TLÜ LTI Ökoloogia keskus

Ökoloogia keskus on teadus- ja arenduskeskus, kus teadlased tegelevad veega seotud ökosüsteemidega

Operating as usual

26/04/2024

Mati Ilomets - "Soometsade seisund Eestis ja mõnda märgade metsade tegevuskavadest"

24/04/2024

Mine kuula mida Ökoloogia keskuse teadur Marko Vainu räägib!

Tallinna Ülikooli vestlussaates “Ekspert eetris” tuleb sel korral juttu Eesti siseveekogude olukorrast ja inimtegevuse mõjust veekogude heaolule. Teemat avab Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi teadur Marko Vainu. 🎥

Marko Vainu annab ülevaate, millises seisus on Eesti veekogud täna ja kuidas nende olukorda üldse hinnatakse. “Eestis hinnatakse regulaarselt üle 600 vooluveekogu ja vooluveekogu lõigu seisundit ja nendest on viimastel aastatel olnud 60% heas ökoloogilises seisukohas. Samas järvede puhul, mida samuti regulaarselt hinnatakse umbes 90 kohas, on seisund viimase kümne aasta jooksul läinud oluliselt halvemaks ehk viimastel andmetel on neist vaid 25% heas ökoloogilises seisukorras”, rääkis Vainu. Saates on juttu ka sellest, kuidas inimene saab oma tegevusega siseveekogude heaolule kaasa aidata.

Saadet juhib Tallinna Ülikooli ajakirjanduse õppekava viimase aasta üliõpilane Katriin Lepik.

Vaata saadet 🔗👉 https://haridus.postimees.ee/8007472/ekspert-eetris-marko-vainu-kas-inimene-saab-eesti-siseveekogude-heaolule-kaasa-aidata

24/04/2024

Sellel reedel, 26. aprillil kell 10:00 räägib ökoloogia keskuse seminaris (ruum M-523) Mati Ilomets (TLÜ ökoloogia keskus, LIFE-IP ForEst&FarmLand projekti TLÜ poolne juht) teemal:

"Soometsade seisund Eestis"

Seminari tutvustus: "Soometsad on sood, kus puurinde liituvus on üle 30% ehk kus küll domineerivaks abiootiliseks teguriks on hüdroloogia, kuid lisaks mõjutab elustiku liigilist koosseisu ja struktuuri puurinne. Nagu ka lage- ja puissood jagunevad soometsad madal-, siirde- ja rabametsadeks. Lisaks on meil lammimetsad ja lodumetsad. Õhemal või paksemal turbal, kui kasvusubstraadil, kasvavaid metsi on Eestis 946,1 tuhat ha. Neist ligi pooled on õhukesel turbal kasvavad soostunud metsad. Soometsadest üle 80% on tugevalt kuivendatud, et neid rühmitatakse eraldiseisavateks inimtekkelisteks kõdusoometsadeks. Ülejäänud ca 156 tuh ha soometsadest on suur osa kuivendusest mõjutatud, sh ka kaitsealadel paiknevad olevad soometsad. Ettekandes püüan anda ülevaate soometsade seisundist ja võimalustest taastada eri tüüpi soometsi."

Seminarist toimub otseülekanne ja seda on võimalik pärast ka järelvaadata: https://www.facebook.com/LTIOK.

19/04/2024

Lauri Klein - "Tallinna Loodustalgud 2023"

16/04/2024

Sellel reedel, 19. aprillil kell 10:00 räägib ökoloogia keskuse seminaris (ruum M-523) Lauri Klein (zooloog ja maastikuökoloog) teemal:

"Ülevaade loodustalgutest Tallinna kaitsealadel"

Seminari tutvustus: "2023. aastal toimus Tallinna kahel looduskaitsealal kokku kümme vabatahtlike loodustalgute päeva, mille eesmärk oli teha neil kaitsealadel vajalikke kaitsekorralduslikke töid, mida saab teha käsitsi ja ilma motoriseeritud töövahenditeta. Talgupäevad toimusid Pääsküla raba kaitsealal ja Paljassaare hoiualal. Pääsküla rabas tehti järgmisi kaitsekorralduslikke töid: kuivenduskraavide veevoolu sulgemine turbapaisude ehitamise abil; võõrliigi, vereva lemmmaltsa kasvukohtade likvideerimine taimede üles kitkumise teel; kivisisalike liivaste elupaikade taastamine neis peale kasvava võsa eemaldamise abil. Paljassaarel taastati ühte endist puisniiduala; eemaldati mägiveiste karjamaal metsatukkades alusmetsa, et loomad saaks neis tuulevarju pakkuvates saludes paremini liikuda ning eesmärgiga taastada rannaniitu, kitkuti üles kurdlehise kibuvitsa võrseid, mis pärast suuremat selle taime põõsaste eemaldamist olid endiselt kasvama jäänud/hakanud. Talgutööde korraldus olid tellitud pealinna keskkonna ja kommunaalameti poolt ja nende eesmärk, lisaks kaitsekorralduskavades ettenähtud tegevuste tegemisele, oli kohaliku kogukonna kaasamine ja inimeste loodusharidus. Ka 2024 on tulemas kümme sellist talgupäeva, aga seekord on need kõik paisude ehituseks Pääsküla rabas."

Seminarist toimub otseülekanne ja seda on võimalik pärast ka järelvaadata: https://www.facebook.com/LTIOK.

12/04/2024

Nguyen Hoang Anh Chu - "Dissolved organic matter in a changing climate: A hydrogeochemical investigation of Estonian waters"

09/04/2024

Sellel reedel, 12. aprillil kell 10:00 räägib ökoloogia keskuse seminaris (ruum M-523) Nguyen Hoang Anh Chu (TLÜ ökoloogia keskuse nooremteadur) teemal:

"Dissolved Organic Matter in a Changing Climate: A Hydrogeochemical Investigation of Estonian Waters"

Seminari tutvustus: "Climate change and rising temperatures are causing water browning, a process characterized by an increase in dissolved organic matter (DOM) and dissolved organic carbon (DOC) in both surface and shallow groundwater. This trend can be investigated using remote sensing. DOM is crucial in aquatic ecosystems, providing energy for microorganism growth and function. It is one of the largest carbon pools on Earth and is essential for influencing water quality. Common organic substances in ground and surface water include humic substances. The presentation will give you a quick view of my background, in addition to what I have done so far in the project. I also want to introduce a little about dissolved organic matter in water, which might be an interesting topic related to the project."

Seminarist toimub otseülekanne ja seda on võimalik pärast ka järelvaadata: https://www.facebook.com/LTIOK.

05/04/2024

Ülo Suursaar - "Mõningaid mõtteid tuulest, lainetest, meretasemest ja jääst Eesti rannikumerel"

04/04/2024

Täna (04.04) tasub jälgida Teaduste Akadeemias toimuvat põnevat konverentsi, kus teiste globaalmuutuste akadeemiku kohale esitatud kandidaatide seas peab ettekande ka Ökoloogia keskuse juhataja Jaanus Terasmaa.

Konverents algab kell 1200.

https://www.facebook.com/teadusteakadeemia/posts/pfbid06YC9d2wR2PrDvPdYF3CDXgpvDQjfKEHMpaKE3DjFd76nd5bncQMYZb4Jx9LjSnnhl

Homme algusega kell 12 toimub teaduste akadeemias konverents, kus ennast tutvustavad globaalmuutuste akadeemiku kohale esitatud 8️⃣ kandidaati.

🎥Kõik huvilised on oodatud konverentsist osa saama veebiülekande vahendusel teaduste akadeemia võrgukodus või Novaatori portaalis.

👉Otseülekanne ja ajakava akadeemia veebis: https://www.akadeemia.ee/sundmused/akadeemikukandidaatide-konverents-2024/

👉Kandidaatide nimekiri ja tutvustav info: https://www.akadeemia.ee/akadeemia/akadeemikute-valimine/akadeemikukandidaadid-2024/

Kandidaatide seast teevad akadeemikud valiku 17. aprillil toimuval teaduste akadeemia üldkogu aastakoosolekul. Akadeemikuks valimiseks on tarvis saada 2/3 aastakoosolekul osalevate akadeemikute häältest.

Tartu Ülikool TalTech - Tallinna Tehnikaülikool Tallinna Ülikool Tartu Ülikooli Füüsika Instituut/Institute of Physics University of Tartu Ragnar Nurkse Department of Innovation and Governance Usuteaduskond / School of Theology and Religious Studies TÜ Eesti Mereinstituut TÜ Ökoloogia ja maateaduste instituut TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut TLÜ LTI Ökoloogia keskus

02/04/2024

Sellel reedel, 5. aprillil kell 10:00 räägib ökoloogia keskuse seminaris (ruum M-523) Ülo Suursaar (TÜ Eesti Mereinstituudi kaasprofessor ja TLÜ ökoloogia keskuse vanemteadur) teemal:

"Mõningaid mõtteid tuulest, lainetest, meretasemest ja jääst Eesti rannikumerel".

Seminari tutvustus: "Vaatleme, kuidas on võimalik, et tuul on korraga nii tugevnenud kui nõrgenenud. Kas kuumalaine on laine? Mis võib ühist olla apvellingul ja lumesajul? Kui karm oli möödunud jäätalv? Mis on normaalsus? Miks läheb osa tööst raisku?"

Seminarist toimub otseülekanne ja seda on võimalik pärast ka järelvaadata: https://www.facebook.com/LTIOK.

Tartu Kultuurkapital kuulutab välja konkursi Jaan-Mati Punningu sihtkapitali stipendiumile - Kultuurkapital 27/03/2024

Tartu Kultuurkapital on välja kuulutanud konkursi Jaan-Mati Punningu sihtkapitali stipendiumile.

Stipendiumi eesmärk on toetada loodusgeograafia ja sellega seotud erialade põhiõppe viimase aasta üliõpilaste, magistrandide, doktorandide ja järeldoktorantuuris õppivate noorteadlaste teadusalaste eesmärkide saavutamist.

Kandideerige ja levitage sõna!

Tartu Kultuurkapital kuulutab välja konkursi Jaan-Mati Punningu sihtkapitali stipendiumile - Kultuurkapital Tartu Kultuurkapital kuulutab välja konkursi Jaan-Mati Punningu sihtkapitali stipendiumile. Stipendiumi eesmärk on toetada loodusgeograafia ja sellega seotud erialade põhiõppe viimase...

22/03/2024

Kristjan Maasalu ja Gunnar Reinapu "Metsade PEFC ja FSC sertifitseerimine: miks ja milleks?"

@know.your.water profile on Instagram • 62 posts 22/03/2024

Tänase Ülemaailmse Veepäeva puhul tasub ette võtta üks retk ja minna näiteks allikaid avastama. Olgu siis virtuaalselt või päriselt. Selleks pakub head võimalust https://allikad.info/ keskkond, kus juba on olemas kõik Eestis teadaolevad allikad. Sinna saab igaüks lisada uusi allikaid ja allikate vaatluseid. Nii saame ühiselt ülevaate meie veestiku seisundist paremaks. Mine tee kasvõi pilt ja vaata, kas allikas ikka päriselt olemas on. Juba sellest on suur abi!

Lähiajal oleme allikate vaatlemiselt edasi liikumas ka jõgede, järvede ja karstijärvikute juurde. Selleks on projektis LIFE adaptest valmimas uus veebipõhine kaardirakendus, kus just nende veekogudega mõnus toimetada on. Aga sellest kuuleb lähemalt juba edaspidi.

Miks me seda teeme, sest Eestis tundub ju veega kõik enam-vähem korras olevat? Võrreldes paljude teiste piirkondadega ongi meie olukord (veel) päris hea. Samas on trendid sellised, et muretsemiseks on selgelt põhjust. Vesi on ressurss, mis 21. sajandil saab olema kesksel kohal igas mõttes.

Loe aasta tagasi Jaanus Terasmaa sulest ilmunud artiklit Sirbis: https://sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/vesi-kui-xxi-sajandi-julgeolekurisk-ja-sodade-pohjus/

Lisaks veavad tudengid vahvat vee-teemalist Instagram'i, mine uuri seda ka, seal on palju põnevat teaduspõhist infot: https://www.instagram.com/know.your.water/

@know.your.water profile on Instagram • 62 posts 151 Followers, 206 Following, 62 Posts - See Instagram photos and videos from .your.water

Photos from Kliimateadlik's post 21/03/2024

Kolmapäeval olid nii Ökoloogia keskuse ruumid kui ka mitmed muud ruumid majas täis õpetajaid, keda koolitati kasutama Kliimateadlikkuse projekti käigus valminud õpiobjekte.

Ökoloogia keskuse teadlased koos kolleegidega teistest TLÜ instituutidest vastutavad 2. ja 3. kooliastme eest.

19/03/2024

Maailmas on kaks peamist jätkusuutliku metsamajandamise süsteemi ehk metsade sertimise skeemi - PEFC ja FSC. Mõlema eesmärgiks on metsade hoidmine. Samas on skeemides palju erinevaid põhimõtteid, loomis- ning rakendusviise. Reedel, 22. märtsil kell 10:00 räägivad TLÜ ökoloogia keskuse seminaris Kristjan Maasalu (FSC Eesti tegevjuht) ja Gunnar Reinapu (PEFC-Eesti juhatuse liige, KIK metsaosakonna juht) sellest, mis on jätkusuutlik metsandus, miks on oluline metsi sertida ja kuidas seda parimal moel teha.

Seminarist toimub otseülekanne ja seda on võimalik pärast ka järelvaadata: https://www.facebook.com/LTIOK.

***
Foto autor: Jarek Jõepera
https://rajaltmaas.ee/

15/03/2024

Ivo Krustok - "Euroopa roheleppe mõju ja tulevik"

13/03/2024

Sellel reedel, 15. märtsil kell 10:00 räägib ökoloogia keskuse seminaris (ruum M-523) Ivo Krustok (SEI Tallinn, vanemekspert) teemal:

"Euroopa roheleppe mõju ja tulevik".

Seminari tutvustus: "Ettekanne annab ülevaate sellest, kuidas kujunes Euroopa Liidu rohelepe, kuidas see mõjutas EL-i ja selle liikmesriikide poliitikat, milline oli erinevate lähiaastatel toimunud kriiside mõju selle rakendamisele ning mis võib sellest edasi saada pärast sellel aastal toimuvaid Euroopa Parlamendi valimisi."

Seminarist toimub otseülekanne ja seda on võimalik pärast ka järelvaadata: https://www.facebook.com/LTIOK.

08/03/2024

Oliver Koit - "LIFE SIP AdaptEst"

06/03/2024

Sellel reedel, 8. märtsil kell 10:00 räägib ökoloogia keskuse seminaris (ruum M-523) Oliver Koit (TLÜ ökoloogia keskuse teadur) teemal:

"Kliimamuutustest mõjutatud veekogude kaardistamine ja meetmete väljatöötamine - projekt AdaptEst".

Seminari tutvustus: "Möödunud aastal algas LIFE-SIP AdaptEST projekt, mille eesmärgiks on suurendada Eesti ökosüsteemide vastupanuvõimet muutuvas kliimas, parandada ühiskonna valmisolekut kliimamuutustega kohanemiseks ning tagada sotsiaal-majanduslik positiivne mõju ressursside säästva kasutamise kaudu. Projekti kohta saab rohkem lugeda Kliimaministeeriumi lehelt: https://life.envir.ee/et/life-sip-adaptest. Ökoloogia keskus osaleb koos Eesti Geoloogiateenistuse, Keskkonnaagentuuri ja Kliimaministeeriumiga tööpaketis "Kliimamuutustest mõjutatud veekogude kaardistamine ja meetmete väljatöötamine", mille eesmärk on tagada pinna- ja põhjaveekogumite hea seisund muutuvas kliimas. Seminaril räägitakse tööpaketi raames senitehtust ja eesootavatest väljakutsetest."

Seminarist toimub otseülekanne ja seda on võimalik pärast ka järelvaadata: https://www.facebook.com/LTIOK.

Photos from TLÜ LTI Ökoloogia keskus's post 01/03/2024

Veebruari viimasel päeval toimus Rakvere Riigigümnaasiumis projekti Kliimateadlik õpiobjektide esimene koolitus õpetajatele. TLÜ LTI Ökoloogia keskus ja töörühm SEEMIK koos kolleegidega vastutavad selles projektis 2. ja 3. õppeastme eest.

Rakveres tutvustasime lähemalt nelja uut õpiobjekti ja õppetegevust, kus teemad varieeruvad kliimamuutuste mõjust lemmiktoidule ja meie esivanemate toimetulekuoskustest õppimisest kuni globaalse kliimaõigluse ja majandusmudeliteni.
Eriti rõõmustav oli, et osalevatest õpetajatest rohkem kui pooled ei olnud loodusteaduse ja geograafia õpetajad - just õppeainete lõimimine on see, mida oleme soovinud ka enda õppematerjale disainides saavutada.

Tallinna Ülikooli esindasid Rakveres Jaanus Terasmaa, Grete Arro, Aet Annist, Kaarel Vanamölder, Katre Luik, Maris Morel, Pamela Abreldaal.

Kolm koolitust on veel ees ja mõnedel neist on ka vabu kohti: https://sisu.ut.ee/kliimateadlik/koolitused

Koolitused toimuvad Eesti erinevates paikades:
05.03.2024 Pärnus
20.03.2024 Tallinnas
03.04.2024 Tartus

****************
Projekti „Kliimateadlikkus koolist ühiskonda: laste, noorte ja õpetajate võimestamine kliimamuutuste mõjude vähendamiseks” juhib Tartu Ülikooli füüsika instituut, tegevusse on kaasatud Tallinna Ülikool ja uurimisrühm Seemik, Eesti Maaülikool, Tartu Ülikoolist Narva kolledž, Skytte instituut, Tartu observatoorium, õpetajate seminar ja loodushariduskeskus, Norra Bergeni Ülikooli muuseum ning palju väliseid eksperte.

Rohkem infot: https://sisu.ut.ee/kliimateadlik/

Fotod: Pamela Abreldaal

01/03/2024

Liisa Küttim ja Martin Küttim - "Kaitsealuste rändrahnude ja kivikülvide seisund Tallinnas"

27/02/2024

Sellel reedel, 1. märtsil kell 10:00 räägivad ökoloogia keskuse seminaris (ruum M-523) Liisa Küttim (TLÜ ökoloogia keskuse nooremteadur) ja Martin Küttim (TLÜ ökoloogia keskuse teadur) teemal:
"Tallinna kaitsealused rändrahnud ja kivikülvid".

Seminari tutvustus: "Tallinnas on riikliku kaitse alla võetud 45 rändrahnu ja kivikülvi. 2023. a sügisel läbi viidud inventuuri eesmärk oli paikvaatluse käigus mõõta kõigi nende mõõtmed, täpsustada asukoht ning jäädvustada objektide hetkeseisund fotodel. Töös kirjeldati iga kaitsealuse üksikobjekti puhul selle teaduslikku, esteetilist ja ajaloolis-kultuurilist väärtust, samuti selle hetkeseisundit, piiranguvööndit ja hooldusvajadust. Lisaks sõnalistele hinnangutele hinnati iga inventeeritud rahnu puhul 4- või 5-astmelisel skaalal selle sammaldumist, samblike katet, soontaimede esinemist, peal ja ümber kasvavate puude esinemist, huumuse ja pragude esinemist rahnul, võimalikku sodimist ja rahnu kuju. Seminaris tutvustatakse ülevaatlikult inventuuri tulemusi."

Seminarist toimub otseülekanne ja seda on võimalik pärast ka järelvaadata: https://www.facebook.com/LTIOK.

23/02/2024

Maria Martšenko ja Mari-Liis Leinus "Ettevõtluskoostöö Tallinna Ülikoolis looduskosmeetika näitel"

21/02/2024

Ökoloogia keskus osaleb projekti LIFE adaptest tööpaketis "Kliimamuutustest mõjutatud veekogude kaardistamine ja meetmete väljatöötamine", mille eesmärgiks on tagada pinna- ja põhjaveekogumite hea seisund muutuvas kliimas. Tööpaketi meeskonda kuuluvad lisaks veel Eesti Geoloogiateenistus, Keskkonnaagentuur ja Kliimaministeerium.

𝘜𝘶𝘳𝘪𝘮𝘦 𝘵𝘶𝘭𝘦𝘷𝘪𝘬𝘶𝘬𝘭𝘪𝘪𝘮𝘢 𝘮𝘰̃𝘫𝘶 𝘌𝘦𝘴𝘵𝘪 𝘷𝘦𝘦𝘬𝘰𝘨𝘶𝘥𝘦𝘭𝘦

TLÜ LTI Ökoloogia keskuse ülesanded LIFE adaptest projektis on seotud kliimamuutuste mõju prognooside kaardistamise ja analüüsiga. Nad viivad läbi pinna- ja põhjavee uuringuid ning arendavad hüdroloogilisi mudeleid, et mõista ja prognoosida tulevikukliima mõju meie veekogudele ning kaasavad kohalikke elanikke andmekorjesse vabatahtliku harrastusteaduse parimaid praktikaid kasutades.

Põhjalikuma ülevaate saamiseks külasta meie kodulehte ➡️ https://www.lifeadaptest.ee

📸 Merike Linnamägi

21/02/2024

Taas algavad ökoloogia keskuse igareedesed seminarid! Sellel reedel, 23. veebruaril kell 10:00 räägivad ökoloogia keskuse seminaris (ruum M-523) Maria Martšenko (TLÜ LTI tooteinnovatsiooni spetsialist) ja Mari-Liis Leinus (TLÜ LTI keemilise analüüsi katselabori juhtaja) teemal "Ettevõtluskoostöö Tallinna Ülikoolis looduskosmeetika näitel":

"Seminaril käsitletakse huvitavaid ettevõtluskoostöö projekte looduskosmeetika valdkonnas. Osalejad saavad ülevaate erinevatest kohalikest loodusressurssidest, mida on uute toodete loomisel edukalt rakendatud. Lisaks uuritakse ressursside väärindamise ja kosmeetikatoodete maastiku uusi suundi ja trende. Samuti räägitakse seminaril eksperimentaalsest uurimis- ja teadustööst LTI keemilise analüüsi katselaboris. Tutvustatakse teenuseid ja analüüse, mida on ka erasektori klientidel võimalik LTI laboritest tellida."

Seminarist toimub otseülekanne ja seda on võimalik pärast ka järelvaadata: https://www.facebook.com/LTIOK. Kogu sügissemestri seminaride kavaga on võimalik tutvuda siin: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cngKK4npnJ29L8yJug_-zvRsAji63gBQHZBb0RuBcqY/edit?usp=drive_link (kavas võib tulla muudatusi).

23/01/2024

Nüüd on avatud registreerumine õpetajatele mõeldud kliimateadlikkuse projekti õppematerjalide koolitustele!

-> https://sisu.ut.ee/kliimateadlik/koolitused

Koolitus on mõeldud kõikidele õpetajatele üldhariduse erinevatel astmetel, samuti koolieelsete lasteasutuste õpetajatele ning huvihariduses ja keskkonnahariduskeskustes tegutsevatele õpetajatele.

Toimuvad need Eesti erinevates paikades:
29.02.2024 Rakveres
05.03.2024 Pärnus
20.03.2024 Tallinnas
03.04.2024 Tartus

Koolitusel tutvustatakse valminud kliimahariduslikke õppematerjale koos metoodiliste juhistega materjalide parimaks kasutamiseks.

Tallinna Ülikoolis veab projekti Ökoloogia keskus (TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituut). Koos teadlastega teistest TLÜ instituutidest (TLÜ digitehnoloogiate instituut / School of Digital Technologies; TLÜ humanitaarteaduste instituut ja TLÜ haridusteaduste instituut / HTI) vastutatakse 2. ja 3. kooliastme õppevahendite väljatöötamise eest.

****************
Projekti „Kliimateadlikkus koolist ühiskonda: laste, noorte ja õpetajate võimestamine kliimamuutuste mõjude vähendamiseks” juhib Tartu Ülikooli füüsika instituut, tegevusse on kaasatud Tallinna Ülikool ja uurimisrühm Seemik, Eesti Maaülikool, Tartu Ülikoolist Narva kolledž, Skytte instituut, Tartu observatoorium, õpetajate seminar ja loodushariduskeskus, Norra Bergeni Ülikooli muuseum ning palju väliseid eksperte.

Rohkem infot: https://sisu.ut.ee/kliimateadlik/

Head kliimahuvilised õpetajad!

🌦 On hea meel teada anda, et meie Kliimateadliku projekti teise etapi koolitused on registreerimiseks avatud!
☀️ lasteaiaõpetajad, kooliõpetajad ja õpetajad huvihariduses - kõik on oodatud, kõigile on mõeldud 🙂!
🌤 Vajuta linki ja uuri lähemalt https://sisu.ut.ee/kliimateadlik/koolitused
Info registreerimise, koolituse toimumise aegade ja - kohtade ning päevakavade kohta leiad Kliimateadliku koolituste lehelt.

🤓 Põnevat uurimist ja väledat registreerimist!

Photos from TLÜ LTI Ökoloogia keskus's post 13/12/2023

Meie andekas kolleeg Pamela Abreldaal pälvis Eesti Teadusagentuuri (ETAG) 2023. aasta üliõpilaste teadustööde konkursil loodusteaduste valdkonnas magistriõppe astmes äramärkimise!

Pamela uuris magistritöös Eesti-Läti piiriülese ala põhjavees toimuvad redoksprotsesse. Erilist tähelepanu pööras ta töös sellele, mil määral on võimalik allikavee kvaliteedi põhjal hinnata allikaga seotud põjaveekogumi seisundit ja seal toimuvad redoksprotsesse. Töö juhendajaks oli Ökoloogia keskuse teadur Oliver Koit.

Palju õnne, Pamela, Sinu suurepärase saavutuse puhul!

Lisateave konkursi kohta: https://etag.ee/eesti-teadusagentuuri-uliopilaste-teadustoode-konkursi-peapreemiad-laksid-tartu-ulikooli-ja-tallinna-ulikooli/

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Ökoloogia keskus

Tallinna Ülikooli Ökoloogia keskus on 1992. aastal loodud Ökoloogia Instituudi järeltulija. Instituudi loomisest saadik on meie teadlased edukalt keskendunud peamiselt veega seotud ökosüsteemide toimimise ja arengu uurimisele ning nendest alusteadmistest lähtuvate soovituste andmisele loodusressursside jätkusuutlikumaks haldamiseks. Meie uuringualad on olnud valdavalt järved, jõed, rannikud ja sood, kuid aina rohkem ka põhjavesi kui neid kõiki siduv ja mõjutav lüli. Uuringute käigus on meie teadlased püüdnud selgitada, milline on ökosüsteemide kujunemislugu. Ökosüsteemide hetkeseisundi ja olemuse määrab see, milline on nende minevik, kuidas nad suhestuvad eluta keskkonna ja teiste ökosüsteemidega ning millised tegurid nende arengut on mõjutanud. Nende teadmiste põhjal suudame me ette prognoosida nende võimaliku tuleviku.

Üheks oluliseks teguriks meie ökosüsteemide hetkeolukorra kujundamises on inimtegevus oma positiivsete ja negatiivsete tagajärgedega. Ökosüsteemide olukorra parandamine ei sõltu ainult teadlastest vaid hea loodusteadusliku haridusega spetsialistidest meie ministeeriumides ja ettevõtetes, kes suudavad kompleksselt käsitleda Eesti ja maailma jaoks olulisi keskkonna küsimusi. Selle saavutamiseks panustab Ökoloogia keskus aktiivselt loodusteadusliku kõrghariduse andmisesse juba instituudi loomise algusaastest peale. Nii oleme aidanud kaasa meie ökosüsteemide teaduspõhisele haldamisele, nende taastamisele ning mõistlikule ressursikasutusele.

Kuid tänapäevane ühiskond vajab teaduselt enamat, kui vaid teadmisi loodusressursside kasutusest. Jätkusuutliku ühiskonna kujundamine, kus inimtegevus mahub kõigis oma vormides meie looduskeskkonna sisse, nõuab lõimitud koostööd teiste akadeemiliste distsipliinidega. Tulenevalt Tallinna Ülikooli struktuurist on meil hea koostöö haridusteadlastega, kommunikatsiooni-spetsialistidega, digitehnoloogiate valdajatega, psühholoogidega, poliitika- ja õigusteadlastega, kunstnike ja humanitaarteadlastega, kellega koos uurida ja leida uusi võimalusi, kuidas meie teadmiste abil maailma paremaks ning inimesi keskkonna ja jätkusuutliku arengu küsimustes teadlikumaks muuta.

Videos (show all)

Mati Ilomets - "Soometsade seisund Eestis ja mõnda märgade metsade tegevuskavadest"
Lauri Klein - "Tallinna Loodustalgud 2023"
Nguyen Hoang Anh Chu - "Dissolved organic matter in a changing climate: A hydrogeochemical investigation of Estonian wat...
Ülo Suursaar - "Mõningaid mõtteid tuulest, lainetest, meretasemest ja jääst Eesti rannikumerel"
Kristjan Maasalu ja Gunnar Reinapu "Metsade PEFC ja FSC sertifitseerimine: miks ja milleks?"
Ivo Krustok - "Euroopa roheleppe mõju ja tulevik"
Oliver Koit - "LIFE SIP AdaptEst"
Liisa Küttim ja Martin Küttim - "Kaitsealuste rändrahnude ja kivikülvide seisund Tallinnas"
Maria Martšenko ja Mari-Liis Leinus "Ettevõtluskoostöö Tallinna Ülikoolis looduskosmeetika näitel"
Are Kont: "Ohustatud ja hävinud liivarandade hoiu ja taastamise võimalusi"
Jaana Taar, Kristi Koppel, Tiina Vänt - "Teadusköögi lugu"
Voldemar Rannap: "Loodusrikas Eesti - LIFE IP projekt"

Location

Telephone

Address


Uus-Sadama 5
Tallinn
10120
Other Community Colleges in Tallinn (show all)
Tallinna Ülikooli üliõpilaskond / TLU Student Union Tallinna Ülikooli üliõpilaskond / TLU Student Union
Narva Mnt 29
Tallinn, 10120

Üritused / Events - www.esindus.ee/uritused/ Instagram - www.instagram.com/tluesindus

Tallinna Ülikooli kommunikatsiooni ja ajakirjanduse õpe Tallinna Ülikooli kommunikatsiooni ja ajakirjanduse õpe
Narva Mnt 29
Tallinn, 10120

Tallinna Ülikooli noorim instituut: rahvusvaheline, innovatiivne, värske!

Moreno Keskus MTÜ Moreno Keskus MTÜ
P. Süda 1
Tallinn, 10118

Tallinna Psühhodraama Kool koolitab psühhodraama rakendajaid, lavastajaid (CP) ja koolitajaid (TEP). Kool organiseerib ka tutvustavaid psühhodraamagruppe, supervisiooni ja koolitusi mitmete valdkondade spetsialistidele.

KÜN - TLÜ Haridusteaduste Instituudi Üliõpilasnõukogu KÜN - TLÜ Haridusteaduste Instituudi Üliõpilasnõukogu
Narva Maantee 25, Terra Maja, Ruum T-404
Tallinn, 10120

Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi üliõpilasnõukogu KÜN lehekülg- ole meiega!

BFM Documentary Film BFM Documentary Film
Narva Mnt 27
Tallinn, 10120

This page unites current BFM Documentary Film students, alumni and those who love great documentaries

EKA Fotograafia EKA Fotograafia
Põhja Pst 7
Tallinn, 10412

Sellel lehel tutvustatakse Eesti Kunstiakadeemia fotograafia osakonna töid ja tegemisi. In this pag

TalTech mehaanika ja tööstustehnika instituut TalTech mehaanika ja tööstustehnika instituut
Ehitajate Tee 5
Tallinn, 19086

Ruum U05-234; Tallinna Tehnikaülikool; Ehitajate tee 5; 19086 TALLINN; e-mail: [email protected]; Tel: 620 3257

TalTech Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut TalTech Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut
Ehitajate Tee 5, NRG õppehoone
Tallinn, 19086

Tahaksid luua uut tüüpi roboteid ja droone, mis hakkaksid tulevikus tähtsaid ülesandeid täitma?

Alushariduse õpe - Tallinna Ülikool Alushariduse õpe - Tallinna Ülikool
Narva Mnt. 25
Tallinn, 10120

Profftech Profftech
Vabaduse Väljak 2
Tallinn, 10146

PROFF TECH – ведущий частный учебный центр в Эстонии, специализирующийся на прикладных профессиях. Мы предлагаем самые передовые учебные классы и оборудование, а также образовательные программы по более чем 40 специальностям. Партнер Töötukassa.

REIN SIIMU TAIJI KOOL REIN SIIMU TAIJI KOOL
Madara 29/2, III Korrus
Tallinn, 10612

Vana Yang taiji Tallinnas, Pärnus, Tartus ja Virtsus. Õpime ja harjutame taiji abil sisemist Jõudu.