Täiskasvanute Koolituskeskus

Täiskasvanute Koolituskeskus

Comments

DPO - GDPR, AML, SMO — консультации и обучение новой/дополнительной профессии на месте работы или на дому в удобное для Вас и Ваших сотрудников время! Составление и ходатайство о получении лицензии в Регистре предпринимательской деятельности. Data Protection Officer - DPO - GDPR https://www.facebook.com/andmekaitse/ Anti-money laundering officer - AML https://www.facebook.com/aml.antimoneylaundering/ Sanction Monitoring Officer - SMO https://www.facebook.com/sanktsioonid/ Специалист по защите данных - DPO - GDPR https://www.facebook.com/andmekaitse/ Модератор по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма - AML https://www.facebook.com/aml.antimoneylaundering/ Ответственный за мониторинг санкционных директив - SMO https://www.facebook.com/sanktsioonid/ с лицензией Financial services, Service of trust funds and companies license FIU000286. https://wp.me/p14XYK-i4 [email protected] 56619154
Tere! Kirjutan töötukassast. Meil on alanud teavituskampaania, kus kutsume töötavaid inimesi uurima, kas ka nemad saaksid minna tasuta koolitustele. Kampaania leht on www.töötajaõpi. Valminud on ka paar reklaamklippi: https://www.youtube.com/watch?v=Ht9TYDd4NPI ja https://www.youtube.com/watch?v=32GIhNg69GY Kui leiate sobiva hetke, et infot oma lehel jagada, siis oleksin väga tänulik!
Доброго вечера, коллеги! На позапрошлой неделе отправляли Вам письмо с темой: «Партнёрское предложение GoodWill, Украина, Аллан Клейнханс и Тони Роббинс» Скажите, Вам удалось с ним ознакомиться?

Täiskasvanute Koolituskeskus korraldab täiskasvanutele suunatud täiendkoolitusi. Täiskasvanute Koolituskeskuse klientideks on nii avalik-, era- kui ka kolmas sektor.

Täiskasvanute Koolituskeskus on üks suurimaid koolitusettevõtteid Tallinnas, mille õppekavade raames on võimalik läbida raamatupidamise, sekretär-asjaajaja, maksunduse, tööõiguse ja palgaarvestuse ning personalijuhtimise baaskursuseid. Täiskasvanute Koolituskeskuse poolt korraldatavad kursused on suunatud eelkõige täiskasvanutele, eesmärgiga soodustada kas uue eriala omandamist või juba olemasolevate teadmiste parendamist loengute ja praktiliste treeningute abil. Täiskasvanute Koolituskeskus on arvestades oma võrdlemisi lühikest tegutsemisperioodi arenenud jõudsalt ning järjest kasvava koolitusnõudluse tõttu laiendab oma tegevust käesoleval ajal Tartusse. Seega, nüüdseks pakume kvaliteetset koolitusteenust ainsa koolitusasutusena Eesti suurimates linnades: Tallinnas, Tartus ning Pärnus. Samuti selleks, et soovijatele tagada senisest parem ettevalmistus alates 1. jaanuarist 2014 kehtivate uuenenud raamatupidamise kutsestandarditega seotud eksamiteks pakume nii Tallinnas kui ka Tartus sisutihedat ning mahukat raamatupidamise täiendõppe 120 tunnilist kursust. Eraldi soovijatele pakume ainsa koolituskeskusena ka juhtimisarvestuse moodulit. Lisaks täiendasime 2014. aasta alguses oma koolitusvaldkondi tööõiguse ja palgaarvestuse ning maksunduse ja personalijuhtimise koolituse näol. Tulenevalt asjaolust, et koolituse ja täiendõppe vajadus on suur, kuid turul pakutav hind seab piirid paljudele huvitatud inimestele, on jätkuvalt Täiskasvanute Koolituskeskuse poolt korraldatavad kursused taskukohased. Siinkohal kinnitame, et täienduskoolituste pakkumisel on endiselt paindlikkuse ja turunõudluse rahuldamise juures tähtsamal kohal kvaliteet. Koolitusel osalenute poolt antud tagasiside annab tunnistust sellest, et tegemist on ühe parima koolitusteenust pakkuva koolitusasutusega. Jätkuvalt viivad Täiskasvanute Koolituskeskuse poolt korraldatavaid kursuseid läbi oma ala spetsialistid ning pikaaegsed praktikud, kellel on hea valdkonna kogemus ja kes on meeleldi nõus vastama Teie kõikvõimalikele asjakohastele küsimustele. Lisainfot kursuste kohta leiab aadressilt www.taiendkoolitus.com või telefonil 5304 5566.

Operating as usual

📘LÕPPEB VASTUVÕTT 30.10.2020 ALGAVALE VEEBIPÕHISELE PRAKTILISELE RAAMATUPIDAMISE ALGKURSUSELE ÕHTUSEL AJAL!

☝️KOOLITUSE HIND ON 225 EUROT (hind sisaldab km). VÕIMALIK TASUDA KA OSITI.

🕓 Veebipõhine raamatupidamise algkursus eesti keeles ja õhtusel ajal toimub ajavahemikul 30.09.2020 – 21.12.2020. Veebipõhine õpe toimub igal kolmapäeval ja reedel kell 18.00-20.30. Erand: 21.12.2020 toimub veebipõhine õppetöö kell 18.00-19.00 (eksamitööde osas tagasiside andmine).

Õppetöö maht on kokku 60 akadeemilist tundi (45 tundi auditoorset tööd, mis toimub veebikoolitusena ja 15 tundi iseseisvat tööd).

Tegemist on veebipõhise koolitusega, kus osalejal on vaja Internetiühenduse olemasolu ja arvutit. Koolitus toimub veebikeskkonnas Cisco.

📌 Koolituse lõpuks omavad isikud teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudavad koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. Kursus on oma iseloomult praktilise suunitlusega (õpitud põhitõdesid kinnistatakse praktiliste ülesannete lahendamisega, nii grupis kui iseseisvalt) ning koolitus loob ühtlasi eelduse raamatupidamise täiendkursuse läbimiseks.
Eelnev kogemus ei ole vajalik. Vajalik on motivatsioon omandada uusi teadmisi.
Eesmärgiks on omandada praktilised teadmised!

Hinna sees on loengud, õppetööks vajalik loengukonspekt ja ülesannete kogu (elektroonsel kujul)

KOOLITUSE TEEMAD JAGUNEVAD JÄRGMISELT:

✅Raamatupidamise põhitõed: terminoloogia, raamatupidamises kasutatavad põhimõtted ja seadused, äriühingute liigid, arvestustsükkel, kontod, raamatupidamisregistrid, majandustehingute kanded.
✅Varade, kohustuste ja omakapitali arvestus: käibevarade arvestus, varude arvestus, põhivarade arvestus, amortisatsioon, lühiajaliste kohustuste arvestus, palga ja puhkuse arvestus, käibemaksu arvestus, deklaratsioonide esitamine, pikaajaliste kohustuste arvestus, omakapitali arvestus.
✅Dokumentatsioon: raamatupidamiskannete dokumenteerimine, raamatupidamises kasutatav dokumentatsioon, ülevaade raamatupidamisprogrammidest.
✅Aruanded: kasumiaruande koostamine, bilansi koostamine, rahavoogude aruande koostamine, omakapitali muutuste aruande koostamine, majandusaasta aruande koostamine.

ÕPIVÄLJUNDID. Koolituse lõpuks õppija:

✅oskab kasutada raamatupidamise alast terminoloogiat, raamatupidamise korraldamise õigusakte, mh raamatupidamise seadust ja Raamatupidamise Toimkonna juhendeid;
✅tunneb raamatupidamise sise-eeskirja koostamise põhimõtteid ja dokumentide koostamise põhimõtteid; •
✅oskab lihtsamaid majandustehinguid kirjendada raamatupidamisregistrites;
✅tunneb kontodele kirjendamise põhimõtteid;
✅tunneb käibemaksu ja töötasu maksude arvestamise põhimõtteid;
✅omab teadmisi varade ja kohustuste hindamisreeglite kohta;
✅oskab arvestada vara, kohustuste ja omakapitali seisu;
✅oskab täita maksudeklaratsioone;
✅omab teadmisi majandusaasta aruande ja aastaaruande koostamisest.

Koolituse lõppedes peaks õpilane olema omandanud teadmised ja praktilised oskused raamatupidamise aluste, raamatupidamise kannete, dokumentatsiooni ja aruannete kohta.

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.
__________________________
NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

🔎Koolituse osas lisainfo ja registreerimine siin: http://taiendkoolitus.com/taiskasvanute-koolituskeskus/raamatupidamise-algkursus/

‼️ Juhul kui sa vajutad Täiskasvanute Koolituskeskuse Facebooki lehel nuppu meeldib, kehtib sulle 3 eurone lisasoodustus.

Täiskasvanute Koolituskeskus
www.taiendkoolitus.com
5304 5566

📘LÕPPEB VASTUVÕTT 30.10.2020 ALGAVALE VEEBIPÕHISELE PRAKTILISELE RAAMATUPIDAMISE ALGKURSUSELE ÕHTUSEL AJAL!

☝️KOOLITUSE HIND ON 225 EUROT (hind sisaldab km). VÕIMALIK TASUDA KA OSITI.

🕓 Veebipõhine raamatupidamise algkursus eesti keeles ja õhtusel ajal toimub ajavahemikul 30.09.2020 – 21.12.2020. Veebipõhine õpe toimub igal kolmapäeval ja reedel kell 18.00-20.30. Erand: 21.12.2020 toimub veebipõhine õppetöö kell 18.00-19.00 (eksamitööde osas tagasiside andmine).

Õppetöö maht on kokku 60 akadeemilist tundi (45 tundi auditoorset tööd, mis toimub veebikoolitusena ja 15 tundi iseseisvat tööd).

Tegemist on veebipõhise koolitusega, kus osalejal on vaja Internetiühenduse olemasolu ja arvutit. Koolitus toimub veebikeskkonnas Cisco.

📌 Koolituse lõpuks omavad isikud teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudavad koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. Kursus on oma iseloomult praktilise suunitlusega (õpitud põhitõdesid kinnistatakse praktiliste ülesannete lahendamisega, nii grupis kui iseseisvalt) ning koolitus loob ühtlasi eelduse raamatupidamise täiendkursuse läbimiseks.
Eelnev kogemus ei ole vajalik. Vajalik on motivatsioon omandada uusi teadmisi.
Eesmärgiks on omandada praktilised teadmised!

Hinna sees on loengud, õppetööks vajalik loengukonspekt ja ülesannete kogu (elektroonsel kujul)

KOOLITUSE TEEMAD JAGUNEVAD JÄRGMISELT:

✅Raamatupidamise põhitõed: terminoloogia, raamatupidamises kasutatavad põhimõtted ja seadused, äriühingute liigid, arvestustsükkel, kontod, raamatupidamisregistrid, majandustehingute kanded.
✅Varade, kohustuste ja omakapitali arvestus: käibevarade arvestus, varude arvestus, põhivarade arvestus, amortisatsioon, lühiajaliste kohustuste arvestus, palga ja puhkuse arvestus, käibemaksu arvestus, deklaratsioonide esitamine, pikaajaliste kohustuste arvestus, omakapitali arvestus.
✅Dokumentatsioon: raamatupidamiskannete dokumenteerimine, raamatupidamises kasutatav dokumentatsioon, ülevaade raamatupidamisprogrammidest.
✅Aruanded: kasumiaruande koostamine, bilansi koostamine, rahavoogude aruande koostamine, omakapitali muutuste aruande koostamine, majandusaasta aruande koostamine.

ÕPIVÄLJUNDID. Koolituse lõpuks õppija:

✅oskab kasutada raamatupidamise alast terminoloogiat, raamatupidamise korraldamise õigusakte, mh raamatupidamise seadust ja Raamatupidamise Toimkonna juhendeid;
✅tunneb raamatupidamise sise-eeskirja koostamise põhimõtteid ja dokumentide koostamise põhimõtteid; •
✅oskab lihtsamaid majandustehinguid kirjendada raamatupidamisregistrites;
✅tunneb kontodele kirjendamise põhimõtteid;
✅tunneb käibemaksu ja töötasu maksude arvestamise põhimõtteid;
✅omab teadmisi varade ja kohustuste hindamisreeglite kohta;
✅oskab arvestada vara, kohustuste ja omakapitali seisu;
✅oskab täita maksudeklaratsioone;
✅omab teadmisi majandusaasta aruande ja aastaaruande koostamisest.

Koolituse lõppedes peaks õpilane olema omandanud teadmised ja praktilised oskused raamatupidamise aluste, raamatupidamise kannete, dokumentatsiooni ja aruannete kohta.

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.
__________________________
NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

🔎Koolituse osas lisainfo ja registreerimine siin: http://taiendkoolitus.com/taiskasvanute-koolituskeskus/raamatupidamise-algkursus/

‼️ Juhul kui sa vajutad Täiskasvanute Koolituskeskuse Facebooki lehel nuppu meeldib, kehtib sulle 3 eurone lisasoodustus.

Täiskasvanute Koolituskeskus
www.taiendkoolitus.com
5304 5566

Täiskasvanute Koolituskeskus's cover photo

taiendkoolitus.com

Turunduslikult efektiivse kodulehe tegemise koolitus algajatele - Täiskasvanute Koolituskeskus OÜ

📢📘 HEA HUVILINE, KES SA SOOVID LUUA ENDALE VÕI ETTEVÕTTELE VEEBILEHE, MIS AITAKS PAREMINI KLIENTIDENI JÕUDA!

TOIMUB SOODUSREGISTREERIMINE KOOLITUSELE TALLINNAS-
TURUNDUSLIKULT EFEKTIIVSE KODULEHE TEGEMISE KOOLITUS, ALGAJATELE
Koolitus sobib väga hästi ettevõtte juhtidele, kes peavad ise turunduse- ja müügiga tegelema. Turundus- ja müügivaldkonnas töötavatele inimestele. Alustavatele ettevõtjatele. Vabakutselistele.

Kodulehe koolitusel loovad osalejad endale testlehe, mille peale ehitada kas uus koduleht või kampaanialeht, mida saab hiljem kasutusele võtta.

Koolituse soodushind on 119 eurot + km kuni 16.10.2020. Koolituse tavahind on 149 eurot +km.

🕐 Turunduslikult efektiivse kodulehe tegemise koolitus algajatele toimub Tallinnas 29.10.2020 kell 10.00-18.15 (9 akadeemilist tundi)
Toimumise koht: Pärnu mnt 162 (Tallinna Ehituskool). Tagatud on tasuta parkimine kooli sisehoovis. Vajadusel viiakse koolitus läbi veebipõhiselt.

📖 Koolitus on praktilise väärtusega.

📌EESMÄRGIKS on aidata koolitusel osalejal luua turunduslikult läbimõeldud koduleht, mis aitab tal saavutada püstitatud eesmärke. Jõuda sihtgrupini ning kasvatada müüki või tuntust. Anda edasi vajalikud materjalid, juhendid, et koolitusel osaleja saaks iseseisvalt ja kerge vaevaga edaspidi kodulehte hallata, luua uusi kampaania- või maandumislehti ning arendada olemasolevat kodulehte töö käigus järjest paremaks. Õpetada koolitusel osalejale, kuidas luua esmast kontakti sihtgrupiga läbi kodulehe, kuidas haarata sihtgrupi tähelepanu.

KOOLITUSEL KÄSITLEME JÄRGMISI TEEMASID:
✅ Ettevalmistused veebilehe valmistamiseks
✅ Milline on turunduslikult hästi töötav veebileht (näited). Kodulehe eesmärgi püstitamine ja olulisemate funktsioonide määramine.
✅ Veebilehe seadistamine ning haldamine:
– domeeninime registreerimine ja veebiserveri teenusepakkuja valimine.
– wordpressi paigaldamine ja ülevaade võimalustest
– disaini valimine ja vastavalt vajadusele kohandamine
– lehtede loomine ja kujundamine
– postituste loomine
– moodulite lisamine ja kasutamine (kalender, kontaktivorm, hinnakirjad, videod, galerii jne.)
– menüüd tegemine ja haldamine;
✅ Kampaanialehtede valmistamine
✅ Kontaktide kogumine kodulehe kaudu ja meililistide haldamine

KOOLITUSE TULEMUSENA:
✅ oskad valmistada haarava ja kasutajasõbraliku disainiga kodulehti WordPress baasil;
✅omandad turunduslikud vajalikud baasteadmised, kuidas koduleht enda jaoks kõige paremini tööle panna;
✅õpid, kuidas mõõta kodulehe külastusi ja jälgida külastajate teekonda;
✅ oskad hallata iseseisvalt kodulehte ning luua kerge vaevaga uusi kampaania- ja maandumislehti;
✅ tead, kuidas koguda kodulehe külastajate kontaktandmeid ja kasvatada meililisti.

👉Täpsem info: http://taiendkoolitus.com/turunduslikult-efektiivse-kodulehe-tegemise-koolitus-algajatele/

👉Täiskasvanute Koolituskeskus
www.taiendkoolitus.com
5304 5566

taiendkoolitus.com KOOLITUSE EESMÄRK: koolituse lõpuks omavad koolituse läbinud isikud teadmisi, kuidas valmistada turunduslikult läbimõeldud koduleht, mis aitab saavutada püstitatud eesmärke sisuhaldustarkvaraga WordPress. MIKS KOOLITUS ON VAJALIK? Koolitusel õpetatakse valmistama kodulehte sisuhaldustarkvara...

taiendkoolitus.com

Начальный курс по ведению бухгалтерского учета с 24.11.2020 (язык обучения – русский) - Täiskasvanute Koolituskeskus OÜ

📘 ПРОВОДИТСЯ ЛЬГОТНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НА НАЧАЛЬНЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ, КОТОРЫЙ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ С 24.11.2020 В ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ И НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ!

📘 Начальный курс по ведению бухгалтерского учета с 24.11.2020 (язык обучения – русский)

📢 Льготная цена курсов 245 евро при регистрации до 10.11.2020 (обычная цена 319 евро). Цена включает в себя налог с оборота.

📌 Курсы предназначены для тех, кто интересуется бухгалтерией и у кого есть практическая необходимость в данной деятельности: предприниматели, новички, которые раньше не сталкивались с бухгалтерией, руководители семейных и малых фирм, секретари/помощники руководителя и другие заинтересованные лица.

Курсы имеют практическую направленность (полученные знания подкрепляются практическими заданиями, которые решаются как в группе, так и самостоятельно) и создают также предпосылки для прохождения курсов повышения квалификации по бухгалтерии. Немаловажным является и то, что предыдущий опыт не требуется.

В цену входят лекции и все необходимые учебные материалы. Лицам, пришедшим вдвоем, дополнительная скидка 10%! Если вы поделитесь данной информацией в Facebook мы предоставим вам дополнительную скидку в размере 3 евро, о которой мы просим сообщить при составлении счета. Возможность оплаты частями без изменения конечной стоимости!

🕓 Практический начальный курс по бухгалтерскому учету на русском языке в вечернее время проводится с 24.11.2020 по 28.01.2021.

Аудиторное обучение будет проходить каждый вторник и четверг с 18:00 до 20:30. Исключение: 28.01.2021 аудиторная учебная работа будет проходить с 18:00 до 19:00 (предоставление отзывов по экзаменационным работам, а также вручение свидетельств и справок).

Обратите внимание! Учебная работа не будет проводиться в период с 18.12.2020 по 03.01.2021 (недели самостоятельных работ).

Язык обучения: русский язык

Место проведения: Пярну мнт., 162, 11317 Таллинн (Таллиннский строительный техникум), где участникам обеспечена бесплатная парковка.

Общий объем учебной работы составляет 60 академических часов (45 часов аудиторной работы и 15 часов самостоятельной работы).

Темы обучения:
✅Основные понятия бухгалтерии: терминилогия, законодательство и принципы бухгалтерского учета,отчётный цикл, счета, классификация бухгалтерских регистров, проводка экономических сделок.
✅Учет имущества, обязательств и собственного капитала: учет оборотного имущества, учёт запасов, учет основного имущества, учет краткосрочных обязательств, учет амортизации, принципы начисления заработной платы и отпускных, начисления налога с оборота, заполнение налоговой декларации, учёт долгосрочных обязательств, учет собственного капитала.
✅Документация: документирование бухгалтерской проводки, бухгалтерская документация, бухгалтерские программы.
✅Финансовые отчеты: составление отчёта о прибыли,
баланса, составление отчета денежных потоков, составление отчета изменений собственного капитала, составление годового отчета.

В результате обучения: обучающийся получит знания о
✅правовых актах в области организации бухгалтерии, законе о бухгалтерском учете и инструкциях Службы бухгалтерского учета и навыки их использования;
✅основных принципах составления внутреннего бухгалтерского предписания;
✅терминологии в сфере бухгалтерии;
✅принципах составления документации, а также навыки обработки бухгалтерских документов в бухгалтерских регистрах и отражения их в системе счетов;
✅принципах записи на счета;
✅принципах начисления налога с оборота;
✅принципах начисления заработной платы;
✅принципах начисления отпускных;
✅учете имущества, обязательств и собственного капитала; например, получит знания об учете имущества, обязательств и собственного капитала
✅принципах учета амортизации;
✅заполнении налоговой декларации;
✅составлении годового хозяйственного отчета;
✅содержании и ходе составления годового отчета;
✅и составлении финансовых отчетов.

По окончании учебного курса лица, прошедшие курс, получат знания и практические навыки касательно основ бухгалтерского учета, бухгалтерских записей, документации и отчетов.

__________________________
Обратите внимание! Täiskasvanute Koolituskeskus является партнером карты обучения Эстонской кассы по безработице.

После обучения: свидетельство от Täiskasvanute Koolituskeskus

🔎 Дополнительная информация и регистрация находятся здесь: http://taiendkoolitus.com/raamatupidamise-algkursused-narvas

Täiskasvanute Koolituskeskus
www.taiendkoolitus.com
5304 5566

taiendkoolitus.com Начальный курс по ведению бухгалтерского учета 24.11.2020 (язык обучения – русский) Курсы предназначены для тех, кто интересуется бухгалтерией и у кого есть практическ...

📢📘 HEA HUVILINE, KES SA SOOVID LUUA ENDALE VÕI ETTEVÕTTELE VEEBILEHE, MIS AITAKS PAREMINI KLIENTIDENI JÕUDA!

TOIMUB SOODUSREGISTREERIMINE KOOLITUSELE TALLINNAS-
TURUNDUSLIKULT EFEKTIIVSE KODULEHE TEGEMISE KOOLITUS, ALGAJATELE

Koolitus sobib väga hästi ettevõtte juhtidele, kes peavad ise turunduse- ja müügiga tegelema. Turundus- ja müügivaldkonnas töötavatele inimestele. Alustavatele ettevõtjatele. Vabakutselistele.

Kodulehe koolitusel loovad osalejad endale testlehe, mille peale ehitada kas uus koduleht või kampaanialeht, mida saab hiljem kasutusele võtta.

Koolituse soodushind on 119 eurot + km kuni 16.10.2020. Koolituse tavahind on 149 eurot +km.

🕐 Turunduslikult efektiivse kodulehe tegemise koolitus algajatele toimub Tallinnas 29.10.2020 kell 10.00-18.15 (9 akadeemilist tundi)
Toimumise koht: Pärnu mnt 162 (Tallinna Ehituskool). Tagatud on tasuta parkimine kooli sisehoovis. Vajadusel viiakse koolitus läbi veebipõhiselt.

📖 Koolitus on praktilise väärtusega.

📌EESMÄRGIKS on aidata koolitusel osalejal luua turunduslikult läbimõeldud koduleht, mis aitab tal saavutada püstitatud eesmärke. Jõuda sihtgrupini ning kasvatada müüki või tuntust. Anda edasi vajalikud materjalid, juhendid, et koolitusel osaleja saaks iseseisvalt ja kerge vaevaga edaspidi kodulehte hallata, luua uusi kampaania- või maandumislehti ning arendada olemasolevat kodulehte töö käigus järjest paremaks. Õpetada koolitusel osalejale, kuidas luua esmast kontakti sihtgrupiga läbi kodulehe, kuidas haarata sihtgrupi tähelepanu.

KOOLITUSEL KÄSITLEME JÄRGMISI TEEMASID:
✅ Ettevalmistused veebilehe valmistamiseks
✅ Milline on turunduslikult hästi töötav veebileht (näited). Kodulehe eesmärgi püstitamine ja olulisemate funktsioonide määramine.
✅ Veebilehe seadistamine ning haldamine:
– domeeninime registreerimine ja veebiserveri teenusepakkuja valimine.
– wordpressi paigaldamine ja ülevaade võimalustest
– disaini valimine ja vastavalt vajadusele kohandamine
– lehtede loomine ja kujundamine
– postituste loomine
– moodulite lisamine ja kasutamine (kalender, kontaktivorm, hinnakirjad, videod, galerii jne.)
– menüüd tegemine ja haldamine;
✅ Kampaanialehtede valmistamine
✅ Kontaktide kogumine kodulehe kaudu ja meililistide haldamine

KOOLITUSE TULEMUSENA:
✅ oskad valmistada haarava ja kasutajasõbraliku disainiga kodulehti WordPress baasil;
✅omandad turunduslikud vajalikud baasteadmised, kuidas koduleht enda jaoks kõige paremini tööle panna;
✅õpid, kuidas mõõta kodulehe külastusi ja jälgida külastajate teekonda;
✅ oskad hallata iseseisvalt kodulehte ning luua kerge vaevaga uusi kampaania- ja maandumislehti;
✅ tead, kuidas koguda kodulehe külastajate kontaktandmeid ja kasvatada meililisti.

👉Täpsem info: http://taiendkoolitus.com/turunduslikult-efektiivse-kodulehe-tegemise-koolitus-algajatele/

👉Täiskasvanute Koolituskeskus
www.taiendkoolitus.com
5304 5566

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Address


Gonsiori 7-33
Tallinn
10117

Opening Hours

Monday 08:00 - 18:00
Tuesday 08:00 - 18:00
Wednesday 08:00 - 18:00
Thursday 08:00 - 18:00
Friday 08:00 - 18:00
Other Schools in Tallinn (show all)
Bestwine Veinikool Bestwine Veinikool
Kentmanni 6
Tallinn

Bestwine veinikool on Bestwine veinipoe juurde 2015. aastal rajatud veinikursus asjaarmastajatele.

TalTech Department of Business Administration TalTech Department of Business Administration
Akadeemia Tee 3
Tallinn

TTÜ ärikorralduse instituut

Digi'scool Digi'scool
Peterburi Tee 44
Tallinn

Arvutikool lastele - esimesed edukad sammud digimaailmas! Компьютерная школа для детей- первые успешные шаги в мир дигитехнологий!

Kristel Krautmani Terviseakadeemia Kristel Krautmani Terviseakadeemia
Vihula Vald
Tallinn, 45415

Terviseakadeemia on täiendkoolituse asutus täiskasvanutele, mis pakub õppimis-võimalust kõigile neile, kes sooviksid rohkem teada loodusravist ja erinevatest massaažiteraapiatest ning mida juhatab Kristel Krautman.

Kaia-Liisa Sisemise Tarkuse Kool Kaia-Liisa Sisemise Tarkuse Kool
Niine 9
Tallinn, 10414

Kaia-Liisa Reinut on enesearengu koolitaja ja terapeut, kes aitab Sul mõista, kes Sa tegelikult oled, et Sa terveneks ja saaksid elada õnnelikku, külluslikku ja väekat elu läbi inspireerivate koolituste/loengute, teraapiate ja raamatute.

Device Dj School Device Dj School
Tulika Põik 4
Tallinn

Device Dj School

Nukufilmi Lastestuudio Nukufilmi Lastestuudio
Pärnu Mnt 154
Tallinn, 11317

Meie juures saab osaleda animatsiooni huvikoolis, tellida animatsiooniga seotud töötube või pidada sünnipäeva, kus sõpradega koos multikaid meisterdada. www.nukufilmilastestuudio.ee

Jakob Westholmi Gümnaasiumi Õpilasesindus Jakob Westholmi Gümnaasiumi Õpilasesindus
Kevade 8
Tallinn, 10137

JWG Õpilasesindus on kooli õpilaskeskkonna vabatahtlik esindus.

Занятия по робототехнике для детей в Таллине Занятия по робототехнике для детей в Таллине
Punane 14A, Kab. 511
Tallinn, 13619

Курс построен на конструкторе LEGO MINDSTORMS EV3 EDUCATION EV3. Постепенно, в игровой форме, дети будут развивать навыки в областях точных наук!

Haabersti Vene Gümnaasium Haabersti Vene Gümnaasium
Õismäe Tee 132
Tallinn, 13511

Haabersti Vene Gümnaasium on üldhariduskool Tallinnas, Haabersti Linnaosas

Tallinna Kopli Ametikool Tallinna Kopli Ametikool
Kopli 98
Tallinn, 11711

Tallinna Kopli Ametikool Kopli 98, 11711 Tallinn E-post: [email protected] Telefon: +372 66 44 670

Naučite programski jezik Kotlin i programiranje Android aplikacija Naučite programski jezik Kotlin i programiranje Android aplikacija
Tallinn

Prvi u nizu programa digitalne škole EduLibris. Naučiće vas da koristite programski jezik Kotlin i programirate aplikacije za Android uređaje.

About   Contact   Privacy   Login C