Mustamäe Autokool

Mustamäe Autokool

Comments

Head sõbrad, kolleegid, kaasteelised! Iga ajajärk saab ükskord läbi! Eelkõige kuulake oma südame häält ja hoidke sihti!
Uueks aastaks soovime meile kõigile õnne, tervist ja hingejõudu, üksteise mõistmist ja armastust! 💗
💥 Kas mersud ja bemmid on minevik💥
Soovime, et uus aasta saab olema teie kõigi jaoks, hoolimata välistest teguritest, õnnelik, külluslik, lootusrikas ja harmooniline!
Kohtume taas 04.01.2021!
1 STAR ▶️ Viking Motors Tammsaare! ✴ Üks kiiremaid proovisõidu organiseerijaid! Aga siis läks jamaks. Ainult ilus pilt, polnud mudelit, järgmisel päeval polnud valitud värviga sõidukit! Meie uus töövahend 🚘 tuli hoopis mujalt ja oleme väga rahul! Eurost Auto, täname!
https://www.eurostauto.ee/nissan/laos-olevad-soidukid
Pimedasõidu koolitus
17.06.20 kell 18.00
EDASI UNISTUSTE POOLE!
JÄRGMINE B-KATEGOORIA
18.05.2020
https://mustamae-autokool.ee/registreeru/
✴ Eile hilisõhtul avaldati Riigi Teatajas VV määruse nr 77 uus versioon, mis jõustus 5.05.2020. Nüüd on õppesõit lubatud järgmistel tingimustel ➡️

☑ autos viibivad üksnes õpetaja ja õpilane ning kummalgi ei ole koroonaviiruse haigusnähte ega haigust;
☑ õppesõidukis on tagatud desovahendid; pärast iga sõidutundi puhastatakse pindu, mida õpilane on katsunud.
☑nõue korraldada teooriaõpet kasutades digitaalseid vahendeid säilib kuni 15. maini.
💗

B-kategooria algastme ja lõppastme koolitus. Sõiduõpe. Esmaabi koolitus.www.mustamae-autokool.ee Autokool.Professionaalne koolitus ning sõiduõpe aastast 2005.

Operating as usual

31/12/2021

Head sõbrad, kolleegid, kaasteelised! Iga ajajärk saab ükskord läbi! Eelkõige kuulake oma südame häält ja hoidke sihti!
Uueks aastaks soovime meile kõigile õnne, tervist ja hingejõudu, üksteise mõistmist ja armastust! 💗

19/10/2021

Lase abi läbi! Keila päästjate avarii

Don't expect the 'Apple Car' to have a steering wheel, analyst says | AppleInsider 07/02/2021

Don't expect the 'Apple Car' to have a steering wheel, analyst says | AppleInsider

💥 Kas mersud ja bemmid on minevik💥

Don't expect the 'Apple Car' to have a steering wheel, analyst says | AppleInsider The fully autonomous "Apple Car" — which will likely lack a steering wheel — could be a major competitor to Tesla and other electric vehicle makers, Morgan Stanley automotive analysts said.

27/12/2020

Soovime, et uus aasta saab olema teie kõigi jaoks, hoolimata välistest teguritest, õnnelik, külluslik, lootusrikas ja harmooniline!
Kohtume taas 04.01.2021!

30/09/2020

5 STARS ▶️ Viking Motors Tammsaare! ✴ Üks parimaid vastuvõtte! Asjalik ja kiire teenindus, meeldiv suhtlus! Tegime ühe proovisõidu ka. Meie uus töövahend 🚘 võibki tulla siit!

15/06/2020

Pimedasõidu koolitus
17.06.20 kell 18.00

10/05/2020

EDASI UNISTUSTE POOLE!
JÄRGMINE B-KATEGOORIA
18.05.2020
https://mustamae-autokool.ee/registreeru/

delfi.ee 10/05/2020

Kas sina soovid meie lapsed autoga sõitma õpetada?

delfi.ee Autokooli saamiseks võivad lähiajal tekkida suured järjekorrad. Sugugi ei aita siin see, kui vanem lapse õpinguid autokoolis oma nõuga toetab. Küll tundub hea mõte, et mõni praegune harrastuslik juhendaja päriselt mootorsõidukijuhi õpetaja ameti kasuks otsustab.

06/05/2020

✴ Eile hilisõhtul avaldati Riigi Teatajas VV määruse nr 77 uus versioon, mis jõustus 5.05.2020. Nüüd on õppesõit lubatud järgmistel tingimustel ➡️

☑ autos viibivad üksnes õpetaja ja õpilane ning kummalgi ei ole koroonaviiruse haigusnähte ega haigust;
☑ õppesõidukis on tagatud desovahendid; pärast iga sõidutundi puhastatakse pindu, mida õpilane on katsunud.
☑nõue korraldada teooriaõpet kasutades digitaalseid vahendeid säilib kuni 15. maini.

29/04/2020
12/04/2020

💗

30/03/2020

Registreeru siin: https://mustamae-autokool.ee/registreeru/

18/03/2020
17/03/2020

ℹ️ MNT EKSAMID HETKEL

🔵Mis saab neist, kelle sõidueksam nüüd ära jääb ja teooria kohekohe lõpeb?
- Iga üksikjuhtumit käsitleb Maanteeamet kirjaliku allkirjastatud avalduse alusel. Avalduses on vaja viidata eriolukorrale. Erandkorras anname ühe sõidueksami esimesel võimalusel.

🔵Kes kompenseerib eriolukorra tõttu ära jäänud eksami tarbeks renditud haagise maksumuse?
- Kuna eksam jäi ära Covid-19 viiruse pandeemia tõttu välja kuulutatud eriolukorra tõttu, loetakse põhjus vääramatuks jõuks ja Maanteeamet kulutusi ei kompenseeri

🔵Kas teooriaeksami aastane kestusperiood pikeneb seetõttu või on see endiselt aasta aega?
- Teooriaeksam kehtib endiselt 12 kuud.

🔵Kas Maanteeamet pakub ise uue eksamiaja?
- Kogume andmed kokku ja pakume ise uue aja. Kui te ennast ise hilisemale ajale registreerite, siis teile aegu ei pakuta ja riigilõivu vabalt ümber muuta ei saa.

🔵Kas eksami aeg läheb järjekorra lõppu või nihkuvad kõigi ajad?
- Need, kelle eksam ära jääb, ei liigu nn järjekorra lõppu, vaid püütakse teenindada eelisjärjekorras.

mnt.ee 17/03/2020

Maanteeameti teenindusbürood jäävad suletuks ja eksameid ei toimu vähemalt kaks nädalat

UUDISED! OLE KURSIS! ▶️

mnt.ee

06/03/2020

Külgparkimine

🚘ℹPargime!

LiiklusLab.ee

24/01/2020

🚗🚗🚗 MIS MUUTUB

🔸B-kategooria algastme teooriakursuse lühim kestvus võib olla 4 nädalat (kontaktõppes oleneb kursuse pikkus suuresti sellest, kas soovitakse vähemalt 2x nädalas loenguid külastada);
- teoorialoenguid on vähemalt 28;
- õppesõite on minimaalselt 30 (ehk lisandub 8 tundi);
- kõik autokooli lõpetanud, kes lähevad MNT sõidueksamile peale 1.02.2020, sooritavad eksamid uue määruse kohaselt.

‼️Need , kes alustasid õpinguid ajavahemikul 01.01.2019 kuni 31.01.2020 saavad lõpetada kooli sel perioodil kehtinud õppekava alusel.
‼️Enne 2019 a. alustanud õpilased saavad lõpetada autokooli vaid uue määruse nõuete järgi.

🔸 Riiklik teooriaeksam:
- 40 küsimust (sealhulgas 10 liiklusohutusalast küsimust, millele vastamisel võib teha 1 vea);
- vastamisaeg 30 min;
- maksimaalne lubatud vigade arv 5.

Juhul kui liiklusohutuse küsimustes on kaks või enam viga, siis on teooriaeksami tulemus mittesooritatud (isegi siis, kui ülejäänud osas pole ühtegi viga).
Riiklikule teooriaeksamile saab minna kohe pärast kooli teooriakursuse edukat lõpetamist (võimalik alates 1.04.2020). NB, seda ei pea kasutama, see on vabatahtlik! Igati mõistlik on teooriaeksamile minna alles siis, kui kool on lõpetatud ja tunnistus väljastatud, arvestades sõiduoskuste omandamisele kuluvat aega!

🔸 Riiklik sõidueksam:
- kestuseks vähemalt 45 minutit;
- sõidueksamit võib sooritada ka juhi koolitajale kuuluva, eksamisõiduki nõuetele vastava sõidukiga;
- autokoolile lisandub võimalus alates 1.04.2020 registreerida oma õpilasi ise sõidueksamile;
- kohustuslikud on harjutused „Parkimine manöövriga“ ja „Piiratud alal tagasipööramine“. Ühe harjutuse valib eksamineerija (tagurdamine otsesuunas (võib kurvi mööda), parkimine rööpselt);
- harjutuste tegemiseks on aega kuni 10 minutit.

‼️Kui eksamineeritav on 3 x järjest sõidueksamil läbi kukkunud, siis järgneb JÄTKUÕPE‼️
Kui eksamineeritav ei soorita sõidueksamit 3-ndal korral, siis tuleb minna autokooli jätkuõppele, kus on vajalik läbida vähemalt 2 sõidutundi. Uuele sõidueksamile saab registreerida pärast jätkuõppe läbimist. Vastav teade kuvatakse juhikandidaadile ka e-teeninduses, kuna enne ei saa sõidueksamile registreerida, kui jätkuõpe on läbitud ja kool on selle kohta andmed registrisse saatnud.

🔸Sõidueksami harjutused on leitavad (joonised 9,10,11,16,17,18,19,20,21):
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1160/1202/0001/MKM_08012020_m1lisa3.pdf#

agamina.ee 22/01/2020

Aga mina liiklen ohutult

📢 ❗ Liiklusohutus lasteaia- ja kooliteel, koduõues ning sõidu- või raudtee ületusel.

agamina.ee Väikelaps uurib ümbritsevat maailma suure avastamisrõõmu ja uudishimuga. Laps tajub liikluskeskkonda hoopis teistmoodi kui meie, täiskasvanud – juba tema väike kasv annab teistsuguse vaatenurga ümbritsevale. Lisaks sellele alles arenevad lapse tajud, meeled, otsustusprotsessid ja seoste loo...

auto.geenius.ee 13/01/2020

Arvamus: Palun kutsuge politsei, isegi kui roolis on sõbrad | Autogeenius

Kurvad lood, mis annavad valusa õppetunni!

auto.geenius.ee Tundub, justkui oleks Saaremaal toimunud traagilist õnnetust pea võimatu ära hoida. Politsei tegi samal lõigul järelevalvet ja isegi üritas reageerida, käivad “Ära joo ja sõida” kampaaniad, ükski hetkel seadustes toodud karistus pole ka selline, mis läbi viinahägu võiks hirmus tundu...

03/01/2020

Head uut aastat!🎈 Alustame 14.01.2020 uue B-kategooria kursusega!🚗▶️ Registreeru siin: https://mustamae-autokool.ee/registreeru/

23/12/2019

🎄Toredaid pühi ja edukat algavat aastat! Uuel aastal uue hooga- kohtume taas 06.01.2020!

10/12/2019

▶️1.02.2020 rakendub UUS SEADUS ja lisandub sõidutunde ning muudki veel! Maanteeamet kinnitab, et need, kes alustavad õpet enne 1.02 saavad võimaluse lõpetada vana õppekava alusel! Seejuures tuleb arvestada, et eksameid tehakse siiski uute reeglite järgi!🚗Kas see ikka jääb nii, selgub varsti!

02/12/2019

Järgmine koolitus N, 12.12.2019 kell 16.00. Koolituse läbimiseks räägi esmalt oma sõiduõpetajaga! Registreeru siin: https://mustamae-autokool.ee/registreeru/

15/11/2019

Edukas sõidueksam‼️🚗
Hea Mustamäe Autokooli lõpetanu, kes sa oled hetkel Maanteeameti sõidueksami järjekorras Tallinnas, palun võta meiega ühendust! Tuleme sinuga sõidueksamile kaasa TASUTA! Meie kogemus ütleb, et SULONSEDAVAJA! Anna eksamiaeg aegsasti teada, meil on juba tihe graafik!

28/10/2019

⚠️ DIISLIKÜTUS! 🔧🔩Ja kopsakad remondiarved!

Selline siis meie diislikütus, ühest tanklast tankinud kolm ühe ja sama pere autot nüüd kulukas remondis (pihustid, kütusepump jne) Vanasti nimetas riik sellist kütust solkkütuseks, nüüd ametlik biolisandiga kütus. Tankla nime ei hakka igaks juhuks mainima. See alles algus.

20/10/2019

Taaskord on selgunud uus võitja. Palju õnne, Kaido Koitmets, võta meiega ühendust!

tvplay.tv3.ee 13/10/2019

Laser: biolisand teeb kütuse veelgi kallimaks ja asi pole üldse roheline | TVPlay

BIOLISAND!

tvplay.tv3.ee Vaata TV3, TV6 saateid, sarju, filme igast seadmest ja TASUTA! Lisaks Brigitte blogi, Laura blogi, 51 küsimust ja palju muud.

delfi.ee 10/10/2019

Ups! Biokütused hoopis lisavad CO2 heitmeid! - Eesti Ekspress

Õhinaga väljakuulutatud rohekütus saastab keskkonda hoopis enam kui puhas fossiilkütus.

delfi.ee Võitluses atmosfääri paiskuvate CO2-heitmete hulkadega on kohustusliku biokomponendiga kütuse kasutamine sõidukites muutunud justkui puhta südametunnistuse indulgentsiks.

delfi.ee 24/08/2019

Autotootjad ja kvaliteediorganisatsioonid hoiatavad biodiisli hukatusliku mõju eest

⚠️ Biodiisel võib rikkuda auto mootori! 🔧🔩Katsed sõidukitega on tuvastanud, et kõrgel temperatuuril keev 🔥 rasvhappe metüülester liigub mootoriõlisse.

delfi.ee Saksa autotootja BMW Malaisia ​​üksus ütles teisipäeval, et valitsuse programm, segada naftapõhisesse diislikütusesse rohkem palmiõli, võib kahjustada automootoreid, kirjutas Nikkei Asian Reviev.

22/07/2019

https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Yldine/liiklusreeglite_kogumik.pdf

15/07/2019

Nutikad testid

📢 Nutikad testid“ ja „Liiklusreeglid lihtsas keeles“ aitavad teil sooritada Maanteeameti teooriaeksami esimesel katsel. Ligipääsu neile saate kodulehelt https://liikluslab.ee/ Proovi TASUTA!

„Nutikad testid“ ja „Liiklusreeglid lihtsas keeles“ aitavad teil sooritada teooriaeksami esimesel katsel. Ligipääsu neile saate kodulehelt liikluslab.ee

16/06/2019

Hei, sõbrad! Puhkame 20.06 - 07.07.2019! Sellel ajal ei toimu õppeklassis vastuvõttu. Soovime kõigile sädelevat suve ja toredat Jaanipäeva!

cnn.com 13/06/2019

The tiny Welsh car that runs on hydrogen and emits only water

📢 Reaalsus mitte unistus! Vesinikuauto!
Toodab elektrit ja eraldab vaid vett!

cnn.com Riversimple, a small independent car manufacturer in rural Wales, is taking a bet that hydrogen vehicles will play a key part in the future of transport.

auto.geenius.ee 07/06/2019

Kuidas pargitud autot päikesekuumuse eest kaitsta? | Autogeenius

Mõned nipid kuumadeks päevadeks!☀️

auto.geenius.ee Soe ja päikeseline ilm on ootamatult kiiresti kohale jõudnud. Päevitajate jaoks on see muidugi rõõmustav, kuid paljud autojuhid peavad nüüd autosse istudes korralikku sauna taluma, enne kui konditsioneer tööle hakkab. Siin on mõned variandid auto päikese ja kuumuse eest kaitsmiseks ja võ...

Meie professionaalsel meeskonnal on olemas kõik, mida sulle on vaja edukaks õppetööks:

Kaasaegne haridustehnoloogia ning õppijakeskne lähenemine
Rahulikud ja kogemustega õpetajad
Püsivalt soodsad paketid tudengitele ja koolinoortele
Maksegraafikuga tasumise võimalus
P**k töökogemus nii noorte kui täiskasvanute koolitamisel
Koos muudame liikluse turavalisemaks!

Videos (show all)

🎄Toredaid pühi ja edukat algavat aastat! Uuel aastal uue hooga- kohtume taas 06.01.2020!

Location

Products

B-kategooria algastme ja lõppastme koolitus. Sõiduõpe. Esmaabi koolitus.

Telephone

Address


Mustamäe Tee 5
Tallinn
10616

Opening Hours

Monday 16:00 - 17:30
Wednesday 16:00 - 17:30

Other Tallinn schools & colleges (show all)
Jakob Westholmi Gümnaasium Jakob Westholmi Gümnaasium
Kevade 8
Tallinn, 10137

Jakob Westholmi Gümnaasium on üldhariduskool Tallinnas aadressil Kevade 8. Kooli ajalugu loetakse alates 1898. aastal tegevust alustanud Tallinna Väikelastehoiu Seltsi koolist, mille õpetajaks tuli 1903. aastal Jakob Westholm.

Lasnamäe Autokool Lasnamäe Autokool
Ümera 3
Tallinn

.

My Pen Shop My Pen Shop
Pärnu Mnt 232/9
Tallinn, 10915

Kooliasjad. Pinalid. Pliiatsid.

Kibuvits Judo Kibuvits Judo
Punane 45
Tallinn, 13619

Школа Дзюдо Kibuvits - Judo for life

Triibu Mängumaa -Mustika Mängumaa Triibu Mängumaa -Mustika Mängumaa
Mustika Kaubanduskeskus, Tammsaare Tee 116
Tallinn, 12918

Laste mängutuba ja lastehoid.

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
Astangu 27
Tallinn, 13519

Pakume tööealistele erivajadustega inimestele arenemisvõimalusi ja tuge tööle saamisel.

FRESHMAN FRESHMAN
Kristiina 15, II Korrus
Tallinn, 10131

Oleme kogenud ja laia teadmistepagasiga IT – ettevõte. Meie töö tulemuseks on hästitoimivad kodulehed, e-poed ja internetiturunduse strateegiad.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Kännu 67
Tallinn, 13418

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool on rahvusvaheliselt tunnustatud tervishoiu valdkonnas koolitust pakkuv riiklik rakenduskõrgkool. Tutvu kõrgkooliga: https://www.ttk.ee/virtuaaltuur/

Meigikool Meigikool
Roosikrantsi 11, Sveitsi ärimaja
Tallinn, 10119

Meigikooli eesmärk on tagada õpilastele parim erialane väljaõpe ja aidata vilistlasi edasisel tööturul. Meil on aktiivne praktikaprogramm ja paindlikud õppelahendused kaug-, moodul- ja e-õppe näol.

Energia avastuskeskus Energia avastuskeskus
Põhja Pst 29
Tallinn, 10415

Kogu perele mõeldud Energia avastuskeskuse 100+ käed-külge eksponaati tutvustavad energiat, elektrit, heli, optikat ja kosmost. Iga päev teeme kõrgepingelisi elektridemonstratsioone ja näitame planetaariumis filme. Koolidele pakume haridusprogamme.

Kool Sakkib Kool Sakkib
Tallinn, 124312

Kas saaks 1000 like >D >D D> :D :D

Royal Ambassador School Royal Ambassador School
Tallinn

ELU on elamist väärt! Aga iga elu pole ELU, mille vääriline ma olen!