Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogu

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogu

Nearby schools & colleges

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Kännu

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogu leht toob oma jälgijateni uudised raamatukogus toimuvas

Operating as usual

21/12/2022
Photos from Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogu's post 13/12/2022

Uued raamatud raamatukogus 📚

28/11/2022

Koostöös HTMi ja ELNETiga on meil kuuks ajaks juurdepääs Elsevieri referaat- ja tsiteerimisandmebaasile SCOPUS, mis refereerib üle 25 000 teadusajakirja (s.h. üle 4000 Open Access ajakirja). https://www.scopus.com/ Kasutades VPN-i või meie kõrgkooli arvutivõrku saab sisse automaatselt.

28/11/2022

NANDA International, Inc. Õendusdiagnoosid. Definitsioonid ja klassifikatsioon 2020–2023 kaheteistkümnenda väljaande e-raamat on nüüd ostmiseks saadaval Appollos, Rahva Raamatus ja mitmes teises Eesti raamatupoes. Laenutada saab kliendina Elisa Raamatus

16/11/2022

Uus raamat raamatukogus 📖

12/11/2022

Eile toimus me kõrgkoolis põnev autoriõiguse koolitus prof A.Kelliga (TÜ).

Photos from Tallinna Tervishoiu Kõrgkool's post 09/11/2022
03/11/2022

Eile toimus elav aruteluüritus, kus PERHi keemiaravi õendusjuht, TLÜ doktorant ja meie õppejõud Elina Peri rääkis oma doktoritööst.

31/10/2022

Uued raamatud raamatukogus 📚

Wiley Online Library 28/10/2022

Aasta lõpuni on meie koolile avatud juurdepääs Wiley e-ajakirjade kollektsioonile

Wiley Online Library One of the largest and most authoritative collections of online journals, books, and research resources, covering life, health, social, and physical sciences.

Ülle Ernits ⟩ Kodulähedane erialaõpe suurendab kohalike inimeste rahulolu 04/10/2022

Digitaalsust ja kaudselt ka raamatukogusid väärtustav arvamuslugu me rektorilt tänases Postimehes. Muuhulgas mõtteid, kuidas raamatukogud, sh avalikud/kohalikud, saaksid panustada kodulähedase erialaõppe toetamisse.

Ülle Ernits ⟩ Kodulähedane erialaõpe suurendab kohalike inimeste rahulolu Erialaõppe kodu ja pere juurde viimine suurendab kohalike inimeste rahulolu, tõstab nende motivatsiooni õppimiseks ja kindlasti ka soovitud piirkonnas elamiseks, kirjutab Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernits.

03/10/2022

Uus raamat raamatukogus 📘

29/09/2022

Soovid annetada raamatuid?
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogu vajab alljärgnevates nimekirjades olevaid (heas seisukorras) raamatuid.
Kui soovid annetada mõnda nimekirjas leiduvat raamatut, siis palun too või saada see kohale (Kännu 67, Tallinn).

Eestikeelsed raamatud
 Blenkinsopp, A. (2015). Sümptomite käsitlemine apteegis: levinud haiguste
kirjeldused ja leevendamisvõimalused. Laagri: Eesti Apteekide Ühendus;
 Cladini, R. B. (2014). Mõjustamise psühholoogia: teooria ja praktika. Tallinn
Pegasus;
 Droogide mikroskoopia : metoodiline juhend arstiteaduskonna
farmaatsiaosakonna üliõpilastele farmakognoosia praktikumideks. (1995).
Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus;
 Hirsjärvi, S. (2010). Uuri ja kirjuta. Tallinn: Medicina;
 Hödrejärv, H. (2000). Kvantitatiivne keemiline analüüs. Tallinn: TPÜ Kirjastus;
 Inimese füsioloogia ja anatoomia. (2011). Tallinn: Medicina;
 Kingsepp, P.-H. (2020). Inimese füsioloogia. Tartu: Atlex;
 Kuus, H. (1990). Analüütiline keemia. Kvalitatiivne analüüs. Tallinn:Valgus.;
 Mesila, I. (2015). Üldpatoloogia. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus;
 Mikelsaar, R.-H (2002). Haigusõpetus. Üldpatoloogia. I, Sissejuhatus.
Alteratiivmuutused. Tattu: Tartu Ülikool;
 Mikelsaar, R.-H. (2004). Haigusõpetus. Üldpatoloogia. I, Sissejuhatus.
Alteratsioon. Tartu: Tartu Ülikool;
 Oxfordi kliinilise meditsiini käsiraamat (2020). Tartu: Krisostomus;
 Parm, Ü., Parv, V. (2017). Nakkushaiguste ja epidemioloogia õpik : tervishoiu
valdkonna üliõpilastele. Ihamaru: Härmametsa Talu Kirjastus;
 Parm, Ü. (2003) Lühiülevaade üldpatoloogilistest protsessidest. Tartu:
Härmametsa Talu Kirjastus.

Võõrkeelsed raamatud
 Bundy, A., C. (2020). Sensory Integration: Theory and practice. Philadelphia:
F. A. Davis;
 Carpenito, L. J. (2017). Handbook of nursing diagnosis. Philadelphia: Wolters
Kluwer/Lippincott Willams & Wilkens Health;
 Haber, J. (2014). Nursing research: methods and critical appraisal for
evidence-based practice. Mosby;
 Nursing theorists and their work. (2002) St Louis (Mo): Mosby;
 Nursing diagnosis handbook: an evidence-based guide to planning care.
(2017). St. Louis, Missouri: Elsevier;
 Nursing interventions classification (NIC) (2018) St. Louis, Mo.: Elsevier;
 Nursing outcomes classification (NOC) (2018) St.Louis, Missouri: Elsevier.

19/09/2022

Kättesaadav on NANDA õendusdiagnooside raamatu uus versioon „Õendusdiagnoosid. Definitsioonid ja klassifikatsioon 2021–2023“. Hind 45€, soodushind 30€ Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilastele. Raamatut saavad koju laenutada registreeritud lugejad.
Ingliskeelse väljaande toimetajad T.Heather Herdman, Shigemi Kamitsuru ja Camila Takáo Lopes. Eestikeelse väljaande toimetaja on Kristi Puusepp. Raamatu vastutav väljaandja on Tallinna Tervishoiu Kõrgkool.
Võrreldes eelmise versiooniga (2018–2020) on äsjailmunud versioonis 48 uut ja 67 täiendatud õendusdiagnoosi, muudetud on 17 diagnoosi nimetust, täpsustatud on suur hulk õendusdiagnooside seonduvaid tegureid ja riskitegureid. Lisaks on raamatus veel mitmeid täiendusi, mis hõlbustavad õe tööd.

16/09/2022

2. novembril kl 15.00-16.00 toimub ruumis 130/131 aruteluüritus "Praktik-õppejõud kõrghariduses: Professionaalse identiteedi kogemus akadeemilises karjääris ja selle katkemisel".

Oma doktoritööd ja uuringutulemusi tutvustab Elina Peri, kes on PERHi keemiaravi keskuse õendusjuht ja TLÜ haridusteaduste doktorant ning ühtlasi meie õppejõud-lektor.

Oodatakse teemakohast elavat arutlust.

Tegemist on hübriidüritusega, mida saab jälgida ka Zoomis.

08/09/2022

Kolme kuu jooksul on kõrgkooli töötajatele/õppuritele tasuta katsetamiseks Oxford University Press'i e-ajakirjade kollektsioon.

Klõpsa siia: https://academic.oup.com/journals/

07/09/2022

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli töötajad ja õppurid kasutavad usinalt elektroonilisi teadusandmebaase jms elektroonilisi ressursse.
Raamatukogu kasutamisuuringu tulemused peegeldavad, et 65% kõrgkooli inimestest kasutab andmebaase, eriti EBSCOt.
Endiselt on kõrgelt hinnatud teenused iseteenindusliku laenutusautomaadi ning individuaal- ja rühmatööruumide kasutamine jms.
E-teenuseid kasutas viimase 30 p jooksul pea 60% küsitletutest.
Ehkki raamatukokku tullakse füüsiliselt kohale eriti selleks, et mõni teavik kaasa saada või kohapeal lugeda, käiakse siin ka lihtsalt aega veetmas, sõpradega kohtumas ja õppetükke tegemas.

01/09/2022

Kõrgkooli raamatukoguhoidjate koostatud suvisel raamatukoguviktoriinil kogus kõige rohkem punkte ning võitis auhinna Marjanne Aun. PALJU ÕNNE!
Aitäh kõikidele osalejatele!

30/08/2022

Meie raamatukokku jõudis Meditsiiniline mikrobioloogia II. Bakterid ja seened. 3., täiendatud trükk. (Autorid: R.Mändar; I. Lutsar; T.Karki; M.Mikelsaar.)

20/07/2022

25. juuli - 07. august on raamatukogu SULETUD.

Raamatukoguviktoriin 01/07/2022

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogu töötajad korraldavad taaskord viktoriini. Osa võivad võtta kõik soovijad, parimale vastajale väike meene. Küsimustele saab vastata kuni 31. august 2022. Head lahendamist!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-cQdF_goZJP3-DgpweEJsfrmg3zDSsDcBM9ZJW95b6rTrcQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Raamatukoguviktoriin Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogu korraldab taaskord viktoriini. Osa võivad võtta kõik soovijad, parimale vastajale väike meene. Küsimustele saab vastata kuni 31. august 2022. Iga õige vastusevariant annab ühe punkti.

17/06/2022

Küsisin õppejõud Kadri Kööp'ilt, miks on oluline lugeda raamatut "Uurida on lihtne?!". Kadri on kogumiku üks koostaja.

15/06/2022

Uued raamatud raamatukogus! 📖📘📗

Photos from Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogu's post 08/06/2022

Täna toimus raamatukogus kogumiku "Uurida on lihtne?! Artiklid lõputööde põhjal III" esitlus.

07/06/2022

Kogumiku "Uurida on lihtne?! Artiklid lõputööde põhjal. III" esitlus toimub juba homme 8. juunil kell 10:00 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogus!

Rohkem infot kogumiku kohta ning nii käesoleva kui ka varasemalt ilmunud kogumike veebiversioone saad lugeda kõrgkooli kodulehelt: https://ttk.ee/et/lõputööde-kogumik-uurida-lihtne

30/05/2022

Valminud on uurimistööde kogumik "Uurida on lihtne?! Artiklid lõputööde põhjal III", kuhu on koondatud 2019. aasta kevadest kuni 2021. aasta jaanuarini Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis kaitstud lõputööd. Artiklid on valitud juhendajate, komisjoniliikmete ja struktuuriüksiste juhtide tehtud ettepanekute põhjal.

Kogumiku esmaesitlus toimub 8. juunil kell 10:00 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogus!

Veebiversioon on leitav kõrgkooli kodulehe kaudu: https://ttk.ee/et/tule-esitlusele-valminud-kogumik-uurida-lihtne-artiklid-l%C3%B5put%C3%B6%C3%B6de-p%C3%B5hjal-iii

26/05/2022

Raamatukogude aasta 2022 raames toimus 25. aprill - 25. mai kõrgkooli raamatukogu töötajate poolt koostatud raamatukoguviktoriin.
Kõige rohkem punkte kogus ning auhinna võitis Katrin Arendi. PALJU ÕNNE!
Aitäh kõikidele osalejatele!

Photos from Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogu's post 20/05/2022

Raamatukogus on laenutamiseks valmis "Inimese anatoomia. II osa. Ringeelundid, närvisüsteem, meeleelundid." (2022)

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Küsisin õppejõud Kadri Kööp'ilt, miks on oluline lugeda raamatut "Uurida on lihtne?!". Kadri on kogumiku üks koostaja.
Täna algab Raamatukogude aasta 2022. Sellega seoses tehti täna teatavaks raamatukogudest 2021. aastal enimlaenutatud ilu...
Meil on hea meel teatada, et Tallinna õppehoone raamatukogus on nüüd uus iseteeninduslik laenutusautomaat. Selle kasutam...

Location

Category

Address


Tallinn
13418
Other Education in Tallinn (show all)
Õpilasakadeemia Õpilasakadeemia
Narva Mnt 25
Tallinn, 10120

Õpilasakadeemia pakub gümnasistidele kursusi huvipakkuvates valdkondades, näiteks ristmeedia, psühholoogia, õigus jpm. Õpi ülikoolis juba täna!

Meta-Profit OÜ Meta-Profit OÜ
Laki 19
Tallinn

Organisatsioonide psühholoogilise arendamise ekspert aastast 1996. Lisaks isiksuse arengu ja NLP ko

Eesti Üliõpilaskondade Liit Eesti Üliõpilaskondade Liit
Pärnu Mnt 102/21
Tallinn, 11312

Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) on 1991. aastal asutatud üliõpilaste katusorganisatsioon. www.eyl.e

Логопед-дефектолог. Анастасия Куприян. Логопед-дефектолог. Анастасия Куприян.
Katusepapi/4
Tallinn

Помощь детям с речевыми и интеллектуальными нарушения

Mentornaut Mentornaut
Telliskivi 60a/5
Tallinn, 10412

Stemy ja Mentornaut aitavad sul pakkuda oma lapsele parimat õpituge.

Lauder Jewish Education Hub Lauder Jewish Education Hub
Auna 6
Tallinn, 10317

Eesti inseneripedagoogika keskus Eesti inseneripedagoogika keskus
Ehitajate Tee 5
Tallinn, 19086

Rahvusvaheliselt akrediteeritud STEM valdkonna kompetentsikeskus tehnikaülikoolis.

Lastesõim Planeedi Mudila Lastesõim Planeedi Mudila
Planeedi 16
Tallinn

Lastesõim Planeedi Mudila on üks Tallinna ainulaadsest neljast lastesõimest. Asume kesklinnas k

The Holistic Institute The Holistic Institute
Endla 15
Tallinn, 10122

We provide health and welfare training, promote a holistic world view and develop holistic regressio

Koolitaja Koolituskeskus Koolitaja Koolituskeskus
Tallinn

Koolitaja Koolituskeskus MTÜ on täiskasvanute koolitusvaldkonna arendamisele ja koolitamisele püh

HIK - Hariduse innovatsioonide klubi HIK - Hariduse innovatsioonide klubi
Punane 69d
Tallinn

Noorteühendus, mis panustab haridussektori parendamisse läbi uute vahendite ja ideede väljatootmise🎓