Eesti Haridustöötajate Liit

Ühiselt haritud Eesti eest!

EHLi eesmärgiks on oma liikmeskonna töö- ja kutsealaste, majanduslike, ühiskondlike ning sotsiaalsete huvide ning õiguste esindamine ja kaitsmine. Siin saad meiega suhelda ning hoida ennast kursis EHLi tegemistega!

soundcloud.com

Arvamusfestival

EHL ja paljud teistki on viimasel ajal kaasa rääkinud ning mõtteid avaldanud paljudes Eesti haridust puudutavates küsimustes. Oleme sel moel partneriteks ja riiklikul tasemel mitme olulise strateegia kujundajateks. Nüüd, kus käes tubasemad tegevused, jagamegi jätkuvateks aruteludeks erinevaid mõtteid tulevikuharidusest Arvamusfestivali Hariduse alalt. https://soundcloud.com/arvamusfestival

soundcloud.com Leiad meid ka enamlevinud taskuhäälingu rakendustest. Arvamusfestival toimub iga aasta augusti teisel nädalavahetusel Paides. Tegemist on ärksate ja aktiivsete inimeste kohtumispaiga ja mõttevahetusk

err.ee

Ministeerium loob lasteaia õppekava koostamiseks taas uue töörühma

Eesti Haridustöötajate Liit koos Eesti Lasteaednike Liidu (ELAL) ja teiste ekspertidega kutsus hiljuti kaasa rääkima uue lasteaia riikliku õppekava teemadel. Jagame värskeid uudiseid, kuidas õppekava koostamisega edasi minnakse. P.S. Kindlasti jätkake oma mõtete avaldamist ELAL-i loodud küsitlusankeedi kaudu. Aega on 18. novembrini. https://forms.gle/MuQytibe5oWao68r9.

err.ee Lasteaia õppekava praegune tööversioon kindlasti eelnõuks ei saa ning uut õppekava tööversiooni hakkab koostama uus töörühm, ütles haridus- ja teadusministeeriumi üldharidus-, keele-ja noortepoliitika asekantsler Kristi Vinter-Nemvalts.

ehl.org.ee

PRESSITEADE, 31. oktoober 2019 - Eesti Haridustöötajate Liit

📣 Eesti Haridustöötajate Liit ja õpetajate aineliidud on üksmeelsel seisukohal, et põhikooli riiklikud lõpueksamid tuleb säilitada. Loe ja jaga pressiteadet 👇

ehl.org.ee Eesti Haridustöötajate Liit ja õpetajate aineliidud on üksmeelsel seisukohal, et põhikooli riiklikud lõpueksamid tuleb säilitada   15. oktoobril 2019 toimunud Riigikogu kultuurikomisjoni avalikul istungil ilmnes, et Eesti suurim haridustöötajaid koondav ametiühing, Eesti Haridustöötajat...

EHL-i FOORUM! EHL pakub mitmeid võimalusi oma ideede jagamiseks, küsimuste esitamiseks, ametikaaslastega mõtete vahetamiseks. Üks nendest on ka EHL-i foorum. Saad oma mõttekaaslastega keskustellu astuda ja kindlasti toekat infot: https://ehl.org.ee/liikmele/foorum/

hm.ee

Alusharidus | Haridus- ja Teadusministeerium

Ettepanekute jagamise uueks tähtajaks on 18. november 2019! Eesti Haridustöötajate Liidu liige ja lasteaiaõpetaja Reet Lepp võtab kokku lasteaia riikliku õppekava tööversiooni. Ühtlasi kutsume üles mõtteid avaldama. Saad parandusi esitada nii ministeeriumi tööversioonile kui alushariduse ekspertide töögrupi dokumendile siin: http://bit.ly/2NcSoJe. VÄGA OOTAME mõtteid ELAL-i loodud küsitlusankeedile oktoobrikuu lõpuni: https://forms.gle/MuQytibe5oWao68r9.

EHL-i liige ja lasteaiaõpetaja Reet Lepp toob välja punktid, millele pöörata tähelepanu:

• Toetame uue õppekava tööversiooni loomisel alushariduse spetsialistide arvamusi ja valdkonna eksperte. Peame lugu Tiina Petersoni poolt kokku kutsutud töörühma liikmete ettepanekutest. Toetame koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava muutmise eelnõu väljatöötamise töörühma tehtud muudatusettepanekute elluviimist hetkel kehtivasse õppekavasse. Nii sünniks Eesti alushariduse parim võimalik uus riiklik õppekava.
• Uue õppekava tööversiooni õpikäsitus ei ole kohati demokraatlikke põhimõtteid väärtustava ühiskonna haridustavadele vastav. Uus õppekava peab sisaldama kaasaegset õpikäsituse kirjeldust.
• Alushariduses ei ole võimalik järgida enam uue õpikäsituse põhimõtteid, kus lapsed on ise uurijad ja avastajad, seoste loojad. Õpetaja autonoomia oma tööd korraldada on piiratud. Toimub tagasiminek praegustest suundadest õpikäsituses, mida õpetajakoolituses praegu ülikoolid oluliseks peavad ja õpetavad.
• Õppekava on mõeldud vanusele 3-7. Alusharidus peab olema võimaldatud edumeelses riigis aga alates sünnist saadik.

hm.ee   Lapsevanem saab teadlikult toetada ja suunata väikelapse arengut ja loomulikku õpihimu läbi rääkimise, mängimise ja lihtsate oskuste õpetamise. Siinkohal on oluline lapsevanema täielik kohalolu ning tähelepanu ...

docs.google.com

Tagasiside lasteaia riikliku õppekava tööversioonile

19. oktoobril on viimane päev anda ELAL-i eestvedamisel algatatud küsitlusankeedi kaudu tagasisidet uue lasteaia riikliku õppekava tööversiooni kohta. Alushariduse õppekava töörühma liige, lasteiaõpetaja ja EHL-i liige Kristi Kirbits kutsub kõiki kindlasti mõtteid jagame, kuna tegu on dokumendiga, mis määrab pea 10 aastaks tegevussuunad lasteaiaõpetajate igapäevatööks ja alusharidust andvatele asutustele. On sisuks ülikoolidele lasteaiaõpetajate õppeprogrammide loomisel kui ka osa meie laste sirgumisest täiskasvanuks.

Ta lisab: „Laps ja lapsepõlv on olulised ja selles vanuses on lapsel väga kiire arengu periood, kus ta omandab paljud asjad loomulikult ning hiljem on neid oskusi palju raskem omandada. Laps saab aluse oma teadmistele, oskustele ja võimetele just alushariduses.“ Seetõttu peab Kristi sõnul tehtav dokument olema arusaadav ja edasiviiv ning lähtuma lastest ja hariduse suundadest nii Eestis kui ka mujal maailmas, olema püüdlus parima võimaliku poole.

„Oluline on, et kui toimuvad muudatused, kas õppekavas või muus olulises, mis puudutab alusharidust, siis oleks kaasatud kõik alushariduse spetsialistid,“ kutsub Kristi Kirbits kõiki valdkonnaga seotud spetsialiste oma mõtteid ja ideid jagama.

Jaga oma arvamust ja ettepanekuid 19. oktoobriks. Tagasiside lasteaia riikliku õppekava tööversioonile saad anda siin: https://forms.gle/MuQytibe5oWao68r9. Tagasisidet ootame kõigilt lasteaednikelt ja valdkonnaga seotud spetsialistidelt, ka lastevanemate esindajatelt.

Haridus – ja Teadusministeeriumile saad oma arvamust avaldada oktoobrikuu lõpuni vahtult suheldes: https://www.hm.ee/…/te…/alus-pohi-ja-keskharidus/alusharidus.

docs.google.com

docs.google.com

Tagasiside lasteaia riikliku õppekava tööversioonile

VÄGA OLULINE! Eesti Lasteadnike Liit (ELAL) ja EHL kutsub kõiki koostööle ja avaldama arvamust uue lasteaia riikliku õppekava eelnõu kohta hiljemalt 19. oktoobriks 2019. Haridus- ja Teadusministeerium avalikustas õppekava tööversiooni. EHL, Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli õppejõud, ELAL, Eesti Reggio Emilia Ühing ning paljud alushariduse õppekava uuendamise töörühmades osalenud eksperdid soovivad õppekava koostades arvestada töörühmades tehtud ettepanekutega, mida avaldatud dokument kajastab väga minimaalselt. Lasteaia riiklik õppekava hakkab kehtima 2020. aastal.

EHL-i juhatuse liige ja lasteaiaõpetaja Reet Lepp: „Avalikustatud õppekava tööversiooni on kokku pannud teine ekspertgrupp, kui seda oli eelnevalt töögruppides töötanud valdkonna esindajad ja spetsialistid. Haridus- ja Teadusministeeriumi esitatud õppekava tööversioonist on saanud hoopis teistlaadne dokument, kui seda enamus töögruppides osalenud spetsialistid ja õpetajaskond sooviksid“.

KUTSUME TÕSISELT ETTEPANEKUID TEGEMA. SAAD SEDA TEHA NII:

• Vii ennast kurssi kahe dokumendiga. Loe läbi töörühmade poolt välja töötatud õppekava versioon, millega palutakse ministeeriumil kindlasti arvestada (https://www.facebook.com/groups/375026250070814/).
Ning Haridus- ja Teadusministeeriumi avaldatud tööversiooniga (https://www.hm.ee/sites/default/files/lasteaia_oppekava_printi.pdf).

• Jaga oma arvamust ja ettepanekuid 19. oktoobriks. Tagasiside lasteaia riikliku õppekava tööversioonile saad anda siin: https://forms.gle/MuQytibe5oWao68r9. Tagasisidet ootame kõigilt lasteaednikelt ja valdkonnaga seotud spetsialistidelt, ka lastevanemate esindajatelt.

• Palun levita küsimustikku kõigi lasteaednike, valdkonnaga seotud spetsialistidele, ka lastevanemate esindajatele.

• Haridus – ja Teadusministeeriumile saad oma arvamust avaldada oktoobrikuu lõpuni vahtult suheldes: https://www.hm.ee/et/tegevused/alus-pohi-ja-keskharidus/alusharidus.

• Loodud on FB grupp "Võtta tagasi Lasteaia riikliku õppekava tööversioon" / https://www.facebook.com/groups/375026250070814/

docs.google.com

ehl.org.ee

Kes on aü usaldusisik? - Eesti Haridustöötajate Liit

Kes on ametühingu usaldusisik? Kuidas teda leida sinu elukohas? Kas sooviksid ise astuda ametühingu usaldusisiku rolli?

🙋‍♀️See on inimene, kelle poole soovitame alati ja kohe pöörduda, kui töökohas tekib muresid või küsimusi. 🎈Ametühingu usaldusisikud on EHL-i poolt valdkonnaga seotud teemadel informeeritud, koolitatud, EHL-i juristi poolt õigusabiga toetatud ning erineval moel hoitud. 🤝Kui sul on soov ise ametühingu usaldusiku olulist rolli pidama hakata, siis pöördu oma priikonnda EHL-i liikmesliidu poole 🛴Leiad oma kodukandi ametühingu usaldusisiku EHL-i liikmesliitude infolehelt või esindajalt: https://ehl.org.ee/liidust/liikmesliidud/

ehl.org.ee Usaldusisik on töötaja, kelle töökollektiiv on valinud oma esindajaks suhtlemisel tööandjaga. Usaldusisikul on tavatöötajast paremad teadmised ja seadusest tulenevad suuremad õigused, kohustused ning tagatised esindusülesannete täitmiseks. Ametiühingu usaldusisik esindab ennekõike ameti...

etv.err.ee

Aasta õpetaja gala 2019 | ETV | ERR

Kallid õpetajad! Kallistame! Tähistame täna Õpetajate päeva! Tähistame nii, et oleks kaua meeles ning pikaks ajaks hea tunne põues ja naeratus silmades :) Olgem hoitud!

P.S. Ja kogunegem seltsis perede ning sõpradega täna kell 18.45 ETV-d vaatama. EHL koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga tunnustab maailma parimat haridust ning õpetajaid Aasta Õpetaja galal!

etv.err.ee 2019, Täna, 18:45

Eesti Haridustöötajate Liit's cover photo

Olerex üllatab EHL-i liikmeid 01.10-10.10 2019 soodustustega, hea energiaga! ;) Õpetajate päeva puhul on EHL-i liikmeid üle Eesti ootamas:
• Autokütused -4 s/l •Autopesu -20% •Kohvijoogid -20% • Toitlustus -15%

Olerex on Eesti suurim kütuste jaemüüja, mille müügiketti kuulub pea 100 tanklat üle Eesti. Olerexi poolt teenitud kasum jääb kodumaale ja sellest valdav enamus reinvesteeritakse Eestisse. www.olerex.ee.

Lisainfo: www.ehl.org.ee/liikmele/olerex/ .

EHL-i juhatuse esimees ja õpetaja Reemo Voltri kokkuvõte läbirääkimistest Vabariigi Valitsusega: „Saavutasime olukorra, kus õpetajaskonna keskmine palk ei kaugenenud Eesti keskmisest palgast. See tähendab, et aastal 2019 õpetajate olukord ei halvene. Küll ei ole me veel jõudnud peamise eesmärgini milleks on õpetajaskonna keskmise töötasu tõus samale tasemele, kui seda on teiste Eesti kõrgharidusega spetsialistide keskmine palk. Tegutseme selle nimel, et ka järgnevatel aastatel hoitakse järjepidevust, peetakse kinni põhimõttest tõsta õpetajate palka igal aastal ja seda vajalikus tempos. Soovime saavutada õpetajate keskmiseks sissetulekuks palganumbrit, mis väärtustab igat kõrgharidusega spetsialisti.

Täname ja avaldame lugupidamist kõigile toetajatele, kaasamõtlejatele ning partneritele, kes tegutsevad hea hariduse, õpetajaskonna järelkasvu ja hea vaimsusega koolide nimel.

EHL jätkab ning saame seda teha paremini, mida suuremat hulka inimesi õpetajaskonnast esindame!"

Läbilõige meediakajastustest:

KUKU raadio podcast
http://podcast.kuku.postimees.ee/podcast/intervjuu-reemo-voltri-opetajate-palgatousust-ja-labiraakimistest-valitsusega-saade/

Vikerraadio Uudis+
https://player.fm/series/uudis-1849559/reemo-voltri-haridustootajate-palk-motivatsioon-ja-hariduse-kvaliteet

ETV, Aktuaalne kaamera
https://www.err.ee/984320/opetajad-ei-pea-palgakasvu-piisavaks

vimeo.com

The Smartest Country in the World

On üks väike riik, mis asub Põhja-Euroopas. Riik, kus on olemas kõik. Isegi maailma kõige keerulisem emakeel :) Mis on kõige selle võti? See on - haridus. Antud sõnadega on loodud soome naabrite poolt südamlik ja humoorikas videoklipp Eesti eduloost. Jagagem seda toredat lugu toetamaks Eesti haridust.

This is "The Smartest Country in the World" by IVALO Creative Agency on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.

ehl.org.ee

EHL UUDISKIRI: Läbirääkimiste eel! - Eesti Haridustöötajate Liit

Milliste tulemuste poole pürgib EHL õpetajaskonna tuleviku ja hea hariduse nimel? Tutvu EHL-i uudiskirjas statistika ja prognoosidega, mis annavad selge ülevaate, mis on meie eesmärkideks, miks ja mis on pikemas perspektiivis tulemuslik.

ehl.org.ee Tere! 25. septembril kell 14.30 astub Eesti õpetajate esindusorganisatsioon Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) Vabariigi Valitsusega läbirääkimiste laua taha. Hinnanguliselt õpib Haridus- ja teadusministeeriumi andmetel Eesti koolides 150 tuhat last ja noort ning õpetajate arv on 25 400. Need...

ehl.org.ee

PRESSITEADE, 23. september 2019 - Eesti Haridustöötajate Liit

Eesti Haridustöötajate Liit asub hea hariduse ja õpetajaskonna järelkasvu nimel Vabariigi Valitsusega läbirääkimistele 25. septembril kell 14.30. Mis on need mõtlemiskohad, mille eest tuleb seista ja mille üle muretseda, annab ülevaate EHL-i pressiteade. Ole meiega!

ehl.org.ee PRESSITEADE 23. september 2019 Eesti Haridustöötajate Liit asub Eesti hea hariduse ja õpetajaskonna järelkasvu nimel Vabariigi Valitsusega läbirääkimistele 25. septembril kell 14.30 Läbirääkimiste laua taha kogunevad õpetajaskonna tuleviku üle otsustama minister Mailis Reps, Eesti Valdad...

delfi.ee

Kui õpetajate palk ei tõuse, tuleb streik

25. septembril alustab EHL-i esindus Vabariigi Valitusega läbirääkimisi. Mis on õpetajaskonna soovide tagamaad ja sügavamad põhjused? Sellest rääkis EHL-i juhatuse esimees ja õpetaja DELFI`le.

Kui järgmisel aastal õpetajate osakaal veel väheneb, võib alla käia ka Eesti hariduse hea tase ning selle tulemused ulatuvad aastatesse. "Juba praegu on õpetaja palk kõrgharidusega spetsialisti töötasust oluliselt väiksem ja kui neli aastat veel ei tõuse, siis kukub ikkagi veel suurema kolinaga allapoole, ütles Voltri.

"Me ei saa kuidagi oodata, et noored inimesed meie suurepärasesse ametisse tuleksid, kui sama haridustaseme juures makstakse teistes ametites suuremat töötasu," nentis ta.

Kui õpetajate tasu järgmiseks neljaks aastaks külmutatakse, langeb nende palk keskmise palgaga võrreldes samale tasemele kui 2012. aastal, kui oldi sunnitud streikima. "Siis ei olnud õpetajate järelkasvuga nii katastroofiline olukord. Mitte neli aastat ei vii meid katastroofi äärele, vaid me juba oleme seal ja see ainult süvendab seda," nentis Voltri.

delfi.ee "Neli aastat ilma palgatõusuta ei vii meid katastroofi äärele, vaid me juba oleme seal ja edaspidi see olukord ainult süveneb", nentis Eesti Haridustöötajate Liidu juht Reemo Voltri.

Ilmus EHL-i uudiskiri: Septembrikuu eri! Sirvi ja jaga: https://ehl.org.ee/2019/09/11/ehl-uudiskiri-septembrikuu-eri/

Nalja peab ka saama! 😉 Ja EHL toetab igati kõiki neid häid argumente. Hoogu uude nädalasse!

Alanud õppeaasta puhul kutsume kõiki pöörama tähelepanu nendele rohketele aspektidele, mille poolest õpetajad on imelised. Kas soovid omalt poolt ka midagi esile tuua? Tee seda kommentaarides või ütle otse õpetajale! Ja miks mitte mõlemat :)

Kas soovid trennikaaslast? Kutsu oma sõber EHL-ga liituma. Pakume oma liikmetele mitmeid tervislikke ja lõbusaid soodustusi. Vaata siia, vali ja alusta: https://soodustused.liige.ee/ehl/

sakala.postimees.ee

Liidu juht: kui palgad külmutatakse, on võimalik õpetajate streik

Kuidas käib elu ja kuidas toimetatakse EHL-i piirkondlikkes organisatsioonidest? Loe ajalehest Sakala intervjuud Viljandimaa haridustöötajate liidu juhi Rita Kadajaga. Ja, kui meeldib, siis jaga ning kutsu teisedki osalema. Meie piirkondlikud esindused leiad kodulehelt: https://ehl.org.ee/liidust/liikmesliidud/

sakala.postimees.ee Viljandimaa õpetajate, lasteaiaõpetajate ja teiste haridustöötajate heaks on asutatud ametiühing Viljandimaa haridustöötajate liit. See on üks osa Eesti haridustöötajate liidust.

naisteleht.ohtuleht.ee

Eesti pedagoogide esindaja Remo Voltri: „Sõltub valitsusest, kas õpetajad hakkavad taas streikima.“ | Naisteleht

Loe värsket Naistelehte! EHL-i juhatuse esimees, õpetaja ja kolme lapse isa räägib õpetajaametist, isa rollist ja teistelgi olulistel teemadel.

naisteleht.ohtuleht.ee «Õpetajatööst rääkides ei peaks keskenduma ainult selle raskustele,» rõhutab Eesti pedagoogide esindaja Reemo Voltri, et õpetajaametil on ka väga palju plusse.

Soovime kõikidele head 1. septembrit, head tarkusekuud!

P.S. Tähistage meiega koos tänast päeva, tunnustagem head Eesti haridust, õpetajaid ja koolinoori! Jaga kommentaarides oma hetki, fotosid, selfisid :)

Fotol: EHL-i juhatuse esimees ja õpetaja Reemo Voltri ning Jaan Poska gümnaasiumi õpilased.

VÄRSKE VAIMULAAGER: Kord kuus hakkame jagama ideid, mis võiksid olla headeks kaasteelisteks õpetamisel ja õppimisel. Sel korral jagame "Värske õpetaja vaimulaagri" osalejate mõtteid, mis annavad hea stardi kooli alguseks! Oleme teiega :)

📣 Hõissa! VÕV 2019 on täies hoos!

Suur tänu partneritele algatuse Alustavat õpetajat toetav kool meeskonnast! 👏

Täna on värsked õpetajad:
🌱 tutvunud põhjalikult ja sisukalt teineteisega,
🌱 kaardistanud (2. aastat) alustanud õpetajate suurimad väljakutsed ning pakkunud neile lahendusi,
🌱 õppinud tööõiguse põhiprintsiipidest ning
🌱 tutvunud EHL-i struktuuri ja tegevusega.

Õhtul ootavad osalisi veel temaatilised vestlusringid 💬 ning vaimu ja keha kerge kosutamine 💆‍♀ 2. päeva ettevalmistuseks.

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Haridusdebatt
EHL - õpetajate ametiühing

Location

Category

Telephone

Address


Masina 22
Tallinn
10144
Other Education in Tallinn (show all)
Vivendi koolituskeskus Vivendi koolituskeskus
Sõpruse Pst. 211a
Tallinn, 13422

Puidutöö ja paberikunsti huviringid, kursused, töötoad, teenused. Eelkooliealistele, kooliealistele ja täiskasvanutele. Kõigest täpsemalt kodulehel.

Humeria Humeria
Narva Mnt 25
Tallinn, 10120

HUMERIA is an Erasmus Mundus project that offers granted mobility between EU and ENPI countries (Ukraine, Belarus, Moldavia, Georgia, Armenia, Azerbaijan).

Kirjastus Avita Kirjastus Avita
Pikk 68
Tallinn, 10133

Verendum Koolitused Verendum Koolitused
Mustamäe Tee 6B
Tallinn, 10621

Oled oodatud kogema ja iseennast avastama! www.verendum.ee

Kiiks Kiiks
E.Vilde Tee 118
Tallinn

Kiiksu lehel kajastuvad meie poolt pakutavad koolitused ja kursused. Kursustel valminud töödest on albumites palju pildimaterjali.

Психолог Алёна Готлейб Психолог Алёна Готлейб
Aedvilja 4
Tallinn, 10120

Психологическое консультирование. Тренинги, Семинары. Взаимоотношения. Здоровье. Любовь. Секс. Карьера.Семейные отношения.

100 ideed 100 ideed
Tallinn

Korraldame seminare ja konverentse, kus osalejad saavad vähemalt 100 ideed ühe päeva jooksul. www.100ideed.ee

Bellnor Summer Camp Bellnor Summer Camp
Tuukri Põik 10 - 16
Tallinn, 10120

International Summer Camp, where you can practise English while making friends.

Kunstikool DAK Stuudio Kunstikool DAK Stuudio
Rannamõisa Tee 4
Tallinn

DisainArhitektuurKunst

Eliis - Eesti Eliis - Eesti
Pärnu Mnt 130
Tallinn

ELIIS on internetipõhine infosüsteem, mis on mõeldud kasutamiseks alusharidust pakkuvates asutustes.

Laste õue Loovuskeskus Laste õue Loovuskeskus
Huulheina Tee 50, Muuga
Tallinn, 74117

Laste õue Loovuskeskus on omanäoline lasteaed, kus laps omandab eluks vajalikud oskused ja teadmised ning koolivalmiduse, läbi mängu vabas looduses.

Aru Vector Trainings Aru Vector Trainings
Aru 21-8
Tallinn, 10318

Aru Vector Trainings – тренинги мастерства влияния на аудиторию через публичные выступления.