Eesti Vabaharidusliit

Eesti Vabaharidusliit

Comments

Eesti Vabaharidusliit osaleb täna ja homme EAEA assambleel Kopenhaagenis!
🇮🇸 EVHL tegutseb ka rahvusvaheliselt: meie volikogu liige Ena Drenkhan ja volikogu esimees Margit Düüna esindavad täna Eesti Vabaharidusliitu EAEA (European Association for the Education of Adults) põhjamaade kohtumisel Reykjavikis, Islandil. Iseolemise julgus ja koostegemise tarkus! 🇮🇸

Eesti Vabaharidusliit koondab organisatsioone, kes tahavad inimeste elu läbi vabahariduslike koolituste pakkumise paremaks teha.

Eesti Vabaharidusliit (EVHL) on üleriigiline valitsusväline katusorganisatsioon, mis ühendab haridusele suunatud mittetulundusühinguid, kodanikeühendusi ja vabahariduslikke koolitusasutusi. Eesti Vabaharidusliit - Estonian Non-formal Adult Education Association (ENAEA) is non-governmental, national umbrella organisation in the non-formal adult education field associating education-orientated NGOs.

Mission: Teha inimesed läbi õppimise õnnelikumaks!

Volikogu esimees Margit Düüna ja juhataja Ena Drenkhan osalesid täna Euroopa Täiskasvanuhariduse Assotsiatsiooni EAEA virtuaalsel assambleel (üldkoosolekul)

https://www.facebook.com/EAEA2020/posts/3878312885572152

Great turnout at another online discussion we held today for our virtual General Assembly. Thank you so much for joining, and let's hope that we see each other face to face soon - at the latest at the #EAEAga next year!

Kutsume üles kuni 7. juunini esitama kandidaate täiskasvanuhariduse tunnustuskonkursile. Kandidaate saab esitada neljas kategoorias – aasta õppija, aasta õpitegu, aasta koolitaja ja aasta õppijasõbralik tööandja.

https://www.andras.ee/tunnustamine

xn--snumid-pxa.ee

Õppimine teeb õnnelikuks! | Raplamaa Sõnumid

Õppimine teeb õnnelikuks :)!

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fxn--snumid-pxa.ee%2F2020%2F05%2Foppimine-teeb-onnelikuks%2F%3Ffbclid%3DIwAR0Y4yOFvcyH98sflTdcyzEl07ujbkcRjtw6WIBt6iz1xqaVMWVUR5DxdyU&h=AT124x3MBc6SMDfsak44DP8XRAeEsoyXfAj0yiT18XXT9RIS4TWEmFr-V9V8O1C3_MBhqP7qRheF9ggQA16o-e-QXUPKElkzzDapZ2bj2l5PwPmg_NkEpj3ntOG4D41RUADwL6oO1qjuoA0

xn--snumid-pxa.ee Anneli Pärna, tulevane andragoog Sageli küsitakse minult, mis eriala see andragoogika on, mida ma Tallinna Ülikoolis õpin. Vastan enamasti, et andragoogika on täiskasvanute pedagoogika, kus rõhk on ise õppimisel. Pedagoogika seevastu keskendub õpetamisele – teadmiste ülekandmisele õpetaj...

29. aprillil toimus meie liikmetele mõeldud veebipõhine koolitus, kus koolitaja ja volikogu liige Siirius Sikka tutvustas erinevaid koostöö ja koolituste korraldamiseks mõeldud veebipõhiseid vahendeid.
34 osalejat said praktiseerida uusi võimalusi, küsida küsimusi ja jagada kogemusi :)

[03/13/20]   Teade liikmetele seoses eriolukorraga riigis!

Eesti Vabaharidusliidu soovitus on, et käsitleme koolituskeskuseid õppeasutustena ja peatame alates esmaspäevast õppetegevuse. Edaspidi palume jälgida Vabariigi Valitsuse ja Haridus- ning Teadusministeeriumi juhiseid – iga kahe nädala järel hinnatakse olukorda ja tehakse uued otsused hariduselu korraldamise osas.

Peatame hetkel ka õpirännete kavandamise ja osalemised rahvusvahelistel projekti- jm kohtumistel.

Otsuse üldkoosoleku jm planeeritud ürituste osas teeme vastavalt valitsuse soovitustele. Hetke seisuga on kõik edasi lükatud!

Eesti Vabaharidusliidu töötajad on e-kirja või telefonikõne kaugusel. Kui soovite nõu pidada, võtke meiega ühendust!

Soovime tervist ja rahulikku meelt!

Eesti Vabaharidusliidu juhataja Ena Drenkhan esindab Eesti täiskasvanuharidust rahvusvahelisel kaasamisüritusel "Co-creating Erasmus+ and the European Solidarity Corps" Brüsselis.

avalikesinemine.net

Viie praktilise harjutusega avaliku esinemise koolitus - Registreeru kohe!

avalikesinemine.net Inspireeriv ja julgustav avaliku esinemise koolitus igasuguse esinemiskogemusega inimesele. Kõige olulisemad esinemise põhitõed ühe päevaga. See avaliku esinemise koolitus annab sulle edasi terve hulga nippe, mille abil suudad edaspidi oma kuulajates huvi tekitada ja neile oma esinemisega ka ka...

the Kick Off Meeting of the #Wellness2 project in Tallinn

📌Enoros Consulting Ltd last week was in #Tallin, Estonia!! Our project Consultant Yiota Kyriakou participated in the Kick Off Meeting of the #Wellness2 project.

🎯During the two-days meeting, the partners had the opportunity to meet in person and discuss about the implementation of the project, considering the Training Modules and the creation of tools which will be used to enhance the #wellbeing of the project's target group consistent by trainers, trainees and staff working for adult education.

🇪🇺The consortium consists of 6 organisations, coming from 5 different European countries (Estonia, Italy, Bulgaria, Cyprus, Poland). Eesti Vabaharidusliit, Enoros Consulting Ltd, Prism Promozione Internazionale Sicilia-Mondo, @Ecq Sofia, @FRAME

#leaders #trainers #adultstraining #adultslearning #Erasmusplus

Avakohtumise tööpäevad on edukalt lõpusirgele jõudnud. Jäädvustatud on pidulik hetk osalejatele sertifikaatide kätteandmisel
Projekt “A step forward in Wellbeing in the field of Adult Education” project number 2019-1-EE01-KA204-051726

Eesti Vabaharidusliit, ETKA Andras ja Eesti Külaliikumine Kodukant arutasid Viljandis MES-i ruumides tuleviku koostööplaane

Õppimine on lahe. Kodukandi täiskasvanute haridust toetav võrgustik pidas Viljandis oma plaane. Tule ka!

Täna toimus EVHL üldkoosolek. Valiti volikogu koosseisu täiendavad liikmed. Alates 18.09.19 on Eesti Vabaharidusliit volikogu koosseis järgmine: Margit Düüna, Reet Valgmaa, Mare Lilienthal, Krista Habakukk, Janne Liidik, Siirius Sikka, Piia Karro-Selg, Ants Kuningas.
Volikogu poolt valiti Eesti Vabaharidusliit uueks juhatuse liikmeks Ena Drenkhan. Jõudu ja jaksu täienenud volikogule ja juhatuse liikmele!

andras.ee

Andras's opitund registration page | Andras - Eesti täiskasvanute koolitajate assotsiatsioon

Õpitund 2019
Meie hea partner Andras korraldab:

11.oktoobril toimub Õpitund!
Vaata videot ja ole kaasas!
Registreeruda saad SIIT: https://andras.ee/opitund-registreerimine
Osalejaid näed Eesti kaardilt meie kodulehelt https://andras.ee/et

https://www.youtube.com/watch?v=SmIDeYv_DJ4

andras.ee Kodulehel kasutatakse küpsiseid (ingl. cookies). Kui otsustad lehekülje kasutamist jätkata, eeldame, et nõustud küpsiste kasutamisega.

andras.ee

Tunnustamine 2019 | Andras - Eesti täiskasvanute koolitajate assotsiatsioon

Kas oled juba oma aasta õppija, õpiteo või õppijasõbraliku tööandja tunnustamiseks esitanud?
Veel jõuad - vaata järele https://andras.ee/et/tunnustamine?fbclid=IwAR3kqS2vvdCSbia83oj4fKLCjPiQHIxUTjyXmFkIw17p6I0cvhx7vSJQzSY

andras.ee

Kutse üldkoosolekule 18.09.2019, Estonia pst 5a, Tallinn. Kogunemine kell 11:00

[08/29/19]   Vabaharidusliidu volikogu peab täna Tallinnas oma korralist koosolekut. Küsimused mida arutame on, et kuhu me liigume, kuidas rohkem olla näoga oma liikmete suunas vajab uues ajas uusi lähenemisi. Hea uudis on muidugi see, et meie liikmeskond täienes täna kahe liikme võrra.

Täiskasvanuharidus Eestis - EPALE

Täiskasvanuharidus: osalemise kaudu õppimisest kuni õppimise kaudu osalemiseni. EAEA poliitikaassistent Silvia Tursi kirjutab täiskasvanuhariduse rollist ühiskonnaelus osalemise viisina http://bit.ly/2ZCWxuU

kodukant.ee

Eesti Külaliikumine Kodukant | Maapäev 2019

Kui tahaks suvelgi midagi asjalikku teha, kiirusta täna-homme Räpinasse Maapäevale.
Ps. Arvamusfestival on juba paari nädala pärast!
https://kodukant.ee/maapaev-2019/?fbclid=IwAR1nmFZufo64W6vezgHJdvep3TtMYCNIX9phC3MbOsZap27eWU5wKLw9ajI

kodukant.ee Maapäev 2019 Eesti Külade XIII Maapäev toimub 26.- 28.juulini Põlvamaal, Räpina Aianduskoolis Maapäev 2019 juhtmõte on „ Tugev küla = tugev Eesti!“

hm.ee

Avalikud arutelud | Haridus- ja Teadusministeerium

Algavad Eesti haridusstrateegia 2035 avalikud arutelud! Juba reedel Kuressaares, augustis: 15.08 Türil, 23.08 Valgas, 24.08 Kiviõlis, 26.08 Rakveres.
Haridusstrateegias lepitakse kokku, millised saavad olema peamised haridussüsteemi, õpetamise, õpetajate ja igas eas inimeste oskustega seotud eesmärgid aastateks 2021-2035 ning võimalused nende saavutamiseks. Kutsume arutlema kaasamõtlejaid üle Eesti, et saada paremini aru nii meie edulugudest kui ka vajakajäämistest.
Aruteludel keskendutakse küsimustele, millise pagasi peaks andma kool, et valmistada lapsi ette eluks tulevikumaailmas, millised on praeguse Eesti haridussüsteemi kõige suuremad tugevused ja kitsaskohad ning milliseid muutusi meie haridussüsteem vajab.
Lisainfo ja aruteludele registreerimine:
https://www.hm.ee/et/kaasamine-osalemine/strateegiline-planeerimine-aastateks-2021-2035/avalikud-arutelud .

hm.ee Oled oodatud osalema Eesti haridusstrateegia 2035 koostamise avalikele arutelule! Haridusstrateegias lepitakse kokku, millised saavad olema haridussüsteemi, igas eas inimeste oskuste, õpetamise ja õpetajatega seotud peamised eesmärgid ...

Täiskasvanuharidus Eestis - EPALE

ÜLESKUTSE KOOLITAJATE KOOLITAJATELE!
Kõik koolitaja koolitused EPALEsse! Avalda oma täiskasvanuõpet pakutavatele professionaalidele suunatud koolitusi ja üritusi EPALEs. Täiesti tasuta. http://bit.ly/2Xr6NJS

26.-27. juunil toimus Kopenhaagenis Euroopa Täiskasvanuhariduse Assotsiatsiooni (EAEA) konverents ja aastakoosolek, kus EVHL-i esindas meie volikogu esimees Margit Düüna. Sõitu toetas Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
Tema sõnutsi jäid konverentsilt kõlama kaks mõtet: võtmepädevuste all räägitakse üha enam eluks vajalike oskuste (life skills) kontseptsioonist kui tervikust ning paindlikkuse, terviklikkuse ja lõbu tähtsusest õppimises – seda tuleks eriti silmas pidada nooremate madalama haridusega sihtgruppide kaasamisel elukestvasse õppesse.
Konverentsi kokkuvõttega saab tutvuda siin: https://eaea.org/2019/07/05/eaea-general-assembly-and-annual-conference-2019-life-skills-bring-a-holistic-approach-to-adult-education/
Pildil Taani Täiskasvanuhariduse Assotsiatsiooni "joonistatud" eluks vajaike oskuste lill.

Eelmisel nädalal käisid EVHL-i võrgustiku liikmed Leedus Balti VIII Suvekoolis kontakte loomas-värskendamas ja kogemusi vahetamas. Saadi kokku toredate kolleegidega ning uuriti, kas ja kuidas emotsioonid meil õppida aitavad.
Aitäh kõigile osalejatele ning kohtumiseni järgmisel suvel Lätis!
Piltidel Eesti koolitaja Merle Lõhmuse töötuba ning heade soovide joonistamine Pasvalyse linnavalitsuse ette.
Fotode autor Ena Drenkhan.

eaea.org

Life skills approach in the Danish context: building a community spirit and creating flexible learning pathways - European Association for the Education of Adults

Loe Kopenhaagenis asuva Kursustrappeni päevakooli kogemustest: kool pakub põhioskuste edendamisele ja vaimse tervise parandamisele keskenduvaid kursusi täiskasvanutele, kes kannatavad depressiooni, sotsiaalse ärevuse või kroonilise valu all ning kellel on raske tööle tagasi minna või õppida.
Lisaks fitnessi-, jooga-, kunsti- ja mindfulness-tundidele, arutelurühmadele ja muudele kursustele korraldab kool ekskursioone ja väljasõite, sest sotsiaalsed tegevused ja uute sõprade leidmine aitavad inimestel end taas väärtustama õppida.
Vaimse tervise teemad on Eestiski viimastel aastatel väga aktuaalseks muutunud - ehk tasuks taanlaste kogemustest õppida?
https://eaea.org/2019/05/22/life-skills-approach-danish-context-building-community-spirit-creating-flexible-learning-pathways/

eaea.org

Sihtasutus Innove

Nutikate ideede edendajad - nüüd on õige aeg pastakas pihku võtta!

Alates tänasest on avatud 📱digitaalse õppevara💻 loomise taotlusvoor!
Digiõpikud ja e-kursused on koolides juba tavapäraseks saanud, kuid paljud õpetajad ja õpilased igatsevad põnevamaid tehnoloogilisi rakendusi, mis aitaks omandada tulevikuoskusi uuel ja efektiivsel viisil. Moodsate digiõppevahendite loomist rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ja riik 1 miljoni euroga.

👉Loe Innove kodulehelt lisa!
PS. Ootame rohkelt nutikaid ideid!

Hea Kodanik

Hasart sai otsa? Loe, kuidas edasi!

Kauaoodatud hasardi aastatoetuste tulevik selginemas, SoMi esimesed konkursid avanevad, infopäev 27. juunil
https://heakodanik.ee/uudised/sotsiaalministeerium-alustab-strateegiliste-partnerite-otsingut/

Sihtasutus Innove

Haridusasutustele avanesid uued Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoorud.

👉 Tähelepanu - haridusasutused!
Alates tänasest, 25. juunist on avatud 2 Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvooru:
✔“Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks”
✔"Haridusasutuste meeskondade ühist õppimist toetavad õpiüritused“

Toetust saavad Innovest taotleda haridusasutused või haridusasutuste pidajad.

Lisainfo kodulehelt: www.innove.ee/eurotoetused/taotlejale/arendusprojektid

Tule andragoogiks õppima!

https://www.facebook.com/haridusteadused/photos/a.1576463266012055/2350417405283300/?type=3&theater

🙋‍♂🙋‍♀Andragoogina ehk täiskasvanute õpetajana on Sul suurepärane võimalus panustada ✔elukestva õppe, ✔täiskasvanuhariduse, ✔mitteformaalõppe ja ✔täiskasvanute koolituse valdkondade ning ✔innovatiivsete õpikeskkondade arengutesse.
🚀Andragoogina juhid Sa valdkonna uuendusi ning toetad täiskasvanute ja erinevate põlvkondade elukestvat õppimist.
Lisaks saavad andragoogika eriala lõpetajad koos lõpudiplomiga täiskasvanute koolitaja riikliku kutse tase 6 bakalaureuse tasemel ja tase 7 magistriõppe tasemel.

Vaata järgi ja tule õpi Tallinna Ülikoolis.
www.tlu.ee/hti/andragoogika
www.tlu.ee/hti/andragoogika-MA

Ilusat jaanipäeva kõigile! Olgu aasta lühim öö täis valgust, soojust, lilli ja maasikaid!

JAANILAUPÄEV 23. juuni RP, LP

Jaanilaupäeva kombestik on sedavõrd sisukas, et koos jaanipäevaga osutuvad need kaks vaata et aasta kõige traditsiooniderikkamaiks. Jaanilaupäeval oli veel hiljuti nii maal kui ka linnas tavaks käia saunas. Jaaniõhtul süüdatavale jaanitulele on omistatud kõigest halvast ja ebasoovitavast puhastavat toimet kõikjal, kuhu ulatus tulekuma. Jaanituld on tehtud ja tehakse tänapäevalgi pereringis. Jaaniöö on ka imede aeg.

Puhka välja! Täna tuleb aasta lühim öö, mil on tavaks olla päikesetõusuni ärkvel.
Korja 9 erinevat õit ja pane padja alla. Siis näed unes oma tulevast.
Kui leiad jaaniööl õitsva sõnajalaõie, saad hoobilt rikkaks, nähtamatuks, avad kõik lukud ja mõistad salakeeli. Tasub otsida.
Jaanitule süütab ikka Jaan. Kui Jaani pole, siis ehk aitab Jaanus või Johannes.
Kuula iidset kutset jaanitulele.
Tee vanade eestlaste kombel jaanipäevaks ise sõira.

riigikantselei.ee

Strateegia „Eesti 2035“ | Riigikantselei

Milline paik elamiseks, töötamiseks ja õppimiseks on Eesti tulevikus? Tule ja räägi kaasa strateegia "Eesti 2035" loomisel. Seminarid toimuvad täna Tartus, 5. juunil Narvas, 7. juunil Tallinnas, 10. juunil Pärnus ja 11. juunil Kuressaares.
Rohkem infot siin: https://www.riigikantselei.ee/et/Eesti2035

riigikantselei.ee     „Eesti 2035” on riigi arengustrateegia, mille loomise eesmärk on kasvatada ja toetada meie riigi ning rahva heaolu nii, et Eesti oleks ka kahekümne aasta pärast parim paik elamiseks ja töötamiseks. Strateegia annab ühtse suuna erinevate valdkondade poliitikakujundajatele ja otsustaja...

EVHL liige Tarbekunstiselts CDE avab 4. juunil Tallinnas Hopneri majas näituse, mis on inspireeritud loomisrõõmust, säästmisest, ühtehoidmisest, vanadele asjadele uue elu andmisest, oma kohast ja Noa laevast.
Tasub uudistama minna!

acf.ee

Active Citizens Fund Eestis

Infopäev kohe Tallinnas ja varsti mujal ka!
Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga avab Norra, Islandi ja Liechtensteini kodanikuühiskonna toetusprogrammi Active Citizens Fund I taotlusvooru.
Programmi abil püütakse parandada kodanikuühiskonna kestlikkust ja võimekust, tugevdades selle rolli osalusdemokraatia, kodanikuaktiivsuse ja inimõiguste edendamises ning haavatavate rühmade mõjujõu suurendamises. Need teemad sobivad väga hästi kokku ka vabaharidusega!
Infopäevadel tutvustavad programmi juht ja koordinaatorid põhjalikult taotlemisega seonduvat. Loe lisa siit:
https://acf.ee/uudised/artikkel/infopaevad
TALLINNA INFOPÄEV 29. MAIL, PÄRNUS 30. MAIL!

acf.ee Kodanikuühiskonna toetamine on Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste 2014–2021 rahastusperioodil üks kesksetest prioriteetidest. Programmi rahastavad Island, Liechtenstein ja Norra viieteistkümnes Euroopa Liidu riigis – nii Kesk- ja Lõuna-Euroopas kui ka Baltikumis. Fondi abil panustataks...

hm.ee

Täiskasvanud õppijate hulk saavutas läbi aegade rekordilise taseme | Haridus- ja Teadusministeerium

Tore uudis! Kiitus ja tänu kõigile, kes täiskasvanute koolitamise ja õppima ärgitamisega tegelevad - tubli töö!
https://www.hm.ee/et/uudised/taiskasvanud-oppijate-hulk-saavutas-labi-aegade-rekordilise-taseme-0?fbclid=IwAR1QKrJttq5LkbJ8-8gBmyQ9vVYIykFtkY_jCmDZPwGG_ku2yh4__k93uzk

hm.ee Täiskasvanute elukestvas õppes osalemise määr on tõusnud läbi aegade rekordilisele tasemele. Värskete andmete kohaselt osales eelmisel aastal täiskasvanute õppes 19,7 protsenti 25-64aastasest elanikest, mis on 2,5 protsendi võrra rohkem kui 2017. aastal. Sellega tõusis Eesti Euroopa Liidu...

Eesti Vabaharidusliidu volikogu ja kontorirahvas töötab täna TÜ Viljandi KA Muusikamajas Maris Jõgeva juhitud arengupäeval, mille fookuses on EVHL huvikaitsevõimekuse hindamine. Arengupäev toimub projekti "Eesti Vabaharidusliit vabahariduse huve kaitsvaks organisatsiooniks" raames ja selle eesmärk on valmistada ette vabaühenduse arenguhüpet.
Projekti toetavad Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

andras.ee

MÄRKA JA TUNNUSTA! Kutsume tunnustama täiskasvanud õppijaid ja õpitegusid! | Andras - Eesti täiskasvanute koolitajate assotsiatsioon

Märkame tublisid õppijaid ja ägedaid tegusid!

https://andras.ee/et/marka-ja-tunnusta-kutsume-tunnustama-taiskasvanud-oppijaid-ja-opitegusid

andras.ee Kutsume üles märkama täiskasvanud õppijaid ja neid tunnustama. Samuti soovime tunnustada õpitegusid, mis aitavad inimestel saada õppimisest positiivseid kogemusi, uusi teadmisi ja oskusi. Meie valla/linna õpitegu on nominatsioon, kuhu sobivad kogukondlikud õppimist edendavad ja toetavad teod...

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Address


J. Vilmsi 55
Tallinn
10147
Other Education in Tallinn (show all)
Rachel Foundation Rachel Foundation
Kai Tn 1
Tallinn, 10111

Rachel’s House foundation seeks to fund projects promoting human dignity, primarily in the following areas: health, education, mutual understanding

Rein Ottosoni Purjespordikool Rein Ottosoni Purjespordikool
Pirita Tee 17
Tallinn, 11911

ELAI Koolitus MTÜ ELAI Koolitus MTÜ
Tulika 15/17
Tallinn, 10613

ELAI Koolitus MTÜ

BTEducation BTEducation
Peterburi Tee 50A
Tallinn, 11415

Курсы в Таллинне. Курсы предпринимательства. Курсы логистики Курсы IT-специалистов. Бухгалтерские курсы. Школа языков. Школа моды

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus
Keemia 4
Tallinn, 10616

Meiega oled tööturul hinnatud!

Dharamsaal - Kundalini Jooga Koolituskeskus Dharamsaal - Kundalini Jooga Koolituskeskus
Liivalaia 11
Tallinn, 10118

Kundalini Jooga ja Humanoloogia Koolituseskus. Liivalaia 11, Tallinn

Lasteaia Fanclub Lasteaia Fanclub
Haaviku Tee 10
Tallinn

Обучение в онлайн-школе Владимира Тарасова Обучение в онлайн-школе Владимира Тарасова
Tallinn
Tallinn

Обучение у Владимира Тарасова, гуру менеджмента, и у экспертных бизнес-тренеров русскоязычного пространства

Eesti Väitlusselts Eesti Väitlusselts
Telliskivi 60A
Tallinn, 10412

EVSi missiooniks on ühiskond, kus arutelus maksab tugevam argument. Selleks aitame argumenteerimise õppimisel noori ja täiskasvanuid.

Nõmme Raadio Nõmme Raadio
Pärnu Mnt 326
Tallinn, 11611

Teadmiseks: see lehekülg ei ole kärbsepaber idiootidele, idioodid blokeeritakse.

Kirjak Typography Conference Kirjak Typography Conference
Tallinn, 10119

Save the date! April 17–19. 2020. Märgi kuupäev kalendrisse!

Pelgulinna kunst Pelgulinna kunst
Mulla 7
Tallinn