Täiskasvanute Koolituskeskus

Täiskasvanute Koolituskeskus on üks suurimaid koolitusettevõtteid Tallinnas, mille õppekavade raames on võimalik läbida raamatupidamise, sekretär-asjaajaja, maksunduse, tööõiguse ja palgaarvestuse ning personalijuhtimise baaskursuseid. Täiskasvanute Koolituskeskuse poolt korraldatavad kursused on suunatud eelkõige täiskasvanutele, eesmärgiga soodustada kas uue eriala omandamist või juba olemasolevate teadmiste parendamist loengute ja praktiliste treeningute abil. Täiskasvanute Koolituskeskus on arvestades oma võrdlemisi lühikest tegutsemisperioodi arenenud jõudsalt ning järjest kasvava koolitusnõudluse tõttu laiendab oma tegevust käesoleval ajal Tartusse. Seega, nüüdseks pakume kvaliteetset koolitusteenust ainsa koolitusasutusena Eesti suurimates linnades: Tallinnas, Tartus ning Pärnus. Samuti selleks, et soovijatele tagada senisest parem ettevalmistus alates 1. jaanuarist 2014 kehtivate uuenenud raamatupidamise kutsestandarditega seotud eksamiteks pakume nii Tallinnas kui ka Tartus sisutihedat ning mahukat raamatupidamise täiendõppe 120 tunnilist kursust. Eraldi soovijatele pakume ainsa koolituskeskusena ka juhtimisarvestuse moodulit. Lisaks täiendasime 2014. aasta alguses oma koolitusvaldkondi tööõiguse ja palgaarvestuse ning maksunduse ja personalijuhtimise koolituse näol. Tulenevalt asjaolust, et koolituse ja täiendõppe vajadus on suur, kuid turul pakutav hind seab piirid paljudele huvitatud inimestele, on jätkuvalt Täiskasvanute Koolituskeskuse poolt korraldatavad kursused taskukohased. Siinkohal kinnitame, et täienduskoolituste pakkumisel on endiselt paindlikkuse ja turunõudluse rahuldamise juures tähtsamal kohal kvaliteet. Koolitusel osalenute poolt antud tagasiside annab tunnistust sellest, et tegemist on ühe parima koolitusteenust pakkuva koolitusasutusega. Jätkuvalt viivad Täiskasvanute Koolituskeskuse poolt korraldatavaid kursuseid läbi oma ala spetsialistid ning pikaaegsed praktikud, kellel on hea valdkonna kogemus ja kes on meeleldi nõus vastama Teie kõikvõimalikele asjakohastele küsimustele. Lisainfot kursuste kohta leiab aadressilt www.taiendkoolitus.com või telefonil 5304 5566.

[07/04/19]   ‼️Meil on hea meel teada anda, et jätkuvalt kuulub TÄISKASVANUTE KOOLITUSKESKUS Eesti liidrite hulka‼️

📌2014. – 2018. aasta majandusandmete põhjal on meie firma viis aastat hoidnud järjepidevalt kõrget A-grupi krediidireitingut, mis on tõeliselt eduka ettevõtte aumärk.

Stabiilselt kõrge krediidireiting on märk sellest, et oleme tugev ja usaldusväärne ettevõte, kellel on hea majanduslik seisukord, tublid finantstulemused ja korrektne maksekäitumine.

Järjepidevalt kõrge reitinguga ettevõtteid on Eestis 4,3%.

Täname teid veelkord usalduse eest!

taiendkoolitus.com

Registreerimine palgaarvestuse ja tööõiguse 35 tunnisele koolitusele - Täiskasvanute Koolituskeskus OÜ

📣Hea palgaarvestuse ja tööõiguse huviline!

Täiskasvanute Koolituskeskus annab teada, et korraldame algusega 23.09.19 TALLINNAS KOOLITUSE-PALGAARVESTUS JA TÖÖÕIGUS.📘

🕐Koolitus toimub perioodil 23.09.2019 – 04.10.2019

📌Koolituse hind: ühele osalejale on 279 eurot. Võimalik on tasuda ka osadena.

‼️Täiendkoolituse eesmärk on anda põhjalik ülevaade sellest, mida raamatupidaja peab teadma eraõiguslikus töösuhtes arvutatavate töötasudega seoses. Samuti antakse kursuse käigus ülevaade töölepingu seadusest, mis jõustus 01.07.2009, antakse juhiseid, kuidas arvutada keskmist töötasu, erinevate puhkuseliikide tasusid, haigushüvitist ning antakse ülevaade vastavast kohtu-ja töövaidluskomisjoni praktikast.

Koolitusel tulevad käsitlemisele järgmised peamised teemad:
✅Tööõiguse olemus ja olulisemad õigusaktid
✅Tööajaarvestus
✅Erinevate puhkusetasude arvestus
✅Haigustasu arvestamine
✅Ületunnitöö, öötöö ja riigipühal tehtava töö arvestus
✅Töölepingu olemus, töölepingu sõlmimine
✅Töölepingu lõppemine, töölepingu lõpetamisel arvestatavad hüvitised, töövaidlused
✅Töötasudega seotud maksuarvestus
✅Keskmise töötasu arvestamine
✅Suhtlemine erinevate ametkondadega: Töötukassa, Haigekassa, Sotsiaalkindlustusamet, Statistikaamet, Maksu- ja Tolliamet jne.

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

🔎Rohkem infot siin: http://taiendkoolitus.com/taiskasvanute-koolituskeskus/palgaarvestuse-ja-toooiguse-koolitus/

🔎Täiskasvanute Koolituskeskus
www.taiendkoolitus.com

taiendkoolitus.com Täiskasvanute Koolituskeskus korraldab: palgaarvestuse ja tööõiguse koolitus

TÄHELEPANU‼️

Täiskasvanute Koolituskeskus korraldab loosimise!

🎁⭐️Juhul kui sa soovid alustada sügisel õpinguid Täiskasvanute Koolituskeskuses, siis oled oodatud osalema loosimises, kus sul on võimalus võita RAAMATUPIDAMISE ALGKURSUS, kas Tallinnas, Tartus või Pärnus (võitja valik)!!!

👉Kampaanias osalemise tingimused:
✅Kampaania kestab ajavahemikul 02.juuli 2019– 31. juuli 2019
✅Loosimises osalemiseks tuleb meie FB lehel klikkida “like” kampaaniapostitusele, jagada sama postitust enda seinal (“share”), hakata meie FB lehe fänniks (“like page”).
✅Märkida 2 sõpra, kellele raamatupidamise algkursus võiks samuti huvi pakkuda;
✅Kampaanias osalejate vahel loositakse välja Täiskasvanute Koolituskeskuse poolt korraldatav „Raamatupidamise algkursus, Tallinnas, Tartus või Pärnus (õhtune ja eesti keelne õpe), mis algab septembrikuu lõpus.
✅01. august 2019 loosime kõigi osalejate vahel, kes on täitnud punktis 3 loetletud kriteeriumid, välja punktis 3 nimetatud auhinna.
✅Võitja nime avaldame 01. august 2019 meie FB lehel. Võitjaga peab olema võimalik Facebooki sõnumi kaudu ühendust võtta.
✅Võitja võib soovi korral kinkida koolituse edasi, teavitades sellest Täiskasvanute Koolituskeskust hiljemalt 01. september 2019.

SÄRAVAT LOOSIÕNNE!
Täiskasvanute Koolituskeskus
www.taiendkoolitus.com

taiendkoolitus.com

Raamatupidamine edasijõudnutele Pärnus - Täiskasvanute Koolituskeskus OÜ

📢RAAMATUPIDAMISE JÄTKUKOOLITUS- PÄRNUS!

☝️Täna lõppeb varasematele raamatupidamise algkursuse läbinud isikutele soodusregistreerimine raamatupidamise jätkuõppesse Pärnus!

📌 Eesmärgiks on täiendada algõppe koolitusest/varasemast kogemusest omandatud teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest. Anda kursuse läbinule praktiline ning teoreetiline oskus äriettevõtte raamatupidamise korraldamiseks, majandusarvestusest tulenevate juhtimisotsuste langetamiseks, suutlikkuse iseseisvalt koostada äriettevõte majandusaasta aruandeid.

Eesmärgiks on omandada praktilised teadmised!

🕐Pärnus toimub koolitus perioodil 17.09.2019 – 07.11.2019

Koolituse soodushind on 299 eurot + km. Võimalik on tasuda ositi!

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

🔎Koolituse lisainfo ja registreerimine siin (Pärnus): http://taiendkoolitus.com/raamatupidamise-jatkukoolitus-parnus/

Täiskasvanute Koolituskeskus
www.taiendkoolitus.com
5304 5566

taiendkoolitus.com Raamatupidamise täiendkursus Pärnus toimub ajavahemikul 17.09.2019 – 07.11.2019. Kuupäevadel: 17.09.19, 19.09.19, 24.09.19, 26.09.19, 01.10.19, 03.10.19, 08.10.19, 10.10.19, 15.10.19, 17.10.19, 29.10.19, 31.10.19 toimub õppetöö kell 18.00-20.30. Kuupäevadel 20.09.19 ja 11.10.19 toimub õppe...

taiendkoolitus.com

Raamatupidamise täiendkursus e-õppena - Täiskasvanute Koolituskeskus OÜ

📢HEA HUVILINE!

☝️TÄNA LÕPPEB VARASEMATELE ALGKURSUSE LÄBINUD ISIKUTELE SOODUSREGISTREERIMINE sügisesele RAAMATUPIDAMISE JÄTKUKOOLITUSELE E-ÕPPE VORMIS!

📌 E-õppe kursus võimaldab omandada raamatupidamise algteadmised ka isikutel, kes ei saa kõikides loengukursustes ise reaalselt erinevatest põhjustest tingituna osa võtta.

🕐Raamatupidamise jätkukoolitus toimub perioodil 16.09.2019 – 17.11.2019

Koolituse hind 279 eurot + km. Võimalik on tasuda ositi!

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

🔎Koolituse lisainfo ja registreerimine siin (raamatupidamise jätkukoolitus): http://taiendkoolitus.com/raamatupidamise-taiendkursus-e-oppena/

Täiskasvanute Koolituskeskus
www.taiendkoolitus.com
5304 5566

taiendkoolitus.com Täiendkoolituse eesmärk: täiendada algõppe koolitusest/varasemast kogemusest omandatud teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest. Anda kursuse läbinule praktiline ning teoreetiline oskus äriettevõtte raamatupidamise korraldamiseks ja suutlikkuse iseseisvalt koostada mikro- ja vä...

rmp.ee

Puhkusetasu maksmise aeg on töötaja ja tööandja kokkuleppe küsimus - RMP.ee

Infoks!

https://www.rmp.ee/toooigus/too-ja-puhkeaeg/puhkusetasu-maksmise-aeg-on-tootaja-ja-tooandja-kokkuleppe-kusimus?fbclid=IwAR1RoEiDgyVnOJUL0R0qUZR8C4aZQdqtuSp2noS4iL83CY_otcn_LeihbLw

rmp.ee Ettevõttes on juulikuus kollektiivpuhkus. Kas töötaja tohib avalduse alusel lasta puhkuserahad välja maksta alles augustis ja kui tohib, kas siis peab seda tegema kogu kollektiiv?

taiendkoolitus.com

Registreerimine palgaarvestuse ja tööõiguse 35 tunnisele koolitusele - Täiskasvanute Koolituskeskus OÜ

📣Hea palgaarvestuse ja tööõiguse huviline!

Täiskasvanute Koolituskeskus annab teada, et korraldame algusega 23.09.19 TALLINNAS KOOLITUSE-PALGAARVESTUS JA TÖÖÕIGUS.📘

🕐Koolitus toimub perioodil 23.09.2019 – 04.10.2019

📌Koolituse hind: ühele osalejale on 279 eurot. Võimalik on tasuda ka osadena.

‼️Täiendkoolituse eesmärk on anda põhjalik ülevaade sellest, mida raamatupidaja peab teadma eraõiguslikus töösuhtes arvutatavate töötasudega seoses. Samuti antakse kursuse käigus ülevaade töölepingu seadusest, mis jõustus 01.07.2009, antakse juhiseid, kuidas arvutada keskmist töötasu, erinevate puhkuseliikide tasusid, haigushüvitist ning antakse ülevaade vastavast kohtu-ja töövaidluskomisjoni praktikast.

Koolitusel tulevad käsitlemisele järgmised peamised teemad:
✅Tööõiguse olemus ja olulisemad õigusaktid
✅Tööajaarvestus
✅Erinevate puhkusetasude arvestus
✅Haigustasu arvestamine
✅Ületunnitöö, öötöö ja riigipühal tehtava töö arvestus
✅Töölepingu olemus, töölepingu sõlmimine
✅Töölepingu lõppemine, töölepingu lõpetamisel arvestatavad hüvitised, töövaidlused
✅Töötasudega seotud maksuarvestus
✅Keskmise töötasu arvestamine
✅Suhtlemine erinevate ametkondadega: Töötukassa, Haigekassa, Sotsiaalkindlustusamet, Statistikaamet, Maksu- ja Tolliamet jne.

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

🔎Rohkem infot siin: http://taiendkoolitus.com/taiskasvanute-koolituskeskus/palgaarvestuse-ja-toooiguse-koolitus/

🔎Täiskasvanute Koolituskeskus
www.taiendkoolitus.com

taiendkoolitus.com Täiskasvanute Koolituskeskus korraldab: palgaarvestuse ja tööõiguse koolitus

📢Toimub soodusregistreerimine!

☝️Tule pane ennast juba praegu kirja RAAMATUPIDAJA, TASE 5 ja VANEMRAAMATUPIDAJA, TASE 6 sügisestele eksamite ETTEVALMISTAMISKURSUSTELE Tallinnas ja Tartus!

📌 Uued Raamatupidaja, tase 5 ja Vanemraamatupidaja, tase 6 kutseeksamid on Eesti Raamatupidajate Kogu poolt kavas juba 16.11.19

Kas teadsid, et raamatupidaja kutsetunnistus on kui kvaliteedimärk, mis annab nii sulle raamatupidamisteenuse pakkujana kui ka sinu tööandjale kindlustunde ning näitab sinu erialast pädevust!

Kui sa soovid sügisel minna Raamatupidaja, tase 5 või Vanemraamatupidaja, tase 6 kutseeksamile, siis ootame Sind Täiskasvanute Koolituskeskuse ettevalmistavatele koolitustelel!

🕐Tallinnas: Raamatupidaja, tase 5 ettevalmistuskursus toimub perioodil 06.09.2019 – 11.11.2019
🕐Tartus: Raamatupidaja, tase 5 ettevalmistuskursus toimub perioodil 04.09.2019 – 27.11.2019
🕐Tallinnas: Vanemraamatupidaja, tase 6 ettevalmistuskursus toimub perioodil 06.09.2019 – 12.11.2019

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

🔎Koolituse lisainfo ja registreerimine siin (tase 5): http://taiendkoolitus.com/taiskasvanute-koolituskeskus/soodusregistreerimine-raamatupidamise-taiendoppe-kursusele/

🔎Koolituse lisainfo ja registreerimine siin (tase 6): http://taiendkoolitus.com/taiskasvanute-koolituskeskus/raamatupidaja-kuuenda-taseme-kutseeksamiks-tallinnas/

Täiskasvanute Koolituskeskus
www.taiendkoolitus.com
5304 5566

rup.ee

Laupäeval on lühendatud tööpäev

Teadmiseks!

https://www.rup.ee/uudised/uhiskond/laupaeval-on-luhendatud-toopaev?fbclid=IwAR3d6mXThZtwEJ7svgdeP595JqAgpa8xGE9bYkii5X8PJjAn5-tlI9oc5bw

rup.ee Võidupüha langeb pühapäevale, 23. juunile, sellele eelnev tööpäev on kolme tunni võrra lühem. Riigipühal töötatud tundide eest tuleb aga maksta töötaj...

📢HEA HUVILINE!

☝️Tule pane ennast juba praegu kirja sügisestele RAAMATUPIDAMISE E-ÕPPE KURSUSTELE!

📌 E-õppe kursus võimaldab omandada raamatupidamise algteadmised ka isikutel, kes ei saa kõikides loengukursustes ise reaalselt erinevatest põhjustest tingituna osa võtta.

🕐Raamatupidamise algkursus toimub perioodil 23.09.2019 – 11.11.2019

🕐Raamatupidamise jätkukoolitus toimub perioodil 16.09.2019 – 17.11.2019

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

🔎Koolituse lisainfo ja registreerimine siin (raamatupidamise algkursus): http://taiendkoolitus.com/taiskasvanute-koolituskeskus/raamatupidamise-algkursus-e-oppena/

🔎Koolituse lisainfo ja registreerimine siin (raamatupidamise jätkukoolitus): http://taiendkoolitus.com/raamatupidamise-taiendkursus-e-oppena/

Täiskasvanute Koolituskeskus
www.taiendkoolitus.com
5304 5566

rmp.ee

Alates juulist saab riigile saata ainult e-arveid - RMP.ee

Kas sina oled valmis?

https://www.rmp.ee/uudised/raamatupidamine-uudised/alates-juulist-saab-riigile-saata-ainult-e-arveid?fbclid=IwAR1i0Gw8fPH72xvIo4-oG4NlbnzcFajzt5X496HwuSmnsuKHzRHaszFcckk

rmp.ee Rahandusministeerium tuletab meelde, et alates 1. juulist läheb riigi raamatupidamine üle e-arvetele ja avalikule sektorile saab saata ainult e-arveid.

taiendkoolitus.com

Raamatupidamine edasijõudnutele Pärnus - Täiskasvanute Koolituskeskus OÜ

📢HEA HUVILINE!

☝️Tule pane ennast juba praegu kirja sügisestele RAAMATUPIDAMISE JÄTKUKOOLITUSELE PÄRNUS!

📌 Eesmärgiks on täiendada algõppe koolitusest/varasemast kogemusest omandatud teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest. Anda kursuse läbinule praktiline ning teoreetiline oskus äriettevõtte raamatupidamise korraldamiseks, majandusarvestusest tulenevate juhtimisotsuste langetamiseks, suutlikkuse iseseisvalt koostada äriettevõte majandusaasta aruandeid.

Eesmärgiks on omandada praktilised teadmised!

🕐Pärnus toimub koolitus perioodil 17.09.2019 – 07.11.2019

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

🔎Koolituse lisainfo ja registreerimine siin (Tallinnas ja Tartus): http://taiendkoolitus.com/taiskasvanute-koolituskeskus/soodusregistreerimine-raamatupidamise-taiendoppe-kursusele/

🔎Koolituse lisainfo ja registreerimine siin (Pärnus): http://taiendkoolitus.com/raamatupidamise-jatkukoolitus-parnus/

Täiskasvanute Koolituskeskus
www.taiendkoolitus.com
5304 5566

taiendkoolitus.com Raamatupidamise täiendkursus Pärnus toimub ajavahemikul 17.09.2019 – 07.11.2019. Kuupäevadel: 17.09.19, 19.09.19, 24.09.19, 26.09.19, 01.10.19, 03.10.19, 08.10.19, 10.10.19, 15.10.19, 17.10.19, 29.10.19, 31.10.19 toimub õppetöö kell 18.00-20.30. Kuupäevadel 20.09.19 ja 11.10.19 toimub õppe...

📢Toimub soodusregistreerimine!

☝️Tule pane ennast juba praegu kirja RAAMATUPIDAJA, TASE 5 JUHTIMISARVESTUSE LISAMOODULI ETTEVALMISTAMISKURSUSTELE Tallinnas ja Tartus!

📌 Juhtimisarvestuse lisamooduli eksam on kavas Eesti Raamatupidajate Kogu poolt 16.11.19

Kas teadsid, et eraldiseisvat Raamatupidaja, tase 5 juhtimisarvestuse lisamoodulit saab teha veel vaid mõne aasta jooksul (2019 ja 2020 sügisel).

Kui sa soovid sügisel minna Raamatupidaja, tase 5 juhtimisarvestuse lisamooduli eksamile, siis ootame Sind Täiskasvanute Koolituskeskuse ettevalmistavatele koolitustelel!

🕐Tallinnas: Raamatupidaja, tase 5 juhtimisarvestuse lisamooduli ettevalmistuskursus toimub perioodil 03.10.2019 – 28.10.2019

🕐Tartus: Raamatupidaja, tase 5 juhtimisarvestuse lisamooduli ettevalmistuskursus toimub perioodil 07.10.2019 – 30.10.2019

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

🔎Koolituse lisainfo ja registreerimine siin (tase 5): http://taiendkoolitus.com/taiskasvanute-koolituskeskus/soodusregistreerimine-juhtimisarvestuse-kursusele/

📢Toimub soodusregistreerimine!

☝️Tule pane ennast juba praegu kirja RAAMATUPIDAJA, TASE 5 ja VANEMRAAMATUPIDAJA, TASE 6 sügisestele eksamite ETTEVALMISTAMISKURSUSTELE Tallinnas ja Tartus!

📌 Uued Raamatupidaja, tase 5 ja Vanemraamatupidaja, tase 6 kutseeksamid on Eesti Raamatupidajate Kogu poolt kavas juba 16.11.19

Kas teadsid, et raamatupidaja kutsetunnistus on kui kvaliteedimärk, mis annab nii sulle raamatupidamisteenuse pakkujana kui ka sinu tööandjale kindlustunde ning näitab sinu erialast pädevust!

Kui sa soovid sügisel minna Raamatupidaja, tase 5 või Vanemraamatupidaja, tase 6 kutseeksamile, siis ootame Sind Täiskasvanute Koolituskeskuse ettevalmistavatele koolitustelel!

🕐Tallinnas: Raamatupidaja, tase 5 ettevalmistuskursus toimub perioodil 06.09.2019 – 11.11.2019
🕐Tartus: Raamatupidaja, tase 5 ettevalmistuskursus toimub perioodil 04.09.2019 – 27.11.2019
🕐Tallinnas: Vanemraamatupidaja, tase 6 ettevalmistuskursus toimub perioodil 06.09.2019 – 12.11.2019

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

🔎Koolituse lisainfo ja registreerimine siin (tase 5): http://taiendkoolitus.com/taiskasvanute-koolituskeskus/soodusregistreerimine-raamatupidamise-taiendoppe-kursusele/

🔎Koolituse lisainfo ja registreerimine siin (tase 6): http://taiendkoolitus.com/taiskasvanute-koolituskeskus/raamatupidaja-kuuenda-taseme-kutseeksamiks-tallinnas/

Täiskasvanute Koolituskeskus
www.taiendkoolitus.com
5304 5566

📢HEA HUVILINE!

☝️Tule pane ennast juba praegu kirja sügisestele RAAMATUPIDAMISE E-ÕPPE KURSUSTELE!

📌 E-õppe kursus võimaldab omandada raamatupidamise algteadmised ka isikutel, kes ei saa kõikides loengukursustes ise reaalselt erinevatest põhjustest tingituna osa võtta.

🕐Raamatupidamise algkursus toimub perioodil 23.09.2019 – 11.11.2019

🕐Raamatupidamise jätkukoolitus toimub perioodil 16.09.2019 – 17.11.2019

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

🔎Koolituse lisainfo ja registreerimine siin (raamatupidamise algkursus): http://taiendkoolitus.com/taiskasvanute-koolituskeskus/raamatupidamise-algkursus-e-oppena/

🔎Koolituse lisainfo ja registreerimine siin (raamatupidamise jätkukoolitus): http://taiendkoolitus.com/raamatupidamise-taiendkursus-e-oppena/

Täiskasvanute Koolituskeskus
www.taiendkoolitus.com
5304 5566

📢Toimub soodusregistreerimine!

☝️Tule pane ennast juba praegu kirja RAAMATUPIDAJA, TASE 5 ja VANEMRAAMATUPIDAJA, TASE 6 sügisestele eksamite ETTEVALMISTAMISKURSUSTELE Tallinnas ja Tartus!

📌 Uued Raamatupidaja, tase 5 ja Vanemraamatupidaja, tase 6 kutseeksamid on Eesti Raamatupidajate Kogu poolt kavas juba 16.11.19

Kas teadsid, et raamatupidaja kutsetunnistus on kui kvaliteedimärk, mis annab nii sulle raamatupidamisteenuse pakkujana kui ka sinu tööandjale kindlustunde ning näitab sinu erialast pädevust!

Kui sa soovid sügisel minna Raamatupidaja, tase 5 või Vanemraamatupidaja, tase 6 kutseeksamile, siis ootame Sind Täiskasvanute Koolituskeskuse ettevalmistavatele koolitustelel!

🕐Tallinnas: Raamatupidaja, tase 5 ettevalmistuskursus toimub perioodil 06.09.2019 – 11.11.2019
🕐Tartus: Raamatupidaja, tase 5 ettevalmistuskursus toimub perioodil 04.09.2019 – 27.11.2019
🕐Tallinnas: Vanemraamatupidaja, tase 6 ettevalmistuskursus toimub perioodil 06.09.2019 – 12.11.2019

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

🔎Koolituse lisainfo ja registreerimine siin (tase 5): http://taiendkoolitus.com/taiskasvanute-koolituskeskus/soodusregistreerimine-raamatupidamise-taiendoppe-kursusele/

🔎Koolituse lisainfo ja registreerimine siin (tase 6): http://taiendkoolitus.com/taiskasvanute-koolituskeskus/raamatupidaja-kuuenda-taseme-kutseeksamiks-tallinnas/

Täiskasvanute Koolituskeskus
www.taiendkoolitus.com
5304 5566

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Address


Gonsiori 7-33
Tallinn
10117

Opening Hours

Monday 08:00 - 18:00
Tuesday 08:00 - 18:00
Wednesday 08:00 - 18:00
Thursday 08:00 - 18:00
Friday 08:00 - 18:00
Other Education in Tallinn (show all)
MTÜ Naisinvestorite Klubi MTÜ Naisinvestorite Klubi
Mulla 7
Tallinn, 10616

MTÜ Naisinvestorite Klubi eesmärk on toetada ja koolitada investeerimishuvilisi ja suurendada eesti naisinvestorite hulka.

Keeleilu Erahuvikool Keeleilu Erahuvikool
Ahtri 12
Tallinn, 10151

Kristina Ilukool / Kristina's Beauty School Kristina Ilukool / Kristina's Beauty School
Lauteri 5
Tallinn, ESTONIA

Ilukoolitused Tallinnas Oleme Töötukassa koolituspartner.

TEA Keeltekool TEA Keeltekool
Liivalaia 28
Tallinn, 10118

Oleme vanim erakeeltekool Eestis. Alustasime keeleõpet 1988.a. Pakume üld-, intensiiv-ja individuaalõpet ning firmasiseseid kursusi.

EETEL-Ekspert EETEL-Ekspert
Laki 13
Tallinn, 12915

Kirjastus- ja koolitusfirma

Europass Eesti Europass Eesti
Mustamäe Tee 16
Tallinn, 10617

Europassi dokumendid pakuvad võimalusi oskuste, teadmiste ja kvalifikatsioonide kirjeldamiseks ning esitamiseks Eestis ja üle Euroopa. www.europass.ee

Triin-Maret Laulu Klaveristuudio Triin-Maret Laulu Klaveristuudio
E. Särgava Allee 6
Tallinn, 12013

A private piano studio where everyone is welcomed and nurtured with love and dedication toward music.

Eesti Koolijuhtide Ühendus Eesti Koolijuhtide Ühendus
Estonia Puiestee 10
Tallinn, 10148

EKJÜ tegevuse eesmärgiks on ühendada Eesti koolijuhte, aidata liikmeid nende professionaalses arengus, oma tööalaste õiguste kaitsmisel ning esindada Eesti koolijuhte rahvusvahelistes organisatsioonides.

Lasnamäe Huvikool Lasnamäe Huvikool
Võru 11
Tallinn, 13612

Huvikool Школа по интересам

100 ideed 100 ideed
Tallinn

Korraldame seminare ja konverentse, kus osalejad saavad vähemalt 100 ideed ühe päeva jooksul. www.100ideed.ee

Baltic Council for International Education - õppimine välismaal Baltic Council for International Education - õppimine välismaal
Narva Mnt 7
Tallinn, 10117

Õppimine välismaal: keskharidus, kõrgharidus, kutseharidus, keelekursused jne. "Days of International Education" messi korraldaja www.balticcouncil.org

Perfect hair for wedding Perfect hair for wedding
Uus Tatari 23
Tallinn, 10134

Are you hairdresser, make up artist or passionate? http://perfecthairforwedding.com the first video academy for becoming bridal hairstylist!