Eesti Keele Instituudi koolituskeskus

Eesti Keele Instituudi koolituskeskus

Comments

Veebikursus "KORREKTNE EESTI KEEL IGAPÄEVASES ASJAAJAMISES"!
algab 11. november, läbiviija Krista Uibu

Kirjutamine on üks olulisematest oskustest, mis elus üldse omandatakse. Kõige tähtsam on seejuures soov ja tahe ennast väljendada. Ometi, samavõrd oluline, kui oskus mõtteid kaunilt ja isikupäraselt paberile panna, on teha seda korrektselt. Kirjaoskuse omandamine pole ühesuunaline ega lõplik tegevus, mis saavutatakse kord ja igavesti. See on pidev protsess, mis muutub ja täieneb vastavalt meie huvidele, arusaamadele ja kogemustele.
Veebikursusel tuletakse meelde eesti kirjakeele norminguid, arendatakse ja lihvitakse oskust kirjutada korrektses eesti keeles.
Info ja registreerumine: https://www.ut.ee/et/uudised/koolitused-novembris-2019

Eesti Keele Instituudi koolituskeskuse eesmärk on parandada avalikku keelekasutust. Korraldame keelevaldkonna koolitusi riigi- ja omavalitsusasutustele, eraettevõtetele ja kõigile, kes soovivad oma keeleteadmisi värskendada ja parandada.

Keelehooldekeskus korraldab Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel aastas 15 tasuta täienduskoolitust riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste asutuste töötajatele. Koolitus on 15–25 osalejale ning kestus on viis akadeemilist tundi. Koolitus toimub tellija ruumides. Valida saab kolme koolituse vahel. Korrektne ametikeel
• Millal kasutada suurt algustähte?
• Mis põhimõtteid tuleb kokku- ja lahku

Operating as usual

28/07/2021

💡 Kas teadsid, et sõnu saab lauses esile tõsta kursiivi (sõna 𝘬𝘢𝘴𝘭𝘢𝘯𝘦) või jutumärkide (sõna „kaslane“) abil?
Otstarbekas on kasutada korraga ainult üht esiletõstu: kui on kursiiv, pole vaja jutumärke (ja kui on jutumärgid, ei ole vaja kursiivi).

🔹 Kursiivis ehk kaldkirjas kirjutatakse tsitaatsõnad ehk võõrkeelsed sõnad: mängisime 𝘣𝘰𝘸𝘭𝘪𝘯𝘨’ut, joon 𝘤𝘢𝘱𝘱𝘶𝘤𝘤𝘪𝘯𝘰’t, tahtis võita 𝘫𝘢𝘤𝘬𝘱𝘰𝘵’i, suur 𝘣𝘰𝘸𝘭𝘪𝘯𝘨’u-saal. Kui muu tekst on kursiivis, siis tsitaatsõna eristatakse püstise kirjaga.

🔹 Võõrkeelseid nimesid kursiivi ei panda ega tõlgita, vaid kirjutatakse läbiva suurtähega nagu eesti nimesidki: (ansambel) Rolling Stones, (ajaleht) The Times, (ajakiri) National Geographic, (vermut) Martini Bianco, (hotell) Nuova Riviera, (pubi) Hell Hunt, (laev) Tormide Rand.

🔎 Uuri kursiivi ja muude esiletõstude kohta lähemalt:
„Eesti õigekeelsuskäsiraamat“, https://keeleabi.eki.ee/viki/Esiletostud.html, https://keeleabi.eki.ee/viki/Tsitaatsonade_kirjutamine.html,
„Õigekirjutuse näpunäited“, https://bit.ly/3ryj4aW.

💡 Kas teadsid, et sõnu saab lauses esile tõsta kursiivi (sõna 𝘬𝘢𝘴𝘭𝘢𝘯𝘦) või jutumärkide (sõna „kaslane“) abil?
Otstarbekas on kasutada korraga ainult üht esiletõstu: kui on kursiiv, pole vaja jutumärke (ja kui on jutumärgid, ei ole vaja kursiivi).

🔹 Kursiivis ehk kaldkirjas kirjutatakse tsitaatsõnad ehk võõrkeelsed sõnad: mängisime 𝘣𝘰𝘸𝘭𝘪𝘯𝘨’ut, joon 𝘤𝘢𝘱𝘱𝘶𝘤𝘤𝘪𝘯𝘰’t, tahtis võita 𝘫𝘢𝘤𝘬𝘱𝘰𝘵’i, suur 𝘣𝘰𝘸𝘭𝘪𝘯𝘨’u-saal. Kui muu tekst on kursiivis, siis tsitaatsõna eristatakse püstise kirjaga.

🔹 Võõrkeelseid nimesid kursiivi ei panda ega tõlgita, vaid kirjutatakse läbiva suurtähega nagu eesti nimesidki: (ansambel) Rolling Stones, (ajaleht) The Times, (ajakiri) National Geographic, (vermut) Martini Bianco, (hotell) Nuova Riviera, (pubi) Hell Hunt, (laev) Tormide Rand.

🔎 Uuri kursiivi ja muude esiletõstude kohta lähemalt:
„Eesti õigekeelsuskäsiraamat“, https://keeleabi.eki.ee/viki/Esiletostud.html, https://keeleabi.eki.ee/viki/Tsitaatsonade_kirjutamine.html,
„Õigekirjutuse näpunäited“, https://bit.ly/3ryj4aW.

21/07/2021

💡 Kas teadsid, et sõidukite nimed kirjutatakse läbiva suurtähega, liigisõna väikesega?
Näiteks laev 𝘛𝘰𝘳𝘮𝘪𝘥𝘦 𝘙𝘢𝘯𝘥, mootorpaadid 𝘓𝘦𝘯𝘥𝘢𝘷 𝘏𝘰𝘭𝘭𝘢𝘯𝘥𝘭𝘢𝘯𝘦 ja 𝘖𝘯𝘶 𝘝𝘪𝘭𝘭𝘪, purjekas 𝘒𝘰𝘭𝘮 𝘝𝘦𝘯𝘥𝘢, võidusõiduautod 𝘚𝘪𝘯𝘪𝘯𝘦 𝘓𝘦𝘦𝘬 ja 𝘝𝘪𝘳𝘶 𝘝𝘢̈𝘭𝘬, rong 𝘗𝘶𝘯𝘢𝘯𝘦 𝘕𝘰𝘰𝘭, tuletõrjeauto 𝘒𝘢̈𝘳𝘮𝘢𝘴 𝘒𝘢𝘵𝘢𝘳𝘪𝘪𝘯𝘢, lennukid 𝘝𝘪𝘳𝘮𝘢𝘭𝘪𝘯𝘦 ja 𝘒𝘰𝘪𝘵.

📝 1994. aastal andis Emakeele Seltsi keeletoimkond soovituse loobuda viies nimerühmas, sh üksiksõidukite nimedes, jutumärkide kasutamisest. Kui aga selguse huvides vaja, võib nimesid eraldada ka jutumärkidega: „𝘛𝘪𝘪𝘶𝘵“ (parvlaeva) sadamas ei paistnudki. Sõitsime „𝘒𝘪𝘩𝘯𝘶 𝘝𝘪𝘳𝘷𝘦𝘨𝘢“.

🔎 Uuri lähemalt:
„Eesti keele käsiraamat“ (2020), lk 92, https://www.eki.ee/books/ekkr20/ekkr20.pdf,
„Eesti õigekeelsussõnaraamat“, https://keeleabi.eki.ee/viki/Soidukid.html.

#EKI #EKIkoolitab #koolitus #eestikeel #emakeel

💡 Kas teadsid, et sõidukite nimed kirjutatakse läbiva suurtähega, liigisõna väikesega?
Näiteks laev 𝘛𝘰𝘳𝘮𝘪𝘥𝘦 𝘙𝘢𝘯𝘥, mootorpaadid 𝘓𝘦𝘯𝘥𝘢𝘷 𝘏𝘰𝘭𝘭𝘢𝘯𝘥𝘭𝘢𝘯𝘦 ja 𝘖𝘯𝘶 𝘝𝘪𝘭𝘭𝘪, purjekas 𝘒𝘰𝘭𝘮 𝘝𝘦𝘯𝘥𝘢, võidusõiduautod 𝘚𝘪𝘯𝘪𝘯𝘦 𝘓𝘦𝘦𝘬 ja 𝘝𝘪𝘳𝘶 𝘝𝘢̈𝘭𝘬, rong 𝘗𝘶𝘯𝘢𝘯𝘦 𝘕𝘰𝘰𝘭, tuletõrjeauto 𝘒𝘢̈𝘳𝘮𝘢𝘴 𝘒𝘢𝘵𝘢𝘳𝘪𝘪𝘯𝘢, lennukid 𝘝𝘪𝘳𝘮𝘢𝘭𝘪𝘯𝘦 ja 𝘒𝘰𝘪𝘵.

📝 1994. aastal andis Emakeele Seltsi keeletoimkond soovituse loobuda viies nimerühmas, sh üksiksõidukite nimedes, jutumärkide kasutamisest. Kui aga selguse huvides vaja, võib nimesid eraldada ka jutumärkidega: „𝘛𝘪𝘪𝘶𝘵“ (parvlaeva) sadamas ei paistnudki. Sõitsime „𝘒𝘪𝘩𝘯𝘶 𝘝𝘪𝘳𝘷𝘦𝘨𝘢“.

🔎 Uuri lähemalt:
„Eesti keele käsiraamat“ (2020), lk 92, https://www.eki.ee/books/ekkr20/ekkr20.pdf,
„Eesti õigekeelsussõnaraamat“, https://keeleabi.eki.ee/viki/Soidukid.html.

#EKI #EKIkoolitab #koolitus #eestikeel #emakeel

14/07/2021

💡 Kas teadsid, et eesti keele põhisõnavara 50 kõige sagedasemat sõna on sõnavarastatistika järgi:
𝘰𝘭𝘦𝘮𝘢, 𝘫𝘢, 𝘵𝘢/𝘵𝘦𝘮𝘢, 𝘴𝘦𝘦, 𝘦𝘪, 𝘦𝘵, 𝘬𝘶𝘪, 𝘮𝘢/𝘮𝘪𝘯𝘢, 𝘮𝘪𝘴, 𝘢𝘨𝘢, 𝘰𝘮𝘢, 𝘯𝘢𝘥/𝘯𝘦𝘮𝘢𝘥, 𝘪𝘴𝘦, 𝘯𝘢𝘨𝘶, 𝘮𝘪𝘯𝘦𝘮𝘢, 𝘵𝘶𝘭𝘦𝘮𝘢, 𝘴𝘪𝘪𝘴, 𝘴𝘢𝘢𝘮𝘢, 𝘬𝘦𝘴, 𝘯𝘪𝘪, 𝘬𝘢, 𝘯𝘪𝘯𝘨, 𝘮𝘦/𝘮𝘦𝘪𝘦, 𝘬𝘰̃𝘪𝘬, 𝘮𝘦𝘦𝘴, 𝘷𝘰̃𝘪, 𝘶̈𝘬𝘴, 𝘵𝘦𝘨𝘦𝘮𝘢, 𝘷𝘦𝘦𝘭, 𝘬𝘶𝘪𝘥, 𝘩𝘢𝘬𝘬𝘢𝘮𝘢, 𝘫𝘢̈𝘢̈𝘮𝘢, 𝘵𝘦𝘪𝘯𝘦, 𝘷𝘢𝘢𝘵𝘢𝘮𝘢, 𝘢𝘦𝘨, 𝘵𝘦𝘢𝘥𝘮𝘢, 𝘷𝘰̃𝘪𝘮𝘢, 𝘮𝘪𝘴𝘬𝘪, 𝘴𝘶𝘶𝘳, 𝘯𝘢̈𝘨𝘦𝘮𝘢, 𝘱𝘪𝘥𝘢𝘮𝘢, 𝘷𝘰̃𝘵𝘮𝘢, 𝘴𝘪𝘭𝘮, 𝘪𝘯𝘪𝘮𝘦𝘯𝘦, 𝘫𝘶𝘣𝘢, 𝘯𝘶̈𝘶̈𝘥, 𝘬𝘢̈𝘴𝘪, 𝘢𝘪𝘯𝘶𝘭𝘵, 𝘶̈𝘭𝘦, 𝘶̈𝘵𝘭𝘦𝘮𝘢?

🔎 Uuri lähemalt:
„Eesti keele käsiraamat“ (2020), lk 549, https://www.eki.ee/books/ekkr20/ekkr20.pdf,
„Eesti keele põhisõnavara sõnastik“, https://www.eki.ee/dict/psv/.

#EKI #EKIkoolitab #koolitus #eestikeel #emakeel

💡 Kas teadsid, et eesti keele põhisõnavara 50 kõige sagedasemat sõna on sõnavarastatistika järgi:
𝘰𝘭𝘦𝘮𝘢, 𝘫𝘢, 𝘵𝘢/𝘵𝘦𝘮𝘢, 𝘴𝘦𝘦, 𝘦𝘪, 𝘦𝘵, 𝘬𝘶𝘪, 𝘮𝘢/𝘮𝘪𝘯𝘢, 𝘮𝘪𝘴, 𝘢𝘨𝘢, 𝘰𝘮𝘢, 𝘯𝘢𝘥/𝘯𝘦𝘮𝘢𝘥, 𝘪𝘴𝘦, 𝘯𝘢𝘨𝘶, 𝘮𝘪𝘯𝘦𝘮𝘢, 𝘵𝘶𝘭𝘦𝘮𝘢, 𝘴𝘪𝘪𝘴, 𝘴𝘢𝘢𝘮𝘢, 𝘬𝘦𝘴, 𝘯𝘪𝘪, 𝘬𝘢, 𝘯𝘪𝘯𝘨, 𝘮𝘦/𝘮𝘦𝘪𝘦, 𝘬𝘰̃𝘪𝘬, 𝘮𝘦𝘦𝘴, 𝘷𝘰̃𝘪, 𝘶̈𝘬𝘴, 𝘵𝘦𝘨𝘦𝘮𝘢, 𝘷𝘦𝘦𝘭, 𝘬𝘶𝘪𝘥, 𝘩𝘢𝘬𝘬𝘢𝘮𝘢, 𝘫𝘢̈𝘢̈𝘮𝘢, 𝘵𝘦𝘪𝘯𝘦, 𝘷𝘢𝘢𝘵𝘢𝘮𝘢, 𝘢𝘦𝘨, 𝘵𝘦𝘢𝘥𝘮𝘢, 𝘷𝘰̃𝘪𝘮𝘢, 𝘮𝘪𝘴𝘬𝘪, 𝘴𝘶𝘶𝘳, 𝘯𝘢̈𝘨𝘦𝘮𝘢, 𝘱𝘪𝘥𝘢𝘮𝘢, 𝘷𝘰̃𝘵𝘮𝘢, 𝘴𝘪𝘭𝘮, 𝘪𝘯𝘪𝘮𝘦𝘯𝘦, 𝘫𝘶𝘣𝘢, 𝘯𝘶̈𝘶̈𝘥, 𝘬𝘢̈𝘴𝘪, 𝘢𝘪𝘯𝘶𝘭𝘵, 𝘶̈𝘭𝘦, 𝘶̈𝘵𝘭𝘦𝘮𝘢?

🔎 Uuri lähemalt:
„Eesti keele käsiraamat“ (2020), lk 549, https://www.eki.ee/books/ekkr20/ekkr20.pdf,
„Eesti keele põhisõnavara sõnastik“, https://www.eki.ee/dict/psv/.

#EKI #EKIkoolitab #koolitus #eestikeel #emakeel

07/07/2021

💡 Kas teadsid, et 𝘴̌-täht on eesti täht?

Eesti tähestikus on 𝘧, 𝘴̌, 𝘻 ja 𝘻̌ võõrsõnatähed. Need on kasutuses võõrsõnades ehk uuemates laensõnades, mis ei ole eesti häälikusüsteemi veel täielikult kohanenud.

Seevastu 𝘤, 𝘲, 𝘸, 𝘹, 𝘺 on võõrtähed, mis eesti tähestikku ei kuulu, olles aga siiski osa eesti-ladina järjestustähestikust. Neid võidakse kasutada tsitaatsõnade ja võõrnimede kirjutamisel.

🔎 Uuri lähemalt:
„Eesti õigekeelsussõnaraamat“, https://keeleabi.eki.ee/viki/Kiri_ja_tahestik.html.

#EKI #EKIkoolitab #koolitus #eestikeel #emakeel

💡 Kas teadsid, et 𝘴̌-täht on eesti täht?

Eesti tähestikus on 𝘧, 𝘴̌, 𝘻 ja 𝘻̌ võõrsõnatähed. Need on kasutuses võõrsõnades ehk uuemates laensõnades, mis ei ole eesti häälikusüsteemi veel täielikult kohanenud.

Seevastu 𝘤, 𝘲, 𝘸, 𝘹, 𝘺 on võõrtähed, mis eesti tähestikku ei kuulu, olles aga siiski osa eesti-ladina järjestustähestikust. Neid võidakse kasutada tsitaatsõnade ja võõrnimede kirjutamisel.

🔎 Uuri lähemalt:
„Eesti õigekeelsussõnaraamat“, https://keeleabi.eki.ee/viki/Kiri_ja_tahestik.html.

#EKI #EKIkoolitab #koolitus #eestikeel #emakeel

AK ⟩ EKI keelekool: Linnusitamaast Südamerahuni 03/07/2021

AK ⟩ EKI keelekool: Linnusitamaast Südamerahuni

AK ⟩ EKI keelekool: Linnusitamaast Südamerahuni Eesti saarenimede kirevast sõnavarast kirjutab Eesti Keele Instituudi teadusjuht ja nimeuurija Tiina Laansalu.

AK ⟩ EKI keelekool: Meie rikkalik loodussõnavara 26/06/2021

AK ⟩ EKI keelekool: Meie rikkalik loodussõnavara

AK ⟩ EKI keelekool: Meie rikkalik loodussõnavara Suvel värvub Eesti mururoheliseks ja meie keeles esineb taas rohkem sõnu nagu nurm, vain, aas, aru, koppel, kesa, luht... Külluslikest sünonüümidest rohumaadele kirjutab Eesti Keele Instituudi vanemkeelekorraldaja-nooremteadur Tiina Paet.

22/06/2021

Soovime head saabuvat võidupüha 🇪🇪 ning ilusat jaanipäeva🔥!

❔ Kas teadsid, et pühad ja tähtpäevad kirjutatakse eesti keeles lause sees väikese algustähega? Sealjuures pole tähtis, kas räägime rahva- või kirikukalendrist pärinevast pühast või tähtpäevast või on see seotud meie riigi või muu maailmaga.

#EKI #EKIkoolitab #jaanipäev #võidupüha

Soovime head saabuvat võidupüha 🇪🇪 ning ilusat jaanipäeva🔥!

❔ Kas teadsid, et pühad ja tähtpäevad kirjutatakse eesti keeles lause sees väikese algustähega? Sealjuures pole tähtis, kas räägime rahva- või kirikukalendrist pärinevast pühast või tähtpäevast või on see seotud meie riigi või muu maailmaga.

#EKI #EKIkoolitab #jaanipäev #võidupüha

AK ⟩ EKI keelekool: sõnaliigid ja arvutilingvistika 19/06/2021

AK ⟩ EKI keelekool: sõnaliigid ja arvutilingvistika

AK ⟩ EKI keelekool: sõnaliigid ja arvutilingvistika Eesti keele instituudis toimunud sõnaliigiseminarist kirjutab EKI vanemteadur Geda Paulsen.

EKI.ee - Eesti Keele Instituut 11/06/2021

EKI.ee - Eesti Keele Instituut

EKI.ee - Eesti Keele Instituut Eesti Keele Instituut / Institute of the Estonian Language

Keelesäuts. Taina-taigna dilemma | Vikerraadio | ERR 09/06/2021

Keelesäuts. Taina-taigna dilemma | Vikerraadio | ERR

Keelesäuts. Taina-taigna dilemma | Vikerraadio | ERR Kokkamine meeldib paljudele, aga toit tekitab kirgi ka sõnavara tasemel. Nimelt küsitakse EKI keelenõuandjatelt aeg-ajalt, kas õige on tainas või taigen. Ühed mäletavad, et õige on taigen, ja mõni peab kuju tainas suisa kõnekeelseks. Teised mäletavad aga, et kuna öeldakse tainapea, mitte...

EKI keelekool: põliskeelte kümnendi ootuses 06/06/2021

EKI keelekool: põliskeelte kümnendi ootuses

EKI keelekool: põliskeelte kümnendi ootuses Järgmisel aastal algavast põliskeelte kümnendist kirjutab Eesti Keele Instituud vanemteadur ja ÜRO põlisrahvaste püsifoorumi liige Sven-Erik Soosaar,

AK ⟩ EKI keelekool: kus kohtuvad arvutid ja keel? 22/05/2021

AK ⟩ EKI keelekool: kus kohtuvad arvutid ja keel?

AK ⟩ EKI keelekool: kus kohtuvad arvutid ja keel? Mida paremini valdame arvutite «keelt», seda edukamalt saame analüüsida ka enda oma, kirjutab Eesti Keele Instituudi arvutilingvist Tiiu Üksik.

AK ⟩ EKI keelekool: kas ka eestlane peab elukestvalt eesti keelt õppima? 15/05/2021

AK ⟩ EKI keelekool: kas ka eestlane peab elukestvalt eesti keelt õppima?

AK ⟩ EKI keelekool: kas ka eestlane peab elukestvalt eesti keelt õppima? Eesti Keele Instituudi (EKI) keelekooli tagasisidest saadud mõtted koondavad kokku EKI koolituskeskuse juht Kairi Burnaševa ja projektijuht-nooremteadur Marit Alas.

AK ⟩ EKI keelekool: maak ja maage 08/05/2021

AK ⟩ EKI keelekool: maak ja maage

AK ⟩ EKI keelekool: maak ja maage Sõnadest maak ja maage kirjutab Eesti Keele Instituudi vanemleksikograaf Vilja Oja.

07/05/2021

🤔Kas taastuv energia või taastuvenergia? Miks kirjutatakse kokku näiteks tegevdirektor ja tegevvulkaan, aga lahku vahelduv pilvisus ja lahustuv kohv?
Maikuu keelenõunupus “Taastuvate allikate energia” selgitab meie vanemkeelekorraldaja Maire Raadik ohtrate näidete varal, millal kirjutada v-kesksõna järgnevast nimisõnast lahku ja millal sellega kokku.
👉Lähemalt saad lugeda seda põnevat lugu meie keelenõuande lehelt: https://keeleabi.eki.ee/.

AK ⟩ EKI keelekool: trimmimise mitu nägu 01/05/2021

AK ⟩ EKI keelekool: trimmimise mitu nägu

AK ⟩ EKI keelekool: trimmimise mitu nägu Tegusõna trimmima tähendusi tänapäeva keeles kirjeldab Eesti Keele Instituudi nooremteadur Lydia Raadik.

Keeletoimkond 29/04/2021

Keeletoimkond

Keeletoimkond Reili Argus, Tallinna Ülikool Külli Habicht, Tartu Ülikool Reet Kasik, Tartu Ülikool Krista Kerge, Tallinna Ülikool Katrin Kern, Tartu Ülikool / Loomingu Raamatukogu toimetaja Helika Mäekivi, Tartu Ülikool / Eesti Keeletoimetajate Liit Maire Raadik, Eesti Keele Instituut Peeter Päll, Eesti ...

EKI keelekool: üsna hea või üpris hea 24/04/2021

EKI keelekool: üsna hea või üpris hea

EKI keelekool: üsna hea või üpris hea Sõnadest üpris ja üsna kirjutab Eesti Keele Instituudi vanemleksikograaf Vilja Oja.

AK ⟩ EKI keelekool: mida me kaotame, kui ei saa näost näkku suhelda? 17/04/2021

AK ⟩ EKI keelekool: mida me kaotame, kui ei saa näost näkku suhelda?

AK ⟩ EKI keelekool: mida me kaotame, kui ei saa näost näkku suhelda? Vahetu näost näkku suhtlus on väga mitmekihiline ja selle käigus edastatud info ei piirdu kaugeltki ainult keelelise sõnumiga, kirjutab Eesti Keele Instituudi vanemteadur Heete Sahkai.

AK ⟩ EKI keelekool: kevad südames 10/04/2021

AK ⟩ EKI keelekool: kevad südames

AK ⟩ EKI keelekool: kevad südames Elame geograafiliselt väga mitmekesisel alal, meil on vaheldusrikas loodusmaastik, meil vahelduvad kevad, suvi, sügis ja talv. Nagu meie eripalgeline loodus, pakub avastamisrõõmu ka meie rikkalik loodussõnavara, kirjutab Eesti Keele Instituudi vanemleksikograaf Mari Kendla.

09/04/2021

📔Ilmunud on Tuuli Rehemaa "Arvukirjutuse" teine, parandatud trükk. Keelehooldevihik refereerib ja koondab reegleid ning soovitusi, lisades võrdluseks lühidaid ülevaateid arvukirjutuse kujunemise ajaloost.

💡 Kuidas kirjutada arvu koos täpsustava tähega? Nii aadressi kui ka klassinumbreid on tavaks täpsustada väiketähega.
Nt
✅ Kalda 2a (mitte "Kalda 2A"),
✅ Vabaduse pst 130b (mitte: "Vabaduse pst 130B"),
✅ 6.a klass ~ VIa klass,
✅ 12.b ~ XIIb.

⭐️ "Arvukirjutust" saab tasuta lugeda ja soovi korral alla laadida https://keelehooldekeskus.eki.ee/, paberväljaandeid saab tasuta kuni mai lõpuni Tallinnas Ateena raamatupoest (Roosikrantsi 6).

📔Ilmunud on Tuuli Rehemaa "Arvukirjutuse" teine, parandatud trükk. Keelehooldevihik refereerib ja koondab reegleid ning soovitusi, lisades võrdluseks lühidaid ülevaateid arvukirjutuse kujunemise ajaloost.

💡 Kuidas kirjutada arvu koos täpsustava tähega? Nii aadressi kui ka klassinumbreid on tavaks täpsustada väiketähega.
Nt
✅ Kalda 2a (mitte "Kalda 2A"),
✅ Vabaduse pst 130b (mitte: "Vabaduse pst 130B"),
✅ 6.a klass ~ VIa klass,
✅ 12.b ~ XIIb.

⭐️ "Arvukirjutust" saab tasuta lugeda ja soovi korral alla laadida https://keelehooldekeskus.eki.ee/, paberväljaandeid saab tasuta kuni mai lõpuni Tallinnas Ateena raamatupoest (Roosikrantsi 6).

EKI keelekool: tallinlane on kaitsetu, kui ta hilja õhtul pimedas ringi kõnnib 03/04/2021

EKI keelekool: tallinlane on kaitsetu, kui ta hilja õhtul pimedas ringi kõnnib

EKI keelekool: tallinlane on kaitsetu, kui ta hilja õhtul pimedas ringi kõnnib Kuidas eestlased samu sõnu erinevates väldetes hääldavad, sellest kirjutavad Eesti Keele Instituudi vanemleksikograaf Mari-Liis Kalvik ja vanemteadur Liisi Piits.

02/04/2021

Granadill, grenadill, maracuja, marakuja, kirevili, kannatusvili, passioon, 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑟𝑢𝑖𝑡 – kõik need nimetused märgivad troopilise ronitaime, eestikeelse nimega kannatuslille (ladina 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑙𝑜𝑟𝑎) vilja, täpsemalt marja. Millist neist nimetustest võiks eelistada, loe lähemalt EKI keelenõu lehelt https://keeleabi.eki.ee/.

01/04/2021

Kas ka Sina oled hädas komadega?
Eesti Keele Instituudi koolituskeskusel on valminud uus rakendus, mille abil saab lihtsa vaevaga komad teksti ära paigutada.
Selleks tuleb rakendusse sisestada oma tekst, vanus ja emakeel ning valida teksti liik. Valikus on ametikiri, erakiri, koolikirjand, lõputöö, sotsiaalmeediapostitus, õnnitluskaart, ostunimekiri, artikkel ja ettekanne. Vastavalt teksti ametlikkusele, pikkusele ja kasutaja märgitud keeleoskuse tasemele, lisab rakendus vajaliku arvu komasid.
Äppi tutvustav töötuba toimub JUBA TÄNA, 1. aprillil kl 17.00.
Rohkem teavet leiad meie kodulehelt https://portaal.eki.ee/component/content/article/102-koolituskeskus/3460-t88tuba-uue-2pi-tutvustuseks.html

Kas ka Sina oled hädas komadega?
Eesti Keele Instituudi koolituskeskusel on valminud uus rakendus, mille abil saab lihtsa vaevaga komad teksti ära paigutada.
Selleks tuleb rakendusse sisestada oma tekst, vanus ja emakeel ning valida teksti liik. Valikus on ametikiri, erakiri, koolikirjand, lõputöö, sotsiaalmeediapostitus, õnnitluskaart, ostunimekiri, artikkel ja ettekanne. Vastavalt teksti ametlikkusele, pikkusele ja kasutaja märgitud keeleoskuse tasemele, lisab rakendus vajaliku arvu komasid.
Äppi tutvustav töötuba toimub JUBA TÄNA, 1. aprillil kl 17.00.
Rohkem teavet leiad meie kodulehelt https://portaal.eki.ee/component/content/article/102-koolituskeskus/3460-t88tuba-uue-2pi-tutvustuseks.html

31/03/2021

Jäänud on viimased kohad koolitusele "Tarbetekstid loovkirjutamise abil" 7. aprillil 2021! Info ja registreerumine https://koolitus.edu.ee/sisekoolitus/5589.

Jäänud on viimased kohad koolitusele "Tarbetekstid loovkirjutamise abil" 7. aprillil 2021! Info ja registreerumine https://koolitus.edu.ee/sisekoolitus/5589.

EKI keelekool: tavaline ja eriline õ 27/03/2021

EKI keelekool: tavaline ja eriline õ

EKI keelekool: tavaline ja eriline õ Õ-tähega märgitavast häälikust kirjutab Eesti Keele Instituudi arhiivispetsialist-nooremteadur Liis Ermus.

26/03/2021

Kui ka sina oled mõelnud, kumb variant on õige, tule koolitusele! Rohkem infot https://portaal.eki.ee/component/content/article/102-koolituskeskus/3361-rasked-kohad-lausestuses.html

EKI keelekool: kuidas me õieti räägime? 20/03/2021

EKI keelekool: kuidas me õieti räägime?

EKI keelekool: kuidas me õieti räägime? Mida me õigupoolest mõtleme, kui tahame õigel kujul väljenduda? Kas me mõtleme õigesti?

12/03/2021

Soovime kõigile head eelseisvat emakeelepäeva!
Selle toreda tähtpäeva puhul kutsume teid panema end proovile ühe väikese testi abil.
https://forms.gle/R1nYHTABizfTo4sS8

Soovime kõigile head eelseisvat emakeelepäeva!
Selle toreda tähtpäeva puhul kutsume teid panema end proovile ühe väikese testi abil.
https://forms.gle/R1nYHTABizfTo4sS8

08/03/2021

EKI koolituskeskusest saab abi ka vormimoodustusega seotud küsimustes. Vaata koolitust https://portaal.eki.ee/component/content/article/102-koolituskeskus/3364-rasked-kohad-vormimoodustuses.html

EKI koolituskeskusest saab abi ka vormimoodustusega seotud küsimustes. Vaata koolitust https://portaal.eki.ee/component/content/article/102-koolituskeskus/3364-rasked-kohad-vormimoodustuses.html

EKI keelekool: keeleõppija pusle 06/03/2021

EKI keelekool: keeleõppija pusle

EKI keelekool: keeleõppija pusle Eesti keele kui teise keele õpetajatele loodud virtuaalsest tööriistakastist kirjutavad Eesti Keele Instituudi arvutilingvist Tiiu Üksik ja vanemarvutileksikograaf-projektijuht Jelena Kallas.

02/03/2021

Keelenõuandesse helistajad on tahtnud teada, kuidas kirjutada tähega märgitud vitamiininimetusi. Kas täht on sõna "vitamiin" ees või järel, ning kui ees, siis kas kasutada sidekriipsu või mitte? Kuidas kirjutada tähe järel olevat numbrit, kas sama suurelt kui tähte või väiksemalt alaindeksina? Kõigest sellest ja veel muustki kirjutab meie vanemkeelekorraldaja Sirje Mäearu keelenõuande kodulehel: https://keeleabi.eki.ee/.

EKI keelekool: ütle redel 01/03/2021

EKI keelekool: ütle redel

EKI keelekool: ütle redel Sõnadega seostuvate vabade assotsiatsioonide muutumisest kirjutab Eesti Keel Instituudi vanemteadur Ene Vainik.

24/02/2021
EKI keelekool: teejuht murdeilmas ekslemiseks 20/02/2021

EKI keelekool: teejuht murdeilmas ekslemiseks

EKI keelekool: teejuht murdeilmas ekslemiseks Mida võib leida «Eesti murrete grammatikast», sellest kirjutab Eesti Keele Instituudi vanemleksikograaf ja värske Wiedemanni keeleauhinna laureaat Jüri Viikberg.

Videos (show all)

Oled väsinud kahtlemisest?

Location

Category

Products

"Väike paronüümisõnastik",
"Kuidas vormistada ametikirja",
"Kust saada keeleabi",
"Kuidas hoiduda kantseliidist",
"Ei päevagi kirjareata",
"Komistusi metafooridega",
"Valik rektsioone",
"Keelekiirabi ajakirjanikule",
"Nõuandeid toimetajale",
"Komistusi metafooridega II",
"Õigekirjutuse näpunäiteid".
"Keelesäutsud I"
"Keelesäutsud II"
"Kuidas sellest kirjutada"
"Võõrnimed eesti häälduses"
"Arvukirjutus"
"Lepingukeel"
"Võõrnimekirjutus"
"Kuidas teha ja esitada ettekannet"
"Võõrnimed eesti häälduses II"
"Keerukast klaariks. Kantseliit ja tema kaaslased"

Address


Roosikrantsi 6
Tallinn
10119
Other Education in Tallinn (show all)
ASA Quality Academy ASA Quality Academy
Ehitajate Tee 108
Tallinn, 12915

Koolitused ja treeningud tarkvara kvaliteedi tõstmiseks

Royal Ambassador School Royal Ambassador School
Tallinn

ELU on elamist väärt! Aga iga elu pole ELU, mille vääriline ma olen!

Институт Холистики Институт Холистики
Endla 15, 4 этаж
Tallinn, 11317

Стать наилучшей версией себя! www.holistika.ee/ru

Continuous Action Continuous Action
Uus 32/34 (sissepääs Hoovist)
Tallinn, 10111

Maailm on täis võimalusi! / World is full of opportunities!

Rollerblade Rulluisukool / Inline School Rollerblade Rulluisukool / Inline School
Saku Suurhalli Esine Parkla / Lillepi Pargi Kergliiklustee Pirital
Tallinn

RULLUISUKOOLITUSED: lastele / algajatele / harrastajatele / sportijatele

Tallinna Kanutiaia Huvikool Tallinna Kanutiaia Huvikool
Aia 12
Tallinn, 10111

Huvikool

Jornadas Ele Tallinn Jornadas Ele Tallinn
Tallinn, 10120

Vaganova Methodical Ballet Intensive Estonia Vaganova Methodical Ballet Intensive Estonia
Tondi 17b
Tallinn

Vaganova ballet intensives in beautiful Estonia. For students 13 and up- pointe shoe training needed! To participate send email to [email protected]

Koolitusinfo.ee Koolitusinfo.ee
Ahtri 8
Tallinn, 10151

Koolitusinfo aitab Teil leida sobiva koolituse meie suuremahulisest koolituste andmebaasist ning koolitajate võrgustikust.

Eesti Geograafia Selts (EGS) Eesti Geograafia Selts (EGS)
Kohtu 6
Tallinn, 10130

EGS on geograafe ja geograafiahuvilisi ühendav ning Eesti Teaduste Akadeemiaga assotsieerunud organisatsioon. Seltsi tegevuse põhisuunad on erialaste trükiste avaldamine, teadustöö, teadusürituste korraldamine ja geograafiateadmiste levitamine.

Alban de Vaucouleurs Alban de Vaucouleurs
Supluse Pst 1
Tallinn, 11911

Formateur en motion design 2D qui aide les passionnés du motion design à apprendre le métier pour devenir freelance motion designer et en vivre le plus rapidement possible.

Ettevõtluskeskus Ettevõtluskeskus
Toompuiestee 30
Tallinn, 10149

Toetame ja inspireerime alustavaid ja tegutsevaid ettevõtjaid ettevõtte käivitamisel ja arendamisel läbi koolituste, ettevõtlusteenuste ja võrgustiku.