Royal Ambassador School

Royal Ambassador School

ELU on elamist väärt! Aga iga elu pole ELU, mille vääriline ma olen!

Ambassador (ing.k. saadik) Kuninglik Kool on mõeldud noorele põlvkonnale vanuses 18-25 aastat. See on iga, kus inimene on juba iseseisvunud ja välja lennanud oma vanemate turvalisest pesast ning peab ise leidma oma valikute baasil oma elu. Meie Looja on öelnud, et Talle meeldib meie hea käekäik ja see tõesti nii ka on. Aga samas meile on Ta jätnud alati valikuvabaduse, kas me valime selle hea käekäigu, mis Temal meile on anda või valime oma tee, mis lõpuks on surmatee. Seega Ambassador Kuninglik Kool on eluvalikute õpetamise kool.

Mission: Aidata noortel, iseseisva elu alguses olevatel inimestel, mõista ja õppida eluseadusi. Vaatamata sellele, kas me neid usume või ei, aga nad toimivad sama kindlalt kui gravitatsioon. Nii nagu gravitatsiooni saab ületada teist seadust (näiteks aerodünaamika) kasutades nii on ka eluraskustega - neist saab üle, ümber ja läbi kui teha õigeid valikuid. Neid valikuid Ambassador Kuninglik Kool õpetabki.

crosswalk.com

How to Stand Strong in Steadfast Authority in Prayer

Edukat Uut Aastat!

crosswalk.com Most Christians do not exercise the tremendous authority they have in Christ. God has called us to make a difference in our nation.

[10/08/18]   VALGUSTATUS ehk teadmised,
PIMEDUS ehk teadmatus,
loe ja hangi teadmisi, et saada
VALGUSTATUD!

Albert Einstein said, “A life directed chiefly towards the fulfillment of personal desires will sooner or later always leads to bitter disappointment” (Letter to T. Lee, Jan. 16, 1954).

Kes otsib, see leiab ...

[03/19/13]   Kuidas end tunned!? Kas oled elu-olukordade ohver või tahaksid olla pigem valitseja? Arvan, et iga inimene tahab pigem valitseda elus. Hea uudis on, et see on võimalik! Aga kuidas!? Selleks loe allpool olevaid postitusi.

Timeline Photos

[08/03/12]   Praktiline harjutus oma elueesmärgi saavutamisel (3.osa):

1. Vaata üle kaks eelmist harjutuse osa ja hakka kirjutama oma eesmärgilauset, mis vastaks küsimusele: MIKS MA OLEMAS OLEN? Miks ma OLEN SÜNDINUD siia maailma? Pane kirja oma elu keskne missioon ühe kuni kolme lausega.
2. Oma missioonilause alusel kirjelda üksikasjalikult, mis peaksid olema sinu elu lõplikud tulemused, otsekui näeksid oma panust elu teisest otsast. Alusta iga visioonilauset sõnadega: "Ma näen ..."
3. Nüüd tee nimekiri sõnadest, mis kirjeldavad sinu kõige sügavamaid väärtusi. Need peaksid olema põhimõtted, mis sind liikuma panevad. Need väärtused suunavad sinu elu otsuseid ja hoiavad sind õigel kursil. Need peaksid olema lihtsad, kirjeldavad sõnad; neid ei peaks olema liiga palju.
4. Lõpuks loetle oma elu valdkondi (sisemine vaimsus, pereelu, ametialane, seltskondlik), mis on sinu eesmärgi jaoks tähtsad. Loetle konkreetseid väiksemaid eesmärke, mis muudavad sinu üleva eesmärgilause praktiliseks tööde nimekirjaks, mida võid hakata rakendama:
- eluaegsed eesmärgid: mida sa tahad teha oma elu jooksul?
- viie aasta eesmärgid: mis võiks juhtuda 3-5 aasta jooksul?
- üheaastased eesmärgid: mida sa tahad teha tuleval aastal?
- 90-päevased eesmärgid: mida sa teed järgneva 3 kuu jooksul?
- edasised sammud: milliseid samme sa astud praegu, et alustada?

Igaüks on geenius! Aga kui sa hindada kala tema võime järgi ronida puu otsa, siis elab ta kogu oma elu arvates, et on saamatu ja loll.
Albert Einstein

[06/18/12]   Praktiline harjutus oma eesmärgilause kirjutamiseks (2.osa):

Jätkame küsimustega, mis on mõeldud sinu elu planeerimiseks. Soovitame sul võtta ühe päeva (kui sa seda veel teinud pole) selleks, et segamatult mõtiskleda eneses ja mediteerida ning vastata järgnevatele punktidele. Lähtuvalt sellest nimekirjast hakka sõnastama oma elueesmärki:

4. Millised konkreetsed ressursid on sul käepärast oma missiooni täitmiseks? See võib olla vara, oskused või inimesed, kes sind aitavad.

5. Milline on sinu juhtimis-stiil, isiksus ja võimekus? Milliseid ainulaadseid mõjuvahendeid sa kasutad, kui püüad mingit ülesannet täita?

6. Millised on sinu püüdlused või ideed, mis võiksid olla ELU'lt eneselt sulle antud ehk selitatud/ilmutatud tulevikuvisioon? Mis on need asjad, mida sa tahaksid teha, enne kui sured?

[06/11/12]   Praktiline harjutus oma eesmärgilause kirjutamiseks (1.osa):

Järgnev küsimuste nimekiri on mõeldud sinu elu planeerimiseks. Soovitame sul võtta ühe päeva selleks, et segamatult mõtiskleda eneses ja mediteerida ning vastata järgnevale 10-le punktile. Lähtuvalt sellest nimekirjast hakka sõnastama oma elueesmärki.

1. Millised vajadused liigutavad sinu südant kõige rohkem? Mis on see, mis paneb sind nutma, teeb vihaseks või tekitab sinus muid kirglikke tundeid?
2. Millised on olnud sinu elu peamised pöördepunktid ja orientiirid? Loetle olulisi raamatuid, inimesi, sündmuseid ja saavutusi, mis on sinu elu siiani kujundanud.
3. Millised korduvad teemad või küsimused tulevad ikka ja jälle esile sinu vestlustes, aruteludes, mõtteavaldustes? Kas on teemasid, mille juurde sa korrapäraselt tagasi pöördud?

[05/29/12]   Oma ELUEESMÄRGI avastamine

Teine samm oma elueesmärgi mõistmise suunas on joonduda Elulooja eesmärkide järgi. Sinu elueesmärk ei ole midagi sellist, mida sa peaksid looma, vaid sa avastad selle, tood selle esile. Selle annab Eluvaim ja see on igal inimesel olemas. Järgnevalt esitame mõned piirjooned, mis aitavad sul olla kindel, et sinu eesmärk on ikkagi Elulooja mõte, mitte lihtsalt sinu enda oma:

Sinu eesmärk peaks ...
1. lähtuma Elulooja prioriteetidest - see lähtub Eluvaimust, mitte sinu tegevuskavast. Küsi eneses: "Eluvaim, mida Sina praegu maailmas teed ja kuidas ma saaksin selles kaasa lüüa?"
2. olema seotud sinu identiteediga - sinu eesmärk peaks kajastama sinu vastuseid eeltoodud loetelule "KUIDAS MÕISTA OMA EESMÄRKI?". See on ainulaadselt vastavuses sinu andide, kirgede ja soovidega.
3. kaasama teisi - ELU eesmärki ei täideta teistest eraldatuna. See hõlmab alati teisi inimesi ja toob kaasa teiste teenimise. Sa ei saa seda üksi teha.
4. olema suurem kui sina ise - sinu eesmärgi täitmiseks kulub tavaliselt terve elu. See on vastav Eluallika suurusele. Richard Bachilt küsiti, kuidas aru saada, kas su elueesmärk on täidetud või mitte. Ta vastas: "Kui sa veel elus oled, siis mitte!"
5. sisaldama elumuutvaid veendumusi - ainult siis, kui sul on midagi, mille nimel tasub elada, on sul midagi, mille nimel tasub surra. Sinu eesmärk peaks keskenduma tegevusele, mille heaks oled valmis andma oma elu.
6. omama igavest väärtust - sinu elueesmärgi täitmine peaks jätma mingi jälje tulevastele inimpõlvedele. Ära piirdu lihtsalt asjade ümberpaigutamisele maa peal. Kanna hoolt, et su elutööl oleks väärtust ka lastelaste lastele!

[05/24/12]   KUIDAS MÕISTA OMA EESMÄRKI ?

Eespool ütlesime, et meie eesmärk on kujundatud vastavalt meie isiklikule sisemisele eripärale. Oma elueesmärgi mõistmiseks tuleks kindlasti vaadata enesesse ja küsida endalt:
1. Millised võimed on sul loomupäraselt olemas?
2. Millised on sinu peamised motiveerimisannid?
3. Mida sa TÕELISELT tahad teha?
4. Millega tegeldes saavutad kõige rohkem tulemusi?
5. Mida sinu sõbrad sinu kohta kinnitada võivad?
6. Mille taotlemiseks tunned sisemist sundi?
7. Mida sulle meeldib teha?
8. Mis on praegu võimalusena sinu ees?

[05/18/12]   Kuidas me saame teada oma elueesmärgi?

Hea viis selleks on vaadata, kuidas see on toimunud nendel, kes on oma elueesmärgi leidnud. Toon allpool ära 4 erinevat viisi, kuidas jõutakse "äratundmisele":
1. ELU ilmutab sulle sinu eesmärki ühe hetke või sündmuse läbi ja see saab otsekohe selgeks;
2. ELU ilmutab sulle sinu eesmärki paljude aastate jooksul, samm-sammult, sedamööda, kuidas sa tekkinud võimalusi ära kasutad;
3. ELU ilmutab sulle sinu eesmärki juba väga varakult; sa ei saa iialgi unustada oma kutset;
4. ELU ilmutab sulle sinu kutset üldises plaanis. Kui jõuad kutsumuse järgimisele lähemale, lisatakse detaile.

Royal Ambassador School's cover photo

[05/17/12]   Viis POSTULAATI!

1. Meile kõigile on antud elu EESMÄRK!
2. Me elame kõige TÄISVÄÄRTUSLIKUMALT, kui täidame oma eesmärki!
3. Mitte kõik inimesed EI AVASTA eesmärki, milleks nad elavad!
4. Meie eesmärk on KUJUNDATUD vastavalt meie isiklikule sisemisele eripärale!
5. ELU hindab meid selle järgi, kui kuulekad me oleme olnud kutsumusele, millega me oleme sündinud!

[05/17/12]   Elu, mis kavandati SULLE!

"Kaasmaalased, ma ei arva endast, et ma selle olen kätte saanud, ühte aga ma ütlen: Ma unustan kõik, mis on taga ja sirutun eesoleva poole, ma püüdlen sihtmärgi poole!"

Kas meil on tõepoolest võimalik elada oma elu eesmärgi päraselt? Kas meie igapäevane töö seisneb ainult meie vajadustele reageerimises või milleski enamas? Kas me saame olla oma elus edukad või peame kogu aeg "kaitses mängima"? Kas selles ELUS on meil igaühel konkreetne missioon täita?

Vastus kõigile neile küsimustele on "JAH" ning edaspidistes praktilistes konsultatsioonides saate vahendid selleks, et elada elu, mis on SULLE ette nähtud!

Järgnevad konsultatsioonid on sulle "tasuta" ehk raha ma nende eest ei küsi. Küll aga läheb see sulle maksma sinu aja ja pühendumise - see ressurss on aga sinu enda otsustada.

Kui tahad hakata elama TÄISVÄÄRTUSLIKKU elu, siis pöördu siia lehele aeg-ajalt tagasi ja loe konsultatsioonide raames antud praktilisi nõuandeid ning rakenda need oma ellu - tulemus on GARANTEERITUD!

[07/19/11]   Armastuse seadus.

http://www.facebook.com/pages/Royal-Ambassador-School/

Kus oled SINA oma eluga!? Kas on kõik korras või miski pitsitab hinge!? Kas oled saavutanud oma eluga selle "KELLEKS OLED SÜNDINUD" või tundub see eesmärk liiga kauge ja võimatu? Kas oled õnnelik, sest oled saavutanud oma elu täiuse või on midagi veel puudu!?
Kui oled väsinud argielu koormatest ja soovid midagi enamat, siis otsi lahendusi!
http://www.facebook.com/pages/Royal-Ambassador-School/

facebook.com

video.delfi.ee

Valitsev Kuningriik 4/4

Valitsev Kuningriik 4/4
http://video.delfi.ee/video/WAzFfl20/

See on viimane video sissejuhatavas blokis, mis käsitleb Kuningriigi toimemehhanisme.

video.delfi.ee

Valitsev Kuningriik 3/4

Valitsev Kuningriik 3/4
http://video.delfi.ee/video/hFx93tkl/

See on kolmas video Kuningriigi toimimise sissejuhatavas blokis. Kokku on 4 videot selles blokis.

[10/13/10]   Kuningriigi taasavastamine vol 3

[10/13/10]   Kuningriigi taasavastamine vol 2

[10/13/10]   Ettevõtlus, BUSINESS

[10/13/10]   Kuningriigi taasavastamine vol 1

[10/13/10]   Visioon

video.delfi.ee

Valitsev Kuningriik 2/4

Teine õppeloeng sissejuhatavast blokist, kuhu kuulub kokku 4 loengut. http://video.delfi.ee/video/66pNfquG/

Selles loengus jätkame sarjaga Kuningriigi õpetusest, mis on järjekorras teine. Kokku on 4 loengut selles sarjas.

video.delfi.ee

Valitsev Kuningriik 1-4

Esimene õppeloeng sissejuhatavast blokist, kuhu kuulub kokku 4 loengut.

Selles seerias on tulemas 4 videot, mis koosnevad Iisraeli reisi piltidest ja õpetuslikust loengust, mis salvestatud raadios Iisrael ja meie saatesarjas.

Main

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Address

Tallinn
Other Education in Tallinn (show all)
Meta-Profit OÜ Meta-Profit OÜ
Madara 29
Tallinn, 10615

Organisatsioonide psühholoogilise arendamise ekspert aastast 1996. Lisaks isiksuse arengu ja NLP koolitused eraisikutele. Fännidele alati -10%.

Академия Родительства Академия Родительства
Püü 7-1
Tallinn

Практические тренинги для родителей.

Meeskonnakoolitus ja Arendus Meeskonnakoolitus ja Arendus
Õie 32
Tallinn, 11615

Meie eesmärk on pakkuda organisatsioonidele meeskonna arendamise ning juhtimise alast konsultatsiooni ja koolitust.

kutseharidus.ee kutseharidus.ee
Lõõtsa 4
Tallinn, 11415

Kutseharidus.ee fännilehelt leiad põnevat infot kutsehariduse kohta, päevakajalisi uudiseid, üritusi, kutseõppeasutuste uudiseid ja praktilist infot. Avasta oma anne! Leia oma amet! #oskame #kutseharidus

Tallinna Rahvaülikooli teatrikeskus Tallinna Rahvaülikooli teatrikeskus
Vene 6
Tallinn, 10123

Teatrikeskus annab võimaluse osaleda praktikumides ja loengutes, stuudiotes ja klubides, projektides ja saada osa etendustest.

Kiiks Kiiks
E.Vilde Tee 118
Tallinn

Kiiksu lehel kajastuvad meie poolt pakutavad koolitused ja kursused. Kursustel valminud töödest on albumites palju pildimaterjali.

Real Estate agency & Consulting company Real Estate agency & Consulting company
Tallinn, 10613

Identifying and monitoring investment opportunities in France and Monaco

KAMA - Kursus Arenevatele Marketingi Agentidele KAMA - Kursus Arenevatele Marketingi Agentidele
Maakri 28a
Tallinn, 10145

KAMA ehk Koolitus Arenevale Marketing Agendile on koolitusprogramm gümnaasiumi ja ülikooli õpilastele.

Erasmus+ üldhariduse infovärav Erasmus+ üldhariduse infovärav
L. Koidula 13A
Tallinn, 10125

Erasmus+ üldhariduse valdkonna infokanal. Huvitavad võimalused nii lasteaia- kui koolijuhtidele ja õpetajatele Euroopa suunalise koostöö arendamiseks.

Kadrioru Autokool Kadrioru Autokool
Narva Mnt 150
Tallinn, 10127

Vaata Maailma sihtasutus Vaata Maailma sihtasutus
Postiaadress: Lõõtsa 8
Tallinn, 11415

[email protected] Foundation