TLÜ Linnakorraldus

Leht on mõeldud kõigile praegustele, endistele ja tulevastele Tallinna Ülikooli linnakorralduse tudengitele ja õppejõududele. Tule ja liitu!

Linnakorraldus on erialadevaheline valdkond, mis ühendab linnaplaneerimist, -kultuuri, -sotsioloogiat, -liikuvust ruumis. Ootame õppima inimesi, keda huvitab, kuidas toimib ruum, ja kellele pakub huvi, kuidas leida lahendusi nii sotsiaalsetele kui keskkonnaprobleemidele. Keda ootame õppima? Koolitame tööturu vajadustele vastavaid spetsialiste, kes oskavad analüüsida ning lahendada linnaruumi probleeme terviklikult. Õppekava on kohaliku omavalitsuse töötajale hea võimalus täienduskoolituseks. Koostöös õppekava juhi ning Tallinna Ülikooli teadmussiirde keskusega leiame soovi korral ettevõtte või asutuse, kus teie uurimishuvist lähtuv probleem saab praktilise lahenduse magistritöö näol. Miks tulla meile õppima? Linnakorralduse magistriõppes saab omandada teadmisi maailmas toimuvatest linnastumisega seotud protsessidest ning õppida tundma linna kui elukeskkonda geograafilisest, planeerimislikust, sotsiaalsest ja ökoloogilisest aspektist. Pakutavad teoreetilised ja rakenduslikud teadmised on heaks võimaluseks juba töötavatele spetsialistidele täiendada kaasaegsete linnauuringute lähenemistega. Linnakorralduse eriala pakub interdistsiplinaarseid lähenemisi avaliku ja privaatse ruumi mõtestamiseks, ning aitab seeläbi leida lahendusi keskkonna- ja ühiskondlikele probleemidele. Lahenduste leidmist toetab nüüdisaegsete lähenemiste ja pikaajaliste praktiliste uuringute tulemuste ja metoodikate tundmine, ning õppepraktikatelt saadav kogemus. Õpetame järgmisi eraialakursuseid: linnad ja liikuvus, linnageograafia ja linnateooriad, geograafilised infosüsteemid (GIS) ja rakendused, Aasia linnaruumid ja –poliitikad jt. Hinnang Linnakorralduse magistriõppekavale rahvusvahelisest sotsiaalteaduste kvaliteedihindamise raportist (2016): "Linnakorralduse õppekava on rahvusvaheliselt väga kõrgel tasemel, pakkudes kõige uuemaid ning kaasaegsemaid ideid ja mõisteid; lõimides neid empiiriliste ja pragmaatiliste olukordadega. Erialakursuste materjalid on valitud hoolikalt tudengitele nii, et nad oskaksid rakendada ideid ja tekste oma tööelus". Eriala omandamist toetav õppekeskkond Õppekava paindlikkus võimaldab loengutes käsitleda ühiskonnas aktuaalseid protsesse. Peame oluliseks toetada üliõpilaste pädevuste tõstmist tööturu vajadustele vastavalt ja nii toetavad eriala kursused, mis süvendavad teadmisi juhtimisoskustest, meeskonnatöö kogemustest ja võõrkeeltest. Õppimine linnakorralduse erialal loob eeldused, et paremini mõista linna arenemise ja ühiskonnas toimuvate protsesside seotust nii Eesti ja Euroopa kui ka üleilmsel tasandil.

Mission: Leht mis on mõeldud kõikidele praegustele, endistele ja tulevastele linnakorralduse tundengitele! Linnakorraldus on erialadevaheline valdkond, mis ühendab linnaplaneerimist, -kultuuri, -sotsioloogiat, -liiklust ruumis. Ootame liituma inimesi, keda huvitab, kuidas toimib ruum, ja kellele pakub huvi, kuidas leida lahendusi nii keskkonna- kui ka sotsiaalsetele probleemidele.

auto.geenius.ee

Henrik Roonemaa: Kaheksa kuud aastast on ju s*** suusailm? | Autogeenius

auto.geenius.ee Mõtlesin, et annaks ka väikse omapoolse andmepõhise panuse seoses peatänava küsimusega puhkenud Tallinna linnaruumi debatti.

tartu.postimees.ee

Tiit Sild: suurus ei loe. Küll aga ideed ja tahe

Garaažid 2.0 Tartus

tartu.postimees.ee Teoretiseerida tuleb, aga rääkimine koos tegutsemisega on ainus efektiivne viis asju päriselt käima lükata.

ajakirimaja.ee

Andres Kurg: ärge juhatage mind, las ma olen eksinud – Eesti arhitektuuriajakiri MAJA

Tammsaare pargi ajaloolistest nihestustest

ajakirimaja.ee TAMMSAARE PARKAutorid:  Mihkel Tüür, Ott Kadarik, Liis Mägi, Katrin Kapanen, Alice Laanemägi, Konstantin Rõbkin, Marleen Stokkeby, Katerina Veerde, Kadri Tamme, Kerttu Kõll, Maarja TüürHaljastus: Maarja Tüür, Kerttu Kõll, Maarja Gustavson,  Pille-Riin VillemTehnilised lahendused: Reaalp...

sirp.ee

Tagasi vaadates edasi ei saa

Intervjuu endise Tallinna peaarhitektiga:
https://sirp.ee/s1-artiklid/arhitektuur/tagasi-vaadates-edasi-ei-saa/

sirp.ee Juuni keskel jõudis avalikkuseni uudis Tallinna peaarhitekti ametist lahkumisest. Endrik Mänd on linnaplaneerimise ametis töötanud peaaegu veerand sajandit

tlu.ee

Linnakorraldus | Tallinna Ülikool

"Hetkel on avalikus sektoris tööl ebaproportsionaalselt vähe linnakorralduse taustaga inimesi, arvestades kui oluline linnaline elu nii sotsiaalses, majanduslikus kui tehnoloogilises kontekstis." - Toomas Haidak, linnakorralduse vilistlane ja Tallinna Linnakantselei strateegilise osakonna juhataja.
Tahad kujundada tuleviku linna, siis vali linnakorraldus: tlu.ee/linnakorraldus
Esita avaldus SAISis juba täna! www.sais.ee

tlu.ee Linn on elukeskkond, mida loovad geograafilised, sotsiaalsed, ökoloogilised, kultuurilised ja poliitilised protsessid. Linnakorralduse magistriõppes saab omandada teadmisi nii Eestis kui ka maailmas toimuvatest linnastumisega seotud aspektidest.

citylab.com

Paris Wants to Grow ‘Urban Forests’ at Famous Landmarks

citylab.com The city plans to fill some small but treasured sites with trees—a climate strategy that may also change the way Paris frames its architectural heritage.

drive.google.com

3rd Summer school Cultural Landscapes.pdf

Open Call for participants to the 3rd Cultural Heritage Summer School “Cultural Landscapes”

DATE: The Summer School will take place on 4-11 August 2019 in Nida, Lithuania.
APPLICATION DEADLINE: 28 June 2019.

The Faculty of History of Vilnius University is delighted to announce an Open Call for participants to the 3rd Cultural Heritage Summer School in the Nida Art Colony. It is an annual one-week high quality capacity building event focusing on cultural heritage issues. The topic of the Summer School this year is the Historic Urban Landscape (HUL).

drive.google.com

routledge.com

Post-Socialist Urban Infrastructures (OPEN ACCESS): 1st Edition (Hardback) - Routledge

Kohustuslikuks kirjanduseks? ;) Meie Taurilt!

routledge.com Post-Socialist Urban Infrastructures critically elaborates on often forgotten, but some of the most essential, aspects of contemporary urban life, namely infrastructures, and links them to a discussion of post-socialist transformation. As the skeletons…

Ülikooliaed

Tere tulemast 🙌

postimees.ee

Sagrada Familia sai pärast 137 aastat ehitusloa

Sagrada Familiar sai ehitusloa

postimees.ee Hispaanias Barcelonas asuv kuulus kirik Sagrada Familia sai täna lõpuks ehitusloa, seda 137 aastat pärast ehituse algust.

Kas hakkavad linnaplaneerimises puhuma uued tuuled ja autodele leitakse alternatiiv?

💥Kuum juunis: Euroopa uus kliimastrateegia

Juunis saab rohkesti tähelepanu ambitsioonikas Euroopa kliimastrateegia, mis pani Eesti analüüsima võimalusi tõsta ka enda eesmärke.

Täna kohtus keskkonnaminister Rene Kokk Euroopa Komisjoni kliimameetmete peadirektoraadi peadirektori Raffaele Mauro Petriccionega, kes tutvustas Euroopa pikaajalist kliimastrateegiat.

Kokk kinnitas Petriccionele, et meie valitsus annab endale hästi aru, et peame pürgima kliimaneutraalsuse poole. Petriccione märkis, et surve kasvuhoonegaaside vähendamiseks peab jätkuma, kuigi see pole lihtne ülesanne. Üheks suureks ja keeruliseks lahendamist vajavaks valdkonnaks on transpordisektor. Ta mainis, et investeerima ei pea mitte ainult keskkonnasõbralikumatesse sõiduvahenditesse, vaid tuleks hakata lähenema kogu linnaplaneeringule hoopis teise nurga alt – nii et jääksid ära pikad edasi-tagasi sõidud.

Kasvuhoonegaaside vähendamise pikaajaline strateegiline visioon plaanitakse üleeuroopaliste arutelude tulemusena vastu võtta aasta lõpus. Strateegia esitab nägemuse, kuidas Euroopa võiks 2050. aastaks saada kliimaneutraalseks. Just selline ambitsioonikas eesmärk on vaja seada, kui soovime, et temperatuuri tõus jääb 1,5 kraadi piiresse.

Praegu seab Eesti kliimapoliitika raamdokument aastaks 2050 eesmärgi vähendada Eesti kasvuhoonegaaside heidet 80% võrreldes 1990. aastaga. Eesti 2017. aasta kasvuhoonegaaside heide oli 21 miljonit tonni CO2 ning aastal 2050 peaks see olema 8 miljonit tonni CO2. 1990. aastaga. Sügisel valmib analüüs, kas meil oleks võimalusi ambitsiooni tõsta.

Summer School 2019 • Europa-Universität Viadrina / EUV

Frankfurtis Oderi ääres toimuv suvekool Transsectoral UrbanLab. Participatory Urbanism Beyond Metropoleis, 19. august kuni 1. september

europa-uni.de Europa-Universität Viadrina: Viadrinicum

T

All parking places in Tallinn mapped and studied in relation to new urban scenarios - for the new Sustainable Urban Mobility Plan in Tallinn. Report in the making.

tallinn.ee

Põhja-Tallinna Valitsuse töökuulutus (arhitekt – maakorraldaja) > Tallinn

Ameti võimalus linnakorraldajatele - Põhja-Tallinn otsib arhitekt – maakorraldajat. Rohkem infot:
https://www.tallinn.ee/est/Teade-Pohja-Tallinna-Valitsuse-tookuulutus-arhitekt-maakorraldaja?fbclid=IwAR0Jcba02Dn66drnbuux3cyQ7YwDenXoFNKR9TuMmpNq9WmkoLRn_eKO2ic

tallinn.ee Ametikoha eesmärgiks Põhja-Tallinna haldusterritooriumil maakorraldus-, planeerimis-, projekteerimis- ja ehitusalase tegevuse korraldamine ja koordineerimine.

Eesti Leader Liit

Prantsusmaal Lille’is lükatakse käima rahvusvahelised LEADER koostööprojektid: Cooper’ Act seminarile on kogunenud 150 kohaliku tegevusgrupi esindajat ning 12 delegatsiooni välisriikidest. Kui keegi ootab oma projektidesse prantsuse partnereid, andke märku. Projektiperiood on siin alles alanud, 5% toetustest kasutatud. #leader

ttu.ee

PhD Project in Smart Sustainable Cities

ttu.ee Tallinna Tehnikaülikooli missioon on olla teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni edendaja ning juhtiv inseneri- ja majandushariduse andja Eestis.

k6k.ee

Uudised « Sihtasutus Keskkonnaõiguse Keskus

k6k.ee Igal aastal aprilli lõpus tähistatakse üle maailma rahvusvahelist mürapäeva. Aasta aastalt kogub see aina enam tähelepanu, sest müra on Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel tõusnud üheks kõige enam inimeste tervist ja heaolu häirivaks keskkonnaprobleemiks. 

EKA arhitektuur

Kunsthaus Grazi autor, legendaarne Archigrami arhitekt Sir Peter Cook juba sel neljapäeval avatud arhitektuuriloengute sarja raames EKA suures saalis! 25.04.2019, 18:00 EKA arhitektuur

https://www.facebook.com/events/2066652706961009/

Meeleolukas ja haarav kaasamisüritus üleelmisel laupäeval Sõle raamatukogus. Tudengite eesmärk oli Sõle ja Ristiku garaažiboki omanikele anda ülevaadet, kuidas ala hakkab muutuma ning kuidas kohalikud ja garaažiomanikud ala arendusi suunata saavad. Räägiti ka paljust muust, kaasaarvatud Putukaväilast ja Pelgulinna kogukonnaaiast.

Rahandusministeerium

Eesti on mereriik ja mereala planeering on just koostamisel. Meie tulevikumeri kujuneb tänastest otsustest, kavandame merekasutust üheskoos!

Info leiad mereala portaalist http://mereala.hendrikson.ee/ või rahandusministeeriumi veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/planeeringud.

podcast.kuku.postimees.ee

Intervjuu: Tauri Tuvikene Ühistransport kui avalik ruum - KUKU taskuhääling

podcast.kuku.postimees.ee Tauri Tuvikene Ühistransport kui avalik ruum

loodusfestival.ee

Fotokonkurss "METSIK LINN"

Loodusfestivali raames toimub fotokonkurss "Metsik linn"

loodusfestival.ee fotokonkurss, metsik linn, linn, loodus

heureka.postimees.ee

Tehnikaülikooli juhitav projekt saab targa linna arendamiseks rekordilised 32 miljonit

Põnevad arengud suure teadusrahastusega targa linna teemadel.

heureka.postimees.ee Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) Ragnar Nurkse instituudi eestvedamisel sai ülikool Euroopa Komisjoni programmist Horizon 2020 rekordilise toetuse targa linna tippkeskuse Finest Twins loomiseks.

Mõned tunnid on veel aega...

Share your ideas, successes and challenges with industry leaders and global influencers at the Ecocity World Summit 2019. Last chance to be a part of the fantastic educational program! Submit your abstract by April 1, 2019: http://ecocity2019.com/lk76

The Ecocity World Summit 2019 addresses the way humanity builds its home -- its cities, towns and villages. The aim is to unite people through a new way of living that produces the best possible sustainable cities while enhancing, not destroying the biosphere.

#Ecocity2019

journals.muni.cz

Call for papers: (Not) my green city? Green spaces in times of urbanization

Tere! Jagame teiega üks Call for Paper (inglise keeles), mis puudutab linna rohealade teemat. Artikli ettepanekut on väga teretulnud 🙂 Teese esitamise tähtaeg on 10. Mai. Andke palun julgelt teada kui teil tekib huvi kaasa lüüa 🙂!

We encourage you to submit your papers for our special issue on "urban green spaces" in the Journal of Social Sciences. We encourage submissions that link the topic of green spaces to critical urban theory (such as issues of privatization and commodification, environmental degradation, and neoliberal governance). The abstract submission deadline is 10th of May. You'll find more info here:
https://journals.muni.cz/socialni_studia/announcement/view/114?fbclid=IwAR1bG70ZzSkEA4t204gn1fnTJ7Cx7VcXknggRzw0nCx9-gsBTJG9SvJTfI4

journals.muni.cz Sociální studia jsou recenzovaným odborným časopisem, jehož cílem je zpřístupňovat nové pohledy a aktuální témata na poli sociálněvědného výzkumu a humanitních studií. Jednotlivá čísla jsou monotematicky zaměřena, dáváme však prostor i kvalitním příspěvkům, jež se ...

Regio

Tulevik. Uued saared Tallinnale!
Tallinna Linnavalitsuse 6. märtsi 2019 korraldusega nr 322-k https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=140627 määrati Põhja-Tallinnas Paljassaare asumis Paljassaare tehissaarte detailplaneeringuga kavandatud tehissaartele järgmised nimed: Ilosaar, Oiusaar, Kõuesaar, Linnusaar.

youtube.com

Lily Song & Andres Sevtšuk. Avatud topeltloeng / Open Lecture | "Inclusive City and Street Commerce"

21. detsembril 2018 toimus Eesti Kunstiakadeemias Harvardi Ülikooli linnaplaneerimise dotsendi Andres Sevtšuki ja sama ülikooli õppejõu Lily Songi avalik loeng. Lily Song keskendus oma loengus sellele, kuidas ühiskondlik ebavõrdsus ruumiliselt väljendub ja mida selle osas teha tuleks ning saaks. Kaksikloengu teises pooles sai sõna Andres Sevtšuk, kes analüüsis, millised on edukad linnatänava-kavandamise mustrid ning Tallinna võimalused linnatänavate kaubandusvõrgu planeerimise vaatenurgast. Loengud toimusid EKA uurimisprojekti “Lõpetamata linn” raames.

21. detsembril 2918 toimus Eesti Kunstiakadeemias Harvardi Ülikooli linnaplaneerimise dotsendi Andres Sevtšuki ja sama ülikooli õppejõu Lily Songi avalik loe...

Täna käisid Tallinna Linnaplaneerimisameti esindajad ning Linnakorralduse tudengid Sõle raamatukogus kohalikelt ideid korjamas. Lisaks tänasele käib füüsiline ideekorje veel neljal päeval:

T 12.03 kl 11-13
T 19.03 kl 11-13
L 9.03 kl 10-12
L 16.03 kl 10-12

sirp.ee

Julgus, ausus ja visioon planeerimises

Järjekordne koolitööst võrsunud sirbilugu

sirp.ee Milline on Tallinna lähitulevik homme, aasta pärast, 20 aasta pärast? Kas ummikud puitasumites ja peaasjalikult remondis Vabadussõja monument ongi ühe euro

openculture.com

An Animated Reconstruction of Ancient Rome: Take A 30-Minute Stroll Through the City’s Virtually-Recreated Streets

openculture.com There are numerous ancient stories illustrating the gargantuan ego of the Emperor Nero. Some of these may rise to the level of historical character assassination. Nero did not, for example, fiddle while Rome burned. For one thing, the fiddle did not exist.

sirp.ee

Tänavamekk – Eripalgeline Tondi tänav

Tondi tänavamekk - linnakorralduse magistrant Katrin Poell degusteerimas Tondi tänavat. Töö valmis kursuse linnad ja liikuvus käigus.

sirp.ee Tondi tänav Tallinnas saab alguse kesklinnast, Pärnu maanteelt, kulgeb Kristiine linnaosas kuni Tammsaare teeni ning läheb seejärel üle Rahumäe teeks. Oma

delfi.ee

LUMEKORISTUSMÄNG | Pane end Tallinna linnaisade kingadesse: kui ruttu õnnestub sul linnatänavad lumest puhtaks saada?

Nädalavahetuseks päevakajalist.
Mängijate vahel loositakse välja lumelabidas!

delfi.ee Tallinna linnatänavad on juba nädalaid kaetud jää, lume ning kõige muu talvisega, mis muudab liiklemise keeruliseks nii autodele kui ka jalakäijatele.

delfi.ee

Riigiarhitekti tööd hakkab tegema ruumiküsimustega tegelevatest inimestest moodustatav meeskond

Ruumiloome ja riigiarhitekt

delfi.ee Valitsuskabinet arutas täna püsiva ruumiloome meeskonna loomist. Meeskonna moodustab rahandusministeerium koostöös kultuuriministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga juba praegu ruumiküsimustega tegelevatest ametnikest kaasates esindajaid ka teistest asutustest ja organisat...

bioneer.ee

Ratastoolis veerejate igapäevane bingoloto: ligipääsetavus (1. osa)

Ligipääsetavus on inimõigus.

bioneer.ee Ratastooli bingo tabelist rääkivas artiklite seerias heidan veidi varju, milline on tihti üle huulte tulevate lausete ja küsimuste laiem tähendus puudega inimestele. Ühtlasi annan ülevaate, milles Eesti liikumispuudega inimesed ehk kõige enam muutusi ootavad? Inimene, kogukond, ühiskond Jü...

nooredarhitektid.ee

Koolinoorte arhitektuurikonkurss

Järelkasvule

nooredarhitektid.ee Viies üle-eestiline koolinoorte arhitektuurikonkurss toimub 2019. aasta alguses. Ka sel korral anname õpilastele kohapõhise ülesande, et siduda konkurss konkreetse ruumi ja kogukonnaga. Konkursi teemaks on “Minu unistuste jõeäär” ja ootame noorte ettepanekuid Tartu jõeäärse ala elavdam...

Sotsiaalministeerium juhib tähelepanu, kuidas mõned inimesed soovivad olla võrdsemad ja paremad.

🥺 Oi-oi-oi. Lasnamäel ei soovi ühe kortermaja elanikud majale kaldteed, Keilas peavad mõned end eliitrajooniks, kuhu ei sobi erivajadusega inimesed ja üks kinnisvaraarendaja Eestis on pidanud vajalikuks ära märkida, et "Meie elamurajoonis ei ole sotsiaalkortereid ega hooldekodu. Kui keegi nii väidab, on tegu laimuga." Mis toimub❓❗️

👉Me kõik saame vanaks ja võime ühel hetkel vajada teiste inimeste abi. Meist igaühega võib elu jooksul juhtuda õnnetus või tabada haigus, mis toob kaasa erivajaduse.
👉Teiste abistamine on hooliva ühiskonna normaalne osa. Kui näiteks lasteaed on elukeskkonnas hinnatud osa ja tõstab kinnisvara väärtust, siis nii võib teha ka hooldekodu ja erinevad muud teenused inimestele, kes igapäevatoimingutes abikätt võivad vajada. Kui sinu pereliige vajab abi, siis selline elukeskkond on enam kui tervitatav.
👉Ja muide, kui mõnes korteris või majas elavad erivajadusega inimesed, siis see ei ole hooldekodu – need on tavalised kodud🏠, mille elanikud vajavad veidi toetust. Ei midagi erilist!

💙 Igaühel meist on õigus elada, valida endale elukohta, liikuda, osaleda ühiskonnaelus. Mis teie arvate, kuidas rohkem hoolivust, südamlikkust ja üksteisega arvestamist elukeskkonda tuua? 💙

parnu.postimees.ee

Pärnu ranna uus ilme: Ameerika mäed ja otsetee naisteranda

Pärnu avalik ruum avardub. Mõtelge kaasa!

parnu.postimees.ee Pärnu linnavalitsus soovib keskranda kuni jõeni laiendada, reede pärastlõunal toimus detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu.

tartu.postimees.ee

Heiki Kalberg: Tartu vajab kiiret ühistransporti

tartu.postimees.ee Kiire ühistransport, rohkem tasulist parkimist ja mugavad alternatiivsed liikumisviisid peaks panema mõtlema, kas peres on vaja üle ühe auto. Kiire, sage ja puhas ühistransport võib panna inimesed muutma oma liikumiseelistus.

springer.com

Urban Studies Highlights 2018

Linnauuringute kõrghetked Springeri möödunud aastast

springer.com Looking back at the past year to inspire the future: Springer's Editorial Team share a selection of the top downloaded books & articles in 2018,

cv.ee

Tööpakkumine - AVALIKU RUUMI SPETSIALIST, Veskitammi 4, Laagri, Täistööaeg, Saue Vallavalitsus

Otsitakse avaliku ruumi spetsialisti Eesti rahvarohkeimasse valda

cv.ee Meie hea klient, SAUE VALLAVALITSUS, otsib enda meeskonda uut spetsialisti, ametipositsioon on AVALIKU RUUMI SPETSIALIST asukohaga VESKITAMMI 4, LAAGRI ja tööajaks on TÄISTÖÖAEG, konkursi tähtaeg on 03.02.2019. Kandideerige!

[01/16/19]   Olete oodatud Tarmo Richard Klampi magistritöö "Mustamäe garaažlad ühisomandi tragöödia keskmes" kaitsmisele 21.01.19 kl 10.00 ruumis M-648. Retsensent Ingmar Pastak Tartu Ülikoolist.

bbc.com

Watch how pollution moves across Europe

bbc.com See an animation showing the concentration and movement of nitrogen dioxide through the atmosphere.

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Häid pühi! Soovi TLÜ linnakorraldus!

Location

Telephone

Address


Narva Mnt 25
Tallinn
10120
Other Tallinn schools & colleges (show all)
Keelestuudio Keelestuudio
Lõõtsa 6, Ülemiste City
Tallinn, 11415

Teie usaldusväärne partner keeleküsimustes

Audentese erakool Audentese erakool
Tondi 84
Tallinn, 11316

Audentese erakool on alates 1995. aastast tegutsev haridust andev asutus.

Startup Wise Guys Startup Wise Guys
Tallinn

Wise Guys is the leading B2B accelerator in Europe for early stage startups with passion, founders and a vision.

Õnnelik Naine Õnnelik Naine
Poordi 3-12
Tallinn, 10156

Kaarli Kool Kaarli Kool
Toompuiestee 4
Tallinn, 10142

Kaarli Kool ehk Kaarli Koguduse Lasteaed-Põhikool Toompuiestee 4, Tallinn 10142 tel. 5254523; 6199111

Estonian Institute Estonian Institute
Suur-Karja 14
Tallinn

We spread information about Estonia, promote studying the Estonian language and culture abroad.

Rich Dad CASHFLOW Eesti Rich Dad CASHFLOW Eesti
Valge 18H-6
Tallinn, 11415

CASHFLOW abil õpid ettevõtluse, kinnisvara ja investeerimise kohta. Koolitustel esinevad inimesed, kes seda päriselus praktiseerivad.

Tallinna Kalligraafia Kool Tallinna Kalligraafia Kool
Laboratooriumi 22
Tallinn, 10133

Каlligraafia kool täiskasvanutele ja lastele Школа каллиграфии для взрослых и детей

Lasteaia Fanclub Lasteaia Fanclub
Haaviku Tee 10
Tallinn

EV Arengu EV Arengu
Kivimurru 7
Tallinn, 11411

EV Arengu MTÜ является образовательным учреждением. www.evarengu.ee

Eesti Koolijuhtide Ühendus Eesti Koolijuhtide Ühendus
Estonia Puiestee 10
Tallinn, 10148

EKJÜ tegevuse eesmärgiks on ühendada Eesti koolijuhte, aidata liikmeid nende professionaalses arengus, oma tööalaste õiguste kaitsmisel ning esindada Eesti koolijuhte rahvusvahelistes organisatsioonides.

Gustav Adolfi Gümnaasium Gustav Adolfi Gümnaasium
Suur-Kloostri 16
Tallinn, 10133

Gustav Adolfi Gümnaasium www.gag.ee