Eesti Haridustöötajate Liit

Eesti Haridustöötajate Liit

Comments

TULE NABA ÕPETAJAKS Ootame sind Naba(pere)konna liikmeks🙂
Kaitseministeeriumi Tagasi Kooli riigikaitse teemaliste e-külalisloengute sarja raames toimub juba sel reedel algusega kell 11 Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Heremi otse-eetris e-külalisloeng koolitundidesse, aktustele ja huvilistele! 👉Innustame õpilasi küsima kindralmajor Heremilt küsimusi teemadel vabadus, demokraatia ja riigikaitse hiljemalt 19. veebruari õhtuks veebiaadressil http://bit.ly/Kaitseministeerium-24022020, sest kõikide küsimuste seast valime välja kõige põnevama ning selle esitajat autasustame võimalusega veeta pidupäev otse sündmuste keskmes Tallinnas koos riigikaitse valdkonna jaoks oluliste inimestega!
Tartu Ülikooli kursused!
Tere head inimesed! Anname teada, et LoovHA MTÜ korraldatud suvisest Hariduseksperimendist 2 „Vahe-aasta pilootprojekt noortele“ ja selle raames korraldatud Suvekooli päeva lühikokkuvõtted on meie kodulehel üleval ja ootavad lugejaid! http://loovharidus.ee/villevere-hariduseksperiment/ ja http://loovharidus.ee/loovha-suvekool-paev-noorte-hariduse…/
31. augustil toimub Tallinnas haridustöötajatele suunatud koolitus PROBLEEMNE KÄITUMINE VÕI OSKUSTE PUUDUMINE?OSKUSTE ÕPPE MEETOD Läbiviija: Angela Jakobson (kliiniline psühholoog) Sisu: Oskuste õppe meetod. Õpetamise püramiid. Praktiliste töövahendite tutvustus (Tunnete kaardid, Lõpetamata lausete kaardid, Tugevate tunnetega toimetuleku kaardid). Kasutusvõimaluste, õppemängude tutvustus. Vastutuse õppe meetod. Info ja registreerumine: www.ut.ee/suveulikool
Käisin Helsingis kolleegidega uurimas kuidas seal sotsiaaldialoogi haridussektoris arendatakse. Loodame, et astume meiegi siin järgmisi samme sel teel. Lootust on
3. veebruaril toimub TÜ Talveülikooli raames koolitus EMPAATIA, MÕISTMINE JA MORAAL Igapäevaelus on meile sageli oluline, mida teised inimesed mõtlevad, tunnevad, soovivad, kavatsevad jne. Teisisõnu, teistega suheldes me omistame neile sageli erinevaid vaimuseisundeid. Aga kuidas me seda teeme? Filosoofid on selle seletamiseks välja pakkunud mitmeid põnevaid teooriaid, mida loengus tutvustataksegi. Lisaks arutleme selle üle, kuidas erineb empaatiatunne teiste mõistmisest ning kaastundest ja millised sotsiaalsed ja moraalsed tagajärjed on sellel, kui meil empaatiavõime puudub. Eelteoreetiliselt arvatakse näiteks tihti, et empaatia on moraalse käitumise jaoks hädavajalik - filosoofid on sellele väitele aga palju väljakutseid esitanud. Kursus on eelkõige teoreetiline ülevaade probleemidest, mis empaatia ja teiste mõistmisega kaasnevad, kuid annab algteadmised selleks, et arutleda kriitiliselt selle üle, millist rolli empaatia saab, võiks või peaks omama haridus- ja meditsiinitöötajate töös ning teistel elualadel, mis nõuavad suhtlemist keerulistes olukordades, kus sel suhtlusel võivad olla väga selged moraalsed tagajärjed. Täpsem info ja registreerumine: www.ut.ee/talveulikool
Koolitus "Probleemne käitumine või oskuste puudumine? Oskuste õppe meetod", 9. veebruar Tallinnas Läbiviija: Angela Jakobson (kliiniline psühholoog) Eesmärgiks on anda ülevaade ja praktilised oskused lahenduskeskse teraapia sekkumiste kasutamisest kodu ja lasteaia-, koolikeskkonnas. Kursusel käsitletakse kahte struktureeritud sekkumist: Oskuste ja Vastutuse õpet. Kursuse eesmärgiks on anda hoolivale täiskasvanule praktilised töövahendid laste/noorukite käitumisprobleemidega toime tulemiseks. Täpsem info ja registreerumine: www.ut.ee/talveulikool
Kujundava hindamise õpikogukond ootab õpetajaid ja koolijuhte kujundava hindamise seminarile „KUJUNDAV HINDAMINE – INVESTEERING TULEVIKKU!“ 27. oktoober, TLÜ Rakvere kolledž, Rakvere, Pikk tn 40, aula. Projekti teises osas on võimalik osaleda praktikapäeval ühes õpikogukonna koolis. Kooli valimine toimub 27. oktoobri seminari töötubades. Seminar ja praktikapäev on tasuta. Seminari lõunasöök tasuline. Kogukonna esindaja Eda Heinla [email protected] Registreerumise link: https://goo.gl/forms/2HDRi0SJztxnf16R2 Soovime oma projekti kaudu toetada koole, kes alustavad kujundava hindamise rakendamist. Seminar on osa kujundava hindamise õpikogukonna projektist „Kujundava hindamise rakendamise jätkutoetustegevused üldhariduskoolidele”. Projekti rahastamise alus: Innove 02.03.2017 käskkiri nr 1.1-4/34 Statuut tegevus „Õpetajate ja haridusasutuste juhtide professionaalse arengu edendamine koostöövõrgustike kaudu elluviimine. Päevakava 10.30 – 10.45 Avamine 10.45 – 11.15 „Õpilaste arengut toetav tagasiside“, Luule Niinesalu, Peetri Lasteaed – Põhikooli direktor. 11.20 – 11.40 „Kujundav hindamine Waldorfkoolides“, Riina Harma, Aruküla Vaba Waldorfkooli õpetaja. 11.45 – 12.15 „Kujundav hindamine – piits või präänik? “ Heidi Uustalu, Jüri Käosaar ja Maria Uuetoa, Kiviõli I Keskkooli direktor ja õpetajad. 12.20 – 13.00 Lõuna 13.00-14.15 TÖÖTOAD 1 „Kujundava hindamise kogemused Aruküla Vaba Waldorfkoolis“, õpetaja Riina Harma „Kujundava hindamise kogemused Peetri Lasteaed – Põhikoolis“, õpetajad Marelle Lepik ja Helen Pullinen „Digivahendite kasutusvõimalused kujundava hindamise toetamiseks“, Tartu Annelinna Gümnaasiumi õpetaja Urmas Heinaste „Kujundava hindamise kogemused Viimsi Keskkoolis“, õpetaja Merle Sepp „Kujundav hindamise kogemused Kiviõli I Keskkoolis“, õpetajad Jüri Käosaar ja Maria Uuetoa 14.15-14.30 Kohv ja tee 14.30-16.15 TÖÖTOAD 2 Teine valik eelnevatest töötubadest. 16.15-16.45 Kokkuvõtted ja tagasiside

Ühiselt haritud Eesti eest! EHLi eesmärgiks on oma liikmeskonna töö- ja kutsealaste, majanduslike, ühiskondlike ning sotsiaalsete huvide ning õiguste esindamine ja kaitsmine.

Siin saad meiega suhelda ning hoida ennast kursis EHLi tegemistega!

Operating as usual

Tänane sünnipäevaõpetaja on Reemo Voltri! ;) Reemo on EHL-i juhatuse esimees ning seda juba üheksandat aastat. Samuti on ta Tartu Jaan Poska Gümnaasium füüsikaõpetaja. Lugupeetud, soovime Sulle huumorit, jaksu, tervist!

fotoarhiiv.riigikogu.ee

Kultuurikomisjoni kuulamine õpetajate järelkasvu teemadel - Riigikogu fotoarhiiv

EHL-i juhatuse tööpäev! Lisaks igapäevatööle tegelevad meie juhatuse liikmed ka erinevates erialaliitudes, komisjonides ja seaduseelnõude töörühmades. Täna saame osa Karin Klemmeri päevast Riigikogu kultuurikomisjonis. Sel korral oli Karin kaasarääkijaks õpetajate järelkasvu ja väärtustamise arutelul.

Fotograaf: Erik Peinar

fotoarhiiv.riigikogu.ee

välkkohting 2 läbirääkimised

#2EHL-i VÄLKKOHTING: „EHL-i välkkohtingute“ sarja teisel kohtumisel õpetas läbirääkimisi pidama ekspert Georg Merilo. Sel korral õpiti leidma konsensust, partnerlust ja viise kuidas jääda konstruktiivseks ning leidma lahendusi.

„EHL-i välkkohting“ on EHL-i uus loengusari, mille raames toimuvad silmast silma kohtumised ja loengud veebikeskkonna vahendusel. Välkkohtingutel jagavad silmapaistvad eksperdid nii Eestist kui välismaal, eeskätt haridustöötajatele, parimaid praktikaid päevakajalistel teemadel. Eesmärgiks on hoida haridustöötajate tööelu kvaliteeti. Loengusarjal on omane toimuda vastavalt vajadusele ning nii nagu elu nõuab. Infot leiab välkkohtingute kohta EHL-i Facebookist või kodulehelt. Kõik kohtingud on EHL-i YouTube`i vahendusel taas vaadatavad.

EHL 2. vällkohting- läbirääkimiste kunst

Järgmine ring Treiler

Paljud filmifanaatikud peavad selle aasta parimaks filmiks Thomas Vinterbergi šedöövrit "Teine ring". Filmi peategelasteks on kooliõpetajad, kes eskperimenteerivad päris ootamatul viisil kuidas õppeedukust parandada :) Ei tea, kas peaks vaatama minema ;)

Kinodes alates 2. oktoobrist! Cannes’i Filmifestivali 2020 Programmifilm! On olemas teooria selle kohta, et me peaks olema sündinud juba väikse alkoholikogus...

EHL30: Sünnipäevapidu jõudis 21. oktoobril Tallinna Haridustöötajate Ametühingu Liitu. EHL30 juubeliaastat tähistati arhitektuurselt põnevas Eesti Rahvusraamatukogus. Meeleolusid tõstis muusik ja naerutavate juttudega tuntud Jarek Kasar. Asisemaid noote hoidis THAÜL-i üldkoosolek. Külaliste ja tervitajate hulgas oli nii Tallinna linna kui haridusameti esindajad. Ei puudunud traditsiooniline tort ja kohv :)

Täna soovime õnne sünnipäevaks ja eluks Reet Lepale! Reet on EHL-i juhatuse ja Harjumaa Haridustöötajate Liidu liige. Reet on alushariduse ekspert. Tema igapäevatöö kulgeb Viimsi lasteaias :)

riigikogu.ee

Kultuurikomisjon kõneles õpetajate järelkasvust - Riigikogu

Riigikogu kultuurikomisjon arutas teisipäeval koos õpetajate esindajatega õpetajate järelkasvu ja õpetajakutse väärtustamisega seotud teemasid. Oma ettepanekud tegevustest, mida rakendada õpetajate järelkasvu tagamiseks jagasid ka EHL-i esindajad Karin Klemmer (juhatuse liige) ja Reemo Voltri (juht).

Toonitati töökoormuse reguleerimise ja karjäärimudeli ülevaatamise vajadust, motivatsioonipakettide olulisust ning vajadust õpetajate töötasu suurendamise järele.

riigikogu.ee Riigikogu kultuurikomisjon arutas tänasel istungil koos õpetajate esindajatega õpetajate järelkasvu ja õpetajakutse väärtustamisega seotud teemasid.

302 Found

EHL30: EHL-i 30. juubeliaasta esimese sünnipäevapeo korraldas Viljandimaa! Meeleolusid jagub Viljandimaa Haridustöötajate Liidu blogi vahendusel ka kõigile teistele 🙂 Palju õnne meile kõigile!

Juubelipidustused saavad jätku 21. oktoobril Tallinna Haridustöötajate Ametühingu Liidus, sealt edasi 13. novembril Harjumaa HL-s ning 24. novembril Saaremaa Haridustöötajate Liidus. Uue aasta alguses jätkub sünnipäev Tartu Maakonna Haridustöötajate Ametühingus.

Täpsem info juubelisündmuse toetuse kohta leiad kodulehelt: https://bit.ly/33QTfaO

ehl.org.ee

etv.err.ee

Terevisioon | Õpetajate palk | ETV | ERR

ETV Terevisioonis kõnelesid EHL-i juht Reemo Voltri ning Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Robert Lippin. Jutuks tuli valitsuse eelarvestrateegia plaanid järgmiseks neljaks aastaks.

etv.err.ee Räägime õpetajate palgast. Kuidas jõuda selleni, et õpetajate palk oleks 120 protsenti riigi keskmisest palgast, arutlevad Haridustöötajate Liidu juht Reemo Voltri ja Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Robert Lippin.

ETV Terevisioon

Homseks äratajaks vali ETV Terevisioon! Kella seitsme paiku räägib seal EHL-i juht Reemo Voltri. Eks siis kuuleb ja näeb, mis sel korral teemaks ;)

Siit leiab Terevisiooni saate infot ja kaamerate taha jäävat. Tele-eetris oleme esmaspäevast reedeni ja igal hommikul algusega kell 6.55.

ehl.org.ee

EHL-i OKTOOBRIKUU UUDISKIRI: Tähtsündmustest ja palgakõnelustest - Eesti Haridustöötajate Liit

EHL-i OKTOOBRIKUU UUDISKIRI on ilmunud: kliki siia, vaata siia, ole meiega ;)

ehl.org.ee Tere! Oktoobrikuu on õpetajate elus pidulik ja tähtsündmusi täis kuu. Õpetajaid tänati hariduselu edendamise eest Aasta õpetaja galal, terve Eesti tähistas 5. oktoobril õpetajate päeva, käisid õpetajate palgaläbirääkimised.   Oleme olulised! Teie Eesti Haridustöötajate Liit EHL-i 3...

postimees.ee

Haridustöötajad: õpetajate palkade külmutamine viib streigini

Mida arvata Vabariigi Valitsuse otsusest õpetajate palk järgmised neli aastat külmutada?

postimees.ee Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) pole rahul õpetajate töötasu külmutamisega, liidu juhi Reemo Voltri sõnul võib valitsuse otsus viia streigini.

Tere, tänase päeva tähed! :) Õpetajate päevades on nii päikest kui ka varje. Laupäeval tähistasime meeleolukalt meie õpetajate saavutusi Aasta õpetaja galal. Eelmisel nädalal toimusid aga väga asised kohtumised õpetajate palkade teemal. Täna tähistame päikseliselt rahvusvahelist õpetajate päeva!

Kõik need suured ning olulised sündmused on saanud teoks vaid tänu koostööle ning väga paljude tahtele haridust väärtustada. Et heade päevade ahel ei katkeks ning kõik, mis väärib parendamist ka paraneks, soovime kõikidele haridusellu panustajatele sujuvat koostööd, oskuslikku kuulamist ja katkematut usku paremasse! Üheskoos suudame!

Fotol: Õpetajate päeva tervitused Eesti hariduselu eestvedajatelt haridus- ja teadusminister Mailis Repsilt, EHL-i juhilt Reemo Voltrilt ning Haridus- ja teadusministeeriumi kantslerilt Mart Laidmetsalt. Hetk Eestimaa õpib ja tänab konkursi ning Aasta õpetaja gala ettevalmistustelt.

etv.err.ee

Aasta õpetaja gala 2020 | ETV | ERR

Täna kell 18.45 tänatakse ETV vahendusel parimaid õpetajaid, hariduselu sõpru ning antakse üle hariduse elutööpreemia. Aasta kõige olulisemal galal tunnustab lugupeetud õpetajaid ka EHL. Meenutamaks saavutuste olulisust hariduses kingib EHL koostöös Olerex'ga kõikidele nominentidele ja laureaatidele kella. Disainer Tarmo Luisu abiga sai iga kingitus ka oma kandja nime. Aitäh inimestele, kelle igapäevatöö on maailma parima hariduse garantiiks.

etv.err.ee ERR

Pole kahtlustki, et enamus meist teavad, mis oli eilne päevasündmus :) Õpetajate palgakõnelusi pidas teiste hulgas ka lasteaedade esindaja ning EHL-i juhatuse liige Reet Lepp.

Reet on palgaläbirääkimistel osalenud kolm aastat. Ta peab seda väga erakordsekd võimaluseks, mis saab osaks vaid tänu sellele, et ta on EHL-i liige. Siin tema mõtted otse läbirääkimiste kabinetist: "Poliitilist keelt on põnev jälgida. Olla diplomaatiline, oskus ka ei öelda ja nii, et edasiviiv koostöö jätkuks, on päris omaette kunst. Aeg-ajalt võtab isegi aega mõistmaks-aa, ei öeldi :) Kindlasti on viimaste aastate jooksul toimunud mõtteviisis muutus. Eriti kohaliku omavalitsuse vaates. Tänaseks oleme saavutanud olukorra, kus ka omavalitsuse tasandil on eesmärgiks võetud kõigi õpetajate võrdne kohtlemine (nii huvi- kui alushariduses). Ka see on õpetajaskonna endi seas väga oluline!"

Rohkem uudiseid palgakõnelustest peagi :)

Fotohetk sündmuspaigalt, Reet Lepp

ehl.org.ee

Täna kell 15.00 algavad õpetajate palgaläbirääkimised - Eesti Haridustöötajate Liit

EHL asub täna kell 15.00 Vabariigi Valitsuse ning Eesti Linnade ja Valdade Liiduga palgaläbirääkimiste laua taha. Kohtumise tulemus puudutab pea 25 400 õpetajat üle Eesti.

Kokkuvõtte Eesti suurima õpetajate esindusliidu seisukohtadest leiad siit:
↘️

ehl.org.ee Õpetajate palgaläbirääkimised puudutavad pea 25 400 õpetajat Eestis Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) asub 30. septembril 2020 kell 15.00 Vabariigi Valitsuse ning Eesti Linnade ja Valdade Liiduga palgaläbirääkimiste laua taha. Kohtumise tulemus puudutab pea 25 400 õpetajat üle Eesti. Kä...

err.ee

Õpetajad alustavad palgakõnelusi

Sel kolmapäeval on õpetajate palgaläbirääkimiste laua taga EHL, Vabariigi Valitsus ning Eesti Linnade ja Valdade Liit. EHL-i juhatuse esimees Reemo Voltri tuletas ERR-le antud intervjuus meelde, et haridusse suunatav raha on investeering ning seab eeskujuks Soomet.

"Seal on ka majanduslikult rasketel aegadel just mõeldud selle peale, mis tooks tulevikus majandusedu jälle tagasi. Soomes on aru saadud, et see on just haridus, ning ka rasketel aegadel panustatud just haridusse ja õpetajate palkadesse.

Sisuka loo leiad siit ⬇️

err.ee Sel nädalal algavad õpetajate palgakõnelused ning haridustöötajad loodavad, et haridust väärtustatakse ka kehvematel aegadel. Haridus- ja teadusministeerium õpetajate palgatõusuks aga eriti lootust ei anna.

EHL30: EHL tähistab tänavu oma 30. aastapäeva. Uus aeg on seadnud uued kombed ja seepärast tähistame olulist sündmust pigem väiksemas seltskonnas kui suurejoonelisel juubelituuril ning konverentsil. Samuti hoiame pidulikke meeleolusid üleval erinevate üllatustega, ole meiega ;)

Esimese kingitusena anname igale piirkonnale üle juubelisündmuse korraldamise toetuse :) Soovides siiski kaasteelisi meeles pidada meile olulisel tähtpäeval. Soovime vaatamata kitsendustele kõigile meeldejäävat EHL30 aastat!

Kui tekib küsimusi või ideid, siis pöördu julgelt oma maakonna või linna liidu esimehe poole. Täpsema info juubelisündmuse korraldamise toetuse kohta leiab kodulehelt: https://bit.ly/33QTfaO

uudised.tv3.ee

Õpetajad soovivad alampalga tõstmist 1428 euroni - Uudised.tv3.ee

Nagu iga aastal nii ka tänavu :) Vabariigi Valitsuses jätkuvad arutelud 2021. aasta palkade üle. Oma ettepanekud on edastanud ka EHL. TV3 vahendusel selgitab õpetajate esindusorganisatsiooni esimees ja õpetaja Reemo Voltri valitsusele edastatud ettepanekute tagamaid. Ülevaate nendest saab ka meie kodulehe uudisest: https://bit.ly/32Av8NY

uudised.tv3.ee Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) soovib õpetajate töötasu alammäära tõstmist 2021. aastal vähemalt 1428 euroni. EHL pöördus esmaspäeval peaminister Jüri Ratase, haridus- ja teadusminister Mailis Repsi ning Eesti Linnade ja

podcast.kuku.postimees.ee

Intervjuu: Reemo Voltri - Haridustöötajate Liit soovib alustada läbirääkimisi õpetajate alampalga tõstmiseks (Saade) - KUKU taskuhääling

Käimas on Eesti Vabariigi 2021. aasta eelarve läbirääkimised ja 2021-2024 eelarvestrateegia (RES) koostamine. EHL tegi valitsusele ettepaneku alustada läbirääkimisi 2021. aasta palkade üle. Täpsemalt Reemo Voltri antud intervjuust Kuku raadiole ja meie uudisterubriigis: https://bit.ly/32Av8NY

podcast.kuku.postimees.ee Reemo Voltri – Haridustöötajate Liit soovib alustada läbirääkimisi õpetajate alampalga tõstmiseks (Saade)

Ilm pole kõige leebem viimasel ajal olnud! Teeme olustiku kohe paremaks ;) Meenutame, milliseid soodustusi meie partnerid EHL-i liikmetele pakuvad.

P.S. Kui Sul peaks tekkima soovitus, kes võiks veel meie liikmeid poputada, siis lahkelt kirjuta FB kommentaaridesse või Messengeri ;)

Soodustusi pakkuvad EHL koostööpartnerid leiad siit: https://ehl.org.ee/lisahuved/

ehl.org.ee

EHL SEPTEMBRIKUU UUDISKIRI: Uus hooaeg on alanud hoogsalt - Eesti Haridustöötajate Liit

VÄRSKE EHL-i SEPTEMBRIKUU UUDISKIRI: EHL alustas loengusarja „EHL-i välkkohting”. Tähistame EHL30 juubelisündmust teisiti. Kas oled kolleegile juba palju õnne soovinud? Toetame õpetajate haigushüvitise tasumist esimesest haiguspäevast.

Loe täpsemalt siit: https://bit.ly/2DzRxRV

ehl.org.ee Tere! Uus õppeaasta on alanud. Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) liikmed on samuti mitmeid töiseid kohtumisi pidanud. Saabuval esmaspäeval ootame suvist majandusprognoosi, mis tähendab järgmise aasta palgaläbirääkimisi. Aga paljudel teistelgi teemadel on meil uudiseid, mida septembrikuu u...

COVID19 uus hügieen

EHL algatas loengusarja, kus väljapaistvad eksperdid jagavad haridustöötajatele päevakajalistel teemadel kogemusi, mis aitavad oma igapäevatööd ladusalt ning inspireerituna teha.

Avaloengus jagas tehnoloogia –ja innovatsiooniekspert Marek Strandberg ning keemik ja materjaliteadlane Katrin Idla kõige uuemaid teadmisi teemal „COVID19 uued hügieenireeglid“.

Täpsemalt EHL-i kodulehe uudiste rubriigist. Esimene loeng on leitav meie YouTubi kanalist: https://bit.ly/31Szf7O

Kas sa oled oma EHL-i kolleegile juba õnne soovinud?! ;) Täna on sünnipäev Veral, kes on Kohtla-Järve esindusliidu volikogu esimees!

Kuidas tunned ennast taas koolis ja klassi ees, koos õpilaste ja kolleegidega? Uus õppeaasta on käimas ning loodame, et see tuleb terve ja rõõmsana! Kui veidigi peaks muremõtteid tekkima seoses koroonaviirusega, siis loe EHL-i kodulehelt soovitusi, mis on koostatud möödunud kevade kogemuste põhjal. Aga vaatamata kõigele, soovime head olemist ja rõõmusuiseid taaskohtumisi!

https://ehl.org.ee/2020/09/01/4814/

Ja viimane postitus sarjast - EHL on suvepuhkuselt tagasi! :) Toimus ka kontori koosolek. Kinnitame, nüüd on kõik jõud kohal, et järgmine poolaasta tuleks tegus ning meeldejääv!

P.S. Lisaks asistele teemadele tähistasime ka EHL-i juhiabi ning välissekretäri Elis Culleni panust meie ametühingu tegevusse. Elise magistritöö teemal "Õpetajate hinnangud Eesti Haridustöötajate Liidu tegevusele ja liikmelisuse põhjustele" sai väga hea tulemuse ja palju tähelepanu. Palju õnne!

Nagu fotolt näha, siis ka EHL-i juhatus on taas kokku tulnud! 🙂 Töö käib nii suure hooga, et arvutiekraanilgi otsaesine uduselt märg 😉 Jätkame samas vaimus!

Juhatus organiseerib EHL-i tegevust volikogude vahelisel perioodil. Juhatus valitakse neljaks aastaks.

Suvepuhkused on läbi ning ka EHL on taas tööhoos. Sedapuhku tervitab kõiki EHL-i volikogu, kes äsja kaks päeva töiselt koos veetis. Mida arutati, vaata volikogu koosoleku päevakorrast: https://bit.ly/3ligX7x

Fotol: EHL-i volikogu.

President Kersti Kaljulaid võõrustas Eesti iseseisvuse taastamise 29. aastapäeva puhul külalisi Kadrioru roosiaias. Sel aastal peeti teiste hulgas meeles õpetajaid ning arste. Presidendi tänudega ühineb ka Reemo Voltri, õpetaja ja EHL-i esimees.

Fotol: Reemo Voltri, võtmas vastu presidendi tervitusi õpetajate ja ametühingu nimel.

2020/2021. õppeaasta alguse pressikonverents

Uue õppeaasta ootuses:
https://www.youtube.com/watch?v=0E_zy9HRBDY&feature=youtu.be

2020/2021. õppeaasta alguse pressikonverents Minister Mailis Reps: "kooliaasta algab kontaktõppega, digipöörasus on saanud koolielu lahutamatuks osaks, plane...

Septembrikuus kõik on uus! ;)

Asi selge – kooliaasta algab nagu ka eelmistel aastatel 🤓

Valitsus kaotas koolides 50-protsendilise täitumuse nõude. Uuel kooliaastal hakkavad seda asendama soovitused, mille töötavad välja Haridus- ja Teadusministeerium ning Terviseamet.

Otsuse järgi ei kehti siseruumides kuni 50-protsendilise täitumuse nõue ning inimeste arvule seatud piirangud enam põhikoolides, gümnaasiumides, kutseõppeasutustes ja kõrgkoolides, aga ka täienduskoolitusasutustes, huvikoolides, avatud noortekeskustes, noortelaagrites ja õpilasmalevates. Piirangud ei kehti ka huvitegevuse ja huvihariduse andmisel ning mootorsõidukijuhi, autojuhi ja ohtlikku veost vedava autojuhi koolituste korraldamisel.

Eesti Haridustöötajate Liit HITSA Eesti Koolijuhtide Ühendus Sihtasutus Innove Sihtasutus Archimedes Riigigümnaasiumid Õpetajate Leht Eesti Õpilasesinduste Liit Eesti Üliõpilaskondade Liit

Ka EHL-i kontor puhkab tänasest ja ennustab meile kõigile ilusat suve! ;) Kohtumiseni, kirjutamisteni ja suhtlemisteni augustikuus!

Suvepuhkuste aeg on käes ka meie inimestel. Viimase koosoleku pidas maha ka EHL-i juhatus. Nende suvetervitused ja mõtted sügiseks leiad kodulehelt: https://bit.ly/3igxBmz.

Augustikuus jätkab juhatus taas :)

ehl.org.ee

EHL osales Rahvusvahelisel alushariduse veebiseminaril „COVID-19 mõju hindamine alusharidusele ja sellele reageerimine”. - Eesti Haridustöötajate Liit

EHL-i juhatuse liige ja Euroopa Ametiühingute Hariduskomitee (ETUCE) Eesti lasteaiaõpetajate esindaja Reet Lepp osales Rahvusvahelisel alushariduse veebiseminaril. Jagame Reeda kokkuvõtet kuidas kolleegid mujal maailmas jätkavad alusharidust peale eriolukorda. Huvitav lugemine!

ehl.org.ee EHL osales Rahvusvahelisel alushariduse veebiseminaril „COVID-19 mõju hindamine alusharidusele ja sellele reageerimine”. COVID-19 haaras maailma üllatusena ning puudutas haridussüsteeme kõikjal, sealhulgas ka lasteaedasid. Rahvusvaheline alushariduse (Early Childhood Education, ECE) veebisem...

EHL 30: Tänast kuuma päeva jahutab humoorikas õpetajahoroskoop. Neitsi tähtkujus sündinud, olge eriti tähelepanelikud ;)

Autoriteks meie lõbusad õpetajad Viljandist :)

Ühiselt haritud Eesti eest!

EHLi missiooniks on seista väga hea tasemega hariduse jätkumise eest Eestis. Meie teame, et sealjuures on võtmeroll oskuslikel, motiveeritud ja õnnelikel õpetajatel. Selleks esindab ja kaitseb meie organisatsioon oma liikmeskonna töö- ja kutsealaseid, majanduslikke ja ühiskondlikke huve ning õigusi, olles kaasatud ja panustades lasteaiast kuni gümnaasiumi ning õppeasutusest kuni rahvusvahelise tasandi tegevustesse.

Siin saate meiega suhelda ning hoida ennast kursis organisatsiooni tegemistega!

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Viimane videokonsultatsioon, osa 9
EHL-i eelviimane videolugu, osa 7
Erinevat infot haridustöötajatele eriolukorra kohta leiab ka EHL-i kodulehelt uudiste rubriigist ja uudiskirja vahendusel.
EHL jagab eriolukorras õigusabi videokonsultatsiooni teel, osa 5
Videokonsultatsioonis jagatakse lisainformatsiooni lasteaiaõpetajatele
EHL jagab eriolukorras õigusabi videokonsultatsiooni teel, osa 3
EHL jagab eriolukorras õigusabi videokonsultatsiooni teel, osa 2
EHL jagab eriolukorras õigusabi videokonsultatsiooni teel
Haridusdebatt
EHL - õpetajate ametiühing

Location

Category

Telephone

Address


Masina 22
Tallinn
10144
Other Education in Tallinn (show all)
ASA Quality Academy ASA Quality Academy
Ehitajate Tee 108
Tallinn, 12915

Koolitused ja treeningud tarkvara kvaliteedi tõstmiseks

Vulpecula Vulpecula
Tallinn

Interesting meetings for interesting people!

SKILL Õppekeskus SKILL Õppekeskus
Võru 11
Tallinn, 13612

курсы, тренинги, изучение языков, языковые клубы

Kesklinna Keeltekool Kesklinna Keeltekool
Tartu Mnt 63
Tallinn

Kvaliteetne keeleõpe minigruppides ja individuaalõppe õppevormides. Asume Tallinna kesklinnas.

Veebiope.ee Veebiope.ee
Tallinn

Veebiope.ee - innovatsioon hariduses

Edu Akadeemia Edu Akadeemia
74 Tartu Maantee
Tallinn, 10144

Meie missioon on tuua välja inimeste tegelik potentsiaal. Toome sinuni oma ala parimad maailmas ja kohalikul tasandil.

Clanbeat Clanbeat
Telliskivi 57
Tallinn

Clanbeat is a virtual space bringing together teachers and school leaders. And very soon — students, too.

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus
Keemia 4
Tallinn, 10616

Meiega oled tööturul hinnatud!

Eesti Entsüklopeedia Eesti Entsüklopeedia
Pärnu Mnt 17
Tallinn, 10149

Eesti Entsüklopeedia on pidevalt täienev veebipõhine teabevaramu, mis on mõeldud vabalt kasutamiseks

KUS Piiblikool KUS Piiblikool
Koskla 18
Tallinn, 10615

Jumala riik laieneb siis, kui üksi ja üheskoos õpitakse tundma Jumalat ning teenitakse oma andidega kaasinimesi. Kooli eesmärk: Valmistada Jeesuse järgijaid ette andidepõhiseks teenimistööks (Ef 4:12).

Alfapro autokool Alfapro autokool
Narva Mnt 38
Tallinn

Alfa Pro Autokool

Startup Class Startup Class
Rävala Pst 7
Tallinn

The Startup Class is a fun and practical series of start-up events in Tallinn, Estonia that prepares high-school students for the world of start-up.

About   Contact   Privacy   FAQ   Login C