Eesti Keele Instituut

Keelenõuande telefonil 631 3731 vastatakse tööpäeviti kl 9–12 ja 13–17. Keelenõu meili teel: http://keeleabi.eki.ee/?leht=1

Kirju keelenõuküsimustega palume saata meilivormi kaudu: http://keeleabi.eki.ee/?leht=1. Aadressile [email protected] saadetud kirju loeb EKI kantselei töötaja, kes ei anna keelenõu. Teine võimalus on keelenõu küsida telefonitsi. Keelenõuande telefonile 631 3731 vastatakse tööpäeviti kl 9–12 ja 13–17.

Mission: Eesti Keele Instituut on teadus- ja arendusasutus, mille põhieesmärk on aidata kaasa eesti keele säilimisele läbi aegade eesti kirjakeele korraldamise ja arendamise, rahvuskultuuri seisukohalt oluliste sõnaraamatute koostamise ja toimetamise, andme­kogude hoolde ning neid tegevusi toetavate alus- ja rakendusuuringute ning eesti keele keeletehnoloogilise toe loomise kaudu. Eesti Keele Instituudis uuritakse tänapäeva eesti keelt, eesti keele ajalugu, eesti keele murdeid ja soome-ugri sugulaskeeli.

Eesti Keele Instituudist kandideerivad 2019. aasta keeleteo auhinnale:

🔸 Noorte murdeportaal „Murdekiiker“
🔸 Eesti-soome veebisõnaraamat
🔸 Eesti-hiina põhisõnavara sõnaraamat
🔸 Sõnastikuportaal Sõnaveeb
🔸 Eesti Keele Instituudi keelekooliartiklite sari
🔸„Kuusalu rannakeele sõnaraamat“

👉Vali oma lemmik ja hääleta!👈

Aita valida 2019. aasta keeletegu - Sinu häält ootab 34 mullust keeletegu!

Kandidaadid on (esitamise järjekorras):

🔸 Nagib Mahfuzi teose „Kahe palee vahel“ tõlkimine eesti keelde
🔸 Kathleen Jamie „Leiud“, esseedevaliku tõlge eesti keelde
🔸 VII eesti teaduskeele konverents „Eestikeelne ja üleilmne teadus“ ja kõik eelmised
🔸 Delfi emakeelemäng. Kristjan Jaak Petersoni teekond Riiast Tartusse
🔸 Üleilmne eesti keele nädal KeelEST
🔸 Üle-eestiline üleskutse „Omasõnad 2019“
🔸 Valdur Mikita „Mikita keeleaabits: põliskeele omailm“
🔸 Sõnajalaõis: gümnaasiumi eesti keele kui teise keele õppekomplekt
🔸 Keeleteadlik ja innustav virgutusvõimlemine Vikerraadios
🔸 Keeleretk Riia–Tartu Kristjan Jaak Petersoni radadel
🔸 Tartu Aleksander Puškini Kooli ja Tartu Raatuse Kooli 4. klasside keelekümblusprojekt „Vastastikku rikkaks”
🔸 Hilli Rannaga keeleerksalt ja mänguõhinal nüansirikka eneseväljenduseni
🔸 Nuti ristsõnad
🔸 Esimene keeletoimetaja kutseeksam
🔸 Ettevõtmine „Kutsu keeletoimetaja külla!
🔸 Noorte murdeportaal „Murdekiiker“
🔸 Eesti-soome veebisõnaraamat
🔸 Eesti-hiina põhisõnavara sõnaraamat
🔸 Sõnastikuportaal Sõnaveeb
🔸 Ilusa eesti keele levitaja Taimi Paljak
🔸 Ajakirja Universitas Tartuensis kõrgharidusterminite keelenurk
🔸 15 aastat eesti emakeele ja kirjanduse õpet Luxembourgis
🔸 Eesti keele e-kursus Keeletee
🔸 Konverents „Keeleseadus 30“ 18.01.2019
🔸 Veebipõhine kõnetuvastus
🔸 Kõige eestilikumad sõnad
🔸 Ülemaailmne õpilasvõistlus „Ood eesti keelele“
🔸 Suur sõnade leiutamise võistlus
🔸 140 uut artiklit Vikipeediale
🔸 Õigekirjagurmaani Instagrami konto
🔸 Tartu Ülikooli masintõlge
🔸 „Kuusalu rannakeele sõnaraamat“
🔸 Eesti Keele Instituudi (Eesti Keele Instituut) keelekooliartiklite sari
🔸 Eesti keelega seostuva temaatika käsitlemine ajalehe Postimees rubriigis „Meie Eesti“

Tutvu kandidaatidega lähemalt ja anna oma hääl enne 27. veeburari meie veebist: https://www.hm.ee/et/uudised/igauks-saab-osaleda-aasta-keeleteo-valimisel-4

vikerraadio.err.ee

Keelesaade. Maailma maade nimed | Vikerraadio | ERR

Kuidas maad on endale nimed saanud ja kuidas maad on endale nimed saanud eesti keeles, räägib Eesti Keele Instituudi peakeelekorraldaja Peeter Päll.

Lisaks tuleb juttu ka sellest, miks mõnikord riigid enda nime muudavad, kuidas see neil õnnestub ja kuidas kõrvaltvaatajad selle vastu võtavad. Missugused on eesti keeles maanimede moodustamise võimalused ja kuidas poliitika maade nimetamist mõjutab?

vikerraadio.err.ee Kuidas maad on endale nimed saanud ja kuidas maad on endale nimed saanud eesti keeles, räägib Eesti Keele Instituudi peakeelekorraldaja Peeter Päll (fotol).

leht.postimees.ee

EKI keelekool: usukeelest ja üksteisemõistmisest­

"Nii nagu keel muutub ajas, muutuvad ka keeles olevad allkeeled. Usukeel pole selles suhtes erand. Mõisted on teisenenud, nende tähendusväli on muutunud kas kitsamaks või laiemaks."
Kirjutab Eesti Keele Instituudi leksikograaf Külli Kuusk.

leht.postimees.ee Nii nagu keel muutub ajas, muutuvad ka keeles olevad allkeeled. Usukeel pole selles suhtes erand. Mõisted on teisenenud, nende tähendusväli on muutunud kas kitsamaks või laiemaks.

rahvaalgatus.ee

Avalik pöördumine Eesti teaduse ja Eesti-uuringute rahastamise asjus

Oleme ühes teiste teadus- ja haridusasutustega teinud avaliku pöördumise, millega taotleme teadusrahastuse üldist suurendamist, meetmeid Eesti-uuringute laiapõhjaliseks ja stabiilseks rahastamiseks (sh noorteadlaste osas), eesti keele ja kultuuri järjepidevusele suunatud ja avalikke huvisid teenivate teadus- ja arendustegevuste rahastamiseks ning asutuste baasraha jagamise põhimõtete ümbervaatamist nii, et need toetaks rohkem teaduse laiapõhjalisust ja Eesti suunal tehtavat teadustööd.

Avaliku pöördumise esitasid 29. jaanuaril 2020 kuus teadus- ja haridusasutust: Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Keele Instituut, Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ning Eesti Rahva Muuseum.

Pöördumisele on andnud toetusallkirja enam kui sada asutust ja organisatsiooni. Rahvaalgatuse lehe vahendusel anname ka eraisikutele võimaluse oma toetust väljendada.

rahvaalgatus.ee Teadus- ja haridusasutuste avalik pöördumine, millega taotletakse teadusrahastuse üldist suurendamist, meetmeid Eesti-uuringute laiapõhjaliseks ja stabiilseks rahastamiseks (sh noorteadlaste osas), eesti keele ja kultuuri järjepidevusele suunatud ja avalikke huvisid teenivate teadus- ja arendus...

keeleabi.eki.ee

EKI keelenõuanne

Keelenõuandest on küsitud, kuidas kirjutada praegu aktuaalse viiruse nimetust: kas koronaviirus või koroonaviirus?

keeleabi.eki.ee

Jagame Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi ning eesti keele ja üldkeeleteaduse instituudi algatust. Nad alustasid uue vältetaju uuringuga ning paluvad abi oma katsesse osalejate leidmisel. Uuring on oluline eesti keelel põhineva uurimisvaldkonna arendamiseks.

Ootame täisealisi osalejaid veebipõhisesse vältetaju uuringusse! http://bit.ly/v2ltekatse

TÜ eksperimentaalpsühholoogia labor
Tartu Ülikooli foneetika labor / University of Tartu phonetics lab
TÜ psühholoogia instituut
Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut

leht.postimees.ee

EKI keelekool: vabandame, kohad on täis

"Kui peaksid soovima kevadel koos Looduse Omnibussiga sõita Leetu ja plaanid nüüd end reisile registreerida, kohtud nende veebilehel teatega: „Vabandame, kohad on täis.“ Mina saan sellest ütlusest aru nii, et omnibussifirma pöördub minu poole ja palub andeks, et ta mulle pettumuse valmistab." Kirjutab Eesti Keele Instituudi sõnaraamatute peatoimetaja Margit Langemets.

leht.postimees.ee Kui peaksid soovima kevadel koos Looduse Omnibussiga sõita Leetu ja plaanid nüüd end reisile registreerida, kohtud nende veebilehel teatega: „Vabandame, kohad on täis.“ Mina saan sellest ütlusest aru nii, et omnibussifirma pöördub minu poole ja palub andeks, et ta mulle pettumuse valmista...

Õnnitleme Eesti Keele Instituudi värsket doktorit Tiina Laansalu, kes kaitses reedel, 24. jaanuaril Tartu Ülikoolis doktoritöö "Kesk-Harjumaa kohanimede kujunemine ja nimesiire". 👏

vikerraadio.err.ee

Keelesaade. Segadused keeleasutustega | Vikerraadio | ERR

Eesti Keele Instituudi peakeelekorraldaja Peeter Päll kommenteeris 19. jaanuari "Keelesaates" plaani viia loodavasse Keeleametisse üle suurem osa EKI tegevusvaldkondadest. Juttu tehti ka kohanimede õigekirjast. Kuulake siit: https://vikerraadio.err.ee/1020812/keelesaade-segadused-keeleasutustega

vikerraadio.err.ee Keeleinspektsiooni muutmine Keeleametiks on Peeter Pälli (pildil) sõnul positiivne, sest "keelepoliitikaga ja keelestaatuse küsimustega on igati vaja tegeleda".

leht.postimees.ee

EKI keelekool: rutiini sinine puru

"Raadios rääkis hiljuti üks kuuenda klassi poiss, kes oli käinud mõne aasta Soome koolis. Kui küsitleja palus tal Eesti ja Soome kooli võrrelda, ütles poiss huvitavad sõnad: „Seal oli nagu kergem rutiin.“ Seletas ka lähemalt, et Soome koolis oli nädalas kolm vaba tundi, Eestis mitte."

leht.postimees.ee Raadios rääkis hiljuti üks kuuenda klassi poiss, kes oli käinud mõne aasta Soome koolis. Kui küsitleja palus tal Eesti ja Soome kooli võrrelda, ütles poiss huvitavad sõnad: „Seal oli nagu kergem rutiin.“ Seletas ka lähemalt, et Soome koolis oli nädalas kolm vaba tundi, Eestis mitte.

err.ee

Lukase kinnitusel ei ohusta keeleameti loomine Eesti Keele Instituuti

Kultuuriminister Tõnis Lukas kinnitas neljapäeval, et keeleameti loomisega ei võeta Eesti Keele Instituudilt (EKI) tema ülesandeid ning see saab jätkata oma senist tegevust teadusasutusena.

err.ee Kultuuriminister Tõnis Lukas kinnitas neljapäeval, et keeleameti loomisega ei võeta Eesti Keele Instituudilt (EKI) tema ülesandeid ning see saab jätkata oma senist tegevust teadusasutusena.

err.ee

Eesti Keele Instituut muretseb oma ülesannete keeleametisse viimise plaanide pärast

Enamiku EKI tegevuste üleviimine loodavasse Keeleametisse tähendaks sisuliselt EKI likvideerimist. Leiame, et hästi toimivat keeleasutust ei tohi lammutada, keelerakenduste arendamist keeleteadusega käsikäes ei tohi lõpetada.

err.ee Eesti Keele Instituudi (EKI) töötajate seas tekitavad muret valitsuse plaanid, mille kohaselt keeleameti loomisega viiakse sinna üle pea kõik seni EKI täidetud ülesanded.

Jõulurahu, lahkeid sõnu

Jõulutervitus

leht.postimees.ee

EKI keelekool: šampanja aeg käes, siidri oma tulekul

Joogifriigid ja trendisättijad saavad aastavahetuse paiku teravmeelitseda, kas šampanja maitseb paremini kitsast või laiast klaasist. Või kas viimane on kuju saanud markiis de Pompadouri või kuninganna Marie Antoinette’i rinna järgi. Mis on siider ja mis mitte, uurib Tiina Soon.

leht.postimees.ee Joogifriigid ja trendisättijad saavad aastavahetuse paiku teravmeelitseda, kas šampanja maitseb paremini kitsast või laiast klaasist. Või kas viimane on kuju saanud markiis de Pompadouri või kuninganna Marie Antoinette’i rinna järgi.

Valminud on esimene eesti keele – eesti viipekeele õigusterminite e-sõnastik, mis on elektrooniliselt kättesaadav aadressil http://www.eki.ee/dict/vkq/
Sõnastik koostati eesti keele õigusterminite baasil. Õigusterminile otsiti kasutuses olev eesti viipekeele üldkeeles kasutusel olev viibe, mis vastaks terminile nii sisult kui vormilt. Olemasolevaid viipeid vajadusel täpsustati või täiustati. Kui aga õigusmõiste tähistamiseks viibe puudus, mõeldi välja uus oskusviibe. Uue viipe loomisel tugineti eesti viipekeele viipeloome põhimõtetele ning viibete liitmis- ja tuletamisprintsiipidele.

Esialgu võivad uued oskusviiped tunduda võõrastavatena. Mida rohkem aga viipe päritolu analüüsida, selgub, et uued viiped on huvitavad ning õiguslikus tähenduses täpsemad ja õigemad. Kokku on sõnastikus ligikaudu 200 oskusviibet koos sisuseletuse ja näidislausega.

Sõnastiku koostajad kutsuvad kõiki huvilisi sõnastikuga tutvuma ja tagasisidet andma aadressil [email protected]

Eesti keele aasta saab läbi ja Postimehe vahel ilmus täna viimane selleteemaline lehekülg. Aasta jooksul toimus hulga üritusi ja sündmusi, mis kõik väärtustasid eesti keelt erineva nurga alt. "Iga keelekasutaja võib olla nii eesti keele suurim sõber kui vaenlane. Olgu meil kõigil tarkust olla eesti keele hea sõber!" soovivad eesti keele aasta korraldajad.

keeleabi.eki.ee

EKI keelenõuanne

Jõulude ja aastavahetuse paiku on keelenõutelefon suletud 23. detsembrist 2019 kuni 5. jaanuarini 2020.
Aasta viimasel nädalal on keelenõuandjad puhkusel, meilidele vastatakse pärast puhkust.
http://keeleabi.eki.ee/index.php?leht=0&id=428

keeleabi.eki.ee

leht.postimees.ee

EKI keelekool: beebid patta ja pannile

Sõna baby kasutatakse inglise keeles peale nimisõna ka omadussõnana: esimesel juhul tähendab ta väikest last või looma (nt baby elephant ’elevandipoeg’); teisel juhul märgib omadust – noor, väike (nt baby vegetables ’noor köögivili’). Eesti liitsõna esiosas esinev beebi võib tekitada küsimuse, kas mõeldud on beebitoitu. EKI vanemkeelekorraldaja Sirje Mäearu kirjutab beebi-liitsõnadest.

leht.postimees.ee Sõna baby kasutatakse inglise keeles peale nimisõna ka omadussõnana: esimesel juhul tähendab ta väikest last või looma (nt baby elephant ’elevandipoeg’); teisel juhul märgib omadust – noor, väike (nt baby vegetables ’noor köögivili’). Eesti liitsõna esiosas esinev beebi võib te...

keeleabi.eki.ee

EKI keelenõuanne

Vastu jõule ja nääre, selle aasta viimases keelenõunupus kirjutab Sirje Mäearu taimest nimega näär (ld 𝑃𝑖𝑚𝑝𝑖𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎), täpsemalt sellest, kuidas tuleb nääre ehk näärt käänata: http://keeleabi.eki.ee/?leht=8&id=427. Botaanikahuvilised leiavad nääre kirjelduse siit: http://bio.edu.ee/taimed/oistaim/hnaar2.htm. Näärest on rääkinud ka Kristel Vilbaste: https://www.looduskalender.ee/n/node/3916.

keeleabi.eki.ee

leht.postimees.ee

EKI keelekool: päris šeff lugu

Kevadel avaldas Eesti Päevaleht küsitluse selle kohta, kui hästi tunnevad alla 30-aastased mõningaid Nõukogude aega iseloomustanud sõnu ja väljendeid. Küsimusele, kes olid šefid linnast, saadi vastus: „Eeldan, et need ei olnud kokad. Kas see tähendas äkki miilitsat?“ Sõna „šeff“ kasutamisest kirjutab Eesti Keeleinstituudi vanemkeelekorraldaja Tiina Leemets.

leht.postimees.ee Kevadel avaldas Eesti Päevaleht küsitluse selle kohta, kui hästi tunnevad alla 30-aastased mõningaid Nõukogude aega iseloomustanud sõnu ja väljendeid. Küsimusele, kes olid šefid linnast, saadi vastus: „Eeldan, et need ei olnud kokad. Kas see tähendas äkki miilitsat?“ Sõna „šeff“...

Eesti keele aasta korraldajate tänuaktus

Räägin suuri sõnu väikse rahva keeles, silmad sätendamas tolle aja valgusest.
Viivi Luik

Korraldajad:
Haridus- ja Teadusministeerium
Eesti Keele Instituut
Fotod Peeter Langovits

Räägin suuri sõnu väikse rahva keeles, silmad sätendamas tolle aja valgusest.
Viivi Luik

Korraldajad:
Haridus- ja Teadusministeerium
Eesti Keele Instituut
Fotod Peeter Langovits

Kohanimed väärtustavad eestlaste ajaloopärandit ja meie emakeelt

Võiks ju arvata, et Eestimaa paikadel on nimed juba justkui olemas ja mida seal veel arutada. Tegelikult ei ole, juba ainuüksi kasvõi selle pärast, et kohti tekkib pidevalt juurde. Kasvõi rajatavate uuselamurajoonide ja sinna loodavate uute tänavate nimetuste näol. Ka maa katastriüksuste nimed loetakse kohanimedeks. Nii täieneb kohanimeregister aastas rohkem kui tuhande uue kohanimega.
Keeleteadlane ja kohanimede ekspert Peeter Päll, kes on muuhulgas ka rahandusministeeriumi haldusalas oleva Eesti kohanimenõukogu aseesimees ning ÜRO kohanimeekspertide rühma latiniseerimissüsteemide töörühma kaasjuhataja märgib, et kohanimed on laias laastus kõikvõimalike maapinnal asuvate objektide nimetused. Ta tunnistab, et piir on teatud mõttes vaieldav, kas iga objekti nime peab ikka lugema kohanimeks, aga põhimõtteliselt need kõik ju käituvad kohanimedena.

Nii on kohanimed tänavanimed, bussipeatused, jõgede-järvede nimed, küla- ja asulanimedest rääkimata.

„Kohanimedel on täita kaks põhilist ülesannet – pragmaatiline ja ajalooline. Pragmaatiline on see, et nimed on orienteerumiseks maastikul, mille järgi mingit kohta kätte leida, seda teistele juhatada, enda asukohta positsioneerida. See on esmane kohanimede ülesanne," kirjeldab Peeter Päll. „Teiseks on sageli kaugelt ajaloost tulevad nimed ka ajalooliseks väärtuseks, neil on side minevikuga ja selle tõttu on nimedel kultuuriline ja ajalooline väärtus ning koht rahva teadvuses."

Pälli sõnul andis kohanimekomisjonile omajagu tööd juurde ka kaks aastat tagasi läbiviidud haldusreform, sest selles oli mitu etappi, milles igaühes tuli loodavatele omavalitsustele jooksvalt nõu anda. Alguses olid need nõuanded soovituslikud, ent reformi edenedes jõuti järku, kui vallad hakkasid nimede osas konkreetseid otsuseid tegema ning neile otsustele andis kohanimenõukogu enne valitsusse kinnitamisele jõudmist ka oma ametliku seisukoha.

maaleht.delfi.ee Kohanimepäeva üritused on 17 aasta jooksul Eestile juba n-ö ringi peale teinud, mistõttu tänavune kohanimepäev peetakse 3. detsembril teist korda Võrus.

leht.postimees.ee

EKI keelekool: vaade maailmale läbi arvuti­ekraani

Mu tuttav soovis hiljuti oma uude kööki kraanikaussi osta. Pärast põhjalikku surfamist santehnikat müüvatel kodulehtedel pidi ta tõdema, et ehkki kraanikausse on palju, ei leia ta endale sobivat, kuna pea kõigil on sügavuseks märgitud 40 cm! Ilmselgelt ebapraktiline, käed ulatuvad vaevu põhja. Minul jällegi läheb varsti vaja uut söögilauda. Külastan mööbliärisid ja vaatan, ennäe, Aatriumis on tore laud. Mis ta mõõdud siis ka on, kas mahub mulle koju? Laius 160, sügavus 90, kõrgus 75! Midagi on siin mäda: pikkusest on saanud laius, laiusest sügavus, ainult kõrgus paistab tähistavat seda, mida vanastigi.

leht.postimees.ee EKI keelekool: vaade maailmale läbi arvuti­ekraaniEne Vainik EKI vanemteadur-vanemleksikograaf 22 30. november 2019, 7:00 2 min lugemistEne Vainik FOTO: Eesti Keele InstituutMu tuttav soovis hiljuti oma uude kööki kraanikaussi osta. Pärast põhjalikku surfamist santehnikat müüvatel kodulehted...

Selge sõnumi auhind

Täna kuulutasime välja selle aasta selge sõnumi auhinna võitjad. Palju õnne veel kord kõigile võitjatele! 🥳🏆

Koos võitjate ja teiste selge keele eestvedajatega korjasime värskeid mõtteid selle kohta, kuidas ametlikku suhtlemist muuta selgemaks, empaatilisemaks ja kasutajasõbralikumaks. Rääkisime infodisainist, õigusselgusest, selgest keelest ja kommunikatsioonist, unistasime selgest riigist.

Selle aasta selge sõnumi auhinna võitjad on:

Parim selge sõnumiga tarbetekst: Eesti Loodusmuuseumi audiogiid, kus üheminutilisest, aga sisutihedast tekstist saab huviline hõlpsalt vajaliku teabe Eestis kasvavate seente kohta.
Tarbeteksti kategoorias märgiti ära Eesti Puuetega Inimeste Koja raamatu „Teekond erilise lapse kõrval“ ja Riigi Infosüsteemi Ameti aastaraamatu „Küberturvalisus 2019“.

Parim selge sõnumiga tarbepilt: Viru Keskuses korraldatud Ants Laikmaa kampaania, mille eesmärk on tutvustada Ants Laikmaa loomingut noortele ning luua sild ajaloo ja nüüdisaja vahel.
Tarbepildi kategoorias märgiti ära Staapli majade infograafika ja Statistikaameti Facebooki postitused.

Parim selge sõnumiga tarbetekst koos tarbepildiga: Maanteeameti liiklusohutuse kampaania, mille eesmärk on koputada lastevanemate südametunnistusele: „Sina oled ettenäitaja, et tema oleks ettevaataja“. Ära märgiti veebileht narko.ee, Arhitektide Liidu kuraatorinäitus „Liginull“ ja Sotsiaalministeeriumi kampaania „Ava meeli“.

2019. aasta selge sõnumi edendaja on Politsei- ja Piirivalveamet, kellel on väga hea ja selge ülesehitusega koduleht ning mugav ja üha rohkem võimalusi pakkuv iseteeninduskeskkond.
Edendaja kategoorias märgiti ära Eesti Haigekassa ja Sotsiaalkindlustusamet.

Eriauhinna pälvisid Riigikohus, Õigekirjagurmaan, ajakiri Täheke ning Helgi Erilaid ja tema saade „Aja jälg kivis“.

Palju õnne!

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Jõulurahu, lahkeid sõnu
Maarjamaa (EKI keelekillud)
Lehkav isamaa (EKI keelekillud)
Naeratus (eesti viipekeeles)
Konverents „Kirjakeele korraldamise sajand“, ÕS 1918 ja ÕS 2018 esitlus
Konverents „Kirjakeele korraldamise sajand“, ÕS 1918 ja ÕS 2018 esitlus
Wiedemanni konverents.Emakeelne Eesti, emakeelne Euroopa III
Wiedemanni konverents.Emakeelne Eesti, emakeelne Euroopa III
Wiedemanni konverents.Emakeelne Eesti, emakeelne Euroopa III
Wiedemanni konverents. Emakeelne Eesti, emakeelne Euroopa III
Wiedemanni konverents. Emakeelne Eesti, emakeelne Euroopa III

Location

Telephone

Address


Roosikrantsi 6
Tallinn
10119
Other Tallinn schools & colleges (show all)
Eesti Instituut Eesti Instituut
Suur-Karja 14
Tallinn, 10140

If you prefer English, try Estonian Institute in FB Kultuurisündmused Eestis: kultuur.info Ajakiri Estonian Art: EstonianArt.ee

Zamphyr Zamphyr
Sepapaja Tn 6, Ülemiste City
Tallinn, 15551

Zamphyr je otvorena i besplatna platforma za učenje digitalnih veština.

Tallinna Kalligraafia Kool Tallinna Kalligraafia Kool
Laboratooriumi 22
Tallinn, 10133

Каlligraafia kool täiskasvanutele ja lastele Школа каллиграфии для взрослых и детей

Lastehoid Tähesära Lastehoid Tähesära
Roopa 7
Tallinn, 10136

Meie lastehoid on hubane, puhas, armastusküllane, oma koduse köögiga ja jõudumööda tasapisi täienev. Meil on kohti 13 lapsele. Lastega tegelevad 3 hoidjat.

TalTech Logistika - TalTech Logistics TalTech Logistika - TalTech Logistics
Ehitajate Tee 5, U05-320
Tallinn, 19086

TalTech Logistika: logistika ja tarneahela juhtimise ja liikuvuskorralduse peaerialad; magisti- ja doktoriõpe, koostöö- ja uurimisprojektid.

Companion Äri- ja Õigusekool Companion Äri- ja Õigusekool
Ahtri 8
Tallinn, 10151

Консалтинг, юридические услуги, курсы, семинары

Learnelectronics Learnelectronics
Ehitajate Tee 5
Tallinn, 19086

Course 1. Electronics and Semiconductor Engineering. Course 2. Power Electronics

Real Estate agency & Consulting company Real Estate agency & Consulting company
Tallinn, 10613

Identifying and monitoring investment opportunities in France and Monaco

Dance Mix Studio Dance Mix Studio
Rävala Puiestee 8
Tallinn, 10143

Танцевальная школа в центре Таллинна.

Gelmett Consult  koolituskeskus Gelmett Consult koolituskeskus
Siduri 3-5/3
Tallinn, 11313

С новыми знаниями на новую работу!

AVA Keeled AVA Keeled
Pelguranna 33
Tallinn, 10315

Õpetame portugali, hispaania, itaalia ja inglise keelt algtasemest kuni kõrgtasemeni.

Rahvusvaheliste Sotsiaaluuringute Keskus Rahvusvaheliste Sotsiaaluuringute Keskus
Uus-Sadama 5
Tallinn

Rahvusvaheliste Sotsiaaluuringute Keskus (RASI) Tallinna Ülikoolis.