EKA eelakadeemia

Eelakadeemia pakub ülikooli sisseastujale ettevalmistavaid kursusi EKA arhitektuuri, disaini ja vabade kunstide teaduskondades.

Operating as usual

Avasta Eesti Kunstiakadeemiat Eelakadeemia kursustel — Eesti Kunstiakadeemia 19/06/2024

Arenda oma loovust ja stiili Eelakadeemia kursustel, mis toimuvad nii suvel kui ka sügisel!

Noortele loodud kursusi juhendavad EKA õppejõud, lõpukursuste tudengid ja vilistlased, kelle toel arendatakse erialaseid teadmisi ja oskusi.

PS! Kursust saab kinkida ka kinkekaardiga!

Avasta Eesti Kunstiakadeemiat Eelakadeemia kursustel — Eesti Kunstiakadeemia Tule ja valmista end ette õppeks EKA arhitektuuri, disaini, vabade kunstide ja kunstikultuuri õppekavadel! Noori vanuses 16–26 juhendavad EKA õppejõud, lõpukursuste tudengid ja vilistlased…

Fotograafia eelakadeemia I EKA eelakadeemia 27/02/2024

Fotograafia eelakadeemias tutvustame eriala ja osakonda, räägime fotograafia kohast kunstiajaloos, meediumi olemusest ja kaasaegse fotograafia probleemidest.

Katsetame analooglaboris fotogrammi tegemist, külastame Tallinna olulisemaid kaasaegse kunsti näitusepaiku ning arutame Eesti kaasaegses kunstis toimuva üle, teeme läbi portfoolio koostamise ning õpime oma mõtteid foto kaudu esitlema.

Fotograafia eelakadeemia I EKA eelakadeemia Fotograafia eelakadeemia on mõeldud noortele vanuses 16 kuni 26, kes soovivad astuda fotograafia eriala bakalaureuseõppesse. Kursus annab osalejale selgema arusaama fotograafia osakonnas toimuvast…

Disaini ja innovatsiooni õppekava eelakadeemia — Eesti Kunstiakadeemia 15/02/2024

Disaini ja innovatsiooni eelakadeemias tutvutakse erialaga, saadakse sisseastumiseks olulisi teadmisi, õpitakse tundma kompositsioonireegleid ja visandamise kaudu end väljendama ning oma oskusi portfooliona esitlema.

Disaini ja innovatsiooni õppekava eelakadeemia — Eesti Kunstiakadeemia Kursus on mõeldud õppuritele, kes soovivad alustada õpinguid mõnel Disain ja innovatsioon õppekava erialal: – Moedisaini korraldus – Toote- ja keskkonnadisain – Visuaalne kommunikatsioon…

Kunstikultuuri eelakadeemia I EKA eelakadeemia 31/01/2024

Kunstikultuuri eelakadeemias õpime analüüsima pilti, ruumi ja monumentaalkunsti nii kunstiteaduse kui muinsuskaitse perspektiivist lähtuvalt. Töötame praktiliste ülesannete kaudu erinevate materjalidega ning harjutame oma tööde ja mõtete tutvustamist ning esitlemist.

Osalema on oodatud kõik noored vanuses 16 kuni 26, kes sooviksid avardada oma teadmisi kunstist ja visuaalkultuurist laiemalt.

Kunstikultuuri eelakadeemia I EKA eelakadeemia Kunstikultuuri eelakadeemia on mõeldud noortele vanuses 16 kuni 26, kes soovivad astuda Kunstikultuuri teaduskonna bakalaureuseõppe erialadele: muinsuskaitse ja konserveerimine või kunstiteadus.

EKA eelakadeemia kevadsemestri kursused — Eesti Kunstiakadeemia 14/12/2023

Tule tutvu EKAga ja valmistu eesootavaks sisseastumiskatseteks eelakadeemia kursustel!

EKA eelakadeemia pakub ülikooli sisseastujale ettevalmistavaid kursusi EKA arhitektuuri, disaini ja vabade kunstide teaduskondades. Noori vanuses 16–26 juhendavad õppejõud, lõpukursuste tudengid ja vilistlased, kelle toel tutvutakse õppega EKAs ning arendatakse erialaseid teadmisi ja oskusi.

EKA eelakadeemia kevadsemestri kursused — Eesti Kunstiakadeemia Tule tutvu EKAga ja valmistu eesootavaks sisseastumiskatseteks eelakadeemia kursustel! EKA eelakadeemia pakub ülikooli sisseastujale ettevalmistavaid kursusi EKA arhitektuuri…

Kujutamisoskuste eelakadeemia 1 — Eesti Kunstiakadeemia 28/08/2023

Kujutamisoskuste eelakadeemia 1 kursusele on oodatud kõik sisseastumishuvilised, kuid õpe sobib kõige paremini kujutamisoskuste mõttes algajale, kes pole varasemalt kunstikoolis käinud, aga sooviksid end enne ülikooli astumist baasoskustega täiendada.

EKA õppejõudude, tudengite ja vilistlaste juhendamisel õpitakse pildiloome baasoskusi – kompositsiooni, värvusõpetust ja joonistamist. Õpitud oskused tulevad kasuks igal EKA erialal.

Kujutamisoskuste eelakadeemia 1 — Eesti Kunstiakadeemia Kujutamisoskuste eelakadeemia kursus on mõeldud kunstiülikooli sisseastujale, kes soovib arendada visuaalset kujutamist ja mitmekesistada oma tehnilisi oskusi. EKA õppejõudude…

Tartu arhitektuuri ja sisearhitektuuri eelakadeemia — Eesti Kunstiakadeemia 24/07/2023

Tartus toimuvale arhitektuuri ja sisearhitektuuri osalejale tutvustatakse, milline on nende erialade õpe Eesti Kunstiakadeemias ja pakutakse võimalust valmistada end ette sisseastumiseksamiteks.

Loengutes ja seminarides arutletakse ruumiloome teemadel ning töötubades eksperimenteeritakse makettide loomisega, inimsõbralikku linnaruumi kavandamisega ning ruumile keskenduvate joonistusülesannetega. Lisaks külastatakse EKA arhitektuuriteaduskonda ning tutvutakse õppejõudude ja tudengitega.

Tartu arhitektuuri ja sisearhitektuuri eelakadeemia — Eesti Kunstiakadeemia Kursus on mõeldud eelkõige neile, kes kaaluvad astuda Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise või sisearhitektuuri erialale. Kursusel käsitletakse valdkonna olulisimaid teemasid ja…

Hüppelaud EKAsse – kuidas luua näitust? 10/04/2023

Augustis on EKA õppehoone tudengitest ja õppejõududest prii ning noored vanuses 16 kuni 26 saavad maja neljaks päevaks oma käsutusse, et luua loomingulises kiirendis näituse prototüüp. Oled oodatud osalema!

Hüppelaud EKAsse – kuidas luua näitust? Suvine kursus on hea hüppelaud algavasse õppeaastasse EKA Eelakadeemias, kus end ette valmistada õppimiseks kunstiülikoolis.

Eelakadeemia portfoolio koostamise videoloeng 21/03/2023

Eelakadeemia juhendaja, graafiline disainer ja kunstnik Carl-Robert Kagge jagab videoloengus portfoolio koostamise soovitusi EKAsse sisseastujale.

Räägitakse portfoolio koostamise põhimõtetest, formaatidest ja mitmesugustest võimalustest, kuidas esitleda oma töid EKA sisseastumiskomisjonile.

Eelakadeemia portfoolio koostamise videoloeng Eelakadeemia juhendaja, graafiline disainer ja kunstnik Carl-Robert Kagge jagab videos portfoolio koostamise soovitusi EKAsse sisseastujale.

Portfoolio eelakadeemia — Eesti Kunstiakadeemia 16/03/2023

Paljudel Eesti Kunstiakadeemia erialadel tuleb sisseastujal esitada portfoolio. Eelakadeemia sisseastumiseks ettevalmistaval kursusel aidatakse õppuril teha olemasolevate tööde seast valik, juhendatakse nende tööde dokumenteerimist ning seda, kuidas luua neist veenev tervik.

Portfoolio eelakadeemia — Eesti Kunstiakadeemia Kursus on pühendatud oma digitaalse loovtööde mapi ehk portfoolio koostamise põhimõtete tutvustamisele ja praktilisele teostusele.

Joonistamise eelakadeemia — Eesti Kunstiakadeemia 03/02/2023

Tule EKA eelakadeemiasse! Paljudele erialadele astumiseks tuleb sooritada joonistusülesanded või on soovituslik portfoolios või visandiraamatus näidata tehtud töid.

Joonistamine on eneseväljenduse tööriist, mille valdamine annab sisseastumisele ja õpingutele väga palju kaasa. See võib olla vahend oma ideede, nägemuste ja mõtete kirjeldamiseks, talletamiseks, aga ka iseseisev teos.

Joonistamise eelakadeemia — Eesti Kunstiakadeemia Kursusel praktiseerime natuurist joonistamist, alates geomeetrilistest kujunditest kuni modelli kujutamiseni. Tegeleme ruumi, toonide ja vormi konstrueerimisega.

Fotograafia eelakadeemia — Eesti Kunstiakadeemia 06/12/2022

Fotograafia eelakadeemias räägitakse meediumi olemusest ja kaasaegse fotograafia probleemidest, proovitakse analooglaboris fotogrammi tegemist, saadakse ülevaade Tallinna olulisematest kaasaegse kunsti näitusepaikadest ning arutatakse Eesti kaasaegses kunstis toimuva üle, tehakse läbi portfoolio koostamise baaskursus ning õpitakse oma mõtteid fotomeediumi kaudu teostama ja esitlema.

Fotograafia eelakadeemia — Eesti Kunstiakadeemia Kursus annab osalejale selgema arusaama fotograafia osakonnas toimuvast ning pakub igakülgset ettevalmistust sisseastumiseksamiteks.

Kunstikultuuri eelakadeemia — Eesti Kunstiakadeemia 30/11/2022

Kunstikultuuri eelakadeemias õpitakse analüüsima pilti, ruumi ja monumentaalkunsti nii kunstiteaduse kui muinsuskaitse perspektiivist lähtuvalt.

Osalema on oodatud kõik kunstihuvilised vanuses 16 kuni 26, kes sooviksid oma silmaringi laiendada.

Kunstikultuuri eelakadeemia — Eesti Kunstiakadeemia Kunstikultuuri eelakadeemia on mõeldud noortele vanuses 16 kuni 26, kes soovivad astuda Kunstikultuuri teaduskonna bakalaureuseõppe erialadele muinsuskaitse ja konserveerimine või kunstiteadus.

Vabade kunstide eelakadeemia (I grupp) — Eesti Kunstiakadeemia 02/11/2022

Vabade kunstide eelakadeemia programmis katsetatakse mitmekülgsete kunstipraktikatega, sidudes neid kaasaegse kunsti väljal toimuvaga.

Uurime erinevate väljendusvahendite nagu joonistamine, maalimine, ruumiinstallatsioon ja loo jutustamise mitmekülgseid võimalusi.

Vabade kunstide eelakadeemia (I grupp) — Eesti Kunstiakadeemia Vabade kunstide eelakadeemia programmis katsetatakse mitmekülgsete kunstipraktikatega, sidudes neid kaasaegse kunsti väljal toimuvaga. Uurime erinevate väljendusvahendite nagu joonistamine, maalimine, ruumiinstallatsioon ja loo jutustamise mitmekülgseid võimalusi.

Arhitektuuri ja sisearhitektuuri eelakadeemia Tartus — Eesti Kunstiakadeemia 08/08/2022

Tartus toimuv arhitektuuri ja sisearhitektuuri eelakadeemia on mõeldud kõigile, kes kaaluvad õppimist Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise või sisearhitektuuri erialal. Tartu loodusmajas toimuval põneval kursusel käsitletakse valdkonna olulisimaid teemasid ja oskusi.

Arhitektuuri ja sisearhitektuuri eelakadeemia Tartus — Eesti Kunstiakadeemia Kursusel käsitletakse valdkonna olulisimaid teemasid ja oskusi. Osalejal on võimalus mõista, milline on nende erialade õpe Eesti Kunstiakadeemias ja valmistada end ette sisseastumiseksamites.

„Loo ja uuri!“ loovuurimuse töötoad — Eesti Kunstiakadeemia 22/07/2022

Tahaksid teada saada, kuidas ühendada oma uurimistöös loome ja uurimus? „Loo ja uuri!” on tasuta kursus gümnaasiumiõpilastele üle kogu Eesti!

Töötubades uurime lähemalt loovust ja loomingulise töö protsessi. Katsetame erinevaid kunstitehnikaid, et leida oma ideele sobivaim. Lisaks kohtume kunstnikega nende ateljees, vormistame ja esitleme oma loovuurimust.

„Loo ja uuri!“ loovuurimuse töötoad — Eesti Kunstiakadeemia „Loo ja uuri!” on koolitus üldhariduskooli õpilastele gümnaasiumis valmiva õpilasuurimuse süvendatud toetamiseks.

EKA eelakadeemia sügisprogramm annab hoogu — Eesti Kunstiakadeemia 07/07/2022

EKA eelakadeemia sügisprogramm stardib tänavu juba suve lõpus, mil vettehüpete kõrvale on valmis seatud hüppelaud hoopiski EKAsse, ja mitte ainult.

Eelakadeemia on hea võimalus tutvuda looverialadega, valmistuda sisseastumiseks ja õppimiseks EKAs. Pluss uued sarnaste huvidega seotud tutvused ja sõprused mõjuvad alati tuju turgutavate vitamiinidena.

EKA eelakadeemia sügisprogramm annab hoogu — Eesti Kunstiakadeemia Eelakadeemia on hea võimalus tutvuda looverialadega, valmistuda sisseastumiseks ja õppimiseks EKAs. Noori vanuses 16–26 juhendavad õppejõud, lõpukursuste tudengid ja iseseisvad professionaalid, kelle abiga tutvutakse õppega kunstiakadeemias ning arendadakse erialaseid teadmisi ja oskusi.

Hüppelaud EKAsse – kuidas luua näitust? 02/05/2022

Ootame sind osalema! Augustis on EKA ülikoolihoone tudengitest ja õppejõududest prii ning noored vanuses 16 kuni 26 saavad maja neljaks päevaks oma käsutusse, et luua loomingulises kiirendis oma näituse protüüp.

See on kursus, kus saab katsetada ka kõige pöörasemate ideedega ning ammutada inspiratsiooni teiste õppurite loovusest.

Hüppelaud EKAsse – kuidas luua näitust? Suvine kursus on hea hüppelaud algavasse õppeaastasse Eelakadeemias, kus end ette valmistada õppimiseks kunstiülikoolis. EKA õppehoone on tudengitest ja õppejõududest prii ning noored eelakadeemikud…

Portfoolio eelakadeemia — Eesti Kunstiakadeemia 15/03/2022

Portfoolio eelakadeemias tegeleme õppija juba olemasolevate tööde vormistamisega veenvaks tervikuks. Selle tulemusena valmib kujundatud pdf või veebiportfoolio, mida on võimalik kasutada EKAsse sisseastumiseks.

Portfoolio eelakadeemiat juhendavad graafiline disainer Carl-Robert Kagge ja kunstnik Mart Vainre.

Portfoolio eelakadeemia — Eesti Kunstiakadeemia Paljudel Eesti Kunstiakadeemia erialadel tuleb sisseastujal esitada portfoolio või koondatud loomingulised tööd. Kursus on pühendatud oma loovtööde mapi ehk portfoolio koostamise põhimõtetele ja…

Eesti ülikoolid peatavad koostöö Venemaa ja Valgevene kõrgkoolidega — Eesti Kunstiakadeemia 01/03/2022

esti avalik-õiguslikud ülikoolid peatavad koostöö Venemaa ja Valgevene kõrgkoolide ja teadusasutustega.

"Akadeemilistel kogukondadel kogu maailmas, sealhulgas Venemaal ja Valgevenes, on moraalne vastutus seista rahu, akadeemiliste ja demokraatlike väärtuste eest," selgitas rektorite nõukogu esimees, EKA rektor Mart Kalm.

„Me näeme ja tunnustame paljusid Vene teadlasi ja teadusajakirjanikke, kes on võtnud sõna Venemaa algatatud sõja vastu Euroopa südames. Avaldame kahetsust, et Venemaa ja Valgevene ülikoolid ja teadusorganisatsioonid selles küsimuses vaikivad. Vajame praegu igat kanalit Ukrainas toimuva sõja peatamiseks ning ülikoolid, arvestades nende ühiskondlikku kaalu, peavad samuti oma panuse andma.“

Eesti ülikoolid peatavad koostöö Venemaa ja Valgevene kõrgkoolidega — Eesti Kunstiakadeemia Eesti avalik-õiguslikud ülikoolid peatavad koostöö Venemaa ja Valgevene kõrgkoolide ja teadusasutustega. Eesti avalik-õiguslikud ülikoolid peavad Venemaa agressiooni õigustamatuks ja mõistavad hukka…

Joonistamise eelakadeemia — Eesti Kunstiakadeemia 17/02/2022

Joonistamise eelakadeemias tutvutakse joonistamise võimalustega ja arendatakse visuaalset väljendusoskust.

Joonistamine on eneseväljenduse tööriist, mille valdamine annab sisseastumisele ja õpingutele väga palju kaasa. See võib olla vahend oma ideede, nägemuste ja (uit)mõtete kirjeldamiseks, talletamiseks, aga ka iseseisev teos.

Joonistamise eelakadeemia — Eesti Kunstiakadeemia Joonistamine on eneseväljenduse tööriist, mille valdamine annab sisseastumisele ja õpingutele väga palju kaasa. See võib olla vahend oma ideede, nägemuste ja (uit)mõtete kirjeldamiseks, talletamiseks…

Kunstikultuuri eelakadeemia — Eesti Kunstiakadeemia 14/02/2022

EKA kunstikultuuri eelakadeemia on mõeldud noortele vanuses 16 kuni 26, kes sooviksid oma silmaringi visuaalkultuuri teemadel rikastada.

Eelakadeemia käigus õpitakse analüüsima pilti, ruumi ja arhitektuuri. Töötatakse praktiliste ülesannete kaudu erinevate materjalidega. Harjutatakse oma tööde ja mõtete tutvustamist ning esitlemist.

Kunstikultuuri eelakadeemia — Eesti Kunstiakadeemia Kunstikultuuri eelakadeemia on mõeldud noortele vanuses 16 kuni 26, kes soovivad astuda Kunstikultuuri teaduskonna bakalaureuseõppe erialadele: muinsuskaitse ja konserveerimine või kunstiteadus.

Fotograafia eelakadeemia — Eesti Kunstiakadeemia 08/02/2022

Juba 2. aprillil stardib täiesti uus fotograafia eelakadeemia!

Kursel räägitakse fotograafia kohast kunstiajaloos, selle meediumi olemusest ja kaasaegse fotograafia probleemidest ning antakse ülevaade Tallinna olulisematest kaasaegse kunsti näitusepaikadest.

Lisaks arutatakse Eesti kaasaegses kunstis toimuva üle, tehakse läbi portfoolio koostamise baaskursusning õpitakse oma mõtteid foto-meediumi kaudu teostama ja esitlema.

Fotograafia eelakadeemia — Eesti Kunstiakadeemia Fotograafia eelakadeemia on mõeldud noortele vanuses 16 kuni 26, kes soovivad astuda fotograafia eriala bakalaureuseõppesse. Kursus annab osalejale selgema arusaama fotograafia osakonnas toimuvast…

„Loo ja uuri!” e-kursus ja töötoad loovuurimuse toetamiseks I EKA ja TLÜ 21/01/2022

Oled kooliõpilane, kes teeb parasjagu oma loovtööd – olgu selleks kunst, muusika, liikumine või etenduskunst? Oled väga-väga huvitatud kunstist ja tahad loominguprotsessist rohkem teada saada?

Tule ja osale tasuta põneval loovuurimusele pühendatud kursusel, kus aitavad mõtteid süvendada Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna Ülikooli innustavad õppejõud.

„Loo ja uuri!” e-kursus ja töötoad loovuurimuse toetamiseks I EKA ja TLÜ „Loo ja uuri!” on Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi ühiskoolitus üldhariduskooli õpilastele põhikoolis tehtava loovtöö ja gümnaasiumis valmiva õpilasuurimuse süvendatud toetamiseks.

Vabade kunstide eelakadeemia (I grupp) — Eesti Kunstiakadeemia 23/12/2021

Vabade kunstide eelakadeemia mõeldud 16-26 aastastele noortele, kes huvituvad õppimisest Eesti Kunstiakadeemias.

Kursusel katsetatakse mitmekülgsete kunstipraktikatega, sidudes neid kaasaegse kunsti väljal toimuvaga. Uurime erinevate väljendusvahendite nagu joonistamine, maalimine, ruumiinstallatsioon ja loo jutustamise mitmekülgseid võimalusi.

Vabade kunstide eelakadeemia (I grupp) — Eesti Kunstiakadeemia Vabade kunstide eelakadeemias katsetatakse mitmekülgsete kunstipraktikatega, sidudes neid kaasaegse kunsti väljal toimuvaga. Uurime erinevate väljendusvahendite nagu joonistamine, maalimine…

Registreerumine EKA eelakadeemia kursustele on alanud — Eesti Kunstiakadeemia 02/12/2021

EKA eelakadeemia stardib veebruaris uue aasta uue hooga kahe põneva ja innustava kursusega, milles osalemine pakub tulevastele ülikooli sisseastujatele kindlustunnet nii enda oskuste kui ka tehtud erialavaliku puhul.

Registreerumine EKA eelakadeemia kursustele on alanud — Eesti Kunstiakadeemia EKA eelakadeemia stardib veebruaris uue aasta uue hooga kahe põneva ja innustava kursusega.

Registreerumine EKA eelakadeemia kursustele on alanud — Eesti Kunstiakadeemia 09/04/2021

Registreerumine EKA eelakadeemia ettevalmistavatele kursustele on alanud!

EKA eelakadeemia uued kursused avastavad põhjalikumalt unistuste eriala praktilist olemust ja õppeprotsessi. Kursused on loodud ühtlasi võimalusena, et sisseastumiskatseteks paremini ette valmistuda.

Registreerumine EKA eelakadeemia kursustele on alanud — Eesti Kunstiakadeemia EKA eelakadeemia uued kursused avastavad põhjalikumalt unistuste eriala praktilist olemust ja õppeprotsessi. Kursused on loodud ühtlasi võimalusena, et sisseastumiskatseteks paremini ette valmistuda.

EKA TV 25/02/2021

Rektor Mart Kalmu avakõne, majatuuri ning teaduskondade põnevaid tutvustusi vaata EKA TVst: https://tv.artun.ee/eka

EKA TV Kunstiakadeemia otseülekanded ja järelvaatamine

Kuidas teha sisseastumisportfooliot? 22/02/2021

Neljapäeval, 25. veebruaril avab Eesti Kunstiakadeemia oma aknad! Tule ja kuula eelakadeemia veebiloengut portfoolio koostamisest ning avasta palju teisi põnevaid võimalusi, mida mitmekülgne programm pakub.

Kuidas teha sisseastumisportfooliot? Portfoolio eelakadeemia juhendaja, graafiline disainer ja kunstnik Carl-Robert Kagge räägib loengus portfoolio koostamise põhimõtetest, formaatidest ja mitmesugustest võimalustest, kuidas esitleda oma töid EKA sisseastumiskomisjonile.

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

EKA eelakadeemia

Location

Category

Telephone

Address


Põhja Pst 7
Tallinn
10412
Other Education in Tallinn (show all)
Õpilasakadeemia Õpilasakadeemia
Narva Mnt 25
Tallinn, 10120

Õpilasakadeemia pakub gümnasistidele kursusi huvipakkuvates valdkondades, näiteks ristmeedia, psühholoogia, õigus jpm. Õpi ülikoolis juba täna!

Florens Beauty Florens Beauty
Katusepapi 4
Tallinn, 11412

Студия маникюра и наращивания ногтей FLORENS BEAUTY. Дизайны ногтей. Обучение мастеров.

Meta-Profit OÜ Meta-Profit OÜ
Laki 19
Tallinn

Organisatsioonide psühholoogilise arendamise ekspert aastast 1996. Lisaks isiksuse arengu ja NLP ko

Sümpoosion Sümpoosion
Tallinn

TLÜ filosoofia tudengid esitlevad: SÜMPOOSION. Igal korral esineb mõni erialaspetsialist, kes annab vabas vormis ettekande, millele järgneb avatud arutelu.

Prodance Dance Center Prodance Dance Center
Kreutzwaldi 24/Tartu Mnt 39 (sisehoovis)
Tallinn

Prodance Dance Center is home for all who love to express themself throgh movement and dance. Studi

Логопед-дефектолог. Анастасия Куприян. Логопед-дефектолог. Анастасия Куприян.
Katusepapi/4
Tallinn

Помощь детям с речевыми и интеллектуальными нарушениями. Консультация родителей. Информация о всестороннем и гармоничном развитии.

Enerhack Estonia Enerhack Estonia
Ehitajate Tee 5
Tallinn

💡Teadlikkuse tõstmine ja hariduse pakkumine energeetika valdkonnas noortele ning ka spetsialistidele

Stemy & Mentornaut Stemy & Mentornaut
Tallinn

Stemy ja Mentornaut aitavad sul pakkuda oma lapsele parimat õpituge.

Eesti inseneripedagoogika keskus Eesti inseneripedagoogika keskus
Ehitajate Tee 5
Tallinn, 19086

Rahvusvaheliselt akrediteeritud STEM valdkonna kompetentsikeskus tehnikaülikoolis.

Lastesõim Planeedi Mudila Lastesõim Planeedi Mudila
Planeedi 16
Tallinn

Lastesõim Planeedi Mudila on üks Tallinna ainulaadsest neljast lastesõimest. Asume kesklinnas kenas rohelises piirkonnas, aadressil Planeedi 16. Lastesõimes töötab neli eestikeelse töökeelega rühma: Päikene, Täheke, Pilveke ja Vikerkaar.