Loova tuleviku kool

Loova tuleviku kool

Comments

Tule meie huviringidesse - toredad õpetajad ja põnevad tegevused ootavad - Karjamaa 18 III korrusel:
https://tulevikukool.edu.ee/huvitegevus/
INTERVJUU MÄRTENIGA🎤

Loova tuleviku kool intervjueerib Teaduskonverentsi raames Eesti asjalikke inimesi. 4. klassi õpilane Rivo valis oma vestluspartneriks Flora keskkaitsja Märten Kuusk👏

#fcf #fcflora #üksklubiükspere
Armas klassiõpetaja, Loova tuleviku kool ootab Sind uue ajastu kooli! !👇

Veel oodatakse:
👉matemaatika õpetajat

#tööõpetajale #cvkeskus #töö #tööpakkumine #töökuulutus #pakuntööd #otsintööd #karjäär #õpetaja #tuletööle #kool Klassiõpetajad '08 Klassiõpetajad 2016 Klassiõpetajad
💰 𝟏𝟑𝟓𝟎 - 𝟏𝟔𝟓𝟎 𝐞𝐮𝐫𝐨𝐭 𝐤𝐮𝐮𝐬 💰
Loova tuleviku kool ootab enda juurde õpetajat, kes aitaks luua inspireeriva õpikeskkonna. ✨

#tööõpetajale #cvkeskus #töö #tööpakkumine #töökuulutus #pakuntööd #otsintööd #karjäär #õpetaja #tuletööle #kool Klassiõpetajate töövõtted kaugõppeks
Armas matemaatikaõpetaja, tule ja aita luua lastele inspireeriv õppekeskkond!👇
Veel oodatakse kollektiivi:
👉Klassiõpetajat

#tööõpetajale #cvkeskus #töö #tööpakkumine #töökuulutus #pakuntööd #otsintööd #karjäär #õpetaja #tuletööle #kool Loova tuleviku kool
See on meie tiim! Tänud mu armsad teekaaslased!❤️
Tule meie kooli tööle! Pakume koostöist sünergiat ja koolirõõmu!
Kallis koolipere
Head õpetajate päeva teile
Suured, suured, suured tänud ❤️ järjekordne mega-Lahe päev 👍😊 SUPER “Loova Tuleviku Kool” 👍❤️😎
Ootame särasilmi koos õppima, loovalt mõtlema ja ühiselt maailma avastama!
1. septembrit! 😊 Olgu see üks äge aasta🌼!
Armas koolipere, ootame teid!🙂

Koolirõõmu maaletooja! Erakool keskendub tulevikuoskuste ja õnneliku inimese oskuste arendamisele lisaks põhikooli riiklikule õppekavale. Väiksed klassid ja põnev õppetöö.

Operating as usual

01/04/2022

Tähelepanu! Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatused ja täiesti uus ja uuenduslik Riiklik õppekava.
Loova tuleviku kool on valitsusele esitanud uued seaduseelnõud. Muudatusi on 684, aga kõige olulisemad toome siinkohal välja.
1. Põhiharidus on nüüdsest vabatahtlik, mitte kohustuslik. Neile õpilastele, kes ei vali kooliharidust, leiab kohalik omavalitsus töökoha. See loob võimaluse täiesti uut tüüpi lapstööjõudu kasutava tööstusharu tekkeks. Üks Eestis hiljuti arutluse all olevatest alushariduse õppekavadest sedastas: "Lapse eeldatava koolivalmiduse olulisim tunnus on lapse oskus tegutseda täiskasvanu sõnalise ütluse järgi." Kui laps oskab tegutseda täiskasvanu käsu järgi, siis on ju kõik eluks vajalik tegelikult juba omandatud ja laps on valmis astuma tööellu.

2. Välishindmise alused muutuvad kardinaalselt. Riik ei käi enam koolides kohapeal kontrollimas koolide dokumente, vaid kontroll toimub 15 ja 25 aastat pärast kooli lõpetamist. Kontrollitakse, et kuidas õpilased elus hakkama saavad, kui õnnelikud nad on ja milline on nende tervis. Selle järgi koostatakse ka koolide pingeread.

3. Riiklik õppekava pole enam kohustuslik, vaid soovituslik. Iga kool koostab individuaalse õppekava igale õpilasele. Igal õpilased on isiklikud eesmärgid. Selleks, et isiklike eesmärkide jälgimise ja õppetöö kohandamisega toime tulla, võetakse koolidesse tööle õpilaste õpijuhid. Hinnanguliselt läheb õpijuhte vaja 2 korda rohkem kui õpetajaid.

4. Enam ei ole meile teada-tuntud ainetunde vaid on uued õppeained, mis on sisuliselt oskuste omandamise tunnid.
Uued õppeained on näiteks: "Mis on toit ja kuidas süüa?" See õppeaine on tänapäeval väga vajalikuks kujunenud olukorras, kus poed on täis tooteid, mis teevad kehale pigem kahju kui kasu ning ei sisalda peaaegu midagi toitvat.
"Elu mõte". See õppeaine tegeleb 1. klassist alates sellega, et mõtestada oma tegevusi, tugevusi ja toimimist ning inimese eksistentsi laiemalt. Tulevikuperspektiivist vaadatuna on see õppeaine eriti oluline, sest kui robotid teevad ära peaaegu kogu töö, siis tuleb inimesel leida uus vaatepunkt oma eksistentsile. Kindlasti on siin õppeaines oma roll ka nautimise õppimisel.
"Kuidas suhelda inimestega" Ei vaja vist täpsemalt selgitamist. Me kõik teame, kuidas sotsiaalmeedia sõltuvuse ajastul hakkab see oskus kaotsi minema.
"Probleemide lahendamine" on jälle üks olulisematest oskustest elus. Siin aines on baasoskusteks probleemide vältimise vältimise õppimine, probleemi sõnastamine, vastutuse võtmine ning probleemilahenduse oskused. Ja et probleemide hingeelu paremini mõista, peab oskama neid ka tekitada.
"Kognitiivse (sõja) kaitse alused." Selles õppeaines õpitakse manipuleerimise taktikaid, avaliku arvamuse suunamist, iseenda mõju juhtimist ja teadlikkust välisest mõjust iseendale. Samuti on vaatluse all mõjutamise kanalid. Praktikumide hulka kuulub näiteks arvamusliidriks või guruks saamine. Seda õppeainet saab gümnaasiumis jätkata valikaine raames, kus käsitletakse täpsemalt indiviidide ja masside mõjutamise neuropsühholoogilisi tegureid.

5. Väga suureks muudatuseks on ka hindamise muutumine. Hindamine hakkab toimuma väga sisuliselt ja objektiivselt. Toitumise aine hindamiseks võetakse näiteks õpilastelt vereproovid, et hinnata, kui hästi on õpilane tunnis õpitut rakendanud. Suhtlemise aine hindamiseks kasutatakse osalusvaatlust, kus hindaja vaatleb õpilase kõiki suhtlusakte kahe nädala jooksul ja analüüsib suhtluspartnerite arvu, suhtlemise tähendusrikkust ja sügavust, emotsioone ja empaatiat ning kasutatavat sõnavara. Probleemilahenduse oskuste hindamine toimub grupitöö raames, kus üks grupp genereerib kompleksse laiaulatusliku probleemi ja teine grupp peab selle ära lahendama.

Loodame, et seadusmuudatused kiidetakse heaks.

Ikka tulevikule mõtlev, Teie Loova tuleviku kool!

Photos from Loova tuleviku kool's post 28/03/2022

Ühel muidu täiesti tavalisel reedel toimus Loova tuleviku koolis mõnevõrra ebatavaline üritus: Legopiknik 1.-4. klassidele. Päeva eesmärgiks oli arendada loovust, algatusvõimet, vastutust ja hoolivust kaasõpilaste ja enda tehtu vastu. Oli mõte ka klassidele ühistegevust pakkuda. Eeltegevustes tutvuti Lego ajalooga ja põimiti, lõimiti lego teemat üldõpetuse tundidesse. Päeval ise meisterdati enda piknikualal/tekil valmis üks ehitis mis kokku moodustasid...linnaku? Igaüks pidi enda rajatut tutvustama ja sõjaehitiste kõrval võitis peokoht-diskoteek.
1. klassis õpilased ehitasid fantaasiarikkaid loovmaju oma Elevandisaarele!
Elevandisaar sai endale loomade farmi, võistluskunstide pargi, prügikoristussüsteemi, loomade kaitserajatise, kasiino mis toob ainult raha sisse, kaevanduse kus kaevandatakse teadust, kaitserajatised saare kaitseks, vangla ja pärlimaja, kus pärlitel on võluvõime kaitsta ja teha muud head!
Päev lõppes küsimusega:”Kas uus lego piknik tuleb alles uuel aastal?”

Teadusprojektid 2022: 4.-7. klass - Loova Tuleviku Kool 16/03/2022

Teadusprojektid 2022: 4.-7. klass - Loova Tuleviku Kool

Teadusprojektide järjejutu teine osa ootab lugemishuvilisi meie blogis. Seekord tuleb siis juttu 4.-7. klasside teadusprojektidest. Kallis lapsevanem, sealt saad teada, millega laps on koolis "hakkama saanud".
Kes meie kooliga veel kokku puutunud ei ole, siis blogis on väga palju näiteid, kuidas meil õppimine käib.
https://tulevikukool.edu.ee/teadusprojektid-2022-4-7-klass/

Teadusprojektid 2022: 4.-7. klass - Loova Tuleviku Kool 4. klass. Teema “Õnne valem” Projekti “Õnne valem” sisuks oli õnne uurimine ja üheks andmekogumise meetodiks intervjuu läbi viimine õpilase silmis õnneliku inimesega.Õnne mõistame me kõik erinevalt. Seda tõestasid erinevad […]

Teadusprojektid 2022: 1.-3. klass - Loova Tuleviku Kool 11/03/2022

Teadusprojektid 2022: 1.-3. klass - Loova Tuleviku Kool

Teadusprojektide järjejutu esimene osa on meie blogis nüüd saadaval. Loe nüüd täpsemalt, kuidas 1.-3. klass õppis uurimis- ja esinemisoskusi.
https://tulevikukool.edu.ee/teadusprojektid-2022-1-3-klass/

Teadusprojektid 2022: 1.-3. klass - Loova Tuleviku Kool Uurimisoskuste arendamine Loova tuleviku koolis projektipõhiselt. Teaduskonvernts.

Photos from Loova tuleviku kool's post 25/02/2022

Mis saab olla parim kingitus ühelt koolilt Eestile? Ikka targad ja tegusad õpilased!!
Juba viiendat aastat tähistas Loova tuleviku kool Vabariigi sünnipäeva õpilaste teaduskonverentsiga. Meil hakatakse eakohaselt teadust tegema juba esimesest klassist alates. Algkooli õpilastele on täiesti jõukohane hankida infot pereliikmetelt, lasteraamatutest või filmidest. Vanematel õpilastel tuleb juba rakendada intervjuud info saamiseks, pidada päevikut, korraldada küsitlusi, analüüsida infot, lugeda erinevaid infomaterjale ja valida neist ajakohasemaid, viidates ka allikale.
Väga oluline on ka esinemisoskuste treenimine. Harjutamine teeb meistriks ja meie tublide õpetajate juhendamisel harjutati kõvasti. Suurepäraseid etteasteid leidus hulgim esimesest klassist seitsmendani. Tore oli jälgida õpilaste esinemisoskuste ja eneskindluse kasvu võrreldes eelmiste aastatega. 💙🖤🤍

18/02/2022

Aita masinale nimi välja mõelda!
Robootikaringis on olulisel kohal loovuse ja loogilise mõtlemise arendamine. Püüame leida lahendusi päriselulistele probleemidele, aga vahel mõtleme ka enda mugavusele. On ju mugav, kui robotite programmeerimisega samaaegselt saab panna tee tõmbama. Nii saigi kokku pandud .................... Mis sa arvad, kuidas võiks kutsuda sellist tööd tegevaid masinaid? Paku oma sõna kommentaarides.

Photos from Loova tuleviku kool's post 15/02/2022

Märksōnad roheruum, nutikad mesitarud katusel, rohetehnoloogia, keskkkond, start up, puuksutavad lehmad, tarbimine, ettevōtlus, ideed - olid need, mis tänasel KIK Rohetehnoloogia ōppepäeval Tehnopolis läbi käisid. 6. ja 7. klassi ōpilased nägid oma silmaga, kuidas ülekäigurajale paigaldatakse andurit, mis annab juba autosse märku, et jalakäija soovib rada ületada. Ole kohal ja näe oma silmadega!

09/02/2022

Tule tööle, kallis klassiõpetaja! Kujuta ette kooli Tallinnas, kus õpilasi pole klassis kunagi rohklem kui 15! Just selline kool on Loova tuleviku kool.
Otsime täiskohaga klassiõpetajat.
Kandideerimise tähtaeg 28.02.
Meie eripäraks on lisaks RÕK-le keskenduda tulevikuoskustele ja õnneliku inimese oskustele. Oleme ka lõimiv ja kaasav kool ning koolirõõmu maaletoojad. Kogu info kooli kodulehelt: https://tulevikukool.edu.ee/tule-toole/klassiopetaja/
AITÄH JAGAMISE EEST!

27/01/2022

Loova tuleviku kool ootab uusi õpilasi!

Loova tuleviku kooli vastuvõtt 2022/23 õppeaasta 1. klassi on alanud. Kooli jaoks on kõige suurem õnnestumine rahulolevad pered. Sel korral räägivadki meie lapsevanemad Sulle, miks on hea valida Loova tuleviku kool oma lapse hariduspartneriks.
Kui soovid osaleda virtuaalsel infopäeval, siis jõuad veel registreeruda (01.02.2022): https://tulevikukool.edu.ee/infopaev/

Loova tuleviku kool on tulevikuoskustele ja õnneliku inimese oskustele keskendunud era-põhikool Põhja-Tallinnas. Meil on väikesed klassid ja iga õpilane saab piisavalt õpetaja tähelepanu. Õppetöö toimub riikliku õppekava järgi, kaasaegseid õppemeetodeid kasutades.
Kooli põhimõtete, õppemaksu ja muu kohta saab täpsemat infot kooli kodulehelt. Meie igapäevase õppetöö kohta leiad meeleolukaid postitusi meie FB lehelt.
Oma lapse saad kooli kirja panna siin: https://tulevikukool.edu.ee/vastuvott-2/

Kuidas toimub hindamine Loova tuleviku koolis? - Loova Tuleviku Kool 24/01/2022

Kuidas toimub hindamine Loova tuleviku koolis? - Loova Tuleviku Kool

Hindamine on oluline puzzletükk koolis, mis mõjutab olulisel määral õppetöö kvaliteeti. Loova tuleviku koolis toetab ka hindamine meie põhiväärtusi, näiteks nagu tulevikuoskuste ja õnneliku inimese oskuste arendamist. Kuid hindamise põhiline eesmärk on motiveerida õpilasi õppima ja aidata seda teadlikult ja tõhusalt teha. Loe meie blogist, millised on meie hindamise põhimõtted! https://tulevikukool.edu.ee/kuidas-toimub-hindamine-loova-tuleviku-koolis/

Kuidas toimub hindamine Loova tuleviku koolis? - Loova Tuleviku Kool Kõik täiskasvanud, kes on koolis käinud, teavad, kuidas hindamine koolis toimub. Üldjuhul me arvame nii. Tänapäeval vanaaja tõekspidamised õnneks või kahjuks ei kehti. Loova tuleviku koolis lähtuvad hindamispõhimõtted meie väärtustest […]

Photos from Loova tuleviku kool's post 22/01/2022

Kui kooli saabuvad termomeetrid, pipetid, dünamomeetrid, luubid, katseklaasid ja pintsetid on aeg kummikindad kätte panna. Mis sa arvad, kas sinised kummikindad on vajalikud:
a)kuna on viiruste aeg
b) sest sinine on ju ilus värv vōi
c) sellepärast, et läheb kala lahkamiseks.
Kui vastasid C, siis on sinu vastus ōige. Meie kooli 5. klassi ōpilased olid tähtsaks operatsiooniks valmis. Oli uus, pōnev ja silmiavav. Lume temperatuuri uurimiseks loodusteadusliku meetodi abil sukeldusid ōpilased teadlase rolli. Ja ega siin muud öelda ei ole, kui uus pōlvkond kirurge ja teaduse tegijaid on sirgumas.

Õpetaja Kätlin Kallas: õpik-töövihik-vihik stiilis õppimine pärsib elulähedast õppimist 11/01/2022

Õpetaja Kätlin Kallas: õpik-töövihik-vihik stiilis õppimine pärsib elulähedast õppimist

Meie klassiõpetaja Kätlin jagab oma mõtteid sellest, kuidas õpetaja tund on tema seisundi peegel, kuidas õpilased toetavad õpetajat tema arenguteel ja kuidas õppekäigud aitavad tõhusalt õppida. Aga loe parem ise, sest Kätlin ka kirjutab väga hästi!

Õpetaja Kätlin Kallas: õpik-töövihik-vihik stiilis õppimine pärsib elulähedast õppimist Olen õpetaja. Olen viimased aastad seda rolli ja ametit endas pidanud ja endast läbi laskunud. Nagu svamm endasse imenud kõik uued kogemused ja elamused. Olen lasknud ennast õpetada ja kasvatada. Kool ju pidavat olema õppe- ja kasvatustöö asutus. Ja seda mitte ainult õpilastele, kirjutab Loo...

Photos from Loova tuleviku kool's post 27/12/2021

Veel enne jõule jõudis eduka lõpuni meie 5.-7. klassi õpilaste kodanikupäeva (26.11) projekt, mille algatas meie tubli ajaloo-ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Agnes Kaasik.
Selleks, et meie õpilastest kasvaksid vastutustundlikud ja abivajajaid märkavad kodanikud, sai iga klass loosiga ühe abivajajaid toetava ettevõtte: 5. klass Varjupaikade OÜ, 6. klass MTÜ Aarete Laegas ja 7. klass Toidupanga.
MTÜ Aarete Laegas aitab suurperesid riiete ja kodutarvetega varustamisega. Toidupank jagab toidupakke puudustkannatavatele peredele. Varjupaikade OÜ peab koduloomade varjupaika.
Eesmärgiks oli jõuludeks koguda ja kohale toimetada annetused. Projekti käigus tuli ära jagada ülesanded, korraldada annetuste kogumise punktid koolis, teha reklaami ja üleskutseid annetamiseks ja lõpuks viia annetused ka vajalikku kohta.
Projekti rolliks oli arendada õpilaste aktiivsust ja panust kodanikuühiskonda ning arendada ka nende empaatiavõimet (kõik inimesed ei saa endale lubada ilusaid ja korralike riideid, paljud pered ei saa lubada endale igapäev sooja küllusliku toitu jne). Õpetaja Agnes: "5. klassiga viisime annetused ise Paljassaare loomade varjupaika, 7. klassi saatsin kaubanduskeskusse, kus asus Toidupanga annetuskast ning 6. klassiga jõudsime Aarete Laeka MTÜ-sse."
Suur tänu kõigile kes kooli poolt andsid oma panuse projekti õnnestumisse! Suur tänu ka peredele, kes annetasid ja valmistasid rõõmu nii mõnelegi kahe- või neljajalgsele. :)

Videos (show all)

Loova tuleviku kool ootab uusi õpilasi!

Location

Category

Telephone

Website

Address


Karjamaa 18
Tallinn

Other Middle Schools in Tallinn (show all)
Tallinna Tõnismäe Reaalkool Tallinna Tõnismäe Reaalkool
Pärnu Mnt. 50
Tallinn, 10119

Адрес: Пярну мнт. 50, Таллинн, Эстония

Avatud Kool Avatud Kool
Aru 10
Tallinn, 10317

Uuenduslik põhikool Põhja-Tallinnas, kus iga laps saab areneda targaks ja tasakaalus isiksuseks ning meie ühiskond muutuda seeläbi avatumaks ja tugevamaks.

Kaarli Kool Kaarli Kool
Toompuiestee 4
Tallinn, 10142

Kaarli Kool ehk Kaarli Koguduse Lasteaed-Põhikool Toompuiestee 4, Tallinn 10142 tel. 5254523

Tallinna Kunstigümnaasium Tallinna Kunstigümnaasium
Kopli 102A
Tallinn, 11711

Tallinna Kunstigümnaasium asub Põhja-Tallinna kiiresti arenevas piirkonnas. Kooli põhiväärtused on avatus, koostöö ja loovus. Vaata rohkem infot kodulehelt www.koplikool.ee

Audentese erakool Audentese erakool
Tondi 84/1
Tallinn, 11316

Audentese erakool on alates 1995. aastast tegutsev haridust andev asutus.

Tallinna Kivimäe Põhikool Tallinna Kivimäe Põhikool
Leegi 14
Tallinn, 10914

Tallinna Pääsküla Kool Tallinna Pääsküla Kool
Vikerkaare 10/Põllu 109
Tallinn, 10921

Kõigi Pääsküla Gümnaasiumi või omaaegse 61. keskkooli lõpetanute ja praeguste õpilaste kogukond. "On oma kooli tunne see..."

Ristiku Põhikool Ristiku Põhikool
Ristiku 69
Tallinn, 10317

Ristiku Põhikool asub Põhja-Tallinna linnaosas ja võtab vastu Tallinna linna õpilasi. Õppe- ja kasvatustöö lähtub Põhikooli riikliku õppekava nõuetest.

International School of Estonia International School of Estonia
Juhkentali 18
Tallinn, 10132

An IB World School, authorised in PYP, MYP, DP and accredited by NEASC (www.neasc.org) and Council of International Schools (www.cis.org)

Tallinna Mustamäe Gümnaasium Tallinna Mustamäe Gümnaasium
Keskuse 18
Tallinn, 12911

Samm-sammult täiuslikkuse poole!