Addenda koolitused

Külasta meie kodulehte: www.addenda.ee Addenda OÜ peamiseks tegevuseks on: Täienduskoolituste korraldamine Konverentside korraldamine Õppe-ja konverentsreiside korraldamine Info- ja konsultatsiooniteenused Juriidiline nõustamine Psühholoogiline nõustamine Ärinõustamine Projektide kirjutamine ja läbiviimine

Projekteerimisleping on oma olemuselt töövõtuleping, mille tulemiks on valmiv ehitusprojekt. Praktikas on aeg-ajalt probleeme tekitanud projekteerijate vastu esitatavate nõuete aegumine.
Juhul, kui ehitusprojekti mittevastavus põhjustab ehitise puuduse, siis tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 146 lg 2 kohaselt on lepingust tuleneva nõude aegumistähtaeg on viis aastat. Millisest tähtajast aga seda viieaastast tähtaega arvestada?
Lugege rohkem Siret Siilbeki uuest postitusest siit: https://addenda.ee/vandeadvokaat-siret-siilbek-projekteerija-vastu-esitatavate-nouete-aegumine

Alates 11.05.2020. a saavad COVID-19 puhangust negatiivselt mõjutatud ettevõtjad taotleda EAS-st nn kriisitoetuseid.
Kellele on toetused mõeldud ning millised tingimused peavad olema täidetud toetuse taotlemiseks?
Lugege rohkem Annika Vaiti ja Kristena Paalmäe värskest blogi postitusest: https://addenda.ee/easilt-saab-taotleda-kriisikahjude-osalist-huvitamist

addenda.ee

EMTA ja Töötukassa kriisiabi meetmed

Ootame Teid, 6. mail 2020 kell 9.00–11.30, osalema veebikonverentsil - EMTA ja Töötukassa kriisiabi meetmed!
Evelyn Liivamägi (EMTA, maksude osakonna juhataja) ja Jaanika Reilik-Bakhoff (Advokaadibüroo LMP advokaat) annavad ülevaate, milliseid maksusoodustusi pakub Eesti riik ettevõtjale eriolukorrast tingitud kahjude minimeerimiseks. Samuti anname ülevaate töösuhete õiguslikust regulatsioonist, kusjuures seekord vaatame ka tulevikku ning analüüsime, mis saab siis, kui Töötukassa töötasu hüvitist enam ei saa ning TLS § 37 enam ei kohaldu.
Rohkem infot ja registreerimine veebikonverentsile: https://www.addenda.ee/emta-ja-tootukassa-kriisiabi-meetmed

addenda.ee Veebikonverentsil anname ülevaate, milliseid maksusoodustusi pakub Eesti riik ettevõtjale eriolukorrast tingitud kahjude minimeerimiseks. Samuti räägime töösuhete õiguslikust regulatsioonist, kusjuures seekord vaatame ka tulevikku ning analüüsime, mis saab siis, kui Töötukassa töötasu h...

Ootame Teid homme, 24. aprillil 2020 kell 10.00–11.30, osalema veebiseminaril, mille eesmärk anda ülevaade rendi- ja üürilepingute aktuaalprobleemidest, sealhulgas lepingu muutmisest, lepinguliste kohustuste rikkumise tagajärgedest ning lepingupoolte õiguskaitsevahenditest. Teid koolitab ja nõustab Advokaadibüroo LMP advokaat Kristina Viznovitš. Rohkem infot ja registreerimine veebiseminarile: https://addenda.ee/rendi-ja-yyrilepingute-muutmine-eriolukorras

Addenda koolitused's cover photo

Aprillis avanes võimalus Töötukassalt töötasu hüvitise taotlemiseks. Tegemist on Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud ühe meetmega ületamaks eriolukorrast tingitud majanduslikke raskusi. Kellele makstakse hüvitist ning millised tingimused peavad olema täidetud hüvitise taotlemiseks?
Lugege rohkem vandeadvokaat Annika Vaiti värskest blogi postitusest: https://addenda.ee/vandeadvokaat-annika-vait-tootukassalt-tootasu-huvitise-taotlemine

Kuna majandus- ja kutsetegevuses sõlmitud lepingute puhul ei tulene enam seadusest garantii andmise kohustust, on vaidlused garantii üle võrreldes varasemaga märkimisväärselt kasvanud. Palju eriarvamusi tekitab ka küsimus, kuidas edukalt garantii realiseerimist takistada.
Lugege rohkem vandeadvokaat Siret Siilbeki värskest blogi postitusest: https://addenda.ee/vandeadvokaat-siret-siilbek-garantii-vastuvaited

Ootame Teid esmaspäeval, 30. märtsil 2020 kell 10.00 - 11.00, osalema veebiseminaril, mille eesmärk on juhtida tähelepanu tööandja ja töötajate kohustustele ning õigustele seoses töötervishoiu ja tööohutuse korraldusega eriolukorras. Teid koolitab ja nõustab tööohutuse- ja töötervishoiu spetsialist ning koolitaja Jaanika Jelistratov. Rohkem infot ja registreerimine: https://addenda.ee/tootervishoiu-ja-tooohutuse-korraldus-eriolukorras-30-03-2020

Praegune olukord on raske paljudele ettevõtjatele. Eriti hädas tundutakse olevat olukorras, kus ettevõtete sulgemise vajaduse ja tellimuste olulise vähenemise tõttu ei ole töötajatele enam võimalik kokkulepitud ulatuses tööd anda. Mida saab tööandja sellises olukorras teha, vältimaks töötajate koondamise vajadust?
Lugege rohkem Annika Vaiti uuest postitusest: https://addenda.ee/vandeadvokaat-annika-vait-tooandja-oigus-tootasu-ajutiseks-vahendamiseks

Tulenevalt valitsuse poolt kehtestatud eriolukorrast toimuvad kõik Addenda koolitused kuni 4. maini otseülekandena veebis (https://addenda.ee/kuni-4-maini-k6ik-koolitused-veebis)! See tähendab, et koolitused toimuvad Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas. Koolitusi saate jälgida tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas. Kanname üle koolitaja video- ja slaidipilti ning sarnaselt tavapärasele klassikoolitusele saate koolitajale esitada reaalajas küsimusi. Samuti on koolituse salvestis järelkuulatav 30 päeva jooksul alates koolituse toimumisest. Tutvu meie koolitustega aadressil: https://addenda.ee/koolitused

Seoses Eesti Vabariigis kehtestatud erakorralise olukorraga on tekkinud küsimus ka vääramatu jõu kohaldamisest ehituslepingute korral.
Vääramatu jõud on asjaolu, mida võlgnik ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.
Lugege rohkem Siret Siilbeki uuest postitusest siit: https://addenda.ee/vandeadvokaat-siret-siilbek-vaaramatu-joud-ehituslepingutes

addenda.ee

TASUTA Veebiseminar - Virtuaalne töökeskkonnaspetsialist VITS

addenda.ee Ootame kõiki huvilisi osalema 14. veebruaril TASUTA veebiseminaril, kus Jaanika Jelistratov tutvustab virtuaalset töökeskkonnaspetsialisti VITS! 

addenda.ee

Kuidas LinkedIn enda jaoks tööle panna? Praktiline juhend.

Soovitame! Tasuta veebiseminar!!!

addenda.ee Koostöös B2B Growth ning LinkedIn parimate strateegidega Eestist viime läbi koostööseminari veebis, kus anname ülevaate LinkedIn-i kasutajakeskkonnast!

Ootame kõiki huvilisi osalema 14. veebruaril TASUTA veebiseminaril, kus Jaanika Jelistratov tutvustab virtuaalset töökeskkonnaspetsialisti VITS! Rohkem infot ja registreerimine veebiseminarile: https://addenda.ee/virtuaalne-tookeskkonnaspetsialist-vits

Advokaadibüroo ALTERNA vandeadvokaat Annika Vait ning jurist Kristena Paalmäe kirjutavad viimases õigusblogi postituses kaugtöötaja töötervishoiu ja –ohutuse juhisest.
Tänapäevases muutuvas töömaailmas kasutatakse üha enam võimalust kokku leppida töö tegemises kaugtööna. Selliseid kokkulepped saab sõlmida tulenevalt töölepingu seaduse § 6 lõikest 4.
Tutvu blogipostitusega lähemalt meie kodulehel: https://addenda.ee/kaugtootaja-tootervishoiu-ja-ohutuse-juhend

Praktikas üheks enim vaidlusi tekitavaks küsimuseks on ehitaja ja tellija vaheline koostöö – tihti ehitaja soovib tellijalt rohkem tagasisidet ja otsustusi, tellija jälle ei julge neid teha, sest on otsuste tegemisel ebakindel.
Lugege rohkem Siret Siilbeki uuest postitusest siit: https://www.addenda.ee/vandeadvokaat-siret-siilbek-ehitajapoolne-tellija-informeerimiskohustus

www.addenda.ee

VENEKEELSED VEEBISEMINARID KARJÄÄRI PLANEERIMISEST JA ETTEVÕTLUSEST

7. septembril käivitub Välisministeeriumi poolt rahastatud arengukoostöö projekti "Inseneriharidusega noorte konkurentsivõime tugevdamine Valgevene tööturul“ raames veebiseminari sari, mis koosneb 15 venekeelsest veebiseminarist. Läbiviidavad seminarid jagunevad kolme eraldiseisvasse seminari tsüklisse: "Leia oma tee", "Edukaks esimesel katsel" ning "Isikliku etetvõtte loomine". Seminaride käigus anname noortele nõu nende karjäärivalikul, jagame soovitusi, kuidas koostada CV-d, motivatsioonikirja ning valmistuda tööintervjuuks ja läbirääkimisteks töö- ja palgatingimuste osas. Samuti jagame õpetussõnu ja head nõu neile, kes soovivad algust teha ettevõtlusega. Veebiseminare viivad läbi psühholoog ja Rajaleidja karjäärinõustaja Natalja Zorina, EPALE Eesti esinduse juht Georgi Skorobogatov ning ettevõtluse spetsialist Olga Shumailova.

Veebiseminaridest on oodatud osa saama ka kõik Eesti noored ja teised huvilised!

Seminaride ajakava ja registreerumiseks vajaliku leiate siit: https://www.addenda.ee/mod_blog_37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c20…

Veebiseminaride läbiviimist toetab Välisministeerium Arengukoostöö projekti raames.

addenda.ee

Tõenäoliselt ei ole Euroopa Liidu ja Eesti andmekaitseõiguse uuenemine kellelegi enam uudiseks. Eelkõige selles osas, et alates 25. maist 2018 rakendatakse isikuandmete kaitse üldmäärust 2016/679. Küll aga ei pruugita olla veel teadlikud kõigist nimetatud määrusega seotud kohustustest ja nõuetest.

Lugege rohkem Annika Vaiti uuest postitusest siit: https://www.addenda.ee/vandeadvokaat-annika-vait-uuendatud-isikuandmete-tootleja-uldjuhend

Otsime oma meeskonda osalise tööajaga töökeskkonna spetsialisti, kes pakub teenust meie klientidele!

Advokaadibüroo Alterna

Advokaadibüroo ALTERNA vandeadvokaat ja partner Siret Siilbek räägib 26. märtsil 2019. a toimuval ehitusvaldkonna koolitusel vastutusest ehitusobjektil.
Koolituse eesmärk on anda ülevaade sellest, millise kahju eest ehitamises osalejatest keegi vastutab ning kuidas vastutus jaguneb. Siret selgitab nii tellijate kui ka ehitajate-projekteerijate ja omanikujärelevalve teostajate vastutust.

Vaata täpsemalt meie kodulehelt http://alternalaw.ee/est/firmast#uudised

Advokaadibüroo ALTERNA
www.alternalaw.ee

Vandeadvokaat Annika Vait - Kellel on koondamise korral tööle jäämise eelisõigus?
Töölepingu seaduse (TLS) § 89 esimese lõike kohaselt võib tööandja töölepingu erakorraliselt üles öelda, kui töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu või muul töö lõppemise juhul. Sellist olukorda nimetatakse seaduse kohaselt koondamiseks. Koondamiseks loetakse ka töölepingu erakorralist ülesütlemist tööandja tegevuse lõppemisel, tööandja pankroti väljakuulutamisel või tööandja pankrotimenetluse lõpetamisel raugemise tõttu (TLS § 89 lõige 2).
Loe rohkem Addenda uuest blogipostitusest siit: https://addenda.ee/vandeadvokaat-annika-vait-kellel-on-koondamise-korral-toole-jaamise-eelisoigus

Milleks töötamise registrit kasutatakse? Keda ja millal registreerida? Milliseid andmeid register sisaldab? Sellest kuulete täpsemalt kui osalete Aule Kindsigo 28. jaanuari veebiseminaril. Rohkem infot ja registreerimine: https://addenda.ee/veebiseminar-tootamise-register-28-01-2019

addenda.ee

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Ehitusjärelevalve pädevus

Ehitusjärelevalve pädevusest saate lugeda Siret Siilbeki postitusest siit: https://www.addenda.ee/vandeadvokaat-siret-siilbek-ehitusjarelevalve-padevus

addenda.ee Riigikohus tegi 13.12.2018. a otsuse, milles täpsustas ja selgitas kohaliku omavalitsuse kohustusi ja õigusi ehitusjärelevalve teostamisel.

Otsime oma meeskonda osalise tööajaga töökeskkonna spetsialisti, kes pakub teenust meie klientidele!

addenda.ee

Kohaliku omavalitsuse töötajate töötasude avalikustamisest ja avaldamisest

Kohaliku omavalitsuse töötajate töötasude avalikustamisest ja avaldamisest saate lugeda Annika Vaiti uuest postitusest siit: https://addenda.ee/vandeadvokaat-annika-vait-kohaliku-omavalitsuse-tootajate-tootasude-avalikustamisest-ja-avaldamisest

addenda.ee Töölepingu seaduse § 28 lõike 2 punktis 13 on sätestatud tööandja kohustus mitte avaldada töötaja nõusolekuta või seadusest tuleneva aluseta andmeid töötajale arvutatud, makstud või maksmisele kuuluva töötasu kohta. Selline töötasu andmete avalikustamise keeld on üldjuhul erasekto...

Suulise töölepingu võlust ja valust saad lugeda siit: https://www.addenda.ee/vandeadvokaat-siret-siilbek-suulise-toolepingu-volu-ja-valu

addenda.ee

Vandeadvokaat Annika Vait - Kuidas koostada avaldust töövaidluskomisjonile?

Kui soovid teada, kuidas koostada avaldus töövaidluskomisjonile, siis klikka Annika Vaiti postitusele: https://addenda.ee/vandeadvokaat-annika-vait-kuidas-koostada-avaldust-toovaidluskomisjonile

addenda.ee Paraku esineb elus situatsioone, kus tööandjal või ka töötajal tuleb oma õiguste kaitsmiseks pöörduda kohtusse või töövaidluskomisjoni. Praktikas eelistatakse tihti neist viimast, eriti just töötajate poolt.

Sul on hea võimalus tutvuda plaanidega, mis muudavad töösuhted paindlikumaks.
Loe Annika Vaiti värsket postitust siit: https://www.addenda.ee/vandeadvokaat-annika-vait-toosuhted-paindlikumaks

addenda.ee

Veebiseminar: Isikuandmete töötlemine töösuhtes ja töötaja privaatsuse tagamine

Head ettevõtjad!
Juba 23.08.18 võtab Urmas Kukk 1,5h aega ning annab teile kõige olulisema info teemal "Isikuandmete töötlemine töösuhtes ja töötaja privaatsuse tagamine":
Uuri lisaks: https://www.addenda.ee/vs-isikuandmete-tootlemine-toosuhtes-ja-tootaja-privaatsuse-tagamine-23-08-18

addenda.ee Addenda

addenda.ee

Veebiseminar - Outlook ja uus andmekaitse määrus (GDPR)

Kas teate, kuidas kiirklahvidega aega säästa ning mis on oluline MS Outlooki ja Exceli kasutamisel GDPR vaates?
Kasutades märksõna GDPR on ühe seminari maksumus 59 € + km
Vaata lisa:
https://www.addenda.ee/outlook-ja-uus-andmekaitse-maarus-gdpr-28-05-2018
ja
https://www.addenda.ee/excel-ja-uus-andmekaitse-maarus-gdpr-29-05-18

addenda.ee

[05/23/18]   Puutud kokku omanikujärelevalvega?
Loe lisaks, omanikujärelevalve tasunõudest ehitustähtaja pikenemise korral:
https://addenda.ee/vandeadvokaat-siret-siilbek-omanikujrelevalve-tasunoue-ehitustahtaja-pikendamise-korral

addenda.ee

Vandeadvokaat Annika Vait - Riigikohtu selgitused töölepingu kirjalikult vormistamise nõude kohta

Kas tead, et töölepingu sõlmimine on võimalik ka muus vormis kui kirjalikult?
Loe lisaks: https://addenda.ee/vandeadvokaat-annika-vait-riigikohtu-selgitused-toolepingu-kirjalikult-vormistamise-noude-kohta

addenda.ee Enamus tööandjaid ja töötajaid on teadlikud töölepingu seadusest tulenevast nõudest, mille kohaselt tuleb tööleping sõlmida kirjalikult. Tihti ei olda aga teadlikud, et nimetatud vorminõude järgimata jätmine ei too kaasa töölepingu tühisust.

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Avaliku sektori raamatupidajate päev 2017
Riigihangete Konverents 2015
Veebiseminari tutvustus

Location

Category

Telephone

Website

Address


A.H. Tammsaare Tee 47 (2. Korrus)
Tallinn
11316
Other Education in Tallinn (show all)
Vaganova Methodical Ballet Intensive Estonia Vaganova Methodical Ballet Intensive Estonia
Tondi 17b
Tallinn

Vaganova ballet intensives in beautiful Estonia. For students 13 and up- pointe shoe training needed! To participate send email to [email protected]

Tantsuansambel Sõleke Tantsuansambel Sõleke
Mustamäe Tee 59
Tallinn

Tantsuansambel „Sõleke“ – mitmekülgne tants ja liikumine. „Sõlekese” on loonud 1976. aastal Ene Jakobson, kes on tänaseni ansambli peaballettmeister.

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur - EKKA Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur - EKKA
Tõnismägi 11
Tallinn, 10119

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) tegeleb kvaliteedi hindamisega kõrg- ja kutsekoolides ning täienduskoolitusasutustes.

DreamApply DreamApply
Tatari 64
Tallinn

The next generation of student application management. A world-class digital solution used by more than 200 satisfied education institutions worldwide.

Lee Channon Master Barber & Educator Lee Channon Master Barber & Educator
Fr.R.Kreutzwaldi 7
Tallinn, 10126

Lee Channon Is a British Master Barber & World Educator Lee can now offer Haircuts to the locals in Tallinn area Lee is one of the most versatile barbers you will find and skill spans over 28 years of experience.

Mustamäe Laste Loomingu Maja Mustamäe Laste Loomingu Maja
E.Vilde Tee 54
Tallinn

Mustamäe Laste Loomingu Maja alustas tööd lastega 1984. a. 1.novembril.

Veerise Lasteaed Veerise Lasteaed
Tallinn

Tallinna Veerise Lasteaed on oktoobris uksed avav uus lasteaed. Maja pakub alusharidust 1,5 - 7 aastastele lastele. Lapsi ootavad sõbralik personal, põnevad mängupesad, seiklusrada ja avastamisvalmis õuesõppeala.

griffel.ee griffel.ee
Pärnu Mnt. 141 Pk 59
Tallinn

Griffel.ee on reaalainete õppevideosid koondav keskkond.

Laste õue Loovuskeskus Laste õue Loovuskeskus
Huulheina Tee 50, Muuga
Tallinn, 74117

Laste õue Loovuskeskus on omanäoline lasteaed, kus laps omandab eluks vajalikud oskused ja teadmised ning koolivalmiduse, läbi mängu vabas looduses.

Akadeemia Nord Akadeemia Nord
Siili 14
Tallinn, 13413

Meie tunnuslause "Ainult haritud on vabad!" väljendab hästi meie missiooni luua tingimused vaba isiksuse kujunemiseks, olla edukas, ettevõtlik ja eetiline, olla rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline, seada suuri eesmärke ja mõelda avaramalt!

KAMA - Kursus Arenevatele Marketingi Agentidele KAMA - Kursus Arenevatele Marketingi Agentidele
Maakri 28a
Tallinn, 10145

KAMA ehk Koolitus Arenevale Marketing Agendile on koolitusprogramm gümnaasiumi ja ülikooli õpilastele.

Sachschool Sachschool
Ахтри 8
Tallinn, 10151

Школа трансперсональной психологии и гипнотерапии

About   Privacy   Login C