Eesti Keele Instituut

Keelenõuande telefonil 631 3731 vastatakse tööpäeviti kl 9–12 ja 13–17. Keelenõu meili teel: http://keeleabi.eki.ee/?leht=1 Kirju keelenõuküsimustega palume saata meilivormi kaudu: http://keeleabi.eki.ee/?leht=1.

Aadressile [email protected] saadetud kirju loeb EKI kantselei töötaja, kes ei anna keelenõu. Teine võimalus on keelenõu küsida telefonitsi. Keelenõuande telefonile 631 3731 vastatakse tööpäeviti kl 9–12 ja 13–17.

Operating as usual

03/06/2021

👏Rõõmustame alati, kui näeme noori keeleteadusega tutvust tegemas. Südamega tehtud tööd vajavad tunnustamist ning tulemused äramärkimist!
Hiljuti kaitses oma uurimistööd Lasnamäe Gümnaasiumi abiturient ja noor andekas maletaja Kirill Chukavin. Eesti ja soome keele õpetaja Natalia Abrosimova juhendamisel valmis „Koolieluga seotud vene-eesti-soome sõnastik“.
👩‍🏫Natalia tegeleb lisaks õpetamisele aktiivselt soome-ugri liikumisega Eestis ning on Ersa Kultuuriühing Sjatko juhatuse esimees.
🔍Sõnakorpuse valikul kasutas noormees vepsa ja karjala koolieluga seotud sõnastikke, märksõnade tõlkimine toimus peamiselt meie sõnaraamatute abil. Autori ning juhendaja hinnangul võiks töö leida kasutust soome, eesti ja vene keele õppimisel eesti ning vene õppekeelega koolides, aga ka soome koolides, kus õpetatakse valikainena vene keelt.
👉Töö elektroonilise versiooniga saab tutvuda siin https://tinyurl.com/koolielusonastik.
💙Aitäh, Kirill! Suur töö on tehtud. Aitäh, Natalia, et õpilasi inspireerid ja innustad.
#EKItunnustab #eki

👏Rõõmustame alati, kui näeme noori keeleteadusega tutvust tegemas. Südamega tehtud tööd vajavad tunnustamist ning tulemused äramärkimist!
Hiljuti kaitses oma uurimistööd Lasnamäe Gümnaasiumi abiturient ja noor andekas maletaja Kirill Chukavin. Eesti ja soome keele õpetaja Natalia Abrosimova juhendamisel valmis „Koolieluga seotud vene-eesti-soome sõnastik“.
👩‍🏫Natalia tegeleb lisaks õpetamisele aktiivselt soome-ugri liikumisega Eestis ning on Ersa Kultuuriühing Sjatko juhatuse esimees.
🔍Sõnakorpuse valikul kasutas noormees vepsa ja karjala koolieluga seotud sõnastikke, märksõnade tõlkimine toimus peamiselt meie sõnaraamatute abil. Autori ning juhendaja hinnangul võiks töö leida kasutust soome, eesti ja vene keele õppimisel eesti ning vene õppekeelega koolides, aga ka soome koolides, kus õpetatakse valikainena vene keelt.
👉Töö elektroonilise versiooniga saab tutvuda siin https://tinyurl.com/koolielusonastik.
💙Aitäh, Kirill! Suur töö on tehtud. Aitäh, Natalia, et õpilasi inspireerid ja innustad.
#EKItunnustab #eki

02/06/2021

💙Kui kuulud meie sõpraderingi, oled kindlasti kokku puutunud erinevate sõnastike kasutamisega.
Et otsitav keelenõu jõuaks sinuni mugavamalt ja kiiremini, tegeleme iga päev meie teenuste parendamisega. Palun ole meile abiks keeleteenuste arendamisel ja osale sõnastikuuuringus.
👉Uuringu leiad siit https://tinyurl.com/sonastikeuuring.
⏱Kokku oleme ette valmistanud kaheksa lühiülesannet. Soovi korral võid osad ülesanded lahendamata jätta, oleme igasuguse panuse üle tänulikud.
#eki #eestikeeleinstituut

💙Kui kuulud meie sõpraderingi, oled kindlasti kokku puutunud erinevate sõnastike kasutamisega.
Et otsitav keelenõu jõuaks sinuni mugavamalt ja kiiremini, tegeleme iga päev meie teenuste parendamisega. Palun ole meile abiks keeleteenuste arendamisel ja osale sõnastikuuuringus.
👉Uuringu leiad siit https://tinyurl.com/sonastikeuuring.
⏱Kokku oleme ette valmistanud kaheksa lühiülesannet. Soovi korral võid osad ülesanded lahendamata jätta, oleme igasuguse panuse üle tänulikud.
#eki #eestikeeleinstituut

AK ⟩ EKI keelekool: madal on sügav on kõrge 29/05/2021

AK ⟩ EKI keelekool: madal on sügav on kõrge

✍️Meie vanemkeelekorraldaja Tiina Leemets kirjutab sõnadest, mis on omavahel sünonüümsed, ent mis võivad esialgu tunduda ehk arusaamatuna: sügav ja madal, sekund ja minut, sõna ja silp, gramm ja millimeeter, seitse ja kümme, kass ja jänes:
"Suveõhtus võib olla tuhat, miljon või miljard sääske (ka musttuhat või mustmiljon) ning pidevalt pooleli sada või tuhat tööd, kui kellelegi tundub, et sääski või töid saab liiga palju – suurtel arvudel on ühine ebamäärast rohkust näitav tähendus. Kuhugi minema või kolima hakates lubame kokku panna oma seitse või kümme asja, täpsel ülelugemisel oleks neid ehk rohkemgi. Osasünonüümiat esineb ajaühikute puhul: "oota üks sekund" või "oota üks minut" on lihtsalt palve natuke oodata, sama mis "oota üks hetk". Teisal võivad ühepikkused olla hetk ja tund – näiteks siis, kui õige hetk ehk õige tund on käes."

AK ⟩ EKI keelekool: madal on sügav on kõrge Osasünonüümidest kirjutab Eesti Keele Instituudi vanemkeelekorraldaja Tiina Leemets.

AK ⟩ EKI keelekool: kus kohtuvad arvutid ja keel? 22/05/2021

AK ⟩ EKI keelekool: kus kohtuvad arvutid ja keel?

👩‍💻 Meie arvutilingvist Tiiu Üksik kirjutab Rahvusvahelise Arvutilingvistika Assotsiatsiooni Euroopa haru (EACL) konverentsil kuuldud muljetest. Kas kohe-kohe valmib inimsarnane tehisintellekt? Kuidas õpetada arvuteid keerulisi pilte paremini mõistma ja pealkirjastama? Loe lähemalt 👇

AK ⟩ EKI keelekool: kus kohtuvad arvutid ja keel? Mida paremini valdame arvutite «keelt», seda edukamalt saame analüüsida ka enda oma, kirjutab Eesti Keele Instituudi arvutilingvist Tiiu Üksik.

17/05/2021

💙On suur rõõm näha, et keeleteemad pakuvad noortele järjest enam huvi ja inspireerivad miksidele vastuseid leides ka teadust tegema.
Eesti Keele Instituut valis Eesti Teadusagentuuri korraldatud õpilaste teadustööde konkursi töödest välja 5 eriauhinna saajat:
🔹Tallinna Reaalkooli õpilane Severin Bratus "Soostereotüübid eestikeelsetes sõnavektorites"
🔹Hugo Treffner Gymnasiumi õpilane Helo Laatspera "Tsitaatsõnad ja võõrkeelsed väljendid ajakirjades Looming, Vikerkaar ja Värske Rõhk avaldatud uuemas eesti luules"
🔹Tallinna Reaalkooli õpilane Els Aleksandra Vaks "Kakskeelsete õpilaste emotsioonide sõnaline väljendamine Eesti gümnaasiumites IB-õppekava järgi õppijatel"
🔹Vanalinna Hariduskolleegiumi õpilane Mia Kukk "Teismeliste tundesõnavara eriolukorda kirjeldades õpilaskirjandite näitel"
🔹Tallinna Reaalkooli õpilane Ingrid Hints "Koodikopeerimine Messengeri vestlustes 12-15aastaste näitel"

👏Täname kõiki noori teadushuvilisi ning soovime jätkuvat indu põnevate teadmiste avastamisel!
📸Pildil meie direktor Arvi Tavast Ingridile kuuluva tänukirjaga. Tänukirjad ning Apollo raamatupoe kinkekaardid antakse kõigile EKI eripreemia saajatele üle 27. mail Eesti Rahva Muuseumi välialal toimuval auhinnatseremoonial.
#EKI #EestiKeeleInstituut #TeadusOnMoes

💙On suur rõõm näha, et keeleteemad pakuvad noortele järjest enam huvi ja inspireerivad miksidele vastuseid leides ka teadust tegema.
Eesti Keele Instituut valis Eesti Teadusagentuuri korraldatud õpilaste teadustööde konkursi töödest välja 5 eriauhinna saajat:
🔹Tallinna Reaalkooli õpilane Severin Bratus "Soostereotüübid eestikeelsetes sõnavektorites"
🔹Hugo Treffner Gymnasiumi õpilane Helo Laatspera "Tsitaatsõnad ja võõrkeelsed väljendid ajakirjades Looming, Vikerkaar ja Värske Rõhk avaldatud uuemas eesti luules"
🔹Tallinna Reaalkooli õpilane Els Aleksandra Vaks "Kakskeelsete õpilaste emotsioonide sõnaline väljendamine Eesti gümnaasiumites IB-õppekava järgi õppijatel"
🔹Vanalinna Hariduskolleegiumi õpilane Mia Kukk "Teismeliste tundesõnavara eriolukorda kirjeldades õpilaskirjandite näitel"
🔹Tallinna Reaalkooli õpilane Ingrid Hints "Koodikopeerimine Messengeri vestlustes 12-15aastaste näitel"

👏Täname kõiki noori teadushuvilisi ning soovime jätkuvat indu põnevate teadmiste avastamisel!
📸Pildil meie direktor Arvi Tavast Ingridile kuuluva tänukirjaga. Tänukirjad ning Apollo raamatupoe kinkekaardid antakse kõigile EKI eripreemia saajatele üle 27. mail Eesti Rahva Muuseumi välialal toimuval auhinnatseremoonial.
#EKI #EestiKeeleInstituut #TeadusOnMoes

AK ⟩ EKI keelekool: kas ka eestlane peab elukestvalt eesti keelt õppima? 15/05/2021

AK ⟩ EKI keelekool: kas ka eestlane peab elukestvalt eesti keelt õppima?

👉Meie koolituskeskuse juht Kairi Burnaševa ja projektijuht-nooremteadur Marit Alas võtavad kokku EKI keelekooli tagasisidest saadud mõtted:
Hea on saada kinnitust pealtnäha teadaolevale. Või vastupidi – saada teada, et seni kindlana tundunu on hoopis valesti meelde jäänud ja sellisena kasutusele võetud. Nii on koolituse järel selgunud, et õigekeeles ei tuntagi end nii turvaliselt, kui loodeti. See-eest kantseliidis avastatakse ennast eriti tugev olevat. On ka täheldatud, et kummaliste lausekonstruktsioonide kasutamine on muutunud nii laiaulatuslikuks, et enam ei panegi tähele, kui kirjapandu tegelikult sisult jabur on.

AK ⟩ EKI keelekool: kas ka eestlane peab elukestvalt eesti keelt õppima? Eesti Keele Instituudi (EKI) keelekooli tagasisidest saadud mõtted koondavad kokku EKI koolituskeskuse juht Kairi Burnaševa ja projektijuht-nooremteadur Marit Alas.

AK ⟩ EKI keelekool: maak ja maage 08/05/2021

AK ⟩ EKI keelekool: maak ja maage

Mõnes kohas soomaastikul leidub seisva veega auke, mille pinda katab pruunikas kõntsakiht. Sellisel alal liikudes, eriti lompidest läbi minnes hakkavad pruunikad tibad riiete külge. Kui seal paljajalu sulistada, söövitab vesi naha katki. Kõntsataoline sete veepinnal ja esemete küljes on sooraud ehk maage. Kust aga tuleb eesti keelde sõna "maage" ning selle variandid "maake" ja "maak"?
👇Meie vanemleksikograaf Vilja Oja kirjutab.

AK ⟩ EKI keelekool: maak ja maage Sõnadest maak ja maage kirjutab Eesti Keele Instituudi vanemleksikograaf Vilja Oja.

07/05/2021

🤔Kas taastuv energia või taastuvenergia? Miks kirjutatakse kokku näiteks tegevdirektor ja tegevvulkaan, aga lahku vahelduv pilvisus ja lahustuv kohv?
Maikuu keelenõunupus “Taastuvate allikate energia” selgitab meie vanemkeelekorraldaja Maire Raadik ohtrate näidete varal, millal kirjutada v-kesksõna järgnevast nimisõnast lahku ja millal sellega kokku.
👉Lähemalt saad lugeda seda põnevat lugu meie keelenõuande lehelt: https://keeleabi.eki.ee/.

🤔Kas taastuv energia või taastuvenergia? Miks kirjutatakse kokku näiteks tegevdirektor ja tegevvulkaan, aga lahku vahelduv pilvisus ja lahustuv kohv?
Maikuu keelenõunupus “Taastuvate allikate energia” selgitab meie vanemkeelekorraldaja Maire Raadik ohtrate näidete varal, millal kirjutada v-kesksõna järgnevast nimisõnast lahku ja millal sellega kokku.
👉Lähemalt saad lugeda seda põnevat lugu meie keelenõuande lehelt: https://keeleabi.eki.ee/.

AK ⟩ EKI keelekool: trimmimise mitu nägu 01/05/2021

AK ⟩ EKI keelekool: trimmimise mitu nägu

Saabuv kevadpüha tuletab meelde, et kaugel pole suvigi. Paljud hakkavad trimmima talvist habet või siis keha, et jätta trimmivad sukkpüksid riidekappi. Trimmitakse muru, ehk oma koeragi. Need on üksnes mõned sõna "trimmima" tavapärased kasutusjuhud. Sellest, kuidas seda sõna veel kasutatakse, kirjutab meie nooremteadur Lydia Raadik.

AK ⟩ EKI keelekool: trimmimise mitu nägu Tegusõna trimmima tähendusi tänapäeva keeles kirjeldab Eesti Keele Instituudi nooremteadur Lydia Raadik.

Keeletoimkond 29/04/2021

Keeletoimkond

📣 Emakeele Seltsi keeletoimkond on võtnud vastu kaks uut otsust:

1️⃣ pidada normingukohaseks 7. tüüpi kuuluvate omadussõnade nõrgaastmelise konsonanttüvelise ainsuse osastava vormi kõrval ka tugevaastmelist vokaaltüvelist vormi (nt habrast ehk 𝗵𝗮𝗽𝗿𝗮𝘁) ning nõrgaastmeliste konsonanttüveliste mitmusevormide kõrval ka tugevaastmelisi vokaaltüvelisi vorme (nt habraste ehk 𝗵𝗮𝗽𝗿𝗮𝘁𝗲);

2️⃣ kiita heaks ersa, komi, mari, mokša ja udmurdi nimede eesti tekstis kirjutamise juhised.

👉 Vt lähemalt siit: https://www.emakeeleselts.ee/keeletoimkond/

Keeletoimkond Reili Argus, Tallinna Ülikool Külli Habicht, Tartu Ülikool R**t Kasik, Tartu Ülikool Krista Kerge, Tallinna Ülikool Katrin Kern, Tartu Ülikool / Loomingu Raamatukogu toimetaja Helika Mäekivi, Tartu Ülikool / Eesti Keeletoimetajate Liit Maire Raadik, Eesti Keele Instituut Peeter Päll, Eesti ...

Keelesaade. ÕS ja sõnastikureform | Vikerraadio | ERR 25/04/2021

Keelesaade. ÕS ja sõnastikureform | Vikerraadio | ERR

🎧Meie juhtivleksikograaf Margit Langemets käis külas Vikerraadio "Keelesaates". Räägiti EKI ühendsõnastikust ja ÕSist ning sellest, mida oleme silmas pidanud sõnastikureformi all.

Keelesaade. ÕS ja sõnastikureform | Vikerraadio | ERR EKI sõnaraamatute peatoimetaja Margit Langemets: "Õigekeelsuse alusteos on meil õigekeelsuse sõnaraamat, ÕS kirjeldab eesti kirjakeele normi." Margit Langemets soovitab õigekeelsussõnaraamatut kasutada seni, kuni ilmub järgmine õigekeelsussõnaraamat, mille tegemist on alustatud.

EKI keelekool: üsna hea või üpris hea 24/04/2021

EKI keelekool: üsna hea või üpris hea

Kuidas valida üsna hea ja üpris hea asja vahel? Kumb loom on väiksem, kas üpris suur või üsna suur? Kas eelistaksid üpris kena või üsna ilusat ilma? Kuhu on lühem tee, kas üsna kaugel asuvasse või üpris kaugesse poodi? Eesti Keele Instituudi vanemleksikograaf Vilja Oja vaatleb, kuidas on sõnu "üpris" ja "üsna" kasutatud vanas kirjakeeles ja eesti murretes, ning tõdeb, et keele muutumise käigus on muutunud ka paljude sõnade tähendus, kuid endise sõnakasutuse mõju kestab kauem.

EKI keelekool: üsna hea või üpris hea Sõnadest üpris ja üsna kirjutab Eesti Keele Instituudi vanemleksikograaf Vilja Oja.

22/04/2021

Käivitus V hõimurahvaste programm, mida sellest aastast koordineerib Eesti Keele Instituut. Avatud on
👉 kultuuri- ja haridusprojektide taotlusvoor (tähtaeg 17.05.2021),
👉 teadus- ja arendusprojektide taotlusvoor (tähtaeg 24.05.2021) ning
👉 Ilmapuu auhinna konkurss (tähtaeg 12.05.2021).
Lähem info EKI kodulehel: https://portaal.eki.ee//hoimurahvasteprogramm.html

Käivitus V hõimurahvaste programm, mida sellest aastast koordineerib Eesti Keele Instituut. Avatud on
👉 kultuuri- ja haridusprojektide taotlusvoor (tähtaeg 17.05.2021),
👉 teadus- ja arendusprojektide taotlusvoor (tähtaeg 24.05.2021) ning
👉 Ilmapuu auhinna konkurss (tähtaeg 12.05.2021).
Lähem info EKI kodulehel: https://portaal.eki.ee//hoimurahvasteprogramm.html

AK ⟩ EKI keelekool: mida me kaotame, kui ei saa näost näkku suhelda? 17/04/2021

AK ⟩ EKI keelekool: mida me kaotame, kui ei saa näost näkku suhelda?

Kas meie suhtlus on millegi poolest vaesem, kui me ei saa omavahel vahetult näost näkku suhelda? Eesti Keele Instituudi vanemteadur Heete Sahkai kirjutab:
"Vahetu suuline vestlus on tegelikult väga rikas mitmesuguse informatsiooni poolest, mis lisandub üksnes keeleliste vahendite, nagu sõnavaliku ja lauseehitusega edastatud sõnumile. Vestluse käigus annavad infot ka vestlejate kehakeel, näoilme, intonatsioon, hääl, kõnetempo, hääldusviis ja kindlasti veel palju muudki.
Näiteks on inimese hääl sarnaselt tema näoga väga isikupärane tunnus, mille järgi on võimalik inimene eksimatult ära tunda. Hääle isikupärasust on rakendatud ka infotehnoloogilistes vahendites, mis võimaldavad üksnes hääle põhjal isikut tuvastada."

AK ⟩ EKI keelekool: mida me kaotame, kui ei saa näost näkku suhelda? Vahetu näost näkku suhtlus on väga mitmekihiline ja selle käigus edastatud info ei piirdu kaugeltki ainult keelelise sõnumiga, kirjutab Eesti Keele Instituudi vanemteadur Heete Sahkai.

AK ⟩ EKI keelekool: kevad südames 10/04/2021

AK ⟩ EKI keelekool: kevad südames

Eesti Keele Instituudi vanemleksikograaf Mari Kendla kirjutab eesti keele rikkalikust loodussõnavarast, näiteks sellest, kust tuleb lille paiseleht nimetus: "Nimetus on tulnud sellest, et taime lehti pandi paisetele. Huvitavad rahvapärased nimetused on tal "vaeselapseleht" ja "ämmakuleht", mis oma olemuselt on samatähenduslikud ("ämmak" ’võõrasema’). Nimetusi on seletatud selliselt, et lapsed panevad paiselehe lehti vastu nägu ning pealmine, sile pool tundub külm nagu võõrasema ja alumine, karvane pool aga soe nagu oma ema. Ootuspäraselt on üks paiselehe nimetusi veel kabjaleht, sest kujult meenutabki tema leht kapja."

AK ⟩ EKI keelekool: kevad südames Elame geograafiliselt väga mitmekesisel alal, meil on vaheldusrikas loodusmaastik, meil vahelduvad kevad, suvi, sügis ja talv. Nagu meie eripalgeline loodus, pakub avastamisrõõmu ka meie rikkalik loodussõnavara, kirjutab Eesti Keele Instituudi vanemleksikograaf Mari Kendla.

07/04/2021

Milline on meri, kui ta on 𝐩𝐢𝐡𝐥𝐚𝐤𝐚𝐥𝐞𝐡𝐞𝐥?
Keda on Kuusalu kandis kutsutud nimega 𝐩𝐢𝐠𝐢𝐯𝐢𝐧𝐠?
👉 Vaata järele „Eesti murrete sõnaraamatu“ äsja ilmunud 32. vihikust või veebisõnastikust www.eki.ee/dict/ems.

Milline on meri, kui ta on 𝐩𝐢𝐡𝐥𝐚𝐤𝐚𝐥𝐞𝐡𝐞𝐥?
Keda on Kuusalu kandis kutsutud nimega 𝐩𝐢𝐠𝐢𝐯𝐢𝐧𝐠?
👉 Vaata järele „Eesti murrete sõnaraamatu“ äsja ilmunud 32. vihikust või veebisõnastikust www.eki.ee/dict/ems.

Keelesaade. Perekonnanimede panek Petserimaal ja Narvatagusel | Vikerraadio | ERR 05/04/2021

Keelesaade. Perekonnanimede panek Petserimaal ja Narvatagusel | Vikerraadio | ERR

Eesti valitsus võttis 100 aastat tagasi 4. aprillil 1921. a vastu seaduse Petserimaa ja Narvataguste valdade elanike perekonnanimede kohta. Kas keegi nime saamisest kõrvale hoidmise tõttu kriminaalvastutusele võeti või kas politseil tuli perekonnanimede panemisse sekkuda, sellest räägib Vikerraadio Keelesaates EKI nooremteadur Fred Puss.

Keelesaade. Perekonnanimede panek Petserimaal ja Narvatagusel | Vikerraadio | ERR Perekonnanimede uurija Fred Puss: " See seadus kohustas sealseid elanikke, kellel perekonnanime polnud, selle endale võtma. Kes ise endale nime ei võta, sellele määrab nime siseministeerium ja kes nimesaamisest kõrvale hoiab, võetakse kriminaalvastutusele."

EKI keelekool: tallinlane on kaitsetu, kui ta hilja õhtul pimedas ringi kõnnib 03/04/2021

EKI keelekool: tallinlane on kaitsetu, kui ta hilja õhtul pimedas ringi kõnnib

Kas "tallinlane", "kaitsetu" ja "hilja" hääldatakse teises või kolmandas vältes? Eesti Keele Instituudi vanemleksikograaf Mari-Liis Kalvik ja vanemteadur Liisi Piits kirjutavad uuringust, kus selgitati välja, kummas vältes eestlased neid ja teisi sagedasemaid kahes vältes esinevaid sõnu sagedamini hääldavad. Kui inimesele ei tekita sellised sõnad probleeme, siis kõnesünteesi jaoks on vajalik kahest variandist valida üks.

EKI keelekool: tallinlane on kaitsetu, kui ta hilja õhtul pimedas ringi kõnnib Kuidas eestlased samu sõnu erinevates väldetes hääldavad, sellest kirjutavad Eesti Keele Instituudi vanemleksikograaf Mari-Liis Kalvik ja vanemteadur Liisi Piits.

02/04/2021

Granadill, grenadill, maracuja, marakuja, kirevili, kannatusvili, passioon, 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑟𝑢𝑖𝑡 – kõik need nimetused märgivad troopilise ronitaime, eestikeelse nimega kannatuslille (ladina 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑙𝑜𝑟𝑎) vilja, täpsemalt marja. Millist neist nimetustest võiks eelistada, loe lähemalt EKI keelenõu lehelt https://keeleabi.eki.ee/.

Granadill, grenadill, maracuja, marakuja, kirevili, kannatusvili, passioon, 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑟𝑢𝑖𝑡 – kõik need nimetused märgivad troopilise ronitaime, eestikeelse nimega kannatuslille (ladina 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑙𝑜𝑟𝑎) vilja, täpsemalt marja. Millist neist nimetustest võiks eelistada, loe lähemalt EKI keelenõu lehelt https://keeleabi.eki.ee/.

Videos (show all)

Jõulurahu, lahkeid sõnu
Maarjamaa (EKI keelekillud)
Lehkav isamaa (EKI keelekillud)
Naeratus (eesti viipekeeles)
Konverents „Kirjakeele korraldamise sajand“, ÕS 1918 ja ÕS 2018 esitlus
Konverents „Kirjakeele korraldamise sajand“, ÕS 1918 ja ÕS 2018 esitlus
Wiedemanni konverents.Emakeelne Eesti, emakeelne Euroopa III
Wiedemanni konverents.Emakeelne Eesti, emakeelne Euroopa III
Wiedemanni konverents. Emakeelne Eesti, emakeelne Euroopa III
Wiedemanni konverents. Emakeelne Eesti, emakeelne Euroopa III

Location

Telephone

Address


Roosikrantsi 6
Tallinn
10119
Other Tallinn schools & colleges (show all)
Tallinna Südalinna Kool Tallinna Südalinna Kool
Liivalaia 23
Tallinn, 10118

Kodune kool kesklinna südames. Kogu südamest! AB IMO PECTORE!

Naučite programski jezik Kotlin i programiranje Android aplikacija Naučite programski jezik Kotlin i programiranje Android aplikacija
Tallinn

Prvi u nizu programa digitalne škole EduLibris. Naučiće vas da koristite programski jezik Kotlin i programirate aplikacije za Android uređaje.

Tallinna Laagna Gümnaasium Tallinna Laagna Gümnaasium
Vikerlase 16
Tallinn

Lastehoid "Karapuz" Lastehoid "Karapuz"
Külma 9
Tallinn, 10618

Lastehoid Karapuz - центр с самой дружелюбной ценой в Таллинне!

Adamson Koolitus- ja Nõustamisteenused Adamson Koolitus- ja Nõustamisteenused
Tallinn

Teaduslikult ehitatud koolitused koolidele ja lastevanematele!

Embassy of Education Embassy of Education
Tallinn

SPEAKLY is a powerful language learning tool to help you maximize your potential and guide you to real speaking and writing skills!

Hispaania klubi ja keeltekool La Tarara Hispaania klubi ja keeltekool La Tarara
Liivalaia 22
Tallinn, 10118

La Tarara OÜ on Hispaania klubi ja keeltekool Tallinnas, mille põhitegevuseks on hispaania keele õpetamine. Lisaks saab praktiseerida hispaania keele suulist kõnet vestlustundides ning Hispaania ja Ladina-Ameerika kultuuriga seotud eriüritustel.

StudyITin.ee StudyITin.ee
Tõnismägi 11
Tallinn, 10119

IT Academy is not a “local shop for local people”. It’s a call to action for anyone who has the mojo, the ambition, and the geek in them. From anywhere. More than 150 study programmes taught in English and an innovative e-society!

MTÜ Akvarellid Huvikool MTÜ Akvarellid Huvikool
Randla 13
Tallinn, 10313

Добро пожаловать на страницу школы искусств «Акварели»! Подарите своему ребенку радость творчества - вместе с нами!

A&E Keeltekool A&E Keeltekool
Lembitu 8-12
Tallinn, [email protected]

A&E Keeltekool omab tegevusluba ning pakub eesti, inglise, vene ja vietnami(!) keele kursusi. Õpingud toimuvad minirühmades.

Edu Steps of Tallinn Edu Steps of Tallinn
Telliskivi 60A
Tallinn

Edu Steps is a Lego Education and 6Bricks concept that combines play and language immersion with education. We focus on LegMath, LegoLogic and school preparation.