Kadrioru Saksa Gümnaasium

Kadrioru Saksa Gümnaasium (KSG) on saksa keele süvaõppega kool.

Kadrioru Saksa Gümnaasium on iga õppija arengut toetav, kaasaegse ja omanäolise õpikeskkonnaga, parimaid kogemusi ja haridustehnoloogiaid arvestav parim saksa keelt õpetav kool Eestis.

Mission: Rahvusvahelises haridusruumis ja tööturul konkurentsivõimelise noore inimese kasvatamine, kellele on omane: # kõrge haritus; # suutlikkus suhelda mitmes keeles; # lugupidav suhtumine erinevatesse rahvustesse,keeltesse ja kultuuridesse; # vastastikune hoolivus ja sotsiaalne mobiilsus; # tugev rahvuslik identiteet.

Tagasivaade laulupeole ja laulupeo rongkäigule, kus osalesid ka meie kooli armsad noored! ❤️

postimees.ee

Fotod ja videod: roosiaeda kogunesid parimad lõpetajad

Eile, 27. juunil toimus presidendi vastuvõtt Kadrioru roosiaias.
Meie kooli kaks medalisti Anna-Liis Torm-Kriis ja Siret Räämet olid parimatena kutsutud vastuvõtule.

postimees.ee Presidendi roosiaeda Kadriorus täna kogunenud parimad lõpetajad rääkisid Postimehele oma tulevikuplaanidest ja tõid välja, et noorte seas on hinnas aina enam reaalainete õppimine.

Lõpuaktused peetud ja õppeaasta on selleks korraks läbi. Nii on ka möödas spordiaasta ja võtaks selle siin lühidalt kokku. Osalesime Tallinna koolinoorte sportmängudel, Kesklinna koolide sportmängudel, erinevatel võistlustel nagu TV 10 Olümpiastarti, Kindral Johan Laidoneri Olümpiateatejooksul ja teistel võistlustel kokku 37 korral. See on üsna suur number ehk muljetavaldav töö meie kehalise kasvatuse õpetajate poolt. Suur aitäh teile!

Erinevatelt võistlustelt ja aladelt võtsime 8 kuld-, 9 hõbe- ja 7 pronksmedalit.
Suur, suur tänu selle eest meie tublidele lastele ja kindlasti ka nende treeneritele suurepärase ettevalmistuse eest!
Väga oluline ja tunnustamist väärt on kõikide panus, hoolimata saavutatud kohast. Võisteldes panustate meie kooli spordiellu. Väga suur aitäh teile!

Tänan siinkohal veel meie kooli juhtkonda toetuse ja suurepäraste tingimuste loomise eest, Tallinna linna võimaluse eest kasutada Kadrioru staadioni, Kadrioru staadioni sooja ja sõbraliku koostöö eest, KSG Tugiseltsi auhinnafondi eest, lapsevanemaid, vilistlasi ja üldse kõiki, kellele KSG sport oluline on!
Liikumine on tervis ja kes liigub, see jõuab!

Ilusat suve!
KSG Liikumine ja sport ainetoimkonna juht
Ants Ivask

„Kuu haridustegu“ on tunnustus, mis võimaldab Tallinna Haridusameti töötajatel märgata ja esitada häid silmapaistvaid haridustegusid tunnustamiseks.
Inspiratsiooniallikana on märgitud ka Kadrioru Saksa Gümnaasium, nimelt meie koolile omistati kombineeritud e-kursuse „Uurimistöö alused“ eest konkursi „E-kursuse kvaliteedimärk 2019“ raames kvaliteedimärk.
Kvaliteedimärk on kinnitus selle kohta, et e-kursus on väga heal tasemel ning tunnustab e-kursuse autorit, kes on saavutanud e-õppe rakendamisel õppeprotsessis suurepäraseid tulemusi. Konkursil osalevad ja saavad tunnustuse eelkõige ülikoolide ja rakenduslike kõrgkoolide kursused, kuid sel aastal pälvis kvaliteedimärgi ka Kadrioru Saksa Gümnaasiumi kombineeritud kursus „Uurimistöö alused“ (autor Triinu Orumaa).
Palju õnne!

„Kuu haridusjuht“ ja „Kuu haridustegu“ on tunnustused, mis võimaldavad Tallinna Haridusameti töötajatel märgata ja esitada häid juhte ning silmapaistvaid haridustegusid tunnustamiseks.
Tallinna Haridusamet tõstis esile mai kuu tegemiste eest meie kooli direktori Imbi Viisma, kelle eestvedamisel liitus kool mais üle-euroopalise CertiLingua koolide võrgustikuga, millega sai kool ühtlasi õiguse anda välja CertiLingua-sertifikaati.
CertiLingua on Saksamaalt alguse saanud rahvusvaheline programm, mille eesmärk on tunnustada õpilasi, kes on keskhariduse omandamise ajal osalenud lõimitud aine- ja keeleõppes, saavutanud kahes võõrkeeles vähemalt B2-keeleoskustaseme ning kaasa löönud rahvusvahelises projektis.
Palju õnne!

Eile, 20. juunil toimus gümnaasiumi lõpuaktus, kus anti üle esimene Certilingua sertifikaat Iiris Issakule. Sertifikaat tõendab võõrkeelte-, Euroopa-alaste teadmisete ja kultuuridevahelise suhtluse kogemuste omandamist tegutsemiseks rahvusvahelisel areenil
Palju õnne!

Foto: Rebecca Esop

Kadrioru Saksa Gümnaasiumi 59. lennu lõpuaktus

Kadrioru Saksa Gümnaasiumi 62. lennu põhikooli lõpuaktus

30. mail toimus Oru majas Tegijate pidu, kus direktor Imbi Viisma tunnustas parimaid õpilasi, õpetajaid ning ka esmakordselt kooli häid koostööpartnereid.

Seekordse tunnustus ürituse muutsid eriliseks Tallinna Muusikakeskkooli ansambli Kolm Musketäri noormehed, kes esitasid kava „Tuntud ja tundmatu Georg Ots“. Kava on pühendatud Georg Otsa lähenevale 100. sünniaastapäevale.

Marleen Annabel Puki tehtud fotosid on võimalik näha siin. 👇
http://bit.ly/2WOfhFJ

Kadrioru Saksa Gümnaasiumi sotsiaalpedagoog Jelena Pribylski kasvatab kodus oma vãikest last ja hoiab kätt soojas koolitajana. Ka meie kool on liitunud liikumisega "Kiusamisest vabaks!".

Õpetajate koolitused on täies hoos, eile ja täna toimub venekeelne "Kiusamisest vabaks!" põhikoolitus koolide meeskondadele. Koolitaja Jelena Pribylski eestvedamisel saavad üheskoos uusi teadmisi ja oskusi programmiga juba varem liitunud koolides töötavad õpetajad ja meiega 2019/2020 õppeaastast liituvate koolide meeskonnad.

Sobivalt just koolide koolitushooajaks on Lastekaitse Liidu meeskonnaga liitunud Aleksandra Munts-Avajoe, "Kiusamisest vabaks!" programmi koolide koordinaator. 💜🧡💛

7. juunil toimus Mäe maja aulas Vaba Lava. 21 esinejat olid kõik Mäe maja õpilased. Esineti laulude, tantsude, instrumentaalpalade, luuletustega ning esitati ka mõned mustkunstitrikid ja ka üks etendus.
Publiku preemia pälvis 4.a klassi õpilaste Tobias Oskar Kendla ja Karl Oskar Tammari etendus „Vaate ring“.

Fotod: Marleen Annabel Pukk

Täna oli Mäe majas rõõmus päev – esimest korda tulid koolimajja tulevased 1. klassi õpilased. Sel ajal, kui lapsed olid tutvumisvestlustel õpetajatega tutvustasid vanematele kooli ja õppekorraldust õppetooli juht Ulrika Kuusk, tugimeeskonna juht Triinu Orumaa ja kehalise kasvatuse õpetaja Helle Laanes.

7.b klass lõpetas õppeaasta sedapuhku Emajõel parvetades. Matk kestis kokku 24 h ja kõik tegevused toimusid vee peal Emajõe Suursoo ürgsetes avarustes seilates. Korraks käidi ära ka Peipsi peal.
Parvesid juhtisid noored ise, kusjuures igaühele anti mingisugune ülesanne ja roll soost ja ettevalmistusest olenemata. Täiskasvanud olid muidugi kaptenid, kuid ise parvesid juhtima ei pidanud, kuna selleks määrati tüürimehed, madrused (vöörimadrus ja ahtrimadrus), vetelpäästjad, stjuardessid ja stjuuardid.
Mõned üksikud said nautida ka reisija rolli. Reisijad keskendusid Emajõe õõtsuval lillepeenral laiuvate vesirooside ja –kuppude, hõbe- ja hallhaigrute graatsiliste ülelendude ning merikotka pärastlõunaste taevatiirude vaatlemisele.
Õhtul saunatati, ujuti, grilliti ning liiguti kanuu või sõudepaadiga parvemaja läheduses. Kõik toimetasid nagu üks mees. Paljudele oli see nende „elu reis“. Meil on Eestis oma Amazonas, olgem selle üle uhked!

Kes ka suvel meenutada tahab, milline rõhk seebimulli sees valitseb, siis saab seda saab nüüd siin meenutada. 6.d klassi õpilased proovisid loodusõpetuse tunnis õhu teema lõpetuseks erinevaid mullitegemise tehnikaid ning hea ilm ja sobiv tuulekiirus soosisid tegemist igati. Enamik mullidest elasid siiski väga üürikest aega ning lõpetasid oma elu koolihoovi kaskedes. 🙂

näitlejad Tarvo Krall ja Maarius Pärn improvisatsioonioskusi jagamas

Täna, 17. juunil toimus viimane õppenõukogu enne suvepuhkust. Õpetajatele oli palutud improvisatsioonioskusi jagama näitlejad Tarvo Krall ja Maarius Pärn.

Oli meeleolukas ja humoorikas õhtupoolik. Täname nende emotsioonide eest ja soovime, et kogu koolipere saaks positiivse suhtumisega puhkusele minna!

hm.ee

Kadrioru Saksa Gümnaasiumist sai neljas CertiLingua kool Eestis | Haridus- ja Teadusministeerium

hm.ee Tänavu kevadest on Kadrioru Saksa Gümnaasium CertiLingua kool, mis tähendab, et koolil on õigus väljastada üle-euroopalist tunnistust, tõendamaks gümnaasiumilõpetaja kõrget võõrkeelte oskuse taset ja mitmekülgseid kultuurialaseid teadmisi.

Kadrioru Kunstimuuseum rõõmustab koostöö üle Kadrioru Saksa Gümnaasiumiga!

Tiina-Mall Kreem Kadrioru Kunstimuuseumi esindajana tunnustas täna meie kooli programmi „Koolikunst – kunstikool“ edendamise eest. Hea koostöö märgiks kingiti meie koolile temaatiline lamp, mida on uuel õppeaastal võimalik näha Mäe majas!

Suur tänu tunnustuse eest!

Täna, 14. juunil on leinapäev, mil mälestatakse 1941. aasta 14. juuni küüditamise ohvreid, 1949. aasta 25. märtsi ohvreid ning võitluses Eesti eest langenuid ja Teise maailmasõja ajal ja pärast sõda hukkunuid.
Leinapäev on riiklik lipupäev ja sel päeval heisatakse lipud leinalipuna – mastilippude puhul seega poolde masti. Aga väga vähe teadaolev hea tava on, et riigilipust alanevad lipud (linnade, koolide, asutuste omad) tuleks samuti leinalipuna heisata. Välisriikide lippe see ei puuduta.

11. juunil toimus Oru maja 6.–8. klassidele ja 10.–11. klassidele õppeaasta lõpu puhul aktused.

Põhikooli õpilaste üleminekuaktusel jagas direktor Imbi Viisma tublimatele kiituskirju. Klassijuhatajaid tänas direktor tänukaardiga.

Õpilasesinduse president Annika Reinmann jagas keskkonnateemalise Kahoodi võitjatele ja ka õpilasesinduse korraldatud arvamusküsitluse loosi võitjale auhindu.

Kooli kodanikualgatuse võistluse tegusaid ja julgeid noori, kes on andnud oma panuse koolielu edendamiseks tunnustas õpilasesinduse president Annika Reinmann ning direktor Imbi Viisma andis auhinnad üle.

Parimaks KSG kodanikualgatuse võistluse võitjaks kuulutati 8.a klassi tüdrukute (Annabel Ambos, Jane Raud, Anette Elisabet Nesterov, Laura Laidvee, Eret Pajusaar, Angelica Daisi Stewart, Catlyn-Lisette Lääts, Valeria Mjagkov ja Emma Marta Tammet) korraldatud perepäev Kesklinna noortekeskuses loomade varjupaiga toetuseks.

Pildid on nähtavad siin. 👇
http://bit.ly/2ZlFsoy

10. juunil toimus Mäe maja hoovialal 1.–5. klasside õpilastele õppeaasta lõpu puhul väliaktus, kus direktor Imbi Viisma jagas tublidele õpilastele kiituskirju. Klassijuhatajaid tänas direktor tänukaardiga.

Õpilasesinduse president Annika Reinmann jagas keskkonnateemalise Kahoodi võitjatele auhindu.

Pildid on nähtavad siin. 👇
http://bit.ly/2WEBH0L

Kadrioru Saksa Gümnaasiumi 2.d klassi õpilane Henry Alamets sai 10. juunil Tallinn Handball Cup, mis on Tallinnas Lasnamäel toimuv Baltikumi suurim rahvusvahelisel noorte käsipalliturniir.:
B10 so 2010 a sündinud poiste arvestuses HCT/Mustamäe koosseisus tubli II. koha ja hõbemedali.
Palju õnne!

Tulemused on nähtavad siin. 👇
veelhttps://tallinnhandballcup.com/et/tulemused-2019/

Kadrioru Saksa Gümnaasiumi 7.b klassi õpilane Meriliis Ots sai 10. juunil Eesti Meistrivõistlustel Lestaujumises:
kuni 17-aastaste klassis hõbemedal 100 m BF ja 400 m BF noortearvestuses hõbemedali.
Palju õnne!

Tulemused on nähtavad siin. 👇
https://live.swimrankings.net/24759/

​Reedel, 7. juunil tutvus 6.a teletöö köögipoolega: muuseumis taaskohtuti vanade lastesaadete nukkudega, stuudios "Eesti mängu" lindistuse ettevalmistusega, sai proovida kaamerat, end pildistada Õnne 13 tänavasildi juures jpm. Uuel kooliaastal aga oodatakse meid saate lindistusele.

Eile, 5. juunil tunnustati Rahvusraamatukogu suures saalis keskkonnateadlikke koole ja lasteaedu. Kadrioru Saksa Gümnaasium oli nende Tallinna haridusasutuse hulgas, keda juba teist korda tunnustati ülemaailmse tuntusega ökomärgisega Roheline lipp.
Aitäh kõigile, kes on aidanud KSGd rohelisemaks muuta!

Täna, 6. juunil toimus Mäe majas järjekordne Minikonverents, mille teemaks olid lisaks loodusõpetuse katsetele ka ravimtaimed.
Päeva jooksul kuulati aulas oma lennukaaslaste esitlusi teemal ravimtaimed. Parimad said žürii poolt autasustatud ning kõik osalejad said ka väikese meene. Sellele järgnes 7. klasside õpilaste poolt läbi viidud teadusteater ning iga klass sai näha, kuidas endast suuremad näitavad neile kahte katset. Päev lõppes sellega, et kõik 1.–5. klasside õpilased said ka ise läbi viia erinevaid loodusõpetuse katseid.
Aitäh kõikidele juhendajatele, 7. klasside õpilastele, Mäe maja klassijuhatajatele ja Minikonverentsi korraldajatele.

Täna, 6. juunil toimus Lillepaviljonis Tallinna Haridusameti õppeaasta pidulik lõpetamine, mille raames tunnustati parimaid. Pidulikul lõpetamisel pälvis meie kool 4 tunnustust.

Haridusuuenduse valdkonnas hinnati mõtestatust muutuste juhtimise protsessis ning tunnustati neid Tallinna haridusasutusi, kes toetavad muutuva õpikäsituse motot „Õppides õnnelikuks, õnnelik õppides!”.

Meie kool pälvis tunnustuse kahe koostööprojekti eest! Üheks neist oli koostöö BBS-Syke kutsegümnaasiumiga ja projekt „Saksa keelega ettevõtlikuks”. Teiseks oli koostöös Tallinna Arte Gümnaasiumiga korraldatud võistlus Keelenutt.

Õpetajate koostöisuse arendamise valdkonnas pälvis tunnustuse projekt „Kadrioru Saksa Gümnaasiumi koolikultuuri ümberkujundamine uuenevat õpikäsitust toetava koolikultuuri loomiseks”. Lühike ülevaade õppeaastast on nähtav siin. 👇
bit.ly/2QSmu61

Samuti pälvisime tunnustuse eduka olümpiaadidel osalemise eest 2018/19. õa. Nimelt tõusis hüppeliselt meie kooli eriti tublide õpilaste arv, kes on kõrgeid kohti saavutanud piirkondlikul ja vabariiklikul tasemel.

Täname tunnustuse ja märkamise eest ja soovime palju-palju õnne kõigile asjaosalistele!

Eile, 5. juunil toimus kogukonnapraktika koolieksam. Sellel aastal on Kadrioru Saksa Gümnaasiumi gümnaasiumiastme koolieksamiks sotsiaalainete õppesuuna õpilastel kogukonnapraktika läbimine ja praktika kaitsmine.
Kogukonnapraktika on ühiskonnateaduslik praktiline ülesanne kõigile kogukonnapraktikat läbivatele õpilastele. Selle eesmärk on anda ja saada lisateadmisi vabatahtlikust tegevusest – miks inimesed sellega tegelevad ning kuidas kodanikualgatused ja organiseerunud vabakonna töö tulemused ühiskonna toimimist mõjutavad.

Praktikatutvustuse käigus tutvustas iga õpilane oma praktikat auditooriumile 7–10 minuti jooksul. Õpilased tõid välja, millises vabaühenduses käisid, millised olid tema praktikaülesanded, millised kolm soovitust ta vabaühendusele andis. mis on kolm olulisemat asja, mida õppis. Oponent esitas tutvustajale tema praktikakogemuse kohta sisukaid küsimusi.
Kogukonnapraktika toimub koostöös Vabaühendutse Liiduga. Õpilased käisid praktikal erinevates vabaühendustest, näiteks YFU Eesti, MTÜ Aarete Laegas, MTÜ Pesaleidja, MTÜ Hiidlane jpt.

photos.google.com

5.klasside õuesõppeklassi ehitamine 5.06.19

5. klassidel on sellel nädalal vanded antud, Mäe majaga hüvasti jäetud, Oru majas proovipäeval käidud ning tänasega panime punkti 5. klasside ära saatmisele. Alates neljandast tunnist hakkasid kõik tublid ja asjalikud viiendikud ehitama Mäe majja õuesõppeklassi. Koos sai lihvida, saagida, naelu sisse lüüa ning mõõta. Seekord sai viimase laua puhul värv otsa, kuid 5.a klassi abiga saab seegi laud reedeks viimase värvikihi peale.

Suur aitäh 5.b ja 5.c klassi lapsevanematele, kes aitasid varuda materjale, meie projektijuhile õpetaja Hellele ning kõikidele 5. klasside õpilastele, õpetajatele ja vanematele, kes kaasa lõid.

Pildid on leitavad siit. 👇
https://photos.app.goo.gl/GWghXCgyEN1TE2mi9

photos.google.com 130 new photos added to shared album

Kooliaasta lõpul kõlab eesti kaasaegne luule värskes õhus eriti mõjuvalt.

menu.err.ee

Eesti sinimustvalge lipp tähistas 135. sünnipäeva

Eesti lipu 135. aastapäeval osales varahommikusel liputseremoonial Pika Hermanni juures ka Kadrioru Saksa Gümnaasiumi esindus.
Oma mõtteid ja tundeid oma maast ja lipust jagas Annika Reinmann 10. klassist.

menu.err.ee Eesti sinimustvalge lipu 135. sünnipäeva tähistati 4. juuni hommikul pidulikult Tallinnas Toompeal. Piduliku päeva puhul kingiti lipp nii laulu- ja tantsupeo meeskonnale kui ka Gustav Adolfi gümnaasiumile. Tartus tähistati Eesti lipu päeva akadeemiliste üliõpilasorganisatsioonide rongkäigu...

6.a klassi õpilased pidasid õppeaasta lõpetuseks kooli ümbruses fotojahti. Fotodel kujutati suvitajaid, seenelisi, loodushuvilisi, võimlejaid, maamõõtjaid, maavärinat, prügi sorteerimist, kehalise kasvatuse tundi ja sõprust.
Aasta sai meeleolukalt ja lustlikult lõpetatud!
Soovime omalt poolt, et suvel kõik jõuaksid loodusesse! 🌻

Algab 8. klassi orienteerumine!

6.a klassi õpilane Ireen Lindma saavutas Eesti Meistrivõistlustel sportakrobaatika Juuniorklassis (13–19) tüdrukutepaaris I koha. Palju õnne!

Looduskaitsekuu traditsiooniline looduse tundmise võistlus Tallinna koolide õpilastele Vabaõhumuuseumis toimus tänavu 35. korda. Võistlusel osales 5-liikmelisi võistkondi 25, neist põhikooli võistkondi 18 ja gümnaasiumi võistkondi 7. Kokku osales 125 õpilast 15 Tallinna koolist ning üks õpilane külalisena Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumist Tartust. Osales ka kümmekond õpetajat, kes olid tulnud oma õpilastele kaasa elama.
Võistlejad lahendasid kümnes rajapunktides ülesandeid meie kodumere Läänemere tundmise ja kaitse kohta. Ühtlasi saadi lähemalt teada võimalustest osalemiseks rahvusvahelise UNESCO ühendkoolide Läänemere Projekti (BSP-Baltic Sea Project) programmides, mille 30. sünnipäeva tänavu tähistatakse. Samuti tuli õpilastel mõelda, mida saab meist igaüks teha, et loodushoidlikult käituda vastavalt käesoleva aasta looduskaitsekuu teemale “Igaühe loodushoid”.
Meie koolist osales looduspäeval kaks tiimi 8. klassidest. 8.d klassist Marleen Rand, Mattias Gunnar Prööm, Riko Feliks Plunt, Jan-Eerik Luik ja Artur Tobler ning 8.b klassist Robin Tiigiste, Jürgen Kaspar Niilis, Rudolf Epner, Matilda Kerde ja Johanna Toomsoo. 8.d klassi tiim "Teamisto" suutis saavutada tiheda konkurentsiga võistlusel kõrge 5. koha, mis võimaldab õpilastel osaleda tasuta õppereisil Lahemaa rahvusparki 7. oktoobril 2019. aastal seoses rahvusvaheliste linnuvaatluspäevadega. Õppereisi rahastab Tallinna Keskkonnaamet.

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

näitlejad Tarvo Krall ja Maarius Pärn improvisatsioonioskusi jagamas
Kolm Musketäri
Lõpukella aktus
Arvo Pärdi keskuse külastus lõppes ühislaulmisega, kui Eesti kuulsaima helilooja palvel lauldi itaalia keeles ning kõigi noorte üllatuseks võttis naerulsui kooris koha sisse ka Arvo Pärt ise.
Tagasivaade E+motion programmile.
E+motioni ühendkoori proov.
Talvepäev

Location

Category

Telephone

Address


Gonsiori 38
Tallinn
10128

Opening Hours

Monday 07:30 - 18:00
Tuesday 07:30 - 18:00
Wednesday 07:30 - 18:00
Thursday 07:30 - 18:00
Friday 07:30 - 18:00
Other Schools in Tallinn (show all)
Keelepisik Keelepisik
Pärnu Mnt 20A
Tallinn

Keelepisik on Tallinna kesklinnas tegutsev keeltekool, kus saab õppida eesti, vene, inglise, soome, itaalia ja hispaania keelt.

Moekool. Школа моды. Business Technologies OÜ Moekool. Школа моды. Business Technologies OÜ
Peterburi Tee 50A
Tallinn, 11415

Курсы швей, курсы портных, курсы моделирования и конструирования одежды. Мастер-классы, аксессуары. Фотокурсы.

Tallinna Läänemere Gümnaasium Tallinna Läänemere Gümnaasium
Vormsi 3
Tallinn, 13913

Tallinna Läänemere Gümnaasium (65.Keskkool) avati 1. septembril 1989. aastal. Esimesel õppeaastal oli koolis 34 klassikomplekti 1113 õpilasega.

Tondi Koolituskeskus Tondi Koolituskeskus
Pärnu Mnt 142
Tallinn, 11317

Soome ja teistesse Põhjamaadesse tööle suunduvate isikute koolitamine, sh Ehitaja rinnakaardid. Suomen Tilaajavastuu OY ametlik esindaja Baltimaades

Neuroartes Neuroartes
Tallinn, O6000

Instituto de Neuroartes. Fundado en 2003.

Filmimehe Erakool Filmimehe Erakool
Kloostri Tee 8
Tallinn, 11911

Teleproduktsiooni ettevõtte Filmimees OÜ tütarettevõte

International Language Center Neos International Language Center Neos
Punane 16-414
Tallinn, 15029

Russian language courses - good resut for good price

Eesti Merekool Eesti Merekool
Kopli 101
Tallinn, 11712

Ainus mereharidust andev kutsekool Eestis

TANTSUMEKA TANTSUMEKA
Vabaõhumuuseumi Tee 8, Rocca Al Mare Kool
Tallinn, 13521

Matis Toome ja Ants Taela tantsuõpetus seltskonnatantsu algkursusest kuni tipptasemel võistlustantsuni!

Plump Plump
Tallinn, 10614

PLUMP on Tallinna laste disaini- ja filmi erahuvikool,kuhu ootame õppijaid eelkooliealistest kuni täiskasvanuteni! Kõik on lahkesti oodatud!

Centro Picasso Tallinn Centro Picasso Tallinn
Pikk Jalg 3
Tallinn

Hispaania keele ja kultuuri keskus. Centro Picasso korraldab hispaania keele kursuseid nii gruppidena kui eratundidena, samuti korraldatakse suvekursuseid

Tallinna Rahvaülikool Tallinna Rahvaülikool
Estonia Pst 5a Ja Vene Tn 6, Tallinn 10143
Tallinn, 10143