt.

Addenda koolitused

Uus blogipostitus! Vandeadvokaat Annika Vait (Advokaadibüroo Alterna) - Töölepingu ülesütlemise hoiatuse vorminõudest: http://addenda.ee/vandeadvokaat-annika-vait-toolepingu-ulesutlemise-hoiatuse-vorminoudest

Vandeadvokaat Annika Vait - Töölepingu ülesütlemise hoiatuse vorminõudest - Addenda

Uus blogipostitus! Vandeadvokaat Annika Vait (Advokaadibüroo Alterna) - Töölepingu ülesütlemise hoiatuse vorminõudest: http://addenda.ee/vandeadvokaat-annika-vait-toolepingu-ulesutlemise-hoiatuse-vorminoudest

addenda.ee Töölepingu seaduse § 88 lõikes 3 on sätestatud, et tööandja võib töölepingu töötaja kohustuse rikkumise või tema töövõime vähenemise tõttu üles öelda, kui ülesütlemisele on eelnenud tööandja hoiatus. Eelnevat hoiatamist ei ole ülesütlemise eeldusena vaja, kui töötaja ei saa kohustuse rikkumise erili...

TASUTA KREDEXI FINANTS- JA KINDLUSTUSLAHENDUSI TUTVUSTAV VEEBISEMINAR ETTEVÕTJATELE - Addenda

KredEx Krediidikindlustus AS ja sihtasutus KredEx korraldavad teisipäeval, 9. mail 2017, kell 10.00 - 11.15 TASUTA veebiseminari, mille eesmärk on tutvustada ettevõtetele pakutavaid finants- ja kindlustuslahendusi. Juttu tuleb juba olemasolevatest lahendustest, aga ka päris uutest võimalustest. Rohkem infot ja registreerumine seminarile aadressilt: http://addenda.ee/kredex-09-05-2017!

addenda.ee mille eesmärk on tutvustada ettevõtetele pakutavaid finants- ja kindlustuslahendusi. Juttu tuleb juba olemasolevatest lahendustest, aga ka päris uutest võimalustest.

addenda.ee

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Ehitusloa kehtetuks tunnistamisest - Addenda

Uus blogipostitus: Siret Siilbek (Advokaadibüroo Alterna) - Ehitusloa kehtetuks tunnistamisest.

addenda.ee Ehitusloa kehtetuks tunnistamiseks on kaks liiki juhtumeid: olukorrad, kui haldusorgan peab ehitusloa kehtetuks tunnistama ning olukorrad, kus tal on õigus kaaluda, kas seda teha.

Oli üks huvitav ja teadmisterohke päev!

Kas teadsid, et riigihankes läbirääkimiste pidamisel ei lubatud niisama hinna üle kaubelda?

Diana Minumets LEXTAList selgitas Addenda koolitusel hankespetsialistidele, millised nõuded ja piirangud kohalduvad läbirääkimiste pidamisele nii läbirääkimistega hankemenetluses kui ka hankelepingu muutmisel.

#dianaminumets #riigihanked #publicprocurement #lextal

addenda.ee

Vandeadvokaat Annika Vait - Ka usalduse kaotusel võib tööandjal olla lepingu ülesütlemise eelselt töötaja hoiatamise kohustus - Addenda

Uus blogipostitus: Annika Vait (Advokaadibüroo Alterna) - Ka usalduse kaotusel võib tööandjal olla lepingu ülesütlemise eelselt töötaja hoiatamise kohustus

addenda.ee Töölepingu seaduse (TLS) § 88 lg 1 p-st 5 tuleneb alus töölepingu ülesütlemiseks juhuks, kui töötaja on pannud toime varguse, pettuse või muu teo, millega põhjustas tööandja usalduse kaotuse enda vastu. Sama sätte kolmandast lõikest tuleneb lepingu ülesütlemisele eelnevalt ülesütlemisest ette hoiata...

addenda.ee

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Ehitamine ei ole reeglina tarbijatöövõtt - Addenda

Uus blogipostitus: Siret Siilbek (Advokaadibüroo Alterna) - Ehitamine ei ole reeglina tarbijatöövõtt

addenda.ee Vastavalt VÕS § 635 lg-le 4 on tarbijatöövõtuleping selline leping, mille sõlmib majandus- ja kutsetegevuses tegutsev töövõtja ning tarbijast tellija ja mille esemeks on teenuse osutamine tellija vallasasja suhtes.

Avaliku sektori raamatupidajate päev 2017

Kiiretele huvilistele pakume võimalust soodusregistreerimiseks!
Vaata lähemalt: http://addenda.ee/avaliku-sektori-raamatupidajate-paev-2017

Timeline Photos

addenda.ee

Teiste isikute huvidega arvestamine ehitamisel - Addenda

Uus blogipostitus: Siret Siilbek ja Helen Paljumaa (Advokaadibüroo Alterna) - Teiste isikute huvidega arvestamine ehitamisel

addenda.ee Ehitamisel tuleb arvestada teiste isikute huvide ja õigustega. Samuti tuleb nii lubade kui projekteerimistingimuste andmisest keelduda, kui kavandatav ehitis riivaks põhjendamatult kolmanda isiku õigusi. Millises ulatuses ja miks..

addenda.ee

Aasta tippsündmus Ehituse Treff 2016 - Addenda

Suurepärane võimalus teha endale üks põnev ja hariv jõulukingitus!

15. detsembril on põhjust taaskord koguneda Forum Cinemas Kinoklubi saalidesse, kus 15 ettekannet ehistusala tipptegijatelt ja Eesti parimatelt tippjuristidelt teid ootavad.

Koolitus annab ka inseneri täiendõppepunkte ning teil on võimalus haaravate ettekannete vahel valida ja koostada endale ise sobiv koolituspäev ;)

addenda.ee Tulemas on peagi ehitusvaldkonna suursündmus, mille käigus toome osalejateni aktuaalse ja laia teemavaliku, et saada praktikutelt juhiseid ning head nõu igapäevaseks toimiseks!

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Avaliku sektori raamatupidajate päev 2017
Riigihangete Konverents 2015
Veebiseminari tutvustus

Location

Category

Telephone

Website

Address


Tammsaare Tee 47 (2. Korrus)
Tallinn
11316
Other Education in Tallinn (show all)
Tallinna Juuksuri Erakool Tallinna Juuksuri Erakool
Tartu Maantee 45
Tallinn, 10128

Tallinna Juuksuri Erakool это школа где быстро и под присмотром опытных учителей можно выучиться на парикмахера.

Oppia.ee Oppia.ee
Uus-Sadama 21
Tallinn

Oppia.ee koondab endas Eesti ning Skandinaavia koolitajate poolt pakutavaid koolitusi, üritusi, e-koolitusi ja webinare.

Yana Piano Yana Piano
Tallinn

Real Estate agency & Consulting company Real Estate agency & Consulting company
Tallinn, 10613

Identifying and monitoring investment opportunities in France and Monaco

Õpiränne Euroopasse ja tagasi Õpiränne Euroopasse ja tagasi
Tõnismägi 11
Tallinn

WALDORF HARIDUS WALDORF HARIDUS
Tuulemaa 12
Tallinn, 10312

Tallinna Vaba Waldorfkool. MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Tuulemaa. http://tallinn.waldorf.ee/

Manta Maja huvi- ja koolitustegevus Manta Maja huvi- ja koolitustegevus
Vabaduse Pst 174b
Tallinn, 10917

Manta Maja inspireeriv keskkond pakub põnevaid ja harivaid huvialaringe ning koolitusi, mida juhendavad oma valdkonna spetsialistid.

Eesti Humanitaarinstituut Eesti Humanitaarinstituut
Uus-Sadama 5
Tallinn, 10120

Endine Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituut ja tema inimesed.

OÜ Veralla OÜ Veralla
Pronksi 3
Tallinn

Keelekursused Языковые курсы tel. 5535308, 6215791 Pronksi 3, Tallinn

Mastering Drives Mastering Drives
Ehitajate Tee 5
Tallinn, 19086

AAV0040+AAV0090 Advance Course of Electrical Drives+Project

Your Coach Your Coach
Juriidiline Aadress: Karukella 1/6, Kangru
Tallinn, 75403

Your Coach – sinu coach ja koolitaja. Coaching sulle ja su meeskonnale, mentorprogrammid, koolitus ja konsultatsioon sinu organisatsioonile