Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus

Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus

Comments

Endla lapsevanem Reigo Ahven teeb täna 11.00 otse-eetris koduõpet lasteaialastele tulge osalema ja kutsuge oma pered ka! https://facebook.com/events/s/maailmamuusikahommik-pannkooki/525769181668880/?ti=cl
TÜ grupicoachingu koolitus juhtivtöötajatele 21.-22. august Tartus! www.ut.ee/suveulikool
Hea õpetaja, kui toimetad või oled varasemalt toimetanud professionaalses õpikogukonnas, siis ootame Sind professionaalsete õpikogukondade eestvedajate arenguprogrammi! Septembrist algab edasijõudnutele suunatud rikastamisprogramm. Rikastamisprogrammi eesmärk on pakkuda professionaalses õpikogukonnas toimetavatele või selle kogemusega õpetajatele võimalust oma teadmiste ja oskuste uuele tasemele viimiseks seoses - professionaalsete õpikogukondade teadliku ja süsteemse loomisega; - õpikogukonna eestvedamise ning juhtimisega; - õpikogukonna töö analüüsimise ja jätkusuutlikkuse tagamisega; - strateegiate omandamisega jätkusuutliku visiooni loomiseks ning vastuseisu, probleemide ja tagasilöökidega toimetulekuks. Programmid toimuvad Tartus, Tallinnas ja Viljandis. Programmi raames külastatakse ka teisi õpikogukondasid. Loe rohkem: www.innove.ee/opikogukonnad
Hea õpetaja, kui toimetad või oled varasemalt toimetanud professionaalses õpikogukonnas, siis ootame Sind professionaalsete õpikogukondade eestvedajate arenguprogrammi! Septembrist algab edasijõudnutele suunatud rikastamisprogramm. Rikastamisprogrammi eesmärk on pakkuda professionaalses õpikogukonnas toimetavatele või selle kogemusega õpetajatele võimalust oma teadmiste ja oskuste uuele tasemele viimiseks seoses - professionaalsete õpikogukondade teadliku ja süsteemse loomisega; - õpikogukonna eestvedamise ning juhtimisega; - õpikogukonna töö analüüsimise ja jätkusuutlikkuse tagamisega; - strateegiate omandamisega jätkusuutliku visiooni loomiseks ning vastuseisu, probleemide ja tagasilöökidega toimetulekuks. Programmid toimuvad Tartus, Tallinnas ja Viljandis. Programmi raames külastatakse ka teisi õpikogukondasid. Loe rohkem: www.innove.ee/opikogukonnad
Ootame haridusühendusi suveseminarile "KUJU. Koos kujunemine ja kujundamine" 8.–9. augustil 2018 Põlvamaal, Mooste mõisakompleksis. Sel aastal keskendume peateemana ühenduste rolli kujunemisele ja kujundamisele õpetajate/koolijuhtide professionaalse arengu toetamisel. Ühenduse rolli kujunemine ja kujundamine on seotud koostööga nii ühenduste sees kui ka ühenduste vahel – just sellele suveseminaril keskendumegi. See, mida ja kuidas enda rollist hariduses räägime, loobki kuju. Seetõttu tegeleme ka kommunikatsiooniga ja nii iseenda, ühenduste kui ka algatuste nähtavaks tegemisega. Lisaks toimetavad ühendustes tegutsevad e-õppevara eksperdid e-Koolikoti digikogumikega. Loe rohkem: www.innove.ee/suveseminar Registreerumiseks suundu täienduskoolituskalendrisse https://koolitus.hitsa.ee/training/1776/register
Avatud on taotlusvoor haridusühendustele ja õpikogukondadele, toetamaks nende tegevusvõimekust ja jätkusuutlikkust. Tähtaeg: 16. aprill 2018 Toetuse taotlemise tingimused ja dokumendid leiad www.innove.ee/vorgustikud
Avatud on taotlusvoorud haridusasutustele ja haridusasutuste pidajatele! Ootame teid ka infopäevadele Rakverre (17.10) ja Pärnusse (19.10)! Registreeruda saab veel kuni 13.10. Rohkem informatsiooni: www.innove.ee/projektitoetused
Soovid panustada oma ühenduse tegevusvõimekuse suurendamisse? Ja arendada endas ühenduse eestvedamise ja juhtimisoskusi? Ootame üle-riigilistesse haridusvaldkonnas tegutsevatesse ühendustesse kuuluvaid õpetajaid/koolijuhte osalema arenguprogrammis, mis keskendub ühenduse kui organisatsiooni arendamisele, juhioskuste kujundamisele ning koostöise planeerimise ja kaasamise teemadele. Programm annab hea võimaluse ühendusele hoo andmiseks! Täpsem informatsioon: www.innove.ee/vorgustikud Kandideerimise tähtaeg: 18. september 2017
Veel on vabu kohti! Ootame haridusühenduste esindajaid (õpetajaid/koolijuhte) suveseminarile "Kohalolek ja mõju", mis toimub 8. - 9. augustil 2017 Läänemaal, Roosta Puhkekülas. Sel aastal keskendume kohalolekule ja ühenduse mõju hindamisele ning ühenduste kogemuslugudele sellest, kuidas on nad kaasa aidanud uueneva õpikäsituse rakendumisele. Suveseminaril saavad haridusühendused tutvustada oma kogemusi, tugevdada koostöösuhteid ning suurendada oma organisatsiooni tegevusvõimekust. Seminaril käsitletakse paralleelselt ka e-Koolikoti korrastamisega seotud teemasid ühendustes tegutsevate e-õppevara ekspertide poolt. Teematubades võetakse üheskoos luubi alla ühendustele ja haridusinimestele olulised aruteluteemad. Registreeri ennast täienduskoolituskalendris: https://koolitus.hitsa.ee/sisekoolitus/1210
Ootame haridusühenduste esindajaid suveseminarile "Kohalolek ja mõju", mis toimub 8. - 9. augustil 2017 Läänemaal, Roosta Puhkekülas. Rohkem informatsiooni leiad: https://koolitus.hitsa.ee/sisekoolitus/1210

Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus (EAHJÜ) on mittetulunduslik ja poliitikaväline avalikes huvides tegutsev vabatahtlik ühing.

Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus (EAHJÜ) on mittetulunduslik ja poliitikaväline avalikes huvides tegutsev vabatahtlik ühing. Ühenduse eesmärgiks on osaleda riigi hariduselu korraldamisel ja haridusalaste dokumentide ettevalmistamisel,.tõsta oma liikmete ja teiste haridustöötajate professionaalseid oskusi, korraldada koolitust ja kindlustada koolieelses lasteasutuses lasteasutuse juhi õiguslike ja majanduslike huvide esindamise ja kaitsmise.

vikerraadio.err.ee

Uudis+. Madis Hindre | Vikerraadio | ERR

Kriisist, väljumisest ja mis see kaasa toob - sain juhtide nimel sõna sekka öelda, rohkem küll Tartu vaatenurgast.
https://vikerraadio.err.ee/1075933/uudis-madis-hindre

vikerraadio.err.ee Kõigepealt kuulame kriisiaja pressikonverentsi.Kaupo Meiel arutleb selle üle, kas, mis ja kauaks meie maailmas muutub pärast eriolukorra lõppu.Lapsed hakkavad lasteaedadesse tagasi tulema. Alushariduse juhtide ühenduse esinaine Heda Kala räägib, missuguseid muresid ja rõõme see kaasa toob.S...

Haridus- ja Teadusministeerium

Kes on sinu lemmikõpetaja? Kes väärib preemiat haridusvaldkonnas silmapaistva tegutsemise eest? Tunnusta enda õpetajat, koolijuhti, tugispetsialisti või hoopis haridust muutvat tegu – esita oma kandidaat Aasta Õpetaja 2020 konkursile!

Parimaid tunnustame tervelt 13 kategoorias:
✔️ Aasta lasteaiaõpetaja
✔️ Aasta klassiõpetaja
✔️ Aasta klassijuhataja
✔️ Aasta põhikooli aineõpetaja
✔️ Aasta gümnaasiumiõpetaja
✔️ Aasta kutseõpetaja
✔️ Aasta tugispetsialist
✔️ Aasta huviala õpetaja
✔️ Aasta õppejõud
✔️ Aasta õppeasutuse juht
✔️ Aasta hariduse sõber
✔️ Aasta haridustegu
✔️ Haridustöötaja elutööpreemia

Kes väärib Sinu hinnangul nominatsiooni? Esita oma kandidaat enne 26. aprilli https://hm.ee/gala

kriis.ee

Lasteaedade töö | Eriolukord

Eriolukorra veebilehel - lasteaedade töö korraldus
https://www.kriis.ee/et/lasteaedade-too

kriis.ee [[nid:50816]] [[nid:50815]] [[nid:50821]] [[nid:50818]] [[nid:50817]] [[nid:50819]] [[nid:50820]] Võimalusel jäta laps koju, aga ära luba teda vanavanematega kokku Lastel enamasti koroonaviiruse sümptomid ei avaldu, kuid nad võivad olla viirusekandjad.

innove.ee

Selgunud on esimese suuremahulise alushariduse ja laste heaolu uuringu tulemused

innove.ee SA Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Tallinna Ülikooliga viis 2018. aastal Eestis esimest korda läbi OECD uue rahvusvahelise alushariduse ja laste heaolu uuringu IELS. Uuring viidi lisaks Eestile läbi veel ainult kahes suurriigis – Inglismaal

hm.ee

Riik saatis lasteaedadele juhised tegevuse ümberkorraldamiseks | Haridus- ja Teadusministeerium

hm.ee Riik saatis kohalikele omavalitsustele ja lasteaedadele juhised töö ümberkorraldamiseks, et vältida nakkuse edasikandumist. Riigi toimimise huvides on oluline, et lasteaiad ja –hoiud oleks avatud nii palju, kui hädavajalik ning nii vähe, kui võimalik. Munitsipaallasteaedade ja –hoidude la...

blog.stat.ee

Kui pikk on lapse „tööpäev“?

https://blog.stat.ee/2020/02/26/kui-pikk-on-lapse-toopaev/

blog.stat.ee „Mäng, mäng, mäng on väikese inimese töö…“ laulab Ivo Linna. Nagu ka õppimine trenn, robootikaring või muusikakool. Kui pikad ja mitmekesised on meie laste tööpäevad?   Anet Müürsoo, statistik…

hm.ee

Terviseameti soovitused koolidele ja koolieelsete lasteasutuste juhtidele seoses COVID-19 haiguste levimusega maailmas | Haridus- ja Teadusministeerium

https://www.hm.ee/et/uudised/terviseameti-soovitused-koolidele-ja-koolieelsete-lasteasutuste-juhtidele-seoses-covid-19?fbclid=IwAR0w-aXtU8vQuGgju4gnCukNjy2PRa0KxTSKcbuCo1ggtGuC-PR5j4SmbyI

hm.ee Terviseamet edastab koolidele ja koolieelsete lasteasutuste juhtidele soovitused, kuidas vähendada õpilaste ja haridustöötajate nakatumise riski ning takistada uut tüüpi koroonaviiruse COVID-19 võimalikku levikut. Terviseameti soovitused ...

leht.postimees.ee

Staažikas lasteaia direktor kangutati ametist lapsevanemate vastuseisust hoolimata

Minul on piinlik, kuidas koheldakse asutuse juhti, kes valmistub koos tööperega lasteaia suureks juubeliks.

leht.postimees.ee Oktoobris tähistas Tallinna Poska lasteaed 95. aastapäeva. Sellest 30 aastat lasteaeda juhtinud direktori Helve-Annela Õisma peorõõmu varjutas aga teadmine, et selles ametis ta tõenäoliselt enam jätkata ei saa. Tema kahtlusi oli kinnitanud e-kiri tema tööga rahulolematult lapsevanemalt: «...

hm.ee

Algab töö alushariduse õppekava tööversiooni muudatusettepanekutega | Haridus- ja Teadusministeerium

hm.ee Alushariduse õppekava tööversioonidele saabus rohkesti tagasisidet – kokku saabus 66 arvamusavaldust ja pöördumist. Tuginedes senisele tööle ja saabunud tagasisidele asub loodav ekspertkomisjon koostama õppekava eelnõu.

delfi.ee

Lasteaia õppekava uut tööversiooni palus Mailis Reps isiklikult - Eesti Päevaleht

Kas oskad leida kahe töögrupi töös ühisosa - seda meilt eeldatakse?

delfi.ee 30. septembril ilmus ministeeriumi kodulehele lasteaia riikliku õppekava tööversioon, kuid see polnud 19. juunil üle antud dokument.

vikerraadio.err.ee

Heda Kala ja Kristi Vinter-Nemvalts. Spetsialistide arvamus alushariduse uue riikliku õppekava tööversioonist | Vikerraadio | ERR

https://vikerraadio.err.ee/989576/uudis-lauri-varik/985675?fbclid=IwAR3mUvJGKA_K_Vqr3yC8LUlsRYq-jS_Hw3WLAXtASFZsgToGN6v5UErdcIc

vikerraadio.err.ee Kliinilised psühholoogid on mures, et riik ei pööra piisavalt tähelepanu vaimse tervise probleemidele. Mida oleks vaja teha, ütleb kliiniliste psühholoogide liidu esimees Triinu Tänavsuu.Rain Kooli räägib päevakommentaaris sõnavabaduse surmast.

hm.ee

Alusharidus | Haridus- ja Teadusministeerium

Haridus- ja teadusministeeriumi kodulehele on ilmunud ka õppekava 1. töögrupi töö tulemus, millele samuti oodatakse arvamust kuni 18.11.
https://www.hm.ee/et/tegevused/alus-pohi-ja-keskharidus/alusharidus?fbclid=IwAR2zJelCrbj6aEKQaXKMG9JCDSZF67z3dt-SwvDG0eguWF8FE6qNj37eS_s

hm.ee   Lapsevanem saab teadlikult toetada ja suunata väikelapse arengut ja loomulikku õpihimu läbi rääkimise, mängimise ja lihtsate oskuste õpetamise. Siinkohal on oluline lapsevanema täielik kohalolu ning tähelepanu ...

opleht.ee

Eesti alushariduse juhtide ühenduse avalik pöördumine haridus- ja teadusministeeriumi poole

https://opleht.ee/2019/10/eesti-alushariduse-juhtide-uhenduse-avalik-poordumine-haridus-ja-teadusministeeriumi-poole/

opleht.ee Eesti alushariduse juhtide ühenduse avalik pöördumine haridus- ja teadusministeeriumi poole 23. okt. 2019 - Kommenteeri artiklit Eesti alusharidusjuhtide ühenduse seisukohad lasteaia riikliku õppekava tööversiooni (alates 16.10 „kontseptsiooni“) kohta. 1. Teeme ettepaneku katkestada avali...

[10/11/19]   Tere, head Johannes Käisi õpikogukondlased!

Uus õppeaasta on käima lükatud ja nüüd ehk taas mahti kokku saada ja koos mõtiskleda. Nimelt, pakuksin välja Johannes Käisi õpikogukonnaga kokku saada reedel, 1. Novembril algusega kl 13:00 Pärnu lasteaias Pöialpoiss - Teesi Loob lasteaia õppealajuhatajana ja Johannes Käisi seltsi liikmena on lahkelt pakkunud meid vastu võtma.

Kuna eelmisel korral jäi kõlama soov enam teada saada Joh Käisi seisukohti, siis mina teeksin ülevaate teemal „Johannes Käisi pedagoogiline pärand lõimituna koolieelse lasteasutuse riikliku õppekavaga“ (loeng ca 30-40min).

Siinkohal üleskutse: palun võtke kaasa esitlusena toredaid kogemusi ja tegemisi lastega, mis avaksid praktilisest küljest Joh Käisi metoodika rakendamist lasteaias (nt mina võin tutvustada meie lasteaias enam kui aasta kestnud rukki-projekti) – saaksime üksteisele jagada ideid, õnnestumisi, kogemusi, mida ehk omas majas rakendada. Samuti on teretulnud kõik ettepanekud ja mõtted, mis sel kokkusaamisel veel teha. Ja veel: kui sul on tuttavaid, kes veel ehk sooviksid õpikogukonnaga liituda, siis edastada see kiri ka temale (mina saatsin kirja eelmisel korral osalejatele).

Nii kogemusi vahetades saame astuda sammukese õpikogukonna tegevuse jätkamisel. Ütles ju Johannes Käis: „See enesetäiendamise tung on üks tõeliselt haritud inimese tunnuseid“. Kohtumiseni!

Tervitustega!

Aina Alunurm, Johannes Käisi selts

hm.ee

Alusharidus | Haridus- ja Teadusministeerium

Haridus- ja Teadusministeerium väljastas laialdasele arutelule - "lasteaiatöötajad, lapsevanemad, haridushuvilised" lasteaia riikliku õppekava tööversiooni - järgnevas.
EAHJÜ juhatus on esitamas HTMile selgitustaotlust kahe paralleelse töögrupi töö kohta, kelle töö lähteülsesanne ja tulemus on täiesti erinevad.
Õppekava arenduse töörühm täiendas/kaasajastas olemasolevat Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava. Mitme valdkonna asjatundjad koostasid uue LRÕ tööversiooni.
Õppekava arenduse töörühma olid kaasatud Eesti Alushariduse Juhtide Ühenduse, Eesti Lasteaednike Liidu, Eesti Lastevanemate Liidu, Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli, Tervise Arengu Instituudi, Tallinna Haridusameti esindajad (Reeli Simanson, Luive Rehand, Kristina Mägi, Tea Oll, Evelin Sarapuu, Kristi Kirbits, Marika Kallas, Liana Värava, Karin Piirsalu, Maire Tuul, Tiiu Tammemäe, Maria Jürimäe, Jaana Koger, Evelyn Neudorf, Veronica Palm, Kristiine Vahtramäe, Linda Helene Sillat).
Mitme valdkonna asjatundjad (Kristjan Port, Jüri Mäemat, Kristi Kiilu, Sulev Valdmaa, Anu Palu, Jaanus Põldmaa, Ingar Dubolazov, Erkki Piisang, Katrin Kalamees-Ruubel ja Urve Läänemets, Tiiu Puik Maie Tuulik, Anne Tikko, Peep Leppik, Kristen Lahthein, Mati Kaal, Merge Simmul, Inga Mangus).

hm.ee   Lapsevanem saab teadlikult toetada ja suunata väikelapse arengut ja loomulikku õpihimu läbi rääkimise, mängimise ja lihtsate oskuste õpetamise. Siinkohal on oluline lapsevanema täielik kohalolu ning tähelepanu ...

err.ee

Haridusministeerium loobus plaanist lasteaed kohustuslikuks muuta

err.ee Haridusminister Mailis Reps käis möödunud aastal välja plaani muuta lasteaias käimine teatud vanusest kohustuslikuks, kuid praeguseks on ideest loobutud ning üks põhjuseid on muudatuse kulukus.

blogi.fin.ee

Lasteaia kohatasud kohalikes omavalitsustes

blogi.fin.ee Lasteaia kohatasud kohalikes omavalitsustes Avaldatud: 26. juuni 2019 | Kommenteeri Mari Kalma, rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna peaspetsialist Ühiskonnas on päevakorral lasteaedade kohatasude suurused omavalitsustes. On kuulda olnud kriitikat, et omavalitsuse...

Täna lõppes MTÜ Eesti Alushariduse Juhtide Ühenduse suveseminar. Ligi 100 lasteaiajuhti kuulasid HTM peaekspert Tiina Petersoni ülevaadet seaduse- ja õppekavamuudatustest ning tehti plaane tulevikuks. Teisel päeval saime konfliktide lahendamiseks häid mõtteid- võtteid.
Vahvat suve kõigile!

opleht.ee

Lasteaednikud panid aluse Käisi õpikogukonnale

http://opleht.ee/2019/05/lasteaednikud-panid-aluse-kaisi-opikogukonnale/

opleht.ee Lasteaednikud panid aluse Käisi õpikogukonnale 17. mai 2019 Tiina Vapper toimetaja - Kommenteeri artiklit Johannes Käisi eestvedamisel korraldati Tartus aastatel 1938–1940 Eesti õpetajate liidu kolmeaastased õpetajate täienduskursused, millest võttis osa ligi 700 pedagoogi. Võru õpetajate...

err.ee

Agu Leinfeld: hariduse tulevik kasvanud keerukusega maailmas

err.ee Usun, et lähitulevikus saame lammutada inimeste loodud kunstlikud piirid erinevate õppeainete vahel ning saada senisest rohkem mõtestatud ja seostatud õpet, leiab oma kommentaaris Agu Leinfeld.

err.ee

Töörühm toetab hariduskohustust alates viiendast eluaastast

Alushariduse seaduse eelnõu hetkeseis https://www.err.ee/928409/tooruhm-toetab-hariduskohustust-alates-viiendast-eluaastast

err.ee Alushariduse seaduse eelnõu välja töötavas töörühmas on enim toetust leidnud ettepanek, et alushariduses osalemine oleks kohustuslik viie- kuni seitsmeaastastele, kuid lasteias käia võiks nii osalise kui täisajaga ning võimaldataks ka koduõpet.

[04/11/19]   Täna kogunevad Pärnus lasteaednikud, et algatada Käisi metoodika õpikogukonna loomine - eestvedajateks Johannes Käisi Selts ja Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus ning lasteaiad kus tuntakse huvi koduloolise üldõpetusliku õpiviisi vastu või juba toimetatakse selles vaimus.

virumaateataja.postimees.ee

Perearstid annavad nõu: kas laps on nakkusohtlik või valmis lasteaeda minema?

virumaateataja.postimees.ee Igal sügisel algab ülemiste hingamisteede viirusnakkuste periood ja perearstikeskustesse pöördub üha enam lastevanemaid küsimusega, millal on laps valmis pärast viiruse läbipõdemist lasteaeda minema. Nii sündis perearstidel juhend, mis lastevanemaid otsustamisel aitaks.

Haridus- ja Teadusministeerium

Kas tead, mis ootab ees uuel õppeaastal? Mis muutub, mida uut on tulekul ning mille ära jätmist kaalume? 🤨

➡️Algab Balti teaduskoostöö programm
➡️Algab uue alushariduse seaduse väljatöötamine
➡️Avatakse uue eesti keele e-õppe kursuse Keeletee järgmised peatükid
➡️Gümnaasiumi lõpetamiseks kavandatakse ka valikeksamit
➡️Haridus- ja Teadusministeerium on algatanud Eesti Haridus- ja teadusstrateegia aastateks 2020–2035 koostamise
➡️Karjääriteenused liiguvad töötukassa Karjäärikeskusesse
➡️Kolm uut riigigümnaasiumi alustavad õppetööd
➡️Kooliaasta alguses saavad koolid tagasisidet kevadisest rahuloluküsitlusest
➡️Kutseõpe viiakse kooskõlla riigi ja piirkonna vajadustega
➡️Alustame ettevalmistusi põhikooli lõpueksamitest loobumiseks
➡️Ministeerium ja noored soovivad valimisea langetamise järel igasse omavalitsusse noorte osaluskogu
➡️Noorsootöötaja kutse väärtustamisel tuleb appi virtuaalreaalsus
➡️Noorte osalusvõimalused laienevad
➡️Noorteühingud saavad toetust pikemaks perioodiks
OSKA abil õpitakse ja õpetatakse õigeid asju
➡️Plaanis on luua võimalus rahvusvahelise inglise keele eksami tasuta sooritamiseks gümnaasiumi lõpus
➡️Rahvusvahelise hariduse võimalused Eestis laienevad
➡️Riigi lisatoetusega pakutakse huviharidust ja -tegevusi pea 92 tuhandele noorele
➡️Riigikeele sajandi tähistamiseks kuulutatakse välja eesti keele aasta
➡️Riik toetab IKT alast teadustööd täiendavalt kolme miljoni euroga aastas
➡️Riik toetab omavalitsusi koolivõrgu korrastamisel üle 100 miljoni euroga
➡️Riik väärtustab õpetajaametit palgatõusu ja hariduspreemiatega
➡️Rohkem kui 150 kooli õpilased saavad kasutada uuenduslikke laboreid
➡️Teaduse baasfinantseerimise kasvab
➡️Teadusmahuka majanduse arendamiseks käivitatakse kaks uut programmi, senised toetusmeetmed jätkuvad
➡️Toimuvad tasuta koolitused täiskasvanutele
➡️Tõrjutusriskis noorte kaasamiseks ja noorte tööhõivevalmiduse parandamiseks rakendatakse täiendavad tugimeetmed
➡️Tähelepanu all on keerukamate IT-oskuste õpe
➡️Uuendatav kõrgharidusseadustik jõuab Riigikokku
➡️Valminud on Eesti Kunstiakadeemia uus õppehoone, kokku ehitatakse või renoveeritakse riigi toel seitse teadus- ja õppehoonet
➡️Valmivad tasuta digitaalsed õppematerjalid
➡️Õppelaenu tingimusi plaanitakse muuta soodsamaks
➡️Üldhariduskoolide internetiühendus muutub paremaks ja kiiremaks

Loe lähemalt täismahus siit eesti keeles http://bit.ly/2BSZ6li ja vene keeles http://bit.ly/2wsXAjQ

drive.google.com

MTÜ Eesti Alushariduse Juhtide SUVESEMINAR toimub 5.docx

MTÜ EAHJÜ suveseminar toimub 5. juunil Tallinnas. Vaata infot ja tule ka! https://drive.google.com/file/d/1zDh6VxaOpHTonP81nLbhOQQ4aIpL5_Vk/view

drive.google.com

3cchild.wordpress.com

Project

EAHJÜ rahvusvahelise koostööprojekti
Kvaliteet - rõõmus, julge ja loov laps?
„Quality- 3C Child" kohta saab infot kodulehelt:
https://3cchild.wordpress.com/home/

3cchild.wordpress.com Projekti lühitutvustus Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus algatas 2016 aastal ERASMUS + K2 strateegilise haridusasutuste koostööprojekti “Kvaliteet – julge, rõõmus ja loov laps? Qualit…

EAHJÜ laiendatud juhatuse koosolek 18.-19.01.2018 Pärnus
Teemad:
1. Arengud alushariduse valdkonnas – Tiina Peterson, HTM
2. Erasmus+ projekti „3C Child” õppekasvatusprotsessi kvaliteet – Jana Treier
3. Innovatsioon ja kvaliteet Lohkva lasteaia näitel – Tea Pendla, Anneli Mõtsmees
4. EAHJÜ visioon ja motivatsioonisüsteem – Krista Aruoja, Margot Fjuk, Reeli Simanson
5. Üldkogu koosoleku ettevalmistamine (09.02.18 Pärnus)
6. Suveseminari ettevalmistamine (07.-06.18 Tallinnas)

Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord – Riigi Teataja

https://www.riigiteataja.ee/akt/105072017020 (koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulu toetus)

riigiteataja.ee Riigi Teataja

delfi.ee

Omavalitsused saavad riigilt lisaraha lasteaednike palgatõusuks ning noorte huvihariduseks ja huvitegevuseks

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/omavalitsused-saavad-riigilt-lisaraha-lasteaednike-palgatousuks-ning-noorte-huvihariduseks-ja-huvitegevuseks?id=78727950

delfi.ee Kohalikud omavalitsused saavad alates septembrist lisatoetust noorte huvihariduse ja huvitegevuse korraldamiseks ning lasteaiaõpetajate palkade tõstmiseks, valitsus kinnitas täna vastavad täiendused omavalitsuste toetusfondi vahendite jaotamise tingimustes.

ehl.org.ee

Lasteaiaõpetajate palgatoetuse teemaline nõupidamine - Eesti Haridustöötajate Liit

ehl.org.ee 18. aprillil toimus haridus- ja teadusminiter Mailis Repsi poolt kokku kutsutud lasteaiaõpetajate palgatoetuse teemaline nõupidamine. Nõupidamisel olid esindatud lisaks erinevate ministeeriumite esindajatele ka linnade liidu ja maaomavalitsuste liiud juhid, alushariduse juhtide ühendus ja lasteaedni...

opleht.ee

Minister Mailis Reps: “Aitame lasteaiaõpetajate töötasu kooliõpetajate palgale järele”

opleht.ee Riik eraldab kohalikele omavalitsustele lisaraha, et 1. septembrist tõuseks lasteaiaõpetajate keskmine palk vähemalt 80%ni ja järgmise aasta 1. jaanuarist vähemalt 85% kooliõpetajate palga alammäärast. Riigieelarvestrateegias lepiti kokku, et järgmise nelja aasta jooksul antakse selleks kokku 58,5 m...

johanneskais.wordpress.com

1928. aasta nn Käisi õppekavad

Loodame, et Käisi Seltsi eestvedamisel jõuab lõpuks meieni põhiteos "Õpetamise alused ja teed". Käisi õpetuses on mida uurida ja avastada . https://johanneskais.wordpress.com/elu-ja-tegevus/voru-opetajate-seminar/1928-aasta-nn-kaisi-oppekavad/

johanneskais.wordpress.com J. Käisi tegevus õppekavade koostamisel algas varem, kui see meil üldiselt teada on. 1913. aastal 28-aastase noormehena koostas ta Riia Pedagoogilise Ühingu ülesandel loodusõpetuse õppekava algkool…

Our Story

Veebileht: https://sites.google.com/view/lasteaiajuht

MTÜ Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus (EAHJÜ) on mittetulunduslik ja poliitikaväline avalikes huvides tegutsev vabatahtlik ühing. Ühenduse eesmärgiks on osaleda riigi hariduselu korraldamisel ja haridusalaste dokumentide ettevalmistamisel,tõsta oma liikmete ja teiste haridustöötajate professionaalseid oskusi, korraldada koolitusi ja kindlustada koolieelsete lasteasutuste juhtide õiguslike ja majanduslike huvide esindamise ja kaitsmise.

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Address


Tallinn
Other Tallinn schools & colleges (show all)
ArtMaailm Tallinna kunstistuudio ArtMaailm Tallinna kunstistuudio
Gonsiori 44
Tallinn, 10152

Действующая страница школы по адресу https://www.facebook.com/artmaailm.ee

Florens Beauty Florens Beauty
Katusepapi 4
Tallinn, 11412

Студия маникюра и наращивания ногтей FLORENS BEAUTY. Дизайны ногтей. Обучение мастеров.

Human 2.0 Upgrade Yourself Human 2.0 Upgrade Yourself
Tallinn

Human 2.0 annab sulle vajalikud vahendid enda elu muutmiseks. Human 2.0 provides you with the necessary tools to change your life.

ERE Koolitused ERE Koolitused
Tallinn

Koolitus- ja konsultatsioonifirma ERE korraldab koolitusi ja konverentse, mis aitavad olla ettevõtetel ja inimestel oma töös tõhusamad ning edukamad.

Leguar Empire Leguar Empire
Lauteri 5
Tallinn

Work hard, play hard!

Swesteng Languages Swesteng Languages
16, Kristiina Street 29 Tallinn
Tallinn

Translation company

Veerise Lasteaed Veerise Lasteaed
Tallinn

Tallinna Veerise Lasteaed on oktoobris uksed avav uus lasteaed. Maja pakub alusharidust 1,5 - 7 aastastele lastele. Lapsi ootavad sõbralik personal, põnevad mängupesad, seiklusrada ja avastamisvalmis õuesõppeala.

Erlend Lõwi Keha Kool Erlend Lõwi Keha Kool
Tallinn

Jõutreeningud Mustamäel. Info 566 99 072.

TalTech Maastikuarhitektuur TalTech Maastikuarhitektuur
Tõnismägi 14
Tallinn

See lehekülg on mõeldud kõigi TTÜ Tallinna maastikuarhitektuuri õppekavade endiste, praeguste ja tulevaste üliõpilaste ühiseks platvormiks.

Академия Молодого Предпринимателя Академия Молодого Предпринимателя
Erika 7A
Tallinn, 10416

Хотел бы ты получить Профессиональный Сертификат вместе со школьным аттестатом, который поможет тебе быть более конкурентоспособным?

EAA Jewellery and Blacksmithing / EKA ehte- ja sepakunst EAA Jewellery and Blacksmithing / EKA ehte- ja sepakunst
Pohja Puiestee 7
Tallinn, 10412

www.artun.ee

Fotokoolitus.ee Fotokoolitus.ee
Tulika Põik 4
Tallinn

Fotograafia Koolitusliit on veendunud, et õpetus inimeselt inimesele, on parim viis omandamaks oskusi fotograafiast.