Täiskasvanute Koolituskeskus

Täiskasvanute Koolituskeskus

Comments

DPO - GDPR, AML, SMO — консультации и обучение новой/дополнительной профессии на месте работы или на дому в удобное для Вас и Ваших сотрудников время! Составление и ходатайство о получении лицензии в Регистре предпринимательской деятельности.

Data Protection Officer - DPO - GDPR
https://www.facebook.com/andmekaitse/
Anti-money laundering officer - AML
https://www.facebook.com/aml.antimoneylaundering/
Sanction Monitoring Officer - SMO
https://www.facebook.com/sanktsioonid/

Специалист по защите данных - DPO - GDPR
https://www.facebook.com/andmekaitse/
Модератор по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма - AML
https://www.facebook.com/aml.antimoneylaundering/
Ответственный за мониторинг санкционных директив - SMO
https://www.facebook.com/sanktsioonid/

с лицензией Financial services, Service of trust funds and companies license FIU000286.

https://wp.me/p14XYK-i4
[email protected]
56619154
Tere! Kirjutan töötukassast. Meil on alanud teavituskampaania, kus kutsume töötavaid inimesi uurima, kas ka nemad saaksid minna tasuta koolitustele. Kampaania leht on www.töötajaõpi. Valminud on ka paar reklaamklippi: https://www.youtube.com/watch?v=Ht9TYDd4NPI ja https://www.youtube.com/watch?v=32GIhNg69GY Kui leiate sobiva hetke, et infot oma lehel jagada, siis oleksin väga tänulik!
Доброго вечера, коллеги!
На позапрошлой неделе отправляли Вам письмо с темой:
«Партнёрское предложение GoodWill, Украина, Аллан Клейнханс и Тони Роббинс»
Скажите, Вам удалось с ним ознакомиться?

Täiskasvanute Koolituskeskus korraldab täiskasvanutele suunatud täiendkoolitusi. Täiskasvanute Koolituskeskuse klientideks on nii avalik-, era- kui ka kolmas sektor.

Täiskasvanute Koolituskeskus on üks suurimaid koolitusettevõtteid Tallinnas, mille õppekavade raames on võimalik läbida raamatupidamise, sekretär-asjaajaja, maksunduse, tööõiguse ja palgaarvestuse, finantsalaseid, õigusalaseid ja turundamise alaseid koolitusi. Täiskasvanute Koolituskeskuse poolt korraldatavad kursused on suunatud eelkõige täiskasvanutele, eesmärgiga soodustada kas uue eriala omandamist või juba olemasolevate teadmiste parendamist loengute ja praktiliste treeningute abil. Tulenevalt asjaolust, et koolituse ja täiendõppe vajadus on suur, kuid turul pakutav hind seab piirid paljudele huvitatud inimestele, on jätkuvalt Täiskasvanute Koolituskeskuse poolt korraldatavad kursused taskukohased. Siinkohal kinnitame, et täienduskoolituste pakkumisel on endiselt paindlikkuse ja turunõudluse rahuldamise juures tähtsamal kohal kvaliteet. Koolitusel osalenute poolt antud tagasiside annab tunnistust sellest, et tegemist on ühe parima koolitusteenust pakkuva koolitusasutusega. Jätkuvalt viivad Täiskasvanute Koolituskeskuse poolt korraldatavaid kursuseid läbi oma ala spetsialistid ning pikaaegsed praktikud, kellel on hea valdkonna kogemus ja kes on meeleldi nõus vastama Teie kõikvõimalikele asjakohastele küsimustele. Lisainfot kursuste kohta leiab aadressilt www.taiendkoolitus.com või telefonil 5304 5566.

Operating as usual

erk.ee 13/03/2021

Esimene ERK poolt tunnustatud raamatupidamisettevõte

📌Esimene ERK poolt tunnustatud raamatupidamisettevõte

Esimene ERK poolt tunnustatud raamatupidamisettevõte on Albiorix

https://www.erk.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=747:esimene-erk-poolt-tunnustatud-raamatupidamisettevote&catid=11:uudised&Itemid=374&lang=et

erk.ee Esimene ERK poolt tunnustatud raamatupidamisettevõte on Albiorix   Tallinnas, 10. märtsil 2021. Eesti Raamatupidajate Kogu andis täna üle esimese „ERK tunnustatud raamatupidamisettevõtte“ tunnistuse osaühingule Albiorix. Tunnistust olid Albiorixi partnerile Aleksandra Hlebnikova-Ste

13/03/2021

‼️ 13.04-14.04.2021 TOIMUB KOOLITUS- Kõik Majandusaasta aruande koostamisest Soome äriühingule ja ettevõtte tulumaksu arvestusest

‼️KOOLITUS TOIMUB VEEBIPÕHISELT, KUS OSALEJAL ON VAJALIK ARVUTI JA INTERNETIÜHENDUS‼️

Koolituse soodushind kuni 22.03.2021 on 99 eurot + km, tavahind on 129 eurot + km

☝️ KOOLITUSE EESMÄRK:
• Anda põhjalik ülevaade, millistest põhimõtetest lähtuvalt koostada Soome äriühingule või Eesti äriühingu filiaalile Soomes majandusaasta aruannet;
• Selgitada erinevusi Eesti ja Soome raamatupidamisreeglistikus;
• Anda põhjalik ülevaade, kuidas arvestatakse ettevõtte tulumaksuga maksustatavat kasumit.

KOOLITUSELE ON OODATUD EELKÕIGE:
Raamatupidamise teadmistega osalejad, kes soovivad aru saada, kuidas koostada Soome äriühingule või Soomes asuvale Eesti äriühingu filiaalile majandusaasta aruannet ja tuludeklaratsiooni.

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:
✔️Üldised põhimõtted
• Õiguskeskkond
• Raamatupidamise ja maksuarvestuse seos
✔️Raamatupidamise aastaaruande koostamise põhimõtted.
• Raamatupidamisseadus vs rahvusvahelised raamatupidamisstandardid
• KILA juhised
• Arvestuspõhimõtted – varade hindamine, periodiseerimine
• Tulud-kulud raamatupidamises
• Maksualused tulud ja vähenduskõlblikud kulud maksuarvestuses
✔️Kasumiaruande kasumist tulumaksuga maksustatava kasumini
• Maksustamise põhimõtted
• Raamatupidamisliku kasumi ja tulumaksuga maksustatava kasumi erinevus
• Näide arvestusest
✔️Majandusaasta aruande allkirjastamine, esitamine ja maksudeklaratsiooni koostamine
• Majandusaasta aruande koostamise tähtajad ja esitamisviisid
• Maksudeklaratsioon, koostamise tähtajad ja esitamisviisid

Muu asjakohane info: hind sisaldab materjale ja tõendit!

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

🔎Registreerimine, programm ja õppekava on kättesaadavad siin: https://taiendkoolitus.com/koik-majandusaasta-aruande-koostamisest-soome-ariuhingule-ja-ettevotte-tulumaksu-arvestusest/
🔎Täiskasvanute Koolituskeskus
www.taiendkoolitus.com
5304 5566

11/03/2021

📘 ПРОВОДИТСЯ ЛЬГОТНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НА НАЧАЛЬНЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ, КОТОРЫЙ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ С 27.04.2021 В ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ И НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ!

📢 Льготная цена курсов 249 евро при регистрации до 09.04.2021 (обычная цена 319 евро). Цена включает в себя налог с оборота.

📌 Курсы предназначены для тех, кто интересуется бухгалтерией и у кого есть практическая необходимость в данной деятельности: предприниматели, новички, которые раньше не сталкивались с бухгалтерией, руководители семейных и малых фирм, секретари/помощники руководителя и другие заинтересованные лица.

Курсы имеют практическую направленность (полученные знания подкрепляются практическими заданиями, которые решаются как в группе, так и самостоятельно) и создают также предпосылки для прохождения курсов повышения квалификации по бухгалтерии. Немаловажным является и то, что предыдущий опыт не требуется.

В цену входят лекции и все необходимые учебные материалы. Лицам, пришедшим вдвоем, дополнительная скидка 10%! Если вы поделитесь данной информацией в Facebook мы предоставим вам дополнительную скидку в размере 3 евро, о которой мы просим сообщить при составлении счета. Возможность оплаты частями без изменения конечной стоимости!

🕓 Практический начальный курс по бухгалтерскому учету на русском языке в вечернее время проводится с 27.04.2021 по 17.06.2021 c 18.00 до 20.30.

Язык обучения: русский язык

Общий объем учебной работы составляет 60 академических часов (45 часов работы в Интернете и 15 часов самостоятельной работы).

Темы обучения:
✅Основные понятия бухгалтерии: терминилогия, законодательство и принципы бухгалтерского учета,отчётный цикл, счета, классификация бухгалтерских регистров, проводка экономических сделок.
✅Учет имущества, обязательств и собственного капитала: учет оборотного имущества, учёт запасов, учет основного имущества, учет краткосрочных обязательств, учет амортизации, принципы начисления заработной платы и отпускных, начисления налога с оборота, заполнение налоговой декларации, учёт долгосрочных обязательств, учет собственного капитала.
✅Документация: документирование бухгалтерской проводки, бухгалтерская документация, бухгалтерские программы.
✅Финансовые отчеты: составление отчёта о прибыли,
баланса, составление отчета денежных потоков, составление отчета изменений собственного капитала, составление годового отчета.

В результате обучения: обучающийся получит знания о
✅правовых актах в области организации бухгалтерии, законе о бухгалтерском учете и инструкциях Службы бухгалтерского учета и навыки их использования;
✅основных принципах составления внутреннего бухгалтерского предписания;
✅терминологии в сфере бухгалтерии;
✅принципах составления документации, а также навыки обработки бухгалтерских документов в бухгалтерских регистрах и отражения их в системе счетов;
✅принципах записи на счета;
✅принципах начисления налога с оборота;
✅принципах начисления заработной платы;
✅принципах начисления отпускных;
✅учете имущества, обязательств и собственного капитала; например, получит знания об учете имущества, обязательств и собственного капитала
✅принципах учета амортизации;
✅заполнении налоговой декларации;
✅составлении годового хозяйственного отчета;
✅содержании и ходе составления годового отчета;
✅и составлении финансовых отчетов.

По окончании учебного курса лица, прошедшие курс, получат знания и практические навыки касательно основ бухгалтерского учета, бухгалтерских записей, документации и отчетов.

__________________________
Обратите внимание! Täiskasvanute Koolituskeskus является партнером карты обучения Эстонской кассы по безработице.

После обучения: свидетельство от Täiskasvanute Koolituskeskus

🔎 Дополнительная информация и регистрация находятся здесь: http://taiendkoolitus.com/raamatupidamise-algkursused-narvas

Täiskasvanute Koolituskeskus
www.taiendkoolitus.com
5304 5566

11/03/2021

📣HEA SINA, KES SA PUUTUD KOKKU MAJANDUSAASTA ARUANDE KOOSTAMISEGA – RAAMATUPIDAJAD, JUHATUSE JA NÕUKOGU LIIKMES NING AUDIITORID!

25.03.2021 TOIMUB VEEBIPÕHINE KOOLITUS- FINANTSANALÜÜS SUHTARVUDE ABIL, ALGAJATELE

30.03.2021 TOIMUB VEEBIPÕHINE KOOLITUS- FINANTSANALÜÜS SUHTARVUDE ABIL, EDASIJÕUDNUTELE
Koolituse hind on 169 eurot + km.

Koolitused toimuvad veebipõhiselt veebikeskkonnas zoom, kus osalejal on vajalik arvutit ja Internetiühendus.

☝️ KOOLITUSTE EESMÄRK? koolituste tulemusena on õppijal teoreetilised teadmised ja praktilised oskused äriettevõtte finantstervise hindamiseks finantsaruannetest või -prognoosidest arvutatud suhtarvude ja tegevusnäitajate abil.
Finantsanalüüs (algajatele) keskendub suhtarvude sisenditel, valemitel, seostel ja hindamise kriteeriumidel.

Finantsanalüüs (edasijõudnule) keskendub finantsnäitajate sisendite kujunemisele ning nende kujunemise mõjutamisele läbi juhtimisotsuste. Samuti sellele, milliseid konkreetseid kapitali hinna määrasid väärtuste hindamisel ning otsuste tegemisel kasutada.

📌 MIKS KOOLITUSED ON VAJALIKUD?
Suhtarvude sisenditeks on üldjuhul kasumiaruandes, bilansis või rahavoogude aruandes esitatud andmed. Koolituse käigus käsitletakse likviidsus, käibekapitali, kapitali struktuuri, tasuvuse ja rentaabluse suhtarve ja nende väljundite hindamise kriteeriume.
Ettevõtte jätkusuutlikkus ja tulevane edu ei sõltu üksnes kasumi suurusest. Kasumiga ettevõte võib olla maksejõuetu ja kahjumiga ettevõtte jätkusuutlik. Ettevõtte finantstervis sõltub paljudest ajaoludest – näiteks kui kiiresti/aeglaselt raha ringleb, mis määral varad osalevad majandusliku kasu tekkimisel, jne. Finantssuhtarvud aitavad meil süsteemselt ettevõtte finantstervist hinnata – määrata ettevõtte tugevad ja nõrgad küljed ning fokuseerida olukorra parandamisel.

KOOLITUSELE ON OODATUD EELKÕIGE ISIKUD, kes puutuvad kokku majandusaasta aruande koostamisega – raamatupidajad, juhatuse ja nõukogu liikmed ning audiitorid. Samuti isikud, kes analüüsivad ja hindavad ettevõtte või ettevõtete kasumlikkust, maksevõimelisust, jätkusuutlikust. Samuti isikud, kes tellivad ja tarbivad ettevõtte finantstervisega seotud analüüse.

Koolitustel läbitakse järgmised teemad:
1. Finantsanalüüsi infoallikad, finantsaruanded
• Bilanss ja kasumiaruanne (skeemid 1 ja 2)
• Rahavoogude aruanne

2. Analüüsi sisu ja määratlus, trendid ja rusikareeglid, meetodid
3. Likviidsus ja käibekapitali suhtarvud
• Maksevalmidus
• Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja
• Staatiline ja dünaamiline likviidsus
• Käibekapital ja käibekapitali suhtarvud
• Keskmine laekumisperiood
• Nõuete käibesagedus
• Keskmine laoseis
• Varude käibesagedus
• Keskmine tasumisperiood
• Hankijate käibesagedus
• Käibekapital % müügist

4. Kapitali struktuur
• Omakapitali ja kohustuste osatähtsus
• Kohustuste/omakapitali suhe
• Finantsvõimendus

5.Tasuvuse marginaalid
• Finantskulude kaetus
• Laenu teenindamise kaetus
• Brutokasumi marginaal
• Ärikasumi marginaal
• EBITDA marginaal
• Kasum e TM marginaal
• Puhaskasumi marginaal

6. Rentaablus ja tootlikkus
• Vara rentaablus
• Omakapitali rentaablus
• Finantskangi efekt
• Investeeritud kapitali tootlikkus

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tõend.

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

🔎Finantsanalüüs suhtarvude abil, algajatele koolitusinfo on kättesaadav siin: https://taiendkoolitus.com/taiskasvanute-koolituskeskus/finantsanalyys-suhtarvude-abil/
🔎Finantsanalüüs suhtarvude abil, edasijõudnutele koolitusinfo on kättesaadav siin: https://taiendkoolitus.com/taiskasvanute-koolituskeskus/finantsanaluus-suhtarvude-abil-edasijoudnutele/

🔎Täiskasvanute Koolituskeskus
www.taiendkoolitus.com
5304 5566

11/03/2021

Täiskasvanute Koolituskeskus's cover photo

10/03/2021

‼️ 13.04-14.04.2021 TOIMUB KOOLITUS- Kõik Majandusaasta aruande koostamisest Soome äriühingule ja ettevõtte tulumaksu arvestusest

‼️KOOLITUS TOIMUB VEEBIPÕHISELT, KUS OSALEJAL ON VAJALIK ARVUTI JA INTERNETIÜHENDUS‼️

Koolituse soodushind kuni 22.03.2021 on 199 eurot + km, tavahind on 229 eurot + km
☝️ KOOLITUSE EESMÄRK:
• Anda põhjalik ülevaade, millistest põhimõtetest lähtuvalt koostada Soome äriühingule või Eesti äriühingu filiaalile Soomes majandusaasta aruannet;
• Selgitada erinevusi Eesti ja Soome raamatupidamisreeglistikus;
• Anda põhjalik ülevaade, kuidas arvestatakse ettevõtte tulumaksuga maksustatavat kasumit.

KOOLITUSELE ON OODATUD EELKÕIGE:
Raamatupidamise teadmistega osalejad, kes soovivad aru saada, kuidas koostada Soome äriühingule või Soomes asuvale Eesti äriühingu filiaalile majandusaasta aruannet ja tuludeklaratsiooni.

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:
✔️Üldised põhimõtted
• Õiguskeskkond
• Raamatupidamise ja maksuarvestuse seos
✔️Raamatupidamise aastaaruande koostamise põhimõtted.
• Raamatupidamisseadus vs rahvusvahelised raamatupidamisstandardid
• KILA juhised
• Arvestuspõhimõtted – varade hindamine, periodiseerimine
• Tulud-kulud raamatupidamises
• Maksualused tulud ja vähenduskõlblikud kulud maksuarvestuses
✔️Kasumiaruande kasumist tulumaksuga maksustatava kasumini
• Maksustamise põhimõtted
• Raamatupidamisliku kasumi ja tulumaksuga maksustatava kasumi erinevus
• Näide arvestusest
✔️Majandusaasta aruande allkirjastamine, esitamine ja maksudeklaratsiooni koostamine
• Majandusaasta aruande koostamise tähtajad ja esitamisviisid
• Maksudeklaratsioon, koostamise tähtajad ja esitamisviisid

Muu asjakohane info: hind sisaldab materjale ja tõendit!

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

🔎Registreerimine, programm ja õppekava on kättesaadavad siin: https://taiendkoolitus.com/koik-majandusaasta-aruande-koostamisest-soome-ariuhingule-ja-ettevotte-tulumaksu-arvestusest/
🔎Täiskasvanute Koolituskeskus
www.taiendkoolitus.com
5304 5566

09/03/2021

📘LÕPPEB VASTUVÕTT 16.04.2021 TOIMUVALE KOOLITUSELE- KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISARUANNETE KOOSTAMINE

KOOLITUS TOIMUB VEEBIPÕHISELT ZOOM KESKKONNAS, KUS OSALEJAL ON VAJALIK ARVUTI JA INTERNETIÜHENDUSE OLEMASOLU.

☝️ Koolituse hind on 179 eurot + km.

☝️KOOLITUSE EESMÄRK: koolituse tulemusena on osalejatel ülevaade äriühenduse mõistest ning konsolideeritud aruannete koostamise reeglitest Eesti finantsaruandluse standardi raames.

📌 KOOLITUSELE ON OODATUD EELKÕIGE ettevõtete finantsjuhid ja raamatupidajad.

Teadmised on vajalikud raamatupidaja (tase 5), vanemraamatupidaja (tase 6) ja juhtivraamatupidaja (tase 7) majandusarvestuse praktilise kompetentsi säilitamiseks ja tõstmiseks.

Koolitusel tulevad käsitlemisele järgmised peamised teemad:
✅ Äriühenduse mõiste
✅Äriühenduse esmane kajastamine
✅Konsolideeritud aruannete koostamine
• Konsolideerimise üldpõhimõtted
• Konsolideeritud bilanss
• Konsolideeritud kasumiaruanne
• Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne
• Konsolideeritud rahavoogude aruanne
✅Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisad
✅Välisriigi tütarettevõtete konsolideerimine
• Arvestusvaluuta ja esitusvaluuta
• Realiseerimata kursivahede kajastamine
✅Konsolideeritud majandusaasta aruande koostamise ja esitamise kohustus ja erandid

Õpiväljundid:
Koolitusel osalenu tunneb konsolideerimise põhimõtteid ja oskab koostada konsolideeritud raamatupidamisaruandeid.

__________________________
NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tõend.
🔎Rohkem infot siin: https://taiendkoolitus.com/konsolideeritud-raamatupidamisaruannete-koostamine-eesti-finantsaruandluse-standardi-kohaselt/

🔎Täiskasvanute Koolituskeskus
www.taiendkoolitus.com
5304 5566

08/03/2021

‼️ 13.04-14.04.2021 TOIMUB KOOLITUS- Kõik Majandusaasta aruande koostamisest Soome äriühingule ja ettevõtte tulumaksu arvestusest

‼️KOOLITUS TOIMUB VEEBIPÕHISELT, KUS OSALEJAL ON VAJALIK ARVUTI JA INTERNETIÜHENDUS‼️

Koolituse soodushind kuni 22.03.2021 on 199 eurot + km, tavahind on 229 eurot + km

☝️ KOOLITUSE EESMÄRK:
• Anda põhjalik ülevaade, millistest põhimõtetest lähtuvalt koostada Soome äriühingule või Eesti äriühingu filiaalile Soomes majandusaasta aruannet;
• Selgitada erinevusi Eesti ja Soome raamatupidamisreeglistikus;
• Anda põhjalik ülevaade, kuidas arvestatakse ettevõtte tulumaksuga maksustatavat kasumit.

KOOLITUSELE ON OODATUD EELKÕIGE:
Raamatupidamise teadmistega osalejad, kes soovivad aru saada, kuidas koostada Soome äriühingule või Soomes asuvale Eesti äriühingu filiaalile majandusaasta aruannet ja tuludeklaratsiooni.

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:
✔️Üldised põhimõtted
• Õiguskeskkond
• Raamatupidamise ja maksuarvestuse seos
✔️Raamatupidamise aastaaruande koostamise põhimõtted.
• Raamatupidamisseadus vs rahvusvahelised raamatupidamisstandardid
• KILA juhised
• Arvestuspõhimõtted – varade hindamine, periodiseerimine
• Tulud-kulud raamatupidamises
• Maksualused tulud ja vähenduskõlblikud kulud maksuarvestuses
✔️Kasumiaruande kasumist tulumaksuga maksustatava kasumini
• Maksustamise põhimõtted
• Raamatupidamisliku kasumi ja tulumaksuga maksustatava kasumi erinevus
• Näide arvestusest
✔️Majandusaasta aruande allkirjastamine, esitamine ja maksudeklaratsiooni koostamine
• Majandusaasta aruande koostamise tähtajad ja esitamisviisid
• Maksudeklaratsioon, koostamise tähtajad ja esitamisviisid

Muu asjakohane info: hind sisaldab materjale ja tõendit!

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

🔎Registreerimine, programm ja õppekava on kättesaadavad siin: https://taiendkoolitus.com/koik-majandusaasta-aruande-koostamisest-soome-ariuhingule-ja-ettevotte-tulumaksu-arvestusest/
🔎Täiskasvanute Koolituskeskus
www.taiendkoolitus.com
5304 5566

05/03/2021

Täiskasvanute Koolituskeskus's cover photo

05/03/2021

📘Naistepäeva ERIPAKKUMINE 05.03-08.03.2021

‼Sellel naistepäeval tee oma sõbrannale või naisele HARIV
📖KINGITUS- RAAMATUPIDAMISE ALGKURSUS

Miks mitte kingitus ISEENDALE?

📌Kasutades registreerimisel tootekoodi "naine "- on koolituse hinnaks 179 eurot koos km.

05/03/2021

Majandusaasta aruanne ehk aastaaruanne - Kuidas koostada?

‼️ 11.03.2021 TOIMUB VEEBIPÕHINE KOOLITUS- MAJANDUSAASTA ARUANNE

KOOLITUS TOIMUB VEEBIPÕHISELT, KUS OSALEJAL ON VAJALIK ARVUTI JA INTERNETIÜHENDUSE OLEMASOLU.

Koolituse hind on 169 eurot + km.

☝️KOOLITUSEL EESMÄRK: koolituse lõpuks omavad isikud teadmisi raamatupidamise aastaaruande koostamise käigust, põhiaruannete koostamisest ja lisade nõuetest.
📌 MIKS KOOLITUSEL PEAKS OSALEMA: majandusaasta aruanne on kohustuslik kõigile Eesti raamatupidamiskohustuslastele ning see peab vastama seadustega fikseeritud nõuetele.
📌 MIDA KOOLITUSEL KÄSITLETAKSE: koolituse käigus koostame Eesti finantsaruandluse standardit rakendava näidisettevõtte raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, omakapitali muutuste aruandest ja lisadest. Rida-realt käsitleme varade ja kohustiste arvele võtmist, edaspidist kajastamist, RTJ-ides toodud alternatiivkäsitluste mõju bilansimahule ja kasumile ning juhatuse valikuid, otsuseid ja hinnanguid. Teostame reguleerimis- ja lõpetamiskanded ning koostame põhiaruanded ja aruande lisad.
Koolitusel läbitakse järgmised teemad:
1. ✔️Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused ja käik
• Raamatupidamise aastaaruande eesmärk
• Juhatuse ja raamatupidaja rollid
• Aastaaruande alusprintsiibid
• Arvestuspõhimõtte muutmine, hinnangu muutus ja olulised vead
• Olulisuse printsiip ja piirmäär ning piirmäära muutus
• Korrigeerivad ja mittekorrigeerivad bilansipäevajärgsed sündmused
• Valuutatehingute kajastamine
• Realiseeritud ja realiseerimata kasumid (kahjumid)

2. ✔️Käibevaraga seonduvad hinnangud ja korrigeerimiskanded
• Sise-eeskiri ja juhatuse hinnangud
• Realiseeritud ja realiseerimata kasumid (kahjumid)
• Lühiajaliste väärtpaberite hindamine ja kajastamine
• Nõuete hindamine ja kajastamine
• Ebatõenäoliselt laekuvad ja lootusetud nõuded
• Ettemakstud kulude periodiseerimine
• Varude hindamine ja kajastamine

3. ✔️Põhivaraga seonduvad hinnangud ja reguleerimiskanded
• Tütar- ja sidusettevõtete hindamine ja Kajastamine
• Muu finantspõhivara hindamine ja kajastamine
• Kinnisvarainvesteeringute hindamine ja kajastamine
• Materiaalse põhivara hindamine ja kajastamine
• Amortisatsiooni arvestus
• Kapitali ja kasutusrendi kajastamine
• Immateriaalse põhivara hindamine ja kajastamine

4. ✔️Põhiaruannete ja lisade koostamine
• Bilanssikirjete järjestus, vahekokkuvõtted ja lisad
• Kasumiaruande kirjete järjestus, vahekokkuvõtted ja lisad
• Rahavoogude aruande koostisosad ja rahavoogude muutus
• Äritegevuse rahavood kaudsel ja otsesel meetodil
• Omakapitali muutuste aruanne ja omakapitali bilansiline maksumus

Koolituse läbinu:
• mõistab juhatuse ja raamatupidaja rolle raamatupidamise aastaaruande koostamisel;
• hoomab raamatupidamise aastaaruande koostamise protsessi;
• seostab alusprintsiipe arvestuspõhimõtete ja hinnangutega;
• oskab teostada Eesti finantsaruandluse standardis toodud käsitlustest ja juhatuse hinnangutest tulenevaid reguleerimis- ja lõpetamiskandeid;
• tunneb bilanssi, kasumiaruande, rahavoogude aruande, omakapitali muutuste aruande ja lisade koostamise aluseid ning seoseid.

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tõend.

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

🔎Registreerimine, programm ja õppekava on kättesaadavad siin: http://taiendkoolitus.com/taiskasvanute-koolituskeskus/majandusaasta-aruanne/
🔎Täiskasvanute Koolituskeskus
www.taiendkoolitus.com
5304 5566

Our Story

Täiskasvanute Koolituskeskus on üks suurimaid koolitusettevõtteid Tallinnas, mille õppekavade raames on võimalik läbida raamatupidamise, sekretär-asjaajaja, maksunduse, tööõiguse ja palgaarvestuse ning personalijuhtimise baaskursuseid. Täiskasvanute Koolituskeskuse poolt korraldatavad kursused on suunatud eelkõige täiskasvanutele, eesmärgiga soodustada kas uue eriala omandamist või juba olemasolevate teadmiste parendamist loengute ja praktiliste treeningute abil.

Täiskasvanute Koolituskeskus on arvestades oma võrdlemisi lühikest tegutsemisperioodi arenenud jõudsalt ning järjest kasvava koolitusnõudluse tõttu laiendab oma tegevust käesoleval ajal Tartusse.

Seega, nüüdseks pakume kvaliteetset koolitusteenust ainsa koolitusasutusena Eesti suurimates linnades: Tallinnas, Tartus ning Pärnus. Samuti selleks, et soovijatele tagada senisest parem ettevalmistus alates 1. jaanuarist 2014 kehtivate uuenenud raamatupidamise kutsestandarditega seotud eksamiteks pakume nii Tallinnas kui ka Tartus sisutihedat ning mahukat raamatupidamise täiendõppe 120 tunnilist kursust. Eraldi soovijatele pakume ainsa koolituskeskusena ka juhtimisarvestuse moodulit.

Lisaks täiendasime 2014. aasta alguses oma koolitusvaldkondi tööõiguse ja palgaarvestuse ning maksunduse ja personalijuhtimise koolituse näol.

Tulenevalt asjaolust, et koolituse ja täiendõppe vajadus on suur, kuid turul pakutav hind seab piirid paljudele huvitatud inimestele, on jätkuvalt Täiskasvanute Koolituskeskuse poolt korraldatavad kursused taskukohased. Siinkohal kinnitame, et täienduskoolituste pakkumisel on endiselt paindlikkuse ja turunõudluse rahuldamise juures tähtsamal kohal kvaliteet. Koolitusel osalenute poolt antud tagasiside annab tunnistust sellest, et tegemist on ühe parima koolitusteenust pakkuva koolitusasutusega.

Jätkuvalt viivad Täiskasvanute Koolituskeskuse poolt korraldatavaid kursuseid läbi oma ala spetsialistid ning pikaaegsed praktikud, kellel on hea valdkonna kogemus ja kes on meeleldi nõus vastama Teie kõikvõimalikele asjakohastele küsimustele.


Lisainfot kursuste kohta leiab aadressilt www.taiendkoolitus.com või telefonil 5304 5566.

Videos (show all)

01.03.2021 algab- Alustava ettevõtja baaskoolitus
01.03.algab koolitus: ALUSTAVA ETTEVÕTJA BAASKOOLITUS
01.03.2021 Algab - Alustava ettevõtja baaskoolitus

Location

Category

Telephone

Address


Gonsiori 7-33
Tallinn
10117

Opening Hours

Monday 08:00 - 18:00
Tuesday 08:00 - 18:00
Wednesday 08:00 - 18:00
Thursday 08:00 - 18:00
Friday 08:00 - 18:00
Other Schools in Tallinn (show all)
Курсы для предпринимателей. Ettevõtluskoolitus. Busines Курсы для предпринимателей. Ettevõtluskoolitus. Busines
Peterburi Tee 50A, Tallinn
Tallinn, 11415

Курсы, семинары, другое обучение для предпринимателей и тех, кто хочет открыть свое дело

Keelepisik Keelepisik
Pärnu Mnt 20A
Tallinn

Keelepisik on keeltekool, mis pakub keeleõpet nii täiskasvanutele kui ka lastele. Rohkem informatsiooni õppe kohta leiab kodulehelt www.keelepisik.ee

Tallinna Mustjõe Gümnaasium Tallinna Mustjõe Gümnaasium
Paldiski Mnt. 83
Tallinn, 10617

Tallinna Mustjõe Gümnaasium

RP Music Lessons RP Music Lessons
Liivaoja 12-33
Tallinn, 10155

I am willing to help and share my knowledge of music with everyone interested in drums, guitar playing, composition, music theory and production.

Haabersti Vene Gümnaasium Haabersti Vene Gümnaasium
Õismäe Tee 132
Tallinn, 13511

Haabersti Vene Gümnaasium on üldhariduskool Tallinnas, Haabersti Linnaosas

Bändikool Heliaed Bändikool Heliaed
Mooni 36
Tallinn, 10619

Bändikool "Heliaed" – see on võimalus omandada algteadmised pillimängus ja muusikateoorias Tarvo Valmi juhendamisel.

Uus Vana Teater Uus Vana Teater
Papli 4/1
Tallinn, 12012

teater ja teatrikool ning filmistuudio

Memme Musi lastehoid Memme Musi lastehoid
Kevade 2a
Tallinn, 10137

Memme Musi eralasteaed on kodune väike lasteasutus, kus võimaldatakse lapsel saada alusharidus.

Eda Klubi erakool Eda Klubi erakool
Loometsa 6
Tallinn, 13627

Baltic Yachting Club Baltic Yachting Club
Purje 8
Tallinn

Яхтенная школа/Purjetamiskool/Yacht Training School; Обучение судоводителей любительских судов; международные права на водный транспорт.

Digi'scool Digi'scool
Peterburi Tee 44
Tallinn

Arvutikool lastele - esimesed edukad sammud digimaailmas! Компьютерная школа для детей- первые успешные шаги в мир дигитехнологий!

ImmiSoft - ImmiSchool ImmiSoft - ImmiSchool
Ahtri 12 (Jõe 9), Tallinn
Tallinn, EE10151

Estonian language learning materials and courses for New Immigrants in Estonia.