Eesti Haridustöötajate Liit

Ühiselt haritud Eesti eest!

EHLi eesmärgiks on oma liikmeskonna töö- ja kutsealaste, majanduslike, ühiskondlike ning sotsiaalsete huvide ning õiguste esindamine ja kaitsmine. Siin saad meiega suhelda ning hoida ennast kursis EHLi tegemistega!

Alustavat õpetajat toetavate koolide võrgust üha laieneb!
Kui Sinu kool, hea haridustöötaja, ei ole võrgustikuga veel liitunud, siis nüüd on just õige aeg näidata kõigile alustavatele õpetajatele, et ka Sinu kool on neile mõeldud!

Alustavat õpetajat toetavate koolide võrgustikuga on liitunud juba 71 kooli, 13% Eesti üldhariduskoolidest. Oleme rõõmsad selle huvi ja usalduse üle!

Lähem info liitunute kohta: http://bit.ly/liitunud

Uued koolid on alati oodatud: http://bit.ly/vaata-ja-liitu

Kas Sinu / Sinu lapse / Sinu lähipiirkonna kool juba on alustavat õpetajat toetav kool? :)

Aitäh, SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital, NULA inkubaator ja Heateo Sihtasutus, Haridus- ja Teadusministeerium ja Sihtasutus Innove, et olete toetanud meie kasvu!

ehl.org.ee

Rahvusvaheline alushariduse konverents The Nordic Way - Eesti Haridustöötajate Liit

Märtsi lõpus toimus Oslos rahvusvaheline alushariduse konverents ECEC Conference The Nordic Way. Konverentsil esitleti ja uuriti põhjamaiseid arusaamu alusharidusest, selle tavasid, määrusi ja pedagoogikat. Eestist osalesid konverentsil Reet Lepp EHL juhatuse liige, MLA Viimsi Lasteaiad õpetaja ja Hiie Silm Viljandi Männimäe lasteaia kauaaegne usaldusisik.

Reet Lepp on kirjutanud konverentsist sisuka ülevaate lasteaiaõpetaja pilgu läbi, loe seda siit 👉 https://ehl.org.ee/2019/04/25/rahvusvaheline-alushariduse-konverents-the-nordic-way/

Konverents on täies mahus salvestatud ja kõiki ettekandeid on võimalik järgi vaadata-kuulata aadressil 👉 https://ececthenordicway.no/

ehl.org.ee 26.-27.märtsil 2019 toimus Oslos rahvusvaheline alushariduse konverents ECEC Conference The Nordic Way. Konverentsil esitleti ja uuriti põhjamaiseid arusaamu alusharidusest, selle tavasid, määrusi ja pedagoogikat. Selgitati põhjusi, kuidas just selline lähenemine alusharidusele aitab luua last...

ehl.org.ee

Usaldusisikute aastakonverents - Eesti Haridustöötajate Liit

Ja läbi ta selleks korraks ongi! 👏 Suur-suur tänu kõigile osalejatele!
21.-23. aprillil toimus EHL usaldusisikute aastakonverents "Õpetaja - hariduse tugisammas". Kokkuvõte ilmestavate piltide ja lühikese videomontaažiga on leitav siit 👇

ehl.org.ee 21.-23. aprillil toimus Eesti Haridustöötajate Liidu usaldusisikute aastakonverents, mis kandis sel aastal nime “Õpetaja – hariduse tugisammas“. Koolitus-konverentsil osales üle 300 õpetaja, kellest enamus on ametiühingu usaldusisikud. Päev algas Tallinki laeval Silja Europa EHL juhatus...

Munade koksimine ja soovide täitumine täiesti uues kuues: taaskordne EHL usaldususikute koolitus-konverents “Õpetaja - hariduse tugisammas” on alanud!
Esinemas on nii minister Mailis Reps kui ka koolitaja Märt Treier.

Aasta Õpetaja 2019 konkurss on avatud!
Tunnusta õpetajat, kes seda tõeliselt väärib! Kandidaate saab esitada 17. aprillini (k.a.) https://hm.ee/gala

Kes on sinu lemmikõpetaja? Kes väärib preemiat haridusvaldkonnas silmapaistva tegutsemise eest? Tunnusta enda õpetajat, direktorit, tugispetsialisti või hoopis haridust muutvat tegu – esita oma kandidaat Aasta Õpetaja 2019 konkursile!

Parimaid tunnustame tervelt 13 kategoorias:

✔️ Aasta lasteaiaõpetaja
✔️ Aasta klassiõpetaja
✔️ Aasta klassijuhataja
✔️ Aasta põhikooli aineõpetaja
✔️ Aasta gümnaasiumiõpetaja
✔️ Aasta kutseõppeasutuse õpetaja
✔️ Aasta õppejõud
✔️ Aasta tugispetsialist
✔️ Aasta õppeasutuse juht
✔️ Aasta haridustegu
✔️ Aasta hariduse sõber
✔️ Aasta kool
✔️ Elutööpreemia

Kes väärib Sinu hinnangul nominatsiooni? Esita oma kandidaat enne 18. aprilli https://hm.ee/gala

Osalesime Vilniuses toimunud ETUCE koolitusseminaril, mille sisuks oli soolise võrdsuse tagamine haridussektoris. Olulisimad teemad puudutasid töö ja eraelu tasakaalu, soolist palga- ja pensionilõhet, horisontaalset ja vertikaalset soolist segregatsiooni, sool põhinevat vägivalda ning laiemaid ühiskondlikke murekohti (nt demograafilised muutused, suurenev mobiilsus jmt).

EHLi välissekretär osales panelistina hariduse horisontaalsel ja vertikaalsel tasandil esinevaid soolisi erinevusi lahkaval arutelul. Eesti puhul püüab enim tähelepanu asjaolu, et sooline ebavõrdsus ei ole meie ühiskonnas, konkreetsemalt haridussektoris, probleemina väga kõlavalt üles kerkinud. Soostereotüübid on ka meil sedavõrd juurdunud, et nende olemasolu ja neist lähtumist peetakse normiks ning paraku ka taastoodetakse nn varjatud õppekava näol. Eestis on kõigist haridustasemetest suisa 82% naised, samal ajal, kui nende osakaal haridusasutuse juhi positsioonil on vaid 63%. Selgelt on näha meeste osakaalu suurenemist ka hariduse kõrgematel astmetel, kulminatsiooniks sooline jaotus kõrghariduses. Kirjeldatud tendentsi põhjuseid ja võimalikke lahendusi me Euroopa tasandil arutamas käisimegi.

Loe lisaks ETUCE kodulehelt (ENG) 👉 https://www.csee-etuce.org/en/news/archive/2963-gender-equality-should-be-featured-in-all-topics-of-social-dialogue?fbclid=IwAR0ffFsp6AElbjvLu65e-3xsY19_n4Dkljf_Mr2VhxrZoL2BJ9le3yr6qKo

Mure 2013. a. kvalifikatsioonimäärusega jõudis eelmise aasta lõpus ka välismaale - Norra Hariduse Ametiühingu (Utdanningsforbundet) ajakirja toimetaja pöördus meie poole, et uurida, kui paljusid õpetajaid ja kuidas kõnealune määrus puudutas ning mida on EHL olukorra muutmiseks ette võtnud. Nupuke olukorra kirjeldusest ja lahendusest sai aasta alguses ka Norra õpetajate ametiühingu ajakirja Utdanningsnytt.no kaante vahele!

[01/23/19]   Hurraa! 👏 Suur võit õpetajatele!
✔️ Kvalifikatsioonimääruse muudatus on allkirjastatud!

2013. aastal kehtima hakanud õpetajate kvalifikatsiooninõuete määrus põhjustas laialdast rahulolematust, mh ka mitmel juhul meie endi liikmete seas, mistõttu tegime HTM-ile ettepaneku vastavat määrust muuta. 20. novembril toimunud kvalifikatsioonimääruse arutelu, kus osales ka Reemo Voltri, tulemusena esitas HTM kõnealuse määruse muutmise eelnõu, mille kohaselt 2013.a. määruses sätestatud kvalifikatsiooninõudeid ei kohaldata õpetajatele, kes 2002.a. määruse kehtivuse ajal töötasid koolis õpetajana ning vastasid eelnevalt nimetatud määruse kohaselt kvalifikatsiooninõuetele. Samuti loetakse kvalifikatsiooninõuetele vastavaks need õpetajad, kes lõpetasid õpetajakoolituse määruse jõustumise ja ülikoolidele kutse väljastamise õiguse andmise vahelisel ajal. EHL kooskõlastas 25. jaanuaril jõustuma hakkava määruse muutmise sõnastused.

cvkeskus.ee

Kommunikatsioonispetsialist

EHL otsib kommunikatsioonispetsialisti!
Kui tunned, et meie töökas kollektiiv ja organisatsiooni missioon Sind kõnetavad, või tead kedagi, keda me taga igatseme, siis kandideeri ja jaga kuulutust!

cvkeskus.ee Asjalik tööpakkumine ettevõttelt: Eesti Haridustöötajate Liit

etv.err.ee

Aktuaalne kaamera

👩‍🏫 ÕPETAJATE SAAVUTUS!
Viljandimaa HL tõstatas piirkonna huvihariduse õpetajate palgateema, mida kajastati 9. jaanuari Aktuaalse Kaamera kultuuriuudistes.

📺 Vaata järele alates 15. minutist: https://etv.err.ee/v/paevakajasaated/aktuaalne_kaamera/saated1830/12fcff79-b61b-4f01-b9ad-dab212dbafd1/aktuaalne-kaamera

etv.err.ee Kell 17.00, 18.30 ja 21.00.

ehl.org.ee

VHL avalik pöördumine huvikoolide eest - Eesti Haridustöötajate Liit

EHL liikmesliit - Viljandimaa HL - tegi aasta lõpus avaliku pöördumise seoses huvikoolide õpetajate töötasu ning -korralduse kaasajastamisega.

ehl.org.ee Läinud aasta 27. detsembril tegi EHL liikmesliit Viljandimaa Haridustöötajate Liit (VHL) avaliku pöördumise seoses jätkuva murega huvikoolide õpetajate madala tasustamise pärast. Organisatsiooni ümarlaual sõnastati ettepanekud seoses töötasu alammäära tõstmise ning töökorralduse kaa...

Rahulikku jõuluaega ning sõbralikku uut aastat, kallis hariduspere!

Eesti Haridustöötajate Liit

EHL korraldas esindusliku haridusdebati. Debatis osalesid 3 endist-praegust ministrit ja sekundeerisid ka teised debateerijad. EHL on tegija!!! :)

Valimiseelne erakondade esindajate debatt heidab valgust Eesti haridusmaastiku tulevikule. Debatis osalevad Tõnis Lukas (Isamaa erakond), Mailis Reps (Keskerakond), Robert Kiviselg (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond), Maris Lauri (Reformierakond), Märt Läänemets (Vabaerakond), Toomas Jürgenstein (Sotsiaaldemokraatlik Erakond). Debatti modereerib Märt Treier, otseülekannet teostab Delfi TV.

Konverentsi toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Haridusdebatt

Valimiseelne erakondade esindajate debatt heidab valgust Eesti haridusmaastiku tulevikule. Debatis osalevad Tõnis Lukas (Isamaa erakond), Mailis Reps (Keskerakond), Robert Kiviselg (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond), Maris Lauri (Reformierakond), Märt Läänemets (Vabaerakond), Toomas Jürgenstein (Sotsiaaldemokraatlik Erakond). Debatti modereerib Märt Treier, otseülekannet teostab Delfi TV.

Konverentsi toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Paralleelselt THAÜL konverentsiga toimub ka EHL-i volikogu koosolek. Lisaks 17 liikmesliidu esindajale rõõmustavad meid täna ka 3 auliiget oma kohaloluga.

Päevakava on täna tihe ning päevakorda on mahutatud 12 punkti nii eelarvelistest aruteludest palgaläbirääkimiste ja organisatsiooni arendamise käiguni.

[12/11/18]   Täna toimub Olümpia hotelli konverentsikeskuses EHL-liikmesorganisatsiooni Tallinna Haridustöötajate Ametiühingu Liidu (THAÜL) eestvedamisel haridustöötajatele suunatud konverents „MIS MEIST SAAB?“. Konverentsil käsitletakse Eesti hariduse tulevikku läbi õpetajate vaimse tervise hoidmise prisma.

Kell 16:00 algab valimiseelne erakondade esindajate debatt, mis heidab valgust Eesti haridusmaastiku tulevikule. Debatis osalevad Tõnis Lukas (Isamaa), Mailis Reps (Kesk), Robert Kiviselg (EKRE), Maris Lauri (Reform), Märt Läänemets (Vaba) ja Toomas Jürgenstein (SDE), debatti modereerib Märt Treier. Debatist teeb otseülekande Delfi TV, ülekannet on võimalik jälgida ka EHL Facebooki lehel.

Konverentsi toimumist toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

arvamus.postimees.ee

Reemo Voltri: kas Eesti väga hea õpetaja kaob punasesse raamatusse?

EHL juhatuse esimees Reemo Voltri kirjutas tänases Postimehes arvamusartikli õpetajaametist ja selle tulevikust.

https://arvamus.postimees.ee/6421678/reemo-voltri-kas-eesti-vaga-hea-opetaja-kaob-punasesse-raamatusse

arvamus.postimees.ee Eesti hea õpetajaga võib juhtuda sama, mis paljude ilusate, kuid haruldaste liikidega: ta kantakse punasesse raamatusse, hoiatab tänasel õpetajate päeval Eesti Haridustöötajate Liidu juhatuse esimees Reemo Voltri.

Edutech registration form

VEEL VIIMAST PÄEVA ON VÕIMALIK REGISTREERIDA END GARAGE48 EDUTECH-ILE!

Garage48 ja Sihtasutus Innove kutsuvad koolinoori, tudengeid, õppejõude ja kõiki hariduse entusiaste osalema haridusvaldkonnale suunatud arendusnädalavahetusel Garage48 Edutech!

Registreerimine on avatud 1.oktoobrini: https://garage48.typeform.com/to/zlDQAr

Täiendavat informatsiooni leiad: http://garage48.ee/events/garage48-edutech või https://www.facebook.com/events/861813434206395/

Osale ka eelüritusel: https://www.facebook.com/events/245618396140007/

garage48.typeform.com

10.-11. septembril toimus Tallinnas rahvusvaheline Euroopa Ametiühingute Komitee ETUCE kõrghariduse ja teaduse alalise komitee HERSC koosolek. HERSCi kuulub ka Eesti kõrgkoolide, teadus- ja arendusasutuste ametiliitude ühendus UNIVERSITAS, kelle kaasabil kõnealune koosolek ka toimus. Üld- ja kõrgahariduse esindusorganisatsioonide tiheneva koostöö märgiks oli ka EHL koosolekule kutsutud.

Meie sõnumiks oli, et üldharidus, eeskätt keskharidus, on kõrgharidusega otseselt seotud. Ühest küljest valmistatakse aktiivselt ette kõrghariduse omandamiseks ja teadustöös osalemiseks õpilasi, kes hakkavad jagama oma oskusi ja teadmisi teadusmaailmas ning seeläbi rikastavad ja arendavad meie teaduse saavutusi, kultuuri ja majandust. Teisalt koolitatakse neil haridustasemeil järk-järgult meie tulevasi õpetajaid ja teisi hästi ettevalmistatud spetsialiste. Kuna elame globaliseerumise ajastul, omab õpilaste ja üliõpilaste rahvusvaheline liikuvus üha suuremat rolli tulevaste spetsialistide kujundamisel ja seeläbi ka tuleviku töökohtade loomisel. Selleks, et näha tänaseid väljakutseid ja leida homseid lahendusi. on nii riigisisese kui ka rahvusvahelise tasandi erinevate sidusrühmade suhtlus, koostöö ja vastastikused kokkulepped võtmetähtsusega.

10.-11. septembril toimus Tallinnas rahvusvaheline Euroopa Ametiühingute Komitee ETUCE kõrghariduse ja teaduse alalise komitee HERSC koosolek. HERSCi kuulub ka Eesti kõrgkoolide, teadus- ja arendusasutuste ametiliitude ühendus UNIVERSITAS, kelle kaasabil kõnealune koosolek ka toimus. Üld- ja kõrgahariduse esindusorganisatsioonide tiheneva koostöö märgiks oli ka EHL koosolekule kutsutud.

Meie sõnumiks oli, et üldharidus, eeskätt keskharidus, on kõrgharidusega otseselt seotud. Ühest küljest valmistatakse aktiivselt ette kõrghariduse omandamiseks ja teadustöös osalemiseks õpilasi, kes hakkavad jagama oma oskusi ja teadmisi teadusmaailmas ning seeläbi rikastavad ja arendavad meie teaduse saavutusi, kultuuri ja majandust. Teisalt koolitatakse neil haridustasemeil järk-järgult meie tulevasi õpetajaid ja teisi hästi ettevalmistatud spetsialiste. Kuna elame globaliseerumise ajastul, omab õpilaste ja üliõpilaste rahvusvaheline liikuvus üha suuremat rolli tulevaste spetsialistide kujundamisel ja seeläbi ka tuleviku töökohtade loomisel. Selleks, et näha tänaseid väljakutseid ja leida homseid lahendusi. on nii riigisisese kui ka rahvusvahelise tasandi erinevate sidusrühmade suhtlus, koostöö ja vastastikused kokkulepped võtmetähtsusega.

Edukat uut kooliaastat, tublid haridustöötajad!

Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) viis 27.-28. augustil juba teist aastat järjest läbi kahepäevase suveseminari, mille eesmärgiks sel aastal oli toetada sügisel esmakordselt ametit alustavaid ja kuni 2 aastat õpetajaametit pidanud õpetajaid.

Selleaastase interaktiivse suveseminari peakoolitajaks oli hinnatud RITA RÄTSEPP, kes käsitles värskele õpetajale olulisimaid teemasid nagu õpetaja roll tänapäeva koolis ja lastega töötamise eripärad. Veel jagasid kogemusi noored praktikud ja kasulikke teadmisi tööõiguse valdkonnast EHL jurist.

Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) viis 27.-28. augustil juba teist aastat järjest läbi kahepäevase suveseminari, mille eesmärgiks sel aastal oli toetada sügisel esmakordselt ametit alustavaid ja kuni 2 aastat õpetajaametit pidanud õpetajaid.

Selleaastase interaktiivse suveseminari peakoolitajaks oli hinnatud RITA RÄTSEPP, kes käsitles värskele õpetajale olulisimaid teemasid nagu õpetaja roll tänapäeva koolis ja lastega töötamise eripärad. Veel jagasid kogemusi noored praktikud ja kasulikke teadmisi tööõiguse valdkonnast EHL jurist.

EHL-i visioonipäev
26. juunil toimus Jõgevamaal Voore Puhkekeskuses Euroopa Liidu sotsiaalfondi rahastuse toel EHL-i volikogu laiendatud koosseisus visioonipäev. Visioonipäevast võttis osa ligi 60 õpetajat, kelle eesmärgiks oli saavutada EHL juhtmeeskonnas ühine arusaam liidu visiooni ja selle elluviimise osas. Sihini jõudmiseks viidi rümatööna läbi arutelud sellistel teemadel nagu meie olemasolu põhjus ja siht; mida on meil üheskoos vaja ära teha, et sihini jõuda; mis on iga liikme panus, et üheskoos sihini jõuda. Tulemusena sõnastati ühine visioon ja missioon ning nende elluviimiseks moodustati 4 missioonrühma, mis tegelevad EHL struktuuri, eelarve, liikmeskonna ning infoliikuvuse elavdamise teemadega. Töö käis jõudsas hoos ning esimesi vilju saab oodata juba sügisel!

2017/2018 õppeaastal õpetajaametit alustanud õpetaja - sinu võimalus panustada ameti jätkusuutlikkusse!

Siin on tähtis kutse kõigile 2017/18 õppeaastal õpetajatööd alustanud õpetajatele!

Ootame Sind osalema esimeses üleriigilises alustavate õpetajate uuringus! See on hea võimalus teha aastakokkuvõte ja mõjutada tulevikku.

Vasta juba täna:
http://bit.ly/kuidas-l2heb-alustav-6petaja-2017-18

Uuringu läbiviimisel on meie heaks koostööpartneriks Mõttekoda Praxis. Toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

#201718alustavateõpetajateuuring

Meie usin Raplamaa HL-i esimees Margot Sarv sai tunnustatud kui Aasta Ettevõtlusõpetaja 2018!

Palju õnne ja edukaid ettevõtmisi igal rindel!

AASTA ETTEVÕTLUSÕPETAJA 2018 ON MARGOT SARV!

Aasta ettevõtlusõpetaja 2018 tiitli pälvib Kohila Gümnaasiumi õpetaja Margot Sarv, kes on pikaajaline Raplamaa majandus- ja ettevõtlusõpetaja. Margot on oma elu jooksul juhendanud kümneid õpilasfirmasid. Tänavu on Kohila Gümnaasiumis tema juhendamise all tegutsemas 8 õpilasfirmat. Margot on ise väga ettevõtlik inimene, kes vaatamata oma üsna pikaajalisele õpetajakarjäärile ja kogemuste pagasile, ei ole ära õppinud sõnapaari – "ei saa".
Ta leiab alati lahenduse ning on nende lahenduste leidmisel väga loominguline. Ta innustab oma õpilasi haarama kinni kõigist võimalustest.
Margoti aasta ettevõtlusõpetaja kandidaadiks esitanud õpilane iseloomustab teda järgmiselt: "Ta suhtub ettevõtlusõpesse kirega ja motiveerib kõiki asjaga tegelema. Kõik teavad, kuidas talle meeldib õpilasfirmadega tegeleda ja kui vaimustatud ta sellest on. Teda ei võeta kui õpetajat, vaid kui head juhendajat, kelle juurde saab alati minna, kui probleeme tekib või on hoopis õnnestumised. Ta hoiab Kohila noored ettevõtlikena!"
Margot on juba enam kui 10 aastat korraldanud iga aasta detsembris Raplas õpilasfirmade jõululaata, pakkudes nii võimalusi kogu Eesti õpilasfirmadele.
Aitäh, Margot Sarv! :)

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Haridusdebatt
EHL - õpetajate ametiühing

Location

Category

Telephone

Address


Masina 22
Tallinn
10144
Other Education in Tallinn (show all)
MSH CREW MSH CREW
Pärnu Mnt 141
Tallinn, 11314

Tallinna Kanutiaia Huvikool Tallinna Kanutiaia Huvikool
Aia 12
Tallinn, 10111

Dharamsaal - Kundalini Jooga Koolituskeskus Dharamsaal - Kundalini Jooga Koolituskeskus
Liivalaia 11
Tallinn, 10118

Kundalini Jooga ja Humanoloogia Koolituseskus. Liivalaia 11, Tallinn

Royal Ambassador School Royal Ambassador School
Tallinn

ELU on elamist väärt! Aga iga elu pole ELU, mille vääriline ma olen!

Nõmme Raadio Nõmme Raadio
Pärnu Mnt 326
Tallinn, 11611

Teadmiseks: see lehekülg ei ole kärbsepaber idiootidele, idioodid blokeeritakse.

Meta-Profit OÜ Meta-Profit OÜ
Madara 29
Tallinn, 10615

Organisatsioonide psühholoogilise arendamise ekspert aastast 1996. Lisaks isiksuse arengu ja NLP koolitused eraisikutele. Fännidele alati -10%.

Loodusakadeemia Loodusakadeemia
Tatari 3
Tallinn

Loodusakadeemia õpetab looduse keelt laste loodusklubides ning täiskasvanute loodusüritustel.

Курсы Гидов в Таллинне и Экскурсии Курсы Гидов в Таллинне и Экскурсии
Uus 19/Vene 28,
Tallinn

Клуб Гидов, Курсы гидов: основной 6 месяцев и весенний. Экскурсии с лучшими гидами Таллинна на разных языках.

Siseaudiitor.ee Siseaudiitor.ee
Tõnismägi 3a
Tallinn

Siseaudit avalikule ja erasektorile

NAIK Coach NAIK Coach
Tartu Mnt
Tallinn, 10115

MTÜ NAIK Coach Noorte Arendamine, Info ja Koolitused * ürituste korraldamine * nõustamine * riskikäitumise koolitused * info vahendamine

Airhair programm Airhair programm
Tallinn

uksusoff.ru

Академия Родительства Академия Родительства
Püü 7-1
Tallinn

Практические тренинги для родителей.