Tallinna Õismäe Gümnaasium

Tallinna Õismäe Gümnaasium

Comments

20. aprillil toimub kauaoodatud Playback!
Kõik 5.-12. klassid on oodatud osa võtma. Täpsema info leiad plakatilt 👇

Hea meel on teatada, et ka sel aastal täidavad toredad sponsorid meie Playbacki auhinnakotte. Esimeseks sponsoriks on Kuulsaal!
Kuulsaali kohta saad rohkem lugeda siit: https://kuulsaal.ee/est/meist/kuulsaalist/
Mälestades märtsiküüditatuid. Palju õnne, Triin Aadma!

Eesti Mälu Instituut ja Postimees viisid läbi järjekordse märtsiküüditamise mälestuspäevale pühendatud loomekonkursi, seekord kirjavõistluse „Kiri neile, kes jäid“. Noori kutsuti üles kirjutama Eestisse jäänud küüditatu lähedasele kiri aastasse 1949. Eesmärgiks oli elavdada noorte sidemeid Eesti mineviku traagiliste sündmustega ning oma pere looga. Ajalooline mälu aitab meil teadlikult kaitsta vabadust ja rahu ka täna ja homme. Kirjavõistlusest võttis osa rohkem kui 80 autorit üle Eesti.

25. märtsil toimus kinos Sõprus autorite ja juhendajate autasustamistseremoonia. Meie kooli õpilane Triin Aadma (12KK) pälvis žürii tunnustuse teise preemia näol ja platseerus esimese kümne hulgas.

Palju õnne Triinule!
Õppisime targalt laenama ja oma vajadusi õigesti hindama

24. märtsil toimus meie koolis gümnaasiumiastmete õpilastele loeng, mille eestvedajaks oli Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda, lektoriks Tallinna kohtutäitur Risto Sepp. Loeng oli huvitav, esineja oskas panna auditooriumi kuulama: kes on kohtutäitur, mis nõuded on selle ameti esindajale, mis on igapäeva töö sisu, kuidas end selles töös maksma panna, mida peab isik arvestama laenu võtmisel jm. Kahjuks möödus aeg kiiresti, nii mõnigi küsimus jäi seekord esitamata. Ehk järgmine kord.

Hilje Maripuu
Humanitaarainete õppetool
1. aprillil ehk naljapäeval võib asjadele ikka veidi teisiti läheneda.
Õpilasesindus kutsub osalema koolikotivabal päeval!
Tule kooli ükskõik millega, mis ei ole seljakott. Lähene loovalt! 🗑🧰🧺🛍📦
9. märtsil toimus Tallinna Õismäe Gümnaasiumi 7. klassi ja 10. märtsil 5.-6. klassi Nuputa koolivoor. Võistluse viis läbi 11RL õpilane Piia Carmen Milkov oma praktilise uurimistöö raames.

5.-6. klassi võistlus algas individuaalvooruga. Seejärel moodustati 2-liikmelised võistkonnad ning lahendati ristsõna, vastati viiele jah/ei küsimusele, lahendati viis nuputamisülesannet ja kaks loovülesannet. Kokku osales sellel võistlusel 28 kaheliikmelist võistkonda.

7. klassi võistlus algas samuti individuaalvooruga, mille järel moodustati 3-liikmelised võistkonnad ning vastati kümnele jah/ei küsimusele, lahendati üheksa nuputamisülesannet ja kaks loovülesannet. Kokku osales sellel võistlusel 7 kolmeliikmelist võistkonda.

11. märtsil toimus 5. klassi, 6. klassi ja 7. klassi parimate autasustamine.

5. klassi parimad

1. koht 5.b võistkond Lampkatus - Kaspar Kumpas, Risto Kala

2. koht 5.a võistkond Kutsikad - Marlen Nõgu, Annika Pasieko

3. koht 5.c võistkond Mõtle! - Marten Lauri Anderson, Richard Alex Pungas

6. klassi parimad

1. koht 6.a võistkond Suvi - Rebeka Sepp, Laura Simanauskaite

2. koht 6.c võistkond Amongusid - Vasilina Janisevski, Mia Pauts

3. koht 6.a võistkond Talv - Kirke Mia Tinno, Marianna Villemson

7. klassi parimad

1. koht võistkond Õpilased - Mihkel Hinn, Stefan Lafitski, Lorena Tobbi

2. koht võistkond Elevandid - Eva-Zoja Jaanimägi, Ellina-Evelin Mats, Otto Kaare

3. koht võistkond L*L - Laura Aru, Urmeli Kull, Laura Bachverk
14. märtsil tähistati koolis emakeelepäeva. Selle puhul toimus 5. kuni 8. klassidele 3. tunni ajal kooli aulas Kahoot!-viktoriin. Küsimused puudutasid eesti keelt, emakeelepäeva ajalugu ning eesti kirjandust. Igast klassist osales neljaliikmeline võistkond.
Esimese koha saavutas 8.a võistkond, teise koha 6.a võistkond ja kolmanda koha 8.b võistkond.

5. tunni ajal võistlesid aulas 9.-12. klasside viieliikmelised esindused, kokku 14 võistkonda. 11RL ja 12RL olid kumbki kokku pannud kolm tiimi. Viktoriin sisaldas nii praktilisi ülesandeid kui faktiküsimusi. Näiteks ülesanne: kirjuta lause "Deklineeri adjektiivi singularis ja pluuralis" omaterminitega.:

Võistlus oli väga tasavägine: Enim punkte kogus 12KK võistkond, 2. ja 3. kohta jagasid 12RL mehed ja 11KK, 4. ja 5. kohta kümnendikud (10KK, 10RL). 9. klasside hulgas saavutas 1. koha 9.a võistkond.

Palju õnne võitjatele!
Emakeelepäeval 14. märtsil, toimus kooli aulas Õismäe Gümnaasiumi algklassiõpilaste Ökuliakadeemiakese III konverents.

Konverentsil esinevad ettekannetega neljandate klasside õpilased, kes õppekavast lähtuvalt õpivad eesti keele tundides, kuidas koostada referaati ja kirjutavad siis ka oma esimese referaadi valmis. Arvutiõpetaja abiga õpivad nad koostama ka slaidiesitlust. Referaadi kirjutavad kõik õpilased. Konverentsil esitamiseks valib iga klass kaks referaati.

Ökuliakadeemiakese III konverentsi avas direktor Kaja Toomsalu. Nagu eelmisel õppeaastal, nii ka sel korral, kirjutasid õpilased referaadid ning koostasid ettekanded meie kooli tuntud vilistlastest.

Roona Mia TAMMUR rääkis meile näitleja Tarmo Männardist. Roona oli referaadile lisaks teinud temaga ka lühiintervjuu. Lisete SOOALU ettekanne oli taipoksi treenerist, maailmameistrist Kevin Rennost. Oscar TELLERIT huvitavad koomiksid ja seetõttu tegi ta ka oma ettekande illustraator ja koomiksikunstnik Joonas Sildrest. Katriin VEBER tutvustas kuulajatele kirjandusteadlast Maarja Vainot ja tema tegemisi. Elisabeth RISTIKIVI rääkis ajakirjanik Taavi Eilatist ja tema tööst. Emma-Maria ANVELT ning Grethel VEIPER tegid aga huvitava ettekande tuntud trummarist ja Eesti esimese jazziklubi Philly Joe's asutajast Reigo Ahvenast.
Õpilasi juhendasid õpetajad Monika Kabral, Tiina Jõudna ja Anne Voll.

Kõik ettekanded olid toredad ja esinejad olid väga tublid! Publik, kelleks olid hajutatuse nõudest tingituna ainult kolmandate ja neljandate klasside õpilased, jäi väga rahule. Et ka esimesed ja teised klassid huvitavatest ettekannetest osa saaksid, konverents salvestati.

Kiitus ja tänu kõigile esinejatele ja neid juhendanud õpetajatele!

Aitäh ka konverentsi korraldamisel abiks olnutele!

Silvi Krebs

algklasside õppetooli juht
Keerulisel ajal tuleb leida häid lahendusi. Vabariigi 104. aastapäevale pühendatud aktus toimus seekord zoomi tunnina.
Aitäh kõigile esinejatele ja ka publikule, kes elas esinejatele klassiruumides kaasa!
Ilusat Vabariigi aastapäeva kõigile! Elagu Eesti! 🇪🇪🇪🇪🇪🇪
Ajaloonädal - Eesti Vabariigi 104. aastapäev

I. Meie tublimad ajalootundjad

19. ja 20. jaanuaril 2022 toimus üleriigiline ühtsete küsimustega elektrooniline XXVIII ajaloo-olümpiaad, kus selgitati välja 38 õpilast, kes pääsesid vabariiklikku vooru. Vabariiklikku vooru kutsutakse 8.-12. klasside õpilasi. Vanuse astmeti ulatus osalejate hulk üle riigi 400st 700ni.
Meie koolist kutsuti vabariiklikku vooru, mis toimub 4. märtsil, Triin Aadma 12KK klassist. Palju edu Triinule!

II. Klassidevahelised mõõduvõtmised ajalooteadmisetes

Eesti Vabariigi 104. aastapäevale pühendatud ajaloo nädalal sai taas teoks traditsiooniline Kahoot 5.-8. klasside ning ajaloo mälumäng 9.-12. klasside õpilastele. Klasse esindasid 4-liikmelised võistkonnad.

21. veebruaril toimus aulas Kahoot mäng põhikooli klassidele. Möödunud taliolümpiamängud ja saabuv Eesti Vabariigi aastapäev andsid teema seekordsele mängule – Olümpiamängud ja Eesti sportlased olümpiamängudel.

5.-6. klasside arvestus
1. koht 6.b kl võistkond
2. koht 6.a kl võistkond
3. koht 5.c kl võistkond

7.-8. klasside arvestus
1. koht 8.a kl võistkond
2. koht 7.a kl võistkond
3. koht 8.c kl võistkond

22. veebruaril võistlesid 9.-12. klasside õpilased. Seekordne teema – Eesti 1918-1940. Riigitegelased ja riigikaitsjad – mõõtis kui hästi me tunneme isikuid Eesti esimese iseseisvusperioodi ajast, neid, kelle sihikindla tegutsemise tulemusel sündis Eesti riik ja toimusid olulised ajastuga seotud protsessid ning sündmused.

Tulemused:
1. koht 10KK võistkond
2. koht 12KK võistkond
3. koht 9.c võistkond

Aitäh kõigile osalejatele! Head Eesti sünnipäeva!
Sõbrapäev on lähenemas. 💝
Aeg üllatada sõpru!
Taliolümpia on lähenemas ja sellega seoses kutsume üles kõiki õpilasi ja õpetajaid, kuid miks mitte ka lapsevanemaid, osa võtma Kahoot! viktoriinist, mis on taliolümpia teemaline.

Viktoriini link: https://kahoot.it/challenge/04032233?challenge-id=5b8d2869-8ed5-4628-918e-601e9744163c_1643026594507

Märgi kindlasti ära oma nimi ja klass. Parimatele auhinnad.
Viktoriin on üleval kuni pühapäevani, 30. jaanuarini.

Tallinna Õismäe Gümnaasiumi ametlik leht.

Operating as usual

Photos from Tallinna Õismäe Gümnaasium's post 30/03/2022

20. aprillil toimub kauaoodatud Playback!
Kõik 5.-12. klassid on oodatud osa võtma. Täpsema info leiad plakatilt 👇

Hea meel on teatada, et ka sel aastal täidavad toredad sponsorid meie Playbacki auhinnakotte. Esimeseks sponsoriks on Kuulsaal!
Kuulsaali kohta saad rohkem lugeda siit: https://kuulsaal.ee/est/meist/kuulsaalist/

29/03/2022

Mälestades märtsiküüditatuid. Palju õnne, Triin Aadma!

Eesti Mälu Instituut ja Postimees viisid läbi järjekordse märtsiküüditamise mälestuspäevale pühendatud loomekonkursi, seekord kirjavõistluse „Kiri neile, kes jäid“. Noori kutsuti üles kirjutama Eestisse jäänud küüditatu lähedasele kiri aastasse 1949. Eesmärgiks oli elavdada noorte sidemeid Eesti mineviku traagiliste sündmustega ning oma pere looga. Ajalooline mälu aitab meil teadlikult kaitsta vabadust ja rahu ka täna ja homme. Kirjavõistlusest võttis osa rohkem kui 80 autorit üle Eesti.

25. märtsil toimus kinos Sõprus autorite ja juhendajate autasustamistseremoonia. Meie kooli õpilane Triin Aadma (12KK) pälvis žürii tunnustuse teise preemia näol ja platseerus esimese kümne hulgas.

Palju õnne Triinule!

Photos from Tallinna Õismäe Gümnaasium's post 29/03/2022

Õppisime targalt laenama ja oma vajadusi õigesti hindama

24. märtsil toimus meie koolis gümnaasiumiastmete õpilastele loeng, mille eestvedajaks oli Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda, lektoriks Tallinna kohtutäitur Risto Sepp. Loeng oli huvitav, esineja oskas panna auditooriumi kuulama: kes on kohtutäitur, mis nõuded on selle ameti esindajale, mis on igapäeva töö sisu, kuidas end selles töös maksma panna, mida peab isik arvestama laenu võtmisel jm. Kahjuks möödus aeg kiiresti, nii mõnigi küsimus jäi seekord esitamata. Ehk järgmine kord.

Hilje Maripuu
Humanitaarainete õppetool

25/03/2022

1. aprillil ehk naljapäeval võib asjadele ikka veidi teisiti läheneda.
Õpilasesindus kutsub osalema koolikotivabal päeval!
Tule kooli ükskõik millega, mis ei ole seljakott. Lähene loovalt! 🗑🧰🧺🛍📦

Photos from Tallinna Õismäe Gümnaasium's post 16/03/2022

9. märtsil toimus Tallinna Õismäe Gümnaasiumi 7. klassi ja 10. märtsil 5.-6. klassi Nuputa koolivoor. Võistluse viis läbi 11RL õpilane Piia Carmen Milkov oma praktilise uurimistöö raames.

5.-6. klassi võistlus algas individuaalvooruga. Seejärel moodustati 2-liikmelised võistkonnad ning lahendati ristsõna, vastati viiele jah/ei küsimusele, lahendati viis nuputamisülesannet ja kaks loovülesannet. Kokku osales sellel võistlusel 28 kaheliikmelist võistkonda.

7. klassi võistlus algas samuti individuaalvooruga, mille järel moodustati 3-liikmelised võistkonnad ning vastati kümnele jah/ei küsimusele, lahendati üheksa nuputamisülesannet ja kaks loovülesannet. Kokku osales sellel võistlusel 7 kolmeliikmelist võistkonda.

11. märtsil toimus 5. klassi, 6. klassi ja 7. klassi parimate autasustamine.

5. klassi parimad

1. koht 5.b võistkond Lampkatus - Kaspar Kumpas, Risto Kala

2. koht 5.a võistkond Kutsikad - Marlen Nõgu, Annika Pasieko

3. koht 5.c võistkond Mõtle! - Marten Lauri Anderson, Richard Alex Pungas

6. klassi parimad

1. koht 6.a võistkond Suvi - Rebeka Sepp, Laura Simanauskaite

2. koht 6.c võistkond Amongusid - Vasilina Janisevski, Mia Pauts

3. koht 6.a võistkond Talv - Kirke Mia Tinno, Marianna Villemson

7. klassi parimad

1. koht võistkond Õpilased - Mihkel Hinn, Stefan Lafitski, Lorena Tobbi

2. koht võistkond Elevandid - Eva-Zoja Jaanimägi, Ellina-Evelin Mats, Otto Kaare

3. koht võistkond L*L - Laura Aru, Urmeli Kull, Laura Bachverk

15/03/2022

14. märtsil tähistati koolis emakeelepäeva. Selle puhul toimus 5. kuni 8. klassidele 3. tunni ajal kooli aulas Kahoot!-viktoriin. Küsimused puudutasid eesti keelt, emakeelepäeva ajalugu ning eesti kirjandust. Igast klassist osales neljaliikmeline võistkond.
Esimese koha saavutas 8.a võistkond, teise koha 6.a võistkond ja kolmanda koha 8.b võistkond.

5. tunni ajal võistlesid aulas 9.-12. klasside viieliikmelised esindused, kokku 14 võistkonda. 11RL ja 12RL olid kumbki kokku pannud kolm tiimi. Viktoriin sisaldas nii praktilisi ülesandeid kui faktiküsimusi. Näiteks ülesanne: kirjuta lause "Deklineeri adjektiivi singularis ja pluuralis" omaterminitega.:

Võistlus oli väga tasavägine: Enim punkte kogus 12KK võistkond, 2. ja 3. kohta jagasid 12RL mehed ja 11KK, 4. ja 5. kohta kümnendikud (10KK, 10RL). 9. klasside hulgas saavutas 1. koha 9.a võistkond.

Palju õnne võitjatele!

15/03/2022

Emakeelepäeval 14. märtsil, toimus kooli aulas Õismäe Gümnaasiumi algklassiõpilaste Ökuliakadeemiakese III konverents.

Konverentsil esinevad ettekannetega neljandate klasside õpilased, kes õppekavast lähtuvalt õpivad eesti keele tundides, kuidas koostada referaati ja kirjutavad siis ka oma esimese referaadi valmis. Arvutiõpetaja abiga õpivad nad koostama ka slaidiesitlust. Referaadi kirjutavad kõik õpilased. Konverentsil esitamiseks valib iga klass kaks referaati.

Ökuliakadeemiakese III konverentsi avas direktor Kaja Toomsalu. Nagu eelmisel õppeaastal, nii ka sel korral, kirjutasid õpilased referaadid ning koostasid ettekanded meie kooli tuntud vilistlastest.

Roona Mia TAMMUR rääkis meile näitleja Tarmo Männardist. Roona oli referaadile lisaks teinud temaga ka lühiintervjuu. Lisete SOOALU ettekanne oli taipoksi treenerist, maailmameistrist Kevin Rennost. Oscar TELLERIT huvitavad koomiksid ja seetõttu tegi ta ka oma ettekande illustraator ja koomiksikunstnik Joonas Sildrest. Katriin VEBER tutvustas kuulajatele kirjandusteadlast Maarja Vainot ja tema tegemisi. Elisabeth RISTIKIVI rääkis ajakirjanik Taavi Eilatist ja tema tööst. Emma-Maria ANVELT ning Grethel VEIPER tegid aga huvitava ettekande tuntud trummarist ja Eesti esimese jazziklubi Philly Joe's asutajast Reigo Ahvenast.
Õpilasi juhendasid õpetajad Monika Kabral, Tiina Jõudna ja Anne Voll.

Kõik ettekanded olid toredad ja esinejad olid väga tublid! Publik, kelleks olid hajutatuse nõudest tingituna ainult kolmandate ja neljandate klasside õpilased, jäi väga rahule. Et ka esimesed ja teised klassid huvitavatest ettekannetest osa saaksid, konverents salvestati.

Kiitus ja tänu kõigile esinejatele ja neid juhendanud õpetajatele!

Aitäh ka konverentsi korraldamisel abiks olnutele!

Silvi Krebs

algklasside õppetooli juht

23/02/2022

Keerulisel ajal tuleb leida häid lahendusi. Vabariigi 104. aastapäevale pühendatud aktus toimus seekord zoomi tunnina.
Aitäh kõigile esinejatele ja ka publikule, kes elas esinejatele klassiruumides kaasa!
Ilusat Vabariigi aastapäeva kõigile! Elagu Eesti! 🇪🇪🇪🇪🇪🇪

23/02/2022

Ajaloonädal - Eesti Vabariigi 104. aastapäev

I. Meie tublimad ajalootundjad

19. ja 20. jaanuaril 2022 toimus üleriigiline ühtsete küsimustega elektrooniline XXVIII ajaloo-olümpiaad, kus selgitati välja 38 õpilast, kes pääsesid vabariiklikku vooru. Vabariiklikku vooru kutsutakse 8.-12. klasside õpilasi. Vanuse astmeti ulatus osalejate hulk üle riigi 400st 700ni.
Meie koolist kutsuti vabariiklikku vooru, mis toimub 4. märtsil, Triin Aadma 12KK klassist. Palju edu Triinule!

II. Klassidevahelised mõõduvõtmised ajalooteadmisetes

Eesti Vabariigi 104. aastapäevale pühendatud ajaloo nädalal sai taas teoks traditsiooniline Kahoot 5.-8. klasside ning ajaloo mälumäng 9.-12. klasside õpilastele. Klasse esindasid 4-liikmelised võistkonnad.

21. veebruaril toimus aulas Kahoot mäng põhikooli klassidele. Möödunud taliolümpiamängud ja saabuv Eesti Vabariigi aastapäev andsid teema seekordsele mängule – Olümpiamängud ja Eesti sportlased olümpiamängudel.

5.-6. klasside arvestus
1. koht 6.b kl võistkond
2. koht 6.a kl võistkond
3. koht 5.c kl võistkond

7.-8. klasside arvestus
1. koht 8.a kl võistkond
2. koht 7.a kl võistkond
3. koht 8.c kl võistkond

22. veebruaril võistlesid 9.-12. klasside õpilased. Seekordne teema – Eesti 1918-1940. Riigitegelased ja riigikaitsjad – mõõtis kui hästi me tunneme isikuid Eesti esimese iseseisvusperioodi ajast, neid, kelle sihikindla tegutsemise tulemusel sündis Eesti riik ja toimusid olulised ajastuga seotud protsessid ning sündmused.

Tulemused:
1. koht 10KK võistkond
2. koht 12KK võistkond
3. koht 9.c võistkond

Aitäh kõigile osalejatele! Head Eesti sünnipäeva!

11/02/2022
31/01/2022

Sõbrapäev on lähenemas. 💝
Aeg üllatada sõpru!

24/01/2022

Taliolümpia on lähenemas ja sellega seoses kutsume üles kõiki õpilasi ja õpetajaid, kuid miks mitte ka lapsevanemaid, osa võtma Kahoot! viktoriinist, mis on taliolümpia teemaline.

Viktoriini link: https://kahoot.it/challenge/04032233?challenge-id=5b8d2869-8ed5-4628-918e-601e9744163c_1643026594507

Märgi kindlasti ära oma nimi ja klass. Parimatele auhinnad.
Viktoriin on üleval kuni pühapäevani, 30. jaanuarini.

21/01/2022

Talv on täies hoos! ❄️
Järgmisest nädalast toimuvad kehalise kasvatuse tunnid õues ja paras aeg on üle vaadata, kellel on talvevarustust puudu või üle.
Anname kasutuskõlblikule talvevarustusele uue võimaluse! ♻️

17/01/2022

5.c klassi õpilane Alesja Frolova osales rahvusvahelisel capoeira võistlusel Ungaris "Budapest open", mida korraldas World Capoeira Federation. Alesja saavutas 3. koha 10-11 aastaste tüdrukute kategoorias.
Palju õnne tubli saavutuse puhul!

Photos from Tallinna Õismäe Gümnaasium's post 27/12/2021

Sportvõimlemise spordipäev

2021. aasta viimase koolinädala alguses, 20. detsembril, toimus traditsiooniline sportvõimlemise spordipäev 4.-12. klasside õpilastele. Kohtunikud olid 12. klasside tüdrukud ja vabastatud õpilased. Esimesena alustasid 4.-5. klasside õpilased, siis 6.-7. klassi, edasi 8.-9. klassi õpilased ja päeva lõpetasid 10.-12. klasside õpilased.
Kuue nädalaga saadi selgeks harjutuste järjekord ja päris keerulised elemendid. Võimalik oli valida endale jõukohane kava, kes rohkem harjutas ja õppis, osales automaatselt sportvõimlemise võistluses, kes võistluses ei osalenud, said sportvõimlemise arvestuse. Iga vanuseastme kümne parema õpilase tulemust saab vaadata infotahvlilt.
Kõik osalejad said hästi hakkama ja tore oli, et klassikaaslased koos klassijuhatajatega kõiki toetasid.

23/12/2021
18/12/2021

Tänavu 19. korda toimuv RMK poolt korraldatud Eesti koolilaste metsapostkaardi konkurss teemal „Meie tuleviku mets“ on selleks korraks lõppenud.
Konkursile saadeti 3884 metsapostkaarti 154 erinevast haridusasutusest üle Eesti. Meie kooli 3.b õpilase Marleen Tuberiku töö valiti lõppvooru. Oma lemmikud sai valida publik ning ka žürii. Parimatest töödest trükitakse ehtne postkaartide komplekt. Komplekti tagakaanele valiti Tallinna Õismäe Gümnaasiumi 3.b klassi õpilase Marleen Tuberiku pilt „Saladusemets“.
Palju õnne Marleenile ja juhendajale õpetaja Monika Kabralile.

17/12/2021

MTÜ Ökulid (Tallinna Õismäe Gümnaasiumit toetav selts) on aastaid olnud vaderiks Tallinna Loomaaias elavale kodukakule. Jõulude ajal oleme alati annetanud ühe osa kooli jõululaadal kogutud tulust kodukakule.
Kuna traditsioonilist jõululaata sel aastal ei toimunud, siis on igal inimesel võimalus vabalt valitud panusega toetada kodukaku söögilauda, tehes annetuse MTÜ Ökulid kontole:

MTÜ Ökulid EE501010220105306013

Selgitusse märkida: Kodukakule
Aitäh kõigile, kes annavad oma panuse kodukaku toetuseks!

(Pilt Tallinna Loomaaia kodulehelt. Autor Maaja Kitsing)

Videos (show all)

Kooli 43. sünnipäev
Tantsuvahetund
Koolikell õpetajate esituses
Küünlapäev TÕG-s
Legendaarseim Õpetaja
Kirkaim Kriit - Meeldejäävaim Õpilane
Kirkaim Kriit - Suurim Aktivist
Kirkaim Kriit - Kooli parim sportlane
Kirkaim Kriit - kaunitar&hurmur
Mälestuste rajal õpetajatega aastal 2012
Sa tahad head

Location

Category

Telephone

Address


Õismäe Tee 50
Tallinn
13512

Other High Schools in Tallinn (show all)
Tallinna Muusikakeskkool Tallinna Muusikakeskkool
Vabaduse Pst 130
Tallinn, 10920

1961.a. loodud Tallinna Muusikakeskkoolis saavad õpilased gümnaasiumi-hariduse ja professionaalse muusiku ettevalmistuse. Kooli avalikele esinemistele on oodatud nii endised ja praegused õpilased, lapsevanemad kui kõik teised muusikasõbrad!

Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool
Vabaduse Väljak 4
Tallinn, 10146

Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool on riiklik kutseõppeasutus, mis 1975. aastast kannab Georg Otsa nime. Tänane kool on välja kasvanud 1919. aastal asutatud Tallinna Kõrgemast Muusikakoolist (aastast 1923 Tallinna Konservatoorium).

Tallinna Arte Gümnaasium Tallinna Arte Gümnaasium
Vilde Tee 62
Tallinn, 13421

Tallinn English College Tallinn English College
Estonia Puiestee 10
Tallinn, 10148

Tallinna 53. Keskkool Tallinna 53. Keskkool
J. Sütiste Tee 42
Tallinn, 13420

Tallinna Inglise Kolledži Õpilasesindus Tallinna Inglise Kolledži Õpilasesindus
Estonia Pst. 10
Tallinn, 10148

Meie missioon: Olla SINU hääl! Tallinna Inglise Kolledži Õpilasesindus koondab 8.-12. klasside õpilasi.

Gustav Adolfi Gümnaasium Gustav Adolfi Gümnaasium
Suur-Kloostri 16
Tallinn, 10133

Gustav Adolfi Gümnaasium www.gag.ee

Tallinna Ühisgümnaasiumi õpilasesindus Tallinna Ühisgümnaasiumi õpilasesindus
Pärnu Mnt 71/73
Tallinn, 10134

TÜG-i õpilasesindus on ühendus, mille eesmärkideks on - kaitsta õpilaste huve ja seaduslikke õigusi - aidata kaasa õppetöö ja koolielu edendamisele - aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele - järgida ja edendada kooli traditsioon jne.