Eesti Vabaharidusliit

Eesti Vabaharidusliit

Comments

MTÜ Külaliikumine Kodukant kutsub vabaharidusliidu liikmeid liituma „Maal Elamise päevaga“, mis sel aastal toimub 26. septembril!

Tegemist on külastuspäevaga, mille fookuses on elukeskkond maal koos seal toimivate teenuste, seltsitegevuse, vaba aja võimaluste, töökohtadega ning pakutavate elukohtadega.

Päeva laiem eesmärk on koostöös valdadega anda ühiskonnale tõesem ja vahetum arusaam sellest, kuidas maal päriselt elatakse, töötatakse ja toimetatakse.

Ühel päeval on külastajatele avatud valla koolid, lasteaiad, hooldekodud, huvialaringid, noortekeskused, külakogukonnad, seltsid, tööjõudu vajavad ettevõtted, vallamaja ja teeninduspunktid jm.

See on hea võimalus teha ennast (tasuta) nähtavaks ja leida uusi ning potensiaalseid kaasamõtlejaid ning õppijaid! Valid ise, kas avad sel päeval oma uksed või lähed juba avatud kohta ka enda tegemistest rääkima 😊! Uuri, kas Sinu vald on ennast osalejaks registreerinud ning anna oma osalemissoovist valla kontakisikule märku! Aega selleks on augustikuu lõpuni.

Kõigest lähemalt https://xn--maalelamisepev-hib.ee/
Eesti Vabaharidusliit osaleb täna ja homme EAEA assambleel Kopenhaagenis!
🇮🇸 EVHL tegutseb ka rahvusvaheliselt:
meie volikogu liige Ena Drenkhan ja volikogu esimees Margit Düüna esindavad täna Eesti Vabaharidusliitu EAEA (European Association for the Education of Adults) põhjamaade kohtumisel Reykjavikis, Islandil. Iseolemise julgus ja koostegemise tarkus! 🇮🇸

Väärtustades elukestvat õpet Eesti Vabaharidusliit (EVHL) on üleriigiline valitsusväline katusorganisatsioon, mis ühendab haridusele suunatud mittetulundusühinguid, kodanikeühendusi ja vabahariduslikke koolitusasutusi.

Eesti Vabaharidusliit - Estonian Non-formal Adult Education Association (ENAEA) is non-governmental, national umbrella organisation in the non-formal adult education field associating education-orientated NGOs.

Operating as usual

12/09/2021
10/09/2021

Eesti Vabaharidusliit osaleb üleriiklikul vabaharidusteemalisel konverentsil, mida korraldab Eesti Rahvaülikoolide Liit
“Ajalugu on selleks, et õppida ja mitte vigu korrata” /Krista Aru Tartu Ülikooli Raamatukogu/

Eesti Vabaharidusliit osaleb üleriiklikul vabaharidusteemalisel konverentsil, mida korraldab Eesti Rahvaülikoolide Liit
“Ajalugu on selleks, et õppida ja mitte vigu korrata” /Krista Aru Tartu Ülikooli Raamatukogu/

09/09/2021

Eesti Vabaharidusliit avas konkursi kahele kohale rahvusvahelisele koolitajate koolitusele, mis toimub Erasmus+ KA204 projekti „A Step forward in Wellbeing in the field of Adult Education“ (2019-1-EE01-KA204-051726) raames.
Koolitus toimub 11.-15. oktoobril 2021 Palermos, Sitsiilias ja selle korraldaja on projekti partner PRISM Impresa Sociale.

Avalduste esitamise tähtaeg on esmaspäev, 13. september 2021.
Info saadeti liikmesorganisatsioonide esindajate e-postile.
Lisainformatsioon telefonil 509 3105

Eesti Vabaharidusliit avas konkursi kahele kohale rahvusvahelisele koolitajate koolitusele, mis toimub Erasmus+ KA204 projekti „A Step forward in Wellbeing in the field of Adult Education“ (2019-1-EE01-KA204-051726) raames.
Koolitus toimub 11.-15. oktoobril 2021 Palermos, Sitsiilias ja selle korraldaja on projekti partner PRISM Impresa Sociale.

Avalduste esitamise tähtaeg on esmaspäev, 13. september 2021.
Info saadeti liikmesorganisatsioonide esindajate e-postile.
Lisainformatsioon telefonil 509 3105

04/09/2021

First project meeting "Keeping Up with the Digitalised Adult Education" in Lithuania Edukaciniai Projektai 🙂
Day 1

First project meeting "Keeping Up with the Digitalised Adult Education" in Lithuania Edukaciniai Projektai 🙂
Day 1

01/09/2021

Sakslaste, kreeklaste ja keltide jaoks oli õun tarkuse ja teadmiste sümbol.
Soovime kõigile haridusmaastikul sammujatele
EDUKAT UUT AASTAT 📖🖋

Sakslaste, kreeklaste ja keltide jaoks oli õun tarkuse ja teadmiste sümbol.
Soovime kõigile haridusmaastikul sammujatele
EDUKAT UUT AASTAT 📖🖋

24/08/2021

Sitsiila õpirände konkurss Eesti Vabaharidusliidu liikmetele on avatud. Õpiränne toimub 18.-23. septembrini 2021 ja vastuvõttev organisatsioon on PRISM Impresa Sociale Palermos.
Avalduste esitamise tähtaeg on pühapäev, 28. august 2021.

Info saadeti liikmesorganisatsioonide esindajate e-postile.
Lisainformatsioon telefonil 522 4479 või 509 3105

Sitsiila õpirände konkurss Eesti Vabaharidusliidu liikmetele on avatud. Õpiränne toimub 18.-23. septembrini 2021 ja vastuvõttev organisatsioon on PRISM Impresa Sociale Palermos.
Avalduste esitamise tähtaeg on pühapäev, 28. august 2021.

Info saadeti liikmesorganisatsioonide esindajate e-postile.
Lisainformatsioon telefonil 522 4479 või 509 3105

20/08/2021

Head 30. taasiseseisvumispäeva, Eesti! Elagu Eesti! 🇪🇪🇪🇪🇪🇪

Head 30. taasiseseisvumispäeva, Eesti! Elagu Eesti! 🇪🇪🇪🇪🇪🇪

14/08/2021

Arvamusfestival 2021: Haridusalal, meie esindus peale arutelu, täname kaasa mõtlemast ja tunnustame kodanikke, tänu kellele meie arutelu oli suisa keevaline, mis kinnitab omakorda teema aktuaalsust.

Arvamusfestival 2021: Haridusalal, meie esindus peale arutelu, täname kaasa mõtlemast ja tunnustame kodanikke, tänu kellele meie arutelu oli suisa keevaline, mis kinnitab omakorda teema aktuaalsust.

12/08/2021

Tule Paide Arvamusfestivali haridusalale!

Laupäeval, 14. augustil, kell 14:00 toimub arutelu “Eestile on suurim väljakutse põhi- ja keskharidusega ning kutsealaste oskusteta inimeste arendamine - vabahariduse võimalused selleks.”

Laval arutleb Eesti Vabaharidusliidu juhatuse liige Siirius Sikka

Täiskasvanuhariduse valdkonnas on Siirius töötanud ca 15 aastat koolitades nii õpetajaid, erinevate ettevõtete töötajaid kui ka Töötukassa kliente. 2019 aastal sai Siirius Sikka Töötukassalt Viljandimaa aasta koostööpartneri tiitli kui arvutikoolituste ja tööharjutuste juhendaja. Otsustajad leidsid, et juhendajana süveneb ta kliendi probleemidesse, pakub lahendusi ja teab, millised on tööturu ja kogukonna vajadused. Siirius on Viljandimaal ETKA Andrase täiskasvanuhariduse koordinaator ning koolitajate töötoa juht. Lisaks omab ta täiskasvanute koolitaja kutset (tase 7) ning juhib Lõuna-Eesti Koolituskeskust.

Arutelu juhib Anzori Barkalaja.
Laval arutlevad veel Tiiu Männiste ja Igor Jallai

Tule, arutleme, kuidas on võimalik läbi isiksuse arengu, loovuse, ettevõtlikkuse ja kodanikuaktiivsust arendavate vabahariduslike koolituste leida tee õppimise taasalustamiseks!

Tule Paide Arvamusfestivali haridusalale!

Laupäeval, 14. augustil, kell 14:00 toimub arutelu “Eestile on suurim väljakutse põhi- ja keskharidusega ning kutsealaste oskusteta inimeste arendamine - vabahariduse võimalused selleks.”

Laval arutleb Eesti Vabaharidusliidu juhatuse liige Siirius Sikka

Täiskasvanuhariduse valdkonnas on Siirius töötanud ca 15 aastat koolitades nii õpetajaid, erinevate ettevõtete töötajaid kui ka Töötukassa kliente. 2019 aastal sai Siirius Sikka Töötukassalt Viljandimaa aasta koostööpartneri tiitli kui arvutikoolituste ja tööharjutuste juhendaja. Otsustajad leidsid, et juhendajana süveneb ta kliendi probleemidesse, pakub lahendusi ja teab, millised on tööturu ja kogukonna vajadused. Siirius on Viljandimaal ETKA Andrase täiskasvanuhariduse koordinaator ning koolitajate töötoa juht. Lisaks omab ta täiskasvanute koolitaja kutset (tase 7) ning juhib Lõuna-Eesti Koolituskeskust.

Arutelu juhib Anzori Barkalaja.
Laval arutlevad veel Tiiu Männiste ja Igor Jallai

Tule, arutleme, kuidas on võimalik läbi isiksuse arengu, loovuse, ettevõtlikkuse ja kodanikuaktiivsust arendavate vabahariduslike koolituste leida tee õppimise taasalustamiseks!

11/08/2021

Tule Paide Arvamusfestivali haridusalale!

Laupäeval, 14. augustil, kell 14:00 toimub arutelu “Eestile on suurim väljakutse põhi- ja keskharidusega ning kutsealaste oskusteta inimeste arendamine - vabahariduse võimalused selleks.”

Laval arutleb Igor Jallai

Igor Jallai on täiskasvanuhariduse valdkonnas tegutsev ettevõtja – MTÜ Valga Arvutikeskus juhatuse esimees, täiskasvanute koolitaja (tase 7) ning Valga vallavolikogu hariduskomisjoni liige. Eesti piirilinna elanikuna on Igor aktiivselt rääkinud kaasa ka muukeelse elanikkonna haridusele ligipääsu ja võimaluste loomisel. 2004 aastal on Igor Jallai pärjatud Valgamaa aasta koolitaja tiitliga.

Arutelu juhib Anzori Barkalaja.
Laval arutlevad veel Siirius Sikka ja Tiiu Männiste

Tule, arutleme, kuidas on võimalik läbi isiksuse arengu, loovuse, ettevõtlikkuse ja kodanikuaktiivsust arendavate vabahariduslike koolituste leida tee õppimise taasalustamiseks!

Tule Paide Arvamusfestivali haridusalale!

Laupäeval, 14. augustil, kell 14:00 toimub arutelu “Eestile on suurim väljakutse põhi- ja keskharidusega ning kutsealaste oskusteta inimeste arendamine - vabahariduse võimalused selleks.”

Laval arutleb Igor Jallai

Igor Jallai on täiskasvanuhariduse valdkonnas tegutsev ettevõtja – MTÜ Valga Arvutikeskus juhatuse esimees, täiskasvanute koolitaja (tase 7) ning Valga vallavolikogu hariduskomisjoni liige. Eesti piirilinna elanikuna on Igor aktiivselt rääkinud kaasa ka muukeelse elanikkonna haridusele ligipääsu ja võimaluste loomisel. 2004 aastal on Igor Jallai pärjatud Valgamaa aasta koolitaja tiitliga.

Arutelu juhib Anzori Barkalaja.
Laval arutlevad veel Siirius Sikka ja Tiiu Männiste

Tule, arutleme, kuidas on võimalik läbi isiksuse arengu, loovuse, ettevõtlikkuse ja kodanikuaktiivsust arendavate vabahariduslike koolituste leida tee õppimise taasalustamiseks!

10/08/2021

Tule Paide Arvamusfestivali haridusalale!

Laupäeval, 14. augustil, kell 14:00 toimub arutelu “Eestile on suurim väljakutse põhi- ja keskharidusega ning kutsealaste oskusteta inimeste arendamine - vabahariduse võimalused selleks.”

Laval arutleb Tiiu Männiste
Filosoofiadoktor (meedia ja kommunikatsioon). Doktoritöö teemal „Elukestev õpe ühiskonna pöördeaegadel“.

Tiiu Männiste on tegelenud täiskasvanute koolituse korraldamisega kutse- ja kõrghariduses alates 2000-st aastast. Ta on juhtinud õppedirektorina Viljandi Ühendatud Kutsekeskkooli täiskasvanute (keskkoolijärgset) õppetööd ja täiendusõpet, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia täiendusõppetalitust ning koordineerinud ja koostanud erinevatele sihtgruppidele koolitusprogramme, pidanud täiendusõppe loenguid. Tiiu Männiste on aastaid olnud täiskasvanud õppija nädala koordinaator Viljandimaal.

Arutelu juhib Anzori Barkalaja.
Laval arutlevad veel Siirius Sikka ja Igor Jallai

Tule, arutleme, kuidas on võimalik läbi isiksuse arengu, loovuse, ettevõtlikkuse ja kodanikuaktiivsust arendavate vabahariduslike koolituste leida tee õppimise taasalustamiseks!

Tule Paide Arvamusfestivali haridusalale!

Laupäeval, 14. augustil, kell 14:00 toimub arutelu “Eestile on suurim väljakutse põhi- ja keskharidusega ning kutsealaste oskusteta inimeste arendamine - vabahariduse võimalused selleks.”

Laval arutleb Tiiu Männiste
Filosoofiadoktor (meedia ja kommunikatsioon). Doktoritöö teemal „Elukestev õpe ühiskonna pöördeaegadel“.

Tiiu Männiste on tegelenud täiskasvanute koolituse korraldamisega kutse- ja kõrghariduses alates 2000-st aastast. Ta on juhtinud õppedirektorina Viljandi Ühendatud Kutsekeskkooli täiskasvanute (keskkoolijärgset) õppetööd ja täiendusõpet, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia täiendusõppetalitust ning koordineerinud ja koostanud erinevatele sihtgruppidele koolitusprogramme, pidanud täiendusõppe loenguid. Tiiu Männiste on aastaid olnud täiskasvanud õppija nädala koordinaator Viljandimaal.

Arutelu juhib Anzori Barkalaja.
Laval arutlevad veel Siirius Sikka ja Igor Jallai

Tule, arutleme, kuidas on võimalik läbi isiksuse arengu, loovuse, ettevõtlikkuse ja kodanikuaktiivsust arendavate vabahariduslike koolituste leida tee õppimise taasalustamiseks!

09/08/2021

Tule Paide Arvamusfestivali haridusalale!

Laupäeval, 14. augustil, kell 14:00 toimub arutelu “Eestile on suurim väljakutse põhi- ja keskharidusega ning kutsealaste oskusteta inimeste arendamine - vabahariduse võimalused selleks.”

Arutelu juhib Anzori Barkalaja.

Anzori Barkalaja on folklorist ja rahvaluuleteaduste doktor. Aastatel 2000 – 2015 juhtis ta Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiat, 2015 – 2019 Tartu Ülikooli Haridusteaduste instituudi Haridusuuenduskeskust. Anzori on läbi aastate olnud aktiivne kõneisik ning visionäär, kelle mõtted on hariduselus sageli kajastamist ning järgijaid leidnud.

Laval arutlevad: Siirius Sikka, Tiiu Männiste ja Igor Jallai

Tule, arutleme, kuidas on võimalik läbi isiksuse arengu, loovuse, ettevõtlikkuse ja kodanikuaktiivsust arendavate vabahariduslike koolituste leida tee õppimise taasalustamiseks!

Foto: Urmas Volmer

Tule Paide Arvamusfestivali haridusalale!

Laupäeval, 14. augustil, kell 14:00 toimub arutelu “Eestile on suurim väljakutse põhi- ja keskharidusega ning kutsealaste oskusteta inimeste arendamine - vabahariduse võimalused selleks.”

Arutelu juhib Anzori Barkalaja.

Anzori Barkalaja on folklorist ja rahvaluuleteaduste doktor. Aastatel 2000 – 2015 juhtis ta Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiat, 2015 – 2019 Tartu Ülikooli Haridusteaduste instituudi Haridusuuenduskeskust. Anzori on läbi aastate olnud aktiivne kõneisik ning visionäär, kelle mõtted on hariduselus sageli kajastamist ning järgijaid leidnud.

Laval arutlevad: Siirius Sikka, Tiiu Männiste ja Igor Jallai

Tule, arutleme, kuidas on võimalik läbi isiksuse arengu, loovuse, ettevõtlikkuse ja kodanikuaktiivsust arendavate vabahariduslike koolituste leida tee õppimise taasalustamiseks!

Foto: Urmas Volmer

[08/03/21]   ❗️Uued Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirarvud, mis puudutavad ka noorsootööd, huvitegevust ja -haridust, täienduskoolitust ja -õpet, sportimist, treenimist, spordivõistlusi ning spordi- ja liikumisürituste korraldamist.

*Tegevustes osalejate piirarvud alates 2. augustist
Alates 2. augustist võib siseruumides toimuvatel üritustel ja tegevustes, kus nakkusohutuse kontrolli ei toimu, osaleda kuni 500 ja väljas kuni 1500 inimest.

*Tegevustes osalejate piirarvud alates 9. augustist
Alates 9. augustist on sisetingimustes toimuvatel kontrollita üritustel ja tegevustes lubatud kuni 50 ning õues kuni 100 osalejat. Sisetingimustes kehtib piirarv kogu hoones või territooriumil.

*Kui üritustel või tegevustes osaleb siseruumides üle 50 ja väljas üle 100 inimese, siis tuleb tagada kõigi külastajate nakkusohutus ja selle kontroll. See tähendab, et üritustel ja tegevustes saavad osaleda üksnes vaktsineerimiskuuri läbinud, COVID-19 haiguse läbi põdenud või negatiivse testitulemusega inimesed. Sisetingimustes võib sel juhul olla kuni 6000 ja välitingimustes kuni 12 000 külastajat. Üritusel või tegevuses osalemiseks saab kuni 48 tundi varem teha antigeeni kiirtesti või kuni 72 tundi varem PCR-testi.

*Nakkusohutust ei pea praegu tõendama alla 18-aastased
Oma nakkusohutust ehk vaktsineerimist, COVID-19 haiguse läbipõdemist või negatiivset testitulemust ei pea esialgu tõendama alla 18-aastased inimesed. Kui vaktsineerituse hõlmatus alla 18-aastaste hulgas suureneb ja noortel on olnud võimalus saada ka teine vaktsiinidoos, vaadatakse vanusepiir üle. Lisaks ei nõuta negatiivset testi ka erivajadustega inimestelt, kui nende testimine ei ole mõistlik.

*Maskikandmise kohustus ühistranspordis
Alates 2. augustist taastus nina ja suu katmise kohustus ühistranspordis, et vähendada piiratud ruumiga ühissõidukites koroonaviirusega nakatumist. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed ega siis, kui see pole tervislikel põhjustel või muid olulisi põhjusi arvestades mõistlik.

*Paljudes maakondades saab lasta vaktsineerida end ka eelregistreerimata. Värske info juba olemasolevate lähimate vaktsineerimise võimaluste kohta leiate https://vaktsineeri.ee/covid-19/lahen-vaktsineerima/

02/08/2021

Rakveres toimub midagi põnevat ja kasulikku vabahariduse maastikul 📖⛏

LUBIKROHVI KOOLITUS II

21. - 22. AUGUST 2021

Eesmärk: pakkuda teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi paekivi vundamendi renoveerimiseks.
Koolituse alguses võetakse veelkorra praktiliselt läbi etapid, mida tehti esimesel korral - vundamendi puhastamine, vuugi täitmine.
II osa põhitegevuseks on krohvimine.
Sihtgrupp: Kõik huvilised ja kes vundamendi renoveerimise probleemidega kokku puutuda võivad.

Algus 21. augustil kell 9.00 P**k 29 Kunderi Rahvakoolis. Kursuse kaks päeva kestavad ajaliselt kuni kella 17.00.

Töövahendid: korraldajate poolt.
Juhendajad: Kille Kruuv ja Elo Knight.

Hind osalejale: Kursuse kogumaksumus on 50 eurot, mis sisaldab juhendamist, praktilise töö vahendeid, kohvipause ja lõunasööke mõlemal päeval.

Lähem info kursuse kohta www.kunderiselts.eu või 5277235 ning registreerimine kursusele [email protected] või 5277235

27/07/2021

Suvekooli registreerimine on Eesti Vabaharidusliidu liikmetele juba avatud. Ajakava ja registreerimislink on saadetud liikmete e-postile.
Kohtume Pärnus 😎

Suvekooli registreerimine on Eesti Vabaharidusliidu liikmetele juba avatud. Ajakava ja registreerimislink on saadetud liikmete e-postile.
Kohtume Pärnus 😎

27/07/2021

Augusti lõpus toimub EVHLi liikmete Suvekool, mida toetab …

Augusti lõpus toimub EVHLi liikmete Suvekool, mida toetab …

[07/23/21]   Aitame omadel kiirelt infot jagada ja lahendusi leida

21/07/2021

Ja nii see mõttetöö käis🧐
Suur tänu kõigile liikmesorganisatsioonide esindajatele, kes leidsid täna tee Viljandimaale ja andsid märkimisväärse panuse Koolitus- ja Kompetentsikeskuse arendusse.
Infot otsiti igast võimalikust seadmest ja ajurakkude kogumist 🤓

Ja nii see mõttetöö käis🧐
Suur tänu kõigile liikmesorganisatsioonide esindajatele, kes leidsid täna tee Viljandimaale ja andsid märkimisväärse panuse Koolitus- ja Kompetentsikeskuse arendusse.
Infot otsiti igast võimalikust seadmest ja ajurakkude kogumist 🤓

Photos from Eesti Vabaharidusliit's post 20/07/2021

Kolmapäeval, 21.07.2021 toimub Eesti Vabaharidusliidu Koolitus- ja Kompetentsikeskuse (KOKE) arendusseminar liidu liikmetele.
Kohtumine toimub Viljandimaal Männiku Metsatalus. KOKE loomist toetab SA Kodanikuühenduste Sihtkapital.

10/07/2021

Kas otsid nädalavahetuseks tegevust?
Eesti Harrastusteatrite Liit kutsub Paidesse.

9.-11. juulil toimub Paides kolmas hooviteatrite festival.
KAVA
REEDE, 9. JUULI
15.00-15.10 Festivali avamine, keskväljak
15.10-15.50 Viljandi Seasaare teater
“Kui rohkem pole öelda ega anda” (autor Kristel Leesmend)
keskväljak
17.00-17.15 Pajusi teater
Lastelavastus “Kassike ja kakuke” (Edgar Valter)
PAIde Lasteaia hoov Kastani 6
17.30-18.15 PAIde lasteaed
“Üks päev lasteaias” (Malle Nööp)
PAIde Lasteaia hoov Kastani 6
19.00-20.10 Võhma linna teater Rassijad
“Kaheksa varbaga kuningas” (Andrus Kivirähk)
Pargi 5 (sissepääs Raja tänavalt)
LAUPÄEV, 10. JUULI
TEATRIBUSSIGA PAIDE KAUGEMATESSE HOOVIDESSE
12.00-12.40 Alburahva teater
“Kooselu seadused” (Küllike Veede) Joodi, Aia 2
14.00-14.45 AX-teater
“Tuli mees naise juurde” (Semjon Zlotnikov)
Hindreku talu, Valgma küla
15.15-16.45 Salme Vallateater
“Pink” (Aleksandr Gelman)
Uue-Kulli Loomekoda, Valgma küla
17.30-17.45 Maardu gümnaasiumi kooliteater Royal Theatre
“Surmamõrsjad” (Marie Underi ballaadi ainetel)
Kriilevälja külaplats
17.50-18.05 Teater Veer & Shpaga
Koguperelavastus “Lõks” (vennad Grimmid)
Kriilevälja külaplats
19.00-21.10 Tammsaare teater
”Mägede iluduskuninganna” (Martin MacDonagh)
Wabakohvik, Keskväljak 12
21.45-22.00 Raeküla Vanakooli Keskuse noorte teatritrupp ARRIBA
Noortelavastus “Me kolime igavesti” (trupi omalooming)
keskväljak
PÜHAPÄEV, 11. JUULI
10.00-10.40 Näitetrupp SEKAM
“Elutõed” (Annely R. Kallo, monotükk) Rüütli 14, I mänguplats
11.10-11.20 Raeküla Vanakooli Keskuse noorte teatritrupp ARRIBA
Noortelavastus “Me kolime igavesti” (trupi omalooming)
Rüütli 14, II mänguplats
12.30-13.30 Tartu Spontaansusteater luguteatrietendus “Paidevei”
P**k 3
13.45-14.30 Teater E.H.K.
“Kastist välja” (Galina Lavrinenko)
P**k 4
15.00-15.40 Vahuküla näitetrupp
“Päästke Aurora”, Väike-Aia 30
Laupäevane bussigraafik:
11.30 Paide Muusika- ja Teatrimaja parkla – Joodi, Aia 2
13.00 Joodi – Paide Muusika- ja Teatrimaja parkla
13.10 Paide Muusika- ja Teatrimaja parkla – Valgma küla Hindreku talu
17.15 Valgma küla Uue-Kulli Loomekoda – Kriilevälja külaplats
18.30 Kriilevälja külaplats – Paide Muusika- ja Teatrimaja parkla

Hooviteater 2021 sünnib koostöös Eesti Harrastusteatrite Liiduga. Toetavad Eesti Kultuurkapital, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Järvamaa Omavalitsuste Liit.

Videos (show all)

Location

Category

Telephone

Address


J. Vilmsi 55
Tallinn
10147
Other Education in Tallinn (show all)
L-Contact Training Centre. Тренинги, обучение, консульт L-Contact Training Centre. Тренинги, обучение, консульт
Адрес: Ahtri 12
Tallinn, ТЕЛ. +372 58008221

Фенотипология. Тренинги, обучение. Метод быстрого распознавания личности. Сильное, креативное мышление (ТРИЗ на практике). Игорь Лейчонок

Purnam Jooga Purnam Jooga
Mustamäe Tee 17 / BLISS MAJA 4.KORRUS
Tallinn, 10616

Purnam Yoga süsteem käivitab keha noorenemise protsessi.

Tradehouse Koolituskeskus Tradehouse Koolituskeskus
Peterburi Tee 47C
Tallinn, 11415

Tradehouse konverentsi- ja koolituskeskus kujutab endast kompleksset ja multifunktsionaalset keskust, kus pakume mitmekülgseid koolitusi ning professionaalset tootenõu.

ELSA Tallinn ELSA Tallinn
Tallinn, 10142

ELSA Tallinn is ELSA Estonia’s division. Board members: President – Maarika Maripuu Secretary General – Liisa Kalve S&C Vice President – Kristi Ojala Marketing Vice President – Alari Soikmets

Bellnor Bellnor
Tuukri Põik 10 - 16
Tallinn, 10120

Välismaal õppimine, Au Pair programm ja keelelaagrid. Individuaalne nõustamine ja lai partnerülikoolide valik tagab igale noorele eduka kandideerimise välisülikooli! Hea haridus on investeering tulevikuks!

English Music Kids Club Tallinn English Music Kids Club Tallinn
Liivalaia 22
Tallinn, 10118

English Music Kids Club in Tallinn

SKILL Õppekeskus SKILL Õppekeskus
Võru 11
Tallinn, 13612

курсы, тренинги, изучение языков, языковые клубы

Консалтинговая компания ABConsult Консалтинговая компания ABConsult
Jõe 5
Tallinn, 10151

Юридические, бухгалтерские и образовательные услуги в Эстонии. Учреждение/продажа готовых фирм.

Laste Joogaruum "Hingelind" Laste Joogaruum "Hingelind"
Tallinn, 10146

Laste joogaruum "Hingelind" korraldab lastele ja noortele joogatunde ning loovhariduslikke tegevusi

Курсы Гидов в Таллинне и Экскурсии Курсы Гидов в Таллинне и Экскурсии
Tallinn

Курсы гидов: основной 5 месяцев и весенний 3. Практика для гидов. Экскурсии с лучшими гидами Таллинна и по Эстонии..

Arengukeskus Anima/Центр развития и обучения Arengukeskus Anima/Центр развития и обучения
Ravala 7, Kesklinn
Tallinn, 10111

Курсы гидов: основной курс с октября 2017 по март 2018 гг., языковые курсы: английский для сеньоров, подготовка к экзаменам для гимназистов, в гр

Energia avastuskeskus Energia avastuskeskus
Põhja Pst 29
Tallinn, 10415

Kogu perele mõeldud Energia avastuskeskuse 100+ käed-külge eksponaati tutvustavad energiat, elektrit, heli, optikat ja kosmost. Iga päev teeme kõrgepingelisi elektridemonstratsioone ja näitame planetaariumis filme. Koolidele pakume haridusprogamme.