Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus

Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus

Comments

Endla lapsevanem Reigo Ahven teeb täna 11.00 otse-eetris koduõpet lasteaialastele tulge osalema ja kutsuge oma pered ka! https://facebook.com/events/s/maailmamuusikahommik-pannkooki/525769181668880/?ti=cl
TÜ grupicoachingu koolitus juhtivtöötajatele 21.-22. august Tartus! www.ut.ee/suveulikool
Hea õpetaja, kui toimetad või oled varasemalt toimetanud professionaalses õpikogukonnas, siis ootame Sind professionaalsete õpikogukondade eestvedajate arenguprogrammi! Septembrist algab edasijõudnutele suunatud rikastamisprogramm. Rikastamisprogrammi eesmärk on pakkuda professionaalses õpikogukonnas toimetavatele või selle kogemusega õpetajatele võimalust oma teadmiste ja oskuste uuele tasemele viimiseks seoses - professionaalsete õpikogukondade teadliku ja süsteemse loomisega; - õpikogukonna eestvedamise ning juhtimisega; - õpikogukonna töö analüüsimise ja jätkusuutlikkuse tagamisega; - strateegiate omandamisega jätkusuutliku visiooni loomiseks ning vastuseisu, probleemide ja tagasilöökidega toimetulekuks. Programmid toimuvad Tartus, Tallinnas ja Viljandis. Programmi raames külastatakse ka teisi õpikogukondasid. Loe rohkem: www.innove.ee/opikogukonnad
Hea õpetaja, kui toimetad või oled varasemalt toimetanud professionaalses õpikogukonnas, siis ootame Sind professionaalsete õpikogukondade eestvedajate arenguprogrammi! Septembrist algab edasijõudnutele suunatud rikastamisprogramm. Rikastamisprogrammi eesmärk on pakkuda professionaalses õpikogukonnas toimetavatele või selle kogemusega õpetajatele võimalust oma teadmiste ja oskuste uuele tasemele viimiseks seoses - professionaalsete õpikogukondade teadliku ja süsteemse loomisega; - õpikogukonna eestvedamise ning juhtimisega; - õpikogukonna töö analüüsimise ja jätkusuutlikkuse tagamisega; - strateegiate omandamisega jätkusuutliku visiooni loomiseks ning vastuseisu, probleemide ja tagasilöökidega toimetulekuks. Programmid toimuvad Tartus, Tallinnas ja Viljandis. Programmi raames külastatakse ka teisi õpikogukondasid. Loe rohkem: www.innove.ee/opikogukonnad
Ootame haridusühendusi suveseminarile "KUJU. Koos kujunemine ja kujundamine" 8.–9. augustil 2018 Põlvamaal, Mooste mõisakompleksis. Sel aastal keskendume peateemana ühenduste rolli kujunemisele ja kujundamisele õpetajate/koolijuhtide professionaalse arengu toetamisel. Ühenduse rolli kujunemine ja kujundamine on seotud koostööga nii ühenduste sees kui ka ühenduste vahel – just sellele suveseminaril keskendumegi. See, mida ja kuidas enda rollist hariduses räägime, loobki kuju. Seetõttu tegeleme ka kommunikatsiooniga ja nii iseenda, ühenduste kui ka algatuste nähtavaks tegemisega. Lisaks toimetavad ühendustes tegutsevad e-õppevara eksperdid e-Koolikoti digikogumikega. Loe rohkem: www.innove.ee/suveseminar Registreerumiseks suundu täienduskoolituskalendrisse https://koolitus.hitsa.ee/training/1776/register
Avatud on taotlusvoor haridusühendustele ja õpikogukondadele, toetamaks nende tegevusvõimekust ja jätkusuutlikkust. Tähtaeg: 16. aprill 2018 Toetuse taotlemise tingimused ja dokumendid leiad www.innove.ee/vorgustikud
Avatud on taotlusvoorud haridusasutustele ja haridusasutuste pidajatele! Ootame teid ka infopäevadele Rakverre (17.10) ja Pärnusse (19.10)! Registreeruda saab veel kuni 13.10. Rohkem informatsiooni: www.innove.ee/projektitoetused
Soovid panustada oma ühenduse tegevusvõimekuse suurendamisse? Ja arendada endas ühenduse eestvedamise ja juhtimisoskusi? Ootame üle-riigilistesse haridusvaldkonnas tegutsevatesse ühendustesse kuuluvaid õpetajaid/koolijuhte osalema arenguprogrammis, mis keskendub ühenduse kui organisatsiooni arendamisele, juhioskuste kujundamisele ning koostöise planeerimise ja kaasamise teemadele. Programm annab hea võimaluse ühendusele hoo andmiseks! Täpsem informatsioon: www.innove.ee/vorgustikud Kandideerimise tähtaeg: 18. september 2017
Veel on vabu kohti! Ootame haridusühenduste esindajaid (õpetajaid/koolijuhte) suveseminarile "Kohalolek ja mõju", mis toimub 8. - 9. augustil 2017 Läänemaal, Roosta Puhkekülas. Sel aastal keskendume kohalolekule ja ühenduse mõju hindamisele ning ühenduste kogemuslugudele sellest, kuidas on nad kaasa aidanud uueneva õpikäsituse rakendumisele. Suveseminaril saavad haridusühendused tutvustada oma kogemusi, tugevdada koostöösuhteid ning suurendada oma organisatsiooni tegevusvõimekust. Seminaril käsitletakse paralleelselt ka e-Koolikoti korrastamisega seotud teemasid ühendustes tegutsevate e-õppevara ekspertide poolt. Teematubades võetakse üheskoos luubi alla ühendustele ja haridusinimestele olulised aruteluteemad. Registreeri ennast täienduskoolituskalendris: https://koolitus.hitsa.ee/sisekoolitus/1210
Ootame haridusühenduste esindajaid suveseminarile "Kohalolek ja mõju", mis toimub 8. - 9. augustil 2017 Läänemaal, Roosta Puhkekülas. Rohkem informatsiooni leiad: https://koolitus.hitsa.ee/sisekoolitus/1210

Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus (EAHJÜ) on mittetulunduslik ja poliitikaväline avalikes huvides tegutsev vabatahtlik ühing. Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus (EAHJÜ) on mittetulunduslik ja poliitikaväline avalikes huvides tegutsev vabatahtlik ühing. Ühenduse eesmärgiks on osaleda riigi hariduselu korraldamisel ja haridusalaste dokumentide ettevalmistamisel,.tõsta oma liikmete ja teiste haridustöötajate professionaalseid oskusi, korraldada koolitust ja kindlustada koolieelses lasteasutuses lasteasutuse juhi õiguslike ja majanduslike huvide esindamise ja kaitsmise.

Operating as usual

err.ee

Katri Raik: koolid ja lasteaiad vajavad koroonasügiseks suurt plaani

https://www.err.ee/1133139/katri-raik-koolid-ja-lasteaiad-vajavad-koroonasugiseks-suurt-plaani

err.ee Kriisiajal muutusid iga päevaga aina tavaliseks uued õppevormid. Distants- ja hübriidõpe on tulnud, et jääda. Uutel lähenemistel on palju pooldajaid ja sama palju kahtlejaid. Nende plussid ja miinused tuleb selgeks mõtelda ja läbi uurida, kirjutab Katri Raik.

youtube.com

1 Minuti Loeng: kust pärineb 1. septembri traditsioon? (Veronika Varik)

1. september uue aasta algusena ulatub 6. sajandi Vahemeremaadesse – Bütsantsi. Uue aasta algus Vahemeremaades oli sel kuupäeval seotud saagikoristuse lõpuga...

TLÜ Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseum

Täna tähistab sünnipäeva MARE TORM, koolieelse kasvatuse ja lasteaedade ajaloo uurija.

Jõelähtme 7-kl Kooli lõpetamise järel (1961) teadis tänane tähtpäevaline kohe, et soovib saada lasteaiakasvatajaks. Ta omandas kesk-erihariduse Tallinna Koolieelse Kasvatuse Koolis (1965) ning erialase kõrghariduse Tallinna Pedagoogilise Instituudi (TPedI) kaugõppes (1969–1974). Läbinud Tallinna Pedagoogikaülikoolis (TPÜ) magistriõppe (1993–1995), kaitses 1998 magistritööd teemal "Lasteaednike koolitus kuni 1940. aastani ja selle mõju koolieelse kasvatuse arengule Eestis". Kasvatusteaduslike tööde riiklikul konkursil (1999) pälvis uurimus Heino Liimetsa nimelise magistritöö preemia.

Esimeseks töökohaks oli vastavatud Tallinna 111. Lastepäevakodu (1965–1972 kasvataja, 1972–1974 vanempedagoog-metoodik). "Minu esimeses rühmas oli 5–6aastasi lapsi 5–6 eri rahvusest. Tol ajal ei kõneldud integreerimisest ega multikultuursusest. Tegime andunult tööd. See lasteaed andis mulle esimese pedagoogilise kogemuse ja kindluse, et valisin endale südamelähedase töö," meenutab M. Torm intervjuus ajakirjale Lasteaed.

Pühendumus ei jäänud märkamata ning nii sai temast haridusministeeriumi lasteasutuste valitsuse vaneminspektor (1974–1986). Suur töökoormus ei võimaldanud piisavalt pühenduda perele. Tuli langetada töökoha vahetamise otsus. Töötanud paar aastat õpetajana Tallinna 60. Keskkoolis (Kuristiku Gümnaasium), kutsus teda TPedI koolieelse kasvatuse kateedrisse tööle toonane juhataja Taimi Tulva. M. Torm töötas (1988–1994) õppejõuna (van.õpetaja-metoodik, lektor, praktika peametoodik). Aastail 1994–1998 töötas ta TPÜ koolipraktika kabinetis asjaajaja ja 1998–2000 praktika peaspetsialistina. 2001. aastast on M. Torm seotud Eesti pedagoogika arhiivmuuseumiga: 2001–2013 teadur, sh 2006–2007 direktori kt; 2013–2015 haridusloo spetsialist, alates 2015 vabakutseline nõunik. Sellesse aega jääb ka tema koostöö külalislektorina nüüdseks suletud TLÜ Rakvere Kolledžis.

M. Tormi juhendamisel on valminud ligi 50 koolieelse kasvatuse ja lasteaedade ajaloo alase lõputöö. "Mul on olnud palju väga tublisid üliõpilasi-uurijaid, kelle nimede loetelu läheks siinkohal pikaks. Tänu kõigile neile on täienenud ka Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumi (EPAM) käsikirjafond," nendib M. Torm.

Ta on koostanud arvukalt näitusi. Näitus "165 aastat lasteaia arengut Eestis" pälvis TLÜ teadus- ja arenduspreemia „Parim erialanäitus“ (2006). M. Torm on esinenud ettekannetega nii rahvusvahelistel kui üle Eesti toimunud konverentsidel, kirjutanud temaatilisi ülevaateartikleid, sh entsüklopeediatesse.

Koolieelse kasvatuse ajaloo alal on M. Torm vaieldamatult üks parimaid asjatundjaid Eestis. Tema hämmastav mälu ja pühendumus oma valdkonnale on lihtsalt imetlusväärne!

TLÜ Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseum

28. juunil 1840 - 180 aastat tagasi - asutas saksa aktiivsuspedagoog Friedrich Wilhelm August Fröbel (1782-1852) Tüüringi väikelinnas Blankenburgis asutuse, mis sai nimeks "saksa lasteaed". Esmakordselt kasutas ta sõna “lasteaed”. Eesti koolieelse pedagoogika rajaja Carl Heinrich Niggol (1851-1927) oli üks tuntumaid Fröbeli pärandi pooldajaid ja eestindajaid. Niggol kirjutas: "Lastekasvatuse asutused, mida ta lasteaedadeks nimetas, on inimsuse kultuuriseisu küpsekssaanud tarve.”

Fröbel asutas lasteaia, mis olgu tasuta, täienduseks perekondlikule kasvatusele. Fröbeli lasteaias seati esikohale lapse areng, mida toetasid kavakindlad tegevusvormid ja -viisid. Kooliõpinguil ei olnud lasteaias kohta ega järgitud seega kooli eeskuju. Keskpunktis oli vaba loovmäng, millega liitusid laul, aiatöö ja töö erinevate materjalidega. Fröbeli lasteaia näol oli tegemist kvalitatiivselt uue lähenemisega väikelapse kasvatuses - see oli pedagoogiline revolutsioon.

Fröbel jõudis lasteaiani oma elu ja pedagoogilise tegevuse küpsemas eas mõistes varase lapsepõlve olulisust inimese elukaares. Ta töötas väikelastele välja spetsiaalse metoodiliselt järjestatud mänguvahendite sarja (Fröbeli kuus "annetist"), mille tootmisega alustas 1837. aastal. Nii alustas ta kursuste korraldamist laste- ja mängujuhtidele, hiljem tulevastele emadele, et neile õpetada annetiste käsitsemist. Fröbelile anti linna aukodaniku tiitel (1839) ja oma ideede elluviimiseks anti talle kasutada maja.

1940. aastal möödus Fröbeli lasteaia asutamisest 100 aastat, mida tähistati üle maailma, sh Eestis. Tähtpäeva meenutamiseks tegid ettevalmistusi SA Eesti Lastekaitse, Eesti Lasteaednike Selts ja Koduse kasvatuse Instituut. Pöörduti üleskutsega lasteaedade ja ühiskondlike organisatsioonide poole korraldada üle riigi üritusi lasteaedade ja koolieelse kasvatuse tähtsuse selgitamiseks. Kõrghetkeks kujunes Eesti Naisliidu Kodumajanduse Instituudi uues hoones piduliku aktuse korraldamine 2. mail. Tallinna Kunstihoones oli avatud 2.- 5. maini näitus "Laps hällist koolipingini". Ajakirjas "Eesti Kool" avaldati artikleid, mille autoreiks olid haridusminister Paul Kogerman, A. Elango, E. Oissar, L. Raud, E. Järvekülg, M. Haas. A. Elango väiteil olid Lääne-Euroopas Fröbeli ideed koolieelses pedagoogikas 19. saj. lõpul täielikult läbi löönud ja lasteaia-idee sai Saksamaale tähtsaimaks pedagoogiliseks väljaveoartikliks.

Fröbeli lasteaia asukohas tegutseb aastast 1982 Fröbeli muuseum, mille ajalugu vaatamata katkestusele ulatub enam kui 100 aasta taha. 2015. aastal tähistati Fröbeli lasteaia 175. aastapäeva Bad Blankenburgi Raekojas. Saksa Post esitles juubelimarki "175 aastat lasteaeda". Fröbeli ideed ja tema pedagoogika ei ole surnud - huvi selle vastu tuntakse üle maailma. Fröbeli muuseum Bad Blankenburgis koos mõttekaaslastega üle Saksamaa algatasid tsükli "Fröbeli dekaad 2013-2022". Tänavuse juubeliaasta teema on "Fröbeli ideed Saksamaal ja maailmas".

opleht.ee

Alushariduse seaduse eelnõu jõuab laiale ringile arutamiseks pärast suvepuhkust

EAHJÜ suveseminar toimub 17.-18.09. Narva-Jõesuus. Registreerumine on alanud.
Arutame
lasteaedade tööpraktikaid eriolukorras ning selleks ajaks kooskõlastusringil oleva
alushariduse seaduse eelnõu ja loodetavasti ka riikliku õppekava kavandatud muudatusi ja nende mõju. https://opleht.ee/2020/06/77605/

opleht.ee Alushariduse seaduse eelnõu jõuab laiale ringile arutamiseks pärast suvepuhkust 12. juuni 2020 Tiina Vapper toimetaja - Kommenteeri artiklit Alushariduse seaduse eelnõu väljatöötamine on lõpusirgel. Valitsusse peab see jõudma jaanuari lõpuks. Foto: Tiina Vapper 2018. aastal hakati samal aj...

Haridus- ja Teadusministeerium

Tunnusta ja märka täiskasvanuhariduse osalejaid!

Ootame 7. juunini kandidaate täiskasvanuhariduse tunnustuskonkursile neljas kategoorias:

🔸 aasta õppija
🔸 aasta õpitegu
🔸 aasta koolitaja
🔸 aasta õppijasõbralik tööandja.

Rohkem infot konkursi kohta: http://www.andras.ee/tunnustamine

Keskkonnaamet

Head elurikkuse päeva! 🦋🍀🐝 Kutsume Sind märkama enda rolli looduse hoidmisel.

Meil on iga päev võimalus oma valikute ja tegudega anda panus elurikkuse heaks. Hoolimata tehnoloogia arengust sõltub inimkonna heaolu tervest ja toimivast loodusest. Mõned näited, mida saame looduse heaks teha, leiad plakatilt „Hoia, mida armastad!“. Plakati saad alla laadida siit: https://tinyurl.com/plakat-elurikkus.

Elurikkuse päeva puhul ootame Sind:
👉 proovile panema teadmisi kevadel tähelepanu väärivate liikide kohta: https://tinyurl.com/viktoriin17;
👉 otsima kevadisi liike tähesegadikust: https://tinyurl.com/tahesegadik.

Vajadusel leiad vihjeid meie sotsiaalmeedia kampaania „17 kevadist hetke“ postitustest.

📌 Üks lihtne ja palju vastukaja saanud soovitus aiapidajale on jätta osa murust oma koduaias niitmata. Õiterikkad murulapid aitavad suurendada liigirikkust ja toetada tolmeldajaid.

Teavita mõnes metsikuma välimusega aianurgas elurikkuse hoidmisest ka naabrit ja möödakäijat! 👉 Tähista see sildiga „Hoian siin elurikkust!“ (https://tinyurl.com/hoianelurikkust) või „Ma ei ole laisk – hoian siin elurikkust!“ (https://tinyurl.com/hoianelurikkust2).

#hoiamidaarmastad #kaitsealad #looduskaitse110 #BiodiversityDay

vikerraadio.err.ee

Uudis+. Madis Hindre | Vikerraadio | ERR

Kriisist, väljumisest ja mis see kaasa toob - sain juhtide nimel sõna sekka öelda, rohkem küll Tartu vaatenurgast.
https://vikerraadio.err.ee/1075933/uudis-madis-hindre

vikerraadio.err.ee Kõigepealt kuulame kriisiaja pressikonverentsi.Kaupo Meiel arutleb selle üle, kas, mis ja kauaks meie maailmas muutub pärast eriolukorra lõppu.Lapsed hakkavad lasteaedadesse tagasi tulema. Alushariduse juhtide ühenduse esinaine Heda Kala räägib, missuguseid muresid ja rõõme see kaasa toob.S...

Haridus- ja Teadusministeerium

Kes on sinu lemmikõpetaja? Kes väärib preemiat haridusvaldkonnas silmapaistva tegutsemise eest? Tunnusta enda õpetajat, koolijuhti, tugispetsialisti või hoopis haridust muutvat tegu – esita oma kandidaat Aasta Õpetaja 2020 konkursile!

Parimaid tunnustame tervelt 13 kategoorias:
✔️ Aasta lasteaiaõpetaja
✔️ Aasta klassiõpetaja
✔️ Aasta klassijuhataja
✔️ Aasta põhikooli aineõpetaja
✔️ Aasta gümnaasiumiõpetaja
✔️ Aasta kutseõpetaja
✔️ Aasta tugispetsialist
✔️ Aasta huviala õpetaja
✔️ Aasta õppejõud
✔️ Aasta õppeasutuse juht
✔️ Aasta hariduse sõber
✔️ Aasta haridustegu
✔️ Haridustöötaja elutööpreemia

Kes väärib Sinu hinnangul nominatsiooni? Esita oma kandidaat enne 26. aprilli https://hm.ee/gala

kriis.ee

Lasteaedade töö | Eriolukord

Eriolukorra veebilehel - lasteaedade töö korraldus
https://www.kriis.ee/et/lasteaedade-too

kriis.ee [[nid:50816]] [[nid:50815]] [[nid:50821]] [[nid:50818]] [[nid:50817]] [[nid:50819]] [[nid:50820]] Võimalusel jäta laps koju, aga ära luba teda vanavanematega kokku Lastel enamasti koroonaviiruse sümptomid ei avaldu, kuid nad võivad olla viirusekandjad.

innove.ee

Selgunud on esimese suuremahulise alushariduse ja laste heaolu uuringu tulemused

innove.ee SA Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Tallinna Ülikooliga viis 2018. aastal Eestis esimest korda läbi OECD uue rahvusvahelise alushariduse ja laste heaolu uuringu IELS. Uuring viidi lisaks Eestile läbi veel ainult kahes suurriigis – Inglismaal

hm.ee

Riik saatis lasteaedadele juhised tegevuse ümberkorraldamiseks | Haridus- ja Teadusministeerium

hm.ee Riik saatis kohalikele omavalitsustele ja lasteaedadele juhised töö ümberkorraldamiseks, et vältida nakkuse edasikandumist. Riigi toimimise huvides on oluline, et lasteaiad ja –hoiud oleks avatud nii palju, kui hädavajalik ning nii vähe, kui võimalik. Munitsipaallasteaedade ja –hoidude la...

blog.stat.ee

Kui pikk on lapse „tööpäev“?

https://blog.stat.ee/2020/02/26/kui-pikk-on-lapse-toopaev/

blog.stat.ee „Mäng, mäng, mäng on väikese inimese töö…“ laulab Ivo Linna. Nagu ka õppimine trenn, robootikaring või muusikakool. Kui pikad ja mitmekesised on meie laste tööpäevad?   Anet Müürsoo, statistik…

hm.ee

Terviseameti soovitused koolidele ja koolieelsete lasteasutuste juhtidele seoses COVID-19 haiguste levimusega maailmas | Haridus- ja Teadusministeerium

https://www.hm.ee/et/uudised/terviseameti-soovitused-koolidele-ja-koolieelsete-lasteasutuste-juhtidele-seoses-covid-19?fbclid=IwAR0w-aXtU8vQuGgju4gnCukNjy2PRa0KxTSKcbuCo1ggtGuC-PR5j4SmbyI

hm.ee Terviseamet edastab koolidele ja koolieelsete lasteasutuste juhtidele soovitused, kuidas vähendada õpilaste ja haridustöötajate nakatumise riski ning takistada uut tüüpi koroonaviiruse COVID-19 võimalikku levikut. Terviseameti soovitused ...

leht.postimees.ee

Staažikas lasteaia direktor kangutati ametist lapsevanemate vastuseisust hoolimata

Minul on piinlik, kuidas koheldakse asutuse juhti, kes valmistub koos tööperega lasteaia suureks juubeliks.

leht.postimees.ee Oktoobris tähistas Tallinna Poska lasteaed 95. aastapäeva. Sellest 30 aastat lasteaeda juhtinud direktori Helve-Annela Õisma peorõõmu varjutas aga teadmine, et selles ametis ta tõenäoliselt enam jätkata ei saa. Tema kahtlusi oli kinnitanud e-kiri tema tööga rahulolematult lapsevanemalt: «...

hm.ee

Algab töö alushariduse õppekava tööversiooni muudatusettepanekutega | Haridus- ja Teadusministeerium

hm.ee Alushariduse õppekava tööversioonidele saabus rohkesti tagasisidet – kokku saabus 66 arvamusavaldust ja pöördumist. Tuginedes senisele tööle ja saabunud tagasisidele asub loodav ekspertkomisjon koostama õppekava eelnõu.

delfi.ee

Lasteaia õppekava uut tööversiooni palus Mailis Reps isiklikult - Eesti Päevaleht

Kas oskad leida kahe töögrupi töös ühisosa - seda meilt eeldatakse?

delfi.ee 30. septembril ilmus ministeeriumi kodulehele lasteaia riikliku õppekava tööversioon, kuid see polnud 19. juunil üle antud dokument.

vikerraadio.err.ee

Heda Kala ja Kristi Vinter-Nemvalts. Spetsialistide arvamus alushariduse uue riikliku õppekava tööversioonist | Vikerraadio | ERR

https://vikerraadio.err.ee/989576/uudis-lauri-varik/985675?fbclid=IwAR3mUvJGKA_K_Vqr3yC8LUlsRYq-jS_Hw3WLAXtASFZsgToGN6v5UErdcIc

vikerraadio.err.ee Kliinilised psühholoogid on mures, et riik ei pööra piisavalt tähelepanu vaimse tervise probleemidele. Mida oleks vaja teha, ütleb kliiniliste psühholoogide liidu esimees Triinu Tänavsuu.Rain Kooli räägib päevakommentaaris sõnavabaduse surmast.

hm.ee

Alusharidus | Haridus- ja Teadusministeerium

Haridus- ja teadusministeeriumi kodulehele on ilmunud ka õppekava 1. töögrupi töö tulemus, millele samuti oodatakse arvamust kuni 18.11.
https://www.hm.ee/et/tegevused/alus-pohi-ja-keskharidus/alusharidus?fbclid=IwAR2zJelCrbj6aEKQaXKMG9JCDSZF67z3dt-SwvDG0eguWF8FE6qNj37eS_s

hm.ee   Lapsevanem saab teadlikult toetada ja suunata väikelapse arengut ja loomulikku õpihimu läbi rääkimise, mängimise ja lihtsate oskuste õpetamise. Siinkohal on oluline lapsevanema täielik kohalolu ning tähelepanu ...

opleht.ee

Eesti alushariduse juhtide ühenduse avalik pöördumine haridus- ja teadusministeeriumi poole

https://opleht.ee/2019/10/eesti-alushariduse-juhtide-uhenduse-avalik-poordumine-haridus-ja-teadusministeeriumi-poole/

opleht.ee Eesti alushariduse juhtide ühenduse avalik pöördumine haridus- ja teadusministeeriumi poole 23. okt. 2019 - Kommenteeri artiklit Eesti alusharidusjuhtide ühenduse seisukohad lasteaia riikliku õppekava tööversiooni (alates 16.10 „kontseptsiooni“) kohta. 1. Teeme ettepaneku katkestada avali...

[10/11/19]   Tere, head Johannes Käisi õpikogukondlased!

Uus õppeaasta on käima lükatud ja nüüd ehk taas mahti kokku saada ja koos mõtiskleda. Nimelt, pakuksin välja Johannes Käisi õpikogukonnaga kokku saada reedel, 1. Novembril algusega kl 13:00 Pärnu lasteaias Pöialpoiss - Teesi Loob lasteaia õppealajuhatajana ja Johannes Käisi seltsi liikmena on lahkelt pakkunud meid vastu võtma.

Kuna eelmisel korral jäi kõlama soov enam teada saada Joh Käisi seisukohti, siis mina teeksin ülevaate teemal „Johannes Käisi pedagoogiline pärand lõimituna koolieelse lasteasutuse riikliku õppekavaga“ (loeng ca 30-40min).

Siinkohal üleskutse: palun võtke kaasa esitlusena toredaid kogemusi ja tegemisi lastega, mis avaksid praktilisest küljest Joh Käisi metoodika rakendamist lasteaias (nt mina võin tutvustada meie lasteaias enam kui aasta kestnud rukki-projekti) – saaksime üksteisele jagada ideid, õnnestumisi, kogemusi, mida ehk omas majas rakendada. Samuti on teretulnud kõik ettepanekud ja mõtted, mis sel kokkusaamisel veel teha. Ja veel: kui sul on tuttavaid, kes veel ehk sooviksid õpikogukonnaga liituda, siis edastada see kiri ka temale (mina saatsin kirja eelmisel korral osalejatele).

Nii kogemusi vahetades saame astuda sammukese õpikogukonna tegevuse jätkamisel. Ütles ju Johannes Käis: „See enesetäiendamise tung on üks tõeliselt haritud inimese tunnuseid“. Kohtumiseni!

Tervitustega!

Aina Alunurm, Johannes Käisi selts

hm.ee

Alusharidus | Haridus- ja Teadusministeerium

Haridus- ja Teadusministeerium väljastas laialdasele arutelule - "lasteaiatöötajad, lapsevanemad, haridushuvilised" lasteaia riikliku õppekava tööversiooni - järgnevas.
EAHJÜ juhatus on esitamas HTMile selgitustaotlust kahe paralleelse töögrupi töö kohta, kelle töö lähteülsesanne ja tulemus on täiesti erinevad.
Õppekava arenduse töörühm täiendas/kaasajastas olemasolevat Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava. Mitme valdkonna asjatundjad koostasid uue LRÕ tööversiooni.
Õppekava arenduse töörühma olid kaasatud Eesti Alushariduse Juhtide Ühenduse, Eesti Lasteaednike Liidu, Eesti Lastevanemate Liidu, Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli, Tervise Arengu Instituudi, Tallinna Haridusameti esindajad (Reeli Simanson, Luive Rehand, Kristina Mägi, Tea Oll, Evelin Sarapuu, Kristi Kirbits, Marika Kallas, Liana Värava, Karin Piirsalu, Maire Tuul, Tiiu Tammemäe, Maria Jürimäe, Jaana Koger, Evelyn Neudorf, Veronica Palm, Kristiine Vahtramäe, Linda Helene Sillat).
Mitme valdkonna asjatundjad (Kristjan Port, Jüri Mäemat, Kristi Kiilu, Sulev Valdmaa, Anu Palu, Jaanus Põldmaa, Ingar Dubolazov, Erkki Piisang, Katrin Kalamees-Ruubel ja Urve Läänemets, Tiiu Puik Maie Tuulik, Anne Tikko, Peep Leppik, Kristen Lahthein, Mati Kaal, Merge Simmul, Inga Mangus).

hm.ee   Lapsevanem saab teadlikult toetada ja suunata väikelapse arengut ja loomulikku õpihimu läbi rääkimise, mängimise ja lihtsate oskuste õpetamise. Siinkohal on oluline lapsevanema täielik kohalolu ning tähelepanu ...

Our Story

Veebileht: https://sites.google.com/view/lasteaiajuht

MTÜ Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus (EAHJÜ) on mittetulunduslik ja poliitikaväline avalikes huvides tegutsev vabatahtlik ühing. Ühenduse eesmärgiks on osaleda riigi hariduselu korraldamisel ja haridusalaste dokumentide ettevalmistamisel,tõsta oma liikmete ja teiste haridustöötajate professionaalseid oskusi, korraldada koolitusi ja kindlustada koolieelsete lasteasutuste juhtide õiguslike ja majanduslike huvide esindamise ja kaitsmise.

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Address


Tallinn
Other Education in Tallinn (show all)
Minu Raamat Minu Raamat
Tallinn

Minu Raamat | saad kogu teadmise, kuidas iseseisvalt raamat avaldada.

Rocca al Mare Kooli raamatukogu Rocca al Mare Kooli raamatukogu
Vabaõhumuuseumi Tee 8
Tallinn, 13521

Kolmekordse koolimaja neljandal korrusel asuva imeilusa vaate ja eriti sõbralike töötajatega raamatukogu, kus on mõnus olla.

TalTech Logistika - TalTech Logistics TalTech Logistika - TalTech Logistics
Ehitajate Tee 5, U05-320
Tallinn, 19086

TalTech Logistika: logistika ja tarneahela juhtimise ja liikuvuskorralduse peaerialad; magisti- ja doktoriõpe, koostöö- ja uurimisprojektid.

Energia avastuskeskus Energia avastuskeskus
Põhja Pst 29
Tallinn, 10415

Kogu perele mõeldud Energia avastuskeskuse 100+ käed-külge eksponaati tutvustavad energiat, elektrit, heli, optikat ja kosmost. Iga päev teeme kõrgepingelisi elektridemonstratsioone ja näitame planetaariumis filme. Koolidele pakume haridusprogamme.

Holistika Instituut Holistika Instituut
Endla 15
Tallinn, 10122

Iseenda parimaks väljaandeks! www.holistika.ee

Human 2.0 Upgrade Yourself Human 2.0 Upgrade Yourself
Tallinn

Human 2.0 annab sulle vajalikud vahendid enda elu muutmiseks. Human 2.0 provides you with the necessary tools to change your life.

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
Herne 2/Veerenni 24
Tallinn, 10135

Professionaalne partner koolitus- ja arendustegevustes!

Sattari Studio Sattari Studio
Narva Mnt 4
Tallinn, 10117

Sattari Studio OÜ language learning * English * open events * out-of-classes * workshops for teachers and parents +372 583 72 583 [email protected]

Бизнес Молодость регион Прибалтика Äri-Noorus Tallinn Eesti Бизнес Молодость регион Прибалтика Äri-Noorus Tallinn Eesti
Kaarli Pst 10, V Korrus
Tallinn

Организация и проведение онлайн-вещания семинаров, интенсива, коучинга, мастер-классов Бизнес-Молодость Москва в г. Таллинне

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit Eesti Tantsuhuvihariduse Liit
Hobujaama 12
Tallinn, 10151

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit on Eestis tegutsevaid tantsualaseid huvitegevust- ja haridust pakkuvaid tantsustuudioid-, koole ja ringe koondav liit.

Nordic Aviation Academy Nordic Aviation Academy
Mere Pst 20
Tallinn, 10111

Nordic Aviation Academy on Tallinnas asuv lennukool kust saad nii era- kui ka ametipiloodi litsentsi. Tule õpi lendama!

Институт Холистики Институт Холистики
Endla 15, 4 этаж
Tallinn, 11317

Стать наилучшей версией себя! www.holistika.ee/ru

About   Contact   Privacy   FAQ   Login C