Tallinna Ülikooli kunstiteraapiad

Kunstiteraapiate üksus tegeleb loovterapeutide ettevalmistamisega kunstiteraapiate magistriõppes, täienduskoolituste ning teadus- ja arendustööga.

Kunstiteraapiate üksus tegeleb loovterapeutide ettevalmistamisega kunstiteraapiate magistriõppes, täienduskoolituste ning teadus- ja arendustööga Loovteraapia on psühhoterapeutiline raviviis, mis toetub eneseväljendamisele kunstide kaudu. Mõiste "kunstiteraapiad" tasemel kasutatakse praktikas mõistet "loovteraapia". Loovteraapial on neli spetsialiseerumissuunda: visuaalkunstiteraapia, muusikateraapia, tantsu- ja liikumisteraapia ning draamateraapia. Kunstiteraapiate magistriõppekava lõpetanud leiavad tööd loovterapeutidena tervishoiu- , hooldus- ja haridusasutustes ning erapraksises. Kunstiteraapiate õppekava ja täienduskoolitused kuuluvad Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi psühholoogia ja käitumisteaduste akadeemilise suuna alla. http://www.tlu.ee/lti Kunstiteraapiate magistriõppekavaga: http://ois.tlu.ee/pls/portal/ois2.ois_public.main Loovterapeudi kutsestandard: http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10543799 Kunstiteraapiate täienduskoolitused: goo.gl/eVs0H0

Mission: Koondada, tugevdada, arendada kunstiteraapiate kogukonda Eestis. Teavitada õppimisvõimalustest ning erialastest sündmustest ja teadustööst. Jagada häid kogemusi.

tlu.ee

Lõpuaktused 2019 | Tallinna Ülikool

Sel kevadel kaitses edukalt oma magistritöö Tallinna Ülikooli kunstiteraapiate erialal 13 magistranti. Palju õnne! Meie lõpetajate aktus toimub juba neljapäeval, 20.juunil, algusega kell 16:00 Narva mnt 25 aulas. Aktus saab jälgida ka siin:
https://www.tlu.ee/aktus

tlu.ee Lõpuaktused 2019 Bakalaureuseõppe lõpuaktused Magistriõppe lõpuaktused Kolledžite lõpuaktused Info lõpetajale Info külalistele Lisainformatsioon: Evelin Värva Turundus- ja kommunikatsiooniosakond Telefon: 640 9138

Tallinna Ülikooli kunstiteraapiad

Veel viimaseid päevi on võimalik registreeruda Tantsu- ja liikumisteraapia aluste täiendkoolitusele. Ootame teid osalema!

Ootame teid osalema Tantsu- ja liikumisteraapia aluste täiendkoolitusele!
Tantsu- ja liikumisteraapia alused, 28.09.2018 - 02.03.2019 (14 EAP). Täpsem info: https://bit.ly/2MKrVp5

Koolitusel käsitletavad teemad: ülevaade tantsu- ja liikumisteraapia kujunemisest, erinevatest lähenemistest, rakendamise eesmärkidest ja võimalustest ning peamistest sihtgruppidest. Osaleja on saanud praktilise kogemuse tantsu- ja liikumisteraapia protsessist ning meetodite ja tehnikate rakendamisest

Sihtgrupp: spetsialistid, kes on huvitatud tantsu- ja liikumisteraapia tehnikate rakendamisest oma erialal ja/või soovivad jätkata õpinguid tantsu- ja liikumisteraapia magistriõppes.

Koolituse eesmärk: saada teadlikuks tantsu- ja liikumisteraapia kujunemisest, põhialustest ja tänapäevastest arengutest; kujundada teadmised tantsu- ja liikumisteraapia protsessist ja rakendamise põhimõtetest ning õppida kasutama eesmärgipäraselt tantsu- ja liikumisteraapia meetodeid ja tehnikaid.

Koolitajad: Terje Kaldur; MSc, Mari Mägi; MSc, Kaire Bachmann; MSc, Gerda Matvere; MSc.

Osavõtumaks: 588 EUR. Registreeri: https://bit.ly/2MJzufw

[09/06/18]   Ootame teid osalema Tantsu- ja liikumisteraapia aluste täiendkoolitusele!
Tantsu- ja liikumisteraapia alused, 28.09.2018 - 02.03.2019 (14 EAP). Täpsem info: https://bit.ly/2MKrVp5

Koolitusel käsitletavad teemad: ülevaade tantsu- ja liikumisteraapia kujunemisest, erinevatest lähenemistest, rakendamise eesmärkidest ja võimalustest ning peamistest sihtgruppidest. Osaleja on saanud praktilise kogemuse tantsu- ja liikumisteraapia protsessist ning meetodite ja tehnikate rakendamisest

Sihtgrupp: spetsialistid, kes on huvitatud tantsu- ja liikumisteraapia tehnikate rakendamisest oma erialal ja/või soovivad jätkata õpinguid tantsu- ja liikumisteraapia magistriõppes.

Koolituse eesmärk: saada teadlikuks tantsu- ja liikumisteraapia kujunemisest, põhialustest ja tänapäevastest arengutest; kujundada teadmised tantsu- ja liikumisteraapia protsessist ja rakendamise põhimõtetest ning õppida kasutama eesmärgipäraselt tantsu- ja liikumisteraapia meetodeid ja tehnikaid.

Koolitajad: Terje Kaldur; MSc, Mari Mägi; MSc, Kaire Bachmann; MSc, Gerda Matvere; MSc.

Osavõtumaks: 588 EUR. Registreeri: https://bit.ly/2MJzufw

502 Proxy Error

Ootame teid osalema Muusikateraapia aluste täiendkoolitusele!

Muusikateraapia alused, 05.10.2018 - 13.04.2019 (14 EAP)
Täpsem info: https://bit.ly/2MKr9IH

Koolitusel käsitletavad teemad: Muusikateraapia rakendamise eesmärgid, põhimõtted, protsessid, taustateooriad, kaasaegsed arengud ja rakendused erinevate sihtrühmadega. Muusikateraapia meetodid ja tehnikad ning nende rakendamine.

Sihtgrupp: spetsialistid, kes on huvitatud muusika ja hääle terapeutilisest rakendamisest oma erialal ja/või soovivad jätkata õpinguid muusikateraapia magistriõppes.
Koolituse eesmärk: kujundada teadmised muusikateraapia rakendamise eesmärkidest, põhimõtetest, protsessist, taustateooriatest, kaasaegsetest arengutest ja rakendustest erinevate sihtrühmadega ning valmistada ette sisseastumiseks kunstiteraapiate magistriõppe muusikateraapia suunale.

Koolitajad: Eve Lukk; PhD, Kaia Laurik; MSc, Jüri Kriisemann, MSc.

Osavõtumaks: 588 EUR. Registreeri: https://bit.ly/2Q2Bmhx

ois.tlu.ee The proxy server received an invalid response from an upstream server. The proxy server could not handle the request GET /pls/portal//!tois.ois_public.draw_page.

Tallinna Ülikool

Vastuvõtt Tallinna Ülikooli kunstiteraapiate magistriõppeerialale on avatud. Tutvu erialaga meie kodulehel tlu.ee/kunstiteraapiad. Avaldusi saab esitada 4. juulini www.sais.ee

Loodus- ja terviseteaduste instituut – neile, kes hoolivad tervest maailmast.

ois.tlu.ee

502 Proxy Error

Alanud on registreerimine 2018/2019 täienduskoolitus kursustele: Muusikateraapia alused, Tantsu- ja Liikumisteraapia alused ja Visuaalkunstiteraapia alused.
Oled oodatud!

Muusikateraapia alused, 13.09.2018 – 11.05.2019 (24 EAP)
Täpsem info: goo.gl/Z7TLrh

Koolitusel käsitletavad teemad: Muusikateraapia rakendamise eesmärgid, põhimõtted, protsessid, taustateooriad, kaasaegsed arengud ja rakendused erinevate sihtrühmadega. Muusikateraapia meetodid ja tehnikad ning nende rakendamine.

Sihtgrupp: spetsialistid, kes on huvitatud muusika ja hääle terapeutilisest rakendamisest oma erialal ja/või soovivad jätkata õpinguid muusikateraapia magistriõppes.
Koolituse eesmärk: kujundada teadmised muusikateraapia rakendamise eesmärkidest, põhimõtetest, protsessist, taustateooriatest, kaasaegsetest arengutest ja rakendustest erinevate sihtrühmadega ning saadud omakogemuste baasil õppida kasutama muusikateraapia meetodeid ja tehnikaid, ette valmistada sisseastumiseks kunstiteraapiate magistriõppe muusikateraapia suunale.

Koolitajad: Eha Rüütel; PhD, Eve Lukk; PhD, Kaia Laurik; MSc, Jüri Kriisemann, MSc.

Osavõtumaks: 1008 EUR. Registreeri: goo.gl/bv9Kxq

Visuaalkunstiteraapia alused, 13.09.2018 – 11.05.2019 (24 EAP). Täpsem info: goo.gl/CWJjNw

Koolitusel käsitletavad teemad: ülevaade visuaalkunstiteraapia kujunemisest, erinevatest lähenemistest, rakendamise eesmärkidest ja võimalustest ning peamistest sihtgruppidest. Osaleja on saanud praktilise kogemuse visuaalkunstiteraapia meetodite ja tehnikate rakendamisest ning omandanud oskuse iseseisvalt rakendada lihtsamaid töövõtteid.

Sihtgrupp: täienduskoolitusele on oodatud spetsialistid, kes on huvitatud visuaalkunstiteraapia tehnikate rakendamisest oma erialal ja/või soovivad jätkata õpinguid kunstiteraapia magistriõppes.

Koolituse eesmärk: saada võimalus teadmise kujundamiseks visuaalkunstiteraapia rakendamisest teraapilistel eesmärkidel ja visuaalkunstiteraapia erinevatest sihtgruppidest ning visuaalkunstiteraapia meetodite ja tehnikate rakendamise oskuste omandamiseks.

Koolitajad: Eha Rüütel; PhD, Marika Ratnik; MSc, Katrin Heinloo; MSc, Mari Lipp; MSc, Ene Kivi; MSc, Kai- Liis Gramakovski; MSc.
Osavõtumaks: 1008 EUR. Registreeri: goo.gl/ByBF3R

Tantsu- ja liikumisteraapia alused, 13.09.2018 – 11.05.2019 (24 EAP). Täpsem info: goo.gl/GkaHUQ

Koolitusel käsitletavad teemad: ülevaade tantsu- ja liikumisteraapia kujunemisest, erinevatest lähenemistest, rakendamise eesmärkidest ja võimalustest ning peamistest sihtgruppidest. Osaleja on saanud praktilise kogemuse tantsu- ja liikumisteraapia protsessist, meetodite ja tehnikate rakendamisest ning omandanud oskuse iseseisvalt lihtsamaid töövõtteid eesmärgistatult rakendada

Sihtgrupp: spetsialistid, kes on huvitatud tantsu- ja liikumisteraapia tehnikate rakendamisest oma erialal ja/või soovivad jätkata õpinguid tantsu- ja liikumisteraapia magistriõppes.

Koolituse eesmärk: saada teadlikuks tantsu- ja liikumisteraapia kujunemisest, põhialustest ja tänapäevastest arengutest; kujundada teadmised tantsu- ja liikumisteraapia protsessist ja rakendamise põhimõtetest ning õppida kasutama eesmärgipäraselt tantsu- ja liikumisteraapia meetodeid ja tehnikaid.

Koolitajad: Eha Rüütel; PhD, Terje Kaldur; MSc, Mari Mägi; MSc, Kaire Bachmann; MSc, Gerda Matvere; MSc.

Osavõtumaks: 1008 EUR. Registreeri: goo.gl/YkDqGm

ois.tlu.ee

ois.tlu.ee

502 Proxy Error

Tule osale koolitustel:

Vanem-laps kunstiteraapia meetodid beebide ja väikelastega (27.04.2018). Täpsem info: goo.gl/WzmES7

Koolituse eesmärgiks on saada ülevaade vanem-laps kunstiteraapia meetoditest beebide ja väikelastega arengulise kunstiteraapia kontekstis ning saada omakogemus sobilike harjutuste rakendamisest.
Koolitusel käsitletavad teemad:
- arengulise kunstiteraapia konteks vanem-laps teraapias (Malchiodi, 2012; Perry, 2006; Lusebrink, 2010);
- kiindumine ja kommunikatsioon (Macintyre, 2012) – kaks peamist protsessi beebi ja vanema vahel;
- kiindumushäire ja kuidas seda ära tunda (Rygaard, 2016);
- varajase sekkumise võimalused (Acquarone, 2004) ning loomingulised tegevused lapse mina ja mina-teadlikkuse kujunemisel (Duffy, 2005; Foks-Appelman, 2007: 3);
- puudutusel, rütmil, kiikumisel ja imitatsioonil põhinevad loovtegevused.

OSAVÕTUMAKS: 60 EUR
Koolitaja: Mai Sein- Garcia, MSc, MA.
Registreerimine: goo.gl/GtVNeC

Kunstiteraapia meetodid lasteaias ja koolis: töö emotsioonidega (19.06.2018) Täpsem info: goo.gl/Lgu6fM

Koolituse eesmärgiks: saada ülevaade lasteaeda ja kooli sobivatest kunstiteraapilistest emotsioonidega töötamise meetoditest ning saada omakogemus sobilike harjutuste rakendamisest.
Koolitusel käsitletavad teemad:
- arengulise kunstiteraapia kontekst lasteaias ja koolis ning tunnetega töö koht selles (Malchiodi, 2012; Perry, 2006; Lusebrink, 2010);
- emotsioonide kaardistamine: minu emotsioonide raamatu loomine
- rasked tunded ja nende läbitöötamise võimalused,
- nukkude kasutamine kunstiterapeutilises töös lastega.

OSAVÕTUMAKS: 65 EUR
Koolitaja: Mai Sein- Garcia, MSc, MA.
Registreerimine: goo.gl/gz6RL8

ois.tlu.ee

Raamat: "Kunst abiks lapse ja noore mõistmisel" raamatupoodides taas saadaval. Autor Helen Tartes-Babkina.

Ainus eestikeelne raamat kunstiteraapiast laste ja noortega on kordustrükina saadaval raamatupoodides! 📚🖍Raamatut saab tellida ka aadressil www.kunstiterapeut.com

Anname teada, et 12. märtsil kell 15:00 - 16:30 toimub kunstiteraapiate eriala infotund, kus räägime lähemalt kunstiteraapiate erialast (muusikateraapia, visuaalkunstiteraapia ning tantsu- ja liikumisteraapia), võimalustest, tuleviku perspektiividest ja sisseastumistingimustest.

Infotund toimub Räägu 49, III korrus, ruum 317.

Olete väga oodatud osa saama!

Reedel, 19. jaanuaril 2018 kaitses Alissa Ivanova oma magistritöö teemal: "Grupikunstiteraapia toime fibromüalgiaga patsientide valule ja subjektiivsele enesetundele. Olulised kunstitööd ja nendega seostuvad narratiivid". Palju õnne ja edu!

ois.tlu.ee

502 Proxy Error

Oleme jõudnud nüüd Tartusse, kus avame koolituse: "Muusikateraapia alused". Kursus on algamas juba 16.02.2018 ning lõppeb 2.11.2018. Kursuse mahuks on 156 h, 24 EAP.

Koolitusel käsitletavad teemad: Muusikateraapia rakendamise eesmärgid, põhimõtted, protsessid, taustateooriad, kaasaegsed arengud ja rakendused erinevate sihtrühmadega.
Muusikateraapia meetodid ja tehnikad ning nende rakendamine.

Sihtgrupp: spetsialistid, kes on huvitatud muusika ja hääle terapeutilisest rakendamisest oma erialal ja/või soovivad jätkata õpinguid muusikateraapia magistriõppes.

Koolitajad: Eha Rüütel, PhD; Malle Luik, PhD; Kaia Laurik, MSc; Merle Hillep, MSc.

Osavõtumaks: 984 EUR. Täpsem info koolituse kohta: goo.gl/1Aem6S
Registreerida saab koolitusele: goo.gl/m7vjEq

Koolitus toimub: Tartu Oskar Lutsu nimelise raamatukogu muusikaosakonnas, Kompanii 3/5, Tartu.

Oled oodatud!

ois.tlu.ee The proxy server received an invalid response from an upstream server. The proxy server could not handle the request GET /pls/portal//!tois.ois_public.draw_page.

flickr.com

Loovteraapiad 10

17.11 2017 toimunud Loovteraapiate konverentsi: " Loovteraapia rajad vaimse tervise võrgustikus" fotogaleriiga saab tutvuda järgneval lingil: goo.gl/LpcqNq

flickr.com Pildistas Piret Räni

tlu.ee

Avalikud koolitused / Loodus- ja terviseteaduste instituut / Tallinna Ülikool

Kunstiteraapiate koolitustega saab tutvuda järgneval lingil: goo.gl/ktbhVv

Tantsu- ja liikumisteraapia võimalused aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laste toetamiseks (18.01-26.01.2018).

Koolituse eesmärgiks saada ülevaade ATH olemusest, esinemissagedusest ja komorbiitsusest, TLT eesmärkidest töös ATH-ga lastega (kehateadlikkuse ja loovuse arendamine, enesehinnangu toetamine, emotsioonide tundmine ja juhtimine, eneseregulatsioonioskuse ja sotsiaalsete oskuste arendamine); tutvuda ATH-ga laste toetamiseks koostatud TLT mudeliga ja osa saada õppest mudeli kasutamiseks (tööpõhimõtted, teraapia tasandid, toetavad fookused, põhieesmärgid ja näidisharjutused).

Koolitusele ootame: Erivajadustega lastega töötavad ja teemast huvitatud spetsialistid (eripedagoogid, sotsiaaltöötajad, psühholoogid, tugiisikud, õpetajad) ja lapsevanemad.

Koolitaja: Kaire Bachmann, MSc on tantsu- ja liikumisterapeut MTÜ-s Papaver, mille põhiliseks sihtgrupiks on erivajadusega lapsed ja noored ning alaealiste komisjoni poolt suunatud noored.

Osavõtumaks: 105 EUR

Loodushelide toimest inimesele ja kasutamisest linnakeskkonnas (24.01.2018)

Koolituse eesmärgiks saada teoreetilisi teadmisi ja praktilisi kogemusi loodushelide kasutamiseks psühhofüüsilises regulatsioonis, ülevaade loodushelide kasutamisest kliinilises keskkonnas ja linnakeskkonnas avalikul tasandil.

Koolitusele ootame: huvilised, kes soovivad teada loodushelide toimest ja selle mõjust

Koolitaja: Ivar Vinkel, MA (psühholoogia), magistritöö teemal „Looduslike helitaustade salvestiste katseruumis kuulmisel tekkivatest enesetunde muutustest“, mille eest II auhind Eesti Teaduste Akadeemia korraldatud üliõpilaste teadustööde konkursil 2009.

Osavõtumaks: 40 EUR

Savitöö laste- ja noorukitega (26.01-17.02.2018)

Koolituse eesmärgiks on mõista savitööd kui kunstiterapeutlist vahendit tegevuses laste ja noorukitega ja õppida seda kasutama. Savi kui materjali ajalugu ja potentsiaal. Savitöö mõiste ja ülevaade savitöö kasutamise tulemuslikkusest laste- ja noorukitega. Käelise tegevuse seosed aju arenguga. Visuaalne ja haptiline maailmataju. Kehamälu. Praktiliste harjutuste läbitegemine järgmistel eesmärkidel: käte motoorika, kehatunnetuse ja minatunnetuse arendamine; agressiivse käitumise elimineerimine; koostöö oskuste arendamine; loovuse avaldumise toetamine.

Koolitusele ootame: laste- ja noorukitega töötavad psühholoogid, huvijuhid, noorsootöötajad, kunstiõpetajad

Koolitaja:Eda Heinla, PhD, töötab TLÜ Loodus-ja terviseteaduste instituudis, kunstiteraapiate õppekaval, loovusõpetuse dotsendina ja Tallinna Perekeskuses psühholoogina. Rave Puhm, MSc, töötab AS Põhja-Eesti Taastusravikeskuses loovterapeudina, vabakutseline kunstnik.

Osavõtumaks: 140 EUR

tlu.ee Kui olemasolevate pakkumiste seas sobivat ei leidunud ja soovid tellida spetsiaalselt oma asutusele koostatud või individuaalkoolituse programmi, siis tutvu tellimuskoolitustega ja saada meile koolituspäring.

Eesti Loovteraapiate Ühing

Eile 17.11.2017 tähistasime kunstiteraapiate magistriõppekava 10-ndat aastapäeva konverentsiga: "Loovteraapia rajad vaimse tervise võrgustikus". Oli põnev ja inspireeriv päev. Eesti Loovteraapiate Ühingu auliikmeks valiti austusega, teenete ja panuse eest kunstiteraapiate õppekava juht Eha Rüütel! Suured tänud, Eha!

Eesti Loovteraapiate Ühingu auliikmeks austuse, teenete ja panuse eest valiti Eha Rüütel! Palju õnne!!! 🌸

tlu.ee

Loovteraapia konverents: Loovteraapia rajad vaimse tervise võrgustikus / Loodus- ja terviseteaduste instituut / Tallinna Ülikool

Konverentsile on registreerimine avatud: Loovteraapia rajad vaimse tervise võrgustikus (17-18.11.2017). Registreerimine ja täpse ajakavaga saab tutvuda: tlu.ee/loovteraapia2017

Oled oodatud!

tlu.ee 17. ja 18. novembril 2017 toimub Tallinna Ülikoolis loovteraapia konverents „Loovteraapia rajad vaimse tervise võrgustikus"

[10/11/17]   17. ja 18. novembril 2017 toimub Tallinna Ülikoolis loovteraapia konverents „Loovteraapia rajad vaimse tervise võrgustikus“

Konverentsiga tähistame kunstiteraapiate magistriõppe 10. sünnipäeva ning võtame fookusesse loovteraapia potentsiaali vaimse tervise valdkonnas. Erialasid lõimivates ettekannetes uurime loovteraapia kokkupuutepunkte teiste vaimse tervise valdkonna erialade ja spetsialistidega.

Ettekannete teemaplokkides kohtuvad tippspetsialistid ja loovterapeudid, et avada aktuaalseid vaimse tervise teemasid ning mõtestada visuaalkunstiteraapia, muusikateraapia ning tantsu- ja liikumisteraapia lähenemisi ja tulemusi.

Teemaplokid on: „Lastemaja mudel ja selle rakendamine Eestis seksuaalselt väärkoheldud laste juhtumite korraldamisel. Traumatöö laste ja noortega kunstiteraapias“; „Loovteraapia rakendamine psühhiaatriliste patsientidega (psühhiaatriakliiniku ja vangla näitel)"; „Depressioon ja suitsidaalsus: mitmekülgsed vaated fenomeni seletamiseks ja ravi toetamiseks“; „Sõltuvushäirega kaasuvad psüühikahäired ning tantsu- ja liikumisteraapia võimalused töös kaksikdiagnoosiga patsientidega" ning „Tervis: "Mis on mulle loovusest kasu?"“.

Praktilistes töötubades on võimalik visuaalkunsti-, muusika-, tantsu- ja liikumis- ning draamateraapia meetodeid ja tehnikaid endal kogeda.

17. novembril toimuvad teemakohased ettekanded Tallinna Ülikooli Tallinna saalis (M-218, Uus-Sadama 5, II korrus).

18. novembril toimuvad loovteraapia töötoad Räägu 49 kunstiteraapiate üksuse ruumides.

Konverentsile on oodatud vaimse tervise valdkonna spetsialistid, loovterapeudid, üliõpilased ja kõik huvilised.

17. novembril on konverentsil osalemine tasuta.

18. novembri töötubade eest palume tasuda kohapeal (Räägu 49).

Töötoa maksumus 10 €. Üliõpilastele, ELTÜ liikmetele ja pensionäridele 5 €.

Konverentsi korraldavad TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituudi kunstiteraapiate üksus ja Eesti Loovteraapiate Ühing.

KONVERENTSI PROGRAMM ja REGISTREERIMINE lähiajal.

OLETE OODATUD!

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Telephone

Address


Räägu 49
Tallinn
11311
Other Tallinn schools & colleges (show all)
Sixtina Tantsu- ja Modellikool Sixtina Tantsu- ja Modellikool
Aia 12
Tallinn, 10151

Tallinna Nõmme Põhikool Tallinna Nõmme Põhikool
Raudtee 68
Tallinn, 11618

ImmiSoft - ImmiSchool ImmiSoft - ImmiSchool
Ahtri 12 (Jõe 9), Tallinn
Tallinn, EE10151

Estonian language learning materials and courses for New Immigrants in Estonia.

Tallinna Loomaaed Laste Loomaaed Tallinna Loomaaed Laste Loomaaed
Ehitajate Tee 150
Tallinn, 13522

Laste Loomaaed on koht, mis viib lapsed ja loomad omavahel kokku.

Ave Kumpase Laululapsed Ave Kumpase Laululapsed
Trummi Põik 6
Tallinn

Beebikool 3-18-kuustele lastele Laulukool 1,5-6 aastastele lastele

Intellekt Tallinn Intellekt Tallinn
Narva Mnt 13
Tallinn

Marketing Sharks Marketing Sharks
Lõõtsa 8
Tallinn, 11415

Soovite kvaliteetset kodulehte või e-poodi, et luua tugev alustala internetiturundusele? Oleme SEO-le keskendunud ettevõte. Võta lahkelt ühendust!

Pirita Kitarristuudio Pirita Kitarristuudio
Jahimehe Tee 18
Tallinn, 11911

Kitarritunnid, kitarriorkester, kitarristuudio

Tallinna Järveotsa Lasteaed Tallinna Järveotsa Lasteaed
Järveotsa Tee 15
Tallinn, 13502

Мир сказочного детства!

Kiirlugemiskool OÜ Kiirlugemiskool OÜ
Tammsaare Tee 47
Tallinn, 11316

Kiirlugemiskool korraldab alates 2000. aastast kiirlugemise, mälutreeningu, keskendumise ja enesejuhtimise koolitusi. Avalikud ja ettevõttesisesed kursused

Peetrikese Lastehoid Peetrikese Lastehoid
Aasa 1d, Peetri Küla, Rae Vald
Tallinn, 75312

kindergarden

Devtraining Devtraining
Aia 7
Tallinn, 10149

Devtraining is a training company that offers its services to IT developers who want to find solutions to their professional challenges.