Tallinna Ülikooli kunstiteraapiad

Kunstiteraapiate üksus tegeleb loovterapeutide ettevalmistamisega kunstiteraapiate magistriõppes, täienduskoolituste ning teadus- ja arendustööga.

Kunstiteraapiate üksus tegeleb loovterapeutide ettevalmistamisega kunstiteraapiate magistriõppes, täienduskoolituste ning teadus- ja arendustööga Loovteraapia on psühhoterapeutiline raviviis, mis toetub eneseväljendamisele kunstide kaudu. Mõiste "kunstiteraapiad" tasemel kasutatakse praktikas mõistet "loovteraapia". Loovteraapial on neli spetsialiseerumissuunda: visuaalkunstiteraapia, muusikateraapia, tantsu- ja liikumisteraapia ning draamateraapia. Kunstiteraapiate magistriõppekava lõpetanud leiavad tööd loovterapeutidena tervishoiu- , hooldus- ja haridusasutustes ning erapraksises. Kunstiteraapiate õppekava ja täienduskoolitused kuuluvad Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi psühholoogia ja käitumisteaduste akadeemilise suuna alla. http://www.tlu.ee/lti Kunstiteraapiate magistriõppekavaga: http://ois.tlu.ee/pls/portal/ois2.ois_public.main Loovterapeudi kutsestandard: http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10543799 Kunstiteraapiate täienduskoolitused: goo.gl/eVs0H0

Mission: Koondada, tugevdada, arendada kunstiteraapiate kogukonda Eestis. Teavitada õppimisvõimalustest ning erialastest sündmustest ja teadustööst. Jagada häid kogemusi.

tlu.ee

LTI 2019. aasta parimad õppejõud on Saima Kuu, Eha Rüütel ja Kadi Liik

Tallinna Ülikool jagas aasta alguses möödunud aasta parimate õppejõudude ja juhendajate tiitleid. Meie instituudist said tiitli kolm tublit ja säravat õppejõudu - kunstiteraapiate professor Eha Rüütel, terviseteaduste lektor Saima Kuu ja organisatsiooni- ja arengupsühholoogia lektor Kadi Liik. Palju õnne! Tutvu meie LTI parimate õppejõududega meie blogis 👇

tlu.ee Tallinna Ülikoolil jagab iga uue aasta alguses möödunud aasta parimate õppejõudude ja juhendajate tiitleid. Tutvu 2019. aasta loodus- ja terviseteaduste instituudi parimate õppejõududega, kelleks on Saima Kuu, Eha Rüütel ja Kadi Liik.

euro.who.int

What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review (2019)

WHO (Maailma Terviseorganisatsioon) tutvustas 11. novembril Helsingis mahukat raportit kunstide ja tervise seosest. Praktikutele on see seos juba ammu teada ja viimasel paarikümnel aastal on järsult suurenenud publitseeritud teadustööde arv, mis seda tõestavad, kuid tervishoiupoliitiliselt on WHO seisukohavõtt suur pööre kunstide ja tervise seoste käsitlemisel.

WHO raport võtab kokku üle 900 uurimuse tulemused, mille hulgas on 200 süstemaatilist ülevaadet, mis omakorda toetuvad rohkem kui 3000 uuringu andmetele. Raport tõestab, et kunstide potentsiaal on väga lai, kunstid on võimas sekkumisvahend ja kunstidega saab mõjutada vaimset ja füüsilist tervist. Kunste saab rakendada tervise edendamisel, haiguste ennetamisel, kroonilise seisundiga toimetulekul ja ravis.

Kunstidega saab mõjutada tervise sotsiaalseid aspekte, toetada lapse arengut, julgustada tervist edendavat käitumist, ennetada tervisehäireid, abistada hoolduses, vaimse haiguse kogemisel, akuutsete seisundite ravis, toetada neuroloogiliste häirete ja mittenakkuslike haigustega inimeste toimetulekut, pakkuda lohutust ja tuge elu lõpul.

WHO raportis tuuakse ära ka poliitilised suunised kunstide rolli tunnistamiseks ja väärtustamiseks ning kultuurisektori ja sotsiaal- ja tervisesektori vaheliseks laiemaks koostööks.

Raport: What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review (2019)

euro.who.int Our flagship report maps health trends, charts progress towards achieving health goals and provides an advance base for health policy

etv.err.ee

Uudishimu tippkeskus | ETV | ERR

Eilses "Uudishimu tippkeskuse" saates, mis rääkis sõltuvustest ning nendest vabanemisest, võttis sõna ka meie visuaalkunstiteraapia lektor Marika Ratnik (sõnavõtt alates 18:55).

etv.err.ee

MTÜ Kunda Sotsiaal- ja Tervisekeskus OTSIB KUNSTITERAPEUTI, kes sooviks läbi viia TÖÖTUBA Erasmus+ noortevahetuse programmi "Art as Self Expression" raames. Töötuba oleks vaja läbi viia inglise keeles, olla huvitav ja tegus ning kesta umbes 2-4h.

Noortevahetus toimub 22.09-28.09.2019 Narvas.

Projekti põhieesmärk on näidata, et kunst ja eneseväljendus on positiivsete emotsioonide, hea tuju ja inspiratsiooni allikas, vabastab negatiivsest energiast. Tõestada, et kreatiivsus ja loov lähenemine tugevdab kontakti sisejõududega aidates end avastada, soodustada dialoogi teiste inimestega. Käsitleme noortevahetuses vaimse tervise probleeme, mis on just tänapäeva noorte seas levinud. Samuti eesmärgiks on läbi viia tegevused, mis suurendavad arusaama vaimsest tervisest ning tõstatavad teema olulisust ja märkamist. Kokku tuleb Narva 36 noort Eestist, Poolast ja Rumeeniast.

Lisainfo: Jelena 53607109 või kirjutada MTÜ Kunda Sotsiaal-ja Tervisekeskus sõnumitesse

tlu.ee

Kunstiteraapiad, MA | Tallinna Ülikool

Võtta aega ja esita avaldus kunstiteraapiatesse! Sel aastal võtame vastu tudengeid visuaalkunstiteraapia spetsialiseerumissuunal. Kasuta võimalust ja esita avaldus juba täna! ➡️ www.sais.ee!

tlu.ee Eestis on kunstiteraapiate sünonüümina kasutusel mõiste „loovteraapiad". Loovterapeut (creative arts therapist) on kunstiteraapiate magistriõppe või sellega võrdsustatud väljaõppega psühhoterapeutilise ravi ja rehabilitatsiooni spetsialist. Kutset on võimalik taotleda kolmel spetsialise...

tlu.ee

Lõpuaktused 2019 | Tallinna Ülikool

Sel kevadel kaitses edukalt oma magistritöö Tallinna Ülikooli kunstiteraapiate erialal 13 magistranti. Palju õnne! Meie lõpetajate aktus toimub juba neljapäeval, 20.juunil, algusega kell 16:00 Narva mnt 25 aulas. Aktus saab jälgida ka siin:
https://www.tlu.ee/aktus

tlu.ee Lõpuaktused 2019 Bakalaureuseõppe lõpuaktused Magistriõppe lõpuaktused Kolledžite lõpuaktused Info lõpetajale Info külalistele Lisainformatsioon: Evelin Värva Turundus- ja kommunikatsiooniosakond Telefon: 640 9138

Tallinna Ülikooli kunstiteraapiad

Veel viimaseid päevi on võimalik registreeruda Tantsu- ja liikumisteraapia aluste täiendkoolitusele. Ootame teid osalema!

Ootame teid osalema Tantsu- ja liikumisteraapia aluste täiendkoolitusele!
Tantsu- ja liikumisteraapia alused, 28.09.2018 - 02.03.2019 (14 EAP). Täpsem info: https://bit.ly/2MKrVp5

Koolitusel käsitletavad teemad: ülevaade tantsu- ja liikumisteraapia kujunemisest, erinevatest lähenemistest, rakendamise eesmärkidest ja võimalustest ning peamistest sihtgruppidest. Osaleja on saanud praktilise kogemuse tantsu- ja liikumisteraapia protsessist ning meetodite ja tehnikate rakendamisest

Sihtgrupp: spetsialistid, kes on huvitatud tantsu- ja liikumisteraapia tehnikate rakendamisest oma erialal ja/või soovivad jätkata õpinguid tantsu- ja liikumisteraapia magistriõppes.

Koolituse eesmärk: saada teadlikuks tantsu- ja liikumisteraapia kujunemisest, põhialustest ja tänapäevastest arengutest; kujundada teadmised tantsu- ja liikumisteraapia protsessist ja rakendamise põhimõtetest ning õppida kasutama eesmärgipäraselt tantsu- ja liikumisteraapia meetodeid ja tehnikaid.

Koolitajad: Terje Kaldur; MSc, Mari Mägi; MSc, Kaire Bachmann; MSc, Gerda Matvere; MSc.

Osavõtumaks: 588 EUR. Registreeri: https://bit.ly/2MJzufw

[09/06/18]   Ootame teid osalema Tantsu- ja liikumisteraapia aluste täiendkoolitusele!
Tantsu- ja liikumisteraapia alused, 28.09.2018 - 02.03.2019 (14 EAP). Täpsem info: https://bit.ly/2MKrVp5

Koolitusel käsitletavad teemad: ülevaade tantsu- ja liikumisteraapia kujunemisest, erinevatest lähenemistest, rakendamise eesmärkidest ja võimalustest ning peamistest sihtgruppidest. Osaleja on saanud praktilise kogemuse tantsu- ja liikumisteraapia protsessist ning meetodite ja tehnikate rakendamisest

Sihtgrupp: spetsialistid, kes on huvitatud tantsu- ja liikumisteraapia tehnikate rakendamisest oma erialal ja/või soovivad jätkata õpinguid tantsu- ja liikumisteraapia magistriõppes.

Koolituse eesmärk: saada teadlikuks tantsu- ja liikumisteraapia kujunemisest, põhialustest ja tänapäevastest arengutest; kujundada teadmised tantsu- ja liikumisteraapia protsessist ja rakendamise põhimõtetest ning õppida kasutama eesmärgipäraselt tantsu- ja liikumisteraapia meetodeid ja tehnikaid.

Koolitajad: Terje Kaldur; MSc, Mari Mägi; MSc, Kaire Bachmann; MSc, Gerda Matvere; MSc.

Osavõtumaks: 588 EUR. Registreeri: https://bit.ly/2MJzufw

502 Proxy Error

Ootame teid osalema Muusikateraapia aluste täiendkoolitusele!

Muusikateraapia alused, 05.10.2018 - 13.04.2019 (14 EAP)
Täpsem info: https://bit.ly/2MKr9IH

Koolitusel käsitletavad teemad: Muusikateraapia rakendamise eesmärgid, põhimõtted, protsessid, taustateooriad, kaasaegsed arengud ja rakendused erinevate sihtrühmadega. Muusikateraapia meetodid ja tehnikad ning nende rakendamine.

Sihtgrupp: spetsialistid, kes on huvitatud muusika ja hääle terapeutilisest rakendamisest oma erialal ja/või soovivad jätkata õpinguid muusikateraapia magistriõppes.
Koolituse eesmärk: kujundada teadmised muusikateraapia rakendamise eesmärkidest, põhimõtetest, protsessist, taustateooriatest, kaasaegsetest arengutest ja rakendustest erinevate sihtrühmadega ning valmistada ette sisseastumiseks kunstiteraapiate magistriõppe muusikateraapia suunale.

Koolitajad: Eve Lukk; PhD, Kaia Laurik; MSc, Jüri Kriisemann, MSc.

Osavõtumaks: 588 EUR. Registreeri: https://bit.ly/2Q2Bmhx

ois.tlu.ee The proxy server received an invalid response from an upstream server. The proxy server could not handle the request GET /pls/portal//!tois.ois_public.draw_page.

Tallinna Ülikool

Vastuvõtt Tallinna Ülikooli kunstiteraapiate magistriõppeerialale on avatud. Tutvu erialaga meie kodulehel tlu.ee/kunstiteraapiad. Avaldusi saab esitada 4. juulini www.sais.ee

Loodus- ja terviseteaduste instituut – neile, kes hoolivad tervest maailmast.

ois.tlu.ee

502 Proxy Error

Alanud on registreerimine 2018/2019 täienduskoolitus kursustele: Muusikateraapia alused, Tantsu- ja Liikumisteraapia alused ja Visuaalkunstiteraapia alused.
Oled oodatud!

Muusikateraapia alused, 13.09.2018 – 11.05.2019 (24 EAP)
Täpsem info: goo.gl/Z7TLrh

Koolitusel käsitletavad teemad: Muusikateraapia rakendamise eesmärgid, põhimõtted, protsessid, taustateooriad, kaasaegsed arengud ja rakendused erinevate sihtrühmadega. Muusikateraapia meetodid ja tehnikad ning nende rakendamine.

Sihtgrupp: spetsialistid, kes on huvitatud muusika ja hääle terapeutilisest rakendamisest oma erialal ja/või soovivad jätkata õpinguid muusikateraapia magistriõppes.
Koolituse eesmärk: kujundada teadmised muusikateraapia rakendamise eesmärkidest, põhimõtetest, protsessist, taustateooriatest, kaasaegsetest arengutest ja rakendustest erinevate sihtrühmadega ning saadud omakogemuste baasil õppida kasutama muusikateraapia meetodeid ja tehnikaid, ette valmistada sisseastumiseks kunstiteraapiate magistriõppe muusikateraapia suunale.

Koolitajad: Eha Rüütel; PhD, Eve Lukk; PhD, Kaia Laurik; MSc, Jüri Kriisemann, MSc.

Osavõtumaks: 1008 EUR. Registreeri: goo.gl/bv9Kxq

Visuaalkunstiteraapia alused, 13.09.2018 – 11.05.2019 (24 EAP). Täpsem info: goo.gl/CWJjNw

Koolitusel käsitletavad teemad: ülevaade visuaalkunstiteraapia kujunemisest, erinevatest lähenemistest, rakendamise eesmärkidest ja võimalustest ning peamistest sihtgruppidest. Osaleja on saanud praktilise kogemuse visuaalkunstiteraapia meetodite ja tehnikate rakendamisest ning omandanud oskuse iseseisvalt rakendada lihtsamaid töövõtteid.

Sihtgrupp: täienduskoolitusele on oodatud spetsialistid, kes on huvitatud visuaalkunstiteraapia tehnikate rakendamisest oma erialal ja/või soovivad jätkata õpinguid kunstiteraapia magistriõppes.

Koolituse eesmärk: saada võimalus teadmise kujundamiseks visuaalkunstiteraapia rakendamisest teraapilistel eesmärkidel ja visuaalkunstiteraapia erinevatest sihtgruppidest ning visuaalkunstiteraapia meetodite ja tehnikate rakendamise oskuste omandamiseks.

Koolitajad: Eha Rüütel; PhD, Marika Ratnik; MSc, Katrin Heinloo; MSc, Mari Lipp; MSc, Ene Kivi; MSc, Kai- Liis Gramakovski; MSc.
Osavõtumaks: 1008 EUR. Registreeri: goo.gl/ByBF3R

Tantsu- ja liikumisteraapia alused, 13.09.2018 – 11.05.2019 (24 EAP). Täpsem info: goo.gl/GkaHUQ

Koolitusel käsitletavad teemad: ülevaade tantsu- ja liikumisteraapia kujunemisest, erinevatest lähenemistest, rakendamise eesmärkidest ja võimalustest ning peamistest sihtgruppidest. Osaleja on saanud praktilise kogemuse tantsu- ja liikumisteraapia protsessist, meetodite ja tehnikate rakendamisest ning omandanud oskuse iseseisvalt lihtsamaid töövõtteid eesmärgistatult rakendada

Sihtgrupp: spetsialistid, kes on huvitatud tantsu- ja liikumisteraapia tehnikate rakendamisest oma erialal ja/või soovivad jätkata õpinguid tantsu- ja liikumisteraapia magistriõppes.

Koolituse eesmärk: saada teadlikuks tantsu- ja liikumisteraapia kujunemisest, põhialustest ja tänapäevastest arengutest; kujundada teadmised tantsu- ja liikumisteraapia protsessist ja rakendamise põhimõtetest ning õppida kasutama eesmärgipäraselt tantsu- ja liikumisteraapia meetodeid ja tehnikaid.

Koolitajad: Eha Rüütel; PhD, Terje Kaldur; MSc, Mari Mägi; MSc, Kaire Bachmann; MSc, Gerda Matvere; MSc.

Osavõtumaks: 1008 EUR. Registreeri: goo.gl/YkDqGm

ois.tlu.ee

ois.tlu.ee

502 Proxy Error

Tule osale koolitustel:

Vanem-laps kunstiteraapia meetodid beebide ja väikelastega (27.04.2018). Täpsem info: goo.gl/WzmES7

Koolituse eesmärgiks on saada ülevaade vanem-laps kunstiteraapia meetoditest beebide ja väikelastega arengulise kunstiteraapia kontekstis ning saada omakogemus sobilike harjutuste rakendamisest.
Koolitusel käsitletavad teemad:
- arengulise kunstiteraapia konteks vanem-laps teraapias (Malchiodi, 2012; Perry, 2006; Lusebrink, 2010);
- kiindumine ja kommunikatsioon (Macintyre, 2012) – kaks peamist protsessi beebi ja vanema vahel;
- kiindumushäire ja kuidas seda ära tunda (Rygaard, 2016);
- varajase sekkumise võimalused (Acquarone, 2004) ning loomingulised tegevused lapse mina ja mina-teadlikkuse kujunemisel (Duffy, 2005; Foks-Appelman, 2007: 3);
- puudutusel, rütmil, kiikumisel ja imitatsioonil põhinevad loovtegevused.

OSAVÕTUMAKS: 60 EUR
Koolitaja: Mai Sein- Garcia, MSc, MA.
Registreerimine: goo.gl/GtVNeC

Kunstiteraapia meetodid lasteaias ja koolis: töö emotsioonidega (19.06.2018) Täpsem info: goo.gl/Lgu6fM

Koolituse eesmärgiks: saada ülevaade lasteaeda ja kooli sobivatest kunstiteraapilistest emotsioonidega töötamise meetoditest ning saada omakogemus sobilike harjutuste rakendamisest.
Koolitusel käsitletavad teemad:
- arengulise kunstiteraapia kontekst lasteaias ja koolis ning tunnetega töö koht selles (Malchiodi, 2012; Perry, 2006; Lusebrink, 2010);
- emotsioonide kaardistamine: minu emotsioonide raamatu loomine
- rasked tunded ja nende läbitöötamise võimalused,
- nukkude kasutamine kunstiterapeutilises töös lastega.

OSAVÕTUMAKS: 65 EUR
Koolitaja: Mai Sein- Garcia, MSc, MA.
Registreerimine: goo.gl/gz6RL8

ois.tlu.ee

Raamat: "Kunst abiks lapse ja noore mõistmisel" raamatupoodides taas saadaval. Autor Helen Tartes-Babkina.

Ainus eestikeelne raamat kunstiteraapiast laste ja noortega on kordustrükina saadaval raamatupoodides! 📚🖍Raamatut saab tellida ka aadressil www.kunstiterapeut.com

Anname teada, et 12. märtsil kell 15:00 - 16:30 toimub kunstiteraapiate eriala infotund, kus räägime lähemalt kunstiteraapiate erialast (muusikateraapia, visuaalkunstiteraapia ning tantsu- ja liikumisteraapia), võimalustest, tuleviku perspektiividest ja sisseastumistingimustest.

Infotund toimub Räägu 49, III korrus, ruum 317.

Olete väga oodatud osa saama!

Reedel, 19. jaanuaril 2018 kaitses Alissa Ivanova oma magistritöö teemal: "Grupikunstiteraapia toime fibromüalgiaga patsientide valule ja subjektiivsele enesetundele. Olulised kunstitööd ja nendega seostuvad narratiivid". Palju õnne ja edu!

ois.tlu.ee

502 Proxy Error

Oleme jõudnud nüüd Tartusse, kus avame koolituse: "Muusikateraapia alused". Kursus on algamas juba 16.02.2018 ning lõppeb 2.11.2018. Kursuse mahuks on 156 h, 24 EAP.

Koolitusel käsitletavad teemad: Muusikateraapia rakendamise eesmärgid, põhimõtted, protsessid, taustateooriad, kaasaegsed arengud ja rakendused erinevate sihtrühmadega.
Muusikateraapia meetodid ja tehnikad ning nende rakendamine.

Sihtgrupp: spetsialistid, kes on huvitatud muusika ja hääle terapeutilisest rakendamisest oma erialal ja/või soovivad jätkata õpinguid muusikateraapia magistriõppes.

Koolitajad: Eha Rüütel, PhD; Malle Luik, PhD; Kaia Laurik, MSc; Merle Hillep, MSc.

Osavõtumaks: 984 EUR. Täpsem info koolituse kohta: goo.gl/1Aem6S
Registreerida saab koolitusele: goo.gl/m7vjEq

Koolitus toimub: Tartu Oskar Lutsu nimelise raamatukogu muusikaosakonnas, Kompanii 3/5, Tartu.

Oled oodatud!

ois.tlu.ee The proxy server received an invalid response from an upstream server. The proxy server could not handle the request GET /pls/portal//!tois.ois_public.draw_page.

flickr.com

Loovteraapiad 10

17.11 2017 toimunud Loovteraapiate konverentsi: " Loovteraapia rajad vaimse tervise võrgustikus" fotogaleriiga saab tutvuda järgneval lingil: goo.gl/LpcqNq

flickr.com Pildistas Piret Räni

tlu.ee

Avalikud koolitused / Loodus- ja terviseteaduste instituut / Tallinna Ülikool

Kunstiteraapiate koolitustega saab tutvuda järgneval lingil: goo.gl/ktbhVv

Tantsu- ja liikumisteraapia võimalused aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laste toetamiseks (18.01-26.01.2018).

Koolituse eesmärgiks saada ülevaade ATH olemusest, esinemissagedusest ja komorbiitsusest, TLT eesmärkidest töös ATH-ga lastega (kehateadlikkuse ja loovuse arendamine, enesehinnangu toetamine, emotsioonide tundmine ja juhtimine, eneseregulatsioonioskuse ja sotsiaalsete oskuste arendamine); tutvuda ATH-ga laste toetamiseks koostatud TLT mudeliga ja osa saada õppest mudeli kasutamiseks (tööpõhimõtted, teraapia tasandid, toetavad fookused, põhieesmärgid ja näidisharjutused).

Koolitusele ootame: Erivajadustega lastega töötavad ja teemast huvitatud spetsialistid (eripedagoogid, sotsiaaltöötajad, psühholoogid, tugiisikud, õpetajad) ja lapsevanemad.

Koolitaja: Kaire Bachmann, MSc on tantsu- ja liikumisterapeut MTÜ-s Papaver, mille põhiliseks sihtgrupiks on erivajadusega lapsed ja noored ning alaealiste komisjoni poolt suunatud noored.

Osavõtumaks: 105 EUR

Loodushelide toimest inimesele ja kasutamisest linnakeskkonnas (24.01.2018)

Koolituse eesmärgiks saada teoreetilisi teadmisi ja praktilisi kogemusi loodushelide kasutamiseks psühhofüüsilises regulatsioonis, ülevaade loodushelide kasutamisest kliinilises keskkonnas ja linnakeskkonnas avalikul tasandil.

Koolitusele ootame: huvilised, kes soovivad teada loodushelide toimest ja selle mõjust

Koolitaja: Ivar Vinkel, MA (psühholoogia), magistritöö teemal „Looduslike helitaustade salvestiste katseruumis kuulmisel tekkivatest enesetunde muutustest“, mille eest II auhind Eesti Teaduste Akadeemia korraldatud üliõpilaste teadustööde konkursil 2009.

Osavõtumaks: 40 EUR

Savitöö laste- ja noorukitega (26.01-17.02.2018)

Koolituse eesmärgiks on mõista savitööd kui kunstiterapeutlist vahendit tegevuses laste ja noorukitega ja õppida seda kasutama. Savi kui materjali ajalugu ja potentsiaal. Savitöö mõiste ja ülevaade savitöö kasutamise tulemuslikkusest laste- ja noorukitega. Käelise tegevuse seosed aju arenguga. Visuaalne ja haptiline maailmataju. Kehamälu. Praktiliste harjutuste läbitegemine järgmistel eesmärkidel: käte motoorika, kehatunnetuse ja minatunnetuse arendamine; agressiivse käitumise elimineerimine; koostöö oskuste arendamine; loovuse avaldumise toetamine.

Koolitusele ootame: laste- ja noorukitega töötavad psühholoogid, huvijuhid, noorsootöötajad, kunstiõpetajad

Koolitaja:Eda Heinla, PhD, töötab TLÜ Loodus-ja terviseteaduste instituudis, kunstiteraapiate õppekaval, loovusõpetuse dotsendina ja Tallinna Perekeskuses psühholoogina. Rave Puhm, MSc, töötab AS Põhja-Eesti Taastusravikeskuses loovterapeudina, vabakutseline kunstnik.

Osavõtumaks: 140 EUR

tlu.ee Kui olemasolevate pakkumiste seas sobivat ei leidunud ja soovid tellida spetsiaalselt oma asutusele koostatud või individuaalkoolituse programmi, siis tutvu tellimuskoolitustega ja saada meile koolituspäring.

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Telephone

Address


Räägu 49
Tallinn
11311
Other Tallinn schools & colleges (show all)
Kaarli Kool Kaarli Kool
Toompuiestee 4
Tallinn, 10142

Kaarli Kool ehk Kaarli Koguduse Lasteaed-Põhikool Toompuiestee 4, Tallinn 10142 tel. 5254523; 6199111

JWG 2010 C JWG 2010 C
Luise 38
Tallinn, 10142

Rocca al Mare Uisukool Rocca al Mare Uisukool
Haabersti 3
Tallinn, 13516

Pika ajalooga uisukool, kust on sirgunud iluuisutajad, kes käinud EM-del, MM-del ja olümpiamängudel.

Huviringid Estonia Huviringid Estonia
Wiedemanni
Tallinn, 10126

Для детей и взрослых. Единая информационная площадка Эстонии по увлечению кружками по интересам .

Rocca al Mare Kooli raamatukogu Rocca al Mare Kooli raamatukogu
Vabaõhumuuseumi Tee 8
Tallinn, 13521

Kolmekordse koolimaja neljandal korrusel asuva imeilusa vaate ja eriti sõbralike töötajatega raamatukogu, kus on mõnus olla.

Prana Fit Mindset Prana Fit Mindset
Kadaka Pst
Tallinn, 12618

Keha ja vaimu harmoonia: personaaltreeningud, toitumisnõustamine ja life-coachimine.

Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut
Põhja Puiestee 7
Tallinn

1992. aastal asutatud Kunstiteaduse instituut on Eesti juhtiv kunstiteaduse uurimis- ja õpetamiskeskus.

English Club in Tallinn English Club in Tallinn
Narva Maantee 36 Thamm Resto
Tallinn, 10145

We meet every week to super actively practise English. We have guests - native speakers from different corners of the world. Join in!

J Beverly Hills Estonia J Beverly Hills Estonia
Pärnu Mnt 142
Tallinn

J Beverly Hills taimeekstraktide ja eeterlike õlidega rikastatud professionaalsed juuksehooldusooted on saadaval ainult tunnustatud juuksurisalongides.

SuperStar Laager SuperStar Laager
Центр
Tallinn

Единственный лагерь для девочек в Таллинне, от 8-14 лет! Стиль, макияж, этикет, дефиле, хореография и многое другое!

Erakool Garant Erakool Garant
Vilmsi 59
Tallinn, 10147

Частная школа Garant

TLÜ Suhtekorralduse õppesuund TLÜ Suhtekorralduse õppesuund
Tallinn, 10120

Tallinna Ülikooli suhtekorralduse õppesuuna ametlik Näoraamatu lehekülg