Eesti Haridustöötajate Liit

Eesti Haridustöötajate Liit

Comments

Kallid õpetajad! See artikkel on kirjutatud teile kõigile mõeldes! ⬇️
Täna, u kell 7.41 Terevisioonis

Aitäh, Ilona Leib , presidendikõne kommentaari eest õpetajate ja sotsiaalkande kohta. President mainis oma kõnes, et need on valdkonnad, mis on üles ehitatud neis töötavate inimeste kannatusele. Pr Leib lisas, et see on kurb konsateering, et meil on palju ametipositisoone, kus tähtsa töö tegemise eest õiglase tasu saamine on justkui alaväärne ning sellest ei taheta rääkida. On võetud hoiak, et tähtsa töö tegemisel võiksid selle tegijad olla õnnelikud, et neile on usaldatud kaelamurdvad ülesanded ning see justkui ongi piisav palk. Lisaks nimetas ta sellistel töökohtadel töötavaid inimesi nähtamatuteks inimesteks.
Uskumatult otsene ja tabav kommentaar!
TULE NABA ÕPETAJAKS
Ootame sind Naba(pere)konna liikmeks🙂
Kaitseministeeriumi Tagasi Kooli riigikaitse teemaliste e-külalisloengute sarja raames toimub juba sel reedel algusega kell 11 Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Heremi otse-eetris e-külalisloeng koolitundidesse, aktustele ja huvilistele!

👉Innustame õpilasi küsima kindralmajor Heremilt küsimusi teemadel vabadus, demokraatia ja riigikaitse hiljemalt 19. veebruari õhtuks veebiaadressil http://bit.ly/Kaitseministeerium-24022020,
sest kõikide küsimuste seast valime välja kõige põnevama ning selle esitajat autasustame võimalusega veeta pidupäev otse sündmuste keskmes Tallinnas koos riigikaitse valdkonna jaoks oluliste inimestega!
Tartu Ülikooli kursused!
Tere head inimesed!
Anname teada, et LoovHA MTÜ korraldatud suvisest Hariduseksperimendist 2 „Vahe-aasta pilootprojekt noortele“ ja selle raames korraldatud Suvekooli päeva lühikokkuvõtted on meie kodulehel üleval ja ootavad lugejaid! http://loovharidus.ee/villevere-hariduseksperiment/
ja
http://loovharidus.ee/loovha-suvekool-paev-noorte-hariduse…/
31. augustil toimub Tallinnas haridustöötajatele suunatud koolitus
PROBLEEMNE KÄITUMINE VÕI OSKUSTE PUUDUMINE?OSKUSTE ÕPPE MEETOD
Läbiviija: Angela Jakobson (kliiniline psühholoog)
Sisu:
Oskuste õppe meetod.
Õpetamise püramiid.
Praktiliste töövahendite tutvustus (Tunnete kaardid, Lõpetamata lausete kaardid, Tugevate tunnetega toimetuleku kaardid). Kasutusvõimaluste, õppemängude tutvustus.
Vastutuse õppe meetod.
Info ja registreerumine: www.ut.ee/suveulikool
Käisin Helsingis kolleegidega uurimas kuidas seal sotsiaaldialoogi haridussektoris arendatakse. Loodame, et astume meiegi siin järgmisi samme sel teel. Lootust on
3. veebruaril toimub TÜ Talveülikooli raames koolitus
EMPAATIA, MÕISTMINE JA MORAAL
Igapäevaelus on meile sageli oluline, mida teised inimesed mõtlevad, tunnevad, soovivad, kavatsevad jne. Teisisõnu, teistega suheldes me omistame neile sageli erinevaid vaimuseisundeid. Aga kuidas me seda teeme? Filosoofid on selle seletamiseks välja pakkunud mitmeid põnevaid teooriaid, mida loengus tutvustataksegi. Lisaks arutleme selle üle, kuidas erineb empaatiatunne teiste mõistmisest ning kaastundest ja millised sotsiaalsed ja moraalsed tagajärjed on sellel, kui meil empaatiavõime puudub. Eelteoreetiliselt arvatakse näiteks tihti, et empaatia on moraalse käitumise jaoks hädavajalik - filosoofid on sellele väitele aga palju väljakutseid esitanud. Kursus on eelkõige teoreetiline ülevaade probleemidest, mis empaatia ja teiste mõistmisega kaasnevad, kuid annab algteadmised selleks, et arutleda kriitiliselt selle üle, millist rolli empaatia saab, võiks või peaks omama haridus- ja meditsiinitöötajate töös ning teistel elualadel, mis nõuavad suhtlemist keerulistes olukordades, kus sel suhtlusel võivad olla väga selged moraalsed tagajärjed.
Täpsem info ja registreerumine: www.ut.ee/talveulikool
Koolitus "Probleemne käitumine või oskuste puudumine? Oskuste õppe meetod", 9. veebruar Tallinnas
Läbiviija: Angela Jakobson (kliiniline psühholoog)
Eesmärgiks on anda ülevaade ja praktilised oskused lahenduskeskse teraapia sekkumiste kasutamisest kodu ja lasteaia-, koolikeskkonnas. Kursusel käsitletakse kahte struktureeritud sekkumist: Oskuste ja Vastutuse õpet.
Kursuse eesmärgiks on anda hoolivale täiskasvanule praktilised töövahendid laste/noorukite käitumisprobleemidega toime tulemiseks.
Täpsem info ja registreerumine: www.ut.ee/talveulikool

Ühiselt haritud Eesti eest! EHLi eesmärgiks on oma liikmeskonna töö- ja kutsealaste, majanduslike, ühiskondlike ning sotsiaalsete huvide ning õiguste esindamine ja kaitsmine.

Siin saad meiega suhelda ning hoida ennast kursis EHLi tegemistega!

Operating as usual

25/10/2021

Head lapsevanemad ja noored!

Kutsume teid ja teie pereliikmeid üles kasutama võimalust end vaktsineerida COVID-19 viiruse vastu – nii saame viiruse levikut tõkestada ning hoida meie hariduse avatuna.

Viimased kaks kuud oleme teinud koolides tööd selle nimel, et meie lapsed ja noored saaksid omandada maailma parimat haridust kontaktõppes. Selleks oleme lihtsustatud karantiini korras testinud koolis vaktsineerimata lähikontaktseid. Seniste kokkuvõtete järgi said koolikeskkonnas lähikontaktseks jäänutest positiivse testitulemuse septembris 4,1% ning oktoobris veidi üle 6% testi teinutest.

Pärast koolivaheaega jõustub uus lihtsustatud karantiinikord. Vaktsineerimata lähikontaktsed peavad tegema PCR-testi (alates 4. päevast pärast COVID-19 positiivse testitulemuse saanud inimesega toimunud lähikontakti) ning olema koolist eemal kuni testi vastuse saamiseni. Nii loodame võimalikud nakkusahelad varakult katkestada. Samas muudab selline korraldus nii vaktsineerimata kaasõpilaste kui ka kogu koolipere elu oluliselt ebastabiilsemaks. Vaktsineeritud ja haigustunnusteta õpilased ei pea testima ega jääma lähikontaktsena karantiini.

Näeme statistikast, et koolis nakatuvad eelkõige vaktsineerimata õpilased.Vaktsineerimine tagab stabiilsema ja turvalisema koolikeskkonna nii õpilasele endale kui ka koolikaaslastele ja õpetajatele – kogu kooliperele.

Eestis on lubatud COVID-19 vaktsiiniga vaktsineerimine alates 12. eluaastast. Praegu on 12–15aastastest vaktsineeritud veidi vähem kui pooled, 16–17aastastest veidi üle 60%. Suur tänu kõigile, kes on vaktsineeritud. Näeme, et kui koolipere vaktsineerituse tase on kõrge, saab kogu kool stabiilsemalt toimida.

Meil on 521 üldhariduskooli, neist üle pooltes on vaktsineeritud vähem kui pooled õpilased. Vaid 25 üldhariduskoolis on õpilastest vaktsineeritud 70% või rohkem, sh 11 kooli, kus õpilaste vaktsineeritus on üle 80%, näiteks Miina Härma Gümnaasium ja Hiiumaa Gümnaasium. Tartus Jaan Poska Gümnaasiumis on aga vaktsineeritud kõik õpetajad ning ca 90% õpilastest. Tänu sellele ei ole seal tekkinud ka viiruskoldeid, mistõttu on õpilased saanud rahulikult õppimisele keskenduda.

Nakkusohu tase Eestis on väga kõrge. Haiglad on koroonahaigete ravi tõttu ülekoormatud ning kui olukord ei parane, tekib surve koolide sulgemiseks. Samas oleme juba näinud koolide pikaajalise distantsõppe tulemusi – õpilaste vaimse tervise näitajad on halvenenud, põhikooli lõpueksamite keskmised tulemused olid kevadel tavapärasest madalamad. Koolides on vaja teha lisatööd, et distantsõppel tekkinud õpilünkadega õpilasi järele aidata.

Ka mitmed rahvusvahelised organisatsioonid, nt Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus, OECD, Maailmapank, UNESCO ja UNICEF on kinnitanud, et koolide avatud hoidmine on ka viiruse leviku ajal väga oluline.

Stabiilses kontaktõppes saame õpilasi nende arengus paremini toetada. Kontaktõppes õppimise kõrval on õpilaste jaoks vajalik ka silmast-silma kaasõpilastega suhtlemine. Samuti saavad õpetajad ja tugispetsialistid koolis õpilaste muresid paremini märgata ja neid toetada. Distantsõppel on see küll võimalik, aga oluliselt keerulisem.

Me kõik saame koolide avatuna hoidmiseks anda oma panuse, kui vaktsineerime end viiruse vastu. Palun kasutage koolivaheaega perearstiga konsulteerimiseks ning võimalusel enda ja oma laste vaktsineerimiseks.

Meie, õpetajad, koolijuhid ja tugispetsialistid, lubame teha aktiivselt tõhustusdoose, et tagada omalt poolt koolikeskkonna turvalisus.

Eesti Koolijuhtide Ühendus
Eesti Haridustöötajate Liit
Eesti Õpetajate Ühenduste Koostöökoda
Eesti Eripedagoogide Liit
Eesti Õpilasesinduste Liit
Haridus- ja Teadusministeerium

Head lapsevanemad ja noored!

Kutsume teid ja teie pereliikmeid üles kasutama võimalust end vaktsineerida COVID-19 viiruse vastu – nii saame viiruse levikut tõkestada ning hoida meie hariduse avatuna.

Viimased kaks kuud oleme teinud koolides tööd selle nimel, et meie lapsed ja noored saaksid omandada maailma parimat haridust kontaktõppes. Selleks oleme lihtsustatud karantiini korras testinud koolis vaktsineerimata lähikontaktseid. Seniste kokkuvõtete järgi said koolikeskkonnas lähikontaktseks jäänutest positiivse testitulemuse septembris 4,1% ning oktoobris veidi üle 6% testi teinutest.

Pärast koolivaheaega jõustub uus lihtsustatud karantiinikord. Vaktsineerimata lähikontaktsed peavad tegema PCR-testi (alates 4. päevast pärast COVID-19 positiivse testitulemuse saanud inimesega toimunud lähikontakti) ning olema koolist eemal kuni testi vastuse saamiseni. Nii loodame võimalikud nakkusahelad varakult katkestada. Samas muudab selline korraldus nii vaktsineerimata kaasõpilaste kui ka kogu koolipere elu oluliselt ebastabiilsemaks. Vaktsineeritud ja haigustunnusteta õpilased ei pea testima ega jääma lähikontaktsena karantiini.

Näeme statistikast, et koolis nakatuvad eelkõige vaktsineerimata õpilased.Vaktsineerimine tagab stabiilsema ja turvalisema koolikeskkonna nii õpilasele endale kui ka koolikaaslastele ja õpetajatele – kogu kooliperele.

Eestis on lubatud COVID-19 vaktsiiniga vaktsineerimine alates 12. eluaastast. Praegu on 12–15aastastest vaktsineeritud veidi vähem kui pooled, 16–17aastastest veidi üle 60%. Suur tänu kõigile, kes on vaktsineeritud. Näeme, et kui koolipere vaktsineerituse tase on kõrge, saab kogu kool stabiilsemalt toimida.

Meil on 521 üldhariduskooli, neist üle pooltes on vaktsineeritud vähem kui pooled õpilased. Vaid 25 üldhariduskoolis on õpilastest vaktsineeritud 70% või rohkem, sh 11 kooli, kus õpilaste vaktsineeritus on üle 80%, näiteks Miina Härma Gümnaasium ja Hiiumaa Gümnaasium. Tartus Jaan Poska Gümnaasiumis on aga vaktsineeritud kõik õpetajad ning ca 90% õpilastest. Tänu sellele ei ole seal tekkinud ka viiruskoldeid, mistõttu on õpilased saanud rahulikult õppimisele keskenduda.

Nakkusohu tase Eestis on väga kõrge. Haiglad on koroonahaigete ravi tõttu ülekoormatud ning kui olukord ei parane, tekib surve koolide sulgemiseks. Samas oleme juba näinud koolide pikaajalise distantsõppe tulemusi – õpilaste vaimse tervise näitajad on halvenenud, põhikooli lõpueksamite keskmised tulemused olid kevadel tavapärasest madalamad. Koolides on vaja teha lisatööd, et distantsõppel tekkinud õpilünkadega õpilasi järele aidata.

Ka mitmed rahvusvahelised organisatsioonid, nt Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus, OECD, Maailmapank, UNESCO ja UNICEF on kinnitanud, et koolide avatud hoidmine on ka viiruse leviku ajal väga oluline.

Stabiilses kontaktõppes saame õpilasi nende arengus paremini toetada. Kontaktõppes õppimise kõrval on õpilaste jaoks vajalik ka silmast-silma kaasõpilastega suhtlemine. Samuti saavad õpetajad ja tugispetsialistid koolis õpilaste muresid paremini märgata ja neid toetada. Distantsõppel on see küll võimalik, aga oluliselt keerulisem.

Me kõik saame koolide avatuna hoidmiseks anda oma panuse, kui vaktsineerime end viiruse vastu. Palun kasutage koolivaheaega perearstiga konsulteerimiseks ning võimalusel enda ja oma laste vaktsineerimiseks.

Meie, õpetajad, koolijuhid ja tugispetsialistid, lubame teha aktiivselt tõhustusdoose, et tagada omalt poolt koolikeskkonna turvalisus.

Eesti Koolijuhtide Ühendus
Eesti Haridustöötajate Liit
Eesti Õpetajate Ühenduste Koostöökoda
Eesti Eripedagoogide Liit
Eesti Õpilasesinduste Liit
Haridus- ja Teadusministeerium

25/10/2021

Head lapsevanemad ja noored!

Kutsume teid ja teie pereliikmeid üles kasutama võimalust end vaktsineerida COVID-19 viiruse vastu – nii saame viiruse levikut tõkestada ning hoida meie hariduse avatuna.

Viimased kaks kuud oleme teinud koolides tööd selle nimel, et meie lapsed ja noored saaksid omandada maailma parimat haridust kontaktõppes. Selleks oleme lihtsustatud karantiini korras testinud koolis vaktsineerimata lähikontaktseid. Seniste kokkuvõtete järgi said koolikeskkonnas lähikontaktseks jäänutest positiivse testitulemuse septembris 4,1% ning oktoobris veidi üle 6% testi teinutest.

Pärast koolivaheaega jõustub uus lihtsustatud karantiinikord. Vaktsineerimata lähikontaktsed peavad tegema PCR-testi (alates 4. päevast pärast COVID-19 positiivse testitulemuse saanud inimesega toimunud lähikontakti) ning olema koolist eemal kuni testi vastuse saamiseni. Nii loodame võimalikud nakkusahelad varakult katkestada. Samas muudab selline korraldus nii vaktsineerimata kaasõpilaste kui ka kogu koolipere elu oluliselt ebastabiilsemaks. Vaktsineeritud ja haigustunnusteta õpilased ei pea testima ega jääma lähikontaktsena karantiini.

Näeme statistikast, et koolis nakatuvad eelkõige vaktsineerimata õpilased.Vaktsineerimine tagab stabiilsema ja turvalisema koolikeskkonna nii õpilasele endale kui ka koolikaaslastele ja õpetajatele – kogu kooliperele.

Eestis on lubatud COVID-19 vaktsiiniga vaktsineerimine alates 12. eluaastast. Praegu on 12–15aastastest vaktsineeritud veidi vähem kui pooled, 16–17aastastest veidi üle 60%. Suur tänu kõigile, kes on vaktsineeritud. Näeme, et kui koolipere vaktsineerituse tase on kõrge, saab kogu kool stabiilsemalt toimida.

Meil on 521 üldhariduskooli, neist üle pooltes on vaktsineeritud vähem kui pooled õpilased. Vaid 25 üldhariduskoolis on õpilastest vaktsineeritud 70% või rohkem, sh 11 kooli, kus õpilaste vaktsineeritus on üle 80%, näiteks Miina Härma Gümnaasium ja Hiiumaa Gümnaasium. Tartus Jaan Poska Gümnaasiumis on aga vaktsineeritud kõik õpetajad ning ca 90% õpilastest. Tänu sellele ei ole seal tekkinud ka viiruskoldeid, mistõttu on õpilased saanud rahulikult õppimisele keskenduda.

Nakkusohu tase Eestis on väga kõrge. Haiglad on koroonahaigete ravi tõttu ülekoormatud ning kui olukord ei parane, tekib surve koolide sulgemiseks. Samas oleme juba näinud koolide pikaajalise distantsõppe tulemusi – õpilaste vaimse tervise näitajad on halvenenud, põhikooli lõpueksamite keskmised tulemused olid kevadel tavapärasest madalamad. Koolides on vaja teha lisatööd, et distantsõppel tekkinud õpilünkadega õpilasi järele aidata.

Ka mitmed rahvusvahelised organisatsioonid, nt Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus, OECD, Maailmapank, UNESCO ja UNICEF on kinnitanud, et koolide avatud hoidmine on ka viiruse leviku ajal väga oluline.

Stabiilses kontaktõppes saame õpilasi nende arengus paremini toetada. Kontaktõppes õppimise kõrval on õpilaste jaoks vajalik ka silmast-silma kaasõpilastega suhtlemine. Samuti saavad õpetajad ja tugispetsialistid koolis õpilaste muresid paremini märgata ja neid toetada. Distantsõppel on see küll võimalik, aga oluliselt keerulisem.

Me kõik saame koolide avatuna hoidmiseks anda oma panuse, kui vaktsineerime end viiruse vastu. Palun kasutage koolivaheaega perearstiga konsulteerimiseks ning võimalusel enda ja oma laste vaktsineerimiseks.

Meie, õpetajad, koolijuhid ja tugispetsialistid, lubame teha aktiivselt tõhustusdoose, et tagada omalt poolt koolikeskkonna turvalisus.

Eesti Koolijuhtide Ühendus
Eesti Haridustöötajate Liit
Eesti Õpetajate Ühenduste Koostöökoda
Eesti Eripedagoogide Liit
Eesti Õpilasesinduste Liit
Haridus- ja Teadusministeerium

Head lapsevanemad ja noored!

Kutsume teid ja teie pereliikmeid üles kasutama võimalust end vaktsineerida COVID-19 viiruse vastu – nii saame viiruse levikut tõkestada ning hoida meie hariduse avatuna.

Viimased kaks kuud oleme teinud koolides tööd selle nimel, et meie lapsed ja noored saaksid omandada maailma parimat haridust kontaktõppes. Selleks oleme lihtsustatud karantiini korras testinud koolis vaktsineerimata lähikontaktseid. Seniste kokkuvõtete järgi said koolikeskkonnas lähikontaktseks jäänutest positiivse testitulemuse septembris 4,1% ning oktoobris veidi üle 6% testi teinutest.

Pärast koolivaheaega jõustub uus lihtsustatud karantiinikord. Vaktsineerimata lähikontaktsed peavad tegema PCR-testi (alates 4. päevast pärast COVID-19 positiivse testitulemuse saanud inimesega toimunud lähikontakti) ning olema koolist eemal kuni testi vastuse saamiseni. Nii loodame võimalikud nakkusahelad varakult katkestada. Samas muudab selline korraldus nii vaktsineerimata kaasõpilaste kui ka kogu koolipere elu oluliselt ebastabiilsemaks. Vaktsineeritud ja haigustunnusteta õpilased ei pea testima ega jääma lähikontaktsena karantiini.

Näeme statistikast, et koolis nakatuvad eelkõige vaktsineerimata õpilased.Vaktsineerimine tagab stabiilsema ja turvalisema koolikeskkonna nii õpilasele endale kui ka koolikaaslastele ja õpetajatele – kogu kooliperele.

Eestis on lubatud COVID-19 vaktsiiniga vaktsineerimine alates 12. eluaastast. Praegu on 12–15aastastest vaktsineeritud veidi vähem kui pooled, 16–17aastastest veidi üle 60%. Suur tänu kõigile, kes on vaktsineeritud. Näeme, et kui koolipere vaktsineerituse tase on kõrge, saab kogu kool stabiilsemalt toimida.

Meil on 521 üldhariduskooli, neist üle pooltes on vaktsineeritud vähem kui pooled õpilased. Vaid 25 üldhariduskoolis on õpilastest vaktsineeritud 70% või rohkem, sh 11 kooli, kus õpilaste vaktsineeritus on üle 80%, näiteks Miina Härma Gümnaasium ja Hiiumaa Gümnaasium. Tartus Jaan Poska Gümnaasiumis on aga vaktsineeritud kõik õpetajad ning ca 90% õpilastest. Tänu sellele ei ole seal tekkinud ka viiruskoldeid, mistõttu on õpilased saanud rahulikult õppimisele keskenduda.

Nakkusohu tase Eestis on väga kõrge. Haiglad on koroonahaigete ravi tõttu ülekoormatud ning kui olukord ei parane, tekib surve koolide sulgemiseks. Samas oleme juba näinud koolide pikaajalise distantsõppe tulemusi – õpilaste vaimse tervise näitajad on halvenenud, põhikooli lõpueksamite keskmised tulemused olid kevadel tavapärasest madalamad. Koolides on vaja teha lisatööd, et distantsõppel tekkinud õpilünkadega õpilasi järele aidata.

Ka mitmed rahvusvahelised organisatsioonid, nt Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus, OECD, Maailmapank, UNESCO ja UNICEF on kinnitanud, et koolide avatud hoidmine on ka viiruse leviku ajal väga oluline.

Stabiilses kontaktõppes saame õpilasi nende arengus paremini toetada. Kontaktõppes õppimise kõrval on õpilaste jaoks vajalik ka silmast-silma kaasõpilastega suhtlemine. Samuti saavad õpetajad ja tugispetsialistid koolis õpilaste muresid paremini märgata ja neid toetada. Distantsõppel on see küll võimalik, aga oluliselt keerulisem.

Me kõik saame koolide avatuna hoidmiseks anda oma panuse, kui vaktsineerime end viiruse vastu. Palun kasutage koolivaheaega perearstiga konsulteerimiseks ning võimalusel enda ja oma laste vaktsineerimiseks.

Meie, õpetajad, koolijuhid ja tugispetsialistid, lubame teha aktiivselt tõhustusdoose, et tagada omalt poolt koolikeskkonna turvalisus.

Eesti Koolijuhtide Ühendus
Eesti Haridustöötajate Liit
Eesti Õpetajate Ühenduste Koostöökoda
Eesti Eripedagoogide Liit
Eesti Õpilasesinduste Liit
Haridus- ja Teadusministeerium

Photos from Eesti Haridustöötajate Liit's post 25/10/2021

EHL30: Saaremaa HL sünnipäevapeost on muljeid :): "Tõdesime, et EHL on praeguseks kasvanud juba nii suureks, et lapsekingadest oleme uhkelt välja kasvanud. EHL on pildil ja läbirääkimiste laua taga võimuesindajatele arvestatav koostööpartner.

Ühtlasi pidasime maha aasta tagasi toimuma pidanud üldkoosoleku, kus valisime Saaremaa HL juhatuse ning revisjonikomisjoni. Tegijaid sai tänatud ja õnnitletud nii EHL-i esimehe Reemo Voltri, kui SHL-i esimehe Signe Sterni poolt.

Loodetavasti jätkub meil kõigil teotahet ja indu ametiühingulist tööd jätkata ka järgmisel neljal aastal. Pidupäeva lõpetas EHL-i traditsiooniline kingitus- tort. Saadame FB tordivoorule pildi ka meie kaunikesest. Imetabast maitset teiega kahjuks jagada ei saa," :) muljetas Saaremaa HL esimees Signe Stern.

22/10/2021

EHL esimehe pöördumine

EHL esimehe pöördumine Eesti inimeste poole. Ainult ühiselt panustades saame jätkata normaalse eluga.

20/10/2021

EHL-i esimees Reemo Voltri, Tallinna Reaalkooli õppealajuhataja Madis Somelar ja direktor Ene Saar kohtusid Eesti Vabariigi peaministri Kaja Kallasega, teemadeks õpetajate järelkasv ja palk ning õpetajaameti väärtustamine.

Osalejate sõnul oli kohtumise kõige suurem kasu see, et peaminister sai otse allikast infot, mis puudutab haridustöötajate muresid. Haridustöötajate endi vaatenurkadest probleemide tutvustamine tõi ka peaministrile nii mõndagi uut.

Peaminister Kaja Kallas: "Jätkame arutelusid haridustöötajatega. Hea haridus on eestimaalastel võimaldanud saavutada palju ja tagada meie riigi konkurentsivõime. Selleks, et meie inimesed oleksid targad ja ka majandus tark, peame suutma tagada hariduse kvaliteedi ka edaspidi. Ning see tähendab haritud õpetajaid, kellel on vajalik kvalifikatsioon ning sära silmis. Minu poolt tänu kõigile õpetajatele teie igapäevase pühendunud töö eest ning loodan, et teil on olnud südamlik päev."

Kaja Kallase täispika postituse kohtumisest leiad tema Facebooki lehelt: https://bit.ly/3aV6KKu

Arutelu sõlmpunktidest ja ettepanekutest saad lugeda EHL-i kodulehe uudistest:
https://bit.ly/3aVii0k

EHL-i esimees Reemo Voltri, Tallinna Reaalkooli õppealajuhataja Madis Somelar ja direktor Ene Saar kohtusid Eesti Vabariigi peaministri Kaja Kallasega, teemadeks õpetajate järelkasv ja palk ning õpetajaameti väärtustamine.

Osalejate sõnul oli kohtumise kõige suurem kasu see, et peaminister sai otse allikast infot, mis puudutab haridustöötajate muresid. Haridustöötajate endi vaatenurkadest probleemide tutvustamine tõi ka peaministrile nii mõndagi uut.

Peaminister Kaja Kallas: "Jätkame arutelusid haridustöötajatega. Hea haridus on eestimaalastel võimaldanud saavutada palju ja tagada meie riigi konkurentsivõime. Selleks, et meie inimesed oleksid targad ja ka majandus tark, peame suutma tagada hariduse kvaliteedi ka edaspidi. Ning see tähendab haritud õpetajaid, kellel on vajalik kvalifikatsioon ning sära silmis. Minu poolt tänu kõigile õpetajatele teie igapäevase pühendunud töö eest ning loodan, et teil on olnud südamlik päev."

Kaja Kallase täispika postituse kohtumisest leiad tema Facebooki lehelt: https://bit.ly/3aV6KKu

Arutelu sõlmpunktidest ja ettepanekutest saad lugeda EHL-i kodulehe uudistest:
https://bit.ly/3aVii0k

Ühiselt haritud Eesti eest!

EHLi missiooniks on seista väga hea tasemega hariduse jätkumise eest Eestis. Meie teame, et sealjuures on võtmeroll oskuslikel, motiveeritud ja õnnelikel õpetajatel. Selleks esindab ja kaitseb meie organisatsioon oma liikmeskonna töö- ja kutsealaseid, majanduslikke ja ühiskondlikke huve ning õigusi, olles kaasatud ja panustades lasteaiast kuni gümnaasiumi ning õppeasutusest kuni rahvusvahelise tasandi tegevustesse.

Siin saate meiega suhelda ning hoida ennast kursis organisatsiooni tegemistega!

Videos (show all)

EHL esimees Reemo Voltri 1. septembri tervitus
Viimane videokonsultatsioon, osa 9
EHL-i eelviimane videolugu, osa 7

Location

Category

Telephone

Address


Masina 22
Tallinn
10144
Other Education in Tallinn (show all)
Ettevõtluskeskus Ettevõtluskeskus
Toompuiestee 30
Tallinn, 10149

Toetame ja inspireerime alustavaid ja tegutsevaid ettevõtjaid ettevõtte käivitamisel ja arendamisel läbi koolituste, ettevõtlusteenuste ja võrgustiku.

Yana Piano Yana Piano
Tallinn

Oпытный препoдаватель с 20-летним стажем из Санкт-Петербурга! Сoвременные метoдики,обучение детей и взрослых с нуля

Laboratory of Wave Engineering Laboratory of Wave Engineering
Akadeemia Tee 21
Tallinn, 12618

The team focuses on complex and nonlinear phenomena in wave dynamics and coastal engineering, and the applications of mathematical methods in wave studies.

BiKa Koolitused OÜ BiKa Koolitused OÜ
Õnne 3
Tallinn, 11214

Esmaabi koolitused,B-kategooria kursused

Tantsuansambel Sõleke Tantsuansambel Sõleke
Mustamäe Tee 59
Tallinn

Tantsuansambel „Sõleke“ – suurim ja pikima ajalooga laste- ja noorte rahvatantsuansambel Eestis! Beebide ja väikelaste tantsutund Mudilaste tantsutreening Laste rahvatantsutreening Noorte rahvatantsutreening Tantsijakoolitus Esinemised

Intelligentne Grupp OÜ Intelligentne Grupp OÜ
Akadeemia Tee 21/1
Tallinn, 12618

Oleme Sinu sisemise potentsiaali arendajad, teadmiste süstematiseerijad ja võimaluste avardajad. Koolitused. Coaching. Mentorlus. Enneagramm.

Kollaaž art school Kollaaž art school
Lasnamäe Linnaosa, Vilisuu 7
Tallinn, 13626

Kollaaž kunsti kool Asutamise aasta 2002,INTEGRATSIOONI LOOMINGUKESKUS ALMARI Aadress Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Vilisuu 7 , isikud Ljudmila Lištšenko

Alexanderi tehnika stuudio Alexanderi tehnika stuudio
Tallinn, 11317

Alexanderi tehnika TRE -pinge ja stressi vabastamise harjutused Spinning Babies® perede koolitus S

EAA Jewellery and Blacksmithing / EKA ehte- ja sepakunst EAA Jewellery and Blacksmithing / EKA ehte- ja sepakunst
Pohja Puiestee 7
Tallinn, 10412

www.artun.ee

Marine How Marine How
Rävala Pst 7
Tallinn, 10145

Page dedicated to www.marine.how. Share your knowledge and find right answer about ship.

ECOMEN ECOMEN
Erika 7a
Tallinn, 10416

Majanduse ja Juhtimise Instituut

EKA kunstihariduse osakond EKA kunstihariduse osakond
Põhja Pst 7
Tallinn, 10412

Kunstihariduse osakond Eesti Kunstiakadeemias on mõeldud neile, kes soovivad õppida kunstilisi protsesse mõtestama ja vahendama ning isikliku loomingulise tegevuse kõrval pühenduvad kunsti mõistmise süvendamisele ühiskonnas.