Alushariduse õpe - Tallinna Ülikool

Tallinna Ülikooli eelkoolipedagoogika osakond juhib alushariduse pedagoogi bakalaureuse ja magistritaseme õppekavasid.

Osakonna õppejõud arendavad õppekavasid ja juhendavad alushariduse valdkonna uuringuid ning rahvusvahelist koostööd.

Operating as usual

101 tehnoloogiaga rikastatud keeleõppemängu - Õpetajate Leht 09/04/2024

TLU eestvedamisel, koostöös TU ja õpetajatega, valmis 101 tehnoloogiaga rikastatud mängu. Täpsemalt juba ÕpetajateLehest
https://opleht.ee/2024/04/101-tehnoloogiaga-rikastatud-keeleoppemangu/?fbclid=IwAR3OWib_j6IKP1Q_K9faT3M_xNttYLSWUwbtK-QFJ3LR-ldB07HyXz_wkBM_aem_AZzowjG9cV-2ZpaZZ7NXiD3kIkKwt0awiffmQxQQYEeWQG2K_KJ6B_RIq8omTAtbFt29Dj_zL3936mooKsFaEbyC

101 tehnoloogiaga rikastatud keeleõppemängu - Õpetajate Leht Paljud lapsed veedavad suure osa päevast koolieelses lasteasutuses, kus õpetajad mõjutavad nende keele arengut rääkides, keelt õpetades ning keeleõppe keskkonda kujundades. Peamine õppimise viis on mäng. Selle kaudu saab õpetaja kujundada laste kognitiivseid, sotsiaalseid, enesekohaseid, t...

04/04/2024

Täna käisid alushariduse pedagoogi eriala 2.kursuse päevaõppe tudengid Loodusõpetuse ja loodusõpetuse didaktika aine raames Tallinna lasteaias Sinilind. Koos sealsete õpetajatega osaleti õuesõppe tegevustes, kus tuli meeskonnatööna lahendada õues erinevaid ülesandeid (nt kokku leppida, mis on see pikkusmõõt, millega mõõta õuealal oleva puu ümbermõõt – pildil on näha, et selle väikese puu tüve ümbermõõt on 7 pöidla pikkust) ja vaadeldi ning analüüsiti 4-5a rühmas õpetajate poolt läbiviidud õppe- ja kasvatustegevust. Aitäh lasteaiale meid võõrustamast! Juba järgmiste kohtumisteni!

22/02/2024

Teisipäeval, 20.veebruaril olid alus- ja alghariduse suunal külas alus- ja alghariduse eriala õppejõud Tartu Ülikoolist. Päeva esimeses pooles viisid meie alushariduse eriala õppejõud läbi praktilisi töötubasid, kus osalejad said ise katsetada ning mängida digitehnoloogiliste vahenditega. Eesmärgiks oli tutvustada neid meetodeid ja vahendeid, mida kasutame ise õppetöös üliõpilastega, et tulevased õpetajad oskaksid ning sooviksid seda ka oma igapäevases töös rakendada. Tagasiside tegevustele oli väga positiivne ning vahendid ja nende kasutamine tekitas edasiviivat diskussiooni. Tõdesime, et meil on tõeliselt häid kogemusi, mida isekeskis ja ka kolleegidega jagada.

Päeva teises pooles arutasime teadustööga seotud teemade üle.

Leppisime kokku, et kohtume juba lähitulevikus, et jätkata kogemusvahetuse traditsiooni.

24/01/2024

Nädala alguses külastasid meie õppejõud Tallinna lasteaeda Sinilind. Vaatlesime õueala ja rühmi ning tutvusime tegevustega, mis inspireeritud J.Käisi pedagoogilisest mõtetest. Arutasime õppe- ja kasvatustööga ning uue alushariduse seadusega seotud teemade üle. Loomulikult olid arutelul ka igapäevased väljakutsed õpetajatöös.
Oli meeldiv näha endisi ja praegusi üliõpilasi töötamas.

19/12/2023

Kauneid pühi!

07/12/2023

Täna käisid meie eriala õppejõud Taibuteras põnevate ja arendavate mängudega tutvumas ning edasist koostööd kavandamas. Loomulikult pidime ka ise võimalikult palju õppevahendeid ja mänge ära katsetama ning avastamisrõõmu ja arengupotentsiaali oli palju!

06/12/2023

13. kuni 18. november olid Masaryki Ülikoolist Erasmus+ programmi raames meil külas alus- ja alghariduse õppejõud Veronika Najvarová ja Eva Nováková. Külalised kohtusid alushariduse eriala tudengitega ning andsid neile loenguid.

Bakalaureuseõppe 3. kursuse päevaõppe üliõpilastel oli võimalus kuulata, kuidas Tšehhis hindavad õpetajad laste koolivalmidust ning millised võimalused ja vahendid selleks on. 1. kursuse magistrantidega kohtusid õppejõud Tallinna lasteaias Naksitrallid. Arutleti, millistest dokumentidest lähtuvalt kavandavad oma tööd Tšehhi lasteaiaõpetajad ning kuidas viiakse igapäevaselt läbi õppe- ja kasvatustegevusi. Keskustelud olid põnevad ning kaasahaaravad, tuli tõdeda, et mõlemal riigil on palju sarnast alushariduse valdkonnas. Külalisi üllatasid meie tudengite hea inglise keele oskus ja aktiivsus.

Lisaks kohtusid alus- ja alghariduse õppejõud külalistega ka ülikoolis ning arutati, millised on ühised väljakutsed kõrgharidusmaastikul ja meie edasised koostöövõimalused. Pärast kohtumist külastasime EduSpace’i, et tutvuda lähemalt haridusrobotite ning teiste digitehnoloogiliste vahenditega.

06/12/2023

Hea õpetaja ja juht!

Rõõm on teada anda, et TADA tarkadest raamatutest esimene (Loomad) on edukalt eestikeelseks saanud!
TADA targad raamatud töötavad koos jutupliiatsiga. TADA raamatud ja jutupliiats on suurepärane vahend eesti keele õppimiseks, erinevate teadmiste saamiseks ja oskuste arendamiseks, pakkudes samal ajal lõbusat ja interaktiivset ekraanivaba õpikogemust. Samuti on TADA raamatud ja jutupliiats suurepärane abivahend lapsele, kes õpib teist keelt, eriti kui see keel erineb tema emakeelest ja sisaldab võõraid häälikuid ning teistsugust hääldusalust.
TADA raamatute ja jutupliiatsi abil saavad lapsed õppida võõrkeelt. Raamatud sobivad suhtlemisoskuste ja sõnavara arendamiseks nii kodus kui ka lasteaias. Raamatute selgust ja praktilist kasutatavust on kiitnud nii logopeedid kui ka eripedagoogid.

TADA jutupliiatsi komplekt sisaldab seitset erinevat raamatut, mis käsitlevad erinevaid teemasid, nagu loomad, numbrid, kujundid ja värvid, toit, inimkeha, aastaajad ning kodu ja perekond. Loomade raamat on eesti keeles valminud ning ülejäänud raamatud saavad jutupliiatsi abil eestikeelse sisu hiljemalt 2024 augustiks. Küll aga on nende sisu seni kasutatav kõikides teistes keeltes (inglise, saksa, prantsuse, hispaania, vene, tšehhi, ungari ja slovaki). Jutupliiats töötab mälupulga põhimõttel ning uue sisu lisamiseks on vajalik see vaid arvutiga ühendada ning vajalik fail jutupliiatsile lisada.

Jutupliiatsi ja raamatute kasutamist ning õppimisel rakendamist toetavalt veebilehelt leiab kasulikku infot, miks ja kuidas TADA raamatuid ja jutupliiatsit kasutada (sh Loomade-raamatul põhinevad mängude ideed) ning kuidas need endale tellida. Lasteaedadel on võimalik jutupliiats osta e-arvega, mille maksetähtaeg on 21 päeva.

Loodame, et uus ja keeleõpet toetav õppematerjal leiab koha teie lasteaias ning laste kodudes!

Projekti veavad eest haridusteaduste instituudi alushariduse eriala õppejõud: Elyna Heinmäe, Heddi Reinsalu, Kerstin Kööp ja Kaire Kollom.

Täpsema info pliiatsi ja selle tellimise kohta leiad kommentaaridest.

22/10/2023

𝑽𝒂𝒃𝒂𝒕𝒂𝒉𝒕𝒍𝒊𝒌𝒆 𝒖̈𝒍𝒊𝒐̃𝒑𝒊𝒍𝒂𝒔𝒕𝒆 𝒂𝒃𝒊𝒐̃𝒑𝒆𝒕𝒂𝒋𝒂𝒕𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒎 𝒐𝒐𝒕𝒂𝒃 𝒐𝒔𝒂𝒍𝒆𝒋𝒂𝒊𝒅!

Haridus- ja Teadusministeeriumi toel on 2023. aasta sügissemestril loomisel uus vabatahtlike programm, mille eesmärk on toetada eestikeelsele õppele üleminekut. Koolidele ja lasteaedadele pakuvad tuge Tallinna ja Tartu Ülikooli üliõpilased abiõpetajatena eesti keelest erineva kodukeelega laste õpetamisel.

Üliõpilased saavad lisaks väärtuslikule õpetamiskogemusele teenida programmi panustamise eest ainepunkte ja saada stipendiumit.

Koolid ja lasteaiad on oodatud teada andma oma abivajadusest teise emakeelega õpilaste õppe toetamisel.

Tutvu programmiga: https://www.tlu.ee/hti/vabatahtlike-uliopilaste-programm

Tallinna Ülikooli teadlased töötasid välja rahatarkuse õpiväljundid 11/10/2023

Rahatarkuse teemadel saab ning peab rääkima ja tegutsema juba lasteaias. Nüüd on valminud materjal, mis seda toetab.
https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.tlu.ee%2Fhti%2Fmeediavarav%2Fblogid%2Ftallinna-ulikooli-teadlased-tootasid-valja-rahatarkuse-opivaljundid%3Ffbclid%3DIwAR0J2NqFtIrYDcSqbT9_Zt2WSLDsKqJ7Hkf3ODoUDrOgjvZ6esRypsHoJAI_aem_Aa576pX4wtV5X4GlKgjE_6vTlowRQwUx9lbBaRPYw3mzoeWyalyygIhueWRu_lxnqEc&h=AT18ApYNZuUXkkWlXO4IbDUwJ_DsvnB56yUJmwvx-dCclGmjdddWNqm8zp8c8XgIKJyGlUhySy-v_BHeLjtzfLNpm-cRGTIWLPF-5RJosjIMMyxZzOXnXtHo_dg4&s=1

Tallinna Ülikooli teadlased töötasid välja rahatarkuse õpiväljundid Septembri alguses jõudis edukalt lõpule Tallinna Ülikooli projekt „Rahatarkuse õpiväljundid vanuseastmete kaupa Rahandusministeeriumile“, kus Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste koostöös töötati välja koolides kasutamiseks õpiväljundid erinevatele vanuseastmetel...

17/08/2023

🌏Kui oled mõelnud minna välismaale vahetusõpilaseks, siis see info on just Sulle! Tallinna Ülikool on välja kuulutanud lisakonkursi 2023/2024. õppeaasta vahetusõpinguteks. Konkurss toimub 28. august kuni 18. september 2023.

➡Uuri täpsemalt: www.tlu.ee/vahetusopingud

Photos from Alushariduse õpe - Tallinna Ülikool's post 14/06/2023

Soovime kõigile alushariduse eriala lõpetajatele tuult tiibadesse! Uute kohtumisteni!

Alushariduse pedagoog Kätly Jürimäe: Oluline on olla muutustele avatud 25/05/2023

Eile toimus alushariduse eriala bakalaureuseeksam, mille sooritas 38 üliõpilast. Lisaks kaitses 6 üliõpilast oma bakalaureusetööd.
Täna oli kord magistrantide käes ning 16 üliõpilast kaitses oma magistritööd.

Palju õnne kõikidele alushariduse eriaala lõpetajatele!
Diplomid saavad nad kätte 14.juunil. 🎉👩‍🎓🎉

Kes aga veel ei ole meie juures õppinud, kuid soovib seda teha, siis loe, mida räägib erialast meie magistrant Kätly ning uuri edasi juba täpsemalt õppekavade kohta

Alushariduse pedagoog Kätly Jürimäe: Oluline on olla muutustele avatud Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi alushariduse pedagoogi eriala magistrant Kätly Jürimäe otsustas oma teadmisi ja oskusi täiendada magistriõppes, sest tundis juba bakalaureuseõpingute ajal, et koolieelse lasteasutuse juhtimine, õppe- ja arengukava ning õppeprotsesside arendamine ...

Photos from Haridus- ja Noorteamet's post 05/05/2023
04/05/2023

Tule õpi õpetajaks Tallinna Ülikoolis!

16/03/2023

🔷 Muudatuste kohaselt tuleb alates 1. septembrist 2024. a eestikeelses lasteaias toetada muu kodukeelega laste eesti keele omandamist lõimitud õppe- ja kasvatustegevuste ning vajadusel eraldi keeletegevuste kaudu. Riiklikus õppekavas ei sätestata enam keeleõppe metoodikaid ega eesti keele tugiõpet, mille sisu ja korralduse määrab iga lasteaed ise.

🔷 Õppekavamuudatused on osa eestikeelsele õppele üleminekust: alates järgmise aasta septembrist on munitsipaallasteaedade õppekeeleks vaid eesti keel.

TLÜ 18 – targalt tulevikku 09/03/2023

Head vilistlased, lasteaiaõpetajad, juhid ja koostööpartnerid. Olete väga oodatud tähistama meiega ühiselt Tallinna Ülikooli 18. sünnipäeva 17. märtsil konverentsi ja koosviibimisega. Täpsem ajakava ja programm siin -

TLÜ 18 – targalt tulevikku 17. märtsil kohtuvad Tallinna Ülikoolis meie maja töötajad, tudengid, vilistlased ja sõbrad, et tähistada ülikooli 18. sünnipäeva.

22/02/2023

Kuni 1. märtsini saab kandideerida Erasmus+ vahetusõpingutele! Kui soovid oma ülikooliõpingute kogemusi rikastada, siis tutvu võimalustega ja kandideeri! 👉 https://www.tlu.ee/erasmus

14/02/2023

Eelmisel nädalal käisid alushariduse valdkonna õppejõud Tallinna Naksitrallide lasteaias, kus tutvuti renoveeritud maja ning põnevate mänguvahenditega.

Kui ka teie lasteaias on midagi põnevat teoksil ning soovite seda meile näidata ja tutvustada, siis võtke julgelt ühendust!

14/10/2022

11. oktoobril tähistasime vilistlaskonverentsiga “Kaasaja väljakutsed alushariduses” 55. aasta täitumist alushariduse pedagoogide kõrghariduse tasemel koolitamisest Tallinna Ülikoolis. Konverentsil anti ülevaade alushariduse pedagoogi eriala kujunemisest, uuringutest ning praegustest fookusteemadest. Arutleti väljakutsete üle, mis on hetkel aktuaalsed Eestis ja Soomes ning kuhu suunas alusharidus liikumas on. Aitäh kõigile esinejatele ning osalejatele.

26/09/2022
12/09/2022

Otsin rõõmsat õpetajat 2-4 ak. tunniks nädalas robootika tundi andma.

Töö on huvitav ja väga loominguline ning pakub lõputult arenguvõimalusi.

Vajalik on inglise keele oskus.

Pakun juhendamist ja tuge, töövahendid on ka olemas.

Huvi ja küsimuste korral võta julgelt ühendust: [email protected], 56272227.

Anna endast märku hiljemalt selle nädala lõpuks!

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Kauneid pühi!

Location

Telephone

Address


Narva Mnt. 25
Tallinn
10120
Other Community Colleges in Tallinn (show all)
Tallinna Ülikooli üliõpilaskond / TLU Student Union Tallinna Ülikooli üliõpilaskond / TLU Student Union
Narva Mnt 29
Tallinn, 10120

Üritused / Events - www.esindus.ee/uritused/ Instagram - www.instagram.com/tluesindus

Tallinna Ülikooli kommunikatsiooni ja ajakirjanduse õpe Tallinna Ülikooli kommunikatsiooni ja ajakirjanduse õpe
Narva Mnt 29
Tallinn, 10120

Tallinna Ülikooli noorim instituut: rahvusvaheline, innovatiivne, värske!

Moreno Keskus MTÜ Moreno Keskus MTÜ
P. Süda 1
Tallinn, 10118

Tallinna Psühhodraama Kool koolitab psühhodraama rakendajaid, lavastajaid (CP) ja koolitajaid (TEP). Kool organiseerib ka tutvustavaid psühhodraamagruppe, supervisiooni ja koolitusi mitmete valdkondade spetsialistidele.

KÜN - TLÜ Haridusteaduste Instituudi Üliõpilasnõukogu KÜN - TLÜ Haridusteaduste Instituudi Üliõpilasnõukogu
Narva Maantee 25, Terra Maja, Ruum T-404
Tallinn, 10120

Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi üliõpilasnõukogu KÜN lehekülg- ole meiega!

BFM Documentary Film BFM Documentary Film
Narva Mnt 27
Tallinn, 10120

This page unites current BFM Documentary Film students, alumni and those who love great documentaries

TLÜ LTI Ökoloogia keskus TLÜ LTI Ökoloogia keskus
Uus-Sadama 5
Tallinn, 10120

Ökoloogia keskus on teadus- ja arenduskeskus, kus teadlased tegelevad veega seotud ökosüsteemidega

EKA Fotograafia EKA Fotograafia
Põhja Pst 7
Tallinn, 10412

Sellel lehel tutvustatakse Eesti Kunstiakadeemia fotograafia osakonna töid ja tegemisi. In this pag

TalTech mehaanika ja tööstustehnika instituut TalTech mehaanika ja tööstustehnika instituut
Ehitajate Tee 5
Tallinn, 19086

Ruum U05-234; Tallinna Tehnikaülikool; Ehitajate tee 5; 19086 TALLINN; e-mail: [email protected]; Tel: 620 3257

TalTech Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut TalTech Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut
Ehitajate Tee 5, NRG õppehoone
Tallinn, 19086

Tahaksid luua uut tüüpi roboteid ja droone, mis hakkaksid tulevikus tähtsaid ülesandeid täitma?

Profftech Profftech
Vabaduse Väljak 2
Tallinn, 10146

PROFF TECH – ведущий частный учебный центр в Эстонии, специализирующийся на прикладных профессиях. Мы предлагаем самые передовые учебные классы и оборудование, а также образовательные программы по более чем 40 специальностям. Партнер Töötukassa.

REIN SIIMU TAIJI KOOL REIN SIIMU TAIJI KOOL
Madara 29/2, III Korrus
Tallinn, 10612

Vana Yang taiji Tallinnas, Pärnus, Tartus ja Virtsus. Õpime ja harjutame taiji abil sisemist Jõudu.